Page 1

SPECIFICATIONS* KARAKTERISTIKE*

RL-100 1S

Vodeći u tehnologiji pozicioniranja Topcon je svjetski lider u razvijanju i proizvodnji precizne pozi-

Uređaj

RL-100 1S

Ponovljivost

5 arc sekundi

cijske opreme te nudi širok asortiman inovativnih preciznih GPS

Horizontalna točnost

±10 arc sekundi

sustava, lasera, mjernih stanica, sustava za kontrolu strojeva, GIS

Doseg nagiba

–5 do +25 (jednoosni)

i ostalih uređaja.

Radni doseg

770 m

Brzina rotacije

300 / 600 / 900 rpm

Valna duljina

685 nm vidljivo

Klasa

3R

Vrijeme rada

65H (alkalne) / 50H (Ni-MH)

Okolina

IPX6

Dimenzije (d x v x š)

217 mm x 253 mm x 168 mm

LS-80B (prijamnik) Doseg prijema

770 m

Okolina

IPX6

Baterije

2 AA alkalne

Vrijeme rada

120

Dimenzije (d x v x š)

76 mm x 145 mm x 23 mm

* sve tehničke promjene rezervirane za TOPCON, 03/2008

TOPCON GUARANTEE

! Molimo obratite pozornost na bilješku u originalnim uputama rada

Upute za rad

Topcon Europe Positioning B.V. www.topcon.eu

Jurja IV. Zrinskog 12/B · 40000 Čakovec tel: 040 363 299 · fax: 040 363 288 geo-centar@ck.t-com.hr · www.geocentar.com

grafit-werbeagentur.de

Vaš lokalni Topcon distributer je:

T127HR

Quick Guide


Funkcija 1

Funkcija 2

l Unos nagiba u laser A

l (A) Postavite tijelo instrumenta na tronožac

Funkcija 3

l Postavljanje brzine rotacije glave G

kako bi ga otprilike poravnali prema smjeru

l (B) Pritisnite zelenu tipku i instrument će

l Prekrivanje prozora djelovanja vidljive laserske zrake K

se početi samo-horizontirati.

l (B) Pritisnite zelenu tipku i instrument će se početi samo-horizontirati.

nagiba s osi Y, dajući mu željeni pozitivni ili negativni nagib.

l (G) Pritisnite tipku za izbornik i glavna funk-

l (G) Pritisnite tipku za izbornik i glavna funk-

cija na ekranu će zasvijetliti. B

l (B) Pritisnite zelenu tipku i instrument će se početi samo-horizontirati.

H

l (H) Sada klizite kroz izbornik korištenjem

cija na ekranu će zasvijetliti sa HI-osvjetljeL

tipke s desnom ili lijevom strelicom, sve l (C) Pritisnite jednom crvenu Y tipku s

l (K) Sada pritisnite “enter” tipku i pokazat

dok je RPM HI-osvjetljena. Pritisnite plavu

će se centar prekrivene slike.

“enter” tipku i rotacijska brzina RPM glave

oznakom postotka.

će zabljesnuti. C

l (D) Prvi brojač će bljeskom pokazati je li

nom slikom za prekrivanje.

I

unešen pozitivan ili negativan nagib. Unos

l (L) Ako je moguće, prekrivena prozora se M

l (I) Rotacijska brzina glave može se promije-

se može promijeniti pritiskanjem tipke s

niti pritiskanjem tipaka s donjom ili gornjom

gornjom ili donjom strelicom.

strelicom.

mogu premjestiti na ugao pritiskom na crvenu “Y” tipku. l (M) U bilo kojem modu za prekrivanje, elektronički prekidači se označavaju pritiskom

l (F) Za unos postavki brzine u laser pritisnite

l (E) Korištenjem tipke s desnom ili lijevom D

strelicom možete kliziti izbornikom i unositi

J

plavu “enter” tipku.

nagib na bljeskajući brojač (D) korištenjem tipke s gornjom ili donjom strelicom.

l (N) Kada je označeno prekrivanje prozora, l (J) Pritisnite “escape” tipku da bi se vratili na prikaz nagiba s Y osi.

namjestite na željeni nagib, tada pritisnite

Napomena:

plavu “enter” tipku kako bi unijeli vrijednost

Za normalan rad, postavite brzinu rotacije glave

nagiba u laser.

na 600 rpm.

Napomena: RL-100 1S ima jednoosni nagib dosega od F

–5% do +25% samo po osi Y.

pritisnite plavu “enter” tipku kako bi unijeli područje prekrivanja u laser (kako bi prekrili vidljivu lasersku zraku).

l (F) Tim procesom nastavite sve dok ne E

jedne od 4 tipke sa strelicama. N

l (J) Pritisnite “escape” tipku da bi se vratili na prikaz nagiba s Y osi.

Upute za rad RL-100 1S  
Upute za rad RL-100 1S  

Upute za rad s Topcon RL-100 laserom za nagibe