Page 1

5. ročník Memoriálu Viliama Peťovského

Rekordná účasť hasičských družstiev v Dolných Ozorovciach na piatom ročníku potvrdila rastový trend. Na súťaž prijali pozvanie aj hasiči z Polomky... čítajte na ›› strane 3

» Piatok 27. júla 2012

Foto: Stanislav Vavro

» číslo 23/2012

» ročník 9

» nepredajné

Pozvánka na 80. výročie organizovaného futbalu v Krásnej Vsi V sobotu 28. 7. 2012 sa futbalová podhorská obec Krásna Ves prezlečie pri príležitosti 80. výročia organizovaného futbalu do historických dresov.

ako poďakovanie všetkým, ktorí od prvopočiatku - teda už 80. rokov preberajú a odovzdávajú štafetu v rozvoji telovýchovy a športu v Krásnej Vsi, venovali a venujú tejto záľube srdce a voľný čas a formujú v mladých ľuďoch bojovného ducha a lásku k tomuto športu a zároveň poskytujú nesmierne potešenie fanúšikom, ktorí sú právom hrdí na tých, ktorí robia dobré meno obci Krásna Ves,“ povedal Jozef Farkaš. „Počas celého dňa je pripravený pre širokú verejnosť zaujímavý program,“ dodal spolutvorca pamätnej brožúrky.

Pozvánka Futbalový klub Štart Kovostav Krásna Ves v spolupráci s obecným úradom pripravuje pre milovníkov gulatej bohatý športový, kultúrny a spoločenský program. Jeden z tvorcov pamätnej brožúrky, ktorá bude vydaná pri tejto príležitosti Jozef Farkaš ml. nám poskytol veľmi zaujímavé informácie z histórie futbalu v Krásnej Vsi. Program (Štadión TJ Štart „Tento dokument je venovaný Krásna Ves):

13.00h - TJ Štart Krásna Ves TJ Štart Svinná (futbalový zápas žiakov)

15.00h - TJ ŠTART Krásna Ves - TJ Selec (futbalový zápas dorastu)

17.00h - Stretnutie aktérov futbalových dejín obce 17.30h - TJ Štart Krásna Ves – SMER SD Bánovce n. B. -

lové družstvo a kolkárske družstvo. Medzi zakladateľov patrili učiteľ Mantzweld, Ján Mišák, Jozef Jakub, Ján Ďuriš, Štefan Mišák a peter Rýdzi. Stanislav Vavro

(futbalový zápas muži) Sprievodné akcie: Výstava fotografií z futbalového diania 19.00h - Tanečná zábava pri vodnej nádrži so živou hudbou

Z histórie futbalu Počiatky organizovanej telovýchovy v obci Krásna Ves evidujú od roku 1932, keď bolo popri futbalovom založené aj volejba-

Zľava: Jozef Jakub, Ján Mišák a Ján Ďuriš

TJ Štart Krásna Ves

Foto: Andrea Šebeňová

BIN - Regiónalne Informačné Noviny - inzertný týždenník miest a regiónov: Bánovce nad Bebravou, Partizánske. Vydavateľ: Ing. Miroslav Košč - Reklamná agentúra KoKa, 5. apríla 1115/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou. IČO: 40006522. BIN - redakcie: Regiónalne Informačné Noviny - inzertný týždenník miest01a Bánovce regiónov:nad Bánovce nadwww.koka.sk. Bebravou, Partizánske. Vydavateľ: Ing. inzercie Miroslavje Košč Reklamná KoKa,704 5. apríla 1115/2, 957 01Termín Bánovce nad Bebravou. 40006522. Adresa Reklamná agentúra KoKa, ul. J. Matušku 16, 957 Bebravou. Príjem plošnej a riadkovej tel/fax- 038/ 760 93agentúra 14, tel: 0911 306, grafi ka@koka.sk uzávierky je každýIČO: týždeň v utoAdresa redakcie: Riaditeľ: Reklamná agentúra J. Matušku 16, k: 957Jana 01 Vavrová, Bánovce e-mail: nad Bebravou. www.koka.sk. Príjemvlastná plošnejdistribučná a riadkovejsieť. inzercie je tel/fax 038/ 760 93 14, tel: 0911 704 306, grafika@koka.sk Termín uzávierky uvedeje kažrok o 12:00hod. Ing. MiroslavKoKa, Košč.ul.Šéfredaktor a grafi grafika@koka.sk Distribúcia: Nevyžiadané rukopisy redakcia nevracia. Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť dý týždeň v utorok 12:00 h.spôsobené Riaditeľ: Ing. Miroslav Košč. príspevky Šéfredaktor grafik: Jana Vavrová, e-mail: grafika@koka.sk Distribúcia: vlastná distribučná sieť. číslo: Nevyžiadané rukopisy redakcia nevracia. nezodpovedá a pravdiných inzerátov a za oprípadné škody. Uverejnené sa anemusia zhodovať so stanoviskami redakcie. Texty neprešli jazykovou úpravou. Reg. EV 3783/09 / Piatok 27.07. 2012 -Vydavateľ číslo 23/2012 - ročník 9za- obsah NEPREDAJNÉ vosť uvedených inzerátov a za prípadné spôsobené škody. Uverejnené príspevky sa nemusia zhodovať so stanoviskami redakcie. Texty neprešli jazykovou úpravou. Reg. číslo: EV 3783/09 / Piatok 16.03. 2012 - číslo 09/2012 - ročník 9 - NEPREDAJNÉ


Piatok 27. jĂşla 2012

2


3

Piatok 27. júla 2012

DHZ Dolné Ozorovce

Miloš Koleno

DHZ Dolné Ozorovce

A

reál cvičiska pri rieke Svinica v Dolných Ozorovciach privítal 15. júla 2012 na 5. ročníku Memoriálu Viliama Peťovského rekordnú účasť hasičských družstiev.

Organizátori Memoriálu

„Hlavným organizátorom akcie je dobrovoľný hasičský zbor Dolné Ozorovce, občiansky výbor Dolné Ozozrovce a mesto Bánovce nad Bebravou,“ pripomínala predsedkyňa občianskeho výboru Mária Peťovská. „Súťaž podporili aj sponzori - Agency Gemini a Sineko,“ dodala predsedkyňa. Mladí ozorovskí hasiči poňali prípravu a organizáciu Memoriálu Viliama Peťovského ako samozrejmosť za podporu a vytvorenie podmienok v hasičskej lige a športových súťažiach. Areál, technická podpora a hostinská činnosť pre súťažné družstvá a návštevníkov boli po každej stránke veľmi dobre pripravené.

Súťaž „Plameň“

Samotná súťaž bola rozdelená do dvoch častí. Predpoludním predviedli svoje výkony päť a osemčlenné družstvá chlapcov a dievčat v kategórii Plameň, teda mládež vo veku do 15 rokov. V tejto kategórii si

svoje sily zmeralo celkovo 20 súťažných tímov. Chlapčenských päťčlenných družstiev súťažilo päť, dievčenských šesť, osemčlenné chlapčenské družstvá boli štyri, rovnaký počet bol aj dievčenských osemčlenných tímov. V kategórii 5-členných tímov si prvenstvá vybojovali dievčatá zo Žitnej Radiše - 14,99s a chlapci z Krásna 13,71s. Prvenstvá v osemčlenných kategóriách patrili dievčatám zo Zlatník 16,17 a chlapcom z Krásna 16,95s.

Súťaž popoludní

V popoludňajších hodinách o putovný pohár zabojovali aj družstvá dospelých. Súťažilo sa v troch kategóriách – klasická (muži 13, ženy 9 družstiev), športová (muži 17, ženy 7 družstiev) a veteráni (4 družstvá mužov). Spolu súťažilo 53 družstiev. Výsledky - kategória muži veteráni: 1. Veľké Chlievany 28,96s, 2. Jerichov 29,76s, 3. Polomka II 30,44s Výsledky - kategória ženy klasik: 1. Koš 24,22s, 2. Veľká Hradná 24,84s, 3. Slažany 26,22s Výsledky - kategória muži klasik: 1. Zlatníky 19,54s, 2. Malá Hradná 19,57s, 3. Poruba 20,31s

Foto: Stanislav Vavro

Mária Peťovská

Odovzdávanie cien

5. ročník Memoriálu Viliama Peťovského

Rekordná účasť súťažných hasičských družstiev Na súťaž prijali pozvanie aj hasiči z Polomky Výsledky - kategória ženy športová: 1. Topolčianky 18,95s, 2. Koš 22,72s, 3. Dežerice 23,84s Putovný pohár za celkové prvenstvo v športovej súťaži kategória muži si prevzal veliteľ DHZ z Trenčianskych Bohuslavíc.

Spomienky na Viliama Peťovského

Peter Bracho okresný veliteľ DHZ. Na pána Peťovského si veľmi dobre pamätám. Bol to jeden zo vzorov, ktorý ma učil a ukazoval akým spôsobom sa má riešiť dobrovoľné hasičstvo. Ako mladý chlapec som chodil po súťažiach a pamätám si na jeden zážitok s ním, keď prišiel za mnou a spýtal sa ma: „A ty tu čo robíš?“ „Ideme súťažiť,“ po-

vedal som nesmelo. „Ale veď ty máš málo rokov,“ povedal vtedy Viliam Peťovský. „S úsmevom na tvári a zdvihnutým prstom mi vtedy nakoniec povolil súťažiť za mužov,“ dodal Bracho. „Som rád, že postupne aj jeho syn Richard kráča v jeho šlapajách a pomáha svojou aktívnou činnosťou skvalitňovať dobrovoľné hasičstvo v našom regióne,“ pripomenul na záver

Peter Bracho. Peter Brida - Dolné Ozorovce. Pán Peťovský bol pre tento šport zapálený. Požiarnikom bol celým svojím srdcom a dušou. Aj napriek tomu, že bol na nás tvrdý, voľačo z nás vysekal (úsmev). My teraz jeho skúsenosti predávame ďa-

lej. Dúfam, že jeho meno bude symbolom a výzvou pre rozvoj tohto športu nielen v Ozorovciach, ale aj v širokom okolí.

Povedali po Memoriáli

Richard Peťovský - veliteľ DHZ Dolné Ozorovce. V minulom roku prišlo 41 družstiev a v tomto roku ich bolo 53. Veľmi ma teší tento rastový trend a aj úroveň samotnej prípravy a organizácie tohto podujatia. Treba pripomenúť aj to, že bez sponzorov by sa ťažko organizovali takéto projekty, za čo im patrí veľká vďaka. Marián Chovanec - primátor mesta Bánovce nad Bebravou. Hodnotím to veľmi pozitívne. Účasť jednotlivých družstiev z rôznych okresov Slovenska je výsledkom kvality súťaže, čo ma veľmi teší a zároveň zaväzuje k podpore tohto športu. Stanislav Vavro

externý redaktor nasebanovce@ gmail.com


4

Piatok 27. jĂşla 2012

velkosklad autodielov


5

Piatok 27. júla 2012

Vo hvezdárni v Malých Bieliciach vzdali hold M. R. Štefánikovi V areáli Hvezdárne v Partizánskom – Malých Bieliciach minister školstva SR Dušan Čaplovič 20. júla 2012 slávnostne odhalil monument Štefánikovho ďalekohľadu na dvoch podstavcoch.

Ide o repliku dvoch kamenných pylónov s maketou ďalekohľadu, prostredníctvom ktorých M. R. Štefánik v roku 1911 pozoroval zatmenie Slnka na ostrove Vava´u v Tichomorí. Ako prvý sa prihovoril účastníkom slávnostného stretnutia cestovateľ František Kelle, jeden z členov dvoch expedícií, ktoré v roku 1994 a 2011 navštívili miesta Štefánikovho pôsobenia v Tichomorí. V priebehu pobytov zdokumentovali ich stav, upravili ich okolie a osadili pamätnú tabuľu na jednom z podstavcov. Poďakoval všetkým za-

Na mestských oslavách pamätného dňa Slovenskej republiky sa obyvatelia Partizánskeho stretli večer 17. júla 2012 pri Vatre zvrchovanosti samostatnej Slovenskej republiky. Účastníkov stretnutia v areáli za mestskou športovou halou privítal primátor mesta Jozef Božik. V slávnostnom príhovore primátor poukázal na význam prijatia Deklarácie o zvrchovanosti SR pri formovaní samostatnej Slovenskej republiky. Zdôraznil, že každý národ má svoje historické medzníky vývoja a slávne dni. Jednoznačne k nim patrí Deklarácia o zvrchovanosti Slovenskej republiky, ktorú prijali poslanci Národnej rady SR práve pred dvadsiatimi rokmi. Prijatie tohto dokumentu bolo významným krokom pri formovaní našej samostatnosti a štátnosti. Slovenský národ deklaroval svoje prirodzené právo podľa medzinárodných dohôd a zmlúv o práve národov na sebaurčenie. „Prijatie deklarácie bolo významným krokom k vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Ako vlastenci by sme nemali zabúdať na rozvíjanie tradícií spomienkových stretnutí a osláv pamätných dní našej novodobej histórie. Práve stretnutím pri Vatre zvrchovanosti samostatnej SR otvárame tradíciu mestských osláv pamätného dňa nášho národa,“ zdôraznil primátor. Okrem slovenských piesní v podaní spevácko-dramatickej skupiny Jeseň si účastníci slávnostného stretnutia vypočuli

interesovaným, ktorí prispeli k vybudovaniu monumentu, aby sa návštevníci hvezdárne mohli viac dozvedieť o živote a práci významného vedca a politika pri príležitosti 132. výročia jeho narodenia. Minister školstva Dušan Čaplovič poukázal na krátky život M. R. Štefánika, ktorý sa napriek tomu vypracoval na jednu z najvšestrannejších osobností Slovenska, uznávanú nielen vo Francúzsku, ale tiež v Európe. Predseda TSK Pavol Sedláček ocenil snahu o zatraktívnenie hvezdárne replikou zariadenia, ktoré slúžilo významnému

Slovákovi ako zanietenému cestovateľovi a vedcovi k rozširovaniu vedeckých i astronomických poznatkov ďaleko od svojho domova. Primátor mesta Jozef Božik poukázal na podiel neobyčajnej osobnosti našich dejín pri vzniku samostatnej ČSR a na to, že ako jeden z mála Slovákov bol medzinárodne uznávanou autoritou ako vedec, astronóm, cestovateľ, politik i generál. V súvislosti s odôvodnením umiestnenia replík pylónov s maketou ďalekohľadu v areáli hvezdárne v Partizánskom ocenil podiel Spoločnosti M. R. Štefánika a Klubu spoločnosti v Partizánskom na rozvíjaní tradícií nášho národa. Ku koncu slávnostného stretnutia vystúpila so šansónmi speváčka Frederika Košťálová. Minister školstva Dušan Čaplovič si so záujmom pozrel pozorovací ďalekohľad v kupole hvezdárne v sprievode poslankyne NR SR Márie Janíkovej a riaditeľa hvezdárne Vladimíra Meštera. Zaujímal sa tiež o Vodný hrad v Šimonovanoch, ktorý poznal z minulosti z archeologických výskumov. V rozhovore s primátorom mesta sa minister školstva zaujímal o perspektívy rozvoja mesta. PE

Vatra zvrchovanosti osvetlila mesto Jozef Božik: Každý národ má svoje historické medzníky vývoja a slávne dni.

Fotoreport z 15. ročníka jedenástok

Súťažiaci kopali až 861 jedenástok V jubilejnom 15. ročníku Bielických jedenástok súťažiaci v sobotu 7. júla 2012 kopali na futbalovom štadióne vo Veľkých Bielciach spolu až 861 penált. Domácemu víťazovi Jozefovi Kundalovi odovzdal hlavnú cenu – televízor a kartón šampanského primátor mesta Jozef Božik. Kopanie jedenástok na bránu bolo tentoraz celodenným maratónom v horúcom počasí. V súťažnej kategórii do 10 rokov sa do súťaže zapojilo 88 detí. Medzi desiatimi finalistami sa najviac darilo Jurajovi Olachovi z Veľkých Bielic, pred Lukom Kearneyom z Írska a domácim Jurajom Štrpkom. V druhej súťažnej kategórii účastníkov nad 10 rokov bez obmedzenia veku sa snažilo prekonať

tiež poetický pozdrav členky Miestnej organizácie Matice slovenskej v Partizánskom. Atmosféru slávnostného večera umocnilo vystúpenie dychovej hudby Hradištská kapela z Hradišťa pri Partizánskom. PE

jedného z piatich brankárov až 236 súťažiacich. Do finále postúpilo 46 kopajúcich, medzi nimi aj dve ženy - Alžbeta Kuková a Patrícia Habalová. Finále v kopaní jedenástok sa uskutočnilo po zlosovaní tomboly, do ktorej prispeli zaujímavými cenami sponzori. Najviac jedenástok premenil víťaz súťaže z roku 2008 Jozef Kundala, pred Lukášom Chuťkom, obidvaja z Veľkých Bielic a Dávidom Badinským z Partizánskeho. Organizátori súťaže v kopaní jedenástok z Futbalového klubu z Veľkých Bielic pripravili pre deti trampolínu i možnosť povoziť sa na hasičskom aute – veteránovi T 805 a pre všetkých účastníkov guláš, pečených pstruhov, občerstvenie a tanečnú zábavu. PE


Piatok 27. júla 2012

OKNÁ a dvere www.hesta.sk

6


7

Piatok 27. júla 2012

PODMIENKY SÚŤAŽE Čo je možné vyhrať? 1. Cena je automobil Volkswagen Golf TSI Premium Trendline vo výbave : Rádio RCD 310 s CD a MP3 prehrávačom, 4 x 20 W, 8 reproduktorov vpredu a vzadu, AUX-IN zásuvka, multimediálna zásuvka „MEDIAIN“ pre USB. Automatická 2-zónová klimatizácia „Climatronic“. Palubný počítač „Plus“. Stredová opierka rúk s odkladacím boxom vpredu, 2 držiaky na poháre vzadu, 2 ventilačné otvory vzadu. Športový predný nárazník a prahy dverí, strešný spojler vo farbe karosérie. Hmlové svetlá s odbočovacou funkciou. 2.-20.cena je notebook Asus Ultra prenosný notebook. Ľahká konštrukcia. Tenké telo. . operačný systém: Originálny systém Microsoft® Windows® 7 Home Premium . displej: 13,3“ HD (1366x768) ColorShine (lesklý), LED podsvietenie . systémová pamäť: 4GB DDR3 1066, max 8GB . pevný disk: 500GB SATA, otáčky 5400rpm . hmotnosť: 1,75Kg (s 8 článkovou batériou) . výdrž batérie: až 12 hodín (8 článková batéria 5600 mAh)

e na C . 1

2.-

2

Kto sa môže zúčastniť súťaže? Súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba, ktorá nakúpi u autorizovaného partnera firmy Hesta, s.r.o. plastové alebo hliníkové výrobky v hodnote minimálne 600 € vrátane DPH a v termíne súťaže zašle súťažný formulár, ktorý účastník vyplní u autorizovaného predajcu po kúpe súťažného výrobku. Ako sa prihlásiť? Do súťaže budú zaradené len kompletne vyplnené formuláre. Formulár musí byť zaslaný najneskôr do 31.8.2012. Formulár pošle autorizovaný predajca e-mailom na adresu sutaz@hesta.sk. Registrácia formulára do súťaže bude usporiadateľom potvrdená účastníkovi na e-mail uvedený vo formulári po uhradení zákazky autorizovaným partnerom usporiadateľovi. Dokedy prebieha súťaž? Do zlosovania budú zaradené len formuláre zaslané najneskôr do 31.8.2012 s príslušnými zákazkami, ktoré boli uhradené autorizovaným partnerom usporiadateľovi najneskôr do 5.9.2012. Každý formulár bude do žrebovania zaradený len raz. Ceny budú žrebované za prítomnosti notára 17.9.2012. Ako si prevziať výhru? Výherca je o výhre vyrozumený formou e-mailovej správy a sms správy s požiadavkou o zaslanie osobných údajov (meno, priezvisko, mobil, úplná adresa) a dokladu o nákupe formou e-mailovej správy. Po overení údajov je súťažiacemu odoslaná výzva na osobné prevzatie výhry.

AUTORIZOVANÝ PREDAJCA:

/

.

na e C 0.


8 Piatok 27. júla 2012

STAVEBNINY

VAŠA FINANČNÁ ISTOTA

MetLife Amslico otvára nové možnosti profesionálneho rastu vo svete financií.

Pre Partizánske, Topoľčany a Trenčín

Bc. Juraj Valuch, valuchjr@gmail.com, 0911 747 433


9

Piatok 27. júla 2012

Foto: Stanislav Vavro

Odbor mladých matičiarov Veľké Hoste

Gulášmajstri Anton Kajan a Július Lobotka

V

atrou zvrchovanosti s gulášom na ihrisku vo Veľkých Hostiach si 21. júla 2012 mladí matičiari, hasiči, poslanci obecného zastupiteľstva so starostkou obce Jarmilou Korálovou, telovýchovná jednota a občania obce Veľké Hoste pripomenuli 20. výročie prijatia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky. V rámci kultúrno-športového a spoločenského programu odohrali domáci a šišovskí futbalisti zápas s prívlastkom „derby“. Podľa slov jedného z organizátorov akcie mladého matičiara Jozefa Korála sa zápas v normálnom hracom čase skončil 2:2 a v jedenástkovom rozstrele vyhrali Veľké Hoste 4:3. „Vztýčením vlajky Slovenskej republiky, prednesenou básňou a hymnou SR bolo slávnostne otvorené 20. výročie prijatia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky v našej obci,“ povedal na začiatku rozhovoru Jozef Korál. „Súčasťou osláv boli aj ďalšie sprievodné podujatia. Vojaci z ozbrojených síl SR robili pre deti rôzne ukážky bojovej techniky spojené s prezentáciou svojho bojového umenia,“ dodal mladý matičiar. Okrem

nich aj člen červeného kríža robil prezentáciu a ukážky zo zdravotníckej prípravy, aby si naša mládež vedela poradiť v krízových situáciách pri rôznych životných okolnostiach. O rôzne netradičné súťaže pre deti sa postarali aj domáci hasiči. Nadšenci silných motoriek z obce pripravili pre deti spanilú jazdu. Adrenalín a radosť z jazdy nemali konca kraja. Chalani z Enduro teamu Suchodolie si postavili aj svoj prezentačný stánok, kde sa okrem vyčistených motorových tátošov odrážal aj lesk od pohárov za víťazstva po celoslovenských pretekoch. Hneď vedľa ihriska mal možnosť nazrieť každý, kto chcel do ich sveta motorizmu. Pod vedením Petra Darmu sa postupne vytvorila partia chalanov: Peter Maringa, Peter Porubský, Erik Maringa a Michal Poluch. Neďaleko od prezentačného stánku motorkárov bola postavená vatra, ktorú si chodili obkukávať nedočkavci čakajúci na jej zapálenie. Obďaleč vatry bol počuť výskot a džavot skákajúcich detí na nafukovacom hrade pod dozorom obozretných rodičov. Aj dedinská mládež si prišla na svoje. Pomiešané družstvá mládencov a dievčat hrali volejbalový zápas, po ktorom ich čakalo

Vatra zvrchovanosti - 20.00hod.

Spokojný účastník akcie Peťko Kováčik

Nafukovací hrad bol jednou z atrakcií počas akcie

Starostka obce Jarmila Korálova: Na budúci rok chceme zapojiť do akcie všetky zložky vrátane poľovníkov Gulášmajster Julius Lobotka: Guláš sa nám vydaril, ako to počasie, čo ná strašilo... druhé dejstvo tancovačky na novovybudovanom tanečnom betónovom kruhu z finančných prostriedkov obce s hudobnou skupinou Prima. O 20.00hod prišla dlhoočakávaná chvíľa, ktorú si nenechal ujsť žiaden návštevník akcie. Vychýrený gulášmajster Július Lobotka položil na kotlinu varechu počas varenia gulášu a s horiacou fakľou v ruke začal podpalovať vatru zvrchovanosti. Šťastný pohľad detských očiek na horiacu vatru bol pre nich azda tou najväčšou odmenou za pekne prežitý deň na ihrisku. Mladí matičiari si užívali radosť z tejto chvíle pózovaním pri horiacej vatre pred objektívmi digitálnych fotoaparátov, aby mali o čom diskutovať na druhý deň na facebooku. Ostatní návštevníci sa pozerali na vatru spoza prístreškov, s pohárikom čapovaného pivka alebo

Motorky Enduto tímu Suchodolie

počas jedenia kvalitného kotlíkového gulášu od vychýrených gulášmajstrov zo Suchodolia Júliusa Lobotku a Antona Kajana. „Guláš sa nám vydaril. Ľudia sú spokojní, a to ma aj s kolegom teší,“ povedal usmievajúci sa gulášmajster Július Lobotka. „Základ gulášu bol postavený na divine, hovädzine a diviačej masti, ktorá dodáva gulášu špecifickú chuť,“

dodal šéfkuchár. Organizátori pripravili v rámci programu aj vystúpenie mladej nádejnej speváčky z Cimennej Radky Lagíňovej, ktorá bola finalistkou speváckej súťaže „Tri ruže Bánoviec.“ O stánkove občerstvenie s čapovaním piva, kofoly a podávaním ostatných destilátov a nealko nápojov sa postaral známy krčmár Štefan Adamička. Starostka obce Jar-

mila Korálová netajila taktiež radosť nad vydarenou akciou. „Obávali sme sa zlého počasia, ale všetko nakoniec dobre dopadlo,“ povedala usmievajúca sa starostka. Na akcii sa páčilo aj manželom Mondokovým, ktorí bývajú v obci už dlhé roky. „Asi je tu dobre, keď tu bývame už 41 rokov,“ pohotovo povedala Matilda Mondoková. „Na akcii sa podieľali všetky zložky - obecný úrad, odbor mladých matičiarov, dobrovoľní hasiči a telovýchovná jednota. Pomohli aj podnikatelia - pán Filo, Anton Kajan a ich zamestnanci ako i Urbárske spoločenstvo a Štefan Adamička,“ dodala spokojná starostka. „Na budúci rok chceme zapojiť aj poľovníkov, plánujeme založiť aj červený kríž a verím, že keď budeme ťahať za jeden povraz zapojíme do života obce aj ostatných, čo je našim cieľom“ dodala Jarmila Korálová. Vo večerných hodinách pokračovala zábava až do rána bieleho. O spokojnosti účastníkov na akcii bolo napísaných na druhý deň aj veľa komentov na facebookových stránkach rôznych profilov. Stanislav Vavro

externý redaktor nasebanovce@ gmail.com


10

Piatok 27. júla 2012

15€

3€

BAGETÉRIA 10,30 - 20,00hod.

ŽIVNOSTNÍCI! ZAMESTNANCI! DOCHODCI!

Výcvik skupiny A, B, BE, C, D, E, T

Volajte:

Jazdíme na vozidlách Audi, VW, Škoda

ŽIVNOSTNÍCI! ZAMESTNANCI! DOCHODCI!


11

Piatok 27. júla 2012

Foto: Stanislav Vavro

Súťažné tímy na Guláš cupe Kšinná 2012

Kšiňanskí hokejbalisti testovali multifunkčné ihrisko

K

šinná rozvoniavala vôňou gulášu, ktorý varili súťažné tímy 21. júla 2012 na multifunkčnom ihrisku Ešte ani poriadne nedohorela vatra z Jánskych ohňov a Kšinná opäť ožila. Samozrejme, že opäť v réžii známeho kultúrneho činovníka z tejto obce Dominika Vojteka. „S myšlienkou zorganizovať - Guláš cup Kšinná som prišiel ja, zatiaľ iba pokusne,“ povedal na úvod Dominik Vojtek. „Doposiaľ som nemal žiadne skúsenosti takýchto akcií. Priznám sa, že som mal aj obavy ako to celé dopadne,“ dodal s úsmevom na tvári známy činovník z oblasti miestnej kultúry. Okrem samotnej súťaže si Kšiňanci zorganizovali aj hokejbalový turnaj, ktorý bol predprípravou turnaja, ktorý tu plánujú organizovať 4. augusta 2012 na nadregionálnej úrovni. Zatiaľ čo domáci fanušikovia tlieskali vydareným akciám súťažných družstiev, súťažné tími vo varení gulášu krútili vareškami v kotlíkoch. Počas reportáže ani jedno súťažné družstvo nechcelo priznať postup pri varení gulášu. Pani Súkeniková z Bánoviec nad Bebravou postavila gulášový tím zo štyroch súťažiacich. „Guláš už robíme

veľa rokov a nepotrebovali sme žiadnu prípravu,“ povedala gulášmajsterka Jarmila Súkeniková. (viď foto) „Recept vám neprezradím, iba to, že mäso je z býka,“ dodala s úsmevom. František Furdan z Bánoviec nad Bebravou postavil súťažný tím z troch ľudí. „Guláš som postavil na mäsovom základe z hovädziny a bravčoviny, zásadne na bravčovej masti a dávame veľa cibule,“ prezradil šéfkuchár ďalšieho tímu František Furdan - viď. foto. „Momentálne sme v štádiu dokončenia gulášu,“ dodal František Furdan. Tím domácich poľovníkov viedol Miroslav Botka - viď. foto. „Guláš varíme starou klasikou. Použil som dva druhy mäsa, ale neprezradím o aké ide,“ potmehúdsky povedal šéfkuchár poľovného družstva Miroslav Botka. „Tak ako sme začali, tak aj pokračujeme. Sem-tam prihodíme korenie a ostatné ingrediencie,“

Dominik Vojtech - organizátor

Kšinná rozvoniavala kotlíkovým gulášom

Súťaž vo varení gulášu v Kšinnej vyhral tím Františka Furdana z Bánoviec nad Bebravou dodal Botka. O dobrú náladu sa počas súťaže staral domáci harmonikár, ktorý svojimi známymi ľudovými piesňami rozospieval kšiňanských chlapov. Gulášových ochucovačov potešil hlavný organizátor súťaže a zároveň aj hlavný rozhodca Dominik Vojtech, ktorý pred 15.00hod. začal skladať členov poradného tímu - Martu Drábikovu, Viliama Mešinu, Ladislava Škultétyho, Martu Stančíkovú, Romanu Miškeje a Beátu Filovú. Začatím koštovky z pripravených vzoriek gulášu sa zvedavé pohľady všetkých nedočkavcov upreli na rozhodcovský tím. Pripravený bodovací systém mal v konečnom sumáre rozhodnúť o celkovom víťazovi. Nestalo sa tak. Dve súťažné družstvá obdržali rovnaký počet bodov, a tak o celkovom víťazovi rozhodol los. Hlavný

Kšiňanský harmonikár s umiestnením svojho tímu spokojná a teší sa na ďalší ročník. „Rád by som na budúci rok pokračoval pri organizovaní tejto akcie,“ povedal spokojný organizátor Dominik Vojtek. „Som rád, že sa tu všetkým páčilo. Budem uvažovať aj o tom, že akciu zorganizujem na regionálnej úrovni, aby si sem mohli prísť zasúťažiť aj ostatné družstvá z regiónu,“ dodal na záver rozhovoru Dominik Vojtek.

Hokejbal cup Kšinná

Guláš kšiňanských poľovníkov rozhodca vyhodil do vzduchu dvojeurovku a tá rozhodla pri dopade na zem o víťazovi „Guláš cupu“, ktorým sa stalo družstvo Františka Furdana. ,,Sme víťazi. Pocity máme úžasné,“ povedal po rozhodnutí o celkovom prvenstve František Furdan. „Ráno som rozmýšlal, či bude dosť mäsa do gulášu,“ dodal šéfkuchár víťazného tímu. Členka víťazné-

ho tímu Marta Furdanová išla na súťaž s dobrým pocitom a v kútiku duše verila, že budú mať svoj deň. Tretí člen, brat Františka Furdana, taktiež netajil radosť z víťazstva. Taktiež starosta obce Miroslav Tuchyňa mal radosť z atmosféry a účasti občanov obce na športovo-súťažnej akcii. Šéfkuchárka Jarmila Súkeniková z Bánoviec nad Bebravou bola

V Kšinnej pripravujú domáci hokejbalisti v najbližšom období nadregionálnu súťaž - 4. augusta - 2. ročník hokejbal cup Kšinná 2012. Jeden z organizátorov akcie Ján Botka nám zaslal do redakcie okrem termínu turnaja aj zoznam účastníkov, ktorí sa na ňom zúčastnia: Kšinná, HBK Exit, HBK Kladivári, Eagles, HBK Pravotice, Svinná, Skačany, Il Tigro. Bližšie informácie Vám je ochotný poskytnúť aj formou e-mailu: botka@suptel.sk, alebo na mobile 0917 960 052. Stanislav Vavro

externý redaktor nasebanovce@ gmail.com


Piatok 27. jĂşla 2012

12


13

Piatok 27. júla 2012

2007 2013

PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA

EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC


14

Piatok 27. júla 2012

Cestovná agentúra

Autofólie Okenné fólie na BUDOVY SOLÁRNE BEZPEČNOSTNÉ

Hľadám pracovníkov na montáž vzduchotechniky z BN a okolia, vek do 40 rokov. Prax vítaná. Volať cez víkend Radlinského15, Bánovce n.B.

0918 281 960.

0905 795 665 WWW.grifmedia.sk

0911 704 306


15

Piatok 27. júla 2012

Fanúšikovia Majka Stanovičová

Jozef Števica Foto: Stanislav Vavro

Primičnú sv. omšu slúžil novokňaz Andrej Filín vo Farskom kostole Najsvätejšej Trojice

Foto: Stanislav Vavro

Ruiny Uhrovského hradu dobýjalo 25 bežeckých hrdinov

í rv p e d ra h a n vá čo vi o n ta S a ca vi Partizánčania Šte Siedme pokračovanie seriálu Bánovskej bežeckej ligy bolo naplánované 21.7. 2012 do Uhrovského Podhradia s cieľom na Uhrovskom hrade.

Nočná búrka

Ani nočná búrka neodradila zapálených organizátorov, prevažne rodiny Marišových a ich priateľov, zorganizovať 7. kolo Bánovskej bežeckej ligy v Uhrovskom Podhradí. Trať o celkovej dĺžke 3.55 km - od turistického značenia na konci dediny po lesnej ceste cez Čerešňovú dolinu až na nádvorie Uhrovského hradu s celkovým prevýšením 251m kontroloval asi polhodinu pred pretekmi na terénnom aute organizačný štáb pretekov. Medzitým sa už 25 bežeckých hrdinov rozbehávalo v lokalite Karolintál a Petrovec.

Štart pretekov

Každý z nich mal na tvárach výraz rešpektu pred síce krátkou, ale veľmi náročnou traťou. V kútiku srdca cítil každý, že na-

Najväčší rivali dobehli na hrad v tesnom závese

Bežeckí hrdinovia

Občerstvenie na nádvorí hradu dišiel deň, kedy musia siahnuť na dno svojich síl. Uhrovský hrad leží v nad. výške 591m a niet o tom pochýb, že vzbudzoval rešpekt. Asi 20 min.

pred štartom sa organizačný štáb aj s rozhodcom vybrali na terénnom aute na hrad. Počas jazdy každý konštatoval, že po búrke to nevyzerá až tak zle.

Len čo sme dorazili na hrad, prebehla skúška mobilnej komunikácie a 10.25h to vypuklo. Asi po 16 min. od štartu sme počuli z radov fanúšikov pod hradom výkrik: „Už ich vidím!“ Do cieľa v tesnom závese sa blížili do cieľa dvaja rivali Jozef Števica a Ladislav Mariš.

Povedali v cieli

„Musel som siahnuť až na dno svojich síl,“ povedal v cieli víťaz pretekov Jozef Števica. V ženskej kategórii vyhrala opäť

favoritka Majka Stanovičová pred víťazkou 6. kola BBL Ninou Vavrovou. „Zisťujem, že čoraz je to s tým behaním horšie, lebo viac bicyklujem,“ povedala v cieli vyčerpaná bežkyňa Majka Stanovičová. „Som rada, že som dobehla,“ neskrývala radosť víťazka v ženskej kategórii. Anton Igaz z Biskupíc, ktorý sa takisto ako Stanovičová viac venuje bicyklu ako behu, bol v cieli veľmi spokojný a neskrýval radosť, že to má úspešne za sebou. Mi-

chal Korec z Bánoviec bol pred týždňom na tejto trati trénovať a aj napriek tomu priznal, že v tretej štvrtine trate prišla kríza. „Ten koniec bol úplný zabiják,“ dodal vyčerpaný bežecký hrdina na Uhrovskom hrade. Prezradil nám aj svoj tréningový plán - 2x do týždňa trénuje kopce a dva razy asfalt. „Môj tatko má 56 rokov a v pohode spolu behávame, doporučujem to aj ostatným,“ dodal na záver rozhovoru Michal Korec. 39-ročný rekreačný bežec Teodor Marko mal krízu už po prvých tristo metroch za štartom a priznal, že dobeh na hrad bol pekelný. Skončilo sa 7.kolo BBL, zo súperov sa postupne stáva bežecká ,,rodinka“, dôkazom čoho boli aj pripravené topinky po behu a družné debaty o ďalšom kole bežeckej ligy. Výsledky bežeckej ligy nájdete na www.ostrix.sk. Stanislav Vavro

externý redaktor nasebanovce@ gmail.com


16

Piatok 27. júla 2012

Poctivá kuchyòa bez umelých dochucovadiel, suroviny od Slovenských dodávate¾ov. Aktuálne novinky sa dozviete na našej webovej stránke www.harmonia-penzion.sk

Ostratice 4, tel.: 0908 705 615 Ponúkame možnos‚ usporiadania súkromných a firemných akcií pri ktorých s nami môžete osobne dojedna‚ podmienky cateringu v rámci Vašich predstáv.

PO NÁKUPE U NÁS MÁTE ODVOZ DOMOV S ZA 1,- € V BN 0800 900 999 Lekáreň sv. Kataríny (stará lekáreň) tel.: 038/7602478

PREFABRIKOVANÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ GARÁŽ ZBG 99

1700

00

3200

25

2340

120

2200

450

ŽUMPA 10m3 (7m3, 22m3...)

315

0

5500

BIN 22 2012  

BIN - Bánovské informačné noviny

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you