Page 1

Svoj pogled dvigam k Bogu Knjižica molitev in misli pred poukom in po njem Škofijska klasična gimnazija Šolsko leto 2012/13


1 Zavod sv. Stanislava

Svoj pogled dvigam k Bogu Knjižica molitev in misli pred poukom in po njem Projektna naloga v 2. letniku

Škofijska klasična gimnazija Šolsko leto 2012/13


4

 Zbirka: Molitve, 1 Zbrali in uredili Nika Pirnat in Meta Uršič Mentor: mag. Gregor Celestina Prelom:

Tone Česen

Izdal in založil

Zavod sv. Stanislava, Ljubljana

Natisnila

Birografika Bori

Naklada

250 izvodov

Svetopisemsko besedilo je vzeto iz SSP.

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 27-282.5 SVOJ pogled dvigam k Bogu : knjižica molitev in misli pred poukom in po njem : projektna naloga v 2. letniku, Škofijska klasična gimnazija, šolsko leto 2012/13 / [zbrali in uredili Nika Pirnat in Meta Uršič]. - Ljubljana : Zavod sv. Stanislava, 2012. - (Zbirka Molitve ; 1) ISBN 978-961-6650-11-3 1. Pirnat, Nika 262988800

Zavod sv. Stanislava, Ljubljana Štula 23, 12210 Ljubljana Šentvid www.stanislav.si; info@stanislav.si Avgust 2012


Predlog za »uporabo« za učitelje • pred molitvijo poskrbite, da se dijaki umirijo in so osredotočeni na molitev • molitev ali misel preberite zbrano, glasno, razumljivo in počasi • lahko počakate trenutek, da premislimo o prebranem • če se vam zdi primerno, lahko dodate katero izmed spodnjih molitev • lahko zaključite z molitvijo Slava Očetu in znamenjem križa • *če dijaki pišejo skupni test, lahko v molitev vključite tudi kakšno vzpodbudno besedo NAJPOGOSTEJŠE MOLITVE Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.

Sveta Marija, Mati božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni. Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo - in prenovil boš obličje zemlje. Molimo! Bog naš Oče, Sveti Duh nas razsvetljuje in uči. Naj nam pomaga, da bomo v življenju spoznali, kaj je prav, in vselej radi sprejemali njegove spodbude. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Tebe ljubim, Stvarnik moj, ti si ohranil me nocoj; tebi delo posvetim, dušo in telo izročim. O Marija, vodi me po nedolžni poti in ob smrti pridi mi z Jezusom naproti. Sveti angel, varuh moj, bodi vedno ti z menoj, stoj mi noč in dan ob strani, vsega hudega me brani! Prav prisrčno prosim te, varuj me in vodi me. Amen. O Gospa moja, o Mati moja, tebi se vsega darujem; in da se ti vdanega skažem, ti danes posvetim: svoje oči, svoja ušesa, svoja usta in svoje srce, sebe popolnoma vsega. Ker sem torej tvoj, o dobra Mati, varuj me in brani kakor svojo last in posest. Amen.

5


Vsemogočni Oče, ti si Začetnik življenja. Ustvaril si nas po svoji podobi in sličnosti, in mi pripadamo tebi. Pomagaj nam, da bi rasli v svetosti in čistosti, poslušali tvoj glas in ti sledili. Jezus, naš Gospod, prišel si, da bi mi imeli življenje in ga imeli v obilju. Podeli nam milost, da izkusimo to bogato življenje, ki ga živimo zate. Kaži nam pot učenca, ki hodi po tvojih poteh v zaupanju in veselju v tebi in je vedno pripravljen objeti tvoj križ. Sveti božji Duh, ti si nas pripeljal v skupnost, da bi lahko pomagali prenoviti družino in braniti življenje ter prinesti mnogim dobro novico o odrešenju v Jezusu. Pošlji nas v svoji moči, da se spopademo s sovražnikom in nas vedno ohrani pod plaščem božjega varstva. Troedini Bog, izbrali smo življenje. Pomagaj nam živeti življenje, braniti življenje in zagovarjati življenje. Uporabi nas, da gradimo civilizacijo ljubezni v današnjem svetu, tako da bi lahko vsi izkusili življenje kot si jim namenil. Mati Marija, ti si prinesla Življenje v svet. Mi smo tvoji otroci. Moli in posreduj vedno za nas in nas ohrani v svojem ​​ljubečem objemu. Naj vsi ostanemo dobri in zvesti služabniki, pripravljeni na prihod našega gospoda Jezusa, ko se vrne v slavi. Amen. http://www.zakonci.net/products/molitev-za-skupnost/


September

SKUPNOST


8

SKUPNOST Ponedeljek, 3. september 2012 Gospod, spet smo pred teboj zbrani v šolskih klopeh, kjer bomo dopolnjevali svoje znanje in utrjevali odnose med seboj. Pomagaj nam v težkih trenutkih, ko nas profesorji, sošolci ali starši ne bodo razumeli in ko bomo izgubili zaupanje vase. Stoj nam ob strani in nas podpiraj, da bomo lažje prehodili pot, ki nas čaka. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Gospod, spet vstopamo v novo šolsko leto. Prosimo te, stoj nam ob strani v vseh preizkušnjah, ki nam jih bo prineslo, in nam pomagaj, da bi ob premagovanju njih napredovali ter rasli v veri in zaupanju vate. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Torek, 4. september 2012 Blagor človeku, ki ne hodi po nasvetu krivičnih, ne stopa na pot grešnikov in ne poseda v družbi porogljivcev, temveč se veseli v GOSPODOVI postavi in premišljuje njegovo postavo podnevi in ponoči.

(Ps 1,1-2)

Kdor se bo sveto držal svetih postav, bo postal svet, in če se jih bo kdo naučil, se bo mogel opravičiti. Zato hrepenite po mojih besedah, koprnite po njih in boste poučeni. (Mdr 6,10-11)

Sreda, 5. september 2012 Ne bodite kakor konj, kakor mezeg brez razuma; z uzdo in vajetmi krotijo njuno divjost, sicer se ti ne približata. Veliko bolečin ima krivičnik, kdor pa zaupa v GOSPODA, tega on obdaja z dobroto. Veselite se v GOSPODU, radujte se, pravični, vriskajte vsi, ki ste iskreni v srcu. (Ps 32,9-11)

Najdi čas za razmišljanje - to je izvir moči. Najdi čas za molitev - to je največja moč. Najdi čas za smeh - to je glasba duše. Najdi čas za branje - to je izvir modrosti. Najdi čas za dobra dela - ta so ključ večnosti. (Mati Terezija)


SEPTEMBER Četrtek, 6. september 2012 Naša dolžnost je izoblikovati svoj značaj. Največja in najbolj enkratna mojstrovina našega življenja je živeti pravilno. Vse drugo: vlagati, kopičiti zaklade, graditi, so kvečjemu neznatni priboljški in okraski. (Michel de Montaigne)

Človeka ne moremo naučiti ničesar. Lahko mu samo pomagamo, da znanje odkrije v svoji notranjosti. (Galileo)

Petek, 7. september 2012 Marijino rojstvo je za ves svet »upanje in jutranja zarja odrešenja.« To še ni poln dan, to je šele naznanilo Sonca, ki ga bo rodila Marija. Jezus Kristus začenja svitati v svoji Materi. Naša narava bo prenovljena, osvobojena greha in zla. Marijino rojstvo je uvod v Jezusovo rojstvo, ker se z Marijinim rojstvom začenja uveljavljati Božji načrt za učlovečenje Božjega Sina. Zdrava Marija ... Kakor zarja luč razliva že pred soncem v novi dan, tvoje rojstvo, o Marija, Kristusa naznanja nam. Bog začne izpolnjevati, kar nekoč obljubil je. S tvojim rojstvom, božja Mati, odrešenje bliža se. Zdaj s teboj se veselimo, saj bila izbrana si. Bogu naj odgovorimo, kakor si storila ti. Narod vero naj ohrani, da bo Bogu zvest ostal. S tem za rojstni dan, o Mati, dar najlepši ti bo dal.

9


10

SKUPNOST Ponedeljek, 10. september 2012 »Zakaj so tu vsi tako srečni – razen mene?« »Ker so se navadili, da povsod vidijo dobroto in lepoto,« je dejal učitelj. »Zakaj pa jaz ne vidim povsod lepote in dobrote?« »Ker ne moreš videti zunaj sebe, česar ne vidiš v svoji notranjosti!«

(duhovni pisatelj Anthony de Mello)

Vsak dober dar in vsako popolno darilo je od zgoraj in prihaja od Očeta luči, pri katerem ni spremembe ne sence menjave. (Jak 1,17)

Torek, 11. september 2012 Samo kdor zna v imenu ljubezni biti zahteven do samega sebe, sme zahtevati ljubezen drugih, kajti ljubezen je zahtevna.

Zmolimo očenaš, da bi imeli dovolj zaupanja in poguma, da bi lahko prebrodili vse stiske in težave. Sreda, 12. september 2012 Koliko ljudi poznamo, ki perejo, likajo, pospravljajo in kuhajo za druge deset, dvajset ali več let in to delajo, ker imajo druge rade. Toda nikoli še niso slišale, da bi se jim kdo zahvalil. Reči »hvala« ni stvar bontona. Spomnimo se jih in jim s kratko besedico povejmo: »Ja, vem, da obstajaš, in veliko mi pomeniš.« Danes se torej spomnimo teh besed, ko bomo opazovali delovne ljudi okrog sebe: utrujenega hišnika, čistilko, kuharico pa tudi profesorja, ali profesorico. Namenimo jim prijazen nasmeh, toplo besedo ali pohvalo ter jim s tem polepšajmo dan.

(Janez Pavel II.)

Gospod, za mnoga vprašanja na tem svetu nimamo nobenega dokončno veljavnega odgovora. Stojimo pred nalogami, ki prekašajo naše moči. Gospod, Tebi, ki vodiš človekovo zgodovino se zaupamo, ki smo v stiski.

»Ljudje nismo veličastna bitja zato, ker zmoremo spremeniti svet … temveč zato, ker zmoremo spremeniti sami sebe.« (Mahatma Gandhi)


SEPTEMBER Četrtek, 13. september 2012 Če Gospod ne zida hiše, se zaman trudijo z njo njeni graditelji. Če Gospod ne varuje mesta, zaman bedi tisti, ki straži. Zaman je, da vstajate zgodaj, da hodite pozno počivat, da jeste kruh bridkosti, saj ga svojemu prijatelju daje v spanju. (Ps 127,1-2)

»Ljudje smo tisto, kar vedno znova delamo. Odličnost torej ni dejanje, temveč navada.« (Aristotel)

Petek, 14. september 2012 Danes praznujemo praznik povišanja svetega križa. 14. septembra 335 so v cerkvi Svetega križa prvič izpostavili relikvijo Jezusovega križa v slovesno češčenje. Praznik nas spodbuja, naj z živo vero častimo podobo križa, velikega znamenja krščanstva. Križ nam govori, da samo nesebično žrtvovanje rodi ljubezen in vodi v življenje. Zato nam križ vedno kliče v zavest Jezusove besede: »Če hoče kdo priti za menoj, naj se odpove sam sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj. Kdor namreč hoče svoje življenje rešiti, ga bo izgubil. Kdor pa svoje življenje zgubi zaradi mene, ga bo našel.« (Mt 16, 24-25)

Ne potuhni se, ko te kdo potrebuje. In ne govori preveč – stori vendar kaj! En odstotek pomoči velja več kot stoodstotno sočustvovanje. (Vinko Žakelj)

11


12

SKUPNOST Ponedeljek, 17. september 2012 Tako govori Gospod: Nikar se ne boj, saj sem te odkupil, poklical sem te po imenu: moj si! Ko pojdeš čez vodo, sem s teboj, ko čez reke, te ne poplavijo, ko pojdeš skoz ogenj, ne zgoriš in plamen te ne bo ožgal. Saj sem jaz, Gospod, tvoj Bog. (Iz 43,1-3a)

Gospod, ti nas vabiš, da bi vztrajno iskali resnico. Očisti moje srce, da v učenju ne bi iskal sebe, marveč resnično modrost. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Torek, 18. september 2012 Dobri Bog, zahvaljujemo se ti za različne sposobnosti in darove v naši razredni skupnosti. Če bomo vse svoje talente dobro izkoristili, bomo lahko drug drugemu olajšali življenje. Pomagaj nam pri tem. Amen. Učenje je odkrivanje tistega, kar že veš. Delovanje je prikazovanje, da to veš. Učenje drugih je opominjanje, da tudi oni vedo. Vi vsi ste učenci, delujoči, učitelji. (Richard Bach)

Sreda, 19. september 2012 Svoje oči vzdigujem h goram: od kod bo prišla moja pomoč? Moja pomoč je od GOSPODA, ki je naredil nebo in zemljo. Naj ne da, da bi tvoja noga omahovala, tvoj varuh naj ne dremlje. Glej, ne dremlje, ne spi, Izraelov varuh. GOSPOD te bo varoval vsega hudega, varoval bo tvoje življenje. GOSPOD bo varoval tvoje dhajanje in prihajanje, od zdaj in do večnosti. (Ps 121,1-4.7-8)

Ena dobra beseda velja za tri mesece dobrote, ena huda beseda je kot šest mesecev mraza. (Mongolski pregovor)


SEPTEMBER Četrtek, 20. september 2012 V neki vasi je živel star, moder mož. Dočakal je devetdeset let in je bil videti zadovoljen in srečen. Tedaj mu nekdo reče: »Lepo življenje imaš, tako dolgo življenje.« Starec mu odvrne: »Saj živiš samo en dan.« Tega ga je naučilo življenje: Živiš samo en dan: danes! Če hočeš resnično živeti, moraš živeti danes. Ljudje bi se morali več učiti drug od drgugega in manj učiti drug drugega.

(Peter Ustinov)

Petek, 21. september 2012 Gospod, daj, da ne bomo živeli življenja kakor šahovsko igro, pri kateri je vse vnaprej preračunano; ne kot tekmo, na kateri se od nas vse zahteva; ne kot teorem, s katerim si razbijamo glavo; marveč kot praznik brez konca; praznik, na katerem se obnavlja srečanje s Tteboj. Kot ples med rokami tvoje milosti, v vesoljni glasbi ljubezni. (Madeleine Delbrel)

Če srečaš človeka, ki je preveč utrujen, da bi se ti nasmehnil, se mu nasmehni ti. Nihče ni namreč bolj potreben smehljaja kakor človek, ki ga ni več zmožen. (Kitajski pregovor)

13


14

SKUPNOST Ponedeljek, 24. september 2012 Danes obhajamo god prvega slovenskega braženega – škofa Anton Martina Slomška. Rojen je bil leta 1800, urml je leta 1862. Slomšek je bil velik kot duhovnik in škof, kulturni in ekumenski delavec ter buditelj narodne zavesti. Eno najčistejših in najlepših čustev človeških je naklonjenost do jezika materinega, čigar mili glasovi so zemljana k zavesti spravili … Ljubezen do svojega naroda more in mora biti eden najdragocenejših biserov v čednostnem vencu vsakega moža.

Torek, 25. september 2012 Ti, moj smisel, iz katerega živim, moja opora in trdnost, moj oče, iz katerega izhajam, hvala ti, ker me poznaš kot sina, hčerko, da je moje ime zapisano na tvoji dlani, tvoje ime naj bo posvečeno, tvoje kraljestvo naj pride, tvoje življenje, tvoja pravičnost, tvoja volja naj se zgodi, naj zasveti vsemu svetu velika podoba, ki jo imaš o človeku, zdaj in vedno.

(Bl. Anton Martin Slomšek)

(Anton Rotzetter)

Prav tako kot nujno ugasne vsak plamen, če nima dovolj kisika, tako izgine tudi pobožnost iz naših src, če je ne hranimo s primernim premišljevanjem.

Velik si, Gospod, in hvale velike vreden; velika je tvoja moč in tvoji milosti ni mere. In tebe hoče hvaliti človek, ki je le drobec tvojega stvarstva. Ti nas spodbujaš, da nam je radost, tebe hvaliti, zakaj k sebi si nas ustvaril in nemirno je naše srce, dokler ne počije v tebi.

(Bl. Anton Martin Slomšek)

(Sv. Avguštin)


SEPTEMBER Sreda, 26. september 2012 Gorje tistemu, ki si ni drznil tvegati. Morda nikdar ne bo razočaran, nikdar prizadet, morda nikdar ne bo trpel, kot trpijo tisti, ki sanjajo in sledijo svojim sanjam. A ko se ozre na svoje življenje – kajti vedno se oziramo – bo zaslišal svoje srce, ki mu bo govorilo: »Kaj si storil s čudeži, ki jih je Bog posejal po tvojih dnevih? Kaj naredil s talenti, ki ti jih je zaupal tvoj Učitelj? Globoko v jamo si jih zakopal, kajti bal si se jih izgubiti. Glej, tukaj je tvoja zapuščina: prepričanje, da si zapravil svoje življenje.« Gorje tistemu, ki bo slišal te besede. Kdor hoče kaj narediti, že najde pot, kdor noče ničesar narediti, najde izgovor.

(Arabski pregovor)

Četrtek, 27. september 2012 Začni dan z nasmehom. Novo jutro začni vselej s prijaznim obrazom. Delo te tedaj ne bo več tako utrujalo in boš lahko užival sončne strani življenja. Za ljudi okrog tebe je veder obraz kot žarek sonca, ki vsak dan znova posije.

Kadar bo šlo kaj narobe, si ne boš več toliko gnal k srcu. Lastne skrbi in bridkosti bodo manjše, breme drugih pa lažje. Razvedril boš bolnika, človeku, ki se je znašel v temi malodušja, bo posijal žarek upanja. Prijazen obraz in prijazna beseda bosta postala angela rešitelja. Resnična človekova vrednost ni v tem, da ga okolica hvali, niti v tem, da je javno znan. Ta vrednost je zapisana globoko v nas in važno je samo, kakšno ceno ima pred božjimi očmi. (Jean Galot)

Petek, 28. september 2012 Gospod, pred teboj si upam govoriti: »Razočaran sem – razočaran nad samim seboj. Z višine sem strmoglavil, v vedno globlji prepad padam. Prestrezi me, Gospod! Bodi mi milostljiv! Samega sebe sem prevaral! Dvigni me, da bom spet zaupal svojim močem. Če boš stal ob meni, bom lahko živel, če ne, bom umrl. Naj nikoli ne izgubim tvoje naklonjenosti.

(Gregor Nazianški)

Domišljija je veliko pomembnejša od znanja. Lahko znaš vse, vendar nič ne narediš. Z malo domišljije lahko narediš vse. (Albert Einstein)

15


KDO BO IGRAL DRUGO VIOLINO? Slavnega dirigenta so nekoč vprašali, za kateri instrument v orkestru je najtežje dobiti glasbenike. »Za drugo violino,« je na presenečenje vseh odgovoril maestro. »Z lahkoto dobim številne prve violine, težko pa je dobiti človeka, ki bo z veseljem igral drugo violino. In vendar; če nihče ne igra druge violine, ni prave harmonije v orkestru.« Božo Rustja, Zgodbe za pogum, 90.


Oktober

SKROMNOST


18

SKROMNOST Ponedeljek, 1. oktober 2012 Vstopili smo v oktober, ki je mesec rožnega venca. Bistvo te molitve je, da ob Marijini roki hodimo po Jezusovih stopinjah. Ker je dolga in se ponavlja, je dobra tudi za pomiritev živcev po napornem dnevu ali kot intermezzo med učenjem. Zato večkrat zmolimo kakšno desetko kot priprošnjo k naši nebeški Materi in jo prosimo milosti in pomoči. Zdrava Marija … Molitev rožnega venca se je razvila kot nadomestilo za molitev 150 psalmov iz Svetega pisma, saj neuki ljudje niso znali brati. Molitev rožnega venca se je izoblikovala ob koncu 16. stoletja in je obsegala 3 dele po 50 Zdravamarij (z nekaj dodatnimi molitvami). Ta oblika je ostala nespremenjena do konca 20. stoletja, ko je papež Janez Pavel II. dodal še četrti - svetli del. Molitev je za vernika vzpostavljanje stika z Bogom. Molitev odrešuje. Molimo pogosteje. Zdrava Marija ....

Torek, 2. oktober 2012 Kar vidijo oči, prodre v srce. Lahko nas razveseli ali razjezi. Včasih se nas lahko globoko dotakne ali močno vpliva na nas. Oči so okna našega srca. Odprimo jih svetlobi, podnevi soncu, ponoči zvezdam! Oči bodo žarele in povsod bo več sonca. Vedno moramo ravnati tako, kakor da je vse odvisno od nas, zraven pa moliti, kakor da je vse odvisno od Boga.

(Sv. Avguštin)

Sreda, 3. oktober 2012 Gospod, tvoj sem, zate sem se rodil, kaj želiš storiti iz mene? Tu je moje srce: izročam ga v tvoje roke. Tu je moje telo, moje življenje in moja duša, moja ljubezen in moja čustva. Daj mi smrt ali življenje, daj mi zdravje ali bolezen, daj mi slavo ali zaničevanje, daj mi boje ali popoln mir, daj mojemu življenju šibkost ali moč, vsemu rečem da.


OKTOBER

19 Petek, 5. oktober 2012

Senca živi samo, ko sonce sije in plod odpade in samoten zgnije; le, kar življenje novo dá, je večno. (Alojz Gradnik, Materi)

Četrtek, 4. oktober 2012 Brez snega ni zime, brez cvetja ni pomladi; tako ni pravega veselja, če ga nimaš s kom deliti. (Srbski pregovor)

Oče, ki ljubiš življenje: po vstajenju svojega Sina Jezusa Kristusa, si prenovil človeka in vse stvarstvo. Kot prvi dar si ljudem hotel podariti mir. Usmiljeno se ozri na človeštvo, ranjeno od vojne: ohranjaj vse stvari, dela tvojih rok, ki so na nebu, na Zemlji in v morju, in jim preti uničenje v silnih mukah; po priprošnji Matere Marije daj, da bo mir vodil usodo ljudstev in narodov. (papež Janez Pavel II.)

Sleherni človek, ki ga imaš rad, preneha biti navaden človek. Neka čudna privlačnost veje iz njega. Zaradi njega tudi ti postaneš nekako drugačen. Lahko mu celo rečeš: »Meni na ljubo ti ni treba biti nezmotljiv, brez napak in popoln, saj te vendar imam rad.« Roža Marija, rajska Mati, pomagaj nam v milosti svoji, roža sedmerih žalosti. (France Bevk)

Zdrava Marija ....


20

SKROMNOST Ponedeljek, 8. oktober 2012 Vsakokrat, ko z namrščenim obrazom rečem: »Vse gre slabo!«, je zaradi mene vse še slabše. Tako storim nespametno in hkrati slabo dejanje. Če pa z veselim obrazom rečem: »Vsak trenutek lahko storim kaj dobrega!« bova jaz in cel svet postala boljša. Ko hodim gor in dol po svojem stanovanju in pri tem molim rožni venec, se mi porodijo najlepše melodije. (Joseph Haydn)

Torek, 9. oktober 2012 Blagor tistim, ki se znajo smejati sami sebi. nikoli se ne bodo prenehali zabavati. Blagor tistim, ki znajo ločiti kamenček od gore: izognili se bodo mnogim nadlogam. Blagor tistim, ki znajo poslušati in molčati: naučili se bodo mnogo novih stvari. Blagor tistim, ki so pozorni do želja drugih: ti bodo delivci veselja. To, kar smo, je dar, ki nam ga je podaril Bog. To, kar bomo postali, je dar, ki ga darujemo Bogu.

(Andre Maurens)


OKTOBER Sreda, 10. oktober 2012 V resnici je nosil naše bolezni, naložil si je naše bolečine, mi pa smo ga imeli za zadetega, udarjenega od Boga in ponižanega. On pa je bil ranjen zaradi naših prestopkov, strt zaradi naših krivd. Kazen za naš mir je padla nanj, po njegovih ranah smo bili ozdravljeni.

(Iz 53,4–5)

Preučiva misel: Kaj mi je pomagalo premagati ovire v življenju? Predhodna ovira. (Henry Ford)

Petek, 12. oktober 2012 Gospod, dejal si: »Blagor miroljubnim, zakaj ti bodo Božji otroci.« Poslušaj danes naš glas, ko te prosimo, da vdahneš v srce vseh ljudi modrost miru, moč pravičnosti in veselje prijateljstva. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Živi vsak dan, kakor da bi živel vse življenje prav zaradi tega dne. (Vasilij V. Rozanov)

Četrtek, 11. oktober 2012 Nihče ni srečnejši od tistega, ki ne potrebuje sreče, da bi bil srečen. (Karlheinz Dencher)

Ne vračajte hudega za hudo in ne sramotite tistega, ki vas sramoti. Nasprotno, blagoslavljajte, ker ste bili poklicani v to, da bi bili deležni blagoslova. (1 Pt 3,9)

21


22

SKROMNOST Ponedeljek, 15. oktober 2012 Ljubiti pomeni sprejeti drugega z njegovim načinom življenja, njegovo drugačnostjo, njegovimi napakami, mi pa navadno želimo imeti nekoga, ki je posnetek naših sanj. Blago sodimo po barvi, vino po okusu, rožo po vonju, človeka pa po govorjenju.

(Ruski pregovor)

Torek, 16. oktober 2012

Popolnost ni v glavi, ampak v srcu. Popolnosti nisi dosegel, če misliš, da ti ni treba nič več dodati, dosegel si jo tedaj, ko ni treba nič več črtati. (Josip Šimenc)

Sreda, 17. oktober 2012 Prijazne besede so lahko kratke in lahko izgovorljive, ampak njihovi odmevi so resnično neskončni. (Mati Terezija)

Skoraj vsak človek lahko prešteje peške v jabolku, a samo Bog lahko prešteje jabolka v peški. Vsemogočni Bog, prosimo te, pomagaj nam, da bomo znali ceniti naravo, njeno lepoto in z njo preudarno ravnati. O, Gospa moja ....

Mlad si toliko kot tvoje zaupanje in star toliko kot tvoj razum. Tako mlad kot tvoja samozavest in tako star kot tvoj strah; tako mlad kot tvoje upanje in tako star kot tvoj obup. (Douglas MacArthur)


OKTOBER

23

Četrtek, 18. oktober 2012

Petek, 19. oktober 2012

Aleluja! Hvalite Boga v njegovem svetišču, hvalite ga na nebesnem svodu njegove moči! Hvalite ga v njegovih silnih delih, hvalite ga zaradi obilja njegove veličine! Hvalite ga z glasom roga, hvalite ga s harfo in citrami; hvalite ga z bobnom in plesom, hvalite ga s strunami in flavto; hvalite ga na cimbale zvočne, hvalite ga na cimbale doneče! Vse, kar diha, naj hvali GOSPODA. Aleluja!

Povzdigujem te, GOSPOD, ker si me potegnil iz vodnjaka in nisi pustil, da bi se moji sovražniki veselili nad mano. GOSPOD, moj Bog, k tebi sem klical na pomoč, in ti si me ozdravil. GOSPOD, iz podzemlja si potegnil mojo dušo, oživil si me izmed tistih, ki se pogrezajo v jamo. Pojte GOSPODU, njegovi zvesti, slavite spomin njegove svetosti! (Ps 30,2–5)

(Ps 150)

Samo nekaj let živimo skupaj, zakaj bi torej ne storili vsega, kar je v naši moči, da drug drugemu naredimo življenje lepo? (Robert Koch)

O Bog, vir vsega dobrega, navdihuj naša dejanja in jih spremljaj s svojo pomočjo, da bomo svoje delo s teboj začeli in s teboj končali. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.


24

SKROMNOST Ponedeljek, 22. oktober 2012 “Prijatelj” senci tvoji je enak, ki zvesto za teboj se vije, dokler ti sreče sonce sije; a ko se pripodi oblak, ko sonce ti zagrne mrak, se tudi ’senca’ tvoja skrije! (Simon Gregorčič)

Boga moramo najti. Najti pa ga ne moremo v hrupu in nemiru. Bog je prijatej molka: kolikor več v tihi molitvi sprejemamo, toliko več v našem vsakdanjem življenju lahko oddajamo.

Torek, 23. oktober 2012 Stori, da bom postal lep v svoji duši in da bodo vse zunanje stvari skladne z mojim notranjim bitjem. Naj se mi zdi modrec bogat in naj imam takšno bogastvo, kot ga lahko ima ali prenese samo obvladan človek. (Sokrat)

Skrivnost uspeha v življenju ni v tem, da človek dela tisto, kar ima rad, temveč da ima rad tisto, kar dela. (Winston Churchill)

(Mati Terezija)

Sreda, 24. oktober 2012 Kako siv bi bil tek našega življenja, če bi ne bil prepleten s prijateljstvom in ljubeznijo. (Thomas More)

Mir je tista mala lučka v tvojem srcu, ki tli s tako majhnim plamenom, da jo komaj opaziš. Vendar pa ti njena toplina greje celotno srce, in ko jo začutiš ter se je začneš zavedati, zraste. Raste s tvojim zavedanjem, da ti je nekdo v srce podtaknil žerjavico, ki jo moraš razpihati in jo pretresti, da zagori v polnem plamenu. Gospod, pretresi moje srce!


OKTOBER Četrtek, 25. oktober 2012 Kdor rani svojega tovariša, mu je dolžan petkratno: za škodo, bolečino, zdravljenje, nedelo in sramoto. Pomislimo, kolikokrat smo v zadnjem času ozmerjali prijatelja ali starše. Kolikokrat smo jim rekli: »Neumen si!« ali pa: »Nimaš pojma!«. Danes se še posebej potrudimo za to, da bomo strpni in poskušali obvladovati svoja negativna čustva. Jeza razdira, jeza ločuje, vera združuje, vera povezuje. Amen Ljudi in človeške stvari moramo poznati, da bi jih ljubili. Boga in božje stvari moramo ljubiti, da bi jih poznali.

(Blaise Pascal)

25 Petek, 26. oktober 2012

Delaj, kar imaš rad, in imej rad, kar delaš, in nikoli več v življenju ti ne bo treba delati.

(neznani avtor)

Pomislimo na to, kako veliko ljudi po svetu opravlja prisilna dela v različnih rudnikih in tovarnah za zanemarljiv zaslužek in kako je lepo nam. Ker imamo vsak dan hrano, pijačo in čisto obleko, streho nad glavo, možnost šolanja in vse te dobrine, ki jih veliko ljudi danes nima. S sosedom se primimo za roke in skupaj zmolimo molitev Oče naš za vse tiste, ki teh privilegijev ne poznajo. Oče naš .... Namera je tisto, kar naredi človeka; ne slaboten namen, ampak surova odločitev; ne nezanesljiv cilj – ampak tista močna in neutrudna volja, ki premaga težave in nevarnost. Volja naredi iz človeka velikana. (Donald G. Mitchel)


HVALEŽNOST ZA REŠITEV Fantič je padel z visokega pomola v vode globokega oceana. Izkušen mornar je, ne meneč se za nevarnost, skočil v divje valove. Dodobra se je namučil, da je dečka rešil. Čez dva dni je prišla na tisti pomol dečkova mati in povpraševala po mornarju, ki je rešil njenega sina. Ko ga je našla, ga je vprašala: »Ste vi skočili v vodo, da bi pomagali mojemu sinu?« »Da, jaz,« je odvrnil mornar. In mati ga je vprašala: »Kje pa je njegova kapa?« Božo Rustja, Zgodbe za pogum, 80.


November

Hvale탑nost


28

HVALEŽNOST Ponedeljek, 5. november 2012 Le tisti ljudje ne delajo napak, ki nič ne delajo. Zame ti ni treba biti popoln. Imej rad ljudi, takšne, kot so: drugačnih namreč ni.

(Phil Bosmans)

Namen človekovih zemeljskih dni je svetost življenja. Smrt pa nam prinaša dar življenja z Bogom. Smrt ni zastrašujoča, neznana pot. Krščanstvo odkriva njen smisel.

Gospod, hvala Ti za vse, ki so goreči za dobro stvar, in za tiste, ki se ne sramujejo govoriti o Tebi. Hvala Ti za vse, ki se trudijo za resnico in pravico. Kaj bi svet brez njih! Hvala ti za ljudi, ki niso jetniki preteklosti, ampak se odpirajo prihodnosti, ki jo kot močne in plemenite osebnosti gradijo skupaj z vsemi ljudmi dobre volje. (Vinko Žakelj)

(Vinko Žakelj)

Sreda, 7. november 2012 Torek, 6. november 2012 Ne želim živeti le zase, ampak zate, o Bog, in za ljudi, ki jih ljubiš. Ne želim iskati le svojega življenja ampak tvoje, o Bog, in življenje ljudi okrog mene.

Gospod, ker me vodiš, ti lahko zaupam, ker mi pomagaš, zmorem vse, ker me ljubiš, lahko ljubim druge, ker se mi razodevaš, sem blagoslovljen, ker me blagoslavljaš, sem srečen in vesel. Lenoba se zadovoljuje s tem, da toži nad hudimi časi in išče rešitelje; pridnost pa vidi zlo in ve, da je treba delati. (Vinko Žakelj)


NOVEMBER Četrtek, 8. november 2012 Žal ti naj bode le za tri reči tvojih preteklih dni: za hudo storjeno, za dobro zamujeno in pa za zgubljeni čas. Blagor mu, kdor se tega trojnega varuje.

(Bl. Anton Martin Slomšek)

Jezus, pomagaj mladim, da te sprejmejo za prijatelja. Naj v tebi najdejo moč in oporo, kadar bodo zaradi svoje drugačnosti nesprejeti, kadar bodo trpeli zaradi težav v družini, če bodo v ljubezenskem hrepenenju razočarani. Sveti Duh, izlivaj se v srca mladih. Napolnjuj njihovo bivanje in jim pomagaj, da bodo imeli voljo in veselje do življenja, da bodo drogam in drugim odvisnostim rekli ne, da bodo vztrajno iskali smisel življenja. To te prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Petek, 9. november 2012 Hvaljen, moj Gospod z vsemi svojimi stvarmi, posebno s soncem, velikim bratom, ki razsvetljuje dneve in nas. Lepo je in v velikem sijaju žari. Tebe, Najvišji, odseva. (Sv. Frančišek Asiški)

Vsaka izgubljena ura mladosti je prilika za nesrečo starosti. (Napoleon)

29


30

HVALEŽNOST Ponedeljek, 12. november 2012 Bodi miren pred Gospodom, zaupaj se mu, ne huduj se nad tistim, ki mu pot uspeva, nad možem, ki dela hudobne načrte. Popusti v jezi, zapusti srditost, ne huduj se, to bi se slabo končalo. Ponižni pa bodo dedovali deželo, oživljali se bodo ob velikem miru.

(Ps 37, 1-9.11)

Človek, ki ne dela napak, običajno nič ne dela. (Phelps)

Torek, 13. november 2012 Živeti hočem kakor je Bogu všeč; ali je to drugim všeč ali ne, tega mi ni mar.

(Sv. Stanislav)

Sveti Stanislav je zavetnik naše gimnazije, zato nam mora biti v ponos in nas navdihovati s svojim načinom življenja. Sveti Stanislav — prosi za nas!

Sreda, 14. november 2012 Ne zapuščaj starega prijatelja, zakaj novi mu ne bo enak. Nov prijatelj novo vino, ko bo staro, ga boš z veseljem pil. Po svojih močeh skušaj svoje bližnje pretehtati, posvetuj se z modrimi. Pogovarjaj se s pametnimi in vsi tvoji pogovori naj bodo o postavi Najvišjega. (Sir 9,10.14-15)

Evangelij od nas zahteva, da ljubimo svoje sovražnike prav tako kakor svoje prijatelje, morda zato, ker so to isti ljudje. (Gilbert Keith Chesterton)


NOVEMBER Četrtek, 15. november 2012 Šest reči sovraži Gospod, Sedem se jih gnusi njegovi duši, Prevzetne oči, lažniv jezik In roke, ki prelivajo kri poštenega, Srce, ki kuje zle naklepe, Noge, ki se spuščajo v tek za hudobijo, Kriva priča, ki govori laži, In kdor seje prepir med brate.

Petek, 16. november 2012 Ne hvali človeka zaradi njegove lepote, Ne zgražaj se nad človekom zaradi njegovega videza. Čebela je majhna med frlečimi stvarcami, Pa je vendar njena bera prvovrstna slaščica. Ne ponašaj se s plaščem, ki ga oblečeš, Ne povzdiguj se na dan slave. (Sir 11, 1-4)

(Prg 1, 20-23)

Ne potuhni se, ko te nekdo potrebuje. In ne govori preveč – raje stori kaj! En odstotek pomoči več velja kot stoodstotno sočustvovanje. (Vinko Žakelj)

Teden delavca ima sedem danes, teden lenuha ima sedem jutri. (Nemški pregovor)

31


32

HVALEŽNOST Ponedeljek, 19. november 2012 Ne obtožuj, dokler se ne prepričaš. Najprej premisli, potlej očitaj. Ne odgovarjaj, dokler ne poslušaš. Ne vdiraj v besedo sredi govora. Ne prepiraj se o stvari, ki se te ne tiče. Ne nalagaj si preveč skrbi v svojem delovanju. Če se boš tako gnal, cilja ne boš dosegel.

(Sir 11,7.10)

Torek, 20. november 2012 Strah GOSPODOV podaljšuje dni življenja, leta krivičnikov pa se krajšajo. Zaupanje pravičnih je veselo, pričakovanje krivičnih pa propade. GOSPODOVA pot je obramba popolnemu in poguba tem, ki delajo húdo. Pravični se nikdar ne premakne, krivični pa ne bodo prebivali v deželi. (Prg 10, 27-30)

Če hočeš imeti znanje, vsak dan kaj dodaj. Če te mika postati moder, vsak dan kaj odvzemi. (Lao Ce)

Izbrati prijatelja pomeni, da imamo njega raje kakor druge; žrtvovati se zanj pomeni, da imamo njega raje kakor samega sebe. (Antonin-Gilbert Sertillanges)


NOVEMBER Sreda, 21. november 2012 Sad tišine je molitev. Sad molitve je vera. Sad vere je ljubezen. Sad ljubezni je služenje. Sad služenja je mir.

(Mati Terezija)

Petek, 23. november 2012 Kdor je modrega srca, sprejema zapovedi, kdor je bedastih ustnic, se ugonablja. Kdor hodi v popolnosti, hodi varno, kdor pa izkrivlja svoje poti, bo razkrinkan. Kdor mežika z očmi, si zadaja bolečino, kdor je bedastih ustnic, se ugonablja.

(Prg 10, 8-10)

Sprijazni se s svojim življenjem. Sprejmi ga takega, kot je. Sedaj. Da ne zgrešiš še tistega drobca sreče, ki čaka nate. (Phil Bosmans)

Pravi prijatelji vidijo tvoje napake in te opozorijo; lažni prijatelji prav tako vidijo tvoje napake in jih pokažejo drugim. (Fliegende Blätter)

Četrtek, 22. november 2012 Kdor skriva sovraštvo, je lažnivih ustnic, kdor pa izreče žaljivko, je norec. Kjer je veliko besed, ne manjka greha, kdor je dojemljiv, pa brzda svoje ustnice. Jezik pravičnega je izbrano srebro, srce krivičnih je komajda kaj. Ustnice pravičnega jih hranijo veliko, bedaki pa mrjo, ker jim manjka razumnost. GOSPODOV blagoslov bogatí, pehanje ne doda ničesar.

(Prg 10, 18-22)

Človek je edina žival, ki je, kadar ni lačna, pije, kadar ni žejna in ljubi ob vsakem času.

33


34

HVALEŽNOST Ponedeljek, 26. november 2012 Úči me, Gospod, svojo pot, hodil bom v tvoji resnici, zedini moje srce, da se bo balo tvojega imena. Zahvaljujem se ti, Gospod, moj Bog, z vsem svojim srcem, tvoje ime častim na veke, zakaj velika je tvoja dobrota do mene. (Ps 86,11-13)

Resnična problema lenuha sta dva. Prvi: ker nič ne dela, nikdar ne ve, kdaj bo končal delo. Drugi: potreboval bi budilko, ki mu ne bi povedala, kdaj, temveč zakaj mora vstati. Torek, 27. november 2012

Sreda, 28. november 2012 Sin moj, ne pozabi mojega nauka, tvoje srce naj se drži mojih zapovedi. Kajti pomnožile ti bodo število dni in let življenja in srečo. Dobrota in zvestoba naj te ne zapustita, priveži si ju okrog vratu, zapiši ju na tablo svojega srca. Tako boš našel milost in dobro dojemljivost pri Bogu in pri ljudeh. (Prg 3, 1-4)

Vsak dan reci: »Veliki neznani nekaj, daj, da bom človek!« Kdor tako moli, pride s časom do tega, da mu Nekaj neha biti Nekaj in postane Nekdo. (Alojz Rebula)

Vprašanje nekega časnikarja: »Kaj bi se po vašem mnenju moralo spremeniti v Cerkvi?« Mati Terezija je na to vprašanje odgovorila z besedami: »Vi in jaz.« Posebno si moramo prizadevati, da smo so ljudi dobri v majhnih stvareh. Brez cene so visoke misli, kako velikodušno bomo ravnali z bližnjimi. Ljubezen do bližnjega se mora kazati v vsakdanjih rečeh. (Friderik Baraga)


NOVEMBER Četrtek, 29. november 2012 Blagor človeku, ki najde modrost, možu, ki si pridobi razumnost. Kajti pridobiti njo je bolje kakor pridobiti srebro, njen sad je boljši od zlata. Dragocenejša je kakor biseri, nobena tvoja želja ji ni enakovredna. Dolgo življenje je v njeni desnici, v njeni levici sta bogastvo in čast. Njene poti so prijetne poti, vse njene steze so mirne. Drevo življenja je tem, ki se je oprimejo, kdor se je drži, je srečen.

(Prg 3,13-18)

Moj Gospod in moj Bog, vzemi mi vse, kar me ovira na poti k tebi. Moj Gospod in moj Bog, daj mi vse, kar mi pomaga na poti k tebi. Moj Gospod in moj Bog, o vzemi me meni in me daj sebi v popolno last. (Sv. Nikolaj iz Flüe)

Petek, 30. november 2012 Mir izvira iz tistega, ki seje ljubezen in pušča, da obrodi sadove. Rojeni smo, da bi ljubili in da bi bili ljubljeni. (Mati Terezija)

Ljudi bi lahko razdelili na tri vrste: take, ki na smrt garajo, take, ki so na smrt zaskrbljeni, in take, ki se na smrt dolgočasijo. (Winston Churchill)

35


DREVO DAROVANJA Zelo stara zgodba pripoveduje o nenavadnem drevesu, ki je raslo zunaj obzidja samotnega mesta. Bilo je že zelo staro in je bilo nekakšen zaščitni znak cele pokrajine. Ljudje so govorili, da so se ga dotaknili božji prsti, kajti neprestano je rojevalo sadove. Kljub starosti so bile njegove veje vedno polne sadov. Številni popotniki so se okrepčali z njimi, kajti svežih sadežev ni nikoli manjkalo. Tedaj pa je neki skopuški trgovec kupil zemljo, na kateri je raslo drevo. Videl je, kako so številni popotniki trgali sadeže z drevesa. Brž je dal zgraditi visoko ograjo okrog posestva. Popotniki so novemu lastniku govorili: »Dovoli nam trgati sadove s tega drevesa.« Skopuški trgovec pa je hladno odgovoril: »To je moje drevo in njegovi sadeži so moji. Saj sem ga kupil.« Kmalu zatem se je staro drevo posušilo. Zakaj? Kaj se je pravzaprav zgodilo? Zakon darovanja je trden kot zakon težnosti. Uči nas žive resnice: ko nehamo dajati, na drevesu našega življenja ni več sadov. Božo Rustja, Zgodbe s semeni upanja, 86.


December

RADODARNOST


38

RADODARNOST Ponedeljek, 3. december 2012 Ne iščite, kaj boste jedli ali kaj boste pili... Vaš Oče ve, da to potrebujete. Iščite njegovo kraljestvo in to vam bo navrženo.

(Lk 12,29-31)

Hvala ti, Gospod, da nam ponovno podarjaš adventni čas; čas pričakovanja in priložnosti, da prižigamo v sebi luč dobrote in upanja. Naj se naša dobrota odraža tudi pri ljudeh, ki so potrebni naše pomoči.

Slava Očetu …

Na svetu je mnogo ljudi, veselih, hrepenečih, žalostnih, razočaranih, bolnih ... ljudi in vsak bi rad, da v sreči in ljubezni živi; potrebujemo luči, da najdemo to, kar v srcih pod nepomembnimi stvarmi tiči in za vse nas prihaja dete, za vse nas se Bog rodi. Sreda, 5. december Kdo je torej danes pripravljen prostovoljno darovati z radodarno roko GOSPODU? (1 Krn 29, 5b)

Torek, 4. december 2012 Iz Sirahove knjige: Eden molči in velja za modrega, drugi pa je osovražen, ker preveč klepeta. Eden molči, ker nima odgovora, drugi molči, ker ve za pravi trenutek. Moder človek bo do pravega trenutka molčal, bahač in bedak pa bosta pravi trenutek zapravila. Kdor bo preveč govoril, bo postal zoprn, zatiralec bo osovražen. (Sir 20,5-8)

Pomislimo, kaj smo nazadnje naredili prostovoljno. Lahko začnemo prav zdaj z nasmehom sošolcu. Ali pa s prijateljskim objemom, ki mu bo polepšal dan. Povsod okrog nas so osamljeni, zapostavljeni in zasmehovani. Potrebujejo nekoga, ki jim bo namenil topel pogled ali besedo. Danes se trudimo za to, da s čim več prostovoljnimi deli polepšamo bližnjim ta »navaden« dan. Amen.


DECEMBER Petek, 7. december 2012 Jezus, uporabi moje oči, da boš z ljubeznijo gledal uboge. Uporabi moja ušesa, da boš z ljubeznijo poslušal uboge. Uporabi moje noge, da boš šel naproti ubogim. Amen. (Mati Terezija)

Četrtek, 6. december 2012 Nekoč so tri mlada dekleta živela v oblasti svojega grofa, kjer so zelo trpele. Želele so se poročiti, a se niso mogle, ker niso imele dote. Nikolaj jim je v noči s 5. na 6. december prinesel v njihove cekarje 3 kepe zlata. S tem jim je zagotovil poroko. Pravijo, da so v življenju 3 obdobja: ko verjameš v sv. Miklavža, ko si sam sv. Miklavž in ko izgledaš kot sv. Miklavž. :) Jezus, uporabi moje oči, da boš z ljubeznijo gledal uboge. Uporabi moja ušesa, da boš z ljubeznijo poslušal uboge. Uporabi moje noge, da boš šel naproti ubogim. Amen. (Mati Terezija)

Veselje! Veselje mi omogoča, da ljubim življenje. Naredi, da odkrijem na vseh stvareh smisel. Edino veselje človeka prepriča, da je življenje vredno življenja. Dete Jezus prihaja kakor vsak drug otrok, da svetu podari neko sporočilo. S kakšnim sporočilom sem prišel jaz? Gospod, vodi me, da bom znal pokazati svoje sporočilo svetu. Oče naš …

39


40

RADODARNOST Ponedeljek, 10. december 2012 Daj nam znamenje, Bog, daj da spoznamo, kako dragoceni smo ti. S svojo ustvarjalno besedo pridi v naš svet, prebivaj z nami, prinesi nam mir. Vsemogočni Bog, utrdi mi voljo, da bom prihajajočemu Kristusu šel naproti z dobrimi deli. Tako bom prišel na njegovo desnico in večno živel v njegovem kraljestvu, kjer s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Torek, 11. december 2012 Kje naj ga torej čakam, če ne v prostorju moje izgubljenosti, nebogljenosti? Čas adventa je torej pot v ponižno priznanje resnice, kako sem pred Bogom majhen. Le tako se lahko porodi resnično hrepenenje po Kristusu Odrešeniku. Kako ne bi Gospod slišal klica ponižnega srca?

Dobri Bog, vsemu svetu si oznanil Odrešenika, naj v veselju pričakamo slavno rojstvo njega, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Sreda, 12. december 2012 Kaj pomaga prižiganje sveč, če ne razsvetlimo temine srca. Kaj pomaga odpiranje vrat, če jih zapiramo pred revnimi. Kaj pomaga zavijanje daril, če se ne menimo za Božji dar. Kaj pomaga vsa delavnost v teh adventnih dneh, če ne najdemo časa za tišino in razmišljanje. Gospod, daj, da se bom raje trudil za to, da tolažim, kot da iščem tolažbe, da bom raje skušal razumeti, kakor da bi iskal razumevanja; da si bom raje prizadeval ljubiti, kakor da bi želel biti ljubljen. (Mati Terezija)


DECEMBER Četrtek, 13. december 2012

Petek, 14. december 2012

Glej, prišel bo Gospod, naš zavetnik, Sveti Izraelov, s kraljevo krono na glavi, in gospodoval bo od morja do morja in od reke pa do kraja vesoljne zemlje.

Rodilo se nam bo Dete, močni Bog bo njegovo ime, sedel bo na prestol očeta Davida in gospodoval bo; njegova oblast bo na njegovi rami.

Kralja, ki prihaja, pridite molimo.

Kralja, ki prihaja, pridite molimo.

Glej, Gospod se bo prikazal in ne bo nas varal, če bo odlašal, čakaj, ker prišel bo in se ne bo zakasnil.

Kmalu pride Jezus na svet. Pa smo na to dobro pripravljeni? Pripravimo v naših srcih jasli, da bo Jezus lahko zares prišel med nas. Oče naš ...

O Bog, vir vsega dobrega, navdihuj naša dejanja in jih spremljaj s svojo pomočjo, da bomo svoje delo s teboj začeli in s teboj končali. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Silno se veselim v Gospodu, moja duša se raduje v mojem Bogu. Zakaj odel me je z oblačilom odrešenja, ovil me je z ogrinjalom pravičnosti, kakor ženina, ki si nadene venec, kakor nevesto, ki se okrasi z nakitom. Saj kakor zemlja poraja svojo rast in kakor vrt poganja svoje seme, tako bo Gospod Bog dal poganjati pravičnost in hvalo pred vsemi narodi.

(Iz 61,10-11)

41


42

RADODARNOST Ponedeljek, 17. december 2012 Čudovito je preprosto biti – človek in preprosto živeti. Zazreti se v nebo in videti sonce, opazovati cvetje in zvezde ponoči. Gledati otroke, se igrati in smejati z njimi. Delati, kar te veseli. Sanjati. Pustiti domišljiji prosto pot. Biti zadovoljen. Tedaj življenje postane praznik. (Phil Bosman)

Gospod Jezus Kristus, večji si, kot so naše želje in pričakovanja. Pridi z ognjem svojega Svetega Duha in nas očisti, da bomo vredni srečanja s teboj sedaj in v večnosti, kjer živiš in kraljuješ vekomaj. Amen

Torek, 18. december 2012 Ti, ki si ustvaril nas ko listja, trave, čuj nas večni Bog! Tvoji smo sinovi, dela blagoslovi naših slabih rok, usmili se sirot, Oče, z nami bodi, kaži pravo pot, ki do sreče vodi; ti nam daj kreposti, da kar sklene um, v d’janju naš pogum skaže brez slabosti!

(Simon Jenko)

Gospod, moj Bog, napolni me z razumnostjo, da te spoznam, z gorečnostjo, da te iščem, z modrostjo, da te najdem, z zvestobo, da te bom na koncu mogel objeti. (Sv. Tomaž Akvinski)


DECEMBER Sreda, 19. december 2012 Naj bo noč še tako temna, še vedno lahko nekje najdeš majhno zvezdo. Naj bo puščava še tako brezupna, še vedno lahko nekje odkriješ majhno oazo. Nekje nas vedno čaka majhna radost. Nekatere rože cvetejo celo pozimi.

Pridi, da, pridi, moj Bog. Pridi s svojim ognjem in me razžari, pridi s svojim dihom in me poživi, pridi s svojo močjo in me vzravnaj, pridi s svojo ljubeznijo in me napolni z navdušenjem. (Anton Rotzetter)

(Phil Bosmans)

Veselite se v Gospodu zmeraj; ponavljam, veselite se. Vaša dobrota bodi znana vsem ljudem. Gospod je blizu. (Flp 4,4-5)

Četrtek, 20. december 2012 Spremeni naša srca, Gospod. Omehčaj in obnovi jih. Očisti nas napuha in naredi nas bolj ponižne in sprejemljive za poglede drugih. Nauči nas dajati in deliti. Gospod, pomagaj nam, da bi spoznali veselje, ki izvira iz ljubezni in skrbi za druge bolj kot zase.

Petek, 21. december 2012 Nasmeh prinaša srečo v hišo, pozdrav prijatelju, pomoč pri sklepanju poslov. Je kažipot izgubljenemu, sončni žarek žalostnemu in najboljše zdravilo proti jezi. Ni ga mogoče kupiti ali ukrasti. Pravo vrednost ima samo, kadar se ga podarja. Želiva vam blagoslovljene božične praznike, polne veselja in upanja, ki nam ga prinaša novorojeni Kristus, ter dober začetek novega leta, ki naj bo še boljše od preteklega. Lepe počitnice! :) Nika in Meta

43


MAJHEN ODSEV SONCA V stanovanjskem predelu New Yorka je deček v slabih oblačilih hodil okrog z majhnim ogledalcem v rokah. Držal ga je visoko in ga dvigal ter spuščal s pogledom, uprtim v majhno okno visoko nad njim. »Kaj pa delaš?« ga je nenadoma vprašal mož, ki je tiho prišel za dečkov hrbet. »Kot številni poulični pobalini najbrž naklepaš spel kakšno neumnost, kaj?« Deček je pogledal v možev strogi obraz in dejal: »Ali vidite tisto majhno okno tam gori, gospod? Imam majhnega bratca, ki ima sobo v tistem nadstropju. Hrom je in edino sončno svetlobo, ki jo kdaj koli vidi, so žarki sonca, ki mu jih pošljem z majhnim ogledalcem.« Božo Rustja, Zgodbe za srečo v družini, 57.


Januar

POVEZANOST


46

POVEZANOST


JANUAR Četrtek, 3. januar 2013

47 Petek, 4. januar 2013

Gospod, v novem letu nam stoj ob strani in nas spodbujaj vse do konca. Ko bomo najbolj na tleh nam šepetaj vzpodbudne besede. Pošlji nam prijatelje, s katerimi bo to leto zabavnejše, kot bi bilo brez njih. Oče naš ...

Jezus nam podarja svoje prijateljstvo za vse življenje in nas obdaja s svojo nežnostjo in ljubeznijo. Čudovito je, da nas Bog nežno ljubi. Naš pogum in naša radost izvirata iz gotovosti, da nas nihče ne more ločiti od Kristusove ljubezni.

Gospod, ti si nam dal Marijo, svojo mater: ona je bila vedno zvesta, močna in blaga. Naj nam bo varuhinja v tem letu, ki ga začenjamo. Njena zvestoba, njena moč, njena blagost naj nas ohranja zveste, močne in blage zdaj in vselej. Amen.

Praznovanja so hitro mimo. Kaj bo po njih ostalo v našem življenju? Marsikaj moramo začeti drugače. Marsikaj moramo znova zvedeti in poskušati razumeti. Dvigniti se moramo iz svoje lene preproščine in očistiti svojo ljubezen do Boga in do sočloveka. Zato prosimo našega Gospoda Jezusa Kristusa, naj nam pomaga v tem koncu tedna storiti kaj dobrega za koga, ki mu sicer ne namenjamo dovolj pozornosti, in mu tako polepšajmo dan.

(S. Emmanuelle)

(Mati Terezija)


48

POVEZANOST Ponedeljek, 7. januar 2013 Odpri svoje srce veselju. Kdor hoče razveseljevati ljudi, mora veselje imeti v sebi. Kdor želi v svet prinesti toplino, mora imeti v sebi ogenj. Kdor hoče pomagati ljudem, mora imeti srce, polno ljubezni. Kdor hoče na zemlji ustvariti mir, mora najprej najti mir v svojem srcu.

(Phil Bosmans)

Modri z Vzhoda, ki so videli zvezdo, so bili srečni: iskali so Te in Ti prinesli dragocena darila. Toda jaz sem srečnejši od modrih, kajti Ti si me poiskal in mi prinesel najdragocenejše darilo – svoje odrešenje. (Indijska božična pesem)

Torek, 8. januar 2013 Če hočeš zadostovati sam sebi, ti ni potrebno iskati Boga, ker si ga že našel: to si ti sam. Iz samozadostnosti ni poti k Bogu. smerokazi k Bogu namreč kažejo v povsem nasprotno smer – iz sebe. (Alojz Rebula)

Dobri Bog, vsako leto nas razveseljuješ s pričakovanjem Jezusovega rojstva. Tvojega Sina sedaj radostno sprejemamo kot odrešenika, daj, da ga bomo brez strahu pričakovali kot sodnika, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen. Sreda, 9. januar 2013 Vsako sekundo dobiva življenje novo možnost. Radostno mu pojdimo naproti. Naprej moramo, če hočemo ali ne, in bolje bomo hodili, če bomo gledali naprej, kakor če se bomo nenehno ozirali nazaj. Zdrava Marija ... Daj nam duha čistosti, da te bomo videli; duha ponižnosti, da te bomo slišali; duha ljubezni, da ti bomo služili; duha vere, da te bomo živeli. (Dag Hammarskjoeld)


JANUAR Četrtek, 10. januar 2013 Iskal sem veselje, pa ga nisem našel. Iskal sem samega sebe, pa se nisem našel. Iskal sem Boga, a ga nisem našel. Odkril sem bližnjega, ki je trpel in me prosil pomoči; ostal sem pri njem, postal sem mu brat in našel sem Boga, samega sebe in veselje. Če ti kdo drug nalašč stopi na nogo, ga ne pahni stran. To je pogosto znamenje, da te potrebuje. Opomni te na to, da je ob tebi. To je vse. Prisluhni mu. Sprejmi ga. Znova ga spoznaj, čeprav si misliš, da ga dobro poznaš.

(Michel Quoist)

49 Petek, 11. Januar 2013

Blagor človeku, ki najde modrost, možu, ki si pridobi razumnost. Kajti pridobiti njo je bolje kakor pridobiti srebro, njen sad je boljši od zlata. (Prg 3,13-14)

Gospod, tvoj prihod med nas je prinesel radost odrešenja vsemu stvarstvu. Pomagaj nam, da bo naše življenje, ki ga je prenovila tvoja ljubezen, razodevalo vsem ljudem tvojo sveto navzočnost med nami. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.


50

POVEZANOST Ponedeljek, 14. januar 2013 Tako torej vse, kar hočete, da bi ljudje storili vam, tudi vi storite njim! To je namreč postava in preroki.

(Mt 7, 12)

Ali to navodilo dejansko uresničujemo v svojem življenju? Ali prepustimo, da nas vodi tok družbe, kjer je bolj pomembno kako visoko si in koliko jih imaš pod sabo? Potrudimo se, da bomo videli stisko drugih in ne le samega sebe. Amen Jaz vas krščujem v vodi, pride pa močnejši od mene, on vas bo krstil v Svetem Duhu in ognju. (Lk 3,16)

Slava Očetu …

Torek, 15. januar 2013 Izkušnja nas uči: Kadar se volja naveže na neko stvar, jo ceni više kot vsako drugo, ki je sicer lahko boljša od prve, ne daje pa ji takšnega dopadenja. Če hoče človek uživati eno in drugo, neizbežno prizadene krivico boljšemu, ker postavlja oboje na isto stopnjo. Ni je stvari, ki bi bila enaka Bogu, zato stori težko krivico Bogu duša, ki poleg njega ljubi še kakšno stvar in se je oklepa. Kaj se šele dogaja, kadar duša ljubi stvar bolj kot Boga?

(Sv. Janez od Križa)

Ni moder, kdor veliko reči zna, ampak ta, kdor zna, česar mu je treba. (Slovenski pregovor)


JANUAR Sreda, 16. januar 2013 Zaupajte v Boga. Brez Boga nimate ničesar. Z Bogom imate vse, kar je v vašem dosegu. Noben cilj v življenju se ne uresniči brez blagoslova vere.

(George Shinn)

Če je res, da je v vsakem prijatelju sovražnik, ki dremlje, mar ne bi bilo mogoče reči, da je v vsakem sovražniku prijatelj, ki čaka, da napoči njegov čas? (Giovanni Papini)

Zmolimo za vse naše pretekle, sedanje in prihodnje prijatelje, da se v njih nikoli ne bi prebudil sovražnik, ampak bi skupaj rasli v ljubezni drug do drugega. Zdrava Marija ...

51 Četrtek, 17. januar 2013

Prijatelj je človek, ki ve vse o tebi, in te še vedno ima rad. (Elbert Hubbard)

Ste kaj hvaležni za svoje prijatelje? Si predstavljate, kako pust bi bil svet brez njih. Njihova raznolikost dela ta svet drugačen. Tako popoln. Gospod hvala ti za ljudi, ki nam polepšajo sive vsakdanjike. Amen. Ne hodi pred menoj, morda ti ne bom sledil. Ne hodi za menoj, morda te ne bom vodil. Hodi ob meni in mi bodi prijatelj. Petek, 18. januar 2013 Življenje je zaupano človeku kot zaklad, ki ga ne sme zapraviti, kot talent, s katerim mora gospodarno upravljati. (Janez Pavel ll)

»Življenje ni popotovanje, po katerem bi do groba prispel varno in z dobro ohranjenim telesom, ampak pot, na kateri se temeljito izrabiš, popolnoma izčrpaš in glasno izjaviš: ‚Vau! Kakšno doživetje!‘« (Dean Karnazes)


52

POVEZANOST Ponedeljek, 21. januar 2013 O Bog, moje srce je trdno, peti hočem, igrati hočem: to je moja slava! Zbudite se, harfa in citre, zbuditi hočem jutranjo zarjo. GOSPOD, slavil te bom med ljudstvi, prepeval ti bom med narodi, zakaj večja kakor nebesa je tvoja dobrota, do oblakov sega tvoja zvestoba. Vzdigni se nad nebesa, o Bog, nad vso zemljo naj bo tvoja slava! (Ps 108, 1-6)

Varuj se, da ne poželiš vsega, kar vidiš; da ne verjameš vsega kar slišiš; da ne govoriš vsega kar veš; da ne storiš vsega, kar zmoreš. (Frančiškanska modrost)

Torek, 22. januar 2013 Ljudje so velikokrat nepremišljeni, nelogični in egoistični – VSEENO JIM ODPUSTI. Če si prijazen, te lahko obtožijo prikritih namenov – VSEENO BODI PRIJAZEN. Če si uspešen, si pridobiš nekaj pravih sovražnikov in nepravih prijateljev - VSEENO BODI USPEŠEN. Če si pošten in odkrit, te lahko prevarajo – VSEENO BODI POŠTEN IN ODKRIT. Kar lahko zidaš več let, je lahko v trenutku porušeno – VSEENO ZIDAJ. Če najdeš srečo in mir, so lahko ljubosumni – VSEENO BODI SREČEN. Kar dobrega narediš danes, je lahko jutri pozabljeno – VSEENO DELAJ DOBRO. Če ponudiš svetu najbolše, kar imaš, je lahko še vedno premalo – VSEENO DAJ NAJBOLJŠE. V končni fazi je vse med teboj in Bogom – TAKO IN TAKO NI BILO NIKOLI MED VAMI IN NJIMI. (Mati Terezija)

»Komplicirane stvari poenostavljati je zmožnost genijev, preproste stvari komplicirati pa zmožnost norcev,« je nekoč izjavil J. F. Kennedy. Potrudimo se, da bi tudi sami rasli v genialnosti in ne v norosti, zato prosimo našega nebeškega Očeta za pomoč z molitvijo Oče naš ...


JANUAR

53

Sreda, 23. januar 2013

Petek, 25. januar 2013

Življenje ni problem, ki ga je treba rešiti, Ni vprašanje, na katerega je treba odgovoriti. Življenje je skrivnost, ki jo je treba opazovati, Se ji čuditi, jo okušati.

GOSPOD, preizkusil si me in me poznaš. Poznaš moje sedenje in moje vstajanje, od daleč razumeš moje misli. Opazuješ moje potovanje in moje počivanje, z vsemi mojimi potmi si seznanjen. Zares, besede še ni na mojem jeziku, glej, ti, GOSPOD, si jo že spoznal v celoti. Zadaj in spredaj me obdajaš in name polagaš svojo roko. Prečudovito je zame spoznanje, previsoko je, ne morem ga doseči.

Skrivnost srečnega življenja je, da počnemo, kar nam je všeč. A prej se moramo naučiti uživati pri tistih stvareh, ki jih moramo narediti, da bi lahko delali, kar nam je všeč. (Dexter Yager)

(Ps 139,1-6)

Četrtek, 24. januar 2013 Sveti Frančišek Saleški je cerkveni učitelj, zavetnik pisateljev in časnikarjev, sijajen pridigar in duhovni pisatelj, soustanovitelj kontemplativnega ženskega reda, sijajen duhovni voditelj, ki je vse stanove in vsakega posameznika spodbujal k svetosti. Naj nam bo njegova trdna vera vzor! Mera ljubezni je ljubezen brez mere, je napisal sv. Frančišek Saleški, ki danes goduje. Potrudimo se, da bi svojo ljubezen razdajali brez mere in da bi jo razdajali vsem okrog nas. Za pomoč se obrnimo na nebeškega Očeta z molitvijo Oče naš.

Čas za iskanje Boga je to življenje. Čas, da Boga najdemo, je smrt. Čas, da Boga uživamo, je večnost. (Sv. Frančišek Saleški)


54

POVEZANOST Ponedeljek, 28. januar 2013 Ta svet je lep, če nekomu nekaj daš. Ta svet je lep, če nekoga rad imaš, če stisneš roko komu, ki ga kaj boli. Ta svet je lep, če si človek do ljudi.

(Tone Pavček)

Ljudje so kot tovornjaki za smeti. Vozijo se naokoli polni smeti, polni frustracij, polni jeze in polni razočaranj. V trenutku, ko se smeti nabere preko roba, potrebujejo prostor, kamor jih stresejo in včasih jih stresejo nate. Ne jemlji tega osebno. Samo nasmehni se jim, pomahaj, in jim zaželi vse dobro. (Neznan avtor)

Torek, 29. januar 2013 GOSPOD je moj pastir, nič mi ne manjka. Na zelenih pašnikih mi daje ležišče; k vodam počitka me vodi. Mojo dušo poživlja, vodi me po pravih stezah zaradi svojega imena. Tudi če bi hodil po globeli smrtne sence, se ne bojim hudega, ker si ti z menoj, tvoja palica in tvoja opora, ti me tolažita. (Psalm 23)

Človek je razumna žival, ki se vedno razjezi, če terjamo od nje, da ravna skladno s tem kar veleva razum. (Oscar Wilde)

Sreda, 30. januar 2013 Sveti Tomaž Akvinski, ki danes goduje, je italijanski filozof in teolog Stvarstvo ga je vodilo do Stvarnika, počastimo ga. Tebe ljubim ... Zlahka bomo uspeli, če si bomo vsak dan naložili le tisto breme, ki nam je namenjeno za tisti dan. Tovor bo pretežak, če bomo včerajšnje breme nosili tudi danes, in teži dodali jutrišnje breme, še preden si ga moramo naložiti.

(John Newton)


JANUAR Četrtek, 31. januar 2013 Danes se spominjamo sv. Janeza Boska, ki je bil odličen primer kristjana, ki je skupaj s trdno vero in mero sočutnosti ustvarjal velike stvari. Še danes je vzor številnim ljudem. Mladi bi ga morali še bolj spoznati. Poskusimo izvedeti kakšno novo dejstvo o tem velikem človeku. Rad se je izročal Mariji Pomočnici. Marija, pomoč kristjanov – prosi za nas! Danes goduje Janez Bosco, zavetnik mladine in ustanovitelj salezijancev. Bil je duhovnik, ki je vse svoje življenje posvetil skrbi za druge, predvsem za zapuščeno mladino. Ustanovil je oratorij, skrbel za mlade fante, jim iskal delo in na svojo stran pridobil še več drugih duhovnikov in laikov, s katerimi je ustanovil salezijance. S svojim življenjem nam je lahko za zgled delavnosti in nesebične ljubezni do bližnjega. Naj nas v življenju navdihuje tale njegova misel: »Veliko stori, kdor stori malo, a stori tisto, kar mora storiti. Ničesar ne stori, kdor naredi veliko, vendar ne stori tistega, kar bi moral storiti.«

55 Petek, 1. februar 2013

Zdaj pa tako govori Gospod, ki te je upodobil, o Izrael: »Nikar se ne boj, saj sem te odkupil, oklical sem te po imenu: moj si! Ko pojdeš čez vodo, bom s teboj. ko čez reke, te ne poplavijo, ko pojdeš skoz ogenj, ne zgoriš in plamen te ne bo ožgal. Saj sem jaz Gospod tvoj Bog. Drag si v mojih očeh, spoštovan in te ljubim. Ne boj se, saj sem jaz s teboj.«

(Iz 431-5)

Gospod, tvoja moč ni v množici, tvoja oblast ne sloni na močnih; ti si Bog ponižanih, pomočnik majhnih, zaščitnik slabotnih, branitelj preziranih, rešitelj obupanih. (Jdt 9,11)


ODPUŠČANJE Srednjeveška legenda pripoveduje o redovnici, ki je zatrjevala, da se ji prikazuje Kristus. Škof jo je vprašal: »Sestra, ali ste govorili z njim?« Odgovorila je: »Seveda sem.« Nadaljeval je: »Če boste spet videli Kristusa, ga vprašajte: Kateri je bil škofov največji greh, preden je postal škof.« Vedel je, da samo Bog in njegov spovednik to vesta. Kakšne tri mesece pozneje se je sestra napovedala pri škofu. Ko je prišla k njemu, jo je vprašal: »Ali ste spet videli našega Gospoda?« »Da,« je odgovorila. »Ste ga vprašali za moj greh?« »Da, sem.« »In kaj je odgovoril?« Nasmehnila se je, rekoč: »Gospod je rekel: Ne spominjam se ga več!« Božo Rustja, Drobne zgodbe za dušo, 28.


Februar

ODPUŠČANJE


58

ODPUŠČANJE Ponedeljek, 4. februar 2013 Pametna žena zida svojo hišo, bedasta pa jo podira s svojimi rokami. Kdor hodi v iskrenosti, se boji GOSPODA, kdor izkrivlja svoje poti, ga zaničuje. V bedakovih ustih je bahaška šiba, modre pa varujejo njihove ustnice. Kjer ni volov, so jasli prazne, kjer je močan vol, je pridelek velik. Zvesta priča ne laže, kriva priča pa izreka laži. Posmehljivec išče modrost, pa je ni, razumnemu pa je spoznanje lahko.

Torek, 5. februar 2013 Blagor človeku, ki mu duša ničesar ne očita in ni izgubil upanja. (Sir 11,7-9; 14,1-2)

Kolikokrat pa mi obupavamo in gledamo na svet negativno. Zakaj, ko pa se na koncu zmeraj izkaže, da je vse skupaj tako, kakor mora biti le del nožjega načrta. Gospod, daj da ti bomo brezpogojno zaupali in bomo živeli mirno, brez večjih pretresov in skrbi. Amen.

(Prg 14, 1-6)

V življenju pride čas, ko ne moreš storiti drugega, kot nadaljevati svojo pot. Čas, da slediš svojim sanjam. Čas, da razviješ jadra svojih prepričanj. Si pripravljen na ta čas? (Sergio Bambaren)

Prosimo, da bomo dovolj pogumni, ko bo treba slediti svojim prepričanjem, in jih ne bomo zatrli zaradi strahu pred svetom. Slava Očetu …

Padec v najgloblji obup ti daje priložnost, da odkriješ svojo resnično naravo. Podobno kot sanje, ki oživijo, ko najmanj pričakuješ, se bodo pojavili odgovori na vprašanja, ki jih ne moreš razvozlati. Naj tvoji vzgibi utirajo pot modrosti in naj upanje razblinja tvoje strahove. Slava Očetu …


FEBRUAR Sreda, 6. februar 2013 Največ, kar za svojega prijatelja lahko storim je, da sem preprosto njegov prijatelj. (Henry David Thoreau)

Pravi prijatelji so tisti, ki drug drugemu želijo dobro ob vsakem času, ko je lepo in ko je slabo vreme, ko je treba pridobiti in ko je treba izgubiti. (Primo Mazzolari)

59 Četrtek, 7. februar 2013

Boljši je revež, ki hodi v svoji popolnosti, kakor kdor je zvijačnih ustnic in norec. Kjer ni spoznanja, ni dobrega čuta, kdor je zaletavih nog, greši. Človekovo bedaštvo spodnaša njegovo pot, njegovo srce pa se jezi na GOSPODA. Bogastvo pridobiva veliko prijateljev, siromaka pa njegov prijatelj zapušča. Kriva priča ne ostane brez kazni, kdor govori laži, se ne reši.

(Prg 19, 1-5)

Nihče ne more priti do spoznanja božjih in človeških reči, če se ni prej temeljito naučil matematike. (Sv. Avguštin)

Naši profesorji matematike bi se verjetno strinjali s to mislijo. Zmolimo zanje in za vse druge profesorje na naši šoli, da bi nam pomagali spoznavati svet in Boga tudi pri njihovih urah. Oče naš …


60

ODPUŠČANJE Ponedeljek, 11. februar 2013 Vem, da mi Bog ne bo nikoli naložil nečesa, česar ne zmorem. Ko mi vsaj ne bi tako močno zaupal. (Mati Terezija)

Usmiljeni Bog, vsak trenutek smo v tvojih rokah. Sprejmi naše molitve, s katerimi te prosimo za bolne brate in sestre. Razveseli nas z njihovim ozdravljenjem, da ne bomo več v skrbeh zanje. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Torek, 12. februar 2013 Še predobro vemo, da je to, kar delamo, le kapljica v ogromen ocean, a če te kaplice ne bi bilo, bi ocean nekaj pogrešal. (Mati Terezija)

Dolžnost slehernega človeka je ne samo, da ljubi druge, temveč tudi in predvsem to, da postaja vedno bolj vreden ljubezni drugih. (Alexis Carrel)

Sreda, 13. februar 2013 Józue je tedaj raztrgal svoja oblačila. Padel je z obrazom na zemljo in tako ostal pred GOSPODOVO skrinjo do večera, on in Izraelovi starešine; in potresali so si pepel na glave. (Joz 6,7)

Tamara pa si je dala pepel na glavo, pretrgala dolgo haljo, ki jo je imela povrhu, si položila roko na glavo, odšla in grede na glas jokala. (2 Sam 13,19)

Pepel je bil znamenje ponižnosti in pričetka posta. Tako tudi mi pokažimo, kako nam ni vseeno in sprejmimo pepel spoštljivo in ponižno. O Bog, naš odrešenik, spreobrni nas in pritegni k sebi. Postni čas nam bo v korist, če nas boš ti vzgajal s svojim zveličavnim naukom. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.


FEBRUAR Četrtek, 14. februar 2013 Ne moremo delati velikih stvari. Lahko pa delamo majhne z veliko ljubeznijo.

(Mati Terezija)

Ljubezen vsak dan ustvarja čudeže: močnega slabi, slabega krepi; pametnega poneumlja, neumnega napravi pametnega, poveličuje strasti in uničuje razum. Z eno besedo: vse postavlja na glavo. (Pollock)

61 Petek, 15. februar 2013

Posvetite post, okličite slovesen shod, zberite starešine, vse prebivalce dežele v hiši GOSPODA, vašega Boga, in vpijte h GOSPODU.

(Jl 1,14)

Danes je postni petek, ki nas vabi, da pokažemo Bogu svojo ponižnost in se odpovemo stvarem, ki jih imamo radi. Tako mu izkazujemo popolno predanost in zaupanje. Tebe ljubim Stvarnik moj ... Če ti Bog natoči velik kelih trpljenja, je to najbolj gotov znak, da ima namen iz tebe napraviti velikega svetnika. (Sv. Ignacij Lojolski)


62

ODPUŠČANJE Ponedeljek, 18. februar 2013

Torek, 19. februar 2013

Najvišji, vsemogočni, dobri Gospod, tebi hvala, slava in čast, ves blagoslov. Tebi, najvišji, edinemu pristoji in nihče ni vreden tebe imenovati.

Sreča dela prijatelje, nesreča jih preverja.

(Sv. Frančišek Asiški)

Oče naš ...

Moj Bog, daj, da bi bil v vsaki minuti tak, kot si me ti želiš, in da bi bil vselej tam, kjer me čakaš.

Posveti v svojem dnevu nekaj trenutkov tišini. Nauči se molčati, da se boš naučil govoriti.

(Angleški pregovor)

Molimo za tiste, ki so v različnih nesrečah in pripetljajih izgubili svoje prijatelje in se počutijo osamljeni in zapuščeni.

(Joseph Cardijn)

(Teilhard de Chardin)

Sreda, 20. februar 2013 Največ, kar za svojega prijatelja lahko storim je, da sem preprosto njegov prijatelj.

(Henry David Thoreau)

Vsemogočni Bog, daj, da se bom v postnem času vedno bolj poglabljal v skrivnost odrešenja. Pomagaj mi, da se bom resnično spreobrnil. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.


FEBRUAR Četrtek, 21. februar 2013 Gospodova postava je popolna, poživlja dušo, Gospodovo pričevanje je zanesljivo, nevednega dela modrega. Gospodovi ukazi so pravi, razveseljujejo srce. Gospodova zapoved je jasna, razsvetljuje oči. Naj bodo po volji izreki mojih ust, premišljevanje mojega srca pred tvojim obličjem, Gospod, moja skala, moj rešitelj. (Ps 19, 9-10.15)

Ko so vojaki nehali Jezusa zasmehovati, so mu slekli plašč in ga oblekli v njegovo obleko ter ga odvedli, da bi ga križali. Gospod, nekoč sem mislil, da so križi namenjeni samo drugim, ne pa meni. Ko sem tudi jaz dobil svoj križ, mi je bilo hudo, a tolažila me je misel, da si z menoj ti. Hvala ti. Slava Očetu ...

63 Petek, 22. februar 2013

Radosti ni mogoče skrivati ali zadrževati. Razodeva se na stotine načinov; v pogledu, besedi, izrazu. Radost človeka privlači, vsakdo se rad druži z radostnimi in srečnimi in uživa v njihovi družbi. (Eileen Caddy)

Ovire nas strašijo takrat, ko ne gledate več v svoj cilj. (Henry Ford)


64

ODPUŠČANJE Ponedeljek, 25. februar 2013 Ker vsi delimo isto potrebo po ljubezni, je moč vsakogar, v kakršnihkoli okoliščinah, sprejeti kot brata in sestro. Kljub drugačnim obrazom, oblačilom ali obnašanju, ni med nami in drugimi nikakršnih bistvenih razlik. Nespametno bi bilo poudarjati razlike v zunanjosti, kajti temeljna narava nam je vsem skupna.

(Dalaj Lama)

Prijatelj senci tvoji je enak, ki zvesto za teboj se vije, dokler ti sreče sonce sije; a ko se pripodi oblak, ko sonce ti zagrne mrak, se tudi senca tvoja skrije! (Simon Gregorčič)

Torek, 26. februar 2013 Ko vas pokliče ljubezen, ji sledite, čeprav je njena pot strma in težka. In kadar vas vzame na svoje peruti, se ji prepustite, čeprav vas utegne meč, skrit pod med njenim perjem, raniti. Kajti tako kot vas ljubezen krona, vas mora tudi križati. Pripomore vam k rasti, a vas tudi oklesti. Tako kot se vzpne do vaših višin in vam boža najtanjše veje, ki trepečejo v soncu, bo prodrla tudi do korenin in jih stresla tam, kjer se oklepajo zemlje.

(Kahlil Gibran)

Pogosto skušaš ubežati življenju in izgubljaš veliko časa … Spoznal boš, da si pristal na svoje življenje, če iskreno verjameš, da tam, kjer živiš, nisi le koristen, ampak potreben. (Michel Quoist)


FEBRUAR Sreda, 27. februar 2013 Človeška duša je tako zakomplicirana in velika neznanka, ki so jo poskušali rešiti že mnogi. A za ohranjanje duše potrebuješ samo nekoga s kom jo lahko deliš, zato jo jaz delim s tabo, ker me razumeš. Tebe ljubim Stvarnik moj ... Bog šepeta v našem veselju, govori v naši vesti. V naših bolečinah pa glasno kliče. Vse to je njegov megafon, da bi prebudil gluhi svet. (Clive Staples Lewis)

Četrtek, 28. februar 2013 Čas je prepočasen za tiste, ki čakajo, prehiter za tiste, ki se bojijo, predolg za tiste, ki žalujejo, prekratek za tiste, ki se veselijo, toda za tiste, ki ljubijo, je čas večnost.

(Henry Van Dyke)

Zaupajmo Njemu, ki nam je naložil breme. Kar ne bomo mogli nositi iz lastne moči, bomo zmogli po Njem, ki je vsemogočen in ki pravi: »Moj jarem je prijeten in moje breme je lahko.« (Sv. Bonifacij)

65 Petek, 1. marec 2013

Ko smo stari 20 let, nas skrbi, kaj si drugi mislijo o nas. Pri 40-ih nas ne zanima, kaj si drugi mislijo o nas. Pri 60-ih pa ugotovimo, da sploh nikoli niso mislili na nas.

(Neznan avtor)

Vse ima svoj smisel v križu. Zato ni brez križa nobene cerkve; nobene daritve ni brez križa, nobenega posvečenja in nobene službe ni brez križa. Ni mogoče vzdržati in zmagovati brez križa. (Štefan Wyszynski)


BOG, KI BI GA RAD SREČAL Neki homoseksualec je umiral zaradi AIDS-a. Nekega dne je, ne da bi bil vnaprej razkril svojo bolezen, povabil na kosilo duhovnika. Sredi obeda je mož pogledal duhovniku v oči in dejal: »Imam AIDS in umiram!« Duhovnik je pretresen vstal, stopil do gostitelja, ga potrepljal po rami in rekel: »Žal mi je za vas. Sočustvujem z vami.« Nekaj časa po tistem se je mož spreobrnil. Svojo odločitev je duhovniku opisal takole: »Veste, zakaj sem se odločil, da sprejmem Kristusa v svoje življenje? Ko sem vam zaupal, da umiram zaradi AIDS-a, sem bil pozoren na govorico vašega telesa. Zanimalo me je, če boste v trenutku zbežali ali pa vsaj odmaknili krožnik in kozarec. Namesto da bi storili kaj takega, ste se mi približali in se me dotaknili. V vaših očeh sem prebral iskreno sočutje. Sprejeli ste me. Takrat sem si dejal, da bi takega Boga, v kakršnega verujete vi, rad srečal tudi jaz, ko bom umrl.« Ne sovraži svojega brata v svojem srcu; odkrito posvari svojega bližnjega. Ne maščuj se in ne bodi zamerljiv do sinov svojega ljudstva, temveč ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. (3 Mz 19,17-18)

Božo Rustja, Zgodbe za pogum, 25.


Marec

SOČUTJE


68

SOČUTJE Ponedeljek, 4. marec 2013 Ljudje za svoje življenje v selej krivijo zunanje okoliščine. Na tem svetu uspevajo samo ljudje, ki se pogumno napotijo iskat okoliščine, kakršne si želijo, če pa jih ne morejo najti, jih ustvarijo sami. (George Bernard Shaw)

Svoje poti, Gospod, mi daj spoznati, svojih steza me uči. Vodi me v svoji resnici in me uči, saj ti si Bog moje rešitve; vate upam ves dan. (Psalm 25)

Torek, 5. marec 2013 Jutranja misel vam lahko opredeli dan. Optimistična misel stori, da bo dan svetel in uspešen, pesimistična pa, da bo turoben in sama izguba. Začnite vsak dan z dobro voljo, nasmejani in polni poguma. Naravna posledica bo, da vam bo delo v pravo veselje, kronano z napredkom. Gospod, prosim te za to, kar je najtežje in najbolj trdo: prosim te za milost, da bi v vsem trpljenju svojega življenja prepoznal križ tvojega Sina, da bi v njem počastil tvojo nedoumljivo sveto voljo, da bi šel s tvojim Sinom po poti križa, dokler ti hočeš. (Karl Rahner)


MAREC Sreda, 6. marec 2013 Mogoče ste se v življenju srečevali z resničnimi katastrofami. Mogoče ste resnično trpeli. Mogoče se s težavami srečujete prav sedaj. Navkljub vsem slabim izkušnjam še vedno menim, da nosite v sebi neusahljivo moč, s katero lahko spremenite svoj odnos. Ne pravim, da je to lahko storiti. Vsekakor pa imate možnost izbire. (Jeff Keller)

Milostljiv je Gospod in pravičen, naš Bog je usmiljen. Gospod varuje preproste, bil sem slaboten, pa me je rešil.

69 Četrtek, 7. marec 2013

Če bi se tako trudili, da bi bili, kakršni naj bi bili, kot prikrivamo, kar smo, bi bili lahko taki, kakršni smo, ne da bi nam bilo treba sploh kaj prikrivati.

(La Rochetoucauld)

Moliti pomeni čakati Njega, ki prihaja; živeti pomeni sprejemati Njega, ki je prišel; umreti pomeni upati v Njega, ki bo prišel. (Carlo Carretto)

(Psalm 116)

Petek, 8. marec 2013 Brez žene bi bil mož surov, grob in osamljen, ne bi poznal miline, ki jo daje le smehljaj ljubezni. Žena obda moža s cvetlicami življenja, kot tiste vrste ovijalk, ki v gozdu obdajo hrastovo deblo z dišečim vencem. (Chateaubriand)

Darujem vse, kar sem, in vse, kar imam, Jezusu po Materi Mariji zate. (Mati Terezija)


70

SOČUTJE Ponedeljek, 11. marec 2013 Mir je prisoten tukaj in zdaj, v nas samih in v vsem, kar delamo in vidimo. Vprašanje je le, ali smo v stiku z njim. (Thich Nhat Hanh)

Torek, 12. marec 2013 Deni me kot pečat na svoje srce, kot pečat na svoj laket! Zakaj močna kakor smrt je ljubezen, silna kakor podzemlje ljubezenska strast! Njene strele so ognjene strele, GOSPODOV plamen. (Vp 8,6)

Gospod Bog, v Svetem pismu srečujemo nešteto klicev, ki se polni zaupanja dvigajo ktebi. Nikoli niso bili razočarani, kateri so zaupali vate. Utrdi moje upanje, da bom v vseh preizkušnjah pri tebi iskal pomoči. Živo upanje vate naj mi daje pogum in hrepenenje po tem, kar si pripravil tistim, ki te ljubijo. Slava Očetu …

Gospod, naj bo moje trpljenje izpoved vere v tvoje obljube, izraz mojega zaupanja v tvojo dobroto in zvestobo; da te ljubim bolj kot samega sebe, da te ljubim zaradi tebe tudi brez nagrade.


MAREC Sreda, 13. marec 2013 Daj mi, Jezus, da žalujem, smrt trpljenje objokujem, ki si Jagnje ga prestal, grehe zbrisal, milost dal. Jezus, daj, da tvoje rane nas presunejo, kristjane, in trpljenje prebridko naj pomoč nam v smrti bo. Nazadnje ga vidi norec, na sredini pametnejši, samo modrec vidi cilj že na prvem koraku.

71 Četrtek, 14. marec 2013

Ko smo v harmoniji z resnico, smo pomirjeni na vseh ravneh svojega bitja — v svojem srcu, v svojem umu, v svojih celicah, z vsakim našim gibom.

(Daphne Rose Kingma)

Molk je za govorjenjem druga velesila sveta. (Henri Lacordaire)

Petek, 15. marec 2013

(Triedrich Ruckert)

Če ne želiš biti ogoljufan, tudi sam ne goljufaj! Če nočeš, da bi te nalagali, tudi sam ne laži!

(John M. Templeton)

Čim bolj dajemo svoje življenje drugim, tem bolj se veča njegova vrednost. (Heinrich von Kleist)


72

SOČUTJE Ponedeljek, 18. marec 2013 Ko bi le mogli živeti od zemeljskih vonjav in se hraniti s svetlobo kot rastline! Toda ker morate ubijati, da se nasitite, in jemati mladičem materino mleko, da potešite svojo žejo, delajte to s pobožnostjo in vaša miza naj postane oltar, na katerem bodo darovani čisti in nedolžni sadovi ter bitja gozdov in polj za to, kar je še čistejše in nedolžnejše v človeku.

(Kahlil Gibran)

K tebi, Gospod, se zatekam… Svoje uho nagni k meni, hitro me reši. Bodi mi zavetna skala, utrjen grad, da me rešiš… svojega duha izročam v tvoje roke, reši me, Gospod, zvesti Bog. (Ps 31,2.3.6)

Torek, 19. marec 2013 Nocoj pride nekdo na večerjo. Uganite, kdo? V vaši bogati zavesti bi se zgodil velik preskok, če bi vaš pristni jaz za mizo našel obilen in zelo zaslužen zalogaj ljubezni, spoštovanja in dobrodošlice, postrežen na najlepšem krožniku, kar jih imate. (Sarah Ban Breathnach)

Vsemogočni Bog, prve začetke odrešenja človeškega rodu si zaupal zvestemu varuhu svetemu Jožefu, katerega god danes praznujemo. Tvoja Cerkev naj po njegovi priprošnji vedno ohranja in dopolnjuje skrivnost odrešenja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.


MAREC Sreda, 20. marec 2013 Vsako seme misli, ki je posejano ali mu je dovoljeno, da pade v um in tam požene korenine, da lastni proizvod, se slej ko prej razcveti v akcijo in pridela lastno žetev priložnosti in okoliščin. Dobre misli pridelajo dobre sadove, slabe misli slabe sadove.

(Og Mandino)

Nobeno trpljenje ni nesmiselno, vedno je utemeljeno v Božji modrosti.

73 Petek, 22. marec 2013

Naj nam Bog podari pogum – nasprotje strahopetnosti, zdravo pamet – nasprotje neumnosti, resnicoljubnost – nasprotje laži, ponižnost – nasprotje napuha, skromnost – nasprotje lakomnosti, čisto srce – nasprotje nečistosti, navdušenost – nasprotje nevoščljivosti, zmernost – nasprotje požrešnosti, vedrino – nasprotje jeze, prizadevanje – nasprotje lenobe. Amen. (molitev misijonarja)

(Tomaž Akvinski)

Četrtek, 21. marec 2013 Kdor misli, da je pamet dar narave, naj še enkrat razmisli. (Rudi Kerševan)

Prava ljubezen boli. Vedno mora boleti. Nekoga ljubiti mora boleti; boleti, če bi ga zapustili, radi bi umrli zanj. Ko se ljudje poročijo, se morajo odreči vsemu, da bi ljubili drug drugega. Mati, ki otroku podari življenje, veliko trpi. Beseda ljubezen je tako nerazumljena in tako zlorabljena. (Mati Terezija)

Gospod Jezus, rekel si: »Če hoče kdo hoditi za menoj, naj vzame vsak dan svoj križ ter hodi za menoj.« Zdaj hočem za teboj in z vsem bitjem, rad bi hodil s teboj tudi po poti trpljenja. Daj, da živo začutim, kaj vse si trpel zame in mi gani srce, da bom spoznal, kako velika je tvoja ljubezen do mene. Slava Očetu …


74

SOČUTJE Ponedeljek, 25. marec 2013 Glej, spočela boš in rodila sina, in daj mu ime Jezus.

Torek, 26. marec 2013 Če bi res radi ljubili, se moramo naučiti odpuščati.

(Lk 1,31)

(Mati Terezija)

Zdrava Marija ...

Le spomni se, kaj vse trpiš, kaj vse s srca ti lušči križ. In spomni se: sred´ te resnice te Bog poljubil je na lice. In spomni se: vse od takrat je smrt priložnost za pomlad.

Nadangel Gabriel je Devici Mariji oznanil, da bo rodila božjega sina. Prosimo Gospoda, da bi tudi mi imeli toliko poguma kot Marija, ki je kljub pomislekom sprejela svojo vlogo Božje matere, in bi vedno sprejeli svoje naloge z veseljem, kljub vsem pomislekom, ki nas ob njih morda obhajajo. Slava Očetu …

(Marko Rijavec)

Sreda, 27. marec 2013 Nova svoboda, nova radost, ves nov svet čaka, da se ti odpre, ko si pripravljen stopiti s poti, ki te omejujejo, opustiti misli in ideje, ki te zadržujejo, ter se spremeniti. (Eileen Caddy)

V vsej človeški zgodovini sta najpomembnejši dve drevesi: drevo greha v raju in drevo križa našega Odrešenika. (Bl. Anton Martin Slomšek)


MAREC Četrtek, 28. marec 2013 Ker je Jezus vedel, da mu je Oče dal vse v roke in da je prišel od Boga in odhaja k Bogu, je vstal od večerje, odložil vrhnje oblačilo, vzel platno in se z njim opasal. Nato je vlil vode v umivalnik in začel učencem umivati noge in jih brisati s platnom, s katerim je bil opasan. Prišel je k Simonu Petru. Ta mu je rekel: »Gospod, ti mi noge umivaš?« Jezus je odvrnil in mu rekel: »Tega, kar jaz delam, ti zdaj še ne razumeš, a spoznal boš pozneje.« Peter mu je rekel: »Ne boš mi umival nog, nikoli ne!« Jezus mu je odgovoril: »Če te ne umijem, nimaš deleža z menoj.« Simon Peter mu je rekel: »Gospod, potem pa ne samo nog, ampak tudi roke in glavo.«

(Jn 13, 3-9)

Želiva vam vesele in blagoslovljene velikonočne praznike, ki naj nam v vsakdanje življenje prinesejo nove vedrine, poguma in zaupanja v Vstalega Gospoda, ki bo z nami do konca sveta! Nika in Meta

75


ZASAJEVALEC DREVES Leta 1930 je neki mlad popotnik raziskoval francoske Alpe. Prispel je do prostrane puste pokrajine. Bila je ena takih pokrajin, iz katerih si bi človek želel čimprej oditi. Nenadoma je mlademu popotniku zastal dih. Sredi te divje pokrajine je zagledal sklonjenega starčka. Na hrbtu je nosil vrečo želoda, v roki pa držal železno pipo. Z njo je delal v zemljo luknje, potem pa vanje polagal želod. Ko sta se spustila v pogovor, je starček popotniku razložil: »Vsadil sem več kot sto tisoč semen. Morda jih bo samo deset zraslo.« Žena in sin tega moža sta umrla in odločil se je, da bo preostali del svojega življenja porabil za sajenje želoda. »Rad bi koristno uporabil svoje življenje,« je dodal. Čez 25 let se je, sedaj ne več tako mlad popotnik, vrnil v ta pusti kraj. Ko ga je zagledal, od začudenja ni mogel verjeti svojim očem. Na področju, širokem tri, dolgem pa sedem kilometrov, se je razprostiral čudovit gozd. V njem so pele ptice in tekala divjad, rože pa oddajale prijeten vonj. Popotnik je obstal ob spominu na pusto pokrajino. Strmel je v čudoviti hrastov gozd, ki je rastel tam, ker se je pred leti nekdo trudil. Božo Rustja, Zgodbe za pogum, 179.


April

odgovornost do stvarstva


78

ODGOVORNOST DO STVARSTVA Torek, 2. april 2013 Vse, kar počenjaš, dobro premisli, šele potem se loti dela; če ne boš preudaril vseh možnih okoliščin, boš sicer z navdušenjem začel, pa boš moral delo opustiti in se osramočen vrniti. Če se lotiš naloge,ki ji nisi kos, ne boš dovršil niti te, niti tiste, ki bi jo zmogel.

(Epiktet)

Kdor hoče uživati veselje, ga mora deliti z drugimi. Sreča je bila rojena kot dvojčica. (George Byron)

Sreda, 3. april 2013 Delo je ljubezen, ki postane vidna. In če ne morete delati z ljubeznijo, marveč le z odporom, raje zapustite svoje delo ter sedite pred vrata svetišča in sprejmite miloščino tistih, ki delajo z radostjo. Kajti če pripravljate kruh ravnodušno, mesite grenkoben kruh, ki človeka le napol nasiti. In če z nevoljo stiskate grozdje, vaša nevolja vinu dodaja strup. In četudi prepevate z angelskimi glasovi, petja pa ne ljubite, zapirate ljudem ušesa pred glasovi dneva in glasovi noči.

(Kahlil Gibran)

Bil si v vezeh in zdaj si svoboden, Gospod. Gospod, zmagovalec nad grehom in smrtjo, zahvaljujem se ti in te slavim, zdaj in vekomaj. Amen.


APRIL

79

Četrtek, 4. april 2013

Petek, 5. april 2013

GOSPOD, ti rešuješ ljudi in živali. O Bog, kako dragocena je tvoja dobrota! Človeški sinovi se zatekajo v senco tvojih peruti. Opajajo se z obiljem tvoje hiše, v reki svojih radosti jih napajaš. Zakaj v tebi je izvir življenja, v tvoji luči vidimo luč.

Če se ti tvoji dnevi zdijo revni, ne obtožuj svojih dni. Obtoži samega sebe, ker nisi dovolj močan, da bi priklical njihovo bogastvo.

(Ps 36,7b-10)

Vedno je vsaj za drobec luči, vedno, v še tako trdi temi. Vedno, čeprav je ne zrejo oči. Vedno. Otipaj. Tu poleg stoji. (Marko Rijavec)

(Rainer Maria Rilke)

Naša odrešiteljica ni smrt, ker naredi vsemu konec. Naš odrešenik si ti, Gospod, ker nam daješ začetek.


80

ODGOVORNOST DO STVARSTVA Ponedeljek, 8. april 2013 Dve dragocenosti sta najpomembnejši: lepota in resnica; prvo najdemo v srcu, ki ljubi, druga pa v roki, ki deluje. (Kahlil Gibran)

Ne biti ljubljen je vsakdanja nezgoda; resnična nesreča je: ne ljubiti!

Sreda, 10. april 2013 Nekateri med vami klepečejo iz strahu pred samoto. Tišina samote namreč razkriva pred njihovimi očmi njihov goli jaz, ki mu želijo ubežati. Drugi spet govorijo ter nevede in nepremišljeno razodevajo resnico, ki je še sami ne razumejo. In so ljudje, ki nosijo v sebi resnico, pa je ne povedo z besedami. V prsih takšnih ljudi prebiva duh v ritmu tišine.

(Kahlil Gibran)

(Albert Camus)

Torek, 9. april 2013 So stvari, ki bodo vselej močnejše od časa in daljave. Globlje od jezikov in navad. Kot je slediti svojim sanjam in se spoznavati. In deliti z drugimi čarobnost, ko jo odkrijemo ...

(Sergio Bambaren)

Luč je in Bog je, radost in življenje! Svetlejši iz noči zasije dan, življenje mlado vre iz starih ran in iz trohnote se rodi vstajenje. (Ivan Cankar)

Gospod, ti si Življenje, daj, da se nikdar ne bomo zapirali življenju, ki naj bi se rodilo iz naše ljubezni. Gospod, ti si Resnica, daj, da nikdar ne zatajimo resnice, da bodo naši odnosi iskreni. Gospod, ti si Pot, daj, da ne bi omagovali na svoji poti, ampak bi z roko v roki šli tebi naproti. (S. Emmanuelle)


APRIL Četrtek, 11. april 2013 Tudi najpočasnejši, gre hitreje od tistega, ki bega okrog brez smisla, če ne izgubi cilja izpred oči. (Lessing)

Če odštejemo denar, ga je manj; če pa z eno lučjo prižgemo druge, ni plamen nič manjši, tudi če prižgemo ob njem ne vem koliko tisoč sveč. In če delimo ljubezen, je tem več ljubezni v nas, čim bolj smo z njo darežljivi. (Friderich Wilhelm Forster)

81 Petek, 12. april 2013

Govoriti je najlažje. Odpiramo usta in premikamo čeljusti. Poslušati je mnogo težje, ker moramo v sebi odpirati vrata in dopustiti, da se nekdo največkrat nasilno sprehaja po naših najdražjih poteh. (Rudi Kerševan)

Širite ljubezen, kamorkoli greste: začnite doma. Podarite ljubezen svojim otrokom, svoji ženi ali možu, sosedu… Ne dovolite, da bi kdo odšel od vas, ne da bi se počutil bolje in srečnejši. Bodite živi dokaz božje dobrote: dobrote na obrazu, dobrote v očeh, dobrote v nasmehu, dobrote v prijaznem pozdravu. (Mati Terezija)


82

ODGOVORNOST DO STVARSTVA Ponedeljek, 15. april 2013 Gospod Jezus Kristus, veliki in večni Duhovnik, žalostno je tvoje srce, ko gledaš ovce brez pastirja. Zato v tvojem imenu in po tebi prosimo nebeškega Očeta, naj pošlje delavcev na svojo žetev. Jezus, ljubitelj čistosti, pomagaj krščanskim staršem vzgajati njihove otroke v duhu požrtvovalnosti. Daj, da bodo velikodušno darovali za tvojo službo tiste, ki jih ti kličeš. Jezus, moj prijatelj in vodnik, z zaupanjem te prosim za vse naše duhovnike, redovnike, redovnice in misijonarje. Napravi iz njih orodje svojega miru. Kjer je sovraštvo, naj prinašajo spravo. Kjer so razdori, naj ustvarjajo edinost. Kjer so dvomi, naj utrjujejo vero. Kjer so zmote, naj svetijo z resnico. Kjer je obup, naj budijo upanje. Kjer je žalost, naj razdajajo veselje. Marija, mati velikega duhovnika Kristusa, izprosi našim duhovnikom in redovnikom zvestobo do konca. Amen.

Torek, 16. april 2013 Učitelj apostolov, izberi med našo mladino tiste, ki nam bodo darovali daritev svete maše, delili svete zakramente, molili in se za nas žrtvovali. Dobri pastir, varuj jih pred zunanjimi in notranjimi nevarnostmi. Daj jim stanovitnost v svetem poklicu, da postanejo duhovniki po tvojem srcu. Gospod Jezus, podari bogastvo svojega življenja vsem ljudem, še posebej fantom in dekletom, ki jih kličeš v svojo službo. Razsvetljuj jih pri odločitvah, pomagaj jim v težavah, ohranjaj njihovo zvestobo. Naredi jih pripravljene in pogumne, da bodo darovali svoje življenje zato, da bi tudi drugi imeli življenje.


APRIL Sreda, 17. april 2013 Mati Marija, varuj naša semenišča, da pride iz njih mnogo svetih duhovnikov, ki bodo ohranili našemu narodu zaklad svete vere. Amen. »Ljubezen ni le največja zapoved, temveč tudi največja molitev.« (Karl Rahner)

Četrtek, 18. april 2013 Ravnodušnost je oblika lenobe, a lenoba je eden od simptomov, da ni ljubezni. Človek ni len do tistih, ki jih ljubi. Problem je: kako ljubiti?

(Aldous Huxley)

Za preživetje potrebujemo 4 objeme na dan. Za vzdrževanje potrebujemo 8 objemov na dan. Za rast potrebujemo 12 objemov na dan. (Virginia Satir)

Danes naj se vsak izmed nas potrudi, da objame čimveč ljudi in jim z objemom polepša dan.

83 Petek, 19. april 2013

Biti heroj, iskati odličnost, pomeni enako kot biti dobra mati, ljubeč soprog, dobro opraviti svoje delo –kakršnokoli že je –, s ponosom, poštenostjo in strastjo. Tako najbolje izpolnjujemo najboljše v naši naravi; vse, kar je manj od tega, pomeni izgubo priložnosti, da bi izkusili življenje v polnem pomenu besede. (Miti in modrost starih Grkov)

Jezus Kristus, Ti si hotel, da duhovniki na poseben način nadaljujejo tvoje delo na Zemlji. Prosimo te za vse tiste fante in može, ki jih želiš imeti v svoji službi, ko jih boš poklical, naj bo tvoj klic tako jasen, da ga bodo slišali in mu sledili. Moč Svetega Duha naj jih krepi, zgled soljudi pa spodbuja, da bodo šli polni zaupanja cilju naproti.


84

ODGOVORNOST DO STVARSTVA Ponedeljek, 22. april 2013 Sčasoma postanejo prijateljstva tako vtkana v naš vsakdan, da pogostokrat pozabimo, kako so se rodila, kako zelo se zanašamo nanje, kako neverjetno veliko nam pomenijo in kako dragocena so.

Sreda, 24. april 2013 Če hočeš najti prijatelja, moraš zamižati na eno oko, če ga hočeš obdržati, pa na obe očesi. (Norman Douglas)

(Daphne Rose Kingma)

Vsi vemo, kako veliko nam pomenijo prijatelji. Toda ali to vedo tudi oni? Lahko jim pokažemo ali povemo v tem trenutku, saj kasneje mogoče ne bomo imeli te krasne priložnosti! Jezus je rekel: »Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje življenje za ovce.« (Jn 10,11)

Torek, 23. april 2013 Denar koristi veliko več na dlani berača kot pa v žepu bogataša. Pazi torej, da dobrin ubogih ne zakleneš v svojo skrinjo! (Sv. Ambrož)

Pel bom Gospodu v svojem življenju, igral bom svojemu Bogu, dokler bom bival. Naj mu bo prijetna moja pesem. Jaz se bom veselili v Gospodu. (Psalm 104)

Objemanje je zdravo. Krepi telesni imunski sistem, ohranja zdravje, zdravi depresijo, zmanjšuje stres, pomlajuje, nima neprijetnih stranskih učinkov, je pravo čarobno zdravilo. Objemanje je nekaj povsem naravnega, je organsko, naravno oslajeno, brez pesticidov, konzervansov, umetnih snovi in 100-odstotno polnovredno. Objemanje je dejansko popolno. Nima gibljivih delov in baterij, ki se izrabijo; redni pregledi niso potrebni, porabi zelo malo energije, oddaja veliko energije, varno je pred inflacijo, ni mesečnih obrokov, zavarovalnina ni potrebna, varno je pred krajo, ni obdavčljivo, ne onesnažuje okolja in ga je seveda mogoče vrniti. Zato danes objemimo koga, ki mu sicer ne namenimo dovolj pozornosti, in mu z objemom naredimo dan lepši.


APRIL Četrtek, 25. april 2013

Petek, 26. april 2013

Evangelist Marko velja za pomembnega krščanskega svetnika. Markovo prvotno time je Janez (po Hebrejsko Johanaan), ki ga je dobil ob obrezovanju. Iz njegovih mladostnih let ni kaj dosti znano, tako da ne moremo zaključiti, ali je poznal Jezusa ali se je njegovim učencem pridružil kasneje. Napisal je drugi Evangelij: Evangelij po Marku in je zavetnik Benetk, kmetov, zidarjev, pisarjev.

(Mary Jane Ryan)

Osnovna razlika med navadnim človekom in bojevnikom je ta, da bojevnik jemlje vse kot izziv, navaden človek pa kot blagoslov ali prekletstvo.

(Sv. Avguštin)

(Don Huan)

85

Hvaležnost je notranja svetloba, s katero lahko osvetlimo svojo dušo. Bolj ko smo hvaležni, več svetlobe izkusimo in bolj jo izžarevamo v svet.

»Jaz sem pot, jaz sem resnica, jaz sem življenje,« pravi Jezus. Ko je pri Očetu, je resnica in življenje, ko je prišel med nas kot človek, je postal pot.


86

ODGOVORNOST DO STVARSTVA Ponedeljek, 29. april 2013 Katarina Sienska se je rodila 1347 v Sieni. Leta 1353 je videla Jezusa in se zato odločila, da se ne bo nikoli poročila. Leta 1363 je vstopila v tretji red sv. Dominika. Nato je tri leta preživela v samoti in prestala hudo notranjo krizo, po mistični zaroki z Jezusom pa se je vrnila med ljudi. Njena skrb za druge je pritegnila pozornost Siencev, saj je spreobračala grešnike in stregla ter ozdravljala kužne bolnike. Leta 1999 jo je papež Janez Pavel II. je razglasil za zavetnico Evrope. Sveti Duh, pridi v moje srce, pritegni ga k sebi s svojo močjo, o moj Bog, in daj mi ljubezen s sinovskim strahom. Obvaruj me, o neizrekljiva ljubezen, pred vsako zlo mislijo, ogrej me, vžgi v meni svojo drago ljubezen, in vsaka bolečina se mi bo zdela lahka. Oče, dobri Gospod, pomagaj mi pri vsem mojem delu. Jezus, ljubezen. Jezus, ljubezen. Amen. (Sv. Katarina Sienska)

Torek, 30. april 2013 Nekateri ljudje vidijo stvari take, kot so, in rečejo: »Zakaj?« Sam pa sanjam o stvareh, ki jih še nikoli ni bilo, in pravim: »Zakaj pa ne?«

(George Bernard Shaw)

Vse na svetu je na začetku majhno, potem pa raste. Le težave so na začetku velike, potem pa so vsak dan manjše.« (Arabski pregovor)


APRIL Četrtek, 2. maj 2013

87 Petek, 3. maj 2013

Kaj vse lahko ljudje naredimo? Najbolj neverjetne stvari. Lahko gremo na luno in še naprej. Lahko razvozlamo skrivnosti bolezni, zmanjšamo lakoto in trpljenje, izboljšamo kvaliteto življenja, in ustvarimo nekaj, kar še ne obstaja in izboljšamo pogoje za vse človeštvo. Lahko prinesemo mir tja, kjer je bila nekoč vojna, in prijateljstvo, kjer je nekoč prevladovalo sovraštvo.

Na današnji dan godujeta sv. Filip in Jakob ml. . Filip je zavetnik Luksemburga in nekaterih drugih mest, klobučarjev in slaščičarjev; Jakob pa zavetnik Dieppa, kramarjev, mlinarjev, strojarjev in lekarnarjev. Skupaj pa sta zavetnika Urugvaja.

Upajmo si biti, kar smo! Upajmo si narediti tisto, za kar v življenju gorimo! Upajmo si zaživeti svoje sanje! Upajmo si segati po lesketajočih se zvezdah, ki žare pred našimi očmi!

(Sv. Frančišek Asiški)

(Jim Rohn)

Za začetek storite to, kar je potrebno. Potem tisto, kar je mogoče. Nazadnje boste presenečeni opazili, da delate celo nemogoče.


RESNIČNO IN POPOLNO VESELJE Isti (brat Leonard) prav tam poroča, kako je blaženi Frančišek nekega dne pri Sveti Mariji poklical brata Leona in rekel: »Brat Leon, piši!« Le-ta je odgovoril: »Glej, pripravljen sem.« »Piši,« pravi, »kaj je resnično veselje.« »Pride sel in pove, da so vsi pariški učitelji vstopili v red; piši: to ni resnično veselje. Prav tako, da so vstopili vsi prelati z onstran Alp, nadškofje in škofje, pa še francoski in angleški kralj; piši, da to ni resnično veselje. Enako, če bi moji bratje šli k nevernikom in jih vse spreobrnili k veri; prav tako, če bi imel tolikšno milost od Boga, da bi bolne ozdravljal in delal mnogo čudežev: rečem ti, da resnično veselje ne obstaja v tem«. »V čem pa je torej resnično veselje?« »Vračam se iz Perugie in pozno ponoči pridem sem in je to pozimi, ko je pot blatna in je tako mrzlo, da kaplje hladne vode zmrzujejo na koncih tunike in stalno tolčejo po golenih, tako da kri teče iz ran. Ves blaten, premražen in ozebel pridem do vrat. Po dolgem trkanju in klicanju pride brat in vpraša: ‘Kdo je’? Odgovorim: ‘Brat Frančišek’. In on pravi: ‘Pojdi, zdaj ni primerna ura, da prihajaš; ne boš vstopil.’ In če bi ob mojih ponovnih prošnjah odvrnil: ‘Poberi se; ti si preprostež in nevednež. Nikakor ne prideš k nam. Toliko nas je in takšni smo, da te ne potrebujemo.’ Jaz pa – recimo – še vedno stojim pred vrati in moledujem: ‘Iz ljubezni do Boga me za to noč sprejmite.’ In oni bi odgovoril: ‘Ne bom tega storil. Pojdi h križarjem in tam prosi.’ Rečem ti, da je v tem resnično veselje in resnična krepost ter zveličanje duše, če bi ostal potrpežljiv in se ne bi vznemirjal.«


Maj

VESELJE


90

VESELJE Ponedeljek, 6. maj 2013 Dominik Savio je bil rojen leta 1842 v Rivi blizu Chierija pri Turinu. »Rajši umreti kot grešiti« je bilo njegovo geslo. Ko je bil kot dvanajstleten fant sprejet v turinski oratorij, je prosil don Boska, naj mu pomaga, da bi postal svetnik. Leta 1856 je med prijatelji ustanovil Družbo Brezmadežne, skupino za apostolsko delo. Je zavetnik fantov pevcev in ministrantov. Sveti Dominik Savio, ti si naš vzornik in zavetnik. Z don Boskovo pomočjo si se naučil sveto živeti. Po tvojem zgledu naj iskreno ljubimo Jezusa, goreče častimo Marijo, zbrano in zavzeto sodelujemo pri sveti maši in veselo izpolnjujemo svoje vsakdanje dolžnosti. Ti, ki si sklenil: “Rajši umreti, kakor grešiti” pomagaj tudi nam, da se bomo ogibali vsakega greha in dosegli lepoto nebes. Tam se bomo nekoč s teboj, z devico Marijo, z angeli in svetniki pri Bogu veselili na veke. Amen.

Torek, 7. maj 2013 Ko verjamete v ljudi, lahko ti naredijo nemogoče. (Nancy Dornan)

Hvala, Gospod, ker si nam podaril petje: pred tvojim obličjem začutimo njegovo čudovito soglasje. Kadar pojem tebi v čast, v svojem lastnem petju poslušam tebe. Aleluja. Hvala, Gospod, za speve: in zate, ki si glasba teh spevov. Kadar pojem tebi v čast, si že navzoč v moji sposobnosti, da pojem Aleluja. Amen. (Mati Terezija)


MAJ Sreda, 8. maj 2013 Naš modri planet je najbolj čudovito možno naravno okolje. Njegovo življenje je naše življenje, njegova prihodnost je naša prihodnost.

(Dalaj Lama)

Mati milosti božje – prosi za nas! Prijateljstvo pomeni biti brat in sestra: dve duši, ki se dotikata, a se ne spojita. Ljubezen pomeni biti dvoje, a vendar samo eno. (Victor Hugo)

Četrtek, 9. maj 2013 Ob Jezusovem vnebohodu, ki so ga zanesljivo obhajali že konec 4. stoletja, se verniki spominjajo dogodka, ko je od mrtvih vstali Kristus dopolnil zemeljsko življenje in odšel v nebo. Po svetopisemskem pripovedovanju se je Jezus 40 dni po smrti prikazoval učencem in izbranim pričam, nato pa se pred njihovimi očmi z dušo in telesom dvignil v nebo. Mati Kristusova –prosi za nas! Bog se je dvignil med vzklikanjem, Gospod med donenjem roga. Igrajte Gospodu, igrajte mu, igrajte našemu kralju, igrajte. (Ps 47,6.7)

91 Petek, 10. maj 2013

Marija, ljubljena hči Boga Očeta, svojo dušo zaupam v tvoje varstvo. Varuj Božje življenje v meni. Ne dovoli, da bi ga izgubil/a zaradi greha. Varuj moj um in mojo voljo, tako da bodo vse moje misli in želje všeč Gospodu. Zdrava Marija … Vsakdo more najti prostor pod Marijinim plaščem. Če si je njen Sin s svojim trpljenjem vse ljudi izbral za svoje brate in sestre, potem Marija ne more drugače, kakor da je vsem tem mati. (Hans Urs von Balthasar)


92

VESELJE Ponedeljek, 13. maj 2013

Torek, 14. maj 2013

Marija, ljubljena Mati Božjega Sina, svoje srce zaupam v tvoje varstvo. Naj te ljubim z vsem srcem. Naj si vedno prizadevam ljubiti svoje bližnje. Pomagaj mi, da se bom izognil/a ljudem – tudi »prijateljem« – ki bi me vodili stran od Jezusa in v grešno življenje. Zdrava Marija …

Marija, ljubljena Nevesta Svetega Duha, svoje telo izročam v tvoje varstvo. Naj se vedno spominjam, da je moje telo dom Svetega Duha, ki prebiva v meni. Naj nikdar ne grešim proti Njemu z nečistimi dejanji naj ohranim krepost čistosti. Zdrava Marija …

Ne bojte se porazov! Prvi je potreben, kajti ta nas vadi v volji. Drugi je lahko koristen. Če tretjič ponovno vstanete, ste mož!«

Marija je Kristusu najbližja. S Cerkvijo jo imenujemo Mati usmiljenja in lahko jo častimo in zaupno prosimo, kolikor smo tudi mi podoba usmiljenega Boga. Zdrava Marija …

(Rene Bazin)


MAJ Sreda, 15. maj 2013 Prosim te, predobrotljiva Mati, izprosi mi odpuščanje vseh mojih grehov, obilno milost, da ga bom mogel s teboj slaviti na vse veke vekov. Amen. Mati ljubezniva – prosi za nas! Ko sem bil star štirinajst let, se mi je oče zdel tako neumen, da sem ga komaj prenašal. Ko sem bil star enaindvajset let, pa sem bil presenečen, koliko se je ta stari mož v sedmih letih naučil« (Mark Twain)

Četrtek, 16. maj 2013 O sveta Devica Marija, dobrotljiva in usmiljena mati, ubog in nevreden grešnik prihajam k tebi z vsem srcem in z vso ljubeznijo. Prosim tvojo dobrotljivost, stoj milostno, kakor si stala ob strani pri ljubljenem Sinu, ko je visel na križu, ob strani tudi meni, ubogemu grešniku. Devica hvale vredna – prosi za nas! Kajti On sam je pot, po kateri se splača hoditi, luč, ki se jo splača prižgati, življenje, ki je vredno, da ga živimo in ljubezen, ki se jo splača ljubiti. (Mati Terezija)

93 Petek, 17. maj 2013

459. sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji Pavlović - Lunetti v Međugorju 25. aprila 2012 »Dragi otroci! Tudi danes vas kličem k molitvi in naj se vaše srce, otročiči, odpre Bogu kakor cvet toplini sonca. Jaz sem z vami in posredujem za vse vas. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.“ Devica najmodrejša – prosi za nas! Nič ne skrbite, ampak ob vsaki priložnosti izražajte svoje želje Bogu z molitvijo in prošnjo, z zahvaljevanjem.

(Flp 4,6)


94

VESELJE Ponedeljek, 20. maj 2013 Čista in neomadeževana pobožnost pred Bogom in Očetom je to: skrbeti za sirote in vdove v njihovi stiski ter se ohraniti neomadeževan od sveta. (Jak 1, 27)

Mati Cerkve – prosi za nas! Pozdravljam te, Marija, mati vseh naših upov in naših pričakovanj. Ti si svetla zvezda tvojega ljudstva, ki zaupno koraka božji domovini naproti. Ti si znanilka poveličanega človeštva, ti si čudovit sad vsega stvarstva, ki ga je Bog zasnoval za vso večnost.

Torek, 21. maj 2013 Jasen, občutljiv razum ali skrajna neumnost - karkoli, da izzove veselje in napravi človeka srečnejšega - tudi to je darilo iz neba. (Orison Swerr Marden)

Mati čudovita – prosi za nas! Nemir je nezadovoljstvo, a nezadovoljstvo je prvi korak k napredku. Pokažite mi povsem zadovoljnega človeka in pokazal vam bom neuspeh. (Edison)


MAJ Sreda, 22. maj 2013 V vsakem od nas je kralj. Spregovorite z njim in prišel vam bo naproti.

95 Petek, 24. maj 2013

Najboljših in najlepših reči na svetu ne moremo videti niti se jih dotakniti. Čutiti jih moramo s srcem …

(Skandinavski pregovor)

(Hellen Keller)

Roža skrivnostna – prosi za nas!

Pomoč kristjanov – prosi za nas

Večina nesreč in tistega, kar se na svetu imenuje zlo, nastane zato, ker so ljudje preveč nemarni, da bi točno spoznali svoje cilje, in kadar jih spoznajo, da bi se jim resno približali. Zdijo se mi podobni ljudem, ki razumejo, da bi bilo potrebno in možno zgraditi stolp, a vendar za temelj ne porabijo več kamenja in dela, kot bi ga porabili pri gradnji kolibe.

Marija, naša Mati in Pomočnica! Vedno znova nas sprejemaš s svojim ljubečim pogledom. Z zaupanjem se ti izročamo v varstvo. K tebi hitijo otroci, bodi jim mati in vzgojiteljica. K tebi prihajajo fantje in dekleta, spremljaj jih na poti mladosti. Nate se obračajo starši, pomagaj jim v službi življenja. Vate se ozirajo bolni in osamljeni, tolaži jih v njihovih stiskah. Marija Pomočnica, posreduj pri Bogu s svojo priprošnjo za najbolj preizkušane brate in sestre, ki iščejo smisel življenja. Daj Cerkvi na Slovenskem tiste rodovitnosti, da se bodo mnogi odzvali Božjemu klicu. Marija, stopi med nas na križpotja življenja. Spremljaj nas na poti k Bogu. Amen.

(Goethe)

Četrtek, 23. maj 2013 Pravi prijatelj je tvoj zaveznik, ko se motiš, kadar pa imaš prav, je vsakdo na tvoji strani.

(Mark Twain)

Tolažnica žalostnih – prosi za nas! Kajti kdor daje, prejema, kdor sebe pozablja, se najde; kdor oprošča, mu bo oproščeno in kdor tu umre, se prebudi v večno življenje. (Frančiškansko gibanje, Francija 1913)


96

VESELJE Ponedeljek, 27. maj 2013

Torek, 28. maj 2013

Lojzetu Grozdetu se lahko posebno priprošnjo približujemo in priporočamo prav mladi. Bil je mladenič, ki je v svojem kratkem življenju živel polno življenje. Izkusil je bridkosti zemeljskega življenja: izhajal je iz neurejene družine, bil večkrat lačen kakor sit. A ohranjal je veselje, radoživost, sodeloval je v številnih dejavnosti cerkvenega življenja. Vedno odprt in dostopen za svoje vrstnike, rad je inštruiral in pomagal, kjer je lahko. Postavimo si ga zgled in vzornika, ki je brezpogojno zaupal v Kristusa. Kraljica mučencev – prosi za nas!

Pri velikodušnem človeku darežljivost izvira iz srca in zanjo ne pričakuje ničesar v zameno. Za svoja dejanja prav tako ne pričakuje javnega priznanja in hvale. Kraljica angelov – prosi za nas!

Če pa za mene tu ljubezni ni, daj luči mi, da Te, o Bog, spoznam; težko, tako težko je biti sam! je zapisal blaženi Lojze Grozde, katerega god danes praznujemo. Nikomur ni prijetno biti sam v težkih trenutkih, vsakdo si želi družbe in ljubezni. Jezus, pomagaj nam v naših stiskah spoznati, da nismo nikdar povsem sami, saj si ti vedno z nami in nam stojiš ob strani. Slava Očetu …

Sreča je kot metulj. Če ga skušaš ujeti ti vedno znova uide. Če pa ga potrpežljivo čakaš, bo morda sam od sebe sedel na tvojo roko. (Nathanael Hawthorne)

Sreda, 29. maj 2013 Takrat, ko odvržemo maske, ko se osvobodimo vseh mehanizmov, scenarijev in drobnih ukan, s katerimi smo se do zdaj branili in varovali pred zunanjim svetom ter začnemo zavestno in z ljubeznijo sprejemati vse izkušnje, smo zakorakali na pot rasti.

(iz knjige Bogastvo je v nas)

Tolažnica žalostnih – prosi za nas!


MAJ Sreča se zmeraj z nesrečo brati. Tako stare knjige uče. A človek ne neha verovati in za srečo kakor za zvezdo gre. A sreča ni v glavi in ne v daljavi, ne v žepu ali pod palcem zaklad. Sreča je, če se delo opravi in če imaš koga rad. Potem v tebi dve sreči gorita. Dve sonci v srcu. Dvoje svetil. Od njiju je luč okrog tebe razlita, ko romaš za zvezdo, k sebi, na cilj. (Tone Pavček)

Četrtek, 30. maj 2013 Sveto rešnje telo in kri (tudi samo sveto rešnje telo ali kratko telôvo) je katoliški praznik, posvečen čaščenju Najsvetejšega – evharistije. Bistvo praznika je zahvala, da je Bog navzoč med nami. Hostija in vino se pri evharističnem obredu na skrivnosten način spremenita v Jezusovo telo in kri. Posvečena hostija zato pomeni realno Jezusovo navzočnost in zato kristjanom pomeni Najsvetejše. Mati Odrešenikova – prosi za nas!

97

Medtem ko so jedli, je vzel kruh, blagoslovil, ga razlomil, jim ga dal in rekel: “Vzemite, to je moje telo.” Nato je vzel kelih, se zahvalil, jim ga dal in vsi so pili iz njega. In rekel jim je: “To je moja kri zaveze, ki se preliva za mnoge. (Mr 14,22-24)

Slava Očetu … Petek, 31. maj 2013 Marija nosi pod srcem Boga. Njeni koraki so zato tudi koraki njenega Sina. Ko gre k ljudem, stori to zato, da bi jim skupaj z vsem, kar je najboljšega v njej, podarila Zaklad, ki ga hrani v sebi. Marija je orodje, po katerem se Emanuel - Bog z nami napravlja dostopnega našim čutom in deluje odrešujoče. Moja duša poveličuje Gospoda, moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju. Ozrl se je na nizkost svoje dekle, glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi. Velike reči mi je storil Vsemogočni, njegovo ime je sveto. Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje vsem, ki mu zvesto služijo. (Lk 1,46-50)

Amen.


MOČ KRIŽA Znani ruski pisatelj Aleksander Solženicin je bil politični zapornik. Zdravniki so mu povedali, da ima neozdravljivo obliko raka. Nekega dne je strt tako razmišljal: »Nobenega smisla nima več. Saj bom tako kmalu umrl.« Ne meneč se za stražarje je odložil lopato, se usedel in si stisnil glavo med dlani. Naenkrat je ob sebi začutil človeka. Pogledal je in zagledal starejšega moža, ki ga še nikoli v življenju ni srečal. Mož je pred Solženicinom s palico zarisal križ v pesek. Spomnil ga je, da je na svetu oblast, ki je večja od vsake politične ali državne oblasti. Moč, ki lahko prinese novo življenje v njegov težki položaj. Pisatelj je vzel lopato in se vrnil na delo. Čez leto dni so Solženicina nepričakovano izpustili iz zapora. Pa ne samo to, ampak se celo ponašajmo s stiskami, saj vemo, da stiska rodi potrpljenje, potrpljenje preizkušenost, preizkušenost upanje. Upanje pa ne osramoti, ker je Božja ljubezen izlita vnaša srca po Svetem Duhu, ki nam je bil dan. (Rim 5,3-5)

Božo Rustja, Zgodbe za pogum, 15


Junij

zaupanje


100

ZAUPANJE Ponedeljek, 3. junij 2013 Na ta svet smo prišli enaki. Iz tega sveta odhajamo enaki. Le po svetu hodimo dvoji! Tisti – enaki – in oni, ki imajo občutek, da so nekaj več! (Janez Medvešek)

Torek, 4. junij 2013 Upanje je kot nočno nebo; nikdar ni tako temno, da ne bi odkrili kake zvezde.

(O. Feuillet)

Če iz sebe jemljemo in drugim dajemo, se vrača v podvojeni meri. Razdajaj veselje, če hočeš biti vesel. Razdajaj srečo, če hočeš biti srečen. (Franc Sodja)

Štirje stebri J. Delorsa: Učiti se, da bi vedeli. Učiti se, da bi znali delati. Učiti se, da bi znali živeti v skupnosti in eden z drugim. Učiti se biti.

Sreda, 5. junij 2013 Spal sem in sanjal, da je življenje radost. Prebudil sem se in videl, da je življenje dolžnost. Delal sem in glej: dolžnost je bila radost.

(Tagorejeva misel)

Kaj pomeni poslušati? Najprej umolkniti. Drugič: biti pripravljen. In tretjič: odpreti svoje srce. A v vsem tem trojem gre le za en sam odgovor Bogu, ki trka. (Jacques Loew)


JUNIJ Četrtek, 6. junij 2013 Nasmeh prinaša srečo v hišo, pozdrav prijatelju, pomoč pri sklepanju poslov. Je počitek utrujenemu, kažipot zgubljenemu, sončni žarek žalostnemu in najboljše naravno zdravilo proti jezi. Ni ga moč kupiti, izprositi, izposoditi ali ukrasti, ker ima vrednoto samo, kadar se ga podarja. Zbudi se z nasmehom in se loti življenja. Živi ga, okušaj, okusi in občuti ga.

(Joe Knapp)

101 Petek, 7. junij 2013

Srce Jezusovo je katoliški praznik, posvečen čaščenju Jezusovega srca, ki simbolizira Jezusovo ljubezen do vsega človeštva. Srcu Jezusovemu je posvečenih veliko cerkva v Sloveniji pa tudi drugod po svetu. Obstaja en sam družbeni sloj, družbeni sloj človeštva. Obstaja en sam jezik, jezik srca. Srce Jezusovo, potrpežljivo in neskončno usmiljeno – usmili se nas Vse, kar potrebuješ, je ljubezen. A malo čokolade tu in tam ne škodi. (Charles M. Schulz)


102

ZAUPANJE Ponedeljek, 10. junij 2013 Mar ni nebeško, če se kdo nasmehne? Kajti nasmeh – nihče ne ve, kako – ima moč, da olajša težo tiste ogromne verige, ki jo vsako živo bitje vlači za sabo. (Victor Hugo)

Naredimo pogumen sklep: da bomo ljudi povezovali, namesto da bi jih ločevali; da bomo svoj slovar in svoje pogovore očistili vsega, kar more raniti in prizadeti bližnjega.

Torek, 11. junij 2013 Veliko se je naučil od včerajšnjega dne, kdor si je zapolnil, da je minil.

(Kerševan)

Če pridobivaš prijatelja, ga pridobivaj v preizkušnji in mu nikar ne zaupaj prehitro. Marsikdo je namreč prijatelj v njemu ustreznem času, a ne ostane pri tebi na dan tvoje stiske. (Sir 6,7-8)

(Leon-Joseph Sueneris)

Sreda, 12. junij 2013 Ljudje lahko drug za drugega storijo le to, da ljubijo drug drugega z razumevanjem.

(Harold S. Kushner)

Z molitvijo podpišemo svoje ime pod vse, kar smo tekom dneva dobrega storili, z molitvijo postanemo avtorji svojega življenja. (Otmar Črnilogar)


JUNIJ Četrtek, 13. junij 2013 Eden najbolj priljubljenih svetnikov, priprošnjik za tisočere zadeve, sveti Anton Padovanski. Rodil se je leta 1195 v Lizboni na Portugalskem, umrl pa leta 1231 od izčrpanosti v Padovi. Bil je nekaj časa profesor v samostanu v Bologni, deloval v južni in srednji Franciji, nazadnje pa v Italiji. Slovel je kot odličen pridigar, osebno pa je bil izjemno preprost in skromen. Živel je res svetniško. Manj kot leto dni po smrti so ga razglasili za svetnika. Večno življenje ni prihodnje življenje – živimo ga danes! Svet ni dovršen, še vedno se gradi, stvarjenje se iz dneva v dan nadaljuje. Bog dela tudi v današnjem svetu. Sodelovati moramo z njim.

(Abbe Pierre)

103 Petek, 14. junij 2013

O Gospod, učiš nas, naj ljubimo bližnjega kakor samega sebe. S svojim življenjem si nam pokazal, da je služenje ubogim več kot vse drugo. Pomagaj nam razumeti, da te ne zapustimo, če te zapustimo zaradi njih. Ti, ki si hotel biti ubog, se nam razodevaš v ubogih. V njih, Gospod, te srečujemo, ko jim služimo, služimo tebi. (Sv. Vincencij Pavelski)

Če hočemo biti koristni svojim prijateljem, pogosto ne smemo verjeti vsemu, kar pravijo, in ne smemo vedno storiti vsega, kar hočejo. (Madeleine de Scudery)


104

ZAUPANJE Ponedeljek, 17. junij 2013

Sreda, 19. junij 2013

Sončna ura dobro ve, da šteti temnih ur ne sme. Pa kaj zato, če danes temno je vse nebo, jutri zlato sonce bo!

Mnogo ljudi bo vstopilo v tvoje življenje in izstopilo. Vendar bo le resnični prijatelj pustil stopinje v tvojem srcu. Za obvladovanje sebe uporabi glavo; za obvladovanje drugih uporabi srce.

Kdor ne misli na druge, bo nekega dne spoznal, da tudi drugi ne mislijo nanj.

Spal sem in sanjal, da je bilo ževljenje radost. Zbudil sem se in uvidel, da je življenje služenje. Deloval sem in opazil, da je bilo služenje radost.

(Fran M. Ježek)

(Kitajski pregovor)

Torek, 18. junij 2013

(Rabindranath Tagore)

Ne premišljuj o tem, česar nimaš. Premišljuj o tem, kaj lahko narediš s tem, kar imaš. (Ernest Hamingway)

Ljubiti pomeni dajati in sprejemati: dajati ne samo nekaj, ampak tudi samega sebe; in sprejemati od drugih ne samo nekaj, ampak tudi nje same. (Ivan Golub)


JUNIJ Četrtek, 20. junij 2013 Prijatelj je kot lubje, ki ovija drevo, greje kot sonce na zimski dan, hladi kot voda v vročem poldnevu, njegov glas je blag, kot glas ptice spomladi, moj prijatelj je in jaz sem njegov prijatelj

105 Petek, 21. junij 2013

Najhujše zlo je pomanjkanje ljubezni do bližnjega; največje zlo je strahotna brezbrižnost do tistih, ki živijo na robu, do izkoriščanih, do tistih, ki jih pestijo revščina ali bolezni.

(E. Hearn)

(Mati Terezija)

Bolje je biti pripravljen na priložnost, četudi je ni, kot pa imeti priložnost in biti nepripravljen.

LEPE POČITNICE! :)

(Whitney Young ml.)

Nika in Meta


106

ZAUPANJE Osebni zapiski


JUNIJ

107


108

ZAUPANJE


JUNIJ

109 Kazalo

Najpogostejše molitve..................................3 september: SKUPNOST................................5 oktober: SKROMNOST.................................15 november: Hvaležnost........................... 25 december: RADODARNOST........................ 35 januar: POVEZANOST.................................43 februar: ODPUŠČANJE................................ 55 marec: SOČUTJE..........................................65 april: odgovornost do stvarstva....... 75 maj: VESELJE.............................................. 87 junij: zaupanje......................................... 97 Osebni zapiski.......................................... 104 Kazalo........................................................107


B Zavod sv. Stanislava Škofijska klasična gimnazija

Svoj pogled dvigam k Bogu  
Svoj pogled dvigam k Bogu  

Knjizica molitev in misli pred poukom in po njem

Advertisement