Page 1

Naam Actuariele wetenschappen

Algemene sociale wetenschappen

Arabische en Hebreeuwse Taal en Cultuur

Beta-gamma

Beschrijving Een actuaris houdt zich bezig met de financiële vraagstukken van pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Het gaat steeds om de relatie tussen toevallige gebeurtenissen en financiële risico's. Kansberekeningen en informatica vormen het instrumentarium van een actuaris, gekoppeld aan kennis van economische, juridische en belastingtechnische grootheden, en met oog voor maatschappelijke aspecten. Bij het oplossen van maatschappelijke problemen als de inburgering van allochtonen, de aanpak van hooligans en de vergrijzing heb je meestal niet genoeg aan één invalshoek. In deze brede bachelor leer je de verschillende invalshoeken te combineren en dwarsverbanden te leggen. Je bekijkt de problematiek vanuit verschillende sociale wetenschappen, zoals psychologie, sociologie, pedagogie en sociale geografie. Na het eerste basisjaar ga je je verdiepen in een maatschappelijk domein zoals 'jeugd' of 'conflictstudies'. Je gaat dan ook vakken volgen bij andere opleidingen. Na de opleiding kun je zonder problemen doorstromen in een door jou gekozen masteropleiding, zoals sociologie, communicatiewetenschap, politicologie of sociale geografie. Zo'n tweehonderd miljoen mensen spreken Arabisch. De taal geeft toegang tot een van de belangrijkste culturen van het Midden-Oosten, een cultuur die een onmisbare schakel is geweest in de ontwikkeling van de moderne Europese beschaving. In de bachelor Arabische Taal en Cultuur maak je kennis met de taal, de geschiedenis, cultuur en literatuur van de Arabische wereld. Ook komen de sociale en politieke verhoudingen in de Arabische wereld aan bod, die vaak sterk verweven zijn met de godsdienst. Dit helpt je conflicten in de Arabische wereld en het debat over de islam beter te duiden. Het Hebreeuws was eeuwenlang vooral de taal van de Thora, gebeden en Joodse literatuur. De eerste zionisten kozen het Hebreeuws als spreektaal voor de moderne Joodse cultuur en later werd het de taal van de nieuwe staat Israël. Dit modern Hebreeuws verving geleidelijk het Jiddisch, dat voor de Joden in Europa lange tijd de gesproken en geschreven taal was. De geschiedenis van de Hebreeuwse en Joodse cultuur kenmerkt zich door de diaspora, de verspreiding van de Joden over het Midden-Oosten, Afrika, Europa en Amerika. Bij Bèta-gamma leer je elementen combineren uit de natuurwetenschappen,

1


Naam

Biomedische wetenschappen

Culturele informatiewetenschappen

Duitse taal en cultuur

Beschrijving sociale wetenschappen, economie en filosofie. Welke invloeden op onze hersenontwikkeling bepalen de kans op agressief en crimineel gedrag? Wat betekent dat voor de verantwoordelijkheid van de dader? Zijn robots inzetbaar in de verpleging en is dat wenselijk? Is onderzoek waarbij menselijke embryo's worden gebruikt moreel verwerpelijk? Je wil graag op een analytische en logische manier meerdere onderwerpen kunnen verbinden uit de exacte en sociale wetenschappen, economie en filosofie. Bij Bèta-gamma staat het interdisciplinair denken centraal. De opleiding richt zich op de biologie van de gezonde en de zieke mens. Je leert wetenschappelijk onderzoek doen naar het ontstaan en verloop van ziektes en naar de mogelijkheden tot ingrijpen daarin. Je kijkt hierbij naar alle organisatieniveaus: van het moleculaire niveau tot het niveau van humane populaties. Je carrièremogelijkheden zijn uitgebreid: niet alleen in het onderzoek maar ook in het bedrijfsleven, gezondheidsinstellingen, farmaceutische industrie of voorlichtingsorganisaties. Het bewaren van informatie is essentieel: het is de weerslag van onze kennis en van onze cultuur. De nieuwe, digitale media zijn van grote invloed op het bewaren en terugvinden van informatie. Er is een tekort aan informatieprofessionals, terwijl de uitwisseling van informatie alleen maar belangrijker wordt.Zonder informatie staat de wereld stil.Culturele Informatiewetenschap bouwt voort op de traditie van de Bibliotheek- en Archiefwetenschap. Juist dit is de grote kracht van de opleiding, omdat het ons de mogelijkheid en de kennis biedt om parallellen te trekken tussen heden en verleden. Dit onderscheidt ons van opleidingen die zich specifieker richten op technologie of communicatie. Maar we blijven niet in het verleden hangen. De blik is nadrukkelijk gericht op de toekomst. Internationaal gezien, binnen de Information Science, is de opleiding een voorloper op het gebied van de digitale ontwikkelingen en de consequenties die dit heeft voor de informatievoorziening. UNESCO stelt dat als er niets verandert, het verlies van digitaal erfgoed snel en onafwendbaar is. 'Digitale duurzaamheid' is niet voor niets een belangrijk thema binnen de opleiding. De studie van het Duitse taalgebied behandelt het moderne taalgebruik, de geschiedenis van de ontwikkeling van de taal en literatuur vanaf de

2


Naam

Economische wetenschappen en Bedrijfskunde

Engelse taal en cultuur

Europese studies

Fiscaal recht

Beschrijving middeleeuwen, de cultuur, economie, sociale geschiedenis en politiek van Duitstalige landen. Vooral in de achttiende en negentiende eeuw verwierven de Duitse, Oostenrijkse en Zwitserse cultuur grote bekendheid. De Sturm und Drang-beweging leverde genieĂŤn als Goethe en Schiller. En de klassieke muziek van Beethoven, Bach, Schubert en Wagner is deel geworden van ons dagelijks leven. De vakken Economie en Bedrijfskunde gaan over mensen. Over mensen die als individu keuzes maken op economisch gebied, maar ook over mensen die binnen ondernemingen of als bestuurders van landen of internationale organisaties beslissingen nemen. Om de juiste beslissingen te nemen, zijn vaak statistische technieken en economische theorieĂŤn nodig. Wil je je breed oriĂŤnteren, ben je goed in wiskunde en lijkt het je interessant om je op academisch niveau in dergelijke beslissingen te verdiepen, dan is Economie of Bedrijfskunde de studie voor jou. De studie van het Engelse taalgebied gaat in op het moderne taalgebruik, de geschiedenis van de ontwikkeling van de betreffende taal en literatuur vanaf de middeleeuwen, de cultuur, economie, sociale geschiedenis en politiek van Engelstalige landen. je bestudeert de structuur van de taal, de woordvolgorde, het klanksysteem en de uitspraak. Je ontdekt hoe de taal zich heeft ontwikkeld en welke invloeden het Engels in de loop van de eeuwen heeft ondergaan. Dit helpt je bij de interpretatie van de literatuur uit de verschillende perioden. Bij Europese Studies krijg je vakken die je vertrouwd maken met de taal, cultuur en geschiedenis van Europese volken en die tevens inzicht geven in historische, juridische en economische factoren van verschillende Europese volken. In de propedeuse Europese studies kies je een variant: een der EG-talen, geschiedenis, economie of rechten. Naast je variantvakken volg je de kernvakken Europese studies. Beroepsmogelijkheden: o.a. bij overheid, internationale organisaties, Europese instellingen. In Nederland wordt veel belasting betaald. Het belastingrecht of fiscaal recht houdt zich bezig met de vraag hoe we de belastingdruk het beste over de burgers kunnen verdelen. Wetteksten blijken niet altijd duidelijk, waardoor verschil van mening kan ontstaan tussen de Belastingdienst en de burger. Soms moet de wetgever reageren op burgers die proberen belastingheffing te

3


Naam

Franse taal en cultuur

Future planet studies

Gebarentaal

Geneeskunde

Beschrijving ontwijken. Ook probeert de overheid met belastingen het gedrag van burgers te be誰nvloeden, zoals met accijnzen op alcohol en sigaretten. Onderwerpen als deze komen in de opleiding Fiscaal recht aan bod, die je een brede kijk geeft op de wereld om je heen. In de bachelor Frans wordt veel aandacht besteed aan het leren van de taal en de structuur ervan. Verder kom je alles te weten over de Franse geschiedenis, de cultuur en de belangrijkste Franse schrijvers. Je volgt ook colleges taal- en literatuurwetenschap en je krijgt les in academisch schrijven en onderzoek vaardigheden. In het tweede en derde jaar verdiep je je verder in de Franse taal- en letterkunde, je krijgt een vak als Wetenschapsfilosofie en je schrijft tenslotte een scriptie. Tijdens de bachelor word je in de gelegenheid gesteld om een tijdje aan een Franse universiteit te studeren. Bij Future Planet Studies draait het om de toekomst, en de grote uitdagingen van de komende eeuw: Klimaat, energie, voedsel, water, en de kwaliteit van leven. Hoe ziet ons leven op aarde er op de korte en lange termijn uit? Kunnen we op dezelfde voet doorgaan als nu? Welke consequenties hebben deze voor ons? En onze maatschappij? Kan klimaatverandering worden voorkomen? Kunnen we de Aarde op dezelfde manier blijven inrichten en gebruiken als de afgelopen 20 jaar? Bij Future Planet Studies gaan studenten aan de slag om oplossingen te bedenken voor deze uitdagingen waar we nu en in de toekomst voor staan. Een taal waarin handen, lichaam en gezichtsuitdrukking centraal staan: dat is Gebarentaal. Gebarentalen zijn ontstaan uit persoonlijke contacten tussen dove mensen. Hoewel gebarentalen eeuwenoud zijn, wordt pas sinds kort erkend dat het natuurlijke talen zijn: talen die dove kinderen als hun eerste taal leren. In Nederland gebruikt de dovengemeenschap de Nederlandse Gebarentaal, met evenveel mogelijkheden als het gesproken Nederlands. Net als in de gesproken taal kun je een verhitte discussie voeren of een gedicht voordragen. Als je de bachelor Gebarentaalwetenschap volgt, leer je de taal goed beheersen. Daarnaast word je niet alleen opgeleid in de taalkunde van gebarentalen, maar ook in de taalwetenschap in het algemeen. De opleiding geneeskunde leidt op tot basisarts. De opleiding kent een

4


Naam

Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

Informatica

Italiaans en Spaans

Beschrijving bachelorfase van 3 jaar en een masterfase van eveneens 3 jaar. Beide fases worden afgesloten met een examen. Vanaf jaar één staan de patient en praktijk centraal. In de bachelorfase volg je (klinische) colleges, practica en werkgroepen en loop je korte stages. De masterfase bestaat voor het grootste gedeelte uit coschappen. je gaat, na een intensieve voorbereiding, volop meedraaien in de patiëntenzorg. De invloed van Grieks en Latijn is niet uit onze maatschappij weg te denken. Talloze elementen in onze cultuur en samenleving vinden hun oorsprong in de klassieke Oudheid. Tijdens deze studie ligt het accent vooral op kennis van de Griekse en Latijnse taal en literatuur: een vereiste voor elke classicus. je krijgt ook colleges cultuurkunde (oude geschiedenis; filosofie en archeologie). Aan het eind van het tweede jaar ga je op excursie, bijvoorbeeld naar Griekenland, Sicilië of Rome of Campanië. Hoe garandeer je de privacy van thuisbankieren? Hoe werken online winkels? Wat komt er allemaal bij de ontwikkeling van een game kijken? Hoe kun je DNA-informatie opslaan in een database en hoe zorg je ervoor dat je in deze informatie slim kunt zoeken? Deze en vele andere vragen komen bij de opleiding Informatica naar voren. De IT-sector heeft een enorme vlucht genomen de afgelopen jaren. Het is een dynamisch vakgebied en heeft toepassingen in talloze andere richtingen (bijv. geneeskunde, biologie en economie). Een informaticastudent moet van vele markten thuis zijn. Italië is een goede voedingsbodem voor creativiteit. Niet alleen heeft het land een rijk cultureel verleden, maar ook nu nog neemt Italië binnen Europa op cultureel gebied een belangrijke plaats in. Zowel in film en muziek, als in mode en design is Italië toonaangevend. Daarnaast heeft Italië een rijk cultureel verleden: kijk maar naar kunstenaars als Da Vinci, Michelangelo en Botticelli, componisten als Verdi en Vivaldi en natuurlijk schrijvers als Petrarca, Dante en Boccaccio. Naar de bouwkunst, de romaanse toren in Pisa, de gotische dom in Florence en het wereldlijke Dogenpaleis in Venetië. Ook het Italië van nu heeft veel te bieden. Dat in combinatie met het rijke verleden maakt de studie Italiaans enorm boeiend. De Spaanstalige cultuur is springlevend. Niet alleen heeft het rijke Spaanse

5


Naam

Kunstmatige intelligentie

Media en cultuur

Medische informatiekunde

Nederlandse taal en Cultuur

Beschrijving verleden wereldwijd zijn sporen nagelaten, ook nu neemt Spanje volop deel aan de culturele, economische en politieke ontwikkelingen in Europa. Namen als Cervantes met zijn Don Quichot en Goya, maar ook García Lorca en Picasso getuigen van het rijke Spaanse culturele verleden. Ook moderne schrijvers als Gabriel García Márquez en Isabel Allende, cineasten als Pedro Almodóvar, Luis Buñuel en Julio Medem, Cubaanse muziek, de salsa en de flamenco zijn befaamd. Het Spaans is na het Engels de belangrijkste taal in de westerse wereld. Binnen de opleiding Kunstmatige Intelligentie worden computers en programma's ontwikkeld, die mensen ondersteunen bij het nemen van beslissingen of het zelfstandig uitvoeren van taken waar intelligentie voor nodig is. Voorbeelden zijn vertaalprogramma's, programma's in spraakherkenning, software van spellen die zelfstandig denken, programma's die artsen, juristen of andere experts ondersteunen in het nemen van beslissingen of programma's die onderhandelingen voeren. Tijdens deze opleiding krijg je te maken met informatica, psychologie, taalkunde, filosofie, logica en wiskunde. Media en Cultuur bestudeert audiovisuele producten: film, televisie en radio, maar ook de nieuwe media. De opleiding richt zich op hun geschiedenis, hun kenmerken en de functie die ze in de maatschappij vervullen. Keuze uit drie specialisaties: filmstudies, televisie en populaire cultuur, nieuwe media. Beroepsmogelijkheden: o.a. in de mediawereld, bij overheid en culturele instellingen. De studie Medische Informatiekunde omvat het vakgebied dat de verwerking van de gegevens uit de gezondheidszorg tot (bruikbare) informatie bestudeert. Dit t.b.v. het besturen, beheersen en functioneren van de gezondheidszorg in al haar facetten. Het is een medisch georiënteerde studie, waarin technieken uit de informatica en informatiekunde worden toegepast bij het oplossen van medische problemen. In de opleiding Nederlands staan letterkunde, taalkunde en taalbeheersing centraal. Bij letterkunde bestudeer je bekende en minder bekende auteurs en analyseer je poëzie en verhalend proza. Je leert binnen de taalkunde niet alleen hoe het Nederlands ontstaan is, maar ook wat zijn eigenschappen en

6


Naam

Onderwijskunde

Beschrijving gebruikersmogelijkheden van nu zijn. Communicatie staat centraal bij taalbeheersing. Daarnaast worden de specialisaties Mediëvistiek en Nederlandse Cultuur in Context aangeboden. Neerlandici komen tegenwoordig in zeer uiteenlopende sectoren en functies te werken. Bijvoorbeeld in de journalistiek en andere redactionele banen, in de public relations of voorlichting of in het onderwijs. Iedereen heeft onderwijs nodig om zich te ontwikkelen. Maar onderwijs staat niet op zichzelf: waar je opgroeit en je opvoeding hebben invloed op de 'bagage' waarmee je de school binnenkomt. Maar ook je persoonlijkheid en voorkeuren hebben invloed op hoe je het beste leert en hoe je school ervaart. En natuurlijk de docent: hoe komt het dat je bij de ene docent geboeid luistert en bij de ander in slaap valt? Wat is eigenlijk goed onderwijs? En hoe kan dat onderwijs recht doen aan de capaciteiten van leerlingen? Dat zijn vragen waarin je je als student Onderwijskunde gaat verdiepen. Bij Onderwijskunde leer je welke bijdrage onderwijs kan leveren aan de samenleving en hou je je bezig met uiteenlopende onderzoeksonderwerpen op het gebied van de kwaliteit en de organisatie van onderwijs. Je doet dit vanuit een sociologische benadering. Onderwijskundige vragen hebben betrekking op de leerling zelf, de docent, de schoolorganisatie én het onderwijsbeleid.

Ouderronde 2e avond (verschil HBO WO samen met HvA)

Allerlei maatschappelijk relevante en actuele onderwerpen komen in de vakken van Onderwijskunde aan de orde, zoals zwarte en witte scholen, ouderbetrokkenheid op school, (on)gelijke kansen binnen het onderwijs, een leven lang leren en overheidsmaatregelen om de studietijd te beperken. De invalshoek is steeds: hoe kun je die onderwerpen zó bestuderen dat je aanwijzingen kunt geven waar het onderwijs beter van wordt? Op die manier word jij deskundige op het hele terrein van onderwijs. Vervolgopleidingen: Master Onderwijskunde en Researchmaster Educational Sciences. Speciaal voor ouders organiseren de Vrije universiteit, Universiteit van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Inholland een voorlichtingsronde over studeren in het hoger onderwijs. Wat betekend het

7


Naam

Pedagogische wetenschappen

Politicologie

Psychobiologie

Beschrijving voor ouders als je kind gaat studeren? Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a.: de rol die ouders kunnen spelen bij het studiekeuzeproces van hun kind, het verschil tussen hbo en wo, de bachelor- masterstructuur, het bindend studieadvies en de studiefinanciering. Bij Pedagogische wetenschappen aan de UvA onderzoek je de verschijnselen en processen die te maken hebben met de opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren. Opvoedings- en ontwikkelingsprocessen kunnen op veel manieren worden benaderd. Zo kun je bestuderen wat de 'normale' opvoedingssituatie in onze samenleving is, hoe deze is te optimaliseren en zich verhoudt tot de opvoeding vroeger of in andere samenlevingen. Je kunt ook de nadruk leggen op problemen die zich in de opvoeding (kunnen) voordoen: de 'belemmerende' opvoedingssituatie. Sommige daarvan leiden vaak tot voorpaginanieuws, zoals de toenemende jeugdcriminaliteit of 'rugzakjes' in het onderwijs. Politicologie is een dynamische wetenschap die veel verschillende politieke verschijnselen en processen bestudeert en analyseert. Er wordt gekeken naar hoe en waarover politieke besluiten op allerlei niveaus (lokaal, nationaal, internationaal) tot stand komen en hoe die besluitvorming wordt beinvloed door allerlei maatschappelijke en internationale processen en problemen. Hierbij zijn verschillende nationale en internationale actoren betrokken, zoals politieke partijen, nationale regeringen, vakbonden en werkgeversverenigingen, de Europese Unie, NGO's en het bedrijfsleven en internationale actiegroepen (zoals de milieu- of antiglobaliseringsbeweging). Als je de opleiding Politicologie volgt, leer je hoe deze actoren tot politieke keuzes komen en wat de gevolgen van deze keuzes zijn voor de samenleving en voor de internationale gemeenschap, voor de onderlinge verhoudingen tussen (groepen) landen. Er is veel aandacht voor de verdeling van de macht op wereldniveau en nieuwe mondiale problemen zoals de economische crisis en migratiegolven. De psychobioloog zoekt naar de biologische achtergrond van psychologische processen. Hiermee kan raadselachtig, menselijk gedrag misschien verklaard worden. Ook kan er

8


Naam

Psychologie

Scheikunde

Slavische talen en culturen

Beschrijving gericht gezocht worden naar behandelingen voor stoornissen als autisme, schizofrenie of de ziekte van Alzheimer. Bij de bachelor Psychobiologie leer je hoe een gezond mens in elkaar steekt, hoe het zenuwstelsel en de hersenen zijn opgebouwd en hoe menselijk gedrag ontstaat. Tijdens de opleiding doe je een stevige basiskennis biologie op en je leert ook over scheikunde, wiskunde en natuurkunde. Veel afgestudeerden komen terecht in het onderzoek, maar je kunt ook gaan werken in het bedrijfsleven, het onderwijs of de communicatie. In de psychologie bestudeer je het gedrag van mensen in de breedste zin van het woord: wat mensen doen, denken, hoe zij beslissingen nemen, hun houding bepalen t.o.v. andere mensen en allerlei zaken, hun gevoelens daarbij, wat ze willen bereiken, enz. Je bestudeert het ontstaan en de ontwikkeling hiervan en de afwijkingen die hierin kunnen voorkomen. Ook kun je methoden leren om mensen te helpen hun gedrag te veranderen. De meest gangbare afstudeerrichtingen zijn: klinische psychologie, arbeids- en organisatiepsychologie, ontwikkelingspsychologie, psychonomie, sociale psychologie en methodeleer Heb je wel eens bedacht hoe een wereld zonder scheikunde eruit zou zien? Leeg. Alles om je heen is immers opgebouwd uit moleculen. Bij scheikunde leer je moleculen te ontwerpen, te maken en te analyseren die bijdragen aan een duurzame en innovatieve wereld. Je leert in je studie hoe je de bouwstenen van fotosynthese maakt voor innovatieve zonnecellen, hoe je met lasers in een vroeg stadium kanker kunt ontdekken of hoe je materialen ontwikkelt voor de high-performance schaatspakken voor Sven Kramer. Als enige universiteit in Nederland kun je aan de UvA kiezen uit vier Slavische talen als hoofdvak, namelijk Russisch, Pools, Tsjechisch of Servisch/Kroatisch. Je leert de taal van je keuze vanaf nulniveau grondig beheersen en verdiept je

9


Naam

Sociale geografie en planologie

Taal en communicatie

Taalwetenschap

Beschrijving tevens in de literatuur en de cultuurhistorische achtergronden van Rusland, Polen, Tsjechië of Servië/Kroatië. Geografen en planologen houden zich bezig met de ruimtelijke organisatie en inrichting van de wereld op allerlei schaalniveaus. Zo houd je je als geograaf bezig met vraagstukken over de inrichting van gebieden en de verschillen daartussen. Sociaal geografen kijken met name naar de wisselwerking tussen mens en omgeving. Als planoloog houd je je vooral bezig met de vraag hoe Nederland er in de toekomst uit zal zien. Je denkt na over de beste inrichting van een gebied en hoe je ervoor kunt zorgen dat het bereikbaar wordt en blijft. Binnen de opleiding Sociale geografie en Planologie kun je je ook specialiseren in ontwikkelingsvraagstukken zoals armoede, ongelijkheid en sociale ontsluiting. Onze maatschappij vraagt om mensen die in verschillende talen op een overtuigende manier weten te communiceren. Bij Taal en communicatie, een traject van de bachelor Nederlandse taal en cultuur, leer je hoe taal wordt gebruikt om te informeren en te overtuigen. Daarnaast leer je een moderne vreemde taal. Het goed kunnen spreken en schrijven van een of meer vreemde talen opent in het buitenland veel deuren. Maar ook in een internationaal georiënteerde samenleving als Nederland is het steeds belangrijker om, naast het Nederlands, een andere taal te beheersen. Onze maatschappij vraagt om mensen die in verschillende talen op een overtuigende manier weten te communiceren. Het bachelortraject Taal en communicatie speelt op die behoefte en is met deze combinatie uniek in Nederland. Bij bijna alles wat mensen doen speelt taal een grote rol, want taal is het communicatiemiddel bij uitstek. De Taalwetenschap richt zich niet op één taal in het bijzonder, maar onderzoekt algemene kenmerken van taal en taalgebruikers. Het terrein van de Taalwetenschap is erg breed. Taalwetenschappers bestuderen vragen als: hoe zit een taal in elkaar, hoe leren kinderen een taal, hoe leer je een vreemde taal, hoe kun je mensen behandelen die door ziekte problemen hebben met spreken, hoe kun je een computer stemmen laten herkennen, hoe kun je zoeksystemen maken voor het internet? Omdat de opleiding zo veelzijdig is, komen afgestudeerden in

10


Naam

Theaterwetenschap

UpvA

Wijsbegeerte

Wiskunde

Beschrijving uiteenlopende beroepen terecht, zoals: onderwijs, onderzoek, softwarebedrijven, communicatiebureaus. Een acteur die in de huid van een ander kruipt, geeft het theater iets magisch. Theaterwetenschappers proberen te ontdekken hoe die magische werking tot stand komt. Daarbij richten ze zich niet alleen op toneelvoorstellingen, maar ook op opera, cabaret, mime en dans. De theaterwetenschap bestudeert theatervoorstellingen in al hun facetten: de tekst, de regie, het toneelspel, de vormgeving, de publiciteit en het effect op de toeschouwers en de samenleving. Beroepsmogelijkheden o.a. dramaturg, recensent, docent, theaterprogrammeur, beleidsfuncties bij culturele instellingen. Ieder kind is uniek. Sommige kinderen hebben een speciale interesse in geschiedenis en andere weten alles van de sterren. Sommige treden regelmatig op als tolk voor hun ouders. Sommigen gedragen zich agressief of zijn teruggetrokken en maken nauwelijks contact. Door goed en effectief onderwijs krijgen al die kinderen de kans om zichzelf te ontwikkelen. In het basisonderwijs is vraag naar academisch geschoolde leerkrachten, die naast lesgeven ook onderzoek doen naar leren en leerresultaat, collega's begeleiden, de leerlingenzorg ontwikkelen en het onderwijs verbeteren. je houdt je bezig met het leerproces én met de schoolorganisatie en culturele diversiteit van de stad waarin de leerlingen opgroeien. je doet praktijk én theorie tegelijk in één opleiding. Wat is wijsbegeerte? Hoe ziet een rechtvaardige samenleving eruit? Is zekere kennis mogelijk? Wat bepaalt onze identiteit? Hoe verandert de betekenis van begrippen? Wat is het goede leven? Dit zijn voorbeelden van vragen die je in de studie wijsbegeerte probeert te beantwoorden. Je bestudeert de antwoorden van filosofen en leert deze te bekritiseren en wellicht te verbeteren. Met andere woorden: als student wijsbegeerte bestudeer je de rijke wijsgerige traditie en ontwikkel je vaardigheden die nodig zijn om zelf te filosoferen. Voorbeelden van filosofische vaardigheden die in vele beroepen van pas komen, zijn: kritisch denken, logisch redeneren, helder schrijven en het analyseren van begrippen. Houd jij van puzzelen aan uitdagende problemen? Wil jij kijken naar de samenhang en structuur in de wereld achter getallen en formules? Dan heb je

11


Naam

Aarde en economie

Aardwetenschappen

Archeologie Bestuurs- en organisatiewetenschap

Beschrijving een goede motivatie om wiskunde te gaan studeren. Tijdens je studie houd je je bezig met vraagstukken als: waarom is het altijd op minstens ĂŠĂŠn plek op aarde windstil? Hoe gebruik je priemgetallen om informatie veilig over het internet te versturen? Hoe kun je beurskoersen voorspellen en op de juiste manier je risico spreiden? Je leert de kern van de zaak helder en precies te vatten, om vervolgens te komen met een oplossingsstrategie. Hoe maak je duurzame keuzes voor veiligheid tegen overstromingen of tsunami's, waar kunnen we een teveel aan regenwater bergen, waar komt onze energie van de toekomst vandaan, hoe win je duurzaam drinkwater in de woestijn en op welke plekken kunnen we noodzakelijke grondstoffen winnen? Bij Aarde en economie leer je de kennis van het functioneren van de Aarde combineren met het efficientie-denken van economie, zodat we nog een tijdje voort kunnen met onze Aarde. Ieder studiejaar wordt afgesloten met een veldwerk in binnen- of buitenland, waar je je kennis ter plekke integraal gaat toepassen op een echt ruimtelijk probleem. Bij Aardwetenschappen bestudeer je hoe onze planeet werkt. Aardbevingen, de bodem, het landschap, fossielen, jij weet er straks alles van. Of klimaatveradering vroeger en nu, de planeten om ons heen, vulkaanuitbarstingen of drinkwater voor iedereen. Help jij mee op een duurzame manier met de aarde om te gaan? Elke organisatie, of het nu gaat om een overheidsinstelling, een bedrijf of een non-profitorganisatie, heeft te maken met vraagstukken van strategie en organisatieontwerp, bijvoorbeeld: hoe kun je als organisatie beter inspelen op klantenwensen? Naast strategie en organisatieontwerp spelen ook mensen een belangrijke rol binnen en tussen organisaties. Hoe verloopt bijvoorbeeld de communicatie tussen fusiepartners of tussen internationale handelspartners? Bestuurs- en Organisatiewetenschap is een brede opleiding, waarin je aandacht besteedt aan zowel publieke als private organisaties. Als afgestudeerde heb je een brede basiskennis van de bestuurs- en organisatiewetenschap. Je kunt aan de slag als medewerker bij een fractie in de Tweede Kamer, manager externe betrekkingen bij een multinational,

12


Naam Biologie

Business Analytics

Communicatie- en Informatiewetenschappen

Communicatiewetenschap

Beschrijving marktonderzoeker of consultant bij een commercieel adviesbureau. Biologie is het vakgebied dat gaat over het leven en levende organismen. Je verdiept je in het leven in de breedste zin van het woord. Je kijkt van ecosystemen tot aan moleculen en van mens, plant en dier tot aan bacteriën. Biologie is een breed vakgebied. Microbiologie, neurobiologie, celbiologie, genetica, evolutie en ecologie zijn een paar van de onderwerpen. Al deze onderwerpen, en meer, ga je bestuderen in de opleiding Biologie aan de VU. We gaan veel het veld in om de theorie in de praktijk te brengen en je gaat 4 maanden op stage. Het onderwijs is in thema's ingedeeld. Daardoor ontdek je snel de samenhang tussen alle onderwerpen van de Biologie. Biologie aan de VU heeft een hoog studierendement door intensieve studiebegeleiding en betrokken docenten. Er zijn veel carrièremogelijkheden op het gebied van onderzoek, advies, educatie, wetenschapsjournalistiek, beleid en management. Hoe kan SBS de reclameinkomsten tijdens voetbalwedstrijden maximaliseren? Hoe kan de NS haar dienstregeling optimaliseren? Dit zijn voorbeelden van problemen waar je je tijdens je studie Business Analytics mee bezig houdt. De studie is uniek in Nederland en combineert wiskunde, informatica en bedrijfseconomie. Dankzij de unieke mix tussen wetenschap en praktijk ben je al heel snel bezig met het oplossen van echte bedrijfsproblemen. Nieuwe opleiding, inhoudelijk samengevoegd uit: Communicatie- en Informatiewetenschappen, Taalwetenschappen, Nederlandse taalkunde en Engelse taalkunde Televisie, kranten, internet, social media. Er wordt in één dag meer informatie gemaakt dan we in een heel leven tot ons kunnen nemen. Dit maakt van communicatiewetenschap een uitdagend vakgebied. In de bachelor Communicatiewetenschap ontdek je hoe communicatieprocessen werken. Je onderzoekt hoe journalisten 'nieuws maken'. Je bedenkt hoe je als directeur van een groot bedrijf het corporate imago van jouw onderneming kunt verbeteren. Je besteedt aandacht aan de redenen waarom iemand plezier beleeft aan een communicatievorm, of erdoor

13


Naam Computer Science

Criminologie

Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie

Econometrie en Operationele Research

Beschrijving wordt geraakt, of overtuigd. Computer Science is an expert Science and a very broad and international field. At the VU university you learn from the best teachers and researchers from around the world to become an expert in a wide variety of subjects, such as security, computer networks, software engineering, supercomputers and cluster computing. You learn from the best to become the Computer Science experts that are much needed. Criminaliteit kom je overal tegen. Je krijgt er misschien zelf mee te maken, je ziet het in je omgeving of anders lees je er wel over in de krant. Ook lokt criminaliteit allerlei meningen uit. Maar de feiten zijn vaak genuanceerder dan wat je de mensen om je heen hoort verkondigen. Zelfs de krant kan vaak niet alle facetten van een probleem belichten. Als criminoloog buig je je wĂŠl over de nuances. Een criminoloog bekijkt een probleem vanuit verschillende invalshoeken. Denk aan de persoon achter de dader, relevante maatschappelijke problemen en de mogelijkheden van politie en justitie. Als criminoloog maak je geen regels en ga je ook niet over straffen. Je bestudeert het hoe en waarom van crimineel gedrag en onderzoekt wat criminaliteit is. Wat de oorzaken en gevolgen daarvan zijn en welk effect verschillende soorten handhaving en bestraffing hebben. Antropologie houdt zich bezig met cultuur en identiteit, gedragscodes en normen en waarden. Al deze onderwerpen hebben te maken met menselijk gedrag binnen een samenleving. Afhankelijk van de gevolgde studievariant, kun je als antropoloog aan het werk in het bedrijfsleven, bij overheden of (maatschappelijke) non-profit organisaties. De antropoloog werkt doorgaans op beleidsniveau, bijvoorbeeld aan de relaties tussen de organisatie en haar doelgroepen, aan de communicatie tussen verschillende groepen in- en extern, aan (cultuur)veranderingstrajecten etc. Econometrie; een wiskundige puzzel. De bacheloropleiding Econometrie en Operationele Research leert je om problemen op te lossen die zich inhoudelijk op het grensvlak van de wiskunde, informatica en economie bevinden. Tijdens de opleiding leer je modelmatig en

14


Naam

Farmaceutische wetenschappen

Geschiedenis Gezondheid en Leven

Gezondheidswetenschappen

Griekse en Latijnse taal en cultuur Human Health and Life Sciences (voorlichting gezondheidopleidingen)

Beschrijving probleemgericht denken en breid je je kennis van wiskunde en economie verder uit. Dit doe je door te puzzelen met wiskundige problemen in een economische context. Met wiskundige modellen bestudeer je bijvoorbeeld bedrijfseconomische problemen. Door te programmeren weet je de problemen daadwerkelijk op te lossen en toe te passen in de praktijk. Als econometrist durf je dus een groot probleem aan te pakken, omdat je weet hoe je het kunt opdelen in hanteerbare deelproblemen. Wist jij dat er voor 60% van de ziektes nog geen geneesmiddel bestaat? Het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe medicijnen, daar gaat het over bij Farmaceutische wetenschappen. Je stelt vragen als: waarom krijgt de ene persoon wel kanker en de andere niet? Welke processen in het lichaam zijn daarbij betrokken? Kan ik een molecuul ontwerpen en maken dat dit proces kan remmen? De studie is een combinatie van scheikunde, biologie en medische vakken. Bij Gezondheid en leven staat de gezondheid van de mens centraal. Je leert over de bouw en werking van het gezonde lichaam. En je kijkt wat er in dat lichaam gebeurt als het ziek wordt. Dit doe je op het niveau van de cellen, eiwitten, organen en weefsels. Maar er is meer. Naast de biomedische kijk op gezondheid, leer je ook hoe het gedrag van mensen en de omgeving gezondheid be誰nvloeden. Gezondheidswetenschappers houden zich bezig met actuele gezondheidsproblemen in de maatschappij. Verslaving, depressie, overgewicht, diabetes, etc. Je leert over alle factoren die de gezondheid be誰nvloeden. Naast de biologische vakken krijg je daarom ook les over de organisatie van de gezondheidszorg, gedrag, de rol van de sociale omgeving en gezondheidseconomie. Denk jij er aan om iets met gezondheid te gaan studeren? Je weet waarschijnlijk wel wat de studies Geneeskunde en Tandheelkunde inhouden. Maar welke gezondheidsopleidingen zijn er nog meer? In deze voorlichting gaan we in op 5 gezondheidsopleidingen van de VU en lichten de overeenkomsten en verschillen tussen deze studies toe. De opleidingen die

15


Naam

Informatie, Multimedia en Management

Interdisciplinary Science

International Business Administration

Lifestyle Informatics

Literatuur en Samenleving Maatschappijwetenschappen (afstudeerrichting)

Beschrijving aan bod komen zijn Gezondheidswetenschappen, Gezondheid & leven, Biomedische wetenschappen, Farmaceutische wetenschappen en Medische natuurwetenschappen. Alle informatie, altijd en overal beschikbaar. Hoe gaan mensen daarmee om, en bedrijven? Wat is de techniek en hoe gebruik je informatie op innovatieve manieren om bijvoorbeeld slimme apps te bouwen? Als IMM'er ben je de schakel tussen management en techniek, die hard nodig is in deze tijd. DE opleiding voor een allrounder! Want voor problemen binnen o.a. de energiesector of de medische wereld wordt er van de toekomstige bèta's verwacht dat zij een vraagstuk vanuit meerdere invalshoeken kunnen behandelen. Ben jij niet alleen natuurkundig, wiskundig, scheikundig of biologisch ingesteld, maar combineer je deze vakgebieden liever? Dan is de bachelor IDS het ideale traject voor jouw toekomst. The programme in International Business Administration at VU University Amsterdam will put you right at the very heart of Amsterdam's vibrant business district. You will enjoy both the challenge and small scale of the programme, and all of the cultural and leisure activities that Amsterdam has to offer. The IBA programme has a clear international orientation and is taught entirely in English. The international character of the programme is reflected in our lively mix of international and Dutch students, and in the international orientation of our staff. Students from over 50 countries across all continents have already come to study at our faculty. De studie Lifestyle Informatics gaat over het ondersteunen van mensen in hun manier van leven. Je ontwerpt slimme, nuttige toepassingen, zoals een online coach voor depressieve mensen, slimme veiligheidscamera's op straat of een meedenkend huis dat ouderen in staat stelt langer zelfstandig te wonen. Je combineert in deze opleiding o.a. psychologie, kennis over het functioneren van het lichaam, taal Ên informatica. Met als doel: het leven van mensen prettiger, veiliger, gezonder, en dus beter te maken. Nieuwe opleiding, inhoudelijk samengevoegd uit: Literatuurwetenschap, Franse letterkunde, Engelse letterkunde en Nederlandse letterkunde Bij Maatschappijwetenschappen leer je hoe samenlevingen zich ontwikkelen. Je verdiept je in macht en ontdekt waarom sommige groepen meer invloed in

16


Naam

Media, Kunst, Design en Architectuur Medische natuurwetenschappen

Natuur- en Sterrenkunde

Notarieel recht

Beschrijving een samenleving hebben dan andere. Je vergelijkt maatschappijen en kijkt bijvoorbeeld naar de kansen en identiteit van Italiaanse migranten in Amerika versus Marokkanen in Nederland. Je onderzoekt globalisering en ontdekt wat de Europese samenwerking betekent voor een bouwvakker in Polen en een aannemer in Nederland. Of je verdiept je in de maatschappelijke veranderingen die nieuwe media met zich meebrengen. Kortom, als Maatschappijwetenschapper sta je midden in de samenleving. Nieuwe opleiding, inhoudelijk samengevoegd uit: Algemene cultuurwetenschappen en Kunstgeschiedenis In de opleiding Medische natuurwetenschappen leer je exacte kennis toe te passen op medische problemen. Hoe zorg je ervoor dat artsen zo snel mogelijk een juiste diagnose kunnen stellen? Hoe maak je de werking van hersenen zichtbaar? En hoe help je patiĂŤnten om zo min mogelijk bijwerkingen van een behandeling te ondervinden? Bij het oplossen van dit soort medische problemen kijk je verder dan de bestaande methoden en technieken.Na afronding van je opleiding heb je geleerd met behulp van exacte vakken (scheikunde, natuurkunde en wiskunde) oplossingen te vinden medische vraagstukken en ben je erg gewild op de arbeidsmarkt. Ben jij nieuwsgierig naar verschillende verschijnselen om je heen? Wil je precies weten hoe de wereld in elkaar zit? Dan heb je een goede motivatie om Natuur- en Sterrenkunde te gaan studeren. Tijdens je studie houd je je bezig met vragen als: wat is donkere materie? Wat is energie? Wat is zwaartekracht? Kunnen we quantumcomputers bouwen? Hoe kun je fundamentele kennis inzetten om oplossingen te vinden voor andere fenomenen? Notarieel recht, dat klinkt misschien saai. Maar hoe kan een opleiding over de hoogte- en dieptepunten in een mensenleven nu saai zijn? Het notarieel recht regelt de zakelijke kant van alle leuke en vervelende gebeurtenissen in een mensenleven. Van trouwen tot scheiden, van een eigen zaak tot een faillissement. Kortom; het hele spectrum van het leven. De opleiding Notarieel recht leidt je op tot notarieel jurist. Een notarieel jurist adviseert cliĂŤnten op zowel zakelijk als privĂŠgebied, bij juridische en fiscale zaken. Je houdt je dus bezig met de juridische relaties die mensen (of

17


Naam

Beschrijving bedrijven) met elkaar hebben.

Oudheidkunde RELIGIE EN LEVENSBESCHOUWING

Rechtsgeleerdheid

Science, Business & Innovation

Sociologie

Godsdiensten en de botsing tussen (geloofs)culturen bepalen steeds meer de (politieke) agenda in Nederland. De media berichten er dagelijks over. Het is dan ook belangrijk dat er mensen zijn die verstand van geloof en religies hebben. Hun bijdrage op beleidsniveau, in het onderwijs of in de media is onmisbaar voor de samenleving. Binnen deze opleiding kan je ook kiezen voor een traject hindoeisme, boeddhisme of islam. Recht en onrecht kom je overal in de samenleving tegen. De opleiding Rechtsgeleerdheid leert je hierover een gedegen oordeel te vormen. Je leert het recht wetenschappelijk te bestuderen, maar ook hoe je het in de praktijk kunt toepassen. Om juridische problemen op te lossen heb je namelijk niet alleen de wet nodig, maar ook bepaalde vaardigheden. Hoofdzaken van bijzaken scheiden bijvoorbeeld. Analyses maken. Juridische teksten schrijven. Pleiten. En je moet weten hoe je omgaat met rechterlijke uitspraken. Als je je bezighoudt met het recht, duik je midden in de problemen van de maatschappij. Die vind je overal. In relaties tussen burgers: bijvoorbeeld bij familieproblemen. In de relatie tussen burgers en de overheid: zoals bij criminaliteit. In het bedrijfsleven: bijvoorbeeld bij fraude. En tussen landen: denk maar aan bescherming van mensenrechten bij conflicten. Met het handhaven van de wet op deze gebieden ben je er nog niet. De vraag is steeds: is recht handhaven ook recht doen? Deze afweging is altijd anders. Dat is de uitdaging van Rechtsgeleerdheid. Heb jij dĂ t geniale en innovatieve idee om het energieprobleem definitief op te lossen? Hoe kunnen we AIDS-remmers betaalbaar maken voor derdewereldlanden? Dit zijn typische problemen waar je je bij Science, Business & Innovation mee bezig houdt. De opleiding is een unieke mix tussen exacte wetenschappen en bedrijfskunde en economie en leidt je op tot een breed geĂŻnteresseerde professional die in staat is om nieuwe ontdekkingen succesvol op de markt te brengen. Wat we de samenleving noemen is in feite het resultaat van tal van verschillende sociale verbanden met onderling uiteenlopende en soms botsende waarden en normen. Menselijk gedrag wordt niet alleen bepaald

18


Naam

THEOLOGIE

Voor ouders: Studeren in het Hoger Onderwijs

Academie voor Lichamelijke Opvoeding

Beschrijving door fysieke of psychische impulsen, maar tevens door het feit dat mensen deel uitmaken van sociale verbanden. Het vak sociologie bestudeert die menselijke samenlevingsvormen en de manieren waarop deze tot stand komen en veranderen. De arbeidsmarkt voor afgestudeerde sociologen is zeer divers. Afgestudeerden zijn bijvoorbeeld werkzaam bij de overheid en particuliere organisaties, als bedrijfssocioloog, als adviseur bij een organisatieadviesbureau, als beleidsmedewerker bij instellingen voor maatschappelijk welzijn en gezondheidszorg, als journalist, als onderzoeker en docent. Je doet hier, ongeacht je levenbeschouwelijke achtergrond, kennis en vaardigheden op die horen bij de academische theologiebeoefening. Met de bacheloropleiding Theologie kies je voor uitdagend, veelzijdig en multireligieus onderwijs. Je wordt voortdurend gestimuleerd je eigen grenzen te verleggen en jouw eigen perspectief in een groter verband te zien. Het onderwijs sluit aan bij de verschillende vooropleidingen en levensovertuigingen van studenten, maar laat zich er niet door beperken Deze joint bachelor wordt verzorgd i.s.m. de PThU Speciaal voor ouders organiseren de Vrije Universiteit, Universiteit van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool INHolland een voorlichtingsronde over studeren in het hoger onderwijs. Wat betekent het voor ouders als je kind gaat studeren? Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a.: de rol die ouders kunnen spelen bij het studiekeuzeproces van hun kind, het verschil tussen hbo en wo, de bachelor-masterstructuur, het bindend studieadvies en de studiefinanciering. Op de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) aan de HvA krijg je een uitgekiend bewegingsprogramma plus training in onderwijskundige, organisatorische en leidinggevende vaardigheden. Je wordt opgeleid tot eerstegraads docent lichamelijke opvoeding. Uiteraard ben je zelf volop sportief bezig, onder andere met de vakken Atletiek, Spel, Dans, Bewegen en Muziek, Turnen, Zelfverdediging en Zwemmen. Een docent lichamelijke opvoeding heeft ook medisch-biologische kennis. Je krijgt daarom ook vakken als Biomechanica, Anatomie, EHBO, Fysiologie en Sportgezondheidsleer. Ook krijg je les in sociale wetenschappen door vakken zoals Psychologie,

19


Naam

Accountancy (AC)

Aviation Studies

Bedrijfseconomie (BE)

Bedrijfskunde MER (BKM)

Beschrijving Pedagogiek en Communicatie. Ook is er veel aandacht voor het doen van onderzoek. Na je opleiding kun je lesgeven binnen alle typen onderwijs: van basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs tot het universitair sportcentrum. Je hebt de mogelijkheid om in het speciaal onderwijs (kinderen met leer- en opvoedingsproblemen) aan de slag te gaan, in de medisch fitness(revalideren, het begeleiden van mensen na een ongeluk bijvoorbeeld) of als trainer/coach. Je stimuleert straks leerlingen en begeleidt hen bij hun ontwikkeling en interesse in sport en bewegen. Accountancy (AC) De opleiding Accountancy is een pittige studie. Je leert veel over jaarrekeningen en financiële bedrijfsadministraties. Je weet om te gaan met financieel-rekenkundige software, controleert cijfers, rapporteert daarover en vertaalt je bevindingen naar een helder financieel advies. Aviation Engineering richt zich op alle technische aspecten van het gebruik van vliegtuigen, zoals onderhoud, inspecties, vliegprocedures, bedrijfsvoering en operations. Aviation Flight is een keuzerichting van Aviation Engineering waarbij de opleiding tot verkeersvlieger geïntegreerd is in de praktijkdelen van de HBO-opleiding. Zo kun je na vier jaar studeren zowel je ingenieursdiploma als je verkeersvliegbrevet behaald hebben. Air Traffic Management is een uitstroomprofiel van Aviation Engineering waarbij de opleiding tot luchtverkeersleider in samenwerking met Luchtverkeersleiding Nederland wordt gegeven. Na vier jaar beschik je over je bachelordiploma Aviation Engineering plus een certificaat Air Traffic Management. Aviation Management is een afsluitend internationaal eenjarig uitstroomprofiel, waarin je leert airports en airlines te managen, met alle processen die daarmee samenhangen. Bedrijfseconomie (BE) De opleiding Bedrijfseconomie is een breed georiënteerde, praktijkgerichte studie tot financieel deskundige. In vier jaar tijd leer je alles over interne bedrijfsvoering en het beheren van de geldstromen van een organisatie, zodat jij ervoor kunt zorgen dat het management en afdelingen over de juiste financiële gegevens kunnen beschikken. Bedrijfskunde MER (BKM) De opleiding Bedrijfskunde MER is een brede, praktijkgerichte studie voor

20


Naam

Bestuurskunde

Bouwkunde en Civiele Techniek

Beschrijving beleids- en managementfuncties, zowel bij profit- als non-profitorganisaties of overheidsinstanties. Je richt je op bedrijfskundige, organisatorische en juridische aspecten. Deze studie biedt veelzijdige carrièremogelijkheden op het gebied van personeelsbeleid, beleidsvorming of (verander)management. Bestuurskundige als 'urban professional': in een metropool als Amsterdam spelen gemeente, maatschappelijke organisaties, lokale ondernemers en burgers een rol bij complexe, grootstedelijke vraagstukken. Voor een succesvolle aanpak van deze vraagstukken zijn mensen nodig die de onderwerpen inhoudelijk kennen, maar die ook kunnen samenwerken met alle betrokken partijen om het gewenste resultaat te bereiken: Urban Professionals die zich thuis voelen in een multidisciplinair team en die hart hebben voor de publieke zaak. Heb je een passie voor vormgeving en techniek? Dan is de opleiding Bouwkunde iets voor jou! Je leert ontwerpen, tekenen, organiseren en communiceren met betrekking tot de gebouwde omgeving. Met vakken als architectuur, bouwtechniek, construeren, duurzaam bouwen en projectmatig werken word je opgeleid tot bouwkundig ingenieur en kun je gaan werken bij architectenbureaus, bouwbedrijven, adviesbureaus en overheden. Ook werken in het buitenland op projectbasis behoort tot de mogelijkheden. De opleiding Civiele Techniek leidt je op in het brede werkveld van weg- en waterbouw. Je krijgt les in vakken als ontwerpen, construeren, tekenen, organiseren en leert onder andere bruggen, kanalen, tunnels en kustbescherming te ontwerpen en uit te voeren. Je wordt voorbereid op een functie als civiel ingenieur en kunt gaan werken bij bijvoorbeeld advies- en ingenieursbureaus, (wegen)bouwbedrijven en overheden. Het werken voor ontwikkelingstrajecten in derde wereldlanden behoort ook tot de mogelijkheden

Business IT & Management Stel je voor: een modeketen wil een uniforme uitstraling in al zijn winkels en vraagt jou om het winkelinrichtingsproces te stroomlijnen. KLM wil via Twitter een goedkope groepsvlucht organiseren naar een muziekfestival in Miami. Als je Business IT & Management hebt gestudeerd, heb jij van alles in huis om deze organisaties te helpen. Je weet te achterhalen wat de behoeften zijn en kan deze dankzij jouw bedrijfskundige en ICT-kennis vertalen naar slimme en

21


Naam

Commerciële Economie (CE)

Communication and Multimedia Design

Culturele Maatschappelijke Vorming

Electrotechniek

Engineering Design and Innovation

(Werktuigbouwkunde)

Beschrijving efficiënte oplossingen. Je kunt organisaties en bedrijven beter laten functioneren. En mensen die dat kunnen, zijn natuurlijk op veel plekken inzetbaar. Commerciele Economie (CE) Marketing in het middelpunt. Commerciële Economie is een brede, praktijkgerichte opleiding die opleidt voor commerciële functies in het bedrijfsleven, bij marktonderzoekbureaus of bij reclamebureaus. Je verdiept je in marktonderzoek, consumentenbehoeften, de introductie van nieuwe merken, producten en diensten, inkoop en verkoop en export. Online contact met je vrienden via Facebook. Een mobiele applicatie voor Lowlands. De maatschappij digitaliseert en zonder interactieve media zou die er heel anders uitzien. Wat er nu allemaal kan is slechts een fractie van wat de toekomst te bieden heeft. Studeer je Communication and Multimedia Design, dan leer jij hoe je met interactieve media producten, diensten en organisaties kunt verbeteren. Culturele en Maatschappelijke vorming (CMV): Je richt je op mensen, die zich willen ontwikkelen, die zinvol willen recreëren, die voor hun belangen willen opkomen, of mensen die actief willen zijn op het gebied van de kunst en cultuur. Je organiseert in stad of wijk evenementen en cursussen en je onderzoekt wensen ervoor. Je vindt werk bij welzijnsinstellingen, bij buurtopbouwwerk, in jongerencentra en creativiteitscentra. Of bij commerciële organisaties op recreatief en toeristisch gebied. De wereld van Elctrotechniek (e-technology) wordt steeds belangrijker en complexer. Om ons heen bevinden zich honderden technologische systemen. Het openbare leven kan niet zonder geavanceerde en veilige communicatieen wegsignaleringssystemen of elektriciteitsvoorziening. Bedrijven kunnen niet zonder elektronische klimaatbeheersings- en beveiligingssystemen. En wij kunnen niet zonder onze gsm, mp3-speler, televisie en magnetron. Straks zijn er nieuwe creatieve technologische oplossingen nodig, bijvoorbeeld voor telewerken of voor schone energie. Dit wordt allemaal bedacht door elektrotechnische ingenieurs. Werktuigbouwkunde (Engineering Design & Innovation) is een opleiding voor technische creatievelingen die graag onderzoeken, ontwerpen en berekenen.

22


Naam

Ergotherapie

Financiel Services Management (FSM)

Fiscaal Recht en Economie (FRE)

Fysiotherapie

Beschrijving En die hun ontwerpen vervolgens realiteit willen zien worden. Je leert innovatief, technisch en functioneel ontwerpen, ontwikkelt nieuwe producten en productieprocessen en verbetert bestaande. Alleen al in de kop van Noord-Holland maken duizenden bedrijven de meest fascinerende producten: lopende band, wenteltrappen, cacaobonen-pelmachines, een sensationele kermisattractie. Vindingen die ons leven veiliger, leuker en comfortabeler maken. Voor sommige mensen is het uitvoeren van dagelijkse bezigheden niet meer vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld als gevolg van een ongeluk, na een ziekte of door een psychisch probleem. Als ergotherapeut begeleid en adviseer je mensen die daarmee te maken krijgen. Je helpt cliënten en hun omgeving het leven weer op de rails te krijgen: thuis, op school, op het werk of in hun vrije tijd. Het is een unieke opleiding: van medische vakken, maatschappelijke vorming en sociale vaardigheden tot technisch en creatief onderwijs. Financiel Services Management (FSM) De opleiding Financial Services Management is een praktijkgerichte studie die opleidt tot banen in de financiële dienstverlening. Je krijgt zicht op de risico's die mensen, bedrijven en financiële instellingen lopen. Maar ook op de rendementen van allerlei financiële activiteiten, zowel intern en extern als nationaal, Europees en op wereldschaal. Fiscaal Recht en Economie (FRE) Iedereen heeft te maken met belastingen. Bij deze diepgaande, praktijkgerichte studie word je opgeleid om bedrijven en particulieren te helpen met de diverse belastingaangiften, zoals van de inkomsten, loon-, omzet- en vennootschapsbelasting. Jij wordt een expert in het doolhof van de belastingwetgeving. Bij de opleiding Fysiotherapie in Amsterdam krijg je veel praktijkonderwijs. Vind je het leuk om voor mensen te zorgen en om flink met je neus in de boeken te duiken voor je medische vakkennis? Denk dan eens aan Fysiotherapie. Als fysiotherapeut onderzoek en behandel je mensen zodat zij zo veel mogelijk hun dagelijkse leven kunnen leiden. Je bent daarom geïnteresseerd in mensen, zowel in hun gezondheid als in hun gedrag. Je bent besluitvaardig, oplossingsgericht, sociaal en communicatief.

23


Naam HBO Recht

Human Resource Management (HRM)

Informatica

International Business and Languages (IBL)

International Business and Management Studies (IBMS)

Lerarenopleiding Voortgezet Onderwijs

Beschrijving HBO-Rechten: Met dit diploma ben je de praktijkgerichte professional die stevige kennis heeft van het recht. Als juridisch geschoolde HBO-er weet je een ongeordend dossier zodanig te analyseren en te bewerken, dat verdere juridische afhandeling efficiënt kan plaatsvinden. Ook ben je de deskundige die een analyse weet te maken van de juridische informatie die nodig is voor bijvoorbeeld een rechtszaak of verweerschrift. Je weet die informatie door speurwerk uit diverse juridische bronnen te selecteren. Als afgestudeerde HBO-Rechten kun je terecht als gerechtssecretaris bij een rechtbank of als juridisch medewerker bij een advocatenkantoor of notariskantoor, maar ook in het bedrijfsleven of bij een adviesbureau. Human Resource Management* (HRM) De opleiding Human Resource Management is een brede, praktijkgerichte opleiding, een combinatie van psychologie en organisatiekunde. Alles draait om mensen en hun werk. Denk hierbij aan werving en selectie, loopbaanbeleid en hoe je medewerkers kunt motiveren. * Personeel en Arbeid is de officiële naam Bellen, pingen, bioscoopkaartjes reserveren, apps downloaden: iedereen heeft tegenwoordig te maken met informatica. Als informaticus lever je een belangrijke bijdrage aan het functioneren van onze maatschappij. Jij zorgt ervoor dat computers doen wat ze moeten doen. Informatica is onmisbaar en maakt nog steeds een stormachtige groei door. International Business and Languages (IBL) IBL is een praktijkgerichte, internationaal georiënteerde Engelstalige opleiding die talen, economie en communicatie combineert. De afgestudeerde IBL'er is klaargestoomd voor het internationale bedrijfsleven. International Business and Mangement Studies (IBMS) Jouw kennis van de internationale handel en marketing plus bedrijfseconomische scholing, talenkennis en ervaring met gedeeltelijke studeren en stagelopen in het buitenland bieden je mogelijkheden bij het internationaal georiënteerde bedrijfsleven. Mensen begeleiden in hun ontwikkeling is een prachtig vak. Je staat niet alleen voor de klas, je bent ook een inspirator en een coach die de weg wijst naar kennis, inzicht en oplossingen. In het eerste studiejaar doe je al

24


Naam

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Maritiem Officier

Media Communicatie en Informatie

Oefentherapie Mensendieck

Beschrijving werkervaring op tijdens je stage. Vanaf het derde studiejaar kun je je profileren als leraar in onderbouw HAVO/VWO, of als leraar VMBO/MBO. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD): Je begeleidt en leert met mensen om te gaan met materiële (huisvesting, financiën, juridische zaken) en immateriële (relaties, opvoeding, werk) problemen. Je helpt hen de problemen aan te pakken zodat mensen hun situatie weer aan kunnen. Je vindt werk bij de reclassering, in de psychiatrie, kinderbescherming, maatschappelijke opvang, ziekenhuis-, bedrijfs-, school- of algemeen maatschappelijk werk. Tijdens de opleiding Maritiem Officier leer je om zelfstandig aan boord van zeeschepen te functioneren en om een schip in bedrijf te houden en te exploiteren (d.w.z. het vervoeren van goederen of personen met het schip). Het is jouw verantwoordelijkheid dat het schip met zijn lading en bemanning veilig en snel op de plaats van bestemming komt. Je loopt wacht op de brug van het schip, zorgt voor lading en/of passagiers en bent verantwoordelijk voor de technische installaties. Na de opleiding is het uiteraard de bedoeling dat je gaat varen. Om je goed voor te bereiden op een eventuele latere carrière aan de wal, kun je kiezen uit twee minoren die je maritieme kennis verbreden: navigation en maritime engineering. Wil je graag werken in de mediawereld en meebepalen waar media aandacht aan besteden? Denk je na over de invloed van de media en zou je bijvoorbeeld zelf een nieuw medium in de markt willen zetten? Heb je zowel affiniteit met taal en communicatie als met marketing? Dan is Media, Informatie en Communicatie (MIC) de juiste studie voor jou. Gecoacht door professionals weet je straks van alles over produceren, schrijven, redigeren, promoten en het op de juiste wijze inzetten van mediaproducten. Je leert mediahypes te analyseren en creëren, maar ook de noodzakelijke informatie toegankelijk te maken binnen een bedrijf. Wil je iets in de gezondheidszorg doen, graag met mensen werken en ben je gefascineerd door het menselijk lichaam? De opleiding Oefentherapie Mensendieck leidt je op tot expert in gezond bewegen. Je leert mensen met lichamelijke klachten hoe ze zichzelf kunnen helpen, zodat ze kunnen blijven werken en bewegen. Het is een persoonlijke opleiding met een hoge onderwijskwaliteit. De goede onderwijsorganisatie, de docenten en de

25


Naam Pabo

Pedagogiek

Sociaal Juridische Dienstverlening

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Beschrijving studiebegeleiding worden geprezen door de studenten. Als leraar basisonderwijs heb je een zeer belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen. Je legt de basis voor hun verdere leven. Je prikkelt hun nieuwsgierigheid en laat hen zien hoe de wereld in elkaar zit. Ook stimuleer je ze om het beste uit zichzelf te halen: in intellectueel, motorisch, sociaal en emotioneel opzicht. Op de Pabo HvA word je voorbereid op dit beroep De opleiding pedagogiek leidt op tot het werken met opvoeders en professionals, die vragen en hulp nodig hebben omtrent de opvoeding van kinderen en jongeren. Er zijn vier uitstroomprofielen; kinderopvang, jeugdzorg, opvoedingsondersteuning en onderwijs. Je kunt er ook voor kiezen om docent te worden op een mbo opleiding. De opleiding is breed georienteerd en interdisciplinair, je krijgt vakken als sociologie, psychologie en filosofie. Mocht je pedagoog willen worden dan is het belangrijk dat je goed met mensen kunt omgaan en geinteresseerd bent in mens en maatschappij. Je bent met ieder profiel toelaatbaar, profiel cultuur en maatschappij sluit het beste aan bij onze opleiding. Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD): Bij onduidelijkheid en conflictsituaties zijn er deskundigen nodig om die regels te kunnen interpreteren, zoals rechters en advocaten. Maar ook als de regels duidelijk zijn, blijkt de wet- en regelgeving voor sommige mensen zo ingewikkeld, dat ze er nauwelijks uitkomen. Zij hebben dan behoefte aan mensen die ze adviseren en begeleiden. De taak van een SJD-er is om cliënten te helpen bij het verkrijgen van hun rechten. Je stimuleert hen tot het zelf oplossen van hun problemen en attendeert hen op de voorzieningen waarop zij aanspraak kunnen maken. Als afgestudeerde kun je bijvoorbeeld terecht bij de sociaal raadslieden, jeugdreclassering, kinderbescherming of het bureau schuldhulpverlening. Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH): Je werkt met kinderen of mensen van alle leeftijden die op behandeling, verzorging of ondersteuning zijn aangewezen, wegens handicap, opvoedingsproblemen, ontoelaatbaar gedrag of slechte gezinssituatie. Samen probeer je met de cliënt diens leef- en woonsituatie leefbaar te maken en te houden. De cliënt moet er zelfstandiger door worden. Je werkt in de jeugdhulpverlening, psychiatrie,

26


Naam

Sport Management en Ondernemen

Sportmarketing (SPM)

Technische Bedrijfskunde

Technische Informatica

Beschrijving gehandicaptenzorg, ouderenzorg, gevangeniswezen, verslavingszorg en maatschappelijke opvang. Tijdens de opleiding Sport, Management en Ondernemen aan de HvA doe je actief aan sport, behaal je een trainer-coachlicentie én krijg je een gedegen opleiding in management en ondernemen. Je wordt opgeleid tot een professional die niet alleen verstand heeft van sport, maar ook van marketing, financiën, beleid, management en organisatie. Je leert hoe je sportevenementen organiseert en de publiciteit daaromheen regelt, maar ook hoe je beleidsnotities en ondernemingsplannen maakt. Je voert marktonderzoek uit, leert begrotingen opstellen en sponsorstrategieën ontwerpen. Afgestudeerde SM&O'ers zijn veelzijdige en professionele doeners, die een brug slaan tussen waardevolle tradities in de sportwereld en nieuwe kansen. Als je de opleiding SM&O hebt afgerond, ben je dus een allround gesprekspartner voor trainers, coaches en vrijwilligers, directieleden en bestuurders, sponsors, klanten en de media. Daardoor kun je in heel veel verschillende functies binnen de sportwereld terecht. Sportmarketing (SPM) In de commerciële sport gaat steeds meer geld om en de belangen worden alsmaar groter. Als sportmarketeer heb je kennis van reclame, media en marketing en heb je zakelijk inzicht. Heb je de leerroute Sportmarketing afgerond, dan heb je het diploma Commerciële Economie op zak. Je kunt je werk maken van jouw passie voor sport, van bestuurder tot sporter, van sportclub tot multinational. Voor topsporters bestaat er een speciale variant, de Johan Cruyff University. Deze opleiding combineert kennis van productieprocessen met organisatiekunde. Naast het verkrijgen van inzicht in productieprocessen, logistiek, ICT en kwaliteit, volg je vakken als marketing, economie en recht. Als technisch bedrijfskundige ben je in staat om allerlei bedrijfsprocessen op het gebied van o.a. productie, logistiek, kwaliteit, marketing en ICT op elkaar af te stemmen en te verbeteren. Na het afstuderen kun je aan de slag als adviseur, productiesysteemontwerper, verkoper of kwaliteitsmanager bij productiebedrijven, bij de overheid of organisatieadviesbureaus. De een vindt de iPhone een toonbeeld van design, terwijl de ander

27


Naam

Toegepaste Psychologie

Trade Management Asia (TMA)

Verpleegkunde

Voeding en Diëtetiek

Beschrijving gefascineerd is door de hard- en software. Ben jij zo iemand en wil jij vandaag nog aan de slag met de technologie van morgen? Kies dan voor Technische Informatica. Je bedenkt en ontwerpt de nieuwste ICT-technieken en toepassingen. Of je zorgt ervoor dat bestaande toepassingen zoals GPS-systemen en smartphones op een nieuwe manier hun weg vinden naar de gebruiker. Waarom doen mensen wat ze doen en hoe kun je hun gedrag beïnvloeden? Bij individuen, bedrijven en organisaties groeit daarom de behoefte aan informatie over de voorspelbaarheid van het gedrag van mensen. Hoe begeleid je ze op een professionele manier bij het maken van keuzes in leven en werken? Deze opleiding leert je praktisch gebruik te maken van kennis uit de psychologische wetenschap. Je maakt gebruik van kennis en methoden uit de wetenschappelijke psychologie. Je bent in staat zelfstandig onderzoek en psychologische testen uit te voeren. Jouw rol is divers: je bent beoordelaar, adviseur, coach, beïnvloeder, trainer, voorlichter en onderzoeker. Trade Management Asia (TMA) Voel je je thuis in een Aziatisch land en heb je belangstelling voor International Trade, Marketing Management en vreemde talen, zoals Mandarijn, Japans of Hindi? Kies dan TMA, leer alle ins en outs van het zakendoen met Aziatische landen en loop in het vierde jaar stage in Azië. Als HBO-verpleegkundige zorg je graag voor mensen, houd je van teamwork en verantwoordelijkheid. Je vervult een spilfunctie, je deinst niet terug voor ingewikkelde situaties en kan analytisch denken. Afwisseling is typerend voor de opleiding en het beroep, waarin je als doener en als denker wordt uitgedaagd. Je wordt opgeleid tot verpleegkundige op het hoogste niveau en draagt een grote verantwoordelijkheid. Je staat stevig in je schoenen, kan omgaan met mensen die pijn hebben, hun grip op de realiteit kwijt zijn of ongeneeslijk ziek zijn. Je vervult een coördinerende rol tussen patiënt en zorgverleners zoals de arts, fysiotherapeut of diëtist. De opleiding Voeding en Diëtetiek gaat over die veelzijdige wereld van voeding en gezondheid.Voeding en Diëtetiek kenmerkt zich door haar drie unieke afstudeerrichtingen:Nutrition & Dietetics ? je wordt een kenner op dieetgebied, maar dat gaat verder dan alleen afvallen. Denk aan het geven

28


Naam

Accountancy / Bedrijfseconomie

Airport- en Aviationmanagement (variant van Logistiek en Economie)

Beschrijving van zeer uiteenlopende dieetadviezen aan patiënten en cliënten, onderzoek doen naar voeding om te kijken of een bepaald dieetadvies werkt en het beïnvloeden van eet- en leefgewoontes. Nutrition & Health Promotion ? je houdt je bezig met de relatie tussen voeding en gezondheid, eten en bewegen en ontwikkelt met die kennis bijvoorbeeld gezondheidsbevorderingsprojecten op scholen, bedrijven of in de wijk. Maar je kunt ook sporters begeleiden met het oog op optimaliseren van hun prestaties. Nutrition & New Product Management ?je houdt je bezig met het signaleren van trends en behoeften in de markt en marketing van nieuwe producten en voedingsmiddelen. Je leert hoe je marktonderzoeker wordt van voedingsmiddelen, hoe je voorlichting geeft over nieuwe producten en je leert leiding geven aan een productontwikkelingteam. Je bent in staat nieuwe foodconcepten te bedenken, ontwikkelen en vermarkten. Bedrijfseconomie en Accountancy kennen in de eerste fase van de opleiding een gezamenlijk programma waarin je je kennis ontwikkelt op financieel-economisch, juridisch, administratief en fiscaal gebied. Bij BE kan je vanaf jaar 3 een afstudeerrichting kiezen, bijv. Business Proces Management. Als bedrijfseconoom ben je de centrale figuur in het bedrijf als het om de inzet van financiële middelen gaat: je adviseert het management over het efficiënt inzetten van mensen en middelen en bewaakt de interne (financiële) processen. Bij AC houd je je vanaf jaar 3 bezig met 'echte' accountancyvakken als controleleer, externe verslaglegging en administratieve organisatie. In jaar 4 wordt de landelijke overall toets (OAT) vor aspirant accountants afgenomen. Als je de OAT behaald hebt kun je na je opleiding doorstuderen aan de post-hbo opleiding AA (accountant-administratieconsulent), de universitaire studie voor RA (registeraccountant) of Controlling. Verder kan je als bijvoorbeeld assistent-accountant of controller aan het werk gaan. Als je uiteindelijk accountant bent heb je meer bedrijven als klant. Je adviseert ze op het gebied van de (financiële) administratie en belastingen en controleert de financiën. Nederland is een vooraanstaande wereldspeler als het op logistiek en distributie aankomt. Het is belangrijk deze wereldwijde economische,

29


Naam

Bedrijfskunde, Management, Economie en Recht

Business IT & Management

Chemie +++ Biologie & Medisch laboratoriumonderzoek +++ Biotechnologie (vormen samen het cluster Life Sciences & Chemistry)

Beschrijving financiële en politieke belangen verder te blijven verstevigen om deze koppositie te handhaven. De afstudeerrichting van Logistiek en Economie: Airport en Aviation Management, is een prachtige kennismaking met de dynamische wereld van het vervoer van vracht en passagiers door de lucht. Heb jij iets met de luchtvaart en ben je een planner en regelaar? En wil jij deze kanten van jezelf ook in je werk naar voren brengen? De vraag naar afgestudeerde hbo'ers zal in de Schipholregio de komende jaren nog verder groeien, dus met de opleiding Logistiek en Economie leid je je toekomst in goede banen. Heb je belangstelling voor economische vakken en volg je het economisch nieuws? Wil je weten wat er allemaal komt kijken bij een fusie? Wil je meer weten over de organisatiestructuur van een bedrijf of het opstellen van contracten? Bij de opleiding BMER krijg je vakken als bedrijfseconomie, organisatiekunde, arbeidsrecht, Engels en onderzoeksvaardigheden. Daarnaast zijn er projecten over o.m. Personeel, Bedrijf en Overheid, Financiële Dienstverlening. Na je opleiding kan je Nederlands Recht, Fiscaal Recht, Internationaal Recht, Real Estate Management of Bedrijfskunde gaan studeren, maar ook gaan werken als bijvoorbeeld intercedent, belastingadviseur, directiesecretaris, kwaliteitsmedewerker of accountmanager. Los je graag problemen op? Ben je creatief? Vind je dat bedrijven veel meer gebruik moeten maken van slimme ict-oplossingen? Ben je iemand die graag met mensen werkt? Kom dan naar de presentatie over de opleiding Business IT & Management! Opleidingen tot hoger laboratoriummedewerker / analist (ingenieur) in het brede gebied van Life Sciences & Chemistry. De drie opleidingen hebben een gezamenlijk eerste jaar om je zo breed mogelijk te oriënteren op het gebied van Life Sciences & Chemistry. Aan het eind van het eerste jaar maak je een definitieve keuze voor één van de drie opleidingen. Analytische Chemie richt zich op analyse en productie van geneesmiddelen, levensmiddelen en chemische producten. Je bent later werkzaam bij researchcentra, chemische - of farmaceutische industrie, levensmiddelenindustrie, milieuonderzoek, waterzuivering en

30


Naam

Communicatie (bachelor) en Crossmediale Communicatie (associate degree)

Facilitymanagement

Food Commerce & Technology

Beschrijving ingenieursbureaus. Biotechnologie maakt gebruik van levende organismen voor de productie van bruikbare stoffen. Denk hierbij aan de levensmiddelenindustrie, de productie van medicijnen of de agrarische sector, b.v. op het gebied van zaadveredeling. Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek is gericht op vraagstukken rond gezondheid en ziekte. De afstudeerichting Medische Diagnostiek is gericht op het aantonen van ziektes; je werkt b.v. bij laboratoria van ziekenhuizen, gezondheidsdiensten zoals GGD of de bloedbank. Binnen de afstudeerrichting Bioresearch zijn vooral DNA-technieken en eiwittechnologie belangrijk en word je opgeleid om te kunnen werken bij researchcentra of biomedische laboratoria. Je wordt opgeleid voor management-, staf- en adviesfuncties in het ruime beroepenveld van communicatie. Na je afstuderen kun je bijvoorbeeld werken bij grote en middelgrote (internationale) organisaties, reclamebureaus, communicatie-adviesbureaus, pr-bureaus, nonprofitorganisaties of bij de overheid. Bij deze opleiding vol taal en creativiteit ligt de nadruk op projectonderwijs, waarmee je je competenties verder ontwikkelt. Je krijgt natuurlijk communicatievakken, maar ook marketing, projectmanagement, digitale media en grafische vormgeving. De vierjarige bacheloropleiding wordt in voltijd, deeltijd en Engelstalig (international stream) aangeboden. De tweejarige Associate Degree-opleiding Crossmediale Communicatie wordt in voltijd en deeltijd aangeboden; na het behalen van de associate degree kun je desgewenst in jaar drie van de bachelor instromen. Organiseren en managen, gastvrijheid verlenen, zorgen dat een ander zijn werk goed kan doen. Als deze zaken je aanspreken dan ben je bij de opleiding Facility Management op de juiste plek! Je leert allerlei soorten dienstverlening binnen een bedrijf op de juiste wijze te organiseren. Je bent dus niet alleen iemand die het leuk vindt om na te denken over een werkproces, maar je ziet ook wat de beste manier is om iets uit te voeren: je bent een denker met daadkracht. Het programma van de opleiding is dan ook erg breed, je krijgt vakken die zich o.a. richten op organiseren, klantgerichtheid en strategisch en financieel denken. 'Food' is een actueel onderwerp in discussies over gezondheid, internationale

31


Naam

Human Resource Management

Imam-Islamitisch geestelijk werker

Information Technology (Engelstalig)

Beschrijving handel en duurzaamheid. Ondernemers springen daarop in met bijvoorbeeld nieuwe bedrijfjes op het gebied van catering en de verkoop van exotische producten. Wie bedenkt nieuwe sportdranken en waar moet je aan denken als je midden in Amsterdam een nieuw bedrijfje op wilt zetten gespecialiseerd in voedingsadvies of de handel in (fair trade) producten? Wil jij de nieuwe smaak ijs voor Ben & Jerry's bedenken en ontwikkelen? Of liever de verpakking ontwerpen? De opleiding Food Commerce & Technology gaat over het bedenken, ontwikkelen en het vermarkten van voeding(sconcepten). Binnen de opleiding leer je over ondernemerschap, consumentengedrag, marketing, gezondheid, zintuiglijke waarnemingen en chemie. Wil je met mensen werken en lijkt het je leuk om hen te begeleiden bij de ontwikkeling van hun loopbaan? In de opleiding Human Resource Management krijg je o.a.vakken als organisatiekunde, personeelsmanagement, sociaal zekerheidsrecht, M&O en arbobeleid. In dit werk moet je altijd de doelstelling van de organisatie waar je werkt kunnen combineren met de persoonlijke kwaliteiten van de mensen die er werken. Je kunt gaan werken bij een bedrijf op de afdeling personeelszaken, maar ook bij een wervings- of selectiebureau. Ben je ge誰nteresseerd in de Islam en wil je hiervan graag je beroep maken? Tijdens de opleiding krijg je de belangrijkste vakken voor islamitische theologische basiskennis, zoals: koranwetenschappen, Koran recitatie (Tadjwid), hadiethwetenschappen, levensloop van de profeet, exegese (tafsir), islamitische regelgeving (fiqh) en hedendaagse stromingen. Je wordt opgeleid tot imam, islamitisch geestelijk werker of islamitisch pedagogisch werker. Het is ook mogelijk om leraar Islamgodsdienst te worden. There is more and more demand for real-time information in today's business world. Information, and the communication of it, is the life-blood of organisations. This makes the role of the information technology engineer crucial too. Nearly all organisations make use of computerised technology, from global networks and databases to a PC on a desk. Therefore, InformationTechnology professionals are essential to keeping the modern wheels of business turning.

32


Naam International Business and Management Studies, Leisuremanagement, Tourism and Recreation Management, International Communication Management

Media, Entertainment en Management

Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken

Beschrijving International Programmes at Inholland University of Applied Sciences: Are you looking for a profound international learning experience? All of our international programmes recruit worldwide and share a global outlook. Both staff and students are a unique mix of cultures and nationalities. The programmes on offer range from a well-established International Business course (IBMS) to a creative and multi-facetted International Communication course (ICM). Furthermore Inholland University of applied sciences offers Tourism and Leisure courses (TM and LM) preparing you for the travel and creative event management industry. The Information Technology (IT) programme is looking for talented IT whiz kids! Imagine, with so many different specialties in one campus you could become the next Mark Zuckerberg ! Come and meet us live! De mediawereld en de entertainmentbranche hebben steeds meer behoefte aan commercieel opgeleide managers en organisatietalenten. Media & Entertainment Management leidt je op tot een professional die zakelijk leiding kan geven aan een creatief team en een internationale kijk op het vak heeft. Zo'n team is vaak samengesteld uit mensen met totaal verschillende achtergronden. Je leert met hen samen te werken op een productieve manier, binnen de gestelde financiële en materiële beperkingen en vóór de deadline is verstreken. Dergelijke duizendpoten met commercieel en organisatorisch talent zijn onder meer werkzaam bij producenten van radio- en tv-programma' s, platenmaatschappijen, internet-serviceproviders en bij organisatoren van beurzen, congressen en evenementen. Ben je geïnteresseerd in techniek? Lijkt het je ook leuk om in de gezondheidszorg met mensen te werken? Dan is de opleiding Medisch Beeldvormende & Radiotherapeutische Technieken (MBRT) iets voor jou. In deze opleiding vind je namelijk een boeiende combinatie van deze drie aspecten. De opleiding MBRT leidt op voor een paramedisch-technisch beroep in de high tech healthcare. De kern van je werk is het voorbereiden en uitvoeren van medisch beeldvormende onderzoeken met behulp van straling, ultrageluid en magnetische velden en behandeling van kankerpatiënten met behulp van straling. Dit komt uitgebreid naar voren in de opleiding. Je krijgt vakken als

33


Naam

Mondzorgkunde

Music Academy: Pop/Sessie Musicus en E-musician

Pedagogiek

Beschrijving anatomie, fysiologie, stralingsfysica, beeldbewerking, beeldherkenning, insteltechnieken. Als je het bachelor diploma MBRT op zak hebt kun je werken op de afdelingen medische beeldvorming (radiologie, echografie en nucleaire geneeskunde) of bestraling (radiotherapie). Je bent dan een medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige. Door nieuwe technische ontwikkelingen op dit gebied en door de 'vergrijzing' is er voldoende werk te vinden. Mondzorgkunde is een praktijkgerichte opleiding, met praktisch en theoretisch onderwijs in preventie van mondproblemen. Je volgt vakken als cariologie, kwaliteitszorg en paradontologie. Je leert hoe je eenvoudige restauraties moet maken met composieten (witte vullingen) en op welke wijze je moet boren en vullen. Mondhygiënisten spelen een onmisbare rol bij de voorlichting over mondgezondheid aan verschillende categorieën patiënten. Communicatie én contact maken met de patiënt zijn van groot belang. Daarnaast is natuurlijk de instructie en het geven van adviezen over bepaalde mondverzorgingsmiddelen en methoden essentieel. Aan het Inholland Conservatorium dat de naam 'Music Academy' draagt, worden toekomstige professionele musici opgeleid. Met deze naam wordt duidelijk dat de opleiding zich onderscheidt van de verschillende muziekvakopleidingen in Nederland waar onder de vlag van de naam Conservatorium vooral klassieke muziek wordt onderwezen. De Music Academy onderscheidt zich van deze andere opleidingen door een sterke focus op de toegepaste lichte muziek. De student ontwikkelt zich als een breed inzetbare herkenbare en authentieke muzikant, beschikkend over een breed repertoire. Daarbij staat de combinatie van art, education en business centraal. Afgestudeerden vinden vooral als zelfstandige zonder personeel werk in de muziekindustrie. Ze verdienen hun geld met een gemengde beroepspraktijk (spelen, lesgeven, ondernemen, produceren). De opleiding is sterk praktijkgericht en het musiceren staat centraal. Als je interesse hebt in het welzijn van kinderen en jongeren dan is de opleiding Pedagogiek misschien wel wat je zoekt. Met deze opleiding kun je aan de slag als pedagogisch hulpverlener, begeleider of ondersteuner. Bij

34


Naam

Small Business & Retail Management

Sport en Bewegen

Toerisme (HTRO)

Beschrijving problemen die de ontwikkeling belemmeren, bied jij hulp of ondersteuning. Je kunt o.a. werken bij instellingen voor jeugdzorg of bij de kinder- of jeugdpsychiatrie. Je zult altijd moeten kunnen schakelen tussen het kind of de jongere en zijn omgeving. In de opleiding wordt veel aandacht besteed aan pedagogiek, psychologie en kinderpsychiatrie, maar je richt je ook op je communicatie en je eigen ontwikkeling. De manier waarop je mensen helpt is immers bepalend voor het succes! Droom je van een eigen zaak? Of wil je bedrijfsleider in een winkelketen worden? Misschien een webshop starten? Bij de opleiding Small Business & Retail Management ben je op je plek als je lef en ondernemerszin hebt, over goede communicatieve vaardigheden beschikt, leiderschap wilt (leren) tonen en interesse in economische vakken hebt. Leer hoe je de kansen in de markt grijpt, je eigen winkelformule ontwikkelt of bijvoorbeeld het juiste personeel aanneemt. Hou jij van sporten, vind je gezondheid belangrijk en lijkt het je leuk om ook anderen in beweging te krijgen? Spreekt de afwisseling van theorie en praktijk je aan? Dan is de opleiding Sport en Bewegen - Lifestyle en Gezondheid echt iets voor jou! In de brede, praktijkgerichte opleiding staan beweging en gezondheid centraal. Je leert kinderen en volwassenen te begeleiden op het gebied van sport en gezondheid. Hoe motiveer je mensen bijvoorbeeld om gezond te blijven? Je verdiept je in hoe je iemand met een beperking kunt laten sporten of hoe je zorgt dat mensen op de werkvloer meer gaan bewegen. Bij de opleiding Sport en Bewegen start je direct met het behandelen van praktijkvraagstukken. Je volgt trainingen en doet projecten op het gebied van fysiologie, anatomie, gezondheidsvoorlichting en sportmanagement. Met de keuze van je stage en minoren (keuzevakken) in het derde en vierde jaar stel je je eigen studieprogramma samen. Aan het eind van het vierde jaar rond je de opleiding af met een afstudeerproject. Je gaat werken in de sport-, lifestyle- of gezondheidsector. Houd jij van uitdagingen? Heb je goede communicatieve vaardigheden en organisatietalent? En ben je commercieel ingesteld en heb je financieel inzicht? Dan is de opleiding Hoger Toeristisch & Recreatief Onderwijs (HTRO),

35


Naam

Tweedegraads lerarenopleidingen

VOOR OUDERS: Studeren in het hoger onderwijs

Verpleegkunde

Vrijetijdsmanagement

Beschrijving die je opleidt tot een veelzijdig beroep met internationale mogelijkheden, misschien wel iets voor jou! Je krijgt vakken als interculturele communicatie, (financieel) management en marketing, Spaans en Engels. Met een opleiding tot leraar krijg je de mogelijkheid je te ontwikkelen tot een professional die een belangrijke bijdrage gaat leveren aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren. In het lesprogramma is veel aandacht voor het vak, het bredere leergebied en het leraarschap, waarbij je ook snel de schoolpraktijk zult leren kennen. De tweedegraads lerarenopleidingen leiden je op tot een Bachelor of Education. Met deze bevoegdheid kun je lesgeven in het voortgezet onderwijs (vmbo en onderbouw havo en vwo), in het middelbaar beroepsonderwijs en in de sector beroeps- en volwasseneducatie. Speciaal voor ouders organiseren de Vrije Universiteit, Universiteit van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Inholland een voorlichtingsronde over studeren in het hoger onderwijs. Wat betekent het voor ouders als je kind gaat studeren? Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a.: de rol die ouders kunnen spelen bij het studiekeuzeproces van hun kind, het verschil tussen hbo en wo, de langstudeerdersmaatregel, het bindend studieadvies en de studiefinanciering. Lijkt het je interessant om mensen te verplegen? Als verpleegkundige weet je hoe je patiĂŤnten met een beperking, (dreigende) ziekte of handicap moet verzorgen en verplegen. Je krijgt theorie over o.a. ethiek, fysiologie en de anatomie van het lichaam. Ook aan de organisatie van de zorg, rechten en taalbeheersing wordt aandacht besteed. Naast het aanleren van beroepsvaardigheden is de opleiding ook gericht op persoonlijke ontwikkeling en het werken in teamverband. Verder loop je ieder jaar stage en krijg je veel praktijkopdrachten, je moet immers heel goed weten wat je wel en niet mag en kunt doen want het gaat om mensenlevens! Je kunt werken in de gezondheidszorg, zoals in een algemeen ziekenhuis, de psychiatrie, de zorg voor verstandelijk gehandicapten of de thuiszorg. De opleiding Vrijetijdsmanagement leidt op tot vrijetijdsmanager of evenementencoĂśrdinator. Je begeeft je in de dynamische wereld van de vrijetijdssector. Entertainment, uitgaan, evenementen, media, sport, toerisme,

36


Naam

Welzijnswerk Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

lerarenopleiding Godsdienst & Levensbeschouwing

Bachelor Business Administration in Hotel Management

Beschrijving recreatie, kunst en cultuur zijn allemaal onderdeel van de groeiende vrijetijdssector. Er bestaan bovendien veel dwarsverbanden tussen de verschillende delen van de vrijetijdssector. Tijdens de opleiding leer je hoe je vernieuwende concepten kunt bedenken voor vrijetijdsactiviteiten en hoe je vervolgens deze activiteiten in de markt kunt zetten. Er wordt aandacht besteed aan trends, strategie en beleid in de vrijetijdssector. Je ontwikkelt bovendien een visie op de wensen en behoeften van consumenten ten aanzien van vrije tijd. Je moet het leuk vinden om te organiseren, maar je moet ook stressbestendig zijn en goed met mensen om kunnen gaan. Ben je ge誰nteresseerd in het werken met mensen en wil je hen ondersteunen bij de problemen die zij tegenkomen? Dan is de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) misschien iets voor je. Als mensen zich niet zo goed kunnen redden in de maatschappij, kun jij ze als maatschappelijk werker ondersteunen, zodat ze weer verder kunnen met hun leven. Je kunt problemen tegenkomen op het gebied van huisvesting, ouderdom, eenzaamheid, geld, werkloosheid, integratie, verslaving, gezin, relatie en school. Je krijgt o.a. vakken als: methodiek, psychologie, gespreksvoering en recht. Je vindt werk bij de reclassering, in de psychiatrie, de kinderbescherming, maatschappelijke opvang, ziekenhuis-, bedrijfs-, school- of algemeen maatschappelijk werk. De hulpverlening die je biedt is meestal individueel. Ben je ge誰nteresseerd in religie, levensbeschouwing en zingeving? Ben je ge誰nteresseerd in de grote vragen over het leven en ben je benieuwd hoe mensen naar antwoorden zoeken? Ben je daarnaast ook nog ge誰nteresseerd in jongeren en hun leefwereld? Dan biedt deze opleiding je veel voldoening. Omdat het een lerarenopleiding is, leer je natuurlijk ook op welke wijze jij een bijdrage kunt leveren aan de levensbeschouwelijke identiteitsontwikkeling van leerlingen. Vierjarige Bachelor Hotelmanagement opleiding, volledig Engelstalig (geaccrediteerd) Onderwijsconcept: gericht op persoonlijke ontwikkeling, praktijkgericht (incl. buitenlandse stages) Eerste jaar verplicht intern wonen.

37


Naam

Commercieel Business Management (CBM)

Commercieel Toeristisch Management (CTM)

Hotel- en Eventmanagement

Hotelmanagement (HMA)

Internationaal Toeristisch Management

International Business Management

Beschrijving Twee vestigingen; Amsterdam (nieuwe locatie, opent in augustus 2012) & Den Haag Als havist of vwo'er kun je in slechts één jaar het CBM-diploma (mbo4) behalen. Handel is internationaal en overal. De kennis en het inzicht die nodig zijn om hier carrière in te maken, vind je bij CBM. Wie weet ontdek je het gat in de markt! Als havist of vwo'er kun je in slechts één jaar het CTM-diploma (mbo4) behalen. Voor een manager in de reisbranche is elke dag een wereldreis. De opleiding CTM is de weg naar een leidinggevende functie in het toerisme. Hbo in 4 of 3 jaar, Nederlands- en Engelstalig: Welkom in de wereld van tophotels en sterrenrestaurants. Maar ook van festivals, concerten en sportevenementen. HEM: de klassieke hogere hotelschool in combinatie met eventmanagement. Word jij manager van een groot hotel in het buitenland? Of organisator van evenementen en congressen? Dan is de opleiding HEM de eerste stap. Als havist of vwo'er kun je in slechts één jaar het HMA-diploma (mbo4) behalen. Als toekomstig hotelmanager zit gastvrijheid in je bloed! HMA biedt je alle facetten van allround management, zodat jij elke onderneming tot een succes kunt maken. Hbo in 4 of 3 jaar, Nederlands- en Engelstalig: Maak werk van vakantie! Als toeristisch manager verkoop je de wereld. Je stelt reizen samen, koopt scherp in en legt wereldwijd contacten. ITM is je 'boarding pass' naar de toekomst. Toerisme is wereldwijd de grootste branche. Bij de Nationale Studentenenquête, die jaarlijks onder hbo-studenten wordt afgenomen, komt de opleiding Internationaal Toeristisch Management voor het derde jaar achtereen als beste toeristische opleiding uit de bus. Niet zo vreemd, want Tio is al meer dan 40 jaar een begrip in de reisbranche. Hbo in 4 of 3 jaar, Nederlands- en Engelstalig: De wereld van nu draait om handel. Internationale contacten leggen en behouden. Kansen zien, of ze zelf creëren. IBM brengt je een stap dichterbij internationaal succes. Je introduceert een nieuw product op de Amerikaanse markt en vliegt door naar Shanghai om advies te geven over de verkoopprijs. 'Business as usual' voor jou. Na de opleiding IBM is de wereld je werkveld.

38


Naam Steward(ess) Receptionist(e) Host(ess) (SRH)

Opleiding tot verkeersvlieger

Bedrijfskunde en Agribusiness locatie Leeuwarden

Beschrijving Als havist of vwo'er kun je in slechts één jaar het SRH-diploma (mbo4) behalen. Elke dag nieuwe gasten en andere collega's. Vreemde talen, verre landen en andere culturen. Er gaat een wereld voor je open met de opleiding SRH! Met jouw servicegerichte instelling en representativiteit ben je welkom bij organisaties met grote namen. De KLM Flight Academy is gevestigd op Groningen Airport Eelde en leidt al sinds 1946 piloten op volgens de hoogste kwaliteitsnormen. Zij biedt je een uitdagende en veelzijdige opleiding met een aantal onmiskenbare pluspunten Van de drie vrachtwagens die je ziet rijden, vervoert één agrarische (food)producten. Dat besef je niet altijd als je 's ochtends een boterham met kaas, of yoghurt met cruesli eet. Met de diploma Bedrijfskunde en Agribusiness op zak ben je zeer gewild in binnen- en buitenland. En niet alleen in de voedingsmiddelensector. Ruim 90% van de afgestudeerden vindt binnen drie maanden een baan! De opleiding bestaat uit de volgende majors op locatie Leeuwarden: Agrarische bedrijfskunde Agrarisch ondernemerschap Foodmarketing and Retail

Bedrijfskunde en Agribusiness locatie Wageningen

Ook is er een Associate Degree Ondernemerschap (deeltijd Deze opleiding combineert 'platte' bedrijfskunde met specifieke agrarische kennis. Je leert ondernemen, je krijgt productkennis en daar tussendoor doe je ook nog communicatieve vaardigheden op. Van de drie vrachtwagens die je ziet rijden, vervoert één agrarische (food)producten. Dat besef je niet altijd als je 's ochtends een boterham met kaas, of yoghurt met cruesli eet. Met de diploma Bedrijfskunde en Agribusiness op zak ben je zeer gewild in binnen- en buitenland. En niet alleen in de voedingsmiddelensector. Ruim 90%

39


Naam

Beschrijving van de afgestudeerden vindt binnen drie maanden een baan! De opleiding bestaat uit de volgende majors op locatie Wageningen:

Biologie en Medisch Lab.

International Agribusiness and Trade (engelstalig) International Horticulture and Marketing (engelstalig, Deze opleiding is een combinatie van technologie en de gezondheid van mens en dier. Hoe werkt het menselijk lichaam? Hoe ontstaan ziekten, hoe tonen we ze aan en hoe zijn ze te behandelen? Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek (B&M)is veelzijdig. Wil je het biomedisch onderzoek in, of wil je de arts helpen bij het stellen van een diagnose? Kun je nauwkeurig werken en ben je geĂŻnteresseerd in biologie en scheikunde? Dan ben je bij B&M aan het juiste adres! Hoe bestrijdt het menselijk lichaam ziekteverwekkers? Hoe werken de organen? Hoe toon je bacteriĂŤn aan in het bloed? Hoe kun je DNA-technieken gebruiken om ziekteverwekkers snel op te sporen? Dit zijn zomaar wat vragen die bij de opleiding aan de orde komen. Bij deze opleiding horen de majors Biomedical Research, Human Diagnostics en Health & Food. Al deze majors zijn te volgen op onze locatie in Leeuwarden.

Biotechnologie

Biotechnologie stelt de vraag:"Hoe kan de mens de natuur voor zich laten werken?" Gisten brouwen bier, schimmels produceren antibiotica, genetisch gemodificeerde planten zijn resistent tegen ziekten. De studie biotechnologie is veelzijdig. Je leert over plant, mens, dier en bacterie. Hoe werkt DNA en hoe kun je bacteriĂŤn gebruiken om een medicijn te produceren? Hoe optimaliseer je het brouwen van bier op grote schaal? Hoe kun je een plant een vaccin laten maken?

40


Naam

Beschrijving Biotechnologen zijn werkzaam bij academische ziekenhuizen, universiteiten en bedrijven die zich bezig houden met ontwikkelen van medicijnen, waterzuivering, plantveredeling, voeding en voedselveiligheid. Wat slechts een greep is uit de vele mogelijkheden. Dit is de wereld van de biotechnologie! De opleiding is onderdeel van Life Sciences & Technology. Voor de Life Sciences-opleidingen werken we samen met de NHL.

Bos- en Natuurbeheer

Bij deze opleiding horen de majors Biotechnology, Biomedical Research, Process Engineering en Forensic Sciences. Al deze majors zijn te volgen op onze locatie in Leeuwarden. De natuur, dat is jouw speelterrein! Je behoud haar niet alleen, je beheerd haar. Zowel op ecologisch niveau, als op economisch- en geografisch niveau. Bij Bos- en natuurbeheer leer je meer op het gebied van biologie, aardrijkskunde en economie. Denk aan klimaatsverandering, duurzame energie, het kappen van tropische bossen. Maar ook houthandel en landschapsinrichting komen voorbij. Wij bepalen waar natuurgebieden en bossen komen of blijven. Hierdoor heeft de natuur het zwaar te verduren in dichtbevolkte landen. Maar we kunnen niet zonder de natuur en dat realiseren we ons steeds beter. Daarom is het ook belangrijk om verantwoordelijk om te gaan met wat de natuur ons biedt. Met de majors die van Van Hall Larenstein aanbiedt verdiep je je op actuele onderwerpen die met bos- en natuurbeheer te maken hebben. Zo bereiden we je voor op een van de vele functies in het groene werkveld: ecologisch adviseur, natuur educator, ontwikkelaar of beheerder van natuurgebieden, logistiek medewerker of accountmanager. De opleiding biedt de volgende majors aan op onze locatie in Velp:

41


Naam

Beschrijving Bosbouw - Urban Forestry International Timber Trade (Engelstalig) Natuur en landschapstechniek Tropical Forestry (Engelstalig) Vastgoed en grondtransacties Ook kan er een major in deeltijd gevolgd worden: Natuur en landschapstechniek

Chemie

In de opleiding Chemie word je klaargestoomd voor de praktijk. Je staat middenin de samenleving en vindt de uitdagingen van alledag op je bureau. Een uitdaging voor jou? Je mobieltje, je make-up, je favoriete drankje, je kleding, benzine, geneesmiddelen, noem maar op: het is gemaakt dankzij de chemie. Maar ook afvalwater zuiveren, het milieu schoonmaken of een misdaad oplossen met de nieuwste analysetechnieken, het kan niet zonder chemie. Of neem de kleding die je draagt. Daar zijn waarschijnlijk hypermoderne vezels in verwerkt! Met dank aan de chemie. Tijdens de chemie-opleiding kies je zes modulen. Binnen Life Sciences & Technology heb je de keuze uit zes modulen procestechnologie, maar ook uit een pakket met DNA-technologie, biochemie, klinische chemie en toxicologie. Of wat dacht je van een aantal modulen bij de lerarenopleiding Chemie? Hoe dan ook, je kennis sluit straks perfect aan op je interesse en aanleg. HÊt recept voor een mooie carrière! De opleiding Chemie is een unieke samenwerking tussen NHL Hogeschool en Van Hall Larenstein en kent twee majors (afstudeerrichtingen):

Chemische Technologie

Applied Chemistry Process Engineering Of je nou kiest voor procestechnologie, watertechnologie of petrochemie, geen

42


Naam

Beschrijving dag is hetzelfde als chemisch technoloog. Er zijn genoeg mogelijkheden! Kunstgras dat beter voetbalt dan elk ander veld? Een plastic tas die vanzelf oplost? Of 'gewoon' een glaasje leidingwater? Zonder chemisch technologie en process engineering zou dit science fiction zijn. Of neem nou het schuim op je kopje Senseo. Het gaatje in het filter moest daarvoor precies de juiste maat hebben een hele klus die nu een wereldhit heeft opgeleverd. En wat dacht je van offshore boren? Daar gaan we tot de grenzen van de technologieĂŤn soms eroverheen. Wie zorgt voor nog meer veiligheid bij het boren? Met de majors die van Van Hall Larenstein aanbiedt verdiep je je op actuele onderwerpen die met chemische technologie te maken hebben. De opleiding Chemische Technologie is een unieke samenwerking tussen NHL Hogeschool en Van Hall Larenstein en kent drie majors (afstudeerrichtingen):

Dier- en Veehouderij locatie Leeuwarden

Petrochemie en offshore Process Engineering Water Technology Als boer moet je vakman, manager en ondernemer tegelijk zijn. Dus behalve dat je van alles over veevoer en dieren weet, moet je ook onderhandelen en boekhouden. Je bedrijf draait 24 uur per dag, 7 dagen in de week; hoe organiseer je dit? En hoe boer je op lange termijn? Is je bedrijf over tien jaar nog steeds winstgevend? Alleen Van Hall Larenstein heeft zo veel majors waarmee je je kunt toespitsen op de vele facetten van de dier- en veehouderij. En dat kan betrekking hebben op je eigen bedrijf, maar ook op een baan bij een bedrijf of een organisatie die dagelijks veel met de dier- en veehouderij te maken heeft. Er zijn vele mogelijkheden, in je eigen regio of misschien. De opleiding bestaat uit de volgende majors:

43


Naam

Dier- en Veehouderij locatie Wageningen

Beschrijving Diergezondheidszorg Melkveehouderij Je bedrijf draait 24 uur per dag, 7 dagen in de week; hoe organiseer je dit? En hoe boer je op lange termijn? Is je bedrijf over tien jaar nog steeds winstgevend? Alleen Van Hall Larenstein heeft zo veel majors waarmee je je kunt toespitsen op de vele facetten van de dier- en veehouderij. En dat kan betrekking hebben op je eigen bedrijf, maar ook op een baan bij een bedrijf of een organisatie die dagelijks veel met de dier- en veehouderij te maken heeft. Er zijn vele mogelijkheden, in je eigen regio of misschien juist buiten Nederland. In de paardenindustrie of evenementen organiseren. De opleiding bestaat uit de volgende majors op locatie Wageningen, deze major wordt in het Engels gegeven:

Diermanagement

Applied Animal Science Equine, Leisure and Sports Equine Business and Economics Livestock Management De centrale vraag is: Hoe gaan mensen om met dieren en welke waarde hebben dieren voor mensen? Je leert van alles over bijvoorbeeld voeding, gedrag, ecologie en gezondheid. Daarnaast zijn leidinggeven, kennis overdragen en organiseren onmisbare vaardigheden. Als afgestudeerd Diermanager kun je in allerlei functies terechtkomen. Van adviseur dierenwelzijn tot voorlichter bij Natuurmonumenten, van dierenartsbezoeker tot manager van een dierenopvangcentrum, en van paardenvoedingsspecialist tot beheerder van een natuurgebied. De opleiding biedt de volgende majors aan op onze locatie in Leeuwarden: Companion Animal Management

44


Naam

IBMS

Beschrijving Dier en samenleving Dieren in de Zorg Paard en Management Proefdierbeheer Wildlife Management (Engelstalig) De vraag naar jong, internationaal georiĂŤnteerde managers die hebben geleerd om in interculturele teams samen te werken wordt steeds groter! Internationalisering en globalisering bepalen het wereldbeeld van vandaag. Nederland heeft in de hele wereld een uitstekende reputatie als het om agrarische producten gaat. Na de VS exporteert ons land de meeste food- en agri-gerelateerde producten! Veel bedrijven in de foodsector hebben hun oorsprong in Nederland. Denk aan Unilever of Sara Lee/Douwe Egberts. Dit zijn nu onderdelen van grote multinationals. International Business and Management Studies (IBMS) is een internationaal georiĂŤnteerde Business Administration (BBA) studie. Een speciale samenwerking tussen de NHL, Stenden Hogeschoolen Van Hall Larenstein, waarbij je het beste van deze drie hogescholen ervaart. Je krijgt een eigen studiecoach, diverse adviesdiensten, contact met buitenlandse studenten en volop mogelijkheden om mee te doen aan internationale uitwisselingsprogramma's. Bij deze opleiding hoort de gelijknamige engelstalige major International Business and Management Studies (IBMS) in Leeuwarden.

Kust- en Zeemanagement

Economie, recreatie, natuur, visserij; er spelen heel veel belangen aan de kust. Bij ons leer je met die belangen om te gaan en tegen elkaar af te wegen. Het klimaat veranderd en brengt veranderingen met zich mee die grote gevolgen hebben. Niet alleen voor de biologie, ecologie, flora en fauna van de oceanen maar ook voor de kustveiligheid. Stranden en kusten worden kleiner door de stijgende zeespiegel en het gebruik van kustgebieden neemt toe. Hoe

45


Naam

Beschrijving bescherm en gebruik je deze gebieden in de toekomst? Denk maar aan vissers, natuurbeschermers en recreanten. De ontwikkelingen in de kustgebieden worden steeds complexer. Wel of geen tweede Schiphol in zee? Hoe schadelijk zijn gasboringen in de Waddenzee nu eigenlijk? Waar ligt de grens voor het aanleggen van grote windmolenparken langs de kust? Met de major Marine Policy komen dit soort actuele vraagstukken voorbij en krijg je genoeg bagage mee om zelf aan het roer te staan. Maar het leven in die gebieden is ook belangrijk. In de major Marine Biology leer je je werkveld herkennen en hoe je een representatief onderzoek uitvoert. Hoe meer we weten van de flora en fauna in zee en langs de kust, hoe beter we kunnen voorspellen wat de invloeden van menselijke ingrepen zoals zandsuppletie zijn. De opleiding heeft de volgende majors in Leeuwarden:

Land- en Watermanagement

Marine Policy Marine Biology Als watermanager/ingenieur onderzoek je welk effect inrichtingsplannen op de omgeving hebben. Vergeet ook de invloed van bewoners en actiegroepen niet! Goede communicatie speelt een essentiĂŤle rol. Dachten we na de bouw van de Deltawerken veilig te zijn, dreigen de rivieren buiten hun oevers te treden! Bovendien stijgt de zeespiegel omdat het klimaat verandert. Het gevolg is dat regenbuien steeds heftiger worden, de winters steeds natter en de zomers steeds droger. Er moet dus meer ruimte voor water komen. De opleiding heeft de volgende majors op onze locatie in Velp: Hydrologie Planologie en waterbeheer

46


Naam

Beschrijving International Water Management (Engelstalig) Grond-, weg- en waterbouw Geo informatiekunde Majors die in deeltijd kunnen worden gevolgd:

Milieukunde

Inrichting en waterbeheer Grond-, weg-, en waterbouw Klimaatverandering is het onderwerp van de eeuw. Je kunt meehelpen om de problemen te verminderen door duurzame energieadviseur, technoloog/onderzoeker of bodemspecialist/ milieuinspecteur te worden. Maar ook watertechnologie en kwaliteit staan constant in de belangstelling. Schoon drinkwater, afvalwaterzuivering maar ook zwemwater en waterbeheer zijn onderwerpen die in de major waterzuivering en waterkwaliteit worden gegeven. Je kunt werk vinden in Nederland maar zeker ook in het buitenland. Je kunt denken aan een baan als waterzuiveringstechnoloog of adviseur, maar ook aan waterkwaliteitonderzoeker. Ben je geinteresseerd in onderzoek maar ook in management, dan ben je met onze majoren van Milieukunde aan het goede adres! Bij de opleiding kun je de volgende majors in volgen op onze locatie in Leeuwarden: Energiemanagement en klimaat Natuur en milieu Watertechnologie en -kwaliteit De volgende majors kun je in deeltijd volgen: Milieutechnologie Energiemanagement en klimaat Natuur en milieu.

47


Naam

Plattelandsvernieuwing

Beschrijving Daarnaast bieden we de volgende Associate Degrees aan: Duurzaam bodembeheer en Duurzame watertechnologie Verstedelijkte dorpskernen, grootschalige recreatiegebieden, stadslandbouw, regionale voedselketens. In Nederland is de verstedelijking bijzonder sterk, maar je ziet het overal ter wereld. Met alle uitdagingen van dien. Door die dynamiek ontstaan zowel kansen als problemen voor het platteland. Kansen als (eco-)toerisme dienen zich aan, maar ook problemen. Hoe zorg je er samen met de bevolking voor dat dorpsscholen, winkels en gezondheidsposten op peil blijven? Hoe kan de verspreiding van hiv/aids in ontwikkelingslanden worden tegengegaan? Juist dergelijke onderwerpen maken van plattelandsvernieuwing een uitdagend en internationaal vakgebied. Onze afgestudeerden werken in projecten over de hele wereld. De opleiding biedt de volgende majors (afstudeerrichtingen) aan: Regional Development and Innovation (internationaal gericht, Wageningen)

Tropische Landbouw

Toegepaste Aardrijkskunde(nationaal gericht, Leeuwarden) Als je kennis van de lage landen wilt toepassen in de agribusiness van de hoge temperaturen, dan is de opleiding Tropische landbouw jouw studie. Ligt voor jou de uitdaging in een niet-westerse wereld? Of wil je werken voor een westerse organisatie die actief is in een niet-westerse cultuur? Verdiep je je graag in productie of teeltmethoden die totaal anders zijn dan de onze? Hoe verbeter je de agrarische economie in landen waar ze alleen maar van (landbouw)subsidies kunnen dromen? Blijven de relatief lage lonen genoeg waarborg voor een sterke internationale concurrentiepositie?

Tuin- en Landschapsinrichting

Bij deze opleiding hoort de major Fair Trade Management. Deze is engelstalig en wordt gegeven op onze locatie in Wageningen. Wij Nederlanders zijn voortdurend bezig met ons landschap. Wist je dat vrijwel al het groen in ons land is aangelegd? Maar een buitenruimte vormgeven en inrichten is nog niet zo eenvoudig.

48


Naam

Beschrijving Bij een privé-tuin kun je nog zeggen dat de eigenaar het zelf moet weten, maar bij de openbare ruimte ligt dat heel anders. Die is van en voor iedereen. In die ruimte willen we wandelen, zonnen, spelen, voetballen én rustig een boek lezen. Een grote verantwoordelijkheid én uitdaging voor een Tuin- en landschapsinrichter. De opleiding bestaat uit de volgende majors op onze locatie in Velp. Ze zijn in voltijd en deeltijd te volgen: Landschapsarchitectuur Tuinarchitectuur Realisatie tuin- en landschapsarchitectuur Management buitenruimte

Tuinbouw en Akkerbouw

Daarnaast biedt de opleiding een Associate Degree Tuin- en landschapsinrichting aan. Zie je jezelf straks heesters telen voor een tuincentrum, of een nieuw tulpenras kweken dat jouw naam krijgt? Word je helemaal wild van boerenkool, spruitjes, kousenband of artisjokken? Dan ben je in de wieg gelegd om een carrière in de tuin- of akkerbouw te beginnen. Daarin draait het om één ding: de plant. Waaruit overigens een heleboel functies kunnen groeien. Van Hall Larenstein beschikt over een uitgebreid netwerk van stagebedrijven in onder andere Frankrijk, Duitsland, Canada en de Verenigde Staten.

Voedingsmiddelentechnologie

Bij de opleiding hoort de major Tuin- en akkerbouw op onze locatie in Leeuwarden. Voel je je thuis in de dynamische en internationale wereld van food? Hou je van technologische vernieuwing en wil je jezelf blijven ontwikkelen? Dan is dit je opleiding. Bijna elke dag komen er nieuwe, betere en gezondere producten op de markt.

49


Naam

Beschrijving Kwaliteit en innovatie zijn misschien wel de belangrijkste begrippen in de voedingsmiddelenbranche. In dit vakgebied moet je dan ook constant bij de tijd blijven. De opleiding Voedingsmiddelentechnologie van Van Hall Larenstein bestaat al honderd jaar en staat zeer goed bekend. Als student profiteer je van een internationaal netwerk voor bijvoorbeeld je stages en je afstudeeropdracht. De opleiding bestaat uit de volgende majors op de locatie Leeuwarden: Food Technology Health and Food Process Engineering De opleiding bestaat uit de volgende major op de locatie Wageningen:

Allen Dier, Paard, Dierenartsassistent Flower en Indoor Design Groothandel en Green Production MBO+ Design MBO+ Food, onderdeel van de Foodacademy MBO+ Internationaal ondernemen Stedelijk Groen en Natuurbeheer Leraar basisonderwijs (pabo) Civiele Techniek De ingenieursopleidingen van de TU Delft Electrical Engeneering Industrieel Ontwerpen Life Science & Technology Lucht- en Ruimtevaarttechniek Maritieme Techniek

Food Innovation Management (engelstalig) We komen voorlichting geven over Komt Komt Komt komt komt komt Komt met vwo-diploma ook universitaire pabo mogelijk

50


Naam Molecular Science & Technology Nanobiology Technische Aardwetenschappen Technische Bestuurskunde Technische Informatica Technische Natuurkunde Technische Wiskunde Werktuigbouwkunde Diergeneeskunde Biotechnologie

Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning

Voeding en Gezondheid

Amsterdam University college

Beschrijving

Lotingsstudie. Duur 6 jaar: 3 jaar bachelor + 3 jaar Master Bij de Bachelor of Science opleiding Biotechnologie leer je om biologische en technische processen te doorgronden en toepasbaar te maken op industrieel niveau. Deze breed georiĂŤnteerde opleiding strekt zich uit van het modificeren van DNA (gentechnologie), tot het werken met bacteriĂŤn (microbiologie) en het ontwerpen van industriĂŤle installaties (procestechnologie). Het is de kunst om deze vakgebieden met elkaar in contact te laten komen. Het studeren van deze veelzijdige opleiding vormt een ontdekkingsreis langs de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van wetenschap en techniek. Maak jij plannen voor het landschap van de toekomst? Bij de opleiding Landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning leer je alles over verstedelijking en duurzame gebiedsontwikkeling. Zo kun je ervoor zorgen dat de ruimtelijke ordening en planologie in goede banen lopen in ons volle land. Het ontwerp en de planning van ons toekomstig landschap (landschapsarchitectuur) is een creatief proces, waarbij je de balans zoekt tussen de wensen van bewoners, gebruikers, en andere belanghebbenden. Daarnaast hou je rekening met de bijzondere eigenschappen van de omgeving, zoals ecologie, bodem, economie en hydrologie. Je verdiept je in het verband tussen voeding en gezondheid. Tijdens je opleiding komen alle aspecten van de menselijke voeding aan de orde. Vragen waar je je mee bezighoudt: Wat doet je eetpatroon met je lichaam? Wat gebeurt er dan? Hoe komt onze voedingskeuze tot stand? Wat vinden mensen lekker? En welke invloed heeft dit op je gezondheid? Het Amsterdam University College (AUC) is een gezamenlijke brede, selectieve, internationale honours bacheloropleiding van de Vrije Universiteit

51


Naam

Bachelor of Science Tourism (EN)

Functiegericht toerisme en recreatie (+ associate degree) (NL)

International Game Architecture and Design (EN)

International Hotel Management (EN)

Beschrijving Amsterdam (VU) en de Universiteit van Amsterdam (UvA). Binnen dit interdisciplinaire programma kiezen de studenten een major in de bèta, gamma of alfa richting. Het AUC is opgezet vanuit het liberal arts and sciences-onderwijsmodel. Dit betekent dat studenten complexe vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken en wetenschappelijke disciplines bestuderen. Binnen het programma is er veel aandacht voor bètawetenschappen en het aanleren van wetenschappelijke vaardigheden. Het aanbod aan bètavakken is dan ook zeer uitgebreid. De studenten en docenten aan Amsterdam University College komen uit alle delen van de wereld. De opleiding is daarom Engelstalig. AUC-studenten wonen samen op een internationale campus in Amsterdam. Per jaar kunnen 200 tot 300 studenten instromen. Tijdens de selectieprocedure wordt gekeken naar academische kwaliteiten, maar ook naar motivatie. De studie vraagt van de studenten immers veel inzet en betrokkenheid! Voor meer informatie zie: www.auc.nl In deze wo-bacheloropleiding Bachelor of Science Tourism ligt de nadruk op het bestuderen van toerisme vanuit sociaal, economisch en milieu oogpunt. Je onderzoekt de ontwikkelingen in de toeristische sector en de gevolgen ervan op de samenleving en het milieu. Deze universitaire studie is geheel Engelstalig. De eerste twee jaar studeer je in Breda, het laatste jaar in Wageningen. Na deze hbo-bacheloropleiding van NHTV Breda kun je, afhankelijk van je afstudeerrichting, aan de slag als Manager Travel Trade, Manager toeristische marketing en communicatie, Manager recreatie-onderneming of Tour Manager (Engelstalige specialisatie). Er is ook een tweejarig programma (Associate degree). Met deze hbo-bacheloropleiding van NHTV Breda kun je programmer of visual artist worden. Je kunt ook kiezen voor de specialisatie Design & Production of Indie Game Development. Na je studie kun je binnen de game-industrie doorgroeien naar functies als conceptontwikkelaar, lead designer, lead programmer, art director of producer. In deze hbo-bacheloropleiding van NHTV Breda word je opgeleid tot manager van een hotel, resort, evenementenbureau of congrescentrum. In het

52


Naam

International Leisure Sciences (EN)

International Media and Entertainment Management (EN)

International Real Estate and Facility Management (EN)

Logistiek en economie (NL of EN)

Logistiek en technische vervoerskunde (NL of EN)

Beschrijving leerbedrijf Sibelicious van NHTV doe je tijdens je studie ervaring op in het organiseren van bijeenkomsten en het verzorgen van gasten. Na je studie kun je bijvoorbeeld aan de slag als: food & beverage manager in een restaurant, rooms division manager in een hotel of marketing manager in een groot vakantiepark. In de wo-bacheloropleiding International Leisure Sciences ligt de nadruk op Business Administration (marketing, economie, innovatie en organisatie) en Social Sciences (sociologie, psychologie en antropologie). Deze universitaire studie is geheel Engelstalig. Leisure experts kunnen bijvoorbeeld aan de slag als onderzoeker, consultant, docent in het hoger onderwijs of strategisch beleidsmedewerker. Met deze hbo-bacheloropleiding van NHTV Breda word je een expert in creatieve conceptontwikkeling, productietechnieken en in management en marketing van entertainment producten.Afhankelijk van je interesse kies je voor de afstudeerrichting Marketing, Production, Content of Research. Na je studie kun je binnen de media-industrie doorgroeien naar functies als media planning manager, project manager, communiction manager, producer of marketing manager. Bijna ieder bedrijf heeft een facility manager in huis. Een facility manager draagt de zorg voor veilige, duurzame en efficiÍnte werkplekken binnen een bedrijf en stuurt ondersteunende diensten (zoals schoonmaak en catering) aan. Als afgestudeerde van de hbo-bacheloropleiding International Real Estate and Facility Management van NHTV betekent dat eindeloos veel carrièremogelijkheden: van ziekenhuis tot vliegveld en van hotel tot multinational. In de economische logistieke hbo-bacheloropleiding van NHTV Breda is er vooral aandacht voor financiÍle aspecten en marketing. Als logisticus kun je onder meer aan het werk bij (inter-)nationale adviesbureaus, transportbedrijven, multinationals, vervoersmaatschappijen, evenementenbureaus en zorginstellingen. Deze technische logistieke hbo-bacheloropleiding van NHTV Breda richt zich meer op ICT en opslag, transport en handling van goederen. Als logisticus kun je onder meer aan het werk bij (inter-)nationale adviesbureaus,

53


Naam

Management toerisme (NL of ENG)

Mobiliteit (NL of EN)

Ruimtelijke ordening en planologie (NL)

Vrijetijdsmanagement (NL of EN)

International Business Studies International Event Support (schilders, servicemedewerker gebouwen, schoonmaak) Afbouw, hout en onderhoud

Beschrijving transportbedrijven, multinationals, vervoersmaatschappijen, evenementenbureaus en zorginstellingen. Na deze hbo-bacheloropleiding van NHTV Breda kun je, in binnen- of buitenland, gaan werken bij een touroperator, een luchtvaartmaatschappij, een attractiepark, een verblijfsaccomodatie, een verkeersbureau of bureau voor toerisme. De drie specialisaties zijn: Touroperating, Toeristische bestemmingsontwikkeling, Branding en communicatie en Attracties, hospitality en accomodaties. Als verkeerskundige verbeter jij bereikbaarheid, verkeersveiligheid en vervoer. Je ontwikkelt ook nieuwe vervoersmogelijkheden. Als afgestudeerde van deze hbo-bacheloropleiding van NHTV Breda kun je bijvoorbeeld aan de slag als projectleider of consultant mobiliteit, beleidsmedewerker verkeer en vervoer en verkeersplanoloog. Na deze hbo-bacheloropleiding van NHTV Breda kun je aan de slag als planoloog of stedenbouwkundig ontwerper in het bedrijfsleven, bijvoorbeeld bij een adviesbureau, en in de non-profitsector. Andere voorbeelden van functies zijn: medewerker stadsontwikkeling, juridisch medewerker ruimtelijke ordening en stedenbouwkundig medewerker. Je kunt ook kiezen voor de creatieve variant Urban Design, waarin veel aandacht wordt besteed aan ontwerpen. De variant Urban Design resulteert in het bachelordiploma Ruimtelijke ordening en planologie. Na deze hbo-bacheloropleiding van NHTV Breda kun je in de vrijetjdsbranche aan de slag in verschillende functies. Je kunt bijvoorbeeld gaan werken als evenementencoรถrdinator, congresorganisator, conceptontwikkelaar, beleidsadviseur, programmamanager van een poppodium of theater of projectmanager bij een sportbond. De vier specialisaties zijn: Event Management, Sports Management, Leisure Project Management en Management in Creative Industries.

Met deze opleiding kun je aan de slag als schilder, service medewerker gebouwen of schoonmaker. Je werkt in nieuwbouwhuizen, maar ook renovatie

54


Naam

Bouw en infra

Installatietechniek

Installatietechniek

Metaal

Beschrijving en restauratie van oudere huizen horen bij je werkgebied, bij woningbouwvereningingen en schoonmaakbedrijven. Wie in de bouw of infrastructuur werkt, heeft eer van zijn werk. Kantoren, huizen, wegen, dammen en bruggen: alles wat je bouwt is nuttig. Mensen maken er dankbaar vele jaren gebruik van. Er zijn veel beroepen in de bouwsector. Je kunt stratenmaker, metselaar, tegelzetter of waterbouwer worden. De installatietechniek is een snel groeiende tak van techniek. Logisch, want er worden op dit moment enorm veel huizen en bedrijfspanden gebouwd en gerenoveerd. Als installatietechnicus zorg je in al die woningen en kantoorpanden voor het comfort. Je installeert de modernste aircosystemen, plaatst de nieuwste verwarmingsinstallaties en richt de meest luxueuze badkamers in. Je leert werken met koude- en warmtetechniek: warmte opgeslagen in de zomer wordt gebruikt op koude dagen in de winter. Kou, opgeslagen in de winter, wordt gebruikt op warme dagen in de zomer. Bji Installatietechniek kun je verder kiezen voor een opleiding ontwerper van installaties. De installatietechniek is een snel groeiende tak van techniek. Logisch, want er worden op dit moment enorm veel huizen en bedrijfspanden gebouwd en gerenoveerd. Als installatietechnicus zorg je in al die woningen en kantoorpanden voor het comfort. Je installeert de modernste aircosystemen, plaatst de nieuwste verwarmingsinstallaties en richt de meest luxueuze badkamers in. Je leert werken met koude- en warmtetechniek: warmte opgeslagen in de zomer wordt gebruikt op koude dagen in de winter. Kou, opgeslagen in de winter, wordt gebruikt op warme dagen in de zomer. Bji Installatietechniek kun je verder kiezen voor een opleiding ontwerper van installaties. Overal zijn lassers nodig. Zonder goed laswerk valt je fiets uit elkaar of zakt je auto door zijn as. Een lasser weet precies hoe je twee onderdelen van metaal aan elkaar vast moet maken. Lijkt het je wel wat om een onderdeel te maken voor een John Deere tractor of een Boeing 747? Ga dan aan de slag als verspaner. Samen met je collega's maak je in een werkplaats onderdelen van metaal, kunststof of andere harde materialen. Bijvoorbeeld onderdelen voor

55


Naam

Middenkader Enigineering Bouw en Infra

Middenkader Enigineering Elektrotechniek

Middenkader Enigineering Elektrotechniek

Beschrijving een auto of een schip, maar ook van echoapparatuur voor een ziekenhuis. Houd jij van bouwen en kun je wel tegen een stootje? Dan is een baan als plaatwerker iets voor jou. Je bouwt grote staalconstructies voor bijvoorbeeld bruggen, voetbalstadions of hijskranen. Stel je voor, in het stadion dat jij gebouwd hebt, zitten straks duizenden mensen! Je bent een echte vakman. Als middenkaderfunctionaris bouwkunde kun je terecht in uiteenlopende beroepen in de bouw. Zo kun je als opzichter uitvoerend werk gaan doen. Dan loop je rond op een bouwplaats voor nieuwbouwwoningen en stuur je daar de werkzaamheden aan. Of zie je jezelf als bouwkundig tekenaar mooie ontwerpen maken bij een architectenbureau. Ten slotte kun je ook nog denken aan een functie bij een woningbouwvereniging of gemeente.Wil jij betrokken zijn bij grote projecten die bepalend zijn voor de infrastructuur van Nederland? Wat dacht je van de geplande aanleg van de tweede Coentunnel of een Hoge Snelheidslijn dwars door de drukke Randstad? Jij houdt je bezig met ontwerpen, berekenen, uitvoeren en onderhouden van dit soort projecten. Het werk in de infratechniek is verdeeld in werk in en aan de grond en werk met water. Als technicus in de elektrotechniek werk je mee aan alle nieuwe ontwikkelingen. Denk maar eens aan het produceren van duurzame energie zoals windmolens, zonnepanelen en peltier elementen. Maar ook werk je aan automatiseringssystemen van gebouwen en beveiligingen van deze gebouwen (Domotica). Als middenkaderfunctionaris engineering elektrotechniek ontwerp en installeer je dit soort systemen. Ook verzorg je het onderhoud. Dankzij jou rijden we straks allemaal met een elektrische auto of worden er geen computers gestolen uit kantoren. Je bent ook betrokken bij het maken van onderdelen. Je bedenkt welke componenten mensen en machines nodig voor toepassingen op zowel technisch als medisch gebied. Je gebruikt je technische kennis en mensenkennis voor het bedenken en ontwikkelen en verbeteren van nieuwe en bestaande systemen. Als technicus in de elektrotechniek werk je mee aan alle nieuwe ontwikkelingen. Denk maar eens aan het produceren van duurzame energie zoals windmolens, zonnepanelen en peltier elementen. Maar ook werk je aan automatiseringssystemen van gebouwen en beveiligingen van deze gebouwen

56


Naam

Monteur Elektrotechnische installaties

Werktuigbouw, Fijnmechanische techniek, Mechatronica

Werktuigbouw, Fijnmechanische techniek, Mechatronica

Beschrijving (Domotica). Als middenkaderfunctionaris engineering elektrotechniek ontwerp en installeer je dit soort systemen. Ook verzorg je het onderhoud. Dankzij jou rijden we straks allemaal met een elektrische auto of worden er geen computers gestolen uit kantoren. Je bent ook betrokken bij het maken van onderdelen. Je bedenkt welke componenten mensen en machines nodig voor toepassingen op zowel technisch als medisch gebied. Je gebruikt je technische kennis en mensenkennis voor het bedenken en ontwikkelen en verbeteren van nieuwe en bestaande systemen. Overal kom je elektrotechnische installaties tegen. Denk bijvoorbeeld aan stoplichten en de beveiliging van winkels. En wat dacht je van alle telefoongesprekken die we dagelijks voeren. Als monteur elektrotechnische installaties zorg je ervoor dat al deze installaties goed blijven werken. Je werkt op verschillende plaatsen. Op scholen, in hotels of op boorplatforms bijvoorbeeld. Je bent dus veel onderweg. Soms alleen, vaak met een collega. Dat vind je prima, want je past je gemakkelijk aan. Je bent handig, kunt snel werken en doet je werk erg precies. Je wilt natuurlijk niet dat er ongelukken gebeuren of dat het alarm voor niets afgaat. Als monteur elektrotechnische installaties ben je het visitekaartje van het bedrijf. Zonder middenkaderfunctionaris werktuigbouw, research instrumentenmaker (fijnmechanische techniek), middenkaderfunctionaris mechatronica zou de omgeving om je heen er heel anders uitzien. Er zouden geen voetbalstadions en sportcomplexen meer zijn, geen mooie bedrijfspanden en kantoren, geen jachten en transportschepen en veel productiewerk zou nog door mensen gedaan worden. Maar denk ook aan het precisiewerk: zonder fijnmechanische techniek heb je geen nieuwe knieprothese of mobiele telefoon en zit het ziekenhuis zonder geavanceerde apparatuur. Zonder middenkaderfunctionaris werktuigbouw, research instrumentenmaker (fijnmechanische techniek), middenkaderfunctionaris mechatronica zou de omgeving om je heen er heel anders uitzien. Er zouden geen voetbalstadions en sportcomplexen meer zijn, geen mooie bedrijfspanden en kantoren, geen jachten en transportschepen en veel productiewerk zou nog door mensen gedaan worden. Maar denk ook aan het precisiewerk: zonder fijnmechanische techniek heb je geen nieuwe knieprothese of mobiele telefoon en zit het

57


Naam Johan Cruyff College (Sport & Business + Sport & Coaching)

Sport & Bewegen

Sport & Gezondheid

Sport- en Gezondheidsleider/coรถrdinator Facilitair Medewerker Luchthaven (niveau 2)/Facilitair Manager Luchthaven (niveau 3)

Beschrijving ziekenhuis zonder geavanceerde apparatuur. Ben je topsporter of sporttalent? Kies dan voor het Johan Cruyff College! Je volgt de lessen samen met andere topsporters, afkomstig uit verschillende takken van sport. Je leert zo niet alleen met, maar ook van elkaar. In het studieprogramma houden we optimaal rekening met je sportieve verplichtingen, trainingen en wedstrijden. Tijdens trainingskampen kun je de opleiding voortzetten met behulp van het Cruyff Net, internet en e-mail. Je kunt kiezen voor een opleiding Sport & Business (niveau 3 en 4) voor een commercieel-economische baan in de sport of de meer sportieve opleiding Sport & Coaching (niveau 4) waarin je wordt opgeleid tot trainer/coach in je eigen tak van sport. Houd je van sport, ben je sportief en wil je werken met mensen? Kies dan voor een opleiding Sport & Bewegen. Je leert hoe je sportieve activiteiten organiseert en begeleidt. Daarnaast maak je kennis met veel verschillende sporten. Wil je met behulp van sport mensen helpen hun gezondheid te verbeteren en hun bewegingsvaardigheid te ontwikkelen? De opleiding Sport & Gezondheid leidt je op in het uitstroomprofiel Bewegingsagoog. Je leert lesgeven, hoe het menselijk lichaam in elkaar zit en persoonsgerichte trainingsplannen schrijven. Als facilitair medewerker luchthaven ben je een onmisbare duizendpoot op de luchthaven. Je verricht talloze facilitaire taken: het onderhoud & beheer van de luchthaven, cateringwerkzaamheden, informatie & receptie taken, taken bij evenementen.Je werk is afwisselend. Met een diploma facilitair medewerker luchthaven kun je aan de slag op Schiphol, maar ook op andere luchthavens in binnen- & buitenland. Als facilitair manager luchthaven geef je leiding aan medewerkers in de facilitaire functies. Het aansturen van medewerkers die werken in de catering, de receptie, bij het onderhoud en beheer van gebouwen maar ook bij de organisatie van evenementen. Als leidinggevende beschik je over een goed inlevingsvermogen. Jouw verantwoordelijkheid vraagt dat je de medewerkers kent.Jij hebt het overzicht, jij bent oplossingsgericht bij veranderende situaties. Bij leidinggeven hoort ook

58


Naam

International Aviation Operations

Luchtvrachtmedewerker/Luchthavenassistent (niveau 1)

Beschrijving dat je organisatorisch talent hebt, dat je verstand hebt van financiĂŤn. Voor jou staat ook service en gastvrijheid centraal. Met de opleiding facilitair manager luchthaven laat jij zien ambities te hebben om leiding te gaan geven. Een facilitaire opleiding biedt ook mogelijkheden om in andere sectoren (zorg, logistiek, hospitality & events) te gaan werken. Before take-off a lot of preparations are necessary. As Aviation Operations Officer, working for an airline, you will have an important role to play. You will prepare the flight plan and the briefing for the crew explaining:the flight route, national and international regulations, safety regulations. Continuously keeping in mind the commercial interests of the airline and the shipping agent. The everyday language for this profession is English. Obviously, English is the international language in aviation. Therefore an excellent command of English is essential. A practical and fluent command of English will give you a significant edge in the aviation market. The ability to converse with ease and confidence in an international environment is highly valued by employers. Als luchtvrachtmedewerker warehouse vervul je een belangrijke rol in het logistieke proces op een luchthaven. Je ontvangt en controleert de inkomende vracht. Je bouwt de exportvracht op pallets of vliegtuigplaten, waarbij je rekening houdt met de grootte van het vliegtuig of de vrachtwagen. Bij importvracht breek je de pallets en vliegtuigplaten af, waarbij je rekening houdt met de grootte van de vrachtwagens. Je zet de vracht op specifieke locaties in de loods klaar en draagt het vervolgens over aan collega's die voor de belading van het vliegtuig zorgen of aan de chauffeurs van de vrachtwagens. Als luchtvrachtmedewerker import en export vervul je een belangrijke rol in het logistieke proces op een luchthaven. Je ontvangt klanten aan de balie. Je controleert en verstrekt de vervoersdocumenten en geeft aan waar de vracht kan worden opgehaald of afgeleverd. Alle benodigde gegevens voer je in de (elektronische) systemen. Je hebt contact met de douane en de klanten over de status van de goederen.Als luchtvrachtmedewerker customer services vervul je een belangrijke rol in het logistieke proces op een luchthaven. Je bent een echte spin in het web. Je

59


Naam

Beschrijving verzorgt de inside sales. Je hebt contact met klanten, de douane (en/of andere overheidsinstanties) en interne operationele afdelingen, waarbij je overleg hebt over offertes en over de organisatie van het logistieke proces. Bij (structurele) problemen of klachten zorg je dat je deze pro-actief oppakt om deze voor alle partijen op te lossen. Hierbij werk je nauw samen met jouw collega's en met andere afdelingen. Je hebt een helikopter functie. Pro-actief klantgericht werken, goed netwerken intern, commerciĂŤle- en communicatieve vaardigheden zijn zeer belangrijke vaardigheden. Uiteraard is het werken met algemene en specifieke software een absolute must.

Steward/Stewardess

Werken in de luchtvaartsector heeft een romantisch imago: reizen naar verre landen, kennismaken met andere culturen. Het werk van een steward of stewardess is echter ook uitermate verantwoordelijk en veeleisend. Werken in de luchtvaart betekent werken in een internationale sector, die non-stop 24 uur per dag, 365 dagen per jaar doorgaat. De strenge veiligheidseisen die aan de luchtvaart worden gesteld zijn op een luchthaven heel belangrijk, maar ook de economische belangen van luchtvaartmaatschappijen en andere betrokken bedrijven. Als toekomstig luchtvaartdienstverlener houd je natuurlijk van reizen, heb je een dienstverlenende instelling, ben je flexibel en sta je stevig in je schoenen. Je hebt geen bezwaar tegen onregelmatige werktijden. Je let erop dat de procedures worden gevolgd en grijpt in wanneer dat niet het geval is.

Vliegtuigtechniek

Eerste monteurs (niveau 3) werken vooral bij grotere bedrijven waar onderhoud aan vliegtuigen of vliegtuigonderdelen plaatsvindt. Je werkt altijd volgens nauwkeurig omschreven procedures. Op de onderhoudsafdeling werk

60


Naam

Allround Schoonheidsspecialist

Beschrijving je aan of in het vliegtuig 贸f je werkt in de aangrenzende werkplaats (shop), waar meer specialistische handelingen worden verricht.Het zwaartepunt van de werkzaamheden is afhankelijk van de specialistische (bedrijfs-)opleiding en kan liggen op mechanisch, hydraulisch, pneumatisch en elektrotechnisch vlak. Desgewenst kun je minder ervaren onderhoudspersoneel begeleiden. Je werkt zelfstandig en bent verantwoordelijk voor je eigen werkzaamheden. Vliegtuigonderhoudtechnici (niveau 4) werken vooral bij grotere bedrijven waar onderhoud aan vliegtuigen of vliegtuigonderdelen plaatsvindt.Werken in de luchtvaart vraagt om nauwkeurigheid. Je werkt altijd volgens nauwkeurig omschreven procedures. Op de onderhoudsafdeling werk je aan of in het vliegtuig 贸f je werkt in de aangrenzende werkplaats (shop), waar meer specialistische handelingen worden verricht. Het zwaartepunt van de werkzaamheden is afhankelijk van de specialistische (bedrijfs - )opleiding en kan op avionisch en elektrotechnisch vlak liggen. Desgewenst begeleid je minder ervaren onderhoudspersoneel of geef je leiding aan lager opgeleid personeel. Je werkt zelfstandig en bent verantwoordelijk voor je eigen werkzaamheden. Als vliegtuigonderhoudtechnicus ben je specialist in luchtvaarttechniek. Je test, repareert en onderhoudt vliegtuigen. Je werkzaamheden hebben vooral betrekking op de elektronische (avionica) of mechanische (mechanica) delen van een vliegtuig.

Heb je de opleiding schoonheidsspecialist op niveau 3 afgerond en wil je je graag verder specialiseren of doorstromen naar het hbo? Dan is deze niveau 4 opleiding uitstekend voor jou! Deze opleiding stelt je in staat om ook in het buitenland aan de slag te gaan! Na je opleiding Schoonheidsspecialist begin je aan het kopjaar. Tijdens dit jaar houd je je onder meer bezig met specialistische behandelingen, zoals acne, Shiatsu, bindweefselmassage en op wellness geori毛nteerde handelingen. Een groot deel van het jaar breng je op school door, waar je ook modellen en klanten behandelt. En je gaat tien weken achtereen op stage bij een

61


Naam Junior Kapper

Kapper

Beschrijving wellnesscentrum in binnen- of buitenland. Ben je sociaal, creatief en representatief? Geef je mensen graag een nieuwe look? Deins je er niet voor terug om meer te leren dan knippen alleen? Schrijf je dan in voor deze opleiding! Wij leren je de basisvaardigheden van het kappersvak, zoals wassen, knippen, fรถhnen, kleuren en stylen. Tijdens deze opleiding volg je instructie en oefen je veel in de praktijk op modellen die je zelf uitnodigt. In het eerste jaar van je studie ga je al snel stagelopen (BOL) of werken in een erkende salon voor minimaal 23 klokuren per week (BBL). Zo kun je wat je hebt geleerd zelfstandig toepassen. Om je een extra boost te geven, krijg je een studieloopbaanbegeleider toegewezen. Deze bespreekt samen met jou de studievoortgang. Ben je sociaal, creatief en representatief? Geef je mensen graag een nieuwe look? Deins je er niet voor terug om meer te leren dan knippen alleen? Schrijf je dan in voor deze opleiding! Wij leren je alle vaardigheden die je nodig hebt om zelfstandig kapper te worden. De opleidingsduur is flexibel. Tijdens deze opleiding volg je instructie en oefen je veel in de praktijk op modellen die je zelf uitnodigt. Al direct bij het begin van je studie loop je stage (BOL) of ga je minimaal 23 uur per week werken in een salon (BBL). Zo kun je wat je hebt geleerd zelfstandig toepassen. Om je een extra boost te geven, krijg je een studieloopbaanbegeleider toegewezen. Deze bespreekt samen met jou je studievoortgang.

Pedicure/Voetverzorging

Tijdens je opleiding krijg je te maken met verschillende mogelijkheden om te kiezen voor verschillende vakken zoals visagie, nagelstyling, fotoshoot etc. In zowel Hilversum als Amsterdam zijn er meerdere examenmomenten per jaar, waardoor de student de opleiding in eigen tempo kan doorlopen. Zou jij graag in een pedicuresalon willen werken? Kom dan bij ons de opleiding volgen. Als pedicure verricht je verzorgende en ontspannende behandelingen aan de voeten van klanten. Je herkent voetproblemen als eelt en likdoorns. En je weet

62


Naam

Beschrijving precies welke behandelingstechnieken je daarvoor moet toepassen. Het reinigen, knippen en frezen van voeten behoort tot je dagelijks werk. Je begrijpt, in dit beroep staan deskundigheid, systematisch en hygiënisch werken voorop. Je bent klantvriendelijk en zorgt ervoor dat mensen zich welkom voelen. Daarnaast beschik je over een gezonde commerciële instelling. Je verkoopt immers behandelingen en producten! Een groot gedeelte van je opleiding breng je door op school. Naast de praktijken theorievakken doe je praktijkervaring op tijdens je stage bij een erkend leerbedrijf. Heb je al een opleiding Schoonheidsverzorging afgerond? Dan vormt deze opleiding een uitstekende aanvulling op je vaardigheden. Je kunt deze opleiding dan in een verkort traject volgen.

Schoonheidsspecialist

Een groot deel van de opleiding breng je door op school. Naast de praktijk- en theorievakken doe je praktijkervaring op tijdens je stage bij een erkend leerbedrijf. Iemand die er aantrekkelijk en verzorgd uitziet, voelt zich vaak ook goed. Als schoonheidsspecialist kun jij daar een bijdrage aan leveren. Je cliënten komen bij jou voor verzorgende, ontspannende en cosmetische behandelingen op hun lichaam en gezicht. Je reinigt en verzorgt de huid, voert verschillende soorten massages uit en brengt make-up aan. Je geeft advies over de behandeling van huidproblemen en je verkoopt (cosmetische) producten. Je moet als schoonheidsspecialist niet alleen goed zijn in je vak, maar ook goed met allerlei typen mensen kunnen omgaan. Dat je jouw cliënt centraal stelt en sociaal-communicatief sterk bent, spreekt daarom voor zich. In dit beroep zijn ook een zelfstandige houding, gestructureerd werken en aandacht voor hygiëne heel belangrijk.

63


Naam

Denim Developer/Jean School

Beschrijving De opleiding Schoonheidsverzorging duurt gemiddeld twee jaar. Tijdens de praktijklessen houd je je bezig met masseren, ontharen en bijvoorbeeld het opbrengen van maskers en make-up. Deze behandelingen pas je toe op klanten of modellen. Daarnaast besteed je ook veel tijd aan de theorie van de praktijk! Een groot gedeelte van je opleiding breng je door op school. Naast de praktijken theorievakken doe je zowel in het eerste als in het tweede jaar praktijkervaring op tijdens je stage bij een erkend leerbedrijf. Ben je gek op jeans en wil je graag zelf kleding ontwerpen en maken? Zie je het helemaal voor je om bij een groot jeansmerk aan de slag te gaan als ontwerper, ontwikkelaar, inkoper of productiemedewerker? Dan is deze opleiding bij Jean School iets voor jou! Deze voltijd opleiding op niveau 4 duurt drie jaar en bestaat uit een gevarieerd programma van praktijk- en theorielessen. Daarnaast vormen studiereizen en stage een belangrijk onderdeel van het programma. Je volgt les in vakken als ontwerpen, patroontekenen, naaien, pasvormen, wassen en behandelen, maar ook in inkoop en merkenbeleid. Er wordt aandacht besteed aan historische kennis en duurzaamheid. Jean School richt zich op de internationale markt en daarom is Engels naast Nederlands de voertaal. Grote merken als Levis, Hilfiger en Denham staan achter het opleidingsinitiatief en participeren in het onderwijsprogramma door gastcolleges, opdrachten en stageplekken aan te bieden. Je leert het vak dus echt in de praktijk.

Junior Fashion Manager Sprintopleiding

Na je opleiding kun je aan de slag bij bedrijven die gespecialiseerd zijn in denim en jeans. Afhankelijk van de mogelijkheden kun je gaan werken bij de ontwerp-, ontwikkel-, inkoop-, of productieafdeling. Ben je ge誰nteresseerd in fashion en lijkt het jou leuk om mee te denken over

64


Naam

Beschrijving een kledingproductie, die voor te bereiden en te verhandelen? Dan kun je bij onze mode-opleiding je kennis en vaardigheden op dat gebied ontwikkelen. Je leert dan alles over de realisatie van het kledingproduct, de verkoop en het onderhouden van relaties binnen de kledingindustrie. Een Junior Fashion Manager is een echte regelaar en is dus goed in plannen, organiseren en het oplossen van problemen. Werken onder tijdsdruk hoort bij dit vak. Het modeconcept en de bijbehorende kwaliteitseisen zijn leidend bij de werkzaamheden, daar wordt bij alles rekening mee gehouden. In dit vak heb je met veel en met heel verschillende mensen te maken, zowel binnen als buiten het bedrijf en vaak ook internationaal. Veel contacten met buitenlandse leveranciers zijn telefonisch of schriftelijk, je moet dus in een vreemde taal kunnen communiceren en je kunnen inleven in andere culturen en daar respect voor hebben. De opleiding is projectmatig opgezet. Tijdens een project voer je opdrachten uit. Soms doe je dat alleen en soms met anderen. Je leert de vaardigheden die bij het vak horen en maakt je kennis en de beroepshouding eigen.

Ondernemer Detailhandel Productiecoordinator Fashion

Houd je van kleding en ben je gek op fashion? Wil je meedenken bij het ontwikkelen en verkopen van kledingproducten? Dan kun je bij deze opleiding je kennis en vaardigheden op dat gebied ontwikkelen. Bij deze opleiding kun je kiezen tussen twee richtingen. Productiebegeleider Fashion (93782) Je leert alles over het begeleiden van de productie van confectiekleding. Deze productie vindt meestal in het buitenland plaats. Daarom moet je later misschien veel reizen voor je werk, want jij begeleidt het proces van ontwerp tot eindproduct. Je leert hoe je eventuele problemen in het productieproces kunt oplossen. Commercieel Medewerker Fashion (93781)

65


Naam

Beschrijving Je leert alles over de realisatie van een kledingproduct, over de verkoop en het onderhouden van relaties binnen de kledingindustrie. Een commercieel medewerker fashion is een regelaar en dus goed in plannen, organiseren en het oplossen van problemen. Werken onder tijdsdruk hoort bij dit vak. Leidend bij de werkzaamheden zijn het modeconcept en de kwaliteitseisen die daarbij horen. Je hebt met veel verschillende mensen te maken, binnen en buiten het bedrijf en zelfs internationaal. Daarom is het belangrijk dat je in een vreemde taal kunt communiceren en je kunt inleven in andere culturen en daar respectvol mee omgaat. Elk leerjaar van de opleiding bestaat uit vier periodes. Tijdens iedere periode werk je aan een project. In de klassikale lessen word je voorbereid op dat project. In de loop van de opleiding werk je aan je vaardigheden, vergaar je kennis en ontwikkel je een juiste beroepsuitoefening voor zowel op school als tijdens je stage in het bedrijfsleven.

Verkoopspecialist Mode

Tijdens de opleiding word je in je studie begeleid door een studie loopbaanbegeleider. Je houdt tijdens je opleiding je eigen portfolio bij. Daarmee laat je zien hoe jij je tijdens je opleiding hebt ontwikkeld. De opleiding wordt afgesloten met een examen dat bestaat uit een zogenaamde Proeve van Bekwaamheid en de vakken Nederlands, Engels en rekenen. De verkoopspecialist is de expert op verkoopgebied. Je hebt ruime kennis van het productassortiment en weet alles van de gebruiksmogelijkheden, garanties en leveringsvoorwaarden. Je geeft advies aan klanten en collega's, verzorgt de winkelruimte en zorgt voor een aantrekkelijke presentatie van de producten. Je beschikt over een professionele houding en een sterke commerciĂŤle instelling. Bij alles wat je doet bekijk jij hoe je de verkoop en de service aan de klant kunt verbeteren. Mode Houd je van kleding en ben je gek op mode? Wil je later in een mode speciaalzaak werken of je eigen modezaak openen? Met een diploma

66


Naam

Verkoopspecialist Wonen

Beschrijving verkoopspecialist mode kan je aan de slag in grote en kleine kledingwinkels, die rechtstreeks verkopen aan de consument. Dus ook de trendy kledingzaak in de chique P.C. Hoofdstraat en in de intieme boetiek in het centrum. De verkoopadviseur wonen is de expert op verkoopgebied. Je hebt ruime kennis van het productassortiment en weet alles van de gebruiksmogelijkheden, garanties en leveringsvoorwaarden. Je geeft advies aan klanten en collega's, verzorgt de winkelruimte en zorgt voor een aantrekkelijke presentatie van de producten. Je beschikt over een professionele houding en een sterke commerciĂŤle instelling. Bij alles wat je doet bekijk jij hoe je de verkoop en de service aan de klant kunt verbeteren!

Verkoper Mode

Het Jan des Bouvrie College Het ROC van Amsterdam en Jan des Bouvrie hebben in nauwe samenwerking het Jan des Bouvrie College opgezet. De ontwerper heeft een Lifestyle Studio ontworpen waar jij je beroep in de praktijk kan oefenen. Tijdens je opleiding zal je op deze manier in aanraking komen met liefhebbers van mode, design en interieur en je verkoopkwaliteiten in de praktijk oefenen. Een goede verkoper weet hoe hij met een klant moet omgaan. Het contact met de klant staat voorop, zowel bij het voeren van een verkoopgesprek als bij het afrekenen. Als verkoper moet je een klant deskundig advies kunnen geven. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de ontvangst en opslag van goederen en het aantrekkelijk presenteren van de artikelen. Veel taken voer je zelfstandig uit, aansturing krijg je van de afdelingsmanager of filiaalmanager.

Media & Vormgeving (niveau 3 en 4)

Mode Ben jij trendgevoelig? Heb je fantasie, gevoel voor kleur, oog voor verhoudingen en maten? Verzamel je magazines en kijk je graag naar mode en woonprogramma's op tv? Binnen deze opleiding volg je vooral vakken als modevormgeving, visual merchandising en styling. Spreekt de wereld van games, reclame of kunst je aan? Kom dan naar deze

67


Naam

Beschrijving voorlichting over onze opleidingen in het creatieve hart van Amsterdam. De volgende opleidingen komen binnen deze voorlichting aan bod: Allround DTP-er (niveau 3), Media, Communicatie & Informatie (niveau 4), Art & Design (niveau 4), Mediavormgever Grafisch (niveau 4), Interactief & Gaming (niveau 4). Tijdens deze opleidingen leren ervaren vormgevers je omgaan met diverse middelen en methoden waarmee in de dagelijkse praktijk gewerkt wordt. Zo beheers je straks de fijne kneepjes van programma's als Adobe Indesign, Flash en Photoshop. Met deze vaardigheden kun je verschillende media-uitingen vormgeven: advertenties, posters, folders, verpakkingen, websites, games of interactieve dvd's.

Mediatechniek & Productie (niveau 2,3 en 4)

Binnen deze opleiding kun je kiezen of je liever richting de gaming-, reclameof kunstbranche wilt. Wil je alles weten over werken in de magische televisie wereld? Kies dan voor deze een voorlichting van het ROCvA in Hilversum. Met de 1 van de opleidingen Mediatechniek & Productie leg je een stevige basis voor een mooie toekomst in de mediawereld. Tijdens je opleiding doe je alle kennis op om aan de slag te kunnen als operationeel assistent licht of geluid, beginnend cameraman, junior producer of mediavormgever animatie/audiovisueel.

Signmaking (niveau 2,3 en 4)

De opleidingen die in deze voorlichting aan bod komen zijn: Podium en Evenemententechniek (niveau 2,3 en 4), Audiovisueel medewerker (niveau 3 en 4), Mediavormgeving Animatie/ AV-vormgeving (niveau 4), Mediaoperator (niveau 4) en Productie (niveau 4). De reclamebranche kan niet zonder signmakers! Megagrote reclamedoeken op gebouwen en big ad's op tijdelijke bouwsteigers worden gemaakt door signmakers. Net als de reclameborden langs voetbalvelden en de reclame op auto's, billboards en kleding. Als signmaker bedenk je creatieve oplossingen

68


Naam

Beschrijving voor het overbrengen van reclameboodschappen. Tijdens de opleidingen tot Signmaker(niveau 2), Allround Signmaker (niveau 3) of Signspecialist (niveau 4) in Amsterdam leer je alle technische kneepjes van dit creatieve vak. Denk aan de digitale voorbereiding, printen, plotten, frezen en het snijden van letters en beelden. Plus de juiste bevestiging op bijvoorbeeld een auto, etalageruit of gevel. Ben je creatief genoeg, dan kun je je ook meer met het ontwerpen van de reclameboodschap gaan bezighouden.

Cultureel Organiseren

Front Office Medewerker

Een cultureel organisator ondersteunt en organiseert activiteiten op het gebied van kunst, cultuur & amusement. De belangrijkste taken bestaan uit organiseren, programmeren en begeleiden van culturele activiteiten. In de sectoren cultuur, welzijn, onderwijs en recreatie organiseer en begeleid je culturele en creatieve activiteiten. Je ontwikkelt programma's en producten op het gebied van muziek, dans, theater of beeldende vormgeving. Daarnaast ben je creatief en ondernemend en speel je in op de behoefte van de markt of de klant. De werkomgeving van de cultureel organisator is breed en varieert van basisschool tot centra van kunstzinnige vorming en van pretpark tot productiebureau. Mogelijke werkzaamheden variĂŤren van productieassistent bij een theatergezelschap tot impresariaatmedewerker of programmeur bij evenementen en festivals. Wie wil kan zich ontwikkelen tot zelfstandig ondernemer en een eigen bedrijfje starten. Als front office medewerker / receptionist (niveau 3) ben je werkzaam in hotels, horeca en recreatie. Je bent het eerste contact met de gasten, die vaak van over de hele wereld komen. Je maakt dus veel gebruik van je taalvaardigheid in Engels en nog een moderne vreemde taal. Je ontvangt de gasten, checkt hen in en uit, beantwoordt de meest uiteenlopende vragen en behandeld klachten van uiteenlopende aard. Kortom een spin in het web in een commercieel en dienstverlenende setting met vaak internationaal karakter! De Front Office Manager (niveua 4) verricht zijn werkzaamheden in hotelbedrijven met een zelfstandig opererende afdeling Front Office. Naast

69


Naam

Pedagogisch Werk & Onderwijs Allround Grimeur

Artiest Music Production

Beschrijving (luxe) hotelbedrijven vind je de Front Office Manager ook bij recreatieparken, campings en bijvoorbeeld sportparken. De aard en de feitelijke inhoud van het beroep hangt af van de bedrijfsformule.Het is belangrijk dat je gastvrij bent. Typerend voor jouw beroepshouding is, dat je gericht bent op commerciĂŤle effectiviteit: je bent dus gastgericht en marktgericht, hebt inzicht in bedrijfsorganisatie en bent organisatiebewust. De Front Office Manager is een leidinggevende.

Heb je een creatieve geest en heb je feeling met de wereld van theater en fotografie, televisie en film? Dan is het beroep van grimeur voor jou de kans om als zelfstandig ondernemer in die wereld aan de slag te gaan. Als grimeur werk je namelijk zelfstandig binnen een artistiek team.Als grimeur kun je de ene dag op een filmset staan, en de andere dag in een fotostudio of de schminkkamer van een theater. Je kunt gaan werken bij een theater-, opera en of musicalproductie, in een foto- of filmstudio of bij nationale en internationale evenementen. Zoek je een uitdaging en is het geen probleem om te werken buiten 'normale' werktijden en onder niet altijd 'normale' omstandigheden? Dan is het beroep van Allround Grimeur zeker iets voor jou! In dit vak is het belangrijk dat je creatief en flexibel bent. Je moet ondernemend, klantgericht en dienstverlenend zijn en goed zelfstandig als in teamverband kunnen werken. Als Music Producer ben je verantwoordelijk voor de muziek! Je maakt muziek voor film, een theaterstuk, reclame, videogames, DJ's, etc. Na afronding van de opleiding Music Production weet jij hoe je jouw eigen muziek produceert, opneemt en hoe je dit verkoopt! Ook bouw je tijdens de opleiding een bijzonder netwerk op voor je toekomstige werk en leer je samenwerken met muzikanten en met talenten van andere artistieke opleidingsrichtingen. Music Production is een onderdeel van de opleiding Uitvoerend Muzikant, maar volgt daarbinnen een eigen programma. Tijdens deze opleiding houd je je bezig met muziekproductie en -compositie, opnemen en mixen in een

70


Naam

(bedrijfs) Autotechniek

(bedrijfs) Autotechniek

Carrosserietechniek

Beschrijving professionele muziekstudio, geluidstheorie, de hedendaagse muziekindustrie en met de bijbehorende muziekcultuur. Coaching krijg je van docenten die rechtstreeks uit het werkveld komen, aangevuld met extra workshops en seminars van professionals uit de 'industry'. Daarnaast zijn Engels, Nederlands, rekenen / ondernemerschap en burgerschapsvaardigheden een belangrijk onderdeel van deze mbo 4-opleiding. Tenslotte leer je ook hoe je jezelf kunt presenteren en verkopen in het werkveld en bouw je een goed netwerk voor de toekomst op. Tijdens de opleiding wordt middels stages en projecten volop samengewerkt met het werkveld en met de andere kunstopleidingen (Theater, Muziek, Dans en Cultureel Organisator) van deze locatie. Ken jij de motoren van vrachtwagens en auto's van binnen en van buiten? En weet je hoe elektronica in elkaar zit? Dan ben je een goede (Bedrijfs) autotechnicus! Je werkt in een werkplaats met vrachtwagens of auto's. En soms ook langs de weg, als er reparatie nodig is. Je werkt zelfstandig, maar wel in een team. Wat doe je zoal? Je verzorgt onderhoudsbeurten. Denk bijvoorbeeld aan het controleren en vervangen van banden, de uitlaat, de accu en remmen. Je vult en ververst vloeistoffen. Je stelt onderdelen bij of vervangt ze. En je maakt bedrijfsauto's afleverklaar. En dat is nog niet alles! Je assisteert bij keuringen en inspecties. Je werkt in werkplaatsen van (bedrijfs)autobedrijven. Soms werk je op locatie. Je doet zelfstandig de onderhoudsbeurten, diagnoses en reparaties waar méér bij komt kijken. Als een truck of auto een lastige storing vertoont dan rust jij niet voordat je die hebt opgespoord en verholpen. Zowel de klanten als je collega's kunnen 100% van je op aan. Je monteert (elektronische) accessoires, repareert en vervangt onderdelen én je doet aanpassingen aan een truck of auto. Je hebt veel te maken met elektronica en testers waarmee je meet. Je werkt voorzichtig, veilig en nauwkeurig met speciale gereedschappen en apparatuur. Dat is je tweede natuur! Als autoschadehersteller vervang je allerlei auto-onderdelen, je last plaatwerk en deukt beschadigd materiaal uit. De autospuiter begint waar het werk van de schadehersteller ophoudt. Is de auto hersteld, dan brengt de autospuiter hem

71


Naam

Tweewielertechniek

Luchtverkeersleider Dier en gezondheidszorg

Hippische bedrijfskunde

International Food Business

Beschrijving weer in de juiste vorm en kleur. Schuren, plamuren en spuiten, daar houd jij je mee bezig. Je moet kleuren kunnen herkennen en erg precies kunnen werken, want het resultaat is een auto die de werkplaats weer glanzend verlaat. Wil je alles weten over de techniek van fietsen, scooters en motoren, houd je van lekker sleutelen aan deze tweewielers en vind je het leuk om klanten hierover te adviseren? Ga tweewielertechniek studeren. Je kunt dan aan de slag in een kleine fietsenzaak, of juist bij een groter bedrijf. Je kunt in je eentje een werkplaats beheren of juist in teamverband werken. Maar waar je ook werkt, met een baan in de tweewielertechniek houd je heel Nederland in beweging! Opleiding tot luchtverkeersleider Tijdens deze studie komen alle processen die te maken hebben met huisdieren in de maatschappij aan de orde (voeding, welzijn, gedrag en ethiek), maar ook de bedrijfskundige aspecten (marketing, innovatie en kwaliteitszorg) komen aan bod.

Profiel: je bent ge誰nteresseerd in dierwelzijn en kwaliteitszorg je kunt goed met mensen omgaan je bent creatief en flexibel Een bedrijfskunde studie met een specialisatie op de paardensector. Profiel: je bent ge誰nteresseerd in economie paarden zijn voor jou meer dan een hobby Deze studie richt zich op de agri- en foodbusiness en dan vooral de voedingsmiddelenbranche gericht op de Europese en Noord-Amerikaanse markt. Profiel: je bent internationaal gericht

72


Naam

Natuur, Economie & Leefomgeving (locatie Almere)

Toegepaste Biologie (Locatie Almere)

Beschrijving je bent geïnteresseerd in verschillende culturen je wilt meer weten over de voedingsmiddelenbranche en hoe je deze kunt beïnvloeden Een studie gericht op de toekomst, die je voorbereidt om bij te dragen aan de ontwikkeling van een duurzame stad.

Profiel: je bent geïnteresseerd in mens en natuur je bent geïnteresseerd in voedsel- en energievoorziening je bent graag buiten je bent ondernemend Tijdens deze studie staan de natuur en de mensen centraal, zonder daarbij de economische en ecologische mogelijkheden uit het zicht te verliezen. Profiel: je bent geïnteresseerd in natuur en dierwelzijn je bent graag buiten je bent ondernemend

Tuin- en akkerbouw

Voeding en gezondheid

Tijdens de studie sta je midden in de praktijk en je krijgt veel ruimte om je te ontwikkelen op specifieke vakgebieden als bijvoorbeeld: plantenveredeling, gewasbescherming of bodemkunde.

Profiel: je bent geïnteresseerd in de teelttechnische en financiële kant van de tuin- en akkerbouw je bent internationaal gericht Wat kan voedsel voor positieve invloeden hebben op de mens en zijn omgeving? Hoe signaleer je trends op het gebied van voeding, hoe verken je de markt en hoe vertaal je nieuwe kansen naar innovaties? Tijdens de studie

73


Naam

Interieur Decoratie Exterieur Medewerker Produktpresentatie Ruimtelijke Presentatie en Communicatie niv. 4

Schilder

Signmaker

Stand- en Decorbouwer

Psychology & Technology

Beschrijving Voeding en gezondheid krijg je hier de antwoorden op. Profiel: je hebt interesse in voedsel en vindt de gevolgen daarvan voor de mens interessant je kunt goed met mensen om gaan je gebruikt je creativiteit en stelt je ondernemend op Tijdens de opleiding Interieur Decoratie Exterieur leer je in vier jaar kleur- en interieuradviezen te maken voor het optimaliseren van woon- en werkruimtes. Tijdens de opleiding Medewerker Productpresentatie leer je in twee jaar alles over styling voor het presenteren van merken, producten en diensten. Tijdens opleiding Vormgever Ruimtelijke Presentatie en Communicatie leer je in vier jaar de styling ontwikkelen voor events, tv-, video en fotoproducties, party's, fashion shows en (web)shops. Tijdens de opleiding Schilder leer je in twee jaar schilderwerk en wandbekleding toe te passen op hout, metaal, kunststof en beton. Ook leer je spuiten, beletteren, glaszetten en alles over metaalbescherming. Tijdens de opleiding Signmaker leer je in twee jaar het produceren en aanbrengen van signing op media in de buitenruimte, zoals bijvoorbeeld gevelbelettering. Tijdens de opleiding Stand- en Decorbouwer leer je in twee jaar stands en decors aan te kleden voor beurzen en events in binnen- en buitenland. Je krijgt les in basistechnieken systeembouw, houtbewerking, schildertechniek, stofferen en beletteren. Bij Psychology & Technology leer je hoe mensen omgaan met techniek en hoe je psychologische kennis kunt inzetten om technologie bruikbaar te maken. Om technologie goed te laten aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de gebruikers, moet je veel van techniek weten, maar ook van mensen. Als je weet hoe mensen denken, handelen, voelen, waarnemen en beslissingen nemen kun je deze kennis gebruiken om te begrijpen hoe mensen met techniek omgaan. Met jouw kennis van zowel psychologie als techniek kun je nieuwe toepassingen bedenken die aansluiten op de wensen en mogelijkheden van gebruikers, zoals motiverende revalidatietechnologie,

74


Naam

Sustainable Innovation

Technische Bedrijfskunde

Beschrijving sociale robots, of brein-computer interfaces. Na je afstuderen kun je bijvoorbeeld terechtkomen in functies als gebruikersonderzoeker of adviseur in het gebruik van technologie. Maar ook kun je aan de slag als projectleider, quality manager, coĂśrdinator van Research & Development-projecten en Interaction Designer. Of je wordt onderzoeker bij bedrijven als Philips, Essent en DAF, bij instellingen als TNO of bij de overheid. Bij Sustainable Innovation bestudeer je duurzame innovaties vanuit de technische, economische en sociale wetenschappen. Bij het invoeren van nieuwe duurzame technologieĂŤn in de maatschappij, bijvoorbeeld in de energievoorziening en de gebouwde omgeving, zijn altijd meerdere actoren betrokken: de overheid, het bedrijfsleven, maatschappelijke groeperingen, kennisinstellingen en ook de consument. Bij Sustainable Innovation kijk je vanuit deze verschillende actoren naar een vraagstuk gericht op een duurzame samenleving. Daarnaast leer je recente ontwikkelingen en discussies over duurzaamheid te plaatsen in een langetermijnperspectief en komt aan bod hoe Nederlandse ontwikkelingen zich verhouden tot internationale ontwikkelingen. Na je afstuderen heb je kennis van techniek, sociale wetenschappen en economie. Je kunt aan de slag in het bedrijfsleven, bij adviesbureaus of bij de overheid. Voorbeelden van functies zijn: consultant strategic innovation, energy manager, beleidsmedewerker of adviseur milieubeleid, universitair docent, projectmanager Business Development, zelfstandig ondernemer of consultant energie en duurzame ontwikkeling. Technisch bedrijfskundigen willen de productie van een bedrijf verhogen, de kwaliteit verbeteren en de processen stroomlijnen. Kortom: de organisatie beter laten functioneren. Bij Technische Bedrijfskunde in Eindhoven leer je integrale analyses van bedrijfsprocessen maken. Van productieprocessen waarbij je de goederenstroom volgt van grondstof tot eindproduct, van productontwikkelingsprocessen, van informatieprocessen, of bijvoorbeeld van personele processen waarbij je de inzet van mensen onder de loep neemt. Je maakt hierbij gebruik van kennis op het gebied van o.a. logistiek, economie, organisatiekunde, informatiesystemen, kwaliteit en arbeids- en

75


Naam

Educatie en kennismanagement groene sector

Beschrijving organisatiepsychologie, ondersteund door je kennis van wiskunde en je vaardigheden wat betreft onderzoeken en ontwerpen. Meteen vanaf het eerste jaar worden hoorcolleges afgewisseld met werkcolleges, groepswerk en opdrachten. Je werkt dus al direct samen met je medestudenten aan een project. Na je afstuderen kun je in een breed beroepenveld aan de slag omdat je veelzijdig bent opgeleid en je met verschillende specialisten kunt samenwerken. Denk aan allerlei management- of adviesfuncties waarin organisatorische en technische processen een rol spelen. Voorbeelden van functies zijn: logistiek planner, manager ICT, technisch bedrijfskundig adviseur, organisatieadviseur, kwaliteitsmedewerker of projectleider productvernieuwing. Ben je op zoek naar een studie en een hogeschool die je de mogelijkheid geven om je eigen grenzen te ontdekken? Ben je ge誰nteresseerd in alles wat te maken heeft met leren en ontwikkelen, menselijk gedrag, relaties tussen mens en natuur, ecosystemen en duurzaamheid? Stoas Wageningen | Vilentum Hogeschool is een unieke, kleinschalige kennisinstelling gericht op het groene onderwijs en de groene sector. Kennisoverdracht staat hierbij centraal. Stoas Wageningen heeft een breed opleidingsaanbod. Wij bieden een Bacheloropleiding met 11 studierichtingen: Argotechniek, Bloemsierkunst, Groen Zorg & Onderwijs, Natuur & Communicatie, Paardenhouderij, Paardensport, Recreatie- & Gezelschapsdieren, Tuinbouw/Akkerbouw, Tuin & Landschap, Veehouderij en Voeding.

76

Opleidingen  
Opleidingen  

Opleidingen met korte beschrijving

Advertisement