Page 1

30 000 EUR

+Hospitality

Košice, tenisový areál Anička

11. -16. 6. 2012


VÝHODNÉ CENY ELEKTRINY, KTORÉ SI ZAMILUJETE


Príhovor primátora mesta Košice

Vážení športoví priatelia, Košice sú ako budúce Európske hlavné mesto kultúry 2013 aj mestom športu, ktorý Košičania milujú. Všeobecne sa o nich vie, že patria medzi najlepších športových fanúšikov na Slovensku. Tenisový turnaj KOŠICE OPEN je jedným z tých podujatí, ktoré neodmysliteľne patria do športového kalendára Košíc aj preto, že sa stali jedným z najnavštevovanejších. Za to patrí vďaka agilným organizátorom a podpore sponzorov, ktorí majú zásluhu na tom, že turnaj KOŠICE OPEN sa radí už niekoľko rokov medzi najprestížnejšie tenisové podujatia na Slovensku. Je veľkým úspechom, že košický sviatok tenisu patrí do seriálu tenisových turnajov Challenger Tour ATP, ktorý umožní vidieť v našom meste v akcii viacerých zaujímavých hráčov z celého sveta. Prajem účastníkom, organizátorom a divákom KOŠICE OPEN 2012, aby i tento ročník vyšiel podľa ich predstáv. Verím, že aj v tomto roku budú sprevádzať zaujímavé a kvalitné duely plné tribúny tenisového areálu na košickej Aničke. Želám veľa športového šťastia, úspechov a spokojnosti! Richard RAŠI


Mesto k ontrastov a v zrušujúcich o bjavov. Mesto kontrastov vzrušujúcich objavov. Druhé najväčšie mesto Slovenskej republiky y,, m e t r o p o l a v ý c h o d n é h o Slovenska. Miesto, Miesto, k de s av ýchod s pája s o Slovenska. kde sa východ spája so západom, minulosť prelína so súčasnosťou. súčasnosťou. TOP PODUJATIA PODUJATIA 2 012 TOP 2012 Dni mesta mesta K ošice | Košická Košická n oc m úzeí a galérií galérií Dni Košice noc múzeí se tthe he C ity Festival Festival | K ošice Rosé Rosé Fest| Fest| | U Use City Košice Festival Konvergencie Konvergencie | K ošické IImaginácie maginácie | Festival Košické Balónová ffiesta iesta | Bitka Bitka p ri Rozhanovciach Rozhanovciach | Balónová pri Košice Gurmán Gurmán Fest Fest | Cassovia Cassovia folkfest folkfest | Košice Festival židovskej židovskej kkultúry ultúry | A ndy W arhol v Festival Andy Warhol u liciach K ošíc | L eto v parku parku | G alakoncert 2 v1 uliciach Košíc Leto Galakoncert 2v1 s Prahou Prahou | K ošické slávnosti slávnosti vína vína | N uite Košické Nuite b lanché – B noc | M aratón mieru mieru – najstarší najstarší iela noc blanché Biela Maratón E u r ó p e | Jazzové J a z z o v é festivaly f e s t i v a l y | Festival Festival v Európe sakrálneho umenia umenia | K ošické V ianoce sakrálneho Košické Vianoce The city city iis s full full o contrasts a nd offers offers The off contrasts and exciting d iscoveries! The The second second llargest argest exciting discoveries! town of of S lovakia, the the m etropolis o astern town Slovakia, metropolis off E Eastern Slovakia. A place place w here e ast m eets west, west, Slovakia. where east meets where tthe he past past merges merges with with the the p resent. where present. T OP EVENTS EVENTS 2012 2012 TOP K osice C ity D ay | K osice M useum’s Night Night | U se Kosice City Day Kosice Museum’s Use tthe h e City City F e s t i v a l | Kosice K o s i c e Rose R o s e Fest Fest | Festival C onvergence Festival Festival | Kosice Kosice Imaginations Imaginations | Convergence B alloon F iesta | Battle Battle o Rozhanovce | Kosice Kosice Balloon Fiesta off Rozhanovce F ood Festival Festival | C assovia Folkfest Folkfest | Festival Festival o Food Cassovia off JJewish ewish C ulture | Andy Andy W arhol in in the the streets streets of of Culture Warhol K osice | Summer Summer iin n P ark | Galaconcert Galaconcert 2 in1 Kosice Park 2in1 w ith Prague Prague | K osice Wine Wine Festival Festival | N uite with Kosice Nuite B lanche – White White N ight | International International Peace Peace Blanche Night Marathon – the the oldest oldest in in E urope | JJazz azz F estival Marathon Europe Festival | Religious Religious Art Art F estival | Kosice Kosice Christmas Christmas Festival

www.visitkosice.eu www.visitkosice.eu

N Návštevnícke ávštevnícke c centrum entrum Košice Košice | K ošice V Košice Visitor isitor C Centre entre Hlavná Košice | v visit@visitkosice.eu isit@visitkosice.eu | + +421 421 5 55 56 625 25 8 8888 888 Hlavná 59, 59, Košice


Protecting ourselves and our families

www.usske.sk


Branislav STANKOVIČ

Jubileu by pristala čerešnička na torte Ubehlo to. Pred desaťročím som dostal impulz od Tomáša Chreneka, predsedu dozornej rady Třineckých železiarní a s jeho podporou sme v roku 2002 v Bratislave a Košiciach usporiadali turnaje kategórie futures s 15-tisícovou dotáciou. Počas košického turnaja sa zrodil nápad pokračovať ďalší rok podujatím challengerovej série ATP. V naštartovaní mi vtedy pomohli bývalí funkcionári TK Anička, ktorí mali z rokov 1993 – 98 skúsenosti zo šiestich ročníkov VSŽ Slovak Open. Začali sme roku 2003 turnajom s názvom Steelers Cup a dotáciou 25-tisíc dolárov + H. Od roku 2008 sa náš turnaj volá Košice Open a má dotáciu 30-tisíc eur + H. Takže teraz sa stretávame na jubilejnom, desiatom ročníku košického challengeru, ktorý si získal pevné miesto v kalendári ATP. Vďaka našim partnerom má kvalitné hospitality a jeho atmosféru zdobí nadšenie obetavých východniarov, ktorí každoročne pomáhajú pri jeho organizácii. Teší ma, že na čele Košice Open v úlohe riaditeľa stojí po mojom boku Miloslav Mečíř, olympijský šampión a najúspešnejší hráč slovenskej tenisovej histórie. To dáva turnaju punc svetovosti. Miloš sa v Košiciach stretáva s ľuďmi, ktorí ho poznajú nielen ako bývalého úspešného profesionála, ale aj ako kapitána slovenského daviscupového tímu, ktorý roku 2005 doviedol až do finále tejto najprestížnejšej tenisovej tímovej súťaže. Pre ATP i partnerov nášho challengeru je jeho účasť v turnajovom zázemí zárukou, že podujatie bude mať opäť vysokú úroveň. Všetci víťazi Košice Open z minulých rokov boli alebo sú hráčmi svetovej stovky. Robil som si štatistiku, podľa ktorej bezmála polovica košických účastníkov bola v  počítači v  stovke. Najväčšie mená však nenájdeme medzi víťazmi. V  Košiciach v uplynulých rokoch hrali Čech Jiří Novák, kedysi piaty hráč sveta, tenisti TOP 10 Cyperčan Marcos Baghdatis a Srb Janko Tipsarevič, náš Dominik Hrbatý, niekdajšia svetová dvanástka, Lotyš Ernests Gulbis a iní. Rok čo rok si okrem obligátneho dobrého počasia, účasti dobrých hráčov a kvalitného tenisu želám, aby dvojhru v Košiciach vyhral domáci hráč. To sa zatiaľ nikomu nepodarilo. V jubilejnom ročníku by to bola ozajstná čerešnička na torte!

Branislav STANKOVIČ, výkonný riaditeľ turnaja


KOŠICE OPEN 11. – 16. JÚNA 2012

DOTÁCIA:

TURNAJ CHALLENGEROVEJ SÉRIE ATP

TA Anička Košice, Kostolianska cesta, Košice

Čestné predsedníctvo turnaja:

PROGRAM - KVALIFIKÁCIA:

Richard RAŠI

30 000 EUR + H

DEJISKO:

9. – 10. júna 2012

poslanec Národnej rady SR, primátor mesta Košice

HLAVNÁ SÚŤAŽ: 11. – 16. júna 2012 1. kolo: 11. - 12. júna 2. kolo: 13. júna štvrťfinále: 14. júna semifinále: 15. júna finále: 16. júna

Renáta LENÁRTOVÁ od 13.00 h od 13.00 h od 13.00 h od 13.00 h od 14.00 h

POVRCH: antuka LOPTY: Tretorn SERIE + ORGANIZÁTOR:

námestníčka primátora mesta Košice

Ján JAKUBOV námestník primátora mesta Košice

Thomas Jan HEJCMAN predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Východoslovenská energetika, a.s.

TeniSta s. r. o., Tomášikova 10/F, Bratislava

GARANT PODUJATIA: TeniSta s. r. o.

Program:

RIADITEĽ TURNAJA: Miloslav Mečíř

TECHNICKÝ RIADITEĽ:

9. – 15. júna (15.00 – 18.00) Detský minitenis v Auparku, autogramiáda športovcov a charitatívny program

Branislav Stankovič 13. júna

SUPERVISOR:

Players party

Stéphane Crétois (Francúzsko)

EMPAJROVÍ ROZHODCOVIA: Grzegorz Wójcik (Poľsko), Martin Babik, Michal Varmus, Andrej Slezák, Samuel Javornický, Monika Lešniaková (všetci Slovensko)

Vedúca čiarových rozhodcov: Bibiana Legnavská

14. júna Casino Night 15. júna Golfový turnaj VIP, stretnutie s finalistami turnaja 16. júna od 9.30 – Tenisový turnaj VIP, detský minitenis v areáli Anička

Vedúci zberačov: Ján Jantošovič

HLAVNÝ TURNAJ: 32 KVALIFIKÁCIA: 32

Koľko bodov a aké prémie sú v Košiciach?

Dotácia turnaja: 30 000 EUR + H Rozdelenie odmien v EUR Dvojhra Víťaz Finalista Semifinalisti Štvrťfinalisti Osemfinalisti 1. kolo 8

Košice Open 2012

Štvorhra (pre pár) 4300 2500 1500 875 530 310

Víťazi Finalisti Semifinalisti Štvrťfinalisti 1. kolo

Body do rebríčka za dvojhru 1900 1100 650 400 200

Víťaz Finalista Semifinalisti Štvrťfinalisti Osemfinalisti 1. kolo

80 48 29 15 6 0


Jozef HOMOLA

Tenis je najlepšia inšpirácia Desať rokov je tvorcom plagátu košického turnaja akademický maliar Jozef Homola. „Roky sa poznáme z dvorcov, tak som ho oslovil,“ hovorí turnajový šéf Branislav Stankovič. „Motivoval ma parížsky Roland Garros, kde je každoročne iný plagát. Prvých päť rokov sme sa v Košiciach držali jedného motívu, menili sme len farby. Ale ďalších päť ročníkov je vždy iný plagát.“ Jozef Homola (53) hrával tenis súťažne v mládežníckych rokoch, neskôr ho začal hrať rekreačne. Predčasom si zahral aj ligu vekovej kategórie 45+. V sezóne je aspoň tri razy v  týždni na kurtoch na bratislavských Zlatých pieskoch. „Pri tvorbe plagátu sa inšpirujem výlučne tenisom, volím výtvarnú skratku, snažím sa vždy zachytiť iný pohyb,“ hovorí akademický maliar Jozef Homola. Čierno-biela kresba z jeho dielne putuje do grafického štúdia. „Tam už môj návrh dotvoria, farebné variácie sú nekonečné,“ dodáva akademický maliar Jozef Homola. Od plagátu sa potom odvíja titulná stránka bulletinu i  pestré tričká, ktoré sú vždy vďačným turnajovým suvenírom.


Art Grand Slam

v Košiciach

Súčasťou košického turnaja sú každoročne charitatívne akcie, z ktorých výťažok organizátori dávajú vždy na dobrú vec. Všetky rakety, ktoré do dražby venovali Novak Djokovič (2007), Daniela Hantuchová (2008), Miloslav Mečíř (2009), Ivan Lendl (2010) a Dominik Hrbatý (2011), sa vydražili za pekné peniaze a tie pomohli predovšetkým deťom. „Tohto roku v rámci známej aktivity Úsmev ako dar chceme náš výťažok venovať centru pre obnovu rodiny Dorka Košice,“ uviedol šéf turnaja Branislav Stankovič. Z jeho iniciatívy sa tohto roku rozširuje kolekcia dražených predmetov. Vlani to boli dresy i tričká legendárnych tenistov, Hrbatého raketa, tohto roku to budú obrazy, ktoré vznikli zo spolupráce výtvarníka Juraja Králika s 58-násobnou grandslamovou šampiónkou Martinou Navrátilovou. Ich obrazy vznikali zachytávaním momentu, keď tenisová loptička z rakety Navrátilovej dopadá na podklad a zanecháva stopu. Projekt, ktorý sa zrodil pred tuctom rokov a výtvarník ho nazval Art Grand Slam, dvojica predstavila aj na Slovensku roku 2005 v čunovskej galérii Danubiana. O rok neskôr i v Prahe, potom v Paríži na Roland Garros, kde výstavu dokonca predĺžili a za šesť mesiacov ju videlo 40 000 ľudí. Veľkorozmerné plátna, ktoré vznikli farebnými odtlačkami tenisových loptičiek, videli v Londýne, New Orleanse, Perthe, Hongkongu. Diela začali aj predávať, niektoré obrazy sa stali súčasťou charitatívnych projektov. Jeden obraz darovali na aukcii v Atlante, kam tvorcov pozval Elton John. A štyri obrazy dvojice Králik – Navrátilová sa budú dražiť v Košiciach.


2003: Martin Vassallo Arguello

2004: Peter Luczak

2005: Razvan Sabau

2006: Nicolas Devilder

2011: Simon Greul

VÍŤAZI Vlaňajšiemu víťazovi Košice Open Simonovi Greulovi z Nemecka sa podarilo turnaj vyhrať na štvrtý pokus. Roku 2003 bol v druhom kole, o tri roky neskôr v semifinále, v roku 2008 opäť vypadol v  druhom kole, ale pred rokom mu to vyšlo! Zaradil sa medzi najčastejších účastníkov turnaja podobne ako španielsky antukár Rubén Ramírez Hidalgo, víťaz z roku 2010. Medzi singlovými víťazmi v doterajších deviatich ročníkoch košického turnaja chýba domáci hráč. Nikomu zo Slovákov sa nepodarilo ani len prebojovať do finále. Roku 2004 bol v semifinále Michal Mertiňák a 2007 Martin Kližan. Na Aničke sa najviac darilo Francúzom – až traja získali prvenstvo. Vo štvorhre v piatich ročníkoch slávili úspech slovenskí tenisti. V Košiciach sa darilo Igorovi Zelenayovi, ktorý deblovú trofej získal s Čechom Luxom roku 2005 a  roku 2008 s Poliakom Bednarekom. Filip Polášek vyhral po boku Čecha Rosola roku 2007, raz sa tešil aj Viktor Bruthans. Roku 2010 oslavovali zisk trofeje Miloslav Mečíř ml. s Marekom Semjanom. Double - v jednom roku víťazstvo v dvojhre i štvorhre – vybojovali dvaja hráči: Austrálčan Peter Luczak (2004) a Nemec Simon Greul (2011). Oba tituly z Košíc – singlový i deblový - má i Čech Lukáš Rosol, pravda z rôznych rokov. Štvorhru vyhral roku 2007 a o rok neskôr aj dvojhru. Najvyššie postavenie v rebríčku z účastníkov doterajších ročníkov košického turnaja dosiahol v kariére Čech Jiří Novák (5.), Cyperčan Marcos Baghdatis sa vyšplhal na 8. miesto, Dominik Hrbatý bol 12.

DOTERAJŠÍ KOŠICKÍ VÍŤAZI: FINÁLE DVOJHRY V KOŠICIACH 2003 - 2011 ▲

2007: Jeremy Chardy

2008: Lukáš Rosol

2009: Stéphane Robert

2010: Rubén Ramírez-Hidalgo

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Martin Vassallo-Arguello (Arg.) - Hermes Gamonal (Čile) 6:3, 6:3 Peter Luczak (Austr.) - Janko Tipsarevič (Srb.) 7:5, 7:5 Razvan Sabau (Rum.) - Adam Chadaj (Poľ.) 6:1, 6:2 Nicolas Devilder (Fr.) - Gorka Fraile (Šp.) 6:0, 6:1 Jérémy Chardy (Fr.) - Denis Gremelmayr (Nem.) 4:6, 7:6(5), 6:4 Lukáš Rosol (ČR) - Miguel Ángel López Jaén (Šp.) 7:5, 6:1 Stéphane Robert (Fr.) – Jiří Vaněk (ČR) 7:6(5), 7:6(5) Rubén Ramírez-Hidalgo (Šp.) - Filip Krajinovič (Srb.) 6:3, 6:2 Simon Greul (Nem.) - Victor Crivoi (Rum.) 6:2, 6:1

VÍŤAZI 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

ŠTVORHRY V KOŠICIACH 2003 - 2011 Stephen Huus, Myles Wakefield (Austr./JAR) Devin Bowen, Peter Luczak (USA/Austr.) Petr Luxa, Igor Zelenay (ČR/SR) Viktor Bruthans, Pavel Šnobel (SR/ČR) Filip Polášek, Lukáš Rosol (SR/ČR) Tomasz Bednarek, Igor Zelenay (Poľ./SR) Ruben Ramirez Hidalgo, Santiago Ventura (Šp.) Miloslav Mečíř. ml, Marek Semjan (SR) Simon Greul, Bastian Knittel (Nem.)


Doprajte si dokonalý RELAX pre telo aj dušu www.hotelkontakt.sk

Rodinná Dovolenka

Wellness Pobyty

Romantické Balíčky

Vitálny svet 9 druhov sáun, bazén, jaccuzi bar s vírivkami, THALASSO & SPA, bowling, detský kútik, multifunkčné športové ihrisko, grill párty v drevenej kolibe

Vysoké Tatry - Stará Lesná

Vysoké Tatry - Stará Lesná Web: www.hotelkontakt.sk, Tel.: + 421 52 4468 185, Mobil: + 421 902 868 768, E-mail: reception@hotelkontakt.sk


www.golf-alpinka.sk


Košice Open

Šéfovia turnaja Miloslav Mečíř a Branislav Stankovič pri dražbe trička legendárneho Björna Borga, v ktorom Švéd hral proti Lendlovi na ostravskej exhibícii 2010. Mečíř stanovil vyvolávaciu cenu 1000 eur, a keďže nik vyššiu neponúkol, tričko vydražil olympijský šampión pre seba.

Simon Greul, víťaz dvojhry Košice Open 2011, medzi šarmantnými Slovenkami

Branislavovi Stankovičovi sa podarilo vydražiť raketu, ktorú venoval Dominik Hrbatý, za 1200 eur

MUDR. Ľudmila Podracká prevzala symbolický šek od Branislava Stankoviča na nákup zdravotníckeho zariadenia pre košickú detskú nemocnicu

Aktéri finále štvorhry – zľava víťazní Nemci Bastian Knittel, Simon Greul a finalisti z Argentíny Facundo Bagnis, Eduardo Schwank

Dominik Hrbatý bol vlani zo Slovákov najlepší, vo štvrťfinále ho zdolal Rumun Crivoi 18

Košice Open 2012


2011

2011vo fotografiách

Všetci žijú s turnajom

Primátor Košíc Richard Raši a námestníčka primátora Renáta Lenártová v spoločnosti Miloslava Mečířa

Dôsledná kontrola pred zápasom

Minitenis v meste láka malých hráčov a veľkých divákov

Victor Crivoi z Rumunska, minuloročný finalista, bol na Košice Open po druhý raz

Turnaj VIP patrí tradične do programu Košice Open a teší sa veľkej obľube. Snímka je z dekorácie najúspešnejších.

Golf tradične patrí do programu Košice Open


Motor-Car Bratislava, s.r.o., Tuhovská 5, tel.: 02/49 29 45 55, e-mail: info@mercedes-benz.sk; Motor-Car Bratislava, s.r.o., Hodonínska 7, tel.: 02/49 29 43 99, e-mail: info.lamac@motor-car.sk; Motor-Car Bratislava, s.r.o., Panónska cesta 31, tel.: 02/68 29 41 11, e-mail: info.panonska@motor-car.sk MOTOR – CAR Košice s.r.o., Dopravná 5, 040 01 Košice, +421 55 7982 101, kosice @motor-car.sk, www.mercedes-benz.sk


TeniSta s.r.o. ďakuje ďalším partnerom:


KOŠICE OPEN 2012 MEDIÁLNE PODPORILI


Slovenskí hráči na

KOŠICE OPEN 11. – 16. JÚNA 2012 Slováci v Košiciach

Dominik HRBATÝ

V hlavnom turnaji štartovalo na košickom turnaji 16 slovenských tenistov, z nich dvom – Martinovi Kližanovi a Michalovi Mertiňákovi – sa podarilo dostať najďalej, do semifinále. Medzi štvrťfinalistami boli ďalší Dominik Hrbatý, Lukáš Lacko, Pavol Červenák a Miloslav Mečíř ml.

Dominik Hrbatý (nar. 4. januára 1978 v Bratislave) hrá na challengeri v  Košiciach deviaty raz. Pravda, v rokoch 1993 – 98 išlo o  challenger VSŽ Slovak Open, predchodcu súčasného turnaja. Dominik je tenisovým profesionálom od roku 1996. Roku 2010 oznámil, že chce ukončiť kariéru, v ktorej získal 6 turnajových titulov na okruhu ATP a roku 1999 dosiahol najlepší grandslamový výsledok – v Paríži na Roland Garros bol v semifinále. V súčasnosti hrá už len ligy v zahraničí, ale aj najvyššiu slovenskú súťaž, v ktorej natiahol ako hráč Slovana šnúru svojich víťazných extraligových zápasov na 53. V deviatej stovke svetového rebríčka ho držali body z minuloročných Košíc. V januári ale ešte hral na turnaji v Aucklande, kam ho pozvali komentovať do televízie. Nastúpil v kvalifikáci a v prvom kole na prekvapenie vyradil Španiela Ribu, 89. hráča sveta. V druhom potom prehral s domácim Sitakom.

1. ročník, 2003 V hlavnom turnaji štartovali 4 hráči, Sebök a Beljajev vypadli v 1. kole, Švarc a Mertiňák boli v druhom kole

2. ročník, 2004 Z troch Slovákov Lacko a Beljajev vypadli v 1. kole, Mertiňák prehral až v semifinále

3. ročník, 2005 Zo 6 Slovákov v hlavnom turnaji boli Švarc a Lacko v 2. kole, Bruthans, K. Čapkovič, Zelenay, Beljajev vypadli v prvom

4. ročník, 2006 Z troch Slovákov bol Lacko vo štvrťfinále, Bruthans v 2. kole, Mečíř ml. vypadol v prvom

5. ročník, 2007 V hlavnom turnaji bolo 5 Slovákov, Mečíř ml., Durdík, Semjan vypadli v 1. kole, Červenák bol vo štvrťfinále, Kližan v semifinále

6. ročník, 2008 V hlavnom turnaji 7 Slovákov, Lacko, Daniš, Semjan, K. Čapkovič vypadli v prvom kole, Mečíř ml. v 2. kole, Červenák, Hrbatý vo štvrťfinále

7. ročník, 2009 V hlavnom turnaji 5 Slovákov: Semjan, K. Čapkovič vypadli v 1. kole, Hrbatý a Mečíř ml. v druhom kole, Kližan vo štvrťfinále

8. ročník, 2010 V hlavnom turnaji 4 Slováci: Kližan, Martin a Semjan vypadli v 1. kole, Mečíř ml. vo štvrťfinále

9. ročník 2011 V hlavnom turnaji v prvom kole vypadli Daniš, Mečíř, Martin, vo štvrťfinále bol Hrbatý 26

Košice Open 2012

Slovensko reprezentoval v Davisovom pohári v rokoch 1996 – 2009 a je držiteľom takmer všetkých rekordov (najviac celkových víťazstiev 33, najviac singlových víťazstiev 28, najviac odohraných stretnutí 26, najviac odohraných rokov v DC 14). Ako líder doviedol tím Slovenka roku 2005 do finále Davisovho pohára. Bol členom tímu Slovenska, ktorý roku 2000 vyhral Svetový pohár a je držiteľom dvoch titulov v Hopmanovom pohári s Hantuchovou a Cibulkovou. Vysoké uznanie si vyslúžil aj od médií: roku 2005 mu dali najviac hlasov v ankete športových novinárov o najúspešnejšieho športovca Slovenska. S manželkou Nelly sa vlani na Nový rok tešil z narodenia dcéry Elly. Je nositeľom štátneho vyznamenania - Radu Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne významné zásluhy v oblasti rozvoja športu. Najlepšie postavenie vo svetovom rebríčku dosiahol v októbri 2004 - 12. miesto. V kariére z odmien získal 7 miliónov dolárov, najviac zo všetkých slovenských hráčov. Hrbatý v  Košiciach: 1995 - 1. kolo, 1996 – finále, 1997 – víťazstvo, 1998 – víťazstvo, 2003 – štvrťfinále, 2008 – štvrťfinále, 2009 - 2. kolo, 2011 - štvrťfinále


Miloslav MEČÍŘ ml. Miloslav Mečíř ml. (nar. 21. 1. 1988), syn olympijského šampióna zo Soulu 1988 a slovenského daviscupového kapitána Miloša Mečířa, hráč bratislavského Slovana, bol do minulého roka hráčom NTC. Víťaz štvorhry na Košice Open 2010 bude hrať na tomto turnaji ôsmy raz, nepretržite od roku 2005, keď vypadol v kvalifikácii. Aj toho roku sa predstaví ako držiteľ voľnej karty. Roku 2010 bol vo štvrťfinále (v 2. kole vyradil Fogniniho, 81. ATP), čo je jeho najlepší košický singlový výsledok. Najlepšie postavenie v rebríčku dosiahol vlani v januári – bol 293., teraz sa drží vo štvrtej stovke. Na svojom konte má tri turnajové víťazstvá na podujatiach kategórie futures – roku 2009 v  Rakúsku, roku 2010 vo Veľkej Británii a Izraeli, kde po boku Andreja Martina vyhral aj štvorhru.

Patrik FABIAN Košický rodák Patrik FABIAN (nar. 20. 3. 1994) patrí medzi slovenské nádeje. Druhý rok je členom NTC v Bratislave, pripravuje sa pod vedením trénera Tibora Tótha. Má za sebou prípravu v USA, kde sa naučil samostatnosti a profesionálnemu prístupu. Šikovný ľavák bol začiatkom roka v  kombinovanom juniorskom rebríčku na 49. mieste, pravda, od minulého roku sa už objavuje aj na mužských turnajoch a už ho eviduje aj počítač ATP. V Košiciach bude mať ako držiteľ voľnej karty premiéru.


Slovenskí hráči na

KOŠICE OPEN 11. – 16. JÚNA 2012 Pavol ČERVENÁK Bratislavčan Pavol Červenák (nar. 1. júla 1987) bol v juniorských rokoch až do jesene 2007 v Národnom tenisovom centre. Neskôr sa pripravoval v  akadémii Borisa Borgulu na Interi a roku 2010 dostal ponuku na prípravu v Nemecku. V Kolíne ho trénuje bývalý popredný nemecký profesionál Marc-Kevin Goellner. Najvyššie v rebríčku bol Červenák na 198. mieste (december 2011), vo svetovom rebríčku juniorov bol roku 2005 dvadsiaty. Bol členom tímu Slovenska - juniorských vicemajstrov Európy 2004 (Lacko, Miklušičák). Roku 2006 sa na 100-tisícovom challengeri Tatra banka Open postaral o senzáciu, keď postúpil až do semifinále. Vlani v Stuttgarte vybojoval ako kvalifikant svoje prvé štvrťfinále na turnaji ATP – zdolal Greula, Zvereva, Hanesca. V kariére vyhral osem turnajov kategórie futures. V Košiciach roku 2006 v kvalifikácii vypadol v druhom kole, v rokoch 2007 a 2008 bol vo štvrťfinále. Od roku 2007 sa pokúša kvalifikovať na grandslamový turnaj, zatiaľ bez úspechu. V kariére zarobil na odmenách 212-tisíc dolárov.

Kamil ČAPKOVIČ Rodák z Michaloviec (nar. 2. júna 1986) žijúci v Bratislave patrí so svojimi 196 cm medzi najvyšších tenistov u nás. Po šiestich rokoch v NTC sa roku 2007 niekoľko mesiacov pripravoval vo floridskom Miami v  skupine bývalého Roddickovho trénera Tarika Benhabilesa. Mladší z  tenisových bratov Čapkovičovcov (brat Peter zanechal profesionálny tenis a  úspešne vyštudoval na univerzite v  USA) získal titul majstra Európy vo dvojhre a štvorhre (s Petrom Miklušičákom) a  bol členom víťazného tímu Slovenska na halových ME do 14 rokov. Na Roland Garros 2003 sa spolu s Gruzíncom Čichladzem dostal až do finále juniorskej štvorhry a o rok neskôr na parížskej antuke postúpil do semifinále dvojhry (prehral s  Monfilsom). V daviscupovom tíme Slovenska bol už roku 2005, ale práve v tej sezóne sa dlhodobo trápil s  ramenom, chýbal na turnajoch a  dramaticky klesol v  rebríčku (695.). Postupne sa vrátil na niekdajšie pozície, roku 2009 bol 211., najvyššie v  kariére a  toto postavenie si udržuje aj teraz. Vyhral 12 turnajov kategórie futures. Neúnavne sa pokúša kvalifikovať na grandslamových turnajoch – bol už na všetkých, vždy vypadol v prvom kole kvalifikácie, iba na Australian Open 2012 bol v druhom.

28

Košice Open 2012

Andrej MARTIN Andrej Martin (nar. 20. 9. 1989), hráč Slovana Bratislava, bol do minulého roka členom NTC. Rozhodol sa však pre samostatnú cestu, čo nie je jednoduché. V Košiciach v rokoch 2008 a 2009 vypadol vo finále kvalifikácie, predvlani dostal voľnú kartu a ako 284. hráč počítača stroskotal v prvom kole a aj vlani skončil v 1. kole. V januári 2011 už bol 160. v rebríčku, najvyššie v kariére. Siahal po hlavnom pavúku na Australian Open, ale vo finále kvalifikácie po tesnom vývoji podľahol Kanaďanovi Raonicovi. Nádejné rebríčkové postavenie nedokázal vylepšiť, ba ani udržať. V januári 2012 klesol až na 410. miesto! Znovu sa vrátil na menšie turnaje a usiluje sa získavať body. Tohto roku vyhral turnaj kategórie futures v Portugalsku, v minulosti získal tituly na piatich ďalších futuresoch a roku 2010 vyhral challenger v  uzbeckom Samarkande. Priateľ šarmantnej tenistky Chantal Škamlovej je majstrom Európy do 16 rokov vo štvorhre s Martinom Kližanom a bronzový v dvojhre na ME 2006, finalistom juniorskej štvorhry vo Wimbledone 2006 s Kližanom, vo štvorhre do 18 rokov získal s Eugenom Brázdilom bronz na ME 2007.


SPPOLOëN

E

SLOVENSKO

SPP má novú energiu, s ktorou pomôže vašim projektom. Zapojte sa aj vy a získajte podporu do 10 000 eur na projekt! Viac informácií na www.sppolocne.sk od 15. mája 2012.


Čeroz Slovensko s.r.o. sa počas svojej existencie etablovala medzi najväčšie spoločnosti v obchode s čerstvým ovocím a zeleninou. V súčastnosti sme dôležitým článkom v reťazci „pestovateľ - importér - predajca - konečný spotrebiteľ“. Spoločnosť Čeroz Slovensko je otvorená novým ponukám na spoluprácu s domácimi a zahraničnými obchodnými partnermi so zameraním na pestovanie, import, export,

Portfólio aktivít a služieb: • Import a export ovocia a zeleniny. • Distribúcia a dodávky veľko a maloobchodným odberateľom. • Distribúcia a dodávky do sietí supermarketov na území celého Slovenska. • Komplexné riešenia balení tovarov podľa požiadaviek odberateľov. Sme vybavený baliacimi linkami pre všetky druhy ovocia a zeleniny. Takto balený tovar je zárukou dosiahnutia trvanlivosti pri zachovaní kvality. • Skladovacie priestory sú vďaka neustálej kontrole schopné udržiavať optimálné podmienky v ktoromkoľvek ročnom období.

BRATISLAVA ČEROZ SLOVENSKO spol. s r.o. Pri Šajbách 1 831 06 Bratislava 35 TEL: +421 2 49106703 FAX:+421 2 49106799 E-mail: ceroz@ceroz.sk

PETROVANY ČEROZ SLOVENSKO spol. s r.o. Vysielač 573 082 53 Petrovany TEL: +421 51 7582186, 51 7582187 FAX: +421 51 7582188 kosice@ceroz.sk


Oslava Djokovičovho grandslamového triumfu

V Košiciach privítame

Mariána Vajdu, trénera svetovej jednotky Marián Vajda (47) chodil do Košíc ako hráč, neskôr ako tréner najlepšieho slovenského tenistu Dominika Hrbatého. Teraz vzácny hosť turnaja Košice Open 2012 prichádza ako trénerská hviezda. Považskobystrický rodák je koučom najlepšieho hráča sveta, Srba Novaka Djokoviča. Keď v  roku 1993 štartoval Marián Vajda v  premiérovom ročníku VSŽ Slovak Open, do Košíc prišiel na novučičkom mercedese, ktorý si kúpil počas turnaja v Stuttgarte. Tam dostávali hráči zľavu, clo nebolo vysoké, Marián mal z  pekného auta radosť. Ale nie nadlho. Jeho mama ho chcela vidieť v Košiciach hrať, tak ju šiel čakať na stanicu. Za päť minút bolo po aute. Ukradli mu ho aj s raketami. Zostala mu jediná, ktorá bola práve u vypletača. Našťastie, auto mal poistené. O pár dní neskôr, v máji 1993, s  Branislavom Stankovičom vyhrali štvorhru. V  listine víťazov štvorhier v šiestich ročníkoch košického challengeru VSŽ Slovak Open bol jediným slovenským párom Stankovič – Vajda. V  dvojhre to Vajda dotiahol do semifinále. Singlového víťazstva sa potom dočkal ako tréner Dominika Hrbatého v rokoch 1997 a 1998. Mnohí si pamätajú, ako si dal vtedy vyholiť hlavu, lebo Dominikovi sľúbil, že tak urobí, ak turnaj vyhrá. Marián sa stal v júni 2006 trénerom talentovaného Djokoviča. Keď sa dali dokopy, nebol ani v prvej päťdesiatke. Vlani v júli sa stal svetovou jednotkou! Pod Vajdovým vedením vyhral Wimbledon, US Open a tri razy Australian Open. Hráč roka 2011 má na svojom konte 30 titulov. Tohto roku si vo februári v  Londýne prevzal ocenenie Laureus pre najlepšieho športovca sveta 2011. To všetko dosiahol pod vedením slovenského trénera, ktorého Novak považuje za svojho druhého otca. Vďaka Vajdovi sa v  roku 2007 dražila v Košiciach Djokovičova raketa.

Marián Vajda v profesionálnych časoch

S dcérami tenistkami Nikolou a Natáliou

Generační druhovia Stankovič, Vajda, Mečíř


GEMOR FASHION s.r.o., Košická 44, Prešov Tel.: +421 51 75 971 50, Fax: +421 51 77 640 68 gemor@gemor.sk


Arnau Brugués-Davi

Aljaz Bedene

KTO príde do Košíc?

Andreas Haider-Maurer

Najvyššie nasadeným hráčom na 10. ročníku Košice Open by mal byť Talian Alessandro Giannessi, ktorý bol k 22. máju, keď sa sumarizoval akceptačný list, na 126. mieste svetového rebríčka. Ako posledný do hlavnej súťaže vošiel Slovák Kamil Čapkovič (221.). Pravda, v pavúku budú aj držitelia voľnej karty Miloslav Mečíř, Patrik Fabian a  Dominik Hrbatý. Jeho účasť bude ťahákom, veď dlhoročný líder daviscupového tímu Slovenska má na východe veľa fanúšikov. Je veľmi pravdepodobné, že aj Pavol Červenák, ktorý bol druhý pod čiarou, sa po predpokladaných odhláškach dostane do hlavnej súťaže. Šancu majú aj ďalší slovenskí tenisti, ak budú medzi úspešnými kvalifikantmi. Štvrtým hráčom s voľnou kartou je Čech Jiří Veselý, bývalá svetová juniorská jednotka. Dvadsaťdva mien doplnia teda 4 kvalifikanti, 4 držitelia voľnej karty a dvaja hráči s tzv. špeciálnou výnimkou (Special Exempt). Medzi prihlásenými je aj Simon Greul, ktorý vyhral v Košiciach minulý rok dvojhru i štvorhru.

Kamil Čapkovič

Gastao Elias

Jan Hájek

AKCEPTAČNÁ LISTINA:

Augustin Gensse Alessandro Giannessi

Marc Gicquel Peter Gojowczyk

Alessandro Giannessi (Taliansko) ............................126 Jan Hájek (Česko) ..................................................128 Joao Sousa (Portugalsko).......................................137 Aljaz Bedene (Slovinsko).........................................138 Augustin Gensse (Francúzsko) ...............................142 Guillaume Rufin (Francúzsko)..................................149 Andreas Haider-Maurer (Rakúsko) ..........................154 Jang Cung-chua (Taiwan) .......................................166 Arnau Brugués-Davi (Španielsko) ...........................177 Marc Gicquel (Francúzsko) .....................................179 Peter Polansky (Kanada).........................................184 Gastao Elias (Portugalsko)......................................194 Gregoire Burquier (Francúzsko) ..............................197 Peter Gojowczyk (Nemecko) ..................................198 Dušan Lojda (Česko) ..............................................201 Josselin Ouanna (Francúzsko) ................................202 Ivo Minář (Česko)....................................................204 Ivan Navarro (Španielsko) .......................................210 Filip Krajinovic (Srbsko)...........................................214 Simon Greul (Nemecko) .........................................214 Victor Estrella (Dominikánska rep.)..........................220 Kamil Čapkovič (Slovensko)....................................221 Hráči sú zoradení podľa svetového rebríčka ATP v dvojhre k 22. máju 2012. Peter Polansky

Gregoire Burquier

Guillaume Rufin

Simon Greul

Joao Sousa Josselin Ouanna

Filip Krajinovic

Dušan Lojda

Ivo Minář

Victor Estrella Ivan Navarro


Na snímke zľava: Marián VAJDA, Jiří NOVÁK, Tibor TÓTH, Jaroslav BULANT, Branislav STANKOVIČ, Miloš MEČÍŘ, Dominik HRBATÝ, Michal MERTIŇÁK, Filip POLÁŠEK, Martin KLIŽAN, Lukáš LACKO, Ján KROŠLÁK

V Tatrách stretnutie generácií

Filip Polášek, Michal Mertiňák a Branislav Stankovič

Branislav Stankovič, Miloš Mečíř, Marián Vajda

Bývalý profesionál Branislav Stankovič inicioval roku 2010 založenie tradície, ktorá dostala názov Tenisové Tatry. Jej cieľom bolo stretnutie hráčov na sklonku roka, na záver kondičného sústredenia v našich veľhorách. Vlani v decembri v hale Teniscentra v Tatranskej Lomnici, pod patronátom Petra Simčáka ako hostiteľa, už nemal 2. ročník Tenisových Tatier súťažný charakter ako v premiére, v  ktorej vyhral Norbert Gombos, ale exhibičný. „Bolo to stretnutie generácií. Z našich popredných tenistov minulosti a súčasnosti chýbali iba Kučera a Beck. Za moju generáciu zobral kapitánsku taktovku Miloš Mečíř, za mladých Dominik Hrbatý. Užili sme si tenis, Tatry i  zábavu,“ hovorí Stankovič. Najvyšší ranking pripomínala prítomnosť Mariána Vajdu, trénera svetovej jednotky Djokoviča. Ale v  skutočnosti účastníkmi, ktorí boli v  kariére najvyššie v  počítači, boli Miloš Mečíř a Čech Jiří Novák, svetová štvorka resp. päťka. Dve generácie - starí a  mladí - hrali proti sebe tak, že sa na pokyn svojich kapitánov počas hry mohli striedať. Príliš sa neunavili, o  to viac zábavy si užili aktéri i diváci...


Tenisový areál ANIČKA: 10 tenisových dvorcov cvičná stena 2x krytý tenisový kurt občerstvenie tenisová škola firemné a športové akcie

TJ ŠPORTVÝROBA KOŠICE, s.r.o. KONTAKT: TA ANIČKA Kostolianska cesta, 040 01 Košice, Tel.: 0907 422 032


Organizuje tenisové turnaje CHALLENGERY FUTURESY VIP turnaje športové exhibície a rôzne ďalšie športové aktivity Kongresy a semináre

TeniSta s.r.o. Tomašikova 10/F 821 03 Bratislava tel./fax: +421/ 2/ 43 191 086 e-mail: tenista@tenista.sk

©LEBO creative

• • • • • •

Košice Open bilten 2012  

Košice Open bilten 2012

Košice Open bilten 2012  

Košice Open bilten 2012

Advertisement