Page 8

Dragør Nyt

Side 8 Vi har modtaget:

Dragør trænger til en erhvervslæge! Dansk Industri har igen taget temperaturen på danske kommuners erhvervspolitik, og Dragør har kraftig feber og bør søge læge snarest! Igen havner vi på en sølle 93.-plads ud af 96 kommuner – kun Ærø, Helsingør og Vordingborg er i stand til at gøre det endnu dårligere, end vores lokale styre. Tårnby, som der oftest sammenlignes med, og som LA bestemt ikke ønsker en sammenlægning med, kommer ind på 49.-plads – bedre end Dragør, men næppe heller noget, man praler med inde hos den røde nabo! Nu har Allan Holst stået på kommunens kommandobro i snart 8 år. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at han gør det så godt, han kan. Problemet er bare det, at det ikke er godt nok! Vores erhvervsliv bløder,

og så er en recept, der indeholder ny belægning på Kongevejen og en lille legeplads på havnen, desværre ikke nok – heller ikke i et valgår. Javist, det er skridt i den rigtige retning. Og små skridt er bedre end ingen skridt. Sagen er bare, at dygtige danske kommuner ikke tager skridt – de pisker af sted! På 11 afgørende parametre er det kun på de kommunale rammevilkår, at vi klarer os ok. På de 10 andre parametre falder vi helt igennem. Alt dette kan man læse mere om på di.dk, så ingen grund til at udpensle det hele her. Men dog vil jeg gerne fremhæve et par enkelte steder, hvor vi må, kan og skal blive meget bedre.

Private leverandører På det område, der handler om, hvor god kommunen er

til at bruge private leverandører, er vi kun nr. 79. Det er et område, hvor det er helt afgørende, at vi går forrest. Vi er en befolknings- og erhvervsmæssig lille kommune, og skal vores image forbedres, og vi skal tiltrække nye virksomheder, så skal vi i det mindste evne at støtte vores eget erhvervsliv så meget som overhovedet muligt. Her skal vi altid søge, at de kommunale indkøb af varer og tjenesteydelser, først og fremmest placeres hos lokale og private leverandører. Det gælder altså om at konkurrenceudsætte så mange opgaver som overhovedet muligt, så vi får de bedste tilbud til prisen at vælge imellem. Adskillige undersøgelser, som bl.a. tænketanken Cepos har foretaget, viser, at der er milliarder af kroner for de danske kommuner at spare

på det område. På specifikt »Konkurrenceudsættelse«-om­ rådet er vi dumpet fra en 20.til en deprimerende 72.-plads! Det er for dårligt og for dyrt for skatteborgerne i Dragør!

Dialog søges! Endelig skal nævnes virksomhedernes tilfredshed med den kommunale indsats for dialog mellem erhvervslivet og kommunens politikere. Her er der faktisk kun en eneste kommune (Ærø) i hele Danmark, der er dårligere, end Dragør! Det er virkelig en begmand og en hentydning med en løftestang til det nuværende styre. Det er et område, hvor det er forholdsvis let at gøre noget, og som er helt inden for vores eget råderum – så kom nu i gang med en konstruktiv og fremadrettet dialog med erhvervslivet! Er der noget, vi kan glæde os over? Ja, bestemt! Vi er f.eks. på 5.-pladsen, når det gælder, hvor mange nystartede virk-

Elektrikere

begravelse

Dragør Bedemandsforretning Den lokale bedemand 4. generation som bedemand

Begravelser & bisættelser ordnes overalt. Aftaler træffes gerne i hjemmet.

v/Børge Hoe Lorentzen

32 52 77 87

v/ Burchhardt www.burchhardt.dk

– også i skibe

Edith Hoe Lorentzen’s eftf.

Kongevejen 19 Begravelse og bisættelse ordnes overalt

Vi træffes efter aftale på Telefon 32 53 06 29 · Døgnvagt Begravelse

Bisættelse

40 61 75 03

glarmestre

GLARMESTER

31 75 75 75

Bestyrer Frank Jensen

FINN POULSENs eftf. Termoruder · Butiksruder Forsatsruder · Reparationer Rammer · Spejle Forsikringsskader Rensning af malerier

32 55 60 52

Poul Møllers eftf. Jesper Sillemann

Medlem af Glarmesterlauget Danmark Glarmestrenes Døgnvagt

70 100 100

Amagerbrogade 232

BROLÆGNING/ENtreprenørER

Amager Entreprenøren Brolægning • Udlejning af maskiner Levering af containere • Asfaltering Renovering af fortov og kloak Snerydning og saltning

Hingstegaarden • Ndr. Dragørvej 11 • Dragør Storm: 32 53 31 06 • 24 23 87 11

glarmester arbejde

klinikker

malere

Kiropraktisk Klinik

Malerfirmaet D. Steen

Mette Lønstrup Rønne Allé 15

Alt malerarbejde udføres

Tlf: 32 53 29 56 Mobil: 20 68 85 77

32 94 00 75

Badstuevælen 8 2791 Dragør

Konsultation efter aftale Overenskomst med sygesikringen

www.dragoer-nyt.dk

murere

Murermester Poul Erik Nygaard Mobil 25 21 75 71

a

Medlem af Københavns Tømrerlaug TILSLUTTET

Bag Engvælen 16 · 2791 Dragør Telefon: 40 31 45 44 kim@groening.dk www.groening.dk

Alt i tømrer og total-entrepriser

Alt snedker/ tømrerarb. udføres efter mål Medlem af

Kernehuset, Fælledvej 2 Tlf. 32 53 20 09 Fax 32 94 63 63 fp@flindt-pedersen.dk www.flindt-pedersen.dk

søren levinsen ude interiør

opgaver i træ og tømmer

Tømrerfirma Søren Levinsen ApS Rønne Alle 32, 2791 Dragør www.sorenlevinsen.dk

tlf. 26 28 64 78

MalerMester

Otto Wulff Hansen aps

tlf.: 32 53 27 99

Aut. VVS & GAS installatør

• naturgas, bygas og gasservice • kloak, vand og varme • solvarme og fjernvarme • blikkenslagerarbejde • badeværelse og køkken

dragør vvs & blikkenslagerforretning aps www.dragoervvs.dk 32 53 13 82

ORLA HANSEN &SØN A/S 32 53 14 29 Aut. gas- og vandmestre

Blikkenslagerarbejde Badeværelser • Naturgas Vand • Varme • Kloak

Badeværelser Tilbygninger Forsikringsskader Reparationer og vedligeholdelse

- kun få minutter væk!

Hovedgaden 36, Store Magleby, 2791 Dragør

Vinduespolering

totalløsninger inden for malerfaget Ring for mere information samt et godt tilbud

Bjergerlav 3 • 2791 Dragør owh@owh.dk • www.owh.dk

Tlf.

20 64 60 15

Fax

32 94 80 05

3 – 21 pallepladser Klimatransport Varme – Køl – Frost Ned- og udpakning Klaver- og flygeltransport Kørsel for De Kongelige »når de ringer«

vognmand_michaelHolm@hotmail.com

ste år. Det mener vi i Venstre i Dragør, at vi skal gøre en indsats for at ændre på. Ikke fordi vi bare vil forkæle virksomhederne, men fordi det vil være med til at udvikle kommunen og skabe flere lokale arbejdspladser. Vi har den holdning, at en vellykket erhvervspolitik kun kan realiseres gennem en god dialog og et godt samarbejde mellem kommune, erhvervsliv og borgere. Efter Venstres opfattelse skal erhvervspolitikken opfylde fire hovedkrav: •  Sætte gunstige rammer for at etablere og drive virksomhed i Dragør Kommune •  Sikre et tæt og gnidningsfrit samarbejde mellem erhvervsliv og kommune •  Sikre, at Dragør Kommune er et attraktivt valg for iværksættere at etablere virksomhed •  Fastholde og udvikle lokale arbejdspladser for kommunens borgere. Nogle af de elementer, vi i Venstre i Dragør har arbejdet med i udformningen af en fremtidig lokal erhvervspolitik, er: •  Reduktion og på sigt afvikling af den kommunale dækningsafgift på erhvervsejendomme, da vi ser den som en hæmsko for erhvervsudviklingen •  Forbedring af den kommunale service overfor erhvervslivet, bl.a. i form af en bedre digital service og formidling af rådgivning til iværksættere, f.eks. via private initiativer som »Initiativgruppen« •  Etablering af en mentorordning for nye- og nystartede virksomheder i Dragør, hvor man kan få rådgivning og sparring fra mere erfarne lokale virksomheder – dette kan f.eks. ske i samarbejde med Dragør Erhvervsråd •  Bruge udviklingen af havneområdet som katalysator for erhvervsudviklingen. Lad os komme i gang, for der er meget, vi kan gøre for at sikre en bedre placering næste gang, Dansk Industri foretager en måling. Venstre i Dragør er klar! Med venlig hilsen Erik Skovgaard Nielsen Formand for Venstre i Dragør og kandidat til kommunalvalget erik.skovgaard.nielsen@ gmail.com

vinduespolering

Mobil: 40 55 27 99

I

rin f sol nsta g cell llat fo ea ion r t nlæ ilb g ud ! Stubvænget 7 • 2791 Dragør • Mobil 26 12 85 66 • clausbohs@c.dk

Alt tømrer- og snedkerarbejde udføres: Døre og vinduesudskiftning Køkkener og gulve Ny- og ombygninger Carporte og garager Ejendomsreparation

Nygaard Holst ByggeeNtreprise aps

Kenneth mobil: 40 13 78 17 Jesper mobil: 40 13 76 96

Strandbakken 21 2791 Dragør

Bohs Wiekierak

SNEDKERTØMRERARBEJDE Ejendomsreparation Forsikringsskader Gulvafslibning Vinyl- og linoliumsarbejde JAN SCHMIDT OG SØN

Flindt & Pedersen

VVS/Blikkenslagere

Opmagasinering Flyttevogne 10 – 54 m3

Aut. el-installatør Claus

Uforbindende tilbud gives

Tlf. 26 18 38 38 • www.nygaard-holst.dk

transport/Flyttefirmaer

Elektrikere

Snedker og tømrermester Gröning ApS

Amager Landevej 233-237 Åbningstider: 32 50 92 07 Man.-fre. 8-16.30 · Lør. 10-13 Biltlf. 28 12 44 08 Medlem af Dragør Nyt annonce Glarmesterlauget Danmark

Glarmester Madsen & Sønner

TLF. 32 55 55 55 • DØGNVAGT

Ring til: 32535708 / 22547785 Døgnvagt også søn- og helligdage www.øens-bedemand.dk

Borgmester Allan Holst deltog i Foreningen af hjerneskadede og pårørende i Dragør Kommunes første møde. Foto: Dirch Jansen.

Dansk Industri har netop offentliggjort en analyse over det lokale erhvervsklima i landets kommuner. Desværre har Dragør Kommune den lidet flatterende placering som nummer 93 fjerdesidst ud af samtlige kommuner – og i øvrigt samme placering som sid-

Snedker-tømrerfirmaet

glarmestre

Telf. 32 53 13 89

optræningsplaner og med efterfølgende mangelfuld kommunal opfølgning, dette vil Foreningen af hjerneskadede og pårørende i Dragør Kommune gerne rette op på i samarbejde med kommunen. Ligeledes er det de pårørende der råber om hjælp dog uden at blive hørt. Næste møde i Foreningen af hjerneskadede og pårørende i Dragør Kommune er tirsdag den 1. oktober kl. 14–16 i Studielokalet på Wiedergården. Med venlig hilsen Benny Gyngsø Initiativtager

Bedre forhold for de lokale virksomheder

DERES LOKALE HÅNDVÆRKER

Dragør Glarmester

ven at rehabilitere mennesker med alvorlige følgevirkninger efter en hjerneskade, den nuværende udvikling er ikke til gavn for hverken de ramte, de pårørende eller samfundet. Et forskningsprojekt viser, at et godt socialt netværk gør, at man kommer sig 68% bedre efter en blodprop end personer med lav social støtte. Som hjerneskadet og pårørende har man brug for et samlingspunkt for rådgivning og et socialt fællesskab med andre. Mange hjerneskadede oplever at blive udskrevet med ingen eller mangelfulde gen-

Vi har modtaget:

elektrikerfirmaet.dk

Alt glarmesterarbejde udføres til forretninger og private

Bisættelse fra kr. 12.000 inkl. moms. SPAR 4-7000,-.. Exklusive gravsted. Se mere www.

sat muskelstyrke, svimmelhed, balanceproblemer, stor træthed og sanseforstyrrelser. Derudover svigtende koncentration og opmærksomhed, nedsat hukommelse, sproglige vanskelligheder, nedsat orientering samt nedsat erkendelse af sygdommen. Alle hjerneskadede har krav på optimal rehabilitering. 98 kommuner kan ikke løfte opga-

integrere det 21. århundredes mange muligheder i en unik 1700’tals ramme. Dragør har med sin beliggenhed, historie, idyl, arkitektur og fantastiske stemning helt fantastiske muligheder for at være en inter­ essant by for markante dele af vores innovative erhvervsliv. Men politikere bør aldrig glemme, at det offentlige er på banen som medspiller og ikke som modspiller! Mange hilsner Kim Dupont Borgmesterkandidat Liberal Alliance

tømrerE/snedkerE

Kongevejen 11, 2791 Dragør – telefon 32 53 61 60

Møllevej 2, Dragør • Løjtegårdsvej 125 Åbent efter aftale

Op mod hver 7. dansker rammes af en blodprop eller hjerneblødning, og langt de fleste er over 60 år, når det sker. 18.000 voksne danskere pådrager sig hvert år en hjerneskade i form af blodprop eller blødning i hjernen. 80.000 danskere lever i dag med varige følger af en hjerneskade og det med fyskiske følger såsom lammelser, ned-

tømrerE/snedkerE

Alle former for EL installationer Belysning · Dørtelefon · Pds · Data Internet · Solenergi · Overvågning Samt rådgivning

Amagerbrogade 155

Tilbyder hjælp til bisættelse og begravelse på Amager og Christianshavn Aftaler træffes gerne i hjemmet • Stilfuldt & Smukt

Glemmer du – så husker jeg

Alt el-arbejde udføres

Kastrup Begravelsesforretning

v/ Søren Riber

Vi har modtaget:

Tlf. 32 50 19 95

Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem.

Øens Bedemand

Danmarks mest erhvervsvenlige parti tør jeg godt kalde Liberal Alliance. Vi har konstant et fokus på de private virksomheders konkurrencevilkår, men hvorfor egentlig? Fordi det er dem, vi alle sammen skal leve af, så simpelt er det! Det er erhvervslivet,

Englandsvej 401 2770 Kastrup

Carsten Schwartz

Dragør Begravelsesforretning

Men hvad vil LA?

der genererer det overskud, der betaler vores skoler, institutioner, sundhedsområdet, fritidsområdet, ældreområdet og meget, meget mere. Hvis vi ikke giver vores virksomheder optimale vilkår, så lukker de eller flytter til udlandet – og hvem skal så betale gildet? På samme måde gælder det lokalt. Hvis vi ikke formår proaktivt at tiltrække virksomheder, så ender Drag­ ør som en trist museumskulisse og ikke som en levende, spændende, interessant og selvstændig by, der formår at

ApS

(overfor Tårnby Rådhus) Træffetider: Mand.–torsd.: 9–16, fred.: 9–15 DØGNVAGT

sammenhæng og en forklaring. Det er både flot og bemærkelsesværdigt, og de pågældende iværksættere skal have stor ros for deres tro på en fremtid for deres virksomhed i Drag­ør.

El-installatør

El-installationer

AUTORISERET EL-INSTALLATØR

Amager Landevej 49 · 2770 Kastrup

somheder pr. 1.000 indbyggere, der er kommet indenfor det seneste år (en oprykning fra en 20.-plads). Så trods det ret middelmådige erhvervsklima, kommunen tilbyder, er der alligevel mange borgere, der går i gang med at starte ny virksomhed i Dragør. Typisk netop for denne kategori, ligger vi her i selskab med Gentofte, Rudersdal, Hørsholm, København og Frederiksberg – altså andre velstillede kommuner, der ligeledes har et højt uddannelsesniveau. Heri findes der unægtelig både en

Aut. el-installatør

Stormgade 4 Tlf. 32 53 84 87 Døgnvagt Biltlf. 40 53 84 87

Tårnby Begravelsesforretning

10. september 2013

aut. gas- og vandmester Præstefælledvej 43–45 • 2770 Kastrup 32 50 56 00 • www.amagersanitet.dk

Bad – bryggers – vvs – kloak ... vi klarer det hele! Vi tilbyder også energiløsninger, vandledningsarbejder, ejendomsservice, total- og underentrepriser – og meget mere! OBS: Døgnvagt for vore faste kunder!

Butik: Amagerbrogade 208 • 2300 København S • 32 58 90 40

Book valgannoncerne på redaktion@dragoer-nyt.dk OBS! I valg-ugen udkommer Dragør Nyt mandag den 18. november

Naturgas Solvarme Badeværelser Skifertage Naturgasservice VVS arbejder Naturgasudstilling Ring og hør, hvad du kan få i tilskud Hornevej 13 2770 Kastrup

32 51 45 59 www.finlow.dk

Finlow VVS A/S – kvalitet og service gennem 40 år

Tlf. 32 53 59 85 Biltlf. 20 45 17 58 S. Kolding

Rybner Polerin

Brug din lokale

g

vinduespudser

Vinduespudsning til superpriser Ring og få et tilbud uden binding

27 11 13 12 er lys ind – jeg lukk

Dragør Nyt nr. 37 – 2013  

Dragør Nyt den 10. september 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you