Page 1

v


Piatok 16. marca 2012


Piatok 16. marca 2012

Prečítajte si tento smutný príbeh a zadržte svoje slzy!

Monika Bíleková opakované čakania na výsledky znova ten istý kolotoč,“ s povzdychom pokračovala v rozhovore Monika. Začiatkom roka 2010 nastúpila liečba - chemoterapia, ožarovanie v štyroch cykloch. Pani Bíleková bola z tejto liečby veľmi vyčerpaná a slabá. Od apríla 2010 až do konca roka sa sťažovala na pravidelné bolesti hlavy, stále vracala a bývala veľmi vyčerpaná. Od začiatku bojovala s touto zákernou chorobou a ani v najväčších bolestiach nechcela ísť k lekárovi. „Moja mama nebola ten hypochonder, ktorý už pri bolesti prsta musí utekať k doktorovi,“ vravela Monika, ktorá ju stále posielala k doktorovi pri krutých bolestiach. Po čase ju poslúchla a vybrala sa k očnej doktorke. Tá jej pri vyšetrení oka zistila cudzí útvar, z ktorého nešiel dobrý pocit. Pani Bíleková skončila na neurochirurgii v Partizánskom, kde bola 2 týždne na pozorovaní. Diagnóza - nádor v ľavej časti mozgu bol ďalším tvrdým úderom a zlou správou pre

Ľudský čin! zbierka h c ý v o k e l í B e r p

jej začali tŕpnuť ruky aj nohy. Tŕpnutie bolo stále intenzívnejšie. Začala pokrivkávať, museli sme ju pridržiavať. Neskôr pokrivkávala na obidve nohy. „Deň za dňom sme pred našimi očami videli jej väčšiu a väčšiu bezvládnosť a zrazu prišiel deň, keď sa ocitla na vozíku,“ so slzami v očiach spomínala Monika. Zákerná choroba začínala neuveriteľnou rýchlosťou v sprievode ukrutných bolestí napádať všetky života schopné orgány. Ošetrujúca pani doktorka si dala zavolať Moniku a s trasúcim hlasom hľadala vhodné slová, ktoré musela v ten deň povedať najstaršej dcére pani Bílekovej o zdravotnom stave jej mamičky. Slová - nie je to dobré, mamička má metastázy v driekovej časti, Monike zovreli hrdlo a musela si vypočuť kruté, ale pravdivé slová z úst pani doktorky z neurochirurgického oddelenia. V tej chvíli sa Monike otočil celý svet. Pred očami mala opäť onkológiu a ďalší boj so životom svojej mamičky s touto zákernou chorobou. Onkológ, ktorý vyšetroval a liečil pani Bílekovú odmietol

pokračovať v následnej liečbe tejto diagnózy z dôvodu nezmyselného sporu medzi ním a pacientkou. Po prepustení z tohto oddelenia prijala pani Bílekovú nová onkologička, ktorá sa podujala riešiť jej závažný zdravotný stav. Po naštudovaní chorobopisu bola doktorka veľmi znepokojená nad postupom a intenzite liečby u predchádzajúceho lekára. Začal sa opäť cyklus ožiarov v Trenčíne. Nepomohlo. Ostala už iba ležať. Od 23. decembra 2011 bola iba v domácom ošetrení. Na Silvestra počas celého dňa iba spala. Mala bolesti, neustále vracala. Dostala dekubity. Museli jej zaviesť katéter. 8. januára ju hospitalizovali v bánovskej nemocnici. Zdravotný personál sa o ňu počas pobytu staral, ako len najlepšie vedel. „23. januára nám pri návšteve nevedela naša mamička už nič povedať. Držala som jej ruku, ktorou mi po stlačení dala najavo, že vie, že som pri nej. Bola som pri nej celú noc. Nadránom, 24. januára o 3.50h nás navždy opustila,“ dohovorila tento smutný príbeh najstaršia dcéra Monika.

fakty o mamičke Dášu Bílekovú opustil jej priateľ, keď ochorela dlhodobo pracovala v Helle celý život bola pracovitá a optimistická vo voľnom čase chodila často na internet v kolektíve bola veľmi obľúbená v detstve brávala deti na výlety Moniku naučila v detstve variť vyučila sa za pradiarku syn Ivan má 18 rokov dcéra Martina má 20 rokov dcéra Monika má 24 rokov deti bývajú v byte po mamičke Monika študuje na vysokej škole v Bratislave Stanislav Vavro

Daša Bíleková

Pomôžte

„Ono to bolo vlastne tak,“ začala rozprávať so smútkom v očiach najstaršia z detí Monika. „V letnom období v roku 2009 si mama na prsníku nahmatala hrčku. Rozhodla sa nečakať a išla ku svojmu gynekológovi. Ten ju po vyšetrení ubezpečil, že to nie je nič vážne. Údajne sú to iba uzliny. Pri návrate k obvodnému lekárovi sa po prehliadke dozvedela, že toto uzliny nie sú“, povedala s pohľadom do neznáma Monika. ,, V auguste 2009 išla na onkológiu do Bratislavy a už začiatkom septembra bola operovaná. Diagnóza zhubný nádor bola jediná alternatíva na okamžitý zákrok. Asi týždeň po operácii, ktorá dopadla dobre sa vrátila domov s tým, že chodila na onkologické prehliadky. Už od začiatku nám po operácii hovorili, že bude potrebovať dobrého onkológa. Ale po úvodných konzultáciach som nebola spokojná s jeho prístupom k mojej mamičke. Zobral jej krv, následne sa jej výsledky stratili a všetko sa znovu muselo opakovať. Strata času,

r

or : ozhov

smutné deti svojej chorej mamičky. Ďalšia operácia! Tentokrát v Nitre. Oznámenie doktora o ťažkej operácii, ktorú musí ich mamička podstúpiť, bola najhoršou správou v ich živote. Hlavné riziko bolo v možnom ochrnutí určitej časti tela. Operácia trvala veľmi dlho. Nádor v tvare vajca jej vyoperovali a pri návšteve dcérky Moniky v nemocnici ju s usmiatými očkami privítala: „Neboj sa! O chvíľu budem chodiť!“ Pani Bíleková jej na znak úspešnej operácie pohýbala nohami a rukami. Aj napriek úspechu nebola Monika spokojná s prístupom k zdravotnému stavu a následnej liečby svojej mamičky od prideleného doktora. Dcéra sa pokúšala dostať na základe referencií k onkologičke do Partizánskeho. Bolo jej povedané, že tá už neordinuje. Čas pomaly ubiehal a v dovolenkovom období pri návšteve brata pani Bílekovej na Morave, začala pravidelne vracať. Po veľkom naliehaní opäť navštívila lekára. Doktor ju po prehliadke ubezpečoval, že nič tam nie je a že všetko je v poriadku. V septembri

Ak môžete

Tento príbeh z celkom normálnej rodinky, ktorá sa tešila z každodenného života, jeho strastí i pekných chvíľ, ktoré spolu prežili sa príliš rýchlo skončil so smutným koncom. So slzami v očiach nám ho vyrozprávala najstaršia dcérka Monika Bíleková, ktorá má ešte dvoch súrodencov, 20-ročnú sestru a 18-ročného brata. Obidvaja súrodenci študujú na strednej škole. 24. január 2012 bol pre túto rodinku najsmutnejším dňom v ich živote. Stratili v rodine to najcennejšie, čo mohli mať - vlastnú mamičku. Nevyliečiteľná choroba im zobrala mamu, ktorú veľmi milovali.

Na výročnej členskej schôdzi ZO SZZP č. 4 vyzbierali členovia tejto organizácie na podnet predsedníčky Evy Baďurovej rodine

Bílekovej

200€ Ak máte záujem podporiť rodinu Bílekovú, môžete im darovať finančné prostriedky na číslo účtu:

4005444119/7500


BIN

Piatok 16. marca 2012

www.binonline.webnode.sk

SPRAVODAJSTVO

4

Smer valcoval a výrazne zmenil volebnú mapu aj v našom regióne

62

okrskových komisií v našom regióne sa v sobotu 10. marca postaralo spolu s policajným zborom SR v našom okrese o hladký a bezproblémový priebeh volieb do NR SR 2012. S počtom zapísaných voličov 30 579 sa na voľbách zúčastnilo 19 110, čo predstavuje 62,5%. Po preskúmaní hlasovacích lístkov bolo platných 18 660 voličských hlasov, ktoré rozhodli o výsledkoch volieb v našom regióne. Predseda Obvodnej volebnej komisie Roman Paul už v doobedných hodinách konštatoval, že voľby majú hladký a pokojný priebeh. „Momentálne naši členovia vykonávajú kontrolnú činnosť po okrskoch. Pre členov komisie na Obvodnom úrade boli pridelené 2 služobné autá, ktoré obehli počas volebného dňa celý okres,“ povedal Roman Paul. Spravodajský štáb BIN si vytipoval v meste Bánovce nad Bebravou okrskové volebné komisie.

Volebný okrsok č. 5 - Bánovce nad Bebravou - 10h 20min Predsedkyňa komisie Zdenka Švecová konštatovala, že zatiaľ bola asi 10% účasť voličov, bez incidentov, členovia komisií prišli načas. Medzi členmi komisie bol aj bánovčan Jozef Fojtík, ktorý bol spokojný s účasťou voličov a pripomenul, že jeho volebný obvod je v centre voľného času, kde si pôjde odvoliť aj on. Volebný okrsok č. 14 - Bánovce nad Bebravou - 10h 49min Predseda komisie Martin Crha konštatoval bezproblémovy priebeh volebného dňa už od otvorenia volebných miestností. V komisii nezaznamenali žiadne rušivé elementy. Medzi členmi komisie bolo cítiť priateľskú atmosféru. Tak ako v tejto i v iných sme zaznamenali oproti predošlým voľbám veľa mladých ľudí.

Jozef Lagin - Cimenná Starosta obce si želá, aby už konečne skončili škriepky a zvady. Je znechutený z takejto politiky. Tvrdil, že by si všetci mali sadnúť za rokovací stôl a začali riešiť problémy občanov tejto republiky. Mariš Juraj Bánovce nad Bebravou volič očakáva po voľbách zmenu zaužívaného politického režimu, ktorý je na Slovensku a zmenu politickej kultúry. Mariš LadislavBánovce nad Bebravou volič si naviac okrem svojho brata želá, aby neostalo iba na predvolebných sľuboch. Volebný okrsok č. 18 - Bánovce nad Bebravou - 11h 10min Predseda komisie Juraj Pastorek konštatoval doposiaľ hladký priebeh bez incidentov a s 10% účasťou voličov do tohto času. Ďalej konštatoval, že komunikácia s Obvodnou volebnou komisiou je bezproblémová a informácie si vymenili už po otvorení volebnej miestnosti. Genoveva ZelenákovaMalá Hradná - predsedkyňa volebnej komisie očakáva po voľbách od poslancov NR SR a vlády SR zdravý sedliacky rozum a aby sa dostala do politiky čestnosť. Všetci by sa mali viac snažiť, aby každému bolo dobre. Volebný okrsok - Cimenná Predseda komisie Jozef Lagin konštatoval: pohoda, kľud a bez problémov.

Volebný okrsok - Haláčovce - 12h 22min Predsedkyňa komisie Eva Ballová bola s priebehom volieb veľmi spokojná. Je tu dobrá atmosféra, zatiaľ prišlo voliť dosť voličov, konštatovala na záver rozhovoru. Volebný okrsok - Otrhánky - 12h 40 min Predsedkyňa komisie Ľudmila Strempeková bola s priebehom volieb spokojná. Taktiež konštatovala kľudný a bezproblémový priebeh. Spomenula aj, že k urnám pristúpilo zatiaľ 18 % voličov. Ladislav Gieci - Otrhánky Starosta obce si želá, aby prišla do politiky čestnosť a zodpovednosť. Rád by v tomto roku dokončil obecný vodovod a chce nájsť pozemky na stavbu rodinných domov a tým zabrániť vymieraniu obce. Tie pozemky sú zatiaľ iba sen, konštatoval na záver. Volebný okrsok - Libichava Antónia Pružincová predsedkyňa komisie s výsledkami volieb sa dostavili do budovy Obvodného úradu ako prví. Konštatovala, že strana SMER-SD vyhrala v obci Libichava voľby 70%. Mali sme dobrú komisiu, ľudia dosť krúžkovali, dodala predsedkyňa komisie. V komisii pracovali skúsení členovia, ktorí majú bohaté skúsenosti z minulých volieb, takže aj preto boli medzi prvými.

Výsledky volieb v Obvode Bánovce nad Bebravou

1. Smer - SD - 61,8% (11654 hlasov), 2. KDH - 8,82% (1664), 3. OĽaNO - 6,11% (1153), 4. SNS - 5,35% (1010), 5. SaS - 3,82% (722), 6. SDKÚ - DS - 3,39% (641), 7. 99% - 1,94% (367), 8. ĽS-HZDS - 1,03% (196), 9. ĽSNS - 1,01% (191), 10. SSS-NM - 0,97% (183), 11. NaS - ns 0,94% (178), 12. KSS - 0,92% (174), 13. Zmena zdola, DÚ - 0,84%

(160), 14. PaS - 0,64% (122), 15. MOST-HÍD - 0,60% (114), 16. SDĽ - 0,46% (88), 17. SZ - 0,30% (57), 18. Zelení 0,26% (50), 19. SF 0,21% (40), 20. SŽS - 0,16% (32), 21. Obyčajní ľudia - 0,15% (29), 22. SOSKA - 0,07% (15), 23. SRÚS - 0,04% (9), 24. NAŠ KRAJ - 0,03% (6), 25. +1 HLAS - 0,01 (3), 26. SMK-MPK - 0,01% (2)

Preds e d a okresnej organ i zá c ie SMER-SD v Bánovciach nad Bebravou Ľubomír Želiezka bol s výsledkami volieb veľmi spokojný. Za víťazstvom vidi týmového ducha kolektívu, ktorý dokázal postaviť veľmi dobrú


BIN

Piatok 16. marca 2012

www.binonline.webnode.sk

SPRAVODAJSTVO

5

Smeráci oslavovali historické víťazstvo s harmonikou a spevom ľudových piesni v Dome kultúry na Farskej ulici.

kampaň kampaň ss témou témou „Isto„Istoty“. ty“. O O tom, tom, že že štruktúry štruktúry Smeru Smeru sú sú vv našom našom reregióne gióne aktívne aktívne ajaj mimo mimo volebnej volebnej kampane kampane -- niet niet pochýb. pochýb. Ľubomír Ľubomír ŽeliŽeliezka ezka zz pozície pozície poslancaposlancaNR NRSR SRdokázal dokázalvvspoluspolupráci práci so so starostami starostami obcí obcí aa mesta mesta Bánovce Bánovce nad nad Bebravou Bebravouzabezpečiť zabezpečiťvývýznamné znamné finančné finančné zdroje zdroje na na rozvoj rozvoj regiónu, regiónu, rerekonštrukcie konštrukcie kultúrnych kultúrnych domov, domov, výstavby výstavby multimulti-

funkčných funkčných ihrísk, ihrísk, rekonštrukcie rekonštrukcie materských, materských,základných základnýchaastredstredných nýchškôl škôlaapod. pod.Aktivity AktivitySmeru Smeru smerovali smerovali ajaj do do podpory podpory oblasti oblasti sociálnych sociálnych vecí, vecí, charity, charity, podpopodpore rešportových, športových,kultúrnych kultúrnychaaspospoločenských ločenských podujatí. podujatí. Predseda Predseda strany strany Smer Smer -SD -SD Robert Robert Fico Fico ajaj so sosvojimi svojimistranickými stranickýmikolegami kolegami

zzvyššej vyššejpolitiky politikyboli bolipravidelnýpravidelnými minávštevníkmi návštevníkminášho nášhoregiónu, regiónu, čoho čoho výsledkom výsledkom bola bola podpora podpora spomínaných spomínaných projektov. projektov. RegioRegionálny nálny členovia členovia strany strany zastávajú zastávajú rôzne rôzne pozície pozície na na úrovni úrovni kraja, kraja, miest miest aa obcí, obcí, čiči už už vo vo sfére sfére štátštátnej nejsprávy, správy,alebo alebosamosprávy. samosprávy. Stanislav StanislavVavro Vavro


Piatok 16. marca 2012

6

KOMPLEX STAVEBNÝCH INTERIÉROVÝCH DOPLNKOV


BIN

Piatok 16. marca 2012

www.binonline.webnode.sk

INZERCIA

7


BIN

Piatok 16. marca 2012

www.binonline.webnode.sk

INZERCIA

8

VyuÄ?ovacie centrum Helen Doron


10 Piatok 16. marca 2012

0907 32 16 19

Zákazkové stolárstvo zameranie-výroba-dovoz-montáž 10- ročná tradícia, profesionalita, kvalita, cena

www.luvit.sk


11 10

2. časť

foto: Tomáš Grach

Šimonovany naše Šľachtický rod Šimoniovcov vlastnil obec a Vodný hrad od 12. storočia. Šimoniovci boli jednou z početných vetiev veľmožského rodu Hunt-Poznanovcov, ktorí mali rozsiahle majetky na juhozápadnom Slovensku. Tieto vlastnili už o 10.storočia. Ich majetok sa rozprestieral v okolí povodia Váhu, Nitry a Hrona. Zasahoval tak o štyroch žúp: Trenčianskej, Nitrianskej, Hontianskej a Tekovskej.

P

rvým známym príslušníkom rodu Šimoniovcov bol šľachtic Mortonoš, ktorý žil v prvej polovici 13. storočia. Bol otcom komesa Šimona. Ten žil v rokoch 1250 až 1294. Ktorý zrejme obec pomenoval poľa svojho mena – Šimonovany. Rod Šimoniovcov v tomto období prebýval aj vo Vršanoch

(dnešné Kalinčiakovo), kde dali v 12. Storočí postaviť románsky kostolík. V 13. storočí dali postaviť románsky kostol v Šimonovanoch, ktorý dali zasvätiť Panne Márii. Po komesovi Šimonovi zostalo 6 synov : Filip, Michal, Martin, Mortonoš, Jako a Peter. Synovia rod a jeho majetky zveľaďova-

li a rozširovali. Sedliacke usadlosti Chotár Šimonovian bol v roku 1406 nanovo vyznačený. Siahal od potoka nad vodným mlynom v Skačanoch až ku rieke Nitre, ku ceste vedúcej do Krštenian a na druhú stranu ku brodu

dediny Žabokreky. V 15. storočí boli Šimonovany považované za vyvinuté sídlo. Nacházala sa v nich opevnená kúria hrádok Šimoniovcov, cez 20 sedliackych usadlostí, románsky kostolík Panny Márie, cintorín a zemepanský mlyn. Viedlo ku ním viacero miestnych komunikácií a diaľková

cesta vedúca Ponitrím. Na okraji Šimonovian sa ťažil stavebný kameň. Bola to typická slovenská dedina. Rod Šimonovcov vlastnil majetky aj v maďarskom území. Preto sa v tomto období Šimonovany nazývali ako „Simoni“ , „Symoni“, alebo „Symony“, „Symonowan“. Zuzana Grachová

Z lásky k žene sa zrodilo všetko najkrajšie na svete Z lásky k žene sa zrodil sviatok, ktorý už roky podnecuje mužov, aby žene darovali kvet. Kvet, ktorý najlepšie vystihuje vďaku a úctu žene právom náležiacu. Medzinárodný deň žien Medzinárodný deň žien dal občianskej iniciatíve Život s úsmevom príležitosť zorganizovať ďalšie hodnotné podujatie – „“To najlepšie z Hornej Nitry“. Dňa 7 . marca, toto podujatie prilákalo takmer 1200 ľudí do športovej haly v Partizánskom, aby spolu strávili príjemné popoludnie. Opäť bola možnosť prejaviť, spolupatričnosť človeka k človeku a zacítiť, že sme tu jeden pre druhého. Popoludnie prinieslo jedinečný kultúrny zážitok a hrejivý pocit na srdci všetkým zúčastneným ženám, ale aj ich manželom a deťom. Umelci z blízkeho okolia odovzdali to najlepšie zo seba pre druhých... A bolo veru na čo pozerať. Bohatý kultúrny program Šikovní moderátori Vojtech Bartko a Michaele Pastieriková sa svojej úlohy zhostili hneď v úvode ukážkovo. Do sály vniesli radosť, úsmevy, srdečnosť a dobrú náladu. Vojtech Bartko zaujal aj svojimi piesňami a jeho hlas pohladil nejednu dámu sediacu v sále. Spieval ich s láskou k žene a bolo to aj patrične vo vzduchu cítiť. Keď dnu vpochodovali mažoretky a zástavníci z Prievidze v rytme rezkých piesní určite, sa mnohí v mysliach vrátili do svojich mladých rokov. Rezkosťou a radosťou otvorili srdcia všetkých prítomných a každému sa na perách zjavil nefalšovaný úsmev. Mnohí im určite „závideli“ zručnosť a presnosť, s akou paličky a vlajky vyhadzovali do vzduchu. A opäť spev. Krištáľové hlasy zazneli

v tónoch známych hitov „Lásko má ja stúňu“. „Kúň bíly“ a „Stín katedrál“ v podaní žiačok Základnej školy Veľké Uherce Pavlínky Hrčkovej a Peťky Zubčákovej. A aj keď majú len 9 a 12 rokov, obecenstvo očarili tak, že si vytlieskali ich opätovný nástup na javisko. O niečo staršia Lenka Gálisová z Topoľčian svojím spevom rozhodne nesklamala, ba naopak, milo prekvapila všetkých, ktorý sa nechali unášať aj melódiou piesne ,Hallelujah“. Všetky piesne boli balzamom na dušu a nejedno oko zanechali zmáčané... Všetky hlavy sa ako na povel otočili k nebu, keď po látkach s nadprirodzenou ľahkosťou vyliezol... (neviem nájsť správne slovo). Ak ste ešte nemali zatajený dych, tak pri vystúpení artistov vo vzduchu, ktorí si hovoria Vertigo, sa vám určite aspoň na chvíľku zastavil. Každý s malou dušičkou sledoval ich grandiózne vystúpenie, ktoré iskrilo napätím a tlieskal ich ne-

bezpečne vyzerajúcim kúskom. Dvojica artistov predviedla naozaj kvalitné vystúpenie a na chvíľku nás vtiahla do ich sveta plného otočiek a premetov na lane niekoľko metrov nad zemou. Pódium potom patrilo Kanianskej dychovej kapele K8, ktorá naladila sálu na ľudovú nôtu a ulahodila nielen tým skôr narodeným. Po ľúbozvučných piesňach sa predstavila formácia Funky Emotions a dala kultúrnemu programu naozaj kvalitnú bodku v podobe svetoznámych hitov odetých do soulovo-jazzového šatu. Slavka Súlovská losovala Na záver sa všetky oči upierali na pódium. Prvého výhercu vylosovala Slavka Súlovská, zástupkyňa občianskej iniciatívy Život s úsmevom. A aj keď ním bol muž, určite sa potešil poukážke na služby hodinového manžela. Hneď na pódiu zdôraznil, ako veľa práce je na dedine okolo domu,

a že manželke ho určite nepožičia. Výhra je jeho a narúbať treba množstvo dreva. Následne vylosoval ďalšiu výherkyňu, ktorá sa potešila výhre v podobe vyhliadkového letu, ktorý venoval Robin air. Jej radosť bola o to väčšia, ako povedala, že vyhrala niečo po prvýkrát v živote a to už má niečo cez sedemdesiat. Vyhliadkový let nad Bojnice si užije so svojimi najbližšími. Všetci však s napätím očakávali výhercu hlavnej ceny. Bol ňou zánovný automobil, ktorý do súťaže ho venoval Život s úsmevom. Vďaka pani Emilii Darmovej zo spoločnosti Allianz, ktorá ho na rok poistila a pánovi Jurajovi Zorvanovi, ktorý venoval kompletnú povinnú výbavu, si výherkyňa Janka Ďurišová nemusela robiť žiadne starosti. Stačilo prevziať kľúčik, nasadnúť a ísť v ústrety dobrodružstvám. Za málo peňazí veľa muziky Tak čo poviete? Oplatilo sa ísť a od-

niesť si domov príjemný pocit a plnohodnotný kultúrny zážitok? Ja myslím, že áno. Bolo to popoludnie plné emócií a spokojnosti. Prispeli k tomu aj všetci účinkujúci, technici, zvukári, či osvetľovači, ktorí odviedli kus dobrej práce bez nároku na honorár. Patrí im za to vďaka. Opäť sa raz potvrdilo, že aj za málo peňazí, môže byť veľa muziky a že aj malými krokmi sa dajú robiť veľké veci. Stačí na to odhodlanie a chuť urobiť niečo dobré pre druhého. Dobrovoľná zbierka Diváci sa dobrovoľnou zbierkou vo výške 138,-€ vyskladali zase na iný dobrý účel. Veríme, že ďalšie skvelé podujatie na seba nenechá dlho čakať. Aj za týmto pekným podujatím stojí v Partizánskom - Život s úsmevom foto: Tomáš Grach VS


BIN

Piatok 16. marca 2012

www.binonline.webnode.sk

INZERCIA

12


BIN

Piatok 16. marca 2012

www.binonline.webnode.sk

INZERCIA

12


BIN

Piatok 16. marca 2012

www.binonline.webnode.sk

INZERCIA

13

Robím jednoduché účtovníctvo, DPH, mzdy. tel: 0904 687 118


14

Piatok 16. marca 2012

velkosklad autodielov


15

Piatok 16. marca 2012

15€

3€


2340

2200

450 120 1700

315

0

5500

3. 2012

25

––––––––––––-

00

3200

––––––––––––––––-

PREFABRIKOVANÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ GARÁŽ ZBG 99

eb

b

ŽUMPA 10m3 (7m3, 22m3...)

šunka/, 2 ks pečivo –––––––––––––––––

u, ovocie Piatok 16. marca 2012

16

BIN 10 2012 1  

BIN - Bánovské informačné noviny

BIN 10 2012 1  

BIN - Bánovské informačné noviny

Advertisement