Page 1

Kontakt meget gerne Staben Kommunikation på Rådhuset, hvis du har spørgsmål: teamleder Ole Hansen 96282642 40223228 kommunikationskonsulent Lene Sejerkilde 96282645 Din webforfatter på Rådhuset hedder Anja Børsen 96286030

Når du kontakter pressen - og ikke sidder på Rådhuset

Herning Kommune har fra årsskiftet indført en håndfuld nye retningslinjer, som gælder, når vi som kommune kontakter pressen for at forsøge at få en historie udbredt til lokale eller landsdækkende medier. For jer, der arbejder decentralt rundt omkring på for eksempel institutioner og skoler, sker der ikke de store ændringer. Hvis I ønsker, at Folkebladet eller den lokale ugeavis skal skrive lidt om for eksempel en temauge, en udflugt eller en skolekomedie, så tager I bare kontakt til journalisten, som I plejer.

Er I i tvivl om, hvorvidt en af jeres historier hører til på herning.dk og dermed også i nyhedsbrevet, så spørg endelig Staben Kommunikation.

Flagskibet Den vigtigste ændring i Herning Kommunes overordnede pressestrategi er, at pressemeddelelser fremover betragtes som vores kommunikative flagskib. En pressemeddelelse skal sætte en dagsorden. Den vil som hovedregel rumme citater fra borgmester, udvalgsformand eller forvaltningsdirektør. Pressemeddelelsen understøtter, hvis det Hvis I vil ud til flere overhovedet er muligt, den overordnede Måske vurderer I, at nogle af jeres histo- fortælling om Herning: Her er alle murier kunne være relevante at få ud til lidt ligheder åbne, her har vi mod og handleflere medier lokalt eller regionalt. kraft og tør gå nye veje. Mange medier er ”sultne” efter små, Pressemeddelelser sendes fremover korte artikler eller noter, som alle under- ud af Staben Kommunikation, som samsøgelser viser, at læserne er glade for. tidig hjælper med at vurdere, hvornår Her kan I med fordel bruge det nytidspunktet er det rigtige i forhold til de hedsbrev, Herning Kommune sender ud forskellige mediers deadlines. hvert døgn. Jeres historie kommer autoHvis I har en historie, som I mener har matisk med nyhedsbrevet ud, hvis den er et så bredt perspektiv, at den bør ud som er lagt på www.herning.dk. en egentlig pressemeddelelse, så kontakt Det kan jeres webforfatter eller Staben Staben Kommunikation på Rådhuset. Vi Kommunikation hjælpe jer med. hjælper meget gerne med at vurdere hiI kan se de relevante telefonnumre storien og eventuelt sætte en pressemedøverst på denne side. delelse sammen.

DECENTRAL2  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you