Page 1

BIN t ý ž d e n n í k

B á n o v s k é i n f o r m a cˇ n é n o v i n y

Bánovčania si užívali počas víkendu na zamrznutej priehrade Zubaté slniečko, vŕzgajúci sneh pod nohami a zamrznutá priehrada boli neodolateľným lákadlom pre aktívnych bánovčanov počas minulého víkendu. Odlupávajúce sa hrubé kusy ľadu spod úderov sekerky prednaznačovali, že sa blíži čas, kedy si prídu uspokojiť do studenej vody svoju vášeň ľadové medvede. Okolostojaci dav Bánovčanov na zamrznutej vodnej hladine sa tak opäť, ako každú nedeľu, prizeral odvážlivcom na ich nezlomnú vôľu prekonať samých seba.

Víťaz 1. kola Bánovskej bežeckej ligy

Jozef Števica:

„Behať sa dá v každom veku“ Ernest Janeček ocenený za celoživotné dielo čítajte na ›› strane 3

číslo 04/2012

ročník 9

čítajte na ›› strane 7

okres Bánovce nad Bebravou

780. výročie prvej písomnej zmienky o našom meste Z dejín mesta bola zdokumentovaná Monografia mesta 1232-2002 Fotografie starých Bánoviec od občanov mesta majú historickú hodnotuPripravujeme súťaž pre všetkých Rok 2012 bude významným vo vývoji Bánoviec nad Bebravou, pretože súvisí so 780. výročím prvej písomnej zmienky o našom meste. Pred desiatimi rokmi uzrela svetlo sveta Monografia mesta, ktorá pod vedením autorského kolektívu na čele ktorého stal historik Milan Šišmiš, dokumen-

tuje historický obraz jeho vývoja od roku 1232 - 2002. Od toho času prešlo 10. rokov a za ten čas sa v našom meste toho veľa zmenilo. Z hľadiska veku človeka je to o jeden krížik viac a z pohľadu histórie zlomok času prežitých udalostí. Tvorcovia bánovskej monografie nám zanechali

a cirkevného života občanov v našom meste. Redakcia BIN začala už v minulom roku sprístupňovať v spolupráci s www.nasebanovce.sk fotografie zo starých Bánoviec, ktoré získala od občanov mesta. Už viackrát sme pripomenuli, že okrem vytvorenej fotogalérie na spomínanej internetovej stránke prebieha

odkaz, kde nezabudli pripomenúť, že tento dokument bol pokusom o vytvorenie nového pohľadu na mesto a návodom pre ďalších, ktorí by sa chceli v budúcnosti pričiniť o jej rozšírenie, či doplnenie. Nadišiel čas, keď treba pouvažovať o spôsobe zdokumentovania a zachytení zmien spoločenského, kultúrneho, športového

Z historickej zbierky pohľad na staré Bánovce

Pokračovanie na » strane 7

Bánovská monografia bola vydaná v roku 2002 pri príležitosti 770. výročia prvej písomnej zmienky o meste Bánovce nad Bebravou. Môžete si ju vypožičať v knižnici Ľudovíta Štúra na sídlisku Sever.

www.nasebanovce.sk

Bánovčania až dodnes spomínajú na výbornú zmrzlinu u Čamila

nepredajné

každý deň na www.facebook. com/nasebanovce živá diskusia k týmto vzácnym historickým hodnotám. Veľkou motiváciou pokračovať ďalej je iniciatíva od občanov mesta, za čo sme im veľmi povďační. Sú to oni, ktorí nám ukazujú cestu o aké informácie majú záujem. Z bohatej zbierky týchto fotografií vám budeme pravidelne prinášať na stránkach našich novín fotoreport počas celého roka. Po spracovaní a zverejnení dokumentačného materiálu plánujeme vyhlásiť v BIN aj súťaž pre občanov mesta a žiakov bánovských škôl o zaujímavé ceny. Okrem týchto aktivít plánujeme informovať širokú verejnosť o zaujímavých ľuďoch, ktorí sa svojím dielom, prácou a aktivitami zaslúžili o rozvoj mesta. Pevne veríme, že sa i vy budete aktívne podielať na spolupráci pri tvorbe a formovaní miestneho historického povedomia o známych a menej známych stránkach vývoja mesta. Pevne veríme, že i vďaka vám splatíme dlh z minulosti. Už pri tvorbe monografie mesta upozorňovali jej autori, že v domácnostiach sa uchováva v rodinných zbierkach veľa historických dokumentov, ktoré by nám mohli objasniť a priblížiť históriu mesta, života ľudí a zachytenie udalostí z tohto obdobia. Váš pozitívny postoj pri dodávaní historických fotografií je pre nás impulzom priložiť ruku k dielu a prinášať na stránkach novín zaujímavý a hodnotný materiál. Stanislav Vavro

inzercia

OK - TAXI generálny sponzor:

BEZPLATNÁ LINKA: ORANGE

:

T-MOBILE

:

0800 100 006 0907 6666 10 0902 600 100

Krby-kachle-pece-sporáky-grily komínové systémy veľkoobchod - maloobchod

predajne: Bánovce n.B.-Prievidza-Trenčín-Pezinok

AKCIA JOTUL január - február

- 10% na všetky typy

www.krby-tuma.sk www.kominy-tuma.sk tumainvest@gmail.com 038/7600180

BIN - Bánovské Informačné Noviny - inzertný týždenník mesta a regiónu Bánoviec nad Bebravou. Vydavateľ: Reklamná agentúra KoKa, Bánovce nad Bebravou Riaditeľ: Ing. Miroslav Košč Adresa redakcie: Reklamná agentúra KoKa, ul. J. Matušku 16, 957 01 Bánovce nad Bebravou. www.koka.sk Príjem plošnej a riadkovej inzercie je tel/fax 038/ 760 93 14, tel: 0911 704 306, grafika@koka.sk Termín uzávierky je každý týždeň v stredu o 12:00 h. Šéfredaktor a grafik: Jana Vavrová, e-mail: grafika@koka.sk Distribúcia: vlastná distribučná sieť. Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť uvedených inzerátov. Uverejnené príspevky sa nemusia zhodovať so stanoviskami redakcie. Texty neprešli jazykovou úpravou. Reg. číslo: EV 1718/08


Piatok 03. februรกra 2012


Piatok 03. februára 2012

Ernest Janeček: Skromný človek so srdcom Sokola Životopis Ernesta Janečka

N

arodil sa 25. júna 1922 v Bánovciach nad Bebravou. Päť tried ľudovej a štyri triedy meštianskej školy absolvoval v Bánovciach nad Bebravou do roku 1939. Stredoškolské vzdelanie získaval v zložitom období druhej svetovej vojny na Strednej priemyselnej škole drevárskej v Prešove, ktorú úspešne ukončil v roku 1944. Prakticky ihneď po jej skončení sa dal na pedagogickú dráhu a ako pedagóg pracoval až do svojho odchodu do dôchodku. Ako učiteľ striedavo pôsobil v Prievidzi, Bánovciach nad Bebravou a od septembra 1955 do augusta 1963 v Nitre ako vedúci Odborného učilišťa stavebného pri n.p. Pozemné stavby Nitra. Odtiaľ prichádza znova do Bánoviec nad Bebravou a nastupuje do závodu Tatra. Stáva sa vedúcim odborného učilišťa, čo je pôvodné označenie hlavného predstaviteľa školy. V roku 1953 absolvoval Ústrednú školu HPS – pedagogický smer a v roku 1956 DPŠ v Prahe. K získanému vzdelaniu ešte pridáva v roku 1967 dvojročné štúdium riadenia pre vedúcich pracovníkov, taktiež v Prahe. Od roku 1980 v súvislosti s prestavbou výchovno-vzdelávacej sústavy a zaradením novokoncipovaných odborov do siete učilíšť vznikajú Stredné odborné učilištia a s nimi aj premenovanie funkcie vedúceho učilišťa na funkciu riaditeľa Stredného odborného učilišťa. E. Janeček v nej úspešne pôsobí až do roku 1983. Do dôchodku odchádza dňom 1.januára 1984. V doterajšej histórii školy patrí k najdlhšie pôsobiacim riaditeľom a s jeho menom sa spája hádam najšťastnejšie obdobie rozvoja učilišťa, a to najmä v sedemdesiatych rokoch, kedy sa s rozvojom závodu Tatra dynamicky rozvíja celé naše mesto. Je nositeľom viacerých vysokých štátnych vyznamenaní. Žije v Bánovciach nad Bebravou a doposiaľ aktívne pracuje ako tajomník TJ Sokol Gábor Bánovce nad Bebravou.

Bánovčania veľmi často nostalgicky spomínajú na staré námestie v našom meste


Piatok 03. februรกra 2012

4


Piatok 03. februรกra 2012

5


6

Piatok 03. februára 2012

o

1

a

Ponúkame široký sortiment liekov a potravín pre:

•CELIATIKOV• •ALERGIKOV• Lekáreň sv. Kataríny

Lekáreň

sv. Kataríny

Tel: 038/7602478


7

Piatok 03. februára 2012

Bánovčan Mariš založil v meste bežeckú ligu

foto: Stanislav Vavro

Bánovčania si užívali počas víkendu na zamrznutej priehrade

Po úspešných dvoch ročníkoch v horskom behu na Jankov vŕšok a Otrhánskej desiatke vznikol v našom regióne vďaka mladému Bánovčanovi Ladislavovi Marišovi a jeho klubovým priateľom nový bežecký projekt: „Bánovská bežecká liga“.

Pokračovanie z » 1 strany

Na zamrznutej ploche si každý prišiel na svoje. Mamičky učili svoje deti spoznávať tajomstvá korčuľovania, leteckí modelári si testovali na svojich modeloch pristávaciu dráhu na ľade, rodinné hokejové kluby zvádzali osobné súboje a plocha bola aj výborným tréningovým miestom pre cyklistov. Nádherné počasie vytiahlo do okolitej prírody aj rekreačných bežcov a na svoje si prišli aj rodinné turistické skupinky.

Malá Hradná -Jeden z našich dvoch zástupcov v majstrovstvách oblastí vo futbale odohral v nedeľu 29.1. 2012 priateľský prípravný zápas so zástupcom tej istej ligy z Trenčína – Trenčianským Jastrabím, ktorý v jesennej časti skončil v tabuľke na druhom mieste. Po bezgólovom prvom polčase napokon domáci hráči zvíťazili 1:0. Tréner domácich Ľudovít Halás po zápase povedal: „ Dnešný zápas sa hral na takom teréne, ktorý by sme v zime brali stále – na snehu, hoci na ovlá-

foto: Jana Vavrová

Prípravný zápas sa Malohradňancom vydaril

daní lopty je to ťažké. Myslím si, že sme videli vcelku dobrý zápas, bola tam snaha o kombinácie od chlapov, hoci hovorím, ten terén trošku tomu

bránil. Mali sme viacero šancí, ale tak isto aj súper sa dostal do šancí, ktoré obaja naši brankári veľmi dobre vyriešili. Jana Vavrová

V nedeľu 29.1. 2012 si mohli aktívni vytrvalci, rekreační bežci a začínajúci hobíci vyskúšať svoje bežecké zdatnosti v Mestskom parku na trati dlhej 4 000m. „Myšlienka zorganizovať toto bežecké podujatie vznikla ešte v roku 2010, keď sme zorganizovali prvý bánovský terénny triatlon,“ povedal Ladislav Mariš. Po zahrievacom kole a ostrom štarte si 26 bežcov počas 8 kôl testovalo aktuálny stav trénovanosti a po 14 minútach a 4 sekundách urobil zápis do tabuľky pravdy rekreačný bežec z Partizánskeho Jozef Števica. „Spočiatku sa mi bežalo dosť ťažko, ale postupne som to rozbehol,“ povedal v cieli šťastný víťaz. Na otázku ako hodnotí úroveň pretekov s úsmevom na tvári povedal: „Som rád, že vznikla táto akcia pre bežcov aj tu v Bánovciach. Je tu príležitosť, aby sa mohli bežci z okolia stretnúť a zasúťažiť si.“ Postupne dobiehali do cieľa aj ostatní bežeckí nadšenci, ktorí si sem prišli otestovať hranice svojich možností.

foto: Tomáš Kasala

 Povedali v cieli Jozef Bezák: Dnešné preteky vnímam ako súčasť prípravy na preteky ironmam do Južnej Afriky, ktoré budú v apríli. Počas behu som mal výborné pocity, vyšlo počasie a stretla sa tu super partia kamarátov. M a r i á n Giertl: Dnes sa mi behalo veľmi dobre. Výsledný čas bol na moje prekvapenie veľmi dobrý. Krízu som nemal žiadnu. Doporučujem organizovať preteky doobeda a trochu mi tu dnes chýbali rovesníci. Prídem aj nabudúce.

Jozef Bagin: Je to veľmi dobrá myšlienka organizovať bežecké podujatie v tomto regióne po Otrhánskej desiatke. Dnešné tempo bolo na moje možnosti privysoké, ale výsledok je primeraný nabehaným kilometrom. Ak nepôjdem lyžovať prídem aj nabudúce. Kristián Podlucký: Dnes sa mi tu veľmi páčilo.Som rád, že sa tu začali organizovať bežecké preteky. Počas behu som mal dobré pocity. Prvé tri kolá som bežal pomalšie a potom som zrýchlil. Som so sebou spokojný. Prídem aj na budúce. Stanislav Vavro


Piatok 03. februára 2012

» » » »

Môžeme to zmeniť!

» » » »

oje a rezervy Slovenska

ov cestou podstatného dumpingových dovozov

hospodárstve, ktoré

podárstvom a cestovným povodiach, aby sa

ie tých bohatých, ktorí

školstvo, kultúru

dší, mali lepšie.

Máte bolesti ? ► Bolí Vás chrbát ? ► Máte bolesti kĺbov ? ► Nehojí sa Vám rana ? ► Máte vred predkolenia ? ► Utrpeli Ste úraz ? ► Trpíte nedokrvením končatín ?

Skúste magnetické pole ! MUDr. Martin RUS MR – BIOMAGNET

0903 311 883, 0917 600 307

0911 704 306

8

BIN 04 2012  
BIN 04 2012  

BIN - Bánovské informačné noviny

Advertisement