Page 1

SPAJANJE GRS-1 NA CROPOS

STVARANJE INTERNET VEZE 1. Za spajanje na internet potrebno je stvoriti novu konekciju. Pritisnemo znak u dnu ekrana i zatim odaberemo Create new connection entry. 2. Otvara se prozor TPS Connection Manager. U polje Connection Name proizvoljno upisujemo ime naše nove internet veze (npr. VIP, T-Mobile). Polja Modem; Operator Name i Phone ostavljamo kakva jesu. U polje User Name upisujemo: za VIP – 38591, za T-Mobile – 0000. U polje Password upisujemo: za VIP- 38591, a za T-Mobile – 0000. U polje APN upisujemo: za VIP: data.vip.hr , a za T-Mobile: web.htgprs 3. Odaberemo Create.

Stvorili smo novu internet vezu. U slučaju da stavka Cellular power nije označena, pritisnemo na nju i označimo je.


4. Odaberemo Data connection i GRS-1 se spaja na internet. Kada su strelice na vrhu ekrana ukljuÄ?ene, spojeni smo na internet.


OTVARANJE POSLA I KONFIGURACIJA MJERENJA U TopSURV-u 1. Odaberemo tipku Start u Windows sučelju i zatim odaberemo TopSURV. (ako se ikona TopSURV ne nalazi pod izbornikom Start, nađemo je pod ikonom Programs)

2. Za kreiranje novog posla pritisnite tipku Novi .

3. Upišemo ime posla. Polja Kreirao i Komentari popunjavamo proizvoljno, a mogu ostati i prazna. Pritisnemo Sljed>>.


4. Za stvaranje nove konfiguracije odaberemo tipku tri točkice „...“ u polju GPS+konfig. Zatim odaberemo tipku Dodaj.

5. Upišite ime konfiguracije („GRS-1_CROPOS“), odaberite tip konfiguracije (RTK mreža). (Polja „Post Processing“, „mmGPS+“, „Simulation Mode“ moraju ostati neoznačena). Pritisnite tipku Sljed>>.

(U polje Ime tapnite olovkom kako bi se pojavila virtualna tipkovnica za upisivanje).


6. Kod padajućeg menija Antena odaberite model PG-A1. Elevacijska maska može biti 10 deg, protokol NTRIP. Visina antene (Ant H) upišite „2“ i izaberite Vertikal. Pritisnite tipku Sljed>>.

7. Na padajućem meniju odaberite modem vezu Kontroler. Pritisnite tipku Sljed>>.


8. Na padajućem meniju Network Type odaberemo Postojeća konekcija mreže.

9. U polje IP adresa upišite IP adresu CROPOS-a (prepišite iz dokumentacije koju ste dobili od DGU-a). Pritisnite tipku Dodaj. Pritisnite tipku Sljed>>.


10. Upišite svoje korisničko ime i lozinku za VPPS (prepišite iz dokumentacije koju ste dobili od DGU-a). Pritisnite tipku Sljed>>.

11. Iz padajućeg menija odaberite virtualni radio port B. Pritisnite tipku Sljed>>.


12. Iz padajućeg menija za tip izjednačenja mjerenih podataka odaberite Fixed Only. Uključite metodu automatskog prihvaćanja mjerenja. Možete uključiti metodu – „Broj mjerenja za srednju vrijednost“ npr. „3“ (ovisno kakvu točnost želite postići) ili „Preciznost“. Za Auto Topo metodu možete izabrati iz padajućeg menija postavke koje želite (ovo je setiranje bitno ako radite Auto Topo metodu mjerenja). Pritisnite tipku Sljed>>.

13. Izaberite preciznost HD dozvoljenog odstupanja za iskolčene točke. Na padajućem meniju izaberite referentni pravac za iskolčenje X-sjever i tip izjednačenja Fixed Only. Kod polja Auto Prihvat uključite „Broj mjerenja za srednju vrijednost“ npr. „3“ ili „Preciznost“. Pritisnite tipku Sljed>>.


14. Iz padajućeg menija Tocka možete odabrati sufikse Projekt. Pt. sufiks i kod napomene odaberite Projektirana točka. Pritisnite tipku Sljed>>.

15. Uključite „Redukcija multipatha“ .Iz padajućeg menija Satelitski sustav odaberite GPS+GLONASS (ako imate opciju GLONASS-a). Kod padajućeg menija RTK pozicija odaberite Ekstrapolacija. Pritisnite tipku Sljed>>.


16. Uključite polje Bip kad sprema točke (ili ostala polja po želji). Pritisnite tipku Završi.

17. Pritisnite tipku OK.

Time smo kreirali konfiguraciju mjerenja pod nazivom „GRS-1_CROPOS“, konfiguraciju je dovoljno napraviti samo jednom. Tako kreiranu konfiguraciju koristit ćemo u svojim budućim mjerenjima.


18. Pritisnemo tipku Sljed>>. U meniju Koordinatni sustav u padajućem izborniku odaberemo odgovarajuću projekciju i datum. Ako projekcije nema u listi, odaberemo tri točkice „...“ pokraj projekcije i pod Europe odaberemo županiju u kojoj radimo. Sa strelicom prema dolje je prebacimo u listu aktivnih i pritisnemo OK i zatim Sljed>>.

19. Odaberemo jedinice i pritisnemo Sljed>>.


20. Odaberemo tip koordinata Grid i poredak koordinata. (x,y,z ili y,x,z) Ostala setiranja ostavimo kakva jesu i pritisnemo Sljed>>.

21. Proizvoljno uključujemo alarm postavljanjem kvačice uz Zvučni alarm i nakon toga pritisnemo tipku Završi. Novi posao se otvara.


22. Pritiskom na Završi otvara se novi posao i počinje automatsko spajanje GRS-1 uređaja na CROPOS VRS mrežu. Pričekamo da uređaj prođe sve stavke i javi da su podaci primljeni. Zatim pritisnemo OK. Pojavljuje se glavni izbornik TopSURVa.


POSTUPAK MJERENJA Odaberemo Mjerenje i zatim Topo.

• upišemo (Točka – broj točke koju snimamo) i ako želimo (Kod), Ant H = 2.000 m ( visina antene rovera ), Vertikal (vertikalna visina) – kao na slici • Pričekajte dok nemate oznaku za radio modem 100% i zelenu oznaku Fixed (najprije ćete imati crvenu oznaku autonomno, zatim žutu oznaku float i na kraju oznaku fixed).

Da bi snimili točku odaberemo Start.

• ako želimo vidjeti položaj snimljene točke izaberemo Map


• ako se želimo vratiti u meni snimanja izaberemo Topo • ako trebamo snimiti točku ofsetom izaberemo Ofseti

•odaberemo Linija za linijski ofset


• stanemo roverom na prvu točku linije i odaberemo Počet Pt (početna točka) te je izmjerimo pritiskom na opciju Mjeri • stanemo roverom na drugu točku linije i odaberemo Kraj Pt (zadnja točka) te i nju izmjerimo pritiskom na opciju Mjeri

• upišemo broj točke koju snimamo i ako želimo upišemo kod

• upišemo izmjerenu vrijednost ofseta:

(smjer naprijed od zadnje točke), (smjer desno od zadnje točke),

• nakon upisa potvrdimo sa Mem.


Iskolčenje točaka GPS RTK metodom

• Da bi mogli iskolčavati točke moramo imati njene koordinate (ručni unos ili importirane sa računala ili vanjske memorije)

• Prije samog iskolčenja moramo startati bazu (kako je već opisano) kao kod Snimanja (ako je baza već startana, ne moramo je ponovno startati)

• nakon toga odaberemo Isklc iz glavnog izbornika, a zatim Točke

• odaberemo točku koju kolčimo iz liste ili mape, a možemo upisati i njeno ime

• upišemo Ant H (visinu antene), i odaberemo Vertikal


• odaberemo Iskolčenje i ulazimo u meni za iskolčenje

• pomičemo se tako dok vrijednosti po X-sjever, Y-istok, Niže (visini) ne budu 0 (nula) odnosno dok nam se grafički ne poklope križić sa centrom mete (na to nas upućuje i zvučni signal


• Za vrijeme iskolčenja (kretanja) kontroliramo da li je Rover Fixed

• Ako želimo snimiti položaj iskolčene točke odaberemo

NAPOMENA: Kod importiranja koordinata za iskolčenje, potrebno je odabrati datum i projekciju i oblik koordinata „grid“ jer ih inače nećete moći iskolčavati. Ako želimo koristiti geoid sa importiranim koordinatama, potrebno je kod importa uključiti geoid file jer u suprotnom će TopSURV pri uključenju geoida mijenjati visine importiranih točaka.

http://www.geocentar.com/cms/system/editor/uploads/files/SPAJANJE_GRS-1_CROPOS  

http://www.geocentar.com/cms/system/editor/uploads/files/SPAJANJE_GRS-1_CROPOS.pdf

Advertisement