Page 1

SPECIFICATIONS* KARAKTERISTIKE*

RL-100 2S

Vodeći u tehnologiji pozicioniranja Topcon je svjetski lider u razvijanju i proizvodnji precizne pozi-

Uređaj

RL-100 2S

Ponovljivost

5 arc sekundi

cijske opreme te nudi širok asortiman inovativnih preciznih GPS

Horizontalna točnost

±10 arc sekundi

sustava, lasera, mjernih stanica, sustava za kontrolu strojeva, GIS

Doseg nagiba

±10 / –5 do +25 (dvoosni)

i ostalih uređaja.

Radni doseg

770 m

Brzina rotacije

300 / 600 / 900 rpm

Valna duljina

685 nm vidljivo

Klasa

3R

Vrijeme rada

65H (alkalne) / 50H (Ni-MH)

Okolina

IPX6

Dimenzije (d x v x š)

217 mm x 253 mm x 168 mm

RC-400 (daljinski upravljač) Doseg

u oba smjera 300 m

Okolina

IPX6

Baterije

3 AA alkalne

Dimenzije (d x v x š)

60 mm x 155 mm x 35 mm

LS-80B (prijamnik) Doseg prijema

770 m

Okolina

IPX6

Baterije

2 AA alkalne

Vrijeme rada

120

Dimenzije (d x v x š)

76 mm x 145 mm x 23 mm

TOPCON GUARANTEE

Upute za rad

Topcon Europe Positioning B.V. www.topcon.eu

* sve tehničke promjene rezervirane za TOPCON, 03/2008

Vaš lokalni Topcon distributer je:

Jurja IV. Zrinskog 12/B · 40000 Čakovec tel: 040 363 299 · fax: 040 363 288 geo-centar@ck.t-com.hr · www.geocentar.com

grafit-werbeagentur.de

! Molimo obratite pozornost na bilješku u originalnim uputama rada

T129HR

Quick Guide


Funkcija 1

Funkcija 2

l Unos nagiba u laser A

l (A) Postavite laser na tronožac kako bi ga

Funkcija 3

l Postavljanje brzine rotacije glave G

grubo poravnali prema smjeru nagiba s

l (B) Pritisnite zelenu tipku i instrument će

l Prekrivanje prozora djelovanja vidljive laserske zrake K

se početi samo-horizontirati.

l (B) Pritisnite zelenu tipku i instrument će se početi samo-horizontirati.

osima X ili Y, dajući mu željeni pozitivni ili negativni nagib.

l (G) Pritisnite tipku za izbornik i glavna funk-

l (G) Pritisnite tipku za izbornik i glavna funk-

cija na ekranu će zasvijetliti. B

l (B) Pritisnite zelenu tipku i instrument će se početi samo-horizontirati. (C) Pritisnite

H

l (H) Sada klizite kroz izbornik korištenjem

crvenu “X/Y” tipku da bi označili os čiju

tipke s desnom ili lijevom strelicom, sve

vrijednost nagiba unosite.

dok je RPM HI-osvjetljena. Pritisnite plavu

cija na ekranu će zasvijetliti sa HI-osvjetljeL

nom slikom za prekrivanje. l (K) Sada pritisnite “enter” tipku i pokazat će se centar prekrivene slike.

“enter” tipku i rotacijska brzina RPM glave l (D) Prvi brojač će bljeskom pokazati je li C

unešen pozitivan ili negativan nagib. Unos

će zabljesnuti. I

se može promijeniti pritiskanjem tipke s

l (L) Ako je moguće, prekriveni prozori se M

l (I) Rotacijska brzina glave može se promije-

gornjom ili donjom strelicom.

crvenu “Y” tipku.

niti pritiskanjem tipaka s donjom ili gornjom strelicom.

l (M) U bilo kojem modu za prekrivanje, elek-

l (E) Korištenjem tipke s desnom ili lijevom

tronički prekidači se označavaju pritiskom

strelicom možete kliziti izbornikom i unositi D

nagib na bljeskajući brojač (D) korištenjem

l (F) Za unos postavki brzine u laser pritisnite J

plavu “enter” tipku.

tipke s gornjom ili donjom strelicom. na prikaz nagiba s Y osi.

namjestite na željeni nagib, tada pritisnite E

Napomena:

nagiba u laser.

Za normalan rad, postavite brzinu rotacije glave na 600 rpm.

osima, može se unijeti drugi nagib. F

Napomena: RL-100 2S ima dvoosni nagib dosega od –10% do +10 % po osi X i –5 % do +25% po osi Y.

pritisnite plavu “enter” tipku kako bi unijeli područje prekrivanja u laser (kako bi prekrili vidljivu lasersku zraku).

plavu “enter” tipku kako bi unijeli vrijednost

– Ponavljanjem istog procesa pri drugim

jedne od 4 tipke sa strelicama. N

l (N) Kada je označeno prekrivanje prozora, l (J) Pritisnite “escape” tipku da bi se vratili

l (F) Tim procesom nastavite sve dok ne

mogu premjestiti na ugao pritiskom na

l (J) Pritisnite “escape” tipku da bi se vratili na prikaz nagiba s Y osi.

Upute za rad za RL-100 S2  

Upute za rad s Topcon RL-100 laserom za nagibe