Page 1

INVESTERINGSOVERSIGT 2013-2016

Budget 2013


Forsidebilleder: Herning Torv 1913 JubilĂŚumslogo Herning Torv 2012


INDHOLDSFORTEGNELSE

Side

Sammendrag på udvalgs- og serviceområder

4

Sammendrag på serviceområder

5

Sammendrag på anlægstype

6

Specifikation af serviceområder: 01 Byggemodning 02 Arealerhvervelser 03 Kommunale ejendomme

7-9 10 11-13

04 Grønne områder

14

07 Renovation

15

09 Trafik 10 Dagtilbud for børn 11 Idræt og Fritid

16-19 20 21-22

12 Folke- og ungdomsskoler

23

13 Handicap og Psykiatri

24

14 Bibliotek

25

15 Kultur

26-27

18 Sundhed og Ældre

28

20 Administration

29

Specifikation af kvalitetsfondsudgifter

30

Specifikation af lån til ældreboliger

31


Herning kommune

Investeringsoversigt 2013-2016

SAMMENDRAG - UDVALGSOPDELT Budgetforslag

Udvalg / serviceområde 1 Økonomi- og Erhvervsudvalget 01 Byggemodning 02 Arealerhvervelse/salgsindtægter

2013

2014

2015

2016

-29.334 -32.923

-57.498 -59.929

-44.987 -46.685

-55.267 -59.144

1.090

1.090

1.090

1.090

0

0

0

0

11 Idræt og Fritid 15 Kultur

101

101

101

101

2.398

1.240

507

2.686

87.652 37.917

113.269 58.111

76.090 51.066

73.799 55.957

03 Kommunale ejendomme

7.362

7.362

9.723

1.210

04 Grønne områder

1.340

812

2.672

3.096

07 Renovation

3.000

0

0

460

0

0

0

0

38.033

46.984

12.629

13.076

8.743 940

8.761 940

7.181 782

6.167 782

7.803

7.821

6.399

5.385

51.222 1.979

38.168 1.979

86.665 1.725

49.273 5.844

49.243

36.189

84.940

43.429

0

0

0

0

150.158 9.628

40.745 0

4.370 0

6.747 0

140.530

40.745

4.370

6.747

94.147 16.407

21.887 13.869

13.149 11.269

15.303 12.748

76.500

4.300

0

0

1.240

3.718

1.880

2.555

362.588

165.332

142.468

96.022

-100.811

-28.203

0

-4.272

261.777

137.129

142.468

91.750

20 Administration mv. 2 Teknik- og Miljøudvalget 01 Byggemodning

08 Driftsselskaber 09 Trafik 3 Byplanudvalget 03 Kommunale ejendomme 09 Trafik 4 Børne- og Familieudvalget 10 Dagtilbud til børn 12 Folke- og Ungdomsskole 16 Børn og Familie 5 Social- og Sundhedsudvalget 13 Handicap og Psykiatri 18 Sundhed og Ældre 7 Kultur- og fritidsudvalget 11 Idræt og Fritid 14 Bibliotek 15 Kultur

Netto i alt Lån til ældreboliger

Netto efter lån til ældreboliger

4


Herning kommune

Investeringsoversigt 2013-2016

SAMMENDRAG - SERVICEOMRÅDER Budgetforslag

Serviceområde

2013

2014

2015

2016

01 Byggemodning

U I

37.917 -32.923

58.111 -59.929

51.066 -46.685

55.957 -59.144

02 Arealerhvervelse/salgsindtægter

U I

3.452 -2.362

3.452 -2.362

3.452 -2.362

3.452 -2.362

03 Kommunale ejendomme

U I

8.302 0

8.302 0

10.505 0

1.992 0

04 Grønne områder

U I

1.340 0

812 0

2.672 0

3.096 0

07 Renovation

U I

3.000 0

0 0

0 0

460 0

08 Driftsselskaber

U I

0 0

0 0

0 0

0 0

09 Trafik

U I

50.836 -5.000

54.805 0

19.028 0

18.461 0

10 Dagtilbud til børn

U I

1.979 0

1.979 0

1.725 0

5.844 0

11 Idræt og Fritid

U I

21.407 -5.000

18.869 -5.000

11.269 0

12.748 0

12 Folke- og Ungdomsskole

U I

49.243 0

36.189 0

84.940 0

43.429 0

13 Handicap og Psykiatri

U I

10.399 -771

0 0

0 0

0 0

14 Bibliotek

U I

76.500 0

4.300 0

0 0

0 0

15 Kultur

U I

1.341 0

3.819 0

1.981 0

2.656 0

16 Børn og Familie

U I

0 0

0 0

0 0

0 0

18 Sundhed og Ældre

U I

143.090 -2.560

46.945 -6.200

4.370 0

6.747 0

20 Administration mv.

U I

2.398 0

1.240 0

507 0

2.686 0

I alt

U I

411.204 -48.616

238.823 -73.491

191.515 -49.047

157.528 -61.506

N

362.588

165.332

142.468

96.022

-100.811

-28.203

0

-4.272

261.777

137.129

142.468

91.750

Lån ældreboliger Netto i alt efter lån til ældreboliger

5


Herning kommune

Investeringsoversigt 2013-2016

SAMMENDRAG - ANLÆGSTYPE Budgetforslag

2013

2014

2015

2016

U I N

293.909 -48.616

206.774 -73.491

191.515 -49.047

152.214 -61.506

245.293

133.283

142.468

90.708

U I N

3.000 0

0 0

0 0

460 0

3.000

0

0

460

U I N

114.295 0

32.049 0

0 0

4.854 0

114.295

32.049

0

4.854

U I

411.204 -48.616

238.823 -73.491

191.515 -49.047

157.528 -61.506

N

362.588

165.332

142.468

96.022

-100.811

-28.203

0

-4.272

261.777

137.129

142.468

91.750

Anlægstype 1 Skattefinansieret

2 Takstfinansieret

3 Plejeboliger

I alt

Lån ældreboliger Netto i alt efter lån til ældreboliger

6


Herning kommune

Investeringsoversigt 2013-2016

UDVALG

1 Økonomi- og Erhvervsudvalget

SERVICEOMRÅDE

01 Byggemodning Budgetforslag

Stednr.

2013

2014

2015

2016

U I

-17.923

-38.124

-23.986

-59.144

U I

-4.306

-4.306

-4.309

U I

-2.274

-2.274

-2.273

U I

-510

U I

-566

Stednavn og projekt

002003 Byggemodning - Økonomi- og Erhvervsudvalget Der er afsat midler til erhvervelse af jord i forbindelse med nye udstykninger til både bolig- og erhvervsformål. De budgetterede indtægter vedr. salg af både bolig- og erhvervsgrunde.

002019 Koustrup Alle øst, Fejerskovparken og Koustrup Alles forlængelse Salgsindtægter

002032 Ørskovvænget og Ørskovbakken, Snejbjerg Salgsindtægter

002061 Åbrinken, Sørvad Salgsindtægter

002075 Yllebjergvej, Hodsager Stoubæk Park, udstykning Salg af byggegrunde

002076 Udgårdsvej, Skibbild

U I

Udstykning - salg af byggegrunde

002077 Holingområdet, Tjørring

U I

Salgsindtægter

003015 Udvidelse af erhvervsområde v. Mørupvej, Herning Salg af erhvervsgrunde

-892

-7.344

U I

-10.725

-10.725

-4.500

-4.500

Udgifter ialt Indtægter ialt

U I

0 -32.923

0 -59.929

0 -46.685

0 -59.144

Netto ialt

N

-32.923

-59.929

-46.685

-59.144

7


Herning kommune

Investeringsoversigt 2013-2016

UDVALG

2 Teknik- og Miljøudvalget

SERVICEOMRÅDE

01 Byggemodning Budgetforslag

Stednr.

2013

2014

2015

2016

U I

10.557

19.836

24.841

16.832

U I

1.100

8.200

5.300

3.100

U I

1.000

500

1.000

6.700

5.000

2.000

Stednavn og projekt

002003 Byggemodning, Teknik- og Miljøudvalget Midlerne er afsat til byggemodning af både bolig- og erhvervsgrunde.

002014 Fuglsang Sø Byggemodningsudgifter ved Fuglsang Sø.

002019 Koustrup Alle øst, Lind - Fejerskovparken og Koustrup Alles forlængelse Færdiggørelse af 1. og 2. etape. Udstykning af 3. etape, 24 grunde

002020 Søtoften og Søengen, Sunds

U I

Udstykning af boliggrunde 3. etape, 21 grunde

002021 Tangsøparken, Hammerum Udstykning af 25 grunde, 2. etape

002032 Ørskovænget og Ørskovbakken, Snejbjerg Udstykning af boliggrunde

002035 Grønbækparken, Aulum Nyt udstykningsområde, 10 grunde

002055 Velhustedparken, Kibæk Udstykning af 2. etape, 12 grunde

002060 Præstebakken, Sdr. Felding

U I

1.500

8.000

1.000

1.000

U I

4.200

1.200

1.000

800

U I

3.000

U I

2.500

U I

Nyt udstykningsområde, 8 grunde

8

1.650

500

500

200


Herning kommune

Investeringsoversigt 2013-2016

UDVALG

2 Teknik- og Miljøudvalget

SERVICEOMRÅDE

01 Byggemodning Budgetforslag

Stednr.

2013

Stednavn og projekt

002061 Åbrinken, Sørvad Udstykning af 6 grunde

002076 Udgårdsvej, Skibbild Byggemodning

002077 Holingområdet, Tjørring Udstykning af afsnit A og udgravning af søen

003010 Birk Centerpark, matr.nr. 4a m.fl Udstykning af erhvervsgrunde

003015 Udvidelse af erhvervsområde v. Mørupvej, Herning Nyt erhvervsområde. Forlængelse af Mørupvej.

003033 Pugdalvej, Vildbjerg

2014

003034 HI-Park, Herning - 3. etape

2.010

U I

600

U I

9.200

4.100

4.000

15.500

U I

3.000

5.775

2.425

3.625

U I

3.100

1.500

2.500

U I

Arealerhvervelse til udstykning af erhvervsgrunde

2016

U I

U I

Nyt erhvervsområde

2015

10.000

2.000

700

Udgifter ialt Indtægter ialt

U I

37.917 0

58.111 0

51.066 0

55.957 0

Netto ialt

N

37.917

58.111

51.066

55.957

9


Herning kommune

Investeringsoversigt 2013-2016

UDVALG

1 Økonomi- og Erhvervsudvalget

SERVICEOMRÅDE

02 Arealerhvervelse/salgsindtægter Budgetforslag 2013

2014

2015

2016

U I

3.452 -2.362

3.452 -2.362

3.452 -2.362

3.452 -2.362

Udgifter ialt Indtægter ialt

U I

3.452 -2.362

3.452 -2.362

3.452 -2.362

3.452 -2.362

Netto ialt

N

1.090

1.090

1.090

1.090

Stednr.

Stednavn og projekt

001102 Arealerhvervelser Rammebeløb afsat til ejendomskøb og ejendomssalg.

10


Herning kommune

Investeringsoversigt 2013-2016

UDVALG

2 Teknik- og Miljøudvalget

SERVICEOMRÅDE

03 Kommunale ejendomme Budgetforslag

Stednr.

2013

Stednavn og projekt

011099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder

U I

Pulje til renovering af bygninger i Herning kommune.

011099 Faldsikring på 6 skoler

362

2014 362

2015 304

U I

611

U I

507

U I

619

U I

1.319

011099 Nørregade 15 A, B og C - udskiftning af køkkener

U I

259

011099 Produktionsskolen, Sebbesandevej - udskiftning af tag

U I

104

I henhold til arbejdsmiljøloven udføres faldsikring på følgende skoler: Lundgårdskolen, Holtbjergskolen, Gjellerupskolen, Sønderagerskolen, Brændgårdskolen og Herningsholmskolen

011099 Holtbjergskolen - tagkonstruktion Renovering med ny tagpapdækning på bygning 10 samt efterisolering

011099 Timring skole - grundvandsænkning Fjernelse af fugtproblemer for at forebygge skimmelsvamp i parterre etage i den ældste fløj, som bruges til undervisning

011099 Brændgårdsskolen - vinduespartier Renovering af vinduespartier i skolegården fra 1960 på grund af råd i karmtræet

Eternittag på en af de gamle staldbygninger, som er ombygget til administration. Taget er i sådan et forfald, at en udskiftning er påkrævet

2016 548

304

011099 Overgård, Gyvlens Kvarter - nyt tag

U I

254

011099 Bindeleddet, Sdr. Felding - nyt tag

U I

104

11


Herning kommune

Investeringsoversigt 2013-2016

UDVALG

2 Teknik- og Miljøudvalget

SERVICEOMRÅDE

03 Kommunale ejendomme Budgetforslag

Stednr.

2013

Stednavn og projekt

013083 Energirenoveringer

2014

2015

2016

U I

7.000

7.000

6.000

Udgifter ialt Indtægter ialt

U I

7.362 0

7.362 0

9.723 0

1.210 0

Netto ialt

N

7.362

7.362

9.723

1.210

Energirenoveringerne omfatter: Udskiftning af toiletter, pumper, ventilationsanlæg og vvs, varmestyring, bevægelsesmelder på lys, konvertering af varmesystem, isolering af tekniske installationer, efterisolering, vinduer, døre og glas.

12


Herning kommune

Investeringsoversigt 2013-2016

UDVALG

3 Byplanudvalget

SERVICEOMRÅDE

03 Kommunale ejendomme Budgetforslag

Stednr.

2013

Stednavn og projekt

015097 Bygningsforbedringsudvalget - boligforbedringsmidler

2014

2015

2016

U I

310

310

152

152

U I

630

630

630

630

Udgifter ialt Indtægter ialt

U I

940 0

940 0

782 0

782 0

Netto ialt

N

940

940

782

782

Bygningsforbedring af bevaringsværdige ejendomme i kategori 1-4.

015099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder Gennemførelse af bl.a. bygningsfornyelse og friarealforbedring.

13


Herning kommune

Investeringsoversigt 2013-2016

UDVALG

2 Teknik- og Miljøudvalget

SERVICEOMRÅDE

04 Grønne områder Budgetforslag

Stednr.

2013

Stednavn og projekt

020099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder - parker Pulje til forbedrings- og renoveringsopgaver i parker og bynære grønne områder mv.

020099 Lysgård Sø, Vildbjerg Færdiggørelse af beplantning og anlæg omkring tidligere udstykning ved Lysgaard Sø.

050098 Gødstrup Sø-fredningen Andel af de samlede fredningserstatninger i 2013 og anlæg af stier og øvrige publikumsfaciliteter 2015.

050099 Rådighedspulje - fredede områder Årlig pulje til ekstraordinære store naturpleje- og genopretningsprojektet m.m. i fredede områder, og til sikring af særlige ansvarsarter.

050099 Søbyfredningen Anlæg af stier og øvrige publikumsfaciliteter, jfr. indhold til fredningen

071099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder - vandløb

U I

198

2014 198

U I

U I

2015 535

2016 198

254

528

1.015

U I

254

U I

254

2.030

U I

614

614

614

614

Udgifter ialt Indtægter ialt

U I

1.340 0

812 0

2.672 0

3.096 0

Netto ialt

N

1.340

812

2.672

3.096

Beløbene afsættes til vandløbsrestaureringer mv.

14


Herning kommune

Investeringsoversigt 2013-2016

UDVALG

2 Teknik- og Miljøudvalget

SERVICEOMRÅDE

07 Renovation Budgetforslag

Stednr.

2013

Stednavn og projekt

160099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder

2014

2015

2016

U I

3.000

Udgifter ialt Indtægter ialt

U I

3.000 0

0 0

0 0

460 0

Netto ialt

N

3.000

0

0

460

Rådighedsbeløbene forventes anvendt til den løbende tilpasning og udvikling af renovationsområdet.

15

460


Herning kommune

Investeringsoversigt 2013-2016

UDVALG

2 Teknik- og Miljøudvalget

SERVICEOMRÅDE

09 Trafik Budgetforslag

Stednr.

2013

Stednavn og projekt

205099 Stoppesteder på regionale/lokale ruter

2014

2015

U I

Forbedring af venteforhold.

222001 Cykelsti - Kollund

517

U I

Ny cykelsti Kollundvej i Lind

222008 Dalgasgadeprojektet (P-pladser) Omfatter køb af P-pladser i Dalgasgadeprojektet (Herning bymidte). Indtægten vedr. indtægt fra P-fonden.

222030 Regionshospital Vest - Infrastruktur

U I

812

1.766

1.801

U I

Anlæg af veje og stier ved nyt hospital i Gødstrup.

222033 Pulje til projekter (papirpenge) Pulje til forberedelse af projekter.

222037 Vesterholmvejs forlængelse Forlængelse af Vesterholmvej fra Holstebrovej mod vest frem til det nye hospital i Gødstrup.

222053 Broer

222054 Renovering af gader og veje i f.m. kloakfornyelse Renovering af veje i forbindelse med store ledningsomlægninger, hvor dele af vejbelægningen bliver opbrudt.

222060 Cykelsti - Arnborg badesø Ny cykelsti mellem Arnborg badesø og Arnborg.

16

2.344

4.263

7.039

320

U I

320

320

320

U I

20.298

33.826

2.000

U I

Udskiftning/renovering af nedbrudte vejbroer.

2016

2.118

U I

567

U I

1.033

567

2.118

535

535


Herning kommune

Investeringsoversigt 2013-2016

UDVALG

2 Teknik- og Miljøudvalget

SERVICEOMRÅDE

09 Trafik Budgetforslag

Stednr.

2013

Stednavn og projekt

222061 Cykling som daglig transportmiddel Projektet omfatter: Cykelsti ved Frølundvej i Hammerum og markeret fodgængerovergang i krydset Skolegade/Østergade i Aulum.

222088 Byomdannelsesprojekt Thrigesvej

U I

223076 P-areal ved Kølkær Idrætsanlæg Etablering af befæstet P-areal.

223079 Sideudvidelse af Trehøjevej - 3. etape Strækningen mellem Løgagervej og Videbækvej.

223080 Trafiksikkerhedsplan Trafiksikkerhedsfremmende tiltag til opfyldelse af planens målsætninger.

223081 Sideudvidelse af Trehøjevej - 2. etape Strækningen mellem Aaskovvej og Løgagervej.

223085 Trafiksikkerhedsby 2011 Trafiksikkerhedsindsats i Herning med fokus på de særlige uheldsforekomster, som er registreret i byen. Der arbejdes med fire fokusområder: Kryds, cyklister, unge bilførere og hastighed

223099 Jernbaneoverskæring ved Momhøje Asfaltering af vejareal i f.m. flytning af jernbaneoverskæring ved Momhøje.

223099 Sikre skoleveje, trafiksikkerhed Trafiksikkerhedsfremmende tiltag på skoleveje, som kan medvirke til at skabe større tryghed for børn, der cykler eller går til skole.

17

U I

235

U I

7.105

U I

426

U I

3.133

U I

7.500 -5.000

2016

1.015

1.015

1.015

934

1.015

1.015

U I

U I

2015

650

U I

Ændring af industrivejene til boligveje.

2014

620

517

517

517


Herning kommune

Investeringsoversigt 2013-2016

UDVALG

2 Teknik- og Miljøudvalget

SERVICEOMRÅDE

09 Trafik Budgetforslag

Stednr.

2013

Stednavn og projekt

2014

223099 Silkeborgvej - omprofilering ifm. kloakrenovering

U I

4.567

234099 Skinnerholm Flyveplads

U I

507

Lovkrav om ændring af udløbsbane fra grus til fast underlag.

2015

2016

Udgifter ialt Indtægter ialt

U I

43.033 -5.000

46.984 0

12.629 0

13.076 0

Netto ialt

N

38.033

46.984

12.629

13.076

18


Herning kommune

Investeringsoversigt 2013-2016

UDVALG

3 Byplanudvalget

SERVICEOMRÅDE

09 Trafik Budgetforslag

Stednr.

2013

Stednavn og projekt

222034 Lind Torv Parkeringspladser og sti-forbindelser

222035 Projektudviklingsmidler Midler afsat til diverse projektudvikling.

222086 Bymidteplan / Bymidter Pulje til realisering af Bymidteplanen, herunder gågadesanering.

223001 Byrum, torve og pladsdannelser, Silkeborgvej etape 2 Strækning mellem Sjællandsgade og Kaj Munks Vej - afledt af kloak- og vejomlægning

223078 Byrum, torve og pladsdannelser, Silkeborgvej etape 1 Strækning mellem Kongrestorvet og Sjællandsgade - afledt af kloak- og vejomlægning

223084 Gågadesanering 2. etape - Plads v/ Kongrescentret Anlægsprojekt iht. Bymidteplanen.

2014

U I

500

U I

310

310

U I

5.166

5.075

U I

U I

2015

310

2016

310

5.075

2.436

1.827

U I

6.089

Udgifter ialt Indtægter ialt

U I

7.803 0

7.821 0

6.399 0

5.385 0

Netto ialt

N

7.803

7.821

6.399

5.385

19


Herning kommune

Investeringsoversigt 2013-2016

UDVALG

4 Børne- og Familieudvalget

SERVICEOMRÅDE

10 Dagtilbud til børn Budgetforslag

Stednr.

2013

Stednavn og projekt

514099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder

U I

514099 Kaldalen

U I

Etablering af erstatningsbyggeri

514099 Udvidelse/ændring af pladskapaciteten

304

2014 304

2015 304

2016 304

4.119

U I

1.675

1.675

1.421

1.421

Udgifter ialt Indtægter ialt

U I

1.979 0

1.979 0

1.725 0

5.844 0

Netto ialt

N

1.979

1.979

1.725

5.844

Puljen anvendes til udvidelse, ændring og omlægning af pladskapaciteten som følge af demografisk udvikling for 3-11 årige i kommunen.

20


Herning kommune

Investeringsoversigt 2013-2016

UDVALG

7 Kultur- og fritidsudvalget

SERVICEOMRÅDE

11 Idræt og Fritid Budgetforslag

Stednr.

2013

Stednavn og projekt

031099 Rådighedsbeløb div. anlægsarbejder Rådighedsbeløb til realisering af større renoveringsopgaver / udendørs idrætsanlæg.

031099 Hammerum - anlæg af 1,5 boldbaner

U I

104

2014 104

2015 104

U I

Anlæg af 1,5 bane p.g.a. inddraget areal til halbyggeri.

035095 Timeline

U I

Aktivitetsstrøg i Kundmosen / Vejlevej / Sdr. Anlæg.

035099 Uhre Motorsportscenter Anlægstilskud til opførelse af nyt klubhus. Medfinansiering fra andre kommuner.

7.500 -5.000

U I

2.410

318091 Halkapacitet Sdr. Felding

U I

8.353

318099 Lind-Hallen

U I

Mindre renovering af Herning Isstadion, idet bygningen er nedslidt.

318099 Halkapacitet Aulum - deponering

U I

U I

Skal tilgå funktion 08.32.27.

21

7.500 -5.000

507

U I

318099 Herning Isstadion

104

465

318090 Tjørring Boldbaner, 2. etape

Haludvidelsesprojekt.

2016

609

10.149

2.066

2.030

2.537


Herning kommune

Investeringsoversigt 2013-2016

UDVALG

7 Kultur- og fritidsudvalget

SERVICEOMRÅDE

11 Idræt og Fritid Budgetforslag

Stednr.

2013

Stednavn og projekt

2014

2015

2016

318099 Halkapacitet Aulum

U I

4.060

4.567

318099 Halkapacitet Vildbjerg

U I

5.075

5.075

318099 Halkapacitet Arnborg

U I

974

Udgifter ialt Indtægter ialt

U I

21.407 -5.000

18.869 -5.000

11.269 0

12.748 0

Netto ialt

N

16.407

13.869

11.269

12.748

22


Herning kommune

Investeringsoversigt 2013-2016

UDVALG

4 Børne- og Familieudvalget

SERVICEOMRÅDE

12 Folke- og Ungdomsskole Budgetforslag

Stednr.

2013

Stednavn og projekt

301056 Holtbjergskolen - Renovering af terapibad

U I

Renovering.

301059 Gjellerupskolen Opførelse af ny Gjellerup skole til erstatning af nuværende skole, inkl. hal. og ekskl. daginstitution.

301071 Snejbjerg ny skole

2014

2015

2016

1.015

U I

2.066

39.260

U I

46.005

34.879

81.564

U I

310

310

310

310

301098 Vedligeholdelse - skoler

U I

1.000

1.000

1.000

2.000

301099 Lundgårdsskolen

U I

Planlægning og etablering af ny skole i Snejbjerg.

301085 Pulje til projekter (papirpenge) Pulje afsat til forarbejder i forbindelse med anlægsprojekter (2011-2014).

Sløjdlokale

1.859

318092 Skarrild Idrætshal

U I

913

Udgifter ialt Indtægter ialt

U I

49.243 0

36.189 0

84.940 0

43.429 0

Netto ialt

N

49.243

36.189

84.940

43.429

23


Herning kommune

Investeringsoversigt 2013-2016

UDVALG

5 Social- og Sundhedsudvalget

SERVICEOMRÅDE

13 Handicap og Psykiatri Budgetforslag

Stednr.

2013

Stednavn og projekt

530074 Udvidelse af Rosenholm - boligdel

2014

2015

2016

U I

3.244

U I

380 -480

U I

2.169

U I

4.465

U I

141 -291

Udgifter ialt Indtægter ialt

U I

10.399 -771

0 0

0 0

0 0

Netto ialt

N

9.628

0

0

0

Kapacitetsudvidelse botilbud fysisk/psykisk handicappede med 12 pladser.

018074 Udvidelse af Rosenholm - servicedel Servicearealer og inventar i f.m. udvidelse af Rosenholm med 12 boliger.

559098 Udvidelse af Rosenholm, dagcenter Etablering af dagbeskæftigelse/samværs- og aktivitetstilbud

530076 Nye boliger ved Skovlyset - boligdel Projektet indeholder 4 almene boliger og 4 midlertidige boliger på grund i tilknytning til Skovlyset.

018076 Nye boliger ved Skovlyset - servicedel Servicearealer i forbindelse med opførelse af 8 nye boliger.

24


Herning kommune

Investeringsoversigt 2013-2016

UDVALG

7 Kultur- og fritidsudvalget

SERVICEOMRÅDE

14 Bibliotek Budgetforslag

Stednr.

2013

Stednavn og projekt

350093 Nyt hovedbibliotek

2014

2015

2016

U I

76.500

4.300

Udgifter ialt Indtægter ialt

U I

76.500 0

4.300 0

0 0

0 0

Netto ialt

N

76.500

4.300

0

0

Ombygning af Østergade 8, flytning og nyindretning af et moderne bibliotek.

25


Herning kommune

Investeringsoversigt 2013-2016

UDVALG

1 Økonomi- og Erhvervsudvalget

SERVICEOMRÅDE

15 Kultur Budgetforslag

Stednr.

2013

Stednavn og projekt

2014

2015

2016

364089 Renovering af Elia

U I

101

101

101

101

Udgifter ialt Indtægter ialt

U I

101 0

101 0

101 0

101 0

Netto ialt

N

101

101

101

101

26


Herning kommune

Investeringsoversigt 2013-2016

UDVALG

7 Kultur- og fritidsudvalget

SERVICEOMRÅDE

15 Kultur Budgetforslag

Stednr.

2013

Stednavn og projekt

360052 Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum Udvendig og indvendig vedligeholdelse i henhold til vedligeholdelsesplan. I 2013 er desuden afsat beløb til etablering af klimakontrol i magasiner og udstillingslokaler for at forhindre nedbrydning af værkerne.

U I

360099 Nørregade 7 - gårdrummet + udv. belysning og fliser

U I

360099 Herning Museum

U I

Ombygning og tilpasning til arbejdsmiljøkrav.

364094 Kulturkabale, ombygning af Kulturellen

936

364099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder

137

2015

2016

54

157

1.522

2.094

1.325

U I

Indretning af øvelokaler.

2014

1.952

U I

304

304

304

304

Udgifter ialt Indtægter ialt

U I

1.240 0

3.718 0

1.880 0

2.555 0

Netto ialt

N

1.240

3.718

1.880

2.555

Pulje til diverse vedligeholdelsesarbejder på kulturinstitutionerne.

27


Herning kommune

Investeringsoversigt 2013-2016

UDVALG

5 Social- og Sundhedsudvalget

SERVICEOMRÅDE

18 Sundhed og Ældre Budgetforslag

Stednr.

2013

Stednavn og projekt

532089 Pulje til forundersøgelser mm. Pulje afsat til forarbejder i forbindelse med anlægsprojekter på ældreområdet.

530087 Lind Pleje- og aktivitetscenter - boligdel Etablering af nyt plejecenter med 64 plejeboliger.

018073 Lind Pleje- og Aktivitetscenter - servicedel Etablering af servicearealer mv. ved nyt plejecenter. Indeholder bl.a. daghjem og aktivitetscenter.

530080 Fuglsang Sø Centret - boligdel Etablering af nyt plejecenter med 90 plejeboliger og 16 ældreboliger.

018080 Fuglsang Sø Centret - servicedel Servicearealer i forbindelse med opførelse af nyt plejecenter. Indeholder bl.a. daghjem, træningskøkken, aktivitetslokaler og områdekontor.

2014

U I

310

310

U I

10.439

U I

3.935 -2.560

U I

96.147

32.049

U I

32.259

10.753 -4.960

2015 310

2016 310

018078 Ågården, aktivitets- og sundhedscenter - servicedel

U I

530099 Rehabiliteringscentret, Brændgårdsvej - boligdel

U I

4.854

U I

1.583

Udvidelse af rehabiliteringscenteret med 10 pladser til modtagelse af patienter udskrevet fra hospitalet til midlertidigt ophold.

532099 Rehabiliteringscentret, Brændgårdsvej - servicedel Servicearealer i forbindelse med udvidelse af rehabiliteringscenteret med 10 pladser til det nære sundhedsvæsen / akut tilbud.

3.833 -1.240

4.060

Udgifter ialt Indtægter ialt

U I

143.090 -2.560

46.945 -6.200

4.370 0

6.747 0

Netto ialt

N

140.530

40.745

4.370

6.747

28


Herning kommune

Investeringsoversigt 2013-2016

UDVALG

1 Økonomi- og Erhvervsudvalget

SERVICEOMRÅDE

20 Administration mv. Budgetforslag

Stednr.

2013

Stednavn og projekt

095095 SINE - Radiokommunikationsnet

U I

Beløb afsat til etablering af fælles landsdækkende radiokommunikationsnet.

095099 Beredskab - Redningskøretøjer mv.

650099 Administrationsbygninger - Pulje til div. renoveringer Pulje afsat til diverse renoveringer mv. på administrationsbygninger.

2015

2016

2.398

U I

Beløb afsat til udskiftning af redningskøretøjer mv.

2014

1.240

U I

2.179

507

507

Udgifter ialt Indtægter ialt

U I

2.398 0

1.240 0

507 0

2.686 0

Netto ialt

N

2.398

1.240

507

2.686

29


Herning kommune

Investeringsoversigt 2013-2016

KVALITETSFOND - stednr. Udv Stednr.

Stednavn I alt

1 Skole

2013

2014

2015

2016

48.330

36.189

87.996

43.429

46.005

34.879

81.564

0

310

310

310

310

4

301071 Snejbjerg ny skole

4

301085 Pulje til projekter (papirpenge)

2

011099 Faldsikring på 6 skoler

0

0

611

0

2

011099 Holtbjergskolen - tagkonstruktion

0

0

507

0

2

011099 Timring skole - grundvandsænkning

0

0

619

0

2

011099 Brændgårdsskolen - vinduespartier

0

0

1.319

0

4

301059 Gjellerupskolen

0

0

2.066

39.260

4

301099 Lundgårdsskolen

0

0

0

1.859

4

301056 Holtbjergskolen - Renovering af terapibad

1.015

0

0

0

4

301098 Vedligeholdelse - skoler

1.000

1.000

1.000

2.000

14.820

10.862

9.239

10.211

I alt

2 Idræt 7

031099 Rådighedsbeløb div. anlægsarbejder

104

104

104

104

7

031099 Hammerum - anlæg af 1,5 boldbaner

0

0

0

465

7

318099 Lind-Hallen

0

10.149

0

0

7

318099 Herning Isstadion

2.066

0

0

0

4

318092 Skarrild Idrætshal

913

0

0

0

7

318099 Halkapacitet Aulum

0

0

4.060

4.567

7

318090 Tjørring Boldbaner, 2. etape

2.410

609

0

0

7

318099 Halkapacitet Vildbjerg

0

0

5.075

5.075

7

318091 Halkapacitet Sdr. Felding

8.353

0

0

0

7

318099 Halkapacitet Arnborg

974

0

0

0

1.979

1.979

1.725

5.844

304

304

304

304

1.675

1.675

1.421

1.421

0

0

0

4.119

33.694

8.696

4.370

1.893

310

310

310

310

I alt

3 Daginstitutioner 4

514099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder

4

514099 Udvidelse/ændring af pladskapaciteten

4

514099 Kaldalen I alt

4 Ældre 5

532089 Pulje til forundersøgelser mm.

5

018074 Udvidelse af Rosenholm - servicedel

-100

0

0

0

5

018076 Nye boliger ved Skovlyset - servicedel

-150

0

0

0

5

018078 Ågården, aktivitets- og sundhedscenter - servicedel

0

2.593

4.060

0

5

532099 Rehabiliteringscentret, Brændgårdsvej - servicedel

0

0

0

1.583

5

018080 Fuglsang Sø Centret - servicedel

32.259

5.793

0

0

5

018073 Lind Pleje- og Aktivitetscenter - servicedel

1.375

0

0

0

98.823

57.726

103.330

61.377

Kvalitetsfond ialt

30


Herning kommune

Lån til ældreboliger 2013-2016 Oversigt stednr. Budgetforslag

Udv Stednr.

Lån i%

Stednavn

I alt

13 Handicap og Psykiatri

2013

2014

2015

2016

-6.703

0

0

0

5

530074 Udvidelse af Rosenholm - boligdel

91

-2.952

0

0

0

5

530076 Nye boliger ved Skovlyset - boligdel

84

-3.751

0

0

0

-94.109

-28.203

0

-4.272

I alt

18 Sundhed og Ældre 5

530087 Lind Pleje- og aktivitetscenter - boligdel

91

-9.499

0

0

0

5

530080 Fuglsang Sø Centret - boligdel

88

-84.609

-28.203

0

0

5

530099 Rehabiliteringscentret, Brændgårdsvej - boligdel

88

0

0

0

-4.272

-100.811

-28.203

0

-4.272

Lån til ældreboliger ialt

31

Investeringsoversigt 2013-2016  
Investeringsoversigt 2013-2016  

Investeringsoversigt 2013-2016

Advertisement