Page 5

10. september 2013

Dragør Nyt før i 33 år – og forureningen fra bytrafikken kan være en af årsagerne til KOL. Men jeg har jo også røget, smiler hun. Og hendes mand havde ikke troet, hun ville holde op, men efterhånden som rygeforbuddet bredte sig, irriterede det hende, at hun skulle stå udenfor, i stedet for at hygge sig med en kop kaffe indenfor i varmen. Og da hun på et tidspunkt måtte akut på hospitalet for at få ilt, besluttede hun ikke at ville udsætte sig selv for det igen. Når Evy Mortensen beslutter noget, ja så bliver det sådan. Sådan er det også med træningen. For da den sluttede på Hvidovre Hospital, skulle der jo ske noget andet.

Fortsat træning Evy Mortensen i forgrunden under Stjerneholdets opvarmning, før de går til maskinerne i Wiedergårdens træningscenter. Foto: Dirch Jansen.

En rigtig god historie Træning og udholdenhed giver bonus – også når man har en kronisk sygdom Af Birgit Buddegård Latteren er smittende, og det gode humør og energiniveauet er misundelsesværdigt. Der er gang i Evy Mortensen – ingen tvivl om det. Men da Evy Mortensen sidste år i august fik konstateret KOL, var lungekapaciteten nede på 26 procent og selv med hendes gåpåmod, krævede det – i bogstavelig-

ste betydning – et pusterum at gå op på første sal i hjemmet. I dag går hun op og ned ad trappen 20 gange om dagen. For deroppe står computeren, og der bliver den – for det giver god motion. Men tilbage i eftersommeren 2012. Lungeklinikken på Hvidovre Hospital tilbød Evy Mortensen deltagelse på et træningshold i syv uger, og

lungekapaciteten steg til 44 procent. Og efter fortsat træning var den i juni i år 65 procent! »Så det hjælper,« siger Evy Mortensen og fortæller, at hun også har fået mere energi. Så meget energi at hun har været i haven med sin mand for at fælde træer – i sig selv imponerende – men ikke mindst, når Evy Mortensen fortæller, hun ikke kunne gå to meter uden at skulle stoppe for at få vejret for et år siden.

Beslutsomhed Evy Mortensen var buschauf-

Leverandør til det offentlige? Dragør Erhverv afholder i samarbejde med Dragør Kommune onsdag den 11. september kl. 19–21 temamøde om mulighederne og rammerne for at blive leverandør til det offentlige. Arrangementet finder sted på Dragør Rådhus. Aftenen indledes med en kort orientering om arbejdet i Dragør Erhverv, foreningens formål og kommende aktiviteter ved bestyrelsesformand Rasmus Gundelund Nielsen.

Herefter indtager direktør for Plan og Teknik i Dragør Kommune Søren Sønder­gaard Kjær scenen. Søren vil give en bred præsentation af forvaltningens opgaver, som bl.a. omfatter byplanlægning, miljø, kultur, erhverv og turisme – og hermed komme ind på, hvilke områder, der kan arbejdes indenfor. Kommunens har konstant behov for at få udført opgaver indenfor byggeri, vedligeholdelse og en række andre ydel-

Trafikplan i høring Dragør ønsker bedre busbetjening. Det er et hovedpunkt i kommunens høringssvar vedrørende Movias trafikplan for 2013 Af Birgit Buddegård Movias trafikplan 2013 er Movias bud på udviklingen i den kollektive trafik i busselskabets område frem mod 2020. Trafikplanen har fire hovedmål, nemlig •  Flere buspassagerer •  Mere tilfredse kunder •  Grønnere kollektiv trafik •  Styrket flextrafik. Movia dækker et stort geografisk område med meget forskellige forhold rent trafikalt – også i forhold til øvrige kollektive trafikmidler som metro, S-tog og regionaltog. Dragør er i Movias plan indregnet i omegnskommunerne til København, og følgende mål og virkemidler er prioriteret herude:

•  Kortere rejsetid i pendlernettet •  Hyppigere afgange på væsentlige linjer •  Forbedret realtidsinfor­ ma­ tion – altså bedre oplysning om, hvornår bussen rent faktisk kan forventes ved stoppestedet.

Ønskes: Bedre busbetjening I sit høringssvar præciserer Dragør Kommune, at der ønskes en bedre busbetjening. Det bemærkes også, at kommunalbestyrelsen ikke finder, at der er overensstemmelse mellem tidsplanen for linje 350S, der er tilknyttet pendlernettet og regulariteten. Kommunalbestyrelsen anmoder derfor om dokumentation for regulariteten til og fra Dragør

ser – men hvem, der kommer til at stå med skruetrækkeren, sidde i rendegraveren eller ved tastaturet, afhænger af, hvem der byder sig til. Han vil også komme ind på erhvervets kontakt til kommunen og omvendt, reglerne for samhandel – samt først og fremmest hvordan samhandlen mellem det lokale erhverv og kommunen kan fremmes. Han vil også sætte rammen for samarbejdet mellem det offentlige og private leveranpå linje 350S. Man beder også Movia oplyse, om det kan være korrekt, at der kører busser forbi stoppesteder, såfremt man er bagud med tidsplanen, selvom der står passagerer og venter på bussen.

Evy Mortensen kontaktede Dragør Kommune, der på det tidspunkt ikke rigtig havde noget tilbud. Men i februar i år blev Charlotte Dencker ansat som sundhedskoordinator, og det første såkaldte forløbsprogram for borgere med diabetes eller KOL blev sat i gang med et træningsforløb over 12 uger. »De uger har givet kolossalt meget,« konstaterer Evy Mortensen, der igen viste sig som en ildsjæl, for da forløbet var slut, var Evy Mortensen blevet så glad for træningen, at hun måtte finde en måde at fortsætte på. »De står der jo,« tænkte hun og kiggede på maskinerne i Wiedergårdens træningscenter. Og da hun sagde det højt, lød svaret prompte, at dører i lyset af, at regeringen forbereder en implementering af EU’s nye udbudsdirektiv. Alle erhvervsdrivende med adresse og/eller CVR-nummer i Dragør er velkomne med op til to deltagere. Tilmelding er nødvendig og sker efter først til mølleprincippet ved e-mail til rasmus@dragoer-erhverv.dk – oplys navn, firma, CVRnummer og antal deltagere. Arrangementet er gratis for såvel medlemmer som for øvrige interesserede. Dragør Kommune er vært ved et let traktement.

har samlet sig i en klub, Drag­ ør Skiklub, som nu præsenterer programmet for sæsonen 2013–2014. På klubbens hjemmebane i Drag­ør kan man prøve flere forskellige skiaktiviteter. For yderlige information se: www.dragoer-skiklub.dk

www.smas.dk

Vi laver alt mekanisk Vi har: – – – – – – –

4-hjuls-udmåling Aircon serviceanlæg Bremseprøvestand ECU test/nulstilling Røg- og 4-gastester Undervognsbehandling Øens bedste folk

Hovedgaden 30 2791 Dragør Tlf. 32 53 06 11

Vi er:

– Medlem af CAD – Godkendt omsynsvirksomhed – Under løbende kontrol af Teknologisk Institut

Åbningstider: Mandag – torsdag kl. 7.30 –16.00 Fredag kl. 7.30 –13.00 Frokost 11.15–11.45

hun da var velkommen til at oprette et hold. Som sagt så gjort, og fra den 10. september vil der hver tirsdag og fredag eftermiddag være træning for dem, der som Evy Mortensen allerede har fulgt et forløbsprogram, for de ved præcis hvordan de skal træne. Forløbsprogrammerne kører løbende, så efterhånden som de slutter, kan deltagerne melde sig hos Evy Mortensen og fortsætte deres træning og bevare de gode resultater. Til opvarmning har Evy Mortensen en dvd fra Hvidovre Hospital, så det er der også styr på.

Forløbsprogram Der findes forløbsprogrammer for flere forskellige kroniske sygdomme, men fælles for dem er, at der er tale om en tværfaglig indsats, der sikrer anvendelse af evidensbaserede indsatser – det vil sige, at der er forskning, der viser, hvad der virker. En stor del handler om fysisk træning, der forestås af en fysioterapeut, men deltagerne tilbydes herudover undervisning i den pågældende

Men hvad angår muskler, skal man huske, det engelske udtryk »use it or loose it«. Brug musklerne – eller de mister styrke, og det går hurtigt, hvis man holder op med at træne. Så det er vigtigt at fortsætte træningen selv, når forløbsprogrammet er slut. På Wiedergården, i et fitnesscenter eller på aftenskole. Evy Mortensen er det bedste eksempel. »Jeg kan mærke, jeg ikke har trænet en uge,« ler hun, men nu starter hendes eget hold, så fremover bliver der igen trænet to gange ugentligt. Charlotte Dencker kalder det første hold, der har gennemført et forløbsprogram i Dragør, for et stjernehold, for hver gang hun har kigget ind, har hun mærket en rigtig god stemning. Der har været dialog og livsmod. Evy Mortensen får det sidste ord. »Jeg vil ikke give op – sygdommen skal ikke styre mig, men jeg skal styre sygdommen,« lyder det fulgt af hendes overbevisende latter. Og latter er også motion – og gavnligt for helbredet.

Sundt at le Pulsen skal op, siger Charlotte Dencker. Ellers virker det ikke. Der skal sved på panden, og åndedrættet skal op – men så kommer resultaterne også.

Forløbsprogrammer Som led i en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom, har Sundhedsstyrelsen iværksat forløbsprogrammer for en række kroniske sygdomme. Regioner, kommuner og praktiserende læger arbejder sammen om forløbsprogrammerne, der skal sikre borgerne en ensartet og sammenhængende indsats, der lægger vægt på at forebygge forværring af sygdommene. Alle kommuner skal som led i sundhedsaftalerne tilbyde borgere med kroniske sygdomme et trænings- og undervisningsforløb. I Dragør Kommune er tilbuddet i første omgang rettet til borgere med KOL og diabetes. Man skal være diagnosticeret og henvist af egen læge. Forløbet er gratis og træningen finder sted på Wiedergården. For yderligere information: www.dragoer.dk eller kontakt sundhedskoordinator Charlotte Dencker på telefon 32 89 02 88.

Velkommen til Oksens uge Ugen byder på oksekød, velbrygget øl og FREDAG SKÆRER VI LÆKRE BØFFER FRA gode tilbud MODNINGSSKABET

Bøffer uden ben

Pr. ½ kg

149

95

Danske majs

I-bone med ben

Pr. ½ kg

Kl. 1

Stykpris v/4 stk. 2,50

4 stk.

129 10 95

00

Jacobsen øl

75 cl. Flere varianter Literpris v/4 stk. 33,33

Dragørs særlige interesser I sit høringssvar gør kommunen igen opmærksom på de særlige udfordringer for ør, der er den eneste Drag­ kommune og det største bysamfund på Sjælland, der ikke har adgang til nogen form for togtrafik. Endvidere er det vanskeligt at foretage ændringer af buslinjer på tværs af kommunegrænserne, fordi det forudsætter enighed blandt alle involverede kommuner. Asger Larsen, C, konstaterede atter, at busdriften ikke burde være et kommunalt, men et regionalt samarbejde – et synspunkt, daværende transportminister Henrik Dam Christensen havde en vis forståelse for, da han tidligere i år svarede på en henvendelse fra Dragør Kommune desangående.

sygdom, kostvejledning og rygestoprådgivning. Alle tilbud er gratis, men man skal henvises af egen læge. Både ved start og slutning af forløbet deltager man i en sundhedssamtale. Sundhedskoordinator Charlotte Dencker fortæller, at en del føler sig isolerede og hæmmede af deres kroniske sygdom, og her er forløbsprogrammet også en god mulighed til at komme hjemmefra og ud blandt andre mennesker, der forstår situationen. »Og for mange er det en øjenåbner at se og opleve det konkrete udbytte af træningen,« fortæller Charlotte Dencker. For eksempel får diabetikere målt blodsukker før og efter træning, og her ses resultatet tydeligt. KOL-patienter får målt iltmætning i blodet – og også her ses resultatet efter træning.

OXYGEN BEHANDLING

4 flasker

100

00 + Pant

SPAR OP TIL

Til den knas tørre hud, er Oxygen behandlingen bare fantastisk

395,-

Pris lige nu Normalpris 495,-

30

00

Højst 2 x 4 fl. pr. kunde til den anførte pris i tilbudsperioden – derefter er prisen pr. fl. kr. 45,45 + pant

Apaltagua Reserva Carmenére 2012 300 cl – Chile

Følg Naturklinikken på www.facebook.com/ naturklinikken.info

Literpris v/1 stk. 39,98

119

95

naturklinikken indre balance. ydre skønhed

Kongevejen 18, 1. sal • 2791 Dragør Tlf. 32 53 36 66

www.naturklinikken.info Tilbuddene gælder til og med 14.09.2013

Vinterskisæsonen er nær Der går faktisk en del borgere rundt i Drag­ør, som ikke hænger med næbbet over, at sommeren nu er ved at gå på hæld. Tværtimod ser de frem til vinteren med en barnlig glæde over de mange muligheder, der er forbundet med den kolde og mørke vintertid. De

Side 5

Åbningstider:

Hverdage 9.00–20.00 Lørdag 8.00–18.00 Søndag 10.00–17.00

Jasmin, Sofie, Melanie, Michelle og Jette

Forhandler

Tlf. 32 53 01 15

Bedre busforbind­ else til Dragør. Trafikale flaskehalse skal minimeres, og Dragørs muligheder for hurtigere kollek­ tive forbindelser til metro og regional­ tog skal udnyttes.

Lisbeth Dam Larsen Kryds ved samarbejde – og ved

LC HairstyLe engvej 66 a

32 16 22 88

Hos Møller Jensen SuperBest støtter du lokalsamfundet

Møller Jensen

Krudttårnsvej 171 · Tlf. 32 53 22 55

Topprofessionelt bilarbejde? – den klarer vi! • Kvalitet og service hver gang • Ny, gammel, stor og lille, privat og erhverv • Vi udfører alt i rudeskift, plade- og karosseriarbejde samt forsikringsskader • Reparation af alle bilmærker • Du bibeholder bilens fabriksgaranti

Stoffers Auto Shop

Møllevej 6, 2791 Dragør • www.stoffersautoshop.dk Tlf. 32 53 35 09 • Køb og salg af biler: 61 46 26 09 Åbent: Mandag–fredag kl. 08.00–16.30 – eller efter aftale

www.automester.dk

Dragør Nyt nr. 37 – 2013  

Dragør Nyt den 10. september 2013

Dragør Nyt nr. 37 – 2013  

Dragør Nyt den 10. september 2013

Advertisement