Dragør Nyt nr. 23 – 2014

Page 13

3. juni 2014

Dragør Nyt

Side 13

KOM TIL ÅBENT HUS TORSDAG 5. JUNI OG FREDAG 6. JUNI. KL. 10.00 - 15.00 KOM TIL ÅBENT HUS Få en energi snak og lidt godt til ganen på Hornevej 13, 2770 Kastrup TORSDAG 5. JUNI OG FREDAG 6. JUNI. KL. 10.00 - 15.00 Få en energi snak og lidt godt til ganen på Hornevej 13, 2770 Kastrup

Miljøvenlig Miljøvenlig

FÅ FÅ

-13.000 , 13.000 , FRADRAG, RABAT OG TILSKUD FRADRAG, RABAT OG TILSKUD

Gaskedel SPAR OP TIL SPAR OP TIL

25% 25% PÅ DIN VARMEPÅ REGNING DIN VARMEREGNING

MHG HEIZTECHNIK - TYSK KVALITETSPRODUKT MHG HEIZTECHNIK - TYSK KVALITETSPRODUKT

Vi tilbyder Vi tilbyder af finansiering fidit nansiering af nye anlæg dit nye anlæg over 10 år. over 10 år.

270 KR. OM MÅNEDEN 270 KR. OM MÅNEDEN NETTO NETTO

Udskift til en moderne, miljøvenlig Udskift til en moderne, miljøvenlig og pladsbesparende gaskedel og pladsbesparende gaskedel Procon GWB Smartline 30 S fra MHG

Heiztecknik i Hamburg er en super lavenergi Procon GWBGmbH Smartline 30 S fra MHG Heiztecknik GmbH i Hamburg er enmed super gaskedel (kondenserende gaskedel) en lavenergi effektivitet gaskedel gaskedel) med en effektivitet på næsten(kondenserende 100% med indbygget varmeveksler til propå næsten 100%vand. medDette indbygget varmevekslermeget til produktion af varmt gør installationen duktion af varmt vand. Dette meget pladsbesparende, da det ikkegør er installationen nødvendigt med varmpladsbesparende, da det ikke nødvendigt medliter varmvandsbeholder. Gaskedlen kanerlevere ca. 1000 vandsbeholder. kan ca. 1000 45 grader varmtGaskedlen vand i timen oglevere er udstyret medliter Grund45 varmt vand timen og ermest udstyret med Grundfos grader A sparepumpe og imarkedets brugervenlige fos A sparepumpe markedets mest brugervenlige computer styring fraogSiemens. computer styring fra Siemens. Finlow VVS A/S er HMN Gasmester, hvilket betyder at Finlow VVS A/Smed er HMN hvilket betyder at vi samarbejder HMNGasmester, - en sikkerhed for dig. vi samarbejder med HMN - en sikkerhed for dig. Køb af ny gaskedel: Køb af ny gaskedel: Pris incl. installation (Vandret / lodret aftræk) Pris incl. installation (Vandret / lodret aftræk) Minus MHG-rabat Minus MHG-rabat Betaling til Finlow VVS A/S Betaling til Finlow VVS A/S

32.000 kr. 32.000 kr. 4.000 kr. 4.000 kr. 28.000 kr. 28.000 kr.

Håndværksfradrag Håndværksfradrag du ikke har en kondenserende gaskedel) HMN-tilskud (Hvis du ikke har en kondenserende gaskedel) HMN-tilskud (Hvis moms efter tilskud, fradrag og rabat) Netto-pris (Incl. moms efter tilskud, fradrag og rabat) Netto-pris (Incl.

6.000 kr. 6.000 kr. 3.000 3.000 kr. kr. 19.000 19.000 kr. kr.

H O R N EVEJ 13, 2770 K ASTR U P • TLF: 32 51 4 5 5 9 • FI N LOW@FI N LOW.D K • WWW.FI N LOW.D K


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.