Page 1

Skončila nočná súťaž hasičov v Šišove Trojzáprah Bracho, Sitár a Darmo vytvorili z nočnej súťaže hasičov masový projekt.....

čítajte na ›› strane 8-9

» Piatok 13. júla 2012

» číslo 22/2012

» ročník 9

» nepredajné

Blíži sa 12. ročník Biskupickej jedenástky o atraktívne ceny V sobotu 28. 7. 2012 sa začne už 12-te dejstvo seriálu „Biskupická jedenástka“, ktorá sa uskutoční v mestskej časti Bánovce nad Bebravou - Biskupice. Hlavní organizátori, občiansky výbor v Biskupiciach a futbalový klub Sokol Biskupice, pokračujú v úspešnej sérii príprav z predchádzajúcich ročníkov a aj tentokrát zaradili do programu okrem športovej časti i zábavu pre návštevníkov. „Pre súťažiacich vo všetkých kategóriách máme pripravené atraktívne ceny,“ povedal predseda klubu TJ Sokol Biskupice Marián Igaz. Registrácia súťažiacich

začne od 11.00 hod a súťažiť sa bude v streľbe z pokutových kopov v kategóriách: muži, ženy, žiaci do 15 rokov a žiaci do 11 rokov. Výšku štartovného určili organizátori súťaže pre mužov 2€ a deti a ženy 1€. Hlavnou cenou v kategórii muži bude LCD televízor. Za prvé miesto v kategórii ženy a deti bude udelená vecná cena tablet. Okrem toho budú pre ostatných súťažiacich pripravené i ďalšie zaujímavé ceny. Štart Biskupickej jedenástky je naplánovaný o 14.00 hod na futbalovom štadióne TJ Sokol Biskupice. „Tento termín sme vybrali po skúsenostiach z minulých ročníkov a chceli sme sa vyhnúť aj niektorým ak-

ciám ako je Nočná súťaž hasičov v Šišove, Poľovnícka zábava v Slanom Jarku vo Veľkých Chlievanoch,“ povedal tajomník klubu TJ Sokol Biskupice Miroslav Jánošík. „Súťaž v streľbe pokutových kopov sa uskutoční za každého počasia,“ doadal tajomník. Okrem atraktívnych cien pripravili organizátori aj tombolu, ktorá sa bude ťahať počas ľudovej veselice vo večernom programe s populárnou skupinou Profil. O zábavu sa postará aj humoristická dvojica Kaiser a Meluš. Pre fajnšmekrov bude pripravené aj občerstvenie, kotlíkový guláš a rôzne grilované špeciality. Stanislav Vavro

Šanca pre každého

BIN - Regiónalne Informačné Noviny - inzertný týždenník miest a regiónov: Bánovce nad Bebravou, Partizánske. Vydavateľ: Ing. Miroslav Košč - Reklamná agentúra KoKa, 5. apríla 1115/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou. IČO: 40006522. BIN - redakcie: Regiónalne Informačné Noviny - inzertný týždenník regiónov:nad Bánovce nad www.koka.sk. Bebravou, Partizánske. Vydavateľ: Ing. inzercie MiroslavjeKošč - Reklamná agentúra 5. apríla 1115/2, 957 01 Termín Bánovceuzávierky nad Bebravou. 40006522. Adresa Reklamná agentúra KoKa, ul. J. Matušku 16, miest 957 01a Bánovce Bebravou. Príjem plošnej a riadkovej tel/fax 038/ 760 93 14, tel: KoKa, 0911 704 306, grafi ka@koka.sk je každýIČO: týždeň v utoAdresa redakcie: Riaditeľ: ReklamnáIng. agentúra KoKa, J. Matuškua grafi 16, 957 01 Vavrová, Bánovce e-mail: nad Bebravou. www.koka.sk. Príjem vlastná plošnej distribučná a riadkovejsieť. inzercie je tel/fax 038/ 760 93 14, tel: 0911 704 306, grafika@koka.sk Termín uzávierky uvedeje kažrok o 12:00hod. Miroslav Košč.ul.Šéfredaktor k: Jana grafika@koka.sk Distribúcia: Nevyžiadané rukopisy redakcia nevracia. Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť dý týždeň v utorok 12:00 h. spôsobené Riaditeľ: Ing. Miroslav Košč. Šéfredaktor grafik: Jana Vavrová, e-mail: grafika@koka.sk Distribúcia: vlastná distribučná sieť. Nevyžiadané rukopisy redakcia nevracia. nezodpovedá a pravdiných inzerátov a za oprípadné škody. Uverejnené príspevky saa nemusia zhodovať so stanoviskami redakcie. Texty neprešli jazykovou úpravou. Reg. číslo: EV 3783/09 / Piatok 13.07. 2012 Vydavateľ - číslo 22/2012 - ročník za 9 - obsah NEPREDAJNÉ vosť uvedených inzerátov a za prípadné spôsobené škody. Uverejnené príspevky sa nemusia zhodovať so stanoviskami redakcie. Texty neprešli jazykovou úpravou. Reg. číslo: EV 3783/09 / Piatok 16.03. 2012 - číslo 09/2012 - ročník 9 - NEPREDAJNÉ


Piatok 13. jĂşla 2012

2


3

Piatok 13. júla 2012

Skončil tradičný festival dychových hudieb v Hradišti Foto: Stanislav Vavro

V obci Hradište sa konal 1. júla 2012 v areáli kultúrneho domu tradičný festival dychovýh hudieb.

Otvorenie festivalu

Na území Slovenska, zvlášť v Trenčianskom kraji, má tento hudobný štýl naozaj dlhoročnú tradíciu. Okrem Trenčína, Nového Mesta nad Váhom a okolitých obcí je v rámci kraja veľká koncentrácia dychových hudieb aj v oblasti Hornej Nitry. Práve tu leží i obec Hradište, v ktorej dychovková tradícia pretrváva od roku 1927 až do dnešných dní. Priaznivci dobrej dychovky si už zvykli na tamojší každoročný festival dychových hudieb, ktorý sa koná vždy v prvú júlovú nedeľu v areáli miestneho kultúrneho domu. Na úvod všetkým prítomným zahrala DDH Hradišťanka s kapelníkom Karolom Podoliakom. Na festivale pod taktovkou dirigenta Vratislava Skaličana zahrali jej súčasní členovia niekoľko pochodových, tanečných a muzikálových skladieb. Po vystúpení mažoretiek privítal milovníkov dychoviek moderátor, zabávač a bývalý spevák Hradištskej kapely Laco Jurík. O oficiálne otvorenie festivalu sa postaral starosta obce Pavel Kubačka: „Vážené dámy a páni, ctení hostia, milí priatelia dychovej hudby, milí účinkujúci, milé deti a mládež, je mi cťou, že Vás i ja môžem privítať na tradičnom festivale dychových hudieb tu u nás v Hradišti.“ Po jeho príhovore koncertovala opäť DDH Hradišťanka spolu s mažoretkami Akord. Svoj

program ukončili známou skladbou Jaromíra Vejvody Škoda lásky. Toto vystúpenie vyvolalo vynikajúcu atmosféru, čo bolo „živnou pôdou“ pre vystúpenia ďalších účinkujúcich. DH Záhorienka Ako ďalšie hudobné zoskupenie sa predstavila známa kapela zo slovensko – moravského pohraničia, DH Záhorienka. Táto kapela vznikla v roku 1987 a dodnes prezentuje predovšetkým hudbu a tradície svojho regiónu Záhoria a Moravy, v jej repertoári však nechýba ani česká klasika či evergreeny. K úspechom tejto dychovky patrí niekoľkoročná spolupráca s kráľom českej dychovky Josefom Zímom, ako i spoločné koncerty s brnenskou Moravěnkou. Okrem muzikantov zo Záhoria si do Záhorienky „odskočil“ i krídlovkár Roman Hudec zo Skačian. V podaní jej členov sme si okrem známych ľudových piesní mohli vypočuť aj piesne z ich vlastnej tvorivej dielne, a taktiež dychovkovú úpravu známeho evergreenu Slovenské tango, ktorá túto kapelu tiež veľmi preslávila.

Hradištská kapela

Zakrátko sa na pódiu pripravila domáca Hradištská kapela-junior, ktorá v súčasnej podobe funguje od minulého roka. Základ repertoáru kapely tvoria skladby pedagóga, dlhoročného dirigenta DDH Hradišťanka a zakladateľa SZUŠ AKORD Ikova Kopáčika, no v ich repertoári možno nájsť aj mnoho iných zaujímavých skladieb. Pôvodná Hradištská kapela koncerto-

vala naposledy pred rokom a vzápätí vznikla nová, súčasná Hradištská kapela - junior. V jej repertoári však naďalej pretrvávajú poväčšine skladby, ktoré poslucháči poznajú z nahrávok a vystúpení pôvodnej HK. Kapelníkom tejto novej kapely je Miro Galus a umeleckým vedúcim Maťko Zuzula. Žezlo starej HK slávnostne odovzdal súčasnej kapele jej bývalý umelecký vedúci Laco Podkamenský, ktorý zároveň priblížil aj históriu a s tým súvisiace časové zmeny v obsadení tejto kapely. Spolu s bývalým kapelníkom Vratislavom Skaličanom súčasnej kapele zaželali veľa úspechov, sponzorov, spokojných divákov a dlhoročnú existenciu. Laco Podkamenský ako náhrada za pozvaného, ale neprítomného speváka Moravěnky Jožku Šmukařa, si spolu s moderátorom Lacom Juríkom za sprievodu HK junior zaspievali aj jednu z pre Hradište typických piesní – V hradištskom rybníčku. Novej Hradištskej kapele sa poďakoval aj už spomínaný starosta obce: „Dovoľte mi, aby som v mene Vašom i v mene celej obce Hradište poďakoval našej novej Hradištskej kapele. Keď si dobre pamätám, takto pred rokom vnútri v sále som vyjadril túžbu, aby nás Hradištská kapela so svojimi výkonmi neopúšťala, aby pokračovala vo svojej činnosti ďalej. Bol by som stále rád, keby sa táto túžba naplnila, ale i napriek tomu, že si to nechcú rozmyslieť, som presvedčený, že táto nová Hradištská kapela junior bude pokračovať vo vy-

nikajúcich výkonoch namiesto tej pôvodnej kapely, o čom nás presvedčili i dnes.“ Okrem toho starosta venoval poďakovanie spolu so spomienkovými predmetmi všetkým účinkujúcim kapelám. Zároveň súčasný predseda ZDHS a kapelník DH Maguranka Jozef Baláž odovzdal žezlo krajského predsedu ZDHS za Trenčiansky kraj Vratislavovi Skaličanovi. Ocenený bol i výkonný tajomník ZDHS, bývalý pedagóg a dirigent Janko Ešše, ktorý si z rúk Jozefa Baláža prevzal plaketu za celoživotné úsilie a úspešné roky práce pre dychovú hudbu na Slovensku, k čomu bývalý predseda ZDHS Ján Jamriška pridal knihu „To bola Malokarpatská kapela“ s osobným venovaním od jeho dlhoročného priateľa Adama Hudeca spolu s niekoľkými nahrávkami dychových hudieb. Janko Ešše si zároveň zaspomínal na svoje pôsobenie v Hradišti.

DH Maguranka

Na festivale účinkovali aj vicemajstri Európy z roku 2008 – dychová hudba Maguranka z Kanianky. Najväčšie úspechy kapela zožala a stále žne pod vedením kapelníka Jozefa Baláža mladšieho, ktorý ju vedie od začiatku 90.rokov minulého storočia. Za posledných 20 rokov nahrala celkovo deväť úspešných nosičov, na ktorých možno nájsť známe ľudové a cirkevné piesne, orchestrálne skladby, ale i mnoho skladieb a piesní z vlastnej tvorivej dielne jej skladateľov a textárov. Zároveň sa stala jednou z najúspešnejších dychových kapiel na Slovensku i v Eu-

rópe a je držiteľom viacerých významných ocenení. O svojej kvalite presvedčili jej členovia aj na festivale v Hradišti, kde ponúkli krátky prierez celej ich muzikantskej kariéry. Okrem piesní nahratých na CD zazneli i piesne nové, okrem iných aj veľmi zaujímavá úprava známej piesne Goraľu, cy či ňe zaľ. S divákmi sa rozlúčili pre dychovku netypickou bigbandovou skladbou s názvom Sing, sing, sing.

Drietomanka

V závere festivalu vystúpila ďalšia nesporná legenda slovenskej dychovej hudby, Ktorou DH Drietomanka určite je. Tradícia dychovej hudby v obci Drietoma pri Trenčíne siaha až do roku 1866. Významným obdobím novodobých dejín drietomskej dychovky boli 50-te roky 20-teho storočia, keď začal pán Pavol Stopka vyučovať v Drietome mladých hudobníkov, a tak vznikla v Drietome ďalšia dychová kapela. Kapelníkom Drietomanky bol Ivan Husár. Ďalšími kapelníkmi Drietomanky boli Štefan Bretschneider a Jaroslav Múdry st., ktorý viedol Drietomanku celých 20 rokov. V roku 1994 sa kapelníkom stal Jaroslav Múdry ml., ktorý kapelu vedie až do dnešných dní. Pod jeho vedením nahrala kapela niekoľko úspešných hudobných nosičov so spievanými i orchestrálnymi skladbami, získala mnohé ocenenia a hosťovala vo viacerých televíznych a rozhlasových reláciách. Jej členovia ponúkli hradištským divákom predovšetkým známe ľudové piesne, ale i niečo

zo svojej vlastnej tvorby, dokonca zahrali aj na želanie. Zaznelo aj niekoľko skladieb, ktoré sa ocitnú na ich novom pripravenom CD. Svojím speváckym umením sa „blysla“ aj sedemročná kapelníkova dcéra Kristínka Múdra, v podaní ktorej sme si mohli vypočuť zmes čardášov od Trenčína.

Ukončenie festivalu

Medzi ocenenými bol aj moderátor festivalu Laco Jurík, ktorý toto podujatie oficiálne ukončil: „Rád by som poďakoval obecnému úradu a poslancom obecného zastupiteľstva, DDH Hradišťanka, SZUŠ a mažoretkám, všetkým dychovkám, ktoré tu dnes účinkovali, zvukárom Mariánovi a Jožkovi Mikulcovým z Bošáce, Vám divákom, za to, že ste prišli sem a verím, že sme strávili príjemné odpoludnie. Hudba sa radí k umeleckým odvetviam, ktoré by mali človeka zušľachťovať, skultúrňovať, robiť aj múdrejším. Ak poslanie, ktoré sme si my dali do vienka – deťom úsmev, duši pokoj, srdcu lásku a človeku, aby zostal človekom – splnilo svoj účel, tak to nebolo pre dnešné odpoludnie málo. Tradičný festival dychových hudieb 2012 končí. Nech žije festival 2013! A keď zaznejú krídlovky, to vnímavej duši stúpajú slzy do očí. Vyvolávajú v nás niečo zabudnuté a zároveň dodávajú duši silu...“ Marek Kasala

externý redaktor 0904 997 372 kasala.m@zoznam.sk


4

Piatok 13. jĂşla 2012

velkosklad autodielov


5

Piatok 13. júla 2012

Ostratice opäť ožili festivalom dychových hudieb O kultúrne a spoločenské podujatia nie je v letnom období vôbec núdza. V tomto čase sa pravidelne konajú rôzne slávnosti, kultúrne letá a v neposlednom rade aj hudobné festivaly rôznych žánrov. Ak ste v nedeľu 8. júla zamierili do obce Ostratice, mohli ste sa zúčastniť jedného z nich.

Hradišťanka

Väčšine z vás je určite jasné, že išlo o festival dychovej hudby. A veru nie hocijaký, ale o festival s dlhoročnou tradíciou. Ostratický festival dychových hudieb sa totiž konal už po 23. raz. Pravidelne sa ho zúčastňujú vynikajúce dychové hudby z celého Slovenska i z Moravy. A inak tomu nebolo ani tentokrát. O úvodný sprievod obcou sa postarala DDH Hradišťanka s mažoretkami Akord z Hradišťa. Po príchode do parku táto kapela pod vedením kapelníka Karola Podoliaka niekoľkými skladbami spríjemnila účastníkom začiatok festivalu. Následne sa všetkým zúčastneným prihovoril starosta obce Ján Podoba: „Pekné nedeľné odpoludnie Vám želám, milé dámy, milí páni, milí hostia, vážení muzikanti, milovníci dychovej hudby! Dovoľte mi, aby som Vás privítal na 23. festivale dychových hudieb v Ostraticiach. Touto cestou vítam našich vzácnych hostí – p. riaditeľku Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi Mgr. Ľudmilu Húskovú, kolegu starostu zo Žabokriek nad Nitrou, Ing. Otakara Sneženku aj s manželkou, starostu z Nedanoviec Jozefa Jakubíka, starostu z Bošian, Ing. Pavla Štrosa s manželkou, starostu z Ješkovej Vsi Paľka Greguša s manželkou, starostu zo Skačian Ing. Ladislava Struhára s manželkou, starostu z Nitrice Miroslava Beňadika a máme tu aj kolegu z Liptova, konkrétne z Pavčinej

Lehoty starostu Ing. Miroslava Šťastného.“ Moderátorom festivalu bol už tradične riaditeľ Tribečského osvetového strediska v Topoľčanoch Július Krajčík, ktorý v úvode taktiež pozdravil všetkých prítomných: „Na tomto našom dnešnom stretnutí Vám chcem aj ja zaželať, milí priatelia, všetkým krásne slnečné sviatočné nedeľné odpoludnie a privítať Vás tu v tomto príjemnom prostredí ostratického parku. Toto až tropické počasie nás láka hádam do iného prostredia, kamsi do prírody, možno k vode. Letné obdobie však ponúka aj množstvo iných podujatí – kultúrnych festivalov v prírode, čo je tiež lákadlom pre všetkých milovníkov takýchto akcií. Sme veľmi radi, že ste si veľmi jasne zapísali do kalendára, že druhá júlová nedeľa je hlavným sviatkom dychovej hudby v Ostraticiach. Druhú júlovú nedeľu sa pravidelne schádzame v tomto parku na jednom z najlepších dychovkárskych a

muzikantských podujatí vôbec, a to nielen tohto regiónu, ale aj celého širokého okolia. A ja som tomu veľmi rád, veľmi sa z toho teším, že to tak je a že tomu už tak je celé desaťročia. Svedectvo o tom, že je to festival, ktorý má svoje meno a svoju popularitu, je aj v tom, že sa nás tu schádza každý rok naozaj mnoho, že ten park je zaplnený a najmä, že na podujatie prijímajú pozvanie vynikajúce dychovky.“ Zároveň privítal aj ďalších účinkujúcich, ktorými boli členovia Hradištskej kapely junior. Hoci jej členovia v súčasnej zostave nepôsobia dlho, ich muzikantské a spevácke výkony sú naozaj obdivuhodné. Počas ich vystúpenia odzneli mnohé piesne známe z nahrávok starej Hradištskej kapely, no divákov potešili i novšími piesňami. V ich podaní samozrejme zazneli aj niektoré skladby skladateľa Ikova Kopáčika, ktorého autorské skladby a úpravy ľudových piesní sú už akousi tvárou dychovej hudby v Hradišti.

Ostratičanka

Po Hradištskej kapele sa na pódiu zjavila domáca Ostratičanka s kapelníkom Stanislavom Gregorom. Prvý záznam o vzniku tejto kapely viaže k dátumu 20. január 1905. Pri jej zrode stál vtedajší senátor Ján Podoba a správca fary Jozef Kompánek. Vynikajúcu umeleckú úroveň dosahovala dychová hudba v 60. a 70. rokoch minulého storočia. Zúčastňovala sa množstva kultúrnych podujatí nielen doma, ale i v zahraničí. V histórii tohto telesa sa vystriedalo niekoľko dirigentov a viac ako 100 muzikantov. Významným míľnikom v činnosti dychovky je i rok 1974, keď sa spolu s Obecným úradom v Ostraticiach ujala organizovania Festivalu dychových hudieb okresu Partizánske. Čo sa týka repertoáru, Ostratičanka vsádza predovšetkým na úpravy známych piesní, ktoré publikum veľmi dobre pozná, čo napomáha k vytvoreniu veselej a priateľskej atmosféry na ich vystúpeniach.

Ďalším z účinkujúcich bola v súčasnosti jedna z najlepších slovenských dychových hudieb – DH Nadličanka. Počiatky dychovej hudby v obci Nadlice siahajú do roku 1880. Na začiatku tejto kultúrnej misie stáli nadlický rímskokatolícky dekan Viktor Ehrengruber a Ferenc Dzsányi, kapelník až z Viedne, ktorí na nadlickej fare dva roky pripravovali štrnásť mládencov na verejné hudobné vystúpenie. Vznikla dobrá, a preto vzácna kapela, známa v širokom – ďalekom okolí. Počas prvej svetovej vojny bola jej činnosť pozastavená a obnovená bola v roku 1924. Počas ďalších desaťročí sa samozrejme viackrát menilo jej obsadenie. V roku 1983 pribudli do kapely speváčky a o rok neskôr kapela vystupovala po prvýkrát so spevom na Okresných dožinkových slávnostiach v Klátovej Novej Vsi. Veľmi významným bol pre ňu víkend 18. a 19. júna 2011, kedy si z celoslovenskej súťaže v Lednických Rovniach odniesla zaslúžené absolútne prvé miesto spolu s ocenením za najlepšie predvedenie povinnej súťažnej skladby. Jej dvorný skladateľ a textár Ing. Ivan Šmatlák pravidelne prispieva aj do známej autorskej súťaže Novomestská nota, kde sa jeho skladby umiestňujú na popredných miestach. Festivalu v Ostraticiach sa táto kapela zúčastňuje takmer každý rok, takže pravidelní diváci už dobre vedia, aké výkony môžu očakávať. Tie boli aj tentokrát obdivuhodné. Okrem známych piesní z ich doteraz vydaných šiestich CD jej členovia zahrali a zaspievali i svoje najnovšie kúsky, vrátane známej skladby Halleljah so slovenským textom. Z moravsko – slovenského pohraničia zavítala do Ostratíc DH Skaličané.

dalo niekoľko kapelníkov. Tým súčasným je Róbert Kucharič, ktorý v Ostraticiach predviedol svoje umenie okrem iného sólovou hrou na trúbke. Kapela do dnešného dňa vydala celkovo päť hudobných nosičov a mnohé skladby z nich, vrátane veľkého hitu „Tá skalická brána,“ zazneli aj počas tohto festivalu. Išlo predovšetkým o skladby Jana Slabáka, Miroslava Iršu, Adama Hudeca a ďalších významných tvorcov dychovej hudby.

DH Boršičanka

Hlavným hosťom popoludnia bola tentokrát DH Boršičanka Antonína Koníčka. Pochádza z moravskej obce Boršice, v ktorej sa dychovkárska tradícia zachováva už od roku 1881. Spočiatku ju tvorili samoukovia, neskôr postupne prichádzali absolventi hudobných škôl. Podľa vtedajšieho kapelníka Bohuslava Vávry mladšieho boli pre kapelu najúspešnejšie roky 1994 a 1995, kedy vydala tri hudobné nosiče, absolvovala 140 vystúpení ročne, vo veľkom nahrávala v rozhlase i v televízii. Na prelome tisícročí sa kapelníkom stal Antonín Koníček, ktorý túto funkciu vykonáva dodnes. V Ostraticiach sme si v podaní Boršičanky mohli vypočuť moravské piesne známych autorov, vrátane známej „Boršickej polky“ či zmesi slováckych poliek „V richtárovej studni“ v úprave Jana Slabáka. Pre divákov bolo pripravené aj chutné občerstvenie v podobe kvalitného guláša, nealko a alko nápojov a svoje výrobky ponúkal aj predavač medovníkov. Marek Kasala

externý redaktor

Skaličané

Táto kapela vznikla v roku 1989 a doteraz sa v nej vystrie-

0904 997 372 kasala.m@zoznam.sk


Piatok 13. júla 2012

OKNÁ a dvere www.hesta.sk

6


7

Piatok 13. júla 2012

PODMIENKY SÚŤAŽE Čo je možné vyhrať? 1. Cena je automobil Volkswagen Golf TSI Premium Trendline vo výbave : Rádio RCD 310 s CD a MP3 prehrávačom, 4 x 20 W, 8 reproduktorov vpredu a vzadu, AUX-IN zásuvka, multimediálna zásuvka „MEDIAIN“ pre USB. Automatická 2-zónová klimatizácia „Climatronic“. Palubný počítač „Plus“. Stredová opierka rúk s odkladacím boxom vpredu, 2 držiaky na poháre vzadu, 2 ventilačné otvory vzadu. Športový predný nárazník a prahy dverí, strešný spojler vo farbe karosérie. Hmlové svetlá s odbočovacou funkciou. 2.-20.cena je notebook Asus Ultra prenosný notebook. Ľahká konštrukcia. Tenké telo. . operačný systém: Originálny systém Microsoft® Windows® 7 Home Premium . displej: 13,3“ HD (1366x768) ColorShine (lesklý), LED podsvietenie . systémová pamäť: 4GB DDR3 1066, max 8GB . pevný disk: 500GB SATA, otáčky 5400rpm . hmotnosť: 1,75Kg (s 8 článkovou batériou) . výdrž batérie: až 12 hodín (8 článková batéria 5600 mAh)

na e C 1.

2.-

e na C . 20

Kto sa môže zúčastniť súťaže? Súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba, ktorá nakúpi u autorizovaného partnera firmy Hesta, s.r.o. plastové alebo hliníkové výrobky v hodnote minimálne 600 € vrátane DPH a v termíne súťaže zašle súťažný formulár, ktorý účastník vyplní u autorizovaného predajcu po kúpe súťažného výrobku. Ako sa prihlásiť? Do súťaže budú zaradené len kompletne vyplnené formuláre. Formulár musí byť zaslaný najneskôr do 31.8.2012. Formulár pošle autorizovaný predajca e-mailom na adresu sutaz@hesta.sk. Registrácia formulára do súťaže bude usporiadateľom potvrdená účastníkovi na e-mail uvedený vo formulári po uhradení zákazky autorizovaným partnerom usporiadateľovi. Dokedy prebieha súťaž? Do zlosovania budú zaradené len formuláre zaslané najneskôr do 31.8.2012 s príslušnými zákazkami, ktoré boli uhradené autorizovaným partnerom usporiadateľovi najneskôr do 5.9.2012. Každý formulár bude do žrebovania zaradený len raz. Ceny budú žrebované za prítomnosti notára 17.9.2012. Ako si prevziať výhru? Výherca je o výhre vyrozumený formou e-mailovej správy a sms správy s požiadavkou o zaslanie osobných údajov (meno, priezvisko, mobil, úplná adresa) a dokladu o nákupe formou e-mailovej správy. Po overení údajov je súťažiacemu odoslaná výzva na osobné prevzatie výhry.

AUTORIZOVANÝ PREDAJCA:

/

.


8

Piatok 13. júla 2012

Trojzáprah Bracho, Sitár a Darmo vytvoril z no Nočná súťaž hasičov v Šišove je tradične každý rok zapísaná v športovo-spoločenskom kalendári akcií v našom regióne. 30. júna 2012 si už po trinásty krát vyskúšali svoje majstrovstvo a zdatnosť hasičšské družstvá na nočnej súťaži v prírodnom areáli na futbalovom ihrisku. Organizátori DHZ Šišov a Libichava zapísali na štartovú listinu 97 družstiev v rôznych kategóriách a súťažných disciplínach.

Z histórie hasičov - Šišov

Po prvej svetovej vojne v roku 1926 vznikol v Šišove svetský spolok v rámci protipožiarnej ochrany s názvom Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý pod zmeneným názvom existuje dodnes. V prvom desaťročí bol veliteľom hasičského zboru Jozef Záhumenský a jeho zástupcom Jozef Horváth ml. Tajomníkom bol sprvoti Michal Šimko, neskôr Žigmund Meluš, pokladníkom a súčasne aj trubačom Jozef Uhlár. V roku 1936 vykonával veliteľa Michal Brindza, zástupcu veliteľa Ján Koštiaľ a tajomníka Ján Brindza. V roku 1937 sa stal veliteľom hasičského zboru Ján Koštiaľ, jeho zástupca bol Gejza Bujdák a tajomníkom bol Karol Farský. Obvodným trúbačom v tom čase bol Štefan Pristaš. V tomto zložení existovalo vedenie hasičského zboru v Šišove až do roku 1947. Hasičský zbor mal 22 členov a vo svojej výbave mal uniformy a hasičské prilby. Okrem toho mali vo svojej výbave aj niekoľko sekier, 2 píly a vyše 100m hadíc. Počas svojej aktívnej činnosti vykonávali šišovskí hasiči cvičenia (6-krát do roka, podieľali sa na likvidácii požiarov nielen v obci, ale aj v širokom okolí). Okrem týchto aktivít sa podieľali aj na kultúrnom živote obcí - organizovali tanečné zábavy a divadelné predstavenia. V roku 1931 mali už 30 členov. V roku 1933 boli za zásluhy o podporu hasičského zboru zvolení 7 čestní členovia: starosta Pavel Horváth, správca školy Michal Šimko, veľkostatkár Ernest Leidenfrost, prvý veliteľ zboru Jozef Záhumenský a postupne aj iní členovia. V rokoch 1948 - 1950 bol veliteľom hasičského zboru Ján Hano, zástupcu vykonával Anton Ferenčík a tajomníkom bol správca školy Pavel Meluš. V tomto čase prišlo aj k reorganizácii hasičského zboru na zbor požiarnej ochrany a neskôr na miestnu jednotku požiarnej ochrany. V rokoch 1953-1957 vykonával funkciu predsedu tejto jednotky Anton Ferenčík, v rokoch 1958-1959 Ján Chudý a Viliam Uhlár a v roku 1960 Rudolf Hudec. V minulosti mal hasičský zbor v obci iba strekáreň. Požiarnú zbrojnicu si postavili až v roku

1954. V tomto čase mali hasiči aj modernú motorovú striekačku. V posledných dvoch desaťročiach sa vo funkcii veliteľov požiarneho zboru vystriedali Václav Švikruha, Ján Galko, Jozef Tisovský, Anton Šulo, Jaroslav Sitár, Ivan Šulo, Peter Kasala, Jozef Gábriš, Jozef Mikla a Július Darmo. Predsedami požiarného zboru v tom čase boli Rudolf Darmo, Jozef Tisovský, Rudolf Bognár, Jozef Lojko, Miroslav Šulo, Marián Pajtina a tajomníkov vykonávali Jozef Janíček a Jaroslav Sitár. Šišovský požiarny zbor sa každoročne pravidelne zúčastňoval súťaží v požiarnom športe a dosahoval pritom nemalé úspechy. V 80 tich rokoch minulého storočia pravidelne vyhrávali šišovskí hasiči okrskové a okresné súťaže bývalého okresu Topoľčany. Okres reprezentovali aj na krajských súťažiach - v Dunajskej Strede získali v roku 1983 tretie miesto a v Skalici v roku 1987 ôsme miesto.

Z histórie hasičov Libichava

Storočnicu založenia dobrovoľnej požiarnej ochrany v obci Libichava oslávili v roku 1998. Z príhovoru starostu obce sa prítomní dozvedeli, že na základe rozhodnutia uhorskej vlády, ktorá v predminulom storočí nariaďovala v obciach a mestách zriaďovať hasičské spolky, hasičský spolok v Libichave bol založený v lete 1898. Veliteľa hasičského spolku ustanovoval obecný richtár spolu s obecnou radou. Prvým veliteľom hasičského spolku v Libichave bol Jozef Bracho, členmi výboru Jozef Darmo, Matúš Bucko, Matúš Darmo, Zajac a Sitár. všetci hasiči museli prejsť riadnym výcvikom podľa príručky „Cvičebník“, ktorú pre hasičské zbory napísal J. Kohút a vydalo ju vydavateľstvo v Turčianskom Sv. Martine v roku 1983. Okrem toho museli mať vycvičených 1-2 samaritánov (zdravotníkov). Po založení hasičského spolku si v Libichave z hlinených tehál na obecnom pasienku pri potoku Lúštek postavili i prvú hasičskú strekáreň (zbrojnicu). Spolok neskôr zastúpil aj malú striekačku s dvojramennou pákou na ručné čerpanie vody. Táto striekačka i strekáreň boli funkčné a používali sa až do roku 1952, kedy ich nahradili nové. Prvý veliteľ hasičov v obci Jozef Bracho bol veliteľom pravdepodobne až do roku 1920. V 1920-45 bol veliteľom hasičov Anton Bracho, predsedom Matúš Bucko, 1945-1948 bol veliteľ hasičov Emil Darmo, predseda PO Ľudovít Bucko, 1948-1962 veliteľ hasičov Albín Darmo, predseda PO Ľudovít Bucko. V roku 1952 bola v obci zakúpená nová motorová striekačka PS 8. V rokoch

1962-1985 je veliteľom DPZ Ladislav Bracho, predsedom PO Cyril Bracho. Od roku 1985 je veliteľom DPZ v Libichave Peter Bracho, predsedom PO Cyril Bracho. V minulosti i dnes sa libichavskí hasiči i požiarnici často zúčastňovali na rôznych súťažiach, kde sa im viackrát podarilo získať popredné umiestnenie v okrskových i okresných súťažiach. Okrem hlavnej činnosti, ktorou je likvidácia požiarov a pomoc pri živelných pohromách, niekdajší hasiči sa zúčastňovali aj na iných aktivitách, napr. preventívnych opatreniach počas žatvy a mlatby, vykonávaní poriadkovej služby pri rôznych obecných alebo cirkevných slávnostiach, pohreboch, divadelných predstaveniach a podobne. Pri príležitosti osláv storočnice založenia dobrovoľnej požiarnej ochrany v obci Libichava udelil okresný výbor DPO pamätné medaily za príkladnú činnosť na poli požiarnej ochrany: Obecnému úradu Libichava, Milošovi Adamičkovi, veliteľovi DPZ Veľké Hoste a Petrovi Brachovi, veliteľovi DPZ Libichava. Slávnostný deň venovaný oslavám storočnice vzniku DPO v Libichave bol ukončený tanečnou zábavou, ktorú v miestnom kultúrnom dome organizovali domáci požiarnici.

Nočná súťaž hasičov

Slnkom vyprahnutá obec Šišov hostila v podvečerných hodinách 30.6. 2012 spolu 93 súťažných družstiev. Šišovskí a Libichavskí hasiči pod taktovkou moderátora-hlásateľa Petra Brachu, starostu obce Šišov Jaroslava Sitára a starostu obce Libichava Dušana Darmu už po 13.-krát za sebou zorganizovali najväčší masový projekt v našom regióne - Nočnú súťaž hasičov. „S myšlienkou zorganizovať súťaž pre hasičské družstvá v noci prišiel Peter Bracho,“ povedal starosta obce Šišov Jaroslav Sitár. „Hneď na prvom ročníku sme mali 24 súťažných družstiev, odvtedy to ide stále hore,“ dodal s úsmevom na tvári starosta obce. „Veľká vďaka za celkovú prípravu a organizáciu akcie patrí najmä Branislavovi Darmovi, Tomášovi Janáčovi, Michalovi Godálovi, Dušanovi Adamičkovi, Petrovi Brachovi, Petrovi Gerhátovi a Petrovi Brachovi ml., ako i ostatným dobrovoľníkom z obce a hasičom zo Suchodolia,“ povedal starosta obce Libichava Dušan Darmo. Po príchode na futbalové ihrisko sa návštevníci roztrúsili po všetkých kútoch starostlivo pripraveného prírodného areálu. Vôňa kotlíkového gulášu z diviny lákala fajnšmekrov už pri vstupe do samotného areálu. Občerstvovací stánok s čapovaním piva, nealko nápojov, destilátov, vína a výdajom gulášu bol počas celého večera najviac

okupovaným miestom. Ľudová veselica, kolotoče pre deti, strelnica, rôzne atrakcie, stánky s predajom hračiek, masiek, parochní a suvenírov umocňovali a dotvárali neopakovateľnú atmosféru pred začiatkom nočnej súťaže, na ktorú všetci trpezlivo čakali do západu slnka. Aj tento rok pripravili organizátori dostatočný počet sedacích súprav a stolov pre návštevníkov akcie,

ktoré boli rozmiestnené po celom areáli v jednotlivých zónach mimo súťažného priestoru. V parku pribudol aj zrekonštruovaný chodník a sociálne zariadenia s investíciou za takmer 60 000€. Za úplnej tmy po nástupe hasičských družstiev, podania hlásenia o stave pripravenosti a príhovore starostu obce Šišov Jaroslava Sitára k súťažiacim a pozvaným hosťom sa

začalo dlhoočakávané dejstvo samotnej súťaže. Moderátor a hlásateľ Peter Bracho začal postupne pozývať súťažné družstva aj s technikou na pripravené základne. Výstrel z pištole bol jasným signálom k vodnému útoku súťažiacich. Dráhu lemo-


9

Piatok 13. júla 2012

očnej súťaže hasičov v Šišove masový projekt  Fotoreport zo života šišovských a libichavských hasičov

vali iba svetelné pásy položené na dráhe a terčíky na jej konci. Výborná organizácia pretekov, kvalitná meracia technika a disciplína jednotlivých družstiev prednaznačovali hladký pribeh súťaže, ktorá sa už tradične končí nad ránom. V kate-

górii veterán vyhrali hasiči z Lehoty pod Vtáčnikom s celkovým časom 26,65 s. V klasickej disciplíne žien zvíťazili hasičky z Veľkých Chlievan už po tretí krát za sebou s časom 22,93 s a putovný pohár si natrvalo uložili vo vitríne vecných cien. V klasike mužov vyhrali malohradňanskí hasiči s víťazným časom 19,24 s. V športovej kategórii žien zvíťazili Dežeričanky s výbor-

ným časom 17,60 s a v športovej disciplíne mužov zvíťazili hasiči z obce Lackov s výborným časom 14,06 s. Čo dodať na záver. Organizátori „Nočnej súťaže hasičov“ i tentokrát potvrdili profesionálny prístup pri organizovaní najväčšieho športovo-spoločenského projektu v našom regióne s neopakovateľnou atmosférou. Skončil sa 13. ročník - nech žije 14. ročník!

www.ebin.sk

Stanislav Vavro

externý redaktor nasebanovce@ gmail.com

0917 420 636


10

Piatok 13. júla 2012

Výcvik skupiny A, B, BE, C, D, E, T

Jazdíme na vozidlách Audi, VW, Škoda

BAGETÉRIA 10,30 - 20,00hod.

15€

3€


11

Piatok 13. júla 2012

Štyri medaile z tanečných majstrovstiev Európy pre Bánovce Odovzdanie vysvedčení 29. júna nebolo ešte zďaleka ukončením školského roka v Súkromnej základnej umeleckej škole Veľké Uherce pobočka Bánovce nad Bebravou, a teda ešte ani začiatkom letných prázdnin pre mnohé deti z tanečného štúdia Dancando. Prvý prázdninový deň - v sobotu 30. júna s obrovskou energiou a chuťou bojovali na Majstrovstvách Európy v Leviciach bánovskí tanečníci - žiaci Súkromnej ZUŠ V. Uherce s pobočkou v Bánovciach. Na súťaž, na ktorú sa kvalifikovali z celoslovenského kola v máji, postúpili so štyrmi choreografiami do finále. V konkurencii svojich kategórií sa stretli s viacerými slovenskými skupinami a súbormi z Maďarska a Rumunska. A obstáli opäť úspešne. Spomedzi 90 súťažných choreografií si vytancovali takéto vynikajúce umiestnenia: Choreografia Boom boom 1. miesto, choreografia Bc. Janka Kozáčková Choreografia Leto 1. miesto, choreografia Mgr.art. Zuzana Bachová Choreografia Kankán 2.

miesto, choreografia Mgr. art. Zuzana Bachová Choreografia Zima 3. miesto, choreografia Mgr. art. Zuzana Bachová Úspešné vystúpenie na ME v Leviciach bolo záverečnou bodkou za celou sériou veľmi úspešných vystúpení mladých tanečníkov, ale aj výtvarníkov našej školy v tomto školskom roku. Za vedenie Súkromnej základnej umeleckej školy a všetkých jej pobočiek, ako aj za celý kolektív jej učiteľov chceme úprimne poďakovať

za pomoc a podporu všetkým rodičom, ktorí pri nás stáli aj v tomto školskom roku. Rovnako gratulujeme všetkým našim žiakom za mimoriadne úspešnú reprezentáciu našej školy, mesta a všetkých dedín, kde pôsobíme. Tiež ďakujeme všetkým našim sponzorom, ktorí nás podporili pri viacerých podujatiach, ktoré sme ako škola organizovali. Veľmi si vážime ich pomoc a podporu a prajeme si, aby táto spolupráca pokračovala. (ZB+JV)

Súkromná základná umelecká škola vo Veľkých Uherciach prijíme

tanečných pedagógov pre Bánovce nad Bebravou a Partizánske a okolie kontakt: Mgr. A. Valuchová, mobil 0911 126 251, Ing. J. Valuch mobil 0911 624 345

Uplynulo 208 rokov od posvätenia kostola V nedeľu 8. júla uplynulo presne 208 rokov od posvätenia farského kostola Najsvätejšej Trojice v Bánovciach nad Bebravou. V období stredoveku bol farským kostolom Kostol sv. Mikuláša na cintoríne. V popoludňajších hodinách bol pre návštevníkov sprístupnený chór a veža kostola s možnosťou nazrieť do útrob organu, pozrieť si zvony, hodinový stroj, povalu kostola a podobne. Podľa správcu farnosti Mons. Dominika Gurína malo ísť o čosi podobné, ako je známa „noc kostolov.“ Zámerom bolo posilniť lásku farníkov k svojmu chrámu. Pre záujemcov bol otvorený aj vstup do veže kostola, kde sa nachádza celkovo päť zvonov, z ktorých štyri sú do dnešných dní plne funkčné. Volajú sa Burian, Mediar, Hlásnik a Umieračik. Najstarší piaty zvon už v súčasnosti funkčný nie je. Deti si zahrali aj na organe, nachádzajúceho sa na chóre, bol vyrobený 1983 v moravskom meste Krnov. Pri tejto príležitosti bola vo farskom pastoračnom centre

otvorená aj výstava starých fotografií a dokumentov zo života farnosti. Jej hlavným iniciátorom bol farský úrad spolu s nadšencom pre históriu Jozefom Fojtíkom, ktorý vo svojom príhovore okrem iného vyslovil: „Treba si uvedomiť, že v tomto kostole boli krstení, birmovaní, sobášení naši otcovia, dedovia. Do tohto chrámu chodili vzdávať vďaku Bohu a modlili sa za svoje rodiny, úrodu a pokoj vo svete. Je možné, že ste vďaka týmto modlitbám dosiahli aj svoje inžinierske, doktorské a iné vzdelanie. Osobne si myslím, že my, farníci, sa máme čím pochváliť návštevníkom, nemáme sa za čo hanbiť a máme byť na čo hrdí! Preto si na to spomeňte, keď si povzdychneme: Dedičstvo otcov, zachovaj nám pane.“ Súčasťou výstavy bola aj prezentácia neziskovej organizácie Archa. Okrem spomienok a výstavy ožilo pastoračné centrum aj džavotom detí, ktoré sa tu v dňoch 9. – 13. júla schádzali v rámci farského prímestského tábora.

Chlievančania besedovali so spisovateľom Stanislavom Háberom V obci Veľké Chlievany sa 29. 6. 2012 v kultúrnom dome konala beseda s autogramiádou so spisovateľom Stanislavom Háberom o knihe: „Štefánik po pristátí zastrelený?“ Spisovateľ, ktorý prišiel na pozvanie starostky obce Zuzany Flórovej, sa pred besedujúcimi občanmi zamýšľal nad faktami a svedectvami, ktoré hovoria o spôsobe smrti nášho generála. Do knihy zakomponoval viacero nových zaujímavých výpovedí svedkov, ktorých záznamy zbieral počas dvadsaťpäťročnej novinárskej tvorby. Autor knihy nezabúda ani na diela, ktoré už pred ním upozorňovali na okolnosti skonu slovenského zakladateľa štátu z roku 1918. Cituje fakty, aké uvádza aj Marián Tkáč v knihe Pravdivý slovenský príbeh (PostScriptum, Bratislava, 2009), Emil Karol Kautský v diele Kauza Štefánik – Legendy, fakty a

otázniky okolo vzniku Česko – Slovenskej republiky (Matica slovenská, Martin, 2004), či odvoláva sa na zistenia amerického historika slovenského pôvodu Tomáša J. Vetešku. Práve vďaka posledne menovanému sa v knihe Štefánik po pristátí zastrelený? nachádza záznam rozhovoru Milana Rastislava s americkým prezidentomWoodrowomWilsonom. Z neho vyplýva, že ak by Štefánik nezahynul 4. mája 1919 pri prílete do vlasti, usporiadanie spoločného štátu Slovákov a Čechov by bolo zrejme vyzeralo inak. Napriek lákavej téme Stanislav Háber neskĺzol do postoja teórií, kto mohol stáť za vraždou generála. Autorovi šlo o to, aby na základe známych, ale aj úplne nových faktov potvrdil teóriu, že vôbec o vraždu šlo. Doteraz sa totiž v slovenských médiách objavujú správy, že šlo len o neš-

ťastnú náhodu. Naopak, už aj za čias Masaryka ním vymenovaná komisia potvrdila, že na talianske lietadlo Caproni letiace nad Bratislavou sa strieľalo.Autor preto navrhuje jednoduché riešenie ako vyvrátiť doterajšie fámy o smrti generála raz a navždy vedeckými metódami. Stačí urobiť dôkladnú analýzu pri exhumácii pozostatkov Štefánika.

Po skončení besedy sa besedujúci občania z obce zaujímali aj o životné osudy a križovatky tohto známeho spisovateľa, ktorý prežil pády i vzostupy. Jeho sen stať sa pilotom prekazila ťažká autohavária. Vyštudoval preto žurnalistiku, stal sa novinárom, spisovateľom a neskôr najmladším redaktorom Československej televízie. Stanislav Vavro

Pekelne horúce Miezgovce v 6. kole Bánovskej bežeckej ligy Už pohľad na teplomer v sobotu ráno naznačoval, že sobota bude počasím krásna a teplotou horúca. Predpoklady sa naplnili, a tak v čase štartu, ktorý sa posunul o nejakých pár minút, už slnko vyhrialo vzduch takmer na tridsiatku. Na štartovú čiaru pred obecným úradom sa postavilo 38 bežcov. Výraznejšie absentovala ženská kategória. Vyše sedemkilometrovú trať sa rozhodla zdolať trojica bežkýň. Tie napokon pretek aj dokončili. Trať behu začala v obci Miezgovce, zhruba po jednom ki-

lometri sa trať stočila smerom na Brezolupy, už po poľnej ceste. Úsek s priamym slnkom vystriedal po ďalšom kilometri vzácny chládok lesa. Oddych to však nebol, prvý kilometer v lese bol totiž do nepríjemne tiahleho kopca. Stúpanie preverilo kvality hlavne druhej polovice štartového poľa. Nasledujúca časť sa vyznačovala striedaním roviniek s miernym stúpaním až k asfaltovej ceste smerujúcej z Bánoviec do Miezgoviec. Tu bola situovaná a bežcami túžobne očakávaná občerstvovačka. Ďalší úsek

prechádzal krajinou okolo ovocného sadu až k lúke s výhľadom na okolie. Nasledovala cesta do lesa a odbočka z lesnej cesty s výrazným klesaním späť do Miezgoviec. Pokiaľ doterajší priebeh Bánovskej bežeckej ligy prebiehal v akomsi pokojnom duchu, letné počasie v Miezgovciach prinieslo do tejto športovej akcie aj trochu adrenalínu. Našťastie s dobrým koncom. Boli sme svedkami kolapsu, pravdepodobne z únavy a vyčerpania. Organizátori z Ostrixu na svojej internetovej stránke hneď

po skončení preteku upozornili bežcov, aby pred behom pili dostatočné množstvo tekutín a počas behu správne vyhodnotili svoje sily. Ďalšou anomáliou, ktorú sme v doterajších kolách nepoznali, bolo blúdenie niektorých bežcov. Ako sporný sa ukázal úsek asi kilometer pred cieľom, kde pre si pre stratu orientácie niekoľko bežcov nechtiac predĺžilo dĺžku trate. A tak zatiaľ čo Jozef Števula, Anton Igaz a Michal Števica pribehli do cieľa z horného konca obce v časovom limite, na veteránov Viliama Chocinu

a Rudolfa Sopka čakali organizátori ešte riadnu chvíľu. Inak bolo všetko takmer rovnaké ako po minulé kolá. S prehľadom zvíťazil Jozef Števica. Ten v doterajšom priebehu ligy nenašiel premožiteľa. Pri neúčasti Márie Stanovičovej a Simony Števicovej si po víťazstvo v kategórii žien dobehla Nina Vavrová. Ďalšie, v poradí siedme kolo sa pobeží v sobotu 21.7.2012. Trať v dĺžke 3.55 km začína pri „turistickom hríbiku“ na konci Uhrovského Podhradia a po lesnej ceste cez Čerešňovú dolinu vedie až na nádvorie Uhrovského hradu. Výsledky 6. kola Bánovskej bežeckej ligy, Miezgovce, 30.6.2012, 7,2km. M - A, muži A (1997 - 1968) 1. Jozef Števica KRB Partizánske 29:27,130, 2. Jozef Kundala Veľké Bielice 30:23,9603, 3. Ladislav Mariš OSTRIX BN 31:53,3804, 4. Juraj Makový Bánovce n. Bebravou 32:22,4205, 5. Pavol Grňo Brezolupy 32:44,380 M - B, muži B (1967 - 1953) 1. (celkovo 8.) Drahoslav Masarik Trenčín 33:27,870, 2. (28.) Dušan Ďuračka Sokol Šišov 47:49,690, 3. (34) An-

ton Igaz Bánovce n. Bebravou 01:03:26,530 M - C, muži C (1952 - starší) 1. (celkovo 11.) Ferdinand Husár Trenčín 34:31,36012, 2. (12.) Marián Cyprián SOF Trenčín 34:43,790, 3. (21.) Viliam Rybár Bánovce n. Bebravou 39:55,180, 4. (26.) Marián Giertl Bánovce n. Bebravou 45:12,270 Ž - A, ženy A (1997 - 1973) 1. (celkovo 27.) Nina Vavrová Bánovce n. Bebravou 46:35,770 2. (32.) Katarína Striežencová Bánovce n. Bebravou 54:23,280 Ž - B, ženy B (1972 - staršie) 1. (celkovo 31.) Jana Masariková Štvorlístok Trenčín 49:37,350 Miroslav Bitarovský

Nina Vavrová a Jozef Števica


Piatok 13. jĂşla 2012

12


13

Piatok 13. júla 2012

STAVEBNINY Obec Uhrovec


14

Piatok 13. júla 2012

Cestovná agentúra

Autofólie Okenné fólie na BUDOVY SOLÁRNE BEZPEČNOSTNÉ

Radlinského15, Bánovce n.B.

0905 795 665 WWW.grifmedia.sk

0911 704 306


15

Piatok 13. júla 2012

MetLife Amslico otvára nové možnosti profesionálneho rastu vo svete financií.

Pre Partizánske, Topoľčany a Trenčín

Bc. Juraj Valuch, valuchjr@gmail.com, 0911 747 433

VAŠA FINANČNÁ ISTOTA

Buďte prví, kto sa dozvie o našich mimoriadnych reportáža článkoch či kauzách. Objednajte si náš týždenník online N BIN, samozrejme, máte možnosť kedykoľvek sa z neho od


16

Piatok 13. júla 2012

PO NÁKUPE U NÁS MÁTE ODVOZ DOMOV S ZA 1,- € V BN

ŽIVNOSTNÍCI! ZAMESTNANCI! DOCHODCI!

(stará lekáreň) tel.: 038/7602478

25

2340

2200

120

00

3200

ŽIVNOSTNÍCI! ZAMESTNANCI!

PREFABRIKOVANÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ GARÁŽ ZBG 99

450

ŽUMPA 10m3 (7m3, 22m3...)

1700

Volajte:

0800 900 999 Lekáreň sv. Kataríny

315

0

5500

BIN 21 2012 1  

Banovske informačné noviny

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you