Page 7

10. september 2013

Dragør Nyt

Vi har modtaget:

Landlig idyl på Stationsvej? Sidste år købte min kæreste, Nina, og jeg huset på Stationsvej 59. Det var et charmerende sommerhus i en meget charmerende have, på en vej, som umiddelbart virkede pæn, stille og rolig. »En vej uden fortove og cykelstier må da være en lige så stille, som langt ude på landet. Godt nok var, der hele to buslinjer på vejen, men dem får vi brug for, når vi bli-

ver for gamle til at køre bil,« tænkte vi. Stationsvej er ikke en stille vej. Her er faktisk megen trafik, som ikke engang er lokal. Der er gennemkørende trafik af lastbiler, turistbusser og tungt maskineri – ovenikøbet kommunens egen – fra gartner- og vejafdelingen rundt om hjørnet på Nordre Drag­ ørvej. Kystvejen tiltrækker megen tung trafik, fordi det

Vi har modtaget:

Svar til Amagerlisten Amagerlisten har bedt om svar på, hvor, jeg synes, de træder ved siden af. Det vil jeg gerne svare på – så kort som jeg kan. Sandfærdighed er for mig, at man ikke forvrænger sandheden eller taler direkte usandt. Det sidste gør de færreste trods alt. Men virkelighedsopfattelsen af den ene eller anden situation kan være ret forskellig. Det er hér den forvrængede sandhed – eller ikke helt sandfærdige påstand – kan opstå.

Syv eksempler Jeg har ærgret mig over, at Amagerlisten med deres ind-

læg tegner et andet billede, end det, jeg mener, faktuelt er situationen. Lad mig tage syv eksempler. At vi har solgt kommunale ejendomme til »halvdelen af vurderingsprisen«. Det giver et billede af, at vi har handlet uansvarligt. Faktum er, at vi med bistand af en erhvervsmægler har vurderet markedsprisen, og vores ejendomssalg har under eet indbragt en større sum end vurderet. Vi har altså solgt til markedspris og endda lidt over. At vi »er tvunget« til at

er nem måde, især for store køretøjer, at komme ud på motorvejen. For nu at tage turen fra Kystvejen bagfra: Kun erhvervsejendomme har udkørsel til A. P. Møllers Allé, som også udmærker sig ved ikke at have hverken fortov eller cykelsti. På Nordre Dragørvej er der fortov i begge sider og fodgængerovergang afmærket med sælge Vierdiget-grunden. Vi sælger den som led i etablering af den samlede skolestruktur. Dén kan man så være enig eller uenig i. Men det er noget andet. At vi kan spare »en væsentlig del« af Drag­ør Kommunes administrationsomkostninger. Nuvel, det er et synspunkt. Men det er dokumenteret, at Drag­ør Kommune er effektiv drevet og har lave administrationsomkostninger målt pr. borger. Samtidig viser erfaringer fra sammenlagte kommuner, at der ikke er besparelser at hente. At Amagerlisten mener, det er et faktum, at et forpligtende samarbejde med

blinkende gule lygter tæt på busstoppestedet. Fortsæt så mod øst til Stationsvej. Her tror du måske, at du er kommet ud på en vej i udkantsdanmark. Når man kommer til Drag­ ør ad Kystvejen, kan man køre ad nogle veje, som er beregnet til at modtage en så varieret trafik, nemlig Nordre Dragørvej og Slørvej. Det burde også være de veje, man skal køre til Kystvejen på.

Side 7

Forleden var der to drenge i

teenagealderen, der troede, de var langt ude på landet. De havde sat sig ned på deres skateboard og hev sig frem med hænderne ovre i venstre side af kørebanen. Nina og jeg kom kørende i bil fra centrum af Dragør – maks. 50 km/t. Vi ser med undren, hvad er nu det? Vi får øje på de kørende drenge, men ser også en bagvedkørende bil lægge an til overhaling. Skræk og rædsel! Måske har føreren, af den anden bil, ikke observeret de to små figurer. Jeg rullede vinduet ned og råbte børnene an, så de,

København bliver »både dyrere og dårligere«. Det er vel svært at fremføre som et faktum, før det er etableret. At »jeg« har forringet den kollektive transport, underforstået – tænker jeg – gennem besparelser. Dertil kan oplyses, at budgettet har været uændret i flere år, så det er andre mekanismer, der har betydning her. At kommunen har »opsagt samarbejdet« med en lokal landmand ved Kirkevej. Det er direkte forkert, og den historie har tidligere været bragt i Drag­ør Nyt. At kommunens gæld er vokset, og hvor jeg angribes for min oplysning om en »netto gæld« på ca. 60 mio.

kr. Da jeg gik på handelsskole, var der både en debetog en kreditside. Det har vist ikke ændret sig. Så kort sagt: Jeg appellerer i al stilfærdighed til, at vi holder os nogenlunde til fakta. Derudover tager jeg gerne imod kritik af mine dispositioner. Men indtil videre har jeg stået i spidsen for at have ført Drag­ør Kommune igennem krisen, genoprettet en pæn likviditet, fastholdt gode tilbud til borgerne og har gennemført en række anlæg, som i alt for mange år har ligget i mølposen. Så det er vel ikke helt ringe endda! Med venlig hilsen Allan Holst Borgmester

En trafikal gyser

heldigvis, rejse sig op og blev synlige for trafikken. Stationsvej er ikke en vej langt ude i udkantsdanmark, selvom den fremstår sådan. Det er en ind- og udfaldsvej til Dragør – en by med ca. 13.000 indbyggere og mange turister. Åbningen af Kystvejen har

aflastet Englandsvej og Kirkevej for tung trafik, til gengæld har den tunge trafik belastet den mindst egnede vej i Dragør. Som vejen er nu, er den farlig. Jeg krydser fingre for, at der ikke sker en alvorlig ulykke, før kommunen laver

den lovede løsning med fortov, cykelsti og bump. Kommunen har haft dispensation til at udvide Stationsvej ind i det fredede område »Grushullerne« i 6 år! Hvor længe tør de tøve? Med venlig hilsen Niels Neergaard

Svømning for 4.-klasserne

Mange elever kan allerede svømme, men en hel del kan ikke. Ikke alle lærer at svømme på ti timer, men alle får nogle gode timer i vandet. Ved hjælp af sponserstøtte har ungdomsskolen købt 70 våddragter, så elever bedre kan holde varmen i vandet og dermed koncentrere sig om undervisningen.

Med Drag­ ør Ungdomsskole som koordinator gennemføres i øjeblikket svømmeundervisning for alle kommunens 4.-klasser. Bademester Tanya og livredderne fra Drag­ ør Søbad står for sikkerheden, og lærer-

ne fra de enkelte skoler tager sig af undervisningen. Alle klasser får ti timers undervisning, så eleverne opnår større tryghed ved at færdes i vandet, samt lærer om kulturen og reglerne på badeanstalten.

Vi har modtaget:

Positiv udvikling i sammenlagte kommuner Langfristet gæld: Også når det gælder kommunernes gældsætning, er forskellen markant. I Rudersdal er gælden faldet med 1%, medens den i Drag­ ør er steget med 35%, og i Vallensbæk steget med 64%. Udgifter til folkeskoler: Selvom udgiften til folkeskoler i Drag­ør er øget med 3% siden 2007, er Drag­ ør stadig den kommune i Danmark, der betaler mindst til folkeskolen. I Vallensbæk er udgiften til skolerne stort set uændret siden 2007, mens den i Rudersdal er forøget med 13%, svarende til, at man i Rudersdal nu betaler 1.100 kr. mere pr. elev pr. år, end tilfældet er i Drag­ør. Udgifter til ældreomsorg: I Vallensbæk Kommune befinder udgifterne til ældreomsorg sig stadig på 2007-niveau, medens de i såvel Drag­ør som Ruderdals Kommuner er forøget med 16% i perioden til dato. Den markante Forskel på Drag­ør og Rudersdal er dog, at hvor man i Drag­ør betaler, hvad der svarer til 8.299 kr. til ældreforsorg pr. indbygger, betaler Rudersdal et beløb på 12.072 kr. pr. indbygger – altså hele 45% mere til ældreforsorg, end tilfældet er i Drag­ør. Læs mere på hjemmesiden: Amagerlisten.dk Med venlig hilsen Svend Mathiasen Borgmesterkandidat Amagerlisten

Christian 2.’s reformer 2013 er 500 året for Christian 2.’s tronbestigelse. I den anledning har Amager Museumsforening arrangeret foredrag ved historiker Torben Svendrup onsdag den 18. september kl. 19.30 på Nordgård, Hovedgaden 4, St. Magleby. I februar 1513 døde Kong Hans i Ålborg, og processen gik i gang for at få valgt den nye konge. Christian 2. blev tvunget til at indgå en stram håndfæstning, hvori der var indsat en oprørsparagraf. Holdt kongen ikke sin håndfæstning, havde man ret til at opsige ham huldskab og troskab. Det skete ti år efter – i januar 1523 modtog kongen opsigelsesbrevet, og april samme år forlod han Danmark. De ti år, hvor Christian 2. styrede Danmark, er måske

det mest begivenhedsrige tiår i dansk historie. Årene var præget af et opgør med Sverige, der endte med en erobring og blodbad i Stockholm. I Danmark søgte kongen at modernisere det danske rige, det betød opgør med kirke og adel om deres rettigheder. Kongen søgte i stedet at støtte borgerskabet, ikke mindst i København og Malmø. Forandringerne blev bl.a. udmøntet i to store love – byloven og landloven. Som en renæssancefyrste ville Christian 2. ændre alt med febrilsk hast. Der fortælles om kredsen, der stod bag dette arbejde, ikke mindst mor Sigbrit, samt om reformer og påvirkning fra Nederlandene; herunder også de nederlandske bønder. Hvad ville kongen opnå – og lykkedes det?

I Dragør skal vi fortsat yde borgerne et højt serviceniveau. Derfor nej til øget privatisering, ikke mere nedskæring på det offentlige område!

Smag forskellen

Hverdage kl. 8-21 Weekend kl. 8-18

Fad-, middags- eller herregårdskoteletter, grillkoteletter eller koteletter med skaft 450-550 g. Pr. kg max. 55.56

Pr. pk.

25.-

2 ps. BKI Extra a 400 g. Pr. kg v/merkøb 60.-

2 ps.

48.Pr. ps. 3295

Konserves marked a 35-285 g. Bon Appetit majs, slikasparges, kapers, Natuna tun i olie eller vand. Vor normalpris op til 35.85 Pr. kg max. v/merkøb 238.10

3 stk.

Banrock Station The Reserve 75 cl. Australien. Cabernet Sauvignon-Shiraz eller Chardonnay-Verdelho. Vor normalpris 89.-

25.-

Pr. liter 60.-

Spar op til 10

85

Sodavand eller Egekilde 1,5 liter. Pepsi, Pepsi Max, Faxe Kondi, Faxe Kondi Free, Nikoline, 7UP, Mirinda, Add Some eller Egekilde i flere varianter. Ekskl. embl.

Frit valg

45.Spar 44.-

Pr. liter 8.-

Frit valg

12.-

37/38 2013. Forbehold for evt. afgiftsforhøjelser, trykfejl, udsolgte varer og leveringssvigt. ©

Mens små kommuner som Vallensbæk og Drag­ør valgte at prøve lykken som fortsat »selvstændige« og nu må slås med markant øget gældsætning, stigende administrationsomkostninger, nødlukning af skoler og institutioner samt betydelige serviceforringelser m.v., er udviklingen i samme periode gået i den modsatte retning i de »sammenlagte kommuner« – og særligt udtalt i dem Drag­ør normalt kan sammenligne sig med rent demografisk, sociologisk og geografisk. Således også i f.eks. Rudersdal Kommune, der i forbindelse med kommunalreformen i 2007 blev dannet som en sammenlægning af Birkerød og Søllerød Kommuner og i dag har et indbyggerantal i samme størrelsesorden, som Drag­ ør og Tårnby tilsammen. Også her er de positive virkninger af sammenlægningen nu for alvor slået igennem. Udviklingen dokumenteres af Økonomi- og Indenrigsministeriets »kommunale nøgletal« 2013. Tallene er mange og lange, men nogle de væsentligste nøgletal ser således ud for perioden 2007–2012: Administration: I Vallensbæk er udgifterne til administration steget i perioden med 10%, medens de i Drag­ør er steget med 14%. I Rudersdal er udgifterne til administration faldet med 14%.

Gælder fra torsdag d. 12. september til onsdag d. 18. september.

Danske majs Danmark. Pr. stk. v/merkøb 3.33

3 stk.

10.-

Ole Hansen Kryds ved samarbejde – og ved

ALT I TØMRERARBEJDE OG TOTALENTREPRISE

jbfirma.dk

28 19 47 16

Tilbuddene gælder fra torsdag d. 12. september til og med onsdag d. 18. september. Uge 37/38 2013. Åbningstider: Hverdage kl. 8-21 · Weekend kl. 8-18.

Dragør Nyt nr. 37 – 2013  

Dragør Nyt den 10. september 2013

Dragør Nyt nr. 37 – 2013  

Dragør Nyt den 10. september 2013

Advertisement