Page 1

TopSURV i GPS+ lokalizacija Postoje 2 metode kreiranja GPS+ lokalizacije u TopSURVu: 1. Importirane poznate i pripadajuće WGS-84 koordinate 2. Poznate lokalne koordinate i RTK pripadajuće WGS-84 koordinate mjerene na terenu U nastavku je detaljno opisana prva metoda. KORAK 1: Posao •

Kreirajte novi Posao i odaberite ispravnu GPS+ Konfiguraciju

• •

Izaberite ispravan Koordinatni sustav i Prikaz Odaberite Projekciju: Ništa i Tip koord: WGS84

1


KORAK 2: Importiranje lokalnih koordinata • • • •

Izaberite odgovarajući fajl i importirajte lokalne koordinate U prozoru Tekst fajl format: Razdvojnik zarez i Format fajla U Koordinatnom sustavu Tip koord lokalnih koordinata je Ground Na kraju kao rezultat pojavi se prikaz importiranih lokalnih kontrolnih točaka

2


KORAK 3: Importiranje WGS-84 koordinata • • •

Izaberite odgovarajući fajl i importirajte WGS-84 koordinate U prozoru Tekst fajl format: Razdvojnik zarez i Format fajla, fi/lam/h U Koordinatnom sustavu Tip koord WGS84 koord je WGS84 (fi/lam/H)

3


KORAK 4: Lokalizacija • • •

Kreirajte par odgovarajućih lokalnih i WGS84 koordinata u Dodaj lokaliz. točku U lokalizaciji su automatski izracunate horizontalne i vertikalne popravke Nastavite Dodavati dok sve kontrolne točke ne budu na listi lokalizacije

 treba koristiti najmanje 5 kontrolnih točaka  rasporedite kontrolne točke po mjestu posla  horizontalne i vertikalne popravke ne smiju prelaziti 3 cm

4


KORAK 5: Koordinatni sustav = lokalizacija •

Projekcija u prozoru Koordinatni Sustav namještena je na Lokalizaciju

 takav lokalizacijski fajl može se koristiti direktno u TopSURVu

5

http://www.geocentar.com/cms/system/editor/uploads/files/TopSURV7.2_lokalizacija  
http://www.geocentar.com/cms/system/editor/uploads/files/TopSURV7.2_lokalizacija  

http://www.geocentar.com/cms/system/editor/uploads/files/TopSURV7.2_lokalizacija.pdf

Advertisement