Page 10

Dragør Nyt

Side 10 Vi har modtaget:

Et større, stærkere og fortsat selvstændigt Dragør Sådan ser jeg fremtidens Dragør, men det kræver vilje til samarbejde Naturligvis er det ikke sandsynligt med et geografisk større Dragør, men i det fremtidens Dragør, jeg drømmer om, har vi fået plads til flere boliger, både parcelhuse og almene boliger.

Socialdemokraterne vil gerne give mulighed for nybyggeri i randområderne af de nuværende boligkvarterer. Jeg ser det som en bunden opgave i forbindelse med nybyggeri, at dette også kommer til

at indeholde ungdomsboliger. De konservative taler også om flere ungdomsboliger – det vil jeg her gerne kvittere positivt for. Det er min overbevisning, at vi har pligt til som kommune at tilbyde vores unge ordentlige

Guido Paëvatalu i Dragør Kirke En af Det Kgl. Teaters populæreste operasangere besøger Dragør Kirke. Koncerten er en del af Amager Musikfestival Tirsdag den 17. september kl. 20 synger Guido Päevatalu i Dragør Kirke. Guido Päevatalu er en af de mest kendte og populære sangere fra Operaen. Han havde en dansk mor og en estisk far

og blev uddannet som baryton på Operaakademiet. Han debuterede på Det Kongelige Teater i 1981 og har siden høstet stor anerkendelse som Figaro i »Barberen i Sevilla«, titelpartiet i »Don Giovanni«,

Silvio i »Bajadser«, Wolfram i »Tannhäuser« og Beckmesser i »Mestersangeren i Nürnberg«. Han har også optrådt på Den Jyske Opera i bl.a. »Drot og marsk« og »Maskarade«. Ved koncerten i Dragør Kirke bliver Guido Päevatalu akkompagneret af det lille ensemble Dolcemente – Connie Kierstejn på fløjte, Grit Dirckinck-Holmfeld Westi på violin og Hans Garde på cello. Programmet vil være nogle af de kendteste arier fra det kirkelige repertoire: Bachs »Bist du bei mir«, Cesar Francks »Panis Angelicus«, Giordanis »Caro mio ben« og Griegs

boligforhold. Der er noget, at arbejde med på dette område, men Socialdemokraterne er klar. Dertil kommer, at der også sidder ældre mennesker i parcelhuse. Disse medborgere skal »I Himmelen«. Desuden lidt operamusik af Mozart og Wagner. Koncerten i Dragør Kirke er et led i Amager Musikfestival, der med sin 41. sæson er blandt landets ældste musikfestivaler. Festivalen holder 13 koncerter rundt i Amagers kirker, i perioden 15. til 29. september. Lige som tidligere år uddeles Amager Musikfestivals Talentpris ved en af koncerterne til en ung organist. En anden tradition er Amager Orgelstafet, hvor Amagers organister skiftes til at spille. I år medvirker også flere af øens børne- og ungdomskor ved en koncert. Om dette og meget mere kan man læse i festivalens folder, som fås i Amagers kirker og på biblioteket, eller på festivalens hjemmeside: www.amagermusikfestival.dk Fri entré.

Dragør Kommune & 32 89 01 00 Tirsdag den 19. november 2013

Få inspiration til at komme i gang med at finde dine aner med slægtsforskning på nettet.

Brevstemmer kan afgives til og med lørdag den 16. november 2013. Folkeregistret på Dragør Rådhus har åbent i følgende tidsrum: Mandag og tirsdag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 10.00–14.00 Onsdag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lukket Torsdag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 10.00–18.00 Fredag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 10.00–13.00 Herudover vil folkeregistret være åbent for brevstemmeafgivning de to sidste lørdage inden valget: Lørdag den 9. november 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 09.00–12.00 Lørdag den 16. november 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 09.00–12.00 Du behøver ikke medbringe valgkort, men skal forevise billedlegitimation i form af f.eks. kørekort eller pas.

Brevstemmeafgivning i eget hjem Hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed er forhindret i at kunne møde frem på valgstedet på valgdagen, eller på folkeregistret, kan du efter anmodning stemme pr. brev i hjemmet. Anmodning skal gives skriftligt på en formular, som du kan få sendt fra folkeregistret, tlf. 32 89 01 00 eller få udleveret af din kommunale hjemmehjælper. Formularen skal være folkeregistret i hænde tidligst tirsdag den 22. oktober 2013 og senest torsdag den 7. november 2013 kl. 18.00. Kommunen vil herefter kontakte dig telefonisk for at aftale nærmere om tid for brevstemmeafgivning.

Valg til Dragør Kommunes Ældreråd – fra 1. januar 2014

Fortsætter vi den linje, som Socialdemokraterne har stået spidsen for, bliver Dragør stærkere. Det gør vi ved løbende at

Find dine aner Slægtsforskning på nettet Biblioteket afholder introduktion til slægtsforskning på internettet. Vi tager udgangspunkt i de kilder, der er tilgængelige på nettet. Det er for eksempel folketællinger og kirkebøger.

It-cafe Efter introduktionen er der it-cafe, hvor du kan få hjælp til at søge efter netop din slægt.

Tid og sted Biblioteket i Hollænderhallen, Halvejen 3, torsdag den 12. september kl. 10.00–12.00.

Tilmelding Du kan tilmelde dig personligt på biblioteket, telefonisk eller på e-mail. • Biblioteket i Hollænderhallen: 32 89 03 40 • Biblioteket på Vestgrønningen: 32 89 04 90 • bibliotek@dragoer.dk

Tilmelding til DR-romanklub Vil du have nye læseoplevelser i godt selskab, så meld dig til DR Romanklub.

Den stramme udgiftsstyring, som Dansk Folkeparti har stået for i Drag­ør, gør, at vi nu har mulighed for kvalitetsforbedringer. Vi har med interesse set på Dragør Ungdomsskoles forslag om et maritimt hus på Drag­ør Havn. I øjeblikket afventer vi forvaltningens gennemgang af de 13 forslag for havnen. Disse forslag er spændende og omhandler hele den gamle havn. Her vil vi træffe beslutning i efteråret. Men helt ude ved den yderste rand. Øst for Lodsstationen ved Fyrskibsmolen. Langt fra de 13 forslag kan vi

opsætte et maritimt hus som en del af Ungdomsskolens aktiviteter. Her vil det være muligt at opbevare udstyr til fælles brug. Der er et stort sikret havnebassin til undervisning på vandet, med havnemole og plads. Planen er opsætning af flere containere/hytter, som skoler m.v. kan booke sig ind på uden at skulle tænke på selv at anskaffe og transportere udstyr, såsom fiskegrej, kanoer, kajakker. Anlægsudgiften anslås til 400.000 kr. og den årlige drift til ca. 55.000 kr. Det er absolut en overkom-

Digital postkasse til virksomheder og foreninger Fra den 1. november 2013 er alle virksomheder og foreninger med et CVR-nummer forpligtet til at have en digital postkasse, hvor de kan modtage post fra offentlige myndigheder. Postkassen oprettes på virk.dk Den digitale postkasse får samme status som virksomhedens fysiske postkasse. Det betyder, at virksomheden har ansvaret for at læse den digitale post, der lander i postkassen. Digital Post er et resultat af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Postkassen til virksomheder, foreninger mv. vil spare samfundet for knap 400 mio. kr. om året – til glæde for både borgere og virksomheder.

Sådan tilmelder I jer Digital Post Det tager et par uger at få den specielle medarbejdersignatur, som skal bruges til at oprette postkassen. Bestil derfor signaturen allerede nu. På virk.dk findes alle de informationer, og en trin for trin guide, der er nødvendige for at oprette virksomheden. Læs mere og opret postkassen på virk.dk/postkasse

Kan din virksomhed fritages? På visse betingelser er det muligt at blive fritaget for at have en digital postkasse på virk.dk Du kan læse om fritagelse på www.virk.dk/postkasse

Pris Pris for at deltage 6 gange er 300 kr.

Det er tid til at foretage valg til ældrerådet

Fornyelse til bede eller potter?

Ældrerådet er »de ældres stemme« i de politiske beslutninger, der har betydning for ældre. Kommunalbestyrelsen har både pligt til og ønske om at høre Ældrerådets mening om stort set alt på ældreområdet.

Teater for børn på 4–10 år

Det er Kommunalbestyrelsens ønske, at så mange som muligt tager del i den ældrepolitiske debat og gennem Ældrerådet giver sine meninger til kende. Kommunalbestyrelsen vil derfor opfordre alle, der måtte ønske det, til at stille op til det kommende valg til Ældrerådet.

Onsdag den 25. september kl. 15.00–15.50. Kedelhuset på Wiedergården.

Du kan finde en opstillingsblanket på Dragør Kommunes hjemmeside www.dragoer.dk, eller hente den på Wiedergården. Du kan også ringe til Helle Pihl på tlf. 32 89 02 03 eller Annette Bue på tlf. 32 89 02 00. Der kan ringes hverdage mellem 10.00 og 14.00. Forvaltningen vil herefter fremsende opstillingsblanketten, som skal være kommunen i hænde senest tirsdag den 17. september 2013 kl. 12.00.

Har du stiklinger eller frø, du gerne vil dele med andre? Så tag dem med på biblioteket og byt dig frem til nye planter.

Tid og sted Lørdag den 21. september kl. 11.00–13.00. Dragør Bibliotek, Vestgrønningen 18. Tilmelding ikke nødvendig.

Teater Fantast spiller Mustafas Kiosk.

Tid og sted

Køb billetter på nettet Du køber billetterne online på www.drabib.dk Pris: 50 kr. for børn og 50 kr. for voksne.

Dialog med Ældrerådet

Stemmesedler vil blive udsendt fra kommunen senest den 14. oktober 2013. Stemmesedler, der er modtaget retur senest mandag den 28. oktober 2013 kl. 10.00 vil indgå i optællingen.

Ældrerådet vil gerne i dialog med dig. Mød os i uformel snak på Wiedergården nær cafeen.

I tilfælde af, at antallet af opstillede kandidater ikke overstiger 5, kan Kommunalbestyrelsen beslutte at aflyse afstemningen. De opstillede kandidater er i så fald valgt.

• Tirsdag den 17. september. • Onsdag den 23. oktober.

Sundhed og Omsorg

kl. 12.00 til 13.00 på følgende dage:

Med venlig hilsen Dragør Kommunes Ældreråd

verne skal være fysisk aktive i løbet af dagen. Der er mange gode initiativer i forbindelse med det kommende budget, som Dansk Folkeparti støtter. Det maritime hus er et af dem. Med venlig hilsen Jørgen Honorè Kandidat til Dragør Byråd for Dansk Folkeparti

melig sum for dette projekt. Så Drag­ørs børn og unge oplever de maritime glæder. Det vil også tage forskud på den nye skolereform, som netop sætter fokus på, at ele-

Vi har modtaget:

Dreyer fordrejer igen Morten Dreyer skriver her i Dragør Nyt, den 27. august – under overskriften »Ren Dolly Parton«, om Amagerlistens standpunkt. Amagerlisten kvitterer for, at han nu er enig i, at vores oplysning er korrekt, nemlig at det koster skatteyderne ca. 100 mio. kr. om året at blive administreret fra Drag­ ør Rådhus. Måske har Morten Dreyer igen fordrejet noget: Ved kun at benytte et enkeltstående nøgletal på antal administrative årsværk, udviser han i bedste fald mangel på forståelse. Værre er det måske et udtryk for manipulation. Allerværst er det måske i virkeligheden et udtryk for begge dele. Det lader Amagerlisten trygt vælgerne om at afgøre. Amagerlisten argumenterer hele tiden på økonomisk værdi, og den er, som følger, i henhold til de offentligt til2007

2008

2009

2010

2011

2012

0,97

0,97

0,97

1,01

1,03

1,05

Tårnby

0,93

0,94

0,94

0,94

0,95

0,95

Kilde: www.noegletal.dk Beregnet skat/service-forhold (gns=1,00). Det beregnede mål for skatteudskrivning er et estimat på den skatteudskrivning, der er nødvendig for, at kommunen kan finansiere sine driftsudgifter (ikke anlæg) samt afdrag på lån/nettorenteudgifter. Beregningen tager højde for, at kommunen finansierer en del af driftsudgifterne vha. andre kilder i form af udligning og tilskud, øvrige skatter og momsudligning (før 2007).

Vi har modtaget:

Byttepengeindsamling

H

Information om kurserne i angst og depression Der har været stor interesse for kurserne i angst og depression – derfor inviteres der til et informationsmøde i Kedelshuset v. Wiedergården den 30. september kl. 15.30–17.30

STORE MAGLEBY KIRKE Tirsdag d. 10. sept. kl. 17.00: Skumringsgudstjeneste Andreas Wille Tirsdag d. 10. sept. kl. 18.00: Offentligt menighedsrådsmøde Søndag d. 15. sept. kl. 10.00: Gitte Turin Tirsdag d. 17. sept. kl. 17.00: Skumringsgudstjeneste og spisning Gitte Turin

Her kan interesserede uforpligtende høre nærmere om kurset, samtidig er deltagelse i informationsmødet en forudsætning for at deltage i et kursus. Dragør Kommune deltager i en national evaluering af kursets effekt med Komiteen for Sundhedsoplysning og forskere ved Aarhus Universitet. Formålet er at undersøge kursets virkning på ens evne til at håndtere dagligdagen og symptomer på angst eller depression.

gængelige nøgletal fra 2007 til 2012 (se faktaboks). Tallene i faktaboksen fortæller, at vi i Drag­ør betaler for meget for den service, vi får, og at betalingen er stigende set i forhold til år 2007. Tallene fortæller også, at borgerne i Tårnby får mere service for færre skattekroner. Så selvfølgelig kan vi få meget mere ud af en hel del af de 100 mio. kr. – om året. Amagerlisten er naturligvis klar til målrettet at gøre det langt bedre og øge kommunens effektivitet – også på serviceområdet. Midlet til dette er at fusionere med Tårnby og dermed, dels at holde os under ligevægtsgrænsen for pris/ydelse, dels at stoppe stigningen i skatteydernes overbetaling. Der er slet ingen grund til at gøre det dyrere end nødvendigt. Med venlig hilsen René Neukirch Amagerlisten

Dragør

DRAGØR KIRKE Onsdag d. 11. sept. kl. 09.30: Morgensang Søndag d. 15. sept. kl. 10.00: Julie Aaboe Tirsdag d. 17. sept. kl. 18.45: Offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag d. 17. sept. kl. 20.00: Koncert: Guido Paëvatalu & Dolcemente

Vi tager ikke imod tilmeldinger før kl. 10.00. Tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet.

• Stemmeberettigede og valgbare er borgere med fast bopæl i Dragør Kommune, som er fyldt 60 år senest den 28. oktober 2013. • Hvis du vil opstilles til valget, skal du senest tirsdag den 17. september 2013 kl. 12.00 aflevere en opstillingsblanket til kommunen (se nærmere nedenfor). • Selve valget vil ske via brevstemmer og stemmesedler udsendes automatisk til de stemmeberettigede borgere i kommunen. • Afgivne stemmer skal være kommunen i hænde senest mandag 28. oktober 2013 kl. 10.00.

Jeg håber meget, at det brede flertal kan fortsætte, gerne med deltagelse af flere partier. Jeg finder det meget positivt, at vi har stået i spidsen for en politik, der rækker henover midten, og jeg tror på, det kan fortsætte.

Scleroseforeningens lokalafdeling for Dragør og Tårnby har afsluttes forårets byttepengeindsamling for 2013. Der blev indsamlet 15.464

Fra torsdag den 19. september kl. 10.00. • Mød op på Dragør Bibliotek, Vestgrønningen 18. • Ring til Biblioteket i Hollænderhallen på tlf. 32 89 03 40. • Skriv en mail til bibliotek@dragoer.dk (sendes tidligst kl. 10.00).

Byt planter, frø og stiklinger og del gode råd om planter.

Med hjertet til venstre …

Dansk Folkeparti støtter oprettelsen i budgettet for 2014

Tilmelding

Plantebyttedag

Jeg vil gerne være med til at udvikle fremtidens Dragør. Et Dragør, der på trods af sin størrelse er stærkt og selvstændigt. Det, tror jeg bedst, lader sig gøre ved at søge resultater på midten – med hjertet til venstre. Med venlig hilsen Nicolaj B. Riber Næstformand og kandidat til kommunalbestyrelsen for Socialdemokraterne www.a-dragoer.dk

Maritimt hus for børn og unge i Dragør?

Tilmelding fra torsdag den 19. september kl. 10.00.

Der skal med virkning fra 1. januar år 2014 og 4 år frem, vælges 5 medlemmer samt maksimalt 5 suppleanter, og det er nu muligt, at stille op til valget.

En fast kurs skal vi holde – mod et stærkere Dragør med Socialdemokraterne i spidsen.

Vi har modtaget:

Personlig henv. fra kl. 10 Åbningstid: Man.–tirs. kl. 10–14, ons. lukket, tors kl. 10–18, fre. kl. 10–13

Dragør Bibliotekerne

Hvis du ønsker at brevstemme kan det ske på ethvert folkeregister her i landet.

Socialdemokraterne vil investere i fællesskabet

investere i rammerne for vores velfærd. Løbende investeringer i vores kommunale anlæg vil sikre velfærden for de kommende generationer. Det har vi derfor pligt til at gøre. Det er mig magtpålæggende at understrege, at Socialdemokraterne ikke ønsker at spare. Jovist, vi vil ikke slippe tøjlerne og give fuld gas, men vi ser det hverken som nødvendigt eller ansvarligt at spare.

www.dragoer.dk

Valg til Kommunalbestyrelsen og Regionsrådet Brevstemmeafgivning

have mulighed for at kunne flytte til en mindre almén bolig. Nybyggeri skal naturligvis være forankret i hensyntagen til vores nuværende by- og landskabsmiljøer.

10. september 2013

kr. i de to kommuner. Over hele landet forventes indsamlet ca. halvanden million kroner – et beløb, som ubeskåret skal gå til forskning. Lokalafdelingen takker alle de butikker, der har haft de de grønne indsamlingsbøsser med sloganet »Kys sclerosen farvel« opstillet, og alle, der har doneret byttepenge i Drag­ør og Tårnby. Med venlig hilsen Sheila Rankilde Lokalformand for Scleroseforeningen

En stor tak til alle for de mange smukke blomster og varme tanker, vi modtog ved

Werner Knudsens bisættelse. På familiens vegne Vickey, Per og Dorte

SKIFTE AF DØDSBO ADVOKATFIRMAET WELDINGS Danske BOLIGadvokater · Danske FAMILIEadvokater · DanskeArveretsAdvokater

Har du brug for hjælp i en svær tid? Få seriøs og kyndig vejledning, når dødsboet skal skiftes

Man har positive erfaringer med kurset i udlandet, men der mangler erfaringer fra Danmark.

Kontakt advokat Nina Welding

De to første kurser er en videnskabelig undersøgelse af kurset: »Lær at tackle angst og depression«. Det er derfor sådan, at interesserede enten deltager på kurset eller i en kontrolgruppe. Fordelingen foretages ved lodtrækning. Borgere i kontrolgruppen vil kunne tilmelde sig efterfølgende kurser.

AMAGERBROGADE 184 · 2300 KØBENHAVN S · 32 844 824 · WWW.WELDINGS.DK

advokat@weldings.dk eller

32 844 824

For at deltage skal du have symptomer på angst og/eller depression På kurset bliver man præsenteret for redskaber, der er specielt udviklet til at tackle og håndtere symptomer på angst og depression og de problemer i hverdagen, som angst og depression typisk medfører.

Dragørs private institution for 0–6-årige børn

På kurset arbejder man bl.a. med følgende elementer: Håndtering af angst og depression, bedre kommunikation, forebyggelsesstrategier, håndtering af træthed, problemløsning, samarbejde med sundhedsvæsen og fysisk aktivitets betydning for humøret.

Opskrivning til venteliste Samme takster, ingen lukkedage – åben fra 6.15–17.00 alle hverdage www.eventyrhuset.info · Tlf.: 32 53 54 94

Dragør Nyt nr. 37 – 2013  

Dragør Nyt den 10. september 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you