Page 90

Quick win č.5 Mobilita a. komplexné riešenie návrh pre 1. fázu

90

Živé Námestie Elaborát 2018  

Zámerom projektu Živé námestie je zjednotenie a revitalizácia Námestia SNP a Kamenného námestia, ktoré by mali byť príkladom funkčného a prí...

Živé Námestie Elaborát 2018  

Zámerom projektu Živé námestie je zjednotenie a revitalizácia Námestia SNP a Kamenného námestia, ktoré by mali byť príkladom funkčného a prí...

Advertisement