Page 13

UDVALG: SERVICEOMRÅDE:

Byplanudvalget 03 Kommunale ejendomme

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Regnskab 2011 654 654

Serviceområde 03 - Byfornyelse 00.25.15 Byfornyelse Byfornyelse i alt

Budget 2012 659 659

Budget 2013 658 658

Driftsbemærkninger: 00.25.15 Byfornyelse Området vedrører udgifter til ydelsesstøtte til indeks- og nominallån på afsluttede, igangværende og nye byfornyelsesprojekter, kommunale og private boligforbedringsprojekter, samt afdragsbidrag til lånefinansierede ombygningstab ved allerede gennemførte boligforbedringer efter saneringsloven.

13

Byplanudvalget  

Byplanudvalget

Advertisement