Page 1

RL-100 2S RL-100 1S

KARAKTERISTIKE*

Topcon je svjetski lider u razvijanju i proizvodnji precizne pozi-

Uređaj

RL-100 1S

Ponovljivost

±5 arc sekundi

cijske opreme te nudi širok asortiman inovativnih preciznih GPS

Horizontalna točnost

±10 arc sekundi

sustava, lasera, mjernih stanica, sustava za kontrolu strojeva, GIS

Mogućnost nagiba

–5% do +25% (jednoosni)

Radni doseg

770 m

Brzina rotacije

300 / 600 / 900 rpm

Valna duljiina

685 nm vidljivo

Klasa lasera

Class 3R

Radni sati

65H (alkalne) / 50 H (Ni-MH)

Okolina

IPX6

Dimenzije (d x v x š)

217 mm x 253 mm x 168 mm

RL-100 2S

Nagibni laseri visoke točnosti

Vodeći u tehnologiji pozicioniranja ...

±10 %/ –5% do +25% (dvoosni)

i ostalih uređaja.

RC-400 (daljinski upravljač)

da

Doseg

dvosmjerni 300 m

Okolina

IPX6

Baterije

3 AA alkalne

Dimenzije (d x v x š)

60 mm x 155 mm x 35 mm

da

Doseg

770 m

Okolina

IPX6

Baterije

2 AA alkalne

Radni sati

120 H

Dimenzije (d x v x š)

76 mm x 145 mm x 23 mm

* sve tehničke promjene rezervirane za TOPCON, 03/2008

TOPCON GUARANTEE

Novi standard među građevinskim nagibnim laserima

Topcon Europe Positioning B.V. Essebaan 11 · 2908 LJ Capelle a/d IJssel · The Netherlands Phone: + 31 (0) 10 - 4585077 · Fax: + 31 (0) 10 - 2844941 www.topcon.eu · www.topcon-laser.eu

n 5 arc sekundi ponovljivosti n široki rang nagiba (do 25%) n extra-dugotrajne baterije

Vaš lokalni Topcon Distributor je:

Jurja IV. Zrinskog 12/B · 40000 Čakovec tel: 040 363 299 · fax: 040 363 288 geo-centar@ck.t-com.hr · www.geocentar.com

n rastući doseg - 770 m grafit-werbeagentur.de

LS-80B (senzor)

T128HR

n grafički ekran n potpuno funkcionalno

upravljanje


Robustan, lagan i kompaktan, višestruka prednost po prihvatljivoj cijeni!

RL-100 serija postavlja novi standard za jednostavnost i preciznost

Potpuno daljinsko upravljanje s RL-100 2S! 1 4

Prikaz jednoosnih nagiba:

Po standardu RL-100 2S dolazi s potpuno funk-

RL-100 1S daje jednoosne nagibe od –5%

cionalnim daljinskim upravljačem RC-400. Bez

do +25% i dolazi u kompletu s Topcono-

direktnog kontakta s laserom, možete mijenjati

vim novim LS-80B laserskim senzorom,

nagibe, birati postavke u izborniku, provjeravati

nosačem senzora i baterijama + punjačem.

radni status, te kontrolirati status baterije, i sve

Prikaz dvoosnih nagiba:

2

RL-100 2S daje dvoosne nagibe od +/–10% po osi X i od –5% do +25% po osi Y. Novi RC-400 daljinski upravljač

5

to bez potrebe da dodirujete laser.

6

LS-80B i držač senzora 6

7

3

kontrolira RL-100 2S do 300 metara.  

Topconov novi kompaktan LS-80B senzor sadrži pet kanala informacija o nagibu, poka-

8

zuje HI i trajnost baterije i to sve na ekranu

RL-100 prikaz izbornika:

s visokim kontrastom. Svojstva ovog senzora

Osvjetljeni ekran s izbornikom prikazuje:

su prihvat dosega do 770 metara, podesivi zvučni znak, 120 sata

1. Prekrivanjem laserske zrake pomoću

rada dviju AA baterija, držač (za nošenje letve) za brzo, sigurno

prekidača (moguće je prekriti

namještanje po bilo kojoj veličini ili obliku nagiba letve. Topconova

tri kvadranta) izbjegava se smetnja koju

RL-100 serija je jedini laser za nagibe koji Vam je dostupan po

bi mogli prouzročiti drugi laseri na radnom mjestu.

1

Lako postavljanje linija

5

Grafički ekran

2. Izbor rotacione brzine:

2

Robusno kućište

6

Unošenje različitih funkcija

3

Radna tipka za X-Y os

7

Upravljačka ploča

4

Zaštićena zatvorena rotaciona glava

8

Poklopac za baterije

300, 600 ili 900 rpm 3. Izbor kanala za daljinsko upravljanje 4. Izbor osjetljivosti - kod jakih vjetrova ili

povoljnoj cijeni.

RL-100 paket uključuje l RL-100 2S/1S laserski uređaj l BT-67Q punjive baterije

mirnih uvjeta rada

l AD-11 punjač za baterije

5. Hi-alert: pokazuje kada je laser bio

l LS-80B laserski zvučni senzor

ometan

l Držač senzora 6

6. Hi-alert za izmjenjivanje senzora- HI

l RC-400 radio daljinski upravljač (samo RL-100 2S)

signal senzora ON ili OFF

l Upute za rad l Kofer za nošenje

http://www.geocentar.com/cms/system/editor/uploads/files/produkti/Flyer-RL-100-croatian-HR-low%20(1)  

http://www.geocentar.com/cms/system/editor/uploads/files/produkti/Flyer-RL-100-croatian-HR-low%20(1).pdf

http://www.geocentar.com/cms/system/editor/uploads/files/produkti/Flyer-RL-100-croatian-HR-low%20(1)  

http://www.geocentar.com/cms/system/editor/uploads/files/produkti/Flyer-RL-100-croatian-HR-low%20(1).pdf