Page 14

14  Staroturiansky Spravodajca 12/2012www.staratura.sk

„A“ mužstvo víťazom jesennej časti ročníka 2012/13 „A“ mužstvo, reprezentujúce naše mesto v 5. lige Sever vstupovalo do súťaže s cieľom vyhnúť sa záchra­ ne, ako to bolo v poslednom období. Vedenie klubu po odstúpení Petra Minárika oslovilo Mgr. Ľubomíra Čičalu z Nového Mesta n/V, ktorý už pôsobil v Starej Turej. Jeho hlavným cieľom, o  ktorý sa vedenie klubu snažilo aj pri predchádzajúcich tré­ neroch „A“ mužstva, bolo skvalitniť najmä disciplínu a tréningový pro­ ces v mužstve. Oslabený káder bolo potrebné doplniť a  čakalo sa, ako sa uplatnia naši mladší hráči, ktorí skončili v doraste (Szekfu, Bordák, Majtás, Popelka). Na prípravu bol krátky čas, a preto sa mužstvo do­ pĺňalo počas súťaže. Z hosťovania sme stiahli už skúseného Vladimíra Tótha, ktorý mal byť lídrom v stre­ dovej formácii. Jeho výpadok v tré­ ningovom procese bol ale značný, a preto bol viac k dispozícii nášmu „B“ mužstvu. Na základe výborných vzťahov a spolupráci so Spartakom Myjava prišli na hosťovanie: Matúš Vido, Peter Strnátka, Marián Sládeček a v septembri sa pripoji­ li Marián Šimek a  Patrik Kubica, ktorý krátko pôsobil v Novej Vsi. Problémom bol brankársky post, lebo Michal Oravec sa rozhodol, že bude hrávať len za  „B“ muž­ stvo. Peter Kucharovič sa vrátil z hosťovania a prijal post brankár­ skej dvojky. Po uzdravení sa vrátil do mužstva Peter Magula, ktorému sa ale v posledných kolách zranenie triesiel obnovilo, a preto posledné dve kolá nedohral. Celé mužstvo

postupne získavalo na dôvere, hralo so zabezpečenou obranou, ktorej oporami boli stopéri Vido a Straka. Za zmienku stojí i výkon Petra Viskupa, ktorý nedostal gól 713 minút. Z 15-tich zápasov do­ siahlo naše mužstvo 11 víťazstiev, 2 remízy a  len dvakrát prehralo na  ihriskách súperov a  to v  Cígli 1:0 a  v  Trenčianskych Tepliciach na  umelej tráve 2:0. Celkom zís­ kalo 35 bodov a  stalo sa víťazom jesennej časti. Slabšou stránku bol náš útok, kde sa o 25 gólov podeli­ lo až 8 hráčov. Najlepším strelcom sa stal so 7 gólmi Peter Strnátka, Ondrej Peterka a Matúš Majtás stre­ lili po 4 góly. Jednoznačne treba po­ ďakovať k prvenstvu v jesennej časti všetkým hráčom, ako i realizačné­ mu tímu. Napriek víťazstvu je však treba povedať, že najmä hráči majú pred sebou ešte veľa práce k tomu, aby potvrdili svoju súčasnú pozíciu aj na konci súťaže. Vedenie klubu touto ces­ tou ďakuje za  podporu všet­ kým našim partnerom: mestu Stará Turá, spoločnostiam Sevotech,  s. r. o., Prematlak,  a. s., Fremi Slovakia,  s. r. o. a  všetkým, ktorí podporili náš klub z 2% daní. V  mene celého kolektívu chcem touto cestou poďakovať za  spoluprácu prezidentovi klubu Dr. Barszczovi, ktorý vytvoril hrá­ čom nové podmienky a  tí sa mu za to odmenili výbornými výsled­ kami v jesennej časti. Ing. Ján Hodermarský, viceprezident klubu

„A“ mužstvo spolu s fanklubom zo zápasu 15. kola: Veľké Uherce – MFK Stará Turá 1:1 (0:0)

Konečná tabuľka „A“ mužstva po jesennej časti 2012/13 V. liga Sever

1 # St. Turá 2 # Borčice 3 • Tr. Teplice 4 • Cígeľ 5 • Šimonovany 6 • Podolie 7 # V. Uherce 8 $ M. Čausa 9 • Zem. Kostoľany 10 • Kamenec p/V 11 • Ladce 12 • H. Poruba 13 • Kočovce 14 • Ľuborča 15 • Ilava 16 • Oslany

Z 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

V 11 11 10 9 7 8 7 7 6 6 5 4 4 2 2 2

R P 2 2 1 3 1 4 2 4 4 4 1 6 3 5 2 6 2 7 2 7 5 5 3 8 2 9 7 6 1 12 0 13

Skóre 25:7 51:25 37:19 30:18 30:24 26:27 30:28 43:23 27:25 25:27 21:26 23:32 28:44 18:26 12:43 12:44

Body 35 34 31 29 25 25 24 23 20 20 20 15 14 13 7 6

Volejbalové turnaje učiteľov, rodičov a priateľov školy Aj v tomto školskom roku pokračuje súťaž učiteľov, rodičov a priateľov školy vo volejbale. Aj družstvo našej základnej školy sa pravidelne zúčastňuje turnajov, organizovaných základnými školami. V septembri sa uskutočnil prvý turnaj, ktorý zorganizovala ZŠ a MŠ v Pobedime.

Výsledky turnaja O Tanier Pobjedzkej omáčky: 1. miesto: ZŠ Stará Turá 4. miesto: ZŠ Čachtice a Uh. Brod 2. miesto: V. ZŠ Tematínska, NMnV 5. miesto: ZŠ Pobedim 3. miesto: Erikovci, NMnV 6. miesto: ZŠ Podolie

V októbri sme sa zúčastnili turnaja Julbo cup v Novom Meste nad Váhom. Výsledky turnaja: 1.miesto: ZŠ Stará Turá 2. miesto: ZŠ Čachtice a Uh. Brod 3. miesto: Julbo, NMnV

4. miesto: ZŠ Tematínska, NMnV 5. miesto: ZŠ Podolie 6. miesto: ZŠ a MŠ Pobedim

Družstvo našej základnej školy pravidelne reprezentujú Karolínka Nemá, Elena Čierniková, Peter Patyla, Milan Hučko, Jozef Čiernik, Tomáš Hlísta, Juraj Valach. Mgr. Elena Čierniková

Staroturiansky spravodajca č. 12/2012  
Staroturiansky spravodajca č. 12/2012  
Advertisement