Page 1

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Budget 2013

BYPLANUDVALGET


Forsidebilleder: Herning Torv år 1913 Jubilæumslogo Herning Torv år 2012


Budget 2013

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER


Indholdsfortegnelse

INDSATSOMRÅDER OG BEMÆRKNINGER

Side

Byplanudvalget .................................................. 03 Kommunale ejendomme ..................... 09 Trafik...................................................

7 9 17


BYPLANUDVALGET

Byplanudvalgets budget for 2013 Serviceområde

Udgifter

Indtægter

Netto

03

Kommunale ejendomme Drift Anlæg

1.598 658 940

0 0 0

1.598 658 940

09

Trafik Drift Anlæg

7.803 0 7.803

0 0 0

7.803 0 7.803

9.401

0

9.401

1.000 kr

I alt

7


8


BYPLANUDVALGET

Serviceomr책de 03 - Kommunale ejendomme

9


10


Mål for budget 2013 Serviceområde 03: Kommunale ejendomme Serviceområde

03 Kommunale ejendomme.

Fokusområde

Byfornyelse (jf. Byfornyelsesloven).

Tema

At understøtte en fortsat udvikling af kommunens mindre bysamfund med respekt for størrelse og forskellighed – og med henblik på at have et stærkt, veldefineret bymønster, hvor Herning by udgør det centrale kraftcenter.

Mål

Veje til målet

·

Inden for rammen af Byfornyelsesstrategien igangsættes tre bygningsfornyelsesprojekter.

·

Inden for rammen af Byfornyelsesstrategien indsendes ansøgning til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om tilskud til områdefornyelse i en centerby.

·

Der igangsættes minimum to projekter under Bygningsforbedringsudvalget.

·

Der gennemføres en friarealforbedring i Herning by - ”Kirkestien”. Projekt for Kirkestien er en del af implementeringen af Herning - Den Levende By. Omdannelse af udvalgte baggårde til attraktive byrum med fokus på flere grønne områder, rekreation og ophold skal fremme nye måder at bevæge sig i og bruge byen på.

Gennemførelse af ovennævnte tiltag.

11


12


UDVALG: SERVICEOMRÅDE:

Byplanudvalget 03 Kommunale ejendomme

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Regnskab 2011 654 654

Serviceområde 03 - Byfornyelse 00.25.15 Byfornyelse Byfornyelse i alt

Budget 2012 659 659

Budget 2013 658 658

Driftsbemærkninger: 00.25.15 Byfornyelse Området vedrører udgifter til ydelsesstøtte til indeks- og nominallån på afsluttede, igangværende og nye byfornyelsesprojekter, kommunale og private boligforbedringsprojekter, samt afdragsbidrag til lånefinansierede ombygningstab ved allerede gennemførte boligforbedringer efter saneringsloven.

13


14


15


16


BYPLANUDVALGET

Serviceomr책de 09 - Trafik

17


18


19


20

Byplanudvalget  

Byplanudvalget

Byplanudvalget  

Byplanudvalget

Advertisement