Page 1

Toftebo-Centret PROGRAM Efter책r 2012 - for책r 2013

Elmegade 32, Hammerum, 7400 Herning. Tlf. 96 28 58 00


1. udgave

20. august 2012.


Herning Kommune Aktivitetscentre og aktivitetshuse

Herning Kommune iværksætter og giver tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte med det formål at bidrage til at forebygge forværring og sikre vedligeholdelse af målgruppens helbredstilstand og generelle trivsel i øvrigt. Målgruppen for kommunens aktivitetscentre og aktivitetshuse er borgere over 60 år samt førtidspensionister. Den overordnede målsætning: 1. Socialt samvær - netværk: Aktivitetscentre og aktivitetshuse skal give mulighed for samvær med andre, hvor brugerne kan skabe, udbygge og bevare et værdifuldt netværk. 2. Aktiverende og forebyggende: Aktivitetscentre og aktivitetshuse skal sikre, at der er meningsfulde aktivitetstilbud, hvor brugerne kan vedligeholde fysiske, psykiske og sociale funktioner med positiv effekt for levealder og livskvalitet, samt forebygge ensomhed og skabe trivsel. 3. Rummelighed - alsidighed: Aktivitetscentre og aktivitetshuse skal give plads til alle inden for målgruppen - og samværet bygger på velvilje til at støtte og hjælpe hinanden. Forskellighed i brugergruppen skal afspejle sig i alsidighed i aktivitetstilbud. 4. Samspil med øvrige tilbud: Aktivitetscentrene skal medvirke til sammenhæng i tilbud/aktiviteter hvor man kan starte som den friske der går ind af døren og deltager i aktiviteter - og kan fortsætte med at komme til aktiviteter også selv om man får brug for støtte.


2 Alle borgere over 60 år samt førtidspensionister bosiddende i Herning Kommune, der ønsker at deltage i fællesskabet på aktivitetscentre/aktivitetshuse betaler medlemskort. Medlemsskabet beror på, at man køber sig værdi i form af muligheder og livskvalitet uanset hvilken form for aktivitet, der er tale om. Afhængig af den enkeltes ressourcer og interesser vil medlemsskabet kunne indebære såvel at yde som at nyde - begge dele som væsentlige sider af menneskelig trivsel i bred forstand.

Toftebo-Centret er områdets være- og levested for alle over 60 år, samt førtidspensionister bosiddende i Herning Kommune. Målet er at skabe et center, hvor hverdagslivet leves, hvor det summer af liv og alle føler sig velkommen. Stedets logo symboliserer livsglæde, masser af aktivitet både ude og inde, sammenhold og omsorg.

Dette program indeholder oplysninger om følgende: Praktiske oplysninger Aktivitetshold og frivilliggrupper Arrangementer Centerrådet, lokalrådet og udvalg Andre service ydelser


3

Velkommen til Toftebo-Centret Kære læser Så er vi klar til sæson 2012 / 2013. Toftebo-Centret tilbyder en bred vifte af: - Aktiviteter og motionstilbud, som varetages af frivillige. - Træning og aktiviteter til brugere med behov for støtte og vejledning, som varetages af personalet. - Vi håber, at vi med det store udbud af muligheder, der præsenteres i dette program vil kunne inspirere både nuværende og nye brugere af Toftebo-Centret.

Velkommen på Toftebo-Centret sæson 2012 / 2013


4

I Herning Kommune har alt sundhedspersonale sat fokus på at støtte borgeren i at tage Ansvar for det gode liv. En ændring af tilgang og arbejdsform fra at være kompenserende til at være aktiverende. Det betyder, vi som sundhedspersonale fremover vil være opmærksomme på, ikke at overtage hverdagens opgaver for borgerne, da det er rigtig god træning. Det er let at komme til, da vi alle gerne vil gøre vores bedste, for at hjælpe hinanden. Hvis man som borger ikke gør mest mulig selv, også selv om det er svært, kan det hurtigt medføre, man også får svært ved andre opgaver i hverdagen såsom bad, påklædning, madlavning, rengøring og deltager i fritidsinteresser og fortsat kan være en del af sit netværk. Sundhedspersonaler vil derfor nu være ekstra opmærksomt på at støtte borgeren lige der det kniber og hjælpe på vej til igen at kunne klare hele opgaven selv. I den forbindelse har Toftebo-Centret en stor rolle. Det der skal til, handler mange gange om en ekstra indsats i forhold til udholdenhed, bevægelighed, balance og ændring af vaner og rutiner. Det er områder, som kan trænes i centret og det er aldrig for sent, da en målrettet indsats nytter og som en bruger på et tidspunkt sagde: ”Hvis I bliver ved med at hjælpe mig, ender det med, jeg aldrig selv kan.”


PRAKTISKE OPLYSNINGER

5

PRAKTISKE OPLYSNINGER. Aktivitetscentrets åbningstider: Mandag – torsdag kl. 8 – 16 samt fredag kl. 8 – 12 Ferie lukning: Aktivitetscentret har lukket følgende dage: 22. december 2012 til og med 1. januar 2013 25. marts til og med 1. april 2013 Fredag 10. maj 2013 Grundlovsdag 5. juni 2013 1 uge i sommerferien 2013 Informationen: Informationen findes ved indgangen til aktivitetscentret og betjenes af frivillige. Her er man altid parat til at tage imod, snakke og svare på spørgsmål om Toftebo-Centret. Informationen er åben kl. 9.45 – 10.30 mandag til fredag samt kl. 13.15 – 14.00 tirsdag til torsdag I informationen kan man bl.a. henvende sig angående følgende: - Køb af medlemskort - Tilmelde sig aktivitetshold - Køb og stempling af buskort - Tilmelding og betaling til arrangementer på Toftebo-Centret - Udlevering af batterier til høreapparater - Butikssalg Ved informationen er der en lille butik, hvor der kan købes lys, kort, smykker, træting, bøger o.lign. hele dagen alle ugens dage, betaling i den grønne kasse på disken. I stativerne ved informationen, kan man afhente arrangementsoversigter som udkommer hver måned, Lyngtotten der udkommer 4 gange om året, samt andre foldere.


6

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tilmelding: Tilmelding sker på sæsonstartsdagen den 27. august kl. 10-12, eller derefter. Det er nødvendigt at tilmelde sig en aktivitet for at deltage i den. Tilmelding sker ved henvendelse til den aktivitet, du ønsker at deltage i. På sæsonstartsdagen er der opstillet borde for hver enkelt aktivitetsgruppe. Er man forhindret i selv af møde op, må man få en anden til at tilmelde sig, dog ikke igangsætteren. Det er kun tilladt af tage tilmelding med for én person foruden ved sig selv. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. Man kan godt tilmelde sig til en aktivitet og efterfølgende købe medlemskort. Medlemskort: Brugere af aktivitetscentre/aktivitetshuse køber et ”kommunalt medlemskort” på 300 kr.. Det ”kommunale medlemskort” skal suppleres med et ”lokalt medlemskort” til det aktivitetscenter/aktivitetshus, hvor man som medlem ønsker at deltage. Det ”lokale medlemskort” koster 100 kr.. Ønsker man at deltage flere forskellige steder, vil tilkøbet alene være det lokale medlemskort. Når over halvdelen af sæsonen er gået dvs. 15. februar er betalingen for medlemsskab halv pris gældende både for det kommunale og det lokale medlemskort, dvs. 150 kr. + 50 kr. = 200 kr. Hvordan køber jeg mit medlemskort? Du kan fra den 20. august købe dit medlemskort på internettet. Se vejledning på www.toftebocentret.dk eller hent en vejledning i informationen. I informationen kan medlemskort købes kontant fra denne dato.

Hvornår starter aktiviteterne: Aktiviteterne starter fra 27. august 2012 med mindre andet fremgår ved beskrivelsen af den enkelte aktivitet. Hvis aktiviteten kører i en afgrænset periode, vil det også fremgå. Alle aktiviteter ledet af frivillige aftaler selv hvornår på året, der holdes ferie. Leje af bøger/materiale og brugerbetaling: Brugerne betaler selv for de materialer der bruges i forbindelse med aktiviteten. I nogle at aktiviteterne anvendes bøger/hæfter, som kan købes eller lejes på Toftebo-Centret. I andre aktiviteter vil der være en ekstra udgift, kaldet brugerbetaling. Beløbet er til dækning af specielle fælles materialeudgifter i forbindelse med disse aktiviteter. Der bliver gjort opmærksom på dette i teksten vedr. de aktuelle hold.


PRAKTISKE OPLYSNINGER

7

Kørsel: Kørsel kan bevilges, hvis du ikke kan transportere dig selv eller benytte offentlig transport. Der kan ydes kørsel max. 2 gange om ugen. Henvendelse herom skal ske til personalet. Der sælges buskort i informationen. Afbud til kørsel med bussen skal ske senest samme dag mellem kl. 8.00 - 8.45 på tlf.: 96 28 58 00. Igangsætter / Frivillige: Har du ideer til nye aktiviteter, eller er du interesseret i at høre nærmere om frivilligarbejdet og evt. blive igangsætter, er du meget velkommen til at henvende dig til Aktivitetskoordinator Benthe Jarnved. Ryge regler: Al rygning skal foregå udenfor iflg. lovgivningen. Vi henstiller til at rygning foregår følgende steder: - Terrasse ved caféen - Indgang ved Blok A - Indgang ved Blok B Parkerings regler: Vi henstiller til at alle centerbrugere bruger parkeringspladser og cykelstativer ved Elmegade indgangen. Caféen har åbent: I caféen kan man nyde en dejlig kaffe, kage, brød m.m. i hyggelige omgivelser. Åbningstider: Mandag – torsdag 9.00 – 15.30 Fredag 9.00 – 12.30 Aviser: Toftebo-Centret abonnerer på Herning Folkeblad. Avisen hænger ved informationen i avisholderen og må ikke fjernes fra centret. Lyngtotten: LYNGTOTTEN er en avis udarbejdet af Lyngtot-gruppen til ældre og pensionister i Hammerum/Gjellerup området. Avisen er gratis, udkommer 4 gange om året og kan hentes på Toftebo-Centret, Kirkeladen og biblioteket. Alle er meget velkomne til at komme med indslag, som kan afleveres til Lyngtotgruppen.


8

AKTIVITETSHOLD - Kreative aktiviteter

Café hold Det er frivillige, der står for caféen på Toftebo-Centret, hvilket medfører en del forskellige muligheder for aktiviteter i den forbindelse:

Formiddagshold: Vi sælger formiddagskaffe, bestiller mad - hvis der er kunder hertil, laver salat, sandwich og andet under kyndig vejledning fra Sanne og skaber en god og hyggelig stemning i caféen. Forbereder kage til salg om eftermiddagen.

Eftermiddagshold: Vi gør klar til eftermiddagskaffe, som evt. kunne bestå af nybagt kage eller brød vores bagegruppe har lagt i fryseren. Vi skaber hyggelig stemning i caféen og pakker vogne til evt. aften arrangementer.

Bagehold: Vi bager kage eller andet brød til salg i caféen. Der kan bages til fryseren eller direkte til brug.

AKTIVITETSHOLD. Til hver gruppe er der tilknyttet en igangsætter eller personale, hvis primære opgave er at varetage praktiske opgaver i forbindelse med aktiviteten, inspirere og vejlede. De selvkørende hold i træningslokalet, EDB, billard o. lign. er tilknyttet en kontaktperson blande aktivitetspersonalet.

Kreative aktiviteter Brugerne indkøber og betaler selv materialer med mindre andet er aftalt.


AKTIVITETSHOLD - Kreative aktiviteter

9

Knipling

Kom og lær det smukke og spændende håndværk, hvor du kan fremstille ting som ophæng, border, kraver, tørklæder og små lysduge. Vi arbejder i uld, silke, hør og bomuld. TID: Torsdag kl. 13.30-16.00 fra 6. september. IGANGSÆTTER: Thora Poulsen

Max. 10 deltagere

Patchwork

En spændende gammel teknik, som stadig er meget populær. Lær hvordan du kan forvandle kludeposens rester til smukke farverige puder, løbere, uroer og små æsker for de lidt øvede. TID: Torsdag kl. 13.30-16.00. fra 6. september. IGANGSÆTTER: Rigmor Kjær

Max. 15 deltagere

Billedmageriet

Vi arbejder med akvarel, oliekridt, papirrivning og afprøver forskellige teknikker og materialer. En aktivitet hvor kun fantasien sætter grænser. TID: Torsdag kl. 13.30-16.00 fra 13. september. Max. 12 deltagere IGANGSÆTTER: Gunvor Refsgaard Acryl maling

Vi maler på lærred med acrylmaling, naturalistisk og stilistisk. Der kan evt. anvendes spartelmasse, sand, bly o.s.v. TID: Torsdag kl. 13.30-16.00 fra 30. august. Max. 14 deltagere IGANGSÆTTER: Ragna Poulsen Mother Theresas strikkeklub

Mother Theresa gruppen mødes hver mandag eftermiddag, hvor vi hækler og strikker til Mother Theresa`s hjælpeorganisation og hygger os sammen. Garn og opskrifter udleveres gratis. TID: Mandag kl. 13.00-15.00 fra 3. september. IGANGSÆTTER: Ilse Mosekjær Madsen


10

AKTIVITETSHOLD - Kreative aktiviteter

Pakkegruppen

Vi laver lykønskningskort til forskellige begivenheder. Kortene sælges i Toftebo-Centrets information. TID: Mandag kl. 13.30-15.30 fra 3. september. IGANGSÆTTER: Alma Jensen

Blomsterbinding

Alt om binding af afskåret blomster, eks. Buketter og dekorationer efter årstiderne. Tryl med blomster. Det er en hobby, hvor man kan eksperimentere med sammensætning af blomster i dekorationer og buketter. Du vil bl.a. høre om teknikker til en længere holdbarhed af blomster. TID: Tirsdag kl. 10.00-12.00 fra 28. august i ulige uger (hver 14. dag) Max. 20 deltagere IGANGSÆTTER: Karen Pedersen

Krea klubben

For kreative personer der gerne vil give en hånd med ved fremstilling af ting til salg i informationen og Toftebo’s julemarked. Man behøver ikke være med alle 4 timer, men kom når du har tid og lyst. TID: Onsdag kl. 9.30-13.00 fra 5. september. Max. 10 deltagere IGANGSÆTTER: Birgit Toksig og Inge Skov


AKTIVITETSHOLD - Kreative aktiviteter

11

Trædrejning

Vi lærer maskinerne og redskaberne at kende og drejer forskellige effekter. TID: Mandag kl. 9.30-12.00 . IGANGSÆTTER: Svend Skov Metal værksted

Kom og vær med til at lave forskellige projekter vi selv konstruerer og laver fra bunden. Du har også mulighed for at lave ting eller reparationer til dig selv. TID: Torsdag kl. 9.30-11.30 fra 30. august. IGANGSÆTTER: Laurids Westergaard Lysfremstilling

Vi fremstiller lys til salg i informationen, både dyppede og støbte i alle regnbuens farver. TID: Torsdag kl. 9.30-12.00. IGANGSÆTTER: Kurt Nissen og Chresten Iversen Nyt på Toftebo-Centret Ideværkstedet

Præsentation af forskellige tekstile teknikker. Vi planlægger fra gang til gang, hvad I vil arbejde med næste gang. TID: Tirsdag kl. 13.00-15.30 fra 4. september. IGANGSÆTTER: Lene Munkholm Nyt på Toftebo-Centret Hobbyværkstedet

Værkstedet hvor vi ta’r forskellige emner op. Vi starter med at lave kort og derefter ser vi hvad vi finder på og hvad deltagerne har lyst til, f.eks. æsker, smykker, patchwork, maling, decoupage og selvfølgelig julepynt til jul. TID: Torsdag kl. 09.30-11.15. IGANGSÆTTER: Tove Thalund og Lissi Busk Erhardt


12

AKTIVITETSHOLD - Spil

SPIL Alle der har medlemskort er velkommen til at benytte de spillefaciliteter Toftebo-Centret har, hvis de er ledige.

Bridge for øvede

Har du lyst til lidt hjernegymnastik og hyggelig samvær med andre, så mød op til et spil man let bliver "bidt" af. TID: Mandag fra 9.00-12.00 fra 3. september. Max. 32 deltagere IGANGSÆTTER: Gerda Schmidt og Peder Borup TID: Onsdag fra 9.00-12.00 fra 5. september. Max. 32 deltagere, min. 16 deltagere IGANGSÆTTER: Poul Steffensen og Peder Borup

Billard

Har du og en makker eller 3 lyst til at spille billard eller pool et fast tidspunkt, kan I reservere tid ved henvendelse til Aktivitetskoordinator Benthe Jarnved.

Billard m. igangsætter

Nybegyndere kom og få et slaw billard med andre, som interesserer sig for spillet. TID: Efter aftale. IGANGSÆTTER: Børge Normann

Hollandsk billard

Hollandsk billard - som spilles siddende uden kø’er. Spil - hygge og samvær. TID: Onsdag kl. 14.00-15.30 fra 29. august. IGANGSÆTTER: Karin Sørensen


AKTIVITETSHOLD - Spil

Whist

13

Vi spiller whist i hyggelig samvær. TID: Mandag 9.00-11.30 fra 3. september. IGANGSÆTTER: Knud Vahr

Gammeldaws Whist

Vi spiller den helt almindelige gammeldaws whist og hygger os sammen. TID: Torsdag kl. 9.30-11.30 fra 6. september. Max. 12 deltagere IGANGSÆTTER: Ida Møller Hansen

Bob

Spil bob, det er godt for sjæl og krop. TID: Onsdag kl. 13.15-15.30 fra 29. august. Max. 12 deltagere IGANGSÆTTER: Leif Mikkelsen

Kanasta

Vi spiller det festlige spil Kanasta. TID: Torsdag kl. 13.00-16.00 fra 29. august. Max. 12 deltagere IGANGSÆTTER: Sonja Sepstrup

Wii

Kom og vær med til at spille Wii, der er et nyt populært fjernsynsspil. Der spilles bowling, golf, tennis efter aftale mellem spillerne TID: Mandag kl. 13.00-15.00. Max. 4 deltagere IGANGSÆTTER: Søren Gjesse og Jens Kristian Gjesse


14

Petanque

AKTIVITETSHOLD - Spil

Kom og spil petanque på Toftebo-Centrets Bane. TID: Tirsdag kl. 13.00-15.00. IGANGSÆTTER: Villi Andersen

Krolf

Kom og spil krolf på vor nye bane. Krolf er et spil med kølle som i kroket, men med huller som i golf. TID: Efter aftale. IGANGSÆTTER: Harald Skovhus

Dart

Kom og spil dart og se hvem der rammer ”plet” TID: Tirsdag kl. 13.00-15.00 fra 11. september. IGANGSÆTTER: Finn Brinch

Spil

Hver mandag spiller vi forskellige spil, såsom Yatzy, Rummikub, Hollandsk billard. Det gør ikke noget, at du ikke kender spillene på forhånd, da der altid er nogle til at hjælpe dig i gang. Der er også mulighed for andre spil, så kom med dine ønsker. TID: Mandag kl. 10.00-11.00. IGANGSÆTTER: Tove Thalund og Tove Vistrup


15

Følg med i hvad der sker på Toftebo-Centret og i det øvrige Hammerum-Gjellerup område LÆS

LYNGTOTTEN

HAMMERUM - GJELLERUP

UDKOMMER I FEBRUAR, MAJ, SEPTEMBER OG NOVEMBER


16

TRÆNINGSTILBUD

Der er på Toftebo-Centret masser af gode tilbud, som er godt for sjæl og krop og derved nøglen til et godt og sundt liv. - Har du behov for genoptræning efter midlertidig sygdom uden sygehusindlæggelse? - Vil du gerne vedligeholde dit fysiske funktionsniveau, samt kunne udføre de daglige aktiviteter i din hverdag efter afsluttet træning fra sygehus, privat fysioterapeut eller sundhedsafdelingen i Herning Kommune? - Eller vil du gerne vejledes i, hvilke forebyggende tiltag der passer dig? Så tilmeld dig et trænings- og/eller aktivitetstilbud på Toftebo-Centret.

Tilmelding: Tilmelding starter på sæsonstartsdagen d. 27. august kl. 10.00-12.00. Ønsker du at tilmelde dig efter sæsonstartsdagen, sker det ved at kontakte terapeuterne på Toftebo-Centret på tlf. 96 28 58 00.

Tilmeld dig til: ”Træningsstart”. Du vil herefter blive kontaktet af en af Toftebo-Centrets terapeuter med henblik på aftale om et møde, hvor der i fællesskab med dig udarbejdes en Træningsplan. Du bliver vejledt om hvor, hvornår og på hvilke hold, træningen bedst kan foregå. F.eks.: - selvtræner - på hold med frivillige igangsættere - i træningslokalet med terapeut/aktitivitetsmedarbejder - i særlige tilfælde kan træning opstartes af terapeut i eget hjem.


TRÆNING STILBUD

17

Træning i eget hjem: Tilbud til borgere, som har behov for specifik træning i hjemmet med udgangspunkt i at borgeren efterfølgende fortsætter træningen alene eller med andet personale hjemme og/eller kommer til træning eller aktivitet på Toftebo -Centret. Afhængig af det aktuelle behov og ud fra en terapeutisk vurdering aftales, hvornår træningen kan påbegyndes. Ligeledes aftales med den enkelte, hvornår træningen kan fortsættes på et hold, som ledes af andet aktivitetspersonale og/eller frivillige. Zumba inspireret fitness dans. ”Motion for fuld musik” Kom og prøv den nye motionsform Zumba. Vi garanterer grin, sjov og ikke mindst sved på panden. Husk drikkedunk og kondisko. TID: Tirsdag kl. 10.00-11.15 fra 4. september i lige uger. Max. 25 deltagere. IGANGSÆTTER: Inge Marie Gjesse og Misse Andersen


18

TRÆNINGSTILBUD

Træningshold.

Alle skal visiteres af fysioterapeut Marianne Østerby, for at se hvilket trænings tilbud der er bedst for den enkelte borger/beboer. Tirsdags træning

Selvtræning med fælles opvarmning for hele kroppen. TID: Tirsdag kl. 10.00-11.00. Max. antal deltagere: 8 PERSONALE: Tove Vistrup Stolegymnastik

Fælles træning/aktiviteter for hele kroppen. TID: Onsdag kl. 10.00-11.00. Max. antal deltagere: 12 PERSONALE: Tove Thalund Gående/stående træning

Fælles træning for hele kroppen. TID: Torsdag kl. 10.00-11.00. Max. antal deltagere: 10 PERSONALE: Krista Neesgaard Selvtræning

Selvtræning med mulighed for fælles opvarmning via CD. TID: Fredag kl. 9.00-10.00. Max. antal deltagere: 8 FRIVILLIG: Gunvor Refsgaard Terapeut hold

Udarbejdelse af individuelt træningsprogram og genoptræning. TID: Tirsdag kl. 13.00-15.00 og fredag kl. 10.00-12.00. PERSONALE: Fysioterapeut Marianne Østerby Selvtræning med frivillige

Individuelt program med støtte fra de frivillige. Deltagelse skal gå gennem fysioterapeut Marianne Østerby. TID: Mandag kl. 14.00-15.00 og onsdag kl. 14.00-15.00. FRIVILLIGE: Misse Andersen, Inge Marie Gjesse og Jenny Tjørnelund


EDB

19

EDB Udover betaling af undervisningsmateriale, usb-stik og printerpapir, betaler deltagerne for et Edb-kort, som angivet ved de enkelte kurser. Edb-kortet til 100 kr. giver også adgang til lån af Edb-lokalet uden for undervisningstiden i hele sæsonen, når rummet er ledigt, mens kortet til 50 kr. kun giver adgang i den periode, hvor kurset kører. Edb 01. Tekstbehandling for begyndere.

Hvordan kommer du i gang med at bruge EDB og lave breve og meget andet. Vi arbejder med programmet Word 2007. TID: Onsdage kl. 10.30-12.00 fra 5. sep. - 20 gange PRIS: 100,00 kr. IGANGSÆTTER: Ove Madsen Max. antal deltagere pr. hold: 5 Edb 02. Tekstbehandling for begyndere.

Her trænes brugen af tastaturet, der er grundlaget for en let og glidende anvendelse af de øvrige programmer. Samtidig gennemgås programmets øvrige funktioner med henblik på opstilling af breve, sange, tekstbokse m.v. . Vi arbejder med programmet Word 2007. TID: Tirsdage kl. 12.30-14.00 fra 4. sep. - 20 gange PRIS: 100,00 kr. IGANGSÆTTER: Svend Skov Max. antal deltagere pr. hold: 5 Edb 03. Tekstbehandling for let øvede inkl. brug af internet, e-mail og netbank. Som kursus 02. Desuden læres at bruge internettet rigtigt og

sikkert – søge og finde de sider du har brug for. Sende og modtage e-mails – forskellige muligheder samt hvordan du bruger netbank   TID: Tirsdage kl. 14.30-16.00 fra 4. sep. - 20 gange PRIS: 100,00 kr. IGANGSÆTTER: Svend Skov Max. antal deltagere pr. hold: 5


20

EDB

Edb 04. Tekstbehandling for let øvede og viderekomne.

Lær hvordan du opstiller breve, sange, foldere m.m. og overfører billeder hertil. Vi arbejder med programmerne Word 2007 og Publisher 2007. Deltagelse i kurset forudsætter, at man kan bruge tastaturet uden besvær. TID: Torsdage kl. 10.30-12.00 fra 13. sep. - 20 gange PRIS: 100,00 kr. IGANGSÆTTER: Finn Brinch Max. antal deltagere pr. hold: 5 Edb 05. Internet for let øvede - e-mail, netbank og Nem ID. Lær at bruge internettet rigtigt og sikkert – søge og finde de

sider du har brug for. Sende og modtage e-mails – forskellige muligheder. Hvordan du bruger netbank og Nem-id. TID: Torsdage kl. 12.30-14.00 fra 6. sep. - 20 gange PRIS: 100,00 kr. IGANGSÆTTER: Erling Simonsen Max. antal deltagere pr. hold: 5 Edb 06. Facebook. Facebook til husbehov – en introduktion til et af verdens

mest benyttede sociale netværk. Du lærer at lave en profil på Facebook. Hvordan man får venner, at skrive beskeder, lidt om sikkerheden. TID: Mandage kl. 10.30-12.00 fra 3. sep. - 5 gange PRIS: 50,00 kr. IGANGSÆTTER: Erling Simonsen Max. antal deltagere pr. hold: 5 Edb 07. Facebook.

Facebook til husbehov – en introduktion til et af verdens mest benyttede sociale netværk. Du lærer at lave en profil på Facebook.


EDB

21

Hvordan man får venner, at skrive beskeder, lidt om sikkerheden. TID: Mandage kl. 10.30-12.00 fra 7. jan 2013. - 5 gange PRIS: 50,00 kr. IGANGSÆTTER: Erling Simonsen Max. antal deltagere pr. hold: 5 Tilmelding: 4. dec. 2012 mellem kl. 10 og 12 Edb 08. Billedbehandling af digitale billeder (fra kamera til computer)

Vi arbejder med billeder taget med eget digitalkamera. Deltagelse i kurset forudsætter at man kan bruge tastaturet uden besvær. TID: Onsdage kl. 13.00-14.30 fra 17. okt. - 5 gange PRIS: 50,00 kr. IGANGSÆTTER: Søren Madsen Max. antal deltagere pr. hold: 5 Edb 09. Billedbehandling af digitale billeder (fra kamera til computer)

Vi arbejder med billeder taget med eget digitalkamera. Deltagelse i kurset forudsætter at man kan bruge tastaturet uden besvær. TID: Onsdage kl. 13.00-14.30 fra 9. jan 2013. - 5 gange PRIS: 50,00 kr. IGANGSÆTTER: Søren Madsen Max. antal deltagere pr. hold: 5 Tilmelding: 4. dec. 2012 mellem kl. 10 og 12 Edb 10. Overførsel af lysbilleder (DIAS og negativer ) til DVD

Skan alle dine gamle DIAS- og negativ fotos. Lær hvor dan du billedbehandler disse skannede fotos og gemmer dem på DVD. TID: Efter aftale. PRIS: 100,00 kr. IGANGSÆTTER: Finn Brinch


22

SAMVÆR OG AKTIVITET

SAMVÆR OG AKTIVITET Værkstedskaffe

For mænd der gerne vil ordne verdenssituationen over en god kop kaffe. TID: Torsdag kl. 10.00-11.30. Der betales for kaffe og brød. IGANGSÆTTER: Erling Simonsen og Børge Normann Kaffe og sang

Vi mødes og får en kop kaffe, hygger sammen og synger. TID: Tirsdag kl. 10.00-11.15. Der betales for kaffe og brød. IGANGSÆTTER: Grethe Christensen Kor Deltag i Toftebo-Centrets kor, hvor vi synger de sange, vi holder

af. Så mød op og vær med. Der opkræves brugerbetaling 25 kr. for kopier. TID: Onsdag kl. 9.45-11.00 fra 29. august. IGANGSÆTTER: Agnethe Hastrup

Toftebo-Centrets kor


SAMVÆR OG AKTIVITET

23

Nyt på Toftebo-Centret Fredagsklub Klubben åbner kl. 10.00. Fra kl. 10.00 - 10.45 vil caféen være åben. Caféen vil til fornuftige priser byde på kaffe, te, øl, vand, lækkert brød og formiddagskager, som du kan nyde i hyggeligt samvær. Hvis du har brug for hjælp til at bære bakken er vi flere, som kan træde til. Mellem kl. 10.45 og ca. 11.30 vil der være et underholdende indslag, inden vi ønsker hinanden en god week-end. Madlavning

Vi laver ernæringsrigtig mad, som vi alle kan li’. Deltagerne er selv med til at vælge menuen. Så mangler du idéer og inspiration, er dette noget for dig. TID: Mandag kl. 15.00-19.00 fra 10. september i ulige uger Max. 5, Min. 4 deltagere. IGANGSÆTTER: Egon Jørgensen TID: Onsdag kl. 15.00-19.00 fra 19. september i lige uger Max. 5, Min. 4 deltagere. IGANGSÆTTER: Egon Jørgensen


24

SAMVÆR OG AKTIVITET

Udflugtsgruppe KUN for mænd.

Kunne du tænke dig at komme med på udflugt, virksomhedsbesøg, fisketur, bustur eller noget helt andet spændende i selskab med andre mænd, har du nu chancen. I denne sæson arbejdes der på at arrangere 5 udflugter i den sidste tredjedel af september, oktober, november, februar og marts måneder. Billetter købes i informationen i ugerne op til de forskellige ture. Se yderligere oplysninger på opslagene i informationen, når vi nærmer os de enkelte ture. Sidste tilmelding vil fremgå på opslagene. IGANGSÆTTER: Verner Andersen og Peder Borup

Mandeudflugt til Flyvestation Karup


GUDSTJENESTE

25

GUDSTJENESTE Gudstjeneste

Der afholdes gudstjeneste hver onsdag. I forlængelse af gudstjenesten serveres kaffe/the m.v. og der er mulighed for at slutte med at synge et par sange. Tid: Onsdag kl. 14.30-15.45.

Gudstjenesten er aflyst den 15. december, i stedet er der Julegudstjeneste i Hammerum Valgmenighedskirke den 12. dec. kl. 11.00 Der er gudstjeneste juleaftensdag kl. 10.30. Dagens ord

Vi læser dagens tekst og synger et par sange sammen. TID: Mandag kl. 10.45-11.15 (dog ikke i juli) IGANGSÆTTER: Dagens-ord gruppen

Hyggeaften med Viborg Harmonikaklub


26

ANDRE SERVICE YDELSER

ANDRE SERVICE YDELSER Hjælpemidler og boligændringer

Personer med varig nedsættelse af funktionsevnen kan bevilges hjælp til hjælpemidler og boligændringer. Det er en forudsætning, at hjælpen i væsentlig grad afhjælper funktionsnedsættelsen. Terapeuten formidler disse efter gældende regler i servicelovens § 112 og §113 samt vurderer, afprøver og instruerer i brugen af hjælpemidlerne.

Hjælpemiddelsterapeuter: Tlf. 96 28 43 33 mellem kl. 8-12. Visitator:

Tlf. nr. 96 28 44 60

Telefonkæden

Hvis man bor i eget hjem og ikke daglig er i kontakt med andre mennesker, er der mulighed for at komme med i en telefonkæde. Områdekontoret starter telefonkæden hver dag kl. ca. 8.30.

Høreomsorg:

Batterier udleveres i Informationen på Toftebo-Centret Ellers kan henvendelse ske til: Center for Kommunikation Brahmsvej 8. 7400 Herning Tlf. 96 28 49 00 Træffetider på Center for Kommunikation: Mandag og fredag 10.00 – 11.00 Onsdag 15.00 – 16.00


ANDRE SERVICE YDELSER

Bussen

27

Bussen deler Toftebo-Centret med RosenlundCentret og Kildevang således at, hvert center har bussen en uge af gangen. Frem til 2013, hvor Kilde vang er lukket, har vi dog bussen 2 uger af gangen. Bussen er beregnet til kørsel med beboere og daghjemsbrugere på Toftebo-Centret. Bussen må højest rumme 9 personer inkl. chauffør og altid kun på sæder eller i kørestol. Bussens drift støttes af Bussens Venner, som man kan blive medlem af ved henvendelse i informationen på Toftebo-Centret og/eller støtte ved køb af kort samme sted.

Sygeplejeklinikken Sygeplejeklinikken er kun for borgere, der er visiterede til sygepleje. Henvendelse skal ske til visitationsenheden ved behov for sygepleje.

Busudflugt til Silkeborg søerne


28

DAGHJEMMET

DAGHJEMMET Daghjemmets Åbningstider:

Mandag og fredag 9.30 – 12.00 Tirsdag til torsdag 9.30 – 16.00 Telefontid: 8.00 – 10.00 / Tlf. 96 28 58 00 Daghjemmet er for brugere, hvis tilstand kræver vedvarende tilsyn og pleje. Ønsker man optagelse i daghjemmet, kontakter man Kommunens Visitationskontor. Ansøgning om optagelse behandles i Kommunens Visitationsudvalg.

Formål med ophold i daghjemmet:

- At give brugere et godt indhold i hverdagen og tilbyde forskellige aktiviteter, hvor der er lagt vægt på at vedligeholde brugerens færdigheder. - At give brugerne mulighed for social kontakt med andre og opbygge et netværk udenfor hjemmet. - I samarbejde med pårørende og hjemmeplejen at give hjælp og vejledning til funktionsforbedring i eget hjem. - At aflaste brugerens familie.

Daghjemmet tilbyder:

I daghjemmet lægges vægt på at skabe et trygt, overskueligt og indholdsrigt miljø. I daghjemmet deltager man som udgangspunkt i centrets aktivitets- og træningstilbud. I centret er der indrettet en dagligstue specielt til daghjemsbrugerne.


FRIVILLIGGRUPPER

29

FRIVILLIGGRUPPER Frivilliggrupper som løser konkrete opgaver omkring aktiviteter og arrangementer på Toftebo-Centret. Hver frivilliggruppe har en kontaktperson fra Centerrådet. Lyngtot gruppen: Gruppen udarbejder Lyngtotten som udkommer 4 gange årlig og laver opslag o. lign. for de øvrige udvalg og grupper. Gruppens kontaktperson: Finn Brinch Pakkegruppen: Gruppen laver lykønskningskort til forskellige begivenheder. Kortene sælges i Toftebo-Centrets information. Gruppens kontaktperson: Alma Jensen Krea klubben: Gruppen laver ting til salg i informationen og til Toftebo-Centrets julemarked. Gruppens kontaktperson: Birgit Toksig og Inge Skov Kunstgruppe: Kunstgruppen planlægger kunstudstillinger på Toftebo-Centret samt fernisering af disse. Kontaktperson: Gunvor Refsgaard Hyggeaftengruppen: Gruppen arrangerer 9 årlige hyggeaftener. Gruppens kontaktperson: Finn Brinch Gudstjenestegruppen: Gruppen af medhjælpere hjælper på skift ved gudstjenesterne. Hjælpen består i at stille stole o. lign. frem, at give en hånd med når der skal findes sange, ved altergang og oprydning. Gruppens kontaktperson: Lis Rahbek


30

FRIVILLIGGRUPPER

Café-gruppen: Gruppen bemander caféen til salg af formiddags- og eftermiddagskaffe. Gruppens kontaktperson: Magda Kjærsgaard Dagens ord - gruppen: Gruppen skiftes til at stå for aktiviteten "Dagens ord" hver mandag. Gruppens kontaktperson: Nora Søltoft Borddækkergruppen til fredagsklub: Gruppen dækker bord og forbereder de praktiske ting før fredagsklubberne. Gruppens kontaktperson: Betty Knudsen Borddækkere til fester: Gruppen dækker bord til festerne arrangeret af aktivitetspersonalet. Gruppens kontaktperson: Krista Neesgaard Frisk luft gruppen: Gruppen tilbyder beboerne at komme ud på små gåture eller cykle ture i området. Gruppens kontaktperson: Benthe Jarnved Frivillige som giver en hånd i boenhederne: De frivillige hjælper med forskellige opgaver i enhederne som fx. sprede hygge ved morgenbuffeèn, avislæsning, gåture, indkøb eller andet. Gruppens kontaktperson: Benthe Jarnved Frivillige som hjælper i daghjemmet: De frivillige hjælper med at skabe mulighed for flere individuelle aktivitets/ trænings ønsker for daghjemsbrugerne. Gruppens kontaktperson: Krista Neesgaard


FRIVILLIGGRUPPER

31

Samarbejde med daginstitutioner omkring pynt til højtider. Den frivillige koordinerer at daginstitutioner pynter på skift til fastelavn, påske og jul samt skaffer midler til dette. ”Udsmykningen” ferniseres i fredagsklubben. Gruppens kontaktperson: Jørn Christensen Eksterne grupper: Støttevenne kredsen. Bussens Venner.

Besøg af dagplejebørnene


32

CENTERRÅD OG UDVALG

CENTERRÅDET OG UDVALG Centerrådet på Toftebo-Centret repræsenterer brugerne og sikrer centret handler inden for kommunens love og regler samt vedtagne mål og rammer (vedtaget i Social, sundhed og beskæftigelsesudvalget december 2008). Centerrådet består af 7 valgte personer samt aktivitetskoordinator og teamleder. Rådet mødes en gang i måneden og alle udvalg, aktivitetshold og grupper har en kontaktperson i centerrådet. Kontaktpersonen kan kontaktes, hvis der er ønske om nyanskaffelser/ udskiftning af inventar, ideer, forslag eller andre ønsker som kan udvikle vores center. Centerrådsmedlemmerne kan kontaktes, når de er i huset, eller man kan aflevere en besked i informationen. Centerrådet:

Brugernes mulighed for indflydelse på Toftebo-Centret går gennem Centerrådet. I Centerrådet er følgende medlemmer: Formand: Magda Kjærsgaard Næstformand: Misse Andersen Referent: Peder Borup Kasserer: Finn Brinch Medlemmer: Villi Andersen Svend Skov Jelva Tolstrup Teamleder: Allis Lunde Aktivitetskoordinator: Benthe Jarnved

BrugerArbejdet i centerrådet bygger bl. a. på de ideer, forslag indflydelse/ og ønsker, der kommer fra brugerne. Det er derfor vigtigt, Centerrådet: at Toftebo-Centrets brugere er aktive og henvender sig til centerrådet med ideer og tanker. Enhver igangsætter/bruger kan komme med forslag og ønsker i forbindelse med en aktivitet, - til centerrådet eller personalet.


FRIVILLIGGRUPPER

33

Toftebo-Centret Centerrådet 2012/ 2013 Formand: Magda Kjærgaard Agerskovvej 43, Hammerum 7400 Herning 97 11 66 48 – 22 57 60 90 magda@newmail.dk Næstformand: Misse Andersen Højgade 12, Hammerum 7400 Herning 97 11 62 41 – 28 20 62 42 hammerum@mail.tele.dk Kasserer: Finn Brinch Villavej 32, Hammerum 7400 Herning 97 11 64 31- 20 87 64 31 fbrinch@mail.dk Referent: Peder Borup Duevej 8, Hammerum 7400 Herning 97 11 90 76 – 24 41 48 99 peder.borup@post.tele.dk Villi Andersen Markvænget 18, Hammerum 7400 Herning 97 11 64 56 – 29 28 62 96 villi@email.dk Svend Skov Jagtvej 45, Hammerum 7400 Herning 75 64 53 96 svs@klog.dk Jelva Tolstrup Vester Alle 16, Hammerum 7400 Herning 97 11 68 48 - 22 13 25 64 jelva-tolstrup@mail.dk

Teamleder Allis Lunde 21 34 16 97 takal@herning.dk

Aktivitetskoordinator Benthe Jarnved 96 28 58 25 – 29 36 64 98 takbj@herning.dk


34

CENTERRÅD OG UDVALG

Udvalg som planlægger og koordinerer aktiviteter og arrangementer. Markedsudvalget: Arrangerer julemarked. Kontaktperson fra centerrådet: Finn Brinch Åbent hus udvalget: Arrangerer Åbent hus dagen. Kontaktperson fra centerrådet: Magda Kjærsgaard Info-udvalget: Udvalget står for salg af billetter, brugerkort og andet i informationens åbningstid. Kontaktperson: Tove Thalund Sponsorudvalget: Sponsorgruppen sælger annoncer til Lyngtotten, søger fonde vedr. konkrete ønsker og koordinere indsamling af andre donationer i forbindelse med fx. markeder. Kontaktperson fra centerrådet: Misse Andersen. Spille-udvalg. Arrangerer den årlige spille dag med Rosenlund, Kildevang og Søglimt. Kontaktperson fra centerrådet: Peder Borup Fest-udvalg. Arrangerer Danseaftner, Hyggeaftner og Frokostfester. Kontaktperson fra centerrådet: Jelva Tolstrup Motionsdags-udvalg. Arrangerer den årlige motions dag. Kontaktperson fra centerrådet: Peder Borup Eksterne udvalg: Biblioteksrådet: Ove Madsen


LOKALRÅDET

35

SENIORRÅDET Formålet med seniorråd: Herning Kommune har opdelt ældreområdet i fire områder, Nord – Vest – Syd – Øst. Med det formål at sikre, at borgere og brugere som er førtidspensionister og personer over 60 år, får mulighed for at få indflydelse på ældreområdets indhold og udvikling, derfor er der etableret fire seniorråd, der dækker alle forhold af betydning for førtidspensionister og borgere over 60 år. Seniorrådets åbenhed: En væsentlig præmis for seniorrådenes virke er, at der er åbenhed overfor lokalområdet. Dette tænkes bl.a. sikret ved: at seniorrådets dagsordener og referater er at finde på Aktivitet & Plejes hjemmeside. at der – for at give enkeltpersoner mulighed for at følge med i seniorrådenes arbejde – én gang om året bliver afholdt 1½ - 2 timers møde, hvor seniorrådene orienterer om deres arbejde og hvor foreninger og enkeltpersoner har mulighed for at give deres mening til kende. Formålet med disse møder er, at seniorrådet kan blive udfordret og beriget af de tanker og holdninger der er i lokalsamfundene og i foreningerne. Formålet er også, at foreninger og interesserede enkeltpersoner har mulighed for at kunne følge godt med i seniorrådenes arbejde. at seniorrådet i sin arbejdsform og i samarbejdet med interessenter i lokalområdet er åben, positiv og lyttende i forhold til inddragelse af interessenternes synspunkter og idèer i seniorrådets arbejde.


36

Toftebo-Centret har deres egne polo-shirt og fleece-trøje med logo. En polo-shirt koster 60,- kr. og en foret fleece-trøje 200,- kr. Hvis begge købes samtidig koster et sæt 250,- kr. Kan købes i butikken på Toftebo-Centret.


Find også Centerrådet, Toftebo-Centret på Internettet. Du kan finde vore hjemmesider på www.toftebocentret.dk På vore hjemmesider kan du læse om  vore aktiviteter på Toftebo-Centret  klubber, foreninger og organisationer i HammerumGjellerup  kalender med datoer for de forskellige aktiviteter i området Er du medlem af en forening eller lignende, der udfører arbejde for ældre og pensionister og du ønsker at informere om foreningen og dens arbejde eller om datoer for arrangementer, kan dette komme på Centerrådets hjemmeside vederlagsfrit. Du kan kontakte Benthe Jarnved på Toftebo-Centret for yderligere oplysninger. Vil du sende en meddelelse til os på e-mail er adressen: info@toftebocentret.dk


Hjemmepleje/plejehjem (pleje og praktisk bistand) Tlf. 96 28 58 00 Områdechef Gitte Rasmussen Centerleder Anja Thoft Bach Ass. Centerleder Anne Mette Lynge Sørensen Telefontid: hverdage mellem kl. 08.00-09.00 Hjemmesygeplejersker

hverdage mellem kl. 14.00-15.00

Sygeplejeklinikken er kun for borgere, der er visiterede til sygepleje. Henvendelse skal ske til visitationsenheden ved behov for sygepleje. Hjemmeplejen Gruppeleder Helle Hager Trænings terapeuter Fys. Marianne Østerby Ergo. Lone Jakobsen Aktiviteter Aktivitets koordinator Benthe Jarnved Daghjem Krista Neesgaard

Tlf. 96 28 58 00

Tlf. 96 28 58 00

Tlf. 96 28 58 00 Telefontid: hverdage mellem kl. 08.00-10.00

Høreomsorg

Tlf. 96 28 49 00 Telefontid: hverdage mellem kl. 08.30-09.30 Høreafd., Brahmsvej 8, Herning. Træffetid mandag kl. 10 - 11 og torsdag kl. 15 - 16 Udlevering af batterier på Toftebo-Centret i Informationens åbningstid. Centerrådet Toftebo-Centret Formand Magda Kjærsgaard Informationen Salg af medlemskort, billetter til arrangementer m.v. Åben Mandag – fredag: 09.45-10.30 samt Tirsdag – torsdag: 13.15-14.00

Tlf. 97 11 66 48


På disse sider kan du se h v i l k e a r r a n g e m e n t e r, der afholdes på To f t e b o - C e n t r e t .

Der udarbejdes en månedligt arrangement oversigt hvor nærmere detaljer om de enkelte arrangementer fremgår. Denne kan afhentes i informationen på TofteboCentret. Med mindre andet fremgår er brugere, beboere og pårørende meget velkommen. Der betales for arrangementer ved indgangen eller under arrangementet med mindre andet er nævnt.


ARRANGEMENTER PÅ TOFTEBO Hæng

den

Hyggeaftener med fællesspisning og underholdning Billetsalg: Se nærmere i Lyngtotten, på vor hjemmeside og på opslag i centret. Tirsdag d. 4. september kl. 17.00 Silkeborg Gårdsangerlaug. * Tirsdag d. 9. oktober kl. 17.00 Martins musik spiller op til dans. Tirsdag d. 6. november kl. 17.00 Hatten rundt + Andesteg. Tirsdag d. 15. januar kl. 17.00 Aktiv Centrets Husorkester. Torsdag d. 7. februar kl. 17.00 Gjellerup Kirkes ensemble. * Tirsdag d. 12. marts kl. 17.00 Så spilles der op til dans. * Disse 2 aftener er danse-hyggeaftener. Ret til ændringer forbeholdes.

Frokost fester Billetsalg: Se nærmere i Lyngtotten, på vor hjemmeside og på opslag i centret. Julefrokost Torsdag d. 6. december kl. 11.00 SæsonafslutningsTorsdag d. 18. april kl. 11.00 frokost Grill frokost Tirsdag d. 28. april kl. 11.00

Årstids fester Billetsalg: Se nærmere i Lyngtotten, på vor hjemmeside og på opslag i centret. Høstfest Onsdag d. 12. september kl. 17.00 Fødselsdagsfest Onsdag d. 10. april kl. 17.30

Åbent hus arrangementer Sæsonstart Julemarked Nytårskur Valg uge 2013 Åbent hus dag Sæsonstart

Mandag d. Lørdag d. Fredag d. er uge 11 Fredag d. Mandag d.

27. august 24. november 18. januar

kl. 10.00 - 12.00 kl. 9.30 - 12.00

12. april 26. august 2013 kl. 10.00 - 12.00


CENTRET på

SÆSON 2012 - 2013

opslagstavlen

Andre arrangementer Motionsdag Tirsdag d. Influencavaccination Torsdag d. Inspirationsdag for frivillige Tirsdag d. Julegudstjeneste i Valgmenighedskirken Onsdag d. Arrangement for igangsættere Torsdag d. og udv. medlemmer Spilledag Onsdag d. Besøg af byens dagplejebørn Onsdag d. Fælles inspirationsdag for alle frivillige og brugere Onsdag d.

18. september 4. oktober 23. oktober 12. december kl. 11.00 2. maj 8. maj i Snejbjerg 8. maj 27. februar

kl. 14. - 17.

Støttevennekredsen Tirsdag d. 27. november kl. Tirsdag d. 26. februar kl. Tirsdag d. 25. juni kl.

17.30 19.00 17.30

*Julefrokost Generalforsamling *Grillaften

*) Disse aftener er inkl. middag og kræver derfor tilmelding. Dette foregår ved at beboerne tilmelder sig på lister ophængt i enhederne. Pårørende og øvrige kan tilmelde sig på tlf. 97-116241.

Øvrige arrangementer Se bagsiden.


Arrangementer/foredrag arrangeret af andre foreninger/klubber, som afholdes på Toftebo-Centret: Se klubbens og foreningernes eget program vedrørende uddybning af indhold samt øvrige arrangementer.

Nutidens kvinder Tirsdag Onsdag

d. 30. oktober d. 21. november

kl. 19.00 kl. 19.00

Banko. Juleinspiration v/ Morgenfruen, Herning Alle er velkommen til alle arrangementerne. Der er betaling ved indgangen.

Hammerum Pensionistforening Torsdag d. 1. november Torsdag d. 22. november Torsdag d. 14. marts Alle er velkommen.

kl. 19.00 kl. 19.00 kl. 19.00

Banko. Banko. Banko.

Hammerum Gjellerup Borgerforening Onsdag d. 24. oktober - - - - - d. - -. februar Alle er velkommen.

kl. 19.00 kl. 19.00

Banko. Forårsbanko.

Besøg vor hjemmeside på www.toftebocentret.dk hvor du kan se de fleste arrangementer, der holdes i HammerumGjellerup samt læse meget mere om aktiviteterne på centret.

Sæsonprogram Toftebo-Centret  

Sæsonprogram Toftebo-Centret

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you