Page 1

Rybárske preteky na vodnej nádrži Prusy 177 rybárov z Trenčianskeho kraja, prevažne bánovského, prievidzského a partizánskeho okresu sa stretlo na tradičných Rybárskych pretekoch na Vodnej nádrži Prusy...

čítajte na ›› strana 3

» Piatok 11.mája 2012

» číslo 18/2012

» ročník 9

» nepredajné

Ján Novák je hasičom v Nedašovciach už od roku 1973 tívna v oblasti dobrovoľného hasičského zboru,“ povedala starostka obce Elena Magdolenová. Na ukážkovom cvičení sa okrem domácich hasičov zúčastnili aj hasičské zbory z Brezolúp, Vysočian a Jerichova. Aj napriek tomu, že na prezentačnom stolíku stáli vecné odmeny, „Naša obec Nedašovce je ak- nešlo o oficiálnu súťaž. Veliteľ Obec Nedašovce v spolupráci s domácimi hasičmi zorganizovali v sobotu 5. mája 2012 na futbalovom ihrisku pri príležitosti sv. Floriána patróna hasičov ukážky vodného útoku prizvaných dobrovoľných hasičských zbrorov

okrsku DHZ č.2 Ján Novák z Nedašoviec, ktorý pôsobi v hasičskom zbore už od roku 1973 bol hlavným iniciátorom myšlienky zorganizovať túto akciu. Od sponzorov pozháňal mäso na guláš a ako nám povedal, niečim prispeli aj domáci. Následne po dohode s predsedom DHZ Nedašovce a starostkou

tejto obce zorganizovali túto hasičskú prehliadku detských a dospelých družstiev. Prekvapivou odmenou pre Jána Nováka bol „Ďakovný list“ a vecná odmena za dlhoročnú prácu v DHZ Nedašovce od samotnej starostky obce. Na vydarenej hasičskej akcii okrsku sa zúčastnili aj vysočianské deti, ktoré si

pod vedením predsedkyni DHZ Eriky Škorníkovej vyskúšali po prvýkrát zážitok s vodného útoku na ostro. Odmenou pre všetky zúčastnené družstvá bol okrem vecných cien aj kvalitný kotlíkový guláš a pohodová hudobná atmosféra z produkcie miestneho - dídžeja. Stanislav Vavro

Ján Novák

Foto: Stanislav Vavro inzercia inzercia

OK - TAXI generálny sponzor:

BEZPLATNÁ LINKA: ORANGE

:

T-MOBILE

:

0800 100 006 0907 6666 10 0902 600 100

Krby-kachle-pece-sporáky-grily komínové systémy

veľkoobchod - maloobchod

Santander 100€ Adriatico 128€

IA

AKC

predajne: Bánovce n.B.-Prievidza-Trenčín-Pezinok

Atlas hnedý 380€

-2 y b r é k www.krby-tuma.sk

n

rad h á Z -

v

po 00 ty

www.kominy-tuma.sk tumainvest@gmail.com 038/7600180

BIN - Regiónalne Informačné Noviny - inzertný týždenník miest a regiónov: Bánovce nad Bebravou, Partizánske. Vydavateľ: Ing. Miroslav Košč - Reklamná agentúra KoKa, 5. apríla 1115/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou. IČO: 40006522. BIN - Regiónalne Informačné Noviny - inzertný týždenník miest a regiónov: Bánovce nad Bebravou, Partizánske. Vydavateľ: Ing. Miroslav Košč - Reklamná agentúra KoKa, 5. apríla 1115/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou. IČO: 40006522. Adresa redakcie: Reklamná agentúra KoKa, ul. J. Matušku 16, 957 01 Bánovce nad Bebravou. www.koka.sk. Príjem plošnej a riadkovej inzercie je tel/fax 038/ 760 93 14, tel: 0911 704 306, grafika@koka.sk Termín uzávierky je každý týždeň v utoAdresa redakcie: Reklamná agentúra KoKa, ul. J. Matušku 16, 957 01 Bánovce nad Bebravou. www.koka.sk. Príjem plošnej a riadkovej inzercie je tel/fax 038/ 760 93 14, tel: 0911 704 306, grafika@koka.sk Termín uzávierky je kažrok o 12:00hod. Riaditeľ: Ing. Miroslav Košč. Šéfredaktor a grafik: Jana Vavrová, e-mail: grafika@koka.sk Distribúcia: vlastná distribučná sieť. Nevyžiadané rukopisy redakcia nevracia. Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť uvededý týždeň v utorok o 12:00 h. Riaditeľ: Ing. Miroslav Košč. Šéfredaktor a grafik: Jana Vavrová, e-mail: grafika@koka.sk Distribúcia: vlastná distribučná sieť. Nevyžiadané rukopisy redakcia nevracia. Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdiných inzerátov a za prípadné spôsobené škody. Uverejnené príspevky sa nemusia zhodovať so stanoviskami redakcie. Texty neprešli jazykovou úpravou. Reg. číslo: EV 3783/09 / Piatok 11.05. 2012 - číslo 18/2012 - ročník 9 - NEPREDAJNÉ vosť uvedených inzerátov a za prípadné spôsobené škody. Uverejnené príspevky sa nemusia zhodovať so stanoviskami redakcie. Texty neprešli jazykovou úpravou. Reg. číslo: EV 3783/09 / Piatok 16.03. 2012 - číslo 09/2012 - ročník 9 - NEPREDAJNÉ


Piatok 11.mรกja 2012


Piatok 11.mája 2012

Ivan Čižák prémiový kapor: 4660g 62 cm 1. miesto

Ľudo Závoczki Mário Mačaj

Rybárske preteky na vodnej nádrži Prusy so 177 rybármi 177 rybárov z Trenčianskeho kraja, prevažne bánovského, prievidzského a partizánskeho okresu sa stretlo na tradičných Rybárskych pretekoch na Vodnej nádrži Prusy. V nedeľu 6. mája sa už od skorého rána začali schádzať rybári zo širokého okolia, aby si doladili svoje rybárske náčinie, vyskúšali nové návnady pred blížiacim sa začiatkom ,,kaprárskej“ sezóny a pritom sa pokúsili získať niektorú z lákavých cien pre víťazov. Do siedmej hodiny sa vodná nádrž obsadila nedočkavými rybármi a potom to všetko vypuklo. Kukurica, pelety, boileisy, krmné zmesi a mnoho iného začali súťažiaci ponúkať „šupináčom“. Zatiaľ na Rybárskej bašte pripravili pre rybárov a návštevníkov pretekov bufet s občerstvením a kvalitný guláš. So zvyšujúcou sa teplotou začala stúpať i nálada, ktorá vyvrcholila pri vyhodnotení pretekov. Vyhodnotenie Riaditeľ pretekov Peter Čierťaský povedal pred vyhodnotením pretekov: „Preteky prebehli podľa pravidiel a nezaznamenali sme ani žiadnu sťažnosť zo strany pretekárov.“ Vtedy mal najväčší dôvod na úsmev Ivan Čižák, ktorý zvíťazil s prémiovým kaprom o váhe 4 660g a dĺžke 62cm. V bodovacej súťaži zvíťazil Lukáš Kubka s celkovým počtom 37 ks kapra a 10 ks karasa - 1842 bodov. Na druhom mieste skončil Ľuboš Mikulovský, ktorý chytil 30 kusov kapra - 1517 bodov a tretí bol Pavol Petrák s 32 ks kapra a 2 ks karasa - 1508 bodov. Súťažiaci si prevzali vecné ceny z rúk Predsedu MO SRZ Mariána Broniša a zástupkyne riaditeľa pretekov Márii Peťovskej. Organizačný štáb Predseda MO SRZ v Bánovciach nad Bebravou Marián Broniš vyjadril po pretekoch

spokojnosť s celkovým priebehom. „Tieto preteky boli výnimočné čo sa týka úlovkov, teda počtu ulovených rýb“ povedal po celkovom vyhodnotení a odovzdaní cien Marián Broniš. Nezabudol ani pripomenúť, že táto voda je veľmi dobre zarybnená a nachádza sa v nej okolo 100 metrákov rýb. „Rybárov a širokú verejnosť pozývam na Haláčovské preteky, ktoré sa budú konať 13. mája 2012,“ povedal na záver rozhovoru Marián Broniš.

Anton Mitala

Pavol Peťovský

fotoreport

Rado Velčický

Bodovací systém: 37 ks kapor 10 ks karas 1842 bodov 1. miesto Lukáš Kubka

Igor Kyšák

Ferko Rákoš a Martinko Chrenko

Richard Peťovský

Jozef Mentel Stanislav Vavro

externý redaktor

Organizačný výbor Jan Neština

Adam Senčík

Marián Broniš, Mária Peťovská, Peter Čierťaský, Vlado Rusnák

nasebanovce@ gmail.com


BIN

Piatok 11.mรกja 2012

www.binonline.webnode.sk

INZERCIA

4


BIN

Piatok 11.mája 2012

www.binonline.webnode.sk

„9. zasadnutie poslancov MsZ v Bánovciach prebehlo hladko - obratko“

Mestská rada dňa 13.9.2011 uznesením č. 53 pod bodom 6.2. písmeno A odsúhlasila nákup 2 kosačiek formou lízingu a tento postup v rámci správy o činnosti mestskej rady schválený v mestskom zastupiteľstve uznesením č. 124/2011. Takýto rozsah informovanosti poslancov považovali zamestnanci mesta za dostačujúci, preto bolo uskutočnené výberové konanie na obstaranie kosačiek v súlade s platnou právnou úpravou. Na základe tohto výberového konania a priebehu predchádzajúcich rokovaní mestskej rady a mestského zastupiteľstva som podpísal kúpnu zmluvu a oboznámil som s týmto krokom mestskú radu dňa 7.2.2012. I keď kúpna zmluva bola právoplatne uzatvorená, uvedený bod bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva z dôvodu, že takéto uznesenie si vyžadovala lízingová spoločnosť k podpísaniu lízingových zmlúv. Všetky uvedené kroky boli realizované so súhlasom a vedomím poslancov mestské-

Málokto vie, že 29. apríl je vyhlásený ako Medzinárodný deň tanca. Tento deň skutočne originálne oslávilo aj Tanečné štúdio Dancando, ktorého základ tvoria žiačky a žiaci Súkromnej základnej umeleckej školy vo Veľkých Uherciach, ktorí pôsobia na pobočke tejto školy v Bánovciach nad Bebravou. Toto tanečné štúdio má svoju domovskú scénu v Športovom centre, s.r.o v Sokolovni v Bánovciach nad Bebravou. Tridsaťpäť tanečníkov, spolu so svojimi učiteľkami, trénerkami a choreografkami - Mgr. art. Zuzanou Danišovou a Bc. Jankou Kozáčkovou, vycestovalo 29.4.2012 - v horúci nedeľný deň - na Celoslovenskú tanečnú súťaž Showtime – Slovakia Master do Levíc. 30 tanečných súborov Druhý ročník tejto súťaže sa konal v športovej hale, kde súťažilo v silnej konkurencii približne 30 tanečných súborov z celého Slovenska. Celkovo sa divákom predviedlo 114 choreografií v kategórii deti, juniori a mládež. Deväť hodín trvajúca postupová súťaž prebiehala v kategóriách - dance show, akrobatické tance, javiskové formy, výrazový tanec, mažoretky, latinsko-americké tance a hip-hop. Nečakané umiestnenia TŠ Dancando súťažilo so štyrmi choreografiami v kategórii juniori a mládež. V poradí ich už tretie súťažné vystúpenie v tomto školskom roku im pri-

ho zastupiteľstva a v súlade s platnými právnymi predpismi. Zároveň na základe doručeného podnetu sa uvedenou záležitosťou zaoberá v zmysle zákona Okresná prokuratúra, ktorej sme doručili všetky požadované listiny. Čo sa týka kosby v súčasnom období, začalo kosenie v areáli „starého cintorína“ a bude ďalej pokračovať v zmysle harmonogramu prác kosenia v celom meste. K podtextu pod názvom „ZUŠ dostala 35 000 €“ na vysvetlenie uvádzam nasledovné skutočnosti: z projektu vyplynuli nevyhnutné rekonštrukčné práce, ktoré nebolo možné predpokladať pri spracovaní projektovej dokumentácie, kde sa vychádzalo z jestvujúceho skutkového stavu. Finančná čiastka, ktorá bola odsúhlasená poslancami v mestskom zastupiteľstve z rezervného fondu je určená na financovanie uvedených rekonštrukčných prác, ktoré neboli predpokladané. Poslanci mestského zastupiteľstva zároveň prijali

Marián Chovanec uznesenie o vyvodení osobnej zodpovednosti voči zodpovedným pracovníkom, či sa to už týka zamestnancov MsÚ, projektanta, stavebného dozoru, stavbyvedúceho. Zároveň sa autor článku pýta, prečo sa zvyšovali platy 3 najvyšším predstaviteľom mesta. Odpoveď je jednoznačná. Nežiadal som o zvýšenie platu. Poslanci MsZ každoročne prehodnocujú tieto platy v zmysle záko-

5

Štúrov Uhrovec

Komentár primátora mesta k publikovanému článku Vzhľadom k tomu, že mám záujem na tom, aby občania mesta boli pravdivo informovaní o dianí v našom meste rozhodol som sa reagovať na uvedený článok.

SPRAVODAJSTVO

na. Plat primátora sa určuje v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí, primátorov miest. Môj plat predstavoval 3134€ a po zverejnení priemernej mzdy v NH, od ktorej sa plat odvíja po schválení v mestskom zastupiteľstve je vo výške 3203 €. Zároveň takto boli v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení prehodnotené platy zástupkyne primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta. K podtextu pod názvom „Záujem o odkúpenie budovy“ môžem potvrdiť, že mesto má záujem o jej odkúpenie, nejde však o žiaden špekulatívny zámer, ale o skutočnosť, že mám záujem riešiť jednak bytovú otázku občanov, ale aj kultúrno – spoločenské využitie tejto budovy. V mojich snahách je majetok mesta zveľaďovať a nie špekulatívne predávať. Som rád, že sa rozšíril obzor informovanosti občanov vo všetkých im dostupných médiách. Primátor mesta Bánovce nad Bebravou Mariián Chovanec

Obec Uhrovec, kultúrne inštitúcie, občania a mládež žili v mesiaci apríl 2012 zvláštnou kultúrnou atmosférou. V rámci Krajských súťaží v umeleckom prednese poézie a prózy – či rétorike sme si mali možnosť opäť pripomenúť velikánov Slovenska a rodákov našej obce, kodifikátora spisovnej slovenčiny Ľudovíta Štúra a politika, predstaviteľa Pražskej jari a obrodného procesu – Alexandra Dubčeka. Súťažiacich, porotu a hostí v divadelnej sále Domu kultúry v Uhrovci privítala starostka obce Ing. Zuzana Máčeková a popriala súťažiacim veľa úspechov. Krajskej súťaže Štúrov Uhrovec, ktorá sa konala 19. apríla, sa zúčastnilo 40 recitátorov z radov mládeže a dospelých v IV. - VI. kategórii, ktorá bola postupom na 58. ročník Hviezdoslavovho Kubína. Obohatením súťaže bolo vystúpenie divadielka poézie Bebčina zo ZUŠ Nová Dubnica z diela Milana Lasicu: Kabaret života. Víťazov spravodlivo ohodnotila odborná porota v zložení: Mgr. Jaroslava Čajková, Ján Kamenistý a Mgr. Miriam Pavelková. 27. apríla 2012 sa konal 17. ročník krajskej prehliadky v rétorike Štúrov a Dubčekov Uhrovec, ktorej sa zúčastnilo 33 účastníkov v jednotlivých kategóriách. Prednesy hodnotila 9 – členná odborná porota, v ktorej pracovali aj

významné osobnosti kultúrneho diania na Slovensku: Prof. Ivan Laluha, Doc. Viera Uherčíková – členovia Spoločnosti A. Dubčeka a ďalší. Hosťom podujatia bol významný slovenský sochár, autor busty A. Dubčeka na hrobe v Slávičom údolí a v obci Uhrovec - Doc. Teodor Baník. Riaditeľkou súťaže už po ôsmy krát bola PhDr. PaedDr. Rudolfa Novotná. Obe súťaže sa niesli v duchu vysokej kvalitatívnej úrovne, kde po ich ukončení boli porotou vyhodnotené jednotlivé prednesy a odovzdané ceny víťazom. Záver mesiaca apríl už tradične patril oslave stavania mája pred domom kultúry, kde vo zvykoslovnom programe vystúpili členovia Detského folklórneho súboru a Folklórnej skupiny Uhrovčan. Záverom Obec Uhrovec ďakuje organizátorom podujatí: Krajskému školskému úradu v Trenčíne, Gymnáziu Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou, Trenčianskemu osvetovému stredisku, MKS Uhrovec a ďalším spoluorganizátorom, členom poroty, súťažiacim, členom DFS a FSk za organizovanie takýchto vzdelávacích a kultúrnych podujatí, ktoré obohacujú mladú generáciu a dávajú priestor na možnosť spoznávania kultúrneho dedičstva a plnenie odkazu našich slávnych velikánov – Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka. Elena Beštová

Vynikajúci úspech Súkromnej ZUŠ vo Veľkých Uherciach a jej bánovského tanečného štúdia DANCANDO Tanečné štúdio DANCANDO pri Súkromnej ZUŠ vo V. Uherciach si vytancovalo postup na Majstrovstvá Európy a Svetový pohár niesla naozaj nečakané umiestnenia: 1. miesto - tanec Boom boom, kategória Open - juniori, choreografia Bc.J. Kozáčková 1. miesto - tanec Leto, kategória Umelecký pohyb - mládež, choreografia Mgr. art. Z.Danišová 1. miesto - tanec Zima, kategória Výrazový tanec - mládež, choreografia Mgr. art. Z. Danišová 1. miesto - tanec Kankán, kategória Folklór show – mládež, choreografia Mgr. art. Z. Danišová Všetky štyri choreografie získali zlaté umiestnenie, poháre a diplomy. Tou najdôležitejšou cenou je však to, že týmto úspechom sa súčasne kvalifikovali na Majstrovstvá Európy a Svetový pohár, ktoré sa budú konať v dňoch 29. – 30. júna a 1. júla 2012.

Úspech tanečnej školy Po minuloročnom veľkom úspechu Súkromnej ZUŠ a týchto bánovských tanečníkov na medzinárodnej súťaži v Prahe Deti fitness, kde získali prvé a druhé miesto, je toto viacnásobné víťazné umiestnenie v Leviciach pokračovaním úspešných tanečných krokov Súkromnej základnej umeleckej školy vo Veľkých Uherciach a jej pobočky v Bánovciach and Bebravou. Skriňa plná diplomov Ak budete niekedy kráčať schodmi Sokolovne do ich tanečnej sály, určite neminiete pohľadom skrinku zaplnenú diplomami, medailami a nádhernými pohármi. Sú odrazom jednak systematickej umeleckej práce s nadanými deťmi a mládežou, ako aj veľkým úspechom a zadosťučinením pre zanietených tanečných pedagógov, ktorí sa mi s láskou a odbornosťou venujú. Info pre záujemcov V prípade záujmu o štúdium

v Súkromnej ZUŠ V.Uherce aj jej 16 pobočkách a detašovaných pracoviskách, kliknite na www.szusvu.sk, info@szusvu. sk, alebo volajte Mgr.A.Valuchová, riaditeľka, m: 0911126251, m: 0911-624345. Talentovky Talentové skúšky a zápis pre nový školský rok budú prebiehať na jednotlivých pobočkách od mája do konca júna. Prihlášku je možné vyplniť a poslať aj elektronicky, alebo si ju vytlačiť zo školského webu a podpísanú odovzdať v sídle školy alebo triednym učiteľom. redakcia BIN

Súkromná základná umelecká škola vo Veľkých Uherciach

PRIJME

TANEČNÝCH PEDAGÓGOV Pre Bánovce nad Bebravou a pre Partizánske a okolie Kontakt: Mgr.A. Valuchová, m: 0911-126251, Ing.J.Valuch, m: 0911-624345


Piatok 11.mája 2012

6

KOMPLEX STAVEBNÝCH INTERIÉROVÝCH DOPLNKOV


BIN

Piatok 11.mรกja 2012

www.binonline.webnode.sk

INZERCIA

7


BIN

Piatok 11.mája 2012

www.binonline.webnode.sk

15€

3€

SPRAVODAJSTVO

8


9

Piatok 11.mája 2012

Noví hradní páni ko

zička a capko

ňovej

áčikov na Čereš

Opekačka špek

Žiaci zo ZŠ Partizánska a ZŠ Gorazdova

Prehliadka Uhrov

ského hradu

Projekt „Les ukrytý v knihe“ skončil opekaním špekáčikov Krásne slnečné počasie vylákalo do prírody všetkých skalných turistov. V sobotu 5. mája nezaváhali ani žiaci zo ZŠ Partizánska a ZŠ Gorazdova a vybrali sa do prírody. Ich cieľ: „ Uhrovský hrad“. Les ukrytý v knihe Veselí, plní očakávania s batohom na chrbte, sa zišli na autobusovej stanici. Spolu s nimi ako dozor páni učitelia Mgr. Tomáš Neuschl a Mgr. Andrej Kúdela. Nechýbali ani pracovníčky Mestskej Knižnice Ľ. Štúra a Ing. Roman Hrčka, člen Slovenského poľovníckeho zväzu. Prečo? Výlet na Uhrovský hrad bol súčasťou projektu Les ukrytý v knihe, ktorý pripravilo Národné lesnícke centrum v spolupráci so š. p. LESY SR. Do projektu sa zapojila aj Mestská Knižnica Ľ. Štúra. Počas cesty na hrad si malí turisti vypočuli veľa zaujímavostí zo života v lese. Na hrade ich očaril prekrásny výhľad na celú Uhrovskú dolinu a okolie. Vypočuli si povesť o hradnej pani, ktorú im vyrozprával kastelán hradu. Po peknej lesnej cestičke sme sa dostali do Čerešňovej. Čakalo nás opekanie slaninky a špekačiek, hranie futbalu a najdôležitejší bod: test zo života v prírode, ktorý pripravil pán Hrčka. Do otázok bol ukrytý život, ktorý sa odohráva v lese a na našich stráňach. Žrebovanie víťazov zo správnych odpovedí sa uskutoční v knižnici. Pán Hrčka sľúbil deťom, že dvoch víťazov zoberie za odmenu na strelnicu alebo na posed pozorovať obyvateľov lesa. Na záver nám tety z knižnice odovzdali sladké odmeny a nasledovalo

naše zborové HURÁ, HURÁ, HURÁ. Unavení, šťastní a spokojní sme sa vrátili domov. (T.N.)

Uhrovský hrad

Hrad Uhrovec leží v odľahlej polohe Strážovských vrchov, 10 km severozápadne od Bánoviec nad Bebravou. Hoci je v ruinálnom stave viac ako 150 rokov, po architektonickej stránke patrí k najhodnotnejším hradom Slovenska. Vznikol v 60. rokoch 13. storočia, jeho výstavba sa pripisuje trenčianskemu županovi Bašovi. Do svojej smrti ho vlastnil i Matúš Čák Trenčiansky. V roku 1389 ho daroval cisár Žigmund Ctiborovi zo Ctiboríc, ktorý tu postavil nový palác. Potom menil majiteľov, v roku 1555 ho získali Zayovci. Nastalo obdobie značného rozšírenia hradu, ktorému sa vyhli i všetky stavovské povstania. V 18. storočí postupne strácal význam, pretože tu už majitelia trvalo nesídlili. V roku 1848 bol podpálený. Nadácia opravuje hrad Nadácia pre záchranu kultúrneho dedičstva bola založená za účelom aktívne prispievať k záchrane, využívaniu a zhodnocovaniu kultúrneho dedičstva. Jedným z jej dlhodobých aktivít je projekt dokumentácie a záchrany zrúcanín slovenských hradov. Hradu Uhrovec je venovaná špeciálna pozornosť najmä pre jeho mimoriadne architektonické kvality. Napriek svojej „neznámosti“ priťahuje množstvo návštevníkov a pozornosť odborníkov. Vysoká miera zachovanosti ho predurčuje k záchrane pre budúce generácie.

Organizátori projektu: „Les ukrytý v knihe“ - Knižnica Ľ. Štúra Bánovce nad Bebravou, ZŠ Partizánska a ZŠ Gorazdova z Bánoviec nad Bebravou a Poľovnícke združenie Ľ. Štúra Uhrovec Vedúcim projektu záchrany hradu Uhrovec je Mgr. Peter Horanský, Doc. - viď foto, ktorý nám poskytol rozhovor.

rozhovor o hrade

BIN: Údajne ste autorom a zároveň dušou tohto projektu, ako to všetko začalo? Horanský: Začalo to mojou prvou návštevou hradu v roku 1990. Vtedy som si povedal, že tento hrad stojí za to, aby som ho zachránil. BIN: Čo vás na ňom zaujalo? Horanský: V rámci Slovenských hradov je to unikátna ruina. Veľmi kompaktne zachovaná, ktorá chátra v uvodzovkách iba 150 rokov. Má množstvo architektonických detailov, ktoré na iných hra-

doch zanikli už dávno. BIN: Má aj nejaké superlatívy? Horanský: Áno. Romanskú kaplnku a Romanskú fázu dobre zachovanú. Dve veže. Jednu hranolovú, druhú trojuholníkovú a hradby z časťou paláca. Všetko hovorím o 13. storočí. Naviac je tu aj renesančná etapa. Všetko, čo tu dnes vidíme, klenby, renesančný palác a celý ten hrad. BIN: Kedy ste začali napĺňať vašu víziu? Horanský: V roku 1999 sme robili prvý pasport, výskum s najhodnotnejšími časťami hradu a následne sme vypracovali projekt, ktorý sme zaslali anglickej nadácii Headley. Po schválení a prefinancovaní nášho projektu sme začali dobrovoľnou brigádnickou činnosťou so záchranou hradu v roku 2000.

BIN: Aké práce realizujete v súčasnosti? Horanský: Minulý rok bol pilotný - Obnova hradu s pomocou nezamestnaných. Na hrade Uhrovec bolo do pracovného pomeru prijatých 20 uchádzačov o zamestnanie, pričom 18 z nich patrilo do skupiny znevýhodnených. Realizácia projektu zo strany ÚPSVaR-u sa finančne zabezpečuje zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu so spolufinancovaním z prostriedkov ŠR v pomere 85% : 15%. Aj tento rok pokračujeme v realizácii tohto pilotného projektu. Plánujeme ho spustiť od 1. júna. Momentálne robíme brigádnicky prípravne práce na základe zmlúv. Plánujeme prijať 15 brigádnikov. Dôraz budeme klásť na výber profesií - murár, tesár. Tieto práce budú tento rok dominovať. Plánujeme do-

končiť pilier, ktorý sme v minulom roku postavili zhruba do polovice. Následne pripravíme drevenú konštrukciu, ktorú osadíme o rok z dôvodu vyzretia a vytvrdnutia piliera. BIN: V minulom roku ste tu mali ako atrakciu dvoch capkov ? Horanský: Áno. Máme tu novú spoločnosť hradných pánov aj tento rok - kozu a capka. Samozrejme nebudú tu len na parádu. Musia pracovať ako každý - udržiavanie zelene, aby nám hrad nezarastal. BIN: Kedy bude hrad sprístupnený ? Horanský: Hrad je otvoený už mesiac. Každý návštevník je tu od pondelka až do nedele vítaný, okrem dní za veľmi zlého počasia (hustý dážď, búrka,...).

Dobová pohľadnica s pohľadom na kaplnku situovanú na najvyššom mieste z roku okolo 1900

Stanislav Vavro

externý redaktor nasebanovce@ gmail.com


10

Piatok 11.mája 2012

Dom. potreby Záfortòa 12, tel.: 760 4926 Elektro Radlinského 15, tel.: 760 1123 Poèítaèe Radlinského 15, tel.: 760 7888 Autodiely Záfortòa 12, tel.: 760 7070

sro

Dar

3 darèeky zdarma taška, lopta tlaèiareò

Splátky:10x49,90 Akontácia: 49,90

15,6”

HP Probook 4530s Bez preháòanialuxusný notebook - HP Probook 4530s s 15,6” širokouhlým matným displejom (16:9, HD) - webkamerou a mikrofónom - nový dvojjadrový procesor Intel Pentium B950 - nová grafická karta AMD Radeon HD6490M s 1 GB pamä ou - 4GB operaèná pamä - ve¾ký hardisk 500 GB - DVD napalovaèka s Lightscribe -podpora najrýchlejšej WIFI (B,G,N) - BlueTooth - originálny Windows 7 Home Premium - ve¾ká výdrž batérii - až 6 hodín - klávesnica odolná voèi poliatiu vrátane num. Klávesnice - HDMI výstup Darèek: taška HP + multifunkèná tlaèiareò DesJet 3050A + originálna lopta Addidas Tango

499.11,6”

647.-

369.- 469.-

529.- 509.- 299.-

LENOVO IdeaPad G575

DELL Inspiron Q15R

Lenovo G770

SONY VAIO YB3V1E

Originálny systém Windows 7 Home Premium procesor AMD E-series, E-450 15.5 "LED, pamä 4GB, 500GB grafika integrovaná Radion HD6320 batéria 6-èlánková DVD, WiFi, Bluetooth,

S tylový znaèkový notebook DELL. Stálé spojenie, stálý kontakt a zábava Inspiron Q15R ponúka štýlový design pro každú osobnos dvojjádrový procesor AMD E2-3000 Windows 7 Home Premium 64-BIT 4GB (1x4GB) 1333MHz DDR3 pevný disk 500GB SATA 5400rpm grafika Radeon HD 6470M 1GB displej : 15.6" High Definition WLED

Intel Core B960, Windows® 7 Home Profesional displej 17.3 ", RAM 6 GB, Intel® Core® P6200 I5 AMD Radeon HD6650M 2GB, Pamä : 4GB DDR3 HDD 750GB 5400 otáèok, DVD, Disk: HDD 500GB SATA (5400rpm) WiFi, Bluetooth, Webkamera 2.0 Mpx,Mechanika: DVD èítaèka pamä ových kariet, USB 3.0, Displej: 11.6" HD LED displej HDMI, 6 èlánková batéria, Grafická karta: NVIDIA GeForce 310 Windows 7 Home Premium WIFI, webkamera, èítaèka kariet Sie : LAN 100/1000

Lenovo Idea Pad G575 Procesor AMD E-450 - disp. 15,6” HD, 16:9 - pamä 2 GB, HDD 320 GB, integr. Grafika mechanika DVD+-RW batéria 6-èlánková, 2,6 kg, webkamera, wifi, èítaèka kariet LAN 10/100/1000, num. Kláves

K Rýchle USB 3.0

Lacno 500 GB do vrecka

73,90 Verbatim 500 GB Externý pevný disk môžete nosi stále so sebou, kapacita 500GB. Nevyžaduje ïalšie napájanie.

Ku každému noteboku vám nainštalujeme: - antvirus s dozivotnou aktualizaciou - kancelarsky balik Ku každému notebooku vám darujeme 10 ks DVD médií


BIN

Piatok 11.mája 2012

INZERCIA

www.binonline.webnode.sk

11

Dom. potreby Záfortòa 12, tel.: 038/ 760 4926 Elektro Radlinského 12, tel.: 038/ 760 1123 Poèítaèe Radlinského 12, tel.: 038/ 760 7888 Autodiely Záfortòa 12, tel.: 038/ 760 7070

áj a!

s.r.o.

Po èa s

TESCOMA

ce lé ho

na celý sortiment

m

Super akcia! -20%

615,Panasonic P42G30

269,Grundig 32GLX3000

VIERA neoPDP Full HD 107cm LCD televízor, 82 cm, s najnižšou spotrebou energie DVB-T digitálny tuner + panel G14 s vylepšenou analógový, HDMI, Scart ochranou proti poškodeniu, DVB-T (MPEG-2, MPEG-4) analogový tuner, elektronický programový sprievodca, HDD REC možnosŠ nahrávania TV vysielania, odozva 0,001ms, 600Hz, V-Real Live procesor 6144 stupòov gradácie, 5.000.000:1 -najhlbšia èierna internetové služby, SKYPE, zobrazenia suborov z poèítaèa

135,-

Fujifilm T30

349,-

58,46,- 42,-

Sony 32BX400

Philips AZ1046

Philips HQ6940

LCD Full HD televízor, 82 cm, DVB-T, DVB-C, mpeg2, mpeg4, HDMI 4x, Scart 2x, PC vstup, audio výstup, USB na prehrávanie DivX filmov, JPG fotiek a MP3

Rádio CD prehrávaè Trojfrézková výkyvná hlava s MP3 a MP3Link vstupom, Super LIFT & CUT, napájanie sieŠ aj batérie zastrihávaè, sieŠ

Braun 195s

375,-

Trojplanžetová plávajúca hlava, pod vodou umývatelný, zastrihávaè, sieŠ aj nabíjanie

169,Casio CTK3000

Štýlový digitálny fotoaparát s Automatickými Scénickými Režimy, 10 Mp, 3x optický, plus digitálny zoom

TRHÁK

Panasonic SA-PT550 5 oktávové klávesy s dvomi úrovòami dynamiky, Kino FullHD upscailingom na 400 zvukov, 150 rytmov 1080, celkový výkon 1000 W, doprovodu s prechodmy, HDMI, USB, Audio vstup 110 nahraných skladieb na uèenie, výstup na pedál a slúchadlá, USB, Audio vstup Magnat Edition Two

Satelitné prijímaèe Full HD už od

Auto audio zosilòovaè, 2x 250W, 1x 500W

119,PSP 1004 + Cars2 Playstation SONY PSP + hra Cars 2

Splátky 10x16,90 Akontácia: 16,90

95,-

85,-


BIN

Piatok 11.mája 2012

www.binonline.webnode.sk

INZERCIA

12

EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC

0911 704 306

www.luvit.sk luvit@luvit.sk

kuchyne vstavané skrine

0907 32 16 19


BIN

Piatok 11.mája 2012 Rozhovor

www.binonline.webnode.sk

Aké boli Baťovany Milada Urbánková Sedláková, vydatá 78 ročná dôchodkyňa, matka dvoch detí, jedna z mála žijúcich pamätníkov zrodu mesta Partizánske. V januári roku 1940, sa prisťahovala so svojimi rodičmi zo Zlína do vtedajších vznikajúcich Baťovian.

Jej otec pracoval pre Jána, a neskôr pre Tomáša Baťu, ktorý dal pokyn na holej lúke vystavať prvé dve budovy továrne, prvé domy pre zamestnancov na Červenej ulici, hotel. Baťa sem stiahol množstvo skvelých ľudí, odborníkov, zamestnancov a neuveriteľnou rýchlosťou naštartoval rozvoj celej oblasti. Poďme sa však pozrieť na to očami a ušami človeka, ktorý pri tom naozaj bol: BIN: Pani Milada, pamätáte si atmosféru bývania na prvej ulici v Partizánskom?

Partizánske a české mesto Valašské Meziříčí spojila minulý rok cezhraničná spolupráca, ktorej výsledkom je mikroprojekt zameraný na rozvoj turizmu a zvýšenie informovanosti občanov o oboch mestách. Jednou z aktivít v rámci mikropojektu je aj výstava fotografií Krajinami Valašska, ktorú vo štvrtok 19. apríla 2012 slávnostne otvorili v priestoroch Mestskej knižnice v Partizánskom. Výstavu fotografií Krajinami Valašska otvoril primátor mesta Jozef Božik spolu so starostom Valašského Meziříčí Jiří Častečkom. “Som rád, že tu dnes môžeme stáť pri výstave, ktorá je súčasťou cezhraničného mikroprojektu, ktorý vznikol na báze vzájomnej spolupráce Partizánskeho a Valašského Meziříčí. Naše mesto sa touto aktivitou vydalo na neľahkú cestu hľadania partnera a partnerstiev, ktoré môžu v kontexte Európskej únie a medzinárodnej spolupráce, znamenať kvalitatívny posun, pokiaľ ide o výmenu skúsenosti a realizáciu spoločných projektov,“ zdôraznil primátor Jozef Božik v príhovore, v ktorom priblížil aj prínos cezhraničnej spolupráce Partizánskeho s českým mestom Valašské Meziříčí. Tým je cezhraničný mikroprojekt, spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom a Regiónom Bílé Karpaty. V prípade mesta Valašské Meziříčí budú tieto finančné prostriedky,

Pani Milada: Áno, všetci obyvatelia sa dobre poznali, ako jedna rodina, žiadne ploty, deti behali všade. Na začiatku ulice stál jeden malý obchodík so základnými potravinami. Pán Šalgo rozbalil trávnicu plnú zeleniny, ktorú dopestoval a predával. Keď zo šimonovianskych majetkov na rebrináku dovážali veľké 3 konvy mlieka, deti už kričali: „Mlieko ide!“ Do školy sme chodili až do Šimonovian, kde bola málotriedka. BIN: Ako malá slečna ste teda vnímali to, že ste sa sem

Námestie bez výškovej budovy v roku 1950, bolo vidieť až na kostol, ktorý projektoval Vladimír Karfík

prisťahovali zo Zlína pozitívne? Pani Milada: Môj otec pracoval ako recepčný na hoteli Baťovan, kde prichádzalo množstvo ľudí, zamestnancov a osobností športu, umenia. Prichádzali sem aj s rodinami. Rada som sa hrala s deťmi hostí, ktorí tu boli ubytovaní, tak som ich poznala aj neformálne. BIN: Čo lákalo do dovtedy neznámych Baťovian toľko ľudí? Prečo prichádzali? Pani Milada: Noví ľudia prichádzali stále, z celého okolia. Vedľa hotela vyrástli dva internáty, v ktorých boli ubytovaní „mladí muži“ a „mladé ženy“ (tak sa oficiálne nazývali), vo veku 15-20 rokov, ktorých prijímali na základe psychotechnických skúšok. Doobeda pracovali v továrni a poobede študovali v Baťovej škole práce. Nosili na tú dobu veľmi elegantné tmavomodré uniformy, ktoré fasovali. Mali zabezpečené ubytovanie, stravu, vzdelanie, prácu, ale aj kultúru. Patriť medzi nich bola obrovská vymoženosť. Tento rozvoj však zabrzdila vojna. BIN: Čo vám utkvelo pri myšlienke na vojnové roky? Ako sa vtedy žilo? Pani Milada: Žili sme normálny život. Najhoršie to bolo počas povstania, keď prišli Nemci. Bála som sa. Okná na domoch museli byť navečer poti-

SPRAVODAJSTVO

Stavba výškovej budovy a kvetinová topánka z roku 1963

 ahnuté tmavým papierom, aby ani kúsok svetla neprenikol na ulicu. Chodili hliadky a ak sa tak stalo, že sa v okne svietilo, strelili do okna. Manželky mužov, čo sa zapojili do povstania, museli pravidelne chodiť hlásiť na gestapo (budova starej lekárne), či sa nestýkajú tajne so svojimi manželmi. Často sme utekali do polí do sena schovať sa, keď siréna oznamovala bombardovanie a nálety...A zažila som potom aj oslavy partizánov, pijačky na hoteli, po skončení bojov...

Partizánske a Valašské Meziříčí rozvíjajú vzájomnú cezhraničnú spoluprácu

Pani Milada v čase, keď prišla do Baťovian

BIN: Na ktoré osobnosti si pamätáte, že ste ich videli alebo sa s nimi osobne stretli? Pani Milada: Na hoteli po vojne žil a hrával Gustáv Brom. Hotel bol vtedy nóbl- samý plyš a mramor. Vždy 1x do týždňa býval „Čaj o piatej“, kedy prichádzali na tanec krásne mladé dámy v róbach. Museli byť v doprovode staršej gardedámy a mládenec si tanečnicu musel vypýtať. Slušnosť a elegancia. Pamätám si aj Tibora Bártfaya. Vtedy mladý, študujúci umelec, dostal za úlohu vytvoriť so-

13

chy do kostola. Ako predlohu používal tváre a telá mojich susedov a konkrétnych ľudí z mesta. Ukážte mi sochu a možno si spomeniem, kto sedel ako predloha. V Partizánskom býval a boxoval zaň aj Ďuľo Torma, olympijský majster Československa v roku 1948 v boxe. Veľké úspechy vo futbale zožal Karol Jokl. BIN: Vieme, že Partizánske sa potom rozrástlo. Koncom 80. rokov malo už 26 tisíc obyvateľov. Vo vtedajších ZDA pracovalo 16 tisíc pracovníkov. Pani Milada: Aj ja som pracovala v závodoch 10 rokov. BIN: Odvedy prešlo 32 rokov, Partizánske zmenilo svoju tvár. Rozvoj súkromného sektora, modernizácia budov, komunikácií, ale aj nezamestnanosť.. Ako to vy vnímate? Pani Milada: Áno, zmeny nastali hlavne po Nežnej revolúcii. Ale ja žijem vo veku, kedy sa teším, že si môžem posedieť na záhradke a zaspomínať. Spomienok a zážitkov je veľa... BIN: Milá pani Milada, ďakujem Vám za rozhovor. Obohatili ste nás o osobné zážitky, vďaka ktorých sme sa mohli nachvíľku nadýchnuť zaujímaným vánkom minulosti. Želám vám veľa zdravia a radosti do ďalších dní. Jana Vlčanová

Fotoreport z histórie mesta Partizánske

Výstavu fotografií Krajinami Valašska otvoril primátor mesta Jozef Božik

Známa zmrzlináreň v Partizánskom Ismet v roku 1979 vo výške takmer milión českých korún, použité v areáli zámockého parku Kinských na obnovu altánku, ktorý postavil Dušan Jurkovič, dvorný architekt M. R. Štefánika. Partizánske za získané finančné prostriedky vo výške viac ako 30 tisíc eur vybuduje štyri tzv. touch pointy - dotykové body s pripojením na internet, ktoré obyvateľom a návštevníkom mesta poskytnú informácie o aktivitách v Partizánskom, ako aj o partnerskom meste Valašské Meziříčí. Dva z nich budú

nainštalované v centre mesta, jeden na sídlisku Luhy a jeden na sídlisku Šípok. Sprievodnou aktivitou mikroprojektu je okrem výstavy fotografií, aj vydanie propagačných materiálov o Partizánskom a Valašskom Meziřičí v slovenskom aj českom jazyku. „Valašské Meziříčí a Partizánske majú veľa spoločného a takisto je veľa aktivít, ktoré nás môžu spájať. S pánom primátorom sme sa dohodli, že naša spolupráca bude aj o vzájomných návštevách, či už našich kultúrnikov,

športovcov či aktívnych seniorov na podujatiach a akciách v Partizánskom, ako aj Partizánčanov na akciách v našom meste,“ dodal starosta Valašského Meziříčí Jiří Částečka. Výstava Krajinami Valašska pozostáva z dvoch častí: prezentácie umeleckých fotografií, zachytávajúcich históriu a súčasnosť Valašska a z fotodokumentácie činnosti Českého zväzu ochrancov prírody Valašské Meziřičí. Výstavu si mohla verejnosť pozrieť do piatka 27. apríla 2012 (EV)

Námestie z roku 1979


14

Piatok 11.mája 2012

BAGETÉRIA 10,30 - 20,00hod.

VAŠA FINANČNÁ ISTOTA

MetLife Amslico otvára nové možnosti profesionálneho rastu vo svete financií.

Pre Partizánske, Topoľčany a Trenčín Bc. Juraj Valuch, valuchjr@gmail.com, 0911 747 433

Výcvik skupiny A, B, BE, C, D, E, T

Jazdíme na vozidlách Audi, VW, Škoda

Lekáreň sv. Kataríny (stará lekáreň) tel.: 038/7602478

Buďte prví, kto sa dozvie o našich mimoriadnych reportážach,


BIN

Piatok 11.mája 2012

Reportáž

www.binonline.webnode.sk

SPRAVODAJSTVO

15

V Miezgovciach zvíťazila vyrovnanosť II. trieda: Partizán Miezgovce – Sokol Pravotice 0:0

Foto: Stanislav Vavro

Neutíchajúci boj o lídra okresnej futbalovej súťaže vrcholí. Výsledky zápasov futbalistov Partizána Miezgovce a Sokola Pravotice sú potešením pre tých, čo majú radi tento šport. Vyše 400 fanúšikov V Miezgovciach prevládali v nedeľu ideálne poveternostné podmienky na futbal. Nechýbala ani pravá futbalová kulisa, a tak sme v hľadisku počuli skandovať vyše štyroch stoviek nielen domácich fanúšikov. Miezgovce nastupovali na zápas s cieľom zobrať súperovi všetky tri body a odtrhnúť sa v tabuľke. Pravotice chceli naopak odčiniť domácu prehru 2:3 z jesene. Iná atmosféra Nižšie futbalové súťaže majú svoju špecifickú atmosféru. Poväčšine malé dedinky, ktorých zástupcovia reprezentujú obec na ihriskách, dokážu prilákať všetky vrstvy obyvateľstva. Príjemné prostredie dedinských ihrísk sa tak stáva nielen miestom určeným pre futbal. Rodiny, známi a priatelia tak počas zápasu stihnú prebrať zážitky a životné udalosti, na ktoré by možno inokedy nemali čas. V prípade kapitána Miezgoviec Branislava Harineka mal tento zápas nielen športový, ale navyše aj rodinný rozmer. Minulý rok sa priženil do Pravotíc, a tak mal v hľadisku silnú podporu z oboch táborov. Preto bol s nerozhodným výsledkom spokojný aj on. Pozoruhodná séria Futbalisti Sokola Pravotice jarnú časť II. ligy doslovne valcujú. Kvalitná zimná príprava bola základom série, ktorá prilákala na ihrisko Miezgoviec stovky divákov. Dostanú konečne Pravotice gól? Zaloví si brankár hostí v sieti? Nestalo

Dušan Španko - tréner So-

sa tak. Výsledkom 0:0 bezgólová séria pokračuje.

kol Pravotice. Škoda, že sme nezahrali druhý polčas ako prvý. Som rád, že séria bez gólu pokračuje - ideme ďalej. Priznám sa, že sme chceli dať čo najrýchlejšie gól, lebo vzájomný zápas máme horší ako domáci. Doma sme s nimi prehrali 2:3. Sme sklamaní, že sme tu nevyhrali. Treba však povedať, že sme hrali proti veľmi silnému mužstvu. Remíza je spravodlivá. Najbližšie čakáme doma Haláčovce. Ideme ďalej.

Výsledky Sokola Pravotice v jarnej časti ligy: 12. kolo / Pravotice - Podlužany 3:0 13. kolo / Šišov - Pravotice 0:5 14. kolo / Pravotice - Kšinná 3:0 15. kolo / Veľké Hoste - Pravotice 0:6 16. kolo / Pravotice - Veľké Držkovce 1:0 17. kolo / Pravotice - Horné Naštice 7:0 18. kolo / Miezgovce - Pravotice 0:0 7 zápasov, 6 výhier, 1 remíza, skóre 25:0, 19 bodov Prvý polčas pre Pravotice, druhý patril Miezgovciam Pravotice sa pustili do Miezgoviec odhodlane a pri lepšej koncovke mohli už v prvých minútach zápasu skórovať. V duchu výraznejšej aktivity hráčov Sokola sa niesol celý prvý polčas, domáci zaútočili len sporadicky. Tak ako v prvom polčase vychytal šance Pravotíc domáci brankár, po zmene strán sa vyznamenal brankár hosťujúci. Druhý polčas sa karta obrátila a Miezgovce výraznejšími útokmi ovládli územie pred bránou hostí. Gól však počas celého zápasu nepadol, a tak boj o postup vrcholí. Bezgólovým výsledkom pokračujú Pravotice v jarnej sérii zápasom bez inkasovaného gólu. Na postupujúceho si ešte počkáme II. trieda okresu Bánovce nad Bebravou má tento rok vyrovnané čelo tabuľky. Športovým nasadením, kvalitou hry a celkovým zázemím by si postup vyššie zaslúžili oba celky. Na tomto mieste je dobré spomenúť ešte jedno mužstvo. Futba-

Miloš Šagát - tréner Partizán

TJ Sokol Pravotice má ambíciu postúpiť do Majstrovstiev okresu Bánovce nad Bebravou listi celku Haláčovce/Otrhánky sú v tabuľke s odstupom iba jedného bodu. Pravidlá ligy sú však jasne stanovené, a tak sa z postupu môže tešiť len jeden celok. Ktorý to bude, sa dozvieme čoskoro.

povedali po zápase

Jozef Nižňanský - kapitán So-

čiatku sme vstúpili do zápasu strašne. Z našej strany to bola katastrofa. Postupne sme sa rozohrali a v druhom polčase sme sa dostali do hry. Myslím si, že remíza je spravodlivá pre obidve družstvá, aj keď to nič nerieši. Dnes tu bola skvelá atmosféra. Bodaj by to bolo takto stále. Peter Bitarovský - prezident

kol Pravotice.

Sokol Pravotice.

My sme do tohto zápasu išli jednoznačne vyhrať. Myslím, že úvod zápasu a takmer celý prvý polčas sme mali celkom dobrý. Druhý polčas už nebol podľa našich predstáv. Hra sa dosť kuskovala. Myslím si, že bolo aj dosť žltých kariet a druhý polčas, ako som už spomenul, nebol z našej strany celkom ideálny. Mali sme aj nejaké šance, bohužiaľ nepremenili sme ich. Branislav Harinek - kapitán

Pred zápasom sme si dali cieľ zvíťaziť. Podľa priebehu zápasu sme spokojní aj s bodom. Do konca sú ešte 4 kolá, takže ideme od zápasu k zápasu a uvidíme, ako sa to vyvinie. Bola tu dobrá atmosféra splnilo to účel. Bodaj by takýchto zápasov bolo čo najviac. Peter Mikuš - tajomník Parti-

Partizán Miezgovce. Zo za-

zán

Miezgovce.

Myslím, že to bol veľmi vyrovnaný zápas a deľba bodov by mohla byť podľa priebehu futbalového zápasu zaslúžená.

Prvý polčas boli podľa mňa zaslúžene lepšie Pravotice a druhý polčas my. Súťaž bude až do konca sezóny dramatická. Pokračujeme ďalej o postup, budeme bojovať až do konca súťaže. Som spokojný s pravou futbalovou atmosférou a vysokou návštevnosťou fanúšikov.

Miezgovce.

Taktiku sme postavili tak, aby sme nedostali gól. Pretože, keď je 0:0 a gól nedostanete a jeden dáte, máte šancu vyhrať. Osobne si myslím, že tým niekoľko stovák divákov sa futbal musel páčiť. Dnes je ťažko povedať pre koho bude tento bod na prospech. Do konca súťaže sú ešte 4 zápasy. Zápasy budú až do konca určite zaujímavé. Hrá sa ešte o 12 bodov. Som rád, že chlapci dobre trénujú, čo bolo vidieť aj na hre nášho mužstva v druhom polčase. Dnes bola remíza spravodlivá.

najbližšie kolo

II. trieda okres Bánovce nad Bebravou sobota 12. mája o 16,30h: Pravotice - Haláčovce/Otrhánky, nedeľa o 16,30h: Miezgovce - Horné Naštice, Veľké držkovce - Žitná Radiša, Veľké Hoste - Prusy, Kšinná - Nedašovce, Šišov - Podlužany Miroslav Bitarovský

režisér, dokumentarista amosproduction@ gmail.com


16

Piatok 11.mája 2012

PREFABRIKOVANÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ GARÁŽ ZBG 99

00

3200

25

2340

2200

450 120 1700

Autofólie

Okenné fólie na BUDOVY SOLÁRNE BEZPEČNOSTNÉ

Radlinského15, Bánovce n.B.

WWW.grifmedia.sk

0905 795 665

ŽUMPA 10m3 (7m3, 22m3...)

315

0

5500

BIN 17 2012  

BIN - Bánovské informačné noviny

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you