Page 1

van

ABEL, PIETERDINA RIKSTE, TETJE WILLEMINA SUSANNA, BARTELD HINDERIKUS STARKE

1


De kern van deze kwartierstaat bestaat uit de omvangrijke hoeveelheid gegevens die ik in de loop der jaren heb verzameld. Hoewel het natuurlijk mogelijk was geweest de kwartierstaat verder uit te breiden dacht ik dat het wel aardig zou zijn maar eens vast te leggen wat te dusver zoal is gevonden. Het onderwerp is immers nagenoeg onbegrensd. Ik spiegel me daarbij aan niemand minder dan Goethe, die zei: So eine Arbeit wird eigentlich nie fertig, Man muss sie für fertig erklären, wenn man Nach Zeit und Umständen das Mögliche getan hat. De kwartierstaat is een opstelling van de kwartierdragers of probanden (degenen van wie men uitgaat) met al hun directe voorouders in mannelijke en vrouwelijke lijn. Een kwartierstaat bevat de gegevens van de kwartierdragers (generatie I; N° 1/1, 1/2, 1/3 enz.), hun 2 ouders (generatie II; N° 2-3), hun 4 grootouders (generatie III; N° 4 t/m 7), enz. De kwartiernummering volgens Kekule is helder: vaders hebben steeds het dubbele nummer van hun kind, moeders het dubbele plus 1. Mocht je bij het lezen van de stamboom gegevens tegenkomen die onjuist zijn of mocht je aanvullingen hebben dan hoor ik dat graag. Bart Starke Winschoten augustus 2010.

2


3


Generatie I

4


Waar eerst korenmolen “de Hoop” stond is ons huis gebouwd.

Dit huis is door Willem Starke gekocht van Helenius Berend Kling, secretaris der gemeente Vries, bij akte van 8-12-1949 verleden voor notaris Pieter Denijs te Slochteren . Prijs in 1949 f.6.000,--, prijs 1999 f.187.500,--.

Omschrijving in de akte van 1949: een behuizing, getekend C 231 I, met eigen erf en tuin, staande en gelegen te Schildwolde, sectie D, nummer 1210, groot vier are veertig centiare. De heer Kling kocht de woning van Albertus Boezeman, commissionair, bij akte op 23-11-1939 verleden voor notaris Pieter Denijs te Slochteren voor de prijs van f.5.500,-Na overlijden is de woning in 1999 verkocht aan Richard Bralds en Monique Liselore Hendriks uit Hoogezand. Korenmolen “de Hoop”. Vermoedelijk had Schildwolde reeds in de Middeleeuwen een korenmolen, waarschijnlijk behorend tot het klooster-complex. De molen die in 1628 op de grens van Slochteren en Schildwolde werd gebouwd, was een zg. standerdmolen, dwz de molen draaide in zijn geheel op een standerd met de wind mee. In 1780 werd de molen door Assijn Gerrits verkocht aan Klaas Ebes en diens echtgenote Frouwina Pieters. Jan Derks Kubbe, afkomstig uit Hellum, kocht de molen en 1818 van Berend Groeneveld. Hij liet een jaar later in 1819, de oude standerdmolen slopen en een nieuwe molen (nu een achtkantige bovenkruier, waarvan alleen de kap met de wind meedraaide) bouwen door molenbouwer Kunst uit Nieuwolda. Na Kubbe (molenaar “de Hoop” tot 1830) was de molen in eigendom bij o.a. E. Perdok, C. Hofstede en H.J. Koopman. In 1857 werd de molen, in opdracht van D.H. Smit, herbouwd. In de periode 1868 tot 1935 was “de Hoop” in het bezit van drie generaties Jacob ter Huizen. Tijdens de eerste Jacob ter Huizen (molenaar van 1868 tot 1901) kreeg de molen in 1896 een petroleummotor als hulpkrachtbron die tijdens molenaar Jacob ter Huizen II (1901-1932) werd vervangen door een electromotor. In 1928 werden, in opdraxht van Jacob ter Huizen III, de roeden zelfzwichtend gemaakt en in 1933 kreeg de molen een nieuwe as. Twee jaar later werd de molen verkocht aan Bernardus Noorman, die nog in datzelfde jaar tot sloop ervan overging.

5


Generatie II (ouders) 2.

3.

Willem Starke, zoon van Abel Starke (Landbouwer op Denemarken) en Tetje Woltema[p. 9], geboren te Slochteren op 23 december 1914, Commissionair in granen, zaden en peulvruchten te Schildwolde, Hoofdweg 24 Schildwolde, overleden (83 jaar oud) te Sellingen op 11 december 1998 05.00 uur, gecremeerd te Winschoten op 16 december 1998, gehuwd (resp. 28 en 22 jaar oud) te Slochteren op 29 oktober 1943 met Tiny (Klaastina Catharina van) Heuveln, dochter van Barteld Hinderikus van Heuveln (Rijksambtenaar, Belastingcommies) en Pieterdina Catharina Boerma[p. 11], geboren te Helmond op 5 september 1921, overleden (65 jaar oud) te Schildwolde op 2 april 1987, gecremeerd te Winschoten op 6 april 1987.

6


Bij akte van 18 april 1946, verleden voor notaris Pieter Denijs, notaris ter standplaats Slochteren is door Willem Starke en Jakob Tamminga gekocht van Jan Willem Doornbos het commissionairschap in granen en zaden en de handel in kunstmeststoffen en de schoningsinrichting en de daarop betrekking hebbende erkenningen. De akte vermeld o.m. het volgende:

Artikel 1:

De comparanten Starke en Tamminga zullen op een Mei negentienhonderd zes en veertig aan den comparant Doornbos moeten betalen de som van veertien duizend gulden,welke betaling zal moeten geschieden ten kantore van mij, notaris. In de betaling wordt geen compensatie toegelaten en de debiteuren zullen in gebreke zijn door het enkel verloop van den bepaalden termijn uit kracht van de verbintenis zelve, zonder dat eenige ingebrekestelling noodig zal zijn. artikel 4: De comparanten Starke en Tamminga nemen van den comparant Doornbos over alle tot nog toe in het bedrijf gebruikt wordende roerende lichamelijke goederen, als: wagen op luchtbanden met kleed, Petkusschooningsinrichting met bijbehoorende twee electromotoren, Jacobsladder met drijfwerk, bascule met gewichten, ongeveer zeventig zakken gemerkt J.W.D, alsmede een paard, welke zaken voor een bedrag van vierduizend gulden onder de koopsom zijn begrepen. Mocht het paard voor ĂŠĂŠn Mei negentien honderd zes en veertig sterven dan wordt het door de verzekering uit betaalde bedrag aan koopers vergoed. Op 4 juli 1946 wordt voor dezelfde notaris Denijs in Slochteren de akte ondertekend voor de vennootschap onder firma Starke en Tamminga.

7


In oktober 1987 werd bij Willem prostaatkanker ontdekt. Na een jaar van behandeling met medicijnen werd in oktober 1998 door Dochter Veld in Delfzijl aangegeven dat hij verder niets meer kon doen. Willem heeft toen al zijn klanten geinformeerd dat hij stopt met zijn werk wegens zijn ziekte. Hij heeft zijn klanten geadviseerd dat, als zij met een commissionair verder wilden, Dijke Fokkens in Siddeburen dit goed kon doen. Op 22 november 1998 werd de situatie zo dat hij niet meer in eigen huis kon zijn in Schildwolde. Volgens afspraak heeft hij toen dochter Dineke gebeld die hem heeft opgehaald. Aan de Hoofdweg heeft hij eerst nog in het bijzijn van alle kinderen aangegeven wie wat aan goederen (klokken etc) zou moeten hebben.Daarna is hij met Wessel en Dineke naar Sellingen gereden. Hij wilde niet meer door de Woldstreek. Rij maar via de snelste/kortste weg naar Sellingen. Na een liefdevolle verzorging gedurende drie weken is hij op 11 december 's morgens om ca 5 uur in zijn slaap overleden Klaastina Catharina was zwaar Rheuma-patiente als gevolg waarvan zij uiteindelijk is overleden Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1a. Abel, geboren te Schildwolde op 28 april 1944, zie 1[p. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.]. 1b. Dineke (Pieterdina Rikste), geboren te Schildwolde op 6 december 1945, zie 1[p. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.]. 1c. Teda (Tetje Willemina Susanna), geboren te Schildwolde op 20 augustus 1950, zie 1[p. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.]. 1d. Bart (Barteld Hinderikus), geboren te Sappemeer op 20 november 1952, zie 1[p. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.].

8


Generatie III (grootouders) 4.

Abel Starke, zoon van Willem Tjarks Starke en Abeltje Moedt[p. 16], geboren te Zuidbroek op 7 november 1883, Landbouwer op Denemarken, overleden (98 jaar oud) te Slochteren op 16 februari 1982, gecremeerd te Winschoten op 19 februari 1982, gehuwd (resp. 30 en 19 jaar oud) te Slochteren op 12 september 1914 met

5.

Tetje Woltema, dochter van Wirtjo Woltema en Imke Rademaker[p. 18], geboren te Overschild op 16 februari 1895, overleden (83 jaar oud) te Delfzijl op 6 januari 1979, advertentie, gecremeerd te Groningen op 10 januari 1979. Landbouwer op Denemarken eerst op de boerderij van thans G. Doornbos daarna op de boerderij van thans M. Haaijer. Uit dit huwelijk 2 zonen: 1. Willem, geboren te Slochteren op 23 december 1914, overleden (83 jaar oud) te Sellingen op 11 december 1998, gecremeerd te Winschoten op 16 december 1998, zie 2[p. 6]. 2. Wirtjo, geboren te Slochteren op 9 jan. 1916, overleden (83 jaar oud) te Emmen op 18 januari 1999, gecremeerd te Emmen op 22 januari. 1999, gehuwd (resp. 30 en 22 jaar oud) te Slochteren op 14 juni 1946 met Anna Perdok, dochter van Pieter Perdok (rijwielhersteller, electricien, monteur laagspanningsnetten) en Albertje Zuurman, geboren te Slochteren op 21 december 1923, overleden (84 jaar oud) te Emmen op 19 augustus 2008, gecremeerd te Emmen op 25 augustus 2008. Uit dit huwelijk ĂŠĂŠn zoon.

9


10


6.

7.

Barteld Hinderikus van Heuveln, zoon van Tjaard Tammo van Heuveln (CafĂŠhouder / bakker) en Rikste Rijks (dienstbode)[p. 20], geboren te Steendam op 12 november 1889, Rijksambtenaar, Belastingcommies, overleden (39 jaar oud) te Helmond op 3 maart 1929, begraven te Helmond, gehuwd (resp. 28 en 26 jaar oud) te Slochteren op 30 april 1918 met Pieterdina Catharina Boerma, dochter van Anthony Ewout Boerma (bewaarder/veldwachter) en Klaastina Balkema[p. 22], geboren te Scharmer op 30 juli 1891, overleden (52 jaar oud) te Hellum op 25 maart 1944, begraven te Hellum op 29 maart 1944.

De ontwikkeling van de zeilsport op het Schildmeer is te danken aan B.H. van Heuveln. Omstreeks 1908 bouwde hij een aantal zeilboten. Op Hemelvaartsdag in 1897 organiseerde hij met vrienden en kennissen een zeilwedstrijd. Dit werd een jaarlijks terugkerend evenement en heet nu de Schildweek.

11


Uit dit huwelijk 3 dochters: 1. Rikste Klaastina van, geboren te Mill op 29 juli 1919, overleden (7 jaar oud) te Helmond op 9 februari 1927. 2. Tiny (Klaastina Catharina van), geboren te Helmond op 5 september 1921, overleden (65 jaar oud) te Schildwolde op 2 april 1987, gecremeerd te Winschoten op 6 april 1987, zie 3[p. 6]. 3. Catharina Paulina van Toos, geboren te Helmond op 6 februari 1924, overleden (68 jaar oud) te Leiden op 14 april 1992, gecremeerd te Heerenveen op 18 april 1992, gehuwd (resp. 25 en 28 jaar oud) te Leeuwarden op 12 december 1949 met Christiaan Hendrik de Vries, zoon van Hendrik de Vries en Margje Koopman, geboren te Leeuwarden op 24 november 1921, Rijksambtenaar, overleden (82 jaar oud) te Smallingerland op 10 september 2004,. Uit dit huwelijk 3 kinderen.

12


13


14


15


Generatie IV (Overgrootouders) 8.

9.

Willem Tjarks Starke, zoon van Tjarko Berends Starke (Landbouwer te Blijham, zie boek Blijham 21.) en Anna Abels Dethmers[p. 23], geboren te Blijham op 16 september 1839, overleden (48 jaar oud) te Zuidbroek op 4 maart 1888, gehuwd (resp. 40 en 21 jaar oud) te Slochteren op 8 april 1880 met Abeltje Moedt, dochter van Hendrik Abel Moedt (Landbouwer) en Trienje Jansema[p. 25], geboren te Siddeburen op 8 oktober 1858, overleden (34 jaar oud) te Zuidbroek op 31 december 1892, gehuwd (resp. 30 en 22 jaar oud) (2) te Zuidbroek op 28 februari 1889, met Abraham Weits, zoon van Berend Weits en Alberdina Wolthuis, geboren te Veendam op 3 juni 1866. Landbouwer te Zuidbroek. Na het overlijden van Abeltje Moedt is voor het kantongerecht te Zuidbroek bij akte d.d. 19 januari 1893 de voogdij geregeld.

16


Op 19 januari 1893 verschenen voor mr. Carsten, kantonrechter te Zuidbroek: a. Menso Tjarks Starke, logementhouder te Wedde, toeziend voogd. b. Klaas Boerema, landbouwer te Siddeburen en. c. Reint Holtkamp, landbouwer te Noordbroeksterhamrik, aangehuwde ooms van vaderzijde. d. Wilko Tuinier, klerk te Slochteren, halfoom van moederszijde. e. Berend Jansema, landbouwer te Steendam, gemeente Slochteren, oud oom van moederszijde. van. Tjarko, oud 11 jaar, Hendrik, oud 9 jaar, Abel, oud 7 jaar en Trientje, oud 6 jaar. kinderen van wijlen de ehelieden Willem Starke, overleden sedert 5 jaar, en Abeltje Moedt, overleden te Zuidbroek 31 December 1892. f. Wilko Tuinier, voornoemd, halfoom van moederszijde. g. Berend Jansema, voornoemd, oud oom van moederszijde. h. Berend Weits, landbouwer te Veendam, grootvader van vaderszijde. i. Freerk Weits, landbouwer te Ommelanderwijk, half neef van vaderszijde. van. Berend, oud 2 jaar, zoon van wijlen Abeltje Moedt voornoemd en Abraham Weits, landgebruiker te Zuidbroek. Over welke eerstgenoemde minderjarigen comparanten ons verzochten een voogd te willen benoemen en over laatstgenoemde minderjarige een toeziend voogd. Comparanten alsnu geraadpleegd over de personen wier benoeming als zoodanig zij het meest in het belang der minderjarigen zouden achten, wezen daarvoor met eenparige stemmen aan: als voogd vooreerstgenoemde minderjarigen Klaas Boerema en als toeziend voogd over laatstgenoemde minderjarige Wilko Tuinier voornoemd. Met deze hunne keuze ons vereenigende, hebben wij benoemd, gelijk wij benoemen bij dezen, tot voogd over meergemelde minderjarigen: Tjarko, Hendrik, Abel en Trientje Starke, Klaas Boerema, landbouwer te Siddeburen, boven sub b genoemd, en tot toezienden voogd over den minderjarigen Berend Weits: Wilko Tuinier, klerk te Slochteren, boven sub f. genoemd. De benoemden verklaard hebbende deze betrekkingen aan te nemen, legden daarop dadelijk in onze handen de eeden, zoo en op de wijze, als bij de wet is voorgeschreven. Uit dit huwelijk één zoon. Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Abel, geboren te Zuidbroek op 7 november 1883, overleden (98 jaar oud) te Slochteren op 16 februari 1982, gecremeerd te Winschoten op 19 februari 1982, zie 4[p. 9]. 2. Tjarko, geboren te Zuidbroek op 23 januari 1881, landbouwer te Schildwolde op 't Klooster, overleden (76 jaar oud) te Schildwolde op 18 september 1957, begraven te Schildwolde op 23 september 1957, gehuwd (resp. 28 en 29 jaar oud) (1) te Sappemeer op 3 juni 1909 met Grietje Begeman, dochter van Oltman Begeman en Anna Slim, geboren te Sappemeer op 7 april 1880, overleden (30 jaar oud) op 30 januari 1911, begraven te Schildwolde. Uit dit huwelijk één dochter, gehuwd (resp. 32 en 27 jaar oud) (2) te Slochteren op 6 november 1913 met Andrea Jager, dochter van Nanno Jakob Jager (landbouwer te Oterdum, later Wilderhof) en Eppien Renken, geboren te Oterdum op 21 oktober 1886, overleden (93 jaar oud) te Delfzijl op 6 juli 1980, begraven te Schildwolde op 10 juli 1980. Uit dit huwelijk één zoon. 3. Hendrik, geboren te Zuidbroek op 8 augustus 1882, overleden (63 jaar oud) te Schildwolde op 28 december 1945, gehuwd (resp. 28 en 35 jaar oud) te Slochteren op 19 mei 1911 met Geessien Doornbos, dochter van Jan Doornbos en Swaantje Rademaker[p. 31], geboren te Hellum op 20 mei 1875, overleden (77 jaar oud) te Schildwolde op 29 oktober 1952, (Geessien gehuwd (resp. 20 en 21 jaar oud) (2) te Schildwolde op 21 maart 1896 met Jan Sjabbes van der Helm, zoon van Sjabbo van der Helm (landbouwer) en Anje Hofman.). Landbouwer, later caféhouder te Schildwolde op café Veelust. 4. Trienje, geboren te Zuidbroek op 11 december 1885, overleden (100 jaar oud) te Schildwolde op 25 januari 1986, begraven te Schildwolde op 30 januari 1986, gehuwd (resp. 21 en 26 jaar oud) te Slochteren op 3 mei 1907 met Jan Rademaker, zoon van Julle Rademaker[p. 31]en Grietje Smit, geboren te Slochteren op 12 januari 1881, landbouwer op Denemarken, later te Schildwolde,

17


overleden (92 jaar oud) te Schildwolde op 30 oktober 1973, begraven te Schildwolde op 3 november 1973. Heeft in 1913 boerderij gebouwd aan de Hoofdweg te Schildwolde. Uit dit huwelijk 2 dochters.

afb. 1: vlnr staand Trientje Perdon, Eppo van der Deen, Tjarko Starke, Hendrik Starke; zittend vlnr: Jan Rademaker, Trienje Rademaker-Starke, op schoot dochter Grietje Abelina, Edzo Edzes, Abel Starke; liggend Johannes van der Deen

10. 11.

Wirtjo Woltema, zoon van Harm Geert Woltema en Tetje Wirtjes[p. 25], geboren te Siddeburen op 24 december 1862, overleden (86 jaar oud) te Overschild op 28 augustus 1949, begraven te Overschild op 1 september 1949, gehuwd (resp. 26 en 19 jaar oud) te Slochteren op 8 maart 1889 met Imke Rademaker, dochter van Jan Albert Rademaker (landbouwer) en Bouchien Andelbeek[p. 26], geboren te Siddeburen op 2 januari 1870, overleden (73 jaar oud) te Overschild op 16 mei 1943 landbouwer. Uit dit huwelijk 8 kinderen: 1. Tetje, geboren te Overschild op 16 februari 1895, overleden (83 jaar oud) te Delfzijl op 6 jan 1979, gecremeerd te Groningen op 10 jan 1979, zie 5[p. 9]. 2. Zwaantje, geboren te Slochteren op 30 juni 1900, overleden (77 jaar oud) te Siddeburen op 14 jan 1978, begraven te Slochteren op 18 januari 1978, gehuwd (resp. 16 en ongeveer 18 jaar oud) te Slochteren op 7 oktober 1916 met Anne Boersma, zoon van Hendrik Boersma en Anna Krol, geboren in 1898, overleden (ongeveer 70 jaar oud) te Siddeburen op 24 januari 1968, begraven te Slochteren op 29 januari 1968. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 3. Harm Geert, geboren te Slochteren op 11 november 1896 echtgenote, overleden (71 jaar oud) te Assen op 23 april 1968, begraven te Sappemeer op 27 april 1968, gehuwd (resp. 24 en 21 jaar oud) te Slochteren op 27 augustus 1921 met Grietje Blaauw, dochter van Siebrand Blaauw en Margaretha de Neu, geboren te Kolham op 20 januari 1900, overleden (63 jaar oud) te Scharmer op 10 april 1963, begraven te Sappemeer op 16 april 1963. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 4. Willem, geboren op 25 december 1909, overleden (86 jaar oud) te Ten Boer op 17 augustus 1996, begraven te Ten Boer op 21 augustus 1996, relatie met Autje Jantje Borg, geboren op 31 oktober 1914, overleden (84 jaar oud) op 28 maart 1999, begraven te Ten Boer. Uit deze relatie 3 kinderen.

18


5.

6.

7. 8.

Eltjo, geboren te Slochteren op 20 november 1904, overleden (70 jaar oud) te Loppersum op 9 september 1975, begraven te Loppersum op 13 september 1975, gehuwd (resp. 37 en 22 jaar oud) te Loppersum op 19 september 1942 met Trijntje Boddema, dochter van Henderikus Boddema en Pieterke Smit, geboren te Loppersum op 15 oktober 1919, overleden (76 jaar oud) te Loppersum op 7 november 1995. Uit dit huwelijk 3 kinderen. Bouchiena Geziena, geboren te Hellum op 10 mei 1889, overleden (86 jaar oud) te Uitwierde op 5 januari 1976, begraven te Siddeburen op 9 januari 1976, gehuwd (resp. 22 en 31 jaar oud) te Slochteren op 10 mei 1911 met Geert Kraaima, zoon van Pieter Jan Kraaima (landbouwer) en Trijntje Timmer, geboren te Slochteren op 16 april 1880, landbouwer, overleden (83 jaar oud) te Siddeburen op 7 april 1964, begraven te Siddeburen op 11 april 1964. Uit dit huwelijk 11 kinderen. Sien, geboren op 8 september 1901, overleden (36 jaar oud) te Wezup op 3 december 1937. is omgekomen door zelfdoding, heeft zich verhangen aan een ladder. Jan Albert, geboren te Slochteren op 22 juni 1891 dochter, overleden (74 jaar oud) te Appingedam op 5 juni 1966, begraven te Appingedam op 9 juni 1966, relatie met Elizabeth Siertsema, geboren te Appingedam op 11 april 1891, overleden (99 jaar oud) te Appingedam op 5 mei 1990 Damsterheerd, begraven te Opwierde op 9 mei 1990. Uit deze relatie 2 kinderen.

19


12.

13.

Tjaard Tammo van Heuveln, zoon van Barteld van Heuveln (brood en koekbakker) en Lupke Tjaart Dijkstra[p. 27], geboren te Nieuwe Pekela op 1 september 1851, Caféhouder / bakker, overleden (85 jaar oud) te Steendam op 23 juni 1937, gehuwd (resp. 33 en 28 jaar oud) te Nieuweschans op 20 juni 1885 met Rikste Rijks, dochter van Luppe Jans Rijks (dagloner) en Hindertje Berends Leeuwerke[p. 27], geboren te Nieuweschans op 24 november 1856, dienstbode, overleden (59 jaar oud) te Steendam op 19 juli 1916, begraven te Siddeburen op 24 juli 1916.

Omstreeks 1884 werd T.T. van Heuveln uitbater van het café annex bakkerij en winkel aan de noordzijde van het Afwateringskanaal. Tot 1886 huurde hij het pand van Hendrik Edeler. In 1886 kocht hij het pand. Op 1 september 1886 kreeg hij tapvergunning. Naast het café dreef hij ook een bakkerij en een kruidenierswinkel. Verder werden ook luxe huishoudelijke artikelen zoals glaswerk, porselein en aardewerk verkocht. Om verder in zijn onderhoud te voorzien had hij ook een broodkar, eerst getrokken door een hond, later door een paard, waarmee hij in diverse omliggende dorpen brood e.d. ventte. Zijn zelf gebakken „oude wijvenkoek‟ was zeer vermaard in de omgeving. Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Barteld Hinderikus van, geboren te Steendam op 12 november 1889, overleden (39 jaar oud) te Helmond op 3 maart 1929, begraven te Helmond, zie 6[p. 11]. 2. Henderika van, geboren te Steendam op 24 mei 1887, overleden (83 jaar oud) te Siddeburen op 1 maart 1971, begraven te Siddeburen op 6 maart 1971, gehuwd (resp. 22 en 28 jaar oud) te Slochteren op 14 mei 1910 met Jan Willem de Kok, zoon van Hendrik Jan de Kok en Hermina Roskam, geboren te 's Hertogenbosch op 13 april 1882, marechaussee / postbode, overleden (59 jaar oud) te Siddeburen op 11 november 1941, begraven te Siddeburen. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 3. Luppo van, geboren te Steendam op 7 februari 1892, overleden (1 jaar oud) te Steendam op 2 april 1893. 4. Barteld van, geboren te Siddeburen op 15 oktober 1885, overleden (2 jaar oud) te Slochteren op 12 maart 1888.

20


afb. 2: Huis te Steendam, links voor Tjaard Tammo en Rikste, voor de deur Barteld Hinderikus

21


14.

15.

Anthony Ewout Boerma, zoon van Anthony Ewoudt Holsheimer en Trientje Boerema[p. 28], geboren te Grijpskerk op 9 december 1859, bewaarder/veldwachter, overleden (74 jaar oud) te Hellum op 23 maart 1934, begraven te Hellum op 27 maart 1934, gehuwd (resp. 28 en 27 jaar oud) te Groningen op 24 mei 1888 met Klaastina Balkema, dochter van Fobbo Jans Balkema (koetsier/wagenaar) en Pieterdina (Pieterke) Bos (dienstmeid)[p. 28], geboren te Loppersum op 2 april 1861, overleden (79 jaar oud) te Hellum op 29 mei 1940, begraven te Hellum op 3 juni 1940.

Uit dit huwelijk 6 kinderen: 1. Pieterdina Catharina, geboren te Scharmer op 30 juli 1891, overleden (52 jaar oud) te Hellum op 25 maart 1944, begraven te Hellum op 29 maart 1944, zie 7[p. 11]. 2. Anthony Ewoudt, geboren op 8 april 1889, overleden (83 jaar oud) te Slochteren op 26 juli 1972 't Olderloug, gecremeerd te Groningen op 31 juli 1972, gehuwd (resp. 41 en 40 jaar oud) op 20 mei 1930 met Pietertien van der Laan, dochter van Harm van der Laan (landbouwer) en Geertje Bosma, geboren te Leutingewolde op 6 juli 1889, overleden (83 jaar oud) te Slochteren op 16 oktober 1972, gecremeerd te Groningen op 19 oktober 1972, (Pietertien van der gehuwd (resp. 23 en 22 jaar oud) (2) te Vries op 15 februari 1913 met Hinderikus Scheepstra, zoon van Willem Hindriks Scheepstra (winkelier) en Willempien Ananias.). 3. Catharina Klaastina, geboren te Scharmer op 16 oktober 1894 , overleden (92 jaar oud) te Roden op 3 februari 1987, gehuwd (resp. 33 en 29 jaar oud) op 16 augustus 1928 met Herman Johannes Hoeksema, zoon van Haje Hoeksema en Maria Petronella Vahrmeijer, geboren te Usquert op 28 juni 1899, overleden (98 jaar oud) te Roden op 8 april 1998. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 4. Fokko, geboren te Hellum op 11 oktober 1892, overleden (ongeveer 51 jaar oud) in 1944, gehuwd (resp. 25 en 22 jaar oud) te Rolde op 25 mei 1918 met Dirkje Piest, dochter van Harmannus Piest en Geessien Krans, geboren te Assen op 31 augustus 1895, overleden (43 jaar oud) te Groningen op 3 februari 1939,.. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 5. Pouwlina Albertina Hendrika, geboren te Slochteren op 11 juni 1896, overleden (73 jaar oud) te Groningen op 14 augustus 1969, gecremeerd op 18 augustus 1969, gehuwd (resp. 29 en 25 jaar oud) op 14 september 1925 met Hindrik Straat, geboren te Noordbroek op 9 oktober 1899, onderwijzer, overleden (86 jaar oud) te Winschoten op 11 december 1985,. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 6. Klaastina Albertina, geboren te Hellum op 12 januari 1901, overleden (92 jaar oud) te Veendam op 22 september 1993. Ongehuwd.

22


Generatie V (betovergrootouders) 16.

17.

Tjarko Berends Starke, zoon van Berent Menses Starke (landbouwer te Blijham) en Ettje Tjarks Schuring[p. 28], geboren te Blijham op 14 juni 1795, gedoopt te Blijham op 21 juni 1795, Landbouwer te Blijham, zie boek Blijham 21, overleden (65 jaar oud) te Blijham op 5 december 1860, gehuwd (resp. 37 en 21 jaar oud) te Wedde op 8 mei 1833 met Anna Abels Dethmers, dochter van Abel Jacobs Dethmers (landbouwer, zie boek Blijham 24 en 28) en Remke Willems ten Have[p. 29], geboren te Blijham op 20 mei 1811, gedoopt op 26 juni 1811, overleden (57 jaar oud) te Blijham op 27 april 1869. Uit dit huwelijk 10 kinderen: 1. Willem Tjarks, geboren te Blijham op 16 september 1839, overleden (48 jaar oud) te Zuidbroek op 4 maart 1888, zie 8[p. 16].

23


24


2.

Abel Jacobs, geboren te Blijham op 10 maart 1834, overleden (10 jaar oud) te Winschoterhogebrug op 15 december 1844 gemeente Wedde. 3. Ettje Tjarks, geboren te Blijham op 1 maart 1835, overleden (77 jaar oud) te Blijham op 30 november 1912, gehuwd (resp. 36 en 37 jaar oud) te Wedde op 3 juni 1871 met Reint Ailkes Holtkamp, zoon van Ontjo Holtkamp (landbouwer) en Lidewij Reints Bos, geboren te Scheemda op 15 november 1833, landbouwer te Noorbroeksterhamrik, overleden (77 jaar oud) te Blijham op 23 juli 1911. 4. Remke Tjarks, geboren te Blijham op 2 augustus 1836, overleden (18 jaar oud) te Blijham op 8 mei 1855. 5.. Berend Tjarks, geboren te Blijham op 16 september 1838, overleden (39 jaar oud) te Schildwolde op 8 oktober 1877. 6. Menso Tjarks, geboren te Blijham op 18 juli 1841, landbouwer te Blijham, later caféhouder te Winschoterhogebrug, overleden (69 jaar oud) te Lutjeloo op 31 december 1910, gehuwd (resp. 31 en 21 jaar oud) te Wedde op 28 mei 1873 met Harmina Jans Groenewold, dochter van Jan Berends Groenewold en Geertje Elzes Hazelhoff, geboren te Winschoterhogebrug op 26 augustus 1851, overleden (29 jaar oud) te Winschoterhogebrug op 5 april 1881. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 7. Jacob Hessels, geboren te Blijham op 22 december 1843. 8. Luken, geboren te Blijham op 22 december 1845. 9. Anje, geboren te Blijham op 1 april 1848, overleden (54 jaar oud) te Siddeburen op 1 april 1902 , begraven te Siddeburen, gehuwd (resp. 27 en 28 jaar oud) te Blijham op 28 april 1875 met Klaas Jakobs Boerema, zoon van Jacob Klaassens Boerema (landbouwer te Hellum) en Trijntje Rigtes Dallinga, geboren te Hellum op 15 maart 1847, landbouwer, overleden (82 jaar oud) te Siddeburen op 18 maart 1929. Uit dit huwelijk 2 dochters. 10. Gartje Tjarkes, geboren te Blijham op 28 november 1849, overleden (78 jaar oud) te Schildwolde op 16 juni 1928, begraven te Schildwolde, gehuwd (resp. 26 en 32 jaar oud) te Noordbroek op 29 april 1876 met Edzo Egberd Edzes, zoon van Egbert Edzes Edzes (landbouwer) en Wiepke Hindriks Bos, geboren te Zuidbroek op 30 juni 1843, overleden (67 jaar oud) te Schildwolde op 14 juli 1910, begraven te Schildwolde. 18.

19.

20.

21.

Hendrik Abel Moedt, zoon van Hindrik Abels Moedt en Freeke Bronts Brondsema (Landbouwersche)[p. 29], geboren te Siddeburen op 25 augustus 1830, landbouwer, overleden (31 jaar oud) te Siddeburen op 24 januari 1862, gehuwd (resp. 27 en 24 jaar oud) te Slochteren op 17 juli 1858 met Trienje Jansema, dochter van Wessel Berends Jansema en Abeltje Freerks Poelman (Landbouwersche)[p. 29], geboren te Siddeburen op 16 november 1833, overleden (79 jaar oud) te Siddeburen op 17 februari 1913, gehuwd (resp. 31 en 47 jaar oud) (2) te Slochteren op 21 september 1865 met Hindrik Tuinier, zoon van Wilke Olchers Tuinier en Geesje Hendriks, geboren te Appingedam op 23 juli 1818, (Hindrik relatie(2) met Riemen Gerrits Jurrema.). Zie 2.2.2.5.1 Genealogie Jansema. Uit dit huwelijk 3 kinderen. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Abeltje, geboren te Siddeburen op 8 oktober 1858, overleden (34 jaar oud) te Zuidbroek op 31 december 1892, zie 9[p. 16]. Harm Geert Woltema, zoon van Eltje Willems Woltema (landbouwer) en Rienke Harms Winter[p. 30], geboren te Siddeburen op 13 september 1827, overleden (68 jaar oud) te Siddeburen op 4 juni 1896, begraven te Siddeburen, gehuwd (resp. 58 en 53 jaar oud) te Slochteren op 27 juni 1886 met Tetje Wirtjes, dochter van Wirtje Geerts Wirtjes (landbouwer te Nieuw Beerta BBB71) en Hilje Eiken Groeneveld[p. 30], geboren te Nieuw Beerta op 29 november 1832, overleden (66 jaar oud) te Siddeburen op 25 juli 1899, begraven te Siddeburen. landbouwer Uit dit huwelijk 7 kinderen: 1. Wirtjo, geboren te Siddeburen op 24 december 1862, overleden (86 jaar oud) te Overschild op 28 augustus 1949, begraven te Overschild op 1 september 1949, zie 10[p. 18].

25


2.

3.

4.

5. 6.

7. 22.

Willem, geboren te Siddeburen op 2 april 1869, overleden (84 jaar oud) te Siddeburen op 24 april 1953, begraven te Siddeburen op 29 april 1953, gehuwd (resp. 30 en 29 jaar oud) te Noordbroek op 1 december 1899 met Johanna Harmina Mulder, dochter van Hendrik Geert Mulder (bakker) en Aaffien Harms Kolkema, geboren te Loeg, Muntendam op 8 januari 1870, overleden (85 jaar oud) te Siddeburen op 31 augustus 1955, begraven te Siddeburen op 3 september 1955. Zwaantje, geboren te Siddeburen in 1872, overleden (ongeveer 56 jaar oud) te Ten Boer op 15 juni 1928, gehuwd (resp. ongeveer 22 en ongeveer 27 jaar oud) te Slochteren op 17 mei 1894 met Klaas Boerma, zoon van Aldert Boerma en Jantje Bolhuis, geboren in 1867, overleden (ongeveer 73 jaar oud) te Ten Boer op 17 maart 1940, begraven te Ten Boer op 21 maart 1940. Rienke, geboren te Siddeburen op 22 mei 1861, overleden (69 jaar oud) te Siddeburen op 16 juli 1930, begraven te Siddeburen, relatie met Hindrik Abels Moedt, zoon van Jan Moet (smid) en Fennechien Kubbe, geboren te Siddeburen op 22 september 1861, overleden (83 jaar oud) te Westerlee op 17 augustus 1945, begraven te Siddeburen. Uit deze relatie 2 zonen. Eltjo, geboren op 7 maart 1865, overleden (85 jaar oud) te Siddeburen op 1 december 1950, begraven te Siddeburen op 6 december 1950. Hilje, geboren te Siddeburen op 18 februari 1867, overleden (72 jaar oud) te Zuidlaren op 1 februari 1940, gehuwd (resp. 26 en ongeveer 32 jaar oud) (1) te Slochteren op 10 augustus 1893 met Aeilko van der Molen, zoon van Fokko van der Molen en Anna Lomeijer, geboren te Oterdum circa 1861. Uit dit huwelijk geen kinderen, gehuwd (resp. 39 en ongeveer 31 jaar oud) (2) te Delfzijl op 11 januari 1907 met Willem Bolhuis, geboren te Loppersum circa 1876. Aaltje, geboren te Siddeburen op 24 januari 1876, overleden (9 jaar oud) te Siddeburen op 2 oktober 1885, begraven te Siddeburen.

Jan Albert Rademaker, zoon van Albert Jans Rademaker (stelmaker, wagenmaker te Uiterburen,landbouwer) en Geessien Julles Houtman[p. 31], geboren te Zuidbroek op 18 januari 1838, landbouwer, overleden (65 jaar oud) te Siddeburen op 14 oktober 1903, begraven te Siddeburen Graftekst: Mijn lichaamskrachten waren zwak, En door dat mij de borst aanstak Toen was't een kwaal van vele dagen, Die mij naar het graf deed dragen. Gunt God den Heer mij toch dat loon, Met Hem te zijn in 's Hemels troon,

23.

gehuwd (resp. 23 en 26 jaar oud) te Slochteren op 16 februari 1861 met Bouchien Andelbeek, dochter van Harm Bettes Andelbeek en Imke Hiltjes Scheltens[p. 31], geboren te Slochteren op 11 november 1834, overleden (72 jaar oud) te Siddeburen op 16 november 1906, begraven te Siddeburen Graftekst: Werd voorheen d'ons dierbre vader van ons kinderhart gerukt Ook de dood van onze moeder dubb'le smart die ons thans drukt Zien wij op hun graven neder, Dan ontrolt een traan ons oog, Maar de hoop op 't Zalig weerzien Wischt weer onze tranen droog. Uit dit huwelijk 5 kinderen: 1. Imke, geboren te Siddeburen op 2 januari 1870, overleden (73 jaar oud) te Overschild op 16 mei 1943, zie 11[p. 18]. 2. Geessien, geboren te Slochteren op 10 oktober 1861, overleden (69 jaar oud) te Siddeburen op 16 februari 1931, gehuwd (resp. 25 en ongeveer 36 jaar oud) te Slochteren op 31 maart 1887 met Klaas Pestman, zoon van Uupke Pieters Pestman en Trientje Harms Blaauw, geboren te

26


3. 4. 5.

24.

25.

26. 27.

28.

Siddeburen circa 1851, landbouwer. Albert, geboren te Slochteren op 23 oktober 1863, overleden (14 jaar oud) op 30 mei 1878. Albert, geboren te Siddeburen in 1864, overleden te Siddeburen op 30 mei 1870. Bij overlijden 6 jaar oud. Harm, geboren te Siddeburen op 1 april 1868, overleden (26 dagen oud) te Siddeburen op 27 april 1868.

Barteld van Heuveln, zoon van Henricus Balsters van Heuvelen (landmeter, koopman, arrondissements-ijker te Appingedam) en Wemelina de Jonge[p. 32], geboren te Groningen op 20 januari 1818 04.00 uur. Geboorteadres Schuitendiep Letter O, nr.11, Kanton 1, brood en koekbakker, overleden (83 jaar oud) te Nieuwe Pekela op 6 november 1901, gehuwd (resp. 30 en 28 jaar oud) te Appingedam op 25 april 1848 met Lupke Tjaart Dijkstra, dochter van Tjaard Tammes Dijkstra (scheepskapitein) en Trijntje Jans van der Werf[p. 33], geboren te Appingedam op 4 december 1819, overleden (54 jaar oud) te Nieuwe Pekela op 3 oktober 1874 16.00 uur. Uit dit huwelijk 5 kinderen: 1. Tjaard Tammo van, geboren te Nieuwe Pekela op 1 september 1851, overleden (85 jaar oud) te Steendam op 23 juni 1937, zie 12[p. 20]. 2. Trijntje van, geboren te Nieuwe Pekela op 17 januari 1859 18.00, gehuwd (resp. 19 en 25 jaar oud) te Nieuwe Pekela op 6 juni 1878, met Hendrik Hokse, zoon van Berend Hokse en Hendrikje Courtz, geboren te Staphorst op 29 juli 1852, hulponderwijzer, gemeente ontvanger, overleden (74 jaar oud) te Midwolda op 7 januari 1927 09.00 uur. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 3. Hinderikus van, geboren te Nieuwe Pekela op 25 oktober 1849, bakker / uitgever, overleden (81 jaar oud) te 's Gravenhage op 28 september 1931, Grafzerk te Veele, begraven te Veele, gehuwd (resp. 28 en 27 jaar oud) te Oude Pekela op 25 oktober 1877 met Martha Hillena Leopold, dochter van Jan Hendrik Leopold en Sophia Margaretha Lofvers, geboren te Bellingwolde op 26 januari 1850, overleden (79 jaar oud) te Vlagtwedde op 4 februari 1929, begraven te Veele. Uit dit huwelijk ĂŠĂŠn dochter. 4. Trijntje van, geboren te Nieuwe Pekela op 27 februari 1855, overleden (1 jaar oud) te Nieuwe Pekela op 5 oktober 1856. 5. Wemelina van, geboren te Nieuwe Pekela op 26 mei 1862, overleden (6 weken oud) te Nieuwe Pekela op 9 juli 1862 06.00 uur. Luppe Jans Rijks, zoon van Jan Harms Rijks (Boerenknecht) en Rikste Luppes Luppens (dienstmeid)[p. 33], geboren te Nieuw Beerta op 13 mei 1833, dagloner, overleden (ongeveer 76 jaar oud) in 1910, gehuwd (beiden 23 jaar oud) te Nieuweschans op 26 juni 1856 met Hindertje Berends Leeuwerke, dochter van Berend Jan Leeuwerke (dagloner) en Aaltje Berends de Groot[p. 33], geboren te Oudezijl op 24 maart 1833, overleden (ongeveer 65 jaar oud) te gem. Nieuweschans in 1899. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Rikste, geboren te Nieuweschans op 24 november 1856, overleden (59 jaar oud) te Steendam op 19 juli 1916, begraven te Siddeburen op 24 juli 1916, zie 13[p. 20]. 2. Jan, geboren te Nieuweschans circa 1878, spoorweg ambtenaar, overleden (ongeveer 77 jaar oud) te Zeist op 10 februari 1955, gecremeerd te Velsen op 15 februari 1955, gehuwd (resp. ongeveer 14 en 25 jaar oud) te Meppel op 7 mei 1892 met Femmigje Bralts, dochter van Wijbe Bralts en Willemtje Strijker, geboren te Zuidwolde op 15 augustus 1866, overleden (85 jaar oud) te Zeist op 19 mei 1952, gecremeerd te Driehuis Westerveld op 23 mei 1852. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 3. Luppo, geboren te Nieuweschans op 24 januari 1873, gehuwd (resp. 29 en 23 jaar oud) te Groningen op 15 mei 1902 met Janneke Dijkema, dochter van Jan Dijkema en Antje Rumpff, geboren te Wirdum op 19 februari 1879. Anthony Ewoudt Holsheimer, zoon van Johan George Hendrikus Holsheimer (commissaris van politie) en Hermanna Paulina Henrica Sichterman[p. 33], geboren te Groningen op 1 maart 1825, overleden (78 jaar oud) te Terheijl, Roden op 11 juli 1903, gehuwd (resp. 24 en 18 jaar oud) (2) te Groningen op 18 augustus 1849, (gesch. te Groningen op 29 april 1857) met Geesje Boerema, dochter van Jan Boerema (voerman) en Jansje Brugsema[p. 34], geboren te Groningen op

27


29.

30.

31.

7 februari 1831, zie 59.2[p. 34]. veldwachter. Na het eerder huwelijk met Geesje Boerema (scheiding 10-9-1857) leefde hij samen met Trientje Boerema een zus van Geesje. Uit het huwelijk met Geesje 2 zoons. Trientje Boerema, dochter van Jan Boerema (voerman) en Jansje Brugsema[p. 34], geboren te Groningen op 14 maart 1836, overleden (89 jaar oud) te Terheyl op 3 januari 1926. Uit deze relatie 6 kinderen: 1. Anthony Ewout Boerma, geboren te Grijpskerk op 9 december 1859, overleden (74 jaar oud) te Hellum op 23 maart 1934, begraven te Hellum op 27 maart 1934, zie 14[p. 22]. 2. Harmanna Paulina Henrica Boerema, geboren te Grijpskerk op 9 april 1862, gehuwd (resp. 23 en ongeveer 21 jaar oud) te Zuidhorn op 10 december 1885 met Gerrit Katt, zoon van Jan Katt en Geertje Hoff, geboren te Aduard in 1864, boerenknecht. 3. Jansje Boerema, geboren te Tolbert op 29 oktober 1866, overleden (37 jaar oud) te Groningen op 15 januari 1904, gehuwd (resp. 29 en 32 jaar oud) te Groningen op 12 december 1895, bij huwelijk wettiging van 1 kind, met Arjen Sonnema, zoon van Fedde Sonnema (koopman) en Saapke van Deijk, geboren te Dokkum op 14 februari 1863, handelsreiziger. 4. Rieka Boerema. 5. Trientje Boerema, geboren te Groningen op 14 september 1857. 6. Albertina Boerema, geboren te Terheyl op 19 februari 1871. . Fobbo Jans Balkema, zoon van Jan Aljes Balkema (boerenknecht) en Christina Gerrits Uittien[p. 34], geboren te Loppersum op 15 november 1823, koetsier/wagenaar, overleden (38 jaar oud) te Loppersum op 19 april 1862, gehuwd (resp. 34 en 28 jaar oud) te Loppersum op 5 juni 1858 met Pieterdina (Pieterke) Bos, dochter van NN en Klaaske Jans Bos (dagloonster)[p. 34], geboren te Solwerd op 7 oktober 1829, dienstmeid, overleden (54 jaar oud) te Loppersum op 26 april 1884. Uit dit huwelijk ĂŠĂŠn dochter: 1. Klaastina, geboren te Loppersum op 2 april 1861, overleden (79 jaar oud) te Hellum op 29 mei 1940, begraven te Hellum op 3 juni 1940, zie 15[p. 22].

Generatie VI (oudouders) 32.

33.

34.

Berent Menses Starke, zoon van Mense Abels (landbouwer te Blijham, zie boek Blijham nr.16.) en Grietje Geerts Starke[p. 35], gedoopt te Blijham op 26 januari 1765, landbouwer te Blijham, overleden (ongeveer 33 jaar oud) te Blijham op 17 juli 1798, gehuwd (resp. ongeveer 27 en ongeveer 18 jaar oud) te Blijham op 27 januari 1792 met Ettje Tjarks Schuring, dochter van Tjarko Luikens (Schuring) (landbouwer, krijgsraad en diaken te Blijham) en Gartje Tammes Schuring[p. 35], gedoopt te Blijham op 14 februari 1773, overleden (ongeveer 75 jaar oud) te Blijham op 11 maart 1848, relatie(2) met Juko Harms van Delden, zoon van Harm Nannes van Delden en Diepke Geerts, geboren te Blijham op 14 april 1764, overleden (61 jaar oud) te Blijham op 4 september 1825. Uit deze relatie geen kinderen. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Tjarko Berends, geboren te Blijham op 14 juni 1795, overleden (65 jaar oud) te Blijham op 5 december 1860, zie 16[p. 23]. 2. Grietje Berends, gedoopt te Blijham op 9 maart 1793. Jong overleden 3. Menso Berends, gedoopt te Blijham op 28 november 1797, overleden (ongeveer 90 jaar oud) te Nieuw Beerta op 16 mei 1888, begraven te Nieuw Beerta, gehuwd (resp. ongeveer 24 en ongeveer 20 jaar oud) te Nieuw Beerta op 12 augustus 1822 met Andrea Hannes Sinning, dochter van Roelf Jans Sinningh en Andrea Hannes Gramsbergen, gedoopt te Nieuw Beerta op 15 juni 1802, overleden (ongeveer 75 jaar oud) te Nieuw Beerta op 8 december 1877. Landbouwer te Nieuw Beerta (op de boerderij van zijn vrouw) zie BBB 44. Uit dit huwelijk 9 kinderen. Abel Jacobs Dethmers, zoon van Jacob Hessels Dethmers (landbouwer te Blijham) en Anja Abels[p. 36], geboren te Blijham op 12 januari 1769, landbouwer, zie boek Blijham 24 en 28,

28


35.

overleden (80 jaar oud) te Blijham op 16 april 1849, gehuwd (resp. 33 en 22 jaar oud) te Blijham op 20 mei 1802 met Remke Willems ten Have, dochter van Willem Sybolts ten Have en Anna Hilwerts[p. 36], geboren te Blijham op 31 december 1779, overleden (81 jaar oud) te Blijham op 17 september 1861. Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Anna Abels, geboren te Blijham op 20 mei 1811, overleden (57 jaar oud) te Blijham op 27 april 1869, zie 17[p. 23]. 2. Anje Abels, geboren te Blijham op 24 april 1803, gedoopt te Blijham op 1 mei 1803, overleden (58 jaar oud) te Blijham op 15 juli 1861, gehuwd (resp. 26 en 34 jaar oud) te Wedde op 24 april 1829 met Freerk Jans Abels, zoon van Jan Abels (landbouwer BGL p.79) en Anna Freerks, geboren te Hamdijk op 8 november 1794, landbouwer te Blijham BGL p.79, overleden (69 jaar oud) te Blijham op 7 januari 1864. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 3. Willem Abels, geboren te Blijham op 10 april 1806, overleden (69 jaar oud) op 19 september 1875, gehuwd (resp. 34 en 29 jaar oud) te Finsterwolde op 19 juni 1840 met Anke Jans Hommes, dochter van Jan Egges Hommes (landgebruiker te Finsterwolde BBB 129 en schout) en Aaltje Jakobs Jager, geboren te Finsterwolde op 24 oktober 1810. 4. Jacob Abels, geboren te Blijham in 1818, landbouwer, gehuwd (resp. ongeveer 33 en ongeveer 26 jaar oud) (1) te Wedde op 22 juli 1851 met Hillechien Jans Aaldriks Land, dochter van Jan Poppes Aaldriks Land (landbouwer BBB 52) en Trijntje Jans de Ruiter, geboren te Nieuw Beerta in 1825. Uit dit huwelijk één zoon, gehuwd (resp. hoogstens 32 en hoogstens 27 jaar oud) (2) voor 1850 met Pieternella Jurjen Aaldriks Land, geboren in 1823, overleden (ongeveer 25 jaar oud) te Blijham op 3 oktober 1848. .

36.

Hindrik Abels Moedt, zoon van Abel Jans Moedt en Reina Reines[p. 37], geboren te Siddeburen op 4 november 1792, overleden (65 jaar oud) te Siddeburen op 6 juni 1858, gehuwd (beiden 23 jaar oud) (2) te Siddeburen op 3 januari 1816 met Riemen Jans Geertsema, geboren te Siddeburen op 29 januari 1792, overleden (29 jaar oud) te Siddeburen op 6 juni 1821. Uit dit huwelijk 2 kinderen, gehuwd (resp. 36 en ongeveer 42 jaar oud) (1) te Ten Boer op 23 mei 1829 met

37.

Freeke Bronts Brondsema, dochter van Bront Hayes Brontsema en Jantje Egberts[p. 37], geboren te Stedum circa 1787, landbouwersche, overleden (ongeveer 71 jaar oud) te Siddeburen op 20 oktober 1858, relatie(2) met Izebrant Graatsma. Uit dit huwelijk één zoon: 18. Hendrik Abel, geboren te Siddeburen op 25 augustus 1830, overleden (31 jaar oud) te Siddeburen op 24 januari 1862, zie 18[p. 25].

38.

Wessel Berends Jansema, zoon van Berend Pieters Jansema (landbouwer) en Trientje Wessels Woltema[p. 37], geboren te Siddeburen op 14 januari 1810, overleden (43 jaar oud) te Slochteren op 14 maart 1853, gehuwd (resp. 23 en 37 jaar oud) te Slochteren op 9 maart 1833 met Abeltje Freerks Poelman, dochter van Freerk Fiebes (Poelman) en Annechien Hendriks (van Daalen)[p. 38], geboren te Lasquert op 26 juli 1795, landbouwersche, overleden (68 jaar oud) te Siddeburen op 16 december 1863, gehuwd (2) te Slochteren met Geert Okkes Geertsema, zoon van Ocke Geerts Geertsema en Trientje Arends Brouwer, geboren te Meedhuizen op 29 oktober 1786, overleden (43 jaar oud) op 21 februari 1830, (Geert Okkes relatie(2) met Trientje Geerts Veldman.). Zie 2.2.2.5 Genealogie Jansema. Uit dit huwelijk één dochter. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Trienje, geboren te Siddeburen op 16 november 1833, overleden (79 jaar oud) te Siddeburen op 17 februari 1913, zie 19[p. 25]. 2. Freerk, geboren op 13 oktober 1835, overleden (1 jaar oud) op 11 juli 1837. 3. Berend Pieters, geboren te Siddeburen op 12 augustus 1838, landbouwer, overleden (78 jaar oud) te Siddeburen op 9 oktober 1916, relatie met Grietje Sluis, dochter van Evert Everts Sluis (landbouwer) en Marchien Redeker, geboren te Kropswolde op 27 augustus 1853, overleden (80 jaar oud) te Siddeburen op 2 juni 1934. Zie 2.2.2.5.3 Genealogie Jansema. Uit deze relatie 11 kinderen.

39.

40.

Eltje Willems Woltema, zoon van Willem Eltje Woltema (landbouwer) en Aaltje Jacobs Wirdinga

29


41.

42.

43.

(dienstmaagd)[p. 38], geboren te Siddeburen op 20 juni 1800, gedoopt te Siddeburen op 29 juni 1800, landbouwer, overleden (85 jaar oud) te Siddeburen op 28 november 1885, begraven te Siddeburen. Begraven in het familiegraf Woltema, vak 1, Paal 9, graven 1 t/m 8. De namen van de individuele personen staan niet meer op het graf omdat enige jaren geleden grafschenners veel hebben vernield, gehuwd (resp. 22 en 17 jaar oud) te Siddeburen op 30 april 1823 met Rienke Harms Winter, dochter van Harm Geert Winter (landbouwer Winschoter Oostereind) en Elisabeth Andries Meijer[p. 39], geboren te Siddeburen op 28 maart 1806, overleden (73 jaar oud) te Siddeburen op 19 april 1879, begraven te Siddeburen. Uit dit huwelijk 5 kinderen: 1. Harm Geert, geboren te Siddeburen op 13 september 1827, overleden (68 jaar oud) te Siddeburen op 4 juni 1896, begraven te Siddeburen, zie 20[p. 25]. 2. Frouwke, geboren te Siddeburen op 18 juni 1840, overleden (72 jaar oud) te Hellum op 5 juli 1912, gehuwd (resp. 32 en 33 jaar oud) te Slochteren op 3 oktober 1872 met Derk Derks Smit, zoon van Derk Garbrants Smit (landbouwer te Hellum) en Regina Jacobs Hylkema, geboren te Hellum op 4 september 1839, landbouwer te Hellum, overleden (83 jaar oud) te Hellum op 7 november 1922. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 3. Elisabeth, geboren te Siddeburen circa 1832, gehuwd (resp. ongeveer 28 en ongeveer 34 jaar oud) te Slochteren op 6 juni 1860 met Barteld Braam, zoon van Jan Boukes Braam (landbouwer te Krewerd) en Geertruid Bartelts Swieringa, geboren te Krewerd circa 1826. 4. Dievertje, geboren te Siddeburen circa 1838, gehuwd (resp. ongeveer 23 en ongeveer 28 jaar oud) te Slochteren op 24 mei 1861 met Gerrit Kubbinga, zoon van Klaas Elles Kubbinga en Grietje Gerrits Schilt, geboren te Delfzijl circa 1833, landbouwer. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 5. Jacob Willems, geboren te Siddeburen op 11 december 1844, overleden (69 jaar oud) te Siddeburen op 25 november 1914, begraven te Siddeburen, gehuwd (resp. 34 en 31 jaar oud) te Termunten op 21 november 1879 met Friesina Buurma, dochter van Pieter Jans Buurma (landbouwer BBB 134) en Albertjen Jans Zijlman, geboren te Midwolda op 4 juni 1848, overleden (80 jaar oud) te Siddeburen op 2 maart 1929, begraven te Siddeburen. Uit dit huwelijk ĂŠĂŠn zoon. Wirtje Geerts Wirtjes, zoon van Geert Harms Wirtjes (arbeider, later landbouwer in de Landschaftspolder) en Zwaantje Jacobs Mulder[p. 39], geboren te Landschaftspolder op 14 januari 1795, gedoopt te Landschaftspolder op 18 januari 1795 gedoopt als Wirtje Jans, landbouwer te Nieuw Beerta BBB71, overleden (64 jaar oud) te Nieuw Beerta op 28 oktober 1859, gehuwd (resp. 22 en 15 jaar oud) te Landschaftspolder op 12 februari 1817 met Hilje Eiken Groeneveld, dochter van Eiko Loppes Groeneveld (landbouwer in de Landschaftspolder) en Wijbina Gerjets (Gerrits) Mulder[p. 39], geboren te Landschaftspolder op 8 augustus 1801, overleden (67 jaar oud) te Beerta op 17 augustus 1868. Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Tetje, geboren te Nieuw Beerta op 29 november 1832, overleden (66 jaar oud) te Siddeburen op 25 juli 1899, begraven te Siddeburen, zie 21[p. 25]. 2. Wiebina, geboren te Nieuw Beerta op 2 februari 1839, overleden (71 jaar oud) te Groningen op 7 juni 1910, gehuwd (resp. 23 en 25 jaar oud) te Beerta op 8 november 1862 met Hindrik Post, zoon van Hindrik Post (landbouwer (zie BBB 93/72) en burgemeester van Beerta van 18341840.) en Foske Harms Ebbens, geboren te Beerta op 15 januari 1837, landbouwer te Nieuw Beerta BBB 71, overleden (71 jaar oud) te Groningen op 6 februari 1908. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 3. Geert Harms, geboren te Nieuw Beerta op 20 juli 1821, Landbouwer te Beerta, verhuisde in 1898 naar Slochteren, overleden (81 jaar oud) te Siddeburen op 26 oktober 1902, gehuwd (resp. 37 en 24 jaar oud) (1) te Beerta op 13 mei 1859 met Jantjen Jans Einjes, dochter van Jan Jans Einjes en Elizabeth Houwes Reininga, geboren te Beerta op 18 juli 1834, overleden (31 jaar oud) te Beerta op 24 juli 1865. Uit dit huwelijk 3 kinderen, gehuwd (resp. 47 en 27 jaar oud) (2) te Beerta op 5 november 1868 met Engeltje Reinders Geertsema, dochter van Reinder Alberts Geertsema (landbouwer zie BBB 24) en Giesel Jans Elzinga, geboren te Bellingwolde op 23 maart 1841, overleden (31 jaar oud) te Beerta op 4 november 1872. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 4. Hilje, geboren te Nieuw Beerta op 19 juni 1835, overleden (73 jaar oud) te Bellingwolde op 20 november 1908.

30


44.

45.

46. 47.

Albert Jans Rademaker, zoon van Jan Julles (stelmaker/wagenmaker) en Swaantje Jans (stelmakersvrouw)[p. 39], geboren te Eexta op 25 februari 1797, stelmaker, wagenmaker te Uiterburen, landbouwer, overleden (74 jaar oud) te Schildwolde op 17 februari 1872, begraven te Schildwolde, gehuwd (resp. 32 en 20 jaar oud) te Slochteren op 14 april 1829 met Geessien Julles Houtman, dochter van Julle Jacobs Houtman (landbouwer) en Gesina Berends Mossel[p. 40], geboren te Slochteren op 28 mei 1808, overleden (73 jaar oud) te Schildwolde op 18 februari 1882, begraven te Schildwolde. Uit dit huwelijk 6 kinderen: 1. Julle, geboren te Zuidbroek op 9 april 1843, overleden (85 jaar oud) te Schildwolde op 20 februari 1929, begraven te Schildwolde, gehuwd (resp. 34 en 23 jaar oud) te Slochteren op 22 februari 1878 met Grietje Smit, dochter van Jan Derks Smit en Jantje Tonnis Smid, geboren te Schildwolde op 25 september 1854, overleden (90 jaar oud) te Schildwolde op 21 juni 1945, begraven te Schildwolde. Uit dit huwelijk 4 zonen. 2. Jan Albert, geboren te Zuidbroek op 18 januari 1838, overleden (65 jaar oud) te Siddeburen op 14 oktober 1903, begraven te Siddeburen, zie 22[p. 26]. 3. Gezina Alberts, geboren te Zuidbroek circa 1840, overleden (ongeveer 86 jaar oud) te Overschild op 24 juni 1926, gehuwd (resp. ongeveer 24 en ongeveer 34 jaar oud) te Appingedam op 23 maart 1864 met Doeke Theunis Staal, zoon van Theunis Bartels Staal en Martje Doekes Pot, geboren te Opwierde circa 1830, overleden te Overschild op 18 maart 1911. Bij overlijden 81 jaar oud. 4. Swaantje, geboren te Zuidbroek circa 1847, overleden (ongeveer 54 jaar oud) te Hellum op 6 juni 1901, gehuwd (resp. ongeveer 25 en ongeveer 33 jaar oud) te Slochteren op 6 juli 1872 met haar neef Jan Doornbos, zoon van Jan Eisses Doornbos (landbouwer) en Aafke Julles Houtman[p. 40], geboren te Slochteren circa 1839, overleden (ongeveer 78 jaar oud) te Hellum op 10 oktober 1917. Uit dit huwelijk 7 kinderen. 5. Jantje, geboren te Zuidbroek op 22 november 1849, overleden (82 jaar oud) te Schildwolde op 10 maart 1932, begraven te Schildwolde, gehuwd (resp. 24 en 30 jaar oud) te Slochteren op 14 maart 1874 met Eizo Atzema, zoon van Geert Lamberts Atzema en Jantje Eisses Doornbos, geboren te Noordbroeksterhamrik op 28 september 1843, overleden (54 jaar oud) te Schildwolde op 12 maart 1898, begraven te Schildwolde. 1876 Eisso Atzema, geboren 1843 te Noordbroek, gehuwd Jantje Rademaker, koopt 24.50 ha. voor ƒ 19.600, met vaste huur ƒ 100. Uit dit huwelijk één zoon. 6. Evert, geboren te Zuidbroek circa 1855, landbouwer, overleden (ongeveer 89 jaar oud) te Schildwolde op 16 april 1944, gehuwd (resp. ongeveer 21 en ongeveer 22 jaar oud) te Slochteren op 23 december 1876 met Fokje Draijer, dochter van Derk Derks Draijer en Hilje Hartog, geboren te Schildwolde circa 1854, overleden te Schildwolde op 2 december 1923. Bij overlijden 69 jaar oud. Harm Bettes Andelbeek, zoon van Bette Harms Andelbeek (landbouwer) en Bouwgien Anthonius[p. 41], geboren te Slochteren op 23 augustus 1801, overleden (58 jaar oud) te Slochteren op 15 maart 1860, gehuwd (resp. 24 en 18 jaar oud) te Slochteren op 6 april 1826 met Imke Hiltjes Scheltens, dochter van Hiltje Tjaards Scheltens en Gepke Ottes Smit[p. 41], geboren te Slochteren op 7 augustus 1807, overleden (62 jaar oud) te Slochteren op 7 juli 1870. Uit dit huwelijk 5 kinderen: 1. Bouchien, geboren te Slochteren op 11 november 1834, overleden (72 jaar oud) te Siddeburen op 16 november 1906, begraven te Siddeburen, zie 23[p. 26]. 2. Harmanna, geboren te Slochteren circa 1845, gehuwd (resp. ongeveer 20 en ongeveer 23 jaar oud) te Slochteren op 20 mei 1865 met Jan de Voogd, zoon van Hindrik Derks de Voogd en Aafke Harms Kok (smid), geboren te Midwolda circa 1842. 3. Hilliena, geboren te Slochteren circa 1847, gehuwd (resp. ongeveer 18 en 28 jaar oud) te Slochteren op 9 december 1865 met Rienko de Voogd, zoon van Hindrik Derks de Voogd en Aafke Harms Kok (smid), geboren te Midwolda op 4 augustus 1837, landbouwer. Uit dit huwelijk 7 kinderen. 4. Bette, geboren te Slochteren circa 1829, gehuwd (resp. ongeveer 31 en ongeveer 25 jaar oud) te Slochteren op 3 november 1860 met Wilkelina Schut, dochter van Geert Everts Schut en Jantien Wilkoos Hesse, geboren te Slochteren circa 1835.

31


5.

48.

49.

Gepke, geboren te Slochteren op 20 december 1844, overleden (60 jaar oud) te Midlaren (gem Zuidlaren) op 17 september 1905, gehuwd (resp. 16 en 33 jaar oud) (1) te Slochteren op 2 november 1861 met Heiko Wierts Veldman, zoon van Wiert Jans Veldman en Gepke Heikes Meijer, geboren te Hellum op 17 december 1827, landbouwer te Zuidbroek, zie BB Zbr.119, overleden (53 jaar oud) te Zuidbroek op 18 augustus 1881. Uit dit huwelijk 2 kinderen, gehuwd (resp. 37 en 43 jaar oud) (2) te Zuidbroek op 8 juli 1882 met Willem Thobokholt, zoon van Roelf Bernardus Tobokholt (arbeider) en Hindrikje Willems van der Ploeg, geboren te Garrelsweer op 18 november 1838, zaagmuldersknecht, overleden (69 jaar oud) te Hoogezand op 4 september 1908, (Willem gehuwd (resp. 31 en ongeveer 32 jaar oud) (2) te Noorddijk op 21 mei 1870 met Wemeltje Tepper, dochter van Willem Geerts Tepper en Antje Kornelis Postema.), (Willem relatie(3) met Mintje Pijp.). Uit dit huwelijk één kind.

Henricus Balsters van Heuvelen, zoon van Harm Harms Balsters (boer / erfpachter) en Gepke van Heuveln[p. 42], geboren te Landschaftspolder op 27 juni 1789, landmeter, koopman, arrondissementsijker te Appingedam, overleden (51 jaar oud) te Groningen op 18 december 1840, gehuwd (resp. 44 en 25 jaar oud) (2) te Groningen op 19 september 1833 met Hindrikje Jans Sap, dochter van Jan Remkes Sap (schipper) en Geesje Eppes Hoveling, geboren te Veendam op 25 augustus 1808, overleden (57 jaar oud) te Muntendam op 1 februari 1866, (Hindrikje Jans gehuwd (42 jaar oud) (2) te Muntendam op 19 maart 1851 met Hebel Geerts Boekhoud.). Uit dit huwelijk 5 kinderen, gehuwd (beiden 25 jaar oud) (1) te Groningen op 14 september 1814 met Wemelina de Jonge, dochter van Barteld Pieters de Jonge (winkelier) en Antje Jeltes[p. 42], geboren te Groningen op 19 december 1788, gedoopt te Groningen op 19 december 1788, overleden (42 jaar oud) te Groningen op 3 juli 1831. Uit dit huwelijk 9 kinderen: 1. Barteld van Heuveln, geboren te Groningen op 20 januari 1818, overleden (83 jaar oud) te Nieuwe Pekela op 6 november 1901, zie 24[p. 27]. 2. Harm van Heuveln, geboren te Groningen op 8 december 1819, verver, overleden (83 jaar oud) te Veendam op 9 november 1903, begraven te Veendam, gehuwd (resp. 26 en 23 jaar oud) (1) te Groningen op 24 mei 1846 met Johanna Wilhelmina Caspelina van Kattenberg de Jong, dochter van Reinder Dodevis de Jonge en Willempien Jans Rodermond, geboren te Groningen op 14 maart 1823, overleden (58 jaar oud) te Veendam op 30 april 1881. Uit dit huwelijk 9 kinderen, gehuwd (resp. 67 en 59 jaar oud) (2) te Veendam op 6 augustus 1887 met Egberdina Hendrica Smit, dochter van Evert Smit en Aaltje Egberts, geboren te Leeuwarden op 15 maart 1828, overleden (69 jaar oud) te Veendam op 8 mei 1897, (Egberdina Hendrica relatie(2) met Jan Dost.). 3. Jan Jeltes van Heuveln, geboren te Appingedam op 9 april 1829, gezagvoerder, overleden (68 jaar oud) te Rotterdam op 22 september 1897, gehuwd (resp. 28 en 23 jaar oud) te Nieuwe Pekela op 26 mei 1857 met Antje Haverbult, dochter van Berend Geerts Haverbult en Catharina Harms van der Werf, geboren te Appingedam op 8 december 1833, overleden (75 jaar oud) te Rotterdam op 10 april 1909. zie Gron kwartierstatenboek 2: 124.2. Uit dit huwelijk 11 kinderen. 4. Gepke van Heuveln, geboren te Groningen op 9 maart 1826, gehuwd (resp. 35 en 39 jaar oud) te Utrecht op 3 april 1861 met Jacobus de Greef, zoon van Cornelis de Greef en Maria Lokhorst, geboren te Doorn op 19 augustus 1821, (Jacobus de gehuwd (beiden 32 jaar oud) (2) te Utrecht op 1 februari 1854 met Antje van Heuveln, dochter van Henricus Balsters van Heuvelen (landmeter, koopman, arrondissements-ijker te Appingedam) en Wemelina de Jonge[p. 32].). Uit dit huwelijk één dochter. 5. Antje van Heuveln, geboren te Groningen op 17 januari 1822, overleden (hoogstens 39 jaar oud) voor 3 april 1861, gehuwd met Jacobus de Greef, (Jacobus de gehuwd (1) met Gepke van Heuveln, dochter van Henricus Balsters van Heuvelen (landmeter, koopman, arrondissementsijker te Appingedam) en Wemelina de Jonge[p. 32].). Uit dit huwelijk één dochter. 6. levenloos geboren dochter, geboren en overleden te Groningen op 13 juni 1815. 7. Antje van Heuveln, geboren te Groningen op 4 december 1816, overleden (7 weken oud) te Groningen op 23 januari 1817. 8. Cornelis van Heuveln, geboren te Groningen op 12 december 1823, overleden (2 jaar oud) te Groningen op 3 september 1826. 9. Wemelina de Jonge van Heuveln, geboren te Appingedam op 3 juli 1831, overleden (4 jaar

32


oud) te Groningen op 3 augustus 1835. 50. 51.

52. 53.

54.

55.

56.

57.

Tjaard Tammes Dijkstra, zoon van Tamme Tjaards Dijkstra (koopman) en Corneliske Wijbes (koopvrouw)[p. 42], geboren in 1780, scheepskapitein, overleden (ongeveer 47 jaar oud) te Appingedam op 19 december 1827, relatie met Trijntje Jans van der Werf, dochter van Jan Harms van der Werf (diaken) en Aeilke Hendriks Rozeboom[p. 43], geboren te Appingedam in 1780, overleden (ongeveer 90 jaar oud) te Appingedam op 7 juni 1870. Uit deze relatie 3 dochters: 1. Lupke Tjaart, geboren te Appingedam op 4 december 1819, overleden (54 jaar oud) te Nieuwe Pekela op 3 oktober 1874, zie 25[p. 27]. 2. Cornelias Tjaarts, geboren te Appingedam op 23 oktober 1805, gehuwd (resp. 21 en 26 jaar oud) te Appingedam op 13 juni 1827 met Jan Jacobs Jentsema, zoon van Jacob Pauls (schuitevaarder) en Ina Jans (koopvrouw), geboren te Appingedam op 13 juli 1800, schuitevaarder. 3. Geertje Tjaarts, geboren te Appingedam op 2 maart 1821, gehuwd (resp. 27 en 29 jaar oud) te Appingedam op 25 april 1848 met Edsard Amses Venninga, zoon van Amse Adzards Venninga en Hillechien Willems Boerema, geboren te Delfzijl op 2 november 1818, schipper. Jan Harms Rijks, zoon van Harm Jans Rijks (arbeider) en Fenje Kiers Kuiper(s)[p. 43], geboren te Nieuw Beerta op 7 maart 1807, boerenknecht, gehuwd (resp. 23 en 25 jaar oud) te Nieuw Beerta op 5 maart 1831 met Rikste Luppes Luppens, dochter van Luppe Jurgens Luppes (arbeider) en Geessien Pieters Prins (arbeidster)[p. 43], geboren te Beerta op 7 maart 1805, dienstmeid. Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Luppe Jans, geboren te Nieuw Beerta op 13 mei 1833, overleden (ongeveer 76 jaar oud) in 1910, zie 26[p. 27]. 2. Fenje, geboren te Nieuw Beerta op 16 oktober 1835, gedoopt te Nieuw Beerta op 26 oktober 1835, overleden (85 jaar oud) te Nieuweschans op 13 augustus 1921, gehuwd (resp. 20 en 23 jaar oud) te Nieuw Beerta op 9 augustus 1856 met Ebo Lubbers, zoon van Luppo Ebers Lubbert en Imeltje Engels Mulder, geboren te Beerta op 24 september 1832, gedoopt op 28 september 1892, overleden (85 jaar oud) te Beerta op 25 februari 1918. Uit dit huwelijk 9 kinderen. 3. Harm Jans, geboren te Nieuw Beerta circa 1838. 4. Geesien Jans, geboren te Nieuw Beerta circa 1839. Berend Jan Leeuwerke, zoon van Jan Hindriks en Gepke Berends de Groot (arbeidster te Bunderneuland)[p. 44], geboren te Nieuw Beerta op 21 februari 1802, dagloner, overleden (69 jaar oud) te Nieuweschans op 9 september 1871, gehuwd (resp. 26 en 21 jaar oud) te Beerta op 1 november 1828 met Aaltje Berends de Groot, dochter van Berend Aapkens de Groot en Hindrikje Pieters (arbeidster)[p. 44], geboren te Oostwold op 27 mei 1807, overleden (77 jaar oud) te Nieuweschans op 3 mei 1885. Uit dit huwelijk ĂŠĂŠn dochter: 1. Hindertje Berends, geboren te Oudezijl op 24 maart 1833, overleden (ongeveer 65 jaar oud) te gem.Nieuweschans in 1899, zie 27[p. 27]. Johan George Hendrikus Holsheimer, zoon van Ortwinus Holsheimer (burgemeester van Goor) en Helena Le(e)ferink[p. 44], geboren te Goor op 29 juli 1798, commissaris van politie, overleden (72 jaar oud) te Groningen op 11 juli 1871, gehuwd (resp. 43 en 25 jaar oud) (2) te Groningen op 14 oktober 1841 met Geertruijda Elisabetta Rosella van Voorst, dochter van Dirk van Voorst en Johanna de Lange, geboren te Waalre op 28 januari 1816. toevoeging achter naam: heer van Jagtwijk. Uit dit huwelijk 2 zonen, gehuwd (resp. 23 en 22 jaar oud) (1) te Groningen op 20 mei 1822 met Hermanna Paulina Henrica Sichterman, dochter van Anthony Ewoudt Sichterman (arrondissementsraad te Groningen en steenfabrikant te Obergum) en Catharina Hermanna Laman[p. 45], geboren te Groningen op 2 mei 1800, overleden (40 jaar oud) te Groningen op

33


21 augustus 1840. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Anthony Ewoudt, geboren te Groningen op 1 maart 1825, overleden (78 jaar oud) te Terheijl, Roden op 11 juli 1903, zie 28[p. 27]. 2. Hermanna Paulina Henrica, geboren te Kolham op 14 april 1829, gehuwd (resp. 21 en 27 jaar oud) te Groningen op 3 oktober 1850 met Boudewijn Gerard Rinsma, zoon van Folke Rinsma (apotheker) en Bouwina Maria Smidt, geboren te Groningen op 15 november 1822, apotheker. Uit dit huwelijk één dochter. 58.

59.

60.

61.

62. 63.

Jan Boerema, zoon van Klaas Jans Boerema (voerman) en Dina Willems[p. 45], gedoopt te Groningen op 12 mei 1799, voerman, relatie(2) met Jacobina Reints Nieveen, dochter van Reint Geerts Nieveen en Margien Luigies Eeling, geboren te Groningen op 14 oktober 1801, overleden (24 jaar oud) te Groningen op 29 oktober 1825. Uit deze relatie geen kinderen, gehuwd (resp. ongeveer 28 en ongeveer 21 jaar oud) (1) te Groningen op 17 mei 1827 met Jansje Brugsema, dochter van Albert Berends Brugsema (deurwaarder (justitie dienaar)) en Geesje Jans Popkes[p. 45], gedoopt te Groningen op 16 maart 1806. Uit dit huwelijk 5 kinderen: 1. Trientje, geboren te Groningen op 14 maart 1836, overleden (89 jaar oud) te Terheyl op 3 januari 1926, zie 29[p. 28]. 2. Geesje, gehuwd met Anthony Ewoudt Holsheimer, geboren te Groningen op 1 maart 1825, overleden (78 jaar oud) te Terheijl, Roden op 11 juli 1903, zie 28[p. 27]. Uit dit huwelijk 2 zonen. 3. Dina, relatie met Zielstra, stalhouder. Uit deze relatie 2 kinderen. 4. Clara, relatie met Echtbertus Steen, ambtenaar provinciehuis. Uit deze relatie 3 dochters. 5. Klaas, veldwachter, relatie met Fenna. Uit deze relatie één dochter. Jan Aljes Balkema, zoon van Alje Jans Balkema en Grietje Tiddes[p. 46], geboren te Loppersum op 7 augustus 1795, gedoopt Nederlands Hervormd te Loppersum op 16 augustus 1795, boerenknecht, overleden (44 jaar oud) te Loppersum op 16 mei 1840, gehuwd (resp. 19 en 23 jaar oud) op 17 december 1814 met Christina Gerrits Uittien, dochter van Gerrit Christiaans Uittien (korporaal, veldwachter, bode) en Antje Foppes Schuilenburg (turfmeterse, dagloonster)[p. 46], geboren te Groningen op 13 augustus 1791, gedoopt Nederlands Hervormd te Groningen op 17 augustus 1791, overleden (62 jaar oud) te Loppersum op 24 januari 1854. Uit dit huwelijk 6 kinderen: 1. Fobbo Jans, geboren te Loppersum op 15 november 1823, overleden (38 jaar oud) te Loppersum op 19 april 1862, zie 30[p. 28]. 2. Antje, geboren te Loppersum op 25 maart 1815, overleden (7 weken oud) te Loppersum op 14 mei 1815. 3. Gerrit Uittien, geboren te Loppersum op 28 december 1817, overleden (46 jaar oud) te Loppersum op 30 november 1864, gehuwd (27 jaar oud) te Loppersum op 24 mei 1845 met Martje Roelfs Tillema. Uit dit huwelijk één zoon. 4. Alje, geboren te Loppersum op 7 januari 1821, overleden (27 jaar oud) te Loppersum op 2 augustus 1848. 5. Grietje, geboren te Loppersum op 2 oktober 1826, overleden (5 dagen oud) te Loppersum op 7 oktober 1826. 6. Gerhard, geboren te Loppersum op 15 augustus 1830, gehuwd (28 jaar oud) (1) te Loppersum op 30 april 1859 met Oktoberje Wildeboer, overleden voor 1874, gehuwd (resp. 43 en 41 jaar oud) (2) te Loppersum op 26 mei 1874 met Eppien Haan, dochter van Arnoldus Jans (landgebruiker) en Wopke Epkes Blaauw, geboren te Termunten op 2 april 1833, overleden (76 jaar oud) te 's Gravenhage op 29 september 1909. NN, relatie met Klaaske Jans Bos, dagloonster, overleden te Appingedam, relatie(2) met Onne Teijes Siertsema, zoon van Teije Onnes Siertsema (landbouwer) en Grietje Douwes, geboren te Jukwerd in 1770, landbouwer, overleden (ongeveer 58 jaar oud) te Wirdum op 3 april 1828. Uit deze relatie 2 dochters.

34


Uit deze relatie één dochter: 1. Pieterdina (Pieterke) Bos, geboren te Solwerd op 7 oktober 1829, overleden (54 jaar oud) te Loppersum op 26 april 1884, zie 31[p. 28]. Generatie VII (oudgrootouders) 64.

65.

66. 67.

Mense Abels, zoon van Abel Jans Abels (landbouwer te Blijham) en Harmke Uckes[p. 47], gedoopt te Blijham op 12 maart 1728, landbouwer te Blijham, zie boek Blijham nr.16, overleden (hoogstens 63 jaar oud) voor 1792, gehuwd (resp. ongeveer 23 en ongeveer 28 jaar oud) te Blijham op 27 mei 1751 met Grietje Geerts Starke, dochter van Geert Beerents Starke (koopman en molenaar te Blijham, landbouwer zie BB Blijham nr 39) en Rixte Egges[p. 47], gedoopt te Blijham op 28 maart 1723. Uit dit huwelijk 8 kinderen: 1. Berent Menses Starke, gedoopt te Blijham op 26 januari 1765, overleden (ongeveer 33 jaar oud) te Blijham op 17 juli 1798, zie 32[p. 28]. 2. Rixte Menses Starke, gedoopt te Blijham op 19 maart 1752. Jong overleden 3. Rixte Menses Starke, gedoopt te Blijham op 4 maart 1753, overleden (ongeveer 58 jaar oud) te Blijham op 28 november 1811, gehuwd (ongeveer 23 jaar oud) te Blijham op 12 juli 1776 met Else Reinders Heemof, zoon van Reinder Elses en Aise Luppes, landbouwer op de Heemen (zie boek Blijham 7). Uit dit huwelijk 2 kinderen. 4. Abel Menses Starke, gedoopt te Blijham op 23 mei 1754. Jong overleden 5. Geert Menses Starke, gedoopt te Blijham op 30 mei 1756. Waarschijnlijk jong overleden 6. Abel Menses Starke, gedoopt te Blijham op 6 augustus 1758. Waarschijnlijk jong overleden 7. Jan Menses Starke, gedoopt te Blijham op 5 april 1761, Was in 1787 landbouwer te Blijham. 8. Pieter Menses Starke, gedoopt te Blijham op 5 juni 1763, landbouwer te Blijham, overleden (ongeveer 69 jaar oud) te Blijham op 22 mei 1833, gehuwd (resp. ongeveer 28 en 17 jaar oud) (1) te Blijham op 4 april 1792 met Aaltje Hilwerts Kleen, dochter van Hilwert Berents Kleen (landbouwer, zie BB Vriescheloo nr.95) en Albertje Boelmans, geboren te Lutjeloo op 23 november 1774, gedoopt te Vriescheloo op 25 november 1774, overleden (32 jaar oud) te Blijham op 22 juli 1807. Pieter boerde op de boerderij genaamd "De Roodbonte". Bij een scheiding der goederen op 18 december 1777 krijgt Albertje Boelmans, getrouwd met Hilwert Berents Kleen te Lutjeloo land te Blijham en 3500 gulden. Zij hebben een dochter Aaltien Kleen van 23-11-1774, getrouwd met Pieter Menses Starke die haar ouders op het bedrijf opvolgt. Zie boerderijenboek Vriescheloo nr.95 en het boek Blijham nr.9 op pag. 61. Uit dit huwelijk 3 kinderen, gehuwd (resp. ongeveer 47 en ongeveer 25 jaar oud) (2) te Blijham op 5 juni 1810 met Frouwe Poppes ten Have, dochter van Poppo Helenius ten Have (landbouwer, caféhouder/tapper (zie boek Blijham pag.97)) en Grietje Gerhardus Nieborg, gedoopt te Blijham op 10 januari 1785, overleden (ongeveer 74 jaar oud) te Blijham op 17 juli 1859. Uit dit huwelijk 2 zonen. Tjarko Luikens (Schuring), zoon van Luiken Derks en Tjaaktien Tjarks[p. 48], geboren te Blijham op 23 november 1738, landbouwer, krijgsraad en diaken te Blijham, overleden (61 jaar oud) te Blijham op 14 maart 1800, gehuwd (resp. 26 en ongeveer 17 jaar oud) te Blijham op 1 maart 1765 met Gartje Tammes Schuring, dochter van Tammo Luikens Schuringh en Ettie Hazelhof[p. 48], gedoopt te Blijham op 26 november 1747, overleden (ongeveer 66 jaar oud) te Blijham op 7 juni 1814. zie boek Blijham 31. zie ook nageslacht Poppo Hommes VIII.22. Uit dit huwelijk 6 kinderen: 1. Ettje Tjarks Schuring, gedoopt te Blijham op 14 februari 1773, overleden (ongeveer 75 jaar oud) te Blijham op 11 maart 1848, zie 33[p. 28]. 2. Eppien Tjarks Schuring, geboren te Blijham op 12 mei 1795, overleden (60 jaar oud) te Hamdijk op 27 december 1855, gehuwd (resp. 27 en 36 jaar oud) (1) te Nieuweschans op

35


3.

4. 5. 6.

68.

69.

70.

71.

15 augustus 1822 met Cornelius Jurjens Renken, zoon van Cornelius Jurjens Renken (landbouwer) en Anna Freerks, geboren te Bellingwolde op 13 november 1785, landbouwer BBB 79, overleden (45 jaar oud) te Hamdijk op 21 september 1831, (Cornelius Jurjens gehuwd (resp. 30 en 25 jaar oud) (2) te Midwolda op 20 december 1815 met Naantje Hinderikus Knotnerus, dochter van Hinderikus Tjarks Knotnerus (landbouwer) en Anna Pieters Engelkes.). Uit dit huwelijk 2 kinderen, gehuwd (resp. ongeveer 40 en ongeveer 35 jaar oud) (2) in 1836 met Abel Folkerts Tijdens, zoon van Folkert Okkes Tijdens (landbouwer BBB 82) en Engel Jans Vrieze, geboren te Hamdijk op 9 augustus 1800, overleden (55 jaar oud) te Hamdijk op 20 december 1855. Luiken Tjarks Schuring, gedoopt te Blijham op 26 januari 1766, overleden (ongeveer 71 jaar oud) te Bellingwolde op 22 november 1837, gehuwd (resp. ongeveer 27 en ongeveer 38 jaar oud) te Bellingwolde op 13 december 1793 met Epke Harberts Bruggers, dochter van Harbert Elses Bruggers (landbouwer) en Remke Hillenius, gedoopt te Bellingwolde op 1 januari 1755, overleden (ongeveer 86 jaar oud) te Bellingwolde op 17 mei 1841, (Epke Harberts gehuwd (ongeveer 21 jaar oud) (2) te Bellingwolde op 10 mei 1776 met Adolf Adams ter Cock, zoon van Adam Adolfs Adams en Ike Eppes.). Jacob Tjarks Schuring. Frouwe Tjarks Schuring, gedoopt te Blijham op 1 maart 1781, overleden (ongeveer 34 jaar oud) te Beerta op 3 augustus 1815. Helenius Tjarks Schuring, geboren te Blijham op 15 februari 1787, gedoopt te Blijham op 18 februari 1787, landbouwer te Blijham, overleden (60 jaar oud) te Blijham op 27 oktober 1847, gehuwd (resp. 34 en 24 jaar oud) te Wedde op 19 mei 1821 met Trientje Molanus Huis, dochter van Harmannus Molanus Huis (landbouwer te Blijham) en Sieke Berends Kranenburg, geboren te Blijham op 26 oktober 1796, gedoopt te Blijham op 30 oktober 1796, overleden (72 jaar oud) te Blijham op 12 januari 1869. Uit dit huwelijk 3 kinderen.

Jacob Hessels Dethmers, zoon van Hessel Sibolts Dethmers (landbouwer te Blijham van 1755 t/m 1770) en Willemtien Willems Jacobs[p. 49], gedoopt te Westerlee op 5 mei 1732, landbouwer te Blijham, overleden (ongeveer 80 jaar oud) te Oude Pekela op 6 december 1812, relatie(2) met Esse Sybolts ten Have, dochter van Sybolt Berends ten Have (Eigenerfde te Blijham) en Remke Poppes[p. 49], geboren te Blijham circa 1734, overleden (ongeveer 74 jaar oud) te Oude Pekela op 16 juni 1808, zie 141.2[p. 49], gehuwd (resp. ongeveer 29 en 24 jaar oud) (1) te Blijham op 19 november 1761 met Anja Abels, dochter van Abel Derks (landbouwer) en Geertjen Hitjes[p. 49], geboren te Nieuwolda op 20 oktober 1737, overleden overleden voor 19 augustus. 1791. Uit dit huwelijk 2 zonen: 1. Abel Jacobs, geboren te Blijham op 12 januari. 1769, overleden (80 jaar oud) te Blijham op 16 april 1849, zie 34[p. 28]. 2. Willem Jacobs, gedoopt te Blijham op 6 februari 1777, gehuwd (resp. ongeveer 19 en ongeveer 30 jaar oud) in 1797 met Martje Reints Dallinga, dochter van Reint Hemmes en Martje Geerts, geboren circa 1767. Willem Sybolts ten Have, zoon van Sybolt Berends ten Have (Eigenerfde te Blijham) en Remke Poppes[p. 49], gedoopt te Blijham op 17 januari 1745, overleden (ongeveer 85 jaar oud) te Wagenborgen op 3 januari 1831, gehuwd (resp. ongeveer 34 en ongeveer 21 jaar oud) op 1 april 1779 met Anna Hilwerts, dochter van Hilwert Jans (landbouwer te Blijham) en Rixte Harms[p. 49], gedoopt te Blijham op 19 maart 1758, overleden (ongeveer 44 jaar oud) te Blijham op 18 juni 1802, begraven te Blijham. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Remke Willems ten, geboren te Blijham op 31 december 1779, overleden (81 jaar oud) te Blijham op 17 september 1861, zie 35[p. 29]. 2. Hilwert Willems, geboren te Blijham op 15 november 1781, landbouwer te Blijham BGL p.70, overleden (30 jaar oud) te Blijham op 14 mei 1812, gehuwd (resp. 28 en 23 jaar oud) te Blijham op 7 juni 1810 met zijn achternicht Teetje Poppes ten Have, dochter van Poppo Helenius ten

36


Have (landbouwer, caféhouder/tapper (zie boek Blijham pag.97)) en Grietje Gerhardus Nieborg, geboren te Blijham op 31 januari 1787, gedoopt te Blijham op 4 februari 1787, overleden (95 jaar oud) te Hamdijk op 3 november 1882, (Teetje Poppes ten gehuwd (resp. 31 en 25 jaar oud) (2) te Wedde op 21 september 1818 met Jacob Molanus Huis, zoon van Harmannus Molanus Huis (landbouwer BGL p.70) en Zieke Berends Kranenborg.), (Teetje Poppes ten gehuwd (hoogstens 22 jaar oud) (3) voor 1810 met Lukas Schmaal.). Zie Gron. Kwartierstatenboek deel 2 nr 22/24. Uit dit huwelijk één zoon. 72. 73.

74.

75.

76.

77.

Abel Jans Moedt, zoon van Jan Hindriks Moet en Eltje Hindriks[p. 50], geboren te Siddeburen, gedoopt te Siddeburen op 7 augustus 1763, begraven te Siddeburen op 18 april 1799, gehuwd (resp. ongeveer 22 en ongeveer 20 jaar oud) te Hellum circa 1786 met Reina Reines, dochter van Evert Reines en Jantje Engberts[p. 50], gedoopt te Hellum op 27 mei 1765. Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Hindrik Abels, geboren te Siddeburen op 4 november 1792, overleden (65 jaar oud) te Siddeburen op 6 juni 1858, zie 36[p. 29]. 2. Jantje Abels, geboren te Siddeburen op 23 april 1797, overleden (39 jaar oud) te Hellum op 20 maart 1837, gehuwd (resp. 19 en 22 jaar oud) te Siddeburen op 18 december 1816 met Hindrik Heikes Bosma, geboren te Tjamsweer op 7 september 1794, overleden (54 jaar oud) te Hellum op 21 december 1848. 3. Jan Abels Moet, geboren te Siddeburen op 13 april 1788, boerenknecht, overleden (58 jaar oud) te Schildwolde op 10 september 1846, gehuwd (resp. 25 en 26 jaar oud) te Slochteren op 29 december 1813 met Grietje Abels Wolthof, dochter van Abel Willems Wolthof (schoenmaker) en Hindrikje Derks Venema, geboren te Schildwolde op 2 maart 1787, gedoopt te Schildwolde op 11 maart 1787, overleden (50 jaar oud) te Schildwolde op 5 december 1837. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 4. Reine Abels, geboren te Siddeburen op 16 juli 1786, boerenknecht, overleden (68 jaar oud) te Siddeburen op 2 januari 1855, gehuwd (resp. 49 en 30 jaar oud) (1) te Slochteren op 15 augustus 1835 met Martje Jans Slagter, dochter van Jan Alberts Slagter (landbouwer) en Anje Jacobs Wirdema, geboren te Siddeburen op 7 mei 1805. Uit dit huwelijk 3 kinderen, gehuwd (resp. hoogstens 47 en hoogstens 43 jaar oud) (2) voor 1834 met Jantje Berends Kuiper, dochter van Berend Alderts Kuiper en Trientje Geerts Geertsema, geboren te Slochteren in 1791, overleden (ongeveer 41 jaar oud) te Siddeburen op 24 februari 1832. Bij overlijden 41 jaar oud. Uit dit huwelijk 8 kinderen.

Bront Hayes Brontsema, zoon van Cornelis Brontsema en Freke Stenhuys[p. 50], gedoopt te Lellens op 10 juni 1742, gehuwd (resp. ongeveer 49 en 27 jaar oud) (2) te Stedum op 28 oktober 1791 met Jantje Willems, dochter van Willem Harms en Trijntje Alberts, geboren te Stedum op 25 december 1763, gedoopt te Stedum op 1 januari 1764. Uit dit huwelijk geen kinderen, gehuwd (resp. ongeveer 41 en ongeveer 22 jaar oud) (1) te Lellens op 6 juni 1784 met Jantje Egberts, gedoopt te Lellens op 10 november 1761. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Freeke Bronts Brondsema, geboren te Stedum circa 1787, overleden (ongeveer 71 jaar oud) te Siddeburen op 20 oktober 1858, zie 37[p. 29]. Berend Pieters Jansema, zoon van Pieter Harms Jantsema en Geertje Berends Kuiper[p. 50], geboren in 1764, gedoopt te Siddeburen op 6 oktober 1776, landbouwer, overleden (ongeveer 84 jaar oud) te Slochteren op 22 juli 1848, gehuwd (resp. ongeveer 35 en ongeveer 31 jaar oud) te Siddeburen op 3 november 1799 met Trientje Wessels Woltema, dochter van Wessel Eltjes Woltema en Aafke Jans[p. 50], geboren in 1768, gedoopt te Siddeburen op 8 mei 1768, overleden (ongeveer 70 jaar oud) te Slochteren op 20 juli 1838. Zie 2.2.2 Genealogie Jansema. Uit dit huwelijk 5 kinderen: 1. Wessel Berends, geboren te Siddeburen op 14 januari 1810, overleden (43 jaar oud) te

37


2.

3. 4.

5.

78. 79.

80. 81.

Slochteren op 14 maart 1853, zie 38[p. 29]. Geertje Berends, gedoopt te Siddeburen op 1 maart 1801, gehuwd (resp. ongeveer 25 en ongeveer 39 jaar oud) (1) in 1827 met Homme Willems Ritsema, geboren in 1788., gehuwd (resp. ongeveer 38 en ongeveer 44 jaar oud) (2) in 1840 met Meindert Jans Veldman, geboren in 1796. Uit dit huwelijk één dochter. Aafke Berends, geboren te Siddeburen op 7 november 1802, overleden (31 jaar oud) op 29 augustus 1834. Pieter Berends, geboren te Siddeburen op 12 maart 1806, landbouwer, overleden (49 jaar oud) te Slochteren op 26 februari 1856, gehuwd (resp. 25 en 21 jaar oud) te Slochteren op 19 maart 1831 met Hilligje Tonnis Bovenhuis, dochter van Tonnis Hindriks Bovenhuis (landbouwer) en Grietje Klaassen Brengers, geboren te Slochteren op 24 november 1809, overleden (54 jaar oud) te Siddeburen op 7 maart 1864. Uit dit huwelijk 2 dochters. Jantje Berends, geboren te Siddeburen op 12 maart 1806, overleden (33 jaar oud) te Slochteren op 31 oktober 1839.

Freerk Fiebes (Poelman), zoon van Fiebe Freriks en Eelje Hindriks[p. 51], gedoopt te Tjamsweer op 29 december 1745 BB boek Appingedam pag.286, overleden (ongeveer 51 jaar oud) circa 1797, gehuwd (ongeveer 45 jaar oud) te Tjamsweer op 1 mei 1791, BB Appingedam pag 286 met Annechien Hendriks (van Daalen), gehuwd (2) op 20 september 1798 met Fokke Geerts (Veldman). Na het overlijden van Fiebe vond boedelscheiding plaats op 18 mei 1751 tussen Eelje Hindriks en de voorstanders over de 2 minderjarige zonen. De kinderen zouden op hun 18e jaar de vaderlijke kooppenningen ten bedrage van 850 Car. gld. en 350 Car. gld. van hun grootmoeder ontvanngen. Mandelig bleven 800 Car. gld. ten laste van Eenje Scheltes en 50 Car.gld ten laste van Willem Fiebes. Er was enig land gelegen in het Oldambt met een huur van 45 gld, er waren 6 grazen op "Groot Lasquert" en 8 deimpt onder het schatregister van Siddeburen en er was een behuizing met daaronder het beklemde provincieland tegen een huur van 71 gld. Verder waren er vele roerende goederen. Dat alles werd toegescheiden aan Eelje Hindriks. Uit dit huwelijk 3 dochters: 1. Abeltje Freerks Poelman, geboren te Lasquert Tjamsweer op 26 juli 1795, overleden (68 jaar oud) te Siddeburen op 16 december 1863, zie 39[p. 29]. 2. Eelje Freerks Poelman, geboren te Tjamsweer op 30 oktober 1791, gehuwd (resp. 24 en 25 jaar oud) te Stedum op 12 juni 1816 met Willem Jans de Lange, geboren te Stedum op 8 mei 1791. Uit dit huwelijk één dochter. 3. Geertruid Freerks Poelman, geboren te Tjamsweer op 8 september 1793, landbouwersche, overleden (57 jaar oud) te Tjamsweer op 19 november 1850 Bij haar overlijden liet ze na één minderjarige zoon,. gehuwd (resp. 37 en 48 jaar oud) te Appingedam op 13 oktober 1830 met Amel Jacobs Doornbos, zoon van Jacob Theodorikus Doornbos (landbouwer) en Geertje Amels Hartenhof, geboren te Schildwolde op 14 april 1782, bakker, overleden (58 jaar oud) te Schildwolde op 21 mei 1840, (Amel Jacobs gehuwd (resp. ongeveer 35 en ongeveer 26 jaar oud) (2) circa 1818 met Jantje Klasens Brengers, dochter van Klaas Ebes Brengers en Frouke Jochgums.). Uit dit huwelijk één zoon. Willem Eltje Woltema, zoon van Eltje Wessels Woltema (Landbouwer) en Jantje Klaassens[p. 51], geboren te Siddeburen op 28 november 1739, Landbouwer, overleden (87 jaar oud) te Siddeburen op 12 september 1827, gehuwd (resp. 60 en 30 jaar oud) te Siddeburen op 13 maart 1800 met Aaltje Jacobs Wirdinga, dochter van Jacob Pieters (landbouwer te Siddeburen) en Albertje Willems[p. 51], geboren te Wirdum op 16 juli 1769, dienstmaagd, overleden (72 jaar oud) te Siddeburen op 15 juni 1842. Uit dit huwelijk 2 zonen: 1. Eltje Willems, geboren te Siddeburen op 20 juni 1800, overleden (85 jaar oud) te Siddeburen op 28 november 1885, begraven te Siddeburen, zie 40[p. 29]. 2. Jacob Willems, geboren te Siddeburen op 2 oktober 1802, gehuwd (resp. 25 en 21 jaar oud) (1) te Slochteren op 29 mei 1828 met Diewertjen Jacobs Hylkema, dochter van Jacob Pieters Hylkema en Geesjen Kornelis Vinkers, geboren te Schildwolde op 20 februari 1807. Uit dit

38


huwelijk geen kinderen, gehuwd (resp. 55 en ongeveer 33 jaar oud) (2) te Slochteren op 6 mei 1858 met Freke Kugel, dochter van Jan Geerts Kugel en Johanna Graatsma, geboren te Siddeburen circa 1825. 82.

83.

84.

85.

86.

87.

88. 89.

Harm Geert Winter, zoon van Geert Berends (landbouwer) en Frouke Kornelius[p. 52], geboren te Winschoten, gedoopt te Winschoten op 25 maart 1763, landbouwer Winschoter Oostereind, overleden (ongeveer 84 jaar oud) te Winschoten op 21 januari 1848, gehuwd (resp. ongeveer 39 en 29 jaar oud) te Winschoten op 13 maart 1803 met Elisabeth Andries Meijer, dochter van Andries Jans Meijer (landbouwer) en Rienke Sebes[p. 52], geboren te Beerta op 23 januari 1774, overleden (38 jaar oud) te Siddeburen op 7 februari 1812. Uit dit huwelijk één dochter: 41. Rienke Harms, geboren te Siddeburen op 28 maart 1806, overleden (73 jaar oud) te Siddeburen op 19 april 1879, begraven te Siddeburen, zie 41[p. 30]. Geert Harms Wirtjes, zoon van Wirtje Jans Mennenga en Teetje Geerts[p. 53], geboren te Boen [Duitsland] op 25 mei 1759, arbeider, later landbouwer in de Landschaftspolder, overleden (64 jaar oud) te Landschaftspolder op 16 november 1823, begraven te Landschaftspolder op 21 november 1826, gehuwd (resp. 32 en ongeveer 20 jaar oud) te Landschaftspolder op 6 november 1791 met Zwaantje Jacobs Mulder, dochter van Jacob Jans (erfpachter en ouderling in de Landschaftspolder) en Jantje Egberts Mulder[p. 53], geboren te Landschaftspolder in 1771. Uit dit huwelijk 2 zonen: 1. Wirtje Geerts, geboren te Landschaftspolder op 14 januari 1795, overleden (64 jaar oud) te Nieuw Beerta op 28 oktober 1859, zie 42[p. 30]. 2. Jan Geerts, geboren te Landschaftspolder op 17 augustus 1798, gedoopt te Landschaftspolder op 22 augustus 1798, overleden (53 jaar oud) te Bellingwolde op 18 december 1851, gehuwd (resp. 34 en 29 jaar oud) te Beerta op 2 februari 1833 met Eelke Borgerts van Dijk, dochter van Borgert Geerts en Antje Wubbes, geboren te Beerta op 9 augustus 1803, gedoopt te Beerta op 14 augustus 1803. Uit dit huwelijk één dochter. Eiko Loppes Groeneveld, zoon van Luppo Egberts Groeneveld (landbouwer te Hornhusen later te Coldam (Dld)) en Hille Eikes[p. 53], geboren te Hornhusen op 2 augustus 1772, landbouwer in de Landschaftspolder, overleden (ongeveer 39 jaar oud) in Rusland in 1812, gehuwd (resp. 23 en 7 weken oud) te Landschaftspolder op 9 april 1796 met Wijbina Gerjets (Gerrits) Mulder, dochter van Gerjet Egberts Mulder en Swaantje Wirtjes Wolring[p. 53], geboren te Landschaftspolder op 18 februari 1796, overleden (8 jaar oud) te Landschaftspolder op 5 november 1804. Hij trok met 2000 landgenoten mee met het grote leger van Napoleon in 1812 naar Rusland. Hij is daar niet van teruggekeerd/ verdwenen. Hij bezat volgens een oud hypotheekboek van Neupolder, het latere Landschaftspolder, Vol1, fol.18, een aangetekend perceel grond dat hij op 28-8-1802 had aangekocht van Detmers Erven uit Ditzum voor de prijs van fl.27.000,--. Voogd van de kinderen was in 1820 Geerd Nanne Wirtjes. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Hilje Eiken, geboren te Landschaftspolder op 8 augustus 1801, overleden (67 jaar oud) te Beerta op 17 augustus 1868, zie 43[p. 30]. 2. Gerrit, geboren te Landschaftspolder op 22 januari 1797, overleden (80 jaar oud) op 19 april 1877. 3. Luppo, geboren te Landschaftspolder op 15 juni 1804, overleden (7 maanden oud) op 12 februari 1805. Jan Julles, zoon van Julle Jans en Bieke Everts[p. 53], geboren te Eexta op 17 juli 1752, stelmaker/wagenmaker, overleden (55 jaar oud) te Eexta op 11 december 1807, gehuwd (resp. 30 en ongeveer 31 jaar oud) te Eexta op 18 mei 1783 met Swaantje Jans, geboren te Slochteren circa 1752, stelmakersvrouw. Uit dit huwelijk 10 kinderen: 1. Albert Jans Rademaker, geboren te Eexta op 25 februari 1797, overleden (74 jaar oud) te

39


Schildwolde op 17 februari 1872, begraven te Schildwolde, zie 44[p. 31]. Martje Jans, geboren te Eexta op 23 januari 1806, overleden (35 jaar oud) te Meeden op 15 maart 1841, gehuwd (resp. 25 en 24 jaar oud) te Scheemda op 16 december 1831 met Berend Wilkes Meelema, zoon van Wilko Berends Meelema en Jantje Stevens Plaat, geboren te Meeden op 5 maart 1807. 3. Jan Jans Rademaker, geboren te Eexta op 23 juli 1793, timmerman, gehuwd (beiden 35 jaar oud) (1) te Finsterwolde op 19 mei 1829 met Moetje Lourens, dochter van Lourens Harms en Jantjen Geerts, geboren te Nieuw Beerta op 28 januari 1794, dienstmeid, gehuwd (resp. 20 en 24 jaar oud) (2) te Scheemda op 9 april 1814 met Grietje Hindriks Gremmer, dochter van Hindrik Stoffers en Elisabet Jurjens, geboren te Midwolda op 8 november 1789. Uit dit huwelijk ĂŠĂŠn dochter. 4. Albert Rademaker, geboren te Eexta op 8 augustus 1784. 5. Bijke Rademaker, geboren te Eexta op 10 oktober 1789. 6. Julile Rademaker, geboren te Eexta op 10 februari 1786. 7. Maartje Rademaker, geboren te Eexta op 12 april 1801. 8. Geeske Rademaker, geboren te Eexta op 28 oktober 1787. 9. Geesjen Rademaker, geboren te Eexta op 21 april 1795, overleden (24 jaar oud) te Eexta op 25 augustus 1819. 10. Evert Jans Rademaker, geboren te Eexta op 20 september 1803, stelmakersknecht, overleden (81 jaar oud) te Eexta op 28 augustus 1885, gehuwd (resp. 29 en 26 jaar oud) te Scheemda op 15 februari 1833 met Rindeltje Jacobs Borgers, dochter van Jacob Jans Borgers en Fennegijn Jans, geboren te Oude Pekela op 6 juli 1806, dienstmeid, overleden (70 jaar oud) te Eexta op 27 juli 1876. 2.

90.

91.

Julle Jacobs Houtman, zoon van Jakob Harms (smid) en Geessien Julles[p. 53], geboren te Westerlee circa 1768, landbouwer, overleden (ongeveer 72 jaar oud) te Slochteren op 20 maart 1840 Bij overlijden 55 jaar oud, gehuwd (resp. ongeveer 59 en 48 jaar oud) te Slochteren op 19 juni 1827 met Gesina Berends Mossel, dochter van Berend Willems Mossel en Aafke Harms[p. 53], geboren te Slochteren op 11 oktober 1778, overleden (66 jaar oud) te Sappemeer, Achterdiep op 15 december 1844, gehuwd (resp. 48 en 41 jaar oud) (2) te Slochteren op 19 juni 1827 met Jullo Jans Rademaker, zoon van Jan Julles Rademaker (stelmaker) en Anje Alberts, geboren te Eexta op 15 april 1786, overleden (53 jaar oud) te Slochteren op 21 maart 1840. Uit dit huwelijk 6 kinderen: 1. Geessien Julles, geboren te Slochteren op 28 mei 1808, overleden (73 jaar oud) te Schildwolde op 18 februari 1882, begraven te Schildwolde, zie 45[p. 31]. 2. Jacob Julles, geboren in 1815, overleden (ongeveer 1 jaar oud) te Slochteren op 4 december 1816 3. Aafke Julles, geboren te Slochteren op 17 maart 1805, overleden (70 jaar oud) te Hellum op 21 mei 1875, gehuwd (resp. 29 en 34 jaar oud) (1) te Slochteren op 31 mei 1834 met Jan Eisses Doornbos, zoon van Eisso Jan(s) Doornbos (landbouwer) en Margje Scholtens, geboren te Slochteren op 20 april 1800, landbouwer, overleden (78 jaar oud) te Hellum op 10 januari 1879. Uit dit huwelijk 3 kinderen, gehuwd (resp. 22 en 36 jaar oud) (2) te Slochteren op 19 januari 1828 met Albert Hindriks Dallinga, zoon van Hindrik Wubbes Dallinga en Fokje Alberts, geboren te Eexta op 13 december 1791, dagloner, overleden (40 jaar oud) te Slochteren op 2 april 1832. 4. Willem, geboren te Slochteren circa 1819, overleden te Siddeburen op 20 maart 1895. Bij overlijden 76 jaar oud, gehuwd (beiden ongeveer 22 jaar oud) te Slochteren op 12 juni 1841 met Pieterke Klaassens Nap, dochter van Klaas Pieters Nap en Beike Tonnis Huttinga, geboren te Siddeburen in 1819, overleden te Siddeburen op 5 maart 1888. Bij overlijden 69 jaar oud. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 5. Jantje Julles, geboren te Slochteren circa 1813, overleden te Schildwolde op 21 november 1884. Bij overlijden 71 jaar oud, begraven te Schildwolde, gehuwd (resp. ongeveer 26 en ongeveer 23 jaar oud) te Slochteren op 20 april 1839 met Albert Jans van Dam, zoon van Jan Gerkes van Dam en Tietje Geerts Kuiper, geboren te Sappemeer in 1816, landbouwer, overleden te Sappemeer, Achterdiep op 17 mei 1878. Bij overlijden 62 jaar oud, begraven te Schildwolde. 6. Willem Julles, geboren circa 1802, overleden te Slochteren op 21 mei 1816. Bij overlijden 14 jaar oud.

40


92. 93.

94.

95.

96.

Bette Harms Andelbeek, zoon van Harm Harms en Aafke Bettes[p. 54], gedoopt te Den Andel op 8 oktober 1775, landbouwer, overleden (ongeveer 64 jaar oud) te Slochteren op 20 september 1840, gehuwd (ongeveer 25 jaar oud) te Slochteren op 11 januari 1801 met Bouwgien Anthonius, gehuwd (Harm hoogstens 34 jaar oud) (2) voor 1800 met Harm Bartels, gedoopt te Noordbroek op 8 september 1765, (Harm gehuwd (resp. ongeveer 32 en 22 jaar oud) (1) te Siddeburen op 16 mei 1798 met Bouwke Antonij, dochter van Anthonij Freerks en Anna Jurjens Scholtens.). Ook: Bouwgien Antonius van Dijken. Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Harm Bettes, geboren te Slochteren op 23 augustus 1801, overleden (58 jaar oud) te Slochteren op 15 maart 1860, zie 46[p. 31]. 2. Anna Bettes, gedoopt te Slochteren op 16 december 1810, overleden (ongeveer 11 maanden oud) te Slochteren op 15 december 1811. 3. Freerk Bettes, geboren te Slochteren op 17 juli 1803, landbouwer, overleden (40 jaar oud) te Slochteren op 27 september 1843, gehuwd (resp. 31 en 18 jaar oud) te Slochteren op 16 augustus 1834 met Derkje Jans Postema, dochter van Jan Derks Postema en Mettje Arends Visscher, geboren te Hoogezand op 29 oktober 1815, overleden (55 jaar oud) te Slochteren op 28 april 1871, (Derkje Jans gehuwd (resp. minstens 19 en minstens 13 jaar oud) (2) na 1835 met Oltman Jans Akkerman, zoon van Jan Oltmans Akkerman en Klaassien Hindriks Meijer.). Uit dit huwelijk 3 kinderen. 4. Levenloos geboren zoon, geboren en overleden te Slochteren op 12 april 1813. Hiltje Tjaards Scheltens, zoon van Tjaart Hiltjes Scheltens (landbouwer op Denemarken) en Jantjen Berends[p. 54], geboren te Slochteren op 15 december 1766, gedoopt te Siddeburen op 25 december 1766, overleden (64 jaar oud) te Slochteren op 6 maart 1831, gehuwd (resp. 59 en 20 jaar oud) (2) te Slochteren op 5 juli 1826 met Grietje Meertens Lenting, dochter van Meerten Jacobs Lenting en Jantje Klaassens Homan (dagloonster), geboren te Schildwolde op 14 oktober 1805, gedoopt te Schildwolde op 1 november 1805. Uit dit huwelijk ĂŠĂŠn zoon, gehuwd (resp. 22 en ongeveer 21 jaar oud) (1) te Siddeburen op 22 november 1789 met Gepke Ottes Smit, dochter van Otto Cornellis en Hilke Garbrands[p. 54], gedoopt te Siddeburen op 5 maart 1768, overleden (ongeveer 49 jaar oud) te Slochteren op 3 november 1817. Uit dit huwelijk 7 kinderen: 1. Imke Hiltjes, geboren te Slochteren op 7 augustus 1807, overleden (62 jaar oud) te Slochteren op 7 juli 1870, zie 47[p. 31]. 2. Hilke Hiltjes, geboren te Slochteren op 21 oktober 1792, gehuwd (beiden 25 jaar oud) te Delfzijl op 5 december 1817 met Hieronijmus Jans Rijnsbergen, dochter van Jan Jacobs Rijnsbergen en Antje Hieronijmus, geboren te Oterdum op 24 juni 1792. 3. Anje Hiltjes, geboren te Slochteren op 19 november 1797, gehuwd (resp. 25 en 30 jaar oud) te Slochteren op 25 september 1823 met Klaas Kornelis Gelderloos, zoon van Kornelis Hindriks Gelderloos en Jantje Klaassens van der Veen, geboren te Schildwolde op 28 december 1792. 4. Hilligje Hiltjes, geboren te Slochteren op 20 februari 1803, gehuwd (resp. 22 en 26 jaar oud) te Slochteren op 22 november 1825 met Anthonius Harms Kruize, zoon van Harm Bartels en Bouwke Antonij, geboren te Slochteren op 25 augustus 1799. 5. Janna Hiltjes, geboren te Slochteren op 7 mei 1805, gehuwd (resp. 21 en 22 jaar oud) te Slochteren op 30 januari 1827 met Berend Roelfs Oudeman, zoon van Roelf Pieters Oudeman en Margien Berends Mulder, geboren te Veendam op 25 februari 1804. 6. Gepke Hiltjes, geboren te Slochteren op 11 mei 1800, gehuwd (resp. 28 en 29 jaar oud) te Slochteren op 4 oktober 1828 met Laurens Heikes Meijer, zoon van Heike Laurents Meijer en Trientje Harms, geboren te Zuidbroek op 14 april 1799. 7. Tjaardina Hiltjes, geboren op 2 oktober 1810, gehuwd (resp. 20 en 28 jaar oud) te Termunten op 30 april 1831 met Albert Pieters van Dijk, zoon van Pieter Stoffers van Dijk en Aaltje Alberts, geboren op 10 oktober 1802. Harm Harms Balsters, zoon van Harm Balsters (erfpachter in Charlottenpolder) en Sara (Saerke) van Lessen[p. 55], geboren te Charlottenpolder op 28 september 1760, gedoopt te Landschaftpolder op 5 oktober 1760, boer / erfpachter, overleden (71 jaar oud) te Landschaftspolder op 22 mei 1832, begraven te Landschaftspolder op 29 mei 1832, gehuwd (resp. 27 en 18 jaar oud) te Landschaftspolder

41


97.

98.

99.

100. 101.

op 4 oktober 1787 met Gepke van Heuveln, dochter van Henrik (Hinderikus Andries van) Höveln (boer / erfpachter in Charlottenpolder) en Trijntje Jans Hollander[p. 55], geboren te Charlottenpolder op 25 januari 1769, gedoopt te Bunde op 29 januari 1769, overleden (78 jaar oud) te Landschaftspolder op 30 september 1847, begraven te Landschaftspolder op 7 oktober 1847. Uit dit huwelijk 11 kinderen: 1. Henricus Balsters van Heuvelen, geboren te Landschaftspolder op 27 juni 1789, overleden (51 jaar oud) te Groningen op 18 december 1840, zie 48[p. 32]. 2. Sara von Lessen, geboren te Landschaftspolder op 11 september 1791. 3. Levenloos geboren zoon, geboren en overleden te Landschaftspolder op 7 juli 1792. 4. Harm, geboren te Bunde op 26 januari 1794, overleden (65 jaar oud) te Landschaftspolder op 18 april 1859, relatie met zijn nicht Trientje van Heuvelen, dochter van Hinderijkus van Höveln (landgebruiker)[p. 55]en Aaltje Adden Vreerks, geboren te Bunde op 28 oktober 1797, gedoopt te Bunde op 5 november 1797, overleden (66 jaar oud) op 10 september 1864. Uit deze relatie één zoon. 5. Trijntje, geboren te Landschaftspolder op 9 december 1795, gehuwd (ongeveer 24 jaar oud) in 1820 met Geert J. Mennenga. 6. Kornelis von Lessen, geboren te Landschaftspolder op 19 oktober 1798, overleden te Dokkum, gehuwd (41 jaar oud) te Franeker op 3 januari 1840 met Anna Elizabeth van der Zee. 7. Eefke, geboren te Landschaftspolder op 4 juni 1800. 8. Eefke, geboren te Landschaftspolder op 29 januari 1802, gehuwd (ongeveer 20 jaar oud) in 1823 met Harm Oosterhagen. 9. Jan van Heuvelen, geboren te Landschaftspolder op 4 mei 1803. 10. Jan, geboren te Landschaftspolder op 31 januari 1807. 11. Gepke van Heuvelen, geboren te Landschaftspolder op 18 april 1808. Barteld Pieters de Jonge, zoon van Pieter Jans de Jonge (schipper) en Wilmina (Wemeltje) Bartelts Noorthoorn[p. 56], gedoopt te Groningen op 24 juni 1764, winkelier, overleden (ongeveer 82 jaar oud) te Groningen op 11 november 1846, gehuwd (resp. ongeveer 23 en ongeveer 26 jaar oud) te Groningen op 31 januari 1788 met Antje Jeltes, dochter van Jan Jeltes (schipper) en Jantje Jacobs Hagel[p. 56], geboren te Groningen in 1762, gedoopt te Groningen op 15 december 1762, overleden (ongeveer 71 jaar oud) te Groningen op 5 april 1833. zie Gron. Kwartierstatenboek 2: 124.11. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Wemelina de, geboren te Groningen op 19 december 1788, overleden (42 jaar oud) te Groningen op 3 juli 1831, zie 49[p. 32]. Tamme Tjaards Dijkstra, koopman, relatie met Corneliske Wijbes, geboren te Oterdum, koopvrouw, overleden te Appingedam op 9 mei 1861. Uit deze relatie één zoon: 1. Tjaard Tammes, geboren in 1780, overleden (ongeveer 47 jaar oud) te Appingedam op 19 december 1827, zie 50[p. 33]. 2. Johannes Tammes, geboren te Solwerd op 15 augustus 1797, koopman, overleden (31 jaar oud) te Appingedam op 27 augustus 1828, gehuwd (resp. 20 en 19 jaar oud) te Appingedam op 1 februari 1818 met Hiiligjen Luppes Rozema, dochter van Luppe Habbes Rozema (winkelier) en Diewerke Tiddes, geboren te Appingedam op 25 maart 1798. 3. Wijbe Tammes, geboren te Appingedam in 1783, broodbakker, overleden (ongeveer 37 jaar oud) te Appingedam op 31 mei 1820, relatie met Aachien Scheltens. 4. Tjaaktje Tammes, geboren te Appingedam in 1788, overleden (ongeveer 33 jaar oud) te Appingedam op 28 augustus 1821, relatie met Jacob Jans Smit, ijzersmid. 5. Geertje Tammes, geboren te Appingedam in 1785, overleden (ongeveer 43 jaar oud) te Appingedam op 9 juli 1828, relatie met Willem Klaassens Pot. 6. Hindrik Tammes, geboren te Appingedam in 1789, molenaarsknecht, later ontvanger, overleden (ongeveer 65 jaar oud) te Kantens op 25 juni 1854, gehuwd (resp. ongeveer 24 en ongeveer 26 jaar oud) te Ulrum op 13 november 1813 met Antje Gijsberts Snaak, dochter van Gijsbert Wessels Snaak (schoenmaker) en Jantje Jacobs, geboren in 1787, naaister.

42


7.

Lupke Tammes, geboren te Appingedam op 3 april 1793, gehuwd (resp. 23 en 20 jaar oud) te Appingedam op 25 juni 1816 met Jan Arents Donselaar, zoon van Arent Harms en Roelfijn Jans, geboren te Farmsum op 27 december 1795, kuipersknegt.

102. 103.

Jan Harms van der Werf, diaken, overleden in 1824, relatie met Aeilke Hendriks Rozeboom, overleden in 1823. Uit deze relatie 2 kinderen: 1. Trijntje Jans van der, geboren te Appingedam in 1780, overleden (ongeveer 90 jaar oud) te Appingedam op 7 juni 1870, zie 51[p. 33]. 2. Harm Jans van der, geboren te Appingedam op 25 juni 1776, scheepsbouwer, overleden (67 jaar oud) te Appingedam op 27 mei 1844, gehuwd (resp. 22 en ongeveer 21 jaar oud) te Appingedam op 14 november 1798 met Trijntje Hitjes Amsinga, dochter van Hitje Siaddes Amsinga en Lukke Joestens, gedoopt te Tjamsweer op 13 april 1777, overleden (ongeveer 69 jaar oud) te Appingedam op 27 december 1846. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

104.

Harm Jans Rijks, arbeider, overleden te Nieuwe Pekela op 12 juli 1819, gehuwd te Nieuwe Pekela op 1 augustus 1790 met Fenje Kiers Kuiper(s), geboren te Nieuw Beerta, overleden te Beerta op 17 oktober 1826. Uit dit huwelijk 6 kinderen: 1. Jan Harms, geboren te Nieuw Beerta op 7 maart 1807, zie 52[p. 33]. 2. Bouwe Harms, geboren te Nieuw Beerta in 1797, gedoopt te Nieuw Beerta op 21 september 1797, Boerenknecht, overleden (ongeveer 51 jaar oud) te Nieuweschans op 24 maart 1848, gehuwd (resp. ongeveer 22 en 23 jaar oud) te Beerta op 6 november 1819 met Grietje Hindriks Wendelkens, dochter van Hindrik Wendelkes en Frouke Jans, geboren te Wedde op 9 oktober 1796, gedoopt te Winschoterzijl in 1796, dienstmeid. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 3. Jan Harms, geboren te Nieuw Beerta op 19 augustus 1794, overleden (hoogstens 12 jaar oud) voor 1807. 4. Nanke Harms, geboren te Nieuw Beerta op 18 augustus 1800. 5. Kier Harms, geboren te Nieuw Beerta op 30 april 1792, overleden (77 jaar oud) te Drieborg op 20 november 1869, gehuwd (resp. 32 en 24 jaar oud) te Beerta op 8 mei 1824 met Antje Harms Eefting, dochter van Harm Geerts Eefting en Martjen Geerts Glaasker, geboren te Winschoten op 2 juni 1799. Uit dit huwelijk ĂŠĂŠn dochter. 6. Anneke Harms, geboren te Nieuw Beerta op 13 oktober 1803, gehuwd (resp. 25 en 27 jaar oud) te Beerta op 18 mei 1829 met Barteld Tjakkes Havinga, zoon van Tjakko Franssen Havinga en Woltje Bartelds, geboren te Nieuw Beerta op 24 december 1801. .

105.

106.

107.

Luppe Jurgens Luppes, zoon van Jurjen Hinderks Luppes (landbouwer te Bellingwolde) en Rikste Geerds[p. 56], geboren te Bellingwolde op 13 februari 1778, gedoopt te Bellingwolde op 13 februari 1778, arbeider, overleden (49 jaar oud) te Bellingwolde op 14 augustus 1827, gehuwd (resp. 24 en 21 jaar oud) op 24 oktober 1802 met Geessien Pieters Prins, dochter van Pieter Elses Prins en Albertje Jans(ens)[p. 56], geboren te Bellingwolde op 29 september 1781, gedoopt te Bellingwolde op 30 augustus 1781, arbeidster, overleden te Bellingwolde. Uit dit huwelijk 8 kinderen: 1. Rikste Luppes Luppens, geboren te Beerta op 7 maart 1805, zie 53[p. 33]. 2. Albertje, geboren te Bellingwolde op 17 november 1802, overleden (33 jaar oud) te Bellingwolde op 29 januari 1836, relatie met Geert Egberts Abels. 3. Anna, geboren te Bellingwolde op 17 februari 1808, overleden (hoogstens 1 jaar oud) voor 1810. 4. Anna, geboren te Bellingwolde op 1 maart 1810, dienstmeid, gehuwd (resp. 22 en 24 jaar oud) te Bellingwolde op 20 november 1832 met Jurjen Bruins, zoon van Gunster Bruins en Hilke Harms Gozens, geboren te Vriescheloo op 5 september 1808, boerenknecht. 5. Geertje, geboren te Bellingwolde op 1 september 1812, dienstmeid, gehuwd (resp. 38 en ongeveer 25 jaar oud) te Bellingwolde op 2 november 1850 met Harm Rozendal, zoon van

43


6. 7. 8. .

Harm Jans Rozendal (dagloner) en Janna Harms Bosscher, geboren te Bellingwolde in 1825, dienstknecht. Pieter Luppes, geboren te Bellingwolde op 11 maart 1815. Jurjen Luppes, geboren te Bellingwolde op 7 augustus 1818, dagloner, gehuwd (resp. 32 en ongeveer 23 jaar oud) te Bellingwolde op 17 augustus 1850 met Doetje Doedens, dochter van Doede Albertus Doedens en Anna Pieters Prins, geboren te Bellingwolde in 1827. Elzo, geboren circa 1822.

108. 109.

Jan Hindriks, overleden te Nieuw Beerta, relatie met Gepke Berends de Groot, arbeidster te Bunderneuland. Uit deze relatie één zoon: 1. Berend Jan Leeuwerke, geboren te Nieuw Beerta op 21 februari 1802, overleden (69 jaar oud) te Nieuweschans op 9 september 1871, zie 54[p. 33].

110.

Berend Aapkens de Groot, zoon van Aapke Berends en Aaltje Edzes[p. 56], geboren te Oostwold op 3 september 1770, overleden (50 jaar oud) te Oostwold op 11 november 1820, relatie met Hindrikje Pieters, dochter van Pieter Hindriks en Wobke Hendriks[p. 57], geboren in 1772, arbeidster, overleden (ongeveer 48 jaar oud) te Oostwold op 10 oktober 1820. Uit deze relatie één dochter: 1. Aaltje Berends de, geboren te Oostwold op 27 mei 1807, overleden (77 jaar oud) te Nieuweschans op 3 mei 1885, zie 55[p. 33].

111.

112. 113.

114.

Ortwinus Holsheimer, zoon van Johan Georg Holsheimer en Aleida Rave[p. 57], geboren te Deventer op 26 januari 1752, burgemeester van Goor, overleden (67 jaar oud) te Goor op 16 juli 1819 05.30 uur, relatie met Helena Le(e)ferink, dochter van Hendrik Leferink en Sara Aleida Weerman[p. 57], geboren te Delden circa 1768, overleden (ongeveer 58 jaar oud) te Goor op 15 november 1826 09.00 uur. Uit deze relatie 4 kinderen: 1. Johan George Hendrikus, geboren te Goor op 29 juli 1798, overleden (72 jaar oud) te Groningen op 11 juli 1871, zie 56[p. 33]. 2. Sara Aleyda, geboren te Goor circa 1800, overleden (ongeveer 54 jaar oud) te Goor op 29 januari 1854 12.00 uur, gehuwd (resp. ongeveer 22 en ongeveer 26 jaar oud) (1) te Goor op 22 november 1822 met Leonardus Theodorus Rodenbroek, zoon van Hendrik Lodewijk Rodenbroek (boekhouder) en Hendrina Visser, geboren te Amsterdam circa 1796, kantoorbediende te Amsterdam, overleden te Amsterdam. Uit dit huwelijk geen kinderen, gehuwd (resp. ongeveer 29 en ongeveer 31 jaar oud) (2) te Goor op 16 december 1829 met Johann Jacob Carel Hencke, zoon van Johann Carel Hencke (koperslager) en Susanna Maria Jacoba Clasen, geboren te Emmerich circa 1798, meester koper- en blikslager, (Johann Jacob Carel gehuwd (hoogstens 30 jaar oud) (2) voor 1828 met Hendrikjen Gerdina Brilman.). Uit dit huwelijk één dochter. 3. Magtilda Catharina Magdalena Cornelia, overleden te Deventer in 1872, gehuwd (Gerrit Januari 29 jaar oud) te Deventer op 4 maart 1830 met Gerrit Jan Hamer, zoon van Harmanus Hamer en Geertruij Horsman, geboren te Deventer op 13 juli 1800, (Gerrit Jan gehuwd (hoogstens 28 jaar oud) (2) voor 1829 met Engelina Zeggelink.). Uit dit huwelijk 3 kinderen. 4. Albertus, geboren te Goor circa 1802, koopman, overleden (ongeveer 40 jaar oud) te Zwolle op 26 april 1842, , gehuwd (resp. ongeveer 28 en ongeveer 20 jaar oud) te Goor op 5 april 1830 met Wendeliena Willink, dochter van Hendrik Willink (regulateur van de successie) en Hendrika Brilman, geboren te Gorsel circa 1810. Uit dit huwelijk 4 kinderen. Anthony Ewoudt Sichterman, zoon van Mr. Mello Sichterman (Ontvanger der directe belastingen in Groningen in 1814) en Hermanna Elisabeth Wildervanck[p. 57], geboren te Groningen op 29 december 1771, gedoopt te Groningen, Martinikerk op 1 januari 1772, arrondissementsraad te Groningen en steenfabrikant te Obergum, overleden (40 jaar oud) te Groningen op 31 maart 1812, ondertrouwd te Groningen op 8 juni 1799, gehuwd (resp. 27 en ongeveer 28 jaar oud) te Obergum op 24 juni 1799 met

44


115.

Catharina Hermanna Laman, dochter van Paulus Laman (Raadsheer der stad Groningen) en Hermanna Helena van Iddekinge[p. 57], geboren te Groningen, gedoopt te Groningen, Der Aa-kerk op 19 december 1770, overleden (ongeveer 45 jaar oud) te Groningen op 8 maart 1816. toev. naam: van de Brake. Antony stond als student in Groningen ingeschreven op 14 juli 1790. Verder was hij eigenaar en bewoner van huize De Brake. Na het overlijden van Catharina kwam bij akte van scheiding in 1828 De Brake toe aan hun zoon Mello. (Zie Ommelander borgen en steenhuizen pag 305). zie Gens Nostra 1967 pag. 192. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Hermanna Paulina Henrica, geboren te Groningen op 2 mei 1800, overleden (40 jaar oud) te Groningen op 21 augustus 1840, zie 57[p. 33]. 2. Mr. Mello, geboren te Groningen op 8 juni 1804, gedoopt te Groningen op 1 juli 1806, Procureur bij de rechtbank te Appingedam en lid van de Eerste Kamer, overleden (52 jaar oud) te Obergum op 7 augustus 1856, gehuwd (resp. 23 en 21 jaar oud) te Leens, Verhildersum op 9 november 1827 met Catharina Maria Gezina Vinkers, geboren op 12 april 1806, gedoopt op 7 mei 1806, overleden (46 jaar oud) te Obergum op 9 september 1852. voll. naam: Mello Sichterman van de Brake, heer van de Brake. zie ook pagina 305 van "Ommelander Borgen en Steenhuizen" zie Groninger gedenkwaardigheden 2986. Uit dit huwelijk één zoon.

116.

Klaas Jans Boerema, zoon van Jan Boerema en Jantje Alles[p. 60], geboren in 1769, voerman, overleden (ongeveer 58 jaar oud) te Groningen op 10 juli 1827 was bij overlijden 55 jaar, gehuwd (ongeveer 29 jaar oud) te Groningen op 27 mei 1798 met Dina Willems. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Jan, gedoopt te Groningen op 12 mei 1799, zie 58[p. 34].

117.

118.

119.

Albert Berends Brugsema, zoon van Berend Alberts en Marrechien Klara Stuirling[p. 60], gedoopt te Groningen op 17 maart 1772, deurwaarder (justitie dienaar), overleden (ongeveer 37 jaar oud) te Groningen op 8 mei 1809, gehuwd (resp. ongeveer 24 en ongeveer 28 jaar oud) te Groningen op 20 november 1796 met Geesje Jans Popkes, dochter van Jannes Popkes en Trientje Jans[p. 60], gedoopt te Schildwolde op 5 juni 1768, overleden (ongeveer 43 jaar oud) te Groningen op 4 december 1811. Uit dit huwelijk 2 dochters: 1. Jansje, gedoopt te Groningen op 16 maart 1806, zie 59[p. 34]. 2. Anna Jacoba Brugsma, gedoopt te Groningen op 12 februari 1809, overleden (ongeveer 72 jaar

45


oud) te Groningen op 26 maart 1881. 120. 121.

Alje Jans Balkema, overleden te Loppersum, relatie met Grietje Tiddes, geboren in 1760, werkvrouw, overleden (ongeveer 52 jaar oud) te Wittewierum op 15 februari 1812. Uit deze relatie 4 kinderen: 1. Jan Aljes, geboren te Loppersum op 7 augustus 1795, overleden (44 jaar oud) te Loppersum op 16 mei 1840, zie 60[p. 34]. 2. Geertje Aljes, geboren te Loppersum in 1796, overleden (ongeveer 55 jaar oud) te Loppersum op 29 december 1851, gehuwd (resp. ongeveer 17 en ongeveer 33 jaar oud) te Loppersum op 5 juli 1813 met Harm Christoph Rieke, zoon van Rijcke Koster (schoolmeester) en Frijdenka Loisa, geboren in 1780. 3. Harm, geboren te Loppersum in 1797, inlandsch kramer, overleden (ongeveer 61 jaar oud) te Stedum op 1 december 1858, gehuwd (resp. ongeveer 23 en ongeveer 21 jaar oud) te Loppersum op 12 december 1820 met Geessien van Lier, dochter van Hindrik Bruins van Lier (kleermaker) en Martje Jans Broekhuis, geboren te Loppersum in 1799, dienstmeid. 4. Tidde Aljes, geboren te Loppersum in 1807, schoenmakersknecht, overleden (ongeveer 55 jaar oud) te Loppersum op 1 mei 1862, gehuwd (resp. ongeveer 28 en ongeveer 31 jaar oud) te Stedum op 13 mei 1835 met Imke Walles Elema, dochter van Walle Jakobs Elema (veeschatter) en Jantje Willems, geboren te Stedum in 1804, naaister.

122.

Gerrit Christiaans Uittien, zoon van Christiaan Uittien (dagloner) en Christina (Stijne) Hendriks Kempermans[p. 61], geboren te Bronkhorst, gedoopt Nederlands Hervormd te Steenderen op 17 april 1757, Korporaal, veldwachter, bode, overleden (ongeveer 69 jaar oud) te Loppersum op 30 mei 1826, kerkelijk huwelijk (resp. ongeveer 33 en ongeveer 23 jaar oud) NH te Loppersum op 11 februari 1791 leeftijd bij huwelijk was 33 jaar met Antje Foppes Schuilenburg, dochter van Foppe Libbes (veldwachter) en Auke Minnes[p. 61], gedoopt Nederlands Hervormd te Leermens op 5 juli 1767, turfmeterse, dagloonster, overleden (ongeveer 64 jaar oud) te Loppersum op 24 december 1831 leeftijd bij overlijden was 64 jaar. Uit dit huwelijk 7 kinderen: 1. Christina Gerrits, geboren te Groningen op 13 augustus 1791, overleden (62 jaar oud) te Loppersum op 24 januari 1854, zie 61[p. 34]. 2. Foppe Gerrits, geboren te Stedum op 1 augustus 1793, gedoopt Nederlands Hervormd te Stedum op 11 augustus 1793. 3. Christiaan Gerrits, geboren te Stedum op 2 maart 1796, gedoopt Nederlands Hervormd te Stedum op 6 maart 1796, boerenknecht bij landbouwer Hindrik Bartels Wolthuis, overleden (63 jaar oud) te Loppersum op 15 december 1859, gehuwd (resp. 24 en 26 jaar oud) te Loppersum op 9 december 1820 met Antje Benes te Bos, dochter van Bene Derks te Bos (boerenarbeider) en Barteldina Harms Takens, geboren te Stedum op 7 april 1794, gedoopt Nederlands Hervormd te Stedum op 13 april 1794, dienstmeid, overleden (72 jaar oud) te Loppersum op 30 mei 1866. Uit dit huwelijk 7 kinderen. 4. Auke Gerrits, geboren te Stedum op 10 mei 1798, gedoopt Nederlands Hervormd te Stedum op 20 mei 1798, overleden (8 jaar oud) te Appingedam op 15 november 1806. 5. Jan Gerrits, geboren te Appingedam op 18 juli 1801, gedoopt Nederlands Hervormd te Appingedam op 26 juli 1801, veldwachter, muldersknecht, overleden (29 jaar oud) te Middelstum op 12 maart 1831. 6. Anna Gerrits, geboren te Appingedam op 8 april 1804, gedoopt Nederlands Hervormd te Appingedam op 29 april 1804, dagloonster, overleden (84 jaar oud) te Loppersum op 5 mei 1888, ondertrouwd te Loppersum op 12 december 1830, gehuwd (resp. 26 en 27 jaar oud) te Loppersum op 23 december 1830 met Cornelis Ennes Holema, zoon van Enne Cornelis Holema en Trijntje Cornelis Evenhuis, geboren te Siddeburen op 7 juli 1803, gedoopt Nederlands Hervormd te Siddeburen op 24 juli 1803, dagloner, boerenknecht, overleden (27 jaar oud) te Loppersum op 25 juni 1831. 7. Klaas Gerrits, geboren te Appingedam op 17 maart 1807, gedoopt Nederlands Hervormd te Appingedam op 24 maart 1807, overleden (41 dagen oud) te Appingedam op 27 april 1807.

123.

46


Generatie VIII (oudovergrootouders) 128.

129.

130.

131.

Abel Jans Abels, zoon van Jan Jans (landbouwer te Blijham en Zuidbroek) en Charske Hemkes[p. 62], geboren te Zuidbroek circa 1665, landbouwer te Blijham, overleden te Blijham, gehuwd (resp. ongeveer 39 en 24 jaar oud) (2) te Blijham op 27 juni 1704 met Tyaecktjen Aaldriks, dochter van Aaldrik Lupkens[p. 80]en Frouke Harms, geboren te Blijham in december 1679. Uit dit huwelijk 5 kinderen, gehuwd (resp. ongeveer 58 en ongeveer 25 jaar oud) (1) te Blijham op 11 maart 1723 met Harmke Uckes, dochter van Ucko Jans en Teube Jacobs Edes[p. 62], geboren te Blijham circa 1698, overleden te Blijham. Uit dit huwelijk 5 kinderen: 1. Mense, gedoopt te Blijham op 12 maart 1728, overleden (hoogstens 63 jaar oud) voor 1792, zie 64[p. 35]. 2. Esse Abel, geboren te Blijham in juni 1723. Jong overleden 3. Tiaktie, gedoopt te Blijham op 25 maart 1725, gehuwd (ongeveer 21 jaar oud) (1) te Blijham op 1 juli 1746 met Boele Aielkes, zoon van Ayelke Boeles en Geesien Berents. Uit dit huwelijk geen kinderen, gehuwd (ongeveer 46 jaar oud) (2) te Blijham op 18 oktober 1771 met Elso Addens, Schoolmeester te Blijham. 4. Teube, gedoopt te Blijham op 9 februari 1727. Jong overleden 5. Teupke, gedoopt te Blijham op 14 jan 1731. Waarschijnlijk jong overleden Geert Beerents Starke, zoon van Beerent Starke (landbouwer ws. te Hoorn.) en Trijne[p. 62], geboren te Blijham circa 1690, koopman en molenaar te Blijham, landbouwer zie BB Blijham nr 39, overleden te Blijham, gehuwd (resp. ongeveer 58 en ongeveer 64 jaar oud) (2) te Oude Pekela op 28 maart 1748 met Eltje Hindriks, dochter van Hindrik Edzards en Jantien Peters Henning, geboren te Oude Pekela circa 1684, (Eltje relatie(2) met Hillebrant Jans, zoon van Jan Tonnis en Fenne Lamberts.). Hij koopt op 22 november 1728 een korenwindmolen die werd gebouwd op concessie van de Drost van Wedde en is afgebroken als windmolen in 1922. De eerste molenaar was Meindert Harms. Zie verzegelingen voor de drost van de heerlijkheid Westerwolde en Afdeling Blijham Groninger Maatschappij van Landbouw, door E. Buringh, gehuwd (resp. ongeveer 25 en ongeveer 32 jaar oud) (1) te Blijham op 4 mei 1715 met Rixte Egges, dochter van Egge Pieters (landbouwer en diaken te Vriescheloo) en Grietie Elzes Bruggers[p. 63], geboren te Lutjeloo circa 1683, overleden (hoogstens 65 jaar oud) te Blijham voor 1748. Uit dit huwelijk 7 kinderen: 1. Trijntje Geerts, geboren te Blijham circa 1716, overleden te Oude Pekela, gehuwd (ongeveer 24 jaar oud) te Blijham op 20 mei 1740 met Jan Hillebrants, zoon van Hillebrant Jans en Eltje Hindriks, koopman in Oude Pekela. Zie genealogie Jan Tonnijs V.18. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 2. Egge Geerts, gedoopt te Blijham op 2 mei 1717. jong overleden 3. Berent Geerts, gedoopt te Blijham op 29 januari 1719. jong overleden 4. Pieter Geerts, gedoopt te Blijham op 10 april 1721, koopman in Blijham, gehuwd (beiden ongeveer 31 jaar oud) (1) te Bellingwolde op 25 februari 1753 met Tjadduwe Heeres, dochter van Here Tjabbes en Tjake Harberts, gedoopt te Bellingwolde op 7 maart 1721, overleden te Blijham. Uit dit huwelijk 2 zonen, relatie(2) met Albertje Berends, dochter van Berend Boelens en Renske Herbers, gedoopt te Vriescheloo op 26 april 1733. 5. Grietje Geerts, gedoopt te Blijham op 28 maart 1723, zie 65[p. 35]. 6. Renske Geerts, gedoopt te Blijham op 16 april 1725, overleden (hoogstens 70 jaar oud) te Nieuw Beerta voor 1796, gehuwd (resp. ongeveer 24 en ongeveer 22 jaar oud) (1) te Blijham op

47


7.

132. 133.

134. 135.

22 mei 1749 met Willem Jans Roemeling, zoon van Jan Willems Roemeling (landbouwer) en Grietje Jans, gedoopt te Beerta op 10 november 1726, landbouwer (zie BBB 45), overleden (ongeveer 35 jaar oud) te Nieuw Beerta circa 1762. Uit dit huwelijk 4 kinderen, gehuwd (resp. ongeveer 38 en 25 jaar oud) (2) te Nieuw Beerta op 16 maart 1764 met Jan Cornelius Muller, zoon van Cornelius Jans (landbouwer, kerkvoogd) en Ettje Jakobs, geboren te Beersterhoogen op 18 januari 1739, landbouwer (zie BBB 38), overleden (72 jaar oud) te Beerta op 14 december 1811, (Jan Cornelius gehuwd (resp. 57 en 31 jaar oud) (2) te Beerta op 13 oktober 1796 met Ludewe Hindriks, dochter van Hindrik Harms (Brouwer) (landbouwer BBB 79) en Wijpke Ebels.). Berend Geerts, gedoopt te Blijham op 19 augustus 1727, Koopman in Nieuwe Pekela, gehuwd (resp. ongeveer 25 en ongeveer 19 jaar oud) te Nieuwe Pekela op 16 mei 1753 met Weia Bennes, dochter van Benno Jans en Johanna Alberts, gedoopt te Winschoten op 10 januari 1734, (Weia gehuwd (ongeveer 42 jaar oud) (2) te Nieuwe Pekela op 9 augustus 1776 met Willem Klaassen.). Uit dit huwelijk één dochter.

Luiken Derks, zoon van Derk Egberts (landbouwer en molenaar) en Trijntje Luikens[p. 64], geboren te Blijham op 7 april 1702, gehuwd (resp. 23 en 20 jaar oud) te Blijham op 18 mei 1725 met Tjaaktien Tjarks, dochter van Tjark Lupkens (landbouwer te Blijham, kerkvoogd) en Frouwe Hillenius[p. 64], geboren te Blijham in november 1704, overleden te Blijham. zie nageslacht Poppo Hommes VI.8. Uit dit huwelijk 9 kinderen: 1. Tjarko Luikens (Schuring), geboren te Blijham op 23 november 1738, overleden (61 jaar oud) te Blijham op 14 maart 1800, zie 66[p. 35]. 2. Elisabeth Luikens, gedoopt te Blijham op 7 mei 1741, overleden (ongeveer 66 jaar oud) te Ulsda op 14 februari 1808, gehuwd (resp. ongeveer 26 en 23 jaar oud) te Blijham op 23 juli 1767, Gen Westerwolde jg.24, nr 2/3 met Hillenius Hanssen Veltman, zoon van Hans Lammerts en Jantje Hillenius, geboren te Beerta op 24 april 1744, landbouwer, overleden (85 jaar oud) te Ulsda op 8 juni 1829. Uit dit huwelijk één dochter. 3. Trijntje Luikens, gedoopt te Blijham op 4 juli 1730, overleden (ongeveer 42 jaar oud) te Beerta in mei 1773, gehuwd (resp. ongeveer 25 en 25 jaar oud) te Blijham op 19 november 1755, Gen. Westerwolde jg 24, nr 2/3 met Eltjo Hillenius, zoon van Eltjo Hillenius (landbouwer) en Magdalena Schmaal, geboren te Beerta op 30 juli 1730, landbouwer, overleden (78 jaar oud) te Beerta op 13 augustus 1808. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 4. Eppien Luikens, geboren te Blijham circa 1732, overleden (minstens 39 jaar oud) na 1771, gehuwd (resp. ongeveer 32 en ongeveer 36 jaar oud) te Bellingwolde op 15 juni 1764 met Pieter Lammerts, zoon van Lammert Hanssen en Elisabet Jans, gedoopt te Bellingwolde op 21 september 1727, overleden (hoogstens 65 jaar oud) voor 1793. Uit dit huwelijk één zoon. 5. Trijntje Luikens, gedoopt te Blijham op 22 april 1726. 6. Frouwe Luikens, gedoopt te Blijham op 4 april 1727, gehuwd (resp. ongeveer 22 en ongeveer 30 jaar oud) te Vriescheloo op 26 maart 1750 met Eppo Hillenius, geboren te Lutjeloo circa 1720, landbouwer en assessor, (Eppo gehuwd (resp. ongeveer 59 en ongeveer 42 jaar oud) (1) te Vriescheloo op 20 januari 1779 met Talle Engelkens, dochter van Engel Engelkens (brouwer, landbouwer en assessor) en Anna Beerents.), (Eppo gehuwd (resp. ongeveer 66 en ongeveer 25 jaar oud) (3) te Vriescheloo op 27 juli 1786 met Ettje Schmaal.). 7. Derk Egberts, gedoopt te Blijham op 27 februari 1729. 8. Lijsabeth Luikens, gedoopt te Blijham op 3 januari 1734. 9. Derk Luikens, geboren op 5 januari 1736, overleden (47 jaar oud) te Bellingwolde op 15 augustus 1783. Tammo Luikens Schuringh, zoon van Luiken Tammes en Gartje Jacobs Schuringh[p. 65], geboren te Blijham circa 1702, gehuwd (resp. ongeveer 40 en 22 jaar oud) te Blijham op 16 november 1742 met Ettie Hazelhof, dochter van Derk Lucas Hazelhoff (Brouwer te Blijham) en Hester Schinkel[p. 65], geboren te Blijham op 22 september 1720, overleden te Blijham. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Gartje Tammes Schuring, gedoopt te Blijham op 26 november 1747, overleden (ongeveer 66

48


jaar oud) te Blijham op 7 juni 1814, zie 67[p. 35]. 136.

137.

138. 139.

140. 141.

142. 143.

Hessel Sibolts Dethmers, zoon van Sibolt Reempt Dethmers (Zijlvest te Meeden en ouderling, landbouwer BB WO 211) en Jantje Hessels[p. 65], geboren te Meeden op 15 april 1705, gedoopt te Meeden op 26 april 1705, landbouwer te Blijham van 1755 t/m 1770, overleden (57 jaar oud) te Westerlee op 17 september 1762, gehuwd (resp. 25 en 21 jaar oud) te Meeden in mei 1730 met Willemtien Willems Jacobs, dochter van Willem Jacobs en Bettien Eppes[p. 66], geboren te Westerlee op 1 mei 1708, overleden (69 jaar oud) te Westerlee op 1 maart 1778. Uit dit huwelijk 2 zonen: 1. Jacob Hessels, gedoopt te Westerlee op 5 mei 1732, overleden (ongeveer 80 jaar oud) te Oude Pekela op 6 december 1812, zie 68[p. 36]. 2. Willem Hessels, gedoopt te Westerlee op 7 juni 1737, landbouwer te Nieuw Beerta BBB 186 en Chr. Eberhardpolder, gehuwd (resp. ongeveer 24 en ongeveer 20 jaar oud) te Nieuw Beerta op 4 september 1761 met Ludewij Jurgens Niewold, gedoopt te Nieuw Beerta op 13 november 1740. Uit dit huwelijk ĂŠĂŠn zoon. Abel Derks, zoon van Derk Fockes (landbouwer) en Anje Abels[p. 66], gedoopt te Nieuwolda op 22 augustus 1706, landbouwer, overleden (ongeveer 43 jaar oud) te Nieuwolda op 27 juli 1750, gehuwd (beiden ongeveer 22 jaar oud) te Nieuwolda op 28 april 1729 met Geertjen Hitjes, dochter van Hitjo Gerrits en Stijntjen Tobias[p. 66], gedoopt te Nieuwolda op 20 maart 1707, overleden te Nieuwolda, gehuwd (resp. ongeveer 47 en 41 jaar oud) (2) te Noordbroek op 24 februari 1755 met Edzo Harms, zoon van Harm Haijes en Jacobjen Edzes, geboren te Nieuwolda op 10 april 1713, overleden (72 jaar oud) te Nieuwolda op 22 februari 1786, (Edzo gehuwd (resp. 24 en ongeveer 24 jaar oud) (2) te Noordbroek op 30 mei 1737 met Iktjen Pieters, dochter van Pieter Jans (landbouwer) en Lysbeth (Elisabeth) Derks.). Uit dit huwelijk 2 dochters: 1. Anja Abels, geboren te Nieuwolda op 20 oktober 1737, zie 69[p. 36]. 2. Stientje Abels, geboren te Nieuwolda op 19 januari 1742, begraven te Nieuwolda op 23 januari 1784, gehuwd (resp. 23 en ongeveer 22 jaar oud) te Nieuwolda op 29 december 1765 met Nantko Jans Dallinga, zoon van Jan Engels Brouwer en Eene Nantkes, gedoopt te Termunten op 20 oktober 1743, overleden (ongeveer 69 jaar oud) te Nieuwolda op 15 juni 1813. Uit dit huwelijk 2 dochters. Sybolt Berends ten Have, zoon van Berent Berents ten Have (eigenerfde te Blijham, in 1712 diaken in Blijham) en Tjaaktjen Sybolts Hovinga[p. 66], gedoopt te Blijham op 22 april 1688, Eigenerfde te Blijham, gehuwd (resp. ongeveer 34 en ongeveer 20 jaar oud) op 2 april 1723 met Remke Poppes, dochter van Poppo Hillenius (landbouwer te Blijham) en Esse Willems[p. 67], gedoopt te Blijham op 4 maart 1703, overleden (ongeveer 79 jaar oud) op 24 juni 1782. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Berent Sybolts ten, geboren te Blijham op 9 april 1724, overleden (77 jaar oud) te Blijham op 1 december 1801, gehuwd (resp. 29 en 35 jaar oud) te Wedde op 2 november 1753 met Frouwe Bontkes, dochter van Bontko Jans Bontkes en Eppien Tjarks[p. 64], geboren te Beerta op 31 juli 1718, overleden (minstens 72 jaar oud) na 1791, (Frouwe relatie(2) met Else Herens, zoon van Hero Elses (landbouwer) en Geertien Ockes.). Uit dit huwelijk 4 kinderen. 2. Esse Sybolts ten, gehuwd (resp. ongeveer 43 en 39 jaar oud) (1) te Blijham op 21 augustus 1777 met Evert Harms, zoon van Harm Everts (landbouwer te Blijham BB Blijham nr.12, diaken en assessor) en Anna Derks[p. 64], geboren te Blijham op 13 november 1737, overleden (50 jaar oud) te Blijham op 5 oktober 1788, zie 287.1[p. 67]. Uit dit huwelijk geen kinderen, relatie (2) met Jacob Hessels Dethmers, gedoopt te Westerlee op 5 mei 1732, overleden (ongeveer 80 jaar oud) te Oude Pekela op 6 december 1812, zie 68[p. 36]. 3. Willem Sybolts ten, gedoopt te Blijham op 17 januari 1745, overleden (ongeveer 85 jaar oud) te Wagenborgen op 3 januari 1831, zie 70[p. 36]. Hilwert Jans, zoon van Jan Abels (landbouwer te Blijham) en Trijntje Alberts[p. 67], gedoopt te Blijham op 11 december 1729, landbouwer te Blijham, overleden (ongeveer 41 jaar oud) te Blijham op 17 mei 1771, gehuwd (resp. ongeveer 27 en ongeveer 25 jaar oud) te Blijham op 1 april 1757 met Rixte Harms, dochter van Harm Everts (landbouwer te Blijham BB Blijham nr.12, diaken en

49


assessor) en Anna Derks[p. 64], gedoopt te Blijham op 1 maart 1732, overleden (ongeveer 37 jaar oud) te Blijham op 7 september 1769. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Anna Hilwerts, gedoopt te Blijham op 19 maart 1758, overleden (ongeveer 44 jaar oud) te Blijham op 18 juni 1802, begraven te Blijham, zie 71[p. 36]. 144. 145.

Jan Hindriks Moet, zoon van Hindrik Abels Moet en Trijntie[p. 68], gedoopt te Nieuw Beerta op 13 februari 1724, overleden (ongeveer 70 jaar oud) op 24 juni 1794, gehuwd (resp. ongeveer 22 en ongeveer 20 jaar oud) te Siddeburen op 22 mei 1746 met Eltje Hindriks, dochter van Alberts Hindriks en Ide Tammes[p. 68], gedoopt te Siddeburen op 19 mei 1726, begraven op 30 april 1784. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Abel Jans Moedt, geboren te Siddeburen, begraven te Siddeburen op 18 april 1799, zie 72[p. 37].

146. 147.

Evert Reines, relatie met Jantje Engberts. Uit deze relatie één dochter: 1. Reina, gedoopt te Hellum op 27 mei 1765, zie 73[p. 37].

148.

Cornelis Brontsema, zoon van Pieter Brontsema en Hillegien Cruisinga[p. 68], gedoopt te Lellens op 15 januari 1708, overleden (ongeveer 72 jaar oud) te Lellens op 16 februari 1780, gehuwd (resp. ongeveer 26 en ongeveer 21 jaar oud) te Lellens op 15 juli 1734 met Freke Stenhuys, geboren te Godlinze circa 1713. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Bront Hayes, gedoopt te Lellens op 10 juni 1742, zie 74[p. 37].

149.

152. 153.

154. 155.

Pieter Harms Jantsema, zoon van Harm Jacobs en Anje Pieters[p. 68], geboren te Siddeburen op 21 juni 1739, overleden (74 jaar oud) te Siddeburen op 13 mei 1814, gehuwd (resp. 34 en ongeveer 34 jaar oud) te Siddeburen op 12 mei 1774 met Geertje Berends Kuiper, dochter van Berend Hemmes (timmerman, kuiper, stelmaker te Veendijk) en Ebeltijn Jans[p. 68], gedoopt te Siddeburen op 24 april 1740, overleden (ongeveer 73 jaar oud) te Siddeburen op 22 juni 1813. Zie 2.2 Genealogie Jansema. Uit dit huwelijk 3 zonen: 1. Berend Pieters Jansema, geboren in 1764, overleden (ongeveer 84 jaar oud) te Slochteren op 22 juli 1848, zie 76[p. 37]. 2. Harm Pieters Jansema, gedoopt te Siddeburen op 28 mei 1775, landbouwer, overleden (ongeveer 41 jaar oud) te Hellum op 8 februari 1817, gehuwd (resp. ongeveer 23 en 24 jaar oud) te Hellum op 5 april 1799 met Aaltje Jans Jansema, dochter van Jan Harms Jansema (in 1772 was hij diaken te Hellum.) en Aaltje Tammes (Tjabringa), geboren te Hellum op 11 augustus 1774, gedoopt te Hellum op 14 augustus 1774. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 3. Jan Pieters Jansema, gedoopt op 24 mei 1778, overleden (ongeveer 81 jaar oud) te Slochteren op 13 november 1859, gehuwd (resp. ongeveer 35 en ongeveer 21 jaar oud) te Siddeburen op 30 juni 1813 met Annechien Kaspers Bijmolt, dochter van Kasper Antonie Bijmolt en Heike Andries Bakker, geboren circa 1792, overleden (ongeveer 34 jaar oud) te Slochteren op 17 december 1826. Uit dit huwelijk 6 kinderen. Wessel Eltjes Woltema, zoon van Eltje Wessels Woltema (landbouwer) en Jantje Klaassens[p. 51], geboren in 1732, gehuwd (resp. ongeveer 23 en ongeveer 28 jaar oud) te Hellum op 29 juni 1755 met Aafke Jans, dochter van Jan Tammes en Auke Claessen[p. 69], geboren in 1727. Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Trientje Wessels, geboren in 1768, overleden (ongeveer 70 jaar oud) te Slochteren op 20 juli 1838, zie 77[p. 37]. 2. Eltje, geboren in 1765, gedoopt te Siddeburen op 15 september 1765, overleden (ongeveer 55 jaar oud) op 28 juli 1820, gehuwd (resp. ongeveer 42 en ongeveer 21 jaar oud) te Siddeburen op 5 april 1807 met Metje Ooster, geboren te Siddeburen in 1786. (ook Oosterend). Uit dit huwelijk 2 kinderen.

50


3.

4. 156. 157.

160. 161.

Martje Wessels, geboren in 1761, gedoopt te Siddeburen op 7 juni 1761, overleden (ongeveer 66 jaar oud) te Slochteren op 15 januari 1827, gehuwd (resp. ongeveer 35 en ongeveer 33 jaar oud) (1) te Hellum op 11 december 1796 met Pieter Hindriks Puister, zoon van Hindrik Jans Puister en Grietje Gerrits, gedoopt te Hellum op 17 juni 1763, Arbeider, overleden (ongeveer 64 jaar oud) te Slochteren op 16 mei 1828. Uit dit huwelijk 4 kinderen, relatie(2) met Klaas Hindriks, geboren te Siddeburen. Jan, geboren in 1758, gedoopt te Siddeburen op 16 september 1758.

Fiebe Freriks, zoon van Frerik Gerrijts (landbouwer op 'Groot Lasquert' een wierde op de Groeve onder Appingedam) en Eyske[p. 69], overleden voor 1751, gehuwd te Tjamsweer op 12 december 1745, BB Appingedam pag 286 met Eelje Hindriks, gehuwd (2) te Tjamsweer op 27 juni 1751, BB Appingedam pag 286 met Jan Poelman, geboren te Schildwolde. Vanaf 1695 woonden vader Frerik en Eyske, zijn vrouw, op ‘Groot Lasquert’, een oude wierde op de Groeve onder Appingedam. Zo rond 1744 waren de volgende bewoners Fiebe Freriks en Eelje Hindriks, de zoon en schoondochter van Frerik. Op 27 september 1784 verkocht Jan Poelman aan zijn twee stiefzonen Frerik Fiebes (Poelman) en Abel Fiebes (Poelman) voor 3000 Car. gld de boerenplaats met 100,75 grazen beklemd land onder het schatregister van Tjamsweer en Siddeburen. De huur bedroeg 71 gld aan L.H. Wychgel. Er was geen 6-jaarlijks geschenk verschuldigd. Uit dit huwelijk 2 zonen: 1. Freerk Fiebes (Poelman), gedoopt te Tjamsweer op 29 december 1745, overleden (ongeveer 51 jaar oud) circa 1797, zie 78[p. 38]. 2. Abel Fiebes (Poekman), gedoopt te Tjamsweer op 25 augustus 1748, overleden (ongeveer 42 jaar oud) circa 1791. Eltje Wessels Woltema, zoon van Wessel Eltjes en Geertje Pieters[p. 69], geboren in 1696, gedoopt te Siddeburen op 5 april 1696, landbouwer, begraven te Siddeburen op 25 september 1770, gehuwd (resp. ongeveer 34 en ongeveer 21 jaar oud) te Siddeburen op 18 juni 1730 met Jantje Klaassens, dochter van Klaas Jakobs en Albertjen Willems[p. 69], gedoopt te Siddeburen op 5 september 1708, overleden (hoogstens 86 jaar oud) te Siddeburen voor 1795. Uit dit huwelijk 6 kinderen: 1. Willem Eltje, geboren te Siddeburen op 28 november 1739, overleden (87 jaar oud) te Siddeburen op 12 september 1827, zie 80[p. 38]. 2. Geertje Eltjes, geboren te Siddeburen in 1736, overleden (ongeveer 78 jaar oud) te Siddeburen op 13 augustus 1814, gehuwd (resp. ongeveer 26 en ongeveer 35 jaar oud) te Siddeburen op 30 mei 1762 met Thomas Klaassens Groenewold, geboren te Siddeburen, gedoopt te Siddeburen op 13 oktober 1726, overleden (ongeveer 86 jaar oud) te Siddeburen op 9 september 1813. zie Groninger Kwartierstatenboek deel 2: 30.14. en 30.15 Uit dit huwelijk één dochter. 3. Wessel Eltjes, geboren in 1732, zie 154[p. 50]. 4. Harm, geboren in 1745, gedoopt te Siddeburen op 9 april 1745, overleden (ongeveer 71 jaar oud) op 24 maart 1816, gehuwd (resp. ongeveer 66 en ongeveer 62 jaar oud) te Siddeburen op 19 mei 1811 met Willemtje Jacobs Wirdema, geboren te Siddeburen in 1749. 5. Albertje, geboren in 1735, gedoopt te Siddeburen op 14 augustus 1735, overleden (ongeveer 78 jaar oud) op 14 oktober 1813, gehuwd (resp. ongeveer 49 en 41 jaar oud) te Siddeburen op 22 mei 1784 met Hindrik Derks Perdok, zoon van Derck Aysses Jans Perdok en Martjen Waldriks, geboren te Siddeburen op 13 oktober 1742. 6. Willem, gedoopt te Siddeburen op 22 november 1737.

162. 163.

Jacob Pieters, landbouwer te Siddeburen, gehuwd te Wirdum op 21 april 1765 met Albertje Willems, overleden te Siddeburen. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Aaltje Jacobs Wirdinga, geboren te Wirdum op 16 juli 1769, overleden (72 jaar oud) te Siddeburen op 15 juni 1842, zie 81[p. 38].

164.

Geert Berends, landbouwer, gehuwd te Winschoten op 7 mei 1750 met

51


165.

Frouke Kornelius. Uit dit huwelijk ĂŠĂŠn zoon: 1. Harm Geert Winter, geboren te Winschoten, overleden (ongeveer 84 jaar oud) te Winschoten op 21 januari 1848, zie 82[p. 39].

166.

Andries Jans Meijer, zoon van Jan Andries en Wijpke Cornelis[p. 69], gedoopt te Beerta op 3 mei 1733, landbouwer, overleden (ongeveer 67 jaar oud) in juni 1800, gehuwd (resp. ongeveer 28 en ongeveer 21 jaar oud) te Beerta op 5 maart 1762 met Rienke Sebes, dochter van Seebo Onnes (landbouwer te Nieuw Beerta (zie BBB68/OBK1a)) en Fenje Luppens[p. 70], gedoopt te Nieuw Beerta op 31 juli 1740, overleden (ongeveer 79 jaar oud) te Beerta op 25 juni 1820. Uit dit huwelijk 11 kinderen: 1. Elisabeth Andries, geboren te Beerta op 23 januari 1774, overleden (38 jaar oud) te Siddeburen op 7 februari 1812, zie 83[p. 39]. 2. Wijpke, geboren op 16 september 1764. 3. Wypke Andries, geboren te Beerta op 27 oktober 1765, overleden (70 jaar oud) te Beerta op 15 februari 1836, gehuwd (resp. 26 en 36 jaar oud) (1) te Beerta op 13 februari 1792 met Houwe Jans Reininga, zoon van Jan Caspers (landbouwer zie BBB 101) en Martien Houwes, geboren te Winschoter Oostereinde op 10 augustus 1755, landbouwer te Beerta BBB 3, overleden (51 jaar oud) te Beerta op 23 april 1807, (Houwe Jans gehuwd (25 jaar oud) (2) te Winschoten op 25 april 1781 met Martje Hindriks.). Uit dit huwelijk 6 kinderen, gehuwd (resp. 43 en 34 jaar oud) (2) te Beerta op 5 maart 1809 met Pieter Jans Smit, geboren te Westerlee op 30 januari 1775, gedoopt te Westerlee op 12 februari 1775, landbouwer te Beerta BBB 3, overleden (78 jaar oud) te Beerta op 21 november 1853. 4 Sebo, geboren op 16 januari 1763. 5. Fenje, geboren op 30 april 1767. 6. Trijntje Andries, geboren te Beerta op 21 januari 1770, overleden (57 jaar oud) te Beerta op 19 mei 1827, gehuwd (resp. 24 en 27 jaar oud) te Beerta op 3 augustus 1794 met Hopko Bruno Hopkes, zoon van Harm Warners Beneken (bakker) en Rewentje Hopkes, geboren te Loga, Ostfriesland op 14 januari 1767, winkelier te Beerta, koopman, overleden (75 jaar oud) te Beerta op 18 april 1842, (Hopko Bruno gehuwd (resp. 65 en ongeveer 42 jaar oud) (2) te Winschoten op 12 juni 1832 met Trijntje Scholtens, dochter van Geert Scholtens (karspeldienaar) en Beeke Klaassens Joling.). 7. Sebo Andries, geboren te Beerta op 8 juni 1772, landbouwer te Ekamp, overleden (55 jaar oud) te Finsterwolde op 7 april 1828, gehuwd (resp. 35 en ongeveer 31 jaar oud) te Finsterwolde op 7 april 1808 met Albertje Alberts Wolda, dochter van Albert Hayes en Grietje Hendriks, gedoopt te Wedde op 28 juli 1776, overleden (ongeveer 60 jaar oud) te Ekamp op 14 april 1837, (Albertje Alberts gehuwd (hoogstens 31 jaar oud) (2) voor 1808 met Hindrik Berends Kroese, zoon van Berent Berends Kroese en Aaltje Jacobs.). Uit dit huwelijk 7 kinderen. 8. Jan, geboren te Beerta op 5 mei 1776, overleden (30 jaar oud) te Beerta op 21 februari 1807. 9. Harm Andries, geboren te Beerta op 12 juli 1778, landbouwer te Beerta, overleden (74 jaar oud) te Beerta op 15 mei 1853, gehuwd (resp. 33 en 27 jaar oud) te Beerta op 30 april 1812 met Anke Melcherts Huininga, dochter van Melcherts Berends en Dyke Hendriks, geboren te Finsterwolde op 1 mei 1784, gedoopt te Finsterwolde op 2 mei 1784, overleden (36 jaar oud) te Beerta op 23 november 1820. Uit dit huwelijk 2 zonen. 10. Onno, geboren te Beerta op 26 januari 1784, overleden (26 dagen oud) op 20 februari 1784. 11. Grietje Andries, geboren te Beerta op 2 februari 1784, gedoopt te Beerta op 12 februari 1784, overleden (54 jaar oud) te Winschoten op 19 juli 1838, gehuwd (resp. 25 en 35 jaar oud) te Beerta op 5 juli 1809 met Geert Cornelis Schipper, zoon van Cornelis Geerts (Schipper) en Grietje Takes, geboren te Siddeburen op 20 mei 1774, gedoopt te Siddeburen op 29 mei 1774, landbouwer te Wagenborgen (1810-1816), Winschoter Oostereinde (1816-1862) BBB 99, overleden (88 jaar oud) te Winschoten op 3 april 1863.

167.

R.A.G. boek 495: ' voor de avondmaalsbediening van den 12 in Bloeimaand (mei) 1811 zijn met kerkelijke attestatie van lidmaatschap tot de gemeente van Wagenborgen overgekomen Geert Kornelius van Siddeburen en Grietje Andries Meyer van Beerta.'. Uit dit huwelijk 8 kinderen.

52


168.

169.

170. 171.

172.

173.

Wirtje Jans Mennenga, zoon van Jan Wirtjes[p. 70], geboren te Wymeer op 20 februari 1721, overleden (62 jaar oud) op 10 juli 1783, relatie(2) met Gepke Klaassen. Uit deze relatie geen kinderen, ongehuwd (1) te Wymeer op 5 mei 1748, gehuwd (27 jaar oud) te Wymeer Dld op 9 juni 1748 met Teetje Geerts, dochter van Geert Harms[p. 70], geboren te Boen. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Geert Harms Wirtjes, geboren te Boen [Duitsland] op 25 mei 1759, overleden (64 jaar oud) te Landschaftspolder op 16 november 1823, begraven te Landschaftspolder op 21 november 1826, zie 84[p. 39]. Jacob Jans, geboren in 1738, erfpachter en ouderling in de Landschaftspolder, overleden (ongeveer 57 jaar oud) te Landschaftspolder op 5 september 1795, relatie met Jantje Egberts Mulder, dochter van Egbert Jans Mulder en Wibina Brongers[p. 70], geboren te Landschaftspolder tussen 1755 en 1756, overleden (hoogstens 36 jaar oud) te Landschaftspolder op 12 juni 1791. Uit deze relatie één dochter: 1. Zwaantje Jacobs Mulder, geboren te Landschaftspolder in 1771, zie 85[p. 39]. Luppo Egberts Groeneveld, zoon van Egbert Arents Groeneveld en Hindrikje Luppen[p. 71], geboren te Weener op 29 oktober 1739, landbouwer te Hornhusen later te Coldam (Dld), overleden (39 jaar oud) te Coldam op 6 juni 1779, gehuwd (resp. 25 en 22 jaar oud) te Weener Dld op 18 april 1765 met Hille Eikes, dochter van Ayke Ayckes en Tjadduwe Jans[p. 71], geboren te Bingumgaste op 27 april 1742, overleden (38 jaar oud) te Coldam op 6 juli 1780. Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Eiko Loppes, geboren te Hornhusen op 2 augustus 1772, overleden (ongeveer 39 jaar oud) te in Rusland in 1812, zie 86[p. 39]. 2. Egbert, geboren op 4 mei 1768, overleden te Hornhusen op 5 oktober 1765. 3. Egbert Luppen, geboren te Hornhusen op 28 oktober 1769, huzaar in het regiment van Blucher, relatie met Jelste Pieters, (Jelste gehuwd (2) te Weener met Aeilt Schulte.). 4. Tjadduwe Luppen, geboren te Coldam op 1 september 1775, overleden (33 jaar oud) te Bunderneuland op 13 maart 1809, relatie met Thomas Griese Goeman, geboren te Kirchspiel Kirchborgum op 16 oktober 1774, overleden te Weenermoor.

174. 175.

Gerjet Egberts Mulder, zoon van Egbert Jans Mulder en Wibina Brongers[p. 70], relatie met Swaantje Wirtjes Wolring. Uit deze relatie één dochter: 1. Wijbina Gerjets (Gerrits), geboren te Landschaftspolder op 18 februari 1796, overleden (8 jaar oud) te Landschaftspolder op 5 november 1804, zie 87[p. 39].

176. 177.

Julile Jans, relatie met Bieke Everts. Uit deze relatie één zoon: 1. Jan Julles, geboren te Eexta op 17 juli 1752, overleden (55 jaar oud) te Eexta op 11 december 1807, zie 88[p. 39].

180. 181.

Jakob Harms, smid, relatie met Geessien Julles. Uit deze relatie één zoon: 1. Julile Jacobs Houtman, geboren te Westerlee circa 1768, overleden (ongeveer 72 jaar oud) te Slochteren op 20 maart 1840, zie 90[p. 40].

182.

Berend Willems Mossel, geboren te Slochteren in 1739, landbouwer, overleden te Slochteren op 23 november 1816 Bij overlijden 77 jaar oud relatie met Aafke Harms. overleden voor 1816 Uit deze relatie één dochter: 1. Gesina Berends, geboren te Slochteren op 11 oktober 1778, overleden (66 jaar oud) te

183.

53


Sappemeer, Achterdiep op 15 december 1844, zie 91[p. 40]. 184. 185.

Harm Harms, relatie met Aafke Bettes. Uit deze relatie één zoon: 1. Bette Harms Andelbeek, gedoopt te Den Andel op 8 oktober 1775, overleden (ongeveer 64 jaar oud) te Slochteren op 20 september 1840, zie 92[p. 41].

188.

Tjaart Hiltjes Scheltens, zoon van Hiltje Scheltens (brouwer) en Jantje Cornelis[p. 71], gedoopt te Hellum op 12 december 1723, landbouwer op Denemarken, overleden (ongeveer 58 jaar oud) te Slochteren op 4 januari 1782, begraven te Slochteren op 9 januari 1782, gehuwd (resp. ongeveer 35 en 24 jaar oud) te Siddeburen op 1 juli 1759 met Jantjen Berends, dochter van Berend Hemmes (timmerman, kuiper, stelmaker te Veendijk) en Ebeltijn Jans[p. 68], geboren te Siddeburen op 30 maart 1735, gedoopt te Siddeburen op 2 april 1735, overleden (65 jaar oud) te Noordbroek op 20 februari 1801. Uit dit huwelijk 9 kinderen: 1. Hiltje Tjaards, geboren te Slochteren op 15 december 1766, overleden (64 jaar oud) te Slochteren op 6 maart 1831, zie 94[p. 41]. 2. Beerend Tiaarts, geboren op Denemarken, Slochteren op 6 juli 1769, gedoopt te Siddeburen op 9 juli 1769, overleden (66 jaar oud) te Siddeburen op 15 juni 1836, gehuwd (resp. 22 en ongeveer 32 jaar oud) te Siddeburen op 19 februari 1792 met Korneliske Menses, dochter van Mense Derks en Tietje Koers, geboren circa 1760, overleden (ongeveer 72 jaar oud) te Siddeburen op 17 september 1832. Uit dit huwelijk één dochter. 3. Ebeltje Tjaards, geboren te Slochteren op 6 juni 1760, gedoopt te Siddeburen op 15 juni 1760, overleden (80 jaar oud) te Slochteren op 24 oktober 1840, relatie met Hindrik Willems, geboren te Slochteren op 4 mei 1743, dagloner, overleden (90 jaar oud) te Slochteren op 20 februari 1834. 4. Beerent Tiaards, geboren te Slochteren op 8 augustus 1762, gedoopt te Siddeburen op 15 augustus 1762. 5. Jantjen Tiaarts, geboren te Slochteren op 8 augustus 1762, gedoopt te Siddeburen op 15 augustus 1762. 6. Geertjen Tiaards, geboren op Denemarken, Slochteren op 11 november 1764, gedoopt te Slochteren op 18 november 1764, overleden (90 jaar oud) te Schildwolde op 28 juli 1855, gehuwd (resp. 27 en ongeveer 35 jaar oud) (1) te Noordbroek op 17 mei 1792 met Freerk Hindriks Kloosterhuis, zoon van Hindrik Aijlkes en Frerikje Freriks, geboren te Noordbroek, gedoopt te Noordbroek op 3 oktober 1756, landbouwer, overleden (ongeveer 58 jaar oud) te Schildwolde op 14 maart 1815. Gron.kwartierstaten boek 203/1. Uit dit huwelijk één dochter, gehuwd (resp. 53 en 32 jaar oud) (2) te Slochteren op 18 april 1818 met Arent Jans Huisman, zoon van Jan Jans Huisman en Eeja Arends, geboren te Nieuwolda op 15 april 1786, overleden (69 jaar oud) te Schildwolde op 8 juli 1855. 7. Jantje Tiaards, gedoopt te Siddeburen op 17 november 1771. 8. Hemme Tiaards, geboren te Slochteren op 12 maart 1776, gedoopt te Siddeburen op 17 maart 1776, overleden (37 jaar oud) te Slochteren op 5 maart 1814, gehuwd (resp. 25 en ongeveer 16 jaar oud) te Wittewierum op 17 mei 1801 met Marie Eltjes Dijkema, dochter van Eltje Jacobs en Geesje Harms, gedoopt te Woltersum op 5 september 1784. 9. Jantje Tiaards, geboren te Slochteren op 12 maart 1776, gedoopt te Siddeburen op 17 maart 1776, overleden (62 jaar oud) te Kropswolde op 16 september 1838, gehuwd (resp. 25 en ongeveer 38 jaar oud) te Schildwolde op 29 november 1801 met Jan Pieters Spijk, zoon van Pieter Klaassens en Aaltje Jans, gedoopt te Hellum op 18 september 1763, overleden (ongeveer 71 jaar oud) te Kropswolde op 7 juli 1835.

189.

190. 191.

Otto Cornellis, geboren te Siddeburen in 1736, relatie met Hilke Garbrands, geboren te Siddeburen in 1742. Uit deze relatie één dochter: 1. Gepke Ottes Smit, gedoopt te Siddeburen op 5 maart 1768, overleden (ongeveer 49 jaar oud) te Slochteren op 3 november 1817, zie 95[p. 41].

54


192. 193.

194.

195.

Harm Balsters, zoon van Harm Balsters en Aeltie Roelofs[p. 71], geboren te Charlottenpolder, erfpachter in Charlottenpolder, overleden na 1787, gehuwd te Bunderhei op 29 augustus 1751 met Sara (Saerke) van Lessen, dochter van Cornelius van Lessen (Landbouwer, pächter der Domäne Luisenfeld zu Charlottenpolder) en Geeske Tjaben[p. 71], geboren te Charlottenpolder op 11 januari 1724, overleden (45 jaar oud) te Bunde op 6 augustus 1769. Uit dit huwelijk 9 kinderen: 1. Harm Harms, geboren te Charlottenpolder op 28 september 1760, overleden (71 jaar oud) te Landschaftspolder op 22 mei 1832, begraven te Landschaftspolder op 29 mei 1832, zie 96[p. 41]. 2 Cornelius van Lessen, geboren te Bunde op 16 juni 1752, overleden (14 jaar oud) te Süder-Christian-Eberhardspolder op 23 april 1767. 3 Harm, geboren te Bunde op 16 augustus 1753, overleden (17 dagen oud) te Bunde op 2 september 1753. 4. Harm, geboren te Bunde op 25 oktober 1754, overleden (6 weken oud) te Bunde op 8 december 1754. 5. Aaltje, geboren te Bunde op 9 mei 1756, overleden (6 jaar oud) te Bunde op 29 juni 1762. 6. NN, geboren en overleden te Bunde op 6 mei 1757. 7. Geeske, geboren te Bunde op 10 september 1758, overleden (7 maanden oud) te Bunde op 26 april 1759. 8. Aaltje Harms, geboren te Bunde op 24 mei 1763, overleden (40 jaar oud) te Bunde op 18 februari 1804, gehuwd (22 jaar oud) te Bunde op 3 mei 1786 met Derk Michels. 9. Tjabe Harms, geboren te Bunde op 19 september 1766, overleden (7 maanden oud) te Bunde op 20 april 1767. Henrik (Hinderikus Andries van) Höveln, zoon van Andries van Heuvelen en Anke Pieters[p. 72], geboren te Weener-Stapelmoor op 6 maart 1719, gedoopt te Stapelmoor Dld op 26 maart 1719, boer / erfpachter in Charlottenpolder, overleden (66 jaar oud) te Charlottenpolder op 29 april 1785, gehuwd (beiden 32 jaar oud) (2) te Nieuweschans op 18 juni 1751 met Foske Freerks Ebbens, dochter van Freerk (Frerik) Ebbens en Marite Leewes, geboren te Stapelmoor op 26 maart 1719, overleden (38 jaar oud) te Charlottenpolder op 15 mei 1757. Uit dit huwelijk 5 kinderen, gehuwd (resp. 39 en 26 jaar oud) (1) te Bunde op 9 februari 1759 met Trijntje Jans Hollander, dochter van Jan Harms Hollander en Eewke Leeuwes[p. 72], geboren te Nieuw Beerta op 4 juli 1732, gedoopt te Nieuw Beerta op 7 september 1732, overleden (73 jaar oud) te Bunde op 18 november 1805. Uit dit huwelijk 7 kinderen: 1. Gepke van Heuveln, geboren te Charlottenpolder op 25 januari 1769, overleden (78 jaar oud) te Landschaftspolder op 30 september 1847, begraven te Landschaftspolder op 7 oktober 1847, zie 97[p. 42]. 2. Harm van Heuvelen, geboren te Charlottenpolder op 16 april 1765, koopman, overleden (53 jaar oud) te Oude Pekela op 7 augustus 1818, relatie(1) met Geeske Uffen Bruins. wordt ook Offen genoemd. Uit deze relatie 4 kinderen, relatie(2) met Aaltje Geuken Wubben, geboren te Bunde op 25 mei 1767, overleden (35 jaar oud) te Bunde op 4 juni 1802. Uit deze relatie 8 kinderen. 3. Jan van Heuvelen, geboren te Bunde op 11 juni 1760, gedoopt te Bunde op 15 juni 1760, overleden (8 dagen oud) te Bunde op 19 juni 1760. 4. Anke van Heuvelen, geboren te Charlottenpolder op 19 juni 1763, gedoopt te Bunde op 26 juni 1763, overleden (54 jaar oud) te Duitsland op 12 mei 1818, gehuwd (resp. 21 en ongeveer 23 jaar oud) te Bunde op 15 oktober 1784 met Egbert Hindriks Egberts, zoon van Hindrik Ottes Egberts en Remde Reinders, geboren te Oldersum circa februari 1761, overleden (ongeveer 41 jaar oud) te Oldersum op 9 oktober 1802, begraven te Oldersum op 14 oktober 1802. 5. Eefke van Heuvelen, geboren te Bunde op 8 maart 1767, gedoopt te Bunde op 15 maart 1767, overleden (4 jaar oud) te Bunde op 25 februari 1772. 6. Hinderijkus van, geboren te Bunde op 19 november 1773, gedoopt Ev.ref te Bunde op 24 november 1773, landgebruiker, overleden (69 jaar oud) te Charlottenpolder op 7 maart 1843, gehuwd (resp. 24 en 30 jaar oud) te Bunde op 15 mei 1798 met Aaltje Adden Vreerks, dochter van Adde Freerks en Ida Diddens, geboren op 26 september 1767, overleden (70 jaar oud) op 26 mei 1838. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 7. Jan Henricus van Heuvelen, geboren te Bunde op 20 mei 1761, gedoopt te Charlottenpolder

55


op 24 mei 1761, overleden (61 jaar oud) te Tichelwarf Dld op 14 oktober 1822, gehuwd (resp. 30 en ongeveer 22 jaar oud) te Bunde op 22 maart 1792 met Ettje Geuken Wubben, geboren te Bunde, gedoopt te Bunde op 5 april 1769, overleden (ongeveer 55 jaar oud) te Bunde op 16 september 1824. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 196.

197.

198. 199.

212. 213.

214.

215.

220. 221.

Pieter Jans de Jonge, zoon van Jan Lammerts en Geeske Pieters[p. 73], geboren in 1728, gedoopt te Oude Pekela op 11 januari 1728, schipper, overleden (ongeveer 56 jaar oud) te Groningen op 19 oktober 1784 datum is niet zeker, gehuwd (resp. ongeveer 30 en ongeveer 19 jaar oud) te Groningen op 11 februari 1758 met Wilmina (Wemeltje) Bartelts Noorthoorn, dochter van Barteld Jans Noorthoorn en Dievertien Heikens[p. 73], gedoopt te Groningen op 1 februari 1739, overleden (ongeveer 85 jaar oud) te Groningen op 21 juni 1824. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Barteld Pieters de, gedoopt te Groningen op 24 juni 1764, overleden (ongeveer 82 jaar oud) te Groningen op 11 november 1846, zie 98[p. 42]. Jan Jeltes, zoon van Jelte Jacobs en Antie Jelties[p. 73], gedoopt te Winschoten op 20 november 1735, schipper, overleden (hoogstens 51 jaar oud) voor 1787, gehuwd (ongeveer 26 jaar oud) te Groningen op 16 februari 1762 met Jantje Jacobs Hagel, dochter van Jacob Hagel en Aaltje Pieters[p. 73], overleden te Groningen op 8 maart 1793 datum niet zeker. zie Gron. kwartierstatenboek 2 124.23. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Antje, geboren te Groningen in 1762, overleden (ongeveer 71 jaar oud) te Groningen op 5 april 1833, zie 99[p. 42]. Jurjen Hinderks Luppes, geboren te Bellingwolde op 28 september 1749, landbouwer te Bellingwolde, overleden (73 jaar oud) te Bellingwolde op 3 jan 1823, relatie met Rikste Geerds, geboren te Bellingwolde op 12 mei 1747. Uit deze relatie één zoon: 1. Luppe Jurgens, geboren te Bellingwolde op 13 februari 1778, overleden (49 jaar oud) te Bellingwolde op 14 augustus 1827, zie 106[p. 43]. Pieter Elses Prins, zoon van Elze Folkerts en Margareta Kreiter[p. 73], geboren te Bellingwolde op 25 augustus 1754 geboren voor genoemde datum, gedoopt te Bellingwolde op 25 augustus 1754, overleden (58 jaar oud) te Bellingwolde op 16 juni 1813, gehuwd (beiden 24 jaar oud) te Blijham op 27 september 1778 met Albertje Jans(ens), dochter van Jannes Harms en Gessie Dieters[p. 73], geboren te Blijham op 20 jan 1754 geboren voor genoemde datum, overleden (62 jaar oud) te Bellingwolde op 12 januari 1817. Uit dit huwelijk 11 kinderen: 1. Geessien Pieters, geboren te Bellingwolde op 29 september 1781, overleden te Bellingwolde, zie 107[p. 43]. 2. Anna Margarieta, geboren te Blijham op 27 september 1778. 3. Jan Pieters, geboren te Bellingwolde op 5 november 1779. 4. Anna Pieters, geboren te Bellingwolde op 17 augustus 1783. 5. Willemke Pieters, geboren te Bellingwolde op 30 juli 1785. 6. Willemke Pieters, geboren te Bellingwolde op 3 december 1786. 7. Geertruid Pieters, geboren te Bellingwolde op 16 augustus 1788. 8. Else Pieters, geboren te Bellingwolde op 23 mei 1790. 9. Harm Pieters, geboren te Bellingwolde op 6 januari 1792. 10. Harm Pieters, geboren te Bellingwolde op 1 mei 1793. 11. Lukje Pieters, geboren te Bellingwolde op 29 juni 1795. Aapke Berends, relatie met Aaltje Edzes. Uit deze relatie één zoon:

56


1.

Berend Aapkens de Groot, geboren te Oostwold op 3 september 1770, overleden (50 jaar oud) te Oostwold op 11 november 1820, zie 110[p. 44].

222. 223.

Pieter Hindriks, relatie met Wobke Hendriks. Uit deze relatie één dochter: 1. Hindrikje Pieters, geboren in 1772, overleden (ongeveer 48 jaar oud) te Oostwold op 10 oktober 1820, zie 111[p. 44].

224. 225.

Johan Georg Holsheimer, relatie met Aleida Rave. Uit deze relatie één zoon: 1. Ortwinus, geboren te Deventer op 26 januari 1752, overleden (67 jaar oud) te Goor op 16 juli 1819, zie 112[p. 44].

226. 227.

Hendrik Leferink, relatie met Sara Aleida Weerman. Uit deze relatie één dochter: 1. Helena Le(e)ferink, geboren te Delden circa 1768, overleden (ongeveer 58 jaar oud) te Goor op 15 november 1826, zie 113[p. 44].

228.

Mr. Mello Sichterman, zoon van Anthony Ewout Sichterman en Josina Petronella Alberda van Nijestein[p. 73], geboren te Groningen op 5 december 1743, gedoopt te Groningen, Martinikerk op 6 december 1743, Ontvanger der directe belastingen in Groningen in 1814, overleden (82 jaar oud) te Groningen op 14 oktober 1826, ondertrouwd te Groningen op 5 april 1771, gehuwd (resp. 27 en 21 jaar oud) te Groningen op 21 april 1771 met Hermanna Elisabeth Wildervanck, dochter van Mr. Paulus Adriaan Wildervanck (secretaris der provincie Groningen) en Brechtina Cornelia Tjassens[p. 74], geboren te Groningen op 7 september 1749, gedoopt te Groningen, Der Aa-kerk op 10 september 1749, overleden (77 jaar oud) te Groningen op 31 januari 1827. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Anthony Ewoudt, geboren te Groningen op 29 december 1771, overleden (40 jaar oud) te Groningen op 31 maart 1812, zie 114[p. 44]. 2. Paulus Cornelis Adriaan, geboren te Groningen op 2 september 1773, gedoopt te Groningen, Martinikerk op 5 september 1773, lid der staten van Overijssel, overleden (83 jaar oud) te Zwolle op 1 april 1857, ondertrouwd (31 jaar oud) (1) te Groningen op 31 augustus 1805 met Sara Sophia van Muijden, overleden te Zwolle op 20 september 1814. Paulus was eigenaar van de buitenplaats Dijkzicht in Berkum bij Zwolle. Uit deze relatie geen kinderen, gehuwd (resp. 42 en 31 jaar oud) (2) te Zwollerkerspel op 30 november 1815 met Mechtelt Roijer, dochter van Georg Roijer (jurist) en Gerridina Wicherlink, geboren te Zwolle op 25 september 1784, overleden (65 jaar oud) te Zwolle op 5 december 1849. 3. Josina Petronella, geboren te Groningen op 24 april 1776, gedoopt te Groningen, Martinikerk op 5 mei 1776, overleden (67 jaar oud) te Groningen op 11 augustus 1843, gehuwd (resp. 20 en 21 jaar oud) te Groningen op 20 november 1796 met Jan Willem Jacobus Backer, zoon van Cornelis Backer (secretaris van de Admiraliteit te Amsterdam) en Agnes Maria Clifford, geboren te Amsterdam op 9 januari 1775, advocaat te Groningen, overleden (32 jaar oud) te Groningen op 28 december 1807.

229.

230.

231.

Paulus Laman, zoon van Hendrik Laman en Catharina Smith[p. 74], gedoopt te Groningen op 2 oktober 1733, Raadsheer der stad Groningen, overleden (ongeveer 54 jaar oud) te Groningen op 21 augustus 1788, begraven te Groningen op 25 augustus 1788, gehuwd (resp. ongeveer 25 en 25 jaar oud) te Groningen op 22 april 1759 met Hermanna Helena van Iddekinge, dochter van Tobias Jan van Iddekinge (burgemeester van Groningen in 1741) en Helena Elisabeth van Nijeveen[p. 74],

57


geboren te Groningen op 2 januari 1734, overleden (ongeveer 68 jaar oud) te Groningen in 1803. Hij vertegenwoordigde in 1783 de stad ter Staten generaal.

Hij woonde op De Brake in Obergum. Het rijksarchief bezit een aantal bundels met familiebrieven, die veelal een betere kijk geven op het leven van de mens in vroeger tijd dan tal van officiële stukken. Die brieven zijn vaak geschreven voor slechts twee andere ogen en daarom zijn ze meestal zorgvuldig bewaard gebleven. Borg De Brake in 1856. De borg stond ten oosten van Obergum aan het Winsumerdiep. De nieuwe wijk aldaar is er naar genoemd. Zo bevindt zich in het archief van de familie Laman een aantal brieven, die mr. Paulus Laman in 1783 schreef aan zijn vrouw Harmanna Maria van Iddekinge. Laman verbleef in die tijd in Den Haag,waar hij als vertegenwoordiger van de stad Groningen deel nam aan de vergadering der Staten-Generaal. Paulus Laman was de zoon van een stadssecretaris en de kleinzoon van een bekend rechtsgeleerde. Grootvader Laman was een van de vertrouwenspersonen van stadhouder Willem IV en van diens moeder Maria Louise. Ook de Van Iddekinges namen in de achttiende eeuw in de stadsregering een toonaangevende plaats in. Uit de brieven van Paulus Laman. Verlangen naar De Brake. „s Zomers woonde raadsheer Paulus Laman met zijn gezin op het landgoed (borg) De Brake bij Obergum. Dit landgoed had zijn vrouw geërfd van haar tantes Van Nijeveen. Volgens de briefwisseling uit 1783 had Laman het in die tijd in Den Haag niet erg naar zijn zin. In een brief van 11 april schrijft hij weliswaar dat hij zich schikt in de omstandigheden, waarin het de Voorzienigheid behaagde hem te plaatsen, maar.. in de nacht meende hij duidelijk de stem van zijn vrouw te horen. Zij zou geroepen hebben: "Laman, biste boven". Het aanroepen bij de achternaam en het gebruik van het dialect in de hoogste regentenkringen is merkwaardig. Laman schrijft dan verder: "Dit was uw stem, ik sprong op, werd wakker en t was een droom, ik werd droevig en gemelijk en konde geen slaap meer vinden. Dus siet gij lieve vrouw, dat gij dikwijls bij dage en nagt in mijn gedooptachten sijt en ik weet niet hoe dat is; dat ik so een wenst van mijn huisgezin heb, geene vermaken hebben eenige invloed op mij; veelal in t Bos wandelende sijt gij tesamen het voorwerp mijner gedooptachten; zie ik een hond, ik meen dat het Gello is; hoor ik een klein hondje, dan is het Mopje; zie ik koeijen in de weij, ik denk om de Brake. Laman reisde in die tijd per schip via Harlingen en Amsterdam naar Den Haag en zoals iedere Groninger in het westen van het land, moest ook hij natuurlijk eerst aan de spraak en aan de mensen wennen. Zo moest de raadsheer, die ook ten stadhuize Gronings sprak, nu de taal van de hofstad leren spreken. De meegenomen knecht bleek ook moeite te hebben om zich in de nieuwe omgeving begrijpelijk uit te drukken. En naast alles wat zich afspeelde bleef het verlangen naar De Brake overheersen.. zo vroeg de Groninger afgevaardigde in zijn brieven bijvoorbeeld telkens naar de stand van de gewassen op het land. Hoe gemoedelijk de heren in Den Haag overigens leefden, mag blijken uit Lamans verzoek aan de heer Quintus om voor hem een zak Turkse bonen en beetwortelzaad mee naar Groningen te nemen. In de maand juni van dat jaar klaagde mevrouw Laman over zonderlinge rook, die veel schade aanrichtte aan bomen en planten. Maar Overijssel en Drenthe zouden nog zwaarder getroffen zijn, want daar verdorden zelfs de berkenbomen onder invloed van de zwaveldamp, die van vulkanische oorsprong zou zijn. Het water in de sloten werd salpeterachtig en zelfs het linnen op de bleek vertoonde bruine roestvlekken.

58


Op bezoek bij de prins. Reeds op de eerste dag van zijn aankomst had afgevaardigde Laman zijn opwachting weten te maken bij de stadhouderlijke familie. Het eerste bezoek werd met angst tegemoet gezien, maar de prins was zeer vriendelijk en weldra ging Laman enige malen per week naar het hof "om sijn cour te maken". Er groeide tussen de stadhouder en Laman vriendschap en vertrouwen en op een zondagse wandeling door het Bosch ontmoette hij de gehele vorstelijke familie. De prins sprak Laman aan "en praatte wat met ons over het weer en moye dagen. Zyne Hoogheid had twee jonge prinsjes, ieder in de uniform van hun regimenten gekleed, bij zich". Later kwam het zelfs tot een uitnodiging voor een diner ten hove, waarvan mevrouw Laman tot in details op de hoogte werd gesteld. De heer Laman logeerde in een huis met gemeubileerde kamers, waarin hij enige vertrekken tot zijn beschikking had. Ook de heer van Pallandt uit Gelderland en andere afgevaardigden ter Staten-Generaal hadden daar hun verblijfplaats. En.. mr. Paulus Laman zou geen achttiende eeuwse regent zijn geweest als hij zijn relaties in de hofstad niet had aangewend in het belang van zijn twee zoons. Hij liet de beide jongens dan ook overkomen en mocht ze voor stellen aan de stadhouder. Zo ging er op 23 juni een gelukwens naar zijn vrouw om haar te feliciteren met de aanstelling van de nauwelijks 16 jaar oude Edsard Willem tot kornet bij een regiment ruiterij. Laman was getroffen door de "allergrattieuste wijze, op welke de doorluchtige Stadhouder mij dit heeft geoffereert". Dagelijkse gang van zaken. In zijn eigen woorden weergegeven luidt de dagindeling van Laman als volgt. s Morgens te zeven uur sta ik op, lees mijn bibel, drink thee en ontbijt; dit gedooptaan synde lees ik het een of ander of schrijv etc. Tussen tien uur en half elf komt de kapper, waarna van elf tot n de vergadering van de StatenGeneraal wordt bijgewoond. Na enig lezen of schrijven wordt er een stuk brood met wat kaas gegeten, een glas wijn of ook wel een soopje genomen." Ook het overige deel van de dag wordt allergenoeglijkst doorgebracht met eten, wandelen, theedrinken, enz. Ook werd er een keer de opera bezocht, waar tevens de gehele vorstelijke familie aanwezig was. "De beide Prinsjes", schreef de heer Laman, "saten kort agter mij met de Lijnden van Hemmen, hun gouverneur; Prins Willem coquetteerde wakker met een jong meisje, dat er in een loge naast sat". Een aantal afgevaardigden uit de noordelijke en oostelijke gewesten gebruikten om ongeveer half vier de hoofdmaal tijd in een ordinaris. Daar werden de nieuwtjes uitgewisseld. Laman, als zogenaamd buitenman in de hofstad, vond het belangrijk genoeg om haar het volgende te schrijven: "Aan de tavel hebben wij alle dag neuwe gesichten, dog altijd van de eerste luy, onder anderen eet er ook een Rechteren van de Park, karsvars van Parijs gearriveert. Die kan wat vertellen, die heeft goudene en andere dosen medegebracht, frayer gouden doos heb ik noyt gesien.. drie andere syn met fraye pourtraitjes voorsien, in een lubrique smaak geschildert, synde drie maitressen van Syn Hoog Edel Geboren na syn eigen seggen. En op de vraag van welke hij het meest had gehouden, seyde hij; cette brune piquante je me suis attach le plus, mais elle ma cont beaucoup. sie aar een verdorven wereld maar ik wil thans niet moraliseren, och wat souden die menschen dog denken.". Laman komt in de briefwisseling naar voren als een braaf en goedaardig man, die zich in Den Haag niet op zijn gemak voelde. Scherpzinnigheid en een sprankelende geest waren hem vreemd en uit alles blijkt duidelijk zijn heimwee naar de eigen stee. Pas toen er meer Groninger en Ommelander heren in Den Haag kwamen werd zijn leven aangenamer. Alberda van Bijma, De Sitter, Guichart, Tjassens, Alberda van Rensuma Keiser, Lewe en andere namen komen in zijn brieven voor. Het laatste schrijven van hem bevat het bericht dat mevrouw Laman met haar dochter bij Stoelman in de Oude Doelen te Amsterdam ging logeren. Op 7 augustus verscheen Laman voor de laatste maal in s lands vergaderzaal. Daarna vertrok ook hij naar Amsterdam en reisde vervolgens met vrouw en dochter terug naar zijn geliefde De Brake. P. Noord. Bron: Artikel van A. Pathuis (destijds Rijksarchivaris), in Groninger Volksalmanak 1908. Bij de dood van Hermanna werd De Brake getaxeerd op f.20.000,--. Er was toen 79,75 bunder land bij. De borg vererfde op haar dochter Catharina, gehuwd met Anthony Ewout Sichterman. Uit dit huwelijk ĂŠĂŠn dochter: 1. Catharina Hermanna, geboren te Groningen, overleden (ongeveer 45 jaar oud) te Groningen op 8 maart 1816, zie 115[p. 45].

59


wapen Familie Van Iddekinge 232. 233.

Jan Boerema, relatie met Jantje Alles. beroep: voerman. Uit deze relatie één zoon: 1. Klaas Jans, geboren in 1769, overleden (ongeveer 58 jaar oud) te Groningen op 10 juli 1827, zie 116[p. 45].

236.

Berend Alberts, zoon van Albert Berents en Janna Jans[p. 75], gedoopt te Groningen op 23 mei 1738, overleden (ongeveer 81 jaar oud) te Groningen op 24 mei 1819, gehuwd (resp. ongeveer 31 en ongeveer 30 jaar oud) te Groningen op 28 november 1769 met Marrechien Klara Stuirling, dochter van Evert Stuirling en Elisabet Berdijn[p. 75], gedoopt te Groningen op 27 november 1739. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Albert Berends Brugsema, gedoopt te Groningen op 17 maart 1772, overleden (ongeveer 37 jaar oud) te Groningen op 8 mei 1809, zie 118[p. 45].

237.

238. 239.

Jannes Popkes, zoon van Popke Jannes en Jacobje Jans[p. 75], gedoopt te Schildwolde op 19 maart 1745, overleden (ongeveer 48 jaar oud) te Schildwolde op 2 augustus 1793, relatie met Trientje Jans, geboren in 1741, overleden (ongeveer 73 jaar oud) op 1 februari 1814. Uit deze relatie één dochter: 1. Geesje Jans, gedoopt te Schildwolde op 5 juni 1768, overleden (ongeveer 43 jaar oud) te Groningen op 4 december 1811, zie 119[p. 45].

60


244.

245.

246.

247.

Christiaan Uittien, zoon van Christian Eutin (dagloner) en Catharina NN[p. 75], geboren te Mecklenburg circa 1678, dagloner, overleden (minstens 85 jaar oud) te Bronkhorst tussen 1763 en 1764, ondertrouwd (resp. ongeveer 26 en ongeveer 24 jaar oud) (2) te Bronkhorst op 20 januari 1704 met Anna Elijsabeth Beerents, dochter van Berent Lubberts, geboren circa 1680, overleden (hoogstens 38 jaar oud) voor 1718. Hoe komt nu een jongeman helemaal vanuit Malcin (Meckelenburg) in Bronkhorst terecht? Het antwoord vinden we in " Het Staatsche Leger" deel VII op pag. 354356. Daar wordt vermeld hoe in 1701 Mecklenburgse en Brandenburger troepen werden gehuurd en in Zutphen en Deventer werden gelegerd. De geschiedenis leert ons dat veel van die soldaten deserteerden. Uit deze relatie geen kinderen, kerkelijk huwelijk (ongeveer 40 jaar oud) (3) NH te Arnhem op 10 september 1718 met Gerritje Dercks, overleden voor 1751. Uit dit huwelijk 3 kinderen, ondertrouwd (4) te Bronkhorst op 7 augustus 1751, kerkelijk huwelijk (ongeveer 73 jaar oud) NH te Bronkhorst op 29 augustus 1751 met Teuntjen Jansen, overleden voor 1753. Uit dit huwelijk geen kinderen, ondertrouwd (resp. ongeveer 75 en ongeveer 37 jaar oud) (1) te Bronkhorst op 30 september 1753, kerkelijk huwelijk Ev.Luthers met Christina (Stijne) Hendriks Kempermans, dochter van Hendrik Jansen Kempelman en Guude (Gudela, Geultje) Jansen[p. 75], gedoopt Nederlands Hervormd te Hengelo (Gld) op 28 juni 1716 (getuigen: Jan Manink en Reintje Kijfelink), overleden (ongeveer 86 jaar oud) te Steenderen op 15 november 1802, begraven te Steenderen op 19 november 1802 RBS 912, lidmaten Hengelo (Gld) blz 39: Anno 1733: op Paschen: nr 259 Christina Hendrikzen, "Met attest nae Steendre den 28 september.1747". Bij haar huwelijk in Steenderen met Christiaan staat: "dogter van Hendrik Garritz van Hengeloo lest van Angerloo", kerkelijk huwelijk (ongeveer 47 jaar oud) (2) NH te Steenderen op 22 april 1764 met Derk Jan Hulseboom, soldaat, adminisgehuwddiaconie, overleden te Steenderen op 24 juni 1787, begraven te te Steenderen op 27 juni 1787 Jongeman van Zutphen, "soldaat onder het regiment van den Prince van Orange in de Compagnie van de Capitein De Rode van Hekeren". Jongeman van Zutphen, " soldaat onder het Regiment van den Prince van Oranje in de Compagnie van de Capitein De Rode van Hekeren". Uit deze relatie ĂŠĂŠn zoon: 1. Gerrit Christiaans, geboren te Bronkhorst, overleden (ongeveer 69 jaar oud) te Loppersum op 30 mei 1826, zie 122[p. 46]. Foppe Libbes, zoon van Libbe Jacobs en Claeske Foppes[p. 76], gedoopt Nederlands Hervormd te Tolbert op 3 november 1720, veldwachter, overleden (minstens 77 jaar oud) na 1798, kerkelijk huwelijk (resp. ongeveer 33 en ongeveer 24 jaar oud) (2) NH te Thesinge op 6 oktober 1754 met Baucke Arends, dochter van Arent Derksen en Welmoet Jacobs, gedoopt te Tolbert op 13 november 1729, overleden (hoogstens 34 jaar oud) voor 1764. Uit dit huwelijk 4 kinderen, kerkelijk huwelijk (resp. ongeveer 43 en ongeveer 29 jaar oud) (1) NH te Loppersum op 16 april 1764 met Auke Minnes, dochter van Menno Sijwkes en Anje Eltjes[p. 76], gedoopt Nederlands Hervormd te Middelstum op 11 juli 1734, overleden (57 jaar oud), Diaconieboek Loppersum, begraven te Loppersum op 11 januari 1792. Uit dit huwelijk 5 dochters: 1. Antje Foppes Schuilenburg, gedoopt Nederlands Hervormd te Leermens op 5 juli 1767, overleden (ongeveer 64 jaar oud) te Loppersum op 24 december 1831, zie 123[p. 46]. 2. Anje Foppes, gedoopt Nederlands Hervormd te Loppersum op 16 september 1764. 3. Anje Foppes, gedoopt Nederlands Hervormd te Loppersum op 8 december 1765. 4. Anje, gedoopt Nederlands Hervormd te 't Zandt op 11 februari 1769. 5. Hillegijn Foppes Schuilenburg, gedoopt Nederlands Hervormd te 't Zandt op 11 november 1770, kerkelijk huwelijk (ongeveer 29 jaar oud) NH te 't Zandt op 8 juni 1800 met

61


Hendrik Ekens. Generatie IX (oudbetovergrootouders) 256. 257.

258.

259.

Jan Jans, zoon van Johan Abels en Esse Mensens Engelkens[p. 76], geboren te Blijham circa 1625, landbouwer te Blijham en Zuidbroek, overleden (hoogstens 83 jaar oud) te Blijham voor 1708, gehuwd (resp. ongeveer 30 en ongeveer 25 jaar oud) te Zuidbroek op 17 november 1655 met Charske Hemkes, dochter van Hemcke Elties en Jantien Roelfs[p. 78], geboren te Zuidbroek circa 1630, overleden (ongeveer 77 jaar oud) te Zuidbroek op 6 juni 1707. Verslag van de drost van Wedde dd 30 januari 1708: Verschenen Abel Jans, Jan Abels en Eltjo Jans (alle dire broers wonende te Blijham). Zij vertoonden het originele project van hun erfscheiding benevens van haar moeder Garske Jans (Hemckes) soo is dese meede is acquiserende selfhandig in presentie van pastor H. Schmaal en Harmen Cr. Beishuisen als get. dd. 18-1-1708 vert. erfdeling van goederen, zoals hun vader Jan Abels en hun oom Hilwert Jans sal. zijn aangeërft (dus Hilvert geen kinderen nagelaten) komen overeen: 1. Garske Jans (de moeder) f.50,-- voor kleedgeld tot haar dood. 2. Abel Jans toegestaan in eigendom huis en land op de oude dijk te Blijham ca.15½ dmt, zoals door hem reeds wordt bewoond. 3. Jan Abels deelgevallen huis en land zo zijn in de heerdt van overleden Hilwert Jans plus aandeel in de lange Meeden en levende have enz. zoals hij nu reeds gebruikt plus de schulden to laste van gemelde heerd en land nl.de part van Jan Menses, Coene Aeylkens en Poppo Hillenius. 4. Jan Abels zal aan Eltjo Jans uitkeren en teruggeven de somma van f.3.000,--. Uit dit huwelijk 3 zonen: 1. Abel Jans Abels, geboren te Zuidbroek circa 1665, overleden te Blijham, zie 128[p. 47]. 2. Jan Abels, geboren te Zuidbroek ?, Landbouwer te Blijham, gehuwd (1) te Blijham op 9 juli 1728 met Trijntje Alberts, geboren te Blijham, zie 285[p. 67]. Uit dit huwelijk 3 kinderen, gehuwd (2) te Blijham op 6 mei 1707 met Frouwe Koenes, geboren te Blijham. Uit dit huwelijk 2 dochters. 3. Eltjo, geboren te Zuidbroek ? Ucko Jans, zoon van Jan (Johan) Geerts Condeman (timmerman) en Barbara Uckes[p. 78], geboren te Blijham op 4 oktober 1668, overleden te Blijham, gehuwd (25 jaar oud) (2) te Blijham op 21 jan 1694 met Grietie Zijnties, dochter van Sijntie Leners en Aeltjen Albers. Uit dit huwelijk geen kinderen, gehuwd (resp. 27 en ongeveer 29 jaar oud) (1) te Blijham op 2 augustus 1696 met Teube Jacobs Edes, dochter van Jacob Beerents Edes (Erfgezetene te Hoorn bij Wedde en molenaar te Winschoten) en Haijke Everts[p. 78], gedoopt te Blijham op 9 december 1666, overleden te Blijham, gehuwd (hoogstens 29 jaar oud) (2) voor 1696 met Hendrik Detmers. R.A. Blijham. 22 januari 1696. Hendrik Detmers, krank van lichaam, doch gezond van ziel, gehuwd met Teube Jacobs. Zij zal haar leven lang na zijn dood huis, schuur en land mogen gebruiken. enz. 9 augustus 1710. Verschenen Uucke Jans te Blijham (geh.Teube Jacobs) in tegenwoordigheid van Abel Jans neemt f.200,-- à 5% op rente van bovengenoemde Abel Jans over land liggende Oostereind Blijham. enz. 23 maart 1713. Uucke Jans gehuwd Teube Jacobs in het Oostereind to Blijh. verkoopt land in Oostereinde Blijham aan Hendrik Wibbes gehuwd Gyssel Jans. Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Harmke Uckes, geboren te Blijham circa 1698, overleden te Blijham, zie 129[p. 47]. 2. Barber, geboren te Blijham op 12 mei 1700. 3. Jacob, geboren te Blijham op 15 september 1709. 4. Jan, geboren te Blijham op 15 september 1709.

260. 261.

Beerent Starke, geboren te Groningen circa 1660, landbouwer ws. te Hoorn, overleden (hoogstens 55 jaar oud) voor 1715, gehuwd (resp. ongeveer 41 en ongeveer 39 jaar oud) te Vriescheloo circa 1701 met Trijne, geboren circa 1662, overleden (hoogstens 53 jaar oud) te Blijham voor 1715.

62


Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Geert Beerents, geboren te Blijham circa 1690, overleden te Blijham, zie 130[p. 47]. 2. Jan Beerents, gedoopt te Blijham op 25 februari 1694, gehuwd (ongeveer 24 jaar oud) te Blijham op 13 januari 1719 met Aagtie Goossens, (Aagtie relatie(2) met Jan Popkes.). Uit dit huwelijk 2 zonen. 3. Geeske Beerents, geboren te Blijham circa 1688. 4. Grietje Beerents, geboren circa 1688. zij komt voor als halfzuster van Jan Beerents Starke. 262. 263.

Egge Pieters, zoon van Pieter Ayelts (landbouwer te Lutjeloo of Vriescheloo) en Rixte Tiabbes[p. 78], geboren te Vriescheloo circa 1640, landbouwer en diaken te Vriescheloo, gehuwd (resp. ongeveer 30 en ongeveer 20 jaar oud) te Vriescheloo circa 1670 met Grietie Elzes Bruggers, dochter van Elso Bruggers (landbouwer te Vriescheloo zie BB nr.19) en Hannes Hubbelingh[p. 79], geboren te Vriescheloo circa 1650, overleden te Vriescheloo. Uit 'ontfanck van breucken de Gerichtes Westerwolde': Egge Pieters wegens sijn kindt tegens ordre tot Munster bij de Jesuiten school gehouden, accordeert op f.45-0-0. Egge Pieters diaken te Vriescheloo kreeg in 1688 f.45,-- boete omdat zijn zoon in Munster bij de Jesuiten op school ging. Het was voor Egge waarschijnlijk de enige mogelijkheid om zijn zoon te laten opleiden voor de universiteit. Uit dit huwelijk 6 kinderen: 1. Rixte Egges, geboren te Lutjeloo circa 1683, overleden (hoogstens 65 jaar oud) te Blijham voor 1748, zie 131[p. 47]. 2. Renske Egges, geboren te Vriescheloo, gedoopt te Blijham op 4 juli 1674, overleden (hoogstens 56 jaar oud) te Blijham voor 1731, gehuwd (beiden ongeveer 30 jaar oud) circa 1705 met Berent Aeilkes, zoon van Aeilko Berents en Anna Sibolts Hoving[p. 83], gedoopt te Blijham op 4 juli 1674, landbouwer, overleden (minstens 56 jaar oud) na 1731. Uit dit huwelijk één dochter. 3. Else Egges, geboren te Vriescheloo circa 1675, landbouwer, overleden te Vriescheloo, gehuwd (resp. ongeveer 37 en ongeveer 22 jaar oud) te Vriescheloo op 23 augustus 1712 met Swaenke Freeriks Harding, dochter van Frerick Reints Nanningh (landbouwer) en Geertruit Nannes Stroeding, gedoopt te Onstwedde op 15 februari 1690, overleden (minstens 43 jaar oud) na 1734, (Swaenke Freeriks gehuwd (resp. ongeveer 44 en ongeveer 35 jaar oud) (2) te Vriescheloo op 5 augustus 1734, ra VI dd1 met Aicke Aickes Nannings, zoon van Aijcke Boeles Nanninges (eigenerfde op erve Nanninges te Onstwedde.) en Annecke Claessen Smit.). Uit dit huwelijk 6 kinderen. 4. Hensem, geboren circa 1678. 5. Engel, geboren circa 1687, relatie met Bouwe Christiaans, geboren circa 1706. 6. Petrus Eggens, geboren te Vriescheloo in 1673, predikant te Vriescheloo vanaf 14 juni 1717, overleden (ongeveer 46 jaar oud) te Vriescheloo op 29 maart 1719. Grafzerk te Vriescheloo: PETRUS EGGENS, PASTOR TOT VRIESCHELOO, GEBOREN 1673 EN 1717, DEN 14 JUNIUS, IN DE SCHUIRE BEVESTIGET. DOE WAS DEZE KERKCE NOGH NIET VOLVAERDIGET EN IS ALSO DE EERSTE PREDICANT VAN DESE KERKCE GEWEEST EN DEN 29 MARTY ANNO 1719 ALHIER OVERLEDEN Wapen: gedoopteeld 1 op een terras een tegen een boom klimmens omgewend hert 2 doorsneden : a een boek met de rug aan de linker zijde, b. drie zwemmende vissen onder elkaar (Gron. gedooptenkwaardigheden nr.3912). Hij was de eerste predikant in de nieuwe kerk van Vriescheloo en werd beëdigd in een schuur op de 14e juni 1717. Zijn vader liet tegen orders zijn kind Peter bij de Jesuïten in Munster naar school gaan, waardoor hij volgens het breuckboek f.45,-- moest betalen. Meestal zorgde de plaatselijke predikant voor een vooropleiding, dat hier niet gelukt is, door onwil van de predikant van Blijham of onderlinge ruzie. Wel werd hij ingeschreven in Groningen waar hij afstudeerde. Het is niet duidelijk waar hij tussen omstreeks 1696 en 1717 verbleef en of hij gehuwd is geweest. Zijn grafzerk ligt in de kerk van Vriescheloo.

264.

Derk Egberts, zoon van Egbert Jans en Lysbet Jans[p. 79], gedoopt te Blijham op 8 november 1663, Landbouwer en molenaar, overleden (minstens 48 jaar oud) te Blijham na 1712, gehuwd (ongeveer 29

63


265.

266.

267.

jaar oud) te Blijham op 22 augustus 1693 met Trijntje Luikens, dochter van Luiken Meinerts (molenaar) en Grietje Roelfs[p. 79], geboren op 19 november 1756, gedoopt te Blijham op 19 november 1756. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Luiken Derks, geboren te Blijham op 7 april 1702, zie 132[p. 48]. 2. Anna Derks, gedoopt te Blijham op 9 september 1696, overleden (ongeveer 75 jaar oud) te Blijham op 7 juli 1772, gehuwd (resp. ongeveer 3 en ongeveer 10 maanden oud) te Blijham op 7 maart 1700 met Harm Everts, zoon van Evert Harms en Jantien Boelman Eelsingh[p. 83], gedoopt te Blijham op 15 april 1699, overleden (ongeveer 62 jaar oud) te Blijham op 18 maart 1762, zie 286[p. 67]. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 3. Lijsbeth Derks, geboren te Blijham circa 1699, overleden (ongeveer 33 jaar oud) te Blijham op 28 april 1732, gehuwd (resp. ongeveer 26 en ongeveer 27 jaar oud) te Blijham op 18 mei 1725 met Lupko Tjarks, zoon van Tjark Lupkens (landbouwer te Blijham, kerkvoogd) en Frouwe Hillenius[p. 64], geboren te Blijham in 1698, overleden (ongeveer 42 jaar oud) te Blijham op 19 maart 1740, zie 133c[p. 64]. Tjark Lupkens, zoon van Lupke Feyes (landbouwer en eigenerfde (Landeigenaar met bepaalde rechten)) en Tiaecke Eenjes[p. 79], geboren te Blijham op 3 augustus 1656, gedoopt te Blijham op 3 augustus 1656, landbouwer te Blijham, kerkvoogd, overleden (ongeveer 70 jaar oud) te Blijham in 1727, gehuwd (resp. 36 en 27 jaar oud) te Blijham op 25 april 1693 met Frouwe Hillenius, dochter van Ds. Hillenius Eppens (predikant) en Remke Elleri[p. 80], geboren te Blijham op 25 februari 1666, gedoopt te Blijham op 25 juni 1666, overleden (minstens 21 jaar oud) te Blijham na 1688, gehuwd (resp. hoogstens 18 en hoogstens 39 jaar oud) (2) voor 1685 met Ds. Hermannus Adolphs Molanus, zoon van Adolphus Molanus (predikant te Sellingen van 1639-1680) en Lutgertien Willems, geboren te Sellingen circa 1646, Dominee te Sellingen van 29 juli 1681 tot 2 mei 1685 en in Blijham van 2 mei 1685 tot 10 december. 1689, overleden (ongeveer 43 jaar oud) te Blijham op 10 december 1689. Zijn naam staat op de avondmaalsbeker van 1697 in de kerk te Blijham. Ingeschreven aan de universiteit van Groningen op 5 mei 1663 als student in de philosophie. Als student moet hij in 1672 deelgenomen hebben aan de verdediging van de stad tegen 'Bommen Berend' met de compagnie studenten die uit ongeveer 150 man bestond. Op 18 november 1672 werd in de Academiekerk door de Curatoren aan de studenten tot loon voor hun dapperheid en trouwe dienst een zilveren gedenkpenning uitgereikt. Zoon Harmannus Molanus heeft de penning geĂŤrfd en een beker laten vervaardigen, waarvan de bodem uit de penning bestaat. Op de voorzijde van de penning leest men de woorden VIRTUS UNITA, dit betekent verenigde dapperheid. met het randschrift CURATORES ACADEMIAE GRONINGAE ET OMMELANDIAE, d.i.: de verzorgers van de Hogeschool der Stad Groningen en Ommelanden. Op de keerzijde staan de woorden IN MEMORIAM OBSIDIONIS ET LIBERATIONIS GRONINGAE CIVIBUS ACADEMIAE AB ORDINIBUS OB BENE MERITA D.D. d.i.: ter nagedachtenis aan de belegering en bevrijding van Groningen door de Staten, wegens verdiensten aan de Academieburgers geschonken. De woorden in het randschrift betekenen: CUM DEO AD UTRUM QUE PARATI.a.1672: met God tot beiden bereid in het jaar 1672. Uit dit huwelijk 3 kinderen. Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Tjaaktien Tjarks, geboren te Blijham in november 1704, overleden te Blijham, zie 133[p. 48]. 2. Eppien Tjarks, geboren te Blijham op 9 juli 1695, gehuwd (resp. 20 en ongeveer 23 jaar oud) te Beerta op 15 september 1715 (getuigen: Getuigen zijn aan zijn zijde: Fieke Jans, moeder; Lamme Jans, zuster; Harm Bontkes en Wendelke Hendriks, oom een aangehuwde tante; Jan Tjarks, neef; aan de zijde van de bruid: Tjark Lupkes, vader, Harmannus Molanus, halfbroer; Remke Molanus, halfzuster; Ellerus, Eppo en Poppo Hillenius, ooms. Huwelijkscontract Blijham 2 augustus. 1715) met Bontko Jans Bontkes, zoon van Jan Bontkes (landbouwer op het voormalige eiland Ulsda. Pachter van een stadsheerd) en Sophieke Jans, gedoopt te Beerta op 8 mei 1692, overleden (ongeveer 42 jaar oud) te Beerta circa 1735, (Bontko Jans gehuwd (ongeveer 33 jaar oud) (2) te Beerta op 18 februari 1726 met Hebe Rijkes, dochter van Rijko Andries en Bonje Jans.). Uit dit huwelijk 3 kinderen. 3. Lupko Tjarks, gehuwd met Lijsbeth Derks, dochter van Derk Egberts (Landbouwer en molenaar) en Trijntje Luikens[p. 64], geboren te Blijham circa 1699, overleden (ongeveer 33 jaar

64


4.

268.

269.

270.

271.

272.

273.

oud) te Blijham op 28 april 1732, zie 132c[p. 64]. Hillenius Tjarks, geboren te Blijham in november 1704, landbouwer te Blijham, overleden te Blijham, gehuwd (resp. 24 en ongeveer 35 jaar oud) (1) te Zuidbroek op 20 oktober 1729 met Moeder Hommes, dochter van Hommo Elties (landbouwer BB Zuidbroek 133, kerkvoogd en ouderling) en Jantje Edzens, geboren te Zuidbroek circa 1694, overleden (hoogstens 43 jaar oud) te Blijham voor 1737. Uit dit huwelijk ĂŠĂŠn zoon, gehuwd (resp. 32 en ongeveer 23 jaar oud) (2) te Bellingwolde op 7 juni 1737 met Epke Harms, dochter van Harmen Hindriks en Geertruydt Hilwerts, gedoopt te Bellingwolde op 1 oktober 1713.

Luiken Tammes, zoon van Tammo Luikens (advocaat) en Fenne Hindricks Tuinckers[p. 81], geboren te Vlagtwedde circa 1658, gehuwd (resp. minstens 44 en minstens 62 jaar oud) (2) na 1702 met Elsien Jacobs, geboren circa 1640, overleden (ongeveer 70 jaar oud) te Vlagtwedde op 3 februari 1710. Uit dit huwelijk geen kinderen, gehuwd (resp. ongeveer 34 en ongeveer 20 jaar oud) (1) circa 1692 met Gartje Jacobs Schuringh, dochter van Jacob Jans Schuiringh en Nelle Jacobs[p. 81], gedoopt te Blijham op 28 mei 1671. Uit dit huwelijk 2 zonen: 1. Tammo Luikens Schuringh, geboren te Blijham circa 1702, zie 134[p. 48]. 2. Jacob Schuringh, gedoopt te Blijham op 21 mei 1693. Derk Lucas Hazelhoff, zoon van Lucas Haselhoff (erfgezeten, kerkvoogd en koopman) en Ettjen Elsens[p. 81], geboren te ws. Blijham in 1680, Brouwer te Blijham, overleden (ongeveer 76 jaar oud) te Blijham op 29 april 1756, gehuwd (beiden ongeveer 27 jaar oud) te Bellingwolde op 27 februari 1707 met Hester Schinkel, dochter van Hindrick Schinckel en Elske Geerts[p. 81], geboren te ws. Bellingwolde in 1680, overleden (ongeveer 49 jaar oud) te Blijham op 28 januari 1729. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Ettie Hazelhof, geboren te Blijham op 22 september 1720, overleden te Blijham, zie 135[p. 48]. 2. Gerhardus Derks, geboren te Blijham circa 1725, gehuwd (resp. ongeveer 14 en ongeveer 39 jaar oud) te Blijham op 25 februari 1739 met Eppien Eppes, geboren circa 1700, (Eppien gehuwd (hoogstens 37 jaar oud) (1) voor 1737 met Luiken Eppes.). Sibolt Reempt Dethmers, zoon van Detmer Franssens (kerkvoogd, zijlvest, luitenant en landbouwer BB WO 211) en Eelberen Sybolts Diddens[p. 82], geboren te Meeden op 17 januari 1675, Zijlvest te Meeden en ouderling, landbouwer BB WO 211, overleden (69 jaar oud) te Meeden op 11 januari 1745, gehuwd (beiden 24 jaar oud) te Meeden op 12 december 1699 met Jantje Hessels, dochter van Hessel Remkes (landbouwer te Meeden) en Bauwe Hebels[p. 82], geboren te Meeden op 26 september 1675, gedoopt te Meeden op 26 september 1675, overleden (64 jaar oud) te Meeden op 19 mei 1740. Scheiding der nagelaten goederen 28 juni 1745 V K.K.8. Een zijlvest is de vertegenwoordiger van het kerspel in het bestuur van een waterschap (hier Termunterzijlvest). Hij moest behoren tot de rijkste eigenerfden. Hij had het opzicht over alle waterstaatswerken die door het zijlvest werden onderhouden. Gewichtige zaken moest hij zijn constituanten op tijd meedelen. Als beloning was hij vrij van zijlschoot voor 20 deimt alnd en behoefde hij niet mee te doen aan de zijlwerken. Hij woonde van 1676 tot en met 4 maart 1698 in Bohmerwolt (Dld). (zie boek Meeden pag. 218, kaart J. Tideman 1711 en de Provintie Sybel Detmers / HWW pag 486). Uit dit huwelijk 6 kinderen: 1. Hessel Sibolts, geboren te Meeden op 15 april 1705, overleden (57 jaar oud) te Westerlee op 17 september 1762, zie 136[p. 49]. 2. Franciscus Johannes Detmers, gedoopt te Meeden op 23 augustus 1716, Predikant te Wierum en Dorkwerd, Visvliet en Kropswolde, overleden (ongeveer 82 jaar oud) te Groningen op 2 december 1798, gehuwd (resp. ongeveer 22 en 25 jaar oud) te Wierum op 14 juli 1739 met Maria Smit, dochter van Benjamin Smit en Margaretha de Jager, geboren te Groningen op 26 oktober 1713, overleden (81 jaar oud) te Kropswolde op 15 juli 1795. In de kerk van Kropswolde bevindt zich een gedenksteen uit 1773 waarop de eerwaarde F.J. Dethmers als pastoor staat vermeld. (Gr.gedooptw.h.2138). 3. Detmer Sibolts Fransens, gedoopt te Meeden op 28 januari 1703, landbouwer BB WO 211,

65


4.

5. 6.

overleden (ongeveer 42 jaar oud) te Meeden op 28 september 1745, gehuwd (resp. ongeveer 37 en ongeveer 21 jaar oud) te Bellingwolde op 24 juli 1740 met Wya Hillenius, dochter van Hillenius Elleri (landbouwer) en Remke/Epke Hommes, gedoopt te Bellingwolde op 4 december 1718, overleden (ongeveer 68 jaar oud) te Westerlee op 28 januari 1787, (Wya gehuwd (resp. ongeveer 28 en ongeveer 34 jaar oud) (1) te Meeden op 23 oktober 1747 met Albert Berents, zoon van Beerent Michiels (kerkvoogd, landbouwer BB WO nr.122 'Albertsheerd') en Ida Alberts.). Uit dit huwelijk 2 kinderen. Eelberen Sybolts, gedoopt te Meeden op 11 februari 1701, overleden (ongeveer 77 jaar oud) te Zuidbroek op 6 juni 1778, gehuwd (resp. ongeveer 29 en 28 jaar oud) te Meeden op 13 april 1730 met Eppo Hommes, zoon van Hommo Elties (landbouwer BB Zuidbroek 133, kerkvoogd en ouderling) en Jantje Edzens, geboren te Zuidbroek op 11 december 1701, ouderling, zijlvest en landbouwer BB Noordbroek 33, overleden (66 jaar oud) te Zuidbroek, begraven te Zuidbroek op 2 augustus 1768. Uit dit huwelijk 4 kinderen. Bouke, gedoopt op 9 oktober 1707, relatie met Thomas Smit, geboren te Groningen circa 1707. Eiske, gedoopt op 12 juli 1711, overleden (ongeveer één dag oud) op 13 juli 1711.

274. 275.

Willem Jacobs, geboren te Heiligerlee, gehuwd te Heiligerlee op 23 januari 1707 met Bettien Eppes, geboren te Heiligerlee. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Willemtien Willems, geboren te Westerlee op 1 mei 1708, overleden (69 jaar oud) te Westerlee op 1 maart 1778, zie 137[p. 49].

276.

Derk Fockes, zoon van Focke Derks (landbouwer) en Martjen Reints[p. 82], geboren te Lesterhuis circa 1663, landbouwer, overleden (ongeveer 63 jaar oud) te Nieuwolda in 1726, gehuwd (resp. ongeveer 31 en ongeveer 30 jaar oud) (2) te Nieuwolda op 8 oktober 1694 met Eintje Tammes, dochter van Tammo Fockes en Trijntje Renses, geboren te Midwolda circa 1664. Uit dit huwelijk geen kinderen, gehuwd (resp. ongeveer 36 en ongeveer 27 jaar oud) (1) te Nieuwolda op 5 juni 1699 met Anje Abels, dochter van Abel Richts (kerkvoogd) en Etjen Hindricks[p. 82], gedoopt te Nieuwolda op 15 oktober 1671, overleden (ongeveer 76 jaar oud) te Nieuwolda op 2 februari 1748. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Abel Derks, gedoopt te Nieuwolda op 22 augustus 1706, overleden (ongeveer 43 jaar oud) te Nieuwolda op 27 juli 1750, zie 138[p. 49]. 2. Martjen Derks, geboren te Nieuwolda circa 1699, overleden (ongeveer 43 jaar oud) te Kroonpolder circa 1742, gehuwd (resp. ongeveer 31 en 20 jaar oud) te Nieuw Scheemda op 20 juli 1730 met Jurjen Peters, zoon van Peter Peters en Wendel Hannes, geboren te Kroonpolder, Beerta op 28 februari 1710.

277.

278.

279.

280. 281.

Hitjo Gerrits, zoon van Gerrit Hitjes en Geertje Tammes[p. 82], gedoopt te Nieuwolda op 28 december 1686, overleden (hoogstens 57 jaar oud) voor 1744, gehuwd (resp. ongeveer 44 en ongeveer 35 jaar oud) (2) te Nieuwolda op 21 juni 1731 met Tietje Fokkes, dochter van Fokko Tammes en Hille Lodewijks, geboren circa 1696, (Tietje gehuwd (beiden minstens 36 jaar oud) (2) na 1732 met Albert Sierts.), (Tietje gehuwd (resp. ongeveer 21 en ongeveer 55 jaar oud) (3) te Nieuwolda op 28 oktober 1717 met Harbert Reininck.). Uit dit huwelijk geen kinderen, gehuwd (resp. ongeveer 18 en ongeveer 20 jaar oud) (1) te Nieuwolda op 19 april 1705 met Stijntjen Tobias, dochter van Tobias Garrelts en Antje Wibbes[p. 82], geboren in 1685, gedoopt te Nieuwolda op 19 maart 1717, overleden (ongeveer 46 jaar oud) in 1731. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Geertjen Hitjes, gedoopt te Nieuwolda op 20 maart 1707, overleden te Nieuwolda, zie 139[p. 49]. Berent Berents ten Have, zoon van Berent Berents (Eigenerfde te Blijham) en Elisabet Harmens[p. 83], gedoopt te Blijham op 11 augustus 1667, Eigenerfde te Blijham, in 1712 diaken in Blijham, gehuwd (resp. ongeveer 16 en ongeveer 23 jaar oud) op 8 februari 1684 met Tjaaktjen Sybolts Hovinga, dochter van Sybolt Jacobs Hoving en Gepke Hindriks[p. 83], gedoopt te Blijham op 22 juli 1660.

66


Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Sybolt Berends ten, gedoopt te Blijham op 22 april 1688, zie 140[p. 49]. 2. Anna Berents ten, gedoopt te Blijham op 30 januari 1701, gehuwd (resp. ongeveer 18 en ongeveer 25 jaar oud) te Vriescheloo circa 1720, GroningerKwartierstaten deel 3 48/26-27 met Aoylt Eppes, zoon van Eppo Hillenius (landbouwer in Vriescheloo)[p. 80]en Rixte Ayolts, geboren te Lutjeloo circa 1695, landbouwer te Lutjeloo. Uit dit huwelijk één dochter. 3. Albertien Berents ten, relatie met Hindrik Geerts. Uit deze relatie één dochter. 282. 283.

Poppo Hillenius, zoon van Ds. Hillenius Eppens (predikant) en Remke Elleri[p. 80], geboren te Blijham in 1672, landbouwer te Blijham, overleden (ongeveer 64 jaar oud) circa 1736, gehuwd (ongeveer 30 jaar oud) te Blijham op 16 maart 1702 met Esse Willems, dochter van Willem Ebels en Hille Jacobs[p. 83]. Student in Groningen. Poppo stond op 2 september.1692 ingeschreven voor Eloquentia (welsprekendheid). Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Remke Poppes, gedoopt te Blijham op 4 maart 1703, overleden (ongeveer 79 jaar oud) op 24 juni 1782, zie 141[p. 49]. 2. Willem Poppes, gedoopt te Blijham in 1704, gehuwd (resp. ongeveer 36 en ongeveer 23 jaar oud) te Blijham op 2 maart 1740 met Albertjen Elses Bruggers, dochter van Else Bruggers (landbouwer te Vriescheloo en Bellingwolde) en Tetje Ockes, gedoopt te Bellingwolde op 7 februari 1717, overleden (ongeveer 66 jaar oud) te Bellingwolde op 5 januari 1784. Uit dit huwelijk één dochter.

284. 285.

= 257.2 Trijntje Alberts.

286.

Harm Everts, gehuwd (resp. ongeveer 17 en ongeveer 23 jaar oud) (2) te Blijham op 9 mei 1716 met Albertien Geerts, dochter van Geert Harms Alveringh (kerkvoogd) en Swaenke Abels, geboren circa 1693. Uit dit huwelijk geen kinderen, gehuwd (1) met = 265.2 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 1. Evert Harms, gehuwd (1) met Esse Sybolts ten Have, geboren te Blijham circa 1734, overleden (ongeveer 74 jaar oud) te Oude Pekela op 16 juni 1808, zie 70b[p. 49]. Uit dit huwelijk geen kinderen, gehuwd (resp. 27 en ongeveer 28 jaar oud) (2) te Blijham op 29 maart 1765 met Remke Luikens, dochter van Luiken Eppes en Eppien Eppes, geboren te Blijham in 1737, gedoopt te Blijham in juli 1737, overleden (ongeveer 36 jaar oud) te Blijham op 23 december 1773. Uit dit huwelijk één dochter. 2. Rixte Harms, gedoopt te Blijham op 1 maart 1732, overleden (ongeveer 37 jaar oud) te Blijham op 7 september 1769, zie 143[p. 49]. 3. Jantje Harms Evers, gedoopt te Blijham op 1 oktober 1723, overleden (ongeveer 77 jaar oud) te Vriescheloo op 4 maart 1801, gehuwd (resp. ongeveer 22 en ongeveer 23 jaar oud) te Blijham op 19 november 1745 met Frerick Elzes Eggens, zoon van Else Egges (landbouwer)[p. 63]en Swaenke Freeriks Harding, gedoopt te Vriescheloo op 12 juli 1722, landbouwer en assessor (=helper van het crimineel gericht), overleden (ongeveer 73 jaar oud) te Vriescheloo op 13 april 1796.

287.

Grafzerk te Vriescheloo: ANNO 1722, DE 12 JULI, IS DE EERZAME FREERK ELZENS GEBOREN, ANNO 1796, DEN 13 APRIL IS DE EERZAME FREERK ELZENS DOOR LANG ZUKKELEN EB VERVAL VAN LEVENSKRAGTEN IN DEN HEERE GERUST, OUT 73 JAAR, 9 MAANT, 1 WEKE, 5 DAGEN, EN PLUSMYNES 9 JAAREN ASSESTER GEWEEST IN HET CREMINEELE GERICHTE VAN WESTEROLDINGERLANT, VERWAGTENDE DOOR GODS GENADE GODZALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUS CHRISTUS. wapen: gedeeld 1 op een terras een tegen een boom klimmens omgewend hert 2 doorsneden a een boek met de rug naar de linker zijde b twee zwemmende vissen onder elkaar. (Groninger gedenkwaardighede. nr.3925).

67


4. 5. 288. 289.

In het noordelijke gedeelte van het Keltische Europa wordt de druide, een geschoolde ingewijde ook wel cerunnes (=hert) genoemd, het gewei symboliseert hier de geestelijke verbondenheid met de kosmos. De boom symboliseert dan de eeuwige kringloop van de kosmische processen, en wordt eveneens geassocieerd met het middel om God of de goden te bereiken. Volgens een artikel in 'De Nederlanse Leeuw' van 1949 duidt het hert in de eerste plaats op het jachtrecht als onderdeel van het almenderecht (=gemeenschappelijk landbezit in de marke), maar zou ook op het 'stamgoed' (=huis waar de stamvader van een geslacht woonde, majoraat, het zogenaamde onverdeeld familiegoed dat op de oudste zoon moet overgaan) kunnen duiden. Dit omdat het oud friese woord voor stamgoed herth is (verg. de Groningse heerd voor boerderij). Aan deze edele heerden waren rechten verbonden waaronder het eerder genoemde almenderecht. De boom duidt ook op het bezit van bos of bossen, en de vissen op het visrecht, wat eveneens een onderdeel is van het almenderecht, en het boek op het recht van rechtspraak. Uit dit huwelijk één dochter. Grietje Harms, geboren circa 1726, relatie met Eggo Berends, geboren circa 1726. Uit deze relatie één zoon. Trijntje Harms, geboren circa 1726.

Hindrik Abels Moet, zoon van Abel Haijckes en Antje Hindricks[p. 83], gedoopt te Nieuw Beerta op 14 juli 1695, relatie met Trijntie. Uit deze relatie één zoon: 1. Jan Hindriks, gedoopt te Nieuw Beerta op 13 februari 1724, overleden (ongeveer 70 jaar oud) op 24 juni 1794, zie 144[p. 50].

290. 291.

Alberts Hindriks, relatie met Ide Tammes. Uit deze relatie één dochter: 1. Eltje, gedoopt te Siddeburen op 19 mei 1726, begraven op 30 april 1784, zie 145[p. 50].

296. 297.

Pieter Brontsema, relatie met Hillegien Cruisinga. Uit deze relatie één zoon: 1. Cornelis, gedoopt te Lellens op 15 januari 1708, overleden (ongeveer 72 jaar oud) te Lellens op 16 februari 1780, zie 148[p. 50].

304. 305.

Harm Jacobs, gehuwd te Slochteren op 2 september 1736 met Anje Pieters. Uit dit huwelijk 4 zonen: 1. Pieter Harms Jantsema, geboren te Siddeburen op 21 juni 1739, overleden (74 jaar oud) te Siddeburen op 13 mei 1814, zie 152[p. 50]. 2. Jan Harms, geboren op 19 mei 1737. 3. Kornelis Harms, geboren op 16 juli 1742. 4. Roelf Harms, geboren op 10 november 1743.

306.

Berend Hemmes, zoon van Hemme Sijpkens (timmerman, kuiper, stelmaker) en Jantje Berends[p. 84], gedoopt te Siddeburen op 18 januari 1702, timmerman, kuiper, stelmaker te Veendijk, begraven te Siddeburen op 4 juni 1783, gehuwd (resp. ongeveer 28 en ongeveer 21 jaar oud) te Siddeburen op 17 maart 1730 met Ebeltijn Jans, dochter van Jan Alders (landbouwer te Meeden) en Geertyn Jans[p. 84], gedoopt te Meeden op 2 december 1708, begraven te Siddeburen op 9 januari 1798. Uit dit huwelijk 8 kinderen: 1. Geertje Berends Kuiper, gedoopt te Siddeburen op 24 april 1740, overleden (ongeveer 73 jaar oud) te Siddeburen op 22 juni 1813, zie 153[p. 50]. 2. Jantjen Berends, geboren te Siddeburen op 30 maart 1735, overleden (65 jaar oud) te Noordbroek op 20 februari 1801, zie 189[p. 54].

307.

68


3. 4.

5. 6. 7. 8.

Hemme Berends, geboren te Siddeburen op 16 december 1730, gedoopt te Siddeburen op 17 december 1730, overleden (75 jaar oud) te Siddeburen op 21 januari 1806, gehuwd (68 jaar oud) te Siddeburen op 15 mei 1799 met Hindrikje Jans. Aldert Berents Kuiper, geboren te Siddeburen op 29 december 1732, gedoopt te Siddeburen op 1 januari 1733, koopman, landbouwer, overleden (82 jaar oud) te Siddeburen op 14 april 1815, gehuwd (27 jaar oud) (1) te Siddeburen op 3 mei 1760 met Jantje Tiddes, geboren te Siddeburen. Uit dit huwelijk geen kinderen, gehuwd (resp. 44 en ongeveer 27 jaar oud) (2) te Siddeburen op 22 juni 1777 met Geertje Jacobs, dochter van Jacob Jans en Epke Poppes, geboren te Siddeburen, gedoopt te Siddeburen op 31 mei 1750, overleden (ongeveer 78 jaar oud) te Siddeburen op 17 februari 1829. Jan Berends, geboren te Siddeburen op 11 november 1737, gedoopt te Siddeburen op 17 november 1737, overleden (66 jaar oud) te Siddeburen op 27 maart 1804. Hillechien Berends, geboren te Siddeburen, gedoopt te Siddeburen op 24 april 1740, begraven te Siddeburen op 2 juni 1741. Hillechien Berends, gedoopt te Siddeburen op 30 september 1742. Henrijka Berends, gedoopt te Siddeburen op 28 maart 1745.

308. 309.

= 160. = 161.

310.

Jan Tammes, zoon van Tamme Jans en Grietje Popkens[p. 84], geboren te Siddeburen circa 1698, gehuwd (resp. ongeveer 25 en ongeveer 23 jaar oud) te Siddeburen in december 1723 met Auke Claessen, dochter van Claes Cornelis en Aafke Pieters[p. 84], geboren in 1700, gedoopt te Siddeburen op 28 december 1700. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Aafke Jans, geboren in 1727, zie 155[p. 50].

311.

312. 313.

320. 321.

Frerik Gerrijts, landbouwer op 'Groot Lasquart' een wierde op de Groeve onder Appingedam, relatie met Eyske. Uit deze relatie één zoon: 2. Fiebe Freriks, overleden voor 1751, zie 156[p. 51].

Wessel Eltjes, geboren te Holwierde circa 1671, gehuwd (resp. ongeveer 25 en ongeveer 21 jaar oud) te Siddeburen op 12 januari 1696 met Geertje Pieters, geboren te Siddeburen circa 1675. Uit dit huwelijk 5 kinderen: 1. Eltje Wessels Woltema, geboren in 1696, begraven te Siddeburen op 25 september 1770, zie 160[p. 51]. 2. Harm, gedoopt te Siddeburen op 7 maart 1707. 3. Roelf, gedoopt te Siddeburen op 22 februari 1702. 4. Pieter, gedoopt te Siddeburen op 2 januari 1698. 5. Aaltijn, gedoopt te Siddeburen op 11 november 1704.

322. 323.

Klaas Jakobs, geboren te Siddeburen circa 1682, relatie met Albertjen Willems, geboren te Siddeburen circa 1686. Uit deze relatie één dochter: 1. Jantje Klaassens, gedoopt te Siddeburen op 5 september 1708, overleden (hoogstens 86 jaar oud) te Siddeburen voor 1795, zie 161[p. 51].

332.

Jan Andries, gehuwd (2) te Beerta op 20 mei 1742 met Haike Geerts. Uit dit huwelijk geen kinderen, gehuwd (1) op 10 april 1730 met Wijpke Cornelis. Uit dit huwelijk één zoon:

333.

69


1. 334.

335.

Andries Jans Meijer, gedoopt te Beerta op 3 mei 1733, overleden (ongeveer 67 jaar oud) in juni 1800, zie 166[p. 52].

Seebo Onnes, zoon van Onno Bartels (landbouwer te Beerta) en Elisabeth Geerts[p. 84], gedoopt te Nieuw Beerta op 3 december 1708, landbouwer te Nieuw Beerta (zie BBB68/OBK1a), overleden (hoogstens 41 jaar oud) voor april 1750, gehuwd (resp. ongeveer 25 en ongeveer 24 jaar oud) te Nieuw Beerta op 7 maart 1734 met Fenje Luppens, dochter van Luppo Meertens (landbouwer te Nieuw Beerta (zie BBB44)) en Reeneke Hindricks[p. 85], gedoopt te Nieuw Beerta op 19 januari 1710, gehuwd (ongeveer 40 jaar oud) (2) op 7 mei 1750 met Klaas Cornelius, zoon van Cornelius Phebens en Martje Jacobs, landbouwer (zie BBB68). Uit dit huwelijk 7 kinderen: 1. Onno Sebes, gedoopt te Nieuw Beerta op 19 december 1734, landbouwer te Nieuw Beerta, overleden (ongeveer 67 jaar oud) te Nieuw Beerta op 2 juni 1802, gehuwd (resp. ongeveer 28 en ongeveer 27 jaar oud) te Nieuw Beerta op 12 mei 1763 met Anje Christiaans Struif, dochter van Christiaen Jans Struif (landbouwer en ouderling te Westerlee-Heiligerlee) en Jantjen Kornelis, gedoopt te Westerlee op 22 april 1736, overleden (ongeveer 66 jaar oud) te Nieuw Beerta op 11 juni 1802. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 2. Rienke Sebes, gedoopt te Nieuw Beerta op 31 juli 1740, overleden (ongeveer 79 jaar oud) te Beerta op 25 juni 1820, zie 167[p. 52]. 3. Luppo Sebes, gedoopt te Nieuw Beerta op 18 november 1736. Ongehuwd. 4. Barthold Sebes, gedoopt te Nieuw Beerta op 16 november 1738. 5. Elisabeth Sebes, gedoopt te Nieuw Beerta op 12 augustus 1742, overleden (ongeveer 68 jaar oud) te Beerta op 23 augustus 1810, gehuwd (ongeveer 20 jaar oud) (1) te Beerta op 23 mei 1763 met Hindrik Jurjens, zoon van Jurjen Hindriks en Imke Tonnis, geboren te Bellingwolde. Uit dit huwelijk één dochter, gehuwd (resp. ongeveer 46 en 36 jaar oud) (2) te Beerta op 16 november 1788 met Hinderk Barelds Kuiper, zoon van Bareld Hinderks en Remke Wubbes, geboren te Oude Zijl op 21 oktober 1752, gedoopt te Nieuweschans op 22 oktober 1752, bakker, overleden (78 jaar oud) te Beerta op 11 mei 1831. 6. Trijntje Sebes, gedoopt te Nieuw Beerta op 10 juli 1745, gehuwd (resp. ongeveer 25 en ongeveer 28 jaar oud) te Winschoten op 18 januari 1771 met Kornelijs Nannes Hasewinkel, zoon van Nanna Cornelis Hasewinkel en Renske Tobias, gedoopt te Winschoten op 28 oktober 1742, landbouwer, overleden (ongeveer 89 jaar oud) te Oude Pekela op 28 maart 1832, (Kornelijs Nannes gehuwd (ongeveer 46 jaar oud) (2) te Nieuwe Pekela op 21 juni 1789 met Elsyn Bartels.), (Kornelijs Nannes gehuwd (resp. ongeveer 50 en ongeveer 27 jaar oud) (3) te Nieuwe Pekela op 2 augustus 1793 met Geertruid Berends Lesterhuis, dochter van Beerend Pieters Lestestuiver en Stijntje Abrams.). Uit dit huwelijk 2 kinderen. 7. Luppe Sebes, gedoopt te Nieuw Beerta op 5 februari 1747.

336.

Jan Wirtjes. één zoon: 1. Wirtje Jans Mennenga, geboren te Wymeer op 20 februari 1721, overleden (62 jaar oud) op 10 juli 1783, zie 168[p. 53].

338.

Geert Harms. één dochter: 1. Teetje Geerts, geboren te Boen, zie 169[p. 53].

342. 343.

Egbert Jans Mulder, relatie met Wibina Brongers. Uit deze relatie 2 kinderen: 1. Jantje Egberts, geboren te Landschaftspolder tussen 1755 en 1756, overleden (hoogstens 36 jaar oud) te Landschaftspolder op 12 juni 1791, zie 171[p. 53]. 2. Gerjet Egberts, zie 174[p. 53].

344.

Egbert Arents Groeneveld, zoon van Arend Jans (landbouwer) en Engel Egberts[p. 85], geboren te

70


345.

Hornhusen (Dld) op 13 januari 1714, Was van ca 1743 tot 1746 "Wagemeester", daarna landbouwer op de van zijn vader geerfde plaats in Hornhusen bij Weener, overleden (61 jaar oud) te Weener op 7 april 1775, gehuwd (resp. 24 en 21 jaar oud) te Weener op 26 juli 1738 met Hindrikje Luppen, dochter van Luppo Reints en Tibe Albers[p. 86], geboren te Weener op 1 juli 1717, overleden (57 jaar oud) te Weener op 11 april 1775. zie geslacht Groeneveld nr 1200 en 1201. Uit dit huwelijk 4 zonen: 1. Luppo Egberts, geboren te Weener op 29 oktober 1739, overleden (39 jaar oud) te Coldam op 6 juni 1779, zie 172[p. 53]. 2. Engel, geboren op 6 mei 1743. 3. Arent Egberts, geboren te Weener op 24 juni 1746, overleden (55 jaar oud) te Hornhusen op 5 juli 1801. 4. Engel, geboren op 20 oktober 1751, overleden (7 jaar oud) op 16 juli 1759.

346. 347.

Ayke Ayckes, overleden in 1752, relatie met Tjadduwe Jans, dochter van Johann (Jan) Janssen[p. 86], overleden te Coldam op 6 juli 1780. Op 4-10-1752 werden Peter Aykes en Harm Buseman voogd over de kinderen van Ayke Aykes. Van 29-2-1752 tot 14-10-1752 was de moeder voogd. Haar vader Johann (Jan) Janssen te Binsumagast stonf borg. Uit deze relatie één dochter: 1. Hille Eikes, geboren te Bingumgaste op 27 april 1742, overleden (38 jaar oud) te Coldam op 6 juli 1780, zie 173[p. 53].

348. 349.

= 342. = 343.

376.

Hiltje Scheltens, zoon van Tjaard Scheltes (landbouwer) en Evertien Jans[p. 86], geboren te Hellum in 1691, gedoopt te Hellum op 22 april 1698, brouwer, gehuwd (resp. ongeveer 32 en ongeveer 26 jaar oud) te Hellum op 11 april 1723 met Jantje Cornelis, dochter van Cornellis Jans en Cornelisjen Geutjes[p. 86], geboren te Hellum in 1697, gedoopt te Schildwolde op 5 maart 1697, overleden (minstens 40 jaar oud) na 1737. (ook Scheltema). Uit dit huwelijk 5 kinderen: 1. Tjaart Hiltjes, gedoopt te Hellum op 12 december 1723, overleden (ongeveer 58 jaar oud) te Slochteren op 4 januari 1782, begraven te Slochteren op 9 januari 1782, zie 188[p. 54]. 2. Corneliske Hiltjes, gedoopt te Hellum op 25 maart 1725. 3. Evertje Hiltjes, gedoopt te Hellum op 21 december 1727. 4. Corneliske, gedoopt te Hellum op 25 februari 1731. 5. Cornellijs, gedoopt te Hellum in juni 1733.

377.

378. 379.

= 306. = 307.

384. 385.

Harm Balsters, relatie met Aeltie Roelofs. Uit deze relatie één zoon: 1. Harm, geboren te Charlottenpolder, overleden na 1787, zie 192[p. 55].

386.

Cornelius van Lessen, zoon van Johann Lessen (Landwirt, Hausmann) en Sybilla Meents[p. 86], geboren te Dyckhausen op 24 februari 1689, Landbouwer, pächter der Domäne Luisenfeld zu Charlottenpolder, overleden (64 jaar oud) te Bunde op 22 mei 1753, gehuwd (resp. 26 en 19 jaar oud) te Bunde op 29 september 1715 met Geeske Tjaben, dochter van Tjabe Hyben en Aaltje Lauwers[p. 86], geboren te Jemgum op 23 augustus 1696, overleden (85 jaar oud) te Bunde op 1 september 1781. Volledige naam: Cornelis van Lessen van de Zuider Christiaan Everhardspolder. Uit dit huwelijk 8 kinderen: 1. Sara (Saerke) van, geboren te Charlottenpolder op 11 januari 1724, overleden (45 jaar oud) te

387.

71


2.

3.

4. 5. 6.

7.

8. 388. 389.

390. 391.

Bunde op 6 augustus 1769, zie 193[p. 55]. Sybille van, geboren te Bunde op 22 juni 1716, overleden (65 jaar oud) te Bunde op 12 december 1781, gehuwd (resp. 27 en ongeveer 29 jaar oud) te Bunde op 1 maart 1744 met Tonnies Sanders Sinning, geboren te St. Georgiwold in 1715, landbouwer in Bunde, overleden (ongeveer 58 jaar oud) te Bunde op 16 oktober 1773. Aaltje Cornelis van, geboren te Bunde Charlottenpolder op 19 augustus 1718, overleden (69 jaar oud) te Dollart-Landschaftspolder op 29 februari 1788, gehuwd (resp. 25 en ongeveer 34 jaar oud) te Bunde op 1 maart 1744 met Freerck Adden, zoon van Adde Douwes en Jantien Freriks (Frerichs), geboren te Boen in 1710, Landwirt in Boen vanaf 1753, overleden (ongeveer 77 jaar oud) te Landschaftspolder op 8 augustus 1787. Jan van, geboren te Bunde op 9 februari 1721, overleden (8 jaar oud) te Bunde op 13 februari 1729. Tjabe van, geboren te Bunde op 14 december 1722, overleden (1 jaar oud) te Bunde op 20 juni 1724. Magdalena van, geboren te Dollart-Landschaftspolder op 23 oktober 1727, overleden (43 jaar oud) te Bunde op 25 juli 1771, gehuwd (resp. 25 en 32 jaar oud) te Bunde op 11 juni 1753 met Geerd Jannes de Boer, zoon van Jannes de Boer en Swaantje Jagen, geboren te Bunde op 3 september 1720, Schüttemeister, Brauer auf der Blinke zu Bunde, Post und Zollhalter zu Bunde, overleden (81 jaar oud) te Bunde op 14 augustus 1802, (Geerd Jannes de gehuwd (resp. 26 en 28 jaar oud) (2) te Bunde op 13 november 1746 met Gepke van Heuvelen, dochter van Andries van Heuvelen en Anke Pieters[p. 72].). Uit dit huwelijk één dochter. Hilke van, geboren te Bunde op 21 januari 1731, overleden (66 jaar oud) te Süder-Christian-Eberhartspolder op 13 mei 1797, gehuwd (25 jaar oud) (1) te Bunde op 19 maart 1756 met Willem Jans Olderup. Uit dit huwelijk geen kinderen, gehuwd (32 jaar oud) (2) te Bunde op 23 februari 1763 met Conrad Everts de Boer. Anna Margrieta van, geboren te Bunde op 8 december 1736, overleden (58 jaar oud) te Bunde op 16 mei 1795, gehuwd (24 jaar oud) te Bunde op 22 mei 1761 met Jan Eilderts.

Andries van Heuvelen, geboren te Stapelmoor op 1 december 1688, overleden (47 jaar oud) te Charlottenpolder op 5 februari 1736, gehuwd (resp. ongeveer 24 en ongeveer 21 jaar oud) in 1713 met Anke Pieters, dochter van Pieter Heres en Grietje Louwers Groen[p. 86], geboren te Bunde op 13 juni 1691, overleden (60 jaar oud) te Charlottenpolder op 24 juli 1751. Uit dit huwelijk 8 kinderen: 1. Henrik (Hinderikus Andries van) Höveln, geboren te Weener-Stapelmoor op 6 maart 1719, overleden (66 jaar oud) te Charlottenpolder op 29 april 1785, zie 194[p. 55]. 2. Gepke van, geboren te Stapelmoor op 19 december 1717, gedoopt te Stapelmoor op 19 december 1717, overleden (33 jaar oud) te Bunde op 22 juni 1751, gehuwd met Geerd Jannes de Boer, (Geerd Jannes de gehuwd (1) met Magdalena van Lessen, dochter van Cornelius van Lessen (Landbouwer, pächter der Domäne Luisenfeld zu Charlottenpolder) en Geeske Tjaben[p. 71].). Uit dit huwelijk 3 kinderen. 3. Jan Heinrikus van Höveln, geboren te Duitsland op 22 juli 1713 Bron: www.luitjens.net, overleden (49 jaar oud) te Duitsland op 13 april 1763. 4. Peter Heers van Höveln, geboren te Stapelmoor in december 1716. 5. Albert van Höveln, geboren te Stapelmoor op 3 maart 1721, overleden (ongeveer 9 maanden oud) in 1722. 6. Albert van Höveln, geboren te Stapelmoor op 2 februari 1722, overleden (ongeveer 1 jaar oud) te Staten Island Richmond USA in 1724. 7. Grietje Andries van, geboren te Stapelmoor op 2 juni 1718, overleden (50 jaar oud) te Duitsland op 15 februari 1769, gehuwd (resp. 32 en 27 jaar oud) te Nieuweschans op 17 januari 1751 met Lieuwe Vreeks (Freriks) Ebbes, geboren te Nieuweschans op 23 maart 1723, overleden (54 jaar oud) op 15 april 1777. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 8. Albert van Höveln, geboren te Stapelmoor op 6 juli 1724. Jan Harms Hollander, relatie met Eewke Leeuwes. Uit deze relatie 2 kinderen: 1. Trijntje Jans, geboren te Nieuw Beerta op 4 juli 1732, overleden (73 jaar oud) te Bunde op

72


2.

18 november 1805, zie 195[p. 55]. Harm Jans, gedoopt te Nieuw Beerta op 5 juni 1734, gehuwd (resp. ongeveer 37 en ongeveer 19 jaar oud) te Nieuw Beerta op 14 juli 1771 met Lisabeth Eebes, dochter van Eebo Jans en Anje Garrelts, gedoopt te Finsterwolde op 28 mei 1752, (Lisabeth gehuwd (resp. ongeveer 24 en ongeveer 25 jaar oud) (1) te Nieuw Beerta op 14 februari 1777 met Harm Hindriks Hollander, zoon van Hindrik Onnes (landbouwer te Nieuw Beerta BBB 57)[p. 85]en Teelke Jans.). Uit dit huwelijk één dochter.

392. 393.

Jan Lammerts, relatie met Geeske Pieters. Uit deze relatie één zoon: 1. Pieter Jans de Jonge, geboren in 1728, overleden (ongeveer 56 jaar oud) te Groningen op 19 oktober 1784, zie 196[p. 56].

394. 395.

Barteld Jans Noorthoorn, relatie met Dievertien Heikens. Uit deze relatie één dochter: 1. Wilmina (Wemeltje) Bartelts, gedoopt te Groningen op 1 februari 1739, overleden (ongeveer 85 jaar oud) te Groningen op 21 juni 1824, zie 197[p. 56].

396. 397.

Jelte Jacobs, relatie met Antie Jelties. Uit deze relatie één zoon: 1. Jan Jeltes, gedoopt te Winschoten op 20 november 1735, overleden (hoogstens 51 jaar oud) voor 1787, zie 198[p. 56].

398. 399.

Jacob Hagel, relatie met Aaltje Pieters. Uit deze relatie één dochter: 1. Jantje Jacobs, overleden te Groningen op 8 maart 1793, zie 199[p. 56].

428. 429.

Elze Folkerts, geboren te Bellingwolde op 24 juli 1707, relatie met Margareta Kreiter, geboren te Bellingwolde op 25 juli 1724. Uit deze relatie één zoon: 1. Pieter Elses Prins, geboren te Bellingwolde op 25 augustus 1754, overleden (58 jaar oud) te Bellingwolde op 16 juni 1813, zie 214[p. 56].

430. 431.

Jannes Harms, geboren voor 1730, relatie met Gessie Dieters, geboren voor 1730. Uit deze relatie één dochter: 1. Albertje Jans(ens), geboren te Blijham op 20 januari 1754, overleden (62 jaar oud) te Bellingwolde op 12 januari 1817, zie 215[p. 56].

456.

Anthony Ewout Sichterman, zoon van Mr. Jan Albert Sichterman en Sibylla Volkera Sadelijn[p. 87], geboren te Hougly Bengalen op 18 februari 1722, gedoopt te Hougly, Bengalen op 20 februari 1722, Kapitein van een compagnie te voet (verkocht die op 17 november 1753). In 1755 benoemd tot burgemeester van Appingedam, overleden (34 jaar oud) te 's Gravenhage op 24 maart 1756, gehuwd (resp. 20 en 18 jaar oud) te Groningen op 19 januari 1743 met Josina Petronella Alberda van Nijestein, dochter van Jhr. Mello Alberda van Rensuma en Catharina Magdalena Alberda van Eenum[p. 88], geboren te Groningen op 24 november 1724, gedoopt te Groningen op 1 december 1724, overleden (79 jaar oud) te Groningen op 24 april 1804, gehuwd (ongeveer 34 jaar oud) (2) in 1759 met Gerhardus Kuipers, professor Theologie

457.

73


aan de Universiteit van Groningen. Hij is vernoemd naar Anthony Huysman, oud direkteur van Bengalen en Ewout van Dishoeck, toenmalig direkteur. In 1755 wordt hij benoemd tot burgemeester van Appingedam. Dit ambt heeft hij slechts ruim een jaar kunnen bekleden. Anthony Ewout overlijdt in Den Haag aan 'een subiet toeval' in 1756. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Mr. Mello, geboren te Groningen op 5 december 1743, overleden (82 jaar oud) te Groningen op 14 oktober 1826, zie 228[p. 57]. 2. Jan Albert Galenus. 3. Sibilla Catharina, geboren te Groningen in 1749, gedoopt te Groningen, Martinikerk op 24 januari 1749, overleden (ongeveer 71 jaar oud) te Paterswolde op 5 mei 1820, gehuwd (resp. ongeveer 25 en 29 jaar oud) (1) te Groningen op 25 april 1774 met Adriaan Bertling, geboren te Groningen op 21 maart 1745, raadsheer en ambtman van het Gorecht, overleden (44 jaar oud) te Groningen op 20 juni 1789. Uit dit huwelijk 2 dochters, ondertrouwd (resp. ongeveer 48 en ongeveer 42 jaar oud) (2) te Groningen op 11 maart 1797 met Jhr. Mr. Adriaan Joseptemberh Trip, zoon van Jan Lukas Trip en Petronella Piccardt, geboren te Groningen in 1755, gedoopt te Groningen, A-kerk op 31 december 1755, overleden (ongeveer 78 jaar oud) te Groningen op 9 februari 1833, (Adriaan Joseph gehuwd (ongeveer 21 jaar oud) (2) in 1776 met Theodorica HinriĂŤtta van Rehden.). 458.

459.

460. 461.

462.

463.

Mr. Paulus Adriaan Wildervanck, zoon van Mr. Adriaen Wildervanck en Hillegonda Laman[p. 88], geboren te Groningen op 18 januari 1723, gedoopt te Groningen, Martinikerk op 19 november 1723, secretaris der provincie Groningen, overleden (47 jaar oud) te Groningen op 11 februari 1770, ondertrouwd te Groningen op 20 juli 1748, kerkelijk huwelijk (resp. 25 en 16 jaar oud) te Groningen, Martinikerk op 5 mei 1748 met Brechtina Cornelia Tjassens, dochter van Cornelis Tjassens (Burgemeester van Groningen, admiraliteitsheer, rekenmeester, raadsheer.) en Harmanna Wolthers[p. 88], geboren te Groningen op 19 september 1731, gedoopt te Groningen, Martinikerk op 21 september 1731, overleden (75 jaar oud) te Groningen op 4 september 1807. Uit dit huwelijk 4 dochters: 1. Hermanna Elisabeth, geboren te Groningen op 7 september 1749, overleden (77 jaar oud) te Groningen op 31 januari 1827, zie 229[p. 57]. 2. Hillegonda, geboren te Groningen, gedoopt te Groningen, Martinikerk op 1 december 1750. 3. Hillegonda Catharina, geboren te Groningen, gedoopt te Groningen, Martinikerk op 23 januari 1752, overleden (ongeveer 79 jaar oud) te Groningen op 3 juli 1831. Ongehuwd. 4. Anna Cornelia, geboren te Groningen, gedoopt te Groningen, Martinikerk op 30 september 1753. Hendrik Laman, zoon van Paulus Laman en Harmanna Cruidenier[p. 89], gedoopt te Groningen op 28 november 1708, overleden (ongeveer 27 jaar oud) te Groningen op 22 juli 1736, gehuwd (resp. ongeveer 24 en ongeveer 28 jaar oud) te Groningen op 29 november 1732 met Catharina Smith, dochter van Edzard Smith en Henrica Maria Toppingha[p. 90], gedoopt op 21 maart 1704, overleden (ongeveer 82 jaar oud) op 19 november 1786. Uit dit huwelijk ĂŠĂŠn zoon: 1. Paulus, gedoopt te Groningen op 2 oktober 1733, overleden (ongeveer 54 jaar oud) te Groningen op 21 augustus 1788, begraven te Groningen op 25 augustus 1788, zie 230[p. 57]. Tobias Jan van Iddekinge, zoon van Rembt van Iddekinge en Maria Verrucius[p. 90], gedoopt te Groningen op 2 december 1689, Burgemeester van Groningen in 1741, overleden (ongeveer 69 jaar oud) op 2 november 1759, gehuwd (ongeveer 39 jaar oud) te Groningen op 11 november 1729, kerkelijk huwelijk NH te Groningen met Helena Elisabeth van Nijeveen, dochter van Peter van Nijeveen[p. 90]. Burgemeester van Groningen in 1741.oningen.erlan. wordt ook genoemd: Elisabeth Nieveen. Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Hermanna Helena van, geboren te Groningen op 2 januari 1734, overleden (ongeveer 68 jaar

74


2.

3. 4.

oud) te Groningen in 1803, zie 231[p. 57]. Rembt Tobias van, geboren op 16 december 1730, relatie met zijn nicht Adriana Sophia van Iddekinge, dochter van Pieter Rembt van Iddekinge[p. 90]en Beerda Johanna Gerlacius, gedoopt te Groningen op 22 november 1719. Rembt en Adriana zijn volle neef en nicht, beide vaders zijn broers. Hugo van, geboren op 26 juli 1735. Ongehuwd. Pieter Rembt van, geboren in juli 1738, overleden (4 maanden oud) op 1 november 1738.

472. 473.

Albert Berents, relatie met Janna Jans. Uit deze relatie één zoon: 1. Berend Alberts, gedoopt te Groningen op 23 mei 1738, overleden (ongeveer 81 jaar oud) te Groningen op 24 mei 1819, zie 236[p. 60].

474. 475.

Evert Stuirling, relatie met Elisabet Berdijn. Uit deze relatie één dochter: 1. Marrechien Klara, gedoopt te Groningen op 27 november 1739, zie 237[p. 60].

476. 477.

Popke Jannes, relatie met Jacobje Jans. Uit deze relatie één zoon: 1. Jannes Popkes, gedoopt te Schildwolde op 19 maart 1745, overleden (ongeveer 48 jaar oud) te Schildwolde op 2 augustus 1793, zie 238[p. 60].

488.

Christian Eutin, zoon van Jurgen Eutin en Engel Tarnouwen[p. 90], gedoopt Ev. Luthers te Malchin (Mecklenburg) op 15 maart 1654, dagloner, overleden (ongeveer 67 jaar oud) te Malchin op 4 januari 1722, gehuwd (ongeveer 22 jaar oud) circa 1677 met Catharina NN, overleden te Malchin (Mecklenburg) op 7 januari 1715. Uit dit huwelijk 6 kinderen: 1. Christiaan Uittien, geboren te Mecklenburg circa 1678, overleden (minstens 85 jaar oud) te Bronkhorst tussen 1763 en 1764, zie 244[p. 61]. 2. Ludewich, gedoopt Ev.Luth te Malchin op 14 februari 1679, ondertrouwd (ongeveer 36 jaar oud) te Malchin op 2 januari 1716, kerkelijk huwelijk te Malchin met Marenz Gutzke, geboren te Gilow (Mecklenburg). 3. Jochim, gedoopt Ev. Luth te Malchin op 23 november 1682. 4. Jurgen, gedoopt Ev. Luth te Malchin op 24 december 1684. 5. Johan, gedoopt Ev.Luth te Malchin op 24 december 1684. 6. Margrethe, gedoopt Ev.Luth te Malchin op 21 februari 1687.

489.

490.

491.

Hendrik Jansen Kempelman, zoon van Jan Hendriksen en Stijne Jansen Horstink[p. 91], gedoopt in 1688, kerkelijk huwelijk (ongeveer 45 jaar oud) (2) NH op 6 september 1733 met Jenneken Janssen Regelink. Uit dit huwelijk één zoon, ondertrouwd (ongeveer 20 jaar oud) (1) te Hengelo (Gld) op 12 mei 1708 met Guude (Gudela, Geultje) Jansen, dochter van Jan Engbertsen[p. 91]. Uit deze relatie 8 kinderen: 1. Christina (Stijne) Hendriks Kempermans, gedoopt Nederlands Hervormd te Hengelo (Gld) op 28 juni 1716, overleden (ongeveer 86 jaar oud) te Steenderen op 15 november 1802, begraven te Steenderen op 19 november 1802, zie 245[p. 61]. 2. Jan Hendriksen, gedoopt Nederlands Hervormd te Hengelo (Gld) in 1708 (getuige: Harmen Noordink, stiefvader van Hendrik). 3. Engbert Hendriksen, gedoopt te Hengelo (Gld) in 1710. 4. Teunis Hendriksen, gedoopt te Hengelo (Gld) in 1712. 5. Meggelt Hendriksen, gedoopt te Hengelo (Gld) op 10 februari 1715 (getuigen: Berent Eggink en Griete Swiers).

75


6. 7. 8. 492. 493.

494. 495.

Engbert Hendriksen, gedoopt Nederlands Hervormd te Hengelo (Gld) op 26 november 1719. Harmen Hendriksen, gedoopt Nederlands Hervormd te Hengelo op 22 mei 1721. Hendrik Hendriksen, gedoopt Nederlands Hervormd te Hengelo (Gld) op 19 augustus 1725.

Libbe Jacobs, geboren te Midwolda circa 1685, kerkelijk huwelijk (resp. ongeveer 23 en 25 jaar oud) NH te Tolbert op 21 oktober 1708 met Claeske Foppes, dochter van Foppe Boeles en Hindrikjen Berens[p. 91], geboren te Marum op 30 maart 1683. Uit dit huwelijk 7 kinderen: 1. Foppe Libbes, gedoopt Nederlands Hervormd te Tolbert op 3 november 1720, overleden (minstens 77 jaar oud) na 1798, zie 246[p. 61]. 2. Hilke Libbes, gedoopt Nederlands Hervormd te Tolbert op 27 september 1711. 3. Jacob Libbes, gedoopt te Tolbert in maart 1713. 4. Foppe Lippes, gedoopt Nederlands Hervormd te Tolbert op 24 februari 1715. 5. Luitjen Libbes, gedoopt te Tolbert op 29 augustus 1717. 6. Barber Libbes, gedoopt Nederlands Hervormd te Tolbert op 26 maart 1719. 7. Wilke Libbes, gedoopt Nederlands Hervormd te Tolbert op 14 januari 1723. Menno Sijwkes, zoon van Sijwke Peters en Geertjen Mennens[p. 91], gedoopt Nederlands Hervormd te Middelstum op 28 maart 1706, ondertrouwd te Middelstum op 6 april 1727, kerkelijk huwelijk (beiden ongeveer 21 jaar oud) NH te Middelstum op 27 april 1727 met Anje Eltjes, dochter van Eltjen Gerrits en Auke Derks[p. 91], gedoopt Nederlands Hervormd te Middelstum op 19 maart 1706. Uit dit huwelijk 5 kinderen: 1. Auke Minnes, gedoopt Nederlands Hervormd te Middelstum op 11 juli 1734, begraven te Loppersum op 11 januari 1792, zie 247[p. 61]. 2. Sijwke Mennes, gedoopt Nederlands Hervormd te Middelstum op 23 oktober 1729. 3. Auke Mennes, gedoopt Nederlands Hervormd te Middelstum op 11 februari 1731. 4. Eltje Mennes, gedoopt Nederlands Hervormd te Middelstum op 2 november 1732. 5. Eltje Mennes, gedoopt Nederlands Hervormd te Middelstum op 10 november 1737. Generatie X (stam-ouders)

512. 513.

Johan Abels, zoon van Abel Geerts (kassier) en Geeske Everts[p. 91], relatie met Esse Mensens Engelkens, dochter van Menso Johans en Anna NN[p. 92]. Hij woont in Blijham. In het huwelijks contract van zijn zoon Albert wordt hij "Erentfesten" genoemd en tekent als volmacht voor Blijham de akten t.b.v. de indijking van een stuk van de Dollard op 13 februari 1636 voor de gronden van rond Ulsda. Hij was betrokken in het getwist over de erfenis van zijn vader Abel Geerts, eerst aan de zijde van broer Wibbe, later, in 1632, daagt hij deze voor de richter te Vlagtwedde om overgave van zijn aandeel te krijgen. Hij blijkt dan buiten het rechtsgebied van Vlagtwedde te wonen, zodat hij 'domicilium citandi' moet stellen. Hij stelt dan Tyes Engels als zijn 'borge voor wanclaghte'. Zijn woonplaats was toen Blijham, waar hij landbouwer was. Ook bezat hij land in Beerta en Midwolda. In R.A. VI A3 (Blijham) komt een lijst voor van landerijen ter berekening van het zijlschot, gedooptateerd 8-10-1636, onderschreven door Jan Claessen, geadmitteerd landmeter van de vier karspelen Winschoten, Bellingwolde, Beerta en Blijham. De lijst begint in het oosten. In het westen, dus dicht bij Winschoten, volgen de landen Wester Vennekesloot. Genoemd is daar o.a. Jan Abels met de 'lange Meede, 33 deimt klei en 4 deimt boute'. Ook zijn schoonvader Menso Johan Engelkens moet hier gewoond hebben, hij is onder Blijham nog in 1592 genoemd in het hoendergeldregister. Johan woonde op de boerderij van zijn schoonvader. Hij deed een 'goed' huwelijk omstreeks 1620 met Esse Engelkens. Bij de toedeling der vaderlijke goederen op 21 april 1663 te Winschoten (R.A. V dd 9)was moeder Esse kennelijk al overleden Vader Johan Abels behoudt het land te Winschoten en blijft inwonen bij Hilwert in het huis dat 'lange jaren bij hem is gebruikt geweest'. Verder behoudt hij zijn kist, de twee beste bedden, het linnen (het linnen bij de wever blijft echter gemeenschappelijk), een ton witte boter, een halve ton rode boter, het beste paard, 20 mud rogge, het geld in huis en de uitstaande renten, een

76


zilveren kop, zilveren bekers en lepels. Het land te Winschoten blijft in huur bij Hilwert, aan wie getransporteerd wort het huis en zes akkers land te Blijham, het huis voor 4500 var. gld, de akkers voor 6000 car.gld. Van de koopprijs van het huis ontvangen elk van de broers en zusters 1000 car.gld. en vader 500 car.gld. Van de prijs voor de akkers ontvangt Evert ten boedel 2000 car. gld. en Geeske eenzelfde bedrag tot huwelijksschat. Dochter Lucke en haar broers Albert en Jan ontvangen niet nader gespecificeerd land te Beerta. Ook was er nog land in Midwolda. De Langakkerschans in 1657 was het uiteindelijke gevolg van een door Burgemeester en Raad der Stad Groningen bij 'openen versegelden brieve' van 13 februari 1636 bevestigd accoord, ten overstaan van Raadsgecommitteerden en in aanwezigheid van verschillende particuliere belanghebbenden, gesloten door de volmachten der kerspelen Beerta, Blijham, Bellingwolde en Winschoten. Johan Abels was één van de volmachten voor Blijham. De voornaamster bepalingen uit het accoord waren: 1. dat om de Beerster, Blijhamster en Bellingwolder uiterdijken een dijk zou worden gelegd, volgens een aangegeven tracé. 2. dat de kosten van deze dijk zouden komen 'tot last van alle de olde ende nije landen, soo haer olde dijck worden bevrijt, deijmat deijmat gelijck'. 3. dat in deze dijk, ter doorlating der wateren van de Westerwoldse A 'een goede wijde zijl met een duiker of twee goede zijlen' zouden worden gelegd. 4. dat zodat het land tussen Langakkerschans en Stoksterhorn 'eene groene swaerde' zou hebben. voornoemde kerpelen gehouden zouden wezen, met gelijke verdeling van kosten als onder 2 bepaald, een nieuwe overdijking te maken, gaende de dijck van Stoksterhorne volgens tegenwoordige kadijck en soo dwars over ane de Schans. Enige tijd na het sluiten van het accoord hadden de volmachten reeds 'verscheidene beswaernisse'. Vooral over de verdeling van de kosten kon men het niet eens worden. Er werden enige keren nieuwe accoorden gesloten. Johan Abels ondertekende accoorden op 18 juli 1641 en op 24 januari 1644. Er kwam wat schot in na een zware stormvloed op 22 februari 1651, bekend gebleven als de St. Pietersvloed. Toch duurde het nog tot 1657 voor de dijk klaar was. Nadat men eerst 10 gulden per deijmpt had betaald, bepaalden Burgemeesteren en Raad van Groningen op 17 februari 1660, dat to betalinghe van de resterende overdijckingskosten nog twee gulden per deijmpt van de vier karspelen sullen worden gecontribueert en dat d'overige ongelden altesaem sullen worden geslecht op die landen soo bevrorens buiten d'olde dijck hebben gelegen ende nu door de neiuwe dijck worden besloten ende mede binnen bent gebracht'. Van Johan Abels en Esse zijn twee kinderen gedoopt in Blijham, de doop van de anderen is niet gevonden. Wellicht vond die plaats in Winschoten waar het doopboek pas in 1647 begint. Het lidmatenregister van Winschoten vermeldt in 1657 'an dese sydt van de Vennekesloot en de Hooge Brugge' Jan Abels 'tho Blijham'. Het ligt dus voor de hand dat hij ook in Winschoten kinderen kan hebben laten dopen. Uit deze relatie 8 kinderen: 1. Jan Jans, geboren te Blijham ? circa 1625, overleden (hoogstens 83 jaar oud) te Blijham voor 1708, zie 256[p. 62]. 2. Mense Johans, geboren te Blijham ?, landbouwer te Blijham, relatie met Geertruit Geerts, dochter van Geert Nitters en Ave. Uit deze relatie 3 zonen. 3. Albert Jans, geboren te Blijham ?, gehuwd te Winschoten op 27 juni 1655 met Antje (Annechien) Hemkes, dochter van Hemcke Elties en Jantien Roelfs[p. 78], zie 257b[p. 78]. 4. Hilwert Jans, relatie met Lucke Louwerts. Uit deze relatie geen kinderen. 5. Renske Johans, gedoopt te Blijham op 18 oktober 1623. is waarschijnlijk jong overleden 6. Lucke Jans, overleden te Hoorn, bij Wedde in 1679. 7. Evert Jans, gehuwd te Vlagtwedde op 22 oktober 1659 met Jantje Edes. 8. Geeske Jans, gedoopt te Blijham op 8 maart 1640, gehuwd (resp. ongeveer 24 en ongeveer 29 jaar oud) te Winschoten op 18 september 1664 met Ayolt Pieters, zoon van Pieter Ayelts (landbouwer te Lutjeloo of Vriescheloo) en Rixte Tiabbes[p. 78], geboren circa 1635, zie 262b[p. 78]. Ayolt kreeg de boerderij van zijn vader. Hij was dus waarschijnlijk de oudste zoon. Hij woonte in Vriescheloo.

77


514. 515.

516.

517.

518.

519.

524. 525.

526.

Hemcke Elties, geboren circa 1596, gehuwd (resp. ongeveer 10 en ongeveer 5 jaar oud) te Zuidbroek op 27 februari 1606 met Jantien Roelfs, geboren circa 1601. Uit dit huwelijk 6 kinderen: 1. Charske Hemkes, geboren te Zuidbroek circa 1630, overleden (ongeveer 77 jaar oud) te Zuidbroek op 6 juni 1707, zie 257[p. 62]. 2. Antje (Annechien) Hemkes, gehuwd met Albert Jans Abels, zoon van Johan Abels en Esse Mensens Engelkens[p. 76], geboren te Blijham ?, zie 256c[p. 77]. 3. Roelof Hemckes, geboren te Zuidbroek. 4. Fockele Hemckes, geboren te Zuidbroek. 5. Eltio Hemckes, geboren te Zuidbroek. 6. Ipe Hemckes, geboren te Zuidbroek. Jan (Johan) Geerts Condeman, geboren circa 1608, timmerman, gehuwd (resp. ongeveer 18 en ongeveer 25 jaar oud) (2) te Blijham op 25 juni 1626 met Geertruit Coerts, geboren circa 1601. Uit dit huwelijk geen kinderen, gehuwd (resp. ongeveer 53 en ongeveer 26 jaar oud) (1) te Blijham op 19 april 1661 met Barbara Uckes, dochter van Uucko Berents en NN[p. 92], geboren circa 1635. Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Ucko Jans, geboren te Blijham op 4 oktober 1668, overleden te Blijham, zie 258[p. 62]. 2. Gijssel Jans, geboren te Blijham op 27 april 1662. 3. Geert Jans, geboren te Blijham op 20 september 1663. 4. Frouwe Jans, geboren te Blijham in juli 1670. Jacob Beerents Edes, zoon van Berent Edes en Teube Wubbes Eelsingh[p. 92], gedoopt te Wedde in 1630, Erfgezetene te Hoorn bij Wedde en molenaar te Winschoten, overleden (minstens 37 jaar oud) te Hoorn tussen 1667 en 1670, gehuwd (resp. ongeveer 30 en ongeveer 20 jaar oud) te Wedde circa 1660 met Haijke Everts, dochter van Evert Geerts Evers en Sijpke Jans[p. 92], gedoopt te Wedde in 1640, begraven te Wedde op 2 november 1719, gehuwd (resp. ongeveer 40 en ongeveer 45 jaar oud) (2) te Wedde circa 1680 met Wubbe Edes Rensinck, zoon van Ede Aickes Rensinck en Albertien Wubbes Eelsingh[p. 107], geboren te Wessinghuizen circa 1635, landbouwer. Uit dit huwelijk 5 kinderen: 1. Teube Jacobs, gedoopt te Blijham op 9 december 1666, overleden te Blijham, zie 259[p. 62]. 2. Berend Jacobs, geboren te Hoorn circa 1660, landbouwer, begraven te Wedde op 9 maart 1719, gehuwd (resp. ongeveer 30 en ongeveer 25 jaar oud) te Wedde circa 1690 met Frerickje Jacobs ter Borgh, dochter van Jacob Jurjens ter Borgh en Geertien Hindriks Swiers, geboren te Ter Borg circa 1665. 3. Sijpke Jacobs, geboren te Hoorn circa 1662. 4. Evert Jacobs, geboren te Hoorn circa 1668, brouwer te Oude Pekela en landbouwer zie BB WO nr.128, overleden (ongeveer 51 jaar oud) te Oude Pekela circa 1719, gehuwd (resp. ongeveer 28 en ongeveer 19 jaar oud) te Oude Pekela op 28 juni 1696 met Frouke Kiers, dochter van Kier Jans (landbouwer)[p. 117]en Trijntje Willems, gedoopt te Oude Pekela op 11 maart 1677, overleden (ongeveer 45 jaar oud) te Oude Pekela in 1723. 5. Geert Jacobs, geboren circa 1660. Pieter Ayelts, geboren te Vriescheloo circa 1608, landbouwer te Lutjeloo of Vriescheloo, gehuwd (resp. hoogstens 19 en hoogstens 21 jaar oud) voor 1627 met Rixte Tiabbes, dochter van Tiabbo Tiddens (eigenerfde, kerkvoogd en landbouwer) en Anna Eggens[p. 93], geboren te Vriescheloo circa 1606, overleden te Vriescheloo. Meier van Adolf Ripperda. Uit dit huwelijk 2 zonen: 1. Egge Pieters, geboren te Vriescheloo circa 1640, zie 262[p. 63]. 2. Ayolt Pieters, gehuwd met Geeske Jans Abels, dochter van Johan Abels en Esse Mensens Engelkens[p. 76], gedoopt te Blijham op 8 maart 1640, zie 256h[p. 77]. Elso Bruggers, zoon van Engel Bruggers[p. 93], geboren circa 1608, landbouwer te Vriescheloo zie

78


527.

BB nr.19, overleden (minstens 55 jaar oud) tussen 1663 en 1672, relatie met Hannes Hubbelingh, dochter van Hanno Boelmans Hubbeling en Anneke Jans Schulten[p. 93], geboren circa 1626, overleden (ongeveer 28 jaar oud) circa 17 januari 1654. De oudste sporen over de aanwezigheid van het geslacht Bruggers in Westerwolde bewijst een oud document uit 1571 waarin een Else Bruggers wordt genoemd (archief H.J.K. inv.nr.636 Charters ten Hove I, nr.143). De tekst luidt als volgt: Gestrenge erntfeste hoochgeleerde lieuwe besundere unde goede frunden. Wij hebben uwe scrifften van den 11e deser maent mitte bijgefoechde supplicatie van Else Bruggers tegen Hans Westerwolt ontfangen, ende die selvige van stonden drost te Wedde, Mathias Oirt toegeschickt, ten eynde dairop aenschouwe nemen ende vorschung geschein laten, alst behoiren zal, tot vermydunge van des suplianten wydere clachten, 't welck wy u voir antwoirde nyet en hebben willen verhalden, und zijn wij voirte tot u gantz geneycht und willich. God bevolen. Datum to Arnberghe den letsten octobris 1571. Margriete, geboren gravinnen van der Marck unde Arnberghe, vrouwe to Barbanson, Zevenberghe, Wedde etc. U goetwyllyge frundynne Margriet van der Marck. (vertaling in leesbaar oud nederlands door dhr. J. Meinema). Uit deze relatie 3 dochters: 1. Grietie Elzes, geboren te Vriescheloo circa 1650, overleden te Vriescheloo, zie 263[p. 63]. 2. Geertien, geboren circa 1640, overleden na 7, gehuwd (resp. ongeveer 20 en ongeveer 25 jaar oud) te Vriescheloo circa 1660 met Engel Alberts, zoon van Albert Harberts en Renske, geboren te Bellingwolde circa 1635, landbouwer te Vriescheloo. Uit dit huwelijk 5 kinderen. zie bb Vriescheloo nr 19. 3. Renske.

528. 529.

530. 531.

532. 533.

Egbert Jans, geboren circa 1630, relatie(2) met Berent Berents Beerents, geboren circa 1643. Uit deze relatie geen kinderen, gehuwd (resp. ongeveer 38 en ongeveer 28 jaar oud) (1) te Beerta op 11 februari 1668 met Lysbet Jans, dochter van Jan Derks (kerkvoogd) en Remke Edzkens[p. 94], geboren te Finsterwolde circa 1640. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Derk Egberts, gedoopt te Blijham op 8 november 1663, overleden (minstens 48 jaar oud) te Blijham na 1712, zie 264[p. 63]. 2. Ayske Egberts, geboren te Finsterwolde circa 1653, overleden (hoogstens 33 jaar oud) voor 1686, gehuwd (resp. ongeveer 25 en ongeveer 42 jaar oud) te Finsterwolde op 6 september 1678 met Jacob Claassen Vechter, zoon van Claes Cornelis Vechter (landbouwer BBWO 121) en Trijntjen Jacobs, geboren circa 1636, kerkvoogd, landbouwer te Westerlee BB WO 121, 123, (Jacob Claassen gehuwd (resp. ongeveer 50 en ongeveer 38 jaar oud) (1) te Westerlee op 13 juni 1686 met Trijntje Aeilkes, dochter van Aeilko Jurriens (landbouwer BB WO 133) en Teetje.), (Jacob Claassen gehuwd (resp. ongeveer 33 en ongeveer 24 jaar oud) (2) te Blijham op 2 april 1669 met Nantje Lupkes, dochter van Lupke Feyes (landbouwer en eigenerfde (Landeigenaar met bepaalde rechten)) en Tiaecke Eenjes[p. 79].), (Jacob Claassen gehuwd (resp. ongeveer 47 en ongeveer 25 jaar oud) (4) te Westerlee op 16 maart 1683 met Lamme Luijckens, dochter van Luicken Geerts en Nantje Jans Jurriens.). Luiken Meinerts, zoon van Meijnart Harmens (molenaar) en Engeltje Hillens[p. 94], geboren circa 1633, molenaar, gehuwd (resp. ongeveer 18 en ongeveer 16 jaar oud) te Blijham op 19 oktober 1651 met Grietje Roelfs, dochter van Berend Hamster (landbouwer Bell.28) en Jantje Roelfsing[p. 94], geboren circa 1635, gehuwd (resp. hoogstens 15 en hoogstens 73 jaar oud) (2) voor 1650 met Henricus Bernhardi, geboren circa 1577, predikant, overleden (ongeveer 70 jaar oud) in 1647. Uit dit huwelijk ĂŠĂŠn dochter: 1. Trijntje Luikens, geboren op 19 november 1756, zie 265[p. 64]. Lupke Feyes, zoon van Feije Alerts (kerspelman te Blijham) en Frouwe Boelens[p. 95], geboren te Blijham circa 1618, landbouwer en eigenerfde (Landeigenaar met bepaalde rechten), gehuwd (resp. ongeveer 22 en ongeveer 25 jaar oud) in 1640 met Tiaecke Eenjes, dochter van Eenje Eenjes en Naentie[p. 95], geboren circa 1615.

79


Uit dit huwelijk 7 kinderen: 1. Aaldrik Lupkens, geboren te Blijham circa 1645, relatie met Frouke Harms. Uit deze relatie één dochter. 2. Tjark Lupkens, geboren te Blijham op 3 augustus 1656, overleden (ongeveer 70 jaar oud) te Blijham in 1727, zie 266[p. 64]. 3. Feicke Luppes, gedoopt Nederlands Hervormd te Blijham op 19 oktober 1651. 4. Aeisse Lupkens, gedoopt te Blijham op 19 december 1641, overleden (minstens 51 jaar oud) na 1693, gehuwd (resp. ongeveer 22 en ongeveer 31 jaar oud) te Blijham op 23 mei 1664 met Engel Abels, zoon van Abel Ockes en Anna Tijes, geboren circa 1633. Uit dit huwelijk één zoon. 5. Nantje Lupkes, geboren te Blijham circa 1645, gehuwd met Jacob Claassen Vechter, (Jacob Claassen gehuwd (1) met Trijntje Aeilkes.), (Jacob Claassen gehuwd (3) met Ayske Egberts, dochter van Egbert Jans en Lysbet Jans[p. 79].), (Jacob Claassen gehuwd (4) met Lamme Luijckens.). Uit dit huwelijk 4 kinderen. 6. Doo Lupkes, gedoopt te Blijham op 12 november 1643. 7. Troutet Lupkes, gedoopt te Blijham op 31 mei 1660. 534.

535.

536.

Ds. Hillenius Eppens, zoon van Eppo Hiltiens (kerkvoogd en landbouwer BB Noordbroek nr.133) en Epke Elties[p. 95], geboren te Zuidbroek circa 1630, predikant, overleden (ongeveer 54 jaar oud) te Blijham op 24 maart 1684, gehuwd (resp. ongeveer 24 en 19 jaar oud) te Noordbroek op 25 juli 1654 met Remke Elleri, dochter van Ellerus Eppinus (predikant in Meeden in 1620, vanaf 1625 in Noordbroek) en Frouwe Oompkes[p. 96], geboren te Noordbroek op 13 maart 1635. Uit dit huwelijk 6 kinderen: 1. Frouwe Hillenius, geboren te Blijham op 25 februari 1666, overleden (minstens 21 jaar oud) te Blijham na 1688, zie 267[p. 64]. 2. Poppo Hillenius, geboren te Blijham in 1672, overleden (ongeveer 64 jaar oud) circa 1736, zie 282[p. 67]. 3. Ellerus Hillenius, gedoopt te Blijham op 28 oktober 1655, landbouwer en kerkvoogd te Bellingwolde, overleden (ongeveer 87 jaar oud) te Bellingwolde op 22 februari 1743, gehuwd (resp. ongeveer 29 en ongeveer 25 jaar oud) circa 1685 met Wieke Poppens, dochter van Poppo Gerhardi (predikant), geboren te Bellingwolde circa 1660, overleden (hoogstens 57 jaar oud) te Bellingwolde voor 1717. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 4. Eppo Hillenius, gedoopt te Blijham op 29 november 1657, landbouwer in Vriescheloo, overleden (ongeveer 75 jaar oud) op 4 mei 1733, gehuwd (resp. ongeveer 28 en ongeveer 20 jaar oud) te Blijham op 24 augustus 1686 met Rixte Ayolts, dochter van Aijolt Pieters en Rixte Jans, geboren te Lutjeloo, gedoopt te Blijham op 21 januari 1666. zie bb Vriescheloo nr 92. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 5. Epke Hillenius, gedoopt te Blijham op 25 mei 1661, overleden te Blijham. 6. Eltjo Hillenius, geboren te Blijham, gedoopt te Blijham op 11 april 1669, te Beerta, overleden (ongeveer 40 jaar oud) te Beerta circa 1710, gehuwd (resp. ongeveer 36 en ongeveer 20 jaar oud) (1) te Blijham op 20 november 1705 met Lucke Koenes, dochter van Koeno Aelkens (kerkvoogd) en Hemme Louwerts, geboren te Blijham circa 1685, overleden (67 jaar oud) te Beerta, begraven te Beerta op 19 september 1752, (Lucke gehuwd (resp. ongeveer 41 en ongeveer 38 jaar oud) (2) te Beerta op 15 december 1726 met Harmannus Garstman.). Uit dit huwelijk één zoon, gehuwd (resp. ongeveer 27 en ongeveer 20 jaar oud) (2) te Beerta op 30 juli 1696 met Elisabeth Egberts Swijckens, dochter van Egbert Swijckens (volmacht en eigenerfde) en Asse Rients, geboren te Beerta, gedoopt te Beerta op 20 februari 1676, overleden (ongeveer 23 jaar oud) te Beerta op 26 maart 1699. Uit dit huwelijk één dochter. Tammo Luikens, zoon van Luiken Lamberts (schoolmeester en koster) en Tiackien Tammes[p. 96], geboren te Vlagtwedde circa 1623, advocaat, overleden (ongeveer 73 jaar oud) te Vlagtwedde op 3 juli 1696, gehuwd (ongeveer 47 jaar oud) (2) circa 1670 met Elsien Jacobs, overleden te Vlagtwedde op 3 februari 1710. Hij trad af en toe op als advocaat te Vlagtwedde. In die hoedanigheid komt hij o.a. voor op 26 februari 1668: Insaecken d'E. Scriba Rasche in qlte Impt. verd. hebb d'adv. Tammo Luickens in qlte Ged. Uit dit huwelijk 6 kinderen, gehuwd (resp. ongeveer 34 en ongeveer 25 jaar oud) (1) te Vlagtwedde op

80


537.

8 september 1657 met Fenne Hindricks Tuinckers, dochter van Hendrik Hendriks en Elisabeth Roelfs van Tuinen (Tuinkers)[p. 97], geboren te Vlagtwedde circa 1632. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Luiken Tammes, geboren te Vlagtwedde circa 1658, zie 268[p. 65].

538. 539.

Jacob Jans Schuiringh, zoon van Jan Jans Schuiringh en Rixte[p. 97], gehuwd voor 1658 met Nelle Jacobs. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Gartje Jacobs Schuringh, gedoopt te Blijham op 28 mei 1671, zie 269[p. 65].

540.

Lucas Haselhoff, zoon van Derck Haselhoff (sergeant, veldscheerder-chirurgijn en borggraaf van 1637 t/m 1650 (rentmeester)) en Machdalena Sachsenhausen[p. 97], geboren te Wedde circa 1643, erfgezeten, kerkvoogd en koopman, overleden (minstens 78 jaar oud) te Blijham na 1721, gehuwd (resp. ongeveer 24 en 24 jaar oud) te Blijham op 26 april 1667 met Ettjen Elsens, dochter van Else Hemkes en Trijntje Heeres[p. 97], geboren te Blijham op 13 oktober 1642, gedoopt te Blijham op 30 oktober 1642, overleden (minstens 61 jaar oud) te Blijham tussen 1704 en 1707, gehuwd (resp. 16 en ongeveer 30 jaar oud) (2) te Blijham op 31 mei 1659 met Addo Nannens, geboren circa 1629. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Derk Lucas Hazelhoff, geboren te ws. Blijham in 1680, overleden (ongeveer 76 jaar oud) te Blijham op 29 april 1756, zie 270[p. 65]. 2. Beelke Haselhof, gedoopt te Blijham op 20 januari 1678, gehuwd (resp. ongeveer 21 en ongeveer 34 jaar oud) circa 1700 met Harmannus Schmaal, zoon van Claes Schmaal en Auke Alberts, gedoopt te Noordbroek op 10 december 1665, predikant te Blijham van 16-2-1691 tot zijn overlijden, te Blijham, overleden (ongeveer 57 jaar oud) te Blijham op 28 september 1723, (Harmannus gehuwd (beiden ongeveer 25 jaar oud) (2) circa 1691 met Pietertien Langerhuis.). Uit dit huwelijk 2 kinderen.

541.

542. 543.

544.

Hindrick Schinckel, geboren circa 1648, gehuwd (resp. hoogstens 32 en hoogstens 26 jaar oud) voor 1680 met Elske Geerts, geboren circa 1654. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Hester Schinkel, geboren te ws. Bellingwolde in 1680, overleden (ongeveer 49 jaar oud) te Blijham op 28 januari 1729, zie 271[p. 65]. Detmer Franssens, zoon van Frans Johans (hopman, kerkvoogd en landbouwer BB WO 211) en Gysele Alberts Ditmars[p. 98], geboren te Meeden in 1623, kerkvoogd, zijlvest, luitenant en landbouwer BB WO 211, overleden (ongeveer 53 jaar oud) te Meeden op 17 maart 1676, gehuwd (resp. ongeveer 27 en ongeveer 23 jaar oud) (2) te Zuidbroek op 20 juni 1650 met Hilchien Jochems Sticker, dochter van Jochem Hindricks Sticker en Eena Aapkens, geboren in 1627, overleden (ongeveer 39 jaar oud) te Meeden op 29 april 1666. Hij was landbouwer op een provinciale boerderij en luitenant "op de mieden". Hij was in 1676 luitenant (leider) van het schuttersgilde van Meeden, die in de eerste plaats tot doel had het dorp te beschermen bij eventuele aanvallen, het toezicht houden op maten en gewichten, de samenstelling van het brood, het schouwen van wapen, het waken bij ziekte en het begraven van gestorvenen. Op pinkstermaandag hield het schuttersgilde zijn jaarlijkse bijeenkomst waarbij met een roer (geweer), kruisboog of pijl en boog op een "papegoye" werd geschoten (dit is een houten vogel op een hoge paal). De beste schutter werd hierbij tot schutterskoning gekroond, deze moest dan op de zondag na pinksteren zijn mede broeders en zusters trakteren op bier. Als tegenprestatie moest elke schutter met zijn huisvrouw de koning vereren met vier brab (stuivers). (uit: Meeden geschiedenis van een Gronings dorp. pag 117 door S.H. Agterop.). Vele landelijke schuttersgilden starten het papegaaischieten op de eerste zondag van mei wanneer de meiboom was geplant. Kennelijk is hier onder invloed van het christendom het tijdstip naar pinksteren verschoven. In India is de papegaai het symbool van de liefdegod Kama voorgesteld met pijlen, zoals de klassieke Cupido, en zittend op een papegaai. (uit: De Keltische erfenis. door Eddy Valgaerts en Luk Machiels pag 264).

81


545.

546. 547.

552. 553.

554. 555.

556.

557.

558. 559.

Het woord schut of schutte komt niet van het woord schieten, maar van schutten, in de Duitse betekenis van schutzen (= beschermen). Oorspronkelijk zal het gilde dan ook schuttengilde geheten hebben. Uit dit huwelijk geen kinderen, gehuwd (resp. ongeveer 47 en ongeveer 25 jaar oud) (1) circa 1670 met Eelberen Sybolts Diddens, dochter van Sybolt Reemts (landbouwer te Vellage (Dld)) en Bontje Diddens[p. 98], geboren te Vellage (Dld) circa 1645, overleden te Böhmerwold (Dld), gehuwd (resp. hoogstens 40 en hoogstens 23 jaar oud) (2) voor 1685 met Koene Udes, zoon van Ude Alberts (landwirt) en Hille Edtzkens, geboren circa 1662, landbouwer, overleden (ongeveer 73 jaar oud) te Bohmerwolt (Dld) op 2 december 1735, (Koene gehuwd (resp. ongeveer 28 en ongeveer 37 jaar oud) (2) te Weener (Dld) op 30 januari 1690 met Eyke Jansen Haykes, dochter van Johan Haickes.). Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Sibolt Reempt Dethmers, geboren te Meeden op 17 januari 1675, overleden (69 jaar oud) te Meeden op 11 januari 1745, zie 272[p. 65]. 2. Frans Jans Detmers, geboren te Meeden circa 1671, landbouwer, te Holtgaste (Dld), overleden (ongeveer 65 jaar oud) te Holtgaste op 1 januari 1736, gehuwd (resp. ongeveer 42 en ongeveer 25 jaar oud) op 14 juli 1713 met Mayke Boelmans, dochter van Boelman Abels en Noentie Warnders, geboren circa 1688. 3. N. Detmers, gedoopt te Meeden op 5 oktober 1673, overleden (ongeveer 11 jaar oud) te Meeden op 21 mei 1685. Hessel Remkes, zoon van Remko Eltjes (landbouwer te Meeden) en Grete / Grietje Eppens[p. 98], geboren te Meeden, landbouwer te Meeden, overleden te Meeden na 1704, gehuwd (Bauwe ongeveer 22 jaar oud) te Veendam op 21 april 1667 met Bauwe Hebels, dochter van Hebel Eggens (landbouwer te Meeden BB WO 223) en Boucke Doedens[p. 99], geboren te Meeden circa 1645, overleden (ongeveer 55 jaar oud) te Meeden in 1700. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Jantje Hessels, geboren te Meeden op 26 september 1675, overleden (64 jaar oud) te Meeden op 19 mei 1740, zie 273[p. 65]. Focke Derks, geboren circa 1635, landbouwer, te Lesterhuis, gehuwd (resp. ongeveer 34 en ongeveer 26 jaar oud) (2) te Woldendorp op 3 december 1669 met Ykje Arents, geboren circa 1643. Uit dit huwelijk 5 kinderen, gehuwd (resp. hoogstens 33 en hoogstens 31 jaar oud) (1) voor 1668 met Martjen Reints, dochter van Reint Jacobs en NN[p. 99], geboren circa 1637. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Derk Fockes, geboren te Lesterhuis circa 1663, overleden (ongeveer 63 jaar oud) te Nieuwolda in 1726, zie 276[p. 66]. Abel Richts, zoon van Richt Eltjes (landbouwer) en Anna Abels[p. 99], geboren circa 1634, kerkvoogd, relatie met Etjen Hindricks, geboren circa 1640. Uit deze relatie één dochter: 1. Anje Abels, gedoopt te Nieuwolda op 15 oktober 1671, overleden (ongeveer 76 jaar oud) te Nieuwolda op 2 februari 1748, zie 277[p. 66]. Gerrit Hitjes, geboren te Wagenborgen circa 1647, te Nieuwolda, gehuwd (resp. ongeveer 23 en ongeveer 25 jaar oud) (2) te Nieuwolda op 1 juli 1670 met Bouwe Jans, dochter van Jan Claassens, geboren te Midwolda circa 1645. Uit dit huwelijk geen kinderen, gehuwd (resp. ongeveer 35 en ongeveer 24 jaar oud) (1) circa 1682 met Geertje Tammes, geboren circa 1658. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Hitjo Gerrits, gedoopt te Nieuwolda op 28 december 1686, overleden (hoogstens 57 jaar oud) voor 1744, zie 278[p. 66]. Tobias Garrelts, geboren circa 1653, gehuwd (resp. hoogstens 25 en hoogstens 19 jaar oud) voor 1678 met Antje Wibbes, geboren circa 1659. Uit dit huwelijk één dochter:

82


1. 560. 561.

562. 563.

Stijntjen Tobias, geboren in 1685, overleden (ongeveer 46 jaar oud) in 1731, zie 279[p. 66].

Berent Berents, Eigenerfde te Blijham, overleden Overleden voor 8 februari 1684, zie verzegeling voor de Drost van de heerlijkheid Westerwolde 30-6-1693, relatie met Elisabet Harmens, overleden Overleden na 30 juni 1693. Uit deze relatie één zoon: 1. Berent Berents ten Have, gedoopt te Blijham op 11 augustus 1667, zie 280[p. 66]. Sybolt Jacobs Hoving, geboren circa 1610, gehuwd (resp. ongeveer 29 en ongeveer 24 jaar oud) te Blijham op 29 oktober 1639 met Gepke Hindriks, geboren circa 1615. Uit dit huwelijk 3 dochters: 1. Tjaaktjen Sybolts Hovinga, gedoopt te Blijham op 22 juli 1660, zie 281[p. 66]. 2. Anna Sibolts, gedoopt te Blijham op 6 januari 1643, overleden (hoogstens 55 jaar oud) te Blijham voor 1699, gehuwd (resp. ongeveer 25 en ongeveer 28 jaar oud) te Blijham op 26 maart 1668 met Aeilko Berents, geboren te Blijham circa 1640. Uit dit huwelijk één zoon. 3. Albertjen Sibolts, geboren te Blijham circa 1645, gehuwd (resp. ongeveer 33 en ongeveer 44 jaar oud) te Eexta op 29 september 1678 met Albert Jans, geboren circa 1634, landbouwer BB WO 9, overleden te voor 27 mei 1709 te Eexta, (Albert kerkelijk huwelijk (ongeveer 31 jaar oud) (2) in 1665 met Geeske Jans.), (Albert gehuwd (resp. ongeveer 58 en ongeveer 39 jaar oud) (3) te Eexta op 28 maart 1692 met Elisabeth Jacobs Kist, dochter van Jacob Jansen Kist (boekbinder en boekverkoper) en Wypke Harmens.).

564. 565.

= 534. = 535.

566. 567.

Willem Ebels, relatie met Hille Jacobs. Uit deze relatie één dochter: 1. Esse Willems, zie 283[p. 67].

568. 569.

= 256. = 257.

572.

Evert Harms, geboren te Hatzum (Dld) circa 1654, overleden (ongeveer 66 jaar oud) te Blijham circa 1720, gehuwd (resp. ongeveer 23 en ongeveer 25 jaar oud) (2) circa 1677 met Hendrikje Harms, geboren circa 1652. Uit dit huwelijk geen kinderen, gehuwd (ongeveer 2 jaar oud) (3) te Vlagtwedde circa 1656 met Swaenke Abels, (Swaenke relatie(2) met Geert Harms Alveringh.), (Swaenke gehuwd (Jan Claessen ongeveer 43 jaar oud) (3) te Vlagtwedde op 12 maart 1682 met Jan Claessen Smidt, zoon van Claes Jans Smit (smid) en Frerickien Boelmans ter Haar[p. 133].). Uit dit huwelijk geen kinderen, gehuwd (resp. ongeveer 44 en ongeveer 43 jaar oud) (1) te Blijham op 16 januari 1698 met Jantien Boelman Eelsingh, dochter van Boelman Willem Eelsingh en Rixte Wubbes Abels[p. 99], geboren te Vlagtwedde circa 1655, overleden (hoogstens 61 jaar oud) te Blijham voor 1716, gehuwd (resp. ongeveer 19 en ongeveer 27 jaar oud) (2) te Vlagtwedde op 28 augustus 1674 met Harm Fokkes, geboren circa 1647. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Harm Everts, gedoopt te Blijham op 15 april 1699, overleden (ongeveer 62 jaar oud) te Blijham op 18 maart 1762, zie 286[p. 67].

573.

574. 575.

= 264. = 265.

576.

Abel Haijckes, zoon van Haijcko Abels en Doetje Fopkes[p. 99], gehuwd (2) te Nieuw Beerta op 14 april 1689 met Engel Jans. Uit dit huwelijk geen kinderen, gehuwd (1) te Nieuw Beerta op 23 oktober 1692 met Antje Hindricks.

577.

83


Uit dit huwelijk één zoon: 1. Hindrik Abels Moet, gedoopt te Nieuw Beerta op 14 juli 1695, zie 288[p. 68]. 612.

613.

614.

615.

Hemme Sijpkens, zoon van Sypke Hemmes (timmerman en kuiper te Schildwolde) en Hille Tijes[p. 100], gedoopt te Schildwolde op 25 januari 1674, timmerman, kuiper, stelmaker, overleden (minstens 57 jaar oud) te Schildwolde na 1732, gehuwd (ongeveer 22 jaar oud) te Schildwolde op 17 mei 1696 met Jantje Berends, geboren te Eelde. Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Berend Hemmes, gedoopt te Siddeburen op 18 januari 1702, begraven te Siddeburen op 4 juni 1783, zie 306[p. 68]. 2. Eelke Hemmes, gedoopt te Siddeburen op 21 februari 1696. 3. Sypke Hemmes, gedoopt te Siddeburen op 30 juli 1699, begraven te Siddeburen op 22 april 1768, gehuwd (ongeveer 25 jaar oud) (1) te Schildwolde op 15 maart 1725 met Sijben Sijmens, zoon van Sijmen Jacobs en Aafke Derks. Uit dit huwelijk geen kinderen, gehuwd (resp. ongeveer 33 en ongeveer 21 jaar oud) (2) te Wagenborgen op 15 augustus 1732 met Martje Mennes, zoon van Menno Tjaards en Willemke Willems, gedoopt te Wagenborgen op 23 november 1710, begraven te Siddeburen op 14 mei 1768. 4. Jurrien Hemmes, gedoopt te Siddeburen op 13 december 1705. Jan Alders, zoon van Aldert Jans (landbouwer te Westerlee BB WO nr.209) en Wobbe Jans[p. 100], gedoopt te Westerlee op 10 juli 1681, landbouwer te Meeden, begraven te Zuidbroek op 16 januari 1736, ondertrouwd te Meeden op 11 september 1707, gehuwd (ongeveer 36 jaar oud) te Meeden op 9 oktober 1717 met Geertyn Jans, dochter van Jan Hindriks (landbouwer) en Ebeltijn Tijarts[p. 100], geboren te Siddeburen, begraven te Siddeburen op 19 april 1763. Uit dit huwelijk 12 kinderen: 1. Ebeltijn Jans, gedoopt te Meeden op 2 december 1708, begraven te Siddeburen op 9 januari 1798, zie 307[p. 68]. 2. Wobke Jans, gedoopt te Meeden op 28 februari 1710. 3. Aldert Jans, gedoopt te Meeden op 27 februari 1711. 4. Wobke Jans, gedoopt te Meeden op 27 februari 1711. 5. Annegyn Jans, gedoopt te Meeden op 15 januari 1713. 6. Jan Hindriks, gedoopt te Meeden op 4 november 1714. 7. Wobke Jans, gedoopt te Meeden op 20 december 1716. 8. Wttijn Jans, gedoopt te Meeden op 7 augustus 1718. 9. Aldert Jans, gedoopt te Siddeburen op 19 januari 1721. 10. Hindrika Jans, gedoopt te Siddeburen op 31 januari 1723. 11. Hindrika Jans, gedoopt te Siddeburen op 13 mei 1725. 12. Allerdina Jans, gedoopt te Siddeburen op 29 december 1726.

620. 621.

Tamme Jans, geboren te Siddeburen circa 1672, relatie met Grietje Popkens, geboren te Siddeburen circa 1676. Uit deze relatie één zoon: 1. Jan Tammes, geboren te Siddeburen circa 1698, zie 310[p. 69].

622. 623.

Claes Cornelis, geboren te Siddeburen circa 1674, relatie met Aafke Pieters, geboren te Siddeburen circa 1678. Uit deze relatie één dochter: 1. Auke Claessen, geboren in 1700, zie 311[p. 69].

668.

Onno Bartels, zoon van Bartolt Jans (brouwer en landbouwer) en Asse Onnes[p. 100], geboren te Beerta in 1668, landbouwer te Beerta, overleden (ongeveer 54 jaar oud) te Beerta op 8 mei 1722, gehuwd (resp. ongeveer 30 en ongeveer 22 jaar oud) te Beerta op 1 mei 1698 met Elisabeth Geerts, dochter van Geert Haickens en Tiaeke Hommes[p. 100], gedoopt te Beerta op 15 augustus 1675, overleden (ongeveer 53 jaar oud) te Beerta op 28 januari 1729. Uit dit huwelijk 10 kinderen:

669.

84


1.

Seebo Onnes, gedoopt te Nieuw Beerta op 3 december 1708, overleden (hoogstens 41 jaar oud) voor april 1750, zie 334[p. 70]. 2. Geert Onnes, geboren te Beerta op 23 mei 1704, Landbouwer te Beerta BBB 23, diaken te Beerta 8-2-1736, ondertrouwd te Beerta op 16 maart 1730, gehuwd (resp. 25 en ongeveer 17 jaar oud) te Beerta op 17 maart 1730 met Weie Renken, dochter van Renko Andries en Martien Jans, geboren te Beerta, gedoopt te Beerta op 22 mei 1712. Uit dit huwelijk 10 kinderen. 3. Bartold Onnes, gedoopt te Beerta op 12 februari 1699, bierbrouwer en landgebruiker te Beerta en Nieuw Beerta, BBB68, overleden (ongeveer 34 jaar oud) te Nieuw Beerta op 29 november 1733, ondertrouwd (1) op 27 januari 1723, gehuwd (resp. ongeveer 24 en ongeveer 25 jaar oud) te Beerta op 26 februari 1723 met Grietje Melles, dochter van Mello Jurjens en Wopke Heeres, gedoopt te Winschoten op 26 november 1697, overleden (ongeveer 32 jaar oud) te Nieuw Beerta op 8 januari 1730. Uit dit huwelijk 4 kinderen, gehuwd (ongeveer 33 jaar oud) (2) te Nieuw Beerta op 1 februari 1733 met Swaantie Harms. Uit dit huwelijk één zoon. 4. Jan Onnes, gedoopt te Beerta op 16 november 1700, landbouwer te Beerta, overleden (ongeveer 38 jaar oud) in 1739, ondertrouwd te Noordbroek op 1 april 1729, gehuwd (resp. ongeveer 28 en ongeveer 22 jaar oud) te Beerta op 26 juni 1729 met Iktjen Harms, dochter van Hermen Frericks Hamster en Marretjen Jans, gedoopt te Noordbroek op 15 augustus 1706. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 5. Wybrant Onnes, overleden circa 1740 Boedelscheiding Scheemda op 3-8-1741, ondertrouwd te Scheemda op 27 april 1735, gehuwd te Scheemda op 1 mei 1735 met Brechtien Hindriks, dochter van Hindrik Jans en Albertje Roelfs, (Brechtien gehuwd (2) te Scheemda op 21 december 1741 met Fredrik Heijkens.). Uit dit huwelijk één zoon. 6. Andries Onnes, gedoopt te Beerta op 9 januari 1707. Ongehuwd. 7. Asse Onnes, gedoopt te Beerta op 27 april 1710. 8. Steije Onnes, gedoopt te Beerta op 25 maart 1713, overleden in 1713. 9. Stije Onnes, gedoopt te Beerta op 2 december 1714, gehuwd (ongeveer 25 jaar oud) te Beerta op 29 mei 1740 met Martien Bronts. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 10. Hindrik Onnes, gedoopt te Beerta op 19 december 1717, landbouwer te Nieuw Beerta BBB 57, overleden (ongeveer 60 jaar oud) te Nieuw Beerta op 28 april 1778, ondertrouwd te Beerta op 31 juli 1745, gehuwd (ongeveer 27 jaar oud) te Beerta op 1 augustus 1745 met Teelke Jans, dochter van Jan Harms Hollander (landbouwer te Nieuw Beerta BBB 47) en Jantjen Rijkens. Uit dit huwelijk 7 kinderen. 670. 671.

688. 689.

Luppo Meertens, zoon van Meerten Ebels en Trijntje Jans[p. 101], gedoopt te Beerta op 20 december 1674, landbouwer te Nieuw Beerta (zie BBB44), gehuwd (resp. ongeveer 25 en ongeveer 23 jaar oud) te Nieuw Beerta op 5 mei 1700 met Reeneke Hindricks, dochter van Hendrik Heres en Eltien Jacobs[p. 101], gedoopt te Nieuw Beerta op 2 juli 1676. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Fenje Luppens, gedoopt te Nieuw Beerta op 19 januari 1710, zie 335[p. 70]. Arend Jans, zoon van Jan Hindriks[p. 101], landbouwer, overleden op 31 mei 1753, gehuwd te Weener op 29 april 1710 met Engel Egberts, dochter van Egbert Jans[p. 101]. Hij leefde als pachter 'in de Horn' (Hornhusen). De door hem en zijn nazaten bewoonde plaats Hemmenheerd was destijds eigendom van Anna Maria van Ihering, geboren Van Velgen. Zij leende van het echtpaar Arend en Engel 350 daalder, waardoor in Aurich op 29 april 1715 een schuldbewijs opgesteld werd. Als getuigen waren benoemd: R. van Ihering, der Wagemeister Willem Vietor uit Leer en Peter Steerenborg, zwager van de schuldeiser. Bovendien had mevrouw Van Ihering al in 1710 400 daalder, in 1712 1000 daalder em in 1713 500 daalder geleend zodat ze tenslotte in 1717 tot terugbetaling werd veroordeeld. Het kwam tenslotte tot een vergelijk en Arend Janssen kocht de tot toen gepachte heerd die toen 33,5 Diemat groot was. Uit dit huwelijk 3 zonen: 1. Egbert Arents Groeneveld, geboren te Hornhusen (Dld) op 13 januari 1714, overleden (61 jaar oud) te Weener op 7 april 1775, zie 344[p. 70]. 2. Jan Arends, gedoopt op 20 februari 1711, overleden (ongeveer 35 jaar oud) op 25 augustus 1746. Ongehuwd.

85


3.

Hinderk Arends, geboren op 22 mei 1718, overleden (10 maanden oud) op 14 april 1719.

690. 691.

Luppo Reints, relatie met Tibe Albers. Uit deze relatie één dochter: 1. Hindrikje Luppen, geboren te Weener op 1 juli 1717, overleden (57 jaar oud) te Weener op 11 april 1775, zie 345[p. 71].

694.

Johann (Jan) Janssen. één dochter: 1. Tjadduwe Jans, overleden te Coldam op 6 juli 1780, zie 347[p. 71].

752.

Tjaard Scheltes, zoon van Hiltie Scheltes (landbouwer) en Anneke Jans[p. 101], geboren te Schildwolde circa 1650, landbouwer, overleden (ongeveer 49 jaar oud) te Hellum in 1699, gehuwd (resp. ongeveer 23 en ongeveer 18 jaar oud) te Schildwolde op 4 mei 1673 met Evertien Jans, dochter van Jan Dercks en Trijne Roelfs[p. 102], geboren te Hellum circa 1655, gedoopt te Hellum op 14 maart 1710. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Hiltje Scheltens, geboren te Hellum in 1691, zie 376[p. 71].

753.

754. 755.

772. 773.

774. 775.

Cornellis Jans, zoon van Jan Alberts en Jantien Hindricks[p. 102], gedoopt te Schildwolde op 29 maart 1672, overleden (minstens 34 jaar oud) na 1707, gehuwd (resp. ongeveer 24 en ongeveer 30 jaar oud) te Schildwolde op 12 juli 1696 met Cornelisjen Geutjes, dochter van Geutje Jans en Claeske[p. 102], gedoopt te Schildwolde op 21 januari 1666, overleden (hoogstens 56 jaar oud) voor 1723. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Jantje Cornelis, geboren te Hellum in 1697, overleden (minstens 40 jaar oud) na 1737, zie 377[p. 71]. Johann Lessen, Landwirt, Hausmann, overleden in 1703, begraven te Dyckhausen op 19 oktober 1703, gehuwd te Dyckhausen voor 1685 met Sybilla Meents, dochter van Meent Ricells en Magdalene NN[p. 102], begraven te Dyckhausen op 23 oktober 1713. Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Cornelius van, geboren te Dyckhausen op 24 februari 1689, overleden (64 jaar oud) te Bunde op 22 mei 1753, zie 386[p. 71]. 2. Johan Cornelius, gedoopt te Dykhausen op 8 november 1685, begraven te Dyckhausen op 20 september 1703. 3. Almuth Margaretha Janssen Lessing, geboren circa 1687, gehuwd (ongeveer 18 jaar oud) te Dyckhausen op 28 mei 1705 met Möhlman. 4. Ico Jansen, geboren te Dyckhausen circa 1694, overleden te Dyckhausen in 723. Tjabe Hyben, geboren te Bunde op 16 mei 1670, gedoopt te Bunde op 16 mei 1670, overleden (60 jaar oud) te Bunde op 29 oktober 1730, gehuwd (23 jaar oud) te Bunde op 29 april 1694 met Aaltje Lauwers, geboren te Bunderneuland, overleden te Bunde op 21 september 1737. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Geeske Tjaben, geboren te Jemgum op 23 augustus 1696, overleden (85 jaar oud) te Bunde op 1 september 1781, zie 387[p. 71].

778. 779.

Pieter Heres, geboren in 1655, overleden (ongeveer 74 jaar oud) in 1729, relatie met Grietje Louwers Groen, geboren in 1655, overleden (ongeveer 68 jaar oud) in 1723. Uit deze relatie één dochter: 1. Anke Pieters, geboren te Bunde op 13 juni 1691, overleden (60 jaar oud) te Charlottenpolder op 24 juli 1751, zie 389[p. 72].

912.

Mr. Jan Albert Sichterman, zoon van Gallenus Sichterman (Majoor van het

86


913.

52e regiment infanterie) en Margaretha Celosse[p. 102], geboren te Groningen op 19 september 1692, gedoopt te Groningen op 23 september 1692, Onderkoopman in 1716, opperkoopman en opperhoofd te Cassimbazaar 17 juli 1731. directeur en fiscaal van Bengalen 18 juni 1734, raad en extra-ord. van Indie 16 juni 1740, raad ord. 30 juni 1744, admiraal van de retourvloot 14 september. 1744, overleden (71 jaar oud) te Groningen op 15 januari 1764, relatie met Sibylla Volkera Sadelijn, dochter van Jacob Sadelijn (secunde (= hoofdadministrateur) en later directeur (1727-1731) van Bengalen) en Anna Francoise Pelgrom[p. 102], geboren te Hougly Bengalen op 3 december 1699, gedoopt te Hougly Bengalen op 6 december 1699, overleden (81 jaar oud) te Groningen op 17 maart 1781. Ging in 1708 in het leger en Toen bracht hij het 23 tot jaarluitenant. oud was, had hij het ongeluk verwikkeld te raken in een onenigheid, die leidde tot een duel. Het duel was bij wet verboden, maar werd in het algemeen gedoogd, vooral omdat het niet ging om de tegenstander te doden, alleen om hem te raken en winnaar te worden. Jam Albert werd ook winnaar maar ipv zijn tegenstander te verwonden had hij hem doorstoken. Uit deze relatie 8 kinderen: 1. Anthony Ewout, geboren te Hougly Bengalen op 18 februari 1722, overleden (34 jaar oud) te 's Gravenhage op 24 maart 1756, zie 456[p. 73]. 2. Galenus Jacob, geboren op 29 december 1722, overleden (2 jaar oud) op 18 juni 1725. 3. Francina Margaretha, geboren te Batavia op 14 maart 1724, gedoopt te Batavia op 16 maart 1724, overleden (ongeveer 64 jaar oud) in 1789, gehuwd (20 jaar oud) op 25 mei 1744 met Scato Gockinga, President van de Hoge Justitiekamer van Stad en Lande, overleden in 1799. 4. Gerrit Jan, geboren te Batavia op 5 mei 1725, gedoopt te Batavia op 8 mei 1725, overleden (ongeveer 70 jaar oud) in 1796, relatie met Constantia Maria Swissaert. Uit deze relatie geen kinderen. 5. Johanna Maria, geboren te Hougly Bengalen op 27 augustus 1726, gedoopt op 3 december 1726, overleden (30 jaar oud) op 27 december 1756, gehuwd (resp. 17 en 27 jaar oud) te Groningen op 23 mei 1744 met Berend van Iddekinge, zoon van Pieter Rembt van Iddekinge[p. 90]en Beerda Johanna Gerlacius, geboren te Groningen op 9 maart 1717, overleden (84 jaar oud) op 15 juni 1801. Uit dit huwelijk ĂŠĂŠn zoon. 6. Jan Albert, geboren te Cassimbazar op 17 september 1733, gedoopt op 1 januari 1734, overleden (ongeveer 16 jaar oud) in 1750, VOC dienaar en koning van Groningen, pag 73. Bracht het tot kapitein in Saksische dienst. In 1750 is hij gesneuveld. 7. Sibylla Volkera, geboren te Hougly Bengalen op 6 september 1735, gedoopt op 3 december 1735, overleden (ongeveer 67 jaar oud) in 1803, gehuwd (ongeveer 19 jaar oud) in 1755 met Rembt Tobias van Iddekinge, Kolonel der Cavalerie en Commandant van de Oude Schans, overleden in 1779. 8. Christina Elisabeth, geboren op 26 november 1738, gedoopt op 5 februari 1739, overleden (ongeveer 55 jaar oud) in 1794, gehuwd (ongeveer 27 jaar oud) in 1766 met Anton Adriaan Lord Falconer of Haulkerton, zoon van William Falconer en Remberdina van Iddekinge, Regent van Groningen. In 1769 verhuist naar Schotland waar hij de vijfde Graaf van Kintore werd.

87


914.

915.

916. 917.

918.

919.

Jhr. Mello Alberda van Rensuma, zoon van Jhr. Onno Tamminga van Alberda en Josina Petronella Clant[p. 103], geboren te Uithuizermeeden op 3 juli 1701, gedoopt te Uithuizermeeden op 3 juli 1701, overleden (63 jaar oud) te Zandeweer op 25 oktober 1764, gehuwd (resp. 51 en 33 jaar oud) (2) te Gieten op 16 oktober 1752 met Anna Christina barones van Echten, dochter van Johan van Echten tot Echten en Christina Elisabeth von Cronström, geboren op 1 juni 1719 NDVA 1900, overleden (ongeveer 65 jaar oud) in 1785, (Anna Christina barones van gehuwd (resp. ongeveer 16 en ongeveer 46 jaar oud) (2) te Ruinen in 1736 met Nicolaas Harmen van Echten.). heer van Nijenstein Rensuma. Uit dit huwelijk geen kinderen, gehuwd (resp. 22 en ongeveer 24 jaar oud) (1) te Uithuizermeeden op 4 juli 1723 met Catharina Magdalena Alberda van Eenum, dochter van Jhr. Reint Alberda en Johanna Horenken[p. 103], geboren in 1699, gedoopt te Eenum op 2 juli 1699, overleden (ongeveer 42 jaar oud) te Uithuizermeeden op 17 september 1741, begraven te Uithuizermeeden op 22 september 1741. Uit dit huwelijk 2 dochters: 1. Josina Petronella Alberda van Nijestein, geboren te Groningen op 24 november 1724, overleden (79 jaar oud) te Groningen op 24 april 1804, zie 457[p. 73]. 2. Johanna Catharina Alberda, geboren in 1729, overleden (ongeveer 79 jaar oud) in 1808, gehuwd (resp. ongeveer 23 en ongeveer 30 jaar oud) in 1752 met Tobias Jan van Iddekinge, geboren in 1722, overleden (ongeveer 67 jaar oud) in 1789. Uit dit huwelijk één zoon. Mr. Adriaen Wildervanck, zoon van Mr. Everhard Wildervanck en Elisabeth Hora[p. 104], geboren te Groningen op 21 maart 1689, overleden (56 jaar oud) te Groningen op 31 oktober 1745, gehuwd (resp. 30 en 23 jaar oud) te Groningen op 1 april 1719 met Hillegonda Laman, dochter van Paulus Laman en Harmanna Cruidenier[p. 89], geboren te Groningen op 27 mei 1695, gedoopt te Groningen op 28 mei 1695, overleden (44 jaar oud) te Groningen op 20 april 1740. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Mr. Paulus Adriaan, geboren te Groningen op 18 januari 1723, overleden (47 jaar oud) te Groningen op 11 februari 1770, zie 458[p. 74]. Cornelis Tjassens, zoon van Daniel Tjassens (Ambtman van het Gorecht) en Brechtina Tjaden[p. 104], geboren te Groningen op 5 februari 1701, gedoopt te Groningen, Grote Kerk op 6 februari 1701, Burgemeester van Groningen, admiraliteitsheer, rekenmeester, raadsheer, overleden (83 jaar oud) te Groningen op 27 september 1784, begraven te Groningen op 2 oktober 1784, ondertrouwd te Groningen op 30 april 1729, gehuwd (resp. 28 en 25 jaar oud) te Groningen op 15 mei 1729 met Harmanna Wolthers, dochter van Harmen Wolthers en Anna Emmius[p. 104], geboren te Groningen op 10 augustus 1703, gedoopt te Groningen, Martinikerk op 17 augustus 1703, overleden

88


(71 jaar oud) te Groningen op 11 juni 1775. In 1775 was hij voogd van het nieuwe Aduarder Gasthuis. Uit dit huwelijk 8 kinderen: 1. Brechtina Cornelia, geboren te Groningen op 19 september 1731, overleden (75 jaar oud) te Groningen op 4 september 1807, zie 459[p. 74]. 2. Anna Arendina Cornelia, geboren te Groningen op 7 april 1741, gedoopt te Groningen, Martinikerk op 9 april 1741, overleden (64 jaar oud) te Groningen op 17 mei 1805, ondertrouwd te Leeuwarden op 4 december 1767, kerkelijk huwelijk (resp. 26 en 36 jaar oud) te Groningen op 20 december 1767 met Theodorus Brunsveld Keiser, zoon van Gerhard Jacob Keiser en Anna Margaretha van Brunsveld, geboren te Groningen op 1 november 1731, gedoopt te Groningen, Martinikerk op 4 november 1731, In 1778 luitenant - kolonel, overleden (75 jaar oud) te Groningen op 29 september 1807. Op 13 december 1767 werd de attestatie van Theodorus Brunsveld Keiser afgegeven van Leeuwarden naar Groningen. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 3. Harman, geboren te Groningen op 10 augustus 1735, gedoopt te Groningen, Martinikerk op 19 augustus 1735, raadsheer en ambtman te Groningen, overleden (68 jaar oud) te Groningen op 16 februari 1804, begraven te Groningen, Broerkerk, ondertrouwd (1) te Groningen op 9 mei 1764, kerkelijk huwelijk (resp. 28 en 25 jaar oud) te Groningen op 24 juni 1764, GrKw deel 3 180/22-23 met Anna Laman, dochter van Willem Laman (secretaris te Groningen) en Edzardina Johanna Smith, geboren te Groningen op 16 maart 1739, gedoopt te Groningen, Der Aa-kerk op 18 maart 1739, overleden (29 jaar oud) te Groningen op 17 augustus 1768 Overleden in het kraambed, begraven te Groningen op 21 augustus 1768. Uit dit huwelijk 3 kinderen, kerkelijk huwelijk (resp. 37 en ongeveer 24 jaar oud) (2) te Groningen op 24 november 1772 met Trijntien Derks Runeman, dochter van Derk Jans Runeman (trekschipper te Groningen aan het Damsterdiep) en Trijntje Mellens, geboren te Groningen, gedoopt te Groningen, Martinikerk op 18 augustus 1748, overleden (ongeveer 66 jaar oud) te Groningen op 15 april 1815. Uit dit huwelijk ĂŠĂŠn zoon. 4. Hermanna Elizabeth, geboren te Groningen in 1744, gedoopt te Groningen, Martinikerk op 27 december 1744, overleden (ongeveer 82 jaar oud) te Groningen op 31 december 1826. 5. Harmen, gedoopt te Groningen, Der Aa-kerk op 5 juli 1730, overleden Jong overleden 6. Harmen, gedoopt te Groningen, Martinikerk op 24 maart 1733, overleden (hoogstens 1 jaar oud) voor 1735. 7. DaniĂŤl Herman, gedoopt te Groningen, Der Aa-kerk op 11 september 1737, overleden (ongeveer 56 jaar oud) in 1794, ondertrouwd (resp. ongeveer 17 en ongeveer 30 jaar oud) te Groningen op 9 augustus 1755 met Anna Engelina Geertruda Ellents, dochter van Gerard Coenraad Ellents (ontvanger-generaal en deputeerde) en Engelina Julilens, gedoopt te Assen op 29 juli 1725. Het echtpaar kwam in 1765 met attestatie van Gieten naar Haren en op 4 maart 1770 gingen ze met attestatie naar Hoogezand. Uit deze relatie 3 zonen. 8. Samuel Wolter, geboren te Groningen op 19 augustus 1739, gedoopt te Groningen, Der Aa-kerk op 19 augustus 1739, secretaris van de Hoofdmannenkamer, ontvanger, landdrost, curator en lid van Gedeputeerde Staten, overleden (74 jaar oud) te Groningen op 21 februari 1814, ondertrouwd te Groningen op 14 juni 1766, kerkelijk huwelijk (resp. 26 en ongeveer 25 jaar oud) te Groningen, Broerkerk op 29 juni 1766 met Harmanna Maria Laman, dochter van Willem Laman (secretaris te Groningen) en Edzardina Johanna Smith, gedoopt te Groningen, Martinikerk op 26 februari 1741, overleden (ongeveer 70 jaar oud) te Groningen op 9 april 1811. Uit dit huwelijk 10 kinderen. 920. 921.

Paulus Laman, zoon van Jan Laman en Maria Jason[p. 106], gedoopt te Groningen op 4 juni 1668, gehuwd (resp. ongeveer 24 en ongeveer 20 jaar oud) te Groningen op 21 mei 1693 met Harmanna Cruidenier, dochter van Samuel Cruidenier en Hillegonda Sighers[p. 106], gedoopt op 18 november 1672. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Hendrik, gedoopt te Groningen op 28 november 1708, overleden (ongeveer 27 jaar oud) te Groningen op 22 juli 1736, zie 460[p. 74]. 2. Hillegonda, geboren te Groningen op 27 mei 1695, overleden (44 jaar oud) te Groningen op 20 april 1740, zie 917[p. 88].

89


922. 923.

Edzard Smith, relatie met Henrica Maria Toppingha. Uit deze relatie één dochter: 1. Catharina, gedoopt op 21 maart 1704, overleden (ongeveer 82 jaar oud) op 19 november 1786, zie 461[p. 74].

924.

Rembt van Iddekinge, zoon van Tobias van Iddekinge en Hilleke Noorthoorn[p. 106], geboren te Groningen op 27 oktober 1636, Lid Generale rekenkamer 1671-1678, gezworene 1672-1679, lid ter Admiraliteit te Amsterdam 1674, lid Provinciale Rekenkamer en Staten Generaal 1679, Raadsheer van Groningen 1680-1700, lid Gedeputeerde Staten 1682-1701, bewindhebber W.I.C. 1694-1719, lid hoofdmannenkamer 1695-1715, curator Hogeschool 1696-1719, burgemeester van Groningen 17061719, overleden (82 jaar oud) te Groningen op 16 juli 1719, gehuwd (resp. 44 en 30 jaar oud) te Groningen op 23 april 1681, kerkelijk huwelijk NH te Groningen op 23 april 1861 met Maria Verrucius, dochter van Peter Verrutius (Majoor te paard, in 1672 onderbevelhebber der ruiterij te Groningen, commandant van Bourtange) en Cornelia de Bergaigne[p. 106], geboren te Bergen op Zoom op 17 augustus 1650, overleden (74 jaar oud) te Groningen op 6 maart 1725. Uit dit huwelijk 5 kinderen: 1. Tobias Jan van, gedoopt te Groningen op 2 december 1689, overleden (ongeveer 69 jaar oud) op 2 november 1759, zie 462[p. 74]. 2. Cornelia Rembertina Maria van, geboren in 1688, overleden (ongeveer 24 jaar oud) te Anloo op 20 april 1712, begraven te Anloo, gehuwd (resp. ongeveer 19 en 24 jaar oud) te Groningen op 13 september 1707 met Wolter Hendrik Ellents, zoon van Coenraad Ellents (Advocaat te Anloo 1650-1660) en Anna Geertruid Sichterman, geboren te Anloo op 7 mei 1683, solliciteur militair 1698, ontvanger generaal van Drenthe 1698, ette 1706, verwalter landschrijver 1709, landschrijver 1713, oprichter en deelgenoot Annerveensche Compagnie 1712, ouderling Zuidlaren 1719, overleden (41 jaar oud) te Zuidlaren op 11 juli 1724, begraven te Anloo, (Wolter Hendrik gehuwd (32 jaar oud) (2) te Kampen op 3 september 1715 met Rudofina Anna Lemker.). Uit dit huwelijk één zoon. 3. Pieter Rembt van, geboren te Groningen op 9 augustus 1682, gedoopt te Groningen op 29 juli 1683, overleden (75 jaar oud) te Groningen op 6 juli 1758, kerkelijk huwelijk (resp. 27 en ongeveer 21 jaar oud) te Groningen op 12 januari 1710 met Beerda Johanna Gerlacius, dochter van Antonie Gerlacius en Adriana Sophia van Persijn, gedoopt te 's Gravenhage op 19 februari 1688, overleden (ongeveer 61 jaar oud) te Groningen op 24 januari 1750. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 4. Helena, gedoopt te Groningen op 1 oktober 1685. 5. Tobias Jan, gedoopt te Groningen op 31 januari 1682.

925.

926.

Peter van Nijeveen, zoon van Arnold van Nijeveen[p. 106]. één dochter: 1. Helena Elisabeth van, zie 463[p. 74].

976.

Jurgen Eutin, geboren circa 1623, overleden (minstens 35 jaar oud) na 1658, Domarchief te Ratzenburg, kerkelijk huwelijk (ongeveer 25 jaar oud) te Malchin (Mecklenburg) op 6 november 1648 met Engel Tarnouwen, overleden na 1660, kerkelijk huwelijk (2) te Malchin op 5 november 1660 met David Rahn. Uit dit huwelijk geen kinderen, kerkelijk huwelijk (3) in 1661 met Joachim Titiken. Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Christian, gedoopt te Malchin (Mecklenburg) op 15 maart 1654, overleden (ongeveer 67 jaar oud) te Malchin op 4 januari 1722, zie 488[p. 75]. 2. Jurgen, gedoopt Ev. Luth te Malchin op 15 augustus 1649. 3. Margrit (Margareta), gedoopt Ev. Luth te Malchin op 11 januari 1652, kerkelijk huwelijk (ongeveer 23 jaar oud) Ev. Luth te Malchin op 10 november 1675 met Jurgen Rahm. 4. Anna, gedoopt Ev.Luth te Malchin op 17 september 1658.

977.

980.

Jan Hendriksen, zoon van Hendrik NN[p. 106], geboren voor 1665, overleden (ongeveer 43 jaar oud) voor 1708, kerkelijk huwelijk (resp. minstens 20 en ongeveer één maand oud) in 1685 met

90


981.

Stijne Jansen Horstink, dochter van Jan Horstink[p. 106], gedoopt in 1685, overleden (ongeveer 23 jaar oud) te Hengelo in 1708, RBS 912 lidmaten Hengelo blz.203, nr 36: Op Paschen 1706 Christina Horstink, kerkelijk huwelijk (ongeveer 16 jaar oud) (2) te Hengelo (Gld) op 9 april 1701 met Harmen Noordik / Noordink. Uit dit huwelijk 2 dochters. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Hendrik Jansen Kempelman, gedoopt in 1688, zie 490[p. 75].

982.

Jan Engbertsen. één dochter: 1. Guude (Gudela, Geultje) Jansen, zie 491[p. 75].

986. 987.

Foppe Boeles, kerkelijk huwelijk te Tolbert in oktober 1681 met Hindrikjen Berens. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Claeske Foppes, geboren te Marum op 30 maart 1683, zie 493[p. 76]. 2. Harmen Foppes, gedoopt te Marum op 28 september 1684.

988.

Sijwke Peters, zoon van Peter Peters[p. 107], gedoopt Nederlands Hervormd te Middelstum op 28 november 1658, relatie met Geertjen Mennens. Uit deze relatie 4 zonen: 1. Menno Sijwkes, gedoopt Nederlands Hervormd te Middelstum op 28 maart 1706, zie 494[p. 76]. 2. Peter Sijwkes, gedoopt Nederlands Hervormd te Middelstum op 2 december 1707. 3. Peter Sijwkes, gedoopt Nederlands Hervormd te Middelstum op 18 november 1708. 4. Peter Sijwkes, gedoopt Nederlands Hervormd te Middelstum op 6 november 1710.

989.

990. 991.

Eltjen Gerrits, relatie met Auke Derks, dochter van Dirck Peters en Anje Claesen[p. 107], gedoopt Nederlands Hervormd te Middelstum op 10 november 1678. Uit deze relatie 12 kinderen: 1. Anje Eltjes, gedoopt Nederlands Hervormd te Middelstum op 19 maart 1706, zie 495[p. 76]. 2. Derk Eltjes, gedoopt Nederlands Hervormd te Middelstum op 25 december 1698. 3. Gerrit Eltjes, gedoopt Nederlands Hervormd te Middelstum op 17 maart 1700. 4. Jannes Eltjes, gedoopt te Middelstum op 8 juli 1701. 5. Anje Eltjes, gedoopt Nederlands Hervormd te Middelstum op 19 november 1702. 6. Gerrit Eltjes, gedoopt Nederlands Hervormd te Middelstum op 20 januari 1704. 7. Gerrit Eltjes, gedoopt Nederlands Hervormd te Middelstum op 20 januari 1709. 8. Trijntje Eltjes, gedoopt Nederlands Hervormd te Middelstum op 5 oktober 1710. 9. Trijntie Eltjes, gedoopt Nederlands Hervormd te Middelstum op 7 februari 1712. 10. Auke Eltjes, gedoopt Nederlands Hervormd te Middelstum op 18 februari 1714. 11. Trijnje, gedoopt Nederlands Hervormd te Middelstum op 24 november 1715. 12. Gerritje Eltjes, gedoopt te Middelstum op 12 maart 1717.

Generatie XI (stamgrootouders) 1024. Abel Geerts, zoon van Wubbe Geerdes[p. 107], geboren circa 1555, kassier, overleden te Vlagtwedde, relatie met 1025. Geeske Everts, dochter van Evert Everts en Rikste[p. 107], geboren te Wessinghuizen circa 1555. woonde in Vlagtwedde. Uit deze relatie 4 kinderen: 1. Johan Abels, zie 512[p. 76]. 2. Evert Abels. Op 19 november 1620 werd hij als student te Groningen ingeschreven als Everhardy Abelii van Westerwoldanum. Hij woonde waarschijnlijk in Vlagtwedde. 3. Geertken Abels, geboren circa 1590, overleden (ongeveer 57 jaar oud) op 3 juni 1647, gehuwd (resp. ongeveer 25 en ongeveer 60 jaar oud) circa 1615 met Hilwert Engelkens, zoon van

91


4.

Harmen Engelkens (landbouwer te Vriescheloo) en Tibe, geboren te Vriescheloo circa 1555, landbouwer te Vriescheloo. zie bb Vriescheloo nr 25. Uit dit huwelijk 3 kinderen. Wubbe Abels, geboren te Vlagtwedde circa 1585, belastingpachter en kastelein, overleden (minstens 68 jaar oud) te Vlagtwedde tussen 1653 en 1654, gehuwd (resp. ongeveer 20 en ongeveer 15 jaar oud) te Wedde circa 1605 met Janneke Jans Schulten, dochter van Johan Berents Schulten (landbouwer) en Rixte[p. 133], geboren te Wedde circa 1590, overleden (minstens 82 jaar oud) te Vlagtwedde tussen 1672 en 1680, zie 2295[p. 116]. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

1026. Menso Johans, relatie met 1027. Anna NN. Uit deze relatie één dochter: 1. Esse Mensens Engelkens, zie 513[p. 76]. 1034. Uucko Berents, geboren circa 1604, relatie met 1035. NN. Uit deze relatie één dochter: 1. Barbara Uckes, geboren circa 1635, zie 517[p. 78]. 1036. Berent Edes, zoon van Ede Berent Edes (erfgezeten) en Harmke Alberts Memes[p. 107], geboren te Hoorn, Wedde circa 1594, landbouwer en erfgezeten te Hoorn (landeigenaar met bepaalde rechten) zie Gron. Volkasalmanak 1949 pag.58, overleden (minstens 70 jaar oud) te Hoorn na 1664, gehuwd (resp. ongeveer 22 en ongeveer 24 jaar oud) te Onstwedde op 26 november 1616 met 1037. Teube Wubbes Eelsingh, dochter van Wubbe Willems Eelsingh (erfgezeten) en Harmke Willems Heyes[p. 107], geboren te Elleringhuizen circa 1592, overleden (minstens 72 jaar oud) te Hoorn na 1664. Uit dit huwelijk 5 kinderen: 1. Jacob Beerents, gedoopt te Wedde in 1630, overleden (minstens 37 jaar oud) te Hoorn tussen 1667 en 1670, zie 518[p. 78]. 2. Ede Berents, geboren te Hoorn circa 1620, molenaar, te Winschoten, gehuwd (resp. ongeveer 29 en ongeveer 24 jaar oud) te Winschoten op 16 mei 1649 met Eetje Jans Hoovingh, dochter van Jan Hoovingh en Sijben Jacobs, geboren te Blijham circa 1625. 3. Wilcke Berents, geboren te Hoorn circa 1625, gehuwd (resp. ongeveer 39 en ongeveer 35 jaar oud) te Winschoten op 7 december 1664 met Grietje Phebens, geboren te Winschoten circa 1629, (Grietje gehuwd (resp. ongeveer 25 en ongeveer 30 jaar oud) (2) te Winschoten in 1654 met Jan Harmens.). 4. Willem Berents, geboren te Hoorn circa 1630, overleden (minstens 27 jaar oud) na oktober 1657. 5. Harmke Berents, geboren te Hoorn circa 1632, overleden (ongeveer 56 jaar oud) te Laude in 1688, gehuwd (resp. ongeveer 25 en ongeveer 32 jaar oud) te Sellingen op 14 oktober 1657 met Aicke Alberts Warmeringh, zoon van Albert Reints Suimeringh (landbouwer) en Wubbe Geerts Warmeringh, geboren te Laude circa 1625, eigenerfde (landeigenaar met bepaalde rechten) en landbouwer, overleden te Laude. 1038. Evert Geerts Evers, zoon van Geert Everts en Tia Berends[p. 108], geboren te Blijham circa 1610, overleden (ongeveer 48 jaar oud) te Blijham circa 1658, gehuwd (beiden ongeveer 29 jaar oud) te Blijham op 22 juli 1639 met 1039. Sijpke Jans, dochter van Jan Jans en Eltie Jans[p. 108], geboren te Blijham circa 1610, overleden (ongeveer 71 jaar oud) te Winschoten circa 1681, gehuwd (resp. ongeveer 24 en ongeveer 30 jaar oud) (2) te Blijham op 21 jan 1634 met Johan Renkes, geboren circa 1604. Uit dit huwelijk geen kinderen, gehuwd (resp. ongeveer 50 en ongeveer 36 jaar oud) (3) te Winschoten op 17 juni 1660 met Mr. Jan Hermans Hollack, geboren circa 1624, (Jan Hermans relatie(2) met NN.). Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Haijke Everts, gedoopt te Wedde in 1640, begraven te Wedde op 2 november 1719, zie 519[p. 78]. 2. Jan, geboren te Blijham circa 1639, overleden te Winschoten, gehuwd (resp. ongeveer 32 en

92


3.

ongeveer 20 jaar oud) te Winschoten op 14 januari 1671 met Aeltje Jans, dochter van Mr. Jan Hermans Hollack en NN, geboren circa 1651. Geert Everts Everts, gedoopt te Blijham op 13 augustus 1643, koopman, gehuwd (resp. ongeveer 23 en ongeveer 25 jaar oud) (1) te Winschoten op 7 maart 1667 met Iske Joesten, geboren circa 1642. Uit dit huwelijk geen kinderen, gehuwd (resp. ongeveer 30 en ongeveer 25 jaar oud) (2) te Winschoten op 23 maart 1674 met Eltje Joannes, geboren circa 1649. Uit dit huwelijk geen kinderen, gehuwd (resp. ongeveer 55 en 38 jaar oud) (3) te Scheemda op 28 december 1698 met Meenke Everts, dochter van Evert Geerts en Grietje Siabbes, geboren te Scheemda op 24 maart 1660, (Meenke gehuwd (resp. 22 en ongeveer 22 jaar oud) (2) te Noordbroek op 17 december 1682 met Nantko Tjackens.).

1050. Tiabbo Tiddens, zoon van Tidde Tiabbes en N. Luijtjens[p. 108], geboren te Vriescheloo circa 1573, eigenerfde, kerkvoogd en landbouwer, te Vriescheloo (op 't Tjabbes erve), overleden (minstens 79 jaar oud) te Vriescheloo tussen 1652 en 1654, gehuwd (resp. ongeveer 27 en ongeveer 21 jaar oud) te Vriescheloo circa 1600 met 1051. Anna Eggens, dochter van Eggo Johans en Renske[p. 108], geboren te Lutjeloo circa 1579. Zie Gruoninga 1990 pag.171 t/m 200. Uit dit huwelijk 6 kinderen: 1. Rixte Tiabbes, geboren te Vriescheloo circa 1606, overleden te Vriescheloo, zie 525[p. 78]. 2. Bylcke, geboren te Vriescheloo circa 1600, overleden (ongeveer 36 jaar oud) te Vriescheloo in 1636, gehuwd (resp. ongeveer 34 en ongeveer 30 jaar oud) circa 1634 met Ailt Heinens, geboren circa 1604. GAG. 372 rood, breukdag 12 juni 1634: Aijltt Heinens heeft met zijn vertrouede Bruijdt Bijlcke dochter van Tjabbo Tiddes voor die copulatie in unplicht gelegen, daer van verdragen op twee Carls:gulden tijn stuver brabans. 3. Eggerus, geboren te Vriescheloo circa 1602, scriba bij het gericht, te Farmsum en Wedde, overleden te Wedde, gehuwd (resp. minstens 33 en minstens 26 jaar oud) tussen 1635 en 1640 met Aaltien Visschers, dochter van Michael Fisscher (gerichtsschrijver), geboren te Vriescheloo circa 1609. R.A. Den Haag, Archief Raad van State (Toeg.1.01.19) inv.nr.488, folio 416: 28-08-1657 Verrucius geaccordeert om Eggeris Tiddens tot gerichtsschrijver aan te stellen. Uit dit huwelijk één zoon. 4. NN, geboren te Vriescheloo circa 1605, overleden (minstens 25 jaar oud) na 1630. 5. Albert, geboren te Vriescheloo circa 1606, overleden te Wedde, gehuwd (resp. ongeveer 44 en ongeveer 40 jaar oud) te Wedde op 27 december 1650 met Machdalena Sachsenhausen, dochter van Evert Sachsenhausen en Lucretia[p. 113], geboren circa 1610, overleden (ongeveer 69 jaar oud) te Wedde op 27 oktober 1679, zie 1081[p. 97]. 6. Tiddo Tjabbens, geboren te Vriescheloo circa 1608, landbouwer, te Vriescheloo, relatie met Engelcke Engelckens, geboren circa 1615. 1052. Engel Bruggers, zoon van Else Bruggers[p. 109], geboren circa 1575. één zoon: 1. Elso, geboren circa 1608, overleden (minstens 55 jaar oud) tussen 1663 en 1672, zie 526[p. 78]. 1054. Hanno Boelmans Hubbeling, zoon van Boelman Hannes Hubbeling en N. Geerts Nanninges[p. 109], geboren te Onstwedde circa 1592, overleden (minstens 96 jaar oud) te Onstwedde na 1688, gehuwd (resp. ongeveer 30 en ongeveer 25 jaar oud) (2) te Onstwedde circa 1622 met Swaencke Geerts Bruiningh, dochter van Geert Hindricks Bruiningh, geboren te Onstwedde circa 1597, overleden (ongeveer 27 jaar oud) te Onstwedde circa 1624. Uit dit huwelijk geen kinderen, gehuwd (resp. ongeveer 32 en ongeveer 29 jaar oud) (1) te Onstwedde circa 1624 met 1055. Anneke Jans Schulten, dochter van Schulte Meems en Wupke[p. 109], geboren te Wedde circa 1595, overleden (minstens 68 jaar oud) te Onstwedde tussen 1663 en 1667. Uit dit huwelijk 7 kinderen: 1. Hannes Hubbelingh, geboren circa 1626, overleden (ongeveer 28 jaar oud) circa 17 januari 1654, zie 527[p. 79]. 2. Jan Hannes, geboren te Onstwedde circa 1624, gehuwd (resp. ongeveer 40 en ongeveer 25 jaar oud) te Onstwedde in 1664 met Geertruit Engberts, geboren circa 1639.

93


3.

4. 5. 6. 7.

Swaencke Hannes, geboren te Onstwedde circa 1628, gehuwd (resp. ongeveer 24 en ongeveer 27 jaar oud) te Vlagtwedde op 12 maart 1652 met Berent Dethmers Aisingh, zoon van Dethmer Harmens Koijlers (landbouwer) en Jantien Aijckes Aijsingh, geboren te Ellersinghuizen circa 1625, overleden te voor 5 oktober. 1691, (Berent Dethmers gehuwd (resp. minstens 41 en minstens 31 jaar oud) (1) te Vlagtwedde tussen 1666 en 1669 met Swaencke Nannes Stroedingh, dochter van Nanne Geerts Stroeding en Wupke.), (Berent Dethmers gehuwd (resp. ongeveer 49 en ongeveer 46 jaar oud) (3) te Vlagtwedde in 1674 met Rixte Wubbes Abels, dochter van Wubbe Abels (belastingpachter en kastelein) en Janneke Jans Schulten[p. 116].). Geert Hannes, geboren te Onstwedde circa 1630, overleden (minstens 33 jaar oud) tussen 1663 en 1668. Hiske Hannes, geboren te Onstwedde circa 1632, overleden (hoogstens 36 jaar oud) voor 1668. Hans Hannes, geboren te Onstwedde circa 1634, gehuwd (resp. ongeveer 29 en ongeveer 25 jaar oud) te Winschoten op 17 februari 1663 met Foske Bennes, geboren circa 1638.. Albert Hannes, geboren te Onstwedde circa 1638, gehuwd (resp. ongeveer 30 en ongeveer 27 jaar oud) te Borger op 14 december 1668 met Margrietjen Johans Lepels, dochter van Johan Coerts Lepels (schulte (burgemeester)) en Swaantien Johans Tymen, geboren te Zweeloo circa november 1641, overleden (ongeveer 77 jaar oud) te Vlagtwedde op 26 november 1718, (Margrietjen Johans gehuwd (resp. ongeveer 35 en ongeveer 24 jaar oud) (2) te Winschoten op 5 augustus 1677 met Derck Jans Haselhoff, zoon van Jan Haselhoff en Hille Arends.)..

1058. Jan Derks, zoon van Derk Jans en Elisabeth Geerts[p. 109], geboren circa 1606, kerkvoogd, gehuwd (resp. ongeveer 34 en ongeveer 27 jaar oud) circa 1640 met 1059. Remke Edzkens, dochter van Edzko Galtiens (landbouwer en kerkvoogd) en Remke Rotgers[p. 110], geboren te Hardenberg, Finsterwolde circa 1613. Uit dit huwelijk ĂŠĂŠn dochter: 1. Lysbet Jans, geboren te Finsterwolde circa 1640, zie 529[p. 79]. 1060. Meijnart Harmens, zoon van Harm Meinders en Lubbe Iggens[p. 111], geboren te Blijham circa 1606, molenaar, overleden (hoogstens 44 jaar oud) te Blijham voor 1650, kerkelijk huwelijk (resp. ongeveer 19 en ongeveer 23 jaar oud) te Blijham op 13 februari 1625 met 1061. Engeltje Hillens, dochter van Hillo Alberts en Anna Luikens[p. 111], geboren te Blijham circa 1602, overleden (ongeveer 70 jaar oud) te Blijham in 1672, kerkelijk huwelijk (resp. ongeveer 50 en ongeveer 63 jaar oud) (2) te Blijham op 25 januari 1652 met Roelf Boelkens, zoon van Albert Boelken, geboren te Emmen circa 1589, overleden (hoogstens 66 jaar oud) voor 1655, (Roelf gehuwd (resp. ongeveer 30 en ongeveer 25 jaar oud) (2) in 1619 met Catharina van Selbach.). Uit dit huwelijk geen kinderen, gehuwd (resp. ongeveer 53 en ongeveer 47 jaar oud) (3) te Winschoten op 18 mei 1655, kerkelijk huwelijk te Winschoten op 17 mei 1655 met Frans Jans, zoon van Jan Frans en Sijben Emmes, geboren circa 1608, (Frans gehuwd (beiden ongeveer 18 jaar oud) (2) te Midwolda op 16 april 1626 met Frouwe Ubbens, dochter van Ubbo Rotgers (landbouwer BB WO 50)[p. 128]en Ebbe Hemmens.). Uit dit huwelijk 2 zonen: 1. Luiken Meinerts, geboren circa 1633, zie 530[p. 79]. 2. Harmen Meijnarts, geboren circa 1633. 1062. Berend Hamster, zoon van Fiebe Berents Hamster (landbouwer Bell 28) en Tabitha Nannes van der Wall[p. 111], geboren te Bellingwolde op 24 oktober 1838, landbouwer Bell.28, overleden (75 jaar oud) te Vriescheloo op 25 februari 1914, gehuwd (resp. 34 en 31 jaar oud) (1) te Wedde op 16 juli 1873 met Hildegonda Kuper, dochter van Jacob Hendriks Kuper (landbouwer te Blijham zie boek Blijham 33, lid Proviciale Staten) en Engeltje Jochems Georgius, geboren te Blijham op 10 september 1841, overleden (32 jaar oud) te Wedde op 8 september 1874. Uit dit huwelijk geen kinderen, gehuwd (resp. 48 en ongeveer 40 jaar oud) (3) te Bellingwolde op 18 mei 1887 met Sibentje Priet, dochter van Rosken Priet en Grietje Cornelis Meinenga, geboren te Wymeer [Dld] in 1847, overleden (ongeveer 63 jaar oud) te Scheemda op 10 mei 1910. Uit dit huwelijk geen kinderen, gehuwd (resp. 38 en 34 jaar oud) (2) te Wedde op 23 maart 1877 met 1063. Jantje Roelfsing, dochter van Jacob Jans Roelfsing (landbouwer BGL p.79) en Harmke Reints Goring[p. 111], geboren te Blijham op 22 juni 1842, overleden (39 jaar oud) te Bellingwolde op 1 februari 1882.

94


Uit dit huwelijk 5 kinderen: 1. Grietje Roelfs, geboren circa 1635, zie 531[p. 79]. 2. Tabietha, geboren te Den Ham op 19 juli 1879, overleden (72 jaar oud) te Vriescheloo op 12 januari 1952, gehuwd (resp. 21 en 32 jaar oud) te Bellingwolde op 22 mei 1901 met Herman Post, zoon van Gerhard Post (landbouwer te Ulsda BBB93) en Geertje Bontkes, geboren te Ulsda op 3 februari 1869, overleden (56 jaar oud) te Winschoten op 19 juni 1925. Uit dit huwelijk één zoon. 3. levenloos geboren zoon, geboren te Bellingwolde op 1 februari 1882, overleden te Bellingwolde op 1 februari 1882. 4. Harmine, geboren te Bellingwolde circa 1888, gehuwd (resp. ongeveer 13 en ongeveer 18 jaar oud) te Bellingwolde op 4 september 1901 met Jan Snelte Huizing, geboren te Bellingwolde circa 1883, landbouwer. 5. Fiebo, geboren te Bellingwolde in 1881, overleden (ongeveer 21 jaar oud) te Bellingwolde op 25 april 1902. 1064. Feije Alerts, zoon van Alert Feykens en Tyben Sybens[p. 111], geboren te Blijham circa 1587, kerspelman te Blijham, overleden (minstens 70 jaar oud) na 1657, gehuwd (resp. ongeveer 31 en ongeveer 28 jaar oud) circa 1618 met 1065. Frouwe Boelens, geboren circa 1590, overleden (ongeveer 67 jaar oud) te Blijham in 1657. Ook Feye Aeldrix. Uit dit huwelijk 7 zonen: 1. Lupke Feyes, geboren te Blijham circa 1618, zie 532[p. 79]. 2. Tyarck Feyes, geboren circa 1618, gehuwd (resp. ongeveer 19 en ongeveer 30 jaar oud) te Winschoten op 3 april 1637 met Swaneke Harmens, dochter van Harmen Elties en Griete, geboren circa 1607, (Swaneke gehuwd (resp. ongeveer 20 en ongeveer 42 jaar oud) (2) te Meeden op 12 september 1627 met Aeldrick Luppes, zoon van Luppo Meeckens (landgebruiker/pachter, provisor van het gasthuis te Winschoten en diaken.) en Thede Aeldricks.). 3. Aeysse Feyes, geboren circa 1618, gehuwd (resp. ongeveer 25 en ongeveer 30 jaar oud) te Blijham op 21 juli 1643 met Elger Frericks, geboren circa 1613. 4. Wije Feyes, geboren circa 1620, gehuwd (resp. ongeveer 31 en ongeveer 30 jaar oud) te Blijham op 18 november 1651 met Wibbo Harmens, geboren circa 1621. 5. Aeldrick Feyes, geboren te Blijham circa 1620, overleden te Blijham, gehuwd (resp. ongeveer 36 en ongeveer 32 jaar oud) te Blijham op 12 juni 1656 met Harmke Harmens Joling, dochter van Harm Alerts Joling en Trijne, geboren te Blijham circa 1624, overleden (hoogstens 45 jaar oud) voor 1669, (Harmke Harmens gehuwd (resp. ongeveer 25 en ongeveer 30 jaar oud) (2) te Winschoten op 9 februari 1649 met Hero Sijnckes.), (Harmke Harmens gehuwd (resp. ongeveer 45 en ongeveer 46 jaar oud) (3) te Blijham op 23 juli 1669 met Didde Sybolts, zoon van Sibolt Reints (landbouwer en kerkvoogd te Bunde) en Bontie Diddens.). 6. Heero Feyes, geboren te Blijham op 9 januari 1623, gedoopt te Blijham op 19 januari 1623, gehuwd (resp. 36 en ongeveer 18 jaar oud) te Blijham op 13 maart 1659 met Trijntje Jacobs, dochter van Jacob Hindricks en Dewer Ockes, gedoopt te Blijham op 7 februari 1641. 7. Louwert Feyes, geboren te Blijham circa 1623, gehuwd (resp. ongeveer 42 en ongeveer 25 jaar oud) te Zuidbroek op 12 juni 1665 met Trijntje Derks, geboren circa 1640.. 1066. Eenje Eenjes, geboren circa 1583, overleden te Blijham, relatie met 1067. Naentie, geboren circa 1589. Volgens het breukenboek van Bellingwolde/Blijham betaald zij als weduwe van Eenje Eenjes op 20 mei 1625 boete voor het schenken van bier op zijn begrafenis. Uit deze relatie één dochter: 1. Tiaecke, geboren circa 1615, zie 533[p. 79]. 1068. Eppo Hiltiens, zoon van Hiltio Eppens en Icke Johans Coerts[p. 112], geboren te Oostwolderhamrik circa 1577, kerkvoogd en landbouwer BB Noordbroek nr.133, overleden (ongeveer 93 jaar oud) te Zuidbroek in 1670, kerkelijk huwelijk (resp. ongeveer 33 en ongeveer 25 jaar oud) te Zuidbroek in 1610 met 1069. Epke Elties, dochter van Eltje Amses en NN[p. 112], geboren te Siddeburen circa 1585, overleden

95


(hoogstens 70 jaar oud) te Zuidbroek voor 1655. Uit dit huwelijk 5 kinderen: 1. Ds. Hillenius Eppens, geboren te Zuidbroek circa 1630, overleden (ongeveer 54 jaar oud) te Blijham op 24 maart 1684, zie 534[p. 80]. 2. Eltjo Eppens, geboren te Zuidbroek circa 1610, kaerkvoogd en landbouwer BB Noordbroek 133, overleden (ongeveer 56 jaar oud) te Zuidbroek in 1666, relatie met Moeder Hommes, dochter van Hommo Eppes en Dedde Alberts, geboren circa 1622, overleden (ongeveer 44 jaar oud) te Zuidbroek in 1666. Uit deze relatie één zoon. 3. Icke Eppens, geboren te Zuidbroek circa 1611, overleden te Zuidbroek, gehuwd (resp. ongeveer 25 en ongeveer 30 jaar oud) te Zuidbroek op 19 juni 1636 met Tiardt Bonckes, zoon van Bonneke Tiaards en Jantien, geboren te Zuidbroek circa 1606, landbouwer. Uit dit huwelijk één dochter. 4. Grietie Eppens, geboren te Zuidbroek circa 1611, overleden (hoogstens 68 jaar oud) voor 1679, gehuwd (resp. ongeveer 27 en ongeveer 31 jaar oud) te Zuidbroek op 20 juni 1638 met Claes Sybrands, geboren in 1607, landbouwer, te Zuidbroek, overleden (hoogstens 63 jaar oud) te Zuidbroek voor 1670. 5. Syben Eppens, geboren te Zuidbroek circa 1613, gehuwd (resp. ongeveer 32 en ongeveer 30 jaar oud) te Zuidbroek op 26 november 1645 met Jacob Sijmens, zoon van Sijmen Roelfs en Eeuwe, geboren te Zuidbroek circa 1615. 1070. Ellerus Eppinus, zoon van Eppo Ebelens (Carspelman en landbouwer) en Remke Hommes[p. 112], geboren te Zuidbroek circa 1594, predikant in Meeden in 1620, vanaf 1625 in Noordbroek, overleden (ongeveer 78 jaar oud) te Noordbroek op 2 februari 1672, gehuwd (resp. ongeveer 48 en ongeveer 38 jaar oud) (2) te Noordbroek op 4 december 1642 met Gepke Jacobs, geboren te Scheemda in 1604, overleden (ongeveer 44 jaar oud) te Noordbroek op 27 april 1648, begraven te Noordbroek, (Gepke gehuwd (beiden hoogstens 37 jaar oud) (2) voor 1641 met Aicko Borritz.). Student in Groningen op 29 maart 1617. Op 19 juli 1664 wordt hij vanweg zijn leeftijd (70 jaar) en doofheid vrijgesteld van het vervullen van preekbeurten in vacante gemeenten. Uit dit huwelijk geen kinderen, gehuwd (resp. ongeveer 55 en ongeveer 41 jaar oud) (3) te Noordbroek op 22 september 1649 met Petertien Garbrants Brants, dochter van Garbrant Tymens Brants (grietman op de Ruigewaert en gecommiteerde), geboren circa 1608, overleden (ongeveer 58 jaar oud) te Noordbroek op 9 april 1666, begraven te Noordbroek. Uit dit huwelijk geen kinderen, gehuwd (resp. ongeveer 26 en ongeveer 17 jaar oud) (1) te Winschoten op 25 oktober 1620 met 1071. Frouwe Oompkes, dochter van Oompke Aeissens (landbouwer bb Blijham nr.32) en Sypken Edzards[p. 113], geboren in 1603, overleden (ongeveer 39 jaar oud) te Noordbroek op 12 augustus 1642. Uit dit huwelijk 6 kinderen: 1. Remke Elleri, geboren te Noordbroek op 13 maart 1635, zie 535[p. 80]. 2. Poppo Elleri, geboren circa 1623, overleden (ongeveer 19 jaar oud) te Bellingwolde op 24 april 1642, begraven te Bellingwolde. 3. Frieske Elleri, gedoopt te Noordbroek op 19 mei 1641, gehuwd (resp. ongeveer 32 en ongeveer 34 jaar oud) (1) te Noordbroek op 29 januari 1674 met Sebo Peters, zoon van Peter Sebes en Martjen Jacobs, geboren te Noordbroek in 1640, gedoopt te Noordbroek op 1 april 1670, kerkvoogd, overleden (ongeveer 71 jaar oud) te Zuidbroek circa 1711, (Sebo gehuwd (resp. ongeveer 29 en ongeveer 25 jaar oud) (2) te Noordbroek op 10 maart 1669 met Geertruit Alberts.). Uit dit huwelijk één zoon, gehuwd (resp. ongeveer 20 en ongeveer 28 jaar oud) (2) te Noordbroek op 16 maart 1662 met Hiltjo Wierts, geboren circa 1634. 4. Tette Elleri, geboren circa 1627, relatie met Hindrick Fockens, geboren circa 1627. 5. Eppo Elleri, geboren circa 1627. 6. Edsart Elleri, gedoopt te Noordbroek op 9 oktober 1631, gehuwd (resp. ongeveer 26 en 24 jaar oud) te Noordbroek op 23 mei 1658 met Bonneke Elties, geboren op 5 februari 1634, gedoopt te Appingedam op 5 februari 1634. 1072. Luiken Lamberts, geboren te Vlagtwedde circa 1580, schoolmeester en koster, relatie met 1073. Tiackien Tammes, geboren circa 1595, overleden (ongeveer 63 jaar oud) op 30 september 1658. Uit deze relatie 5 kinderen:

96


1. 2. 3. 4. 5.

Tammo Luikens, geboren te Vlagtwedde circa 1623, overleden (ongeveer 73 jaar oud) te Vlagtwedde op 3 juli 1696, zie 536[p. 80]. NN Luikens, geboren te Vlagtwedde circa 1620, overleden (ongeveer 36 jaar oud) op 24 april 1656. NN Luikens, geboren te Vlagtwedde circa 1626, gehuwd (ongeveer 30 jaar oud) op 28 april 1656 met Peter Harmens. Lambert Luikens, geboren te Vlagtwedde circa 1629. Fenne Luikens, geboren te Vlagtwedde circa 1632, gehuwd (ongeveer 24 jaar oud) te Vlagtwedde op 28 april 1656 met Peter Hindricks.

1074. Hendrik Hendriks, relatie met 1075. Elisabeth Roelfs van Tuinen (Tuinkers). Uit deze relatie één dochter: 1. Fenne Hindricks Tuinckers, geboren te Vlagtwedde circa 1632, zie 537[p. 81]. 1076. Jan Jans Schuiringh, geboren circa 1607, relatie met 1077. Rixte. Uit deze relatie één zoon: 1. Jacob Jans, zie 538[p. 81]. 1080. Derck Haselhoff, geboren circa 1591, sergeant, veldscheerder-chirurgijn en borggraaf van 1637 t/m 1650 (rentmeester), te Nieuweschans en Wedde, overleden (ongeveer 59 jaar oud) te Wedde op 10 december 1650, gehuwd (resp. ongeveer 37 en ongeveer 25 jaar oud) (2) te Bellingwolderschans (Oudeschans) op 24 februari 1628 met Geertruit Lucas, geboren te Bellingwolderzijl circa 1603. Uit dit huwelijk geen kinderen, gehuwd (resp. ongeveer 45 en ongeveer 26 jaar oud) (1) te Wedde circa 1636 met 1081. Machdalena Sachsenhausen, gehuwd (2) met Albert Tiddens, zoon van Tiabbo Tiddens (eigenerfde, kerkvoogd en landbouwer) en Anna Eggens[p. 93], geboren te Vriescheloo circa 1606, overleden te Wedde, zie 1051.3[p. 93]. Uit dit huwelijk 2 zonen: 1. Lucas, geboren te Wedde circa 1643, overleden (minstens 78 jaar oud) te Blijham na 1721, zie 540[p. 81]. 2. Evert Dercks, geboren te Wedde circa 1640, borggraaf (rentmeester), overleden (ongeveer 50 jaar oud) te Wedde op 8 april 1690, gehuwd (resp. ongeveer 27 en ongeveer 25 jaar oud) (1) te Wedde op 13 juni 1667 met Beelke Elses, dochter van Else Hemkes en Trijntje Heeres[p. 97], gedoopt te Blijham op 26 augustus 1641, overleden (ongeveer 39 jaar oud) te Wedde op 6 oktober 1680, zie 541b[p. 97]. Uit dit huwelijk geen kinderen, gehuwd (resp. ongeveer 41 en ongeveer 40 jaar oud) (2) te Blijham op 14 december 1681 met Renske Jans, dochter van Jan Hindricks en Geeske Eppes, geboren circa 1641, (Renske relatie(2) met Otto Jans.). 1082. Else Hemkes, zoon van Hemko Engels en Ette Harmens[p. 114], geboren circa 1604, te Blijham, gehuwd (resp. ongeveer 26 en ongeveer 20 jaar oud) te Blijham op 8 april 1630 met 1083. Trijntje Heeres, dochter van Here Wiltes en Beelke Hiddens[p. 114], geboren circa 1610, gehuwd (resp. ongeveer 51 en ongeveer 63 jaar oud) (2) op 25 februari 1661 met Roelf Bregenbeek, zoon van Hindrick Bregenbeek en Anna, geboren te Groningen circa 1598, gerechtsdienaar en landeigenaar, (Roelf gehuwd (resp. ongeveer 32 en ongeveer 35 jaar oud) (2) te Groningen op 9 mei 1630 met Barbara Susels.). Uit dit huwelijk 2 dochters: 1. Ettjen Elsens, geboren te Blijham op 13 oktober 1642, overleden (minstens 61 jaar oud) te Blijham tussen 1704 en 1707, zie 541[p. 81]. 2. Beelke Elses, gehuwd met Evert Dercks Haselhoff, zoon van Derck Haselhoff (sergeant, veldscheerder-chirurgijn en borggraaf van 1637 t/m 1650 (rentmeester)) en Machdalena Sachsenhausen[p. 97], geboren te Wedde circa 1640, overleden (ongeveer 50 jaar oud) te Wedde op 8 april 1690, zie 1081.2[p. 97].

97


1088. Frans Johans, zoon van Johan Johansen (kerkvoogd en landbouwer BB WO 211) en Hendrickje[p. 114], geboren te Meeden circa 1590, hopman, kerkvoogd en landbouwer BB WO 211, overleden te tussen 1634 en 3 augustus 1639, gehuwd (ongeveer 25 jaar oud) circa 1615 met 1089. Gysele Alberts Ditmars, dochter van Albert Harmens en Wipke N.N.[p. 114], geboren te Oldendorp (Dld), overleden na 1651. Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Detmer Franssens, geboren te Meeden in 1623, overleden (ongeveer 53 jaar oud) te Meeden op 17 maart 1676, zie 544[p. 81]. 2. Eeltie Franssens, geboren circa 1620, gehuwd (resp. ongeveer 19 en ongeveer 31 jaar oud) te Meeden op 3 augustus 1639 met Hiltio Ebels, zoon van Ebelo Poppens (landbouwer BB WO 204) en Eye Hiltiens[p. 112], geboren circa 1608, overleden (ongeveer 76 jaar oud) in 1684. Van Hiltio en Eeltie bestaat een wafelijzer met familiewapen uit 1661. Zie Gruoninga 1978 pag. 15. 3. Bouwe Franssens, geboren circa 1621, gehuwd (resp. ongeveer 23 en ongeveer 36 jaar oud) te Meeden op 1 april 1644 met Eppo Ebels, zoon van Ebelo Poppens (landbouwer BB WO 204) en Eye Hiltiens[p. 112], geboren circa 1608, pachter BB WO 8, te Eexta. 4. Hindriktie Franssens, geboren circa 1622, gehuwd (resp. ongeveer 26 en ongeveer 30 jaar oud) op 8 december 1648 met Lambertus Engelberti, geboren circa 1618. 1090. Sybolt Reemts, zoon van Reemt Sybels[p. 114], Landbouwer te Vellage (Dld), overleden na 1623, relatie met 1091. Bontje Diddens, dochter van Diddo Haikens en Eelberen Garrelts[p. 114], geboren te Bunde. Uit deze relatie één dochter: 1. Eelberen Sybolts Diddens, geboren te Vellage (Dld) circa 1645, overleden te Böhmerwold (Dld), zie 545[p. 82]. 1092. Remko Eltjes, zoon van Eltio Jaspers en Geele N.N.[p. 114], geboren circa 1612, Landbouwer te Meeden, overleden (hoogstens 44 jaar oud) voor 1656, gehuwd (resp. hoogstens 43 en hoogstens 32 jaar oud) te Meeden voor 1655 met 1093. Grete / Grietje Eppens, dochter van Eppo Tiapkens en Jantien Harckens[p. 114], geboren circa 1623, gehuwd (resp. ongeveer 33 en ongeveer 29 jaar oud) (1) te Meeden op 14 februari 1656 met Jan Jacobs, zoon van Jacob Harmens en Tjaackje Emmes, geboren te Meeden circa 1627, landbouwer BB WO 201 'Mastenbroek'. Hij verkoopt samen met zijn broer Ocko Eltjes op 2 mei 1640 een huis met schuur staande op het land van hun vader Eltio Jaspers. Remcke tekent met een huismerk zoals nr. 90 in Groninger Gedenkwaardigheden, en zijn vader tekent met hetzelfde merk, maar dan iets naar links gedraaid. (zie Gruoninga 1970 pag.94). Uit dit huwelijk 5 kinderen: 1. Hessel Remkes, geboren te Meeden, overleden te Meeden na 1704, zie 546[p. 82]. 2. Eme Rempkes, geboren te Meeden circa 1643, landbouwer, overleden te Meeden, kerkelijk huwelijk (resp. ongeveer 26 en ongeveer 30 jaar oud) (1) te Meeden op 9 mei 1669 met Martje Tiddens, dochter van Tiddo Melchers en Trijne Warmolts, geboren te Meeden circa 1639. Uit dit huwelijk geen kinderen, kerkelijk huwelijk (resp. ongeveer 39 en ongeveer 43 jaar oud) (2) te Meeden op 12 februari 1682 met Wije Tiaerts, dochter van Tiardt Bonckes (landbouwer) en Icke Eppens[p. 96], geboren te Zuidbroek circa 1639, overleden (hoogstens 52 jaar oud) te Meeden voor 1691, (Wije gehuwd (resp. ongeveer 28 en ongeveer 53 jaar oud) (2) te Zuidbroek op 13 december 1667 met Jacob Tammes.). Uit dit huwelijk geen kinderen, kerkelijk huwelijk (resp. ongeveer 46 en ongeveer 53 jaar oud) (3) te Meeden op 17 maart 1689 met Geertijn Herberts, dochter van Harbert Siabbes en Anna Fockes, geboren te Zuidbroek circa 1636, (Geertijn gehuwd (resp. ongeveer 25 en ongeveer 30 jaar oud) (2) te Zuidbroek op 25 juni 1661 met Fecke Eltjes.), (Geertijn gehuwd (resp. ongeveer 31 en ongeveer 40 jaar oud) (3) te Veendam op 5 april 1667 met Albert Pieters Prins, zoon van Pieter Geerdts Prince en Anna Doens.). Uit dit huwelijk geen kinderen, kerkelijk huwelijk (resp. ongeveer 48 en ongeveer 42 jaar oud) (4) te Meeden op 2 augustus 1691 met Maria Keun, gedoopt te Groningen op 22 maart 1649, (Maria relatie(2) met N. Bootsma.). 3. Eltje Remkes, geboren circa 1646. 4. Harcko Rempkes, geboren circa 1646. 5. Geele Remkes, geboren circa 1646.

98


1094. Hebel Eggens, zoon van Eggo Hebelens (kerkvoogd, landbouwer BB WO 223) en Tette Tjarcks[p. 115], geboren circa 1617, Landbouwer te Meeden BB WO 223, gehuwd (resp. ongeveer 52 en ongeveer 68 jaar oud) (2) te Meeden op 10 januari 1669 met Benne Jans, geboren circa 1601, (Benne gehuwd (resp. ongeveer 25 en ongeveer 34 jaar oud) (2) te Zuidbroek op 18 mei 1626 met Harmen Aelders, zoon van Aeldert Ottes en Jantyn.), (Benne gehuwd (resp. ongeveer 38 en ongeveer 30 jaar oud) (3) te Zuidbroek op 12 februari 1639 met Derk Garrelts.). Uit dit huwelijk geen kinderen, gehuwd (resp. ongeveer 18 en ongeveer 33 jaar oud) (1) te Meeden op 15 juli 1635 met 1095. Boucke Doedens, dochter van Doede Fockes en Sypke Hitjes[p. 115], geboren circa 1602. Uit dit huwelijk 2 dochters: 1. Bauwe Hebels, geboren te Meeden circa 1645, overleden (ongeveer 55 jaar oud) te Meeden in 1700, zie 547[p. 82]. 2. Imke Hebels, relatie met Eppo Aaldrix, landbouwer zie BB WO nr 125 'Veldzicht' en 223. Uit deze relatie één zoon. 1106. Reint Jacobs, geboren circa 1605, relatie met 1107. NN. Uit deze relatie één dochter: 1. Martjen Reints, geboren circa 1637, zie 553[p. 82]. 1108. Richt Eltjes, zoon van Eltio Johans Coerts (landbouwer, landeigenaar en kerkvoogd) en Liefke Luwerts[p. 115], geboren te Nieuwolda circa 1605, landbouwer, te Nieuw Scheemda, overleden (minstens 70 jaar oud) na 1675, kerkelijk huwelijk (beiden ongeveer 24 jaar oud) in 1629 met 1109. Anna Abels, dochter van Abel Aeissens (landbouwer) en Jantjen[p. 116], geboren te Oostwolderhamrik circa 1605. Uit dit huwelijk 4 zonen: 1. Abel Richts, geboren circa 1634, zie 554[p. 82]. 2. Eltjo Richts, geboren circa 1634. 3. Louwert Richts, gedoopt te Scheemda op 10 januari 1641, landbouwer, overleden (ongeveer 48 jaar oud) te Nieuwolda circa 1690, ondertrouwd op 10 oktober 1674, gehuwd (resp. ongeveer 33 en ongeveer 20 jaar oud) te Woldendorp op 3 augustus 1674, kerkelijk huwelijk te Nieuw Scheemda in 1674 met Cornelliske Ayckes, dochter van Aicko Eppes en Corneliske Jacobs, geboren te Woldendorp in 1654, overleden (ongeveer 66 jaar oud) te Oostwolderhamrik circa 1720, (Cornelliske gehuwd (resp. ongeveer 41 en ongeveer 31 jaar oud) (2) te Nieuwolda in januari 1695 met Jan Ayses.). 4. Aiszo Richts, geboren te Nieuw Scheemda, gedoopt te Scheemda op 27 augustus 1646. 1146. Boelman Willem Eelsingh, zoon van Willem Wubbes Eelsingh en Alcke Boelmans ter Haar[p. 116], geboren te Ellersinghuizen circa 1624, gehuwd (resp. ongeveer 31 en ongeveer 27 jaar oud) circa 1655 met 1147. Rixte Wubbes Abels, geboren te Vlagtwedde circa 1628, overleden te voor 14 oktober 1692, gehuwd (2) met Berent Dethmers Aisingh, (Berent Dethmers gehuwd (1) met Swaencke Nannes Stroedingh.), (Berent Dethmers gehuwd (2) met Swaencke Hannes Hubbeling, dochter van Hanno Boelmans Hubbeling en Anneke Jans Schulten[p. 93].). Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Jantien Boelman, geboren te Vlagtwedde circa 1655, overleden (hoogstens 61 jaar oud) te Blijham voor 1716, zie 573[p. 83]. 2. Wubbe Boelmans, geboren te Ellersinghuizen circa 1655, gehuwd (beiden ongeveer 25 jaar oud) te Vlagtwedde op 6 juni 1680 met Hadewijck Hindriks Sijms, dochter van Hindrik Gerrits en Jantje Alverings Sijmens, geboren te Vlagtwedde circa 1655. 1152. Haijcko Abels, relatie met 1153. Doetje Fopkes. Uit deze relatie één zoon: 1. Abel Haijckes, zie 576[p. 83]. 1224. Sypke Hemmes, zoon van Hemme Harmens en Hiske Tammens[p. 116], gedoopt te Noordbroek op

99


22 februari 1652, timmerman en kuiper te Schildwolde, overleden (minstens 47 jaar oud) te Schildwolde na 1700, gehuwd (ongeveer 40 jaar oud) (2) te Schildwolde op 12 juni 1692 met Abeltje Ennes. Uit dit huwelijk geen kinderen, gehuwd (ongeveer 20 jaar oud) (1) te Schildwolde op 16 februari 1673 met 1225. Hille Tijes, geboren te Schildwolde, overleden te Schildwolde in 1685. Uit dit huwelijk 5 kinderen: 1. Hemme Sijpkens, gedoopt te Schildwolde op 25 januari 1674, overleden (minstens 57 jaar oud) te Schildwolde na 1732, zie 612[p. 84]. 2. Jantien Sijpkes, gedoopt te Schildwolde op 5 maart 1676. 3. Ties Sijpkes, geboren circa 1678, overleden (minstens 87 jaar oud) na augustus 1765, gehuwd (resp. ongeveer 24 en ongeveer 22 jaar oud) te Schildwolde op 19 maart 1702 met Jantje Roelfs, dochter van Roelf Remkes en Martien Sjabbes, gedoopt te Schildwolde op 16 november 1679. 4. Jantien Sijpkes, gedoopt te Schildwolde op 16 oktober 1681. 5. Hiske Sijpkes, gedoopt te Schildwolde op 16 november 1684. 1228. Aldert Jans, zoon van Jan Harmens en Griete Dercks[p. 116], geboren te Winschoten in 1651, gedoopt te Veendam op 31 januari 1675, landbouwer te Westerlee BB WO nr.209, overleden (minstens 56 jaar oud) na 1707, ondertrouwd te Westerlee op 17 januari 1675, gehuwd (resp. ongeveer 24 en ongeveer 39 jaar oud) te Westerlee op 14 maart 1675 met 1229. Wobbe Jans, dochter van Johan Edes (tichelaar, landbouwer BB WO nr.126) en Anne Hindriks[p. 116], geboren te Westerlee circa 1636, gehuwd (resp. ongeveer 23 en ongeveer 28 jaar oud) (2) te Westerlee op 7 juli 1659 met Otto Harmens, geboren circa 1631. Uit dit huwelijk één zoon. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Jan Alders, gedoopt te Westerlee op 10 juli 1681, begraven te Zuidbroek op 16 januari 1736, zie 614[p. 84]. 1230. Jan Hindriks, zoon van Hindrik Jans en Geertien Sickes[p. 117], geboren te Eexta, landbouwer, overleden na 1694, gehuwd te Noordbroek op 22 juni 1684 met 1231. Ebeltijn Tijarts, dochter van Tjaard Jochums en Annetien[p. 117], geboren te Veendijk, Siddeburen. Uit dit huwelijk 3 dochters: 1. Geertyn Jans, geboren te Siddeburen, begraven te Siddeburen op 19 april 1763, zie 615[p. 84]. 2. Anie Jans, gedoopt te Siddeburen op 20 mei 1688. 3. Anie Jans, gedoopt te Siddeburen op 29 december 1689. 1336. Bartolt Jans, zoon van Jan Bartelds en Engel Udes[p. 117], geboren te Beerta circa 1638, brouwer en landbouwer, overleden te Beerta, relatie met 1337. Asse Onnes, dochter van Onno Geerts en Fosse Steijes[p. 117], geboren circa 1639, gehuwd (resp. ongeveer 47 en minstens 53 jaar oud) (2) te Beerta op 8 mei 1686 met Egbert Swijckens, zoon van Swijcko Eppens (eigenerfde en schatbeurder) en Stijne Edzens, geboren te Beerta voor 1633, volmacht en eigenerfde, overleden te Beerta, (Egbert gehuwd (resp. minstens 38 en ongeveer 24 jaar oud) (1) te Nieuw Beerta op 16 juni 1671 met Asse Rients, dochter van Reent Reentkes en Lijsabeth Seeckema.), (Egbert gehuwd (resp. minstens 27 en ongeveer 31 jaar oud) (2) te Winschoten op 19 mei 1660 met Assa Aijssens, dochter van Aysso Popkes en Geertjen Geerts.). Uit deze relatie 4 kinderen: 1. Onno Bartels, geboren te Beerta in 1668, overleden (ongeveer 54 jaar oud) te Beerta op 8 mei 1722, zie 668[p. 84]. 2. Haike Bartelds, gehuwd te Beerta op 29 juli 1698 met Boelo Reens. 3. Foske Bartelds. 4. Hille Bartelds, gehuwd te Beerta op 11 december 1691 met Rigte Udes. 1338. Geert Haickens, relatie met 1339. Tiaeke Hommes. Uit deze relatie één dochter: 1. Elisabeth Geerts, gedoopt te Beerta op 15 augustus 1675, overleden (ongeveer 53 jaar oud) te Beerta op 28 januari 1729, zie 669[p. 84].

100


1340. Meerten Ebels, zoon van Ebel Luppens en Wijpke[p. 117], geboren circa 1645, gehuwd (resp. ongeveer 27 en ongeveer 30 jaar oud) te Beerta op 12 mei 1672 met 1341. Trijntje Jans, dochter van Jan Jans en NN[p. 118], geboren te Nieuwolda circa 1642, overleden (ongeveer 47 jaar oud) te Beerta op 15 april 1689, gehuwd (resp. ongeveer 41 en ongeveer 33 jaar oud) (1) te Nieuw Beerta op 24 augustus 1683 met Tjark Bontkes, zoon van Bontko Tjarks (landbouwer) en Lamme Hermans ten Campe, geboren te Ulsda circa 1650, landbouwer, overleden te Nieuw Beerta. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Luppo Meertens, gedoopt te Beerta op 20 december 1674, zie 670[p. 85]. 1342. Hendrik Heres, geboren circa 1636, gehuwd (resp. minstens 34 en minstens 25 jaar oud) na 1670 met 1343. Eltien Jacobs, dochter van Jacob Hindriks (eigenerfde) en Reenke Alberts[p. 118], geboren circa 1645, gehuwd (ongeveer 23 jaar oud) (1) te Finsterwolde op 10 april 1668 met Gerrit Annes Vriese. Zijn nazaten voerden de naam Buiskool. Uit dit huwelijk één dochter. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Reeneke Hindricks, gedoopt te Nieuw Beerta op 2 juli 1676, zie 671[p. 85]. 2. Jan Hendrik, geboren circa 1672, landbouwer BBB1, gehuwd (resp. ongeveer 37 en ongeveer 17 jaar oud) (1) te Beerta op 7 februari 1709 met Foske Tiackes, dochter van Tiacko Mentkes (eigenerfde) en Elske Hendriks, gedoopt te Beerta op 1 november 1691. Uit dit huwelijk geen kinderen, gehuwd (resp. ongeveer 45 en ongeveer 25 jaar oud) (2) te Beerta op 14 oktober 1717 met Ubbe Haijkes, geboren circa 1692. 3. Jacob Hendriks, geboren te Nieuw Beerta circa 1666, landbouwer, overleden (ongeveer 51 jaar oud) te Nieuw Beerta circa 1717, gehuwd (resp. ongeveer 39 en ongeveer 25 jaar oud) (1) te Beerta op 20 mei 1705 met Anna Christina Metting, dochter van Berent Metting en Eltje Hommes, geboren te Bellingwolde circa 1680, overleden (ongeveer 32 jaar oud) te Beerta in 1712. Beerta: Fol.351 - 12 december 1714 -. Jan Hindrix en Foske Tjackes (ehel.), met Luppo Meertens en Reenke Hindrix (ehel.), verkopen aan hun broer Jacob Hindrix en Harmtje Phoebes (ehel.) zoals ze van hun overleden vader, Hindrik Heeres, hebben geërfd, groot 5 deimt gelegen in Finsterwolder hamrik, ten noorden Meindert Claassen, ten oosten advocaat Ten Camp en consorten, ten zuiden de Hereweg, ten westen Remko Bronts. Er wordt twee derde deel verkocht van dit land, de andere derde behoort aan de koper. Prijs: 334 car.gld. Getuigen: Pieter Jans en Hero Autjes. Uit dit huwelijk 2 kinderen, gehuwd (resp. ongeveer 47 en ongeveer 30 jaar oud) (2) te Beerta op 17 maart 1713 met Harmke Phebes, dochter van Phebo Cornelius en Trijntje Cornelius, geboren te Beertsterhoogen circa 1683, overleden (ongeveer 45 jaar oud) circa 1728, (Harmke gehuwd (resp. ongeveer 36 en ongeveer 30 jaar oud) (2) te Nieuw Beerta op 6 januari 1719 met Jacob Reijnders.). 1376. Jan Hindriks, zoon van Hindrik Willems en Moeder Haykes[p. 119]. één zoon: 1. Arend Jans, overleden op 31 mei 1753, zie 688[p. 85]. 1378. Egbert Jans. één dochter: 1. Engel Egberts, zie 689[p. 85]. 1504. Hiltie Scheltes, zoon van Schelte Tiaerts (landbouwer) en Bouwe Tammes[p. 119], geboren te Schildwolde circa 1610, landbouwer, overleden (minstens 65 jaar oud) na 1675, gehuwd (resp. hoogstens 31 en hoogstens 21 jaar oud) voor 1641 met 1505. Anneke Jans, dochter van Jan Cornelis (timmerman) en Lupke Remkes[p. 119], geboren te Noordbroek circa 1620, overleden (minstens 36 jaar oud) na 1656. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Tjaard, geboren te Schildwolde circa 1650, overleden (ongeveer 49 jaar oud) te Hellum in 1699, zie 752[p. 86]. 2. Sicke Hiltjes Scheltema, geboren te Schildwolde, gehuwd te Schildwolde op 29 oktober 1682

101


3.

met Gretie Fockes Ziertsema, dochter van Focke Sierts en Lammechien Sjabbes van Dijkhuis, geboren te Schildwolde. Bouwe Hiltiens Scheltema, gedoopt op 9 augustus 1663.

1506. Jan Dercks, overleden voor 89 1705, relatie met 1507. Trijne Roelfs. Uit deze relatie één dochter: 1. Evertien Jans, geboren te Hellum circa 1655, zie 753[p. 86]. 1508. Jan Alberts, gehuwd te Schildwolde op 25 april 1669 met 1509. Jantien Hindricks. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Cornellis Jans, gedoopt te Schildwolde op 29 maart 1672, overleden (minstens 34 jaar oud) na 1707, zie 754[p. 86]. 1510. Geutje Jans, relatie met 1511. Claeske. Uit deze relatie één dochter: 1. Cornelisjen Geutjes, gedoopt te Schildwolde op 21 januari 1666, overleden (hoogstens 56 jaar oud) voor 1723, zie 755[p. 86]. 1546. Meent Ricells, relatie met 1547. Magdalene NN, begraven te Dyckhausen op 1 september 1691. Uit deze relatie één dochter: 1. Sybilla Meents, begraven te Dyckhausen op 23 oktober 1713, zie 773[p. 86]. 1824. Gallenus Sichterman, zoon van Ds. Gerrit (Gerhardus) Sichterman (predikant in Kolderveen 1645 - 1673) en Wilhelmina van Bonnema[p. 119], gedoopt te Kolderveen op 20 november 1662, Majoor van het 52e regiment infanterie, overleden (ongeveer 47 jaar oud) in maart 1710, gehuwd (resp. ongeveer 22 en ongeveer 18 jaar oud) te Groningen op 19 mei 1685 met 1825. Margaretha Celosse, dochter van Folkert Celosse en Suzanna Emmen[p. 119], geboren in 1667, overleden (ongeveer 75 jaar oud) in januari 1742. In 1680 naar Groningen vertrokken om samen met zijn broer Harmen rechten te gaan studeren. In 1687 werd aan hem het Grootburgerschap van de stad verleend. Uit dit huwelijk 5 kinderen: 1. Mr. Jan Albert, geboren te Groningen op 19 september 1692, overleden (71 jaar oud) te Groningen op 15 januari 1764, zie 912[p. 86]. 2. Suzanna, geboren in 1686, overleden (ongeveer 18 jaar oud) te Groningen in 1704. 3. Gerhard, geboren in 1688, overleden (ongeveer 42 jaar oud) op 11 februari 1730, gehuwd (ongeveer 21 jaar oud) in 1709 met Louisa Christina Trip, dochter van Louis Trip, overleden te Groningen in november 1732. Studeerde rechten in Leiden van 1704 tot 1708 en keerde terug naar Groningen. Hij werd uiteindelijk kolonel bij de infanterie van het z.g. regiment Sichterman in Groningen. Uit dit huwelijk één dochter. 4. Folkert. 5. Wilhelmina. 1826. Jacob Sadelijn, geboren in 1673, secunde (= hoofdadministrateur) en later directeur (1727-1731) van Bengalen, overleden (ongeveer 59 jaar oud) in 1732, relatie met 1827. Anna Francoise Pelgrom.

102


Anna was een nicht van Jacob Pelgrom die van 1701-1705 direkteur van Bengalen was. Uit deze relatie één dochter: 1. Sibylla Volkera, geboren te Hougly Bengalen op 3 december 1699, overleden (81 jaar oud) te Groningen op 17 maart 1781, zie 913[p. 87]. 1828. Jhr. Onno Tamminga van Alberda, zoon van Mello Alberda en Susanna Elisabeth (van Ludema) Tamminga[p. 120], geboren te Groningen op 2 juni 1669, overleden (73 jaar oud) te Zandeweer op 10 mei 1743, gehuwd (resp. 29 en ongeveer 22 jaar oud) te Zandeweer op 15 november 1698 met 1829. Josina Petronella Clant, dochter van Egbert Clant en Anna Lewe van Klinkenborg[p. 120], geboren in 1676, gedoopt te Groningen op 19 december 1676, overleden (ongeveer 70 jaar oud) te Groningen op 1 maart 1746. heer van Nijenstein en Rensuma, lid Gedeputeerde Staten van Groningen en Ommelanden, gecomm. ter Staten Generaal, lid Prov. rekenkamer, luitenant Hoge Justitiekamer, en curator van de universiteit van Groningende universit. toevoeging naam: van Scheltkema en van Nijenstein. Uit dit huwelijk 6 kinderen: 1. Jhr. Mello Alberda van Rensuma, geboren te Uithuizermeeden op 3 juli 1701, overleden (63 jaar oud) te Zandeweer op 25 oktober 1764, zie 914[p. 88]. 2. Onno Joost Alberda van Ekenstein, geboren in 1709, gedoopt te Uithuizermeeden op 21 april 1709, overleden (ongeveer 47 jaar oud) te Groningen op 27 december 1756, ondertrouwd te Groningen op 3 december 1740, gehuwd (resp. ongeveer 31 en 18 jaar oud) te Groningen op 18 december 1740 met Anna Maria Hora, dochter van Mr. Johan Hora en Catharina Wolthers[p. 105], geboren te Groningen in november 1722, gedoopt te Groningen, Martinikerk op 10 november 1722, overleden (56 jaar oud) te Groningen op 25 oktober 1779. heer van Nijenstein en Ekenstein, sergeant-majoor regiment infanterie. lid Gedeputeerde Staten, Raad van State en Admir. van Amsterdam. Onno Joost kocht in 1754 het buiten 'Ekenstein' en gaat zich ' Alberda van Ekenstein' noemen. Het huis was in 1648 gesticht en er behoorde 40ha land bij. In 1742 werd het huis vergroot door Anna Maria Hora. Juffer Anna Maria Hora deed op 4 december 1740 belijdenis te Midwolda. Uit dit huwelijk 7 kinderen. 3. Edzard Reint Alberda, geboren in 1708, lid van de Eerste en Tweede Kamer, overleden (ongeveer 67 jaar oud) in 1775, relatie(1) met Josina Petronella Gockinga. Uit deze relatie geen kinderen, gehuwd (resp. ongeveer 28 en ongeveer 19 jaar oud) (2) in 1736 met Adriana Sophia Gockinga, geboren in 1717, overleden (ongeveer 63 jaar oud) in 1780. Uit dit huwelijk 2 zonen. 4. Willem Alberda, geboren in 1710, heer van Rensuma, overleden (ongeveer 76 jaar oud) in 1786. 5. Unico Evert Alberda, geboren te Anloo in 1714, overleden (ongeveer 80 jaar oud) in 1794, gehuwd (resp. ongeveer 30 en ongeveer 29 jaar oud) (1) in 1744 met Theodora Elisabeth de Sighers ter Borch, geboren in 1715, overleden (ongeveer 32 jaar oud) in 1747. heer van Vennebroek. Uit dit huwelijk geen kinderen, gehuwd (resp. ongeveer 34 en ongeveer 18 jaar oud) (2) in 1748 met Johanna Agnes van Dongen, dochter van Frederik Hendrik van Dongen en Eva Gijsbertina Geertruida Sighers tr Borch, geboren te Anloo, Huize Vennebroek in 1730, overleden (ongeveer 23 jaar oud) in 1753. Uit dit huwelijk één dochter. 6. Suzanna Elisabeth Alberda van Scheltkema Nijenstein, gedoopt te Groningen op 6 februari 1700, overleden (ongeveer 64 jaar oud) te Groningen in 1765, gehuwd (resp. ongeveer 18 en ongeveer 23 jaar oud) te Niekerk op 8 april 1718 met Rudolf de Mepsche, zoon van Peter de Mepsche en Geertruida Aldringa, gedoopt te Groningen, Martinikerk op 15 maart 1695, Grietman van het Oosterdeel Langewold, drost van Wedde en Westerwolde, overleden (ongeveer 59 jaar oud) te Wedde op 3 december 1754, begraven te Groningen, Martinikerk op 11 december 1754. Uit dit huwelijk 2 zonen. 1830. Jhr. Reint Alberda, zoon van Reint Alberda van 't Zandt op Eenum en Clara Jarges[p. 121], geboren te Groningen op 13 februari 1663, gedoopt te Groningen op 15 februari 1663, overleden (60 jaar oud) te Eenum op 15 januari 1724, begraven te Eenum op 1 februari 1724, gehuwd (resp. 22 en 23 jaar oud) te Eenum op 21 juni 1685 met 1831. Johanna Horenken, dochter van Gerhardus Horenken en Catharina Magdalena van

103


Isselmuden[p. 121], geboren te Groningen op 29 september 1661, overleden (46 jaar oud) te Groningen op 13 maart 1708, begraven te Groningen op 17 maart 1708. Jonker en hoofdeling van Eenum, 't Zandt, Leermens, Zeerijp, Eestrum, Ten Post, Ter Laan en in de Vierburen, collator en heer in Eenum, erfschepper van het Scharmerzijlvest, lid hoofdmannenkamer. Uit dit huwelijk 2 dochters: 1. Catharina Magdalena Alberda van Eenum, geboren in 1699, overleden (ongeveer 42 jaar oud) te Uithuizermeeden op 17 september 1741, begraven te Uithuizermeeden op 22 september 1741, zie 915[p. 88]. 2. Clara, geboren in 1686, overleden (ongeveer 46 jaar oud) in 1732, relatie(1) met Willem Alberda van Dijksterhuis, geboren in 1674, overleden (ongeveer 47 jaar oud) in 1721. Uit deze relatie 2 dochters, gehuwd (resp. ongeveer 16 en ongeveer 36 jaar oud) (2) in 1702 met Coppen Jarges, geboren in 1666, overleden (ongeveer 47 jaar oud) in 1713. 1832. Mr. Everhard Wildervanck, zoon van Gerard Adriaans Wildervanck en Hemma Emmen[p. 121], gedoopt te Veendam op 29 november 1657, overleden voor 3 maart 1718, gehuwd (resp. ongeveer 23 en 29 jaar oud) te Groningen op 4 september 1681 met 1833. Elisabeth Hora, dochter van Mozes Hora en Fokeltje Jetzus van Poelgeest[p. 121], geboren te Groningen op 11 september 1651, overleden (75 jaar oud) te Groningen op 21 maart 1727. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Mr. Adriaen, geboren te Groningen op 21 maart 1689, overleden (56 jaar oud) te Groningen op 31 oktober 1745, zie 916[p. 88]. 1834. = 920. 1835. = 921. 1836. Daniel Tjassens, zoon van Cornelis Tjassens (kerkvoogd) en Anna Nijenborgh[p. 122], geboren op 23 februari 1660, Ambtman van het Gorecht, overleden (53 jaar oud) op 22 juni 1713, gehuwd (resp. 38 en 25 jaar oud) te Westerlee op 29 augustus 1698 met 1837. Brechtina Tjaden, dochter van Sicco Tjaden (rechtsgeleerde en rentmeester der geestelijke goederen van de stad Groningen) en Wobbina Wolthers[p. 122], geboren op 23 november 1672, overleden (78 jaar oud) te Groningen op 8 februari 1751. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Cornelis, geboren te Groningen op 5 februari 1701, overleden (83 jaar oud) te Groningen op 27 september 1784, begraven te Groningen op 2 oktober 1784, zie 918[p. 88]. 1838. Harmen Wolthers (alias Harmen Stijfkop), zoon van Mr. Wolter Wolthers (burgemeester in Groningen) en Rolina (Roelefjen) Warmolts[p. 122], geboren te Groningen op 28 juni 1659, gedoopt te Groningen op 7 juli 1659, Burgemeester van Groningen, drost van het Oldambt, advocaat, gezworene in Groningen, rekenmeester, bewindhebber van de West Indische Compganie en schepper van de drie Delfzijlen, overleden (73 jaar oud) te Groningen op 5 april 1733, begraven te Groningen op 9 april 1733, ondertrouwd te Groningen op 25 augustus 1688, gehuwd (resp. 29 en 27 jaar oud) te Groningen op 11 september 1688 met 1839. Anna Emmius, dochter van Samuel Emmius (burgemeester in Groningen 1673 - 1682, hoofdman Hoge Justitiekamer) en Anna Sighers[p. 122], geboren te Groningen op 12 augustus 1661, gedoopt te Groningen, Der Aa-kerk op 14 augustus 1661, overleden (54 jaar oud) te Groningen op 3 maart 1716, ondertrouwd (2) te Groningen op 23 juni 1683, gehuwd (resp. 21 en ongeveer 32 jaar oud) te Groningen op 20 juni 1683 met Peter Elama, zoon van Wigbolt Elama (vaandrig) en Agata Herens Idema, gedoopt te Groningen, Der Aa-kerk op 20 oktober 1650, gezworene en raadsheer te Groningen, overleden (ongeveer 34 jaar oud) te Groningen op 11 maart 1685. Uit dit huwelijk één zoon. Uit dit huwelijk 8 kinderen: 1. Harmanna, geboren te Groningen op 10 augustus 1703, overleden (71 jaar oud) te Groningen op 11 juni 1775, zie 919[p. 88]. 2. Anna Elisabeth, geboren te Groningen op 12 oktober 1690, gedoopt te Groningen, Martinikerk op 14 oktober 1690, overleden (21 jaar oud) te Groningen op 8 juni 1712 Overleden in het kraambed, ondertrouwd te Groningen op 31 mei 1710, gehuwd (resp. 19 en 24 jaar oud) te Groningen op 15 juni 1710 met Mr. Adriaan Joseptemberh Trip, zoon van Louis Trip en

104


3.

4.

5.

6.

7. 8.

Christina Trip, geboren te Warffum op 25 april 1686, president monstercommissaris en hoofdman van de Hoge Justitiekamer, overleden (61 jaar oud) te Groningen op 18 april 1748, begraven te Groningen op 18 april 1748, (Adriaan Joseptemberh gehuwd (resp. 28 en ongeveer 24 jaar oud) (2) te Leeuwarden op 2 december 1714 met Johanna Bondina Gales.). Adriaan kocht in augustus 1725 het buiten 'Vredenburg' te Hoogezand en noemde zich 'Heer van Vredenburg'. Hij bezat ook een huis in Groningen aan de Ossemarkt. Vredenburg wordt in het voorjaar van 1805 gesloopt. Het gebouw is dan eigendom van Eisso Metelerkamp (1756-1813). Uit dit huwelijk één zoon. Rolina Maria, geboren te Groningen op 3 januari 1693, gedoopt te Groningen, Grote Kerk op 3 januari 1693, overleden (59 jaar oud) te Groningen op 3 maart 1752, begraven te Groningen op 10 maart 1752, ondertrouwd te Groningen op 10 oktober 1711, gehuwd (resp. 18 en 27 jaar oud) te Groningen op 25 oktober 1711 met Harco Hilarius Siccama, zoon van Wiardus Siccama en Jetscke Rosema van Fogelsangh, geboren te Zuidhorn op 22 januari 1684, gedoopt te Zuidhorn op 27 januari 1684, monstercommissaris, ambtman, raadsheer te Groningen, lid der Staten Generaal, lid van de Admiraliteit te Harlingen, hoofdman van de Hoge Justitiekamer van Stad en Lande, lid van de provinciale Rekenkamer en lid van Gedeputeerde Staten, overleden (52 jaar oud) te Groningen op 7 november 1736. Harco deed op 6 december 1711 belijdenis in Zuidhorn. Uit dit huwelijk 8 kinderen. Catharina, geboren te Groningen op 3 februari 1695, gedoopt te Groningen, Martinikerk op 13 februari 1695, overleden (80 jaar oud) te Midwolda in september 1775, begraven te Midwolda op 22 september 1775, ondertrouwd te Groningen op 25 april 1716, gehuwd (resp. 21 en 32 jaar oud) te Groningen op 10 mei 1716 met Mr. Johan Hora, zoon van Mr. Wilhelmus Hora (Gezworene en syndicus van Groningen)[p. 121]en Anna Maria Clinge, geboren te Groningen op 21 november 1683, gedoopt te Groningen, Der Aa-kerk op 21 november 1683, overleden (60 jaar oud) te Groningen op 2 september 1744. heer van Ennema, ambtman van Gorecht, raadsheer, hoofdman en lid van GS. Uit dit huwelijk 4 kinderen. Wolter, geboren te Groningen in 1696, gedoopt te Groningen, Der Aa-kerk op 23 september 1696, secretaris van de raad, ambtman van het Gorecht en Sappemeer, gecommiteerde de Provincie van Stad en Lande en admiraliteitsheer, overleden (ongeveer 32 jaar oud) te Groningen op 18 juli 1728, ondertrouwd (1) te Groningen op 25 januari 1721, kerkelijk huwelijk (resp. ongeveer 25 en ongeveer 26 jaar oud) te Groningen, in de Franse kerk op 9 februari 1721 met Clara van Buttingha, dochter van Dochter Nicolaas van Buttingha (Gezworene te Groningen) en Wibbina Gerlacius, geboren te Groningen in 1695, overleden (ongeveer 27 jaar oud) in 1722. Uit dit huwelijk één zoon, ondertrouwd (2) te Groningen op 14 februari 1728, kerkelijk huwelijk (resp. ongeveer 32 en ongeveer 21 jaar oud) te Groningen, Nieuwe Kerk op 29 maart 1728 met Ida Elisabeth Bothenius, dochter van Louis Bothenius (burgemeester van Groningen) en Elisabeth Catharina Spanheim, gedoopt te Groningen, Der Aa-kerk op 7 april 1706, overleden (ongeveer 49 jaar oud) te Groningen op 4 maart 1756, begraven te Groningen in maart 1756, (Ida Elisabeth gehuwd (resp. ongeveer 26 en ongeveer 32 jaar oud) (2) te Groningen op 4 januari 1733 met Johan Lohman.). Arendina Cornelia, gedoopt te Groningen, Martinikerk op 13 september 1700, overleden (ongeveer 69 jaar oud) te Groningen in april 1770, begraven te Groningen, ondertrouwd te Groningen op 1 februari 1727, kerkelijk huwelijk (resp. ongeveer 26 en ongeveer 30 jaar oud) in 1727 met Ds. Cornelis van Velzen, zoon van Ds. Abraham van Velzen (predikant te Zierikzee) en Perina van Loon, geboren te Oudorp op 30 mei 1696, gedoopt te Oudorp op 31 mei 1696, predikant en hoogleraar te Groningen, overleden (55 jaar oud) te Groningen op 19 april 1752, begraven te Groningen, Broerkerk op 24 april 1752. Cornelis werd in 1719 predikant te Ede en ging in 1722 naar Groningen waar hij in 1728 werd benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de theologie. Hij was twee keer (in 1736 en 1750) rector magnificus van de Groninger Universiteit. Rolina Maria, gedoopt te Groningen, Martinikerk op 3 mei 1689, overleden (hoogstens 3 jaar oud) te Groningen voor 1693. Johanna Everdina, gedoopt te Groningen, Nieuwe Kerk op 26 mei 1698.

1840. Jan Laman, zoon van Philippus Laman en Fenna Huibers[p. 124], gedoopt op 29 augustus 1643, gehuwd (ongeveer 23 jaar oud) te Groningen op 12 mei 1667 met

105


1841. Maria Jason. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Paulus, gedoopt te Groningen op 4 juni 1668, zie 920[p. 89]. 1842. Samuel Cruidenier, relatie met 1843. Hillegonda Sighers. Uit deze relatie één dochter: 1. Harmanna, gedoopt op 18 november 1672, zie 921[p. 89].

1848. Tobias van Iddekinge, zoon van Luytjen van Iddekinge en Hendrikje Hidding[p. 124], geboren te Groningen in 1590, Directeur O.I.C, hoofdparticipant W.I.C, lid gemeenteraad Groningen, burgemeester van Groningen, gedeputeerde, hoofdman, overleden (ongeveer 73 jaar oud) te Groningen op 9 november 1663, gehuwd (resp. ongeveer 20 en ongeveer 28 jaar oud) (2) te Groningen op 9 december 1610 met Judith Dutrieux, geboren te Wijk bij Duurstede in 1582, overleden (ongeveer 47 jaar oud) op 11 september 1629. wint het koopmansgilde te Groningen. Landeigenaar te Eesveen en Nijensleek. Uit dit huwelijk één dochter, gehuwd (resp. ongeveer 37 en ongeveer 34 jaar oud) (1) te Groningen op 24 juni 1627, kerkelijk huwelijk te Martinikerk Groningen op 24 juni 1627 met 1849. Hilleke Noorthoorn, dochter van Johan Noorthoorn en Tateke Thomasdr Straakholt[p. 124], geboren te Emden circa 1593, relatie(2) met Dochter Hieronimus Fridericus Isbrants. Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Rembt van, geboren te Groningen op 27 oktober 1636, overleden (82 jaar oud) te Groningen op 16 juli 1719, zie 924[p. 90]. 2. Rudolf van. 3. Hieronymus van, relatie(1) met Phillipa van Dam., relatie(2) met Philippina Frederica De Longueval. 4. Henrica van, geboren te Groningen in 1628, gehuwd (resp. ongeveer 30 en ongeveer 37 jaar oud) te Groningen op 29 november 1658 met Rembertus Mathiassen, geboren in 1621, militair. 1850. Peter Verrutius, zoon van Gerlacus Verrutius (Rentmeester der kloostergoederen van Stad en Lande, Prov. Rekenkamer 1613-1617) en Tieth Beyma[p. 124], geboren te Groningen, Majoor te paard, in 1672 onderbevelhebber der ruiterij te Groningen, commandant van Bourtange, overleden te Groningen op 13 april 1686, relatie(2) met N. de Sygers. Uit deze relatie één dochter, gehuwd (Cornelia de ongeveer 19 jaar oud) (1) te Bergen op Zoom op 13 oktober 1637 met 1851. Cornelia de Bergaigne, dochter van Mr. Johannes de Bergaigne en Anna 's Graeuwen[p. 124], gedoopt te Bergen op Zoom op 19 juni 1618, overleden (ongeveer 57 jaar oud) te Groningen op 17 april 1676. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Maria Verrucius, geboren te Bergen op Zoom op 17 augustus 1650, overleden (74 jaar oud) te Groningen op 6 maart 1725, zie 925[p. 90]. 1852. Arnold van Nijeveen. 3 zonen: 1. Peter van, zie 926[p. 90]. 2. Christiaan van, ritmeester, overleden in 1693. 3. Hugo van, overleden in 1714, relatie met Hermanna Maria van Julisingha. 1960. Hendrik NN. één zoon: 1. Jan Hendriksen, geboren voor 1665, overleden (ongeveer 43 jaar oud) voor 1708, zie 980[p. 90]. 1962. Jan Horstink. 3 kinderen: 1. Stijne Jansen, gedoopt in 1685, overleden (ongeveer 23 jaar oud) te Hengelo in 1708, zie

106


2. 3.

981[p. 91]. Grietien, gedoopt Nederlands Hervormd te Hengelo (Gld) op 8 mei 1681 (getuigen: Berend Lammerts en Hendersken Roelofs). Jan.

1976. Peter Peters. één zoon: 1. Sijwke, gedoopt Nederlands Hervormd te Middelstum op 28 november 1658, zie 988[p. 91]. 1982. Dirck Peters, relatie met 1983. Anje Claesen. Uit deze relatie één dochter: 1. Auke Derks, gedoopt Nederlands Hervormd te Middelstum op 10 november 1678, zie 991[p. 91].

Generatie XII (stamovergrootouders) 2048. Wubbe Geerdes, geboren te Vlagtwedde circa 1615. één zoon: 1. Abel Geerts, geboren circa 1555, overleden te Vlagtwedde, zie 1024[p. 91]. 2050. Evert Everts, relatie met 2051. Rikste. Uit deze relatie één dochter: 1. Geeske, geboren te Wessinghuizen circa 1555, zie 1025[p. 91]. 2072. Ede Berent Edes, zoon van Berent Edes[p. 124], geboren te Hoorn, Wedde in 1559, erfgezeten, overleden (hoogstens 70 jaar oud) voor 1629, kerkelijk huwelijk (resp. ongeveer 31 en ongeveer 25 jaar oud) te Wedde in 1590 met 2073. Harmke Alberts Memes, dochter van Albert Memes (erfgezeten) en Engele Harms Sickes[p. 125], geboren te Laude circa 1565, overleden (hoogstens 64 jaar oud) te Hoorn, Wedde voor 1629. Hij woonde op de arve te Hoorn en werd op 19 oktober. 1609 genoemd in het breuckenboek Westerwolde. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Berent, geboren te Hoorn, Wedde circa 1594, overleden (minstens 70 jaar oud) te Hoorn na 1664, zie 1036[p. 92]. 2. Engele, geboren te Hoorn, Wedde circa 1596, relatie met Eppe Jacobs, landbouwer. Uit deze relatie 2 kinderen. 3. Albert, geboren te Hoorn, Wedde op 25 juli 1603, eigenerfde, overleden (ongeveer 60 jaar oud) te Laude in 1664, begraven op 7 januari 1665, gehuwd (resp. ongeveer 21 en ongeveer 20 jaar oud) te Sellingen circa 1625 met Swaentien Geerts Schuirinck, dochter van Geert Jacobs Schuirinck, geboren circa 1605, overleden (ongeveer 55 jaar oud) op 19 december 1660. Breuk betaald bij begraven op 7 januari 1665. Hij was waarschijnlijk ook gehuwd met Janske Wubbes en erfde de bezittingen te Laude. 2074. Wubbe Willems Eelsingh, zoon van Willem Wubbes Eelsinck (landbouwer) en Naeneke Eelsingh[p. 125], geboren te Ellersinghuizen circa 1550, erfgezeten, overleden (minstens 60 jaar oud) te Ellersinghuizen tussen 1610 en 1622, gehuwd (resp. ongeveer 30 en ongeveer 20 jaar oud) circa 1580 met 2075. Harmke Willems Heyes, dochter van Willem Heyes (eigenerfde)[p. 125], geboren te Ter Wupping in 1560, overleden (minstens 73 jaar oud) te Ellersinghuizen na 1633. Uit dit huwelijk 7 kinderen: 1. Albertien Wubbes, geboren circa 1593, relatie met Ede Aickes Rensinck. Uit deze relatie één zoon. 2. Teube Wubbes, geboren te Elleringhuizen circa 1592, overleden (minstens 72 jaar oud) te

107


3.

4.

5. 6.

7.

Hoorn na 1664, zie 1037[p. 92]. Willem Wubbes, geboren te Ellersinghuizen circa 1590, overleden (ongeveer 47 jaar oud) op 8 juli 1637, gehuwd (resp. ongeveer 32 en ongeveer 22 jaar oud) circa 1622 met Alcke Boelmans ter Haar, dochter van Boelman Berents ter Haar en Swaentje Boelmans ter Borch[p. 133], geboren te Ter Haar circa 1600, overleden (ongeveer 40 jaar oud) te Ellersinghuizen circa 1640, zie 2293[p. 116]. Uit dit huwelijk één zoon. Naencke Wubbes, geboren te Ellersinghuizen circa 1580, overleden (hoogstens 77 jaar oud) te Wollinghuizen voor 1657, gehuwd (resp. ongeveer 20 en ongeveer 25 jaar oud) te Vlagtwedde circa 1600 met Edo Harms Coijlers, geboren te Wollinghuizen circa 1575, overleden te voor 19 juni 1646. Boelman Wubbes, geboren te Ellersinghuizen circa 1584, overleden (hoogstens 54 jaar oud) te Ellersinghuizen voor 1638. Willemcke Wubbes, geboren te Ellersinghuizen circa 1600, overleden (minstens 74 jaar oud) te Veele na 1674, gehuwd (resp. ongeveer 27 en ongeveer 25 jaar oud) te Vlagtwedde circa mei 1627 met Wilt Harms Renweringh, geboren te Veele circa 1602, erfgezeten, overleden te voor 10 oktober 1687. Mapke, geboren te Ellersinghuizen circa 1605.

2076. Geert Everts, geboren circa 1579, overleden (hoogstens 60 jaar oud) te Blijham voor 1639, kerkelijk huwelijk (resp. ongeveer 31 en ongeveer 27 jaar oud) te Blijham in 1610 met 2077. Tia Berends, geboren circa 1583, overleden (minstens 69 jaar oud) te Blijham tussen 1652 en 1656. Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Evert Geerts Evers, geboren te Blijham circa 1610, overleden (ongeveer 48 jaar oud) te Blijham circa 1658, zie 1038[p. 92]. 2. Berent Geerts, geboren circa 1610. 3. Anna Geerts, geboren circa 1610. 4. Frouwe Geerts, geboren circa 1613, overleden te Muntendam, gehuwd (resp. ongeveer 28 en ongeveer 29 jaar oud) (1) te Blijham op 22 november 1641 met Wijchman Tepens, geboren te Beerta circa 1612, landbouwer, overleden (minstens 45 jaar oud) te Beerta na 1657, (Wijchman gehuwd (resp. hoogstens 22 en hoogstens 16 jaar oud) (2) voor 1634 met Grete Jans, dochter van Jan Jans en Eltie Jans.). Evert Geerts, voormond. Jan Jans Ottens en mr. Geert Adams (=Boeckhorst, smid) voogden over Wijchman Tepes en Gretes moederloze kinderen, Jan en Remke, verkopen aan Wijchman het huis oosterd in de Beerta op grond van Haeicke Louwerds, plus het huisraad. De voogden krijgen daarvoor 100 rijksdaalders. Uit dit huwelijk één zoon, gehuwd (resp. ongeveer 55 en ongeveer 30 jaar oud) (2) te Beerta op 21 september 1668 met Jan Harmens, geboren circa 1638, (Jan gehuwd (beiden hoogstens 30 jaar oud) (2) voor 1668 met Grete Eltjes.). 2078. Jan Jans, geboren circa 1578, relatie met 2079. Eltie Jans, geboren circa 1584. Uit deze relatie 5 kinderen: 1. Sijpke, geboren te Blijham circa 1610, overleden (ongeveer 71 jaar oud) te Winschoten circa 1681, zie 1039[p. 92]. 2. Jan, geboren circa 1610. 3. N., geboren circa 1610. 4. Roelf, geboren circa 1610. 5. Ulben, geboren circa 1610. 2100. Tidde Tiabbes, zoon van Tiabbe Tiddes[p. 125], geboren te Vriescheloo circa 1546, relatie met 2101. N. Luijtjens, dochter van Luytken Herens en Aelke[p. 125], geboren te Farmsum circa 1547. Uit deze relatie één zoon: 1. Tiabbo Tiddens, geboren te Vriescheloo circa 1573, overleden (minstens 79 jaar oud) te Vriescheloo tussen 1652 en 1654, zie 1050[p. 93]. 2102. Eggo Johans, zoon van Johan Aikes[p. 125], geboren te Lutjeloo circa 1555, overleden (ongeveer 68 jaar oud) te Lutjeloo circa 1623, gehuwd (beiden ongeveer 20 jaar oud) te Vriescheloo in 1575 met 2103. Renske, geboren te Vriescheloo circa 1555.

108


Zij huurden een plaats van jonker Adolph Ripperda ui de nalatenschap van Haye Addinga. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Anna Eggens, geboren te Lutjeloo circa 1579, zie 1051[p. 93]. 2104. Else Bruggers, zoon van Engel Bruggers (zie BB Vriescheloo nr 19)[p. 125], geboren circa 1535. één zoon: 1. Engel, geboren circa 1575, zie 1052[p. 93]. 2108. Boelman Hannes Hubbeling, zoon van Hanno Boelmans Hubbelingh en Geertke Johans Broers[p. 126], geboren te Onstwedde circa 1562, overleden (minstens 52 jaar oud) te Onstwedde tussen 1614 en 1621, gehuwd (resp. ongeveer 50 en ongeveer 22 jaar oud) (2) circa 1612 met Swaentje Geerts Stroedingh, dochter van Geert Aickes Stroedingh en NN, geboren te Ellersinghuizen circa 1590. Uit dit huwelijk geen kinderen, gehuwd (resp. ongeveer 30 en ongeveer 22 jaar oud) (1) te Onstwedde circa 1592 met 2109. N. Geerts Nanninges, dochter van Geert Aickes Nanninges[p. 126], geboren te Onstwedde circa 1570, overleden (ongeveer 51 jaar oud) te Onstwedde circa 1621. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Hanno Boelmans, geboren te Onstwedde circa 1592, overleden (minstens 96 jaar oud) te Onstwedde na 1688, zie 1054[p. 93]. 2110. Schulte Meems, zoon van N. Schultes Meems en Rixte[p. 126], geboren te Veenhuizen, Onstwedde circa 1575, gehuwd (resp. ongeveer 55 en ongeveer 53 jaar oud) circa 1630 met 2111. Wupke, geboren circa 1577. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Anneke Jans Schulten, geboren te Wedde circa 1595, overleden (minstens 68 jaar oud) te Onstwedde tussen 1663 en 1667, zie 1055[p. 93].

2116. Derk Jans, geboren circa 1571, relatie met 2117. Elisabeth Geerts, geboren circa 1577. Uit deze relatie 6 kinderen: 1. Meindertjen Derks, geboren te Finsterwolde circa 1603, overleden (hoogstens 50 jaar oud) te Noordbroek voor 1653, gehuwd (resp. ongeveer 22 en ongeveer 24 jaar oud) circa 1625 met Bonno Ebbes, zoon van Ebbo Bunnes en Tiacke, geboren te Noordbroek circa 1601, kerkvoogd, overleden (hoogstens 58 jaar oud) voor 1659. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 2. Jan Derks, geboren circa 1606, zie 1058[p. 94]. 3. Anna Derks, geboren te Finsterwolde circa 1603, overleden (ongeveer 60 jaar oud) te Zuidbroek circa 1663, gehuwd (resp. ongeveer 32 en ongeveer 31 jaar oud) (1) te Noordbroek op 5 mei 1635, kerkelijk huwelijk te Noordbroek op 5 mei 1635 met Onno Edzens, geboren circa 1604. Uit dit huwelijk geen kinderen, gehuwd (resp. ongeveer 34 en ongeveer 38 jaar oud) (2) te Noordbroek op 16 januari 1637, kerkelijk huwelijk te Noordbroek op 19 februari 1637 met Ebel Eppes, zoon van Eppo Ebelens (Carspelman en landbouwer) en Remke Hommes[p. 112], geboren circa 1599, overleden te Beerta, zie 2141.7[p. 113]. Uit dit huwelijk één zoon. 4. Willem Derks, geboren circa 1603. 5. Geertje Derks, gehuwd te voor 29 maart 1643 met Harmen Eggens, zoon van Egge Tiapkens (landbouwer BB WO 205) en Luppe, geboren te Meeden circa 1605, landbouwer BB WO 2, overleden te voor 10 oktober 1655, (Harmen gehuwd (resp. ongeveer 28 en ongeveer 36 jaar oud) (2) te Meeden op 6 februari 1633 met Hille Thomas.). 6. Lubbert Derks, geboren circa 1605, gehuwd (resp. ongeveer 36 en ongeveer 24 jaar oud) te Zuidbroek op 8 juni 1641 met Eeske Aeylckes, dochter van Aeylcko Phebens en Abele Tiddens, geboren circa 1617. 2118. Edzko Galtiens, zoon van Galtio Edzkens[p. 126], geboren circa 1585, landbouwer en kerkvoogd, overleden te Finsterwolde, gehuwd (resp. ongeveer 35 en ongeveer 26 jaar oud) (1) circa 1620 met Aelke Sickens, geboren circa 1594, overleden te Finsterwolde. ----Beerta: Fol.201 - 3 november 1624 - Edsko Galtkes, te Finsterwolde, voor zijn vrouw Aelcke,

109


verkoopt aan Lupko Heerens en Ieken (ehel.) 5 daler rente. Getuigen: Johan Hermans en Tako Tonckens. ----R.A. Winschoten 14-05-1632 (23). Isebrant Albers en Anna el. verkopen aan Eetzko Galtijens kerkvoogd in Finserwolt en Alecken el. twee ackeren landes, min een half veerndeel op Torpsum gelegen, die Anna wegens haar sal. man Dettart Geerdes aangeerfd was, in achtehalf ackeren onverscheiden gelegen, strekkende van de Tijamme in de Dullart, met nog twee ackeren land bij het olde hof, strekkende uit het Fledder in de Dullart, nog twee ackeren op de gaare, strekkende uit het Fledder in de Dullart, met ook nog een halve acker landes bij het zijldiep in Finserwoldemer caspel gelegen, strekkende van de schellige weg in de Dullart, van de genoemde percelen heeft Tammo Suneckes de gerechte negende part, get. Gerdt Jans glasemaker en Luppo Ockens. ----R.A. Beerta. Fol.856 18-02-1639 - Etsko Galtjens voor Aelke, zijn vrouw, leent van Eppo Haiens, pr.vmd. over Haio Fockens, en Cornelis Rinnolts en Herman Jacobs als voogden, 100 Emder gld. Ă 6%. Getuigen: Galtjo Roelfs en Wilto Ipens. ----R.A. Noordbroek 02-11-1654 - Edske Galtiens in Finsterwolt en Aelke versetten aan Sicko Edskens en Imke: huis etc. ----R.A. Finsterwolde 22-05-1667, fol. 68. - Jan Dercks en Remcke, Frouwe Edtzkens, Jurrien Hannens en Trine, Henrick Ubbens en Eppe, Hero Nantkens voor zichzelf en mede als voormond, Henrick Alberts sibbe voogd en Egbert Hindricks vreemde voogd over de kinderen van zal. Galtio Edtzkens, Frerick Tiapkens en Henrick Lamberts sibbe voogd en vreemde voogd over de kinderen van zal. Nantko Heerens en Menste, erfgenamen van Edtzko Galtiens en Aelcke, bekennen dat Sicco Edtzkens en Imke van de 1000 gld, die zij als bruidschat hadden ontvangen van hun ouders, 596 gld. weer uitgegeven en teruggekeerd hebben wegens de "mande" (gemeenschappelijke) schulden van de ouders en henzelf, voor zover zij die als eigen schulden aangenomen hadden te betalen. Daarvan spruit 500 gld. uit het feit dat Sicco meer aan bruidschat had ontvangen dan zijn zusters, en geldt 96 gld. als hun aandeel van wat hun overleden broeder Bonno Edtzkens meer ontving dan de zusters. Uit dit huwelijk 4 kinderen, gehuwd (resp. ongeveer 32 en ongeveer 25 jaar oud) (3) circa 1617 met Tiacke Ebens, geboren circa 1592. Uit dit huwelijk geen kinderen, gehuwd (resp. ongeveer 25 en ongeveer 29 jaar oud) (2) te Noordbroek op 16 oktober 1610 met 2119. Remke Rotgers, dochter van Rotger Hindricks (landbouwer BB WO 54) en Weije[p. 126], geboren circa 1581. - R.A. Noordbroek 31-10-1618 - De gezamenlijke kinderen van zal. Rotger Hindricks en Weije zijn vr, nl. Ubbo, Focko, Frants, Luppo en Tiacko Rotgers, gebroederen met Edsko Galtiens als gewezen zwager mit sin kindes vormunders Ubbo Rotgers en Hero Sintkens, als ook Sibe Sebens en Johan Hindricks, mede zwagers, accepteren kop en arrest die enige vrunden van de erfgenamen hebben gemaakt met Luppo Rotgers, en zijn met de anderen in bestendige arrest getreden wegen de erfenis van zal. Rotger en Weije. De zonen krijgen elk 500 gld, de dochters 400. De zonen ook elk pro quota de helft van zekere landerijen die ze in Noordbroekster hamrick kunnen verdedigen. Voor het overige van de erfenis zal zuster en broeders gelijck sibbe zijn. Luppo zal voor de voorstanderen over Edsko Galtiens en Remke moderloze kind en ook voor Sibo Sebens wegens diens vr. Elske een inventaris van de achtergelaten goederen overlangen. Het moederloze kind van Remke zal vooruit 30 daler ontvangen. Ubbo Rotgers tekent mede voor zijn zal. zuster Remke kind. Getuigen: Luitien Kniplinck, Menne Aijtiens, Gosen peters Slomp en Hilko Dijurts. - R.A. Noordbroek 12-04-1619 (209) - Verschenen de gez. erfgenamen van zal. Rotger Hinricks en Weije als ook de voorstanderen over Edzko Galtiens kind: Ubbo Rotgers voor zich zelf en als voormond over Edzko's kind dat hij bij zal. Remke Rotgers heeft geprocreĂŤerd, Frans Rotgers, Luppo Rotgers, Tiacko Rotgers met hun vrouwen, Siben Sebens, Johan Hinricks, Edzko Galtiens en Hero Sintkens als mede voorstanderen over Remkes kind. Zij verkopen aan hun broeder Focko Rotgers en zijn vr. anderhalf deim. in Scheemder hamrick in de blocklanden waar Sipko Eppens mede in belendet is + een deim. land in Middewolder hamrick in Jan Tiabbens gebruick. Getuigen: Luitien Kniplinck en Hilko Dijudts. - R.A. Noordbroek 12-04-1619 (210) - Ubbo Rotgers, Edzko Galtiens en Hero Sintkens, voorstanderen over Edzko's kind bij zal. Remke Rotgers; verk. aan Luppo Rotgers en Focktien zijn vr. een stuk land in de lange meden gelegen in Noordbr. hamrick. Getuigen: Luitien Kniplinck en Hilko Dijudts. - R.A. Zuidbroek 29-11-1624 (288) - Luppo Rotgers tegenwoordig in ???wolda (ws. Midwolda) en

110


Fockjen Emmes verkopen aan broeder Focko Rotgers en Anna Arijs anpart land als Luppo van zal. olderen is gedesolveert, ook genoemd broeder Frans Rotgers, verder suster Anne (tegenwoordig gehuwd met Boncko Tiapkes) en zuster olderloess kindt Rempke, waarvan Edske Galties vader, Ubbo Rotgers vm en Hero Sinckens tho Midtwolda vv. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Remke Edzkens, geboren te Hardenberg, Finsterwolde circa 1613, zie 1059[p. 94]. 2120. Harm Meinders, zoon van Meindert[p. 130], geboren circa 1572, gehuwd (resp. ongeveer 34 en ongeveer 32 jaar oud) te Midwolda op 26 mei 1606 met 2121. Lubbe Iggens, dochter van Iggo Tonckens (volmacht)[p. 130], geboren circa 1574, gehuwd (hoogstens 31 jaar oud) (2) voor 1605 met Meindert. Harm trouwde met zijn stiefmoeder. Lubbe was weduwe van Meindert en is later getrouwd met haar stiefkind. Uit dit huwelijk 2 zonen: 1. Jan Harmens, geboren circa 1602, relatie met Alijt Berents, dochter van Berent Berents en Gepke. Uit deze relatie 4 kinderen. 2. Meijnart Harmens, geboren te Blijham circa 1606, overleden (hoogstens 44 jaar oud) te Blijham voor 1650, zie 1060[p. 94]. 2122. Hillo Alberts, geboren circa 1570, gehuwd (resp. ongeveer 30 en ongeveer 16 jaar oud) circa 1600 met 2123. Anna Luikens, geboren circa 1584, gehuwd (resp. ongeveer 56 en ongeveer 30 jaar oud) (2) te Winschoten op 28 juni 1640 met Albert Cornelis, geboren circa 1610. Uit dit huwelijk 5 kinderen: 1. Engeltje Hillens, geboren te Blijham circa 1602, overleden (ongeveer 70 jaar oud) te Blijham in 1672, zie 1061[p. 94]. 2. Albert Hillens, geboren circa 1606. 3. Bonno Hillens, geboren circa 1606. 4. Reemt Hillens, geboren circa 1606. 5. Luiken Hillens, geboren circa 1606. 2124. Fiebe Berents Hamster, landbouwer Bell 28, relatie met 2125. Tabitha Nannes van der Wall. Uit deze relatie 2 zonen: 1. Berend, geboren te Bellingwolde op 24 oktober 1838, overleden (75 jaar oud) te Vriescheloo op 25 februari 1914, zie 1062[p. 94]. 2. Berend, geboren te Bellingwolde in 1837, overleden te Bellingwolde op 27 januari 1838. Bij overlijden 6 maanden oud. 2126. Jacob Jans Roelfsing, landbouwer BGL p.79, relatie met 2127. Harmke Reints Goring. Uit deze relatie één dochter: 1. Jantje, geboren te Blijham op 22 juni 1842, overleden (39 jaar oud) te Bellingwolde op 1 februari 1882, zie 1063[p. 94]. 2128. Alert Feykens, zoon van Feicko Luppess en Sijben Lupkes[p. 130], geboren circa 1555, overleden te voor 31 maart 1623, relatie met 2129. Tyben Sybens, dochter van Sijben Dyuts[p. 130], geboren circa 1561, overleden te Winschoten voor 31 maart 1623. ra.Vdd2 31 maart 1623: Feyco Alers en Frouwe ter eene en Hermen Geerdes en Aylcke ter andere zijde. Feycko Alers en zijn lieve zuster Aylcke verdelen de erfenis van hun zalige ouderen Alert Feyckens en Tyben. Uit deze relatie 2 kinderen: 1. Feije Alerts, geboren te Blijham circa 1587, overleden (minstens 70 jaar oud) na 1657, zie 1064[p. 95]. 2. Aylcken Alers, geboren circa 1593, overleden te voor 31 januari 1633, gehuwd (resp. ongeveer 26 en ongeveer 31 jaar oud) te Winschoten op 14 januari 1619 met Harmen Geerdes, geboren

111


circa 1588, (Harmen gehuwd (resp. ongeveer 52 en ongeveer 25 jaar oud) (2) te Winschoten op 28 juli 1640 met Barbara Reints, dochter van Reint Hemmes en Grete.). 2136. Hiltio Eppens, geboren circa 1539, overleden (ongeveer 67 jaar oud) te Zuidbroek circa 1606, relatie met 2137. Icke Johans Coerts, dochter van Johan Coerts (kerkvoogd en landbouwer) en Wijpcke Eltkens[p. 130], geboren te Woldendorp circa 1548, overleden (hoogstens 62 jaar oud) te Oostwolderhamrik voor 1610. Uit deze relatie 3 kinderen: 1. Eppo Hiltiens, geboren te Oostwolderhamrik circa 1577, overleden (ongeveer 93 jaar oud) te Zuidbroek in 1670, zie 1068[p. 95]. 2. Eye Hiltiens, geboren circa 1582, relatie met Ebelo Poppens, landbouwer BB WO 204. Uit deze relatie 2 zonen. 3. Icke Hilties, geboren circa 1575, begraven te Midwolda op 24 mei 1651, kerkelijk huwelijk te Midwolda voor 26 november1605 met Ubcko Sebes, zoon van Sebo Rinnolts (volmacht, landbouwer, ouderling, eigenerfde, dijkrichter. Zie BB WO 45) en Wijpcke Herens, geboren circa 1563, landbouwer, begraven te Midwolda op 13 februari 1633. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 2138. Eltje Amses, zoon van Amse Jelmers en N. Ewens[p. 130], geboren circa 1509, relatie met 2139. NN. Uit deze relatie 5 kinderen: 1. Epke Elties, geboren te Siddeburen circa 1585, overleden (hoogstens 70 jaar oud) te Zuidbroek voor 1655, zie 1069[p. 95]. 2. Abeltien Eltiens, geboren circa 1541, relatie met Tidde Reints. 3. Hebel Eltjes, geboren circa 1541, relatie met Siabbe Mennes. 4. Ewe Eltiens, geboren circa 1569, gehuwd (resp. ongeveer 48 en ongeveer 39 jaar oud) (1) te Noordbroek op 11 augustus 1617 met Wibbo Phebens, zoon van Phebe Freriks (vaandrig en kerkvoogd) en Meentke, geboren circa 1578, kerkvoogd, overleden (ongeveer 49 jaar oud) op 15 oktober 1627. Zie Gruoninga 1965 blz.11 en 1970 blz.125. Uit dit huwelijk 3 kinderen, gehuwd (resp. ongeveer 61 en ongeveer 30 jaar oud) (2) te Noordbroek op 20 februari 1630 met Simon Roelfs, zoon van Roelof Krijns en Anna, geboren circa 1600. 5. Siert Eltjes, geboren circa 1569, landbouwer, Veendijk Siddeburen, relatie met Hille Meertens, dochter van Meerten Jans en Anna, geboren te Nieuw Scheemda circa 1607, overleden (ongeveer 73 jaar oud) te Nieuw Scheemda circa 1680, (Hille kerkelijk huwelijk (resp. ongeveer 24 en ongeveer 29 jaar oud) (2) te Nieuw Scheemda in 1631 met Luitje Egberts, zoon van Egbert Luitjes en Eltje Derks.). Stamvader van de familie Sierts(ema). 2140. Eppo Ebelens, zoon van Ebel Edzekens (landbouwer en kerkvoogd) en Wija Eppens[p. 130], geboren circa 1564, Carspelman en landbouwer, kerkelijk huwelijk (resp. ongeveer 26 en ongeveer 20 jaar oud) in 1590 met 2141. Remke Hommes, dochter van Hommo Poppens (landbouwer, kerkvoogd en landeigenaar) en Moeder N.[p. 131], geboren circa 1570, overleden (ongeveer 57 jaar oud) op 27 september 1627. Uit dit huwelijk 7 kinderen: 1. Ellerus Eppinus, geboren te Zuidbroek circa 1594, overleden (ongeveer 78 jaar oud) te Noordbroek op 2 februari 1672, zie 1070[p. 96]. 2. Freeske Eppens, geboren circa 1591, overleden te Bellingwolde, gehuwd (resp. ongeveer 24 en ongeveer 39 jaar oud) te Meeden op 13 januari 1615 met Sebo Aelderts, zoon van Aeldert Sebens en Anna, geboren circa 1576, kerkvoogd, overleden (ongeveer 65 jaar oud) te Bellingwolde in 1641, (Sebo gehuwd (resp. ongeveer 29 en ongeveer 25 jaar oud) (2) te Noordbroek op 22 mei 1605 met Ilben Tyaerts.), (Sebo gehuwd (resp. ongeveer 54 en ongeveer 50 jaar oud) (3) te Blijham op 19 mei 1630 met Ette Haickens, dochter van Haicko Tiabbes (landbouwer BB WO 4) en Tyawe Doedens.). Uit dit huwelijk 4 zonen. 3. Wya Eppens, geboren te Midwolda circa 1591, gehuwd (resp. ongeveer 24 en ongeveer 28 jaar oud) te Meeden op 12 april 1615 met Gerhardus Everhardi, geboren circa 1587, schoolmeester en predikant, overleden (ongeveer 75 jaar oud) te Termunten op 21 mei 1662.

112


4. 5. 6. 7.

Stamvader van de familie Strating, waartoe ook prof. Sijbrandus Stratingh (1785-1841) hoogleraar in de scheikunde en Technologie behoort. In het rijksarchief te Groningen bevindt zich een geschreven Geslacht-Register van de Familie Stratingh (A.W. 1938 B IV). Zie ook Gruoninga 1972 blz. 78-82. Uit dit huwelijk 2 zonen. Moeder Eppens, gedoopt te Midwolda op 6 april 1600. Hommo Eppens. Moeder Eppens, gedoopt te Midwolda op 23 maart 1604. Ebel Eppes, gehuwd (1) met Anna Derks, dochter van Derk Jans en Elisabeth Geerts[p. 109], geboren te Finsterwolde circa 1603, overleden (ongeveer 60 jaar oud) te Zuidbroek circa 1663, zie 2117.3[p. 109]. Uit dit huwelijk één zoon, gehuwd (resp. ongeveer 65 en ongeveer 33 jaar oud) (2) te Beerta op 9 juni 1664 met Hille Aysses, dochter van Aysso Popkes en Geertjen Geerts, geboren circa 1631, (Hille gehuwd (resp. ongeveer 42 en ongeveer 54 jaar oud) (2) te Zuidbroek op 15 april 1673 met Hommo Poppens, zoon van Poppo Alerts en Ette Tammens.).

2142. Oompke Aeissens, zoon van Aeiso Foppens en Frouwe[p. 131], geboren te Eexta circa 1576, landbouwer bb Blijham nr.32, overleden (ongeveer 72 jaar oud) te Blijham circa 1648, ondertrouwd te Midwolda op 21 juni 1601, kerkelijk huwelijk (resp. ongeveer 25 en ongeveer 23 jaar oud) te Bellingwolde op 21 juni 1601 met 2143. Sypken Edzards, dochter van Edzart Jayens en Icke[p. 131], geboren circa 1578, overleden (ongeveer 64 jaar oud) te Noordbroek op 12 augustus 1642. Uit dit huwelijk 8 kinderen: 1. Frouwe Oompkes, geboren in 1603, overleden (ongeveer 39 jaar oud) te Noordbroek op 12 augustus 1642, zie 1071[p. 96]. 2. Aysso Oomkens, geboren circa 1605. 3. Jurt Oomkens, geboren circa 1605. 4. Gartien Oomkes, geboren circa 1605, relatie met Poppo Sebens. 5. Tamke Oomkes, geboren circa 1605, relatie met Adde Alders, geboren circa 1605. 6. Icke Oomkens, geboren circa 1605, overleden (ongeveer 61 jaar oud) op 14 juni 1666, begraven te Zuidbroek, gehuwd (resp. ongeveer 21 en ongeveer 36 jaar oud) (1) te Winschoten in 1626 met Focko Tiddens, zoon van Tiddo Tyaedens (kerkvoogd) en Hemke Fockens, geboren circa 1590, (Focko gehuwd (resp. ongeveer 24 en ongeveer 25 jaar oud) (2) te Zuidbroek op 28 december 1614 met Anna Ludtijens, dochter van Luitien Knipling en Corneliske Hapkens.), (Focko gehuwd (resp. ongeveer 32 en ongeveer 41 jaar oud) (3) te Zuidbroek op 12 november 1622 met Hiske Cnotte, dochter van Claes Cnotte en Hemme Tonckens.). gehuwd (resp. ongeveer 35 en ongeveer 25 jaar oud) (2) te Zuidbroek op 1 juni 1640 met Waldrick Eppens, zoon van Eppo Tyackens (eigenerfde (landeigenaar met bepaalde rechten)) en Bouwe Ubbens, geboren circa 1615. 7. Edzard Oomkens, geboren circa 1610, gehuwd (resp. ongeveer 40 en ongeveer 25 jaar oud) circa 1650 met Etje Hommes, geboren circa 1625. 8. Fopko Oomkens, geboren circa 1611, gehuwd (resp. ongeveer 30 en ongeveer 36 jaar oud) (1) te Winschoten op 11 november 1641 met Aylcke Luppes, dochter van Luppo Tonckens (gerichtsdienaar, diaken (kerkelijk armenverzorger) en ouderling) en Martien Tyarcks, geboren circa 1605, overleden (hoogstens 48 jaar oud) voor 1653, (Aylcke gehuwd (resp. ongeveer 34 en ongeveer 35 jaar oud) (2) circa 1639 met Frerick Doedens, zoon van Frederick Doedens en Icke Hemckes.), gehuwd (resp. ongeveer 42 en ongeveer 38 jaar oud) (2) op 18 mei 1653 met Baucke Reints, dochter van Reint Eppens (landbouwer BB WO nr.6 'Vogelzang') en Lubbe Frericks, geboren circa 1615, overleden (ongeveer 38 jaar oud) circa mei 1653, (Baucke relatie(2) met Sebo Bontkens, zoon van Bontko Sijbens (schoolmeester, landbouwer BB WO 47) en Frouwe Nannes.). Uit dit huwelijk geen kinderen, gehuwd (resp. ongeveer 44 en ongeveer 26 jaar oud) (3) te Winschoten op 26 april 1655 met Kenne Alberts, geboren circa 1629, (Kenne relatie(2) met Jarfco Jans.). 2162. Evert Sachsenhausen, geboren circa 1578, relatie met 2163. Lucretia, geboren circa 1584. Uit deze relatie één dochter: 1. Machdalena, geboren circa 1610, overleden (ongeveer 69 jaar oud) te Wedde op 27 oktober 1679, zie 1081[p. 97].

113


2164. Hemko Engels, geboren circa 1572, relatie met 2165. Ette Harmens, dochter van Harmen en Geertje[p. 131], geboren circa 1578. Uit deze relatie één zoon: 1. Else Hemkes, geboren circa 1604, zie 1082[p. 97]. 2166. Here Wiltes, geboren circa 1578, relatie met 2167. Beelke Hiddens, geboren circa 1584. Uit deze relatie één dochter: 1. Trijntje Heeres, geboren circa 1610, zie 1083[p. 97]. 2176. Johan Johansen, geboren circa 1545, kerkvoogd en landbouwer BB WO 211, overleden (ongeveer 79 jaar oud) te Meeden op 26 oktober 1624, gehuwd (resp. ongeveer 45 en ongeveer 37 jaar oud) circa 1590 met 2177. Hendrickje, geboren circa 1553, overleden (ongeveer 50 jaar oud) te Meeden op 30 augustus 1603. Zie Gron. gedenkwaardigheden 2477 en 2478. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Frans Johans, geboren te Meeden circa 1590, overleden te tussen 1634 en 3 augustus 1639, zie 1088[p. 98]. 2. Anna Johans, geboren circa 1590, gehuwd (resp. ongeveer 28 en ongeveer 33 jaar oud) circa 1618 met Hayo Nannes, zoon van Nanno Hayens (landgebruiker, eigenerfde landbouwer op BB WO 204) en Edsko Heeuwens, geboren circa 1585, luitenant en landbouwer BB WO 203. 2178. Albert Harmens, relatie met 2179. Wipke N.N.. Uit deze relatie één dochter: 1. Gysele Alberts Ditmars, geboren te Oldendorp (Dld), overleden na 1651, zie 1089[p. 98]. 2180. Reemt Sybels. één zoon: 1. Sybolt Reemts, overleden na 1623, zie 1090[p. 98]. 2182. Diddo Haikens, relatie met 2183. Eelberen Garrelts. Uit deze relatie één dochter: 1. Bontje Diddens, geboren te Bunde, zie 1091[p. 98]. 2184. Eltio Jaspers, gehuwd te Meeden met 2185. Geele N.N.. Uit dit huwelijk 2 zonen: 1. Remko Eltjes, geboren circa 1612, overleden (hoogstens 44 jaar oud) voor 1656, zie 1092[p. 98]. 2. Ocko Eltjes. 2186. Eppo Tiapkens, zoon van Tiapko Edsens en NN[p. 132], geboren circa 1589, gehuwd (resp. ongeveer 33 en ongeveer 25 jaar oud) circa 1622 met 2187. Jantien Harckens, dochter van Harcko Ailkens (landbouwer BB WO 202 en 205) en Grete[p. 132], geboren te Meeden circa 1597. Uit dit huwelijk 7 kinderen: 1. Grete / Grietje Eppens, geboren circa 1623, zie 1093[p. 98]. 2. Edzo Eppens, geboren te Meeden in 1627, koopman en landbouwer BB WO 223, overleden (ongeveer 46 jaar oud) te Meeden op 30 november 1673, gehuwd (resp. ongeveer 29 en ongeveer 22 jaar oud) te Meeden op 13 maart 1656 met Eetje Eenjes, dochter van Eenje Meertens (landbouwer BB WO 224) en Moeder Egges[p. 115], geboren te Meeden in 1634, overleden (ongeveer 64 jaar oud) te Meeden op 11 augustus 1698. Zie Gruoninga 1970 blz.116 en 1978 blz.8. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 3. Hessel Eppens, geboren circa 1622. 4. Tiapko Eppens`, geboren circa 1622.

114


5. 6. 7.

Aeltien Eppens, geboren circa 1622. Roelefje Eppens, geboren circa 1622, relatie met Aeldert Ottens, zoon van Otto Aelders (landbouwer BB WO 232) en Anna Wilckes, geboren circa 1625, landbouwer BB WO 232. Hindrick Eppens, geboren circa 1625, gehuwd (resp. ongeveer 36 en ongeveer 25 jaar oud) te Meeden op 20 februari 1661 met Aeltien Jans, geboren circa 1636.

2188. Eggo Hebelens, zoon van Hebele Eggens (landbouwer BB WO 223)[p. 132], geboren circa 1584, kerkvoogd, landbouwer BB WO 223, gehuwd (resp. ongeveer 57 en ongeveer 55 jaar oud) te Meeden op 16 mei 1641 met 2189. Tette Tjarcks, dochter van Tjark Doedens en Moeder[p. 132], geboren circa 1586. Uit dit huwelijk 5 kinderen: 1. Hebel Eggens, geboren circa 1617, zie 1094[p. 99]. 2. Tiacko Eggens, geboren circa 1620, landbouwer BB WO 226, overleden (minstens 43 jaar oud) tussen 1663 en 1664, gehuwd (resp. ongeveer 18 en ongeveer 25 jaar oud) te Meeden op 16 april 1638 met Eeje Sijpkens, dochter van Sijpko Eggens (landbouwer BB WO 226) en Eltie, geboren circa 1613. 3. Moeder Egges, geboren te Meeden in 1604, gehuwd (resp. ongeveer 25 en ongeveer 31 jaar oud) te Meeden op 9 maart 1629 met Eenje Meertens, zoon van Meerten Eebels (landbouwer, vervener, zie BB WO 224)[p. 131]en Fenne, geboren circa 1598, landbouwer BB WO 224. zie BB WO 223. Uit dit huwelijk één dochter. 4. Doe Eggens, geboren circa 1631, gehuwd (resp. ongeveer 32 en ongeveer 27 jaar oud) te Meeden op 6 februari 1663 met Geeske Emes, dochter van Emo Elties en Tjaackje Emmes, geboren circa 1636, (Geeske gehuwd (resp. ongeveer 40 en ongeveer 30 jaar oud) (2) te Meeden op 24 februari 1676 met Garrelt Broers, zoon van Broer Garrelts (landbouwer BB WO 230) en Stijne.). 5. Hitjo Eggens, geboren circa 1631, landbouwer BB WO 223, gehuwd (resp. ongeveer 21 en ongeveer 25 jaar oud) te Westerlee op 17 maart 1652 met Engel Jans, dochter van Jan Harms en Stijne Aelders, geboren te Beerta circa 1627. 2190. Doede Fockes, zoon van Focko Memmens (landbouwer BB WO 25) en Bauwe[p. 132], geboren circa 1569, gehuwd (resp. minstens 41 en minstens 23 jaar oud) (2) na 1610 met Tiacke Jans, geboren circa 1587, (Tiacke gehuwd (resp. minstens 59 en minstens 66 jaar oud) (2) na 1646 met Haijo Derks.). Uit dit huwelijk geen kinderen, gehuwd (resp. hoogstens 41 en hoogstens 27 jaar oud) (1) voor 1610 met 2191. Sypke Hitjes, dochter van Hittcko Phebens (eigenerfde, landbouwer BB WO 27) en Aebele Heeuwens[p. 132], geboren circa 1583. Uit dit huwelijk 3 dochters: 1. Boucke Doedens, geboren circa 1602, zie 1095[p. 99]. 2. Haycke Doedens, geboren in 1603, overleden te Scheemda, gehuwd (resp. ongeveer 16 en ongeveer 29 jaar oud) te Scheemda op 28 december 1619 met Themmo Cornelis Themmen, zoon van Cornelis Temmens en Janneke Jansens, geboren circa 1590, koopman, overleden (ongeveer 66 jaar oud) te Termunterzijl op 1 december 1656. 3. Hilleke Doedens, geboren circa 1605, gehuwd (resp. ongeveer 27 en ongeveer 51 jaar oud) op 26 februari 1632 met Ecko Harmens, geboren circa 1581. 2216. Eltio Johans Coerts, zoon van Johan Coerts (kerkvoogd en landbouwer) en Wijpcke Eltkens[p. 130], geboren te Woldendorp circa 1553, landbouwer, landeigenaar en kerkvoogd, overleden (ongeveer 72 jaar oud) te Woldendorp circa 1625, gehuwd (resp. hoogstens 55 en hoogstens 39 jaar oud) (2) voor 1608 met Syncke Meeckens, dochter van Meecko Hittiens (dijkrichter, landbouwer BB WO42 'Ol Kerke') en Icke, geboren circa 1569. Uit dit huwelijk geen kinderen, gehuwd (resp. ongeveer 72 en ongeveer 25 jaar oud) (3) te Midwolda op 10 maart 1625 met Teetie Eppens, geboren circa 1600. Uit dit huwelijk geen kinderen, gehuwd (resp. ongeveer 56 en ongeveer 32 jaar oud) (1) circa 1609 met 2217. Liefke Luwerts, geboren circa 1577. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Richt Eltjes, geboren te Nieuwolda circa 1605, overleden (minstens 70 jaar oud) na 1675, zie 1108[p. 99].

115


2218. Abel Aeissens, geboren te Termunten circa 1585, landbouwer, relatie met 2219. Jantjen, geboren circa 1582, overleden (ongeveer 76 jaar oud) te Oostwolderhamrik circa 1658. Uit deze relatie ĂŠĂŠn dochter: 1. Anna Abels, geboren te Oostwolderhamrik circa 1605, zie 1109[p. 99]. 2292. = 2075.3. 2293. Alcke Boelmans ter Haar. 2294. = 1025.4. 2295. Janneke Jans Schulten. 2448. Hemme Harmens, gehuwd te Noordbroek op 8 augustus 1642 Huwelijkscontract is opgemaakt op 22 mei 1642 te Noordbroek met 2449. Hiske Tammens, dochter van Tammo Sypkens en Etien[p. 134]. Uit dit huwelijk 5 kinderen: 1. Sypke Hemmes, gedoopt te Noordbroek op 22 februari 1652, overleden (minstens 47 jaar oud) te Schildwolde na 1700, zie 1224[p. 99]. 2. Renske Hemmes, gedoopt te Noordbroek op 5 juni 1642. 3. Harmen Hemmes, gedoopt te Noordbroek op 1 september 1644. 4. Harmen Hemmes, gedoopt te Noordbroek op 24 mei 1646. 5. Jurrien Hemmes, gedoopt te Noordbroek op 21 november 1647. 2456. Jan Harmens, geboren circa 1620, relatie met 2457. Griete Dercks. Uit deze relatie 6 kinderen: 1. Aldert Jans, geboren te Winschoten in 1651, overleden (minstens 56 jaar oud) na 1707, zie 1228[p. 100]. 2. Aaltien Jans, gehuwd (Hindrick ongeveer 37 jaar oud) te Meeden op 20 februari 1661 met Hindrick Eppiens, zoon van Eppo Tjapkes en Jantje Harckes, geboren circa 1624, overleden (hoogstens 43 jaar oud) voor 1667. 3. Martje Jans, gehuwd (1) te Oude Pekela op 15 februari 1663 met Hindrik Jans, zoon van Jan Harmens en Egbertien, gehuwd (2) te Veendam op 17 maart 1667 met Jan Derks, zoon van Derk Garrelts en Benne Jans, geboren te Muntendam., gehuwd (3) te Veendam op 29 augustus 1683 met Herman Arents, gehuwd (4) circa 1685 met Cornelis Rensen, schipper., gehuwd (5) te Veendam op 18 oktober 1696 met Berent Hindriks. 4. Harm Jans, overleden te Nieuwolda, gehuwd te Nieuwolda op 27 augustus 1665 met Bauwe Ebes, dochter van Ebo Autiens en Grietien Zenses, overleden te Nieuwolda na 1695. 5. Derk Jans, gehuwd te Westerlee op 15 januari 1675 met Annetje Goldesteens. 6. Duurt Jans, gehuwd te Meeden op 16 april 1705 met Geeske Berents. 2458. Johan Edes, zoon van Edo Jans (schatbeurder, landbouwer BB WO nr.126, 131 en 132) en Geertruit Edes[p. 134], geboren te Westerlee circa 1600, tichelaar, landbouwer BB WO nr.126, overleden (ongeveer 55 jaar oud) te Westerlee circa 1655, gehuwd (resp. ongeveer 25 en ongeveer 28 jaar oud) te Westerlee op 19 januari 1625 met 2459. Anne Hindriks, dochter van Hindrick[p. 134], geboren te Meeden circa 1597, overleden (ongeveer 81 jaar oud) circa 1678. Uit dit huwelijk 6 kinderen: 1. Wobbe Jans, geboren te Westerlee circa 1636, zie 1229[p. 100]. 2. Grietien Jans, geboren in 1625, overleden (minstens 55 jaar oud) na maart 1680, gehuwd (resp. ongeveer 20 en ongeveer 28 jaar oud) (1) circa 1645 met Hindrick Pieters, zoon van Pieter Hindricks en Fenne, geboren circa 1617. Uit dit huwelijk 2 dochters, relatie(2) met Berent Ockes, gedoopt te Meeden op 18 juli 1647. 3. Ede Jans Ticheler, geboren circa 1635, landbouwer, steenfabrikant, gehuwd (resp. ongeveer 27 en 19 jaar oud) te Blijham op 18 juli 1662 met Wendelke Pieters Georgius, dochter van Pieter Geerts en Grietje Remberti, geboren te Blijham op 18 december 1642, overleden (ongeveer 73 jaar oud) circa maart 1716. Uit dit huwelijk 9 kinderen. 4. Kier Jans, geboren te Westerlee circa 1640, landbouwer, overleden (hoogstens 59 jaar oud) te

116


5.

6.

Oude Pekela voor 1699, gehuwd (resp. ongeveer 28 en ongeveer 21 jaar oud) te Winschoten op 19 april 1668 met Trijntje Willems, dochter van Willem Jans en Wijpke Ypes, gedoopt te Winschoten op 11 april 1647, overleden (ongeveer 75 jaar oud) te Oude Pekela circa 1723. Uit dit huwelijk één dochter. Hindrik Jans, geboren circa 1625, landbouwer BB WO nr.209, gehuwd (resp. ongeveer 43 en ongeveer 42 jaar oud) op 16 april 1668 met Jantien Pieters, dochter van Pieter en Aeltjen Sybrens, geboren circa 1626, (Jantien gehuwd (resp. ongeveer 47 en ongeveer 32 jaar oud) (2) te Meeden op 11 september 1673 met Jan Berends.). Ettyn Jans, geboren circa 1628, gehuwd (beiden ongeveer 39 jaar oud) te Veendam op 9 mei 1667 met Hindrik Harms, geboren circa 1628, landbouwer BB WO nr. 126.

2460. Hindrik Jans, zoon van Jan Jacobs en Ave (?)[p. 134], geboren te Westerlee, gehuwd op 15 mei 1652 met 2461. Geertien Sickes, dochter van Sicko Fockens en Harmke Lamberts[p. 134], geboren te Heiligerlee. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Jan Hindriks, geboren te Eexta, overleden na 1694, zie 1230[p. 100]. 2462. Tjaard Jochums, zoon van Jochem Tjaards en Jantien[p. 135], relatie met 2463. Annetien. Uit deze relatie 2 kinderen: 1. Ebeltijn Tijarts, geboren te Veendijk, Siddeburen, zie 1231[p. 100]. 2. Jochem Tjaards. 2672. Jan Bartelds, zoon van Bartold Hendriks en NN[p. 135], gehuwd (Engel ongeveer 18 jaar oud) te Beerta op 8 december 1638 met 2673. Engel Udes, dochter van Udo Bontkes (landbouwer) en Wendeltje Fockens[p. 135], geboren circa 1620, relatie(2) met Menno Heeres. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Bartolt Jans, geboren te Beerta circa 1638, overleden te Beerta, zie 1336[p. 100]. 2. Aefke Jans, relatie met Jurjen Hayes. 3. Hindrik Jans, geboren circa 1639, brouwer, gehuwd (resp. ongeveer 31 en ongeveer 26 jaar oud) te Beerta op 20 januari 1670 met Grietje Wigbolts, dochter van Wigbolt Geerts en Aleit Jans, geboren circa 1644. 2674. Onno Geerts, relatie met 2675. Fosse Steijes. Uit deze relatie 2 dochters: 1. Asse Onnes, geboren circa 1639, zie 1337[p. 100]. 2. Hayke Onnes, geboren circa 1631, gehuwd (resp. ongeveer 32 en ongeveer 34 jaar oud) te Beerta op 6 maart 1663 met Jan Claasen Vechter, zoon van Claes Cornelis Vechter (landbouwer BBWO 121) en Trijntjen Jacobs, geboren circa 1629, (Jan Claasen gehuwd (beiden hoogstens 33 jaar oud) (1) voor 1662 met Trijne.), (Jan Claasen gehuwd (resp. ongeveer 38 en ongeveer 25 jaar oud) (3) te Nieuwolda op 15 maart 1667 met Sieben Tammes.). 2680. Ebel Luppens, zoon van Luppo Reenkes en Eetje Meertens[p. 135], geboren circa 1620, relatie met 2681. Wijpke. Uit deze relatie 2 zonen: 1. Reint Ebels, geboren te Beerta op 6 december 1648, landbouwer, overleden (67 jaar oud) te Nieuw Beerta op 24 december 1715, gehuwd (resp. 105 en 83 jaar oud) (1) te Midwolda op 26 mei 1754 met Wijpke Klaassens, dochter van Claas Geerts (landbouwer en kerkvoogd) en Epke Jans, geboren te Nieuw Beerta in mei 1671, overleden (56 jaar oud) te Nieuw Beerta op 17 september 1727. Uit dit huwelijk 3 kinderen, gehuwd (resp. 24 en ongeveer 23 jaar oud) (2) te Beerta op 6 januari 1673 met Lutgert Luppes, geboren circa 1650. 2. Meerten Ebels, geboren circa 1645, zie 1340[p. 101]. 2682. Jan Jans, geboren circa 1614, overleden (ongeveer 75 jaar oud) te Beerta op 15 april 1689, relatie met 2683. NN.

117


Uit deze relatie één dochter: 1. Trijntje, geboren te Nieuwolda circa 1642, overleden (ongeveer 47 jaar oud) te Beerta op 15 april 1689, zie 1341[p. 101]. 2686. Jacob Hindriks, zoon van Hindrick Jans en NN[p. 135], geboren circa 1620, eigenerfde, relatie met 2687. Reenke Alberts, dochter van Albert Eltiens (eigenerfde, volmacht en dijkrichter (=waterschapsbestuurder)) en Hiske Hindricks[p. 135], geboren circa 1619. Uit deze relatie 5 kinderen: 1. Jan Jacobs, geboren circa 1645, gehuwd (ongeveer 30 jaar oud) te Nieuwolda op 25 juni 1675 met Wije Rotgers, dochter van Rotger Tjakkes (landbouwer BB Nieuwolda 53) en Martjen Peters, (Wije gehuwd (Fokko ongeveer 31 jaar oud) (1) te Nieuwolda op 13 juni 1684 met Fokko Hommes.). R.A. Nieuwolda 16 oktober 1721. Wye Rotgers, wed. wijlen Fokko Hommes, benevens Klaas Jacobs gehuwd met Haike Fokkes, Edsko Hannes, gehuwd met Lupke Fokkes verklaren overgedaan te hebben aan Rotger Fokkes, gehuwd met Eltje Derks huis en land zoals door ouders is bewoond. Enz. Notes for Wija Rotgers: Weduwe van Jan Jacobs: - Fol.268 - 25 juni 1675 - H.V. - Jan Jacobs en Wije Rottgers, dochter van wijlen Rottger Tjackens en Martjen (gew.ehel.). Br.: Martjen Peters, moeder; Wijven Jacobs, zuster; Joannes Jacobs, zwager; Hendrick Tjackes, Eggo Tjackes, mr. Harmen Janss en Popko Jurjens, ooms. Getuigen: Jr. Philippus Daniel Finck, de erentfeste en hoochgel. Janus à Lunen, der beijden rechten doctor. ----Nieuwolda: Fol.427 - 18 februari 1685 - Eggo Tjakkes en Wipke Hindriks (ehel.), in Midwolderhamrik, zijn schuldig aan Focco Hommes en Wije Rotgerts (ehel.), in Midwolderhamrik, 152 gld. 10 st. à 5%. Getuigen: David Jansen en Eltje Ebels. ----Nieuwolda: Fol.455 - 13 augustus 1686 - Jonker Bonno Huninga, jonker Philips Daniël Finck, Andreas à Lunen, j.u.d, als voogden over de nagelaten kinderen van wijlen kapitein Hekman bij Bowina Huninga, verhuren aan Focco Hommens en Weije Rotgerts (ehel.)een gare land in Nieuwolda, strekkende van de weg af van de Ae tot door de oude dijk in Midwolda aan de weg. Bovendien het huis zoals Focco en Weije op het land hebben staan, ter waarde van 900 car.gld. Huur: 450 car.gld. Bovendien ieder jaar voor elk kind een zilveren dukaton. De huur wordt verdeeld tussen de 2 kinderen en hun grootmoeder Tija Huninga. Tijd: 6 jaar. Getuigen: Pieter Julles en David Jansen. ----Nieuwolda: Fol.190 - 1 mei 1698 - Fokko Hommes en Wieje Rotgers (ehel.), in Midwolderhamrik, lenen van Arent Herms, pr.vmd, en Ebe Zenses, sibbevoogd, over Louwert Cornelis en Jantjen Arents (gew.ehel.) hun onmondige zoon 400 car.gld. à 4%. Getuigen: Jan Tobias en Cornelis Tammes. ----Nieuwolda: Fol.227 - 6 juni 1699 - Fokke Hommes en Wieje Rotgers (ehel.) lenen van Derk Fokkes en Annechjen Abels (ehel.) 1000 car.gld. à 4%. Getuigen: Allart Willems ['Aldert Willems] en Jacob Bronts. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 2. Eltien Jacobs, geboren circa 1645, zie 1343[p. 101]. 3. Albert Jacobs, geboren circa 1649, gehuwd (resp. ongeveer 33 en ongeveer 49 jaar oud) (1) te Finsterwolde op 5 mei 1682 met Eetje Phebes, dochter van Phebo Luppens (brouwer)[p. 135]en NN, geboren circa 1633, (Eetje gehuwd (resp. ongeveer 29 en ongeveer 34 jaar oud) (1) te Beerta op 31 december 1662 met Eggo Hommes, zoon van Hommo Reentkes en Anna Egges.), (Eetje gehuwd (resp. ongeveer 25 en ongeveer 30 jaar oud) (2) op 23 december 1658 met Menso Hillebrands, zoon van Hillebrand Mensens en Grete Jans.), gehuwd (resp. ongeveer 54 en ongeveer 39 jaar oud) (2) te Beerta op 16 december 1703 met Imke Harmens, dochter van Harmen Luytjes en Anna Edzes, geboren circa 1664. 4. Aafke Jacobs, geboren circa 1651, overleden (hoogstens 58 jaar oud) voor 1709, gehuwd (resp. ongeveer 25 en ongeveer 30 jaar oud) (1) te Finsterwolde op 31 maart 1676 met Jan Rimpt, geboren circa 1646, gehuwd (resp. ongeveer 32 en ongeveer 31 jaar oud) (2) te Finsterwolde op 10 augustus 1683 met Jan Jans Buiten, geboren circa 1652, overleden (hoogstens 57 jaar oud) voor 1709, relatie(3) met Jacob Cornelis, geboren circa 1651. 5. Hiondrick Jacobs, geboren te Finsterwolde in 1664. 2752. Hindrik Willems, zoon van Willem Engelkes[p. 136], geboren circa 1604, overleden (ongeveer 85

118


jaar oud) te Coldemüntje [Dld] op 28 april 1689, relatie met 2753. Moeder Haykes, geboren circa 1611, overleden (ongeveer 76 jaar oud) op 27 september 1687. Uit deze relatie 5 zonen: 1. Jan Hindriks, zie 1376[p. 101]. 2. Sieben Hindriks, relatie met Wüpke Ayels (Aeiles). Uit deze relatie één zoon. 3. Willem Hindriks. 4. Haiko Hindriks, geboren circa 1636. 5. Engelke Hindriks Groeneveld. 3008. Schelte Tiaerts, geboren circa 1585, landbouwer, overleden (minstens 64 jaar oud) na 1649, relatie met 3009. Bouwe Tammes. Uit deze relatie 2 kinderen: 1. Hiltie Scheltes, geboren te Schildwolde circa 1610, overleden (minstens 65 jaar oud) na 1675, zie 1504[p. 101]. 2. Aaltje Scheltes, geboren te Schildwolde circa 1612, relatie met Harcko Ilbst. 3010. Jan Cornelis, zoon van Cornelis Jansen en Anna[p. 136], timmerman, gehuwd te Noordbroek op 16 februari 1620 met 3011. Lupke Remkes, dochter van Remko Sypkens (hopman, kerkvoogd) en Grete Hiltjes[p. 136]. Uit dit huwelijk 2 dochters: 1. Anneke Jans, geboren te Noordbroek circa 1620, overleden (minstens 36 jaar oud) na 1656, zie 1505[p. 101]. 2. Meentke Jans, overleden te Termunten op 20 juli 1666, gehuwd (1) te Noordbroek op 9 jan 1640 met Hewo Jochems, zoon van Jochem Tonckens en Abele Wildriks, overleden circa 1646, ondertrouwd (2) te Scheemda op 13 december 1646 met Phebo Temmen. 3648. Ds. Gerrit (Gerhardus) Sichterman, zoon van J.U.D. Johannes (Joan) Sichterman en Fenneken toe Laarhuys[p. 136], gedoopt te Deventer op 4 september 1618, predikant in Kolderveen 1645 - 1673, overleden (ongeveer 57 jaar oud) te Kolderveen op 16 februari 1676, gehuwd (resp. ongeveer 29 en ongeveer 20 jaar oud) te Meppel (Kolderveen) in 1648 met 3649. Wilhelmina van Bonnema, dochter van Johan Albert Bonnema (proviantmeester te Coevorden) en Anna Struuck[p. 137], geboren te Meppel in 1628, overleden (ongeveer 72 jaar oud) op 22 mei 1700. Uit dit huwelijk 5 kinderen: 1. Harm. deze tak is verder uitgestorven. 2. Gallenus, gedoopt te Kolderveen op 20 november 1662, overleden (ongeveer 47 jaar oud) in maart 1710, zie 1824[p. 102]. 3. Jan Albert, geboren te Kolderveen op 1 februari 1656, schulte van Havelte van 1679-1683, kapitein in 1685, later kolonel, overleden (minstens 39 jaar oud) tussen 1696 en 1715, relatie met Helena Wilmson, overleden voor 1715. 4. Johannes, overleden te Kolderveen op 20 juni 1671. student theologie in Utrecht. 5. Johanna Elisabeth, gedoopt te Kolderveen op 27 december 1658, overleden (ongeveer 70 jaar oud) op 18 januari 1729, relatie met Ds. Wilhelmus ten Oever, geboren te Hasselt in 1648, predikant te Steenwijkerwold, overleden (ongeveer 74 jaar oud) op 28 januari 1722. 3650. Folkert Celosse, relatie met 3651. Suzanna Emmen, dochter van Evert Warners Mullinga (schulte (burgemeester)) en Margaretha (Coerts) Lepels[p. 137]. Uit deze relatie 3 kinderen: 1. Margaretha, geboren in 1667, overleden (ongeveer 75 jaar oud) in januari 1742, zie 1825[p. 102]. 2. Elisabet. 3. Ian. 3656. Mello Alberda, zoon van Reint Alberda (Hoofdman van de Hoge Justitiekamer, curator Groningse Hogeschool, schepper der Drie Delfzijlen) en Habbina Ubbena[p. 137], geboren te 't Zandt op

119


15 november 1642, overleden (56 jaar oud) te Uithuizen op 3 juli 1699, gehuwd (resp. 21 en 17 jaar oud) te Usquert op 30 maart 1664 met 3657. Susanna Elisabeth (van Ludema) Tamminga, dochter van Onno Tamminga en Elisabeth Rengers[p. 138], geboren te Usquert op 26 april 1646, overleden (34 jaar oud) te Uithuizen op 26 april 1680. heer van Menkema, Ringeweer en Rensuma, lid Gedeputeerde Staten,luitenant Hoge Justitiekamer, gecomm.ter Staten Generaal en Raad van State, lid Admiraliteit te Harlingen. Uit dit huwelijk 11 kinderen: 1. Jhr. Onno Tamminga van Alberda, geboren te Groningen op 2 juni 1669, overleden (73 jaar oud) te Zandeweer op 10 mei 1743, zie 1828[p. 103]. 2. Unico Allard Alberda van Menkema, geboren te Groningen in 1676, overleden (ongeveer 38 jaar oud) in 1714, gehuwd (resp. ongeveer 25 en ongeveer 23 jaar oud) in 1701 met Everdina Cornera van Berum, dochter van Bernhard van Berum (Heer van Luinga, Thedema en Heerma, schepper der Drie Delfzijlen) en Wendela Cornera Ubbena, geboren in 1678, overleden (ongeveer 73 jaar oud) in 1751. Uit dit huwelijk 7 kinderen. 3. Elisabet, geboren en overleden in 1665, overleden Na vier maanden overleden 4. Reint, geboren in 1666, overleden Als kind overleden 5. Unico, geboren en overleden in 1668, overleden Een maand na de geboorte overleden 6. Unico, geboren in 1670, overleden (ongeveer 2 jaar oud) in 1672. 7. Willem, geboren en overleden in 1672, overleden Een maand na de geboorte overleden 8. Willem Alberda van Godlinze, geboren in 1674, overleden (ongeveer 47 jaar oud) in 1721, gehuwd (resp. ongeveer 29 en ongeveer 17 jaar oud) (1) in 1703 met Margaretha Josina Horenken, dochter van Gerhard Horenken en Baudewina Clant, geboren in 1686, overleden (ongeveer 19 jaar oud) in 1705. Uit dit huwelijk één zoon, relatie(2) met Clara Alberda van Eenum. 9. Unico, geboren en overleden in 1675, na twee maanden overleden 10. Evert, geboren en overleden in 1677, na twee maanden overleden 11. Mello, geboren in 1680, als kind overleden 3658. Egbert Clant, zoon van Edzard Jacob Clant en Bauwina Coenders van Helpen[p. 138], geboren op 16 oktober 1634, overleden (74 jaar oud) op 24 maart 1709, begraven te Zandeweer, gehuwd (resp. 33 en ongeveer 10 jaar oud) op 31 januari1668 met 3659. Anna Lewe van Klinkenborg, dochter van Joost Lewe tot Hanzouwe en Petronella Coenders tot Klinkenberg[p. 138], geboren in 1658, overleden (ongeveer 44 jaar oud) op 8 januari 1702, begraven te Zandeweer. zie ook blz. 511 van boek Ommelander Borgen heer van Scheltkema-Nijenstein, afgevaardigde Staten Generaal Lid Gedeputeerde Staten, luitenant Hoofd Mannenkamer, lid Prov. Rekenkamer, president van de ridderschap van Groningen en Ommelanden, ordinaris lid der admiraliteit. Uit dit huwelijk 3 dochters: 1. Josina Petronella, geboren in 1676, overleden (ongeveer 70 jaar oud) te Groningen op 1 maart 1746, zie 1829[p. 103]. 2. Bouwina, geboren te Groningen op 18 februari 1671, gedoopt te Groningen op 19 februari 1671, overleden (33 jaar oud) op 5 november 1704, begraven te Zuidhorn, gehuwd (resp. 26 en 29 jaar oud) op 2 september 1697 met haar neef Maurits Clant, zoon van Derk Jacob Clant van Juekema[p. 138]en Margrieta Josina Ripperda, geboren te Groningen op 20 oktober 1667, gedoopt te Groningen op 29 oktober 1667, overleden (67 jaar oud) op 22 december 1734, begraven te Zuidhorn. Heer van Hanckema, lid Staten Generaal, lid Gedeputeerde Staten, lid Raad van State, Curator van de Academie te Groningen, gecommitteerde ter Admiraliteit van Harlingen. Uit dit huwelijk één dochter. 3. Amelia Maria, geboren in 1682, overleden (ongeveer 51 jaar oud) in 1733, gehuwd (resp. ongeveer 27 en ongeveer 26 jaar oud) in 1709 met J(o)an Lewe, zoon van Reint Jan Lewe (Heer van Middelstum) en Helena Clant van Stedum, geboren in 1683, gedoopt te Middelstum op 25 november 1683, Heer van Middelstum, overleden (ongeveer 54 jaar oud) op 3 juli 1737. Uit dit huwelijk 2 zonen. 3660. Reint Alberda van 't Zandt op Eenum, zoon van Reint Alberda (Hoofdman van de Hoge

120


Justitiekamer, curator Groningse Hogeschool, schepper der Drie Delfzijlen) en Habbina Ubbena[p. 137], geboren op 25 juli 1630, overleden (61 jaar oud) te Groningen op 5 november 1691, begraven te Groningen op 9 november 1691, gehuwd (resp. 19 en ongeveer 20 jaar oud) (2) te Groningen op 10 juni 1650 met Elisabeth Wicheringe, geboren in 1630, overleden (ongeveer 26 jaar oud) in 1656. lid Gedeputeerde Staten van Groningen en Ommelanden, lid Staten Generaal. Uit dit huwelijk geen kinderen, gehuwd (resp. 30 en 25 jaar oud) (1) te Groningen op 3 maart 1661 met 3661. Clara Jarges, dochter van Coppen Jarges en Anna van Hulten[p. 139], geboren op 8 maart 1635, overleden (ongeveer 58 jaar oud) in 1694. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Jhr. Reint Alberda, geboren te Groningen op 13 februari 1663, overleden (60 jaar oud) te Eenum op 15 januari 1724, begraven te Eenum op 1 februari 1724, zie 1830[p. 103]. 3662. Gerhardus Horenken, zoon van Johan Horenken en Anna Clant van Stedum[p. 139], geboren te Groningen op 18 juni 1623, overleden (43 jaar oud) te Groningen op 10 augustus 1666, gehuwd (26 jaar oud) (2) te Groningen op 19 september 1649 met Lamme Schaffer. Ambtman van het Gorecht, gezworene en raadsheer te Groningen, lid Admiraliteit van Amsterdam, lid Gedeputeerde staten van Groningen en Ommelanden, lid hoofdmannenkamer, curator Universiteit van Groningen, gehuwd (resp. 34 en ongeveer 19 jaar oud) (1) te Bedum op 20 mei 1658 met 3663. Catharina Magdalena van Isselmuden, dochter van Wigbolt van Isselmuden en Johanna van Welderen[p. 139], geboren te Groningen circa 1639, overleden (minstens 64 jaar oud) na 1703. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Johanna, geboren te Groningen op 29 september 1661, overleden (46 jaar oud) te Groningen op 13 maart 1708, begraven te Groningen op 17 maart 1708, zie 1831[p. 103]. 3664. Gerard Adriaans Wildervanck, zoon van Adriaan Geerts Wildervanck en Margaretha Jans Hardenberg[p. 140], geboren in 1630, overleden (ongeveer 52 jaar oud) in 1682, gehuwd (resp. ongeveer 25 en 29 jaar oud) op 4 juni 1655 met 3665. Hemma Emmen, dochter van Evert Warners Mullinga (schulte (burgemeester)) en Margaretha (Coerts) Lepels[p. 137], geboren te Emmen op 10 oktober 1625, overleden (77 jaar oud) te Groningen op 10 januari 1703. Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Mr. Everhard, gedoopt te Veendam op 29 november 1657, zie 1832[p. 104]. 2. Adriaan, geboren te Veendam op 10 februari 1656, drost (=rechterlijk bestuurder), overleden (67 jaar oud) te Zuidbroek op 8 november 1723, gehuwd (resp. 24 en 18 jaar oud) te Groningen op 25 juli 1680 met Geertruida van Klenk, geboren te Amsterdam op 6 november 1661, overleden (74 jaar oud) te Zuidbroek op 2 december 1735, begraven te Wildervank. Uit dit huwelijk 9 kinderen. 3. Margaretha, geboren te Wildervank op 29 oktober 1659, overleden (62 jaar oud) op 2 mei 1722, gehuwd (resp. 19 en ongeveer 19 jaar oud) te Winschoten op 20 september 1679 met Hillebrand van Peer, zoon van Tonnis Jans van Peer (kerkvoogd, koopman en houthandelaar) en Hindrikjen Hillebrands, gedoopt te Winschoten op 30 maart 1660, overleden (ongeveer 82 jaar oud) in 1743. 4. Elisabet. 3666. Mozes Hora, geboren te Groningen voor 1620, relatie met 3667. Fokeltje Jetzus van Poelgeest, geboren te Groningen voor 1624. Uit deze relatie 2 kinderen: 1. Elisabeth, geboren te Groningen op 11 september 1651, overleden (75 jaar oud) te Groningen op 21 maart 1727, zie 1833[p. 104]. 2. Mr. Wilhelmus, geboren in 1646, gedoopt te Groningen op 7 januari 1646, gezworene en syndicus van Groningen, overleden (ongeveer 50 jaar oud) in juli 1696, gehuwd (resp. ongeveer 35 en ongeveer 31 jaar oud) te Midwolda op 14 augustus 1681 met Anna Maria Clinge, dochter van Mr. Johan Clinge en Lubbina Diurcken, geboren in 1650, gedoopt te Groningen op 28 april 1650, overleden (hoogstens 59 jaar oud) voor 1709. Heer van Ennema gezworene. Uit dit huwelijk één zoon.

121


3672. Cornelis Tjassens, zoon van Albert Tjassens (gezworene taalman in Groningen) en Maria van der Veen[p. 142], geboren te Amsterdam op 9 augustus 1628, kerkvoogd, overleden (45 jaar oud) te Groningen op 11 augustus 1673, gehuwd (resp. 25 en 26 jaar oud) op 30 november 1653 met 3673. Anna Nijenborgh, dochter van Daniel Nijenborgh en Grietjen Jansen Mabe[p. 142], geboren op 6 september 1627, overleden (ongeveer 43 jaar oud) in 1671. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Daniel, geboren op 23 februari 1660, overleden (53 jaar oud) op 22 juni 1713, zie 1836[p. 104]. 2. Anna Margaretha, geboren op 23 maart 1663, overleden (36 jaar oud) op 9 april 1699, relatie met Dochter Henricus Tjaden, zoon van Sicco Tjaden (rechtsgeleerde en rentmeester der geestelijke goederen van de stad Groningen)[p. 122]en Anna Mees, geboren op 23 oktober 1665, predikant, overleden (34 jaar oud) op 14 december 1699. Uit deze relatie 2 zonen. 3674. Sicco Tjaden, zoon van Hindrik Siccens Tjaden en Catharina Gratema[p. 142], geboren op 11 september 1640, rechtsgeleerde en rentmeester der geestelijke goederen van de stad Groningen, overleden (88 jaar oud) op 27 december 1728, gehuwd (24 jaar oud) (2) op 13 januari 1665 met Anna Mees. Uit dit huwelijk één zoon, gehuwd (27 jaar oud) (1) op 23 februari 1668 met 3675. Wobbina Wolthers, dochter van Harmen Wolthers (hopman in Groningen) en Brechyn Crans[p. 142], overleden op 11 februari 1710, relatie(2) met Wilhelmus Santvoort. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Brechtina, geboren op 23 november 1672, overleden (78 jaar oud) te Groningen op 8 februari 1751, zie 1837[p. 104]. 3676. Mr. Wolter Wolthers, zoon van Harmen Wolthers (hopman in Groningen) en Brechyn Crans[p. 142], geboren te Groningen circa 1630, burgemeester in Groningen, overleden (ongeveer 84 jaar oud) te Groningen op 14 augustus 1714, relatie(2) met Hester Meinardi. Uit deze relatie geen kinderen, relatie(1) met 3677. Rolina (Roelefjen) Warmolts, dochter van Warmold Roelefs (hopman, gezworene in Groningen) en Maria Jacobs[p. 142], geboren te Groningen op 25 februari 1638, overleden (36 jaar oud) te Groningen op 9 april 1674. Uit deze relatie één zoon: 1. Harmen, geboren te Groningen op 28 juni 1659, overleden (73 jaar oud) te Groningen op 5 april 1733, begraven te Groningen op 9 april 1733, zie 1838[p. 104]. 3678. Samuel Emmius, zoon van Wesselius Emmius (predikant in Groningen) en Tateke van Wingene[p. 142], geboren te Groningen op 13 januari 1624, burgemeester in Groningen 1673 - 1682, hoofdman Hoge Justitiekamer, overleden (60 jaar oud) te Groningen op 11 april 1684, ondertrouwd te Groningen op 24 maart 1649, gehuwd (resp. 25 en 21 jaar oud) te Groningen op 12 april 1649 met 3679. Anna Sighers, dochter van Jacob Sighers (medegezworene en weesheer) en Arentjen Frix[p. 143], geboren te Groningen op 23 november 1627, overleden (72 jaar oud) te Groningen op 19 november 1700, begraven te Der Aa-kerk te Groningen. Samuel werd in 1654 gezworene, in 1600 raadsheer en van 1673-1684 was hij drie maal burgemeester van Groningen. Van 1651 - 1655 was hij diaken in Groningen. Zijn naam staat vermeld op de grootste luidklok in de Martinitoren. Samuel gebruikte hetzelfde wapen als zijn grootvader Ubbo Emmius. komt ook voor onder de naam:Anna Jacobsdochter Sijghers. Uit dit huwelijk 10 kinderen: 1. Anna, geboren te Groningen op 12 augustus 1661, overleden (54 jaar oud) te Groningen op 3 maart 1716, zie 1839[p. 104]. 2. Jacob, geboren te Groningen op 8 februari 1664, gedoopt te Groningen, Der Aa-kerk op 10 februari 1664, overleden (12 dagen oud) te Groningen op 20 februari 1664, begraven te Groningen op 23 februari 1664. 3. Ubbo, geboren te Groningen op 6 november 1662, gedoopt te Groningen, Der Aa-kerk op 9 november 1662, overleden (2 jaar oud) te Groningen op 13 februari 1665, begraven te Groningen op 18 februari 1665. 4. Jacob, geboren te Groningen op 8 januari 1660, gedoopt te Groningen, Der Aa-kerk op 11 januari 1660, overleden (6 maanden oud) te Groningen op 25 juli 1660, begraven te Groningen op 26 juli 1660.

122


5.

6.

7.

7. 8. 9.

Margaretha Tjacomina, geboren te Groningen op 19 juni 1667, gedoopt te Groningen op 19 juni 1667, overleden (71 jaar oud) te Groningen op 7 november 1738, gehuwd (resp. 31 en ongeveer 25 jaar oud) te Groningen op 10 juli 1698 met Theodorus Brunsveld, zoon van Hendrick Brunsveld (schout bij nacht te Harlingen) en Johanna Adius, gedoopt te Harlingen op 26 oktober 1672, secretaris van de rekenkamer voor Stad en Lande te Groningen, overleden (ongeveer 61 jaar oud) te Groningen op 8 januari 1734, begraven te Groningen, Martinikerk op 15 januari 1734, (Theodorus ondertrouwd (beiden ongeveer 18 jaar oud) (2) te Harlingen op 23 mei 1691 met Geertruida van Knock.). Het echtpaar kocht in 1706 'Het huis met de Dertien tempels' in de Oude Boteringestraat 23 te Groningen, dat ze in 1706 lieten restaureren. In het huis bevinden zich fraaie plafond en wandschilderingen. Oude Boteringestraat 23. Het huis ontleent zijn bijnaam "Het huis met de 13 tempels" aan de vroegere gotische gevel die met dertien kleine torentjes was bekroond. Het werd oorspronkelijk gebouwd in de 15e eeuw in opdracht van Johan Wicheringe. Hij was proost van Humsterland en liet de woning bouwen langs deze belangrijke noordelijke handelsroute naar de beide markten. Van oorsprong waren het twee woningen die een gezamenlijke representatieve gevel kregen. Een poort in de linkerhelft van de gevel gaf toegang tot het achterliggende binnenhof. Rond 1700 was het huis zwaar verwaarloosd en werd het gekocht door de fam. Van Brunsvelt. In 1711 werd de gevel vervangen door de huidige gevel in Lodewijk XIV stijl en werd het interieur verbouwd. De symmetrische opbouw van de gevel, de accentuering van de entreepartij en het weelderige stucwerk zijn typische kenmerken voor deze bouwstijl. De Groninger schilder Herman Collenius beschilderde meerdere houten panelen in het huis. De vele latere verbouwingen hebben invloed gehad op het gebouw tot het in 1964 weer in de 18e eeuwse vorm werd teruggerestaureerd. Uit dit huwelijk 4 kinderen. Tateke Elizabeth, geboren te Groningen op 21 juli 1657, gedoopt te Groningen, Der Aa-kerk op 21 juli 1657, overleden (26 jaar oud) te Groningen op 6 februari 1684, ondertrouwd te Groningen op 28 februari 1680, gehuwd (resp. 22 en ongeveer 24 jaar oud) te Groningen in april 1680 met Tjaard van Berchuijs, zoon van Albert van Berchuys (secretaris van de Hoge Justitiekamer te Groningen) en Lamina Frix, gedoopt te Groningen, Der Aa-kerk op 6 april 1655, Raadsheer, hoofdman Hoge Justitiekamer, lid Admiraliteit Amsterdam, overleden (ongeveer 65 jaar oud) te Groningen op 17 februari 1721, (Tjaard van gehuwd (resp. ongeveer 32 en ongeveer 22 jaar oud) (1) te Groningen op 5 november 1687 met Clara Johanna Sprincen, dochter van Jan Sprincen en Aafke Heydema.). Uit dit huwelijk 2 zonen. Arendina, geboren te Groningen op 18 oktober 1652, gedoopt te Groningen, Der Aa-kerk op 19 oktober 1652, overleden (54 jaar oud) te Eelde op 5 januari 1707, ondertrouwd te Groningen op 26 augustus 1676, kerkelijk huwelijk (resp. 23 en 30 jaar oud) te Groningen op 12 september 1676 Huwelijksafkondiging: Heer Lucas Nijsingh, Raedt en Landtschrijver der Landtschap Drenthe en Juffer Arendina Emmius, waer voor Hr. Borgemester Emmius als vader compareerde. Hijrvan attestatie passeert met Lucas Nijsingh, zoon van Jan Nijsingh (advocaat) en Roelofje Alting, geboren op 1 november 1645, in 1670 landschrijver, in 1678 sectretaris van Landschap Drenthe, ette voor het Beiler Dingspil van 1678-1719 en Gedeputeerde vana 1707, overleden (74 jaar oud) te Eelde op 15 april 1720, (Lucas kerkelijk huwelijk (ongeveer 4 jaar oud) (1) in 1650 met Elisabeth Sichterman, dochter van Wolter (Gualtherus) Sichterman[p. 136]en Engeltien Hagewolt.). Bij het dopen van zijn kinderen wonend in 1677 aan de Cremerrijp, in 1680 met vermelding van Eelde, overigens als woonadres de (Oude) Ebbingestraat. Het echtpaar worden naderhand in het Nijsingh-huis of Oud Gemeentehuis te Eelde. Lucas bezat ook De Braak in Paterswolde dat hij in 1705 had gekocht van luitenant Egbertus Veelckers ter Schelfhorst. Lucas wordt in april 1694 door drost Elbert Anthony van Pallandt aanbevolen bij Hendrik Casimir II voor het schultambt van Beilen. Uit dit huwelijk 9 kinderen. Arentje, geboren te Groningen op 12 mei 1650, gedoopt te Groningen, Martinikerk op 12 mei 1650, overleden (1 jaar oud) te Groningen op 28 september 1651, begraven te Groningen, Broerkerk. Taetke, geboren te Groningen op 27 september 1651, gedoopt te Groningen, Der Aa-kerk op 28 september 1651, overleden (33 dagen oud) te Groningen op 30 oktober 1651, begraven te Groningen, Broerkerk. Wesselus, geboren te Groningen op 9 maart 1655, gedoopt te Groningen, Martinikerk op

123


10 maart 1655, overleden (1 jaar oud) te Groningen op 10 september 1656, begraven te Groningen, Broerkerk op 12 september 1656. 3680. Philippus Laman, gehuwd in 1640 met 3681. Fenna Huibers. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Jan, gedoopt op 29 augustus 1643, zie 1840[p. 105]. 3696. Luytjen van Iddekinge, alias Luytien in het Rode Lam, geboren in 1553, overleden te Groningen, gehuwd (resp. hoogstens 28 en hoogstens 26 jaar oud) voor 1581 met 3697. Hendrikje Hidding, geboren in 1555. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Tobias van, geboren te Groningen in 1590, overleden (ongeveer 73 jaar oud) te Groningen op 9 november 1663, zie 1848[p. 106]. 3698. Johan Noorthoorn, zoon van Herman Geerts van Noorthoorn en Alijdt Henric Bassendr[p. 143], geboren te Groningen in 1562, Burger van Emden 1593-1594, Geref. predikant 1594, raad van Groningen 1594, ontvanger generaal der provicie Groningen 1595, burgemeester 1617, hoofsman 1619, overleden (ongeveer 57 jaar oud) in 1619, gehuwd (ongeveer 40 jaar oud) (2) te Groningen op 19 december 1602 met Elkse Rijkents. Uit dit huwelijk geen kinderen, gehuwd (ongeveer 27 jaar oud) (1) op 28 september 1589 met 3699. Tateke Thomasdr Straakholt, dochter van Thomas Straakholt en Taalke (Ooijken) Eilardus[p. 143], overleden op 4 november 1599. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Hilleke, geboren te Emden circa 1593, zie 1849[p. 106]. 3700. Gerlacus Verrutius, zoon van Hieronymus Verrutius (j.u.d, syndicus der Ommelanden van Groningen, gecommiteerde ter Staten Generaal) en Auck Pieters[p. 144], geboren te Groningen op 7 december 1576, Rentmeester der kloostergoederen van Stad en Lande, Prov. Rekenkamer 16131617, overleden (54 jaar oud) te Groningen op 11 september 1631, gehuwd (resp. 28 en ongeveer 19 jaar oud) te Leeuwarden op 10 april 1605 met 3701. Tieth Beyma, dochter van Prof. Jucke Jans Beyma en Maycke Jans Gadema[p. 144], geboren te Leiden in 1586, overleden (ongeveer 76 jaar oud) op 16 september 1662. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Peter, geboren te Groningen, overleden te Groningen op 13 april 1686, zie 1850[p. 106]. 3702. Mr. Johannes de Bergaigne, zoon van Johan de Bergaigne en Margriete Coedijckx[p. 144], geboren te Heusden in 1580, j.u.l, advocaat te Breda, ontvanger der geestelijke goederen, vestigt zich te Bergen op Zoom in 1618, weesmeester en burgemeester aldaar, ontvanger de contributien in de kwartieren Antwerpen, Mechelen en Bergen op Zoom, overleden (ongeveer 72 jaar oud) te Bergen op Zoom op 3 september 1652, gehuwd (resp. hoogstens 33 en hoogstens 21 jaar oud) te Breda voor 1613 met 3703. Anna 's Graeuwen, dochter van Sebrecht 's Graeuwen (zijdelakenkoper, tienman, tresorier, schepen en burgemeester van Breda) en Cornelia van Baerle[p. 144], geboren te Breda in 1592. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Cornelia de, gedoopt te Bergen op Zoom op 19 juni 1618, overleden (ongeveer 57 jaar oud) te Groningen op 17 april 1676, zie 1851[p. 106]. Generatie XIII (stambetovergrootouders) 4144. Berent Edes, geboren circa 1525. één zoon: 1. Ede Berent, geboren te Hoorn, Wedde in 1559, overleden (hoogstens 70 jaar oud) voor 1629, zie 2072[p. 107]. 4146. Albert Memes, zoon van Meme Hoijssinck[p. 145], geboren te Laude circa 1535, erfgezeten, overleden (ongeveer 57 jaar oud) te Laude circa 1592, gehuwd (resp. ongeveer 30 en ongeveer 25 jaar oud) circa 1565 met

124


4147. Engele Harms Sickes, dochter van Harmen Sickes[p. 145], geboren te Laude circa 1540, overleden (ongeveer 50 jaar oud) circa 1590. Albert Memes betaald hoendergeld van 1589 t/m/ 1592 op de plaats van Meme Hoijssinck 1568 t/m 1574, de tussenliggende jaren zijn niet bewaard gebleven. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Harmke Alberts, geboren te Laude circa 1565, overleden (hoogstens 64 jaar oud) te Hoorn, Wedde voor 1629, zie 2073[p. 107]. 4148. Willem Wubbes Eelsinck, zoon van Wibbe Eelsinck[p. 145], geboren te Ellersinghuizen circa 1520, landbouwer, op 't Eelsing erve Ellersinghuizen, overleden (ongeveer 49 jaar oud) te Ellersinghuizen in 1569, gehuwd (resp. ongeveer 30 en ongeveer 25 jaar oud) circa 1550 met 4149. Naeneke Eelsingh, geboren circa 1525, overleden (minstens 49 jaar oud) te Ellersinghuizen na 1574. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Wubbe Willems Eelsingh, geboren te Ellersinghuizen circa 1550, overleden (minstens 60 jaar oud) te Ellersinghuizen tussen 1610 en 1622, zie 2074[p. 107]. 2. Wibbeke Willems, geboren te Ellersinghuizen circa 1545, overleden (minstens 47 jaar oud) te Vlagtwedderveldhuis tussen 1592 en 1628, gehuwd (resp. ongeveer 25 en ongeveer 30 jaar oud) te Vlagtwedde circa 1570 met Herman ten Velthuis, geboren circa 1540, overleden (minstens 34 jaar oud) te Vlagtwedderveldhuis tussen 1574 en 1589. 4150. Willem Heyes, geboren te Ter Wupping circa 1525, eigenerfde. 2 dochters: 1. Rixte Willems Heijes, geboren te Ter Wupping circa 1565, gehuwd (resp. ongeveer 20 en ongeveer 25 jaar oud) circa 1585 met Engelcke Elses Halmingh, zoon van Else Halminck (eigenerfde en landbouwer) en Swaantke Alberts Luijrinck, geboren te Smeerling circa 1560, eigenerfde en landbouwer, op 't Halmingh erve nr. 15 Smeerling, overleden (minstens 31 jaar oud) te Smeerling tussen 1591 en 1629. 't Halming is een oorspronkelijkelijk uit de 16e eeuw stammende boerderij die in 1933 is gerestaureerd en samen met het omliggende natuurgebied en Metbroekbos in bezit is van "De vereniging tot behoud van Natuurmonumenten". Uit dit huwelijk 7 kinderen. 2. Harmke Willems, geboren te Ter Wupping in 1560, overleden (minstens 73 jaar oud) te Ellersinghuizen na 1633, zie 2075[p. 107]. 4200. Tiabbe Tiddes, geboren circa 1516, overleden (ongeveer 73 jaar oud) in 1589. 2 zonen: 1. Tidde Tiabbes, geboren te Vriescheloo circa 1546, zie 2100[p. 108]. 2. Johan Tiabbes, geboren circa 1548. Hij wordt in 1569 tegelijk met een aantal andere inwoners van Vriescheloo beboet in verband met een weigering om hooi en turf naar de soldaten in Wedde te brengen. 4202. Luytken Herens, geboren circa 1515, relatie met 4203. Aelke, geboren circa 1521. Zie 'Hoge Justitiekamer van Groningen' Heerd te Meedhuizen van Luytken Herens 1552, 1557, 1560 en 1566. Uit deze relatie één dochter: 1. N. Luijtjens, geboren te Farmsum circa 1547, zie 2101[p. 108]. 4204. Johan Aikes, geboren circa 1523, overleden te Lutjeloo. één zoon: 1. Eggo Johans, geboren te Lutjeloo circa 1555, overleden (ongeveer 68 jaar oud) te Lutjeloo circa 1623, zie 2102[p. 108]. 4208. Engel Bruggers, zie BB Vriescheloo nr 19. één zoon: 1. Else, geboren circa 1535, zie 2104[p. 109].

125


4216. Hanno Boelmans Hubbelingh, zoon van Boelman Hubbelinck[p. 145], geboren te Onstwedde circa 1532, overleden (minstens 60 jaar oud) te Onstwedde tussen 1592 en 1599, gehuwd (resp. ongeveer 30 en ongeveer 17 jaar oud) te Onstwedde circa 1562 met 4217. Geertke Johans Broers, dochter van Johan Broers (eigenerfde, landbouwer) en Wobbeke Horlings[p. 145], geboren te Veele circa 1545, overleden (minstens 88 jaar oud) te Onstwedde na 1633. Uit dit huwelijk 2 zonen: 1. Boelman Hannes Hubbeling, geboren te Onstwedde circa 1562, overleden (minstens 52 jaar oud) te Onstwedde tussen 1614 en 1621, zie 2108[p. 109]. 2. Johan Hannes, geboren te Onstwedde circa 1565. 4218. Geert Aickes Nanninges, zoon van Aicke Nanninges en N. Everts Theses[p. 146], geboren te Onstwedde circa 1540, overleden (minstens 52 jaar oud) te Onstwedde na 1592. 3 kinderen: 1. N. Geerts, geboren te Onstwedde circa 1570, overleden (ongeveer 51 jaar oud) te Onstwedde circa 1621, zie 2109[p. 109]. 2. Aijcke Geerts, geboren te Onstwedde circa 1580, overleden (minstens 72 jaar oud) te Onstwedde tussen 1652 en 1658, gehuwd (resp. ongeveer 44 en ongeveer 24 jaar oud) (1) te Onstwedde op 29 oktober 1624 met Swaencke N, geboren circa 1600, overleden (minstens 31 jaar oud) na 1631. Uit dit huwelijk geen kinderen, relatie(2) met NN. Uit deze relatie één zoon. 3. Swaentje Geerts, geboren te Onstwedde circa 1585. 4220. N. Schultes Meems, zoon van Schulte Meems[p. 146], geboren te Veenhuizen (Onstwedde) circa 1555, overleden (hoogstens 34 jaar oud) te Veenhuizen voor 1589, relatie met 4221. Rixte, geboren circa 1557. Uit deze relatie één zoon: 1. Schulte, geboren te Veenhuizen, Onstwedde circa 1575, zie 2110[p. 109]. 4236. Galtio Edzkens, geboren circa 1552. één zoon: 1. Edzko Galtiens, geboren circa 1585, overleden te Finsterwolde, zie 2118[p. 109]. 4238. Rotger Hindricks, geboren circa 1546, landbouwer BB WO 54, te Noordbroek en Midwolda, relatie met 4239. Weije, geboren circa 1552, overleden te na 8 april 1618. ----Oldambster Warfsminuten nr. 297 (14-01-1586) - Wij borgermeesteren en raedt der stad Groeningen doen kundt ende betugen mits desen, also de erntfeste Albert Eeldtz onse amptman in den Woldtoldenampte seecker kenninge (hijr angehecht) gegeven tusschen Rotger Hijnricks eens ende den arffgenamen zaligen Foppo Wijpkens anderdeels, de gedooptachte Rotger an ons beropen. Hebben wij borgermesteren ende raedt upgemeldt na guedtlick verhoer beijder parten de voerschreven kenninge guedt ende de beropinge quaeth gekandt. Actum den XIIII januarij anno XVc ses ende tachtentich. Oerkunde wij mit onsen upgedooptruckten signete. ----R.A. iiia 8, wonsdach 09-11-1603 - Rotger Hindrick c. den Erb. Arendt ther Braeck end de weduwe salig Hero ther Braeck. Rechts wegen verclarende dat de gerq als mede arff. Tot Hewo Tonckens sullen geholden wesen den impt. tho bevrien? van voergebracht verschrivinge hem hoer (wegens?/regtes?) voerbeholden up hoeren anderen mit arffg. ----R.A. IIIa 9, 24-01-1605 - In der schelinge tussen Rotger Hindrix impetrant, dagen laten hebbende den Erb. Arent ter Brake end zal. Hero ter Braken nagelaten weduwe reqden, om vrijholdinge van sekere lasten up sijn impetrants vaders landen staende, in conformite der sentetie van dato den 9 novemberemb. 1603, met refusie van kosten end broeken als hie deswegen gedooptaen end betalen moeten, kennen end verklaren die H. B &r na goetlick verhoer van patijen nochmaals rechts wegen dat die reqden den impetrant geholden soelen wesen vrij kost end schadeloes to holden so wall met aflose des principalen besegelden breves als met betalinge der renten, kosten end broeken; den reqden horr reconventie op haren ende erfgenamen voerbeholden. ---R.A. IIIa 11, martis 03-02-1607 - In de schelinge tussen Rotger Hindrix impetrant, end den Erb. Arent ter Brake end Hero ter Braken nagelaten weduwe reqdens, contenderende die impetrant dat die reqdens tho volge der sententie van den 24 january 1605 geholden solden wesen nathokomen. Also

126


die Erb. Jurijen Coeiter in gerichte wegens sijn huisfrou (zal. Hero ter Braken nagelaten weduwe) sijn quota tho betalen gepresenteert, ende die impetrant daarvan acte versocht, so hebben die H. B & R hem deze gepasseert om tho strecken naer behoren. ---R.A. IIIa 11, 25-02-1608 - In der scheling tussen Altijenn Jansen impetrantinne contenderende dat Rotger Hindrix, die huisfrouwe present, hoer solde restitueren sekere goederen als hie voer 35 b. st. schulden hoer afgehaelt. De reqden huisfrouwe allegeerende dat hoer die goederen goetlik ter handen gestelt, hijrtegens gehoert. Ordonneren die H. B & R allen voerbrengen dat die reqden den impetrantinne die versochte goederen daetlick sall restitueren moeten, den reqden op dieselve nochtans een arrest weder vergonnende. ---R.A. Noordbroek 15-05-1609 (p.61) - Frerik Eppens, caverende voor Renske zijn huisvr. en voor Sijpke Eppens zijn broer, verset aan Rotger Hendrikes, Wije zijn huisvr. 3 ackeren landes in de klokslag Noordbroek. Zwetten zijn ten Z. Tijapko Eggens en ten N: Tonke Heuwens. Strekkende uit het O: van de Ehe int W: an de nije Sijpe. De setjaren duren 4 jaar waarna het is af te lossen met 400 Embd. gld. Rotger mag jaarlijks op dit land 7 dachwerk torf graven. Ook mag hij de kamplanden ploegen die al geploegd zijn geweest. De jaarlijkse huur is 8 daler. Getuigen: Lambertus Joannis en Gert Jacobs. ---R.A. Midwolda 14-01-1611 fol. 135 - Rodtger Hijndricks, Johan Hijndricks en Greete Hijndricks, broers en zuster, maken een afhandeling van de nalatenschap van hun vader Hijndrick Rodtgers. Rodtger ontvangt 32 akker in 8 akker, waar Johan nu op woont, ten oosten Johan Rodtgers, ten westen Hijndrick Berents Johan krijgt 32 akker in 8 akker in de heerd zoals wordt gebruikt en bewoond door Johan Rodtgers. Greete krijgt 1 akker in de 8 akker en nog 12 akker in de heerd, zoals wordt bewoond en gebruikt door Johan, met een afkoopsom. Onverdeeld blijven het land van hun vader gelegen in de pastorie en nog 11 deimt te Finsterwolde. Getuigen: Hijndrick Bereents en Harmen Offens. ---R.A. Scheemda 11-12-1614 - Rotger Hindricks caverende voor Wije zijn huisvr. bekende dat wijlen Tiacko Wijpkens in het verleden een erfwissel van sekere 5 deimatten min een verendeel medelant in Midwoldemer Hamrick aan Harmen Sickens had verhandelt en overgedragen alles volgens versegelde brief hiervan opgemaakt dd. 04-02-1585 waardoor deze transfix is getogen. Echter Rotger pretendeerde wegens zijn vrouw van dit land de gerechte helft waarover voor het gerecht is geprocedeerd maar ziet nu af van alle aanspraken. Getuigen: Gellius Johannis en Jeltie Jacobs (tekent Jelcke Jakubes). ---R.A. Noordbroek 31-10-1618 - De gezamenlijke kinderen van zal. Rotger Hindricks en Weije zijn vr, nl. Ubbo, Focko, Frants, Luppo en Tiacko Rotgers, gebroederen met Edsko Galtiens als gewezen zwager mit sin kindes vormunders Ubbo Rotgers en Hero Sintkens, als ook Sibe Sebens en Johan Hindricks, mede zwagers, accepteren kop en arrest die enige vrunden van de erfgenamen hebben gemaakt met Luppo Rotgers, en zijn met de anderen in bestendige arrest getreden wegen de erfenis van zal. Rotger en Weije. Ouders onbekend. Mogelijk verwant aan Tiacko Wijpkens, zoon van Wijpko Foppens echter niet genoemd in de Nederlandse Leeuw 1988, Oldambster Geslachten XVI Wypckens. Bron: Jacob Boerema. ---R.A. Noordbroek 23-03-1618 - Weije Rotgers, nagel. weduwe zal. Rotger Hinricks sampt oer kinderen Ubbo, Focko, Frantz en Tiacko Rotgers, gebroederen, mit Anne Buntkens en Siben Rotgers, welke broederen mede voor oer anderen swageren en susteren die absent zijn, caveren, verk. aan Luppo Rotgers huisinge, schuire en annexen, rogge int lant utgeseijt. + alle koeien, peerden en junige beesten enz. (alle goederen in een inventaris beschreven), exempt het huisraad dat Weije voor zichzelf behoudt, de ricke kiste mit de pijllers(?) vier stoelen met vier stoelkussens, 8 tinnen schalen, tinnen lepels, 3 tinnen taffelberden en 3 tinnen koppen, 3 tinnen bekers, een pulle, kandelaar, een warm.., iseren haell mit 2 kruiken, 3 koperen potten, de vuurpanne met de waeterpot en 6 stenen schaelen. Ook onverkocht seker linnen die de erven pro quota delen. Ook verkocht alle saetkorven mit de mande up de boene staende. Hierbij aan Luppo overgedragen 10 deim hooiland van Weije gelegen aan de zuidzijde van Focko Februariens huis. Getuigen:Toncko Heuwens, Luitien Kniplinck en Aijsso Tiaerts kerkvoogd. ----R.A. Noordbroek 26-04-1618 - Bunne Eltiens en (doorgestreept: Eltie Eltiens), mede caverende voor de erven van zal. Eltio Bunnens en Tiacke ehel, staan toe aan de lieve zuster Eppe Eltiens te gebruiken, bezitten en possideren drie vierendeel van een acker land in Noordbroek in de heerd die zal. Rotger Hinricks weduwe bewoont en die toebehoort aan de erfgenamen van zal. Tiaduwe Eppens. Ook krijgt Eppe de vierde part van een rotmer land onder de klockenslagh van Siddebuiren.

127


Getuigen:Tijabbo Peters en Hilko Diurts. ---R.A. Noordbroek 31-10-1618: - De gezamenlijke kinderen van zal. Rotger Hindricks en Weije zijn vr, nl. Ubbo, Focko, Frants, Luppo en Tiacko Rotgers, gebroederen met Edsko Galtiens als gewezen zwager mit sin kindes vormunders Ubbo Rotgers en Hero Sintkens, als ook Sibe Sebens en Johan Hindricks, mede zwagers, accepteren kop en arrest die enige vrunden van de erfgenamen hebben gemaakt met Luppo Rotgers, en zijn met de anderen in bestendige arrest getreden wegen de erfenis van zal. Rotger en Weije. De zonen krijgen elk 500 gld, de dochters 400. De zonen ook elk pro quota de helft van zekere landerijen die ze in Noordbroekster hamrick kunnen verdedigen. Voor het overige van de erfenis zal zuster en broeders gelijck sibbe zijn. Luppo zal voor de voorstanderen over Edsko Galtiens en Remke moderloze kind en ook voor Sibo Sebens wegens diens vr. Elske een inventaris van de achtergelaten goederen overlangen. Het moederloze kind van Remke zal vooruit 30 daler ontvangen. Ubbo Rotgers tekent mede voor zijn zal. zuster Remke kind. Getuigen: Luitien Kniplinck, Menne Aijtiens, Gosen peters Slomp en Hilko Dijurts. ---R.A. Noordbroek 12-04-1619 - Verschenen de gez. erfgenamen van zal. Rotger Hinricks en Weije als ook de voorstanderen over Edzko Galtiens kind: Ubbo Rotgers voor zich zelf en als voormond over Edzko's kind dat hij bij zal. Remke Rotgers heeft geprocreĂŤerd, Frans Rotgers, Luppo Rotgers, Tiacko Rotgers met hun vrouwen, Siben Sebens, Johan Hinricks, Edzko Galtiens en Hero Sintkens als mede voorstanderen over Remkes kind. Zij verkopen aan hun broeder Focko Rotgers en zijn vr. anderhalf deim. in Scheemder hamrick in de blocklanden waar Sipko Eppens mede in belendet is + een deim. land in Middewolder hamrick in Jan Tiabbens gebruick. Getuigen: Luitien Kniplinck en Hilko Dijudts. Uit deze relatie 9 kinderen: 1. Ubbo Rotgers, geboren circa 1576, landbouwer BB WO 50, gehuwd (resp. ongeveer 29 en ongeveer 25 jaar oud) te Midwolda op 3 maart 1605 met Ebbe Hemmens, dochter van Hemmo Ebbens (landbouwer BB WO 50) en NN, geboren circa 1580. BWO 50, blz. 263. Aan de oostzijde van 1605 tot 1640, Ubbo Rotgers, zoonv. Rotger Hendriks en Wye, nr 54, geh. Midwolda op 03-03-1605 met Ebbe Hemmens, ws. dochterv. Hemmo Ebbens en ??. Omstreeks 1627 heeft hij 5 akker. Ubbo Rotgers wordt in de verponding van 1630 aangeslagen voor 25 deimt. Hij wordt opgevolgd door zijn zoon Heere Ubbes gehuwd aan Hiske Elties.. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 2. Tiacko Rotgers, geboren circa 1581, landbouwer BB WO 39, overleden te na 6 juli 1635, gehuwd te voor 14 mei 1627 met Luppe Geerts, dochter van Geert, geboren circa 1593, overleden te na 21 oktober. 1653, (Luppe gehuwd (beiden hoogstens 47 jaar oud) (2) voor 1640 met Hidde Sebes.). ----R.A. Zuidbroek 29-11-1624 (288v). Tiacko Rotgers en Luppo Geerdes (el.) verkopen aan Focko Rotgers broeder en Anna, een part land in Noordbroeksterhamrick, van ouders geerfd. Van ca 1627 tot voor 1640, bewoonde Tiacko Rotgers boerderij 39 te Midwolda. In 1630 wordt hij aangeslagen voor 24 deimt nieuw ingedooptijkt land. R.A. Midwolda fol.346v - [deze akte is niet volledig) - Wigboldus Homerus, pastor, Rinnolt Diurckens en Menno Hindricks, kerkvoogden te Midwolda, verklaren dat verschenen zijn Eltko Herens[?], namens Frouwe, zijn vrouw, is schuldig aan de weduwe Luppe Tijackes, getrouwd geweest met Tijacko Rottgers 295 daler. Er zijn problemen geweest welke door tussenspraak van Menno Hindricks en Tiddo Hermans zijn bijgelegd. Getuigen: n.v. Luppe hertrouwt voor 1640 met Hidde Sebes, overleden voor 29-04-1656. ----Midwolda: - fol.174 - 29 april 1656 - Autio Eebes, als volmacht van Autie Sebes, te Amsterdam, en als pr.vmd, Bunno Ebbes, sibbevoogd, en Ipo Aepkes, vreemde voogd, over wijlen Luwert Sebes= onmondige zoon Luwert Luwerts], tevens Harmen Geerts, namens Aeltien, zijn vrouw, ter ener, en Luppe Geerts, weduwe van Hidde Sebes, te Midwolda, geassisteerd door haar zoon Rotger Tiackes en haar zwager Frerick Tiackes ter andere zijde. Ze maken een afkoop van de nalatenschap van Hidde Sebes. de voogden en erfgenamen staan toe aan Luppe Geerts alle roerende goederen, de levende have, koeien, paarden, varkens, schapen etc. Ten tweede dat Luppe de jaarmalen sal moegen uijtbruijcken, mits betalende daar van de huijre aen de eegenaer. Tevens krijgt ze de uitschulden. De voogden blijven schuldig aan Luppe 1318 car.gld. Luppe is schuldig aan de voogden 1000 car.gld. De setpenningen die mogelijk vrijkomen

128


3.

4. 5. 6. 7.

8.

9.

zullen gelijkelijk over de beide partijen worden verdeeld. Ook zal mandelig blijven de schuld van jr. Sebo Huninga en Harmen Jacobs. Getuigen: Mentko Hommens en Edzo Willems. ----Midwolda: - fol.222 - 20 september 1658 - Menno Hindricks, te Midwolda, ter ener en Luppe Geerts, weduwe van Hidde Sebes, te Midwolda, ter andere zijde. Ze maken een afhandeling van de setpenningen welke wijlen Ulfert Mennens en Grietien (gew.ehel.) van hen geleend hebben. Luppe belooft te betalen de termijnen welke Menno Hindricks belooft te betalen aan de erfgenamen van Hidde Sebes, zie verzegeling Midwolda 16 april 1658. Hiertegenover belooft Menno Hindricks genoemde weduwe te verhuren de heerd land welke ze nu gebruikt. Tijd: 6 jaar. Prijs: 5500 car.gld. Getuigen: Eltio Popkes en Jeronimus Jansen. Uit dit huwelijk 3 kinderen. Luppo Rotgers, geboren circa 1578, landbouwer BB WO 59, begraven te Midwolda op 12 februari 1634, gehuwd (resp. ongeveer 40 en ongeveer 23 jaar oud) te Noordbroek op 8 april 1618 met Focktien Emmes, dochter van Emmo Aeijlckes en Hille, geboren circa 1595, begraven te Midwolda op 12 mei 1665, (Focktien gehuwd (resp. ongeveer 39 en ongeveer 38 jaar oud) (1) te Midwolda op 23 november 1634 met Ebele Epkes, zoon van Epke Tyapkens en Wapke.). ---Op 10-9-1611 ( ) verkopen Pieter Jans en Trijne een rente aan Johan Frans, voormond, Lambert Emmens en Hillo Idens, voogden over de dochter Focktien van Emmo Aijlckes. Na het overlijden van Johan Frans treden als voormond en voogden over Foctien, het jongste kind van sal. Emmo Aijlckes op: Lambert Emmens als voormond, Luitjen Knipling en Hilke Idens als voogden (Vx2, o.a. 20-11-1616 en 27-4-1617). ---R.A. Zuidbroek 29-11-1624 (288) - Luppo Rotgers tegenwoordig in ???(Mid)wolda en Fockjen Emmes verkopen aan broeder Focko Rotgers en Anna Arijs anpart land als Luppo van zal. olderen is gedesolveert, ook genoemd broeder Frans Rotgers, verder suster Anne (tegenwoordig gehuwd met Boncko Tiapkes) en zuster olderloess kindt Rempke, waarvan Edske Galties vader, Ubbo Rotgers vm en Hero Sinckens tho Midtwolda vv. ---H.V. Midwolda 06-07-1650 fol.13 - Emme Luppes, zoon van wijlen Luppo Rotgers en Fockjen (gew.ehel.), in Midwolda, en Geertien Arents, weduwe van Geerdt Willems, te Midwolda. Remke Rotgers, geboren circa 1581, zie 2119[p. 110]. Elkse Rotgers, geboren circa 1578, relatie met Sijbo Sebens. Sijben Rotgers, geboren circa 1578, gehuwd (ongeveer 40 jaar oud) te Noordbroek op 29 maart 1618 met Johan Hinricks. Anna Rotgers, geboren circa 1578, relatie met Buncko Tyabbes, zoon van Tiapko Eggens en Poppe, geboren te Noordbroek circa 1580. Op 11 januari 1604: 'Bunneke Tyapckens en Anna kopen een huis en inboedel, vee en land, zijnde kloosterbezit' in Meeden. Getuigen waren Tiapcko Eggens en Rotger Hindricks. ----R.A. Noordbroek 11-04-1604, p. 80. - Bauwe, weduwe van Berent Egberts op de Meeden verkoopt aan Bunneke Tyapkens en Anna een huis. ----R.A. Noordbroek 23-11-1619 (269) - Bunneke Tijabkens en Anna ehel. verk. aan Luppo Rotgers en Fockijen aandeel land dat Anna van haar sal. olderen heeft geĂŤrfd, gelegen in de klokslag Noordbroek in de Lange Meden geheten, unverscheiden manck 10 deim. die de gezamenlijke erven behoren, streck. uit het W. van de hoijwegh, int. O. aan Wijske gat, dar (Eppo Aepkens doorgehaald) Tijabko Peters ten N. en Ebbo Bonnes ten Z. Getuigen: Frerick Phebens en Reiner Wilmes (Wijllems). Focko Rotgers, geboren circa 1578, relatie met Anna Anijs. Hij is getrouwd (1) met Anne Arijs; Hij is getrouwd (2) in 1643 (h.c. Zuidbroek 07-04-1643) met Anna (Anneke) Tiackens, dv. Tiacko Sibels en ????. R.A. Zuidbroek 25-12-1653 (27). Pieter Tiackes en Anne Tiackes wed. Focco Rotgers verkopen aan Lammert Hendricks en Harmeke anparten land in Noordbroek op de Bulte, als Tiacke Sijbels en Itien, hun overl. olders hebben nagelaten. Frans Rotgers, geboren circa 1578. R.A. Noordbroek 12-04-1619 (209) Verschenen de gez. erfgenamen van zal. Rotger Hinricks en Weije als ook de voorstanderen over Edzko Galtiens kind: Ubbo Rotgers voor zich zelf en als voormond over Edzko's kind dat hij bij zal. Remke Rotgers heeft geprocreĂŤerd, Frans Rotgers, Luppo Rotgers, Tiacko Rotgers met hun vrouwen, Siben Sebens, Johan Hinricks, Edzko Galtiens en Hero Sintkens als mede voorstanderen over Remkes kind. Zij verkopen aan hun broeder

129


Focko Rotgers en zijn vr. anderhalf deim. in Scheemder hamrick in de blocklanden waar Sipko Eppens mede in belendet is + een deim. land in Middewolder hamrick in Jan Tiabbens gebruick. Getuigen: Luitien Kniplinck en Hilko Dijudts. 4240. Meindert, geboren circa 1540. één zoon: 1. Harm Meinders, geboren circa 1572, zie 2120[p. 111]. 4242. Iggo Tonckens, zoon van Tonko Eggens en Anna[p. 146], geboren circa 1535, volmacht. één dochter: 1. Lubbe Iggens, geboren circa 1574, zie 2121[p. 111]. 4256. Feicko Luppess, geboren circa 1523, relatie met 4257. Sijben Lupkes, dochter van Lupko Epkens en Frouwe[p. 146], geboren circa 1530. Uit deze relatie 3 kinderen: 1. Alert Feykens, geboren circa 1555, overleden te voor 31 maart 1623, zie 2128[p. 111]. 2. N. Feykens, geboren circa 1518, gehuwd te Groningen met Focko Frericks, geboren circa 1504. Uit dit huwelijk één zoon. 3. Aeldrick Feikens, geboren circa 1555. 4258. Sijben Dyuts, geboren circa 1495. 3 kinderen: 1. Tyben Sybens, geboren circa 1561, overleden te Winschoten voor 31 maart 1623, zie 2129[p. 111]. 2. Rensche Sebens, relatie met Tyarck Memmens. Uit deze relatie 2 kinderen. 3. Dyut Sebens, geboren circa 1561, relatie met Grete. 4274. Johan Coerts, zoon van Coert Ghijssens[p. 147], geboren circa 1514, kerkvoogd en landbouwer, overleden (ongeveer 68 jaar oud) te Nieuwolda circa 1582, relatie met 4275. Wijpcke Eltkens, dochter van Elteko Eltkens (landbouwer BB WO 47)[p. 147], geboren te Midwolda circa 1529, overleden te Woldendorp. Uit deze relatie 4 kinderen: 1. Eltio Johans, geboren te Woldendorp circa 1553, overleden (ongeveer 72 jaar oud) te Woldendorp circa 1625, zie 2216[p. 115]. 2. Icke Johans, geboren te Woldendorp circa 1548, overleden (hoogstens 62 jaar oud) te Oostwolderhamrik voor 1610, zie 2137[p. 112]. 3. Coert Johans, geboren te Woldendorp circa 1549, relatie met Tyacke. 4. Focko Johans, geboren te Woldendorp circa 1549. 4276. Amse Jelmers, geboren circa 1457, relatie met 4277. N. Ewens, dochter van N. Ewens[p. 147], geboren circa 1464. Uit deze relatie 4 zonen: 1. Eltje Amses, geboren circa 1509, zie 2138[p. 112]. 2. Eltje Amses, geboren circa 1489, zijlrechter (in 1542 in Weiwerd), overleden (ongeveer 72 jaar oud) op 21 december 1561, relatie met Aeilcke, geboren circa 1494. Uit deze relatie geen kinderen. 3. Ulphert Amses, geboren circa 1489. 4. Ewe Amses, geboren circa 1490, relatie met Remke, geboren circa 1490. Uit deze relatie geen kinderen. 4280. Ebel Edzekens, geboren voor 1540, landbouwer en kerkvoogd, overleden (minstens 52 jaar oud) te Zuidbroek na 1592, gehuwd (resp. minstens 23 en ongeveer 26 jaar oud) op 12 januari 1563 met 4281. Wija Eppens, dochter van Eppo Remmens[p. 147], geboren circa 1537. Uit dit huwelijk 7 kinderen: 1. Eppo Ebelens, geboren circa 1564, zie 2140[p. 112]. 2. Freske Ebelens, relatie met Rinnolt Ellens. Uit deze relatie één zoon. 3. Frerik Ebels, geboren circa 1563, landbouwer BB WO 220 "Wybrandsheerd", relatie met

130


4.

5. 6. 7.

Ettijen Brunnes Rempkes, geboren circa 1566. Uit deze relatie 2 kinderen. Meerten Eebels, geboren te Meeden circa 1570, Doopsgezind, landbouwer, vervener, zie BB WO 224, overleden te Meeden, relatie(1) met Febe, geboren circa 1567, zie 10723[p. 148]. Uit deze relatie 4 kinderen, gehuwd (resp. hoogstens 35 en hoogstens 33 jaar oud) (2) voor 1605 met Fenne, geboren circa 1572. Uit dit huwelijk 3 kinderen. Sijbele Ebelens, geboren circa 1563. Eltio Ebels, geboren circa 1567. Tyacko Ebels, geboren te Zuidbroek circa 1565, landbouwer, overleden (minstens 52 jaar oud) te Zuidbroek na 1617, kerkelijk huwelijk (resp. ongeveer 20 en ongeveer 33 jaar oud) te Zuidbroek in 1585 met Frouwe, geboren circa 1552, zie 4285[p. 131].

4282. Hommo Poppens, zoon van Poppo Hommens[p. 147], geboren te Oostwold circa 1530, landbouwer, kerkvoogd en landeigenaar, overleden (ongeveer 68 jaar oud) te Oostwold in 1598, relatie met 4283. Moeder N., geboren circa 1533, overleden (minstens 63 jaar oud) te Midwolda tussen 1596 en 1603. Vermeld vanaf 1564 te Oostwold. Kerkvoogd op 3 januari 1583 en 20 maart 1595. Stamvader van de familie Wigboldus. Uit deze relatie 2 kinderen: 2141a. Remke Hommes, geboren circa 1570, overleden (ongeveer 57 jaar oud) op 27 september 1627, zie 2141[p. 112]. 2141b. Wibbo (Wigboldus Homerus) Hommens, geboren circa 1567, student te Heidelberg op 14 april 1593, te Franeker op 24 juni 1596. Predikant te Midwolda vanaf 1596. Afgevaardigde van Stad en Ommelanden naar de Generale Synode te Dordrecht in december 1618 -april 1619, overleden (ongeveer 71 jaar oud) te Midwolda op 19 februari 1638, gehuwd (ongeveer 30 jaar oud) te Midwolda in september 1597 met Assa Eltekens, dochter van Eltko Eltekens (landbouwer BB WO 47)[p. 147], overleden na 1623. Noemde zich Wigboldus Homeri. Uit dit huwelijk 8 kinderen. 4284. Aeiso Foppens, geboren circa 1544, overleden te Eexta, gehuwd (resp. ongeveer 32 en ongeveer 24 jaar oud) te Eexta op 21 oktober 1576 met 4285. Frouwe, gehuwd (1) met Tyacko Ebels, zoon van Ebel Edzekens (landbouwer en kerkvoogd) en Wija Eppens[p. 130], geboren te Zuidbroek circa 1565, overleden (minstens 52 jaar oud) te Zuidbroek na 1617, zie 2140g[p. 131]. Uit dit huwelijk geen kinderen, kerkelijk huwelijk (resp. ongeveer 28 en ongeveer 31 jaar oud) (2) te Zuidbroek in 1580 met Aeyso Ellens, geboren circa 1549. Uit dit huwelijk 3 zonen: 1. Oompke Aeissens, geboren te Eexta circa 1576, overleden (ongeveer 72 jaar oud) te Blijham circa 1648, zie 2142[p. 113]. 2. Aeisso Aeissens, geboren circa 1576, relatie met Eye, geboren circa 1577. Uit deze relatie geen kinderen. 3. Benno Aeissens, geboren circa 1577. 4286. Edzart Jayens, geboren circa 1548, overleden te Bellingwolde, relatie met 4287. Icke, geboren circa 1554, overleden te Bellingwolde. Uit deze relatie 2 dochters: 1. Sypken Edzards, geboren circa 1578, overleden (ongeveer 64 jaar oud) te Noordbroek op 12 augustus 1642, zie 2143[p. 113]. 2. Haicke Edzards, geboren circa 1577, relatie met Fopko Nomnes, geboren circa 1565. 4330. Harmen, geboren circa 1527, overleden (hoogstens 92 jaar oud) voor 1619, relatie met 4331. Geertje, geboren circa 1533. Uit deze relatie 2 kinderen: 1. Ette Harmens, geboren circa 1578, zie 2165[p. 114]. 2. Mans Hermans, geboren circa 1559, relatie met Tamme Hindricks, dochter van Hindrick Dercks en Anna, geboren circa 1565. 4372. Tiapko Edsens, geboren circa 1551, overleden (ongeveer 65 jaar oud) op 28 februari 1616, relatie met

131


4373. NN. Uit deze relatie één zoon: 1. Eppo Tiapkens, geboren circa 1589, zie 2186[p. 114]. 4374. Harcko Ailkens, geboren circa 1565, landbouwer BB WO 202 en 205, relatie met 4375. Grete, geboren circa 1571. Uit deze relatie 2 dochters: 1. Eije Harckes, relatie met Jurrien Tiddes, landbouwer zie BB WO nr 202 en 205. Uit deze relatie één zoon. 2. Jantien Harckens, geboren te Meeden circa 1597, zie 2187[p. 114]. 4376. Hebele Eggens, geboren circa 1552, landbouwer BB WO 223. 2 zonen: 1. Eggo Hebelens, geboren circa 1584, zie 2188[p. 115]. 2. Garbrand Hebels, geboren circa 1584. Hij komt onder Meeden voor op de lijst van personen in Wold- en Kleioldambt die in 1571 (verplcht?) geld leenden aan de stad Groningen. Hij maakt een testament op 16 mei 1641. 4378. Tjark Doedens, geboren circa 1554, relatie met 4379. Moeder, geboren circa 1560. Uit deze relatie één dochter: 1. Tette Tjarcks, geboren circa 1586, zie 2189[p. 115]. 4380. Focko Memmens, geboren circa 1537, landbouwer BB WO 25, overleden (hoogstens 61 jaar oud) voor 1598, relatie met 4381. Bauwe, geboren circa 1543. Uit deze relatie één zoon: 1. Doede Fockes, geboren circa 1569, zie 2190[p. 115]. 4382. Hittcko Phebens, zoon van Phebo Hittiens (kerkvoogd)[p. 147], geboren circa 1550, eigenerfde, landbouwer BB WO 27, overleden te Scheemda Overleden tussen 9 februari 1614 en 7 maart 1617, kerkelijk huwelijk (resp. ongeveer 35 en ongeveer 25 jaar oud) te Scheemda in 1585 met 4383. Aebele Heeuwens, dochter van Heeuwo Tonckes (volmacht van het Oldambt en landbouwer BB WO 36) en Hillens Bunteke[p. 147], geboren circa 1560, overleden te Scheemda Overleden tussen 27 juni 1634 en 4 augustus 1640. Hij wordt op 21 juli 1588 reeds vermeld, procedeert op 12 maart 1591 tegen "die van Scheemderhamrik" (Nieuw Scheemda) en trad op als eiser in een proces over naarkoop van land te Den Ham, nu in appèl voor de Oldambster warf gedaagd. Naarkoop is de terugkoop van land of erf dat in andere handen was overgegaan, door de familie die daar volgens het landrecht toe bevoegd was. Deze terugkoop gebeurde "bij sibtal", dat is de graad van bloedverwantschap. (Zie Gruoninga 1980 pag.78). Op 27 juni 1634 wijst zij met toestemming van haar zoon Poppo, haar zoon Hewo aan als vruchtgebruiker van haar nalatenschap. Aan de armen te Scheemda vermaakt zij 100 daalder. Uit dit huwelijk 5 kinderen: 1. Sypke Hitjes, geboren circa 1583, zie 2191[p. 115]. 2. Poppo Hittiens, relatie met Teeda Tiabbes. Uit deze relatie één dochter. 3. Frouwe Hitjens, geboren te Scheemda circa 1584, overleden (ongeveer 40 jaar oud) te Wagenborgen op 26 augustus 1624, kerkelijk huwelijk (resp. ongeveer 16 en ongeveer 38 jaar oud) in 1600 met Jacob Doens, zoon van Doede, geboren circa 1562, landeigenaar, overleden te Wagenborgen tussen 19 oktober 1625 en 20 december 1634, (Jacob kerkelijk huwelijk (resp. ongeveer 33 en ongeveer 26 jaar oud) (2) in 1595 met Hauwe Luppes.). Zij naam komt voor op de niet meer aanwezige klok van Wagenborgen gedateerd in 1603 (Gron. gedenkwaardigheden 3928). 4. Phebo Hitjens, geboren circa 1585, secretaris, overleden tussen 19 juni 1618 en 2 juni 1620. Hij komt voor als Phoebus Hitzerus. Op 7 oktober 1617 wordt hij vermeld als secretaris van Appingedam. Hij overleed voor 2 juni 1620 als zijn erven blijkbaar een geschil hebben met Tammo Luppens over een kwelder bij Scheemda. Het is niet bekend of hij gehuwd is geweest.

132


5.

Hij had geen kinderen en zijn erfenis werd op 20 december 1634 volgens landrecht verdeeld, d.w.z. de broers tasten met twee handen toe en de zusters met een hand. (Zie: "vissen rond de Floem" door A. Hoft pag. 191 en 241). Heeuwo Hitjens, geboren circa 1585, overleden tussen 19 juli 1648 en 25 oktober 1653, relatie met Meenke, geboren circa 1584, overleden tussen 25 oktober 1653 en 16 maart 1659.

4432. = 4274. 4433. = 4275. 4584. = 2074. 4585. = 2075. 4586. Boelman Berents ter Haar, zoon van Berent Boelmans ter Haar[p. 147], geboren circa 1565, gehuwd (resp. ongeveer 30 en ongeveer 23 jaar oud) te Sellingen circa 1595 met 4587. Swaentje Boelmans ter Borch, dochter van Boelman Hiskes ter Borch[p. 148], geboren te Ter Borg circa 1572. Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Frerickien Boelmans ter Haar, relatie met Claes Jans Smit, smid, (Claes Jans gehuwd (Griete Geerts hoogstens 28 jaar oud) (2) te Vlagtwedde voor 1658 met Griete Geerts Stroedingh, dochter van Geert Aickes Stroedingh en Geertje Berends ten Campe.). Uit deze relatie ĂŠĂŠn zoon. 2. Alcke Boelmans ter, geboren te Ter Haar circa 1600, overleden (ongeveer 40 jaar oud) te Ellersinghuizen circa 1640, zie 2293[p. 116]. 3. Albert Boelmans ter, geboren te Ter Haar circa 1597, overleden (minstens 70 jaar oud) te Ter Haar na 1667, gehuwd (resp. ongeveer 30 en ongeveer 25 jaar oud) te Vlagtwedde circa 1627 met Rixte Jarckes Colters, geboren te Vlagtwedde circa 1602, overleden (minstens 65 jaar oud) te Ter Haar na 1667. 4. Berent Boelmans ter, geboren te Ter Haar circa 1600, overleden (minstens 54 jaar oud) te Ellersinghuizen tussen 1654 en 1658, gehuwd (resp. ongeveer 50 en ongeveer 25 jaar oud) te Sellingen circa 1650 met Frericktien Alberts, geboren circa 1625, overleden (ongeveer 73 jaar oud) te Vlagtwedde op 11 december 1698. 4588. = 1024. 4589. = 1025. 4590. Johan Berents Schulten, zoon van Berenth Schulten (eigenerfde en landbouwer)[p. 148], geboren circa 1545, landbouwer, op 't Schultenerve Wedde, overleden (minstens 76 jaar oud) te Wedde tussen 1621 en 1626, gehuwd (resp. ongeveer 30 en ongeveer 28 jaar oud) circa 1575 met 4591. Rixte, geboren circa 1547. Tussen 1589 en 1592 wordt te Wedde hoenderbelasting betaald door Johan Schulten. Op 12 oktober 1609 Jan Schulte wegen Jan Eilers accordert op 4 gl. wegen bijslapinge eines magetz. en op 16 october 1610 Jan Schulten wegen Frerick Harninck verdragen op 3 dal wegen wundinge an Albert Wensinck begangen. Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Janneke Jans, geboren te Wedde circa 1590, overleden (minstens 82 jaar oud) te Vlagtwedde tussen 1672 en 1680, zie 2295[p. 116]. 2. Lupke Jans, geboren te Wedde circa 1570, begraven te Onstwedde op 23 mei 1633 Op 23 mei 1633 werd betaald voor het begraven en op 27 mei voor leedbier, gehuwd (resp. ongeveer 20 en ongeveer 25 jaar oud) circa 1590 met Frerick Karskens Hardingh, zoon van Karsken Harninck (eigenerfde en landbouwer), geboren te Onstwedde circa 1565, eigenerfde, landbouwer, op 't Harding erve Onstwedde, overleden (minstens 45 jaar oud) te Onstwedde na 1610. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 3. Berent Jans, geboren te Wedde circa 1575, overleden (minstens 51 jaar oud) tussen 1626 en 1626, gehuwd (resp. ongeveer 30 en ongeveer 25 jaar oud) te Wedde circa 1605 met Wendel, geboren circa 1580, (Wendel relatie(2) met Jacob Hindrix Schoenmaker.). 4. Gepke Jans, geboren circa 1581, gehuwd (resp. ongeveer 28 en ongeveer 30 jaar oud) te Wedde circa 1609 met Jarcke Meeningh, geboren circa 1579. 4898. Tammo Sypkens, geboren te Noordbroek circa 1580, gehuwd (ongeveer 26 jaar oud) te Noordbroek

133


op 21 februari 1606 met 4899. Etien. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Hiske Tammens, zie 2449[p. 116]. 4916. Edo Jans, zoon van Johan Kiers en Esse[p. 148], geboren circa 1573, schatbeurder, landbouwer BB WO nr.126, 131 en 132, overleden te Westerlee Overleden tussen 18 februari 1647 en 18 januari 1655, kerkelijk huwelijk (resp. ongeveer 27 en ongeveer 28 jaar oud) in 1600 met 4917. Geertruit Edes, dochter van Eeddo Johans[p. 148], geboren circa 1572, overleden (minstens 86 jaar oud) na januari 1658. Zie Gruoninga 1989 pag 91 t/m 113. Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Johan Edes, geboren te Westerlee circa 1600, overleden (ongeveer 55 jaar oud) te Westerlee circa 1655, zie 2458[p. 116]. 2. Gerdtien Edes, geboren circa 1601, gehuwd (resp. ongeveer 29 en ongeveer 46 jaar oud) (1) circa 1630 met Hindrick Hindricks, zoon van Hindrick[p. 134], geboren te Westerlee circa 1584, zie 2459b[p. 134]. Uit dit huwelijk één zoon, gehuwd (ongeveer 49 jaar oud) (2) circa 1650 met Harmen Wierts. Uit dit huwelijk geen kinderen, gehuwd (ongeveer 59 jaar oud) (3) te Winschoten op 12 augustus 1660 met Lodewijck Jans. 3. Kier Edes, geboren circa 1603, overleden (ongeveer 39 jaar oud) circa 1642, kerkelijk huwelijk (resp. ongeveer 34 en ongeveer 28 jaar oud) in maart 1637 met Lucke Bartelts, dochter van Bartelt Garbrants en Wijpke, geboren circa 1609. 4. Jan Edes Kiers, landbouwer BB WO 132, gehuwd te Westerlee op 16 maart 1638 met Gertrudt Gerdts, dochter van Gerdt Gerdts en Lubbe. Uit dit huwelijk één zoon. 4918. Hindrick, geboren circa 1552. 3 kinderen: 1. Anne Hindriks, geboren te Meeden circa 1597, overleden (ongeveer 81 jaar oud) circa 1678, zie 2459[p. 116]. 2. Hindrick Hindricks, gehuwd (1) met Gerdtien Edes, dochter van Edo Jans (schatbeurder, landbouwer BB WO nr.126, 131 en 132) en Geertruit Edes[p. 134], geboren circa 1601, zie 2458b[p. 134]. Uit dit huwelijk één zoon, gehuwd (beiden hoogstens 43 jaar oud) (2) voor 1627 met N. Harmens, geboren circa 1584. Uit dit huwelijk geen kinderen, gehuwd (ongeveer 34 jaar oud) (3) te Westerlee op 5 november 1618 met Gerdtien Wiltes, dochter van Wilte Folckers (landbouwer BB WO nr.125) en Barbara, geboren circa 1697, (Gerdtien gehuwd (Harmen ongeveer 54 jaar oud) (2) circa 1652 met Harmen Wierts, zoon van Wiert Jacobs (bakker) en Griete.), (Gerdtien gehuwd (Lodewijck ongeveer 31 jaar oud) (3) te Winschoten op 12 augustus 1660 met Lodewijck Jans.). 3. Gese Hindricks, geboren circa 1598, gehuwd (beiden hoogstens 38 jaar oud) (1) voor 1636 met Berent Harmens, geboren circa 1598, landbouwer BB WO nr.209. Uit dit huwelijk geen kinderen, gehuwd (resp. ongeveer 39 en ongeveer 47 jaar oud) (2) te Meeden op 26 juni 1637 met Pieter Hindricks, zoon van Hindrick, geboren circa 1590, (Pieter gehuwd (resp. ongeveer 27 en ongeveer 26 jaar oud) (2) circa 1617 met Fenne.). 4920. Jan Jacobs, relatie met 4921. Ave (?). Uit deze relatie één zoon: 1. Hindrik Jans, geboren te Westerlee, zie 2460[p. 117]. 4922. Sicko Fockens, gehuwd in 1625 Het huwelijkscontract is op 21 mei 1625 opgemaakt te Westerlee met 4923. Harmke Lamberts, dochter van Lambert Harmens en Anna Elties[p. 148]. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Geertien Sickes, geboren te Heiligerlee, zie 2461[p. 117]. 4924. Jochem Tjaards, relatie met 4925. Jantien.

134


Uit deze relatie één zoon: 1. Tjaard Jochums, zie 2462[p. 117]. 5344. Bartold Hendriks, relatie met 5345. NN. Uit deze relatie één zoon: 1. Jan Bartelds, zie 2672[p. 117]. 5346. Udo Bontkes, zoon van Bontko (Buncke) Tjarks en Gepke Udes[p. 148], geboren te Ulsda circa 1587, landbouwer, gehuwd (resp. ongeveer 43 en ongeveer 35 jaar oud) circa 1630 met 5347. Wendeltje Fockens, geboren circa 1595. Uit dit huwelijk 7 kinderen: 1. Engel Udes, geboren circa 1620, zie 2673[p. 117]. 2. Tiarco (Tjaert) Udens Udema, geboren te Beerta in 1637, advocaat, overleden te Winschoten, gehuwd (ongeveer 24 jaar oud) (1) te Groningen op 30 maart 1661 met Alegunda Miederhuis. Uit dit huwelijk 2 kinderen, gehuwd (resp. ongeveer 31 en ongeveer 30 jaar oud) (2) te Winschoten op 11 juni 1668 met Tjaakjen Luppens Tonckens, dochter van Luppo Tonckens (gerichtsdienaar, diaken (kerkelijk armenverzorger) en ouderling) en Euwe Aytes, geboren te Winschoten circa 1638, (Tjaakjen Luppens gehuwd (resp. ongeveer 24 en ongeveer 30 jaar oud) (2) te Winschoten op 3 april 1662 met Reentjo Hendriks Kunnings, zoon van Hindrik Harmens Kunnings en Eeje Reentkes.). Uit dit huwelijk 7 kinderen. 3. Bontko Udens. 4. Gepke Udens. 5. Fokko Udes Udema, geboren circa 1613. 6. Richte Udes, geboren circa 1630, gehuwd (resp. ongeveer 33 en ongeveer 30 jaar oud) te Beerta op 22 mei 1663 met Tjaecke Hommes, dochter van Hommo Reentkes en Anna Egges, geboren circa 1633, (Tjaecke gehuwd (resp. ongeveer 23 en ongeveer 42 jaar oud) (2) te Beerta op 6 mei 1656 met Eppo Harmens, zoon van Harm Harms en Ypke Sibelkens.), (Tjaecke gehuwd (resp. ongeveer 38 en ongeveer 28 jaar oud) (3) te Nieuw Beerta op 17 augustus 1671 met Geert Haickens, zoon van Haijcko Tiddes en Elisabeth Geerts.). 7. Sypke Udes, geboren circa 1630, relatie met Frerick Aeickes. Uit deze relatie één dochter. 5360. Luppo Reenkes, geboren circa 1584, gehuwd (resp. ongeveer 36 en ongeveer 28 jaar oud) circa 1620 met 5361. Eetje Meertens, dochter van Meerten Eebels (landbouwer, vervener, zie BB WO 224) en Febe[p. 148], geboren circa 1592. Uit dit huwelijk 3 zonen: 1. Ebel Luppens, geboren circa 1620, zie 2680[p. 117]. 2. Phebo Luppens, geboren circa 1610, brouwer, te Beerta, relatie met NN. Uit deze relatie één dochter. 3. Sijncko Luppens, geboren circa 1620. 5372. Hindrick Jans, geboren circa 1588, relatie met 5373. NN. Uit deze relatie één zoon: 1. Jacob Hindriks, geboren circa 1620, zie 2686[p. 118]. 5374. Albert Eltiens, zoon van Eltio Nomnes (eigenerfde) en NN[p. 148], geboren circa 1580, eigenerfde, volmacht en dijkrichter (=waterschapsbestuurder), gehuwd (resp. ongeveer 25 en ongeveer 20 jaar oud) (2) circa 1605 met Lupke Allerts, dochter van Allert Thomas en Ide, geboren circa 1585. Uit dit huwelijk één zoon, relatie(1) met 5375. Hiske Hindricks, geboren circa 1593, overleden (ongeveer 93 jaar oud) circa 1686. Uit deze relatie 4 kinderen: 1. Hindrik Alberts, geboren circa 1625, eigenerfde, te Beerta, gehuwd (resp. ongeveer 46 en ongeveer 43 jaar oud) (1) circa 1671 met Haycke Boelens, dochter van Boelo Ockens en Aeijsse Heddes, geboren te Beerta circa 1628, overleden (hoogstens 48 jaar oud) voor 1676, (Haycke gehuwd (resp. ongeveer 16 en ongeveer 28 jaar oud) (1) te Beerta op 9 februari 1644 met Jan

135


2. 3.

4.

Egberts.). Uit dit huwelijk geen kinderen, relatie(2) met Anke Haykens, dochter van Haycko Louwerts (eigenerfde (landeigenaar met bepaalde rechten), volmacht en dijkrichter (waterschapsbestuurder)) en Elske Homeri, geboren circa 1623, overleden (hoogstens 49 jaar oud) voor 1672. Uit deze relatie 3 dochters. Reenke Alberts, geboren circa 1619, zie 2687[p. 118]. Lupke Alberts, geboren circa 1627, overleden (ongeveer 39 jaar oud) te Nieuw Beerta op 16 juni 1666, gehuwd (resp. ongeveer 18 en ongeveer 20 jaar oud) circa 1645 met Galtio Edzkens, zoon van Edzko Galtiens (landbouwer en kerkvoogd)[p. 109]en Aelke Sickens, geboren te Hardenberg, Finsterwolde circa 1625, eigenerfde, ouderling en landbouwer BB WO 71, overleden (ongeveer 41 jaar oud) te Nieuw Beerta op 22 mei 1666. Uit dit huwelijk 2 zonen. Eltje Alberts, geboren circa 1615, overleden (ongeveer 71 jaar oud) circa 1686.

5504. Willem Engelkes, zoon van Engelke[p. 149], overleden te Coldemüntje [Dld] circa 1625. één zoon: 1. Hindrik Willems, geboren circa 1604, overleden (ongeveer 85 jaar oud) te Coldemüntje [Dld] op 28 april 1689, zie 2752[p. 119]. 6020. Cornelis Jansen, geboren te Noordbroek circa 1565, relatie met 6021. Anna. Uit deze relatie 3 zonen: 1. Jan Cornelis, zie 3010[p. 119]. 2. Philippus Cornelis, overleden na 1641, gehuwd te Noordbroek op 28 maart 1614 met Mapke Tyabbens. 3. Arian Jans, overleden na 1614, relatie met Job Abrahams.. 6022. Remko Sypkens, zoon van Sijpko Remkes[p. 150], geboren circa 1575, hopman, kerkvoogd, overleden (minstens 63 jaar oud) na 1638, gehuwd (ongeveer 63 jaar oud) (2) te Noordbroek op 27 februari 1638 met Stijne Cornelis. Uit dit huwelijk geen kinderen, gehuwd (ongeveer 60 jaar oud) (1) circa 1635 met 6023. Grete Hiltjes, dochter van Wiltio Wierts (kerkvoogd te Schildwolde) en Menje[p. 150]. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Lupke Remkes, zie 3011[p. 119]. 7296. J.U.D. Johannes (Joan) Sichterman, zoon van Winand (Winolt) Sichterman (Praeceptor Latijnse school in Deventer) en Jenneken Buekerincks[p. 151], geboren te Deventer circa 1593, overleden (ongeveer 36 jaar oud) te Deventer op 20 augustus 1629 Overleden aan de pest, begraven te Deventer op 24 augustus 1629 In de Lebuinuskerk, gehuwd (resp. ongeveer 25 en ongeveer 28 jaar oud) te Deventer op 7 april 1618 met 7297. Fenneken toe Laarhuys, dochter van Herman van Laerhuis en Elisabeth Steenbergen[p. 151], geboren te Terwolde circa 1590, overleden (ongeveer 78 jaar oud) te Deventer op 24 augustus 1668. Johannes trad in de voetsporen van zijn vader v.w.b. de functies. Eerst kreeg hij echter bij resolutie van Schepenen en Raad van Deventer een plaats in Burse (beurs) Coronarum te Keulen gedoopturende een jaar. Na dat jaar kreeg hij 100 gulden uit dezelfde bron om een jaar lang rechten te studeren in Angers of Orleans. Hij was o.a. praeceptor aan de Latijnse school te Deventer 1619,provinciaal adviseur, advocaat in Deventer, schaftmeester van de Bursa Boedekeriana in 1621. Wegens Laarhuis goedheer in de Marke van Woolde (ambt Delden). Uit dit huwelijk 2 zonen: 1. Ds. Gerrit (Gerhardus), gedoopt te Deventer op 4 september 1618, overleden (ongeveer 57 jaar oud) te Kolderveen op 16 februari 1676, zie 3648[p. 119]. 2. Wolter (Gualtherus), gedoopt te Deventer op 9 januari 1620, Advocaat te Meppel, landschrijver van Drenthe 1664, secretaris, ette, landdagscomparant 1646, ouderling te Meppel, begraven te Meppel op 7 oktober 1678, gehuwd (beiden ongeveer 26 jaar oud) te Meppel op 7 oktober 1646 met Engeltien Hagewolt, dochter van Herman Hagewolt (Kerkvoogd Meppel 1618, landdagscomparant 1619, twaalve van Meppel) en Anna Struuck[p. 137], geboren te Meppel circa 1620, overleden (ongeveer 83 jaar oud) te Meppel op 29 oktober 1703. Uit dit huwelijk 3 dochters.

136


7298. Johan Albert Bonnema, proviantmeester te Coevorden, gehuwd (Anna hoogstens 32 jaar oud) te Havelte in december 1627 met 7299. Anna Struuck, dochter van Gerhard Struuck en Mechteld Steenbergen[p. 151], geboren tussen 1595 en 1600, overleden (hoogstens 86 jaar oud) te Meppel in 1681 Overleden rond Oud en Nieuw 1680/1681, gehuwd (resp. hoogstens 24 en ongeveer 24 jaar oud) (1) te Havelte op 13 juni 1619 met haar neef Herman Hagewolt, zoon van Albert Hagewolt (Kerkvoogd Meppel 1594, twaalve 1611, burgemeester, ette) en Engeltien Struuck[p. 162], geboren circa 1595, Kerkvoogd Meppel 1618, landdagscomparant 1619, twaalve van Meppel, overleden (ongeveer 32 jaar oud) te Meppel in 1627. Woonde in 1628 in Oude Schans (Westerwolde). Uit dit huwelijk één dochter. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Wilhelmina van, geboren te Meppel in 1628, overleden (ongeveer 72 jaar oud) op 22 mei 1700, zie 3649[p. 119]. 7302. Evert Warners Mullinga Everhard Emmen, zoon van Warner Mullinga (erfgezeten (landeigenaar met bepaalde rechten) en ette)[p. 152], geboren in 1594, schulte (burgemeester), overleden (ongeveer 60 jaar oud) op 2 april 1654, gehuwd (beiden ongeveer 20 jaar oud) te Borger op 3 oktober 1614 met 7303. Margaretha (Coerts) Lepels, dochter van Coert Johans Lepels (eigenerfde (landeigenaar met bepaalde rechten)) en Elsjen Jans Hardenbergh[p. 152], geboren in 1594, overleden (ongeveer 58 jaar oud) op 19 november 1652. Uit dit huwelijk 9 kinderen: 1. Suzanna Emmen, zie 3651[p. 119]. 2. Hemma Emmen, geboren te Emmen op 10 oktober 1625, overleden (77 jaar oud) te Groningen op 10 januari 1703, zie 3665[p. 121]. 3. Margareta Emmen, geboren op 12 september 1617, overleden (55 jaar oud) op 29 oktober 1672, relatie met Carel Hidding, zoon van Willem Hidding en Niesje Homan, geboren te Rolde voor 1608, Gedeputeerde 1650-1658, ette van Zuidenveld 1647-1658, Rolde 1633-1635, overleden (minstens 50 jaar oud) in 1658. Uit deze relatie 3 kinderen. 1. Elisabet Emmen, relatie met Haak. 2. Warnerus Emmen, relatie met Wijsmans. 3. Coenraad Emmen, relatie met Dortmans. 4. Sara Emmen, gehuwd in 1645 met Johannes Meyer, overleden te Ter Apel. Predikant in het Klooster te Ter Apel. Uit dit huwelijk één zoon. 5. Maria Emmen, relatie met Mees. 6. Jan Emmen, relatie met Obut. 7312. Reint Alberda, zoon van Reint op 't Zandt Alberda en Anna Schatter[p. 152], geboren in 1586, Hoofdman van de Hoge Justitiekamer, curator Groningse Hogeschool, schepper der Drie Delfzijlen, overleden (ongeveer 67 jaar oud) te 't Zandt op 4 februari 1653 Overleden op de Alberdaheerd, begraven te 't Zandt in de kerk, gehuwd (ongeveer 36 jaar oud) (2) te Groningen op 15 december 1622 met Ave Wicheringe. Bij de boedelscheiding van 1670 viel aan de zoon van R.A. en Habbina Ubbena Willem het huis op 't Zandt ten deel met plantages, hoven, grachten, singels, kerkstoelen, graven en glazen in de kerk enz. met 33 grazen land. jus, relatie(1) met 7313. Habbina Ubbena, dochter van Reint Ubbena (burgemeester) en Johanna Coenders[p. 152], geboren circa 1608, overleden (ongeveer 61 jaar oud) te 't Zandt op 25 juli 1669 Overleden op de Alberdaheerd, begraven te 't Zandt in de kerk. Uit deze relatie 5 kinderen: 1. Mello, geboren te 't Zandt op 15 november 1642, overleden (56 jaar oud) te Uithuizen op 3 juli 1699, zie 3656[p. 119]. 2. Willem, geboren in 1632, overleden (ongeveer 70 jaar oud) te 't Zandt in 1702, begraven te 't Zandt in de kerk. 3. Reint Alberda van 't Zandt op Eenum, geboren op 25 juli 1630, overleden (61 jaar oud) te Groningen op 5 november 1691, begraven te Groningen op 9 november 1691, zie 3660[p. 121]. 4. Johanna. 5. Ave.

137


7314. Onno Tamminga, zoon van Onno Tamminga en Cecilia Egersdochter Beninga[p. 152], geboren op 4 januari 1614, overleden (70 jaar oud) te Usquert op 14 november 1684, relatie met 7315. Elisabeth Rengers, dochter van Unico Rengers en Elisabeth Clant[p. 152], geboren op 17 juni 1624, overleden (60 jaar oud) te Usquert op 9 november 1684. heer op Ludema, philosofie student in Groningen, curator Universiteit van Groningen, mede president Ommelanden. erfdochter op Ludema. Uit deze relatie 2 dochters: 1. Susanna Elisabeth (van Ludema), geboren te Usquert op 26 april 1646, overleden (34 jaar oud) te Uithuizen op 26 april 1680, zie 3657[p. 120]. 2. Elisabeth Tamminga van Ludema, geboren circa 1655, overleden (hoogstens 39 jaar oud) voor 1694, gehuwd (resp. ongeveer 23 en ongeveer 46 jaar oud) (1) op 17 juli 1678 met Egbert Horenken, zoon van Johan Horenken en Anna Clant van Stedum[p. 139], geboren te Usquert in 1632, overleden (ongeveer 47 jaar oud) in 1679, zie 7325.1[p. 139]. Uit dit huwelijk geen kinderen, gehuwd (resp. ongeveer 18 en ongeveer 19 jaar oud) (2) te Usquert op 29 juni 1673 met Evert Lewe Klinkenborg, zoon van Joost Lewe tot Hanzouwe en Petronella Coenders tot Klinkenberg[p. 138], gedoopt te Groningen op 1 juni 1654, overleden (ongeveer 21 jaar oud) te Groningen in 1676, zie 7319.2[p. 138]. als majoor cavalerie bij de verdediging van Groningen in 1672 Groningen. in 1672. Uit dit huwelijk één zoon. 7316. Edzard Jacob Clant, zoon van Egbert Clant en Gratia Rengers[p. 153], geboren te Bremen op 5 juni 1584, overleden (64 jaar oud) te Groningen op 6 augustus 1648, gehuwd (32 jaar oud) (2) op 29 september 1616 met Susanna van (Ewsum) Eewse. Heer van Nijenstein, lid Raad van State, lid Gedeputeerde Staten,lid Staten Generaal, politiek commissaris tot de Nationale Synode. Uit dit huwelijk geen kinderen, gehuwd (44 jaar oud) (1) te Groningen op 26 april 1629 met 7317. Bauwina Coenders van Helpen, dochter van Allard Coenders van Helpen (Kapitein, overste luitenant-commandant van Bourtange) en Amele Entens[p. 153], overleden op 24 juli 1667. eigenares van de Coendersborg. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Egbert, geboren op 16 oktober 1634, overleden (74 jaar oud) op 24 maart 1709, begraven te Zandeweer, zie 3658[p. 120]. 2. Derk Jacob Clant van Juekema, geboren op 12 januari 1638, overleden (62 jaar oud) op 10 april 1700, ondertrouwd (22 jaar oud) te Groningen op 26 mei 1660 met Margrieta Josina Ripperda, dochter van Maurits Ripperda en Margrieta (van Menkema) Clant, overleden op 21 oktober 1670. heer van Hanckema, schepper van Zandeweer, lid Gedeputeerde Staten. lid Staten Generaal, luitenant der hoofdmannenkamer. Uit deze relatie één zoon. 3. Gratia Susanna, geboren in 1630, overleden (ongeveer 60 jaar oud) in 1690, gehuwd (resp. ongeveer 18 en ongeveer 28 jaar oud) in 1648 met Allard Tjarda van Starkenborch, zoon van Lambert Tjarda van Starkenborch en Frederica Gaykinga, geboren in 1620, overleden (ongeveer 53 jaar oud) in 1673. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 7318. Joost Lewe tot Hanzouwe, zoon van Evert Lewe thoe Asinga en Anna Coenders van Helpen[p. 153], geboren te Eelde op 1 juni 1626, overleden (50 jaar oud) te Kantens op 2 februari 1677, gehuwd (resp. 23 en ongeveer 14 jaar oud) te Groningen op 14 oktober 1649 met 7319. Petronella Coenders tot Klinkenberg, dochter van Albert Coenders en Gratia Maria Clant[p. 153], geboren in 1635, overleden (ongeveer 43 jaar oud) te Kantens op 26 juli 1678. heer van Klinkenborg en Kantens, lid gedeputeerde Staten van Groningen en Ommelanden, gecommiteerde der Staten Generaal. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Anna Lewe van Klinkenborg, geboren in 1658, overleden (ongeveer 44 jaar oud) op 8 januari 1702, begraven te Zandeweer, zie 3659[p. 120]. 2. Evert Lewe Klinkenborg, gehuwd met Elisabeth Tamminga van Ludema, dochter van Onno Tamminga en Elisabeth Rengers[p. 138], geboren circa 1655, overleden (hoogstens 39 jaar oud) voor 1694, zie 3657b[p. 138]. Uit dit huwelijk één zoon.

138


3.

Willemina Lewe van Kantens, overleden voor 1697, relatie met haar neef Jan Lewe tho Blauwborg, zoon van Johan Lewe[p. 153]en Geertruid Alberda, gedoopt te Middelstum op 8 mei 1659, overleden (ongeveer 45 jaar oud) in 1705. heer van Ranum, ritmeester, commandant van Delfzijl. Uit deze relatie één dochter.

7320. = 7312. 7321. = 7313. 7322. Coppen Jarges, zoon van Eyso Jarges en Luka (Lucke) Entens van Mentheda[p. 154], geboren te Saaxum op 27 maart 1575 geboren op de Heralmaborg (zie OBS pag 338), rentmeester van Stad en Lande, ontvanger-generaal gemene landsmiddelen in Wedde en Bellingwolde, hoofdeling en jonker te Saaksum, overleden (67 jaar oud) te Groningen op 1 oktober 1642, gehuwd (resp. 41 en 24 jaar oud) te Groningen op 9 februari 1617 met 7323. Anna van Hulten, dochter van Lucas van Hulten en Hiske Baroldes (Barelds)[p. 154], geboren te Leeuwarden op 24 september 1592, overleden (59 jaar oud) te Groningen op 18 augustus 1652. toevoeging naam: Op Heralma en in Hommerzee. Studeerde te Franeker, Leiden, Orleans en Padua. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Clara, geboren op 8 maart 1635, overleden (ongeveer 58 jaar oud) in 1694, zie 3661[p. 121]. 2. Schelto, gedoopt te Groningen in 1631, heer van Sassema te Baflo, overleden (ongeveer 38 jaar oud) in 1669, kerkelijk huwelijk (ongeveer 33 jaar oud) te Groningen op 23 april 1664, Groninger Kwartierstaten deel 3 130/10-11 met Johanna Alberda, overleden na 1695. Uit dit huwelijk één dochter. 3. Eisso. 7324. Johan Horenken, zoon van Lodewijk (of Loech) Horenken en Hille Wifringhe[p. 155], geboren te Groningen circa 1594, overleden (ongeveer 58 jaar oud) te Groningen op 31 augustus 1652, begraven te Groningen op 4 september 1652, gehuwd (resp. ongeveer 27 en 23 jaar oud) te Groningen op 4 februari 1621 met 7325. Anna Clant van Stedum, dochter van Eilco Clant van Nittersum en Willemina Hinckaerts[p. 155], geboren op 26 juli 1597, overleden (69 jaar oud) na 15 januari 1667. Jonker en hoofdeling in Baflo, Ranum, Maarhuizen en Mensingeweer, raadsheer en burgemeester van Groningen, studeerde in Leiden. Uit dit huwelijk 2 zonen: 1. Egbert, gehuwd (resp. ongeveer 27 en ongeveer 18 jaar oud) (1) circa 1659 met Sibille Horenken, dochter van Gerard Horenken en Bele Manninga, geboren in 1641, overleden (hoogstens 37 jaar oud) voor 1678. Uit dit huwelijk één zoon, gehuwd (2) met Elisabeth Tamminga van Ludema, geboren circa 1655, overleden (hoogstens 39 jaar oud) voor 1694, zie 3657b[p. 138]. 2. Gerhardus, geboren te Groningen op 18 juni 1623, overleden (43 jaar oud) te Groningen op 10 augustus 1666, zie 3662[p. 121]. 7326. Wigbolt van Isselmuden, zoon van Ernst van Isselmuden en Lutgert Clant[p. 155], geboren te Bedum circa 1616, overleden (ongeveer 46 jaar oud) na 1 oktober 1662, gehuwd (ongeveer 35 jaar oud) (2) te Bedum op 3 mei 1651 met Aelheit Junius, (Aelheit relatie(2) met Aepco Tjarda Starkenborgh.). jonker en hoveling te Bedum, medeschepper te Bedum, kolonel regiment stad Groningen en Ommelanden. Uit dit huwelijk geen kinderen, gehuwd (resp. ongeveer 21 en ongeveer 25 jaar oud) (1) te Groningen op 8 april 1637 met 7327. Johanna van Welderen, dochter van Bernd (Bernard)Jansz. van Welderen en Catharina Spaen[p. 155], geboren te Nijmegen circa 1612. Uit dit huwelijk 6 kinderen: 1. Catharina Magdalena van, geboren te Groningen circa 1639, overleden (minstens 64 jaar oud) na 1703, zie 3663[p. 121]. 2. Ernst Bernhard van, gedoopt op 13 juni 1641. 3. Lucretia van, gedoopt op 13 juni 1641. 4. Lucretia van, geboren op 23 september 1642.

139


5. 6.

Lucretia van, gedoopt op 16 november 1643. Baachien van, gedoopt op 14 januari 1645.

7328. Adriaan Geerts Wildervanck Paep, zoon van Geert Adriaans (smid bij de Ebbingepoort) en Fennetien Geerts[p. 155], geboren te Groningen op 4 september 1605 In de Oude Ebbingestraat, overleden (56 jaar oud) te Wildervank op 24 november 1661, begraven te Wildervank in de NH kerk, gehuwd (24 jaar oud) te Groningen op 23 mei 1630 met 7329. Margaretha Jans Hardenberg, dochter van Jan Jansen en Tobie van Heeck[p. 155], geboren op 23 mei 1630, overleden te Wildervank in november 1611. Ontginner en aanlegger van de veenkolonien Veendam en Wildervank sinds 1647. zij is geboren onder de naam Grietien Jansen. Later heeft zij haar naam veranderd in Margaretha Hardenberg. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Gerard Adriaans, geboren in 1630, overleden (ongeveer 52 jaar oud) in 1682, zie 3664[p. 121]. 2. Tobia, geboren in 1640, gedoopt te Groningen op 13 januari 1641, gehuwd (ongeveer 22 jaar oud) te Veendam-Wildervank op 2 februari 1662 met Nicolaas Waker, dominee. Nicolaas was dominee in Nieuw Beerta. In 1680 liet hij vrouw en kinderen in de steek en vertrok naar Nieuw Guinea.

140


141


7330. = 7302. 7331. = 7303. 7344. Albert Tjassens, zoon van Hayo Tjassens (Rentmeester der provinciale goederen.) en Lammegyn van Wieringhe[p. 155], geboren op 19 oktober 1600, gezworene taalman in Groningen, overleden (61 jaar oud) te Groningen op 20 november 1661, relatie(2) met Wobbegyn Crans. Uit deze relatie geen kinderen, relatie(1) met 7345. Maria van der Veen, dochter van Cornelis van der Veen en Rymerig Ysbrands[p. 156]. Uit deze relatie één zoon: 1. Cornelis, geboren te Amsterdam op 9 augustus 1628, overleden (45 jaar oud) te Groningen op 11 augustus 1673, zie 3672[p. 122]. 7346. Daniel Nijenborgh, zoon van Johann Nijenborgh en Anna de Marees[p. 156], geboren te Emden (Dld) op 13 juli 1587, gehuwd (ongeveer 31 jaar oud) in 1619 met 7347. Grietjen Jansen Mabe, dochter van Johann Egberts Mabe en Rene[p. 156]. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Anna, geboren op 6 september 1627, overleden (ongeveer 43 jaar oud) in 1671, zie 3673[p. 122]. 7348. Hindrik Siccens Tjaden, zoon van Sicco en Anna Huginge[p. 156], overleden op 18 september 1669, relatie met 7349. Catharina Gratema, overleden op 16 juni 1666. Uit deze relatie één zoon: 1. Sicco, geboren op 11 september 1640, overleden (88 jaar oud) op 27 december 1728, zie 3674[p. 122]. 7350. Harmen Wolthers, zoon van Wolter Luitjes (Coopslager) en Wobbe Eyssinghe[p. 156], hopman in Groningen, overleden in 1668, relatie met 7351. Brechyn Crans, dochter van Luitjen Crans[p. 156], overleden op 21 december 1678. Uit deze relatie 2 kinderen: 1. Wobbina, overleden op 11 februari 1710, zie 3675[p. 122]. 2. Mr. Wolter, geboren te Groningen circa 1630, overleden (ongeveer 84 jaar oud) te Groningen op 14 augustus 1714, zie 3676[p. 122]. 7352. = 7350. 7353. = 7351. 7354. Warmold Roelefs, zoon van Roelef Warmolts (hopman) en Roelfyn[p. 156], geboren op 28 oktober 1595, hopman, gezworene in Groningen, overleden (67 jaar oud) op 31 augustus 1663, relatie met 7355. Maria Jacobs, dochter van Jacobs Hindriks Cluivinghe en Aaltyen Jacobs[p. 157], geboren op 11 juli 1604, overleden (ongeveer 74 jaar oud) in 1679. Uit deze relatie één dochter: 1. Rolina (Roelefjen) Warmolts, geboren te Groningen op 25 februari 1638, overleden (36 jaar oud) te Groningen op 9 april 1674, zie 3677[p. 122]. 7356. Wesselius Emmius, zoon van Prof. Ubbo Emmius en Margaretha van Bergen[p. 157], geboren te Leer Niederhausen op 29 januari 1589, predikant in Groningen, overleden (65 jaar oud) te Groningen op 21 maart 1654, gehuwd (resp. 33 en 21 jaar oud) te Emden (Dld) op 19 januari 1623 met 7357. Tateke van Wingene, dochter van Samuel van Wingene (raadsheer te Emden) en Tiake Thomas van Straakholt[p. 144], geboren te Emden op 22 februari 1601, gedoopt te Emden op 28 februari 1601, overleden (53 jaar oud) te Groningen op 21 maart 1654. Wesselius werd op 30 september. 1609 als student theologie te Franeker ingeschreven en stond op 1620 tot aan zijn overlijden als predikant in Groningen. Uit dit huwelijk 9 kinderen: 1. Samuel, geboren te Groningen op 13 januari 1624, overleden (60 jaar oud) te Groningen op 11 april 1684, zie 3678[p. 122]. 2. Egbert, geboren te Groningen op 28 december 1639, admiraliteitsheer te Groningen, overleden

142


3.

4. 5. 6. 7.

8. 9.

(47 jaar oud) te Groningen op 18 december 1687, ondertrouwd te Groningen op 23 maart 1667, gehuwd (resp. 27 en ongeveer 29 jaar oud) te Groningen op 18 februari 1667 met Anna Maria Altingh, dochter van Bernardt Luithiens Altinck (gezworene en raadsheer te Groningen) en Clara van Hulten, geboren te Groningen in 1638, overleden (ongeveer 73 jaar oud) te Groningen in 1711. Egbert bekleedde tussen 1667 en 1682 verschillende provinciale ambten in Groningen, waaronder nog gecommiteerde van de Generaliteits Rekenkamer en lid van de Friese Admiraliteit te Harlingen. Tot 1673 woonden zij in de Ebbingestraat en in 1674 bij de Noorderkerk. Uit dit huwelijk 5 kinderen. Tjacomina, geboren te Groningen op 17 september 1627, overleden (39 jaar oud) te Klein Midlum op 9 oktober 1666, begraven te Klein Midlum, kerkelijk huwelijk (resp. 21 en ongeveer 19 jaar oud) te Groningen op 20 september 1648 met Ds. Samuel Petrejus, zoon van Ds. Johannes Petrejus (predikant te Pilsum) en Stina Löners, geboren te Emden circa 1629, predikant te Klein Midlum, overleden (ongeveer 59 jaar oud) te Klein Midlum [Dld] in 1688. Uit dit huwelijk 4 dochters. Elisabeth, geboren te Groningen op 27 september 1629, overleden (25 jaar oud) te Groningen op 17 augustus 1655. ongehuwd. Tateke, geboren te Groningen op 4 oktober 1640, overleden (8 dagen oud) te Groningen op 12 oktober 1640, gen. Ubbo Emmius. Ubbo, geboren te Groningen op 29 april 1633, overleden (3 jaar oud) te Groningen op 17 augustus 1636, genealogie Uboo Emmius. Margaretha, geboren te Groningen op 2 oktober 1625, overleden (28 jaar oud) te Orsoy [Duitsland] op 17 september 1654, kerkelijk huwelijk (resp. 26 en 25 jaar oud) te Groningen op 28 april 1652 met Ds. Johannes Rappardus, zoon van Ds. Joost (Jodocus) Rappardus (predikant te Wesel) en Sybilla Hessings, geboren te Wesel [Dld] op 2 oktober 1626, predikant te Orsoy, overleden (27 jaar oud) te Orsoy [Dld] op 7 september 1654. Uit dit huwelijk 2 dochters. Tateke, geboren te Groningen op 1 juli 1631, overleden (5 jaar oud) te Groningen op 22 augustus 1636. Tateke, geboren te Groningen op 20 december 1637, overleden (2 weken oud) te Groningen op 3 januari 1638, genealogie Ubbo Emmius.

7358. Jacob Sighers, zoon van Evert Sighers en Anna[p. 158], geboren te Groningen op 27 oktober 1596, medegezworene en weesheer, overleden (49 jaar oud) op 4 juni 1646, gehuwd (resp. 29 en 25 jaar oud) te Groningen op 12 oktober 1626 met 7359. Arentjen Frix, dochter van Jan Frix en Cornelisje Sweers[p. 158], geboren te Groningen in april 1601, overleden (42 jaar oud) op 6 mei 1643. "Luitenant des Borgelijken Regiments" in Groningen. Uit dit huwelijk 5 kinderen: 1. Anna, geboren te Groningen op 23 november 1627, overleden (72 jaar oud) te Groningen op 19 november 1700, begraven te Der Aa-kerk te Groningen, zie 3679[p. 122]. 2. Joan. 3. Cornelia, relatie met Theodorus Ham, geboren te Emden. Uit deze relatie één dochter. 4. Everdt. 5. Nicolaas. 7396. Herman Geerts van Noorthoorn, relatie met 7397. Alijdt Henric Bassendr. Uit deze relatie één zoon: 1. Johan, geboren te Groningen in 1562, overleden (ongeveer 57 jaar oud) in 1619, zie 3698[p. 124]. 7398. Thomas Straakholt, zoon van Folkert Straakholt en Tjake Honeken[p. 158], geboren te Emden circa 1539, overleden (ongeveer 40 jaar oud) te Emden circa 1579, gehuwd (resp. ongeveer 26 en ongeveer 23 jaar oud) circa 1565 met 7399. Taalke (Ooijken) Eilardus, dochter van Eilardus Oyken (Griffier in Leer) en Barbara

143


Scheringh[p. 158], geboren te Emden circa 1542. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Tiake Thomas van van Lehr, geboren te Strakholt op 25 juli 1566, overleden (ongeveer 84 jaar oud) te Niederhausen in 1651, gehuwd (resp. 20 en ongeveer 29 jaar oud) te Emden op 16 juli 1587 met Samuel van Wingene, zoon van Paulus van Wingene en Margaretha Celosse[p. 166], geboren te Emden in 1558, overleden (ongeveer 65 jaar oud) te Emden op 18 augustus 1623, zie 14714[p. 157]. Uit dit huwelijk 19 kinderen. 2. Eilardus Aytken Oyken van, relatie met Ide Remets van Petkum, overleden in 1621, (Ide Remets van relatie(2) met Onno Tjabbern.), (Ide Remets van gehuwd (3) in 1620 met Dothias Wiarda.). 3. Tateke Thomasdr, overleden op 4 november 1599, zie 3699[p. 124]. 7400. Hieronymus Verrutius, zoon van Gerlach Verrutius (rector der A school in Groningen) en Aleida Rotters[p. 158], geboren te Groningen in 1546, j.u.d, syndicus der Ommelanden van Groningen, gecommiteerde ter Staten Generaal, overleden (ongeveer 55 jaar oud) te Groningen op 3 december 1601, gehuwd (ongeveer 43 jaar oud) (2) op 28 juli 1589 met Ath Hiddesdochter Metsema, (Ath Hiddesdochter relatie(2) met NN Wartinga.). Uit dit huwelijk één dochter, gehuwd (ongeveer 27 jaar oud) (1) te Leeuwarden op 25 juli 1573 met 7401. Auck Pieters, dochter van Pieter Sijmonzn (j.u.l. advocaat) en Barber Arents[p. 158], overleden te Leeuwarden op 10 juli 1582. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Gerlacus, geboren te Groningen op 7 december 1576, overleden (54 jaar oud) te Groningen op 11 september 1631, zie 3700[p. 124]. 7402. Prof. Jucke Jans Beyma, zoon van Jan Juckes Beima (burgemeester van Dokkum 1560) en Maycke N.[p. 158], geboren te Lichtaard in 1542, advocaat voor het Hof van Friesland, prof. te Wittenberg, Comes Palatinus, prof. jur. te Leiden in 1581, Franeker 1596, raadsheer in het Hof van Friesland in 1597, overleden (ongeveer 56 jaar oud) te Leeuwarden op 15 juni 1598, gehuwd (ongeveer 40 jaar oud) in 1582 met 7403. Maycke Jans Gadema, dochter van Jan Lamberts (herbergier in de Gulden Valk te Leeuwarden, schepen en burgemeester in Leeuwarden) en Anna Edzesdochter[p. 159]. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Tieth, geboren te Leiden in 1586, overleden (ongeveer 76 jaar oud) op 16 september 1662, zie 3701[p. 124]. 7404. Johan de Bergaigne, zoon van Jehan Paulo en Cathelyn van Capelle[p. 159], geboren te Thienen, Rentmeester in de Klundert (1589), ontvanger van de contributien van Brabant 1590-1600, ontvanger van de Generale Middelen, schepen van Breda, poorter van Breda 1606, overleden in 1611, gehuwd (2) te Delft op 15 augustus 1587 met Anna van Caerlewijck. Uit dit huwelijk geen kinderen, gehuwd (1) circa 1577 met 7405. Margriete Coedijckx. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Mr. Johannes de, geboren te Heusden in 1580, overleden (ongeveer 72 jaar oud) te Bergen op Zoom op 3 september 1652, zie 3702[p. 124]. 7406. Sebrecht 's Graeuwen, zoon van Peter 's Graeuwen en Anna Sebrechts[p. 159], geboren te Breda circa 1555, zijdelakenkoper, tienman, tresorier, schepen en burgemeester van Breda, overleden (ongeveer 47 jaar oud) te Breda op 5 september 1602, ondertrouwd (ongeveer 45 jaar oud) (2) te Breda op 19 mei 1600 met Cathelijn van Lanschot. Uit deze relatie geen kinderen, gehuwd (resp. minstens 26 en minstens 21 jaar oud) (1) te Breda tussen 1581 en 1582 met 7407. Cornelia van Baerle, dochter van Cornelis van Baerle (zijdelakenkoper, schepen, tienman en kerkmeester van Breda) en Dingena Keyen[p. 159], geboren te Breda circa 1560, overleden (ongeveer 39 jaar oud) te Breda op 29 oktober 1599. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Anna, geboren te Breda in 1592, zie 3703[p. 124]. Generatie XIV (stamoudouders)

144


8292. Meme Hoijssinck, geboren circa 1506, overleden (minstens 68 jaar oud) te Laude tussen 1574 en 1589. één zoon: 1. Albert Memes, geboren te Laude circa 1535, overleden (ongeveer 57 jaar oud) te Laude circa 1592, zie 4146[p. 124]. 8294. Harmen Sickes, zoon van Albert Sickes[p. 159], geboren circa 1509, overleden (minstens 65 jaar oud) te Laude tussen 1574 en 1589. 2 kinderen: 1. Engele Harms, geboren te Laude circa 1540, overleden (ongeveer 50 jaar oud) circa 1590, zie 4147[p. 125]. 2. Alert Harms, geboren te Laude circa 1540. 8296. Wibbe Eelsinck, geboren te Ellersinghuizen circa 1490. één zoon: 1. Willem Wubbes, geboren te Ellersinghuizen circa 1520, overleden (ongeveer 49 jaar oud) te Ellersinghuizen in 1569, zie 4148[p. 125]. 8432. Boelman Hubbelinck, geboren te Onstwedde circa 1502, overleden (minstens 71 jaar oud) te Onstwedde tussen 1573 en 1574. één zoon: 1. Hanno Boelmans Hubbelingh, geboren te Onstwedde circa 1532, overleden (minstens 60 jaar oud) te Onstwedde tussen 1592 en 1599, zie 4216[p. 126]. 8434. Johan Broers, geboren circa 1570, eigenerfde, landbouwer, op 't Broers erve, huisnummer 67 Vlagtwedde, overleden (minstens 43 jaar oud) te Vlagtwedde na 1613, gehuwd te Vlagtwedde circa 1540 met 8435. Wobbeke Horlings, geboren te Smeerling circa 1577, overleden (ongeveer 63 jaar oud) te Smeerling circa 1640. Hij laat 20 jaar na zijn overlijden aan zijn drie zusters het Broers erve na (raVI01 27 februari 1633). Hij betaald hoenderbelasting van 1569 tot en met 1575. Uit dit huwelijk 6 kinderen: 1. Johan, geboren te Vlagtwedde circa 1550, overleden (ongeveer 63 jaar oud) te Smeerling circa 1613, gehuwd (resp. ongeveer 55 en ongeveer 40 jaar oud) te Onstwedde circa 1605 met Wobbeke Heijes Horlinges, dochter van Heije Jans Horlinges en Alcke, geboren te Smeerling circa 1565, overleden (ongeveer 75 jaar oud) te Smeerling circa 1640. 2. Albertien Johans Horlinges, geboren te Smeerling circa 1603, overleden (ongeveer 72 jaar oud) circa 1675, gehuwd (resp. ongeveer 22 en ongeveer 27 jaar oud) circa 1625 met Wubbe (Engelkes) Halmingh op 't Horlings, zoon van Engelcke Elses Halmingh (eigenerfde en landbouwer) en Rixte Willems Heijes[p. 125], geboren te Smeerling circa 1598, overleden (ongeveer 66 jaar oud) te Smeerling circa 1664. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 3. Geertke Johans, geboren te Veele circa 1545, overleden (minstens 88 jaar oud) te Onstwedde na 1633, zie 4217[p. 126]. 4. Geseke Johans, geboren te Veele circa 1543, overleden (minstens 90 jaar oud) te Vlagtwedde na 1633, gehuwd (resp. ongeveer 27 en ongeveer 25 jaar oud) (1) circa 1570 met Jarcke Aickes ter Sterenborch, zoon van Aicke Hansen ter Sterenborch, geboren te Sterenborg circa 1545. Uit dit huwelijk geen kinderen, gehuwd (resp. ongeveer 37 en ongeveer 30 jaar oud) (2) circa 1580 met Albert Colters, zoon van Sicko Colters, geboren te Vlagtwedde circa 1550, overleden (minstens 42 jaar oud) te Vlagtwedde na 1592. 5. Wilcke, geboren circa 1548, overleden (minstens 44 jaar oud) na 1592. 6. Swaencke, geboren te Smeerling circa 1557, overleden (hoogstens 76 jaar oud) te Vlatwedderveldhuis voor 1633, gehuwd (resp. ongeveer 23 en ongeveer 30 jaar oud) te Vlagtwedde circa 1580 met Frerick Hindricks ten Velthuis, zoon van Henric ten Velthuis, geboren te Vlagtwedderveldhuis circa 1550, overleden (minstens 72 jaar oud) te Vlagtwedderveldhuis tussen 1622 en 1628.

145


8436. Aicke Nanninges, zoon van Hidde Nanninges[p. 159], geboren te Onstwedde circa 1510, overleden (minstens 68 jaar oud) te Onstwedde tussen 1578 en 1589, gehuwd (resp. ongeveer 30 en ongeveer 25 jaar oud) circa 1540 met 8437. N. Everts Theses, dochter van Everhardus Theses[p. 159], geboren circa 1515. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Geert Aickes, geboren te Onstwedde circa 1540, overleden (minstens 52 jaar oud) te Onstwedde na 1592, zie 4218[p. 126]. 8440. Schulte Meems, geboren te Veenhuizen (Onstwedde) circa 1520, overleden (minstens 54 jaar oud) tussen 1574 en 1589. één zoon: 1. N. Schultes, geboren te Veenhuizen (Onstwedde) circa 1555, overleden (hoogstens 34 jaar oud) te Veenhuizen voor 1589, zie 4220[p. 126]. 8484. Tonko Eggens, zoon van Iggo Tonkes (kerkvoogd en landbouwer)[p. 160], geboren circa 1498, overleden Overleden voor 17 september 1561, gehuwd (hoogstens 37 jaar oud) voor 1535 met 8485. Anna, geboren te Noordbroek, kerkelijk huwelijk (Wypcko ongeveer 61 jaar oud) (1) in 1565 met Wypcko Foppens, zoon van Foppe, geboren circa 1504, kerkvoogd, overleden (minstens 57 jaar oud) tussen 1561 en 1564, (Wypcko gehuwd (resp. hoogstens 60 en hoogstens 66 jaar oud) (2) voor 1564 met Haycke.). Na haar 2e huwelijk met Wypko Foppens wordt zij steeds Anna Wypkens genoemd. Zij bracht het "Wester Stienhuys" in de familie. Dit steenhuis zal aldus zijn aangeduid ter onderscheiding van het andere te Oostwold bekend staande steenhuis der Huininga's. Door R. Georgius wordt dit Wester steenhuis vlak bij de grens van Oostwold en Midwolda op de plaats vaan nu boerderij 109 (BB Beerta) staat gelocaliseerd. Haar totale nalatenschap werd gesteld op 11.084 Dlr. Uit dit huwelijk 2 zonen. Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Iggo Tonckens, geboren circa 1535, zie 4242[p. 130]. 2. Tako Tonckens, geboren circa 1530, kerkvoogd en eigenaar van het "Wester stienhuys", overleden Overleden tussen 3 juli 1592 en 21 april 1599, gehuwd (beiden ongeveer 39 jaar oud) circa 1569 met N. Reints, dochter van Reint Hayens en Sybelcke, geboren circa 1530. Vanaf 1563 vermeld te Oostwold en kerkvoogd te Midwolda. 3. Hiske Tonckens, geboren circa 1539, overleden (minstens 73 jaar oud) tussen 1612 en 1634, relatie met Herman Tammes, geboren circa 1539. 4. Heeuwo Tonckes, geboren te Midwolda circa 1530, volmacht van het Oldambt en landbouwer BB WO 36, overleden Overleden na 13 november 1573, begraven te Noordbroek, gehuwd (resp. hoogstens 38 en hoogstens 37 jaar oud) voor 1568 met Hillens Bunteke, dochter van Hille Aylens (landbouwer) en Auke Foppens[p. 160], geboren circa 1531, begraven te Midwolda op 21 februari 1608, zie 8767[p. 147]. Hij komt voor als landbouwer en landeigenaar in 1556 te Midwolda, gegeod Noordbroek in 1571, volmacht van het Oldambt in 1571. Ook komt hij voor op de lijst van personen in het Wold en Kleioldambt, die in 1571 (verplcht?) geld leenden aan de stad Groningen. Dhr Onno Tamminga schrijft in "Het nageslacht van Tonko Ayolts en Eetje Eenjes" op pag 8: De grondbezitters, de eigenerfden, waren de voornaamste bewoners van het dorp zen zullen in den regen nog al een ontwikkels gevoeld van eigenwaarde hebben gehad. zij waren trotsch op de naam van "boer". Verteld wordt, dat in 1594 Graaf Lodewijk een gesprek had met Oldambster boeren, die voor de Oldambsters zitting kwamen vragen op de provinciale landdagen. DE graaf zou gevraagd hebben: "Genadige Heere, wij, Oldambsters, weten van geen edelluyden, wij zijn alle boeren, boeren door de huyt". Uit dit huwelijk 4 kinderen. 8514. Lupko Epkens, zoon van Epke Luppes[p. 160], geboren te Eexta circa 1500, relatie met 8515. Frouwe, geboren circa 1489. Uit deze relatie 4 kinderen: 1. Sijben Lupkes, geboren circa 1530, zie 4257[p. 130]. 2. Epko Lubkens, geboren circa 1515, één zoon. 3. Epke Lupkens, geboren circa 1523. 4. Fossa Lupkens, geboren circa 1524, gehuwd (resp. ongeveer 26 en ongeveer 30 jaar oud) circa 1550 met Nanno Tammes, geboren circa 1520. Uit dit huwelijk één zoon.

146


8548. Coert Ghijssens, geboren circa 1484. 2 zonen: 1. Johan Coerts, geboren circa 1514, overleden (ongeveer 68 jaar oud) te Nieuwolda circa 1582, zie 4274[p. 130]. 2. Hinrick Coerts, geboren circa 1516. 8550. Elteko Eltkens, zoon van Elteko[p. 160], geboren te Midwolda circa 1493, landbouwer BB WO 47, overleden te Midwolda. 2 kinderen: 1. Eltko Eltekens, geboren te Midwolda circa 1525, landbouwer BB WO 47, overleden (hoogstens 57 jaar oud) te Midwolda voor 1582, 4 kinderen. 2. Wijpcke, geboren te Midwolda circa 1529, overleden te Woldendorp, zie 4275[p. 130]. 8554. N. Ewens, zoon van Ook: Focko Ackinga (Focke) Ewesma[p. 160], geboren circa 1432. 3 kinderen: 1. N., geboren circa 1464, zie 4277[p. 130]. 2. 'de lange' (Tidde), geboren circa 1464, hoofdeling, later jonker genoemd. 3. Focke, geboren circa 1464. 8562. Eppo Remmens, zoon van Olde Remno[p. 160], geboren circa 1497. 4 kinderen: 1. Wija Eppens, geboren circa 1537, zie 4281[p. 130]. 2. Elteke Eppens, geboren circa 1529, landgebruiker/pachter, overleden (minstens 49 jaar oud) na 1578, relatie met Sijben Menses, geboren circa 1529. Uit deze relatie 3 zonen. 3. Remmo Eppens, geboren circa 1530, overleden voor 24 oktober 1576. 4. Ipo Eppens, geboren circa 1530, overleden na 12 januari 1563. 8564. Poppo Hommens, geboren circa 1504, overleden (minstens 69 jaar oud) te Oostwold na 1573. 6 zonen: 1. Alert Poppens, geboren circa 1540, relatie met Focke. vermeld vanaf 1556, woonde in Oostwold, was landeigenaar. Uit deze relatie 2 zonen. 2. Ipo Poppens, geboren circa 1534, relatie met Remcke Tiapkens. Vermeld te Beerta vanaf 1571/4.verleden tussen 2-1-160. Uit deze relatie ĂŠĂŠn zoon. 3. Hommo Poppens, geboren te Oostwold circa 1530, overleden (ongeveer 68 jaar oud) te Oostwold in 1598, zie 4282[p. 131]. 4. Harcko, geboren circa 1564, overleden (ongeveer 70 jaar oud) in 1634. 5. Tammo, geboren circa 1540, overleden (hoogstens 60 jaar oud) voor 1600. 6. Wibe, geboren circa 1540, overleden (hoogstens 60 jaar oud) voor 1600. 8764. Phebo Hittiens, geboren circa 1518, kerkvoogd, overleden Overleden voor 12 oktober 1570. 2 zonen: 1. Hittcko Phebens, geboren circa 1550, overleden te Scheemda, zie 4382[p. 132]. 2. Poppo Februariens, geboren circa 1550, gehuwd te Muntendam met Trijne, geboren circa 1550. 8766. = 8485.4 8767. Hillens Bunteke.

9172. Berent Boelmans ter Haar, zoon van Boelman ter Haar[p. 160], geboren te Ter Haar circa 1535, overleden (minstens 57 jaar oud) te Ter Haar na 1592. 2 zonen: 1. Boelman Berents ter, geboren circa 1565, zie 4586[p. 133]. 2. Albert Berents ter, geboren te Ter Haar circa 1565, overleden (ongeveer 26 jaar oud) in 1591.

147


9174. Boelman Hiskes ter Borch, zoon van Hiske Reijnders op ter Borch (landbouwer) en N. Jurjens ter Borch[p. 161], geboren te Ter Borg circa 1540, overleden (minstens 91 jaar oud) tussen 1631 en 1632. 4 kinderen: 1. Swaentje Boelmans ter, geboren te Ter Borg circa 1572, zie 4587[p. 133]. 2. Imel Boelmans ter, geboren te Ter Borg circa 1570, overleden (minstens 61 jaar oud) te Ter Borg tussen 1631 en 1632, gehuwd (beiden ongeveer 25 jaar oud) te Sellingen circa 1595 met N. Jurriens, geboren circa 1570. 3. Wendel Boelmans ter, geboren te Ter Borg circa 1578, gehuwd (resp. ongeveer 25 en ongeveer 30 jaar oud) te Sellingen circa 1603 met Johan Hilwerts, geboren circa 1573. 4. Engelbert Boelmans ter, geboren te Ter Borg circa 1580, gehuwd (resp. ongeveer 40 en ongeveer 25 jaar oud) te Onstwedde circa 1620 met Swaencke Geerts ten Campe, geboren circa 1595. 9180. Berenth Schulten, geboren te Wedde circa 1515, eigenerfde en landbouwer, op 't Schultenerve Wedde, overleden (minstens 59 jaar oud) te Wedde tussen 1574 en 1589. één zoon: 1. Johan Berents, geboren circa 1545, overleden (minstens 76 jaar oud) te Wedde tussen 1621 en 1626, zie 4590[p. 133]. Tussen 1568 en 1574 wordt door Berent hoenderbelasting betaald in Wedde. 9832. Johan Kiers, geboren circa 1541, relatie met 9833. Esse, geboren circa 1547. Uit deze relatie één zoon: 1. Edo Jans, geboren circa 1573, overleden te Westerlee, zie 4916[p. 134]. 9834. Eeddo Johans, geboren circa 1536. 2 dochters: 1. Geertruit Edes, geboren circa 1572, overleden (minstens 86 jaar oud) na januari 1658, zie 4917[p. 134]. 2. Lamme Edes, relatie met Hindrik Cornelis. Uit deze relatie één zoon. 9846. Lambert Harmens, relatie met 9847. Anna Elties. Uit deze relatie één dochter: 1. Harmke Lamberts, zie 4923[p. 134]. 10692. Bontko (Buncke) Tjarks, zoon van Tjark Bunnekes en NN[p. 161], relatie met 10693. Gepke Udes. Uit deze relatie 2 zonen: 1. Udo Bontkes, geboren te Ulsda circa 1587, zie 5346[p. 135]. 2. Tjark Bontkes, geboren circa 1584, relatie(1) met Aelcke. Uit deze relatie één zoon, gehuwd (resp. ongeveer 61 en ongeveer 22 jaar oud) (2) te Beerta op 25 oktober 1645 (getuigen: Getuigen van de bruidegom: Tiarko Tiarkens, Jan Meertens, Herman Jans, Wijnholt Hendriks, Edzart Hendriks. Aan de zijde van de bruid: Herman Berends ten Campe,vader; Evertje Hermans stiefmoeder; Berendt Hermans, broer, Berendt ten Campe, Albert ten Campe en Jan Hayens. Huwelijkscontract Beerta 25 oktober. 1645) met Grete Hermans, dochter van Herman Berents ten Camp en Evertje, geboren circa 1623. 10722. = 4280.4 10723. Febe 10748. Eltio Nomnes, zoon van Nomno Hillens (eigenerfde, volmacht, kerkvoogd en dijkrichter) en N. Phebens[p. 161], geboren circa 1550, eigenerfde, relatie met 10749. NN. Uit deze relatie 7 kinderen: 1. Ayme Eltiens, geboren circa 1585, overleden (minstens 57 jaar oud) na 1 september 1642, relatie

148


2. 3.

4. 5. 6. 7.

met Hemmo Herens, zoon van Hero Phebens (landbouwer), landbouwer. Uit deze relatie één dochter. Albert Eltiens, geboren circa 1580, zie 5374[p. 135]. Eppo Elties, geboren circa 1570, eigenerfde (landeigenaar met bepaalde rechten), overleden (ongeveer 33 jaar oud) te Midwolda op 4 juni 1603, gehuwd (beiden ongeveer 20 jaar oud) circa 1590 met Fockien Luppens, dochter van Luppo Fockens en Frouwe, geboren circa 1570. Uit dit huwelijk 5 kinderen. Nomno Eltiens, geboren circa 1570, gehuwd (resp. ongeveer 20 en ongeveer 30 jaar oud) circa 1590 met Sybel Tyabbens, geboren circa 1560. Bontko Eltiens, geboren circa 1575. Ocko Eltiens, geboren circa 1575, overleden (minstens 68 jaar oud) na 1643. Marretjen Eltiens, geboren tussen 1585 en 1590, gehuwd (beiden hoogstens 27 jaar oud) circa 1612 met Albert Eelts, geboren tussen 1585 en 1590, smid en volmacht, overleden (hoogstens 80 jaar oud) te Finsterwolde op 6 maart 1665.

11008. Engelke. één zoon: 1. Willem Engelkes, overleden te Coldemüntje [Dld] circa 1625, zie 5504[p. 136]. Stamvader van de stam Groeneveld uit Coldemuntje. Hij leefde ongeveer van 1540 - 1590. Van hem is weinig meer bekend dan een grafsteen in de kerk van Grotegaste (Dld).

Die Familienwappen. ( Text entstammt aus "die Groenevelds" 1. Bd. S. XV ). Das Wappen der Familie Groeneveld bestand nach einem jedenfalls sehr alten Petschaft ( Handstempel zum Siegeln ) ursprünglich aus einem gespaltenen Schild, welcher heraldisch rechts einen schwarzen Adler im goldenen Felde, links drei beieinander stehende silberne Kleeblätter im grünen Felde und auf dem offenen Helm einen Adler mit ausgebreiteten Flügeln als Helmzier zeigt. Das Wappen ist aber bald vermehrt worden. Schon der Grabstein des Hindrik Willems und seiner Ehefrau Moeder Heikes von 1689 ist mit einem Wappen geschmückt, welches einen dreifach gespaltenen Schild enthält, dessen beiden äusseren Teile das alte Wappenschild zeigen, während sich auf dem mittleren Teil ein mit einer Keule bewehrter Mann in altfriesischer Tracht und einem grossen Schlapphut befindet. Als Helmzier dient jetzt das mittlere Wappenschild wachsend. Der Mann stellt wahrscheinlich einen Ortsrichter dar, dessen Abzeichen in alter Zeit der Hut war, wie er noch heute im Wappen Westfrieslands zu sehen ist. Dieses Amt wurde früher in den Familien häufig erblich, und deshalb ist wohl der Hutträger in das Familienwappen aufgenommen. Der Mittelschild enthält aller Wahrscheinlichkeit nach das Wappen der Ehefrau Moeder Heikes ( Stammutter des ganzen Geschlechts ). Auch sie scheint also einer alten angesehenen Familie angehrt zu haben. Ob der auf dem Wappen der Familie Heikes in Böhmerwold vorkommende Mann, der allerdings auch als Mönch dargestellt wird,

149


auf eine Verwandtschaft schliessen lässt, ist fraglich. Nach diesem Wappen zu urteilen, müsste unsere Familie eine altfriesische sein, wenngleich die Herkunft aus einem bestimmten Teile Frieslands nicht daraus ersichtlich ist, da sowohl der halbe Adler wie die drei Kleeblätter ebenso in West - wie Ostfriesland und im Lande Wursten mehrfach angetroffen werden. Dem Vorkommen des halben Adlers auf vielen friesischen Wappen liegt eine alte Sage zugrunde, wie folgt: "Als des Kaisers Friedrich, den man den Rotbart hiess, Name und Ruhm die ganze Welt erfüllte, und er sich rüstete mit seinem Heere nach Italien zu ziehen, um in Rom die Kaiserkrone sich aufs Haupt setzen zu lassen, kam eine Schar junger freier Friesen zu ihm und baten, da er sie in sein Heer einreihe und teilnehmen lassen möge an der Romfahrt. Daran freute sich der Kaiser über die Massen, wusste er doch, da die Bewohner der Marschen befreit seien von jeglicher Heeresfolge, zumal sie ja den ewigen Kampf mit dem Meere zu bestehen hatten. Und er nahm sie zu seiner Leib - und Schlosswache. In Rom aber brach eine Empörung gegen den Kaiser aus und man überfiel bei Nacht seinen Palast, drang hinein, und hätte ihn getötet, wenn seine treuen Friesen ihn nicht geschützt und gerettet hätten. - Da dankte er ihnen und wollte sie alle zum Lohn dafür in den Ritterstand erheben. Stolz aber lehnten sie ab und sprachen: "Solches lass sein, o Kaiser, denn Du ehrest uns nicht höher damit, sind wir doch schon Freie und Edle von Anfang an, denn wir haben das Land, das wir bewohnen, uns selber errungen und geschaffen und keinen anderen Herren erkennen wir über uns als Dich, unseren Kaiser!" Dieses stolze Wort erfreute sein Herz erst vollends, und er sprach zu ihnen: "Wohlan denn, so möge hinfort auch des Deutschen Reiches Adlerbild Euer Wappen schmücken!" Also geschah es, dass so manches alte Friesengeschlecht seitdem den Reichsadler im Wappenschilde fhrt." - Die Kleeblätter sollen jedenfalls auf den eigenen Grundbesitz hindeuten; in Westfriesland wird der halbe Adler als Hinweis auf das Patronatsrecht ( Predigerwahlrecht ) des Wappenherrn gedoopteutet. Das dem Commissionsrat v. Groeneveld (1746 - 1824 ) verliehene Wappen ist im Adelsbrief beschrieben. Die von seinem Bruder dem Geheimen Commerzienrat Hinrich Groeneveld abstammende Linie führt dasselbe Wappen nur ohne Krone und in anderen Farben: grüne Kleeblätter, grüner Balken im silbernen Schilde. Die Dorenborger Familie führt auf dem gespaltenen Schild links den Mann mit dem Schlapphut, der aber auch in voller Rüstung mit einem Schwerte statt der Keule dargestellt wird. Im rechten ( grünen ) Felde sieht man oben einen halben silbernen Mond mit nach rechts offenen Hörnern, darunter drei ( 2, 1 ) silberne Kleeblätter. Da der Mond die Stelle des halben Adlers einnimmt, wie er auf dem Grabstein des Ayelt Haykes Groeneveld ( 1679 - 1758 ) dargestellt ist, so könnte vielleicht ein undeutlicher Abdruck eines Petschaftes, der nur den Rumpf des Adlers erkennen liess, die unschuldige Ursache dieser Wappenänderung sein. Die Familie würde dann mit dem Namen der Stammutter auch deren Wappen angenommen haben. Laut Familienbeschluss soll der halbe Mond beibehalten werden. Über das Wappen der Heerenborger Familie ist nur soviel bekannt, da auf dem Grabstein des Meelf Harms (..- 1733 ) auf dem Kirchhofe zu Grotegaste im gespaltenen Schilde rechts der halbe Adler, darunter drei Kleeblätter nebeneinander, links die Hausmarke zu sehen ist. Als Helmzier dient der Groeneveld - Heikessche wachsende Mann mit Schlapphut und Keule. Der Name Groeneveld. Nach Einführung der bleibenden Familiennamen in Ostfriesland durch Napoleon im Jahre 1806, trat der Name Groeneveld in verschiedenen Registern in Ostfriesland häufiger in Erscheinung. Die erste Nennung stammt aus dem späten siebzehnten Jahrhundert. In den deutschen Telefonbüchern finden wir den Namen Groeneveld gegenwärtig 450mal, die grotenteils auf die ostfriesischen Stämme zurckgeführt werden können. In den Niederlanden wurden 1993 3000 Eintragungen gezählt, aber nur ein sehr kleiner Teil stammt aus Ostfriesland. Einige Groeneveld wanderten Ende des.7neunzehnten Jahrhunderts in die USA aus. Ungefähr die Hälfte änderte den Namen zu Greenfield. In den amerikanischen Telefonbüchern gibt es ungefähr 100 Eintragungen Groeneveld. 12044. Sijpko Remkes. één zoon: 1. Remko Sypkens, geboren circa 1575, overleden (minstens 63 jaar oud) na 1638, zie 6022[p. 136]. 12046. Wiltio Wierts, kerkvoogd te Schildwolde, relatie met 12047. Menje. Uit deze relatie één dochter:

150


1.

Grete Hiltjes, zie 6023[p. 136].

14592. Winand (Winolt) Sichterman, zoon van Gerrit Sichterman[p. 161], geboren te Heerlen, Praeceptor Latijnse school in Deventer, relatie(2) met NN. bijnaam: Herlensis, ook wel Vohn Heerle. woonde in Frankrijk, vluchtte na de Bartholomeusnacht 23/24-8-1572 naar Deventer,docent aan de Latijnse school te Deventer 1587, praeceptor aan deze school, ontslagen in 1619, bestuurder van het Hieronymushuis, een stadsgesticht voor behoeftige studenten wier kostgeld ten dele door de stad werd betaald. Uit deze relatie geen kinderen, gehuwd (1) te Deventer op 24 juni 1590 met 14593. Jenneken Buekerincks, dochter van Hendrick Johans[p. 161], geboren te Delden, overleden na 1627. Uit dit huwelijk één zoon: 1. J.U.D. Johannes (Joan), geboren te Deventer circa 1593, overleden (ongeveer 36 jaar oud) te Deventer op 20 augustus 1629, begraven te Deventer op 24 augustus 1629, zie 7296[p. 136]. 14594. Herman van Laerhuis, zoon van Berendt Laerhuis en Fenne[p. 161], geboren te Delden in 1538, overleden Overleden tussen 28 februari 1618 en 15 juli 1619, gehuwd (ongeveer 24 jaar oud) (2) te Deventer in 1562 met Eva van Nahuis. Grootburger van Deventer 1563, houtkoper, rentmeester van het huis Wilp 1585, woonde in 1593 in Terwolde, eigenaar van het Laarhuis en van Wilderink te Woolde ambt Delden, van de brouwerijen Het Hof van Gelderen die Golden Spaar bij en in Deventer. Uit dit huwelijk geen kinderen, gehuwd (ongeveer 43 jaar oud) (1) te Vaassen in 1581 met 14595. Elisabeth Steenbergen, dochter van Mr. Jan Steenbergen en Aeltgen Wolter Kostersdochter[p. 161], geboren te Vaassen, overleden tussen 1616 en 1617. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Fenneken toe Laarhuys, geboren te Terwolde circa 1590, overleden (ongeveer 78 jaar oud) te Deventer op 24 augustus 1668, zie 7297[p. 136]. 14598. Gerhard Struuck, zoon van Johan Hendricks Struuck (schulte van Havelte van 1595-1601) en Anna[p. 162], geboren te Havelte circa 1570, Schulte van Havelte 1601-1632, rentmeester Abdij Dicninge 1618, rentmeester van St.Pieter van 1605-1637, ette, gedeputeerde, overleden (ongeveer 72 jaar oud) te Havelte in 1642, gehuwd (hoogstens 28 jaar oud) te Vaassen voor 1598 met 14599. Mechteld Steenbergen, dochter van Mr. Jan Steenbergen en Aeltgen Wolter Kostersdochter[p. 161], overleden tussen 1644 en 1645. Gerhard werd afgevaardigd naar de Aartshertogin in Brussel in 1626, rentmeester kapittel Sint Pieter te Utrecht in Drenthe in 1606, eigenerfde te Hesselte op Douwengoet (Overcinge), daarmede beleend in 1616. Uit dit huwelijk 6 kinderen: 1. Anna, geboren tussen 1595 en 1600, overleden (hoogstens 86 jaar oud) te Meppel in 1681, zie 7299[p. 137]. 2. Johan, geboren tussen 1565 en 1600, ontvanger-generaal van Drenthe van 1625-1627, secretaris van Drenthe van 1627-1666, overleden (hoogstens 101 jaar oud) in 1666, gehuwd (hoogstens 59 jaar oud) (1) op 25 januari 1624 met Jamme Weinichman, dochter van Hubertus Weinichman (secretaris) en Anneke Reijnens. Uit dit huwelijk één zoon, gehuwd (hoogstens 67 jaar oud) (2) circa 1632 met Mechteld van Westerbeek, dochter van Frans van Westerbeek (heer van Westerbeek (bij Den Haag), kapitein en commandeur van Steenwijk) en Maria de Gijselaar.. 3. Jan Steenbergen, geboren circa 1605, schulte van Havelte en Vledder van 1632-1670, overleden (minstens 71 jaar oud) tussen 1676 en 1679, gehuwd (ongeveer 26 jaar oud) in 1631 met Aaltien Hidding, dochter van Johan Hidding (gedeputeerde) en Anna Hovinge, overleden circa 1680. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 4. Wijart, geboren circa 1600, rentmeester van Dikninge van 1628-1647, overleden (ongeveer 60 jaar oud) op 21 januari 1660, relatie met Micheline Cuoniets, geboren te Kampen. Uit deze relatie één zoon. 5. Borchard, geboren in 1613, ambtman van Sint Pieter van 1637-1667, gedeputeerde van Drenthe van 1645-1667, overleden (ongeveer 54 jaar oud) in 1667, relatie met Anna Hidding, dochter van Johan Hidding (gedeputeerde) en Anna Hovinge. Uit deze relatie één dochter. 6. Aaltien, geboren voor 1630, overleden (minstens 41 jaar oud) tussen 1671 en 1680, relatie met

151


Gelein van Westerbeek, zoon van Frans van Westerbeek (heer van Westerbeek (bij Den Haag), kapitein en commandeur van Steenwijk) en Maria de Gijselaar, heer van Westerbeek, kapitein en commandeur van Steenwijk. 14604. Warner Mullinga, geboren circa 1554, erfgezeten (landeigenaar met bepaalde rechten) en ette. één zoon: 1. Evert Warners, geboren in 1594, overleden (ongeveer 60 jaar oud) op 2 april 1654, zie 7302[p. 137]. 14606. Coert Johans Lepels, geboren circa 1558, eigenerfde (landeigenaar met bepaalde rechten), te Zweeloo, relatie met 14607. Elsjen Jans Hardenbergh, geboren circa 1564. Uit deze relatie één dochter: 1. Margaretha (Coerts), geboren in 1594, overleden (ongeveer 58 jaar oud) op 19 november 1652, zie 7303[p. 137]. 14624. Reint op 't Zandt Alberda, zoon van Derck Alberda en Hille Broersema[p. 162], overleden in 1626, relatie met 14625. Anna Schatter. Uit deze relatie 2 kinderen: 1. Reint, geboren in 1586, overleden (ongeveer 67 jaar oud) te 't Zandt op 4 februari 1653, begraven te 't Zandt, zie 7312[p. 137]. 2. Anna. 14626. Reint Ubbena, zoon van Ubbena[p. 162], burgemeester, relatie met 14627. Johanna Coenders. Uit deze relatie 3 kinderen: 1. Habbina, geboren circa 1608, overleden (ongeveer 61 jaar oud) te 't Zandt op 25 juli 1669, begraven te 't Zandt, zie 7313[p. 137]. 2. Willem, overleden in 1631, relatie met Bouk van Botnia, overleden in 1633. 3. Reint Ubbena van Spijk, overleden in 1639, relatie met Johanna Coenders. Uit deze relatie één dochter. 14628. Onno Tamminga, overleden in 1652, relatie met 14629. Cecilia Egersdochter Beninga. Uit deze relatie 2 zonen: 1. Onno, geboren op 4 januari 1614, overleden (70 jaar oud) te Usquert op 14 november 1684, zie 7314[p. 138]. 2. Schotto, gehuwd in 1642 met Catharina Sickinghe, dochter van Johan Sickinghe en Lucia Jongema. Uit dit huwelijk één dochter. 14630. Unico Rengers, relatie met 14631. Elisabeth Clant. Uit deze relatie één dochter: 1. Elisabeth, geboren op 17 juni 1624, overleden (60 jaar oud) te Usquert op 9 november 1684, zie 7315[p. 138]. 14632. Egbert Clant, zoon van Eilco Clant van Nittersum en Margaretha Addinga[p. 162], overleden te Bremen (Dld) op 11 november 1590, gehuwd (2) voor 1572 met Anna Manninga, dochter van Dodo in Lutetsborg en Sophia Ripperda van Farmsum[p. 171], zie 29301[p. 165]. heer van Nittersum, lid St. der Ommelanden, landraad van de hertog van Alencon. In 1577 en 1586 beleend met de Heerlijkheid Westerwolde, was lid der Staten wegens de Ommelanden. In 1577 werd hij met zijn medeleden uit de Ommelanden door de Stadsregeering opgelicht en gestreng bewaakt ten huize van den heer Rengers en vervolgens overgebracht ten huize van den heer Georg Westendorp, naast den Martinitoren. In 1578 ontvluchtten zij. En toen de Religivrede in hetzelfde jaar afgekondigd werd, was de heer Clant van Stedum onder de eersten, die op zijn burgt de nieuwe leer liet prediken. In 1579 was Egbert Clant onderteekenaar van de Unie van

152


Utrecht, maar na het verraad van Rennenberg in 1580, vluchtte hij met vele andere Ommelander heeren naar Oostfriesland (gron. Volksalmanak 1849 pag 78). Uit het gedenkboek van Stad en Lande blijkt, dat Egbert Clant tot Stedum op zijn Borg aldaar liet prediken 'om zich zelven en het volk met de gezonde leer te verzorgen'.Evenals zijn tweede vrouw is Clant, die inmiddels landaard was geworden van den Hertog van Alençon, tijdens zijn ballingschap overleden en wel te Bremen op 11 november 1590. (bron: Genealogie Clant). Uit dit huwelijk één zoon, gehuwd (1) op 12 april 1572 Van 12 april 1572 dateert een verklaring omtrent de bezegeling der voorwaarden voor het tweede huwelijk (Inventaris Farmsum nr.501) met 14633. Gratia Rengers, dochter van Edzard Rengers van ten Post en Fouwel van Holdingha[p. 162], overleden te Emden op 17 september 1593. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Edzard Jacob, geboren te Bremen op 5 juni 1584, overleden (64 jaar oud) te Groningen op 6 augustus 1648, zie 7316[p. 138]. 14634. Allard Coenders van Helpen, zoon van Derck Coenders van Helpen (Raadsheer van Groningen) en Anna Tamminga[p. 162], Kapitein, overste luitenant-commandant van Bourtange, overleden op 28 oktober 1633, gehuwd (2) in 1623 met Lucia Heede, overleden in 1633, gehuwd (1) te Groningen op 12 april 1607 met 14635. Amele Entens, dochter van Meyo Entens en Bawe Entens[p. 163], overleden voor 1623. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Bauwina, overleden op 24 juli 1667, zie 7317[p. 138]. 14636. Evert Lewe thoe Asinga, zoon van Johan Lewe en Anna Lewe[p. 163], geboren te Ulrum circa 1590, overleden (ongeveer 39 jaar oud) te Winsum in 1629 Verdronken in 1629 in het Zijldiep te Winsum, gehuwd (resp. ongeveer 29 en 19 jaar oud) te Groningen op 30 mei 1619 met 14637. Anna Coenders van Helpen, dochter van Abel Coenders tot Ewsum en Teteke Entens[p. 163], geboren te Groningen op 15 juli 1599, overleden (29 jaar oud) te Groningen op 23 december 1628, begraven te Groningen op 30 december 1628. tot Asinga en ter Hansouw, lid Gedeputeerde Staten, lid Raad van State, lid Staten Generaal. Erfdochter van Ewsum Helpen. Uit dit huwelijk 3 zonen: 1. Joost Lewe tot Hanzouwe, geboren te Eelde op 1 juni 1626, overleden (50 jaar oud) te Kantens op 2 februari 1677, zie 7318[p. 138]. 2. Johan Lewe, geboren te Groningen op 10 oktober 1622, overleden (49 jaar oud) te Groningen op 20 oktober 1671, gehuwd (resp. 26 en ongeveer 20 jaar oud) te Groningen op 17 oktober 1648 met Geertruid Alberda, dochter van Reint Alberda en Habbigje Donga, geboren in 1628, overleden (ongeveer 37 jaar oud) te Middelstum op 19 april 1665. Jonker en hoofdeling te Middelstum, lid hoofdmannenkamer. Uit dit huwelijk 3 zonen. 3. Abel Coenders Lewe, heer van Asinga en Panser te Ulrum, overleden in 1664, gehuwd (Elisabeth Hooftman van ongeveer 22 jaar oud) te Slochteren op 19 december 1647, Groninger Kwartierstaten deel 3 130/18-19 met Elisabeth Hooftman van Eichelberg, dochter van Hendrik Hooftman van Eichelberg en Anna Clant, geboren in 1625, begraven te Ulrum in 1678. Uit dit huwelijk één dochter. 14638. Albert Coenders, zoon van Mello Coenders en Habbetjen Rolteman[p. 163], overleden in 1644, gehuwd (Peterken ongeveer 34 jaar oud) (2) in 1609 met Peterken Alberda, geboren in 1575, overleden (hoogstens 55 jaar oud) voor 1630. heer van Aduard, Ludema tot Oldorp en Harsens, redger te Aduard. Uit dit huwelijk geen kinderen, gehuwd (1) te Groningen op 20 november 1631 met 14639. Gratia Maria Clant, dochter van Eilco Clant van Nittersum en Willemina Hinckaerts[p. 155], overleden na 1644. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Petronella Coenders tot Klinkenberg, geboren in 1635, overleden (ongeveer 43 jaar oud) te Kantens op 26 juli 1678, zie 7319[p. 138]. 14644. Eyso Jarges, relatie met

153


14645. Luka (Lucke) Entens van Mentheda. Eyso was een der hoofden in de opstand tegen Spanje, was ondertekenaar van de Unie van Utrecht. Uit deze relatie 2 kinderen: 1. Coppen, geboren te Saaxum op 27 maart 1575, overleden (67 jaar oud) te Groningen op 1 oktober 1642, zie 7322[p. 139]. 2. Bouwe. Zie OBS pag.338. 14646. Lucas van Hulten, zoon van Lucas van Hulten (lakenfabriceur, stijfselmaker buiten Antwerpen.) en Anna (Hanneke) van Lare[p. 163], geboren te Lillo (bij Antwerpen) op 17 februari 1563, Burger van Groningen in 1597, kluftmeester, burgerhopman, gezworene 1622, kerkmeester en lid van de kerkeraad in Groningen, overleden (74 jaar oud) te Groningen op 20 juni 1637, begraven te A-kerk Groningen op 24 juni 1637, gehuwd (resp. 25 en ongeveer 23 jaar oud) te Leeuwarden op 16 juni 1588 met

Wapen: In zilver een rode dwarsbalk, vergezeld van drie rode molenijzers (2-1).

14647. Hiske Baroldes (Barelds), dochter van Hinrick Baroldes (Barelds) (burgemeester van Groningen)[p. 164], geboren te Groningen circa 1565, overleden te Groningen, daags voor St. Maarten, 93 jaar oud. Na de dood van zijn ouders wordt Lucas te Wezel aangetroffen door de geuzenaanvoerder Caspar van Ewsum, met de familie Van Hulten bevriend. Deze neemt hem op in zijn troep als "chirurgijn-majoor". Zo trekt deze Lucas jaren lang met de strijdende geuzen rond in de provincie Groningen. Er worden kinderen geboren, in de Schans te Soltkamp (=Zoutkamp) en in die van Bourtange. Hieruit blijkt dat zijn vrouw mee 'te velde' is geweest. Het merendeel van deze kinderen sterft zeer jong. Na de verovering van de stad Groningen door Prins Maurits vinden we het gezin van Lucas (1597) daar 'met de woon'. Hij behoort dan tot de vermogende families, wat wel verklaard wordt uit zijn huwelijk met de burgemeestersdochter Hiske Baroldes. Uit dit huwelijk 8 kinderen: 1. Anna van, geboren te Leeuwarden op 24 september 1592, overleden (59 jaar oud) te Groningen op 18 augustus 1652, zie 7323[p. 139]. 2. Anna, geboren op 26 mei 1591, overleden (5 maanden oud) op 13 november 1591. 3. Lucas van, geboren op 26 september 1594, overleden jong overleden, begraven te Groningen begraven op het A-kerkhof. 4. Cathelijne van, geboren op 29 november 1596, overleden (2 jaar oud) op 17 oktober 1599. 5. Clara van, geboren op 14 maart 1598, overleden (2 maanden oud) op 18 mei 1598. 6. Clara van, geboren te Groningen op 13 maart 1600, overleden (70 jaar oud) te Groningen op 27 februari 1671, gehuwd (resp. 25 en ongeveer 27 jaar oud) te Groningen op 24 april 1625 met Bernardus Alting, zoon van Ludolph Alting (sergeant in een compagnie van de stadhouder) en Beerte Oisterwijck, geboren te Groningen circa 1598, overleden (ongeveer 59 jaar oud) te Groningen op 6 januari 1657. Ingeschreven als phil. student in Groningen op 15 februari 1616, doctor 'der beider rechten', syndicus 1631, gezworene en raadsheer te Groningen 1653, schrijven van "de Pilaren ende Peerlen van Groningen" (1647). 7. Lucas van, geboren op 7 februari 1602, overleden (49 jaar oud) te Groningen op 6 februari 1652, gehuwd (27 jaar oud) te Groningen op 16 augustus 1629 met Lummetien Heynens, dochter van Hinric Heynens (raadsheer te Groningen) en Giselina Broyls, overleden te Groningen in 1662. Ingeschreven als juridisch student te Groningen op 9 november, 1620. Vaandrig, hopman, voogd Aduarder Gasthuis, diaken, administrateur weeskamer, taalman, admiraliteitsheer te Dokkum, gezworene 1633, ambtman van het Gorecht 1639, assessor van het Gerecht de Provincie, raadsheer van de Stad Groningen 1643, curator van de Hoogeschool te Groningen, lid Gedeputeerde Staten van Stad en Lande, lid Raad van State, lid Admiraliteiten van Harlingen en Amsterdam. 8. Catalijne van, geboren op 8 april 1604, gedoopt op 27 mei 1604, overleden (2 jaar oud) op 3 juni 1606.

154


14648. Lodewijk (of Loech) Horenken, zoon van Gert Horenken en Nese Entens[p. 164], overleden te Duitsland Bohemen op 12 december 1623, gehuwd op 4 juni 1586 met 14649. Hille Wifringhe, dochter van Johan Wifringhe en Heyle Barsens[p. 164]. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Johan, geboren te Groningen circa 1594, overleden (ongeveer 58 jaar oud) te Groningen op 31 augustus 1652, begraven te Groningen op 4 september 1652, zie 7324[p. 139]. 14650. Eilco Clant van Nittersum, zoon van Egbert Clant en Anna Manninga[p. 165], overleden op 1 februari 1614, relatie met 14651. Willemina Hinckaerts, dochter van Adriaan Hinckaert en Johanna de Mepsche[p. 165], geboren circa 1555, relatie(2) met Hayo Addinga. Uit deze relatie 2 dochters: 1. Gratia Maria Clant, overleden na 1644, zie 14639[p. 153]. 2. Anna Clant van Stedum, geboren op 26 juli 1597, overleden (69 jaar oud) op 15 januari 1667, zie 7325[p. 139]. 14652. Ernst van Isselmuden, geboren te Bedum circa 1591, relatie met 14653. Lutgert Clant, geboren te Bedum circa 1591. Uit deze relatie één zoon: 1. Wigbolt van, geboren te Bedum circa 1616, overleden (ongeveer 46 jaar oud) op 1 oktober 1662, zie 7326[p. 139]. 14654. Bernd (Bernard)Jansz. van Welderen, zoon van Jan van Welderen (Zit van 1555-1578 in het ridderschap van Nijmegen, Raad van Nijmegen) en Johanna van Eck[p. 165], geboren te Nijmegen op 31 mei 1563, gehuwd (ongeveer 24 jaar oud) in 1588 met 14655. Catharina Spaen, dochter van Rutger Spaen (gedeputeerde van Ambt Maas & Waal; 14 februari 1594 vermeld: hij heeft de eed niet afgelegd.) en NN van Brakell[p. 165], geboren te Nijmegen circa 1590. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Johanna van, geboren te Nijmegen circa 1612, zie 7327[p. 139]. 2. Jhr. Johan van, kapitein in het leger, overleden te Tiel op 17 januari 1645, begraven te Tiel. 14656. Geert Adriaans, zoon van Adriaan Geerts (smid in de Ebbingestraat)[p. 165], geboren circa 1573, smid bij de Ebbingepoort, overleden tussen 7 augustus 1630 en 24 maart 1633, relatie met 14657. Fennetien Geerts, geboren circa 1579, overleden tussen 24 juni 1693 en 6 april 1647. Wordt in september 1611 lid van de Gereformeerde Gemeente te Groningen. Wordt lid van de Gereformeerde Gemeente in 1612. Uit deze relatie 4 kinderen: 1. Adriaan Geerts Wildervanck, geboren te Groningen op 4 september 1605, overleden (56 jaar oud) te Wildervank op 24 november 1661, begraven te Wildervank, zie 7328[p. 140]. 2. Gerryt Geerts (Wildervanck). 3. Annetien Geerts, gehuwd te Groningen op 29 augustus 1630 met Harmen Rotgers. 4. Jan Geerts (Wildervanck), Smid in de Ebbingestraat, olderman, gezworene der stad Groningen in 1662, grootburger 1666, gehuwd te Groningen op 24 maart 1633 met Annechjen Mees, dochter van Peter Mees en Grietien Waldriks. Uit dit huwelijk 7 kinderen. 14658. Jan Jansen, geboren circa 1598, relatie met 14659. Tobie van Heeck, geboren circa 1604. Uit deze relatie één dochter: 1. Margaretha Jans Hardenberg, geboren op 23 mei 1630, overleden te Wildervank in november 1611, zie 7329[p. 140]. 14688. Hayo Tjassens, zoon van Tjasse Hayens[p. 165], geboren te Loppersum in 1566, Rentmeester der provinciale goederen, overleden (ongeveer 38 jaar oud) te Groningen op 25 oktober 1604, relatie met 14689. Lammegyn van Wieringhe, geboren in 1567. In 1581 uitgeweken naar Emden of Valderin wegens Rennebergs verraad. Op 1 oktober 1599 worden twee graven overgenomen van een broer of zus van Lamme van

155


Wieringhe in de Der Aa-kerk te Groningen. Zij testeert op 21 februari 1628 en is op 6 december 1636 borg voor een neef en een nicht. Op de lotting van 5 december 1639 blijkt dat Albert Tjassens de zoon is van Lammegyn van Wieringhe die toen reeds overleden was. Uit deze relatie één zoon: 1. Albert, geboren op 19 oktober 1600, overleden (61 jaar oud) te Groningen op 20 november 1661, zie 7344[p. 142]. 14690. Cornelis van der Veen, relatie met 14691. Rymerig Ysbrands. Uit deze relatie één dochter: 1. Maria van der, zie 7345[p. 142]. 14692. Johann Nijenborgh, overleden te Frankfurt am Main in 1594, relatie met 14693. Anna de Marees, dochter van Jan de Marees en Johanna van Agterhout[p. 165], overleden op 3 maart 1638. "was de laatste in leven van 't huis haars vaders". Uit deze relatie één zoon: 1. Daniel, geboren te Emden (Dld) op 13 juli 1587, zie 7346[p. 142]. 14694. Johann Egberts Mabe, relatie met 14695. Rene. Uit deze relatie één dochter: 1. Grietjen Jansen, zie 7347[p. 142]. 14696. Sicco, relatie met 14697. Anna Huginge. Uit deze relatie één zoon: 1. Hindrik Siccens Tjaden, overleden op 18 september 1669, zie 7348[p. 142]. 14700. Wolter Luitjes, Coopslager, overleden te Groningen op 8 augustus 1620, Wolter werd begraven in de Martinikerk, grafzerk met wapen, gehuwd (2) op 8 februari 1613 met Hylle Wyllems. Gezworene te Groningen 1594-1596. taalman 1596, gildrechtsheer 1600-1604, prov. rekenkamer 1613, gedeputeerde 1616 en 1619 raadsheer, 1597-1598/1605-1606/1608-1609/1611/1614-1615 en 1617.1614-1. dit huwelijk was gratis, gehuwd (3) te Groningen op 7 augustus 1613 met Catharina Alberts. Samen kopen zij op 28 april 1611 een heerd te Mensingeweer. Zijn nalatenschap werd op 1 mei 1624 verdeeld. Het huwelijk werd op 20 november 1613 geproclameerd in Groningen en was gratis. zie: Feith grafschr. Uit dit huwelijk geen kinderen, relatie(1) met 14701. Wobbe Eyssinghe, relatie(2) met Roelof Alting. het was haar twee huwelijk,de nalatenschap van haar eerste echtgenoot werd op 1 maart 1599 verdeeld. Uit deze relatie één zoon: 1. Harmen Wolthers, overleden in 1668, zie 7350[p. 142]. 14702. Luitjen Crans, overleden in 1629. één dochter: 1. Brechyn, overleden op 21 december 1678, zie 7351[p. 142]. 14708. Roelef Warmolts, hopman, overleden op 31 december 1630, relatie met 14709. Roelfyn. Uit deze relatie één zoon: 1. Warmold Roelefs, geboren op 28 oktober 1595, overleden (67 jaar oud) op 31 augustus 1663, zie 7354[p. 142]. 14710. Jacobs Hindriks Cluivinghe, geboren in 1572, overleden (ongeveer 92 jaar oud) op 14 januari 1664,

156


relatie met 14711. Aaltyen Jacobs, geboren in 1580, overleden (ongeveer 87 jaar oud) op 13 november 1667. Uit deze relatie ĂŠĂŠn dochter: 1. Maria Jacobs, geboren op 11 juli 1604, overleden (ongeveer 74 jaar oud) in 1679, zie 7355[p. 142]. 14712. Prof. Ubbo Emmius, zoon van Emmo Dyken (Predikant in Greetsiel) en Lise Egberts Tjaarda[p. 165], geboren te Greetsiel Niederhausen Dld op 5 december 1547, Rector Magnificus RU Groningen 1595, letterkundige, theoloog, historicus, hoogleraar Griekse philologie en geschiedenis, overleden (78 jaar oud) te Groningen op 9 december 1625, begraven Begraven in de Evangelisch Lutherse Broerkerk te Groningen, kerkelijk huwelijk (resp. 33 en 31 jaar oud) (2) te Norden [Ofr] op 9 maart 1581 met Theda Tjabbern, dochter van Hoyet Tjabbern (secretaris van Emden) en Jevste Onnen, geboren te Norden [Ofr] in juni 1549, overleden (34 jaar oud) te Norden op 16 oktober 1583 Overleden na de geboorte van een zoon tijdens de pestepidemie, begraven te Norden Ludgerikerk. Uit dit huwelijk 2 zonen, gehuwd (resp. 38 en 20 jaar oud) (1) te Emden op 6 juli 1586 met 14713. Margaretha van Bergen, dochter van Wessel van Bergen (Koopman in Emden) en Nele Gerrits[p. 166], geboren te Emden Niederhausen Dld op 25 februari 1566, overleden (70 jaar oud) te Groningen op 28 december 1636. Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Wesselius, geboren te Leer Niederhausen op 29 januari 1589, overleden (65 jaar oud) te Groningen op 21 maart 1654, zie 7356[p. 142]. 2. Egbert, geboren te Leer circa 1591, overleden (ongeveer 4 jaar oud) te Groningen in augustus 1595. Egbert werd genoemd naar de lievelingsbroer van Ubbo Emmius. 3. Elisabeth, geboren te Leer circa 1601, overleden (ongeveer 28 jaar oud) te Groningen op 27 januari 1629, begraven te Groningen op 31 januari 1629. Ongehuwd. Elisabeth verzorgde haar moeder, die in 1625 weduwe was geworden. 4. Egbert, geboren te Groningen op 26 november 1596, rechtenstudent te Orleans, overleden (28 jaar oud) te Orleans op 25 juli 1625. Ongehuwd. 14714. Samuel van Wingene, gehuwd met 14715. = 7398.1. Uit dit huwelijk 19 kinderen: 1. Tateke van, geboren te Emden op 22 februari 1601, overleden (53 jaar oud) te Groningen op 21 maart 1654, zie 7357[p. 142]. 2. Sara van, geboren te Emden circa 1595. 3. Barbara van, geboren te Emden circa 1600. 4. Sara van, geboren te Niederhausen circa 1603. 5. Sara van, geboren in 1603. 6. Jasper van, geboren te Niederhausen circa 1603, overleden (ongeveer 24 jaar oud) in 1627. 7. Margaretha van, geboren circa 1603. 8. Barbara van, geboren te Niederhausen in 1605. 9. Barbara van, geboren circa 1605. 10. Thomas van, geboren circa 1605, overleden (ongeveer 19 jaar oud) in 1624. 11. Thomas van, geboren circa 1607. 12. Thomas van, geboren circa 1607. 13. Karel van, geboren circa 1607. 14. Jasper van, geboren circa 1609, overleden (hoogstens 18 jaar oud) voor 1627.

157


15. 16. 17. 18. 19.

Margaretha van, geboren circa 1611. Margaretha van, geboren circa 1611. Karel van, geboren circa 1613. Karel van, geboren circa 1613. Paul van, geboren te Emden in 1589, overleden (ongeveer 50 jaar oud) te Emden op 17 december 1639.

14716. Evert Sighers, overleden op 12 juni 1631, relatie met 14717. Anna, overleden op 27 maart 1617. Uit deze relatie één zoon: 1. Jacob, geboren te Groningen op 27 oktober 1596, overleden (49 jaar oud) op 4 juni 1646, zie 7358[p. 143]. 14718. Jan Frix, zoon van Reinder Frix en Lammechien Smaals[p. 166], overleden in 1624, relatie met 14719. Cornelisje Sweers. Uit deze relatie één dochter: 1. Arentjen, geboren te Groningen in april 1601, overleden (42 jaar oud) op 6 mei 1643, zie 7359[p. 143]. 14796. Folkert Straakholt, geboren te Leer voor 1513, overleden te Leer in 1520, relatie met 14797. Tjake Honeken, dochter van Ewe Honeken en Ise[p. 166], geboren te Leer voor 1517, overleden in 1525. Uit deze relatie één zoon: 1. Thomas, geboren te Emden circa 1539, overleden (ongeveer 40 jaar oud) te Emden circa 1579, zie 7398[p. 143]. 14798. Eilardus Oyken, geboren te Emden voor 1516, Griffier in Leer, begraven op 14 december 1562, relatie met 14799. Barbara Scheringh, geboren te Emden voor 1520. Uit deze relatie één dochter: 1. Taalke (Ooijken) Eilardus, geboren te Emden circa 1542, zie 7399[p. 143]. 14800. Gerlach Verrutius, zoon van Wilhelm N. en Styne N.[p. 166], rector der A-school in Groningen, overleden te Groningen in 1558, relatie met 14801. Aleida Rotters. Uit deze relatie één zoon: 1. Hieronymus, geboren te Groningen in 1546, overleden (ongeveer 55 jaar oud) te Groningen op 3 december 1601, zie 7400[p. 144]. 14802. Pieter Sijmonzoen, zoon van Simon Hendricks en Aeilke N.[p. 166], geboren te Harlingen circa 1510, j.u.l. advocaat, overleden (minstens 42 jaar oud) tussen 1552 en 1562, gehuwd (ongeveer 30 jaar oud) circa 1540 met 14803. Barber Arents, dochter van Arent Pieters en Alydt Jayema[p. 167], overleden na 1565. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Auck Pieters, overleden te Leeuwarden op 10 juli 1582, zie 7401[p. 144]. 14804. Jan Juckes Beima, zoon van Jucke toe Bannerhuis[p. 167], geboren te Lichtaard, Burgemeester van Dokkum 1560, begraven te Dokkum op 2 oktober 1564, gehuwd (2) te Scharnegoutum of Tsjalhuizen met Goslick Gaeles. Beklemde meier van het klooster Klaarkamp te Lichtaard, gerechtigd in Beijema state te Blija., relatie(1) met 14805. Maycke N.. Uit deze relatie één zoon: 1. Prof. Jucke Jans Beyma, geboren te Lichtaard in 1542, overleden (ongeveer 56 jaar oud) te Leeuwarden op 15 juni 1598, zie 7402[p. 144].

158


14806. Jan Lamberts de oude, Herbergier in de Gulden Valk te Leeuwarden, schepen en burgemeester in Leeuwarden, begraven te Leeuwarden op 21 juni 1574, relatie met 14807. Anna Edzesdochter, begraven te Leeuwarden op 23 september 1575. Uit deze relatie één dochter: 1. Maycke Jans Gadema, zie 7403[p. 144]. 14808. Jehan Paulo de Bergaigne, zoon van N.van Rooyen en M. de Bergaigne[p. 167], geboren te Asti in Piedmont, marchand piedmontois, houder van de banken van lening te Bethune, Thienen, St.Omer, Namen, Diest en 's Hertogenbosch, overleden te 's Hertogenbosch tussen 1596 en 1597, gehuwd (Cathelyn van hoogstens 25 jaar oud) te Mechelen voor 1542 met 14809. Cathelyn van Capelle, dochter van Matheus van der Capelle en Barbelen Blijleven[p. 167], geboren na 1517, overleden te Breda op 12 december 1159. woonde eerst te Mechelen, te Thienen 1547, poorter 's Hertogenbosch 1578. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Johan de Bergaigne, geboren te Thienen, overleden in 1611, zie 7404[p. 144]. 14812. Peter 's Graeuwen, zoon van Willem Anthoniszoon 's Graeuwen en Maria Peter Janszoondochter[p. 167], geboren te Prinsenhage circa 1525, overleden (minstens 54 jaar oud) te Breda tussen 1579 en 1582, relatie met 14813. Anna Sebrechts, dochter van Sebrecht Corneliszn[p. 167]. burger van Breda in 1555. Uit deze relatie één zoon: 1. Sebrecht, geboren te Breda circa 1555, overleden (ongeveer 47 jaar oud) te Breda op 5 september 1602, zie 7406[p. 144]. 14814. Cornelis van Baerle, zoon van Gherit Anthoniszn van Baerle en Cornelia Jan Reynerszoondochter[p. 167], zijdelakenkoper, schepen, tienman en kerkmeester van Breda, overleden te Breda, relatie met 14815. Dingena Keyen, dochter van Cornelis Corneliszoon Keyen en Dinga Adriaen Meeuszoondochter[p. 167], geboren te Breda in 1525, begraven te Breda op 23 oktober 1589. Uit deze relatie één dochter: 7407. Cornelia van, geboren te Breda circa 1560, overleden (ongeveer 39 jaar oud) te Breda op 29 oktober 1599, zie 7407[p. 144]. Generatie XV (stamoudgrootouders) 16588. Albert Sickes, geboren circa 1477. één zoon: 1. Harmen, geboren circa 1509, overleden (minstens 65 jaar oud) te Laude tussen 1574 en 1589, zie 8294[p. 145]. 16872. Hidde Nanninges, geboren te Onstwedde circa 1480, overleden (minstens 58 jaar oud) te Onstwedde na 1538. 2 zonen: 1. Aicke, geboren te Onstwedde circa 1510, overleden (minstens 68 jaar oud) te Onstwedde tussen 1578 en 1589, zie 8436[p. 146]. 2. Herman, geboren te Onstwedde circa 1512, overleden (ongeveer 56 jaar oud) te Vriescheloo circa 1568. 16874. Everhardus Theses, geboren te Onstwedde circa 1480, overleden (minstens 30 jaar oud) te Onstwedde na 1510. 3 kinderen: 1. N. Everts, geboren circa 1515, zie 8437[p. 146]. 2. Lambert, geboren te Onstwedde circa 1510, overleden (minstens 58 jaar oud) te Onstwedde tussen 1568 en 1570. 3. Geert, geboren te Onstwedde circa 1515, overleden (minstens 59 jaar oud) te Onstwedde tussen

159


1574 en 1589. 16968. Iggo Tonkes, geboren circa 1500, kerkvoogd en landbouwer, overleden na 14 september 1531. 2 zonen: 1. Tonko Eggens, geboren circa 1498, zie 8484[p. 146]. 2. Hero Eggens, geboren circa 1502, landeigenaar, overleden Overleden tussen 4 april 1652 en 11 mei 1583. In 1516 wonende te Finsterwolde en kerkvoogd te Midwolda. In 1532 wonende te Midwolda. Op de in 1516 gegoten klok voor de kerk de Midwolda wordt 'Iggo Tonkes int Finsterwold" genoemd onder de advocati (kerkvoogden) van de kerk. De klok bevindt zich in de toren van de hervomrde kerk te Uitwierde, Het randschrift begint met de afbeelding van Johannes de Doper, patroonheilige van Midwolda. Misschien afkomstig uit de door de Dollard verzwolgen kerktoren. Eggo Tonckens vestigt op 14 september 1532 een rente van zes arents guldens uit zijn erf aldaar. Hij wordt genoemd in 1556 en procedeert op 17 september 1561 tegen de erfgenamen van zijn broer Toncko. 17028. Epke Luppes, geboren circa 1468. één zoon: 1. Lupko Epkens, geboren te Eexta circa 1500, zie 8514[p. 146]. 17100. Elteko, geboren circa 1461. één zoon: 1. Elteko Eltkens, geboren te Midwolda circa 1493, overleden te Midwolda, zie 8550[p. 147]. 17108. Ook: Focko Ackinga (Focke) Ewesma, zoon van Ewo Ewesma[p. 167], geboren circa 1400. één zoon: 1. N. Ewens, geboren circa 1432, zie 8554[p. 147]. De borg van Focke Ackinga werd in 1415 door Keno ten Broeke, leider van de vetkopers, verwoest. 17124. Olde Remno, geboren in 1466. één zoon: 1. Eppo Remmens, geboren circa 1497, zie 8562[p. 147]. 17532. = 8484. 17533. = 8485. 17534. Hille Aylens, zoon van Ayle Eltekens (landbouwer)[p. 167], geboren circa 1500, landbouwer, overleden voor 18 november 1569, gehuwd (resp. ongeveer 25 en ongeveer 20 jaar oud) circa 1525 met 17535. Auke Foppens, geboren circa 1505, overleden voor 1 juni 1571. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Hillens Bunteke, geboren circa 1531, begraven te Midwolda op 21 februari 1608, zie 8767[p. 147]. 2. Nomno Hillens, geboren circa 1527, eigenerfde, volmacht, kerkvoogd en dijkrichter, relatie met N. Phebens, dochter van Phebo Herens en Mene Autkens[p. 168], geboren te Wagenborgen circa 1530, zie 21497[p. 161]. Uit deze relatie 6 kinderen. 3. Eltke Hillens, geboren circa 1531, overleden Overleden na 16 mei 1572, relatie met Claes. 18344. Boelman ter Haar, geboren te Ter Haar circa 1505, overleden (minstens 69 jaar oud) te Ter Haar tussen 1574 en 1589. één zoon: 1. Berent Boelmans ter, geboren te Ter Haar circa 1535, overleden (minstens 57 jaar oud) te Ter Haar na 1592, zie 9172[p. 147]. 18348. Hiske Reijnders op ter Borch, geboren circa 1510, landbouwer, op 't ter Borg erve Ter Borg, overleden (minstens 64 jaar oud) te Ter Borg tussen 1574 en 1589, gehuwd (resp. ongeveer 30 en

160


ongeveer 25 jaar oud) te Sellingen in 1540 met 18349. N. Jurjens ter Borch, dochter van Jurjen Hiskes ter Borch en NN[p. 168], geboren te Ter Borg circa 1515, gedoopt te Sellingen. Uit dit huwelijk 5 kinderen: 1. Boelman Hiskes ter Borch, geboren te Ter Borg circa 1540, overleden (minstens 91 jaar oud) tussen 1631 en 1632, zie 9174[p. 148]. 2. Jacob Hiskes ter Borch, geboren te Ter Borg circa 1545, overleden (minstens 87 jaar oud) te Ter Borg na 1632, gehuwd (resp. ongeveer 30 en ongeveer 25 jaar oud) te Sellingen circa 1575 met Alcke Johans ter Walslage, dochter van Johan ter Walslage (gemachtigde van de inwoners van Westerwolde), geboren te Ter Walslage circa 1550, overleden (hoogstens 83 jaar oud) te Ter Walslage voor 1633. 3. Hiske Hiskes ter Borch, geboren te Ter Borg circa 1550, overleden na 29 oktober 1574. 4. Alcke Hiskes ter Borch, geboren te Ter Borg circa 1555, overleden (minstens 37 jaar oud) te Ter Walslage tussen 1592 en 1599, gehuwd (resp. ongeveer 25 en ongeveer 30 jaar oud) te Sellingen circa 1580 met Nanne Johans ter Walslage, zoon van Johan ter Walslage (gemachtigde van de inwoners van Westerwolde), geboren te Ter Walslage circa 1550, overleden (minstens 40 jaar oud) te Ter Walslage tussen 1590 en 1591. 5. Wubbe Hiskes ter Borch, geboren te Ter Borg circa 1555. 21384. Tjark Bunnekes, relatie met 21385. NN. Uit deze relatie één zoon: 1. Bontko (Buncke) Tjarks, zie 10692[p. 148]. 21444. = 4280. 21445. = 4281. 21496. = 17534.2 21497. N. Phebens. 29184. Gerrit Sichterman, overleden voor 1572. 3 kinderen: 1. Winand (Winolt), geboren te Heerlen, zie 14592[p. 151]. 2. , dochter (naar onbekend) relatie met Johannes Beukeringh. geen exacte datum van bekend doch van geruime tijd voor 1572. 3. Jan.

29186. Hendrick Johans. één dochter: 1. Jenneken Buekerincks, geboren te Delden, overleden na 1627, zie 14593[p. 151]. 29188. Berendt Laerhuis, relatie met 29189. Fenne. Uit deze relatie één zoon: 1. Herman van, geboren te Delden in 1538, zie 14594[p. 151].

29190. Mr. Jan Steenbergen, relatie met 29191. Aeltgen Wolter Kostersdochter. Uit deze relatie 2 dochters: 1. Elisabeth, geboren te Vaassen, overleden tussen 1616 en 1617, zie 14595[p. 151]. 2. Mechteld, overleden tussen 1644 en 1645, zie 14599[p. 151]. 29196. Johan Hendricks Struuck, geboren in 1540 Drents Genealogisch Jaarboek 2006 pag 69, schulte van

161


Havelte van 1595-1601, overleden (ongeveer 65 jaar oud) te Havelte op 5 januari 1605, relatie met 29197. Anna, overleden te Havelte op 3 februari 1606. Uit deze relatie 3 kinderen: 1. Gerhard, geboren te Havelte circa 1570, overleden (ongeveer 72 jaar oud) te Havelte in 1642, zie 14598[p. 151]. 2. Harmtien, gehuwd te Kolderveen met Claes Thijs Altgers. 3. Engeltien, gehuwd (Albert ongeveer 25 jaar oud) circa 1595 met Albert Hagewolt, zoon van Harmen Jans Hagewolt, geboren circa 1570, Kerkvoogd Meppel 1594, burgemeester, ette, overleden (ongeveer 68 jaar oud) in 1638, (Albert gehuwd (ongeveer 47 jaar oud) (2) in maart 1617 met Ave Wessels.). Albert ging in 1620 naar Beilen, was gedeputeerde en afgevaardigd naar de Aartshertogin in Brussel in 1621. Uit dit huwelijk één zoon. 29198. = 29190. 29199. = 29191. 29248. Derck Alberda, zoon van Reint Alberda en Renske Rolteman[p. 168], relatie met 29249. Hille Broersema. Uit deze relatie 3 kinderen: 1. Reint op 't Zandt, overleden in 1626, zie 14624[p. 152]. 2. Reiner. 3. Pabe, overleden in 1617. 29252. Ubbena. 2 zonen: 1. Reint, zie 14626[p. 152]. 2. Jochem. 29264. Eilco Clant van Nittersum, zoon van Egbert Clant tot Stedum en Teteke van Nittersum[p. 168], gehuwd op 14 januari 1534 met 29265. Margaretha Addinga, dochter van Jurgen Addinga en Anna Thedema[p. 168], overleden op 3 maart 1568. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Egbert Clant, overleden te Bremen (Dld) op 11 november 1590, zie 14632[p. 152]. 29266. Edzard Rengers van ten Post, zoon van Johan Rengers en Jutte ten Water[p. 169], geboren te Ten Post op 9 januari 1498, overleden (82 jaar oud) op 14 maart 1580, gehuwd (42 jaar oud) te Anjum (Fr) op 7 januari 1541 met 29267. Fouwel van Holdingha, dochter van Wilco van Holdingha en Graets van Cammingha[p. 169]. Uit dit huwelijk 6 kinderen: 1. Gratia Rengers, overleden te Emden op 17 september 1593, zie 14633[p. 153]. 2. Judith Rengers, geboren te Ten Post circa 1546. 3. Wilco Rengers, geboren te Ten Post circa 1548, overleden (ongeveer 30 jaar oud) in 1578. 4. Tjeerd Rengers, geboren te Ten Post circa 1549. 5. Johan Rengers, geboren te Ten Post op 5 maart 1542, overleden (84 jaar oud) te Ten Post op 8 september 1626, begraven te Wittewierum, gehuwd (resp. 32 en 25 jaar oud) te Oldehove op 1 mei 1574 met Bauwe Jensema, dochter van Rempt Jensema en Frederika Gaykinga, geboren te Oldehove op 1 mei 1549, overleden (87 jaar oud) op 29 mei 1636, begraven te Wittewierum. 6. Elisabeth Rengers, geboren te Ten Post in november 1550, overleden (84 jaar oud) op 9 november 1634. 29268. Derck Coenders van Helpen, zoon van Evert Coenders van Helpen en Willemtje Schaffer[p. 169], geboren te Faan op 6 december 1509, Raadsheer van Groningen, overleden (74 jaar oud) te Leer (Dld) op 4 juni 1584, gehuwd (resp. 50 en ongeveer 30 jaar oud) op 7 januari 1560 met zijn achternicht 29269. Anna Tamminga, dochter van Abel Tamminga en Hille Ripperda[p. 169], geboren in 1530, overleden (ongeveer 74 jaar oud) op 11 oktober 1604, relatie(2) met Claas Cater, zoon van Luurt Cater en Bawe Ripperda. Uit deze relatie één dochter.

162


Uit dit huwelijk 4 zonen: 1. Allard, overleden op 28 oktober 1633, zie 14634[p. 153]. 2. Abel Coenders tot Ewsum, geboren te Marum op 8 augustus 1564 Coendersborg, overleden (64 jaar oud) op 11 januari 1629, gehuwd (resp. 33 en ongeveer 33 jaar oud) op 8 oktober 1597 met Teteke Entens, geboren te Marum circa 1564 Coenderborg, overleden (ongeveer 85 jaar oud) in 1649, zie 29275[p. 163]. Uit dit huwelijk 2 dochters. 3. Willem, geboren op 14 april 1572, overleden (66 jaar oud) te Lieroort op 11 januari 1639, gehuwd (ongeveer 33 jaar oud) in 1606 met Elisabeth Rolteman. Overste luitenant (eed 14-10-1633), Commandeur van Lieroort na 1622. Uit dit huwelijk één dochter. 4. Frederik Coenders van Helpen, gehuwd in 1584 met zijn nicht Hille Cater, dochter van Claas Cater en Anna Tamminga[p. 162]. 29270. Meyo Entens, relatie met 29271. Bawe Entens. Uit deze relatie één dochter: 1. Amele, zie 14635[p. 153]. 29272. Johan Lewe, zoon van Joost Lewe thoe Peijze (Hoveling te Sandeweer) en Elisabeth Addinga[p. 168], geboren te Groningen in januari 1560, overleden (55 jaar oud) te Groningen op 12 mei 1615, begraven te Groningen op 22 mei 1615, gehuwd (resp. ongeveer 25 en ongeveer 22 jaar oud) in 1586 met 29273. Anna Lewe, dochter van Evert Lewe en Wilhelmina Mulert[p. 170], geboren te Groningen circa 1564, overleden (ongeveer 66 jaar oud) in 1630, gehuwd (ongeveer 58 jaar oud) (2) in 1622 met Johan Horenken, overleden in 1624. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Evert Lewe thoe Asinga, geboren te Ulrum circa 1590, overleden (ongeveer 39 jaar oud) te Winsum in 1629, zie 14636[p. 153]. 29274. = 29268.2 29275. Teteke Entens. 29276. Mello Coenders, zoon van Johan Coenders en Truida Aykema[p. 170], relatie met 29277. Habbetjen Rolteman, dochter van Albert Rolteman en Johanna Coninck[p. 170], overleden op 11 april 1586, begraven te Groningen St. Martenskerk. Uit deze relatie 2 zonen: 1. Albert, overleden in 1644, zie 14638[p. 153]. 2. Melchior Coenders van Helpen, luitenant ritmeester, overleden te Groningen op 16 juni 1628, één dochter. 29278. = 14650. 29279. = 14651. 29292. Lucas van Hulten, zoon van Jan van Hulten (koopman te Antwerpen) en Elsken van Orten[p. 171], geboren te Antwerpen in 1543, Lakenfabriceur, stijfselmaker buiten Antwerpen, begraven te Sinte Willeboorts (Buyten Antwerpen) in 1571, gehuwd (ongeveer 19 jaar oud) te Antwerpen op 18 februari 1562 met 29293. Anna (Hanneke) van Lare, dochter van Henrick van Lare en Janneken Maes[p. 171], overleden te Antwerpen Overleden tussen 31 december. 1578 en 8 maart 1580, relatie(2) met Mathys van Knapsen. Lucas van Hulten hing de Reformatie aan. Door een, gereformeerde, Spaanse officier gewaarschuwd, dat hij op last van de Raad van Beroerte "in de boeijens gebrach" zou worden, is hij met zijn gezin (omstreeks 1570) uitgeweken naar Wezel. Hij en zijn vrouw hebben nog enige jaren te Wezel gewoond, 'in vreugde van haeren Godsdienst opentlijk te mogen belijden". Lucas van Hulten zal wel naar Wezel gevlucht zijn. Dat hij er ook is overleden is twijfelachtig gezien de opmerking in het Album Van der Hagen, dat hij te Sint Willeboort werd begraven. Vele Antwerpenaren verlieten bij de komst van Alva de stad, maar keerden terug toen de stad in handen van de prins van Oranje kwam. De grote uittocht begon na de val van Antwerpen in 1585 toen Lucas

163


van Hulten en zijn vrouw al jaren dood waren. Hun zoons Lucas en Hendrik zullen de stad pas omstreeks 1585 hebben verlaten. Vaste goederen werden veelal pas later van de hand gedaan, de grote verkoop daarvan had tijdens het Twaalfjarig Bestand plaats. Schepenbrieven nr. 323, fol 572: Op 31 januari 1572 dechargeert Catharyna van Hulten Jansdochter met Jan Franss, haar man, Anna van Lare weduwe Lucas van Hulten en de voogden van haar minderjarige kinderen wegens het gevoerd beheer. Volgens een eerdergoemde schepenbrief van 2 januari 1574 is Anna van Lare hertrouwd met Mathijs van Knapsen. Nr.367, fol.316: 6 november 1581 Hans Hedyn vercocht om een somme gelds van 26 P(onden) V(laams) die hem bij Michiel ver Quikelberghe al wel vergolden is de momboir en tot behoef van de onbejaerde kinderen van (wijlen is doorgehaald) Lucas van Hulten en Matthys van Knaxsen, daer moeder aff was Anna van Lare het achtste deel van een huys daeraff de andere seven achtsten deelen de voors, kynderen reespectieve syn toebehoorende in welke manier dit alsoe tot derselver kinderen behoef gecocht wordt, gelegen in de prochie St. Wiileboorts tegens over de kercke. In alle manieren hy comparant op ten XV October Ao XVcLXXX by Aerde Wils in 't selve achten deel was gegoedt. Nr.367, 8 november, 1581. Compareert Anne Cugnet wed. wijlen Thomas van Thielt cum tutore verkocht Michiel van Quickeberghe en zijn mede-mombers in de naam en tot behoef van Lucas, Heybdrick en Tanneken van Hulten Lucaskinderen "daer moeder aff was" Anne van Lare die 8 car. gld. die Henrick Cugnet voor hemzelf en als gemachtigde van Michiel Smits als momber van Marie van Pamele Jansdochter "daer moeder aff was" Marie Cugnet op 8 juli "lesleden" getransporteerd heeft en die Angula Cugnet cum.s. op 20 oktober Ao XVcLXXII verkocht hebben Christoffel Cugnet op het huis St. Gielis gestaan en gelegen in de Nieuwstraat, lopende vanuit "St Claresgehuwd nae de nyeuwe Borsse". Weesmeesterrekeningen van de stad Antwerpen nr. 37;. 10 juli 1582 wordt een uitgebreide rekening en verantwoording afgelegd door Michiel van Quickelberghe en Sr. Pauwels Ratens wegens het beheer van de goederen van Lucas, Henrick en Anne van Hulten. Er zijn vele rentebrieven. Het woonhuis te Sint Willeboorts blijft onverdeeld. Verder blijkt, dat Anna van lare bij Mathys van Knapsen een dochter Johanna had en dat haar nalatenschap was gescheiden "te Sint Jansmisse 1579". De kinderen zijn geruime tijd in het huis geweest bij hun moeye Catharine van Lare. Uit deze relatie één dochter. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Lucas van, geboren te Lillo (bij Antwerpen) op 17 februari 1563, overleden (74 jaar oud) te Groningen op 20 juni 1637, begraven in de Der Aa-kerk Groningen op 24 juni 1637, zie 14646[p. 154]. 2. Anna van, relatie met Louis Dennetieres, heer van Watines in Henegouwen (R.K.). Zij keerde terug naar Antwerpen. 3. Antonius van, juwelier. Uitgeweken naar Engeland en in Londen getrouwd met NN. 29294. Hinrick Baroldes (Barelds), burgemeester van Groningen. één dochter: 1. Hiske, geboren te Groningen circa 1565, overleden te Groningen, zie 14647[p. 154]. 29296. Gert Horenken, zoon van Johan Horenken en Helena Wicheringe[p. 171], geboren in 1513, relatie met 29297. Nese Entens, dochter van Geert Entens en Bele Potter[p. 171]. Uit deze relatie één zoon: 1. Lodewijk (of Loech), overleden te Duitsland Bohemen op 12 december 1623, zie 14648[p. 155]. 29298. Johan Wifringhe, zoon van Johan Wifringhe en Hebbele Benninge[p. 171], overleden op 15 februari 1593, relatie(2) met Bele Horenken. Uit deze relatie geen kinderen, relatie(1) met 29299. Heyle Barsens, dochter van Willem van Barsens en Ulger[p. 171]. Uit deze relatie één dochter: 1. Hille, zie 14649[p. 155].

164


29300. = 14632. 29301. Anna Manninga, relatie(2) met Johan de Mepsche. 29302. Adriaan Hinckaert, zoon van Anton Hinckaert en Adriana van Balveren[p. 171], geboren circa 1535, gehuwd (ongeveer 37 jaar oud) in 1572 met 29303. Johanna de Mepsche, dochter van Rudolf de Mepsche en Ode Tamminga[p. 171]. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Willemina Hinckaerts, geboren circa 1555, zie 14651[p. 155]. 29308. Jan van Welderen, zoon van Bernd van Welderen (richter in Nijmegen van 1537 - 1548) en Henrika (Hanrick) Vijgh[p. 172], geboren te Nijmegen op 22 mei 1536, Zit van 1555-1578 in het ridderschap van Nijmegen, Raad van Nijmegen, overleden (ongeveer 49 jaar oud) in 1586, begraven te Nijmegen, Grote Kerk, gehuwd (25 jaar oud) op 13 april 1562 met 29309. Johanna van Eck, dochter van Cornelis van Eck en Geertruid van der Lawick[p. 172], overleden in 1586, begraven te Nijmegen, Grote Kerk. Uit dit huwelijk 9 kinderen: 1. Bernd (Bernard)Jansz. van, geboren te Nijmegen op 31 mei 1563, zie 14654[p. 155]. 2. Cornelis van, geboren en overleden in 1564, begraven te "lyet begraven toe Wyechghen op het Huoeg Kuoer". 3. Gertrudt van, geboren op 22 maart 1566. 4. Hanrixken van, geboren in 1568. 5. Angenis van, geboren in 1570, overleden tussen 1586 en 1611, begraven (ongeveer 16 jaar oud). 6. Gertrudt van, geboren in 1573, overleden (ongeveer 13 jaar oud) op 20 oktober 1586, begraven te Nijmegen, Grote Kerk. 7. Magdalena van, geboren in 1576. 8. Gisbert van, geboren op 30 juni 1579. 9. Jan van, geboren op 7 juli 1581, overleden (5 jaar oud) in november 1586 Aan de pest gestorven, ongeveer een maand na zijn zusters. 29310. Rutger Spaen, zoon van Spaen en NN van Wijhe van Echteld[p. 172], gedeputeerde van Ambt Maas & Waal; 14 februari 1594 vermeld: hij heeft de eed niet afgelegd, relatie met 29311. NN van Brakell. Uit deze relatie één dochter: 1. Catharina, geboren te Nijmegen circa 1590, zie 14655[p. 155]. 29312. Adriaan Geerts van Zwolle, smid in de Ebbingestraat, overleden na 1594. één zoon: 1. Geert Adriaans, geboren circa 1573, zie 14656[p. 155]. wordt 1 december 1594 met zijn niet met name genoemde vrouw lid van de Gereformeerde Gemeente te Groningen. 29376. Tjasse Hayens. één zoon: 1. Hayo Tjassens, geboren te Loppersum in 1566, overleden (ongeveer 38 jaar oud) te Groningen op 25 oktober 1604, zie 14688[p. 155]. Door hertog Alva op 10-1-1570 verbannen. zie hiervoor Nederlands.Patriciaat Ao 1912 blz.392. 29386. Jan de Marees, geboren in 1518, overleden (ongeveer 86 jaar oud) op 12 december 1604, relatie met 29387. Johanna van Agterhout. Uit deze relatie één dochter: 1. Anna de, overleden op 3 maart 1638, zie 14693[p. 156]. 29424. Emmo Dyken, zoon van Dike (Dijko) Meeten (Sielrichter in Greetsiel) en Ide Emmen[p. 172], geboren te Greetsiel voor 1518, predikant in Greetsiel, overleden (minstens 55 jaar oud) te Greetsiel in 1573, relatie met 29425. Lise Egberts Tjaarda, dochter van Egbert Tjaarda (Burgemeester in Norden (Dld)) en Mrs.

165


Tjaarda[p. 172], geboren te Norden circa 1522, overleden (ongeveer 54 jaar oud) in 1576. Emmo studeerde theologie in Wittenberg en was een getrouw leerling van Luther. Van omstreeks 1543 tot zijn overlijden was hij een van de eerste evangelische pastoren in Greetsiel. Daarnaast had hij als sielrichter een verantwoordelijk ambt bij het zijlvest. Uit deze relatie 7 kinderen: 1. Prof. Ubbo Emmius, geboren te Greetsiel Niederhausen Dld op 5 december 1547, overleden (78 jaar oud) te Groningen op 9 december 1625, zie 14712[p. 157]. 2. Remet Emmius, geboren in 1541, overleden (ongeveer 84 jaar oud) in 1625. 3. Dyke Emmius, geboren voor 1543. 4. Egbert Emmen Emmius, geboren te Greetsiel voor 1545. 5. Hendrik Emmen, geboren circa 1549, overleden (ongeveer 46 jaar oud) op 12 mei 1595. 6. Teelke Emmen, geboren te Niederhausen circa 1554, overleden (ongeveer 19 jaar oud) in 1573. 7. Gerlt, relatie met Ette. 29426. Wessel van Bergen, geboren te Niederhausen circa 1536, Koopman in Emden, relatie met 29427. Nele Gerrits, geboren te Niederhausen circa 1540. Uit deze relatie 3 kinderen: 1. Margaretha van, geboren te Emden Niederhausen Dld op 25 februari 1566, overleden (70 jaar oud) te Groningen op 28 december 1636, zie 14713[p. 157]. 2. Gerrijdt van, geboren te Niederhausen voor 1562. 3. Geeske van, geboren te Niederhausen voor 1564. 29428. Paulus van Wingene, zoon van Huibert (Hubrecht) van Wingene en Hermine Kuipers[p. 173], geboren te Sint Truiden,Belgisch Limburg in 1522, overleden te Emden, Niederhauzen, gehuwd (resp. ongeveer 35 en ongeveer 4 jaar oud) circa 1557 met 29429. Margaretha Celosse, dochter van Pieter Celosse en Maaijke Billinks[p. 173], geboren te Ronse, Oost Vlaanderen (Bel) circa 1553. Kwam in 1554 vanwege zijn reformatorisch geloof naar Emden. Hij ondernam in 1555 met Joh. a Lasko een reis naar Polen. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Samuel van, geboren te Emden in 1558, overleden (ongeveer 65 jaar oud) te Emden op 18 augustus 1623, zie 14714[p. 157]. 29430. = 7398. 29431. = 7399. 29436. Reinder Frix, relatie met 29437. Lammechien Smaals. Uit deze relatie één zoon: 1. Jan, overleden in 1624, zie 14718[p. 158]. 29594. Ewe Honeken, zoon van Noene Honeken en Mrs. Noene Honeken[p. 173], geboren te Leer voor 1491, relatie met 29595. Ise, geboren te Leer voor 1495. Uit deze relatie één dochter: 1. Tjake, geboren te Leer voor 1517, overleden (minstens 8 jaar oud) in 1525, zie 14797[p. 158]. 29600. Wilhelm N., relatie met 29601. Styne N.. Uit deze relatie één zoon: 1. Gerlach Verrutius, overleden te Groningen in 1558, zie 14800[p. 158]. 29604. Simon Hendricks, relatie met 29605. Aeilke N.. Uit deze relatie één zoon: 1. Pieter Sijmonzoen, geboren te Harlingen circa 1510, overleden (minstens 42 jaar oud) tussen 1552 en 1562, zie 14802[p. 158].

166


29606. Arent Pieters, relatie met 29607. Alydt Jayema. Uit deze relatie één dochter: 1. Barber Arents, overleden na 1565, zie 14803[p. 158]. 29608. Jucke toe Bannerhuis. één zoon: 1. Jan Juckes Beima, geboren te Lichtaard, begraven te Dokkum op 2 oktober 1564, zie 14804[p. 158]. 29616. N.van Rooyen, relatie met 29617. M. de Bergaigne. Uit deze relatie één zoon: 1. Jehan Paulo, geboren te Asti in Piedmont, overleden te 's Hertogenbosch tussen 1596 en 1597, zie 14808[p. 159]. 29618. Matheus van der Capelle, relatie met 29619. Barbelen Blijleven. filius Henrici. Uit deze relatie één dochter: 1. Cathelyn van, geboren na 1517, overleden te Breda op 12 december 1591 zie 14809[p. 159]. 29624. Willem Anthoniszoon 's Graeuwen, relatie met 29625. Maria Peter Janszoondochter. Uit deze relatie één zoon: 1. Peter, geboren te Prinsenhage circa 1525, overleden (minstens 54 jaar oud) te Breda tussen 1579 en 1582, zie 14812[p. 159]. 29626. Sebrecht Corneliszn. één dochter: 1. Anna Sebrechts, zie 14813[p. 159]. 29628. Gherit Anthoniszn van Baerle, relatie met 29629. Cornelia Jan Reynerszoondochter. Uit deze relatie één zoon: 1. Cornelis van, overleden te Breda, zie 14814[p. 159]. 29630. Cornelis Corneliszoon Keyen, relatie met 29631. Dinga Adriaen Meeuszoondochter. Uit deze relatie één dochter: 1. Dingena, geboren te Breda in 1525, begraven te Breda op 23 oktober 1589, zie 14815[p. 159]. Generatie XVI (stamoudovergrootouders) 34216. Ewo Ewesma, geboren circa 1368. één zoon: 1. Ook: Focko Ackinga (Focke), geboren circa 1400, zie 17108[p. 160]. Hij wordt ook Ebbe Ackinga genoemd. Hij bezat een steenhuis te Weiwerd dat in deoorlog werd verwoest, hij herbouwde ten oosten van Woltersum een nieuw huis, dat ook werd verwoest. De Ackinga's voerden drie lelien van goud op een veld van azuur. 35068. Ayle Eltekens, zoon van Elteko[p. 173], geboren circa 1475, landbouwer, overleden (minstens 74 jaar oud) na 1549. 3 kinderen: 1. Hille Aylens, geboren circa 1500, zie 17534[p. 160]. 2. N. Aylens, geboren circa 1497, gehuwd (resp. ongeveer 18 en ongeveer 33 jaar oud) circa 1515

167


3.

met Ubbo Tammens, geboren circa 1482, eigenerfde. Elthie Aylens, geboren circa 1530, overleden (ongeveer 78 jaar oud) circa 1608.

36698. Jurjen Hiskes ter Borch, zoon van Hiske Alberts ter Borch[p. 173], geboren te Ter Borg circa 1477, gedoopt te Sellingen, overleden (hoogstens 63 jaar oud) voor 1540, gehuwd (ongeveer 32 jaar oud) circa 1509 met 36699. NN. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. N. Jurjens ter, geboren te Ter Borg circa 1515, zie 18349[p. 161]. 2. Wibbe Jurjens ter, geboren circa 1509, overleden na 30 maart 1540. 3. Albert Jurjens ter, geboren circa 1511, overleden na 30 maart 1540. 42992. = 17534. 42993. = 17535. 42994. Phebo Herens, geboren circa 1498, relatie met 42995. Mene Autkens, geboren circa 1504. Uit deze relatie één dochter: 1. N. Phebens, geboren te Wagenborgen circa 1530, zie 21497[p. 161]. 58496. Reint Alberda, relatie met 58497. Renske Rolteman. Uit deze relatie 2 zonen: 1. Duurt, relatie(1) met Anna Broersema. Uit deze relatie één zoon, relatie(2) met Tjets Roorda. Uit deze relatie één zoon. 2. Derck, zie 29248[p. 162]. 58528. Egbert Clant tot Stedum, zoon van Alardus (Alert) Clant in Scharmer en Margaretha Lewe van Sandeweer[p. 173], relatie met 58529. Teteke van Nittersum, dochter van Andolof Nittersum en Bywe Schultings to Stedum[p. 173]. Uit deze relatie 5 kinderen: 1. Eilco Clant van Nittersum, zie 29264[p. 162]. 2. Alert Clant van Menkema, relatie met Johanna Wicheringe, dochter van Gerhardus Wicheringe te Sloten in Langewold en Wemele Thedema van de Leek[p. 176], zie 117187.1[p. 176]. Uit deze relatie 4 kinderen. 3. Otto Clant van Scharmer. 4. Epo Clant. 5. Teteke Clant. 58530. Jurgen Addinga, zoon van Haye II Addinga en Elizabeth van Dedem[p. 173], geboren te Zandeweer voor 1494, overleden (minstens 29 jaar oud) voor 31 januari 1523, gehuwd (resp. minstens 19 en minstens 15 jaar oud) op 27 april 1513 met 58531. Anna Thedema, dochter van Johan Tedema en Reneke Alberda[p. 174], geboren te Zandeweer voor 1498. toevoeging aan de naam: Van Westerwold. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Margaretha, overleden op 3 maart 1568, zie 29265[p. 162]. 2. Elisabeth, geboren te Zandeweer circa 1520, overleden (ongeveer 74 jaar oud) in 1594, gehuwd (resp. ongeveer 18 en ongeveer 23 jaar oud) te Zandeweer op 21 mei 1538 met Joost Lewe thoe Peijze, zoon van Wigbold Lewe (Vrijheer van Ulrum, burgemeester van Groningen in 1465.) en Wobbe ten Grave[p. 174], geboren te Ulrum circa 1515, overleden (ongeveer 74 jaar oud) op 8 mei 1589, zie 58544[p. 169]. Lid van de Ridderschap van Drenthe. Speelde een belangrijke rol in de eerste jaren van de 80 jarige oorlog en moest na het verraad van Rennenberg op 5 maart 1580, op 18 juni 1580 vluchten naar Uplewert in Ost Friesland. Op 17 maart 1580 werd hij nog met zijn zoon Wigbolt vermeld onder de leden der Ridderschap. Hij liet na zijn vlucht de bestiering van zijn landgoed Ter Hansow onder Peize over aan zijn zoon Wigbolt. De andere zonen Jurrien en Johan begaven zich

168


3.

naar Norden en Spiers. (Genealogie van het geslacht Lewe door Jhr. Wittert van Hoogland). Uit dit huwelijk 8 kinderen. Haye III, geboren circa 1516, overleden (ongeveer 55 jaar oud) te Zandeweer op 20 februari 1571, gehuwd (resp. ongeveer 32 en ongeveer 28 jaar oud) circa 1548 met Johanna de Mepsche, geboren circa 1520.

58532. Johan Rengers, zoon van Egbert Rengers en His Tuinga[p. 174], geboren te Ten Post in 1465, overleden (ongeveer 74 jaar oud) op 27 maart 1539, gehuwd (resp. ongeveer 32 en ongeveer 22 jaar oud) te Ommen (Ov) op 14 januari 1497 met 58533. Jutte ten Water, dochter van Seyno ten Water en Lubbe van den Rutenbergh[p. 174], geboren te Ommen circa 1475, overleden (ongeveer 53 jaar oud) circa 1528. Uit dit huwelijk 7 kinderen: 1. Edzard Rengers van ten Post, geboren te Ten Post op 9 januari 1498, overleden (82 jaar oud) op 14 maart 1580, zie 29266[p. 162]. 2. Johan, geboren circa 1500, overleden (ongeveer 64 jaar oud) in 1564. 3. Ditmaer, geboren te Ten Post in 1502, overleden (ongeveer 75 jaar oud) in 1577. 4. Bywe, geboren circa 1504. 5. Frans, geboren circa 1506, overleden (ongeveer 62 jaar oud) in 1568. 6. Seino, geboren te Ten Post circa 1508, overleden (ongeveer 66 jaar oud) na 12 april 1574 7. Sweer, geboren te Ten Post circa 1510, overleden (ongeveer 48 jaar oud) op 3 november 1558. 58534. Wilco van Holdingha, geboren te Anjum circa 1482, relatie met 58535. Graets van Cammingha, geboren te Anjum circa 1486. Uit deze relatie één dochter: 1. Fouwel van, zie 29267[p. 162]. 58536. Evert Coenders van Helpen, zoon van Hendrick Coenders (Brouwer in Dokkum, later in Groningen.) en Oede Lewe[p. 174], geboren te Groningen circa 1472, overleden Overleden tussen 1527 en 1535, relatie met 58537. Willemtje Schaffer, dochter van Johan Schaffer (Ambtman van Selwerd, burgemeester, hoofdman) en Ave ten Grave t Hansouwe[p. 174], geboren te Groningen circa 1480, overleden voor 1521 (in 1505??). Student in Keulen. Uit deze relatie één zoon: 1. Derck, geboren te Faan op 6 december 1509, overleden (74 jaar oud) te Leer (Dld) op 4 juni 1584, zie 29268[p. 162]. 58538. Abel Tamminga, zoon van Allert Tamminga (Hoofdeling te Hornhuizen) en Gese Coenders[p. 174], overleden voor 1550, relatie met 58539. Hille Ripperda, dochter van Peter Ripperda (Hoofdeling te Winsum) en Johanna Schaffer[p. 174]. Uit deze relatie één dochter: 1. Anna, geboren in 1530, overleden (ongeveer 74 jaar oud) op 11 oktober 1604, zie 29269[p. 162]. 58544. Joost Lewe thoe Peijze, gehuwd met 58545. = 58531.2 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 1. Johan Lewe, geboren te Groningen in januari 1560, overleden (55 jaar oud) te Groningen op 12 mei 1615, begraven te Groningen op 22 mei 1615, zie 29272[p. 163]. 2. Aleid Lewe, geboren circa 1558, overleden (ongeveer 57 jaar oud) in 1615, gehuwd (resp. ongeveer 26 en ongeveer 44 jaar oud) in 1584 met Mello Coenders, zoon van Johan (Jan) Burgemeester Coenders en Truida Ayckema, geboren te Groningen in 1540, overleden (ongeveer 77 jaar oud) te Groningen op 22 februari 1617. Uit dit huwelijk één zoon. 3. Margaretha Lewe, overleden in 1606, gehuwd in 1603 met Osebrandt Clant, zoon van Egbert Clant van Menkema en Reneke Fraeylema, (Osebrandt gehuwd (Josina ongeveer 20 jaar oud) (1) op 3 oktober 1610 met Josina Manninga, dochter van Luirt Manninga tot Dijksterhuis en Emerantiana Sonoy.), (Osebrandt gehuwd (3) in 1622 met Anna Amelia van Zanten.). heer van Menkema, jonker en hoveling.

169


4. 5.

6. 7. 8.

overleden tussen 1623 en 1625. Wigbold Lewe, geboren te Peize circa 1555, overleden (ongeveer 49 jaar oud) in 1604, relatie met Wennechien Sickinghe, dochter van Johan Sickinghe en Anna Gijsens, overleden in 1609. Uit deze relatie één dochter. Jurgen Lewe, geboren te Peize circa 1550, overleden (ongeveer 60 jaar oud) te Zandeweer op 8 juli 1610, begraven te Zandeweer, gehuwd (resp. ongeveer 23 en ongeveer 21 jaar oud) in 1573 met Bywe Schaffer, dochter van Johan Schaffers en Ida de Mepsche, geboren te Kropswolde circa 1552, overleden (ongeveer 65 jaar oud) op 4 januari 1617. Uit dit huwelijk 2 zonen. Oede Margaretha Lewe, geboren circa 1546, overleden (ongeveer 77 jaar oud) in 1623. Wobbe Lewe, geboren te Peize circa 1540, relatie met Herman Sickinghe, zoon van Johan Sickinghe en Anna Gijsens. Anna Lewe, geboren te Peize circa 1542, relatie met Bening van Uplewerd.

58546. Evert Lewe, zoon van Geert Lewe en Hille de Mepsche[p. 175], geboren te Groningen circa 1535, overleden (ongeveer 33 jaar oud) circa 1568, gehuwd (resp. ongeveer 27 en minder dan één jaar oud) in 1562 met 58547. Wilhelmina Mulert, geboren te Ulrum circa 1562, overleden (ongeveer 42 jaar oud) te Groningen op 3 mei 1604, gehuwd (ongeveer 8 jaar oud) (2) in 1570 met Johan van Ballen, zoon van Derk van Ballen en Janne (Johanna), overleden circa 1593. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Anna, geboren te Groningen circa 1564, overleden (ongeveer 66 jaar oud) in 1630, zie 29273[p. 163]. 58548. = 29268. 58549. = 29269. 58552. Johan Coenders, gehuwd circa 1539 met 58553. Truida Aykema. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Mello, zie 29276[p. 163]. 58554. Albert Rolteman, overleden in 1589, relatie met 58555. Johanna Coninck. Uit deze relatie 2 dochters: 1. Habbetjen, overleden op 11 april 1586, begraven te Groningen, zie 29277[p. 163]. 2. Fije, geboren te Groningen circa 1520, gehuwd (resp. ongeveer 28 en ongeveer 34 jaar oud) te Groningen in 1548 met Harmen Coenders, zoon van Ludolf Coenders en Hermanna Reberch, geboren te Groningen circa 1514, overleden (minstens 52 jaar oud) te Groningen tussen 1566 en 1567. Uit dit huwelijk één zoon. 58584. Jan van Hulten, zoon van Lucas van Hulten Jooszone en Agneta van der Hagen[p. 176], geboren circa 1503, koopman te Antwerpen, overleden (ongeveer 70 jaar oud) te Antwerpen op 25 mei 1573, begraven Begraven op het St Andrieskerkhof te Antwerpen, gehuwd (ongeveer 24 jaar oud) (1) circa 1527 met Margrieta Draecx, dochter van Willem Draecx en Elisabeth Meerts, overleden voor 1555. Schepenbrieven nr. 264, fol 204: Op 29 maart 1557 kwiteert Jan van Hulten, "coopman, Lucaszone wijlen" de erfgenamen van Michiel van der Hagen voor de aflossing van en rentebrief hem aanbedeeld uit het sterfhuis van Juffr. Margriete van der Hagen, zijn moeye en door hem ontvangen in mei 1552. Nr.289, fol.178: Op 9 augustus. 1558 verkoopt Jan van Hulten een rentebrief die 19 november 1550 door Jan van Quickelberghe Jansz. was verkocht aan Lysbette van der Hagen jansdr, en die hem uit het sterfhuis van Lysbette van der Hagen was aangekomen bij scheiding van 29 augustus. 1552. Nr. 282, fol. 161: Op 21 april 1561 compareren Jan van Hulten Lucaszone en Anna Eskens zijn wettige huisvrouw en zijn kinderen. Uit dit huwelijk één zoon, relatie(3) met Anna Eskens. Uit deze relatie geen kinderen, relatie(2) met

170


58585. Elsken van Orten. Uit deze relatie 4 kinderen: 1. Lucas van, geboren te Antwerpen in 1543, begraven te Sinte Willeboorts (Buyten Antwerpen) in 1571, zie 29292[p. 163]. 2. Philips van, jong overleden 3. Clara van, jong overleden 4. Catharina van, geboren Minderjarig op 21 april 1561, meerderjarig op 15 november 1569, gehuwd Getrouwd tussen 15 november 1569 en 31 januari 1572 met Janne (Hans) Frans, lanteernmaker. Schepenbrieven nr. 332, fol.363 vso: Op 31 januari 1572 kwiteren Catharyna van Hulten Jansdochter en Jan Franss, lanteernmaker, Anna van Lare weduwe wijlen Lucas van Hulten (haar schoonzuster) wegens gevoerd beheer. Dat Anna van Lare op 31 januari 1572 wordt gekwiteerd, zou er op kunnen wijzen, dat zij omstreeks deze tijd hertrouwde met Matthijs van Knapsen. Op blz. 20,40, 113 en 114 van het Album Van der Hagen worden als hun kinderen genoemd Jan Frans, jong overleden, Guillaume Frans en Nicolaas Frans. 58586. Henrick van Lare, relatie met 58587. Janneken Maes. Uit deze relatie één dochter: 1. Anna (Hanneke) van, overleden te Antwerpen, zie 29293[p. 163]. 58592. Johan Horenken, zoon van Evert Horenken en Ulger[p. 176], geboren in 1485, gehuwd (ongeveer 28 jaar oud) in 1513 met 58593. Helena Wicheringe, dochter van Gerhardus Wicheringe te Sloten in Langewold en Wemele Thedema van de Leek[p. 176]. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Gert, geboren in 1513, zie 29296[p. 164]. 58594. Geert Entens, zoon van Rolof Entens en Nese Clant[p. 176], relatie met 58595. Bele Potter. Uit deze relatie één dochter: 1. Nese, zie 29297[p. 164]. 58596. Johan Wifringhe, relatie met 58597. Hebbele Benninge, dochter van Sicco Benninge en Roelofje[p. 176]. Uit deze relatie één zoon: 1. Johan, overleden op 15 februari 1593, zie 29298[p. 164]. 58598. Willem van Barsens, relatie met 58599. Ulger, dochter van Ulger en Vilgen[p. 176]. Uit deze relatie één dochter: 1. Heyle, zie 29299[p. 164]. 58602. Dodo in Lutetsborg, zoon van Dido Manninga en Hisa van Visquart[p. 176], gehuwd in 1523 met 58603. Sophia Ripperda van Farmsum, dochter van Hayo Ripperda en Eylcke Houwerda[p. 176]. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Anna Manninga, zie 29301[p. 165]. 58604. Anton Hinckaert, zoon van Willem Hinckaert en Adriana Scherpenzeel[p. 176], geboren circa 1513, relatie met 58605. Adriana van Balveren. Uit deze relatie één zoon: 1. Adriaan, geboren circa 1535, zie 29302[p. 165]. 58606. Rudolf de Mepsche, zoon van de Mepsche en Addinga[p. 177], relatie met 58607. Ode Tamminga, dochter van Allart Tamminga en Thedema[p. 177], relatie(2) met Luirt Rengers,

171


zoon van Ditmar Rengers en Hidde Onsta, overleden in 1550. Uit deze relatie één zoon. Uit deze relatie één dochter: 1. Johanna de, zie 29303[p. 165]. 58616. Bernd van Welderen, zoon van Johan van Welderen en Ida Hacfort[p. 177], richter in Nijmegen van 1537 - 1548, overleden voor 1558, relatie met 58617. Henrika (Hanrick) Vijgh, dochter van Derk Vijgh en Sieberta Pieck[p. 177], overleden op 26 augustus 1548. Uit deze relatie 10 kinderen: 1. Jan van, geboren te Nijmegen op 22 mei 1536, overleden (ongeveer 49 jaar oud) in 1586, begraven te Nijmegen, Grote Kerk, zie 29308[p. 165]. 2. Dingnum van, geboren op 29 juli 1537. 3. Gisbert van, geboren in augustus 1538. 4. Derick van, geboren op 8 augustus 1539, relatie met NN van Gissen. 5. Bernd van, geboren op 18 januari 1540, overleden "unde ys gesturven by Arndt ingen Nulant z.huoysfrou op Sint Toeniskerrickh, of aen het plueris". 6. Henrick van, geboren op 21 december 1541, Jong overleden te Nijmegen. 7. Olifir van, geboren op 22 maart 1543, overleden te Parijs aan "rode loop", begraven te Parijs. 8. Arndt van, geboren op 21 maart 1544, overleden (minstens 64 jaar oud) na 1609. Schrijver van familie aantekeningen. Had drie buitenechtelijke relaties. 9. Lucia van, geboren op 26 september 1545. 10. Agnisken van, geboren in 1547. Bijna volwassen is zij overleden ten huize van broer Jan. 58618. Cornelis van Eck, relatie met 58619. Geertruid van der Lawick. Uit deze relatie één dochter: 1. Johanna van, overleden in 1586, begraven te Nijmegen, Grote Kerk, zie 29309[p. 165]. 58620. Spaen, relatie met 58621. NN van Wijhe van Echteld. Uit deze relatie één zoon: 1. Rutger, zie 29310[p. 165]. 58848. Dike (Dijko) Meeten, zoon van Mete Remets (Erbgesessen in Greetsiel in 1450) en Diure[p. 177], geboren te Greetsiel voor 1496, Sielrichter in Greetsiel, relatie met 58849. Ide Emmen, dochter van Emmo Oesebrand (erfgezetene in de Griete, in 1492 als getuige genoemd) en Liure[p. 177], geboren te Greetsiel voor 1500. Toen het kasteel van Griet(e) door de Geldersen werd belegerd, verliet hij in volle wapenuitrusting het kasteel om de Zijl te verdedigen. In het gevecht werd hij gevangen genomen en later tegen een aanzielijk losgeld weer in vrijheid gesteld. Uit deze relatie 5 kinderen: 1. Emmo Dyken, geboren te Greetsiel voor 1518, overleden (minstens 55 jaar oud) te Greetsiel in 1573, zie 29424[p. 165]. 2. Gerit, relatie met Ette. Hij bezat midden 16e eeuw te Greetsiel 75 grasen land, 18 koeien en 4 enters. Uit deze relatie één dochter. 3. Frouwe Dyken. Zij had nakomelingen in Manslagt en Middelswehr. 4. Reemt Dieken, relatie met Reenske Ulfers. Erfgesetene in Greetsiel. 5. Louke Remets to Petkem. 58850. Egbert Tjaarda, geboren voor 1496, Burgemeester in Norden (Dld), relatie met 58851. Mrs. Tjaarda, geboren voor 1500. Uit deze relatie 2 dochters: 1. Lise Egberts, geboren te Norden circa 1522, overleden (ongeveer 54 jaar oud) in 1576, zie 29425[p. 165].

172


2.

Henrica, relatie met Betto Huikema, Burgemeester van Norden.

58856. Huibert (Hubrecht) van Wingene, zoon van Gerhart van Wingene en Mayke Reinvaan[p. 177], geboren te St. Truiden, Belgisch Limburg circa 1493, relatie met 58857. Hermine Kuipers, geboren te Ranaix (Bel) circa 1500. Uit deze relatie één zoon: 1. Paulus van, geboren te Sint Truiden, Belgisch Limburg in 1522, overleden te Emden, Niederhauzen, zie 29428[p. 166]. 58858. Pieter Celosse, zoon van Arend Celosse en Diaanken Bisschops[p. 177], geboren te Ronse (Bel) circa 1506, relatie met 58859. Maaijke Billinks, geboren te Frankrijk circa 1510. Uit deze relatie één dochter: 1. Margaretha, geboren te Ronse, Oost Vlaanderen (Bel) circa 1553, zie 29429[p. 166]. 59188. Noene Honeken, geboren te Leer voor 1465, relatie met 59189. Mrs. Noene Honeken, geboren te Leer voor 1469. Uit deze relatie één zoon: 1. Ewe, geboren te Leer voor 1491, zie 29594[p. 166]. Generatie XVII (stamoudbetovergrootouders) 70136. Elteko. 3 zonen: 1. Ayle Eltekens, geboren circa 1475, overleden (minstens 74 jaar oud) na 1549, zie 35068[p. 167]. 2. Hille Eltekens, geboren circa 1475, schatbeurder en volmacht, overleden (minstens 54 jaar oud) na 1529. 3. Edze Eltekens, geboren circa 1475, eigenerfde en kerkvoogd, Overleden tussen 1549 en 15 juni 1554, 2 zonen. 73396. Hiske Alberts ter Borch, zoon van Albert ter Borch en NN[p. 178], geboren te Ter Borg circa 1445, overleden (minstens 39 jaar oud) na 1484. 2 zonen: 1. Jurjen Hiskes ter, geboren te Ter Borg circa 1477, overleden (hoogstens 63 jaar oud) voor 1540, zie 36698[p. 168]. 2. Elze Hiskes ter, geboren te Ter Borg circa 1486, gedoopt te Sellingen, pastoor te Mitling (ost Friesland), te Mitling Duitsland, overleden (minstens 34 jaar oud) tussen 1520 en 1540. 117056. Alardus (Alert) Clant in Scharmer, zoon van Otto Clant in Scharmer (raadsheer en burgemeester van Groningen) en Anna ter Hanzouw[p. 178], relatie met 117057. Margaretha Lewe van Sandeweer. Uit deze relatie één zoon: 1. Egbert Clant tot Stedum, zie 58528[p. 168]. 117058. Andolof Nittersum, relatie(2) met Betha Cockinga. Uit deze relatie geen kinderen, relatie(1) met 117059. Bywe Schultings to Stedum. Uit deze relatie één dochter: 1. Teteke van, zie 58529[p. 168]. 117060. Haye II Addinga, zoon van Egge II Addinga en Blyke Toe Fraam[p. 178], overleden op 17 augustus 1492, relatie met 117061. Elizabeth van Dedem. Uit deze relatie één zoon: 1. Jurgen, geboren te Zandeweer voor 1494, overleden (minstens 29 jaar oud) op 31 januari 1523, zie 58530[p. 168].

173


117062. Johan Tedema, gehuwd in 1494 met 117063. Reneke Alberda. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Anna Thedema, geboren te Zandeweer voor 1498, zie 58531[p. 168]. 117064. Egbert Rengers, zoon van Ditmaer Rengers en Hisse Ackinga[p. 178], geboren circa 1418, overleden (ongeveer 83 jaar oud) in 1501, relatie met 117065. His Tuinga, dochter van Edze Tuinga en Hisse Fratema[p. 178], geboren te Tuingaborg in 1433. Uit deze relatie 3 kinderen: 1. Johan, geboren te Ten Post in 1465, overleden (ongeveer 74 jaar oud) op 27 maart 1539, zie 58532[p. 169]. 2. Lyse, geboren circa 1460. 3. Ida, geboren circa 1463. 117066. Seyno ten Water, relatie met 117067. Lubbe van den Rutenbergh. Uit deze relatie één dochter: 1. Jutte ten, geboren te Ommen circa 1475, overleden (ongeveer 53 jaar oud) circa 1528, zie 58533[p. 169]. 117072. Hendrick Coenders, zoon van Coert Coenders (Brouwer te Groningen) en Ode Lichtvoet[p. 178], geboren te Dokkum circa 1445, Brouwer in Dokkum, later in Groningen, overleden In Groningen overleden tussen 1474 en 1479, relatie met 117073. Oede Lewe, dochter van Lewe en NN ter AA[p. 178], geboren te Groningen circa 1449, overleden Overleden tussen 1479 en 1480. Uit deze relatie 2 kinderen: 1. Evert Coenders van Helpen, geboren te Groningen circa 1472, zie 58536[p. 169]. 2. Gese, gehuwd op 2 januari1488 met Allert Tamminga, zoon van Onno Tamminga (Hoofdeling) en Emeke Asinga[p. 179], overleden op 25 juni 1498, zie 117076[p. 174]. Uit dit huwelijk één zoon. 117074. Johan Schaffer, zoon van Derck Schaffer (Brouwer, burgemeester, hoofdman, ambtman van Selwerd) en Katrine Kenema[p. 179], geboren te Groningen in 1454, Ambtman van Selwerd, burgemeester, hoofdman, overleden (minstens 60 jaar oud) na 1514, relatie met 117075. Ave ten Grave ter Hansouwe, dochter van Goossen ten Grave en Ode Schelge[p. 179], geboren te Groningen in 1458, overleden (minstens 42 jaar oud) na 1500. Uit deze relatie één dochter: 1. Willemtje, geboren te Groningen circa 1480, zie 58537[p. 169]. 117076. Allert Tamminga, gehuwd met 117077. = 117073.2 Uit dit huwelijk één zoon: 1. Abel, overleden voor 1550, zie 58538[p. 169]. 117078. Peter Ripperda, zoon van Focko Ripperda (Hoofdeling te Winsum, proost van Loppersum) en Frouke Onsta[p. 179], geboren in 1476, Hoofdeling te Winsum, overleden (hoogstens 48 jaar oud) voor 1524, gehuwd (ongeveer 28 jaar oud) in 1504 met 117079. Johanna Schaffer, dochter van Johan Rengers Schaffers (brouwer, burgemeester, hoofdman en ambtman van Selwerd) en Heile Everts Wigboldes[p. 179]. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Hille, zie 58539[p. 169]. 117088. Wigbold Lewe, zoon van Gerrit Lewe (Vrijheer van Ulrum, burgemeester van Groningen in 1387) en Aleid Schaffer[p. 179], geboren te Ulrum circa 1465, Vrijheer van Ulrum, burgemeester van Groningen in 1465, overleden (ongeveer 72 jaar oud) circa 1537, relatie met 117089. Wobbe ten Grave, dochter van Joost ten Grave en Elteke Schluchting[p. 180], geboren te Groningen circa 1475, gehuwd (ongeveer 54 jaar oud) (2) in 1529 met Tymen Zuere.

174


Hoofdman in Groningen van 1461 - 1465. Uit deze relatie ĂŠĂŠn zoon: 1. Joost Lewe thoe Peijze, geboren te Ulrum circa 1515, overleden (ongeveer 74 jaar oud) op 8 mei 1589, zie 58544[p. 169]. 117090. = 58530. 117091. = 58531. 117092. Geert Lewe, zoon van Herman Lewe en Bauwe Tamminga[p. 179], geboren te Groningen circa 1496, overleden (ongeveer 66 jaar oud) circa 1562, relatie met 117093. Hille de Mepsche, dochter van Johan Mepsche en Dietje Huizinga[p. 180], geboren te Ulrum circa 1500. Uit deze relatie 2 zonen: 1. Evert, geboren te Groningen circa 1535, overleden (ongeveer 33 jaar oud) circa 1568, zie 58546[p. 170]. 2. Hoiko, geboren te Groningen circa 1537. 117168. Lucas van Hulten Jooszone, wijnkoper te Antwerpen, waard in "de Witte Leeuw", poorter van Antwerpen tussen 1 oktober.1497 en 30 september 1498, overleden te Antwerpen op 2 september 1518 In de Minrebroederskerk in de zijbeuk, relatie(1) met Maria Wouters, dochter van Gielys Wouters (kuiper) en Cathelyne Thielmans, overleden voor 1502. Poorterboeken Antwerpen: 1 oktober. 1497 - 30 september 1498: "ontfanck van nieuwen poorters" Lucas van Hulten Joessone. Schepenbrieven Antwerpen: Nr. 139, fol.125: Op 15 december. 1511 verkopen Lucas van Holten, "weerdt in de Witter Leeu alhier" en Marten Boemans als gemachtigden van Andries Kemp Gerrytz, van 's Hertogenbosch, een erfelijke rente op de stad, gekomen van Gerryt Kempe en hem, Andries Kempe, verstorven van zijn vader. Nr. 145, fol.347: Op 20 januari 1515 scheiding van de nalatenschap van Gielyse (Gilles) Wouters en Catlyne Thielmans tussen hun kinderen Meester Calus Wouters, licenciaal in de medicijnen, Henrick Wouters, Anthonius Wouters, Zuster Johanna Wouters, geprofeesde in het Godshuis van de Zieke Lieden buiten deze stad, Margriet Wouters gehuwd met Cornelis de Beer, vleeshouwer, Alydt Wouters, gehuwd met Jan Scheyne, smit, voorts Henrick Wouters, Cornelis de Beer en Jan Scheyne als vrienden en magen van Lucas en Katelyne van Holten, wettige kinderen van Lucas van Holten "Daer moeder af was" Maria Wouters (die dus toen niet meer leefde). Zij maken tezamen scheiding van de nalatenschap van hun ouders en hun broer Gielyse Wouters. In deze aanzienlijke boedel o.a. renten op het huis "De Croone" bij de Vismarkt en "de Schare" op het L. Vrouwe kerkhof die worden toebedeeld aan Lucas en Katelyne van Holten. Er zijn verschillende rentebrieven op vaste goederen te Brecht. Nr. 147, fol, 139: Op 10 november 1514 verkoopt Jacob Danckaerts, scrynwerker, aan de mombers van Lucas en Katlynen van Holten, kinderen van Lucas van Holten een erfrente. Nr. 157, fol 23 vso: Op 13 februarir. 1520 verkopen Willem Baudet, koopman, en Katelyne van Holten, Luvasdochter wylen, een rente aan de mombers van Lucas van Holten, Katelyne's broeder, welke rente 9 februarir. 1481 was opgedragen door Jan Rombouts aan Gielys Wouters, kuiper, grootvader van de kinderen Lucas en Katelyne. Nr. 161, fol. 114 vso: Op 11 juli 1522 verkopen Peter van Mierlaer en Katelyne Luycx een rente op een huis in de Predikherenstraat genaamd Sint Glaude aan Lucas van Holten wijlen Lucaszone. (Als deze Katelyne Luycx (Lucasdochter??) identiek is met de in de vorige akte genoemde vrouw van Willem Baudet, is ze dus tussen 1520 en 1522 hertrouwd).

175


Nr. 169, fol, 146: Op 21 februari 1526 verkoopt Lucas van Holten, priester aan Margriete van Arneste weduwe Peter van Campdonck een rente die op 6 februarir. 1492 was gekocht door Gielise Wouters, grootvader van de verkoper. De rente rust op een huis op de hoek van de Markt en de Braderystraat. Uit deze relatie 2 kinderen, gehuwd (Agneta van der ongeveer 20 jaar oud) (2) te Antwerpen in januari 1502 met 117169. Agneta van der Hagen, dochter van Jan van der Hagen (wolverkoper te Antwerpen) en Laurentia Boels[p. 180], geboren circa 1482, overleden (ongeveer 30 jaar oud) op 2 mei 1512, begraven te Antwerpen in de Minrebroederskerk. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Jan van Hulten, geboren circa 1503, overleden (ongeveer 70 jaar oud) te Antwerpen op 25 mei 1573, zie 58584[p. 170]. 2. Anna van Hulten, geboren in 1505, overleden te Leuven, relatie met Adriaen van der Beke, Zeepzieder te Antwerpen, overleden te Leuven. Uit deze relatie 2 dochters. 117184. Evert Horenken, relatie met 117185. Ulger. Uit deze relatie één zoon: 1. Johan, geboren in 1485, zie 58592[p. 171]. 117186. Gerhardus Wicheringe te Sloten in Langewold, gehuwd in 1481 met 117187. Wemele Thedema van de Leek. Uit dit huwelijk 2 dochters: 1. Johanna Wicheringe, relatie met Alert Clant van Menkema, zoon van Egbert Clant tot Stedum en Teteke van Nittersum[p. 168], zie 29264b[p. 168]. Uit deze relatie 4 kinderen. 2. Helena Wicheringe, zie 58593[p. 171]. 117188. Rolof Entens, relatie met 117189. Nese Clant. Uit deze relatie één zoon: 1. Geert, zie 58594[p. 171]. 117194. Sicco Benninge, relatie met 117195. Roelofje. Uit deze relatie één dochter: 1. Hebbele, zie 58597[p. 171]. 117198. Ulger, relatie met 117199. Vilgen. Uit deze relatie één dochter: 1. , Ulger zie 58599[p. 171]. 117204. Dido Manninga, relatie met 117205. Hisa van Visquart. Uit deze relatie één zoon: 1. Dodo in Lutetsborg, zie 58602[p. 171]. 117206. Hayo Ripperda, relatie met 117207. Eylcke Houwerda. Uit deze relatie één dochter: 1. Sophia Ripperda van Farmsum, zie 58603[p. 171]. 117208. Willem Hinckaert, relatie met 117209. Adriana Scherpenzeel. Uit deze relatie één zoon: 1. Anton, geboren circa 1513, zie 58604[p. 171]. 117212. de Mepsche, relatie met

176


117213. Addinga. Uit deze relatie één zoon: 1. Rudolf de, zie 58606[p. 171].

117214. Allart Tamminga, relatie met 117215. Thedema. Uit deze relatie één dochter: 1. Ode, zie 58607[p. 171]. 117232. Johan van Welderen, relatie met 117233. Ida Hacfort. Leefde omstreeks 1530. Uit deze relatie één zoon: 1. Bernd van, overleden voor 1558, zie 58616[p. 172]. 117234. Derk Vijgh, relatie met 117235. Sieberta Pieck. Uit deze relatie één dochter: 1. Henrika (Hanrick), overleden op 26 augustus 1548, zie 58617[p. 172]. 117696. Mete Remets, zoon van Remet en Mrs. Remet[p. 180], geboren te Greetsiel voor 1436, Erbgesessen in Greetsiel in 1450, overleden (minstens 14 jaar oud) circa 1450, relatie met 117697. Diure, geboren te Greetsiel circa 1474. Uit deze relatie één zoon: 1. Dike (Dijko) Meeten, geboren te Greetsiel voor 1496, zie 58848[p. 172]. 117698. Emmo Oesebrand, zoon van Oesbrant Emmen en Hissa[p. 180], geboren te Greetsiel, Erfgezetene in de Griete, in 1492 als getuige genoemd, relatie(2) met Ette. Uit deze relatie 2 zonen, relatie(1) met 117699. Liure, geboren te Greetsiel. Zij bezat in 1510 land in Pilsumer Hammrich. Uit deze relatie 6 kinderen: 1. Ide Emmen, geboren te Greetsiel voor 1500, zie 58849[p. 172]. 2. Ubbe Emmen, geboren te Greetsiel, rechter. Ubbe studeerde af in zowel het Romeinse als kerkelijke recht en in 1514 was hij ambtschrijver in Leer (=griffier van het kantongerecht). 3. Gerit Emmen. Hij vertrok later naar Visquart in Ost Friesland. 4. Dico Emmen. 5. Folphmer Emmen. 6. Einke Emmen. 117712. Gerhart van Wingene, zoon van Jan van Winghene en Elisabeth[p. 180], geboren te Ranaix (Bel) voor 1464, relatie met 117713. Mayke Reinvaan, geboren te St. Truiden (Bel) voor 1464. woonde rond 1450 in Flandern (west Duitsland). Uit deze relatie één zoon: 1. Huibert (Hubrecht) van, geboren te St. Truiden, Belgisch Limburg circa 1493, zie 58856[p. 173]. 117716. Arend Celosse, geboren voor 1480, relatie met 117717. Diaanken Bisschops, geboren voor 1484. Uit deze relatie één zoon: 1. Pieter, geboren te Ronse (Bel) circa 1506, zie 58858[p. 173]. Generatie XVIII (edelouders)

177


146792. Albert ter Borch, geboren te Ter Borg circa 1415, gedoopt te Sellingen, overleden (minstens 51 jaar oud) te Ter Borg tussen 1466 en 1484, gehuwd (ongeveer 30 jaar oud) circa 1445 met 146793. NN. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Hiske Alberts ter, geboren te Ter Borg circa 1445, overleden (minstens 39 jaar oud) na 1484, zie 73396[p. 173]. 234112. Otto Clant in Scharmer, zoon van Henricus Clant en Maria Cater[p. 180], raadsheer en burgemeester van Groningen, relatie met 234113. Anna ter Hanzouw, geboren te Eelde. Werd in 1413 door de Schieringers uit het land verbannen; in 1422 weer met hen verzoend zijnde is hij in 1424 door de Groningers naar Emden gezonden, naar graaf Ulrich van Oost Friesland. Uit deze relatie één zoon: 1. Alardus (Alert), zie 117056[p. 173]. 234120. Egge II Addinga, zoon van Haye I Addinga en Reinste Abdena[p. 181], overleden in 1475, relatie met 234121. Blyke Toe Fraam, relatie(2) met Aylcke Onnema, zoon van Aylcka Onnema en Reyner I Eysinga. Uit deze relatie één zoon. Uit deze relatie één zoon: 1. Haye II, overleden op 17 augustus 1492, zie 117060[p. 173]. 234128. Ditmaer Rengers, zoon van Johan Rengers en Ompta van Omptada[p. 181], geboren circa 1365, overleden (minstens 84 jaar oud) na 1449, relatie met 234129. Hisse Ackinga, dochter van Ebbe Ackinga[p. 181], geboren te Woltersum circa 1380, overleden (minstens 70 jaar oud) na 1450. Uit deze relatie 5 zonen: 1. Egbert, geboren circa 1418, overleden (ongeveer 83 jaar oud) in 1501, zie 117064[p. 174]. 2. Johan, geboren circa 1410, overleden (minstens 84 jaar oud) tussen 1494 en 1497. 3. Johan, geboren circa 1413, overleden (ongeveer 86 jaar oud) circa 1499. 4. Jasper, gecremeerd in 1417. 5. Focko, geboren circa 1420. 234130. Edze Tuinga, relatie met 234131. Hisse Fratema. Uit deze relatie één dochter: 1. His, geboren te Tuingaborg in 1433, zie 117065[p. 174]. 234144. Coert Coenders, geboren te Dokkum circa 1417, Brouwer te Groningen, overleden (minstens 20 jaar oud) na 1437, relatie met 234145. Ode Lichtvoet, geboren te Dokkum circa 1421. toevoeging naam "die Lange", overleden na 1437 Uit deze relatie 3 zonen: 1. Hendrick, geboren te Dokkum circa 1445, zie 117072[p. 174]. 2. Albert, geboren te Dokkum circa 1449, overleden voor november 1500, relatie met Dymmeke, geboren te Dokkum voor 1453. 3. Johan, geboren te Dokkum circa 1443, overleden (ongeveer 53 jaar oud) te Groningen circa 1496, relatie met Stine Horencken, geboren te Groningen circa 1447. Uit deze relatie 2 zonen. 234146. Lewe, geboren te Groningen, relatie met 234147. NN ter AA, geboren te Groningen in 1427. Uit deze relatie één dochter: 1. Oede, geboren te Groningen circa 1449, zie 117073[p. 174]. 234148. Derck Schaffer, zoon van Derck Schaffer en Lyse Rengers[p. 181], geboren te Groningen

178


voor 1452, Brouwer, burgemeester, hoofdman, ambtman van Selwerd, overleden (minstens 18 jaar oud) na 1470, relatie met 234149. Katrine Kenema, geboren te Groningen voor 1456. Uit deze relatie 2 kinderen: 1. Johan, geboren te Groningen in 1454, overleden (minstens 60 jaar oud) na 1514, zie 117074[p. 174]. 2. Abele, geboren te Groningen circa 1478, relatie met Berent Coenders van Helpen, zoon van Johan Coenders[p. 178]en Stine Horencken, geboren te Groningen circa 1474, overleden (ongeveer 55 jaar oud) te Groningen in april 1529. Uit deze relatie één zoon. 234150. Goossen ten Grave, relatie met 234151. Ode Schelge, dochter van Albert Schelge[p. 181]. Raadsheer, burgemeester, hoofdman, olderman van het gildrecht. overleden na 1470. Uit deze relatie één dochter: 1. Ave ten Grave t Hansouwe, geboren te Groningen in 1458, overleden (minstens 42 jaar oud) na 1500, zie 117075[p. 174]. 234152. Onno Tamminga, zoon van Abel Tamminga (Hoofdeling in de Marne) en Bawe Onsta[p. 181], Hoofdeling, overleden tussen 1474 en 1475, relatie met 234153. Emeke Asinga, overleden na 1509. Uit deze relatie 5 kinderen: 1. Allert, overleden op 25 juni 1498, zie 117076[p. 174]. 2. Abel. 3. Abeke. 4. Hoyke. 5. Bauwe, geboren te Groningen in 1476, relatie met Herman Lewe, geboren te Groningen, zie 234184[p. 180]. Uit deze relatie één zoon. 234154. = 117072. 234155. = 117073. 234156. Focko Ripperda, zoon van baron Unico Ripperda (proost van Farmsum en Loppersum en hoofdeling te Oosterwijtwerd) en Ulske Ukena[p. 181], Hoofdeling te Winsum, proost van Loppersum, overleden op 29 juni 1480, gehuwd op 21 augustus 1475 met 234157. Frouke Onsta, dochter van Abel Onsta en Hille Jarges[p. 181], overleden op 25 mei 1477. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Peter, geboren in 1476, overleden (hoogstens 48 jaar oud) voor 1524, zie 117078[p. 174]. 234158. Johan Rengers Schaffers, zoon van Derck Schaffer en Lyse Rengers[p. 181], brouwer, burgemeester, hoofdman en ambtman van Selwerd, overleden na 1476, relatie met 234159. Heile Everts Wigboldes, dochter van Evert Wigboldes[p. 181], overleden na 1506. Uit deze relatie één dochter: 2. Johanna Schaffer, zie 117079[p. 174]. 234176. Gerrit Lewe, zoon van Meinoldus Lewe (heer van Ulrum) en Baauwe Gaykinga[p. 182], geboren te Groningen circa 1430, Vrijheer van Ulrum, burgemeester van Groningen in 1387, overleden (hoogstens 54 jaar oud) te Ulrum voor 1484, relatie met 234177. Aleid Schaffer, dochter van Wijert Schaffers en Bieuwe Jarges[p. 182], geboren te Peize circa 1435, overleden (minstens 62 jaar oud) na 1497. Uit deze relatie 2 kinderen: 1. Wigbold, geboren te Ulrum circa 1465, overleden (ongeveer 72 jaar oud) circa 1537, zie 117088[p. 174]. 2. Oede, geboren te Vries in 1465 gr.kw.st.boek deel 2-205, gehuwd (resp. ongeveer 20 en ongeveer 25 jaar oud) in 1485 met Johan ter Borgh, zoon van Steven ter Borgh en Grete van Echten, geboren circa 1460, magister, overleden (minstens 69 jaar oud) na 1529. Uit dit huwelijk één dochter.

179


234178. Joost ten Grave, geboren te Groningen in 1449, relatie met 234179. Elteke Schluchting, geboren te Groningen in 1453. Uit deze relatie één dochter: 1. Wobbe ten, geboren te Groningen circa 1475, zie 117089[p. 174]. 234184. Herman Lewe, gehuwd (2) in 1478 met Teteke Snelgersma, dochter van Oemke Snelgersma. Uit dit huwelijk geen kinderen, relatie (1) met 234185. = 234153.5 Uit deze relatie één zoon: 1. Geert, geboren te Groningen circa 1496, overleden (ongeveer 66 jaar oud) circa 1562, zie 117092[p. 175]. 234186. Johan Mepsche, geboren te Ulrum in 1474, relatie met 234187. Dietje Huizinga, geboren te Ulrum in 1478. Uit deze relatie één dochter: 1. Hille de, geboren te Ulrum circa 1500, zie 117093[p. 175]. 234338. Jan van der Hagen, zoon van Michiel van der Hagen (wolverkoper te Antwerpen) en Clementia van Keerkbergen[p. 182], wolverkoper te Antwerpen, gehuwd (2) te Antwerpen in november 1488 met Barbara Boone. Uit dit huwelijk geen kinderen, gehuwd (1) in januari 1473 met 234339. Laurentia Boels, dochter van Claes Jansz Boels en Catharina van Middelsande[p. 182], overleden te Antwerpen op 16 oktober 1485, begraven in O.L. Vrouwenkerk. Uit dit huwelijk één dochter: 1. Agneta van der, geboren circa 1482, overleden (ongeveer 30 jaar oud) op 2 mei 1512, begraven te Antwerpen, zie 117169[p. 176]. 235392. Remet, geboren te Greetsiel circa 1410, relatie met 235393. Mrs. Remet, geboren voor 1414. Uit deze relatie één zoon: 1. Mete Remets, geboren te Greetsiel voor 1436, overleden (minstens 14 jaar oud) circa 1450, zie 117696[p. 177]. 235396. Oesbrant Emmen, geboren te Snederhusen (Suurhusen?) voor 1448, relatie met 235397. Hissa, geboren voor 1452. Uit deze relatie één zoon: 1. Emmo Oesebrand, geboren te Greetsiel, zie 117698[p. 177]. 235424. Jan van Winghene, geboren te Ranaix (Bel) circa 1438, gehuwd (resp. ongeveer 31 en ongeveer 27 jaar oud) te Ranaix in 1469 met 235425. Elisabeth, geboren te Ranaix circa 1442. zie Ostfriesich. Geschlächter Buch Bd.26, blz.409 e.v. en J.H. Bekouw: Baunelingenen Vluchtelingen uit Ronse (Renoix) huwelijk met Elisabeth tussen 1420 en 1427. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Gerhart van Wingene, geboren te Ranaix (Bel) voor 1464, zie 117712[p. 177]. Generatie XIX (edelgrootouders) 468224. Henricus Clant, zoon van Otto (Polman) Clant (Eques dynasta (ridder en hoveling) in Scharmer) en Hille / Hisse Gockinga[p. 182], overleden op 23 oktober 1413 door de Schieringers, binnen Groningen, in 't huis "De Schoone Gevel" doodgeslagen, relatie met 468225. Maria Cater. Uit deze relatie één zoon: 1. Otto Clant in Scharmer, zie 234112[p. 178]. 468240. Haye I Addinga, zoon van Egge I Addinga en NN (ws Margaretha) Ripperda[p. 183], overleden op 28 juni 1443, gehuwd na 1405 met

180


468241. Reinste Abdena. zie gen Westerwolde jrg.22, nr 4,december.2001. Uit dit huwelijk één zoon: 1. Egge II, overleden in 1475, zie 234120[p. 178]. 468256. Johan Rengers, zoon van Ditmaer Rengers en Menolda van Menolda[p. 183], geboren circa 1327, overleden (ongeveer 86 jaar oud) te Groningen op 23 oktober 1413, relatie met 468257. Ompta van Omptada, geboren te Groningen circa 1341. Uit deze relatie 2 kinderen: 1. Ditmaer, geboren circa 1365, overleden (minstens 84 jaar oud) na 1449, zie 234128[p. 178]. 2. Lijse, geboren circa 1369. 468258. Ebbe Ackinga. één dochter: 1. Hisse, geboren te Woltersum circa 1380, overleden (minstens 70 jaar oud) na 1450, zie 234129[p. 178]. 468296. Derck Schaffer, relatie met 468297. Lyse Rengers. Uit deze relatie 2 zonen: 1. Derck, geboren te Groningen voor 1452, overleden (minstens 18 jaar oud) na 1470, zie 234148[p. 178]. 2. Johan Rengers Schaffers, overleden na 1476, zie 234158[p. 179]. 468302. Albert Schelge. één dochter: 1. Ode, zie 234151[p. 179]. 468304. Abel Tamminga, zoon van Gyzela Tamminga[p. 183], Hoofdeling in de Marne, overleden in 1428, relatie met 468305. Bawe Onsta. leefde nog in 1444. Uit deze relatie één zoon: 1. Onno, zie 234152[p. 179]. 468312. baron Unico Ripperda, geboren te Farmsum circa 1427, proost van Farmsum en Loppersum en hoofdeling te Oosterwijtwerd, overleden (ongeveer 47 jaar oud) te Appingedam in 1474, gehuwd (resp. ongeveer 25 en ongeveer 21 jaar oud) in 1452 met 468313. Ulske Ukena, dochter van Focco Ukena (Veldheer) en Hiddeke[p. 185], geboren te Appingedam circa 1431, overleden (ongeveer 21 jaar oud) te Appingedam in 1452. Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Focko, overleden op 29 juni 1480, zie 234156[p. 179]. 2. Hajo. 3. Eggerik. 4. Wiske, relatie met Haico Oldersum. 468314. Abel Onsta, relatie met 468315. Hille Jarges. Uit deze relatie één dochter: 1. Frouke, overleden op 25 mei 1477, zie 234157[p. 179]. 468316. = 468296. 468317. = 468297. 468318. Evert Wigboldes. één dochter: 1. Heile Everts, overleden na 1506, zie 234159[p. 179].

181


468352. Meinoldus Lewe, zoon van Gerardus Lewe (Heer van Ulrum, Burgemeester) en Adda Ubbena[p. 186], geboren te Groningen circa 1405, heer van Ulrum, overleden (ongeveer 36 jaar oud) circa 1441, relatie met 468353. Baauwe Gaykinga. Een der eerste 4 burgemeesters van Groningen in 1299. Uit deze relatie 2 zonen: 1. Gerrit, geboren te Groningen circa 1430, overleden (hoogstens 54 jaar oud) te Ulrum voor 1484, zie 234176[p. 179]. 2. NN, relatie met Ghese Wigboldus, dochter van Evert Wigboldus. Uit deze relatie één zoon. 468354. Wijert Schaffers, geboren te Peize in 1409, relatie met 468355. Bieuwe Jarges, geboren te Peize in 1413. Uit deze relatie één dochter: 234177. Aleid Schaffer, geboren te Peize circa 1435, overleden (minstens 62 jaar oud) na 1497, zie 234177[p. 179]. 468370. = 234152. 468371. = 234153. 468676. Michiel van der Hagen, zoon van Michiel van der Hagen en Catharina Pipenpoy[p. 186], wolverkoper te Antwerpen, overleden te Antwerpen in 1464, begraven in de Minrebroederskerk, relatie met 468677. Clementia van Keerkbergen, geboren te Brecht-Sint Lenaert, overleden te Antwerpen op 15 april 1483, begraven in de Minrebroederskerk. Uit deze relatie één zoon: 1. Jan van der, zie 234338[p. 180]. 468678. Claes Jansz Boels, relatie met 468679. Catharina van Middelsande. Uit deze relatie één dochter: 1. Laurentia, overleden te Antwerpen op 16 oktober 1485, zie 234339[p. 180]. Generatie XX (edelovergrootouders) 936448. Otto (Polman) Clant, zoon van Hendrik Clant en Anna Polman[p. 186], Eques dynasta (ridder en hoveling) in Scharmer, relatie met 936449. Hille / Hisse Gockinga, dochter van Tamme Gockinga[p. 186]. Uit deze relatie één zoon: 1. Henricus, zie 468224[p. 180]. 936480. Egge I Addinga, zoon van Adde Addinga[p. 186], geboren circa 1360, overleden (hoogstens 31 jaar oud) voor 1391, relatie(2) met Fossa Tom Broek, dochter van Imel en Heba von Hinte, geboren circa 1370. zie gen. Westerwolde jrg.22, nr.4 december 2001. Het Westerwoldse geslacht Addinga was afkomstig uit Reiderland. Volgens de verhalen zou het naar Wedde zijn gevlucht of zijn verjaagd na de Marcellusvloed van 1362. In Wedde werd rond 1360/1370 de Wedderborg gebouwd. Deze datering werd gegeven na enige archeologische opgravingen. De verbintenis van de opkomst van Addinga met de Marcellusvloed in 1362 berust op latere constructies en heeft naar alle waarschijnlijkheid zelfs helemaal niets met Dollardoverstromingen te maken. Het ontstaan van de Dollard kan met zekerheid pas gesitueerd worden in de eerste helft van de vijftiende eeuw. De oorsprong van het geslacht Addinga is er in ieder geval in een duister licht mee komen te staan.

182


Toen Egge (II) Addinga in 1474 probeerde te bewijzen dat de Addinga's al minstens honderd jaar de heerlijkheid Wedde bezat met afschriften van de bisschop van Munster en de abt van Corvey, had hij inmiddels alle schijn tegen. In 1474 bleek dat de Addinga's behalve de heerlijkheid Wedde en Westerwolde ook het gericht van Winschoten (ook voogdij van Winschoten geheten) in leen hadden. Vanwege de Reiderlandse achtergrond van Winschoten is het mogelijk dat de Addinga's uit deze plaats afkomstig zijn geweest. In 1391 wordt voor het eerst in een oorkonde van het huis te Wedde gesproken. Egge (I) Addinga (zoon van de stamvader Adde) wordt echter nog aangedooptuid als hoofdeling in Reiderland. De bevolking van Westerwolde kon moeilijk de heerschappij van Egge Addinga accepteren, met name het stempel dat hij drukte op het bestuur en rechtspraak. Egge (I) bestuurde met willekeur en in conflict met het Westerwoldse landrecht toen hij de rechtszetel van Vlagtwedde naar Wedde verplaatste. Toen Egge (I) op weg was van Onstwedde naar Wedde, is hij in de buurt van Wessinghuizen aangevallen en vermoord. Toch bleek de macht van de Addinga's nog volledig intact. De inwoners van Westerwolde beloofden op 4 juni 1391, aan de minderjarige kinderen van Egge: Adde, Haye en Boele, Egge's weduwe Focke Kekesma en Oomke (ook Unico genoemd) Ripperda (proost en hoofdeling in Farmsum) en Wyarde Memminge (hoofdeling in Bunde), Memmen en zoon Tiabbeken Jelderkes de verplichtingen na te komen die zij ook hadden met de overleden Egge. Laatsgenoemde personen zijn allen verwant aan Addinga. Op 12 maart 1392 verkochten Wyarde Memminge, Memmen en Tiabbeken Jelderkes hun rechten op het slot van Wedde en Westerwolde aan de de Addinga's. In 1391 werd Egge Addinge in Westerwolde genoemd onder de capitales (hoofdelingen) van Reiderland, evenals in 1420, al lijkt dat gezien de moord niet mogelijk. In 1400 beleende de bisschop van Munster beide broers Haye en Boele met Westerwolde. De Addinga's bleven nagenoeg de gehele vijftiende eeuw aan de macht in Westerwolde. In Winschoten verloren ze veel macht toen de inwoners een verbond sloten met de stad Groningen. In 1478 werden ze verdreven door troepen van de stad Groningen. Pas in 1486 mochten de Addinga's terugkeren op de Wedderborg. In de kerk van Wedde ligt nog een zerk van de in 1492 gestorven Haye Addinga met het volgende opschrift: Int jar uns Heren MCCCC un XC und II des Fridages na Marien Verkundighe starf Haye Addinghes, Hooflink van Westerwolde, des sine siele mote resten in den vrede. Amen. De Addinga's worden, volgens o.a. Abel Eppens in zijn kroniek (16e eeuw) in tegenstelling tot vele andere aanzienlijke geslachten, niet hoofdeling of heerschap genoemd maar 'jonker', evenals de Ripperda's en de Onsta's. Zij behoorden tot "de oldsten". In Feenstra's "Adel": 'Al dezen (de Addinga's), de Ewsums, Manninga's en Ripperda's werden rond 1500 beschouwd als hoofdelingen van bijzondere rang, als "adel". Zij waren de enigen, die als "erentfest" werden aangedooptuid'. Haye (III) Addinga was nog minderjarig toen hij in 1523 de rechten op Wedde en Westerwolde terug kreeg. Dit was van korte duur: in 1530 werd het gebied veroverd door Karel van Gelre. De Addinga‟s gebruikten de Geselberg om de vonnissen over heksen uit te voeren. Uit deze relatie geen kinderen, gehuwd (minstens 45 jaar oud) (1) na 1405 met 936481. NN (ws Margaretha) Ripperda. Uit dit huwelijk 3 zonen: 1. Haye I, overleden op 28 juni 1443, zie 468240[p. 180]. 2. Adde, overleden voor 1391. 3. Bole, overleden op 4 augustus 1400. 936512. Ditmaer Rengers, relatie met 936513. Menolda van Menolda. Uit deze relatie één zoon: 1. Johan, geboren circa 1327, overleden (ongeveer 86 jaar oud) te Groningen op 23 oktober 1413, zie 468256[p. 181]. 936609. Gyzela Tamminga. één zoon: 1. Abel Tamminga, overleden in 1428, zie 468304[p. 181].

183


936626. Focco Ukena, zoon van Uko Ukena en Amke van Lingen[p. 186], geboren te Edermoer, Ost Friesland in 1365, Veldheer, overleden (ongeveer 70 jaar oud) op 29 augustus 1435, begraven te Appingedam, relatie(2) met Theda van Reide. Zie Groninger Volksalmanak 1841. Over hem -en zeker over zijn voorgeslacht- is niet al te veel bekend, maar met hem zijn praktisch alle protestantse vorstenhuizen in Europa verbonden.

Wapen: een witte leeuw met een rode omgekeerde kroon om de hals in een blauw veld met een gouden kroon. Die omgekeerde kroon zou het teken daarvoor zijn, dat een voorvader door Karel de Grote tot ridder was geslagen. Deze zou dat namelijk bij sommige Friezen destijds hebben gedaan. De tot ridder geslagenen ontvingen bij die gelegenheid dan een schild.. 'in welcker Schilde schol gemaeckt wesen de Keyserlicke Krone in een teeken der Freyheit, de on van Uns gegeven is". Friezen, die dus een keizerskroon in hun wapen voerden, zouden hun adeldom al in de dagen van Karel de Grote hebben ontvangen. Op de deuromlijsting van de kerk te Tjamsweer is dit wapen afgebeeld.. "Op het Huis te Oosterwijtwerd heeft zijn geschilderd portret nog eeuwenlang voor den schoorsteen gehangen. Ds. Harkenroth heeft het met eigen ogen gezien. "Geen wonder dan" -schrijft hij in z'n 'Oost-Friese Oospronkelijkheden'- ''dat nog heden de afbeelding van deezen Jonker Fokko Uken bewaart worde in d'Groenekamer voor de Borssum (Schoorsteen), op 't Huis te Oosterwijtwert met dit Bovenschrift, nevens zijn Waapen, zijnde een Witte Leeuw met eenen Rooden Halsband, in een blauw veld, met een Gouden kroon, gelijk ik onlangs de eere hebbende bij de Hoogwelgeboren Vr.: Margaretha Elisabeth Ripperda, Regierende Vrouw te Oosterwijtwert, enz. aldaar eigenhandig het zelve aldus afschreeve: "Focco Ukena van Brokum Hueling to Edermoer end Ler Her van Aurich end Brockmerland offte Brocum.". Het schilderstuk bestaat nog en is in het bezit van mevr. douairière. Hora Siccama van de Harkstede te Hilversum. Door vererving is het van de Ripperda's, via de families Clant van Stedum, Tjarda van Starkenborgh en Rengers van Farmsum eigendom van genoemde Mevr. Hora Siccama geworden.. De achtergrond stelt een landschap voor. Ukena's handen rusten op en naast een op een tafel liggend boek, waaromheen een bokaal, een pennekoker met inktpot, een spel kaarten, een halve perzik, een halve walnoot, een appel en wat kersen. Vooral de laatste vruchten zijn wel heel eigenaardige attributen van iemand, met wien het zoo kwaad kersen eten was als met dezen Focco Ukena. Het is heel jammer, dat dit portret niet naar het leven getekend is. De kleeren, die Focco draagt, zijn niet van zijn tijd, maar werden ongeveer een eeuw na zijn dood gedooptragen. Het portret kan niet ouder zijn dan van 1520 of 1530. Het is een typisch vroeg-renaissance portret. Ook de typische renaissancebeker, die voor Focco op tafel staat, wijst op de eerste helft der 16e eeuw. Het portret doet heel sterk denken aan het bekende, door L. Cranach geschilderde portret van Maarten Luther. Natuurlijk blijft de mogelijkheid over, dat het gezicht van een ander portret van Focco is overgenomen. Wat Harkenroth van Focco's wapen meedeelt is niet helemaal juist. Als hij wat beter gekeken had, zou hij gezien hebben, dat de Witte Leeuw geen rooden halsband, maar een omgekeerde kroon om den hals droeg. Deze kroon moet bewijzen, dat Focco uit een heel oud en heel voornaam geslacht stamde. (zie

184


hiervoor bovenstaande beschrijving van het wapen)." (Gron. Volksalmanak 1935).. In de 'Gron. Volks-Almanak' van 1841 en die van 1935 staat een afbeelding van Focko Ukena.. K. ter Laan schreef het volgende over hem:. "UKENA, FOCKE --, 1360-1435, hoveling van Leer in Oostfriesland, geboren te Neermoor, verbouwde de brg van Oosterwijtwerd, 1411. In tweede huwelijk trouwde hij n.l. met Hidde Ripperda van Dijkhuizen (bij Appingedam), die hem niet alleen Oosterwijtwerd, Garreweer en Dijkhuizen, maar ook Weiwerd, Oterdum en Wirdum aanbracht, 1411. In 1415 stond hij aan het hoofd van het leger der Vetkopers en maakte hij zich in dienst van Keno te Broeke meester van de Stad. Hij bracht allen, die uit de Stad waren verjaagd in hun huizen terug. Hij joeg zijn tegenstanders bij Westeremden uiteen en daarna verwoestte hij de brgen van de Schieringers in de Ommelanden: Woltersum, Stedum, Eenrum, Baflo, Termunten, Appingedam, enz.. Daarna versloeg hij de Schieringers uit Friesland bij Oxwerderzijl achter Noordhorn; 500 doden, 400 gevangenen; 1417. Zo lag Friesland open en roofde en brandde Focke in Achtkarspelen. In 1427 verliet hij de vaan van Ocko, de zoon van Keno, en stelde hij zich tegenovemberer hem; hij versloeg hem in Oostfriesland ("slag op de Wilde Ackers").. De Vetkopers in Groningerland, de aanhangers van Ocko ten Broeke, plunderden daarop Ukena's brg Dijkhuizen bij Appingedam. Daarop stak Ukena de Eems over en versloeg hij het leger van de Stad Groningen bij Oterdum; hij nam de burgemeester Hendrik ten Bruggen aldaar gevangen. Toen trok hij op tegen de Stad, die de poorten moest openen.. Focko erkende de bisschop van Munster als leenheer, maakte zich meester van de Ommelanden en vestigde zich tijdelijk te Aduard. De Stad moest aan Focko schadevergoeding betalen, omdat in de partijtwisten diens brg Dijkhuizen bij Den Ham was vernield.. Zodra Ukena weer vertrokken was, sloot de Stad een verbond met het Westerkwartier, 1428; Hunzingo sloot zich er bij aan in 1434, Fivelgo in 1436: het z.g. Eerste Verbond. De Stad wilde zich voor 't vervolg sterk maken tegen een indringer als Ukena was geweest. De gemene landswarven werden geregeld; het Stapelrecht, dat Ukena vernietigd had, werd hersteld.. Onderwijl was Ukena's macht gebroken. In 1430 trok Edzard Cirksena, hoveling te Greetsiel in Oostfriesland tegen Focke op; hij belegerde Fockes borg te Leer een halfjaar lang en verwoestte hem tot de grond. Maar Focke ontkwam in een vat over het water (1431) en woonde daarna op zijn brg Dijkhuizen. In 1435 sloot hij op voordelige voorwaarden vrede met zijn Oostfriese vijanden en nog in hetzelfde jaar nam de dood hem weg. Hij werd in de kerk van het Augustusustijnerklooster in Den Dam begraven.. Hij was van 1399-1435 de schrik van Oostfriesland en de Ommelanden; bondgenoot van de Victaliebroeders. Hij was van jongsaf onder de soldaten groot geworden, maar hij was toch heer van Mormerland, Overledinger- en Reiderland, in welke bezittingen hij in 1424 bevestigd werd door Occo II, Keno's zoon, zo als diens vader het hem gegund had.. Zijn streven was, de Ommelanden aan zijn bestuur te onderwerpen en aan de Stad te onttrekken. Zo stond hij aan het hoofd der Vetkopers tegen Coppen Jarges, toen hij de Stad in 1415 innam.. Bij zijn dood kregen zijn vier kinderen elk een bรถrg: Amke kreeg Winsum, Bawe Dijkhuizen, Sjabbo Garreweer en Ulske het huis Oosterwijtwerd. Ulske was getrouwd met Unico Ripperda van Farmsum.. Hij was gebeten op de Vetkopers, die in 1428 een verbond met de Stad gesloten hadden. De voornaamste man daarvan was Hiddo Tamminga, van Hornhuizen, die door Ukena werd gevangen genomen.. In drift stak hij Hiddo, die ongewapend voor hem stond, dood. Om 't weer goed te maken, liet hij Hiddo's zoon Ewe trouwen met zijn eigen dochter Bawe.". Kinderen in Overledingerland werden nog eeuwen daarna bang gemaakt voor de "flegende Focko", die rusteloos in stormnachten door de lucht rijdt.". Volgens Carl Woebcken in "Kurze Geschichten Ostfrieslands" (blz. 87) had hij een rijzige gestalte, was een kop groter dan het volk; zijn mensen vertrouwden hem blindelings en volgden hem zelfs tegen een gewelddadige overmacht. Hij liet als hoofdman van Keno tom Brok de Fockenburg te Leer bouwen.". Uit deze relatie 4 kinderen, gehuwd (ongeveer 46 jaar oud) (1) in 1411 met 936627. Hiddeke, dochter van Sjabbe van Garreweer[p. 186]. Uit dit huwelijk 2 dochters: 1. Ulske, geboren te Appingedam circa 1431, overleden (ongeveer 21 jaar oud) te Appingedam in 1452, zie 468313[p. 181]. 2. Bawe, relatie met Ewe Ewsema, hoofdeling op Dijkhuizen.

185


936704. Gerardus Lewe, zoon van Albertus Lewe en Hylke Onsta[p. 186], geboren te Groningen circa 1359, Heer van Ulrum, Burgemeester, overleden (ongeveer 27 jaar oud) in 1386, relatie met 936705. Adda Ubbena. Woont op Asinga in 1264. Uit deze relatie 2 zonen: 1. Meinoldus, geboren te Groningen circa 1405, overleden (ongeveer 36 jaar oud) circa 1441, zie 468352[p. 182]. 2. Lubbert, geboren in 1415, Burgemeester, overleden (ongeveer 31 jaar oud) in 1446. 937352. Michiel van der Hagen, relatie met 937353. Catharina Pipenpoy. Uit deze relatie één zoon: 1. Michiel van der, overleden te Antwerpen in 1464, zie 468676[p. 182]. Generatie XXI (edelbetovergrootouders) 1872896. Hendrik Clant, relatie met 1872897. Anna Polman. Uit deze relatie één zoon: 1. Otto (Polman), zie 936448[p. 182]. 1872898. Tamme Gockinga. één dochter: 1. Hille / Hisse, zie 936449[p. 182]. 1872960. Adde Addinga, geboren circa 1330. één zoon: 1. Egge I, geboren circa 1360, overleden (hoogstens 31 jaar oud) voor 1391, zie 936480[p. 182]. 1873252. Uko Ukena, relatie met 1873253. Amke van Lingen. Uit deze relatie één zoon: 1. Focco, geboren te Edermoer, Ost Friesland in 1365, overleden (ongeveer 70 jaar oud) op 29 augustus 1435, begraven te Appingedam, zie 936626[p. 184]. 1873254. Sjabbe van Garreweer. één dochter: 1. Hiddeke, zie 936627[p. 185]. 1873408. Albertus Lewe, zoon van Johan Lewe en Hille Asenga[p. 186], geboren in 1198, relatie met 1873409. Hylke Onsta. Uit deze relatie één zoon: 1. Gerardus, geboren te Groningen circa 1359, overleden (ongeveer 27 jaar oud) in 1386, zie 936704[p. 186]. Generatie XXII (edeloudouders) 3746816. Johan Lewe, zoon van Albertus Lewe (Ridder, woonde anno 1142 op de burcht Horst in Drenthe.) en NN de Runen[p. 187], geboren circa 1172, relatie met 3746817. Hille Asenga. In 1208 heer van Ulrum. Erfdochter van Ulrum. Uit deze relatie één zoon: 1. Albertus, geboren in 1198, zie 1873408[p. 186].

186


Generatie XXIII (edeloudgrootouders) 7493632. Albertus Lewe, Ridder, woonde anno 1142 op de burcht Horst in Drenthe, relatie met 7493633. NN de Runen. Uit deze relatie 3 kinderen: 1. Johan, geboren circa 1172, zie 3746816[p. 186]. 2. Geert. 3. Ida, relatie met Folkerd, kastelein in Coevorden.

187


Index

Index -

Aaltijn *1704, 72 Aeilcke *1494, 133 Aelcke, 151 Aelke *1521, 111, 128 Alcke *1539, 148 Anna, 100, 115, 122, 133, 134, 139, 149 Anna †1606, 154, 165 Anna †1617, 146, 161 Anna Krol, 21 Annetien, 103, 120 Ave (?), 120, 137 Ave......., 80 Barbara, 137 Bauwe *1543, 118, 135 Bylcke *1600, 96 Claes, 163 Claeske, 89, 105 Diure *1474, 175, 180 Doede, 135 Dymmeke *1453, 181 Eeuwe, 99 Egbertien, 119 Elisabeth *1442, 180, 183 Elteko, 170, 176 Elteko *1461, 150, 163 Eltie, 118 Engelke, 139, 152 Esse *1547, 137, 151 Etien, 119, 137 Ette, 169, 175, 180 Evertje *1597, 151 Eye *1577, 134 Eyske, 54, 72 Febe *1567, 134, 138 Fenna, 37 Fenne, 154, 164 Fenne *1572, 118, 134 Fenne *1591, 119, 137 Focke, 150 Folkerd, 190 Foppe *1472, 149 Frouwe *1489, 133, 149 Frouwe *1542, 152 Frouwe *1552, 116, 134 Geert, 131 Geertje *1533, 117, 134 Gepke *1570, 114 Grete, 115, 133 Grete *1571, 117, 135 Griete, 98 Griete *1572, 137 Harm *1707, 72 Harmen *1527, 117, 134 Haycke *1498, 149 Hendrickje *1553, 101, 117 Hiddeke, 184, 188, 189 Hille *1539, 132 Hindrick *1552, 119, 137 Hindrick *1560, 137 Hissa *1452, 180, 183 Icke *1529, 118

Icke *1554, 116, 134 Ide......., 138 Imel *1345, 185 Ise *1495, 161, 169 Janne (Johanna), 173 Jantien, 120, 138 Jantien *1580, 99 Jantjen *1582, 102, 119 Jantyn, 102 Liure, 175, 180 Lubbe, 137 Lucretia *1584, 96, 116 Luppe, 112 Meenke *1584, 136 Meentke *1540, 115 Meindert, 114 Meindert *1540, 114, 133 Menje, 139, 153 Moeder *1560, 118, 135 Naentie *1589, 82, 98 NN *1605, 96 NN......., 31, 37, 81, 85, 95, 96, 98, 102, 104, 112, 115, 117, 120, 121, 129, 131, 135, 138, 151, 164, 171, 176, 181 Pieter, 120 Pieter *1698, 72 Poppe, 132 Remke *1490, 133 Rene, 145, 159 Renske *1555, 96, 111 Renske *1619, 82 Rikste, 94, 110 Rixte, 84, 100 Rixte *1547, 95, 136 Rixte *1557, 112, 129 Roelf *1702, 72 Roelfyn, 145, 159 Roelofje, 174, 179 Sicco, 145, 159 Stijne, 118 Sybelcke, 149 Teetje, 82 Tiacke *1578, 112 Tibe, 95 Trijne, 98 Trijne *1550, 150 Trijne *1629, 120 Trijne *1662, 50, 65 Trijntie, 53, 71 Tyacke, 133 Wapke *1570, 132 Weije *1552, 113, 129 Wendel *1580, 136 Wijpke, 104, 120, 137 Wupke *1577, 96, 112 Wupke *1607, 97

[Plaatsen]

Winschoten, 5

AA

NN ter *1427, 177, 181

Aaldriks

Tyaecktjen *1679, 50 188


Index

Aaldrix

Adriaans

Aapkens

Aeickes

Abdena

Aeijlckes

Abel

Aeilkes

Eppo, 102 Eena *1609, 84 Reinste, 181, 184 Esse *1723, 50

Abels

Abel Jans *1665, 38, 50, 65 Albert Jans, 80, 81 Anja *1737, 31, 39, 52 Anje *1671, 52, 69, 85 Anna *1605, 85, 102, 119 Boelman, 85 Engel *1633, 83 Evert, 94 Evert Jans, 80 Freerk Jans *1794, 32 Geert Egberts, 46 Geertken *1590, 94 Geeske Jans *1640, 80, 81 Haijcko, 86, 102 Hilwert Jans, 80 Jan......., 32, 52, 65 Johan, 65, 79, 81, 94 Lucke Jans †1679, 80 Mense *1728, 31, 38, 50 Mense Johans, 80 Rixte Wubbes *1628, 86, 97, 102 Stientje *1742, 52 Swaenke, 70, 86 Teube *1727, 50 Teupke *1731, 50 Tiaktie *1725, 50 Wubbe *1585, 95, 97

Abrahams

Job......., 139

Abrams

Stijntje, 73

Ackinga

Ebbe, 181, 184 Hisse *1380, 177, 181, 184

Adams

Adam Adolfs, 39

Adden

Freerck *1710, 75

Addens

Elso, 50

Addinga

Adde *1330, 185, 189 Adde †1391, 186 Bole †1400, 186 Egge I *1360, 183, 185, 189 Egge II †1475, 176, 181, 184 Elisabeth *1520, 166, 171 Haye I †1443, 181, 183, 186 Haye II †1492, 171, 176, 181 Haye III *1516, 172 Hayo, 158 Jurgen *1494, 165, 171, 176 Margaretha †1568, 155, 165, 171

Adius

Johanna, 126

Geert *1573, 143, 158, 168 Frerick, 138 Emmo *1535, 132 Berent *1674, 66 Trijntje *1648, 82, 83

Aeissens

Abel *1585, 102, 119 Aeisso *1576, 134 Benno *1577, 134 Oompke *1576, 99, 116, 134

Aelders

Harmen *1592, 102 Otto, 118 Stijne, 118

Aelderts

Sebo *1576, 115

Aeldricks

Thede, 98

Aelkens

Koeno *1649, 83

Aeylckes

Eeske *1617, 112

Agterhout

Johanna van, 159, 168

Aielkes

Boele, 50

Aijlkes

Hindrik *1716, 57

Aijsingh

Jantien Aijckes, 97

Aijssens

Assa *1629, 103

Aikes

Johan *1523, 111, 128

Ailkens

Harcko *1565, 117, 135

Aisingh

Berent Dethmers *1625, 97, 102

Akkerman

Jan Oltmans, 44 Oltman Jans *1822, 44

Alberda

Anna, 155 Ave......., 140 Clara *1686, 107 Derck, 155, 165, 171 Duurt, 171 Edzard Reint *1708, 106 Elisabet *1665, 123 Evert *1677, 123 Geertruid *1628, 142, 156 Johanna, 140 Johanna †1695, 142 Johanna Catharina *1729, 91 Mello *1642, 106, 122, 140 Mello *1680, 123 Pabe †1617, 165 Peterken *1575, 156 Reiner, 165 Reint, 165, 171 189


Index Reint *1586, 122, 124, 140, 155 Reint *1639, 156 Reint *1663, 91, 106, 124 Reint *1666, 123 Reint op 't Zandt †1626, 140, 155, 165 Reneke, 171, 177 Unico *1668, 123 Unico *1670, 123 Unico *1675, 123 Unico Evert *1714, 106 Willem *1632, 140 Willem *1672, 123 Willem *1710, 106

Alberda van Eenum

Catharina Magdalena *1699, 76, 91, 107

Alberda van Ekenstein Onno Joost *1709, 106

Alberda van Nijestein

Josina Petronella *1724, 60, 76, 91

Alberda van Rensuma

Mello *1701, 76, 91, 106

Altgers

Claes Thijs, 165

Altinck

Bernardt Luithiens, 146

Alting

Bernardus *1598, 157 Ludolph, 157 Roelof, 159 Roelofje †1689, 126

Altingh

Anna Maria *1638, 146

Alveringh

Geert Harms, 70, 86

Amses

Eltje *1489, 133 Eltje *1509, 98, 115, 133 Ewe *1490, 133 Ulphert *1489, 133

Amsinga

Hitje Siaddes, 46 Trijntje Hitjes *1777, 46

Alberda van Scheltkema Nijenstein

Ananias

Alberda van 't Zandt op Eenum

Andelbeek

Suzanna Elisabeth *1700, 106 Reint *1630, 106, 124, 140

Albers

Aeltjen, 65 Tibe, 74, 89

Alberts

Aaltje, 44 Anje, 43 Auke *1639, 84 Berend *1738, 48, 63, 78 Catharina, 159 Dedde *1596, 99 Eltje *1615, 139 Engel *1635, 82 Fokje, 43 Frericktien *1625, 136 Geertruit *1644, 99 Hillo *1570, 97, 114 Hindrik *1625, 138 Ida......., 69 Jan......., 89, 105 Johanna, 51 Kenne *1629, 116 Lupke *1627, 139 Reenke *1619, 104, 121, 139 Trijntje, 40, 52, 65, 70 Ude......., 85

Alders

Adde *1605, 116 Jan *1681, 71, 87, 103

Aldringa

Geertruida *1661, 106

Alers

Aylcken *1593, 114

Alerts

Feije *1587, 82, 98, 114 Poppo, 116

Allerts

Willempien *1847, 25 Anna Bettes *1810, 44 Bette *1829, 34 Bette Harms *1775, 34, 44, 57 Bouchien *1834, 21, 29, 34 Freerk Bettes *1803, 44 Gepke *1844, 35 Harm Bettes *1801, 29, 34, 44 Harmanna *1845, 34 Hilliena *1847, 34

Andries

Jan......., 55, 72 Renko, 88 Rijko, 67

Anijs

Anna, 132

Anthonius

Bouwgien, 34, 44

Antonij

Bouwke *1776, 44

Arends

Baucke *1729, 64 Eeja, 57 Hille, 97 Hinderk *1718, 89 Jan *1711, 88

Arents

Barber †1565, 147, 161, 170 Herman, 119 Ykje *1643, 85

Asenga

Hille, 189

Asinga

Emeke †1509, 177, 182

Atzema

Eizo *1843, 34 Geert Lamberts, 34

Lupke *1585, 138

Autiens

Jantje, 48, 63

Autkens

Alles

Ebo......., 119 Mene *1504, 163, 171 190


Index

Ayckema

Truida *1514, 172

Ayckes

Ayke †1752, 56, 74 Cornelliske *1654, 102

Ayels (Aeiles) Wüpke, 122

Ayelts

Pieter *1608, 66, 80, 81

Aykema

Truida, 166, 173

Aylens

Elthie *1530, 171 Hille *1500, 149, 163, 170 N. *1497, 170

Ayolts

Rixte *1666, 70, 83

Ayses

Jan *1664, 102

Aysses

Hille *1631, 116

Aytes

Euwe *1610, 138

Backer

Cornelis, 60 Jan Willem Jacobus *1775, 60

Trijntje *1795, 45

Balveren

Adriana van, 168, 174

Bannerhuis

Jucke toe, 161, 170

Baroldes (Barelds)

Hinrick, 157, 167 Hiske *1565, 142, 157, 167

Barsens

Heyle, 158, 167, 174 Willem van, 167, 174

Bartelds

Foske, 103 Haike, 103 Helena *1912, 4 Hille, 103 Jan......., 103, 120, 138 Woltje, 46

Bartels

Elsyn, 73 Harm *1765, 44 Onno *1668, 73, 87, 103

Bartelts

Lucke *1609, 137

Bassendr

Alijdt Henric, 127, 146

Baerle

Beerents

Bakker

Begeman

Cornelia van *1560, 127, 147, 162 Cornelis van, 147, 162, 170 Gherit Anthoniszn van, 162, 170 Heike Andries, 53

Balkema

Alje *1821, 37 Alje Jans, 37, 49 Antje *1815, 37 Fobbo Jans *1823, 25, 31, 37 Geertje Aljes *1796, 49 Gerhard *1830, 37 Gerrit Uittien *1817, 37 Grietje *1826, 37 Harm *1797, 49 Jan Aljes *1795, 31, 37, 49 Klaastina *1861, 14, 25, 31 Tidde Aljes *1807, 49

Ballen

Derk van, 173 Johan van †1593, 173

Balsters

Aaltje *1756, 58 Aaltje Harms *1763, 58 Cornelius van Lessen *1752, 58 Eefke *1800, 45 Eefke *1802, 45 Geeske *1758, 58 Harm, 58, 74 Harm *1753, 58 Harm *1754, 58 Harm *1794, 45 Harm †1787, 44, 58, 74 Harm Harms *1760, 35, 44, 58 Jan *1807, 45 NN *1757, 58 Tjabe Harms *1766, 58

Anna *1708, 51 Anna Elijsabeth *1680, 64 Berent Berents *1643, 82 Grietje *1880, 20 Oltman *1853, 20

Beima

Jan Juckes []1564, 147, 161, 170

Beke

Adriaen van der, 179

Beneken

Harm Warners, 55

Beninga

Cecilia Egersdr., 141, 155

Bennes

Foske *1638, 97 Weia *1734, 51

Benninge

Hebbele, 167, 174, 179 Sicco, 174, 179

Berchuijs

Tjaard van *1655, 126

Berchuys

Albert van, 126

Berdijn

Elisabet, 63, 78

Berends

Aapke, 47, 59 Albertje *1733, 50 Eggo *1726, 71 Geert, 42, 54 Hemme *1730, 72 Henrijka *1745, 72 Hillechien *1740, 72 Hillechien *1742, 72 Jan *1641, 120 Jan *1737, 72 191


Index Jantje, 71, 87 Jantjen *1735, 44, 57, 71 Melcherts, 55 Tia *1583, 95, 111

Ayelke, 50 Foppe, 79, 94

Boelken

Albert, 97

Berens

Boelkens

Berents

Boelmans

Hindrikjen, 79, 94 Aeilko *1640, 66, 86 Albert, 63, 78 Albert *1713, 69 Alijt, 114 Berent, 69, 86 Berent *1564, 114 Geesien, 50 Geeske, 119 Uucko *1604, 81, 95

Bergaigne

Cornelia de *1618, 93, 109, 127 Johan de †1611, 127, 147, 162 Johannes de *1580, 109, 127, 147 M. de, 162, 170

Bergen

Geeske van *1564, 169 Gerrijdt van *1562, 169 Margaretha van *1566, 145, 160, 169 Wessel van *1536, 160, 169

Bernhardi

Henricus *1577, 82

Bertling

Adriaan *1745, 77

Berum

Bernhard van *1636, 123 Everdina Cornera van *1678, 123

Bettes

Aafke, 44, 57

Beukeringh

Johannes, 164

Beyma

Jucke Jans *1542, 127, 147, 161 Tieth *1586, 109, 127, 147

Bijmolt

Annechien Kaspers *1792, 53 Kasper Antonie, 53

Billinks

Maaijke *1510, 169, 176

Bisschops

Diaanken *1484, 176, 180

Blaauw

Grietje *1900, 21 Siebrand, 21 Trientje, 29 Wopke Epkes, 37

Blijleven

Barbelen, 162, 170

Boddema

Henderikus *1877, 22 Trijntje *1919, 22

Boekhoud

Hebel Geerts, 35

Boelens

Berend, 50 Frouwe *1590, 82, 98 Haycke *1628, 138

Boeles

Roelf *1589, 97 Albertje *1745, 38 Mayke *1688, 85

Boelmans ter Haar Frerickien, 86, 136

Boels

Claes Jansz, 183, 185 Laurentia †1485, 179, 183, 185

Boer

Albert *1952, 6 Conrad Everts de, 75 Geerd Jannes de *1720, 75 Geesina Dawiena de *1922, 5 Jannes de *1696, 75 Theo *1981, 6

Boerema

Albertina *1871, 31 Clara, 37 Dina, 37 Geesje *1831, 30, 31, 37 Harmanna Paulina Henrica *1862, 31 Hillechien Willems, 36 Jacob Klaassens *1813, 28 Jan *1799, 30, 31, 37, 48 Jan......., 48, 63 Jansje *1866, 31 Klaas, 37 Klaas Jakobs *1847, 28 Klaas Jans *1769, 37, 48, 63 Rieka, 31 Trientje *1836, 25, 31, 37 Trientje *1857, 31

Boerma

Aldert, 29 Anthony Ewoudt *1889, 25 Anthony Ewout *1859, 14, 25, 31 Catharina Klaastina *1894, 25 Fokko *1892, 25 Klaas *1867, 29 Klaastina Albertina *1901, 25 Pieterdina Catharina *1891, 9, 14, 25 Pouwlina Albertina Hendrika *1896, 25

Boersma

Anne *1898, 21 Hendrik, 21

Bolhuis

Jantje, 29 Willem *1876, 29

Bonckes

Tiardt *1606, 99, 101

Bonnema

Johan Albert, 122, 140 Wilhelmina van *1628, 105, 122, 140

Bontkens

Sebo *1611, 116

Bontkes

Bontko Jans *1692, 52, 67 Frouwe *1718, 52 192


Index Geertje *1835, 98 Jan *1650, 67 Tjark *1584, 151 Tjark *1650, 104 Udo *1587, 120, 138, 151

Boone

Barbara, 183

Bootsma

N. *1649, 101

Borch

Albert Jurjens ter *1511, 171 Albert ter *1415, 176, 181 Alcke Hiskes ter *1555, 164 Boelman Hiskes ter *1540, 136, 151, 164 Elze Hiskes ter *1486, 176 Engelbert Boelmans ter *1580, 151 Hiske Alberts ter *1445, 171, 176, 181 Hiske Hiskes ter *1550, 164 Imel Boelmans ter *1570, 151 Jacob Hiskes ter *1545, 164 Jurjen Hiskes ter *1477, 164, 171, 176 N. Jurjens ter *1515, 151, 164, 171 Swaentje Boelmans ter *1572, 111, 136, 151 Wendel Boelmans ter *1578, 151 Wibbe Jurjens ter *1509, 171 Wubbe Hiskes ter *1555, 164

Borg

Autje Jantje *1914, 21

Borgers

Jacob Jans, 43 Rindeltje Jacobs *1806, 43

Borgh

Frerickje Jacobs ter *1665, 81 Jacob Jurjens ter, 81 Johan ter *1460, 182 Steven ter *1420, 182

Borritz

Aicko *1604, 99

Bos

Antje Benes te *1794, 49 Bene Derks te *1759, 49 Klaaske Jans, 31, 37 Lidewij Reints *1808, 28 Pieterdina (Pieterke) *1829, 25, 31, 38 Wiepke Hindriks, 28

Bosma

Geertje *1866, 25 Hindrik Heikes *1794, 40

Bosscher

Janna Harms, 47

Bothenius

Ida Elisabeth *1706, 108 Louis, 108

Botnia

Bouk van †1633, 155

Bovenhuis

Hilligje Tonnis *1809, 41 Tonnis Hindriks *1779, 41

Braam

Barteld *1826, 33 Jan Boukes *1754, 33

Brakell

NN van, 158, 168

Bralts

Femmigje *1866, 30 Wijbe, 30

Brands

Pia *1930, 5 Pietertje *1930, 5

Brants

Garbrant Tymens, 99 Petertien Garbrants *1608, 99

Bregenbeek

Hindrick, 100 Roelf *1598, 100

Brengers

Grietje Klaassen *1785, 41 Jantje Klasens *1792, 41 Klaas Ebes, 41

Brilman

Hendrika, 47 Hendrikjen Gerdina, 47

Broek

Fossa Tom *1370, 185

Broekhuis

Martje Jans, 49

Broers

Garrelt *1646, 118 Geertke Johans *1545, 112, 129, 148 Geseke Johans *1543, 148 Johan *1550, 148 Johan *1570, 129, 148 Swaencke *1557, 148 Wilcke *1548, 148

Broersema

Anna, 171 Hille, 155, 165

Brondsema

Freeke Bronts *1787, 28, 32, 40

Brongers

Wibina, 56, 73

Bronts

Martien, 88

Brontsema

Bront Hayes *1742, 32, 40, 53 Cornelis *1708, 40, 53, 71 Pieter, 53, 71

Brouwer

Jan Engels *1706, 52 Kees, 5 Kornelis Wilhelmina Maria, 5 Marcel Robbert *1968, 5 Trientje Arends, 32

Broyls

Giselina, 157

Bruggers

Albertjen Elses *1717, 70 Else *1535, 96, 112, 128 Else *1666, 70 Elso *1608, 66, 81, 96 Engel, 112, 128 Engel *1575, 81, 96, 112 Epke Harberts *1755, 39 Geertien *1640, 82 Grietie Elzes *1650, 50, 66, 82 Harbert Elses *1720, 39 Renske, 82

Brugsema 193


Index Albert Berends *1772, 37, 48, 63 Jansje *1806, 30, 31, 37, 48

Christiaans

Bouwe *1706, 66

Brugsma

Claassens

Bruiningh

Claesen

Anna Jacoba *1809, 48 Geert Hindricks, 96 Swaencke Geerts *1597, 96

Bruins

Geeske Uffen, 58 Gunster, 46 Jurjen *1808, 46

Brunsveld

Anna Margaretha van *1701, 92 Hendrick, 126 Theodorus *1672, 126

Buekerincks

Jenneken †1627, 139, 154, 164

Buiten

Jan Jans *1652, 121

Bulthuis

Jan Jacob *1911, 4 Jannie *1945, 4 Jantje Helena *1945, 4

Bunnekes

Tjark, 151, 164

Bunnes

Ebbo *1572, 112

Bunteke

Hillens *1531, 135, 149, 150, 163

Buttingha

Clara van *1695, 108 Nicolaas van *1643, 108

Buurma

Friesina *1848, 33 Pieter Jans, 33

Caerlewijck

Anna van, 147

Cammingha

Graets van *1486, 165, 172

Camp

Herman Berents ten *1589, 151

Campe

Geertje Berends ten *1575, 136 Lamme Hermans ten *1620, 104 Swaencke Geerts ten *1595, 151

Capelle

Cathelyn van *1517, 147, 162, 170 Matheus van der, 162, 170

Caspers

Jan *1722, 55

Cater

Claas, 165, 166 Hille, 166 Luurt, 165 Maria, 181, 183

Celosse

Arend *1480, 176, 180 Elisabet, 122 Folkert, 105, 122 Ian......., 122 Margaretha *1553, 147, 169, 176 Margaretha *1667, 90, 105, 122 Pieter *1506, 169, 176, 180

Jan......., 85 Anje, 94, 110

Claessen

Auke *1700, 53, 72, 87

Clant

Amelia Maria *1682, 123 Anna, 156 Baudewina *1664, 123 Bouwina *1671, 123 Edzard Jacob *1584, 123, 141, 156 Egbert *1634, 106, 123, 141 Egbert †1590, 141, 155, 158, 165 Elisabeth, 141, 155 Epo......., 171 Gratia Maria †1644, 141, 156, 158 Gratia Susanna *1630, 141 Hendrik, 185, 189 Henricus, 181, 183, 185 Josina Petronella *1676, 91, 106, 123 Lutgert *1591, 142, 158 Margrieta (van Menkema), 141 Maurits *1667, 123 Nese, 174, 179 Osebrandt, 172 Otto (Polman), 183, 185, 189 Teteke, 171

Clant in Scharmer

Alardus (Alert), 171, 176, 181 Otto, 176, 181, 183

Clant tot Stedum

Egbert, 165, 171, 176, 179

Clant van Menkema Alert, 171, 179

Clant van Nittersum Eilco, 155, 165, 171

Clant van Stedum

Anna *1597, 124, 141, 142, 158 Helena *1657, 123

Clasen

Susanna Maria Jacoba, 47

Clifford

Agnes Maria, 60

Clinge

Anna Maria *1650, 108, 124 Johan *1624, 124

Cluivinghe

Jacobs Hindriks *1572, 145, 159

Cnotte

Claes, 116 Hiske *1581, 116

Cock

Adolf Adams ter, 39

Cockinga

Betha, 176

Coedijckx

Margriete, 127, 147

Coenders

Albert *1449, 181 Albert †1644, 141, 156, 166 Coert *1417, 177, 181 194


Index Gese, 172, 177 Harmen *1514, 173 Hendrick *1445, 172, 177, 181 Johan, 166, 173 Johan (Jan) Burgemeester *1510, 172 Johan *1443, 181, 182 Johanna, 140, 155 Ludolf *1470, 173 Mello, 156, 166, 173 Mello *1540, 172

Coenders tot Ewsum Abel *1564, 156, 166

Coenders tot Klinkenberg

Petronella *1635, 123, 141, 156

Coenders van Helpen

Allard †1633, 141, 156, 166 Anna *1599, 141, 156 Bauwina †1667, 123, 141, 156 Derck *1509, 156, 165, 172 Evert *1472, 165, 172, 177 Melchior †1628, 166 Willem *1572, 166

Coerts

Eltio Johans *1553, 102, 118, 133 Geertruit *1601, 81 Hinrick *1516, 150 Icke Johans *1548, 98, 115, 133 Johan *1514, 115, 118, 133, 150

Coijlers

Edo Harms *1575, 111

Colters

Albert *1550, 148 Rixte Jarckes *1602, 136 Sicko, 148

Condeman

Jan (Johan) Geerts *1608, 65, 81

Coninck

Johanna, 166, 173

Cornelis

Albert *1610, 114 Claes *1674, 72, 87 Hindrik, 151 Jacob *1651, 121 Jan......., 104, 122, 139 Jantje *1697, 57, 74, 89 Philippus †1641, 139 Stijne, 139 Wijpke, 55, 72

Corneliszn

Sebrecht, 162, 170

Cornelius

Klaas, 73 Phebo, 104 Trijntje *1660, 104

Cornellis

Otto *1736, 44, 57

Courtz

Hendrikje, 30

Crans

Brechyn †1678, 125, 145, 159 Luitjen †1629, 145, 159 Wobbegyn, 145

Cronström

Christina Elisabeth von, 91

Cruidenier

Harmanna *1672, 77, 91, 92, 109 Samuel, 92, 109

Cruisinga

Hillegien, 53, 71

Cuoniets

Micheline, 154

Dallinga

Albert Hindriks *1791, 43 Hindrik Wubbes, 43 Martje Reints *1767, 39 Nantko Jans *1743, 52 Trijntje Rigtes *1825, 28

Dam

Albert Jans van *1816, 43 Jan Gerkes van, 43 Phillipa van, 109

Dedem

Elizabeth van, 171, 176

Deijk

Saapke van, 31

Delden

Harm Nannes van, 31 Juko Harms van *1764, 31

Dennetieres Louis, 167

Dercks

Gerritje †1751, 64 Griete, 103, 119 Hindrick, 134 Jan †1705, 89, 105

Derks

Aafke, 87 Abel *1706, 39, 52, 69 Anna *1603, 112, 116 Anna *1696, 52, 53, 67 Auke *1678, 79, 94, 110 Elisabeth *1678, 52 Eltje, 115 Focke *1635, 69, 85 Geertje, 112 Haijo *1580, 118 Jan *1606, 82, 97, 112 Jan......., 119 Lijsbeth *1699, 67 Lubbert *1605, 112 Luiken *1702, 38, 51, 67 Lysbeth *1678, 52 Martjen *1699, 69 Meindertjen *1603, 112 Mense, 57 Trijntje *1640, 98 Willem *1603, 112

Derksen

Arent, 64

Dethmers

Abel Jacobs *1769, 26, 31, 39 Anje Abels *1803, 32 Anna Abels *1811, 19, 26, 32 Bouke *1707, 69 Detmer Sibolts Fransens *1703, 68 Eelberen Sybolts *1701, 69 Eiske *1711, 69 Hessel Sibolts *1705, 39, 52, 68 195


Index Jacob Abels, 32 Jacob Abels *1818, 32 Jacob Hessels *1732, 31, 39, 52 Sibolt Reempt *1675, 52, 68, 85 Willem Abels *1806, 32 Willem Hessels *1737, 52 Willem Jacobs *1777, 39

Detmers

Franciscus Johannes *1716, 68 Frans Jans *1671, 85 Hendrik, 65 N. *1673, 85

Diddens

Bontie *1600, 98 Bontje, 85, 101, 117 Eelberen Sybolts *1645, 68, 85, 101 Ida......., 58

Dieken

Reemt, 175

Dieters

Gessie *1730, 59, 76

Dijk

Albert Pieters van *1802, 44 Eelke Borgerts van *1803, 42 Pieter Stoffers van, 44

Dijkema

Jan......., 30 Janneke *1879, 30 Marie Eltjes *1784, 57

Dijkhuis

Lammechien Sjabbes van, 105

Dijksterhuis

Luirt Manninga tot, 172 Willem Alberda van *1674, 107

Dijkstra

Cornelias Tjaarts *1805, 36 Geertje Tammes *1785, 45 Geertje Tjaarts *1821, 36 Hindrik Tammes *1789, 45 Johannes Tammes *1797, 45 Lupke Tammes *1793, 46 Lupke Tjaart *1819, 23, 30, 36 Tamme Tjaards, 36, 45 Tjaaktje Tammes *1788, 45 Tjaard Tammes *1780, 30, 36, 45 Wijbe Tammes *1783, 45

Ditmars

Gysele Alberts †1651, 84, 101, 117

Diurcken

Lubbina *1628, 124

Doedens

Boucke *1602, 85, 102, 118 Doede Albertus, 47 Doetje *1827, 47 Frederick, 116 Frerick *1604, 116 Haycke *1603, 118 Hilleke *1605, 118 Tjark *1554, 118, 135 Tyawe, 115

Doens

Anna, 101 Jacob *1562, 135

Donga

Habbigje *1643, 156

Dongen

Frederik Hendrik van *1703, 106 Johanna Agnes van *1730, 106

Donselaar

Jan Arents *1795, 46

Doornbos

Amel Jacobs *1782, 41 Eisso Jan(s) *1757, 43 Geessien *1875, 20 Jacob Theodorikus †1800, 41 Jan *1839, 20, 34 Jan Eisses *1800, 34, 43 Jantje Eisses, 34

Dortmans Dost

Jan......., 35

Douwes

Adde *1673, 75 Grietje, 37

Draecx

Margrieta †1555, 173 Willem, 173

Draijer

Derk Derks, 34 Fokje *1854, 34

Dutrieux

Judith *1582, 109

Dyken

Emmo *1518, 160, 168, 175 Frouwe, 175 Gerlt, 169

Dyuts

Sijben *1495, 114, 133

Ebbens

Foske Freerks *1719, 58 Foske Harms *1797, 33 Freerk (Frerik), 58 Hemmo *1548, 131

Ebbes

Bonno *1601, 112 Lieuwe Vreeks (Freriks) *1723, 75

Ebelens

Eppo *1564, 99, 112, 115, 133 Freske, 133 Sijbele *1563, 134

Ebels

Eltio *1567, 134 Eppo *1608, 101 Frerik *1563, 134 Hiltio *1608, 101 Meerten *1645, 88, 104, 120 Reint *1648, 120 Tyacko *1565, 134 Wijpke, 51 Willem, 70, 86

Ebens

Tiacke *1592, 113

Ebes

Bauwe †1695, 119

Echten

Anna Christina barones van *1719, 91 Grete van *1422, 182 Nicolaas Harmen van *1690, 91 196


Index

Echten tot Echten

Johan van *1680, 91

Eck

Cornelis van, 168, 175 Johanna van †1586, 158, 168, 175

Edes

Albert *1603, 110 Berend Jacobs *1660, 81 Berent *1525, 110, 127 Berent *1594, 81, 95, 110 Ede Berent *1559, 95, 110, 127 Ede Berents *1620, 95 Engele *1596, 110 Evert Jacobs *1668, 81 Geert Jacobs *1660, 81 Geertruit *1572, 119, 137, 151 Gerdtien *1601, 137 Harmke Berents *1632, 95 Jacob Beerents *1630, 65, 81, 95 Jantje, 80 Johan *1600, 103, 119, 137 Kier *1603, 137 Lamme, 151 Sijpke Jacobs *1662, 81 Teube Jacobs *1666, 50, 65, 81 Wilcke Berents *1625, 95 Willem Berents *1630, 95

Edsens

Tiapko *1551, 117, 134

Edtzkens

Hille, 85

Edzards

Haicke *1577, 134 Hindrik, 50 Sypken *1578, 99, 116, 134

Edzekens

Ebel *1540, 115, 133, 134

Edzens

Jantje *1660, 68, 69 Onno *1604, 112 Stijne *1600, 103

Edzes

Aaltje, 47, 59 Anna *1640, 121 Edzo Egberd *1843, 28 Egbert Edzes, 28 Jacobjen *1683, 52

Edzesdr.

Anna []1575, 147, 162

Edzkens

Galtio *1552, 112, 129 Galtio *1625, 139 Remke *1613, 82, 97, 114

Eebels

Meerten *1570, 118, 134, 138

Eebes

Lisabeth *1752, 76

Eefting

Antje Harms *1799, 46 Harm Geerts, 46

Eeling

Margien Luigies, 37

Eelsinck

Wibbe *1490, 128, 148

Wibbeke Willems *1545, 128 Willem Wubbes *1520, 110, 128, 148

Eelsingh

Albertien Wubbes *1593, 81, 110 Boelman Willem *1624, 86, 102 Boelman Wubbes *1584, 111 Jantien Boelman *1655, 67, 86, 102 Mapke *1605, 111 Naencke Wubbes *1580, 111 Naeneke *1525, 110, 128 Teube Wubbes *1592, 81, 95, 110 Willem Wubbes *1590, 102, 111 Willemcke Wubbes *1600, 111 Wubbe Boelmans *1655, 102 Wubbe Willems *1550, 95, 110, 128

Eelts

Albert *1585, 152

Eenjes

Eenje *1583, 82, 98 Eetje *1634, 117 Tiaecke *1615, 67, 82, 98

Eenum

Clara Alberda van, 123

Eewse

Susanna van (Ewsum), 141

Egberts

Aaltje, 35 Ayske *1653, 82, 83 Derk *1663, 51, 66, 67, 82 Derk *1729, 51 Egbert Hindriks *1761, 58 Engel, 73, 88, 104 Hindrik Ottes, 58 Jan *1616, 139 Jantje *1761, 32, 40 Luitje *1602, 115

Eggens

Anna *1579, 81, 96, 100, 112 Doe *1631, 118 Frerick Elzes *1722, 70 Harmen *1605, 112 Hebel *1617, 85, 102, 118 Hebele *1552, 118, 135 Hero *1502, 163 Hitjo *1631, 118 Petrus *1673, 66 Sijpko, 118 Tiacko *1620, 118 Tiapko, 132 Tonko *1498, 133, 149, 163

Egges

Anna, 121, 138 Else *1675, 66, 70 Moeder *1604, 117, 118 Renske *1674, 66 Rixte *1683, 38, 50, 66

Eichelberg

Elisabeth Hooftman van *1625, 156 Hendrik Hooftman van, 156

Eikes

Hille *1742, 42, 56, 74

Eilardus

Taalke (Ooijken) *1542, 127, 146, 161

Eilderts 197


Index Jan......., 75

Einjes

Jan Jans †1889, 33 Jantjen Jans *1834, 33

Ekens

Hendrik, 65

Elama

Peter *1650, 107 Wigbolt, 107

Elema

Imke Walles *1804, 49 Walle Jakobs, 49

Ellens

Aeyso *1549, 134 Rinnolt, 133

Ellents

Anna Engelina Geertruda *1725, 92 Coenraad †1691, 93 Gerard Coenraad, 92 Wolter Hendrik *1683, 93

Elleri

Edsart *1631, 99 Eppo *1627, 99 Frieske *1641, 99 Hillenius *1694, 69 Poppo *1623, 99 Remke *1635, 67, 70, 83, 99 Tette *1627, 99

Elsens

Ettjen *1642, 68, 84, 100

Elses

Beelke *1641, 100 Hero, 52 Reinder, 38

Eltekens

Assa †1623, 134 Ayle *1475, 163, 170, 176 Edze *1475, 176 Eltko *1525, 134, 150 Hille *1475, 176

Eltiens

Abeltien *1541, 115 Albert *1580, 121, 138, 152 Ayme *1585, 151 Bontko *1575, 152 Ewe *1569, 115 Marretjen *1585, 152 Nomno *1570, 152 Ocko *1575, 152

Elties

Anna, 137, 151 Bonneke *1634, 99 Emo......., 118 Epke *1585, 83, 98, 115 Eppo *1570, 152 Harmen, 98 Hemcke *1596, 65, 80, 81 Hommo *1652, 68, 69

Eltjes

Anje *1702, 94 Anje *1706, 64, 79, 94 Auke *1714, 94 Derk *1698, 94 Fecke *1631, 101

Gerrit *1700, 94 Gerrit *1704, 94 Gerrit *1709, 94 Gerritje *1717, 94 Grete *1638, 111 Hebel *1541, 115 Jannes *1701, 94 Ocko, 117 Remko *1612, 85, 101, 117 Richt *1605, 85, 102, 118 Siert *1569, 115 Trijntie *1712, 94 Trijntje *1710, 94 Wessel *1671, 54, 72

Eltkens

Elteko *1493, 133, 150, 163 Wijpcke *1529, 115, 118, 133, 150

Elzinga

Giesel Jans *1810, 33

Emes

Geeske *1636, 118

Emmen

Coenraad, 140 Dico, 180 Einke, 180 Elisabet, 140 Folphmer, 180 Gerit, 180 Hemma *1625, 107, 124, 140 Hendrik *1549, 169 Ide *1500, 168, 175, 180 Jan......., 140 Margareta *1617, 140 Maria, 140 Oesbrant *1448, 180, 183 Sara, 140 Suzanna, 105, 122, 140 Teelke *1554, 169 Ubbe, 180 Warnerus, 140

Emmes

Focktien *1595, 132 Sijben *1575, 97 Tjaackje, 101, 118

Emmius

Anna *1661, 91, 107, 125 Arendina *1652, 126 Arentje *1650, 126 Dyke *1543, 169 Egbert *1591, 160 Egbert *1596, 160 Egbert *1639, 145 Egbert Emmen *1545, 169 Elisabeth *1601, 160 Elisabeth *1629, 146 Jacob *1660, 125 Jacob *1664, 125 Margaretha *1625, 146 Margaretha Tjacomina *1667, 126 Remet *1541, 169 Samuel *1624, 107, 125, 145 Taetke *1651, 126 Tateke *1631, 146 Tateke *1637, 146 Tateke *1640, 146 198


Index Tateke Elizabeth *1657, 126 Tjacomina *1627, 146 Ubbo *1547, 145, 160, 169 Ubbo *1633, 146 Ubbo *1662, 125 Wesselius *1589, 125, 145, 160 Wesselus *1655, 127

Engberts

Geertruit *1639, 96 Jantje, 40, 53

Engbertsen

Jan......., 78, 94

Engelberti

Lambertus *1618, 101

Engelckens

Engelcke *1615, 96

Engelkens

Engel *1698, 51 Esse Mensens, 65, 79, 81, 95 Harmen *1505, 95 Hilwert *1555, 94 Talle *1736, 51

Engelkes

Anna Pieters *1767, 39 Willem †1625, 122, 139, 152

Engels

Hemko *1572, 100, 117

Ennes

Abeltje, 103

Entens

Amele, 141, 156, 166 Bawe, 156, 166 Geert, 167, 174, 179 Meyo, 156, 166 Nese, 158, 167, 174 Rolof, 174, 179 Teteke *1564, 156, 166

Entens van Mentheda Luka (Lucke), 142, 157

Epkens

Lupko *1500, 133, 149, 163

Epkes

Ebele *1596, 132

Eppens

Aeltien *1622, 118 Edzo *1627, 117 Elteke *1529, 150 Eltjo *1610, 99 Freeske *1591, 115 Grete / Grietje *1623, 85, 101, 117 Grietie *1611, 99 Hessel *1622, 117 Hillenius *1630, 67, 70, 83, 99 Hiltio *1539, 98, 115 Hindrick *1625, 118 Hommo, 116 Icke *1611, 99, 101 Ipo *1530, 150 Moeder *1600, 116 Moeder *1604, 116 Reint *1569, 116 Remmo *1530, 150 Roelefje *1622, 118 Swijcko *1593, 103

Syben *1613, 99 Teetie *1600, 118 Waldrick *1615, 116 Wija *1537, 115, 133, 134, 150 Wya *1591, 115

Eppens`

Tiapko *1622, 118

Eppes

Aicko, 102 Aoylt *1695, 70 Bettien, 52, 69 Ebel *1599, 112, 116 Eppien *1700, 68, 70 Geeske, 100 Hommo *1602, 99 Ike......., 39 Luiken, 68, 70

Eppiens

Hindrick *1624, 119

Eppinus

Ellerus *1594, 83, 99, 115

Eskens

Anna, 173

Eutin

Anna *1658, 93 Christian *1654, 64, 78, 93 Jochim *1682, 78 Johan *1684, 78 Jurgen *1623, 78, 93 Jurgen *1649, 93 Jurgen *1684, 78 Ludewich *1679, 78 Margrethe *1687, 78 Margrit (Margareta) *1652, 93

Evenhuis

Trijntje Cornelis, 49

Everhardi

Gerhardus *1587, 115

Evers

Evert Geerts *1610, 81, 95, 111 Jan *1639, 95 Jantje Harms *1723, 70

Everts

Bieke, 42, 56 Evert, 94, 110 Geert *1579, 95, 111 Geert Everts *1643, 96 Geeske *1555, 79, 94, 110 Haijke *1640, 65, 81, 95 Harm *1699, 52, 67, 70, 86 Meenke *1660, 96 Trijntje Harms *1726, 71

Ewens

'de lange' *1464, 150 Focke *1464, 150 N. *1432, 133, 150, 163 N. *1464, 115, 133, 150 Tidde *1464, 150

Ewesma

Ewo *1368, 163, 170 Focke *1400, 150, 163, 170 Ook: Focko Ackinga *1400, 150, 163, 170

Ewsema

Ewe......., 188 199


Index

Eysinga

Reyner I, 181

Eyssinghe

Wobbe, 145, 159

Falconer

William *1712, 90

Febens

Poppo *1550, 150

Feikens

Jan *1579, 97 Janne (Hans), 174

Franssens

Bouwe *1621, 101 Detmer *1623, 68, 84, 101 Eeltie *1620, 101 Hindriktie *1622, 101

Fratema

Hisse, 177, 181

Aeldrick *1555, 133

Freerks

Aeldrick *1620, 98 Aeysse *1618, 98 Heero *1623, 98 Louwert *1623, 98 Lupke *1618, 67, 82, 98 Tyarck *1618, 98 Wije *1620, 98

Frericks

Feyes

Feykens

Alert *1555, 98, 114, 133 N. *1518, 133

Fiebes (Poekman) Abel *1748, 54

Fiebes (Poelman)

Freerk *1745, 32, 41, 54

Fisscher

Michael, 96

Fockens

Hemke *1569, 116 Hindrick *1627, 99 Luppo *1536, 152 Sicko, 120, 137 Wendeltje *1595, 120, 138

Fockes

Anna, 101 Derk *1663, 52, 69, 85 Doede *1569, 102, 118, 135 Tammo, 69

Fogelsangh

Jetscke Rosema van *1659, 108

Fokkes

Harm *1647, 86 Tietje *1696, 69

Folckers

Wilte, 137

Folkerts

Elze *1707, 59, 76

Fopkes

Doetje, 86, 102

Foppens

Aeiso *1544, 116, 134 Auke *1505, 149, 163 Wypcko *1504, 149

Foppes

Anje *1764, 64 Anje *1765, 64 Claeske *1683, 64, 79, 94 Harmen *1684, 94

Fraam

Adde, 58 Anna, 32 Anna *1757, 39 Anthonij *1740, 44 Elger *1613, 98 Focko *1504, 133 Lubbe *1584, 116

Freriks

Fiebe †1751, 41, 54, 72 Frerikje *1723, 57 Phebe *1555, 115

Freriks (Frerichs) Jantien †1732, 75

Frix

Arentjen *1601, 125, 146, 161 Jan †1624, 146, 161, 169 Lamina, 126 Reinder, 161, 169

Gadema

Maycke Jans, 127, 147, 162

Gaeles

Goslick, 161

Gales

Johanna Bondina *1690, 108

Galtiens

Edzko *1585, 97, 112, 129, 139

Garbrands

Hilke *1742, 44, 57

Garbrants

Bartelt, 137

Garrelts

Anje, 76 Broer, 118 Derk, 119 Derk *1609, 102 Eelberen, 101, 117 Tobias *1653, 69, 85

Garreweer

Sjabbe van, 188, 189

Garstman

Harmannus *1688, 83

Gaykinga

Baauwe, 182, 185 Frederica, 141 Frederika, 165

Geerdes

Harmen *1588, 114 Wubbe *1615, 94, 110

Blyke Toe, 176, 181

Geerds

Reneke, 172

Geerts

Fraeylema Frans

Rikste *1747, 46, 59 Abel *1555, 79, 94, 110 Adriaan †1594, 158, 168 200


Index Albertien *1693, 70 Anna *1610, 111 Annetien, 158 Berent *1610, 111 Borgert, 42 Claas *1653, 120 Diepke, 31 Elisabeth, 138 Elisabeth *1577, 97, 112, 116 Elisabeth *1675, 73, 87, 103 Elske *1654, 68, 84 Evert, 96 Fennetien *1579, 143, 158 Frouwe *1613, 111 Geertjen, 103, 116 Geertruit, 80 Haike, 72 Hindrik, 70 Jantjen, 43 Luicken, 82 Luppe *1593, 131 Martje *1741, 39 Onno, 103, 120 Pieter *1590, 119 Teetje, 42, 56, 73 Wigbolt *1610, 120

Coert *1484, 133, 150

Gijselaar

Maria de, 154, 155

Gijsens

Anna, 173

Gissen

NN van, 175

Glaasker

Martjen Geerts, 46

Gockinga

Adriana Sophia *1717, 106 Hille / Hisse, 183, 185, 189 Josina Petronella, 106 Scato †1799, 90 Tamme, 185, 189

Godlinze

Willem Alberda van *1674, 123

Goeman

Thomas Griese *1774, 56

Goldesteens

Annetje, 119

Goossens

Aagtie, 66

Goring

Harmke Reints, 97, 114

Geerts (Schipper)

Gozens

Geerts (Veldman)

Graatsma

Cornelis *1746, 55 Fokke, 41

Geertsema

Engeltje Reinders *1841, 33 Geert Okkes *1786, 32 Ocke Geerts, 32 Reinder Alberts *1801, 33 Riemen Jans *1792, 32 Trientje Geerts, 40

Gelderloos

Klaas Kornelis *1792, 44 Kornelis Hindriks, 44

Georgius

Engeltje Jochems *1809, 97 Wendelke Pieters *1642, 119

Gerdts

Gerdt, 137 Gertrudt, 137

Gerhardi

Poppo *1629, 83

Gerlacius

Antonie, 93 Beerda Johanna *1688, 78, 90, 93 Wibbina *1664, 108

Gerrijts

Frerik, 54, 72

Gerrits

Eltjen, 79, 94 Grietje, 54 Hindrik, 102 Hitjo *1686, 52, 69, 85 Nele *1540, 160, 169 Trijnje *1715, 94

Geutjes

Cornelisjen *1666, 74, 89, 105

Ghijssens

Hilke Harms, 46 Izebrant, 32 Johanna, 42

Graeuwen, 's

Anna *1592, 109, 127, 147 Peter *1525, 147, 162, 170 Sebrecht *1555, 127, 147, 162 Willem Anthoniszn., 162, 170

Gramsbergen

Andrea Hannes *1776, 31

Gratema

Catharina †1666, 125, 145

Grave

Goossen ten, 177, 182 Joost ten *1449, 177, 183 Wobbe ten *1475, 171, 177, 183

Grave t Hansouwe

Ave ten *1458, 172, 177, 182

Greef

Cornelis de, 35 Jacobus de *1821, 35

Gremmer

Grietje Hindriks *1789, 43

Groen

Grietje Louwers *1655, 75, 89

Groeneveld

Arent Egberts *1746, 74 Egbert *1768, 56 Egbert Arents *1714, 56, 73, 88 Egbert Luppen *1769, 56 Eiko Loppes *1772, 33, 42, 56 Engel *1743, 74 Engel *1751, 74 Engelke Hindriks, 122 Gerrit *1797, 42 Hilje Eiken *1801, 28, 33, 42 201


Index Luppo *1804, 42 Luppo Egberts *1739, 42, 56, 74 Tjadduwe Luppen *1775, 56

Groenewold

Harmina Jans *1851, 28 Jan Berends, 28 Thomas Klaassens *1726, 54

Groot

Aaltje Berends de *1807, 30, 36, 47 Berend Aapkens de *1770, 36, 47, 60 Gepke Berends de, 36, 47

Berend *1837, 114 Berend *1838, 82, 97, 114 Fiebe Berents, 97, 114 Fiebo *1881, 98 Harmine *1888, 98 Hermen Frericks *1672, 88 Tabietha *1879, 98

Hannes

Wendel *1674, 69

Hanssen

Lammert, 51

Gutzke

Hanzouw

Haak Haan

Hapkens

Marenz, 78 Eppien *1833, 37

Haar

Albert Berents ter *1565, 150 Albert Boelmans ter *1597, 136 Alcke Boelmans ter *1600, 102, 111, 119, 136 Berent Boelmans ter *1535, 136, 150, 163 Berent Boelmans ter *1600, 136 Boelman Berents ter *1565, 111, 136, 150 Boelman ter *1505, 150, 163

Hacfort

Ida......., 175, 180

Hagel

Jacob, 59, 76 Jantje Jacobs †1793, 45, 59, 76

Hagen

Agneta van der *1482, 173, 179, 183 Jan van der, 179, 183, 185 Michiel van der, 185, 189 Michiel van der †1464, 183, 185, 189

Hagewolt

Albert *1570, 140, 165 Engeltien *1620, 126, 139 Harmen Jans, 165 Herman *1595, 139, 140

Haickens

Ette *1580, 115 Geert, 87, 103 Geert *1643, 138

Haickes

Johan, 85

Haijckes

Abel, 71, 86, 102

Haijes

Harm *1671, 52

Haijkes

Ubbe *1692, 104

Haikens

Diddo, 101, 117

Halminck

Else *1525, 128

Halmingh

Engelcke Elses *1560, 128, 148

Ham

Theodorus, 146

Hamer

Gerrit Jan *1800, 47 Harmanus, 47

Hamster

Anna ter, 176, 181 Corneliske, 116

Harberts

Albert *1613, 82 Tjake, 50

Harckens

Jantien *1597, 101, 117, 135

Harckes

Eije, 135 Jantje, 119

Hardenberg

Margaretha Jans *1630, 124, 143, 158

Hardenbergh

Elsjen Jans *1564, 140, 155

Harding

Berend Jan Wigbolt *1967, 5 Swaenke Freeriks *1690, 66, 70 Wubbinus Gerard *1924, 5

Hardingh

Frerick Karskens *1565, 136

Harmens

Albert, 101, 117 Berent *1598, 137 Ecko *1581, 118 Elisabet, 69, 86 Eppo *1614, 138 Ette *1578, 100, 117, 134 Hemme, 102, 119 Imke *1664, 121 Jacob, 101 Jan *1602, 114 Jan *1620, 103, 119 Jan *1624, 95 Jan *1638, 111 Jan......., 119 Lambert, 137, 151 Meijnart *1606, 82, 97, 114 N. *1584, 137 Otto *1631, 103 Peter, 100 Swaneke *1607, 98 Wibbo *1621, 98 Wypke, 86

Harms

Aafke, 43, 56 Arent, 46 Edzo *1713, 52 Epke *1713, 68 Evert *1654, 67, 86 Evert *1737, 52, 70 Frouke, 50, 83 202


Index Geert, 56, 73 Geesje, 57 Grietje *1726, 71 Harm, 44, 57, 138 Hendrikje *1652, 86 Hindrik *1628, 120 Iktjen *1706, 88 Jakob, 43, 56 Jan *1737, 71 Jan......., 118 Jannes *1730, 59, 76 Kornelis *1742, 71 Lourens, 43 Rixte *1732, 39, 52, 70 Roelf *1743, 71 Swaantie, 88 Trientje, 44 Willem, 40

Harms (Brouwer) Hindrik, 51

Harninck

Karsken *1535, 136

Hartenhof

Geertje Amels *1754, 41

Hartog

Hilje, 34

Haselhof

Beelke *1678, 84

Haselhoff

Derck *1591, 84, 100 Derck Jans *1653, 97 Evert Dercks *1640, 100 Jan......., 97 Lucas *1643, 68, 84, 100

Hasewinkel

Kornelijs Nannes *1742, 73 Nanna Cornelis *1709, 73

Haulkerton

Anton Adriaan Lord Falconer of, 90

Have

Albertien Berents ten, 70 Anna Berents ten *1701, 70 Berent Berents ten *1667, 52, 69, 86 Berent Sybolts ten *1724, 52 Esse Sybolts ten *1734, 39, 52, 70 Poppo Helenius ten *1756, 38, 40 Remke Willems ten *1779, 26, 32, 39 Sybolt Berends ten *1688, 39, 52, 70 Teetje Poppes ten *1787, 39 Willem Sybolts ten *1745, 32, 39, 52

Have, ten

Frouwe Poppes *1785, 38

Haverbult

Antje *1833, 35 Berend Geerts, 35

Havinga

Barteld Tjakkes *1801, 46 Tjakko Franssen, 46

Jurjen, 120

Haykens

Anke *1623, 139

Haykes

Eyke Jansen *1653, 85 Moeder *1611, 104, 122

Hazelhof

Ettie *1720, 38, 51, 68

Hazelhoff

Derk Lucas *1680, 51, 68, 84 Geertje Elzes, 28 Gerhardus Derks *1725, 68

Hazenberg

Jantje Hiltje, 5 Jantje Hiltje *1926, 5

Hebelens

Eggo *1584, 102, 118, 135

Hebels

Bauwe *1645, 68, 85, 102 Garbrand *1584, 135 Imke, 102

Heddes

Aeijsse *1585, 138

Heeck

Tobie van *1604, 143, 158

Heede

Lucia †1633, 156

Heemof

Else Reinders, 38

Heeres

Menno, 120 Tjadduwe *1721, 50 Trijntje *1610, 84, 100, 117 Wopke, 88

Heeuwens

Aebele *1560, 118, 135 Edsko *1553, 117

Heijes

Rixte Willems *1565, 128, 148

Heijkens

Fredrik, 88

Heikens

Dievertien, 59, 76

Heinens

Ailt *1604, 96

Helm

Jan Sjabbes van der *1874, 20 Sjabbo van der *1838, 20

Helpen

Berent Coenders van *1474, 182 Frederik Coenders van, 166

Hemckes

Eltio, 81 Fockele, 81 Icke, 116 Ipe......., 81 Roelof, 81

Hayens

Hemkes

Hayes

Hemmens

Nanno *1552, 117 Reint *1500, 149 Tjasse, 158, 168 Albert †1776, 55

Antje (Annechien), 80, 81 Charske *1630, 50, 65, 81 Else *1604, 84, 100, 117 Ebbe *1580, 97, 131 203


Index

Hemmes

Berend *1702, 53, 57, 71, 87 Eelke *1696, 87 Harmen *1644, 119 Harmen *1646, 119 Jurrien *1647, 119 Jurrien *1705, 87 Reint, 115 Reint *1733, 39 Renske *1642, 119 Sypke *1652, 87, 102, 119 Sypke *1699, 87

Hencke

Johann Carel, 47 Johann Jacob Carel *1798, 47

Hendricks

Simon, 161, 169

Hendrik

Jan *1672, 104

Hendriks

Bartold, 120, 138 Dyke, 55 Elske *1655, 104 Geesje, 28 Grietje, 55 Hendrik, 84, 100 Jacob *1666, 104 Wobke, 47, 60

Hendriks (van Daalen) Annechien, 32, 41

Hendriksen

Engbert *1710, 78 Engbert *1719, 79 Harmen *1721, 79 Hendrik *1725, 79 Jan *1665, 78, 93, 109 Jan *1708, 78 Meggelt *1715, 78 Teunis *1712, 78

Henning

Jantien Peters, 50

Herbers

Renske, 50

Andries van *1688, 58, 75 Anke van *1763, 58 Eefke van *1767, 58 Gepke van *1717, 75 Gepke van *1808, 45 Grietje Andries van *1718, 75 Harm van *1765, 58 Henricus Balsters van *1789, 30, 35, 45 Jan Henricus van *1761, 58 Jan van *1760, 58 Jan van *1803, 45 Trientje van *1797, 45

Heuveln

Antje van *1816, 35 Antje van *1822, 35 Barteld Hinderikus van *1889, 9, 14, 23 Barteld van *1818, 23, 30, 35 Barteld van *1885, 23 Catharina Paulina van *1924, 15 Cornelis van *1823, 35 Gepke van *1769, 35, 45, 58 Gepke van *1826, 35 Harm van *1819, 35 Henderika van *1887, 23 Hinderikus van *1849, 30 Jan Jeltes van *1829, 35 Klaastina Catharina van *1921, 4, 5, 9, 15 Luppo van *1892, 23 Rikste Klaastina van *1919, 15 Tiny *1921, 4, 5, 9, 15 Tjaard Tammo van *1851, 14, 23, 30 Trijntje van *1855, 30 Trijntje van *1859, 30 Wemelina de Jonge van *1831, 35 Wemelina van *1862, 30

Heydema

Aafke, 126

Heyes

Harmke Willems *1560, 95, 110, 128 Willem *1525, 110, 128

Heynens

Hinric, 157 Lummetien †1662, 157

Herberts

Hiddens

Herens

Hidding

Geertijn *1636, 101 Else *1716, 52 Hemmo, 152 Luytken *1515, 111, 128 Phebo *1498, 163, 171 Wijpcke *1530, 115

Heres

Hendrik *1636, 88, 104 Pieter *1655, 75, 89

Hermans

Grete *1623, 151 Mans *1559, 134

Beelke *1584, 100, 117 Aaltien †1680, 154 Anna, 154 Carel *1608, 140 Hendrikje *1555, 109, 127 Johan *1580, 154 Willem †1608, 140

Hieronijmus Antje, 44

Hillebrands

Hindrikjen, 124 Menso *1628, 121

Hesse

Hillebrants

Hessels

Hillenius

Jantien Wilkoos, 34 Jantje *1675, 52, 68, 85

Hessings

Sybilla, 146

Heuvelen

Jan......., 50 Ellerus *1655, 83 Eltjo *1669, 83 Eltjo *1709, 51 Eltjo *1730, 51 Epke *1661, 83 204


Index Eppo *1657, 70, 83 Eppo *1720, 51 Frouwe *1666, 51, 67, 83 Jantje *1720, 51 Poppo *1672, 52, 70, 83 Remke *1731, 39 Wya *1718, 69

Hillens

Albert *1606, 114 Bonno *1606, 114 Eltke *1531, 163 Engeltje *1602, 82, 97, 114 Luiken *1606, 114 Nomno *1527, 151, 163 Reemt *1606, 114

Hiltiens

Eppo *1577, 83, 98, 115 Eye *1582, 101, 115

Hilties

Icke *1575, 115

Hiltjes

Corneliske *1725, 74 Evertje *1727, 74 Grete, 122, 139, 154

Hilwerts

Anna *1758, 32, 39, 53 Geertruydt, 68 Johan *1573, 151

Hinckaert

Adriaan *1535, 158, 168, 174 Anton *1513, 168, 174, 179 Willem, 174, 179

Hinckaerts

Willemina *1555, 142, 156, 158, 168

Hinderks

Bareld, 73

Hindricks

Antje, 71, 86 Etjen *1640, 69, 85 Gese *1598, 137 Hindrick *1584, 137 Hiske *1593, 121, 138 Jacob, 98 Jan......., 100 Jantien, 89, 105 Peter, 100 Pieter *1590, 119, 137 Reeneke *1676, 73, 88, 104 Rotger *1546, 113, 129 Tamme *1565, 134

Hindriks

Alberts, 53, 71 Anne *1597, 103, 119, 137 Berent, 119 Brechtien, 88 Eelje, 41, 54 Eltje *1684, 50 Eltje *1726, 40, 53, 71 Gepke *1615, 69, 86 Haiko *1636, 122 Harmen, 68 Jacob *1620, 104, 121, 138 Jan *1714, 87 Jan †1694, 87, 103, 120 Jan......., 36, 47, 88, 104, 122

Jurjen, 73 Klaas, 54 Ludewe *1765, 51 Martje, 55 Pieter, 47, 60 Sieben, 122 Willem, 122

Hinricks

Johan, 132

Hinte

Heba von, 185

Hitjens

Frouwe *1584, 135 Heeuwo *1585, 136 Phebo *1585, 135

Hitjes

Geertjen *1707, 39, 52, 69 Gerrit *1647, 69, 85 Sypke *1583, 102, 118, 135

Hittiens

Meecko *1528, 118 Phebo *1518, 135, 150 Poppo, 135

Hoeksema

Haje *1867, 25 Herman Johannes *1899, 25

Hoff

Geertje, 31

Hofman

Anje *1838, 20

Hoijssinck

Meme *1506, 127, 148

Hokse

Berend, 30 Hendrik *1852, 30

Holdingha

Fouwel van, 156, 165, 172 Wilco van *1482, 165, 172

Holema

Cornelis Ennes *1803, 49 Enne Cornelis, 49

Hollack

Jan Hermans *1624, 95, 96

Hollander

Harm Hindriks *1752, 76 Harm Jans *1734, 76 Jan Harms, 58, 75 Jan Harms *1693, 88 Trijntje Jans *1732, 45, 58, 75

Holsheimer

Albertus *1802, 47 Anthony Ewoudt *1825, 25, 30, 37 Hermanna Paulina Henrica *1829, 37 Johan Georg, 47, 60 Johan George Hendrikus *1798, 30, 36, 47 Magtilda Catharina Magdalena Cornelia †1872, 47 Ortwinus *1752, 36, 47, 60 Sara Aleyda *1800, 47

Holtkamp

Ontjo *1804, 28 Reint Ailkes *1833, 28

Homan

Jantje Klaassens *1771, 44 Niesje *1580, 140 205


Index

Homeri

Horsman

Hommens

Horstink

Elske *1593, 139 Harcko *1564, 150 Poppo *1504, 134, 150 Tammo *1540, 150 Wibbo *1567, 134 Wibe *1540, 150 Wigboldus Homerus *1567, 134

Hommes

Anke Jans *1810, 32 Eggo *1628, 121 Eltje *1652, 104 Eppo *1701, 69 Etje *1625, 116 Fokko *1653, 121 Jan Egges *1778, 32 Moeder *1622, 99 Moeder *1694, 68 Remke *1570, 99, 112, 115, 134 Remke/Epke *1700, 69 Tiaeke, 87, 103 Tjaecke *1633, 138

Honeken

Ewe *1491, 161, 169, 176 Mrs. Noene *1469, 169, 176 Noene *1465, 169, 176 Tjake *1517, 146, 161, 169

Hoovingh

Eetje Jans *1625, 95 Jan......., 95

Hopkes

Hopko Bruno *1767, 55 Rewentje, 55

Hora

Anna Maria *1722, 106 Elisabeth *1651, 91, 107, 124 Johan *1683, 106, 108 Mozes *1620, 107, 124 Wilhelmus *1646, 108, 124

Horencken

Stine *1447, 181, 182

Horenken

Bele, 167 Egbert *1632, 141, 142 Evert, 174, 179 Gerard, 142 Gerhard *1663, 123 Gerhardus *1623, 106, 124, 142 Gert *1513, 158, 167, 174 Johan *1485, 167, 174, 179 Johan *1594, 124, 141, 142, 158 Johan †1624, 166 Johanna *1661, 91, 106, 124 Lodewijk (of Loech) †1623, 142, 158, 167 Margaretha Josina *1686, 123 Sibille *1641, 142

Horlinges

Albertien Johans *1603, 148 Heije Jans *1535, 148 Wobbeke Heijes *1565, 148

Horlings

Wobbeke *1577, 129, 148 Wubbe (Engelkes) Halmingh op 't *1598, 148

Geertruij, 47 Grietien *1681, 110 Jan......., 94, 109, 110 Stijne Jansen *1685, 78, 94, 109

Houtman

Aafke Julles *1805, 34, 43 Geessien Julles *1808, 29, 34, 43 Jacob Julles *1815, 43 Jantje Julles *1813, 43 Julle Jacobs *1768, 34, 43, 56 Willem *1819, 43 Willem Julles *1802, 43

Houwerda

Eylcke, 174, 179

Houwes

Martien, 55

Hoveling

Geesje Eppes, 35

Höveln

Albert van *1721, 75 Albert van *1722, 75 Albert van *1724, 75 Henrik *1719, 45, 58, 75 Hinderijkus van *1773, 45, 58 Hinderikus Andries van *1719, 45, 58, 75 Jan Heinrikus van *1713, 75 Peter Heers van *1716, 75

Hoving

Albertjen Sibolts *1645, 86 Anna Sibolts *1643, 66, 86 Jantje *1924, 5 Sybolt Jacobs *1610, 69, 86

Hovinga

Tjaaktjen Sybolts *1660, 52, 69, 86

Hovinge

Anna †1651, 154

Hubbelinck

Boelman *1502, 129, 148

Hubbeling

Albert Hannes *1638, 97 Boelman Hannes *1562, 96, 112, 129 Geert Hannes *1630, 97 Hanno Boelmans *1592, 82, 96, 102, 112 Hans Hannes *1634, 97 Hiske Hannes *1632, 97 Jan Hannes *1624, 96 Swaencke Hannes *1628, 97, 102

Hubbelingh

Hannes *1626, 66, 82, 96 Hanno Boelmans *1532, 112, 129, 148 Johan Hannes *1565, 129

Huginge

Anna, 145, 159

Huibers

Fenna, 108, 127

Huikema

Betto, 176

Huininga

Anke Melcherts *1784, 55

Huis

Harmannus Molanus, 40 Jacob Molanus *1792, 40 206


Index Trientje Molanus *1796, 39

Huisman

Arent Jans *1786, 57 Jan Jans, 57

Huizing

Jan Snelte *1883, 98

Huizinga

Dietje *1478, 178, 183

Hulseboom

Derk Jan †1787, 64

Hulten

Anna *1591, 157 Anna van, 167 Anna van *1505, 179 Anna van *1592, 124, 142, 157 Antonius van, 167 Catalijne van *1604, 157 Catharina van, 174 Cathelijne van *1596, 157 Clara van, 146, 174 Clara van *1598, 157 Clara van *1600, 157 Jan van *1503, 166, 173, 179 Lucas van *1543, 157, 166, 174 Lucas van *1563, 142, 157, 167 Lucas van *1594, 157 Lucas van *1602, 157 Philips van, 174

Hulten Jooszone

Lucas van †1518, 173, 178

Huttinga

Beike Tonnis, 43

Hyben

Tjabe *1670, 74, 89

Hylkema

Diewertjen Jacobs *1807, 41 Jacob Pieters, 41 Regina Jacobs, 33

Iddekinge

Adriana Sophia van *1719, 78 Berend van *1717, 90 Cornelia Rembertina Maria van *1688, 93 Helena *1685, 93 Henrica van *1628, 109 Hermanna Helena van *1734, 48, 60, 77 Hieronymus van, 109 Hugo van *1735, 78 Luytjen van *1553, 109, 127 Pieter Rembt van *1682, 78, 90, 93 Pieter Rembt van *1738, 78 Remberdina van *1713, 90 Rembt Tobias van *1730, 78 Rembt Tobias van †1779, 90 Rembt van *1636, 77, 93, 109 Rudolf van, 109 Tobias Jan *1682, 93 Tobias Jan van *1689, 60, 77, 93 Tobias Jan van *1722, 91 Tobias van *1590, 93, 109, 127

Harcko, 122

Isbrants

Hieronimus Fridericus, 109

Isselmuden

Baachien van *1645, 143 Catharina Magdalena van *1639, 107, 124, 142 Ernst Bernhard van *1641, 142 Ernst van *1591, 142, 158 Lucretia van *1641, 142 Lucretia van *1642, 143 Lucretia van *1643, 143 Wigbolt van *1616, 124, 142, 158

Jacobs

Aafke *1651, 121 Aaltje, 55 Aaltyen *1580, 145, 160 Albert *1649, 121 Corneliske, 102 Elsien *1640, 68 Elsien †1710, 83 Eltien *1645, 88, 104, 121 Eltje, 57 Eppe, 110 Geertje *1750, 72 Gepke *1604, 99 Harm, 53, 71 Hille, 70, 86 Hiondrick *1664, 121 Jan *1627, 101 Jan *1645, 121 Jan......., 120, 137 Jantje, 45 Jelte, 59, 76 Libbe *1685, 64, 79 Maria *1604, 125, 145, 160 Martje, 73 Martjen *1607, 99 Nelle, 68, 84 Reint *1605, 85, 102 Sijben, 95 Sijmen, 87 Trijntje *1641, 98 Trijntjen *1598, 82, 120 Welmoet, 64 Wiert *1566, 137 Willem, 52, 69 Willemtien Willems *1708, 39, 52, 69

Jagen

Swaantje *1692, 75

Jager

Aaltje Jakobs *1778, 32 Andrea *1886, 20 Janny *1960, 6 Jantje Lutgerdina Jacoba *1960, 6 Margaretha de, 68 Nanno Jakob *1847, 20

Jakobs

Ettje *1712, 51 Klaas *1682, 54, 72

Idema

Jannes

Iggens

Jans

Agata Herens, 107 Lubbe *1574, 97, 114, 133

Ilbst

Popke, 63, 78 Aafke *1727, 40, 53, 72 Aaltien, 119 Aaltje, 57 207


Index Aefke, 120 Aeltien *1636, 118 Aeltje *1651, 96 Albert *1634, 86 Aldert *1651, 87, 103, 119 Aldert *1711, 87 Aldert *1721, 87 Aleit *1618, 120 Allerdina *1726, 87 Anie *1688, 103 Anie *1689, 103 Annegyn *1713, 87 Anneke *1620, 89, 104, 122 Arend †1753, 73, 88, 104 Arian †1614, 139 Arnoldus, 37 Barber *1700, 65 Bartolt *1638, 87, 103, 120 Benne, 119 Benne *1601, 102 Benno, 51 Bonje, 67 Bouwe *1645, 85 Cornelius *1697, 51 Cornellis *1672, 74, 89, 105 Derk, 119 Derk *1571, 97, 112, 116 Duurt, 119 Ebeltijn *1708, 53, 57, 71, 87 Edo *1573, 119, 137, 151 Eebo *1727, 76 Egbert, 88, 104 Egbert *1630, 66, 82, 83 Elisabet, 51 Eltie *1584, 95, 111 Eltie *1586, 111 Eltjo, 65 Engel, 86 Engel *1627, 118 Epke *1638, 120 Ettyn *1628, 120 Evertien *1655, 74, 89, 105 Fennegijn, 43 Frans *1608, 97 Frouke, 46 Frouwe *1670, 81 Geert *1663, 81 Geertyn []1763, 71, 87, 103 Geeske, 86 Geutje, 89, 105 Gijssel *1662, 81 Grete, 121 Grete *1618, 111 Grietien *1625, 119 Grietje *1705, 51 Harm, 119 Hillebrant *1679, 50 Hilwert *1729, 39, 52 Hindrick *1588, 121, 138 Hindrik, 88, 103, 119, 120, 137 Hindrik *1625, 120 Hindrik *1639, 120 Hindrika *1723, 87 Hindrika *1725, 87 Hindrikje, 72 Ina......., 36

Jacob, 72 Jacob *1709, 65 Jacob *1738, 42, 56 Jacobje, 63, 78 Jan *1578, 95, 111 Jan *1580, 111 Jan *1610, 111 Jan *1614, 104, 120 Jan *1625, 50, 65, 80 Jan *1709, 65 Janna, 63, 78 Jarfco *1630, 116 Julle, 42, 56 Kier *1640, 81, 120 Lodewijck, 137 Lodewijck *1629, 137 Lysbet *1640, 66, 82, 83, 97 Marretjen *1670, 88 Martien, 88 Martje, 119 Meentke †1666, 122 Meerten, 115 N. *1610, 111 Otto *1630, 100 Pieter *1676, 52 Renske *1641, 100 Rixte *1640, 83 Roelf *1610, 111 Roelfijn, 46 Sijpke *1610, 81, 95, 111 Sophieke *1663, 67 Swaantje *1752, 34, 42 Tamme *1672, 72, 87 Teelke, 76, 88 Tiacke *1587, 118 Tjadduwe †1780, 56, 74, 89 Trientje *1741, 48, 63 Trijntje *1642, 88, 104, 121 Ucko *1668, 50, 65, 81 Ulben *1610, 111 Willem, 120 Wobbe *1636, 87, 103, 119 Wobke *1710, 87 Wobke *1711, 87 Wobke *1716, 87 Wttijn *1718, 87

Jans(ens)

Albertje *1754, 46, 59, 76

Jansema

Aafke Berends *1802, 41 Aaltje Jans *1774, 53 Berend Pieter *1920, 4 Berend Pieter *1972, 5 Berend Pieters *1764, 32, 40, 53 Berend Pieters *1838, 32 Freerk *1835, 32 Geertje Berends *1801, 41 Harm Pieters *1775, 53 Ina *1969, 5 Jan Harms *1724, 53 Jan Pieters *1778, 53 Jannie *1970, 5 Jantje Berends *1806, 41 Jantje Johanna *1970, 5 Klaastina Catharina *1969, 5 208


Index Pieter Berends *1806, 41 Trienje *1833, 19, 28, 32 Wessel Berends *1810, 28, 32, 40 Wessel Pieter *1944, 4

Jansen

Cornelis *1565, 122, 139 Guude (Gudela, Geultje), 64, 78, 94 Jan *1598, 143, 158 Teuntjen †1753, 64

Jansens

Janneke, 118

Janssen

Johann (Jan), 74, 89

Janszn.dr.

Maria Peter, 162, 170

Jantsema

Pieter Harms *1739, 40, 53, 71

Jarges

Bieuwe *1413, 182, 185 Bouwe, 157 Clara *1635, 106, 124, 142 Coppen *1575, 124, 142, 157 Coppen *1666, 107 Eisso, 142 Eyso, 142, 156 Hille, 182, 184 Schelto *1631, 142

Jason

Maria, 92, 109

Coert *1549, 133 Eeddo *1536, 137, 151 Eggo *1555, 96, 111, 128 Focko *1549, 133 Frans *1590, 84, 101, 117 Hendrick, 154, 164 Menso, 79, 95 Renske *1623, 80

Johansen

Johan *1545, 101, 117

Joling

Beeke Klaassens, 55 Harm Alerts, 98 Harmke Harmens *1624, 98

Jonge

Barteld Pieters de *1764, 35, 45, 59 Pieter Jans de *1728, 45, 59, 76 Reinder Dodevis de *1781, 35 Wemelina de *1788, 30, 35, 45

Jongema

Lucia †1612, 155

Juekema

Derk Jacob Clant van *1638, 123, 141

Jullens

Engelina, 92

Julles

Geessien, 43, 56 Jan *1752, 34, 42, 56 Martje Jans *1806, 43

Jaspers

Julsingha

Jayema

Junius

Jayens

Jurjens

Eltio, 101, 117 Alydt, 161, 170 Edzart *1548, 116, 134

Jelmers

Amse *1457, 115, 133

Jeltes

Antje *1762, 35, 45, 59 Jan *1735, 45, 59, 76

Jelties

Antie, 59, 76

Jensema

Bauwe *1549, 165 Rempt, 165

Jentsema

Jan Jacobs *1800, 36

Jetzus van Poelgeest

Fokeltje *1624, 107, 124

Joannes

Eltje *1649, 96

Jochems

Hewo †1646, 122

Jochgums

Frouke, 41

Jochums

Tjaard, 103, 120, 138

Hermanna Maria van, 109 Aelheit, 142 Elisabet, 43 Hindrik, 73 Mello *1668, 88

Jurrema

Riemen Gerrits, 28

Jurriens

Aeilko, 82 N. *1570, 151 Nantje Jans, 82

Katt

Gerrit *1864, 31 Jan......., 31

Kattenberg de Jong

Johanna Wilhelmina Caspelina van *1823, 35

Keerkbergen

Clementia van †1483, 183, 185

Keiser

Gerhard Jacob *1701, 92 Theodorus Brunsveld *1731, 92

Kemkers

Henk *1927, 5 Henny Johanna *1955, 5 Hindrik *1927, 5

Joesten

Kempelman

Joestens

Kempermans

Johans

Kenema

Iske *1642, 96 Lukke, 46 Anna *1590, 117

Hendrik Jansen *1688, 64, 78, 94 Christina (Stijne) Hendriks *1716, 49, 64, 78 Katrine *1456, 177, 182 209


Index

Keun

Maria *1649, 101

Keyen

Cornelis Corneliszn., 162, 170 Dingena *1525, 147, 162, 170

Kiers

Frouke *1677, 81 Jan Edes, 137 Johan *1541, 137, 151

Kist

Elisabeth Jacobs *1653, 86 Jacob Jansen, 86

Klaassen

Gepke, 56 Willem, 51

Klaassens

Jantje *1708, 41, 53, 54, 72 Pieter, 57 Wijpke *1671, 120

Kleen

Aaltje Hilwerts *1774, 38 Hilwert Berents *1717, 38

Klenk

Geertruida van *1661, 124

Kloosterhuis

Freerk Hindriks *1756, 57

Knapsen

Mathys van, 166

Knipling

Luitien, 116

Knock

Zieke Berends, 40

Kranenburg

Sieke Berends *1858, 39

Krans

Geessien, 25

Kreiter

Margareta *1724, 59, 76

Krijns

Roelof, 115

Kroese

Berent Berends, 55 Hindrik Berends, 55

Kruize

Anthonius Harms *1799, 44

Kubbe

Fennechien, 29

Kubbinga

Gerrit *1833, 33 Klaas Elles, 33

Kugel

Freke *1825, 42 Jan Geerts, 42

Kuiper

Aldert Berents *1732, 72 Berend Alderts, 40 Geertje Berends *1740, 40, 53, 71 Hinderk Barelds *1752, 73 Jantje Berends *1791, 40 Tietje Geerts, 43

Kuiper(s)

Fenje Kiers †1826, 36, 46

Geertruida van *1673, 126

Kuipers

Hinderikus Tjarks *1764, 39 Naantje Hinderikus *1790, 39

Kunnings

Knotnerus Koenes

Frouwe, 65 Lucke *1685, 83

Koers

Tietje, 57

Koijlers

Dethmer Harmens, 97

Kok

Hendrik Jan de, 23 Jan Willem de *1882, 23

Kok (smit?)

Aafke Harms, 34

Kolkema

Aaffien Harms *1841, 29

Koopman

Margje *1878, 15

Kornelis

Jantjen *1718, 73

Kornelius

Frouke, 42, 55

Koster

Rijcke, 49

Kostersdr.

Aeltgen Wolter, 154, 164

Kraaima

Geert *1880, 22 Pieter Jan *1845, 22

Kranenborg

Gerhardus, 76 Hermine *1500, 169, 176 Hindrik Harmens, 138 Reentjo Hendriks *1632, 138

Kuper

Hildegonda *1841, 97 Jacob Hendriks *1792, 97

Laan

Harm van der *1861, 25 Pietertien van der *1889, 25

Laerhuis

Berendt, 154, 164 Herman van *1538, 139, 154, 164

Laman

Anna *1739, 92 Catharina Hermanna *1770, 36, 48, 62 Harmanna Maria *1741, 92 Hendrik *1708, 60, 77, 92 Hillegonda *1695, 77, 91, 92 Jan *1643, 92, 108, 127 Paulus *1668, 77, 91, 92, 109 Paulus *1733, 48, 60, 77 Philippus, 108, 127 Willem, 92

Lamberts

Fenne, 50 Harmke, 120, 137, 151 Jan []1574, 147, 162 Luiken *1580, 83, 99

Lammerts Hans, 51

210


Index Jan......., 59, 76 Pieter *1727, 51

Land

Hillechien Jans Aaldriks *1825, 32 Jan Poppes Aaldriks *1786, 32 Pieternella Jurjen Aaldriks *1823, 32

Lange

Johanna de, 36 Willem Jans de *1791, 41

Langerhuis

Pietertien *1666, 84

Lanschot

Cathelijn van, 147

Lare

Anna (Hanneke) van, 157, 166, 174 Henrick van, 166, 174

Lauwers

Aaltje †1737, 74, 89

Lawick

Geertruid van der, 168, 175

Le(e)ferink

Helena *1768, 36, 47, 60

Leeuwerke

Berend Jan *1802, 30, 36, 47 Hindertje Berends *1833, 23, 30, 36

Leeuwes

Eewke, 58, 75

Leewes

Marite, 58

Leferink

Hendrik, 47, 60

Lemker

Rudofina Anna, 93

Geertruid Berends *1765, 73

Lestestuiver

Beerend Pieters, 73

Lewe

Abel Coenders †1664, 156 Albertus, 189, 190 Albertus *1198, 189 Aleid *1558, 172 Anna *1542, 173 Anna *1564, 156, 166, 173 Evert *1535, 166, 173, 178 Geert, 190 Geert *1496, 173, 178, 183 Gerardus *1359, 185, 189 Gerrit *1430, 177, 182, 185 Herman, 178, 182, 183 Hoiko *1537, 178 Ida......., 190 J(o)an *1683, 123 Johan *1172, 189, 190 Johan *1560, 156, 166, 172 Johan *1622, 142, 156 Jurgen *1550, 173 Lubbert *1415, 189 Margaretha †1606, 172 Meinoldus *1405, 182, 185, 189 NN......., 185 Oede *1449, 172, 177, 181 Oede *1465, 182 Oede Margaretha *1546, 173 Reint Jan *1656, 123 Wigbold *1465, 171, 177, 182 Wigbold *1555, 173 Wobbe *1540, 173

Leners

Lewe Klinkenborg

Lenting

Lewe tho Blauwborg

Sijntie, 65 Grietje Meertens *1805, 44 Meerten Jacobs *1773, 44

Leopold

Jan Hendrik, 30 Martha Hillena *1850, 30

Lepels

Coert Johans *1558, 140, 155 Johan Coerts, 97 Margaretha (Coerts) *1594, 122, 124, 140, 155 Margrietjen Johans *1641, 97

Lessen

Aaltje Cornelis van *1718, 75 Anna Margrieta van *1736, 75 Cornelius van *1689, 58, 74, 75, 89 Hilke van *1731, 75 Ico Jansen *1694, 89 Jan van *1721, 75 Johan Cornelius *1685, 89 Johann †1703, 74, 89 Kornelis von *1798, 45 Magdalena van *1727, 75 Sara (Saerke) van *1724, 44, 58, 74 Sara von *1791, 45 Sybille van *1716, 75 Tjabe van *1722, 75

Lessing

Almuth Margaretha Janssen *1687, 89

Lesterhuis

Evert *1654, 141 Jan *1659, 142

Lewe thoe Asinga

Evert *1590, 141, 156, 166

Lewe thoe Peijze

Joost *1515, 166, 171, 172, 178

Lewe tot Hanzouwe

Joost *1626, 123, 141, 156

Lewe van Kantens

Willemina †1697, 142

Lewe van Klinkenborg

Anna *1658, 106, 123, 141

Lewe van Sandeweer Margaretha, 171, 176

Libbes

Anje *1769, 64 Barber *1719, 79 Foppe *1720, 49, 64, 79 Hilke *1711, 79 Jacob *1713, 79 Luitjen *1717, 79 Wilke *1723, 79

Lichtvoet

Ode *1421, 177, 181

Lier

Geessien van *1799, 49 Hindrik Bruins van, 49

Lingen 211


Index Amke van, 187, 189

Lippes

Foppe *1715, 79

Lodewijks Hille, 69

Lofvers

Sophia Margaretha, 30

Lohman

Johan *1701, 108

Lohof

Geesina Dawiena, 5 Gerrit *1917, 5 Herman Jan *1950, 5 Klaastina Catharina, 5

Loisa

Frijdenka, 49

Lokhorst

Maria, 35

Lomeijer

Anna, 29

Löners

Stina, 146

Longueval

Philippina Frederica De, 109

Loon

Perina van, 108

Lourens

Moetje *1794, 43

Louwerts

Haycko *1587, 139 Hemme *1647, 83 Lucke, 80

Lubbers

Ebo *1832, 36

Lubbert

Luppo Ebers *1797, 36

Lubberts

Berent, 64

Lubkens

Epko *1515, 149

Lucas

Geertruit *1603, 100

Trijntje *1726, 51 Trijntje *1730, 51 Trijntje *1756, 51, 67, 82

Luitjes

Egbert, 115 Wolter †1620, 145, 159

Lupkens

Aaldrik *1645, 50, 83 Aeisse *1641, 83 Epke *1523, 149 Fossa *1524, 149 Tjark *1656, 51, 67, 83

Lupkes

Doo *1643, 83 Nantje *1645, 82, 83 Sijben *1530, 114, 133, 149 Troutet *1660, 83

Luppen

Hindrikje *1717, 56, 74, 89

Luppens

Ebel *1620, 104, 120, 138 Fenje *1710, 55, 73, 88 Fockien *1570, 152 Phebo *1610, 121, 138 Rikste Luppes *1805, 30, 36, 46 Sijncko *1620, 138

Luppes

Aeldrick *1585, 98 Aise, 38 Albertje *1802, 46 Anna *1808, 46 Anna *1810, 46 Aylcke *1605, 116 Elzo *1822, 47 Epke *1468, 149, 163 Feicke *1651, 83 Geertje *1812, 46 Hauwe *1569, 135 Jurjen Hinderks *1749, 46, 59 Jurjen Luppes *1818, 47 Luppe Jurgens *1778, 36, 46, 59 Lutgert *1650, 120 Pieter Luppes *1815, 47

Ludtijens

Luppess

Luijckens

Lutetsborg

Luijrinck

Luwerts

Luijtjens

Luytjes

Luikens

Mabe

Anna *1589, 116 Lamme *1658, 82, 83 Swaantke Alberts *1530, 128 N. *1547, 96, 111, 128 Anna *1584, 97, 114 Derk *1736, 51 Elisabeth *1741, 51 Eppien *1732, 51 Fenne *1632, 100 Frouwe *1727, 51 Lambert *1629, 100 Lijsabeth *1734, 51 NN *1620, 100 NN *1626, 100 Remke *1737, 70 Tammo *1623, 68, 83, 100

Feicko *1523, 114, 133 Dodo in, 155, 174, 179 Liefke *1577, 102, 118 Harmen †1688, 121 Grietjen Jansen, 125, 145, 159 Johann Egberts, 145, 159

Maes

Janneken, 166, 174

Manninga

Anna, 155, 158, 168, 174 Bele, 142 Dido, 174, 179 Josina *1590, 172

Marees

Anna de †1638, 145, 159, 168 Jan de *1518, 159, 168 212


Index

Mathiassen

Rembertus *1621, 109

Meeckens

Luppo *1565, 98 Syncke *1569, 118

Meelema

Berend Wilkes *1807, 43 Wilko Berends, 43

Meems

Grietje *1697, 88

Memes

Albert *1535, 110, 127, 148 Harmke Alberts *1565, 95, 110, 128

Memmens

Focko *1537, 118, 135 Tyarck, 133

Menkema

Egbert Clant van, 172 Unico Allard Alberda van *1676, 123

N. Schultes *1555, 112, 129, 149 Schulte *1520, 129, 149 Schulte *1575, 96, 112, 129

Mennenga

Jarcke *1579, 136

Mennens

Meeningh Meents

Sybilla []1713, 74, 89, 105

Meertens

Eenje *1598, 117, 118 Eetje *1592, 120, 138 Hille *1607, 115 Luppo *1674, 73, 88, 104

Meerts

Elisabeth, 173

Mees

Anna, 125 Annechjen, 158 Peter, 158

Meeten

Dike (Dijko) *1496, 168, 175, 180 Gerit, 175

Meeuszn.dr.

Dinga Adriaen, 162, 170

Meijer

Andries Jans *1733, 42, 55, 73 Elisabeth Andries *1774, 33, 42, 55 Fenje *1767, 55 Gepke Heikes *1797, 35 Grietje Andries *1784, 55 Harm Andries *1778, 55 Heike Laurents, 44 Jan *1776, 55 Klaassien Hindriks, 44 Laurens Heikes *1799, 44 Onno *1784, 55 Sebo *1763, 55 Sebo Andries *1772, 55 Trijntje Andries *1770, 55 Wijpke *1764, 55 Wypke Andries *1765, 55

Meijnarts

Harmen *1633, 97

Meinardi

Hester, 125

Meinders

Harm *1572, 97, 114, 133

Meinenga

Grietje Cornelis, 97

Meinerts

Luiken *1633, 67, 82, 97

Melchers

Tiddo, 101

Mellens

Trijntje, 92

Melles

Geert J., 45 Wirtje Jans *1721, 42, 56, 73 Geertjen, 79, 94

Mennes

Auke *1731, 79 Eltje *1732, 79 Eltje *1737, 79 Martje *1710, 87 Siabbe, 115 Sijwke *1729, 79

Menolda

Menolda van, 184, 186

Mensens

Hillebrand, 121

Menses

Korneliske *1760, 57 Sijben *1529, 150

Mentkes

Tiacko *1639, 104

Mepsche

de......., 174, 179 Hille de *1500, 173, 178, 183 Ida de *1530, 173 Johan *1474, 178, 183 Johan de, 168 Johanna de, 158, 168, 175 Johanna de *1520, 172 Peter de *1650, 106 Rudolf de, 168, 174, 180 Rudolf de *1695, 106

Metsema

Ath Hiddesdr., 147

Metting

Anna Christina *1680, 104 Berent *1660, 104

Meulen

Betty *1954, 6 Egbertje Grietje van der *1954, 6

Meyer

Johannes, 140

Michels

Derk, 58

Michiels

Beerent, 69

Middelsande

Catharina van, 183, 185

Middelveen

Jan *1960, 6 Roelie Manon *1986, 6

Miederhuis

Alegunda, 138 213


Index

Minnes

Auke *1734, 49, 64, 79

Moedt

Abel Jans *1763, 32, 40, 53 Abeltje *1858, 12, 19, 28 Hendrik Abel *1830, 19, 28, 32 Hindrik Abels *1792, 28, 32, 40 Hindrik Abels *1861, 29 Jantje Abels *1797, 40 Reine Abels *1786, 40

Moet

Hindrik Abels *1695, 53, 71, 87 Jan *1818, 29 Jan Abels *1788, 40 Jan Hindriks *1724, 40, 53, 71

Möhlman Molanus

Adolphus *1610, 67 Hermannus Adolphs *1646, 67

Molanus Huis

Harmannus *1757, 39

Molen

Aeilko van der *1861, 29 Fokko van der, 29

Mossel

Berend Willems, 43, 56 Gesina Berends *1778, 34, 43, 56

Muijden

Sara Sophia van †1814, 60

Mulder

Egbert Jans, 56, 73 Gerjet Egberts, 42, 56, 73 Hendrik Geert †1887, 29 Imeltje Engels *1798, 36 Jantje Egberts *1755, 42, 56, 73 Johanna Harmina *1870, 29 Margien Berends, 44 Wijbina Gerjets (Gerrits) *1796, 33, 42, 56 Zwaantje Jacobs *1771, 33, 42, 56

Mulert

Wilhelmina *1562, 166, 173

Muller

Jan Cornelius *1739, 51

Mullinga N

Evert Warners *1594, 122, 124, 140, 155 Warner *1554, 140, 155 Swaencke *1600, 129

N.

Aeilke, 161, 169 Maycke, 147, 161 Moeder *1533, 115, 134 Styne, 161, 169 Wilhelm, 161, 169

N.N.

Geele, 101, 117 Wipke, 101, 117

Nahuis

Eva van, 154

Nannens

Addo *1629, 84

Nannes

Frouwe *1582, 116 Hayo *1585, 117

Nanninges

Aicke *1510, 129, 149, 162 Aijcke Boeles *1638, 66 Aijcke Geerts *1580, 129 Geert Aickes *1540, 112, 129, 149 Herman *1512, 162 Hidde *1480, 149, 162 N. Geerts *1570, 96, 112, 129 Swaentje Geerts *1585, 129

Nanningh

Frerick Reints *1637, 66

Nannings

Aicke Aickes *1698, 66

Nantkes

Eene *1716, 52

Nap

Klaas Pieters, 43 Pieterke Klaassens *1819, 43

Neu

Margaretha de, 21

Nieborg

Grietje Gerhardus *1748, 38, 40

Nieveen

Jacobina Reints *1801, 37 Reint Geerts *1764, 37

Niewold

Ludewij Jurgens *1740, 52

Nijenborgh

Anna *1627, 107, 125, 145 Daniel *1587, 125, 145, 159 Johann †1594, 145, 159

Nijeveen

Arnold van, 93, 109 Christiaan van †1693, 109 Helena Elisabeth van, 60, 77, 93 Hugo van †1714, 109 Peter van, 77, 93, 109

Nijsingh

Jan *1618, 126 Lucas *1645, 126

Nitters

Geert, 80

Nittersum

Andolof, 171, 176 Eilco Clant van †1614, 142, 156, 158 Teteke van, 165, 171, 176, 179

NN

Anna, 79, 95 Catharina †1715, 64, 78 Hendrik, 93, 109 Magdalene []1691, 89, 105

Nomnes

Eltio *1550, 138, 151 Fopko *1565, 134

Noordik / Noordink Harmen, 94

Noorthoorn

Barteld Jans, 59, 76 Herman Geerts van, 127, 146 Hilleke *1593, 93, 109, 127 Johan *1562, 109, 127, 146 Wilmina (Wemeltje) Bartelts *1739, 45, 59, 76

Obut Ockens 214


Index Boelo *1580, 138

Ockes

Abel, 83 Berent *1647, 119 Dewer, 98 Geertien, 52 Tetje *1686, 70

Oudeman

Berend Roelfs *1804, 44 Roelf Pieters, 44

Oyken

Eilardus *1516, 146, 161

Paulo

Jehan †1596, 147, 162, 170

Oesebrand

Pauls

Oever

Peer

Emmo, 175, 180, 183 Wilhelmus ten *1648, 122

Oisterwijck

Beerte, 157

Oldersum

Haico, 184

Olderup

Willem Jans, 75

Omptada

Ompta van *1341, 181, 184

Onnema

Aylcka, 181 Aylcke, 181

Onnen

Jevste, 160

Onnes

Andries *1707, 88 Asse *1639, 87, 103, 120 Asse *1710, 88 Bartold *1699, 88 Geert *1704, 88 Hayke *1631, 120 Hindrik *1717, 76, 88 Jan *1700, 88 Seebo *1708, 55, 73, 88 Steije *1713, 88 Stije *1714, 88 Wybrant †1740, 88

Onsta

Abel, 182, 184 Bawe, 182, 184 Frouke †1477, 177, 182, 184 Hidde, 175 Hylke, 189

Oomkens

Aysso *1605, 116 Edzard *1610, 116 Fopko *1611, 116 Icke *1605, 116 Jurt *1605, 116

Oomkes

Gartien *1605, 116 Tamke *1605, 116

Jacob, 36 Hillebrand van *1660, 124 Tonnis Jans van, 124

Pelgrom

Anna Francoise, 90, 105

Perdok

Anna *1923, 12 Derck Aysses Jans *1696, 54 Hindrik Derks *1742, 54 Pieter *1900, 12

Persijn

Adriana Sophia van, 93

Pestman

Klaas *1851, 29 Uupke, 29

Peters

Dirck, 94, 110 Jurjen *1710, 69 Martjen *1608, 121 Peter, 94, 110 Peter *1664, 69 Sebo *1640, 99 Sijwke *1658, 79, 94, 110

Petkem

Louke Remets to, 175

Petkum

Ide Remets van †1621, 147

Petrejus

Johannes, 146 Samuel *1629, 146

Phebens

Aeylcko, 112 Cornelius, 73 Grietje *1629, 95 Hero, 152 Hittcko *1550, 118, 135, 150 N. *1530, 151, 163, 164, 171 Wibbo *1578, 115

Phebes

Eetje *1633, 121 Harmke *1683, 104

Piccardt

Petronella *1719, 77

Oompkes

Pieck

Ooster

Piest

Frouwe *1603, 83, 99, 116 Metje *1786, 53

Oosterhagen Harm, 45

Orten

Elsken van, 166, 174

Ottens

Aeldert *1625, 118

Ottes

Aeldert, 102

Sieberta, 175, 180 Dirkje *1895, 25 Harmannus, 25

Pieters

Aafke *1678, 72, 87 Aaltje, 59, 76 Aijolt *1635, 83 Anje, 53, 71 Anke *1691, 58, 75, 89 Arent, 161, 170 215


Index Auck †1582, 127, 147, 161 Ayolt *1635, 80, 81 Egge *1640, 50, 66, 81 Engel *1687, 66 Geertje *1675, 54, 72 Geeske, 59, 76 Hensem *1678, 66 Hindrick *1617, 119 Hindrikje *1772, 36, 47, 60 Iktjen *1713, 52 Jacob, 41, 54 Jantien *1626, 120 Jelste, 56

Pijp

Mintje, 35

Pipenpoy

Catharina, 185, 189

Plaat

Jantje Stevens, 43

Ploeg

Hindrikje Willems van der, 35

Poelman

Abeltje Freerks *1795, 28, 32, 41 Eelje Freerks *1791, 41 Geertruid Freerks *1793, 41 Jan......., 54

Polman

Anna, 185, 189

Popkens

Grietje *1676, 72, 87

Popkes

Aysso, 103, 116 Geesje Jans *1768, 37, 48, 63 Jan......., 66 Jannes *1745, 48, 63, 78

Poppens

Alert *1540, 150 Ebelo, 101, 115 Hommo *1530, 115, 134, 150 Hommo *1619, 116 Ipo *1534, 150 Wieke *1660, 83

Poppes

Epke, 72 Remke *1703, 39, 52, 70 Willem *1704, 70

Post

Gerhard *1835, 98 Herman *1869, 98 Hindrik *1793, 33 Hindrik *1837, 33

Postema

Antje Kornelis, 35 Derkje Jans *1815, 44 Jan Derks, 44

Pot

Martje Doekes, 34 Willem Klaassens, 45

Potter

Bele, 167, 174

Priet

Rosken, 97 Sibentje *1847, 97

Prince

Pieter Geerdts, 101

Prins

Albert Pieters *1627, 101 Anna Margarieta *1778, 59 Anna Pieters, 47 Anna Pieters *1783, 59 Else Pieters *1790, 59 Geertruid Pieters *1788, 59 Geessien Pieters *1781, 36, 46, 59 Harm Pieters *1792, 59 Harm Pieters *1793, 59 Jan Pieters *1779, 59 Lukje Pieters *1795, 59 Pieter Elses *1754, 46, 59, 76 Willemke Pieters *1785, 59 Willemke Pieters *1786, 59

Puister

Hindrik Jans *1700, 54 Pieter Hindriks *1763, 54

Rademaker

Albert *1784, 43 Albert *1863, 30 Albert *1864, 30 Albert Jans *1797, 29, 34, 42 Bijke *1789, 43 Evert *1855, 34 Evert Jans *1803, 43 Geesjen *1795, 43 Geeske *1787, 43 Geessien *1861, 29 Gezina *1840, 34 Harm *1868, 30 Imke *1870, 12, 21, 29 Jan *1881, 20 Jan Albert *1838, 21, 29, 34 Jan Jans *1793, 43 Jan Julles, 43 Jantje *1849, 34 Julle *1786, 43 Julle *1843, 20, 34 Jullo Jans *1786, 43 Maartje *1801, 43 Swaantje *1847, 20, 34

Rahm

Jurgen, 93

Rahn

David, 93

Rappardus

Jodocus, 146 Johannes *1626, 146 Joost, 146

Rave

Aleida, 47, 60

Reberch

Hermanna *1474, 173

Redeker

Marchien *1824, 32

Reemts

Sybolt †1623, 85, 101, 117

Reenkes

Luppo *1584, 120, 138

Reens

Boelo, 103

Reentkes 216


Index Eeje, 138 Hommo, 121, 138 Reent *1614, 103

Regelink

Jenneken Janssen, 78

Rehden

Theodorica Hinriëtta van, 77

Reide

Theda van, 187

Reijnders

Jacob *1689, 104

Reijnders op ter Borch Hiske *1510, 151, 163

Reijnens

Anneke, 154

Reinders

Remde, 58

Reines

Evert, 40, 53 Reina *1765, 32, 40, 53

Reininck

Harbert *1662, 69

Reininga

Elizabeth Houwes *1805, 33 Houwe Jans *1755, 55

Reints

Barbara *1615, 115 Baucke *1615, 116 Luppo, 74, 89 Martjen *1637, 69, 85, 102 N. *1530, 149 Sibolt *1591, 98 Tidde, 115

Elisabeth *1550, 165 Elisabeth *1624, 123, 141, 155 Focko *1420, 181 Frans *1506, 172 Gratia †1593, 141, 156, 165 Ida *1463, 177 Jasper []1417, 181 Johan *1327, 181, 184, 186 Johan *1410, 181 Johan *1413, 181 Johan *1465, 165, 172, 177 Johan *1500, 172 Johan *1542, 165 Judith *1546, 165 Lijse *1369, 184 Luirt †1550, 174 Lyse, 181, 182, 184 Lyse *1460, 177 Seino *1508, 172 Sweer *1510, 172 Tjeerd *1549, 165 Unico, 141, 155 Wilco *1548, 165

Rengers van ten Post

Edzard *1498, 156, 165, 172

Renken

Cornelius Jurjens *1755, 39 Cornelius Jurjens *1785, 39 Eppien *1853, 20 Weie *1712, 88

Renkes

Johan *1604, 95

Rensen

Cornelis, 119

Reinvaan

Renses

Remberti

Rensinck

Mayke *1464, 176, 180 Grietje *1597, 119

Remet

- *1410, 180, 183 Mrs. *1414, 180, 183

Trijntje, 69 Ede Aickes, 81, 110 Wubbe Edes *1635, 81

Renweringh

Wilt Harms *1602, 111

Remets

Reynerszn.dr.

Remkes

Ricells

Mete *1436, 175, 180, 183 Eltje *1646, 101 Geele *1646, 101 Hessel †1704, 68, 85, 101 Lupke, 104, 122, 139 Roelf, 103 Sijpko, 139, 153

Cornelia Jan, 162, 170 Meent, 89, 105

Richts

Abel *1634, 69, 85, 102 Aiszo *1646, 102 Eltjo *1634, 102 Louwert *1641, 102

Remmens

Rieke

Remno

Rients

Rempkes

Rijkens

Eppo *1497, 133, 150, 163 Olde *1466, 150, 163 Eme *1643, 101 Ettijen Brunnes *1566, 134 Harcko *1646, 101

Rengers

Bywe *1504, 172 Ditmaer, 184, 186 Ditmaer *1365, 177, 181, 184 Ditmaer *1502, 172 Ditmar, 175 Egbert *1418, 172, 177, 181

Harm Christoph *1780, 49 Asse *1647, 83, 103 Jantjen, 88

Rijkents

Elkse, 127

Rijkes

Hebe, 67

Rijks

Anneke Harms *1803, 46 Bouwe Harms *1797, 46 Fenje *1835, 36 217


Index Geesien Jans *1839, 36 Harm Jans *1838, 36 Harm Jans †1819, 36, 46 Jan *1878, 30 Jan Harms *1794, 46 Jan Harms *1807, 30, 36, 46 Kier Harms *1792, 46 Luppe Jans *1833, 23, 30, 36 Luppo *1873, 30 Nanke Harms *1800, 46 Rikste *1856, 14, 23, 30

Rijnsbergen

Hieronijmus Jans *1792, 44 Jan Jacobs, 44

Rimpt

Jan *1646, 121

Rinnolts

Sebo *1535, 115

Rinsma

Boudewijn Gerard *1822, 37 Folke, 37

Ripperda

Bawe, 165 Eggerik, 184 Focko †1480, 177, 182, 184 Hajo, 184 Hayo, 174, 179 Hille, 165, 172, 177 Margrieta Josina †1670, 123, 141 Maurits, 141 NN (ws Margaretha), 183, 186 Peter *1476, 172, 177, 182 Unico *1427, 182, 184 Wiske, 184

Rolteman

Albert †1589, 166, 173 Elisabeth, 166 Fije *1520, 173 Habbetjen †1586, 156, 166, 173 Renske, 165, 171

Roorda

Tjets, 171

Rooyen

N.van, 162, 170

Roskam

Hermina, 23

Rotgers

Anna *1578, 132 Elkse *1578, 132 Focko *1578, 132 Frans *1578, 132 Harmen, 158 Luppo *1578, 132 Remke *1581, 97, 113, 132 Sijben *1578, 132 Tiacko *1581, 131 Ubbo *1576, 97, 131 Wije, 121

Rotters

Aleida, 147, 161

Rozeboom

Aeilke Hendriks †1823, 36, 46

Rozema

Hiiligjen Luppes *1798, 45 Luppe Habbes, 45

Rozendal

Harm *1825, 46 Harm Jans, 47

Ripperda van Farmsum

Ruiter

Ritsema

Rumpff

Rodenbroek

Runeman

Sophia, 155, 174, 179

Homme Willems *1788, 41 Hendrik Lodwijk, 47 Leonardus Theodorus *1796, 47

Trijntje Jans de *1784, 32 Antje, 30 Derk Jans, 92 Trijntien Derks *1748, 92

Rodermond

Runen

Roelefs

Rutenbergh

Willempien Jans *1792, 35 Warmold *1595, 125, 145, 159

Roelfs

Albertje, 88 Grietje *1635, 67, 82, 98 Jantien *1601, 65, 80, 81 Jantje *1679, 103 Sijmen, 99 Simon *1600, 115 Trijne, 89, 105

Roelfsing

Jacob Jans, 97, 114 Jantje *1842, 82, 97, 114

Roelofs

Aeltie, 58, 74

Roemeling

Jan Willems *1681, 51 Willem Jans *1726, 51

Roijer

Georg, 60 Mechtelt *1784, 60

NN de, 189, 190 Lubbe van den, 172, 177

Sachsenhausen

Evert *1578, 96, 116 Machdalena *1610, 84, 96, 100, 116

Sadelijn

Jacob *1673, 90, 105 Sibylla Volkera *1699, 76, 90, 106

Santvoort

Wilhelmus, 125

Sap

Hindrikje Jans *1808, 35 Jan Remkes, 35

Schaffer

Abele *1478, 182 Aleid *1435, 177, 182, 185 Bywe *1552, 173 Derck, 181, 182, 184 Derck *1452, 177, 181, 184 Johan *1454, 172, 177, 182 Johanna, 172, 177, 182 218


Index Lamme, 124 Willemtje *1480, 165, 172, 177

Schaffers

Johan *1526, 173 Johan Rengers †1476, 177, 182, 184 Wijert *1409, 182, 185

Scharmer

Otto Clant van, 171

Schatter

Anna, 140, 155

Anna Jurjens *1741, 44 Geert, 55 Margje *1773, 43 Trijntje *1790, 55

Schuilenburg

Antje Foppes *1767, 37, 49, 64 Hillegijn Foppes *1770, 64

Schuirinck

Geert Jacobs, 110 Swaentien Geerts *1605, 110

Scheepstra

Schuiringh

Schelge

Schulte

Hinderikus *1890, 25 Willem Hindriks *1848, 25 Albert, 182, 184 Ode......., 177, 182, 184

Scheltema

Bouwe Hiltiens *1663, 105 Sicke Hiltjes, 104

Scheltens

Aachien, 45 Anje Hiltjes *1797, 44 Beerend Tiaarts *1769, 57 Corneliske *1731, 74 Cornellijs *1733, 74 Geertjen Tiaards *1764, 57 Gepke Hiltjes *1800, 44 Hemme Tiaards *1776, 57 Hilke Hiltjes *1792, 44 Hilligje Hiltjes *1803, 44 Hiltje *1691, 57, 74, 89 Hiltje Tjaards *1766, 34, 44, 57 Imke Hiltjes *1807, 29, 34, 44 Janna Hiltjes *1805, 44 Jantje Tiaards *1776, 57 Tjaardina Hiltjes *1810, 44 Tjaart Hiltjes *1723, 44, 57, 74

Scheltes

Aaltje *1612, 122 Hiltie *1610, 89, 104, 122 Tjaard *1650, 74, 89, 104

Scheringh

Barbara *1520, 147, 161

Scherpenzeel

Adriana, 174, 179

Schilt

Grietje Gerrits, 33

Schinckel

Hindrick *1648, 68, 84

Schinkel

Hester *1680, 51, 68, 84

Schipper

Geert Cornelis *1774, 55

Schluchting

Elteke *1453, 177, 183

Schmaal

Claes *1633, 84 Ettje *1761, 51 Harmannus *1665, 84 Lukas, 40 Magdalena *1707, 51

Schoenmaker

Jacob Hindrix *1580, 136

Scholtens

Jacob Jans, 68, 84, 100 Jan Jans *1607, 84, 100 Aeilt, 56

Schulten

Anneke Jans *1595, 82, 96, 102, 112 Berent Jans *1575, 136 Berenth *1515, 136, 151 Gepke Jans *1581, 136 Janneke Jans *1590, 95, 97, 119, 136 Johan Berents *1545, 95, 136, 151 Lupke Jans *1570, 136

Schuring

Eppien Tjarks *1795, 38 Ettje Tjarks *1773, 26, 31, 38 Frouwe Tjarks *1781, 39 Gartje Tammes *1747, 31, 38, 51 Helenius Tjarks *1787, 39 Jacob Tjarks, 39 Luiken Tjarks *1766, 39 Tjarko Luikens *1738, 31, 38, 51

Schuringh

Gartje Jacobs *1671, 51, 68, 84 Jacob *1693, 68 Tammo Luikens *1702, 38, 51, 68

Schut

Geert Everts, 34 Wilkelina *1835, 34

Sebens

Aeldert *1544, 115 Dyut *1561, 133 Poppo, 116 Rensche, 133 Sijbo, 132

Sebes

Barthold *1738, 73 Elisabeth *1742, 73 Hidde *1593, 131 Luppe *1747, 73 Luppo *1736, 73 Onno *1734, 73 Peter *1601, 99 Rienke *1740, 42, 55, 73 Trijntje *1745, 73 Ubcko *1563, 115

Sebrechts

Anna, 147, 162, 170

Seeckema

Lijsabeth *1612, 103

Selbach

Catharina van *1594, 97

Siabbes

Grietje, 96 219


Index Harbert, 101

Sibelkens

Ypke, 138

Siccama

Harco Hilarius *1684, 108 Wiardus *1648, 108

Sichterman

Anna Geertruid *1659, 93 Anthony Ewoudt *1771, 36, 47, 60 Anthony Ewout *1722, 60, 76, 90 Christina Elisabeth *1738, 90 Elisabeth †1670, 126 Folkert, 105 Francina Margaretha *1724, 90 Galenus Jacob *1722, 90 Gallenus *1662, 89, 105, 122 Gerhard *1688, 105 Gerrit (Gerhardus) *1618, 105, 122, 139 Gerrit †1572, 154, 164 Gerrit Jan *1725, 90 Harm, 122 Hermanna Paulina Henrica *1800, 30, 36, 48 Jan Albert *1656, 122 Jan Albert *1692, 76, 89, 105 Jan Albert *1733, 90 Jan Albert Galenus, 77 Jan......., 164 Johanna Elisabeth *1658, 122 Johanna Maria *1726, 90 Johannes (Joan) *1593, 122, 139, 154 Johannes †1671, 122 Josina Petronella *1776, 60 Mello *1743, 47, 60, 77 Mello *1804, 48 Paulus Cornelis Adriaan *1773, 60 Sibilla Catharina *1749, 77 Sibylla Volkera *1735, 90 Suzanna *1686, 105 Wilhelmina, 105 Winand (Winolt), 139, 154, 164 Wolter (Gualtherus) *1620, 126, 139

Sickens

Aelke *1594, 112, 139

Sickes

Albert *1477, 148, 162 Alert Harms *1540, 148 Engele Harms *1540, 110, 128, 148 Geertien, 103, 120, 137 Harmen *1509, 128, 148, 162

Sickinghe

Catharina, 155 Herman, 173 Johan, 173 Johan *1576, 155 Wennechien †1609, 173

Sierts

Albert *1696, 69 Focke, 105

Siertsema

Elizabeth *1891, 22 Onne Teijes *1770, 37 Teije Onnes, 37

Sighers

Anna *1627, 107, 125, 146 Cornelia, 146

Everdt, 146 Evert †1631, 146, 161 Hillegonda, 92, 109 Jacob *1596, 125, 146, 161 Joan, 146 Nicolaas, 146

Sighers tr Borch

Eva Gijsbertina Geertruida †1779, 106 Theodora Elisabeth de *1715, 106

Sijbens

Bontko *1570, 116

Sijmens

Jacob *1615, 99 Jantje Alverings, 102 Sijben, 87

Sijmonzoen

Pieter *1510, 147, 161, 169

Sijms

Hadewijck Hindriks *1655, 102

Sijnckes

Hero *1619, 98

Sijpkens

Eeje *1613, 118 Hemme *1674, 71, 87, 103

Sijpkes

Hiske *1684, 103 Jantien *1676, 103 Jantien *1681, 103 Ties *1678, 103

Sijwkes

Menno *1706, 64, 79, 94 Peter *1707, 94 Peter *1708, 94 Peter *1710, 94

Sinning

Andrea Hannes *1802, 31 Tonnies Sanders *1715, 75

Sinningh

Roelf Jans *1776, 31

Sjabbes

Martien, 103

Slagter

Jan Alberts, 40 Martje Jans *1805, 40

Slim

Anna *1851, 20

Sluis

Evert Everts *1824, 32 Grietje *1853, 32

Smaals

Lammechien, 161, 169

Smid

Jantje Tonnis, 34

Smidt

Bouwina Maria, 37 Jan Claessen *1639, 86

Smit

Annecke Claessen *1658, 66 Benjamin, 68 Claes Jans, 86, 136 Derk Derks *1839, 33 Derk Garbrants *1804, 33 Egberdina Hendrica *1828, 35 Evert, 35 220


Index Gepke Ottes *1768, 34, 44, 57 Grietje *1854, 20, 34 Jacob Jans, 45 Jan Derks, 34 Maria *1713, 68 Maria Clasina Petronella *1951, 4 Pieter Jans *1775, 55 Pieterke *1889, 22 Thomas *1707, 69

Smith

Catharina *1704, 60, 77, 93 Edzard, 77, 93 Edzardina Johanna, 92

Snaak

Antje Gijsberts *1787, 45 Gijsbert Wessels, 45

Snelgersma

Oemke, 183 Teteke, 183

Sonnema

Arjen *1863, 31 Fedde, 31

Sonoy

Emerantiana, 172

Spaen

Catharina *1590, 142, 158, 168 Rutger, 158, 168, 175

Spanheim

Elisabeth Catharina, 108

Spijk

Jan Pieters *1763, 57 Reint Ubbena van †1639, 155

Sprincen

Clara Johanna *1664, 126 Jan......., 126

Staal

Doeke Theunis *1830, 34 Theunis Bartels, 34

Starke

Abel *1883, 9, 12, 20 Abel *1944, 4, 11 Abel Jacobs *1834, 28 Abel Menses *1754, 38 Abel Menses *1758, 38 Anje *1848, 28 Barteld Hinderikus *1952, 5, 11 Beerent *1660, 50, 65 Berend Geerts *1727, 51 Berend Tjarks *1838, 28 Berent Geerts *1719, 50 Berent Menses *1765, 26, 31, 38 Dineke *1945, 4, 11 Egge Geerts *1717, 50 Ellen Martine *1972, 4 Ettje Tjarks *1835, 28 Gartje Tjarkes *1849, 28 Geert Beerents *1690, 38, 50, 66 Geert Menses *1756, 38 Geeske Beerents *1688, 66 Grietje Beerents *1688, 66 Grietje Berends *1793, 31 Grietje Geerts *1723, 31, 38, 50 Hendrik *1882, 20 Jacob Hessels *1843, 28

Jan Beerents *1694, 66 Jan Menses *1761, 38 Karin *1987, 6 Klaastina Catharina *1987, 6 Luken *1845, 28 Menso Berends *1797, 31 Menso Tjarks *1841, 28 Paulien Karstien *1980, 6 Pieter Geerts *1721, 50 Pieter Menses *1763, 38 Pieterdina Rikste *1945, 4, 11 Remke Tjarks *1836, 28 Renske Geerts *1725, 50 Rixte Menses *1752, 38 Rixte Menses *1753, 38 Teda *1950, 5, 11 Tetje Willemina Susanna *1950, 5, 11 Tjarko *1881, 20 Tjarko Berends *1795, 19, 26, 31 Trienje *1885, 20 Trijntje Geerts *1716, 50 Willem *1914, 4, 5, 9, 12 Willem Abel *1982, 6 Willem Jan *1974, 4 Willem Tjarks *1839, 12, 19, 26 Wim *1982, 6 Wirtjo *1916, 12

Starkenborch

Allard Tjarda van *1620, 141 Lambert Tjarda van *1592, 141

Starkenborgh

Aepco Tjarda, 142

Stedum

Bywe Schultings to, 171, 176

Steen

Echtbertus, 37

Steenbergen

Elisabeth †1616, 139, 154, 164 Jan......., 154, 164 Mechteld †1644, 140, 154, 164

Steijes

Fosse, 103, 120

Stenhuys

Freke *1713, 40, 53

Sterenborch

Aicke Hansen ter, 148 Jarcke Aickes ter *1545, 148

Sticker

Hilchien Jochems *1627, 84 Jochem Hindricks *1596, 84

Stoffers

Hindrik, 43

Straakholt

Eilardus Aytken Oyken van, 147 Folkert *1513, 146, 161 Tateke Thomasdr †1599, 109, 127, 147 Thomas *1539, 127, 146, 161 Tiake Thomas van *1566, 145, 147

Straat

Hindrik *1899, 25

Strijker

Willemtje, 30

Stroeding

Geertruit Nannes *1645, 66 221


Index Nanne Geerts *1600, 97

Stroedingh

Geert Aickes *1560, 112, 136 Griete Geerts *1630, 136 Swaencke Nannes *1635, 97, 102 Swaentje Geerts *1590, 112

Struif

Anje Christiaans *1736, 73 Christiaen Jans *1709, 73

Struuck

Aaltien *1630, 154 Anna *1595, 122, 139, 140, 154 Borchard *1613, 154 Engeltien, 140, 165 Gerhard *1570, 140, 154, 165 Harmtien, 165 Jan Steenbergen *1605, 154 Johan *1565, 154 Johan Hendricks *1540, 154, 164 Wijart *1600, 154

Stuirling

Evert, 63, 78 Marrechien Klara *1739, 48, 63, 78

Suimeringh

Albert Reints, 95

Susels

Barbara *1595, 100

Sweers

Cornelisje, 146, 161

Swieringa

Geertruid Bartelts *1790, 33

Swiers

Geertien Hindriks, 81

Swijckens

Egbert *1633, 83, 103 Elisabeth Egberts *1676, 83

Swinkels

Gwendolyn *1972, 5 Martien *1941, 5 Martinus Petrus Joseph *1941, 5 Petronella Edinia Christina Maria *1972, 5

Swissaert

Constantia Maria, 90

Sybels

Reemt, 101, 117

Sybens

Tyben *1561, 98, 114, 133

Ette, 116 Hiske, 102, 119, 137 Ubbo *1482, 171

Tammes

Bouwe, 104, 122 Eintje *1664, 69 Fokko, 69 Geertje *1658, 69, 85 Herman *1539, 149 Ide......., 53, 71 Jacob *1614, 101 Jan *1698, 53, 72, 87 Luiken *1658, 51, 68, 84 Nanno *1520, 149 Sieben *1642, 120 Tiackien *1595, 83, 99

Tammes (Tjabringa) Aaltje *1731, 53

Tamminga

Abeke, 182 Abel, 182 Abel †1428, 182, 184, 186 Abel †1550, 165, 172, 177 Allart, 174, 180 Allert †1498, 172, 177, 182 Anna *1530, 156, 165, 166, 172 Bauwe *1476, 178, 182 Gyzela, 184, 186 Hoyke, 182 Ode......., 168, 174, 180 Onno, 177, 182, 184 Onno *1614, 123, 141, 155 Onno †1652, 141, 155 Schotto, 155 Susanna Elisabeth (van Ludema) *1646, 106, 123, 141

Tamminga van Alberda

Onno *1669, 91, 106, 123

Tamminga van Ludema Elisabeth *1655, 141, 142

Tarnouwen

Engel †1660, 78, 93

Tedema

Johan, 171, 177

Temmen

Phebo, 122

Temmens

Cornelis, 118

Sybolts

Tepens

Sybrands

Tepper

Sybrens

Thedema

Didde *1623, 98 Claes *1607, 99 Aeltjen, 120

Sygers

N. de, 109

Sypkens

Remko *1575, 122, 139, 153 Tammo *1580, 119, 137

Takens

Barteldina Harms *1765, 49

Takes

Grietje †1789, 55

Tammens

Wijchman *1612, 111 Wemeltje *1838, 35 Willem Geerts, 35 Anna *1498, 165, 171, 177

Thedema van de Leek Wemele, 171, 174, 179

Themmen

Themmo Cornelis *1590, 118

Theses

Everhardus *1480, 149, 162 Geert *1515, 162 Lambert *1510, 162 N. Everts *1515, 129, 149, 162

Thielmans 222


Index Cathelyne, 178

Thobokholt

Willem *1838, 35

Thomas

Allert, 138 Hille *1597, 112

Tiaards

Beerent *1762, 57 Bonneke *1574, 99 Jantje *1771, 57

Tiaarts

Ebeltje *1760, 57 Jochem, 120, 137 Menno, 87

Tjabbens

Tiddo *1608, 96

Tjabbern

Hoyet, 160 Onno, 147 Theda *1549, 160

Tjabbes

Here, 50

Jantjen *1762, 57

Tjaben

Haicko, 115 Johan *1548, 128 Rixte *1606, 66, 80, 81, 96 Teeda, 135 Tidde *1546, 96, 111, 128

Tjackens

Tiabbes

Tiackes

Foske *1691, 104

Tiaerts

Schelte *1585, 104, 122 Wije *1639, 101

Tiapkens

Egge, 112 Eppo *1589, 101, 117, 135 Remcke, 150

Ticheler

Ede Jans *1635, 119

Tiddens

Abele, 112 Albert *1606, 96, 100 Eggerus *1602, 96 Focko *1590, 116 Martje *1639, 101 Tiabbo *1573, 81, 96, 100, 111

Tiddes

Diewerke, 45 Grietje, 37 Grietje *1760, 49 Haijcko, 138 Jantje, 72 Jurrien, 135 Tiabbe *1516, 111, 128

Tijarts

Ebeltijn, 87, 103, 120

Tijdens

Abel Folkerts *1800, 39 Folkert Okkes, 39

Tijes

Anna, 83 Hille †1685, 87, 103

Tillema

Martje Roelfs, 37

Timmer

Trijntje *1846, 22

Titiken

Joachim, 93

Tjaarda

Egbert *1496, 168, 175 Henrica, 176 Lise Egberts *1522, 160, 168, 175 Mrs. *1500, 169, 175

Tjaards

Geeske *1696, 58, 74, 75, 89 Nantko *1660, 96

Tjaden

Brechtina *1672, 91, 107, 125 Henricus *1665, 125 Hindrik Siccens †1669, 125, 145, 159 Sicco *1640, 107, 125, 145

Tjakkes

Rotger *1619, 121

Tjapkes

Eppo, 119

Tjarcks

Tette *1586, 102, 118, 135

Tjarks

Bontko (Buncke), 138, 151, 164 Bontko *1615, 104 Eppien *1695, 52, 67 Hillenius *1704, 68 Lupko *1698, 67 Tjaaktien *1704, 38, 51, 67

Tjassens

Albert *1600, 125, 145, 159 Anna Arendina Cornelia *1741, 92 Anna Margaretha *1663, 125 Brechtina Cornelia *1731, 60, 77, 92 Cornelis *1628, 107, 125, 145 Cornelis *1701, 77, 91, 107 Daniel *1660, 91, 107, 125 Daniël Herman *1737, 92 Harman *1735, 92 Harmen *1730, 92 Harmen *1733, 92 Hayo *1566, 145, 158, 168 Hermanna Elizabeth *1744, 92 Samuel Wolter *1739, 92

Tobias

Renske, 73 Stijntjen *1685, 52, 69, 86

Tobokholt

Roelf Bernardus, 35

toe Laarhuys

Fenneken *1590, 122, 139, 154

Tonckens

Hemme, 116 Hiske *1539, 149 Iggo *1535, 114, 133, 149 Jochem, 122 Luppo *1598, 116, 138 Tako *1530, 149 Tjaakjen Luppens *1638, 138

Tonckes 223


Index Heeuwo *1530, 135, 149

Tonkes

Iggo *1500, 149, 163

Tonnis

Imke, 73 Jan......., 50

Toppingha

Henrica Maria, 77, 93

Trip

Adriaan Joseph *1686, 107 Adriaan Joseph *1755, 77 Christina, 108 Jan Lukas *1726, 77 Louis, 105 Louis *1654, 107 Louisa Christina †1732, 105

Tuinckers

Fenne Hindricks *1632, 68, 84, 100

Tuinen (Tuinkers)

Elisabeth Roelfs van, 84, 100

Tuinga

Edze, 177, 181 His *1433, 172, 177, 181

Gepke, 138

Udes

Engel *1620, 103, 120, 138 Gepke, 138, 151 Koene *1662, 85 Richte *1630, 138 Rigte, 103 Sypke *1630, 138

Uittien

Anna Gerrits *1804, 49 Auke Gerrits *1798, 49 Christiaan *1678, 49, 64, 78 Christiaan Gerrits *1796, 49 Christina Gerrits *1791, 31, 37, 49 Foppe Gerrits *1793, 49 Gerrit Christiaans *1757, 37, 49, 64 Jan Gerrits *1801, 49 Klaas Gerrits *1807, 49

Ukena

Bawe, 188 Focco *1365, 184, 187, 189 Uko......., 187, 189 Ulske *1431, 182, 184, 188

Tuinier

Ulfers

Tusschenbroek

Ulger Uplewerd

Tyabbens

Vahrmeijer

Hindrik *1818, 28 Wilke Olchers, 28 Helena, 5

Mapke, 139 Sybel *1560, 152

Tyabbes

Buncko *1580, 132

Tyackens

Eppo *1590, 116

Tyaedens

Tiddo, 116

Tyaerts

Ilben *1580, 115

Tyapkens

Epke *1564, 132

Tyarcks

Martien *1560, 116

Tymen

Swaantien Johans, 97

Ubbena

Adda, 185, 189 Habbina *1608, 123, 124, 140, 155 Jochem, 165 Reint, 140, 155, 165 Wendela Cornera *1647, 123 Willem †1631, 155

Ubbens

Reenske, 175 Bening van, 173 Maria Petronella *1864, 25

Vechter

Claes Cornelis *1595, 82, 120 Jacob Claassen *1636, 82, 83 Jan Claasen *1629, 120

Veen

Cornelis van der, 145, 159 Jantje Klaassens van der, 44 Maria van der, 125, 145, 159

Veldman

Heiko Wierts *1827, 35 Meindert Jans *1796, 41 Trientje Geerts, 32 Wiert Jans *1791, 35

Velthuis

Frerick Hindricks ten *1550, 148 Henric ten, 148 Herman ten *1540, 128

Veltman

Hillenius Hanssen *1744, 51

Velzen

Abraham van, 108 Cornelis van *1696, 108

Venema

Hindrikje Derks *1755, 40

Bouwe *1588, 116 Frouwe *1607, 97

Venninga

Barbara *1635, 65, 81, 95 Harmke *1698, 38, 50, 65

Verrucius

Uckes

Udema

Fokko Udes *1613, 138 Tiarco (Tjaert) Udens *1637, 138

Udens

Bontko, 138

Amse Adzards, 36 Edsard Amses *1818, 36 Maria *1650, 77, 93, 109

Verrutius

Gerlach †1558, 147, 161, 169 Gerlacus *1576, 109, 127, 147 Hieronymus *1546, 127, 147, 161 Peter †1686, 93, 109, 127 224


Index

Vijgh

Derk, 175, 180 Henrika (Hanrick) †1548, 168, 175, 180

Sara Aleida, 47, 60

Weinichman

Hubertus, 154 Jamme, 154

Vilgen Vinkers

Weits

Visquart

Welderen

Catharina Maria Gezina *1806, 48 Geesjen Kornelis, 41 Hisa van, 174, 179

Visscher

Mettje Arends, 44

Visschers

Aaltien *1609, 96

Visser

Hendrina, 47

Voogd

Hindrik Derks de, 34 Jan de *1842, 34 Rienko de *1837, 34

Voorst

Dirk van, 36 Geertruijda Elisabetta Rosella van *1816, 36

Vranden

Helena Theodora van de *1942, 5 Leny *1942, 5

Vreerks

Aaltje Adden *1767, 45, 58

Vries

Christiaan Hendrik de *1921, 15 Hendrik de *1873, 15

Abraham *1866, 19 Berend, 19 Agnisken van *1547, 175 Angenis van *1570, 168 Arndt van *1544, 175 Bernd (Bernard)Jansz. van *1563, 142, 158, 168 Bernd van *1540, 175 Bernd van †1558, 168, 175, 180 Cornelis van *1564, 168 Derick van *1539, 175 Dingnum van *1537, 175 Gertrudt van *1566, 168 Gertrudt van *1573, 168 Gisbert van *1538, 175 Gisbert van *1579, 168 Hanrixken van *1568, 168 Henrick van *1541, 175 Jan van *1536, 158, 168, 175 Jan van *1581, 168 Johan van, 175, 180 Johan van †1645, 158 Johanna van *1612, 124, 142, 158 Lucia van *1545, 175 Magdalena van *1576, 168 Olifir van *1543, 175

Vriese

Wendelkens

Vrieze

Wendelkes

Wagenaar

Werf

Gerrit Annes, 104 Engel Jans *1759, 39 Brikita *1974, 4 Hans *1947, 4

Waker

Nicolaas, 143

Waldriks

Grietien, 158 Martjen *1704, 54

Wall

Tabitha Nannes van der, 97, 114

Walslage

Alcke Johans ter *1550, 164 Johan ter *1500, 164 Nanne Johans ter *1550, 164

Warmeringh

Aicke Alberts *1625, 95 Wubbe Geerts, 95

Warmolts

Roelef †1630, 145, 159 Rolina (Roelefjen) *1638, 107, 125, 145 Trijne, 101

Warnders

Noentie, 85

Wartinga

NN......., 147

Water

Jutte ten *1475, 165, 172, 177 Seyno ten, 172, 177

Weerman

Grietje Hindriks *1796, 46 Hindrik, 46 Catharina Harms van der, 35 Harm Jans van der *1776, 46 Jan Harms van der †1824, 36, 46 Trijntje Jans van der *1780, 30, 36, 46

Wessels

Ave......., 165

Westerbeek

Frans van, 154, 155 Gelein van, 155 Mechteld van, 154

Wiarda

Dothias, 147

Wibbes

Antje *1659, 69, 85

Wicheringe

Ave......., 140 Elisabeth *1630, 124 Helena, 167, 174, 179 Johanna, 171, 179

Wicheringe te Sloten in Langewold Gerhardus, 171, 174, 179

Wicherlink

Gerridina, 60

Wieringhe

Lammegyn van *1567, 145, 158

Wierts

Harmen, 137 Harmen *1598, 137 225


Index Hiltjo *1634, 99 Wiltio, 139, 153

Wifringhe

Hille, 142, 158, 167 Johan, 167, 174 Johan †1593, 158, 167, 174

Wigboldes

Evert, 182, 184 Heile Everts †1506, 177, 182, 184

Wigboldus

Evert, 185 Ghese, 185

Wigbolts

Grietje *1644, 120

Wijbes

Corneliske †1861, 36, 45

Wijhe van Echteld NN van, 168, 175

Barbara van *1605, 160 Gerhart van *1464, 176, 180, 183 Huibert (Hubrecht) van *1493, 169, 176, 180 Jasper van *1603, 160 Jasper van *1609, 160 Karel van *1607, 160 Karel van *1613, 161 Margaretha van *1603, 160 Margaretha van *1611, 161 Paul van *1589, 161 Paulus van *1522, 147, 169, 176 Samuel van *1558, 145, 147, 160, 169 Sara van *1595, 160 Sara van *1603, 160 Tateke van *1601, 125, 145, 160 Thomas van *1605, 160 Thomas van *1607, 160

Winghene

Jan van *1438, 180, 183

Wijsmans Wilckes

Winter

Wildeboer

Wirdema

Anna, 118 Oktje †1874, 37

Wildervanck

Adriaan *1656, 124 Adriaan Geerts *1605, 124, 143, 158 Adriaen *1689, 77, 91, 107 Anna Cornelia *1753, 77 Elisabet, 124 Everhard *1657, 91, 107, 124 Gerard Adriaans *1630, 107, 124, 143 Gerryt Geerts, 158 Hermanna Elisabeth *1749, 47, 60, 77 Hillegonda *1750, 77 Hillegonda Catharina *1752, 77 Jan Geerts, 158 Margaretha *1659, 124 Paulus Adriaan *1723, 60, 77, 91 Tobia *1640, 143

Wildriks

Abele, 122

Willems

Albertje, 41, 54 Albertjen *1686, 54, 72 Dina, 37, 48 Esse, 52, 70, 86 Hilwert *1781, 39 Hindrik *1604, 104, 122, 139 Hindrik *1743, 57 Jantje, 49 Jantje *1763, 40 Lutgertien *1615, 67 Trijntje *1647, 81, 120 Willemke, 87

Willink

Hendrik, 47 Wendeliena *1810, 47

Wilmson

Helena †1715, 122

Wiltes

Gerdtien *1697, 137 Here *1578, 100, 117

Wingene

Barbara van *1600, 160

Harm Geert *1763, 33, 42, 55 Rienke Harms *1806, 28, 33, 42 Anje Jacobs, 40 Willemtje Jacobs *1749, 54

Wirdinga

Aaltje Jacobs *1769, 32, 41, 54

Wirtjes

Geert Harms *1759, 33, 42, 56 Geert Harms *1821, 33 Hilje *1835, 33 Jan Geerts *1798, 42 Jan......., 56, 73 Tetje *1832, 21, 28, 33 Wiebina *1839, 33 Wirtje Geerts *1795, 28, 33, 42

Wolda

Albertje Alberts *1776, 55

Wolring

Swaantje Wirtjes, 42, 56

Woltema

Aaltje *1876, 29 Albertje *1735, 54 Bouchiena Geziena *1889, 22 Dievertje *1838, 33 Elisabeth *1832, 33 Eltje *1765, 53 Eltje Wessels *1696, 41, 53, 54, 72 Eltje Willems *1800, 28, 32, 41 Eltjo *1865, 29 Eltjo *1904, 22 Frouwke *1840, 33 Geertje Eltjes *1736, 54 Harm *1745, 54 Harm Geert *1827, 21, 28, 33 Harm Geert *1896, 21 Hilje *1867, 29 Jacob Willems *1802, 41 Jacob Willems *1844, 33 Jan *1758, 54 Jan Albert *1891, 22 Martje Wessels *1761, 54 Rienke *1861, 29 Sien *1901, 22 Tetje *1895, 9, 12, 21 226


Index Trientje Wessels *1768, 32, 40, 53 Wessel Eltjes *1732, 40, 53, 54 Willem *1737, 54 Willem *1869, 29 Willem *1909, 21 Willem Eltje *1739, 32, 41, 54 Wirtjo *1862, 12, 21, 28 Zwaantje *1872, 29 Zwaantje *1900, 21

Wolthers

Anna Elisabeth *1690, 107 Arendina Cornelia *1700, 108 Catharina *1695, 106, 108 Harmanna *1703, 77, 91, 107 Harmen *1659, 91, 107, 125 Harmen †1668, 125, 145, 159 Johanna Everdina *1698, 108 Rolina Maria *1689, 108 Rolina Maria *1693, 108 Wobbina †1710, 107, 125, 145 Wolter *1630, 107, 125, 145 Wolter *1696, 108

Wolthof

Abel Willems *1757, 40 Grietje Abels *1787, 40

Aaltje Geuken *1767, 58 Ettje Geuken *1769, 59

Wubbes

Antje, 42 Remke, 73

Wyllems

Hylle, 159

Ypes

Wijpke, 120

Ysbrands

Rymerig, 145, 159

Zanten

Anna Amelia van, 172

Zee

Anna Elizabeth van der, 45

Zeggelink

Engelina, 47

Zenses

Grietien, 119

Zielstra Ziertsema

Gretie Fockes, 105

Zijlman

Albertjen Jans, 33

Wolthuis

Zijnties

Wouters

Zuere

Alberdina, 19 Gielys, 178 Maria †1502, 178

Wubben

Grietie, 65 Tymen, 177

Zuurman

Albertje *1894, 12

227

Kwartierstaat Starke  

Kwartierstaat van de familie Starke uit Schildwolde

Kwartierstaat Starke  

Kwartierstaat van de familie Starke uit Schildwolde

Advertisement