Page 1

DIJAŠKI DNEVNIK 2013/2014

1913 / 1914

ve tnica pr • 100-le kem v slovens mature jeziku G tnica ŠK le 0 2 •


Zavod sv. Stanislava Ljubljana Šentvid

Škofijska klasična gimnazija Jegličev dijaški dom Glasbena šola

dijaški dnevnik

2013/2014 ime in priimek razred razredničarka/razrednik domači naslov dosegljiva telefonska številka staršev prenosni telefon elektronska pošta številka dijaške izkaznice


Podatki o šoli Ustanovitelj:....................................................... Nadškofija Ljubljana Sedež šole:......................................................... Štula 23 1210 Ljubljana Šentvid Slovenija Direktor Zavoda sv. Stanislava:.......................... dr. Roman Globokar V.d. ravnatelja:.................................................... Simon Feštanj, prof. ruš. in zgo. Pomočnica ravnatelja:........................................ Marjeta Prašnikar, prof. kemije Šolski kaplan:..................................................... mag. Gregor Celestina, univ. dipl. teolog Svetovalna služba:............................................. Maja Turšič, dipl. univ. psih. Tajnik šolske maturitetne komisije:................... mag. Janez Šparovec, prof. mat. Tajnica gimnazije:............................................... Valentina Tandler, prof. nem. Vodja vzdrževalcev:............................................ Andrej Šega Odgovorni zdravnik:............................................ dr. Janusz Klim Telefonske številke: Zavod, hišna centrala:........................................ 01/58 22 200 Tajništvo gimnazije:........................................... 01/58 22 245 Tajništvo (za obveščanje o odsotnosti dijakov):. 01/58 22 213 Tajnik šolske mat. komisije:............................... 01/58 22 209 Jegličev dijaški dom:........................................... 01/58 22 255 Glasbena šola:.................................................... 01/58 22 241 Računovodstvo:.................................................. 01/58 22 247 Svetovalna služba:............................................. 01/58 22 210 Knjižnica:............................................................ 01/58 22 221 Faks:................................................................... 01/51 21 065 ZD Šiška:............................................................ 01/58 15 284 Šola na spletnih straneh: Spletne strani:.................................................... www.stanislav.si Elektronska pošta:.............................................. skg@stanislav.si tajnistvo@stanislav.si Uradne ure: Tajništvo: od ponedeljka do petka: od 7.30 do 11.00, 13.00 do 14.30 Računovodstvo: od ponedeljka do petka: od 7.00 do 8.00, od 10.00 do 11.00, od 14.00 do 14. 30 Svetovalna služba: ponedeljek in torek: od 9.00 do 16.00, sreda: od 8.30 do 16.30, četrtek: od 8.30 do 15.30, petek: od 8.00 do 14.00 Knjižnica: od ponedeljka do četrtka: od 7.00 do 17.00, petek: od 7.00 do 15.00 2


Kazalo Osebni podatki.............................................................................................................. 1 Podatki o šoli.................................................................................................................2 Kazalo............................................................................................................................3 Izjava.............................................................................................................................3 Beseda dijakom.............................................................................................................5 Osnovne informacije......................................................................................................6 Strokovni delavci...........................................................................................................8 Predmetnik.................................................................................................................. 10 Urnik............................................................................................................................ 12 Osebna redovalnica..................................................................................................... 14 Preglednica odsotnosti................................................................................................ 15 Koledar........................................................................................................................ 17 Mesečni koledar........................................................................................................... 18 Tedenski koledar..........................................................................................................30 Letni koledar 2013/2014 in 2014/2015....................................................................... 127 Dovolilnice................................................................................................................. 128 Sošolke, sošolci, prijateljice, prijatelji ....................................................................... 132 Zapiski....................................................................................................................... 136 Hišna pravila.............................................................................................................. 139 Pravilnik o šolskem redu Škofijske klasične gimnazije...............................................141 Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah........................................................ 149 Poslovnik šolskega tribunala..................................................................................... 159

IZJAVA Ob vpisu na Škofijsko klasično gimnazijo izjavljam, da sprejemam program gimnazije, njeno krščansko usmeritev, šolski red in druga pravila. Prizadeval/-a si bom za dobre navade Škofijske klasične gimnazije in spoštoval/-a njeno tradicijo, ki se je začela z ustanovitvijo prve slovenske klasične gimnazije leta 1905. S svojim ravnanjem in dejanji bom prispeval/-a k ugledu naše šole in celega Zavoda sv. Stanislava.

3


Dijaški dnevnik

je osebni dokument dijaka Škofijske klasične gimnazije;

povezuje dijake, starše in šolo;

dijak ga mora imeti vedno pri sebi;

vsak profesor ga lahko vedno zahteva in vanj vpiše obvestila staršem;

v njem mora biti podpisana dovolilnica za izhod, če želi dijak med poukom zapustiti šolo;

v koledarju zapisani dogodki veljajo kot uradna obvestila dijakom, staršem in učiteljem.

Poslanstvo ŠKG je izobraževanje in vzgoja posameznika v skupnosti na temelju krščanskih vrednot in klasičnosti v razgledano, ustvarjalno in plemenito osebnost, pripravljeno za nadaljnjo celostno rast in odgovorno življenje v družbi.

4


Beseda dijakom

Dragi vsi, biti uspešen je verjetno želja mnogo ljudi. Profesorji, starši in ostali, ki vas imamo radi, vam to iz srca privoščimo. Pot do uspeha je včasih trnova. Sta pa zato svet in življenje toliko lepša, ko ti nekaj uspe. Vredno se je truditi. Uspešno novo šolsko leto vam želimo, vaše profesorice in profesorji

“Sprejmite izziv. Le tako boste začutili veličino uspeha.” Neznani avtor ❉ “Disciplina je mati uspeha.” Aishilos ❉ “Tek me je naučil, da je slediti strasti pomembnejše od strasti same. V nekaj se globoko in z iskreno srčnostjo potopite -- nenehno se izboljšujte, nikdar ne odnehajte ... To je izpolnitev. To je uspeh.” Dean Karnazes

5


Osnovne informacije Ocenjevalna obdobja 1. ocenjevalno obdobje:........................................................ od 2. 9. 2013 do 15. 1. 2014 2. ocenjevalno obdobje:..................................................... od 16. 1. 2014 do 24. 6. 2014 Podelitev letnih spričeval Dijaki 4. letnika:............................................................................................ 26. 5. 2014 Dijaki 1., 2. in 3. letnika:................................................................................ 24. 6. 2014 Maturitetna spričevala:................................................................................. 14. 7. 2014 Počitnice Jesenske počitnice:........................................................... od 28. 10. 2013 do 1. 11. 2013 Božične počitnice:.............................................................. od 23. 12. 2013 do 1. 1. 2014 Zimske počitnice:............................................................... od 17. 2. 2014 do 21. 2. 2014 Prvomajske počitnice:........................................................ od 28. 4. 2014 do 2. 5. 2014 Poletne počitnice:............................................................. od 26. 6. 2014 do 29. 8. 2014 Prazniki in pouka prosti dnevi Dan reformacije........................................................................................... 31. 10. 2013 Vsi sveti.......................................................................................................... 1. 11. 2013 Sveti Stanislav – dan šole............................................................................. 13. 11. 2013 Božična vigilija............................................................................................. 24. 12. 2013 Božič............................................................................................................ 25. 12. 2013 Dan samostojnosti in enotnosti.................................................................. 26. 12. 2013 Novo leto......................................................................................................... 1. 1. 2014 Slovenski kulturni praznik.............................................................................. 8. 2. 2014 Veliki petek................................................................................................... 18. 4. 2014 Velikonočni ponedeljek.................................................................................. 21. 4. 2014 Dan upora proti okupatorju........................................................................... 27. 4. 2014 Praznik dela............................................................................................. 1. in 2. 5. 2014 Pomembnejši datumi Maša ob začetku šolskega leta........................................................................ 2. 9. 2013 Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti........................................... 20. 12. 2013 Dan odprtih vrat.............................................................................................. 1. 2. 2014 Informativna dneva............................................................................. 14. in 15. 2. 2014 Zaključna maša za 3. in 4. letnik.................................................................. 26. 5. 2014 Romanje na Brezje in v Kočevski Rog............................................................ 19. 6. 2014 Proslava ob dnevu državnosti....................................................................... 24. 6. 2014 6


Osnovne informacije Ekskurzije Ekskurzije v tujino 1. letnik: Koroška in Salzburg 2. letnik: Dunaj (z ogledom operne predstave) 3. letnik: Pariz (a oddelek), Grčija (b oddelek), Španija (c oddelek), Švica, Nemčija (č in d oddelek) 4. letnik: Assisi, Rim Ekskurzije po Sloveniji 1. letnik: ekskurzija po Ljubljani 2. letnik: enodnevna ekskurzija po Sloveniji 3. letnik: enodnevna ekskurzija po Sloveniji Športni dnevi Jesenski športni dan...................................................................................... 1. 10. 2013 Zimski športni dan......................................................................................... 6. 2. 2014 Urnik zvonjenja Skrajšan: 40 minut

Skrajšan: 35 minut

744–840

744–825

744–820

1. ura

845–925

830–910

825–900

925–1010

2. ura

930–1010

915–955

905–940

1010–1055

1010–1105

odmor

1010–1105

955–1040

940–1025

4. ura

1055–1140

1105–1150

3. ura

1105–1145

1040–1120

1025–1100

5. ura

1145–1230

1155–1240

4. ura

1150–1230

1125–1205

1105–1140

6. ura

1235–1320

1245–1331

5. ura

1235–1315

1210–1250

1145–1220

7. ura

1325–1411

6. ura

1320–1401

1255–1336

1225–1301

Običajen

Sredin urnik

Sredin urnik s testom

1. ura

744–830

744–830

test

2. ura

835–920

835–920

3. ura

925–1010

odmor

Bogoslužje Sveta maša vsak delovnik ob 7.10 v kapeli Sveta maša ob praznikih ob 7.00 v cerkvi

7


Strokovni delavci Člani učiteljskega zbora Ime in priimek

Predmet

Razrednik

Sorazrednik

mag. Gregor Celestina

VIK

dr. Roman Globokar

VIK

Martin Zlobko

VIK

mag. Andrej Bartol

SLO

2. a 4. d

Mateja Gomboc

SLO

Anja Košir

SLO

Jože Kurinčič

SLO

mag. Bernarda Podlipnik

1. d

SLO, UM

4. b

dr. David Puc

SLO

4. č

mag. Gregor Pavlič

MAT

Tone Rozman

MAT

dr. Marina Rugelj

MAT

Pavle Šijanec

MAT

mag. Janez Šparovec

MAT

Milan Zeman

MAT, INF

2. c 3. d

1. d 1. c

1. b

Alenka Battelino

ANG

1. č

mag. Katja Gorjup

ANG

1. a

Eva Pišljar Suhadolc

ANG

Lily Schweiger Kotar

ANG

2. b

ANG, RUS

3. a

Irena Bolta

NEM

3. d

Mirjam Lindič

NEM

4. č

Peter Prašnikar

NEM

Simon Feštanj

RUŠ

Valerija Peternel

FRA

1. b

mag. Daša Oberč

ŠPA, FR

3. b

Bojana Tomc

ŠPA, LAK

2. c

Dragica Fabjan Andritsakos LAK, GRŠ

2. a

Maja Gril Juvan

LAK GRŠ

4. a

Neža Karlin

LAK, GRŠ

2. d

LAK

3. b

Barbara Cergolj

Olga Osredkar

8

Govorilne ure


Strokovni delavci

Ime in priimek

Predmet

Razrednik

mag. Tomaž Debevec

ZGO

1. č

Robert A. Jernejčič

ZGO

1. c

mag. Mitja Matija Štih

ZGO

4. d

Marjeta Hočevar

GEO

Matej Petrevčič

GEO

Ana Bavec

BIO

2. b

Brigita Brajkovič

BIO

3. č

dr. Tine Martin Perger

KEM

3. č

Marjeta Prašnikar

KEM

2. č

mag. Nasta Zupančič

KEM

4. c

Martin Čokl

FIZ

mag. Tine Golež

FIZ

3. c

mag. Iztok Kukman

FIZ

2. č

Helena Medvešek

INF

mag. Jernej Pisk

PSI

Damijan Močnik

GLA

Joži Čepon

ŠPO

Uroš Kermavt

ŠPO

Andrej Kokalj

ŠPO

Meta Meglič

ŠPO

Tea Obrč

ŠPO

Govorilne ure

2. d 3. a

1. a

FIL, ŠPO

Mirjam Erce Vratuša

Sorazrednik

4. c

4. a 3. c 4. b

Laborantki: Mojca Lavrič BIO Tanja Suhadolc KEM

Svetovalna služba: Maja Turšič

Pripravnici: Maruša Brozovič Nina Opaka

Knjižničarja: Boštjan Roblek Mateja Beribak

Sistemska inženirja: Metod Trajbarič Branko Vidovič

Spremljevalec gibalno ovirane osebe: Andrej Černe

9


Predmetnik Brez grščine (a, c, č, d in e oddelek)

1.

2.

3.

4.

Skupaj

Vera in kultura Slovenščina Matematika Angleščina Latinščina s klasično kulturo Nemščina/francoščina/španščina/ruščina Zgodovina Šport Umetnost (zgodovina) Informatika Geografija Biologija Kemija Fizika Psihologija Filozofija Skupaj Ure za izbirne predmete Umetnost (glasba) Obvezne izbirne vsebine

2 4 4 4 3 3 2 3 2 2 2 2 33 1 90

2 4 4 3 3 2 2 3 1 2 2 2 3 33 90

1 4 4 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 (2)* 33 90

1 4 4 4 2 2 2 3 (2)* 2 24 7 30

210 560 560 490 385 315 280 420 35 70 210 210 210 210 70 70

Z grščino (b oddelek)

1.

2.

3.

4.

Skupaj

Vera in kultura Slovenščina Matematika Angleščina Latinščina s klasično kulturo Grščina Nemščina/francoščina Zgodovina Šport Umetnost (zgodovina) Informatika Geografija Biologija Kemija Fizika Psihologija Filozofija Skupaj Ure za izbirne predmete Umetnost (glasba) Obvezne izbirne vsebine

2 4 4 4 3 2 3 2 3 2 2 2 33 1 90

2 4 4 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 33 90

1 4 4 3 3 3 2 2 3 (2)* 2 (2)* 2 2 (2)* 33 90

1 4 4 4 2 3 2 2 2 (2)* 2 24 7 30

210 560 560 490 385 350 315 280 420 35 70 210 210 140 140 70 70

* možnost izbire predmeta

10

4.

Skupaj

+1

595

+3 +4 +3

490 455 385

+4 +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4

175 210 350 350 350 350 210 210

35

35

35 4.

Skupaj

+1

595

+3 +4 +4 +3

490 490 455 385

+4 +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4

175 210 350 350 280 280 210 210

35


Predmetnik Predmet

Učitelj

Število ur

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Če človek z zaupanjem sledi svojim sanjam in se trudi živeti tako, kot si je zamislil, bo doživel uspeh, ki si ga ni mogel prej niti predstavljati. Henry David Thoreau

11


Urnik Ura

PON

TOR

SRE

ČET

PET

PON

TOR

SRE

ČET

PET

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Ura 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

12


Urnik Ura

PON

TOR

SRE

ČET

PET

PON

TOR

SRE

ČET

PET

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Ura 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

13


Osebna redovalnica

Predmet

1. semester

2. semester

Načrtovana zaključena ocena

“Success is getting what you want, happiness is wanting what you get” W.P. Kinsella

14

Zaključena ocena


Preglednica odsotnosti Ure Datum

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Skupaj

Razlog

Opombe

15


Preglednica odsotnosti Ure Datum

16

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Skupaj

Razlog

Opombe


Šolski koledar

LEGENDA

PPDejavnosti zavoda RRDejavnosti gimnazije SSDejavnosti dijaškega doma UUDejavnosti glasbene šole

17


September 2013 NEDELJA

1

PONEDELJEK

2

TOREK

3

SREDA

4

ČETRTEK

5

PETEK

6

SOBOTA

7

NEDELJA

8

PONEDELJEK

9

TOREK

10

SREDA

11

ČETRTEK

12

PETEK

13

SOBOTA

14

NEDELJA

15

PONEDELJEK

16

TOREK

17

SREDA

18

ČETRTEK

19

PETEK

20

SOBOTA

21

NEDELJA

22

PONEDELJEK

23

TOREK

24

SREDA

25

ČETRTEK

26

PETEK

27

SOBOTA

28

NEDELJA

29

PONEDELJEK

30

18


Oktober 2013 TOREK

1

SREDA

2

ČETRTEK

3

PETEK

4

SOBOTA

5

NEDELJA

6

PONEDELJEK

7

TOREK

8

SREDA

9

ČETRTEK

10

PETEK

11

SOBOTA

12

NEDELJA

13

PONEDELJEK

14

TOREK

15

SREDA

16

ČETRTEK

17

PETEK

18

SOBOTA

19

NEDELJA

20

PONEDELJEK

21

TOREK

22

SREDA

23

ČETRTEK

24

PETEK

25

SOBOTA

26

NEDELJA

27

PONEDELJEK

28

TOREK

29

SREDA

30

ČETRTEK

31 19


November 2013 PETEK

1

SOBOTA

2

NEDELJA

3

PONEDELJEK

4

TOREK

5

SREDA

6

ČETRTEK

7

PETEK

8

SOBOTA

9

NEDELJA

10

PONEDELJEK

11

TOREK

12

SREDA

13

ČETRTEK

14

PETEK

15

SOBOTA

16

NEDELJA

17

PONEDELJEK

18

TOREK

19

SREDA

20

ČETRTEK

21

PETEK

22

SOBOTA

23

NEDELJA

24

PONEDELJEK

25

TOREK

26

SREDA

27

ČETRTEK

28

PETEK

29

SOBOTA

30

20


December 2013 NEDELJA

1

PONEDELJEK

2

TOREK

3

SREDA

4

ČETRTEK

5

PETEK

6

SOBOTA

7

NEDELJA

8

PONEDELJEK

9

TOREK

10

SREDA

11

ČETRTEK

12

PETEK

13

SOBOTA

14

NEDELJA

15

PONEDELJEK

16

TOREK

17

SREDA

18

ČETRTEK

19

PETEK

20

SOBOTA

21

NEDELJA

22

PONEDELJEK

23

TOREK

24

SREDA

25

ČETRTEK

26

PETEK

27

SOBOTA

28

NEDELJA

29

PONEDELJEK

30

TOREK

31 21


Januar 2014 SREDA

1

ČETRTEK

2

PETEK

3

SOBOTA

4

NEDELJA

5

PONEDELJEK

6

TOREK

7

SREDA

8

ČETRTEK

9

PETEK

10

SOBOTA

11

NEDELJA

12

PONEDELJEK

13

TOREK

14

SREDA

15

ČETRTEK

16

PETEK

17

SOBOTA

18

NEDELJA

19

PONEDELJEK

20

TOREK

21

SREDA

22

ČETRTEK

23

PETEK

24

SOBOTA

25

NEDELJA

26

PONEDELJEK

27

TOREK

28

SREDA

29

ČETRTEK

30

PETEK

31

22


Februar 2014 SOBOTA

1

NEDELJA

2

PONEDELJEK

3

TOREK

4

SREDA

5

ČETRTEK

6

PETEK

7

SOBOTA

8

NEDELJA

9

PONEDELJEK

10

TOREK

11

SREDA

12

ČETRTEK

13

PETEK

14

SOBOTA

15

NEDELJA

16

PONEDELJEK

17

TOREK

18

SREDA

19

ČETRTEK

20

PETEK

21

SOBOTA

22

NEDELJA

23

PONEDELJEK

24

TOREK

25

SREDA

26

ČETRTEK

27

PETEK

28

23


Marec 2014 SOBOTA

1

NEDELJA

2

PONEDELJEK

3

TOREK

4

SREDA

5

ČETRTEK

6

PETEK

7

SOBOTA

8

NEDELJA

9

PONEDELJEK

10

TOREK

11

SREDA

12

ČETRTEK

13

PETEK

14

SOBOTA

15

NEDELJA

16

PONEDELJEK

17

TOREK

18

SREDA

19

ČETRTEK

20

PETEK

21

SOBOTA

22

NEDELJA

23

PONEDELJEK

24

TOREK

25

SREDA

26

ČETRTEK

27

PETEK

28

SOBOTA

29

NEDELJA

30

PONEDELJEK

31

24


April 2014 TOREK

1

SREDA

2

ČETRTEK

3

PETEK

4

SOBOTA

5

NEDELJA

6

PONEDELJEK

7

TOREK

8

SREDA

9

ČETRTEK

10

PETEK

11

SOBOTA

12

NEDELJA

13

PONEDELJEK

14

TOREK

15

SREDA

16

ČETRTEK

17

PETEK

18

SOBOTA

19

NEDELJA

20

PONEDELJEK

21

TOREK

22

SREDA

23

ČETRTEK

24

PETEK

25

SOBOTA

26

NEDELJA

27

PONEDELJEK

28

TOREK

29

SREDA

30

25


Maj 2014 ČETRTEK

1

PETEK

2

SOBOTA

3

NEDELJA

4

PONEDELJEK

5

TOREK

6

SREDA

7

ČETRTEK

8

PETEK

9

SOBOTA

10

NEDELJA

11

PONEDELJEK

12

TOREK

13

SREDA

14

ČETRTEK

15

PETEK

16

SOBOTA

17

NEDELJA

18

PONEDELJEK

19

TOREK

20

SREDA

21

ČETRTEK

22

PETEK

23

SOBOTA

24

NEDELJA

25

PONEDELJEK

26

TOREK

27

SREDA

28

ČETRTEK

29

PETEK

30

SOBOTA

31

26


Junij 2014 NEDELJA

1

PONEDELJEK

2

TOREK

3

SREDA

4

ČETRTEK

5

PETEK

6

SOBOTA

7

NEDELJA

8

PONEDELJEK

9

TOREK

10

SREDA

11

ČETRTEK

12

PETEK

13

SOBOTA

14

NEDELJA

15

PONEDELJEK

16

TOREK

17

SREDA

18

ČETRTEK

19

PETEK

20

SOBOTA

21

NEDELJA

22

PONEDELJEK

23

TOREK

24

SREDA

25

ČETRTEK

26

PETEK

27

SOBOTA

28

NEDELJA

29

PONEDELJEK

30

27


Julij 2014 TOREK

1

SREDA

2

ČETRTEK

3

PETEK

4

SOBOTA

5

NEDELJA

6

PONEDELJEK

7

TOREK

8

SREDA

9

ČETRTEK

10

PETEK

11

SOBOTA

12

NEDELJA

13

PONEDELJEK

14

TOREK

15

SREDA

16

ČETRTEK

17

PETEK

18

SOBOTA

19

NEDELJA

20

PONEDELJEK

21

TOREK

22

SREDA

23

ČETRTEK

24

PETEK

25

SOBOTA

26

NEDELJA

27

PONEDELJEK

28

TOREK

29

SREDA

30

ČETRTEK

31

28


Avgust 2014 PETEK

1

SOBOTA

2

NEDELJA

3

PONEDELJEK

4

TOREK

5

SREDA

6

ČETRTEK

7

PETEK

8

SOBOTA

9

NEDELJA

10

PONEDELJEK

11

TOREK

12

SREDA

13

ČETRTEK

14

PETEK

15

SOBOTA

16

NEDELJA

17

PONEDELJEK

18

TOREK

19

SREDA

20

ČETRTEK

21

PETEK

22

SOBOTA

23

NEDELJA

24

PONEDELJEK

25

TOREK

26

SREDA

27

ČETRTEK

28

PETEK

29

SOBOTA

30

NEDELJA

31 29


Veliki srpan/Kimavec

Avgust/September 26

PONEDELJEK

RRMatura – pisni in ustni izpiti

Tarzicij 1 2 3 4 5 6

SSVikend novincev

Vikend 1. in 8. vzgojne skupine

27

TOREK

RRMatura – pisni in ustni izpiti

7 8

Monika 1 2 3 4 5 6 7 8

28

SREDA

RRMatura – pisni in ustni izpiti

Avguštin 1 2 3 4 5 6 7 8

30

ODGOVORNOST DO HRANE


avg 13 P 5 12 T 6 13 S 7 14 1 8 15 Č 2 9 16 P 3 10 17 S N 4 11 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

AVGUST

29

sep 13 P T S Č P S N 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

okt 13 P 1 T S 2 Č 3 P 4 S 5 N 6

23 30 24 25 26 27 28 29

SEPTEMBER

ČETRTEK

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

2013

OKTOBER

52. teden

mučeništvo Janeza Krstnika Feliks

RRPedagoška konferenca ob 8.00 Matura – pisni in ustni izpiti

1 2 3 4 5 6 7 8

30

PETEK

Feliks

RRMatura – pisni in ustni izpiti

1 2 3 4 5 6 7

SSVikend 6. vzgojne skupine

31

SOBOTA

Rajmund

RRMatura – pisni in ustni izpiti SSVikend 6. vzgojne skupine

8

1

NEDELJA

Egidij

SSSprejem in naselitev dijakov v JDD

Vikend 6. vzgojne skupine Roditeljski sestanek za 2., 3. in 4. letnik

31


ODGOVORNOST DO HRANE

Kimavec

September 2

PONEDELJEK

ob začetku šolskega leta RRMaša ob 8.00

Albert iz Pontide 1

Slovesnost ob začetku šolskega 2 leta 3 4 5 6 7 8

3

TOREK

Gregor

za dijake 1. letnika RRSprejem (10.10-11.30), 35 minutni urnik

1

Fotografiranje razredov

2 3 4 5 6 7 8

4

SREDA

RRFotografiranje razredov

Sestanek razrednikov (10.3511.05)

Rozalija 1 2 3 4 5 6 7 8

32


avg 13 P 5 12 T 6 13 S 7 14 1 8 15 Č 2 9 16 P 3 10 17 S N 4 11 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

AVGUST

5

sep 13 P T S Č P S N 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

okt 13 P 1 T S 2 Č 3 P 4 S 5 N 6

23 30 24 25 26 27 28 29

SEPTEMBER

ČETRTEK

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

2013

OKTOBER

1. teden

Mati Terezija

in izmenjava z RREkskurzija Moskvo (rusisti 4. a)

1 2 3 4 5 6 7 8

6

PETEK

Zaharija

v Moskvo (rusisti RREkskurzija 4. a)

1 2 3 4 5 6 7

SSVikend 4. vzgojne skupine

7

SOBOTA

Regina

8

8

NEDELJA

rojstvo Device Marije – mali šmaren

RREkskurzija – 3. letnik

RREkskurzija – 3. letnik

SSVikend 4. vzgojne skupine

SSVikend 4. vzgojne skupine

Ekskurzija v Moskvo (rusisti 4. a)

Ekskurzija v Moskvo (rusisti 4. a)

33


ODGOVORNOST DO HRANE

Kimavec

September 9

PONEDELJEK

RREkskurzija – 3. letnik

Ekskurzija v Moskvo (rusisti 4. a) Sestanek razrednikov 1. in 2. letnika in vzgojiteljev ob 14.30

Peter Klaver 1 2 3 4 5 6 7 8

10

TOREK

RREkskurzija – 3. letnik

Ekskurzija v Moskvo (rusisti 4. a)

Nikolaj 1 2 3 4 5 6 7

UUMaša za GŠ ob 19.00

11

SREDA

RREkskurzija – 3. letnik

Sestanek učiteljev (10.35-11.05)

8

Gabrijel 1 2 3 4 5 6 7

SSMaša JDD ob 21.00 34

8


avg 13 P 5 12 T 6 13 S 7 14 1 8 15 Č 2 9 16 P 3 10 17 S N 4 11 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

AVGUST

12

sep 13 P T S Č P S N 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

SEPTEMBER

ČETRTEK

okt 13 P 1 T S 2 Č 3 P 4 S 5 N 6

23 30 24 25 26 27 28 29

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

2013

OKTOBER

2. teden

Marijino ime

RREkskurzija – 3. letnik

1 2 3 4 5 6 7 8

13

PETEK

Janez

RREkskurzija – 3. letnik

1 2 3 4 5 6 7

SSVikend 7. vzgojne skupine

14

SOBOTA

8

povišanje sv. Križa

RREkskurzija – 3. letnik SSVikend 7. vzgojne skupine

15

NEDELJA

Žalostna Mati Božja

RREkskurzija – 3. letnik SSVikend 7. vzgojne skupine

35


ODGOVORNOST DO HRANE

Kimavec

September 16

PONEDELJEK

vrnitev Primorske k matični domovini v kapeli Žalostne Matere RRMaša Božje ob 7.00

Kornelij in Ciprijan 1 2 3 4 5 6 7 8

17

TOREK

Robert Bellarmino

za oddajo kandidatur za RRRok predsednika dijaške skupnosti

1

Sestanek razrednikov 3. in 4. letnika in vzgojiteljev ob 14.30

2 3 4 5 6 7 8

18

SREDA

Irena

prostovoljstva RRPredstavitev med RU

1

Pedagoška konferenca

2 3 4 5 6 7

SSPiknik za dijake JDD ob 18.30 36

8


avg 13 P 5 12 T 6 13 S 7 14 1 8 15 Č 2 9 16 P 3 10 17 S N 4 11 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

AVGUST

19

sep 13 P T S Č P S N 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

okt 13 P 1 T S 2 Č 3 P 4 S 5 N 6

23 30 24 25 26 27 28 29

SEPTEMBER

ČETRTEK

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

2013

OKTOBER

3. teden

Emilija

volilne kampanje za RRZačetek predsednika dijaške skupnosti Retorika za 4. letnik (4-7. ura)

1 2 3 4 5 6

novincev in ples ob SSSprejem 20.00

20

PETEK

7 8

Andrej

RRRetorika za 4. letnik (1.-3. ura)

Roditeljski sestanek (za 3. in 4. letnik ob 16.00 v razredih, ob 17.00 v dvorani; za 1. in 2. letnik obratno) Svet staršev ob 18.00 Koncert zabavne glasbe alumnov ŠKG ob 19.00

1 2 3 4 5 6

ure za starše v JDD SSGovorilne (14.00–9.00) Svet staršev JDD ob 15.00

21

SOBOTA

Matej

7 8

22

NEDELJA

Mavricij

Stična mladih

37


ODGOVORNOST DO HRANE

Kimavec

September 23

PONEDELJEK

Pij iz Pietrelcine 1 2 3 4 5 6 7 8

24

TOREK

bl. Anton Martin Slomšek

v cerkvi sv. Stanislava PPMaša ob 7.00

1

kandidatov za RRSoočenje predsednika Dijaške skupnosti

2

ob 14.45 Zaključek volilne kampanje za predsednika dijaške skupnosti

3 4 5 6 7 8

25

SREDA

RRVolilni molk

Sestanek učiteljev (10.35-11.05)

Sergij 1 2 3 4 5 6 7 8

38


avg 13 P 5 12 T 6 13 S 7 14 1 8 15 Č 2 9 16 P 3 10 17 S N 4 11 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

AVGUST

26

sep 13 P T S Č P S N 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

okt 13 P 1 T S 2 Č 3 P 4 S 5 N 6

23 30 24 25 26 27 28 29

SEPTEMBER

ČETRTEK

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

2013

OKTOBER

4. teden

Kozma in Damijan

Evropski dan jezikov

1

predsednika dijaške RRVolitve skupnosti

2

Šola za animatorje I (popoldne) 3 Seminar za učitelje in vzgojitelje v Celju (popoldne) 4 5 6 7 8

27

PETEK

Vincencij Pavelski

prosto (kompenzacija za RRPouka 25. 1. 2014)

1

2 Šola za animatorje I Seminar za učitelje in vzgojitelje 3 v Celju 4 5 6 7 8

28

SOBOTA

Venčeslav

29

NEDELJA

Mihael, Gabrijel in Rafael

RRŠola za animatorje I

Seminar za učitelje in vzgojitelje v Celju Dan pedagoških delavcev v katoliških vzgojnoizobraževalnih ustanovah (srečanje na Ponikvi)

39


Kimavec/Vinotok

September/Oktober 30

PONEDELJEK

testov pri izbirnih maturRRTeden itetnih predmetih (4. letnik)

Hieronim 1 2 3 4 5 6 7 8

1

TOREK

RRJesenski športni dan

Terezija Deteta Jezusa 1 2 3 4 5 6 7 8

2

SREDA

RRRazpis projektnih nalog

Sestanek razrednikov (10.3511.05)

angeli varuhi 1 2 3 4 5 6 7 8

40

ODGOVORNOST DO HRANE/ZA UČENJE


sep 13 P T S Č P S N 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

SEPTEMBER

3

okt 13 P 1 T S 2 Č 3 P 4 S 5 N 6

23 30 24 25 26 27 28 29

7 8 9 10 11 12 13

OKTOBER

ČETRTEK

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

P T S Č P S N

4 5 6 7 1 8 2 9 3 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

2013

NOVEMBER

5. teden

Frančišek Borgia 1 2 3 4 5 6 7 8

4

PETEK

Frančišek Asiški

RRDuhovna obnova (1. a)

Duhovna obnova (2. č)

1 2 3 4 5 6 7 8

5

SOBOTA

Marija Favstina Kowalska

sobota po petkovem urniku (nadomeščanje PPDelovna za 23. 12. 2013) Duhovna obnova (1. a) Duhovna obnova (2. č)

6

NEDELJA

Bruno

RRDuhovna obnova (1. a)

Duhovna obnova (2. č)

41


ODGOVORNOST ZA UČENJE

Vinotok

Oktober 7

PONEDELJEK

v Sloveniji (dekliški RRIzmenjava pevski zbor iz Hannovra)

Rožnovenska Mati Božja 1 2 3 4 5 6 7 8

8

TOREK

za učenje za 1. letnik (od RRUčenje 4. do 7. ure) Izmenjava v Sloveniji (dekliški pevski zbor iz Hannovra)

Benedikt 1 2 3 4 5 6 7 8

9

SREDA

Abraham in Sara

za učenje za 1. letnik (od RRUčenje 4. do 6. ure)

1

Izmenjava v Sloveniji (dekliški pevski zbor iz Hannovra) Sestanek učiteljev (10.35-11.05)

2 3 4 5 6 7 8

42


sep 13 P T S Č P S N 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

SEPTEMBER

10

okt 13 P 1 T S 2 Č 3 P 4 S 5 N 6

23 30 24 25 26 27 28 29

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

OKTOBER

ČETRTEK

P T S Č P S N

4 5 6 7 1 8 2 9 3 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

2013

NOVEMBER

6. teden

Florencij

RRDuhovna obnova (1. b)

Izmenjava v Sloveniji (dekliški pevski zbor iz Hannovra)

1 2 3 4 5 6 7

UUKoncert učencev GŠ ob 19.00

11

PETEK

8

Filip

RRDuhovna obnova (1. b)

Izmenjava v Sloveniji (dekliški pevski zbor iz Hannovra)

1 2 3 4 5 6 7 8

12

SOBOTA

Maksimiljan Celjski

RRDuhovna obnova (1. b)

13

NEDELJA

Gerald

RRIzmenjava z Rennesem (FRA) v Sloveniji

43


ODGOVORNOST ZA UČENJE

Vinotok

Oktober 14

PONEDELJEK

RREkskurzija za maturante GEO

Izmenjava z Rennesem (FRA) v Sloveniji

Kalist 1 2 3 4 5 6 7 8

15

TOREK

za maturante LAK RREkskurzija in GRŠ

Terezija Avilska 1 2 3 4 5 6

večer flavtistov ob UUBaročni 19.30

16

SREDA

krvodajalstva RRPredstavitev za dijake 3. in 4. letnika med glavnim odmorom Pedagoška konferenca

7 8

Marjeta 1 2 3 4 5 6 7 8

44


sep 13 P T S Č P S N 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

SEPTEMBER

17

okt 13 P 1 T S 2 Č 3 P 4 S 5 N 6

23 30 24 25 26 27 28 29

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

OKTOBER

ČETRTEK

P T S Č P S N

4 5 6 7 1 8 2 9 3 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

2013

NOVEMBER

7. teden

Ignacij Antiohijski

rok za prijavo projektnih RRZadnji nalog Uvodni seminar in duhovna obnova za prostovoljce (po pouku)

1 2 3 4 5 6 7 8

18

PETEK

Luka

seminar in duhovna RRUvodni obnova za prostovoljce Biološko kemijska izmenjava v Belgiji (po pouku)

1 2 3 4 5 6 7 8

19

SOBOTA

Pavel od Križa

RRUvodni seminar in duhovna obnova za prostovoljce

20

NEDELJA

Irena

RRBiološko kemijska izmenjava v Belgiji

Biološko kemijska izmenjava v Belgiji

45


ODGOVORNOST ZA UČENJE

Vinotok

Oktober 21

PONEDELJEK

kemijska izmenjava RRBiološko v Belgiji

Uršula 1 2 3 4 5 6 7 8

22

TOREK

kemijska izmenjava RRBiološko v Belgiji

Marija Saloma 1 2 3 4 5 6 7

UUKoncert Marcosa Finka ob 19.00

23

SREDA

RRSkupni test – ANG (vsi letniki)

Biološko kemijska izmenjava v Belgiji Sestanek učiteljev (10.35-11.05)

8

Janez Kapistran 1 2 3 4 5 6 7 8

46


sep 13 P T S Č P S N 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

SEPTEMBER

24

okt 13 P 1 T S 2 Č 3 P 4 S 5 N 6

23 30 24 25 26 27 28 29

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

OKTOBER

ČETRTEK

28 29 30 31

P T S Č P S N

4 5 6 7 1 8 2 9 3 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

2013

NOVEMBER

8. teden

obletnica posvetitve cerkve sv. Stanislava

v cerkvi sv. Stanislava PPMaša ob 7.00

1

RRDuhovna obnova (2. d)

2

Biološko kemijska izmenjava v Belgiji

3 4 5 6 7

UUKoncert učencev GŠ ob 19.00

25

PETEK

8

Darinka

RRDuhovna obnova (2. d)

Biološko kemijska izmenjava v Belgiji

1 2 3 4 5 6 7 8

26

SOBOTA

Lucijan

27

NEDELJA

Sabina

RRDuhovna obnova (2. d)

Ljubljanski maraton – srednješolski tek ob 16.00

47


Vinotok/Listopad

Oktober/November 28

PONEDELJEK

Simon in Juda Tadej

jesenske počitnice

1

znanja za osmo in RRDelavnice devetošolce

2 3 4 5 6 7 8

29

TOREK

Kajetan

jesenske počitnice

1

znanja za osmo in RRDelavnice devetošolce

2 3 4 5 6 7 8

30

SREDA

Marcel

jesenske počitnice

1

znanja za osmo in RRDelavnice devetošolce

2 3 4 5 6 7 8

48

ODGOVORNOST ZA UČENJE/ZA SKUPNOST


okt 13 P 1 T S 2 Č 3 P 4 S 5 N 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

OKTOBER

31

P T S Č P S N

4 5 6 7 1 8 2 9 3 10

NOVEMBER

ČETRTEK

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

P T S Č P S N

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 30 24 31 25 26 27 28 29

2013

DECEMBER

9. teden

Bolfenk 1

dan reformacije

2 3 4 5 6 7 8

1

PETEK

vsi sveti

dan spomina na mrtve

1 2 3 4 5 6 7 8

2

SOBOTA

spomin vseh vernih rajnih

3

NEDELJA

Viktorin Ptujski

49


ODGOVORNOST ZA SKUPNOST

Listopad

November 4

PONEDELJEK

testov pri izbirnih maturRRTeden itetnih predmetih (4. letnik) Mednarodni športni turnir v Utrechtu (NIZ)

Karel Boromejski 1 2 3 4 5 6 7 8

5

TOREK

za pokojne dijake, zaposPPMaša lene in dobrotnike v cerkvi sv. Stanislava ob 7.00

RR

Mednarodni športni turnir v Utrechtu (NIZ)

Zaharija in Elizabeta 1 2 3 4 5 6 7 8

6

SREDA

Lenart

test – KEM (1., 2. in 3. RRSkupni letnik)

1

Mednarodni športni turnir v Utrechtu (NIZ) Sestanek razrednikov (10.3511.05)

2 3 4 5 6 7 8

50


okt 13 P 1 T S 2 Č 3 P 4 S 5 N 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

OKTOBER

7

P T S Č P S N

4 5 6 7 1 8 2 9 3 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

NOVEMBER

ČETRTEK

P T S Č P S N

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 30 24 31 25 26 27 28 29

2013

DECEMBER

10. teden

Ernest

RRDuhovna obnova (1. c)

Mednarodni športni turnir v Utrechtu (NIZ)

1 2 3 4 5 6 7

UUGeneralka učencev GŠ ob 19.00

8

PETEK

8

Bogomir

RRDuhovna obnova (1. c)

Mednarodni športni turnir v Utrechtu (NIZ)

1 2 3 4 5 6 7 8

9

SOBOTA

Teodor

10

NEDELJA

Leon

RRDuhovna obnova (1. c)

51


ODGOVORNOST ZA SKUPNOST

Listopad

November 11

PONEDELJEK

Martin 1 2 3 4 5 6

koncert GŠ ob UUSlavnostni prazniku sv. Stanislava ob 19.00

12

TOREK

čaščenje pred RRCelonočno praznikom sv. Stanislava Sestanek učiteljev (10.35-10.55)

7 8

Emilijan 1 2 3 4 5 6 7 8

13

SREDA

Stanislav Kostka

praznika sv. RRPraznovanje Stanislava

1

v matičnih učilnicah ob RRRU 15.00

2 3

Maša v šentviški cerkvi ob 16.00 Akademija ob 18.00 4 5 6 7 8

52

SIVA CONA – Dan brez testov in nenapovedanega ustnega ocenjevanja


okt 13 P 1 T S 2 Č 3 P 4 S 5 N 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

OKTOBER

14

P T S Č P S N

4 5 6 7 1 8 2 9 3 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

NOVEMBER

ČETRTEK

P T S Č P S N

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 30 24 31 25 26 27 28 29

2013

DECEMBER

11. teden

Nikolaj 1 2 3 4 5 6 7

UUKoncert učencev GŠ ob 19.00

15

PETEK

8

Albert Veliki

za oddajo predprijave na RRRok maturo na ŠKG

1

Šola za animatorje II (popoldne) 2 3 4 5 6 7 8

16

SOBOTA

Marjeta Škotska

RRŠola za animatorje II PPMartinovanje za zaposlene

17

NEDELJA

Elizabeta Ogrska

RRŠola za animatorje II SSRoditeljski sestanek v JDD za vse letnike

53


ODGOVORNOST ZA SKUPNOST

Listopad

November 18

PONEDELJEK

Roman 1 2 3 4 5 6 7 8

19

TOREK

Matilda 1 2 3 4 5 6 7

UUKlavirski večer ob 19.00

20

SREDA

test – MAT (3. in 4. RRSkupni letnik) Skupni test – LAK (1. in 2. letnik) Delavnice za prostovoljce med RU Pedagoška konferenca

8

Edmund 1 2 3 4 5 6

SSMaša JDD ob 18.00

Slavnostna večerja ob 19.00

54

7 8


okt 13 P 1 T S 2 Č 3 P 4 S 5 N 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

OKTOBER

21

P T S Č P S N

4 5 6 7 1 8 2 9 3 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

NOVEMBER

ČETRTEK

25 26 27 28 29 30

P T S Č P S N

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 30 24 31 25 26 27 28 29

2013

DECEMBER

12. teden

darovanje Device Marije

RRDuhovna obnova (1. č)

Duhovna obnova (4. b)

1 2 3 4 5 6 7 8

22

PETEK

Cecilija

RRDuhovna obnova (1. č)

Duhovna obnova (4. b)

1 2 3 4 5 6 7 8

23

SOBOTA

Klemen I.

24

NEDELJA

nedelja Kristusa Kralja

dan Rudolfa Maistra

RRDuhovna obnova (1. č)

Duhovna obnova (4. b)

55


Listopad/Gruden

November/December 25

PONEDELJEK

Katarina Aleksandrijska 1 2 3 4 5 6 7 8

26

TOREK

Leonard 1 2 3 4 5 6

godalnega kvarteta UUKoncert Gallus ob 19.30

27

SREDA

test – MAT (1. in 2. RRSkupni letnik) Skupni test – LAK (3. in 4. letnik) Sestanek učiteljev (10.35-11.05)

7 8

Sabina 1 2 3 4 5 6 7 8

56

ODGOVORNOST ZA SKUPNOST/ZA UBOGE


P T S Č P S N

4 5 6 7 1 8 2 9 3 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

NOVEMBER

28

P T S Č P S N

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 30 24 31 25 26 27 28 29

DECEMBER

ČETRTEK

P T S Č P S N

6 13 20 7 14 21 1 8 15 22 2 9 16 23 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26

27 28 29 30 31

2013

JANUAR

13. teden

Katarina Labouré

RRDuhovna obnova (1. d)

1 2 3 4 5 6 7 8

29

PETEK

Saturnin

na Dunaj (2. b + RREkskurzija maturanti UZG) Duhovna obnova (1. d) Govorilne ure za starše (15.00–17.30)

PPAdventni sejem

1 2 3 4 5 6

ure za starše v JDD SSGovorilne (14.00–19.00)

30

SOBOTA

7 8

Andrej

RREkskurzija na Dunaj (2. b + maturanti UZG) Duhovna obnova (1. d)

1

NEDELJA

1. adventna nedelja

RREkskurzija na Dunaj (2. b + maturanti UZG)

57


ODGOVORNOST ZA UBOGE

Gruden

December 2

PONEDELJEK

adventno bogoslužje RRRazredno prvo šolsko uro

Vivijana (Živka) 1 2 3 4 5 6 7 8

3

TOREK

Frančišek Ksaver 1 2 3 4 5 6 7 8

4

SREDA

RRSkupni test – FIL, PSI, INF, UME Sestanek razrednikov (10.3511.05)

Barbara 1 2 3 4 5 6 7 8

58


P T S Č P S N

4 5 6 7 1 8 2 9 3 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

NOVEMBER

5

P T S Č P S N

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

DECEMBER

ČETRTEK

23 30 24 31 25 26 27 28 29

P T S Č P S N

6 13 20 7 14 21 1 8 15 22 2 9 16 23 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26

27 28 29 30 31

2013

JANUAR

14. teden

Saba

RRDuhovna obnova (4. c)

1 2 3 4 5 6

SSMiklavževanje v JDD UUMiklavžev večer ob 19.00

6

PETEK

7 8

Miklavž

in Miklavžev RRMiklavževanje koncert (3. in 4. ura)

1

Duhovna obnova (4. c)

2 3 4 5 6 7 8

7

SOBOTA

Ambrož

8

NEDELJA

brezmadežno spočetje Device Marije

RRDuhovna obnova (4. c)

SIVA CONA – Dan brez testov in nenapovedanega ustnega ocenjevanja

59


ODGOVORNOST ZA UBOGE

Gruden

December 9

PONEDELJEK

testov pri izbirnih maturRRTeden itetnih predmetih (4. letnik)

Valerija 1 2 3 4 5 6 7 8

10

TOREK

Loretska Mati Božja 1 2 3 4 5 6 7

UUKlavirski koncert ob 19.00

11

SREDA

test – GEO (1., 2. in 3. RRSkupni letnik) Sestanek učiteljev (10.35-11.05)

8

Damaz 1 2 3 4 5 6 7

UUKoncert violinistov ob 19.00 60

8


P T S Č P S N

4 5 6 7 1 8 2 9 3 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

NOVEMBER

12

P T S Č P S N

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 30 24 31 25 26 27 28 29

DECEMBER

ČETRTEK

P T S Č P S N

6 13 20 7 14 21 1 8 15 22 2 9 16 23 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26

27 28 29 30 31

2013

JANUAR

15. teden

Amalija

srečanje z gimnazijo RRŠportno Kranj

1

Duhovna obnova (4. d)

2 3 4 5 6 7

UUVečer kitare ob 19.00

13

PETEK

8

Lucija

na Dunaj (2. a + RREkskurzija maturanti UZG) Duhovna obnova (4. d) obnova za zaposlene PPDuhovna (15.00-16.30)

1 2 3 4 5 6 7 8

14

SOBOTA

Janez od Križa

RREkskurzija na Dunaj (2. a + maturanti UZG) Duhovna obnova (4. d)

15

NEDELJA

3. adventna nedelja

RREkskurzija na Dunaj (2. a + maturanti UZG)

61


ODGOVORNOST ZA UBOGE

Gruden

December 16

PONEDELJEK

Albina 1 2 3 4 5 6 7 8

17

TOREK

RRNovoletni nogometni turnir

Lazar 1 2 3 4 5

usmiljenja in spovedoSSVečer vanje

UUGodalni večer ob 19.00

18

SREDA

RRPedagoška konferenca

6 7 8

Gacijan 1 2 3 4 5 6 7 8

62

SIVA CONA – Dan brez testov


P T S Č P S N

4 5 6 7 1 8 2 9 3 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

NOVEMBER

19

P T S Č P S N

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 30 24 31 25 26 27 28 29

DECEMBER

ČETRTEK

P T S Č P S N

6 13 20 7 14 21 1 8 15 22 2 9 16 23 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26

27 28 29 30 31

2013

JANUAR

16. teden

Urban

RRPriprava jaslic (od 4. do 7. ure)

1 2 3 4 5 6 7 8

20

PETEK

Dominik

in ocenjevanje jaslic RRPriprava (7.44-11.30) Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti Razglasitev rezultatov jaslic in voščilo ravnatelja (11.45-13.00)

1 2 3 4 5 6 7 8

21

SOBOTA

Peter Kanizij

22

NEDELJA

4. adventna nedelja

63


ODGOVORNOST ZA UBOGE

Gruden

December 23

PONEDELJEK

prosto (kompenzacija za RRPouka 5. 10. 2013)

Ivo 1 2 3 4 5 6 7 8

24

TOREK

prosto (kompenzacija RRPouka za podaljšan pouk ob pisnih sredah)

sveti večer – Adam in Eva 1 2 3 4 5 6 7 8

25 božič

SREDA

Gospodovo rojstvo 1 2 3 4 5 6 7 8

64


P T S Č P S N

4 5 6 7 1 8 2 9 3 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

NOVEMBER

26

P T S Č P S N

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 30 24 31 25 26 27 28 29

DECEMBER

ČETRTEK

P T S Č P S N

6 13 20 7 14 21 1 8 15 22 2 9 16 23 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26

27 28 29 30 31

2013

JANUAR

17. teden

Štefan

dan samostojnosti in enotnosti

1 2 3 4 5 6 7 8

27

PETEK

Janez 1

božične počitnice

2 3 4 5 6 7 8

28

SOBOTA

nedolžni otroci

29

NEDELJA

sveta družina

65


Gruden/Prosinec

December/Januar 30

PONEDELJEK

božične počitnice

Feliks 1 2 3 4 5 6 7 8

31

TOREK

božične počitnice

Silvester 1 2 3 4 5 6 7 8

1

SREDA

novo leto

Marija, sveta Božja mati 1 2 3 4 5 6 7 8

66

ODGOVORNOST ZA UBOGE/ZA EDINOST


P T S Č P S N

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 30 24 31 25 26 27 28 29

DECEMBER

2

P T S Č P S N

6 13 20 7 14 21 1 8 15 22 2 9 16 23 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26

JANUAR

ČETRTEK

27 28 29 30 31

P T S Č P S N

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28

2013/2014

FEBRUAR

18. teden

Bazilij 1 2 3 4 5 6 7 8

3

PETEK

presveto Jezusovo ime 1 2 3 4 5 6 7 8

4

SOBOTA

Angela

5

NEDELJA

2. nedelja po božiču

SSTretji sveti večer, blagoslov doma

67


ODGOVORNOST ZA EDINOST

Prosinec

Januar 6

PONEDELJEK

Gospodovo razglašenje –sveti trije kralji

v cerkvi sv. Stanislava PPMaša ob 7.00

1

RRIzboljševanje ocen

2 3 4 5 6 7 8

7

TOREK

RRIzboljševanje ocen

Rajmund 1 2 3 4 5 6 7 8

8

SREDA

RRIzboljševanje ocen

Sestanek učiteljev (10.35-11.05)

Severin 1 2 3 4 5 6 7 8

68


P T S Č P S N

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 30 24 31 25 26 27 28 29

DECEMBER

9

P T S Č P S N

6 13 20 7 14 21 1 8 15 22 2 9 16 23 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26

JANUAR

ČETRTEK

27 28 29 30 31

P T S Č P S N

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28

2014

FEBRUAR

19. teden

Hadrijan

RRDuhovna obnova (3. a)

Božično novoletni koncert ob 19.00

1 2 3 4 5 6 7 8

10

PETEK

Gregor

RREkskurzija na Dunaj (2. c) Duhovna obnova (3. a)

1 2 3 4 5 6 7 8

11

SOBOTA

Pavlin

RREkskurzija na Dunaj (2. c) Duhovna obnova (3. a)

12

NEDELJA

Jezusov krst

RREkskurzija na Dunaj (2. c)

69


ODGOVORNOST ZA EDINOST

Prosinec

Januar 13

PONEDELJEK

RRImaginarium (dnevi domišljije)

Hilarij 1 2 3 4 5 6 7 8

14

TOREK

preizkus – MAT RRPredmaturitetni (1. in 2. ura) Imaginarium (dnevi domišljije)

Feliks 1 2 3 4 5 6 7

UUKoncert učencev GŠ ob 19.00

15

SREDA

konferenca za 1. RROcenjevalna ocenjevalno obdobje Imaginarium (dnevi domišljije)

8

Pavel 1 2 3 4 5 6 7

SSMaša JDD ob 21.00 70

8


P T S Č P S N

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 30 24 31 25 26 27 28 29

DECEMBER

16

P T S Č P S N

6 13 20 7 14 21 1 8 15 22 2 9 16 23 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26

27 28 29 30 31

JANUAR

ČETRTEK

P T S Č P S N

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28

2014

FEBRUAR

20. teden

Marcel

RRDuhovna obnova (3. b)

Duhovna obnova (4. a) Imaginarium (dnevi domišljije)

1 2 3 4 5

dijakov katoliških SSSrečanje dijaških domov

UUPevski večer ob 19.00

17

PETEK

6 7 8

Anton Puščavnik

RRDuhovna obnova (3. b)

1

Duhovna obnova (4. a) 2 Govorilne ure (15.00-16.00, 18.00-19.00) in roditeljski sestanek (za 1. in 2. letnik ob 16.00 3 v razredih, ob 17.00 v dvorani; za 3. in 4. letnik obratno) 4 Svet staršev ob 18.00 5 6

ure v JDD (14.00SSGovorilne 20.00)

7

Svet staršev ob 15.00

8

18

SOBOTA

Marjeta

19

NEDELJA

2. nedelja med letom

RRDuhovna obnova (3. b) Duhovna obnova (4. a)

71


ODGOVORNOST ZA EDINOST

Prosinec

Januar 20

PONEDELJEK

testov pri izbirnih maturRRTeden itetnih predmetih (4. letnik)

Fabijan in Boštjan 1 2 3 4 5 6 7 8

21

TOREK

Neža 1 2 3 4 5 6 7

UUKoncert učencev GŠ ob 19.00

22

SREDA

RRAntični dnevi (1. letnik)

Sestanek razrednikov (10.3511.05) Sestanek razrednikov 3. in 4. letnika in vzgojiteljev ob 14.00

8

Vincencij 1 2 3 4 5 6 7 8

72


P T S Č P S N

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 30 24 31 25 26 27 28 29

DECEMBER

23

P T S Č P S N

6 13 20 7 14 21 1 8 15 22 2 9 16 23 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26

27 28 29 30 31

JANUAR

ČETRTEK

P T S Č P S N

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28

2014

FEBRUAR

21. teden

Henrik

RRAntični dnevi (1. letnik)

1 2 3 4 5 6 7

UUPedagoška konferenca GŠ

24

PETEK

8

Frančišek Saleški

RRAntični dnevi (1. letnik)

Ekskurzija na Dunaj (2. č) Smučarski tabor (po glavnem odmoru) Sejem Informativa

1 2 3 4 5 6 7 8

25

SOBOTA

spreobrnitev apostola Pavla

RREkskurzija na Dunaj (2. č) Smučarski tabor Sejem Informativa

26

NEDELJA

Timotej, Tit

RREkskurzija na Dunaj (2. č) Smučarski tabor

73


Prosinec/Svečan

Januar/Februar 27

PONEDELJEK

Angela Merici 1 2 3 4 5 6 7 8

28

TOREK

ocen in delni RRPopravljanje predmetni izpit (12 %)

Tomaž Akvinski 1 2 3 4 5 6 7 8

29

SREDA

ocen in delni RRPopravljanje predmetni izpit (12 %)

Valerij 1

Jazz koncert GŠ za dijake 2. in 3. 2 letnika (3. in 4. ura) 3 Državno prvenstvo v plezanju za srednješolce Sestanek učiteljev (10.35-11.05) 4 5 6 7 8

74

ODGOVORNOST ZA EDINOST/ZA ZDRAVJE


P T S Č P S N

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

JANUAR

30

P T S Č P S N

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

mar 14 P T S Č P 1 S N 2

24 25 26 27 28

FEBRUAR

ČETRTEK

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 31 25 26 27 28 29 30

2014

MAREC

22. teden

Martina

ocen in delni RRPopravljanje predmetni izpit (12 %) Državno prvenstvo v plezanju za srednješolce

1 2 3 4 5 6 7

UUKoncert učencev GŠ ob 19.00

31

PETEK

8

Janez Bosko

RREkskurzija na Dunaj (2. d)

1 2 3 4 5 6 7 8

1

SOBOTA

Brigita Irska

RRDan odprtih vrat (pouk po petkovem urniku) Ekskurzija na Dunaj (2. d)

2

NEDELJA

Jezusovo darovanje – svečnica

RREkskurzija na Dunaj (2. d)

75


ODGOVORNOST ZA ZDRAVJE

Svečan

Februar 3

PONEDELJEK

RRTeden poklicev

Sestanek razrednikov 1. in 2. letnika in vzgojiteljev ob 14.30

Blaž 1 2 3 4 5 6 7 8

4

TOREK

Gilbert 1 2 3 4 5 6 7

UURevija katoliških GŠ ob 18.00

5

SREDA

vmesnega poročila za RROddaja projektno nalogo Okrogla miza alumnov o poklicih Sestanek učiteljev (10.35-11.05)

8

Agata 1 2 3 4 5 6 7 8

76


P T S Č P S N

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

JANUAR

6

P T S Č P S N

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

mar 14 P T S Č P 1 S N 2

24 25 26 27 28

FEBRUAR

ČETRTEK

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 31 25 26 27 28 29 30

2014

MAREC

23. teden

Pavel Miki in drugi japonski mučenci

RRZimski športni dan

1 2 3 4 5 6 7 8

7

PETEK

Egidij 1 2 3 4 5 6

ob kulturnem prazniku UUKoncert ob 12.30

8

SOBOTA

7 8

Hieronim Emiliani

9

NEDELJA

Apolonija

slovenski kulturni praznik

77


ODGOVORNOST ZA ZDRAVJE

Svečan

Februar 10

PONEDELJEK

Sholastika 1 2 3 4 5 6 7 8

11

TOREK

RRRazredni pevski festival

lurška Mati Božja 1 2 3 4 5 6 7 8

12

SREDA

RRSestanek učiteljev (10.35-11.05)

Evlalija 1 2 3 4 5 6 7 8

78

SIVA CONA – Dan brez testov in nenapovedanega ustnega ocenjevanja


P T S Č P S N

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

JANUAR

13

P T S Č P S N

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

FEBRUAR

ČETRTEK

17 18 19 20 21 22 23

mar 14 P T S Č P 1 S N 2

24 25 26 27 28

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 31 25 26 27 28 29 30

2014

MAREC

24. teden

Kristina 1 2 3 4 5 6 7 8

14

PETEK

Valentin

RRInformativni dan

1 2 3 4 5 6 7 8

15

SOBOTA

Klavdij

16

NEDELJA

Julijana

RRInformativni dan

79


ODGOVORNOST ZA ZDRAVJE

Svečan

Februar 17

PONEDELJEK

zimske počitnice

Aleš 1 2 3 4 5 6 7 8

18

TOREK

zimske počitnice

Bernardka Soubirous 1 2 3 4 5 6 7 8

19

SREDA

zimske počitnice

Bonifacij 1 2 3 4 5 6 7 8

80


P T S Č P S N

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

JANUAR

20

P T S Č P S N

1 2

FEBRUAR

ČETRTEK

zimske počitnice

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

mar 14 P T S Č P 1 S N 2

24 25 26 27 28

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 31 25 26 27 28 29 30

2014

MAREC

25. teden

Leon 1 2 3 4 5 6 7 8

21

PETEK

zimske počitnice

Peter Damiani 1 2 3 4 5 6 7 8

22

SOBOTA

sedež apostola Petra

23

NEDELJA

Polikarp

81


Svečan/Sušec

Februar/Marec 24

PONEDELJEK

Matija 1 2 3 4 5 6 7 8

25

TOREK

Valburga 1 2 3 4 5 6

godalnega kvarteta UUKoncert Gallus ob 19.30

26

SREDA

RRPedagoška konferenca

7 8

Nestor 1 2 3 4 5 6 7 8

82

ODGOVORNOST ZA ZDRAVJE/DO SEBE


P T S Č P S N

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28

FEBRUAR

27

mar 14 P T S Č P 1 S N 2

3 4 5 6 7 8 9

MAREC

ČETRTEK

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

apr 14 P 1 T 2 S 3 Č P 4 5 S N 6

24 31 25 26 27 28 29 30

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 28 22 29 23 30 24 25 26 27

2014

APRIL

26. teden

Gabrijel ŽMB

RRDuhovna obnova (4. č)

1 2 3 4 5 6 7 8

28

PETEK

Roman

RRDuhovna obnova (4. č)

1

Španski vikend za maturante 2 ŠPA (po pouku) Ruski vikend za maturante RUŠ 3 (po pouku) 4 5 6 7 8

1

SOBOTA

Albin

2

NEDELJA

Neža

RRDuhovna obnova (4. č)

Španski vikend za maturante španščine Ruski vikend za maturante ruščine

83


ODGOVORNOST DO SEBE

Sušec

Marec 3

PONEDELJEK

srečanje treh slovanskih RRPevsko šol

Kunigunda 1 2 3 4 5 6 7

SSGregorček – dan JDD

4

TOREK

srečanje treh slovanskih RRPevsko šol

8

Kazimir 1 2 3 4 5 6

SSDomski pustni ples UUKoncert učencev GŠ ob 19.00

5

SREDA

ob začetku posta v času RRMaša RU

7 8

pepelnica 1

Pevsko srečanje treh slovanskih 2 šol Sestanek učiteljev (10.35-11.05) 3 4 5 6 7 8

84


P T S Č P S N

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28

FEBRUAR

6

mar 14 P T S Č P 1 S N 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

apr 14 P 1 T 2 S 3 Č P 4 5 S N 6

24 31 25 26 27 28 29 30

MAREC

ČETRTEK

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 28 22 29 23 30 24 25 26 27

2014

APRIL

27. teden

Miroslav

srečanje treh slovanskih RRPevsko šol

1 2 3 4 5 6 7 8

7

PETEK

Perpetua in Felicita

v Salzburg in na RREkskurzija Koroško (1. a)

1

Pevsko srečanje treh slovanskih 2 šol Športni vikend za dijake grščine 3 (2. b in 4. b) – 1. skupina 4 5 6 7 8

8

SOBOTA

Janez od Boga

RREkskurzija v Salzburg in na Koroško (1. a)

Športni vikend za dijake grščine (2. b in 4. b) – 1. skupina

9

NEDELJA

1. postna nedelja

vikend za dijake grščine (2. b in 4. b) – 1. RRŠportni skupina

85


ODGOVORNOST DO SEBE

Sušec

Marec 10

PONEDELJEK

testov pri izbirnih maturRRTeden itetnih predmetih (4. letnik)

40 mučencev 1 2 3 4 5 6 7 8

11

TOREK

Konštantin 1 2 3 4 5 6 7

UUKoncert učencev GŠ ob 19.00

12

SREDA

8

Doroteja

Gregorjevo

1

za prostovoljce med RRDelavnice RU

2

Sestanek razrednikov (10.3511.05)

3 4 5 6 7

SSMaša JDD ob 21.00 86

8


P T S Č P S N

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28

FEBRUAR

13

mar 14 P T S Č P 1 S N 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

apr 14 P 1 T 2 S 3 Č P 4 5 S N 6

24 31 25 26 27 28 29 30

MAREC

ČETRTEK

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 28 22 29 23 30 24 25 26 27

2014

APRIL

28. teden

Kristina

RRDuhovna obnova (3. c)

1 2 3 4 5 6 7

SSBoj za žirafo

14

8

PETEK

Matilda

v Salzburg in na RREkskurzija Koroško (1. b) Duhovna obnova (3. c) Športni vikend za dijake grščine (2. b in 4. b) – 2. skupina

1 2 3 4 5 6 7 8

15

SOBOTA

Klemen Dvoržak

RREkskurzija v Salzburg in na Koroško (1. b)

Duhovna obnova (3. c) Športni vikend za dijake grščine (2. b in 4. b) – 2. skupina

16

NEDELJA

2. postna nedelja

vikend za dijake grščine (2. b in 4. b) – 2. RRŠportni skupina

87


ODGOVORNOST DO SEBE

Sušec

Marec 17

PONEDELJEK

s pevskim zborom iz RRIzmenjava Novega Sada (v Sloveniji)

Patrik 1 2 3 4 5 6 7 8

18

TOREK

s pevskim zborom iz RRIzmenjava Novega Sada (v Sloveniji)

Ciril Jeruzalemski 1 2 3 4 5 6 7 8

19

SREDA

Jožef, Jezusov rednik

v cerkvi sv. Stanislava PPMaša ob 7.00

1

test – ANG (1. 2. in 3. RRSkupni letnik)

2

Izmenjava s pevskim zborom iz Novega Sada (v Sloveniji) Dan katoliškega šolstva z radiom Ognjišče Sestanek učiteljev (10.35-11.05)

3 4 5 6 7

SSKrižev pot JDD 88

8


P T S Č P S N

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28

FEBRUAR

20

mar 14 P T S Č P 1 S N 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

apr 14 P 1 T 2 S 3 Č P 4 5 S N 6

24 31 25 26 27 28 29 30

MAREC

ČETRTEK

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 28 22 29 23 30 24 25 26 27

2014

APRIL

29. teden

Klavdija

RRDuhovna obnova (2. b) Duhovna obnova (3. č)

1 2 3 4 5 6 7

UUKoncert učencev GŠ ob 19.00

21

PETEK

8

Nikolaj iz Flüe

v Salzburg in na RREkskurzija Koroško (1. c) Duhovna obnova (2. b) Duhovna obnova (3. č)

1 2 3 4 5 6 7 8

22

SOBOTA

Lea

23

NEDELJA

3. postna nedelja

RREkskurzija v Salzburg in na Koroško (1. c) Duhovna obnova (2. b) Duhovna obnova (3. č)

89


ODGOVORNOST DO SEBE

Sušec

Marec 24

PONEDELJEK

Katarina Švedska 1 2 3 4 5 6

ob materinskem dnevu UUKoncert ob 19.00

25

TOREK

7 8

Gospodovo oznanjenje

v cerkvi sv. Stanislava PPMaša ob 7.00

1

RRRazredni dramski festival

2 3 4 5 6 7 8

26

SREDA

RRRazredni dramski festival

Sestanek učiteljev (10.35-11.05)

Larisa 1 2 3 4 5 6 7 8

90


P T S Č P S N

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28

FEBRUAR

27

mar 14 P T S Č P 1 S N 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

apr 14 P 1 T 2 S 3 Č P 4 5 S N 6

24 31 25 26 27 28 29 30

MAREC

ČETRTEK

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 28 22 29 23 30 24 25 26 27

2014

APRIL

30. teden

Rupert Salzburški

RRDuhovna obnova (2. a)

Duhovna obnova (3. d) Rok za prijavo k splošni maturi na ŠKG Športno srečanje katoliških gimnazij v Želimljem

1 2 3 4 5 6 7

UUVečer kitare in flavte ob 19.00

28

PETEK

8

Bojan

v Salzburg in na RREkskurzija Koroško (1. č) Duhovna obnova (2. a) Duhovna obnova (3. d)

1 2 3 4 5 6 7 8

29

SOBOTA

Bertold

30

NEDELJA

4. postna nedelja

RREkskurzija v Salzburg in na Koroško (1. č)

Duhovna obnova (2. a) Duhovna obnova (3. d) Predmaturitetni skupni test – ANG (nadomeščanje za 23. 5. 2014)

91


ODGOVORNOST DO SEBE/DO STVARSTVA

Sušec /Mali traven

Marec/April 31

PONEDELJEK

Modest Gosposvetski 1 2 3 4 5 6 7 8

1

TOREK

tekmovanje pevskih RRDržavno zborov v Zagorju

Hugo 1 2 3 4 5 6

avtorskih skladb UUKoncert učencev ob 19.00

2

SREDA

skupni test – RRPredmaturitetni SLO (1.-3. ura) Državno tekmovanje pevskih zborov v Zagorju Pedagoška konferenca

7 8

Frančišek Paolski 1 2 3 4 5 6 7 8

92


mar 14 P T S Č P 1 S N 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

MAREC

3

apr 14 P 1 T 2 S 3 Č P 4 5 S N 6

24 31 25 26 27 28 29 30

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

maj 14 P 5 12 T 6 13 S 7 14 1 8 15 Č 2 9 16 P 3 10 17 S N 4 11 18

21 28 22 29 23 30 24 25 26 27

APRIL

ČETRTEK

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

2014

MAJ

31. teden

Irena

RRDuhovna obnova (2. c)

1 2 3 4 5 6 7 8

4

PETEK

Izidor Seviljski

v Salzburg in na RREkskurzija Koroško (1. d) Duhovna obnova (2. c) Terenske vaje za maturante BIO (po pouku) Govorilne ure za 4. letnik (16.00-17.00) Roditeljski sestanek (ob 17.00 v dvorani, ob 17.30 v razredih)

1 2 3 4 5 6

ure za 4. letnik v JDD SSGovorilne (15.00-19.00)

5

SOBOTA

7 8

Vincencij Ferrer

6

NEDELJA

5. postna nedelja

RREkskurzija v Salzburg in na Koroško (1. d) Duhovna obnova (2. c) Terenske vaje za maturante BIO

93


ODGOVORNOST DO STVARSTVA

Mali traven

April 7

PONEDELJEK

Janez Krstnik de la Salle

v Firence (maturanti RREkskurzija UZG)

1

Teden terenskih vaj iz biologije (2. letnik)

2 3 4 5 6 7 8

8

TOREK

v Firence (maturanti RREkskurzija UZG)

Maksim in Timotej 1 2 3 4 5 6

godalnega kvarteta UUKoncert Gallus ob 19.30

9

SREDA

RREkskurzija v Rim (4. letnik)

Sestanek uÄ?iteljev (10.35-11.05)

7 8

Valtruda 1 2 3 4 5 6 7 8

94


mar 14 P T S Č P 1 S N 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

MAREC

10

apr 14 P 1 T 2 S 3 Č P 4 5 S N 6

24 31 25 26 27 28 29 30

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

maj 14 P 5 12 T 6 13 S 7 14 1 8 15 Č 2 9 16 P 3 10 17 S N 4 11 18

21 28 22 29 23 30 24 25 26 27

APRIL

ČETRTEK

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

2014

MAJ

32. teden

Ezekijel

RREkskurzija v Rim (4. letnik)

Rok za oddajo projektnih nalog

1 2 3 4 5 6 7

UUKoncert učencev GŠ ob 19.00

11

PETEK

8

Julij I.

RREkskurzija v Rim (4. letnik)

1 2 3 4 5 6 7 8

12

SOBOTA

Ida

RREkskurzija v Rim (4. letnik)

13

NEDELJA

cvetna nedeljav

RREkskurzija v Rim (4. letnik)

95


ODGOVORNOST DO STVARSTVA

Mali traven

April 14

PONEDELJEK

RREkskurzija v Rim (4. letnik)

Tiburcij, Valerijan, Maksim 1 2 3 4 5 6 7 8

15

TOREK

Helena 1 2 3 4 5 6 7

UUKoncert ob klavirju ob 19.00

16

SREDA

RR24-urno čaščenje Najsvetejšega Sestanek razrednikov (10.3511.05)

obnova za zaposlene PPDuhovna (14.00 – 15.30)

8

Bernardka 1 2 3 4 5 6

usmiljenja in spovedoSSVečer vanje

96

7 8


mar 14 P T S Č P 1 S N 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

MAREC

17

apr 14 P 1 T 2 S 3 Č P 4 5 S N 6

24 31 25 26 27 28 29 30

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

maj 14 P 5 12 T 6 13 S 7 14 1 8 15 Č 2 9 16 P 3 10 17 S N 4 11 18

21 28 22 29 23 30 24 25 26 27

APRIL

ČETRTEK

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

2014

MAJ

33. teden

veliki četrtek

voščilo v cerkvi (5. RRVelikonočno in 6. ura) Rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita mentorjem na ŠKG

1 2 3 4 5 6 7 8

18

PETEK

veliki petek

prosto (kompenzacija RRPouka za podaljšan pouk ob pisnih sredah)

1 2 3 4 5 6 7 8

19

SOBOTA

velika sobota

20

NEDELJA

velika noč

97


ODGOVORNOST DO STVARSTVA

Mali traven

April 21

PONEDELJEK

velikonočni ponedeljek 1 2 3 4 5 6 7 8

22

TOREK

dan Zemlje

Hugo 1 2 3 4 5 6 7 8

23

SREDA

pri izbirnih maturitetnih RRTesti predmetih (4. letnik) Socialni praktikum (2. letnik) Pedagoška konferenca

Jurij 1 2 3 4 5 6 7 8

98


mar 14 P T S Č P 1 S N 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

MAREC

24

apr 14 P 1 T 2 S 3 Č P 4 5 S N 6

24 31 25 26 27 28 29 30

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

maj 14 P 5 12 T 6 13 S 7 14 1 8 15 Č 2 9 16 P 3 10 17 S N 4 11 18

21 28 22 29 23 30 24 25 26 27

APRIL

ČETRTEK

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

2014

MAJ

34. teden

Fidelis

pri izbirnih maturitetnih RRTesti predmetih (4. letnik) Socialni praktikum (2. letnik) Maturantski ples

1 2 3 4 5 6 7

UUKoncert učencev GŠ ob 19.00

25

PETEK

8

Marko

RRSocialni praktikum (2. letnik) Pouka prosto (4. letnik)

1 2 3 4 5 6 7 8

26

SOBOTA

Mati dobrega sveta

PPPrvomajsko romanje za zaposlene v Rim in Assisi

27

NEDELJA

bela nedelja, nedelja Božjega usmiljenja

dan upora proti okupatorju

PPPrvomajsko romanje za zaposlene v Rim in Assisi

99


Mali traven/Veliki traven

April/Maj 28

PONEDELJEK

ODGOVORNOST DO STVARSTVA/DO SOŠOLCEV

Peter Chanel

Prvomajske počitnice

1

romanje za zaposPPPrvomajsko lene v Rim in Assisi

2 3 4 5 6 7 8

29

TOREK

Katarina Sienska

Prvomajske počitnice

1

romanje za zaposPPPrvomajsko lene v Rim in Assisi

2 3 4 5 6 7 8

30

SREDA

Prvomajske počitnice

Pij V. 1 2 3 4 5 6 7 8

100


apr 14 P 1 T 2 S 3 Č P 4 5 S N 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

APRIL

1

maj 14 P 5 12 T 6 13 S 7 14 1 8 15 Č 2 9 16 P 3 10 17 S N 4 11 18

21 28 22 29 23 30 24 25 26 27

19 20 21 22 23 24 25

jun 14 P T S Č P S N 1

26 27 28 29 30 31

MAJ

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 30 24 25 26 27 28 29

2014

JUNIJ

ČETRTEK

35. teden

Jožef delavec 1

praznik dela

2 3 4 5 6 7 8

2

PETEK

Atanazij 1

praznik dela

2 3 4 5 6 7 8

3

SOBOTA

Filip in Jakob

4

NEDELJA

3. velikonočna nedelja

101


ODGOVORNOST DO SOŠOLCEV

Veliki traven

Maj 5

PONEDELJEK

Gotard 1 2 3 4 5 6 7 8

6

TOREK

RRMatura – SLO (esej)

Začetek pouka za 1., 2. in 3. letnik ob 11.30 (turbo urnik)

Dominik Savio 1 2 3 4 5 6 7

UUPevski večer ob 19.00

7

SREDA

RRSestanek učiteljev (10.35-11.05)

8

Gizela 1 2 3 4 5 6 7

SSMaša JDD ob 21.00 102

8


apr 14 P 1 T 2 S 3 Č P 4 5 S N 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

APRIL

8

maj 14 P 5 12 T 6 13 S 7 14 1 8 15 Č 2 9 16 P 3 10 17 S N 4 11 18

21 28 22 29 23 30 24 25 26 27

19 20 21 22 23 24 25

jun 14 P T S Č P S N 1

26 27 28 29 30 31

MAJ

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 30 24 25 26 27 28 29

2014

JUNIJ

ČETRTEK

36. teden

Zmago

test – KEM (1., 2. in 3. RRSkupni letnik), turbo urnik

1 2 3 4 5 6 7

UUKoncert učencev GŠ ob 19.00

9

PETEK

8

Izaija

ure (15.00-16.00, RRGovorilne 18.00-19.00) in roditeljski ses-

1

tanek (za 1. in 2. letnik ob 16.00 2 v razredih, ob 17.00 v dvorani; za 3. letnik obratno) 3 Svet staršev ob 18.00 4 5 6

ure v JDD (14.00SSGovorilne 20.00)

7

Svet staršev ob 15.00

8

10

SOBOTA

Job

RRPohod ob žici (nadomeščanje športnega dneva)

SIVA CONA – Dan brez testov in nenapovedanega ustnega ocenjevanja

11

NEDELJA

4. velikonočna nedelja

letni koncert zborov in orkestrov v Cankarjevem PP21. domu

103


ODGOVORNOST DO SOŠOLCEV

Veliki traven

Maj 12

PONEDELJEK

Leopold Mandić 1 2 3 4 5 6 7 8

13

TOREK

Fatimska Mati Božja 1 2 3 4 5 6

nekdanjih učencev GŠ UUKoncert ob 19.00

14

SREDA

7 8

Bonifacij

test – GEO (1., 2. in 3. RRSkupni letnik)

1

Pedagoška konferenca

2 3 4 5 6 7 8

104

SIVA CONA – Dan brez testov in nenapovedanega ustnega ocenjevanja


apr 14 P 1 T 2 S 3 Č P 4 5 S N 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

APRIL

15

maj 14 P 5 12 T 6 13 S 7 14 1 8 15 Č 2 9 16 P 3 10 17 S N 4 11 18

21 28 22 29 23 30 24 25 26 27

19 20 21 22 23 24 25

jun 14 P T S Č P S N 1

26 27 28 29 30 31

MAJ

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 30 24 25 26 27 28 29

2014

JUNIJ

ČETRTEK

37. teden

Zofija (Sonja) 1 2 3 4 5 6 7

UUKoncert kitaristov ob 19.00

16

PETEK

8

Janez Nepomuk

vikend za matuRRMatematični rante (po pouku)

1 2

Letni kolegij ŠKG

3 4 5 6 7

UUSprejemni preizkus ob 15.00

17

SOBOTA

Jošt

8

18

NEDELJA

5. velikonočna nedelja

RRMatematični vikend za maturante UUSprejemni preizkus ob 9.00

105


ODGOVORNOST DO SOŠOLCEV

Veliki traven

Maj 19

PONEDELJEK

ocen in delni RRIzboljševanje predmetni izpiti (4. letnik) Seznanitev maturantov s točkami praktičnega dela izpita

Krispin 1 2 3 4 5 6 7 8

20

TOREK

ocen in delni RRIzboljševanje predmetni izpiti (4. letnik)

Bernardin Sienski 1 2 3 4 5 6 7

UUKlavirski koncert ob 19.00

21

SREDA

RRSkupni test – MAT (3. letnik)

Skupni test – LAK (1. in 2. letnik) Izboljševanje ocen in delni predmetni izpiti (4. letnik) Sestanek učiteljev (10.35-11.05)

8

Krištof 1 2 3 4 5 6 7 8

106


apr 14 P 1 T 2 S 3 Č P 4 5 S N 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

APRIL

22

maj 14 P 5 12 T 6 13 S 7 14 1 8 15 Č 2 9 16 P 3 10 17 S N 4 11 18

21 28 22 29 23 30 24 25 26 27

19 20 21 22 23 24 25

jun 14 P T S Č P S N 1

26 27 28 29 30 31

MAJ

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 30 24 25 26 27 28 29

2014

JUNIJ

ČETRTEK

38. teden

Emilij

RRZaključene ocene za 4. letnik

1 2 3 4 5 6 7

UUKoncert jazz pevcev GŠ ob 19.00

23

PETEK

8

Renata

konferenca za 4. RROcenjevalna letnik

1

Pouka prosto za 4. letnik (kompenzacija za 29. 3. 2013) Rok za prijave na predmetni izpit (4. letnik) Matematični vikend za maturante (popoldne)

2 3 4 5 6 7 8

24

SOBOTA

Marija pomočnica kristjanov

RRMatematični vikend za maturante

25

NEDELJA

6. velikonočna nedelja

SSSlovo od maturantov v JDD

107


Veliki traven/Rožnik

Maj/Junij 26

PONEDELJEK

za 3. in 4. letnik ob 7.45, RRMaša podelitev ključev in razdelitev spričeval maturantom

Filip Neri 1 2 3 4 5 6 7 8

27

TOREK

rok za izboljševanje ocen RRIzpitni (4. letnik)

bl. Alojzij Grozde 1 2 3 4 5 6 7

UUGodalni večer ob 19.00

28

SREDA

test – MAT (1. in 2. RRSkupni letnik) Skupni test – LAK (3. letnik) Izpitni rok za izboljševanje ocen (4. letnik) Sestanek razrednikov (10.3511.05)

8

German Pariški 1 2 3 4 5 6

JDD – zaključna prireditev SSDan in ples

108

7 8

ODGOVORNOST DO SOŠOLCEV/ZA DOMOVINO


maj 14 P 5 12 T 6 13 S 7 14 1 8 15 Č 2 9 16 P 3 10 17 S N 4 11 18

19 20 21 22 23 24 25

MAJ

29

jun 14 P T S Č P S N 1

26 27 28 29 30 31

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

jul 14 P 1 T 2 S 3 Č P 4 5 S N 6

23 30 24 25 26 27 28 29

JUNIJ

ČETRTEK

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

2014

JULIJ

39. teden

Gospodov vnebohod

v cerkvi sv. Stanislava PPMaša ob 7.00

1

rok za izboljševanje ocen RRIzpitni (4. letnik)

2 3 4 5 6

učencev prvih razredov UUNastop ob 19.00

30

PETEK

7 8

Kancijan in drugi oglejski mučenci

konferenca za 4. RROcenjevalna letnik po izboljševanju ocen

1 2

Plezalni tabor

3 4 5 6

učencev drugih razredov UUNastop ob 19.00

31

SOBOTA

8

obiskanje Device Marije

RRZačetek splošne mature Matura – ANG Plezalni tabor

7

1

NEDELJA

7. velikonočna nedelja

RRPlezalni tabor

109


ODGOVORNOST ZA DOMOVINO

Rožnik

Junij 2

PONEDELJEK

Marcelin in Peter

pouka za 1., 2. in 3. RRZačetek letnik ob 11.00 (turbo urnik)

1

Matura – SLO (2. del) Letni kolegij direktorja

2 3 4 5 6

učencev tretjih in PPNastop četrtih razredov ob 19.00

3

TOREK

RRMatura – FIL, PSI

7 8

Karel Lwanga in drugi ugandski mučenci 1 2 3 4 5 6

učencev petih in višjih UUNastop razredov ob 19.00

4

SREDA

RRMatura – FIZ

Sestanek učiteljev (10.35-11.05)

7 8

Kvirin 1 2 3 4 5 6 7

SSMaša JDD ob 21.00 110

8


maj 14 P 5 12 T 6 13 S 7 14 1 8 15 Č 2 9 16 P 3 10 17 S N 4 11 18

19 20 21 22 23 24 25

MAJ

5

jun 14 P T S Č P S N 1

26 27 28 29 30 31

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

jul 14 P 1 T 2 S 3 Č P 4 5 S N 6

23 30 24 25 26 27 28 29

JUNIJ

ČETRTEK

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

2014

JULIJ

40. teden

Igor

RRMatura – UZG, INF

1 2 3 4 5 6 7

UUVpis novih učencev ob 8.00

6

PETEK

8

Norbert

RRMatura – BIO

1 2 3 4 5 6

UUVpis novih učencev ob 8.00

Koncert učencev GŠ ob 19.00

7

SOBOTA

7 8

prvi mučenci Cerkve na Tržaškem

8

NEDELJA

binkošti

RRMatura – MAT

111


ODGOVORNOST ZA DOMOVINO

Rožnik

Junij 9

PONEDELJEK

ocen in delni predRRIzboljševanje metni izpiti (1.-3. letnik) Matura – NEM

Marija, mati Cerkve 1 2 3 4 5 6 7 8

10

TOREK

ocen in delni predRRIzboljševanje metni izpiti (1.-3. letnik) Matura – GEO

Diana d’Andalo 1 2 3 4 5 6 7 8

11

SREDA

ocen in delni predRRIzboljševanje metni izpiti (1.-3. letnik) Sestanek učiteljev (10.35-11.05) Matura – FRA, ŠPA

Barnaba 1 2 3 4 5 6 7

SSPiknik za dijake JDD 112

8


maj 14 P 5 12 T 6 13 S 7 14 1 8 15 Č 2 9 16 P 3 10 17 S N 4 11 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

MAJ

12

jun 14 P T S Č P S N 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

jul 14 P 1 T 2 S 3 Č P 4 5 S N 6

23 30 24 25 26 27 28 29

JUNIJ

ČETRTEK

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

2014

JULIJ

41. teden

Gašper

izlet za prostovoljce in RRNagradni ministrante

1 2

Matura – ZGO

3 4 5 6 7 8

13

PETEK

Anton Padovanski

ocene za 1., 2. in RRZaključene 3. letnik Šolsko tekmovanje projektnih nalog (za 1. in 2. letnik: 2. in 3. ura, za 2. in 3. letnik: 4. in 5. ura) Matura – KEM

1 2 3 4 5 6 7 8

14

SOBOTA

Valerij

15

NEDELJA

Sveta Trojica

RRMatura – ustni izpiti

113


ODGOVORNOST ZA DOMOVINO

Rožnik

Junij 16

PONEDELJEK

letnik – dejavnosti po RR1.razporedu

Gvido 1

2. letnik – prosto (kompenzacija 2 za projektne naloge) 3. letnik – državljanska kultura 3 Matura – RUŠ, LAT, GRŠ 4 Matura – ustni izpiti 5 6 7 8

17

TOREK

letnik – dejavnosti po RR1.razporedu

Beno 1

2. letnik – prosto (kompenzacija 2 za projektne naloge) 3. letnik – državljanska kultura 3 Matura – ustni izpiti

4 5 6

pod poletnim zvezdnim UUKoncert nebom ob 19.00

18

SREDA

letnik – dejavnosti po RR1.razporedu

7 8

Gregor 1

2 2. letnik – naravoslovni dan 3. letnik – prosto (kompenzacija 3 za projektne naloge) Matura – ustni izpiti

4 5 6 7

UUPedagoška konferenca GŠ 114

8


maj 14 P 5 12 T 6 13 S 7 14 1 8 15 Č 2 9 16 P 3 10 17 S N 4 11 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

MAJ

19

jun 14 P T S Č P S N 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

jul 14 P 1 T 2 S 3 Č P 4 5 S N 6

23 30 24 25 26 27 28 29

JUNIJ

ČETRTEK

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

2014

JULIJ

42. teden

sveto Rešnje telo in kri

na Brezje in v Kočevski RRRomanje Rog Matura – ustni izpiti

1 2 3 4 5 6 7 8

20

PETEK

Silverij

letnik – dejavnosti po RR1.razporedu

1

2. letnik – prosto (kompenzacija 2 za OIV) 3. letnik – prosto (kompenzacija 3 za OIV) 4 Matura – ustni izpiti 5 6 7 8

21

SOBOTA

Alojzij Gonzaga

22

NEDELJA

12. nedelja med letom

RRMatura – ustni izpiti

115


ODGOVORNOST ZA DOMOVINO

Rožnik

Junij 23

PONEDELJEK

2. ocenjevalnega RRZaključek obdobja za 1., 2. in 3. letnik 1. letnik – dejavnosti po razporedu 2. letnik – ekskurzija po Sloveniji 3. letnik – ekskurzija po Sloveniji Matura – ustni izpiti

Jožef Cafasso 1 2 3 4 5 6 7 8

24

TOREK

RR8.00 – maša za profesorje

9.00 – ocenjevalna konferenca 17.00 – proslava ob dnevu državnosti in zaključku pouka ter razdelitev spričeval Rok za prijavo na popravne, dopolnilne in predmetne izpite

rojstvo Janeza Krstnika 1 2 3 4 5

SSOdhod dijakov iz JDD in razdelitev spričeval RRMaša ob 16.00

25

SREDA

6 7 8

Viljem

dan državnosti

1

piknik za zaposlene PPZaključni ob 13.00

2 3 4 5 6 7 8

116


maj 14 P 5 12 T 6 13 S 7 14 1 8 15 Č 2 9 16 P 3 10 17 S N 4 11 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

MAJ

26

jun 14 P T S Č P S N 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

jul 14 P 1 T 2 S 3 Č P 4 5 S N 6

23 30 24 25 26 27 28 29

JUNIJ

ČETRTEK

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

2014

JULIJ

43. teden

Vigilij

RRPedagoška konferenca ob 8.00

Sestanki po aktivih in predmetnih področjih ob 11.00

1 2 3 4 5 6 7 8

27

PETEK

srce Jezusovo

ekskurzija za profeRRStrokovna sorje ŠKG

1 2 3 4 5 6 7 8

28

SOBOTA

srce Marijino

29

NEDELJA

Peter in Pavel

117


Rožnik/Mali srpan

Junij/Julij

2014 44. teden

30

PONEDELJEK

Rimski mučenci

predmetni in dopolRRPopravni, nilni izpiti

1

TOREK

Estera

predmetni in dopolRRPopravni, nilni izpiti

2

SREDA

Frančišek Regis

predmetni in dopolRRPopravni, nilni izpiti

3

ČETRTEK

Tomaž

konferenca po RROcenjevalna izpitih ob 8.00

4

PETEK

5

SOBOTA

118

Urh

Ciril in Metod

6

NEDELJA

Marija Goretti


Mali srpan

Julij

2014 45. teden

7

PONEDELJEK

Vilibald

8

TOREK

Kilijan

9

SREDA

Avguštin

10

ČETRTEK

Amalija

11

PETEK

Benedikt

12

SOBOTA

Mohor in Fortunat

13

NEDELJA

Henrik

119


Mali srpan

Julij

2014 46. teden

14

PONEDELJEK

Kamil

kandidatov z uspRRSeznanitev ehom na maturi

Podelitev maturitetnih spričeval ob 11.00 Rok za prijavo na popravne, dopolnilne in predmetne izpite (jesenski rok)

15

TOREK

Bonaventura

za prijavo k splošni maturi RRRok in k izpitu iz maturitetnega predmeta na ŠKG

16

SREDA

karmelska Mati Božja

17

ČETRTEK

Aleš

18

PETEK

Friderik

19

SOBOTA

120

Justa

20

NEDELJA

Marjeta Antiohijska


Mali srpan

Julij

2014 47. teden

21

PONEDELJEK

Lovrenc

22

TOREK

Marija Magdalena

23

SREDA

Brigita Švedska

24

ČETRTEK

Krištof

25

PETEK

Jakob

26

SOBOTA

Ana in Joahim

27

NEDELJA

Gorazd in Kliment

121


Mali srpan/Veliki srpan

Julij/Avgust

2014 48. teden

28

PONEDELJEK

Viktor I.

29

TOREK

Marta

30

SREDA

Peter Krizolog

31

ÄŒETRTEK

Ignacij Lojolski

1

PETEK

Alfonz Ligvorij

2

SOBOTA

122

Evzebij

3

NEDELJA

Lidija


Veliki srpan

Avgust

2014 49. teden

4

PONEDELJEK

Janez Marija Vianej

5

TOREK

Marija Snežna

6

SREDA

Jezusovo spremenjenje na gori

7

ČETRTEK

Kajetan

8

PETEK

Dominik

9

SOBOTA

Terezija Benedikta od križa (Edith Stein)

10

NEDELJA

Lovrenc

123


Veliki srpan

Avgust

2014 50. teden

11

PONEDELJEK

Klara

12

TOREK

Ivana Šantalska

13

SREDA

Hipolit

14

ČETRTEK

Maksimiljan Kolbe

15

PETEK

Marijino vnebovzetje – veliki šmaren

Marijino vnebovzetje

16

124

SOBOTA

Rok

17

NEDELJA

Hiacint


Veliki srpan

Avgust

2014 51. teden

18

PONEDELJEK

Helena

predmetni in dopolRRPopravni, nilni izpiti

19

TOREK

Janez Eudes

predmetni in dopolRRPopravni, nilni izpiti

20

SREDA

Bernard

predmetni in dopolRRPopravni, nilni izpiti

Rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita mentorjem na ŠKG Ocenjevalna konferenca za 4. letnik ob 13.00

21

ČETRTEK

Zdenko

predmetni in dopolRRPopravni, nilni izpiti dan za pedagoške PPIzobraževalni delavce Zavoda

22

PETEK

Devica Marija Kraljica

konferenca po RROcenjevalna izpitih

23

SOBOTA

Roza iz Lime

24

NEDELJA

Jernej (Natanael)

125


Veliki srpan

Avgust

2014 52. teden

25

PONEDELJEK

Ludvik

jesenskega roka RRZačetek splošne mature Matura – SLO

26

TOREK

Tarzicij

RRMatura – MAT

27

SREDA

Monika

RRMatura – pisni in ustni izpiti

28

ČETRTEK

Avguštin

RRPedagoška konferenca ob 8.00 Matura – pisni in ustni izpiti

29

PETEK

Mučeništvo Janeza Krstnika

RRMatura – pisni in ustni izpiti

30

SOBOTA

Feliks

RRMatura – pisni in ustni izpiti

126

31

NEDELJA

Rajmund


Letni koledar

ŠOLSKO LETO 2013/2014 p t s č p s n p t s č p s n p t s č p s n

SEPTEMBER 2013 2 9 16 23 30 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29

1 2 3 4 5

JANUAR 2014 6 13 20 7 14 21 8 15 22 9 16 23 10 17 24 11 18 25 12 19 26

1 2 3 4

MAJ 2014 5 12 19 6 13 20 7 14 21 8 15 22 9 16 23 10 17 24 11 18 25

p t s č p s n

OKTOBER 2013 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27

p t s č p s n

NOVEMBER 2013 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24

p t s č p s n

DECEMBER 2013 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29

27 28 29 30 31

p t s č p s n

FEBRUAR 2014 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 2 9 16 23

p t s č p s n

MAREC 2014 3 10 17 4 11 18 5 12 19 6 13 20 7 14 21 1 8 15 22 2 9 16 23

24 31 25 26 27 28 29 30

p t s č p s n

1 2 3 4 5 6

APRIL 2014 7 14 21 28 8 15 22 29 9 16 23 30 10 17 24 11 18 25 12 19 26 13 20 27

26 27 28 29 30 31

p t s č p s n

JUNIJ 2014 2 9 16 3 10 17 4 11 18 5 12 19 6 13 20 7 14 21 8 15 22

p t s č p s n

JULIJ 2014 7 14 21 8 15 22 9 16 23 10 17 24 11 18 25 12 19 26 13 20 27

28 29 30 31

p t s č p s n

AVGUST 2014 4 11 18 5 12 19 6 13 20 7 14 21 1 8 15 22 2 9 16 23 3 10 17 24

1

23 30 24 25 26 27 28 29

1 2 3 4 5 6

25 26 27 28 29 30 31

ŠOLSKO LETO 2014/2015 p t s č p s n

SEPTEMBER 2014 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28

p t s č p s n

OKTOBER 2014 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26

p t s č p s n

NOVEMBER 2014 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30

p t s č p s n

DECEMBER 2014 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28

p t s č p s n

1 2 3 4

JANUAR 2015 5 12 19 6 13 20 7 14 21 8 15 22 9 16 23 10 17 24 11 18 25

26 27 28 29 30 31

p t s č p s n

FEBRUAR 2015 2 9 16 23 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22

p t s č p s n

MAREC 2015 2 9 16 3 10 17 4 11 18 5 12 19 6 13 20 7 14 21 1 8 15 22

23 30 24 31 25 26 27 28 29

p t s č p s n

1 2 3 4 5

APRIL 2015 6 13 20 7 14 21 8 15 22 9 16 23 10 17 24 11 18 25 12 19 26

1 2 3

MAJ 2015 4 11 18 5 12 19 6 13 20 7 14 21 8 15 22 9 16 23 10 17 24

25 26 27 28 29 30 31

p t s č p s n

1 2 3 4 5 6 7

JUNIJ 2015 8 15 22 29 9 16 23 30 10 17 24 11 18 25 12 19 26 13 20 27 14 21 28

p t s č p s n

JULIJ 2015 6 13 20 7 14 21 8 15 22 9 16 23 10 17 24 11 18 25 12 19 26

27 28 29 30 31

p t s č p s n

AVGUST 2015 3 10 17 4 11 18 5 12 19 6 13 20 7 14 21 1 8 15 22 2 9 16 23

p t s č p s n

1 2 3 4 5

27 28 29 30

24 31 25 26 27 28 29 30

127


Dovolilnice Dijaku/-inji dovolim izhod iz šole dne

od

do

ure.

do

ure.

do

ure.

do

ure.

Razlog izhoda:

Datum:

Profesor/-ica:

Dijaku/-inji dovolim izhod iz šole dne

od

Razlog izhoda:

Datum:

Profesor/-ica:

Dijaku/-inji dovolim izhod iz šole dne

od

Razlog izhoda:

Datum:

Profesor/-ica:

Dijaku/-inji dovolim izhod iz šole dne

od

Razlog izhoda:

Datum:

128

Profesor/-ica:


Dovolilnice Dijaku/-inji dovolim izhod iz šole dne

od

do

ure.

do

ure.

do

ure.

do

ure.

Razlog izhoda:

Datum:

Profesor/-ica:

Dijaku/-inji dovolim izhod iz šole dne

od

Razlog izhoda:

Datum:

Profesor/-ica:

Dijaku/-inji dovolim izhod iz šole dne

od

Razlog izhoda:

Datum:

Profesor/-ica:

Dijaku/-inji dovolim izhod iz šole dne

od

Razlog izhoda:

Datum:

Profesor/-ica:

129


Dovolilnice Dijaku/-inji dovolim izhod iz šole dne

od

do

ure.

do

ure.

do

ure.

do

ure.

Razlog izhoda:

Datum:

Profesor/-ica:

Dijaku/-inji dovolim izhod iz šole dne

od

Razlog izhoda:

Datum:

Profesor/-ica:

Dijaku/-inji dovolim izhod iz šole dne

od

Razlog izhoda:

Datum:

Profesor/-ica:

Dijaku/-inji dovolim izhod iz šole dne

od

Razlog izhoda:

Datum:

130

Profesor/-ica:


Dovolilnice Dijaku/-inji dovolim izhod iz šole dne

od

do

ure.

do

ure.

do

ure.

do

ure.

Razlog izhoda:

Datum:

Profesor/-ica:

Dijaku/-inji dovolim izhod iz šole dne

od

Razlog izhoda:

Datum:

Profesor/-ica:

Dijaku/-inji dovolim izhod iz šole dne

od

Razlog izhoda:

Datum:

Profesor/-ica:

Dijaku/-inji dovolim izhod iz šole dne

od

Razlog izhoda:

Datum:

Profesor/-ica:

131


Sošolke, sošolci, prijateljice, prijatelji ... IME IN PRIIMEK

GSM

ROJSTNI DAN

NASLOV

TELEFON

GOD

POŠTNA ŠTEVILKA, KRAJ

ELEKTRONSKA POŠTA

132


Sošolke, sošolci, prijateljice, prijatelji ... IME IN PRIIMEK

GSM

ROJSTNI DAN

NASLOV

TELEFON

GOD

POŠTNA ŠTEVILKA, KRAJ

ELEKTRONSKA POŠTA

133


Sošolke, sošolci, prijateljice, prijatelji ... IME IN PRIIMEK

GSM

ROJSTNI DAN

NASLOV

TELEFON

GOD

POŠTNA ŠTEVILKA, KRAJ

ELEKTRONSKA POŠTA

134


Sošolke, sošolci, prijateljice, prijatelji ... IME IN PRIIMEK

GSM

ROJSTNI DAN

NASLOV

TELEFON

GOD

POŠTNA ŠTEVILKA, KRAJ

ELEKTRONSKA POŠTA

135


Zapiski

136


Zapiski

137


Zapiski

138


Pravilniki HIŠNA PRAVILA 1. Pouk se prične vsak dan ob 7.44. Odmori trajajo po 5 minut. Glavni odmor traja 45 minut in je med 3. in 4. uro. Pouk (7. ura) se zaključi ob 14.11. Ob sredah pouk obsega šest šolskih ur. Posebej je prilagojen urnik ob sredah, ko so predvideni skupni testi. 2. V tajništvu so uradne ure za dijake od 7.30 do 11.00 in od 13.00 do 14.30. Med počitnicami so uradne ure v tajništvu vsak delovni dan od 10.00 do 12.00. 3. V primeru odsotnosti (ko ne gre za dejavnosti v okviru šole) dijak odjavi malico in kosilo en delovni dan vnaprej, in sicer do 23.00 na naslov www.lopolis.si. Natančnejše informacije se nahajajo na spletnih straneh šole. 4. Del pouka, vaje ali interesne dejavnosti se po dogovoru med učitelji in dijaki ter po odobritvi ravnatelja lahko odvijajo tudi zjutraj, in sicer od 6.55 do 7.40. 5. Popoldanske dejavnosti se pričnejo ob 14.40 in trajajo do zaključka po dogovoru in z odobritvijo ravnatelja. Družabne prireditve, ki jih organizirajo dijaki, mora odobriti ravnatelj in lahko trajajo največ do 24.00. 6. Dnevno obveščanje dijakov poteka na LCD prikazovalnikih in spletnih straneh šole. Obvestila o nadomeščanjih se dnevno objavljajo na spletnih straneh. Razobešanje plakatov in drugih neuradnih obvestil je možno le z dovoljenjem ravnatelja in žigom šole na za to določene oglasne table. 7. V času pouka opravljajo dijaki drugega in tretjega letnika dežurno službo v šolskih prostorih. Prvi dijak dežura od 7.45 do 10.30 in drugi od 10.30 do 14.10. Dolžnosti dežurnega dijaka so navedene v navodilu, ki ga izda ravnatelj. V primeru dogodkov, ki ogrožajo varnost dijakov in premoženje ŠKG, mora dežurni dijak takoj obvestiti ravnatelja ali drugo odgovorno osebo zavoda. 8. Pred poukom, med glavnim odmorom in po pouku zagotavljajo red in mir na šoli tudi dežurni učitelji in ravnatelj. 9. Posebne učilnice in kabinete redno zaklepajo učitelji. Dijaki se v njih brez učitelja ali laboranta ne smejo zadrževati. 10. Dijaki gimnazije se ne zadržujejo v prostorih in na hodnikih osnovne šole. 11. Dijaki vstopajo v šolo skozi glavna šolska vrata in se najprej napotijo v garderobe, kjer odložijo plašče in dežnike ter se preobujejo v copate. 12. Dijaki morajo na poti v šolo in iz šole v primeru spuščenih železniških zapornic počakati ali uporabiti podhod pod železniško progo. Prav tako je strogo prepovedana hoja po železniških tirih. 13. Med glavnim odmorom gredo dijaki na malico in jo pojejo v jedilnici. V primeru lepega vremena lahko odidejo tudi v park. Pred tem se morajo obvezno preobuti. 14. Po končani zadnji uri položijo učenci stole na mizo in zapustijo razred.

139


Pravilniki 15. Za red in čistočo v razredu je odgovoren vsak dijak, dežurni pa ima še naslednje naloge: - med odmori in po končani zadnji uri pobriše tablo, - na začetku vsake ure javi profesorju manjkajoče in ga obvešča tudi o drugih dogodkih in spremembah v razredu, - profesorjem pomaga pri pouku, zlasti pri pripravi učil, - med kratkimi odmori prezrači učilnico, - po končanem pouku zadnji zapusti razred, pred tem pa še pobriše tablo, pospravi učila, zapre okna in vrata ter ugasne luči. 16. Za denar in druge dragocenosti ter zvezke in knjige, puščene brez nadzora, šola ne prevzema odgovornosti. 17. Vse stroške namerno ali iz malomarnosti povzročene škode plača povzročitelj. Če škodo ali povzročitelja sošolci prikrivajo, plačajo vsi učenci v razredu, nadstropju ali šoli. 18. Kajenje in uživanje alkoholnih pijač in drog v šolskih prostorih, šolskem parku in na igriščih ni dovoljeno. Enako velja tudi za ekskurzije, duhovne dneve ipd. Prepoved velja za dijake, učitelje in drugo osebje ŠKG ter za obiskovalce. Ob posebnih priložnostih, kot so maturantski ples in podobne prireditve, lahko ravnatelj dovoli tudi pogostitev z alkoholnimi pijačami. Pijanost in neprimerno obnašanje se štejeta za težjo kršitev pravil šolskega reda in lepega vedenja. 19. Posedovanje in posredovanje mamil ter njihovo uživanje v prostorih Zavoda sv. Stanislava in njegovi neposredni okolici ter na poti v šolo in iz šole se kaznuje v skladu s pravili šolskega reda. Določilo velja tudi za vse dejavnosti Zavoda sv. Stanislava, ki se dogajajo zunaj prostorov zavoda oziroma njegove neposredne okolice. 20. V času pouka, med odmori, na ekskurzijah in med drugimi dejavnostmi, ki so predvidene s programom ŠKG, ni dovoljena uporaba zasebnih elektronskih naprav. 21. Dijaki, učitelji in drugo osebje gimnazije morajo hoditi v šolo urejeni in dostojno oblečeni. Pravila lepega vedenja, vzdrževanja čistoče in reda ter spoštljivega odnosa do žive in nežive narave veljajo tudi za šolski park in druge šolske površine. Ta Hišna pravila je določil ravnatelj in veljajo od 1. 9. 2011 dalje.

140


Pravilniki Ravnatelj Škofijske klasične gimnazije skladno z 49. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/2007) in z 8. členom Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah (Ur. l. RS, št. 60/2010) določa

Pravilnik o šolskem redu Škofijske klasične gimnazije 1. člen (splošna načela)

Serva ordinem et ordo te servabit Dijaki se ob vpisu na Škofijsko klasično gimnazijo obvežejo, da sprejemajo program gimnazije, njeno krščansko usmeritev, vizijo, šolski red, hišna pravila in druga pravila. Pri sebi gojijo in ohranjajo dobre navade, spoštujejo tradicijo gimnazije in skrbijo za njen ugled. Do sošolcev, profesorjev, drugih zaposlenih v zavodu in do obiskovalcev ali gostov se vedejo vljudno in spoštljivo. Skrbno in odgovorno ravnajo s sredstvi, ki so jim zaupana v času šolanja. Redno obiskujejo pouk in se udeležujejo drugih dejavnosti, predvidenih s programom gimnazije. Med poukom sodelujejo z učitelji in sošolci ter se po svojih najboljših močeh trudijo, da usvojijo čim več znanja in spretnosti pa tudi širše razgledanosti in srčne kulture. Poleg skrbi za lastni osebnostni napredek se vsak dijak obvezuje, da bo pomagal sošolcem in drugim dijakom ter da se bo udeleževal prostovoljnih in solidarnostnih akcij. 2. člen (vsebina) Ta pravilnik določa:

- - - - - - - - - -

vrste pohval, dolžnosti dijakov, pravila prihajanja v šolo in zamujanja, pravila obveščanja in opravičevanja odsotnosti od pouka, pravila vedenja pri pouku in v času dejavnosti ŠKG, vrste kršitev šolskega reda, vrste vzgojnih in alternativnih ukrepov ob kršitvah šolskega reda, pravice dijakov v primeru kršitev, pravila glede izpisa iz šole, druga pravila.

Ta pravila se nanašajo tudi na vedenje dijakov na poti v šolo in iz nje, na vedenje dijakov med šolskimi dejavnostmi izven šole ter v okolici šole, kamor sodi četrtna skupnost Šentvid. Ta pravila obvezujejo dijake, profesorje in druge strokovne delavce ter starše. 3. člen (pohvale) Dijak lahko ob izkazovanju dobrih navad, ob spoštljivem odnosu do sošolcev, profesorjev in drugega osebja ter za uspešno delo v šoli in zunaj nje prejme javno pohvalo:

-

razrednika, ravnatelja, direktorja zavoda ali ustanovitelja zavoda.

Merila za podeljevanje pohval in način podeljevanja natančneje določa Pravilnik o podeljevanju pohval na ŠKG.

141


Pravilniki 4. člen (dolžnosti dijakov) Dijak ima dolžnost, da:

- redno in pravočasno obiskuje pouk in izpolnjuje obveznosti, določene z izobraževalnim programom, letnim delovnim načrtom in drugimi predpisi; - se zadržuje le v tistih prostorih, kjer poteka pouk oziroma druge dejavnosti, določene s programom in letnim delovnim načrtom gimnazije; - dijakov in delavcev šole ne ovira in ne moti pri delu; - skrbno in odgovorno ravna z učili, s programsko opremo in z dokumentacijo; - ravna v skladu z navodili učiteljev oziroma šole; - skrbi za lastno zdravje in varnost in ne ogroža zdravja in varnosti ter telesne in duševne integritete drugih; - skrbi za čisto okolje; - spoštuje splošne civilizacijske vrednote in posebnosti različnih kultur; - spoštuje pravice dijakov, delavcev šole in drugih ljudi; - prispeva k ugledu šole; - varuje ter odgovorno ravna s premoženjem šole, lastnino dijakov, delavcev šole in drugih ljudi. 5. člen (zamujanje k pouku)

Dijak prihaja k pouku pravočasno. V primeru zamude se javi učečemu učitelju, ki mu lahko omogoči vstop v razred. S pedagoško pogodbo se lahko dijaku zaradi objektivnih razlogov dovoli vstop v razred ali odhod iz razreda tudi med poukom. 6. člen (predčasno odhajanje od pouka) Pred zaključkom pouka lahko dijak zapusti šolo le z dovolilnico, ki jo podpiše razrednik, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik, pomočnik ravnatelja ali ravnatelj, in sicer v navedenem vrstnem redu. Dovolilnico za odsotnost od zadnje ure pouka lahko dovoli tudi učeči učitelj, pri čemer mora odsotnost zabeležiti v elektronskem dnevniku. 7. člen (obvezna prisotnost pri pouku) Prisotnost dijakov pri pouku je obvezna. Dijak v posameznem ocenjevalnem obdobju pri posameznem predmetu ne sme biti odsoten več kot 12 % vseh ur. Če ta odstotek preseže, lahko učitelj zahteva, da dijak ne glede na pridobljene ocene opravlja delni predmetni izpit. Odsotnosti zaradi šolskih aktivnost in statusa A se ne štejejo v 12 % iz prejšnjega odstavka. 8. člen (obveščanje o odsotnosti) Starši/vzgojitelji iz dijaškega doma so dolžni šolo obvestiti o dijakovi odsotnosti vnaprej, in sicer najkasneje do začetka pouka istega dne. Če tega ne storijo, se odsotnost kaznuje z vzgojnim ukrepom. O odsotnostih so starši oziroma vzgojitelji obveščeni enkrat tedensko preko elektronskega dnevnika. Zaradi odsotnosti dijakov na obveznih ekskurzijah, športnih dnevih, duhovnih obnovah in drugih dejavnostih, določenih v LDN-ju, šola staršem ne povrne vplačanega prispevka.

142


Pravilniki 9. člen (odjavljanje od malice) V primeru napovedane odsotnosti dijaka (ko ne gre za dejavnosti v okviru šole) starši sami odjavijo malico in kosilo en delovni dan vnaprej, in sicer do 23. ure na e-naslovu www.lopolis.si. 10. člen (beleženje odsotnosti) Dežurni dijak vsako uro učečega učitelja obvesti o odsotnih sošolcih, ta pa odsotnosti zabeleži v elektronskem dnevniku. 11. člen (vrste odsotnosti) Vrste odsotnosti so:

- odsotnosti, ki se NE štejejo v 12 % ur pri posameznem predmetu v posameznem ocenjevalnem obdobju (šolske aktivnosti in odsotnosti iz statusa A), - odsotnosti, ki se štejejo v 12 % in je bila šola o njih obveščena vnaprej skladno z 8. členom tega pravilnika, - odsotnosti, ki se štejejo v 12 % in šola o njih ni bila obveščena vnaprej. 12. člen (ukrepanje ob odsotnostih, o katerih šola ni bila obveščena vnaprej)

V primeru, da odsotnost dijaka ni bila napovedana vnaprej, lahko razrednik izreče vzgojni ukrep ali določi alternativni ukrep skladno s tem pravilnikom. Takšna odsotnost se hkrati šteje v 12 % odsotnost. V primeru, da se odsotnosti iz prvega odstavka tega člena nadaljujejo, razrednik stopnjuje vzgojne oziroma alternativne ukrepe. 13. člen (preseganje 12 % odsotnosti) Če je dijak v posameznem ocenjevalnem obdobju pri posameznem predmetu odsoten več kot 12 % vseh ur, opravlja delni predmetni izpit (DPI). Če je dijak kljub odsotnosti (zaradi bolezni ali drugega utemeljenega razloga) pridobil vse predvidene ocene, je lahko oproščen DPI-ja. V primeru, da dijak ne opravi DPI-ja pozitivno, je neocenjen in mora opravljati dopolnilni izpit v za to določenih rokih. Dopolnilni izpit se opravlja pred popravnimi izpiti. 14. člen (manjkajoče obveznosti) Če dijak do zaključka pouka ni opravil obveznih dejavnosti šole (projektne naloge, športni dnevi, duhovne obnove, naravoslovni dnevi, ekskurzije, romanja in druge dejavnosti, določene s programom ŠKG), ne napreduje v višji letnik, dokler teh dejavnosti ne opravi in to ustrezno dokaže. 15. člen (prilagoditev pogojev dela) V primeru daljše odsotnosti iz objektivnih razlogov in v drugih utemeljenih primerih se lahko dijaku s pedagoško pogodbo prilagodijo pogoji dela. O sklenitvi pedagoške pogodbe in razlogih za njeno sklenitev po posvetu s svetovalno službo odloči ravnatelj.

143


Pravilniki 16. člen (odstranitev od pouka) Dijak pri pouku in dejavnostih, ki so določene z LDN-jem, sledi navodilom učitelja ter svojih sošolcev in učitelja ne sme motiti. Če dijak kljub učiteljevemu opozorilu moti pouk, ga učitelj lahko odstrani iz razreda in o tem napravi zaznamek v elektronskem dnevniku. Dijak se odločitvi učitelja ne sme upirati, lahko pa se najkasneje še isti dan pisno pritoži pri ravnatelju. Obrazložitev učitelja oziroma pritožba dijaka se shrani v dokumentacijski mapi razreda. 17. člen (vzgojni in alternativni ukrepi) Za kršitve pravil šolskega reda in hišnih pravil se dijakom izrekajo vzgojni in določajo alternativni ukrepi. 18. člen (vrste vzgojnih ukrepov) Vzgojni ukrepi so:

-

ustni opomin, pisni opomin, ukor, prepoved obiskovanja pouka za 2 tedna, prepoved obiskovanja pouka za 1 mesec, prepoved obiskovanja pouka za 3 mesece, prepoved obiskovanja pouka za 6 mesecev, izključitev za tekoče šolsko leto, izključitev za tekoče šolsko leto in še za naslednje šolsko leto, pogojna izključitev, izključitev iz gimnazije s takojšnjo prepovedjo obiskovanja pouka. 19. člen (stopnjevanje vzgojnih ukrepov)

Vzgojni ukrepi se izrekajo glede na težo kršitve in se praviloma stopnjujejo. Dijak ne more biti izključen iz šole, če predhodno ni dobil ukora, razen v primeru najtežjih kršitev. Če pri vzgojnem ukrepu izključitve ni izrečena prepoved obiskovanja pouka, ga dijak lahko obiskuje do dokončnosti odločbe. 20. člen (veljavnost vzgojnega ukrepa) Če je bil namen vzgojnega ukrepa dosežen, ob koncu šolskega leta preneha veljati in se ne stopnjuje v naslednjem šolskem letu. Če je bil vzgojni ukrep izrečen ob koncu pouka oziroma ob izteku šolskega leta ali če namen ni bil dosežen, se upošteva pri stopnjevanju vzgojnih ukrepov še naslednje šolsko leto. 21. člen (vrste alternativnih ukrepov) Alternativni ukrepi so:

- pobotanje oziroma poravnava, - poprava škodljivih posledic ravnanja, - opravljanje dobrih del,

144


Pravilniki - prostovoljno delo: - namesto pisnega opomina 2 do 4 ure koristnega dela v šoli in okoli nje, - namesto ukora 8 do 12 ur koristnega dela, - namesto prepovedi obiskovanja pouka redno delo po 2 uri na dan za čas prepovedi. - drugi ukrepi po presoji odgovorne osebe. Lahko se določi tudi obiskovanje vzgojnega programa pri pooblaščeni instituciji, zlasti v primeru prekrškov nasilnega vedenja ali prekrškov v zvezi s prepovedanimi drogami in alkoholom. 22. člen (določanje alternativnih ukrepov) Alternativni ukrep se lahko določi namesto katerega koli vzgojnega ukrepa. Razrednik lahko namesto izreka pisnega opomina ali ukora, ravnatelj pa namesto začasne prepovedi obiskovanja pouka ob soglasju dijaka določi alternativni ukrep. Odgovorni organ po posvetovanju s svetovalno službo pisno določi vrsto alternativnega ukrepa, trajanje, kraj in rok za izvršitev ukrepa ter osebo, ki bo spremljala izvajanje ukrepa. Z vsebino alternativnega ukrepa pristojni organ seznani dijaka in starše. Če dijak z določenim alternativnim ukrepom ne soglaša ali ga ne izvrši na določen način in v določenem roku, se mu izreče vzgojni ukrep. 23. člen (lažje kršitve) Lažje kršitve, za katere se praviloma izreče opomin, so:

- - - -

- - - -

neprimeren odnos so pouka, neprimeren odnos do dijakov, delavcev šole in drugih ljudi, neprimeren odnos do šolskega ali drugega premoženja, samovoljna, nedovoljena odsotnost dijaka od pouka ali drugih dejavnosti (to so odsotnosti od pouka iz 3. alineje 11. člena in odsotnosti brez podpisane dovolilnice), vožnja z dvigalom (izjema so invalidne osebe in ostali utemeljeni razlogi), kajenje v šoli ali v okolici šole, uporaba osebnih naprav za povezovanje s podatkovnim in telekomunikacijskim omrežjem brez dovoljenja šole, druge kršitve, določene s šolskimi pravili. 24. člen (težje kršitve)

Težje kršitve, za katere se praviloma izreče ukor, so:

- ponavljajoče se lažje kršitve, za katere je bil dijaku izrečen pisni opomin, - samovoljna prisvojitev tuje stvari, - ponarejanje, - žaljiv odnos do dijakov, delavcev šole in drugih ljudi, - posedovanje nevarnih predmetov ali sredstev, - neupoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri šolskih dejavnostih, - namerno poškodovanje šolskega ali drugega premoženja, - prehod čez progo preko tirov na neoznačenem mestu ali pri spuščenih zapornicah, - druge kršitve, določene s šolskimi pravili.

145


Pravilniki 25. člen (najtežje kršitve) Najtežje kršitve, za katere se praviloma izreče začasna prepoved obiskovanja pouka ali izključitev, so:

- ponavljajoče istovrstne težje kršitve, za katere je bil dijaku izrečen vzgojni ukrep, - psihično ali fizično nasilje, - uživanje alkohola ali drugih drog in prisotnost pri pouku pod vplivom alkohola ali drugih drog, - posedovanje, ponujanje, prodajanje alkohola ali drugih drog, - ponarejanje ali uničevanje šolske dokumentacije, - vdor v programsko opremo ali ponarejanje in uničevanje datotek, - samovoljna prisvojitev tuje stvari večje vrednosti, - posedovanje predmetov in sredstev, ki ogrožajo varnost in zdravje ljudi ali varnost premoženja, - vstop v šolske prostore, namenjene samo šolskemu osebju, izven časa pouka, - neupoštevanje predpisov o varnosti in zdravju, kar je ali bi lahko povzročilo težjo telesno poškodbo ali večjo materialno škodo, - namerno uničevanje šolskega ali drugega premoženja, - druge kršitve, določene s šolskimi pravili. 26. člen (ugotavljanje kršitev in uvedba postopka za ukrepanje) Za uvedbo in vodenje postopka ugotavljanja kršitve je pristojen razrednik, razen v primeru postopka ugotavljanja najtežje kršitve, za katero je predvidena začasna prepoved obiskovanja pouka ali izključitev. V tem primeru uvedbo in vodenje postopka vodi ravnatelj. Postopek se začne na pobudo razrednika ali drugega učitelja ali strokovnega delavca. Z uvedbo postopka je potrebno začeti v šolskem letu, v katerem je bila kršitev storjena, najkasneje v tridesetih dneh od dneva, ko se je izvedelo za kršitev in dijaka, ki je kršitev storil. 27. člen (razgovor in zagovor) Pred ukrepanjem razrednik opravi razgovor z dijakom. Dijak lahko pred ukrepanjem uveljavlja pravico do zagovora, ki se ob prisotnosti razrednika in staršev opravi pred ravnateljem. Če starši odklonijo prisotnost, lahko ravnatelj opravi zagovor dijaka brez njihove prisotnosti. V tem primeru lahko na predlog dijaka zagovoru prisostvuje strokovni delavec šole, ki ga dijak sam izbere. 28. člen (vodenje postopka, odločanje in obveščanje o vzgojnem ukrepu) Vzgojni ukrep pisnega opomina, ukora in prepovedi obiskovanja pouka se izreka s sklepom, ukrep izključitve pa z odločbo. O ustnem opominu, pisnem opominu in ukoru odloča razrednik, o ostalih vzgojnih ukrepih pa ravnatelj. Sklep o izreku vzgojnega ukrepa pisnega opomina in ukora izda razrednik, odločbo o začasni prepovedi obiskovanja pouka in o izključitvi pa ravnatelj. Pred izrekom vzgojnega ukrepa začasne prepovedi obiskovanja pouka in izključitve ravnatelj pridobi mnenje razrednika, šolske svetovalne službe, oddelčne skupnosti dijakov, šolskega tribunala in celotnega učiteljskega zbora. Sklep oziroma odločbo se vroči dijaku in staršem najkasneje v osmih dneh po izreku vzgojnega ukrepa.

146


Pravilniki 29. člen (okoliščine, ki se upoštevajo pri izbiri ukrepa) Pri izbiri ukrepa šola upošteva težo kršitve, odgovornost dijaka za kršitev, osebnostno zrelost dijaka, nagibe, zaradi katerih je storil dejanje, okoliščine, v katerih je bilo dejanje storjeno, druge okoliščine, pomembne za ukrepanje, postopnost pri ukrepanju in možne posledice ukrepanja. Ravnatelj lahko zaradi kršitve pri vodenju postopka ali zaradi drugih utemeljenih razlogov zadrži ukrepanje in določi rok za odpravo kršitev oziroma odloči, da se postopek ponovi ali ustavi. 30. člen (dokumentacija vodenja postopka) O aktivnostih v postopku ukrepanja je potrebno voditi pisno dokumentacijo, skladno s pravili o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju. 31. člen (pritožba) Zoper sklep o izreku opomina ali ukora se dijak ali starši lahko pisno pritožijo ravnatelju v osmih dneh po prejemu sklepa. Zoper odločbo o prepovedi obiskovanja pouka ali izključitve se dijak ali starši lahko pisno pritožijo svetu Zavoda v osmih dneh po prejemu odločbe. 32. člen (odločanje o pritožbi) O pritožbi mora pristojni organ (ravnatelj o pritožbi zoper opomin in ukor oz. svet Zavoda v primeru pritožbe zoper začasno prepoved obiskovanja pouka ali izključitev) odločiti v 15-ih dneh po prejemu pritožbe tako, da se:

- pritožbi ugodi, - pritožbi ugodi in odloči, da se postopek ukrepanja ponovi in o ukrepu ponovno odloči, - pritožbo kot neutemeljeno zavrne.

Odločitev pristojnega organa je dokončna. 33. člen (sodno varstvo) Zoper odločitev sveta Zavoda se lahko sproži upravni spor. 34. člen (sprememba ukrepa) Če se po ukrepanju ugotovi, da je bila v postopku ukrepanja storjena napaka, ali da je bil ukrep izrečen ali določen neutemeljeno, je šola dolžna napako čim prej, najkasneje pa v 10-ih delovnih dneh od ugotovitve, popraviti oziroma ukrep spremeniti ali odpraviti ter o tem pisno obvestiti dijaka in starše. Šola se prizadetim za napako opraviči. 35. člen (dosegljivost profesorjev) Profesorji so na razpolago dijakom za individualne pogovore enkrat tedensko po pouku. Vsak profesor mora imeti na vidnem mestu objavljen čas in prostor za pogovore z dijaki. Med poukom in odmori dijaki ne motijo profesorjev pri njihovem delu.

147


Pravilniki 36. člen (izpis iz šole) Dijak se lahko izpiše iz šole le s soglasjem staršev. Šola mu izda izpisnico. Z dnem izpisa iz šole mu preneha status dijaka ŠKG. 37. člen (šolski tribunal) ŠKG zagotavlja dijakom njihovo osebno dostojanstvo, varstvo osebnih podatkov, nedotakljivost osebe in osebne lastnine, pravično ocenjevanje znanja in pravično presojo njihovih dejanj in ravnanj. V primeru kršitev se prizadeti lahko pritožijo na šolski tribunal. Tribunal varuje dostojanstvo in pravice dijakov, profesorjev in drugega osebja na gimnaziji. Deluje v skladu s poslovnikom, ki ga sprejmeta učiteljski zbor in dijaška skupnost. 38. člen (uveljavitev pravil) Pravilnik o šolskem redu Škofijske klasične gimnazije se objavi v šolski publikaciji in začne veljati z njenim izidom. 39. člen (prenehanje veljavnosti) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o šolskem redu ŠKG, objavljen v šolski publikaciji septembra 2012.

Ljubljana, 1. 7. 2013

148

Jože Pucihar, ravnatelj


Pravilniki Na podlagi 41. člena Zakona o gimnazijah (Uradni list RS, št. 12/96, 59/01 in 115/06), 40. člena in prvega odstavka 75. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06), 19. in 47. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo), minister za šolstvo in šport izdaja

PRAVILNIK o ocenjevanju znanja v srednjih šolah I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina pravilnika)

S tem pravilnikom se ureja ocenjevanje znanja, spretnosti in veščin (v nadaljnjem besedilu: znanje) ter napredovanje in ponavljanje letnika za dijake in udeležence izobraževanja odraslih (v nadaljnjem besedilu: dijak) po javno veljavnih izobraževalnih programih srednjega splošnega izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja ter nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja. 2. člen (predmet oziroma programska enota)

(1) V gimnazijskem izobraževanju se ocenjuje dijakovo znanje pri predmetu in obveznih izbirnih vsebinah (v nadaljnjem besedilu: predmet). (2) V poklicnem in strokovnem izobraževanju se ocenjuje dijakovo znanje pri predmetu, strokovnem modulu, modulu odprtega kurikula, praktičnem usposabljanju z delom pri delodajalcu in interesnih dejavnostih (v nadaljnjem besedilu: programska enota). 3. člen (javnost ocenjevanja znanja)

(1) Učitelj zagotavlja javnost ocenjevanja znanja tako, da dijake ob začetku izvajanja predmeta oziroma programske enote v šolskem letu seznani z: – učnimi cilji, – obsegom učne vsebine, – oblikami in načini ocenjevanja znanja, – merili za ocenjevanje znanja, – dovoljenimi pripomočki. (2) Z roki za pisno ocenjevanje znanja seznani učitelj dijake najpozneje pet delovnih dni po sprejetju načrta ocenjevanja znanja. (3) Na pisnem izdelku je navedeno število točk (v nadaljnjem besedilu: točkovnik) za posamezno nalogo in meje za ocene. (4) Učitelj obvesti dijaka o pridobljenih ocenah pri predmetu oziroma programski enoti javno pri pouku v oddelku oziroma skupini in mu omogoči vpogled v ocenjen pisni izdelek. Če se rezultati ocenjevanja znanja objavijo na drug javno dostopen način, se osebno ime dijaka nadomesti z ustrezno šifro. (5) Udeleženca izobraževanja odraslih se ob začetku izobraževanja v šolskem letu seznani najmanj z obsegom učne vsebine, načinom in roki ocenjevanja znanja ter obveščanja o rezultatih.

149


Pravilniki 4. člen (načela preverjanja in ocenjevanja znanja)

(1) Učitelj pri ocenjevanju znanja: – upošteva izobraževalni program, – uporablja različne oblike in načine ocenjevanja znanja, – spoštuje pravice dijakov, njihovo osebno integriteto in različnost. (2) Učitelj s preverjanjem znanja ugotavlja doseganje učnih ciljev, ki so predmet ocenjevanja znanja. Preverjanje se izvaja praviloma po obravnavi učne snovi, vendar najpozneje pred pisnim ocenjevanjem znanja. (3) V izobraževanju odraslih se organizira poskusno opravljanje izpitov, s čimer se udeležencu izobraževanja odraslih omogoči, da preveri in spozna najmanj obseg in zahtevnost izpita ter primere izpitnih vprašanj. 5. člen (dijaki s posebnimi potrebami)

Izvajanje določb tega pravilnika se za dijaka s posebnimi potrebami prilagodi v skladu z odločbo o usmeritvi.

II. SPLOŠNO O OCENJEVANJU ZNANJA 6. člen (ocenjevanje znanja)

(1) Znanje pri pouku oziroma izpitu praviloma ocenjuje učitelj, ki predmet oziroma programsko enoto poučuje. Ravnatelj šole, direktor organizacije za izobraževanje odraslih ali vodja za izobraževanje odraslih (v nadaljnjem besedilu: ravnatelj) lahko iz utemeljenih razlogov imenuje za ocenjevanje znanja drugega učitelja, ki izpolnjuje pogoje za poučevanje tega predmeta oziroma programske enote. (2) Izpolnjevanje drugih obveznosti po izobraževalnem programu ugotavlja razrednik, v izobraževanju odraslih pa odgovorna oseba za izobraževanje odraslih (v nadaljnjem besedilu: razrednik). (3) Izpolnjevanje obveznosti dijaka pri praktičnem usposabljanju z delom pri delodajalcu ugotavlja delodajalec v skladu z učno pogodbo in o tem obvešča šolo. 7. člen (minimalni standard znanja)

(1) Minimalni standard znanja predstavlja stopnjo znanja, spretnosti, veščine ali kakovost dosežka, potrebnega za pozitivno oceno oziroma za zadovoljivo sledenje pouku pri posameznem predmetu oziroma programski enoti. (2) Če minimalni standard znanja pri predmetu oziroma programski enoti ni določen v katalogu znanj oziroma učnem načrtu, ga določi strokovni aktiv oziroma učitelj. V poklicnem in strokovnem izobraževanju pri tem strokovni aktiv oziroma učitelj sodeluje s programskim učiteljskim zborom. 8. člen (merila ocenjevanja znanja)

(1) Strokovni aktiv šole (v nadaljnjem besedilu: strokovni aktiv) na začetku šolskega leta uskladi merila ocenjevanja znanja. (2) Merila ocenjevanja znanja za predmet oziroma programsko enoto se določijo na podlagi

150


Pravilniki kataloga znanja oziroma učnega načrta. 9. člen (oblike in načini ocenjevanja znanja)

Če oblike in načini ocenjevanja znanja niso določeni v katalogu znanj oziroma učnem načrtu, jih določi strokovni aktiv oziroma učitelj. 10. člen (osebni izobraževalni načrt za udeleženca izobraževanja odraslih)

(1) V izobraževanju odraslih se oblikuje osebni izobraževalni načrt za vsakega udeleženca izobraževanja odraslih. Pripravi ga razrednik v sodelovanju z udeležencem izobraževanja odraslih. (2) Osebni izobraževalni načrt vsebuje najmanj podatke o predhodno pridobljenem in priznanem formalnem in neformalnem znanju ter predviden način in časovni potek izobraževanja, opredelitev vsebin, načinov in rokov preverjanja in ocenjevanja znanja, ki so določeni z učnim načrtom oziroma katalogom znanja.

III. PRAVILA OCENJEVANJA ZNANJA 11. člen (šolska pravila ocenjevanja znanja)

(1) Šolska pravila ocenjevanja znanja obsegajo najmanj: – načine in roke izpolnjevanja obveznosti, določene z učnim načrtom oziroma katalogom znanja, – pogoje za obvezno ponavljanje pisnih izdelkov, – roke za vračanje izdelkov, – izpitni red, – kršitve pravil pri ocenjevanju znanja in ukrepe, – postopek odpravljanja napak pri ocenjevanju znanja, – pripravo in hrambo izpitnega gradiva, – druga pravila in postopke v skladu s tem pravilnikom. (2) Šolska pravila ocenjevanja znanja določi ravnatelj po predhodni obravnavi na učiteljskem zboru. 12. člen (načrt ocenjevanja znanja)

(1) Roki za pisno ocenjevanje znanja pri predmetu oziroma programski enoti (v nadaljnjem besedilu: načrt ocenjevanja znanja) se določijo najpozneje štirinajst dni po začetku ocenjevalnega obdobja. Načrt ocenjevanja znanja določi strokovni aktiv oziroma programski učiteljski zbor v poklicnem in strokovnem izobraževanju. (2) Oddelek oziroma skupino z načrtom ocenjevanja znanja seznani učitelj predmeta oziroma programske enote. Roke za pisno ocenjevanje znanja iz načrta ocenjevanja znanja napiše učitelj v dnevnik dela. 13. člen (druga pravila ocenjevanja znanja)

(1) Ustno ocenjevanje znanja pri predmetu oziroma programski enoti se izvede najmanj enkrat v šolskem letu, razen če je z učnim načrtom oziroma katalogom znanj določeno drugače

151


Pravilniki oziroma določi drugače ravnatelj iz utemeljenih razlogov. (2) Dijak lahko piše za oceno največ tri pisne izdelke na teden in enega na dan. (3) Pisanje pisnih izdelkov za oceno štirinajst dni pred ocenjevalno konferenco ni dovoljeno. (4) Če dijak ponavlja pisni izdelek v skladu s prvim odstavkom 14. člena tega pravilnika oziroma ga piše na lastno željo, učitelj ni dolžan upoštevati pravila iz drugega in tretjega odstavka tega člena. Če dijak piše pisni izdelek na lastno željo, zapiše soglasje na pisni izdelek. (5) Učitelj analizira rezultate ocenjevanja znanja skupaj z dijaki, v oddelku, skupini ali individualno. (6) Dijaku, ki je v ocenjevalnem obdobju ocenjen negativno, učitelj določi način in najmanj en datum ocenjevanja znanja. (7) Določbe tega člena se ne uporabljajo za udeleženca izobraževanja odraslih. 14. člen (obvezno ponavljanje pisnega izdelka)

(1) Če je negativno ocenjenih pisnih izdelkov več kot je določeno s šolskimi pravili ocenjevanja znanja, se pisanje enkrat ponovi, vpišeta pa se obe oceni. (2) Določbe tega člena se ne uporabljajo za udeleženca izobraževanja odraslih.

IV. OCENE IN UGOTOVITVE 15. člen (ocene)

(1) Znanje dijakov se ocenjuje s številčnimi oziroma opisnimi ocenami. (2) Znanje dijaka se oceni s številčno oceno od 1 do 5, in sicer nezadostno (1), zadostno (2), dobro (3), prav dobro (4) in odlično (5). (3) Izpolnitev obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom pri delodajalcu, interesnih dejavnostih in drugih obveznosti (npr. delovna praksa, obvezne izbirne vsebine) določenih z učnim načrtom oziroma katalogom znanj, se ocenjuje z opisnima ocenama »opravil« in: »ni opravil«. (4) Številčne ocene od 2 do 5 in opisna ocena »opravil« so pozitivne. (5) Za udeleženca izobraževanja odraslih se uporabljajo le pozitivne ocene. Če udeleženec izobraževanja odraslih pri ocenjevanju znanja ne doseže pozitivne ocene, se to evidentira. 16. člen (ugotovitve)

(1) Če je dijak iz zdravstvenih razlogov v celoti oproščen sodelovanja pri predmetu oziroma programski enoti, se njegovo znanje iz tega predmeta oziroma programske enote ne ocenjuje. To se v ustrezni dokumentaciji in ob koncu pouka evidentira z besedo »oproščen (opr)«. (2) Ob koncu pouka v šolskem letu se uspeh dijaka, ki ni ocenjen, v ustrezni dokumentaciji evidentira z ugotovitvijo: »ni ocenjen (noc)«. (3) Za udeleženca izobraževanja odraslih se ne uporabljajo določbe prvega in drugega odstavka tega člena. Za udeleženca izobraževanja odraslih se športna vzgoja ne izvaja in ne ocenjuje. V ustrezni dokumentaciji se to evidentira z besedo »oproščen«.

152


Pravilniki 17. člen (seznanitev z oceno)

(1) Pri ocenjevanju znanja ustnih odgovorov učitelj oceni dijakovo znanje takoj po končanem izpraševanju. (2) Pri ocenjevanju znanja pisnih in drugih izdelkov učitelj dijaka oceni najpozneje v sedmih delovnih dneh po tem, ko jih dijak odda. Ravnatelj lahko iz utemeljenih razlogov za posamezno ocenjevanje določi drug rok. (3) Po ocenitvi pisnih izdelkov učitelj omogoči dijaku vpogled v pisni izdelek. (4) Učitelj izroči dijaku ocenjene izdelke po petih dneh oziroma najpozneje v tridesetih dneh po vpisu ocene v redovalnico. V ocenjenih pisnih izdelkih učitelj ustrezno označi napake, da dijak lahko prepozna pomanjkljivosti v svojem znanju. Dijak ima pravico do obrazložitve ocene. (5) Dijak, njegovi starši oziroma drug zakoniti zastopnik oziroma pooblaščeni vzgojitelj v dijaškem domu (v nadaljnjem besedilu: zakoniti zastopnik) lahko v času do izročitve pisnih izdelkov, pisno zahteva vpogled v pisni izdelek oziroma fotokopijo izdelka. (6) Določbe prejšnjega odstavka se ne uporabljajo za udeleženca izobraževanja odraslih. 18. člen (določanje končne ocene)

(1) Končno oceno pri predmetu oziroma programski enoti določi učitelj, ki dijaka pri tem predmetu oziroma programski enoti poučuje. (2) Če predmet oziroma programsko enoto poučujeta dva ali več učiteljev, ti vnaprej določijo razmerja za oceno med posameznimi deli predmeta oziroma programske enote. Končno oceno določijo skupaj. Če se o končni oceni ne sporazumejo, jo na predlog ravnatelja potrdi učiteljski zbor. 19. člen (splošni uspeh)

(1) Oddelčni učiteljski zbor, v izobraževanju odraslih pa strokovni aktiv, potrdi na predlog razrednika splošni uspeh dijaku po tem, ko ta uspešno opravi vse obveznosti, določene z učnim načrtom oziroma katalogom znanj. (2) Splošni uspeh se določi kot: odličen, prav dober, dober in zadosten. (3) Dijak doseže: – odličen splošni uspeh, če je najmanj pri polovici predmetov ocenjen z oceno odlično (5), pri ostalih pa z oceno prav dobro (4), – prav dober učni uspeh, če je najmanj pri polovici predmetov ocenjen z oceno prav dobro (4), pri ostalih pa z oceno dobro (3), – dober učni uspeh, če je najmanj pri polovici predmetov ocenjen z oceno dobro (3), pri ostalih pa z oceno zadostno (2), – zadosten učni uspeh, če je pri več kot polovici predmetov ocenjen z oceno zadostno (2), pri ostalih pa z oceno pozitivno. (4) Pri določanju splošnega uspeha, če gre za odstopanje od meril iz prejšnjega odstavka, se upošteva dijakovo znanje in napredek, prizadevnost, delavnost in samostojnost v vzgojnem in izobraževalnem procesu ter odnos do izpolnjevanja obveznosti. Splošni uspeh na predlog razrednika, učitelja, ki dijaka poučuje ali ravnatelja, določi oddelčni učiteljski zbor, v izobraževanju odraslih pa strokovni aktiv.

153


Pravilniki 20. člen (listine o uspehu)

(1) Na koncu vsakega ocenjevalnega obdobja, razen zadnjega, izda šola dijakom v pisni obliki prepis ocen, ugotovitev in opravljenih obveznosti. (2) Ko dijak uspešno izpolni vse obveznosti za posamezen letnik, določene z učnim načrtom oziroma katalogom znanj, se mu izda letno spričevalo. (3) Dijaku, ki ni izpolnil vseh obveznosti iz prejšnjega odstavka, se na koncu pouka oziroma po opravljanju izpitov izda obvestilo o uspehu. (4) Dijak dobi spričevalo, obvestilo o uspehu oziroma prepis ocen oziroma ugotovitev in opravljenih obveznosti v šoli. (5) Dijaku, ki je prekinil izobraževanje, šola na njegovo zahtevo izda obvestilo o opravljenih obveznostih. (6) Udeleženec izobraževanja odraslih ob zaključku šolskega leta lahko prejme: obvestilo o uspehu za opravljene obveznosti v šolskem letu v skladu z osebnim izobraževalnim načrtom ali letno spričevalo za opravljene obveznosti za posamezen letnik, v skladu s katalogi znanj oziroma učnim načrtom.

V. NAPREDOVANJE IN PONAVLJANJE 21. člen (ponavljanje)

(1) Dijak, ki ne opravi vseh obveznosti, ne napreduje v naslednji letnik oziroma lahko letnik ponavlja. (2) Če dijak letnik ponavlja, opravlja vse obveznosti iz tega letnika, pri čemer se ga ponovno ocenjuje pri vseh predmetih oziroma programskih enotah. Pri ugotavljanju splošnega uspeha v letniku se upoštevajo ocene oziroma ugotovitve, pridobljene v tekočem šolskem letu. (3) Pravico do ponavljanja letnika zagotovi šola, kjer je dijak vpisan. (4) Določbe tega člena se ne uporabljajo za udeleženca izobraževanja odraslih.

VI. IZPITI 22. člen (splošno o izpitih)

(1) Dijak lahko opravlja sprejemne, predmetne, dopolnilne in popravne izpite. (2) Dijak opravlja dopolnilni in popravni izpit v šoli, v katero je vpisan, sprejemni in predmetni izpit pa v šoli, ki izvaja izobraževalni program, v katerega se želi vpisati oziroma je že vpisan. (3) Ustni del izpita se opravlja v skladu z izpitnim redom pred šolsko izpitno komisijo, ki jo imenuje ravnatelj med učitelji šole. Šolska izpitna komisija ima predsednika, izpraševalca in še vsaj enega člana. Izpraševalec mora biti učitelj predmeta oziroma programske enote iz katere dijak opravlja izpit. Vsaj dva člana komisije sta praviloma učitelja predmeta oziroma programske enote iz katere dijak opravlja izpit. (4) Udeleženec izobraževanja odraslih lahko, poleg izpitov iz prvega odstvaka tega člena, opravlja tudi delne in končne izpite, ki jih opravlja pri učitelju izbranega predmeta oziroma programske enote v šoli, v katero je vpisan.

154


Pravilniki 23. člen (sprejemni izpit)

Pri sprejemnem izpitu se preizkusijo nadarjenost oziroma sposobnosti dijaka, lahko pa tudi znanje jezikov, če so v skladu z izobraževalnim programom pogoj za vpis. 24. člen (predmetni izpit)

(1) Predmetni izpit pri predmetu oziroma izpit pri programski enoti opravlja dijak, ki: – hitreje napreduje, – izboljšuje končno oceno predmeta oziroma programske enote, – se želi vpisati v drug izobraževalni program. (2) Dijak lahko po uspešno opravljenem predzadnjem oziroma zaključnem letniku enkrat izboljšuje oceno enega ali več predmetov oziroma programskih enot posameznega letnika, in sicer: – v predzadnjem letniku od konca pouka do zaključka tekočega šolskega leta oziroma do vključitve v zadnji letnik izobraževanja, – v zaključnem letniku od konca pouka do začetka opravljanja zaključka izobraževanja. (3) Pri določitvi končne ocene predmeta oziroma programske enote se upošteva boljša ocena. (4) Za udeleženca izobraževanja odraslih se prvi in tretji odstavek tega člena ne uporabljata. 25. člen (dopolnilni izpit)

(1) Dopolnilni izpit opravlja dijak, ki do zaključka pouka pri predmetu oziroma programski enoti ni bil ocenjen. (2) Dopolnilni izpit lahko opravlja dijak do začetka opravljanja zaključka izobraževanja. (3) Določbe tega člena se ne uporabljajo za udeleženca izobraževanja odraslih. 26. člen (popravni izpit)

(1) Popravni izpit opravlja dijak iz predmetov oziroma programskih enot, kjer ima ob zaključku pouka nezadostno oceno. (2) Kadar pouk predmeta oziroma programske enote ne traja do konca pouka v šolskem letu, lahko dijak opravlja popravni izpit pred koncem pouka v roku, ki ga določi ravnatelj. V tem primeru se šteje, da je izkoristil spomladanski izpitni rok. Ta določba se ne uporablja za praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu. (3) Določbe tega člena se ne uporabljajo za udeleženca izobraževanja odraslih. 27. člen (delni in končni izpit za udeležence izobraževanja odraslih)

(1) Pri delnem in končnem izpitu znanje udeležencev izobraževanja odraslih ocenjuje učitelj izbranega predmeta oziroma programske enote. (2) Z delnim izpitom se ocenjuje znanje po vsebinsko zaokroženih delih predmeta oziroma programske enote. S končnim izpitom se ocenjuje znanje po zaključenih vsebinskih sklopih iz predmeta oziroma programske enote v posameznem programu. (3) Kdor uspešno opravi vse delne izpite iz posameznega predmeta oziroma programske enote, je s tem opravil obveznosti določenega predmeta oziroma programske enote. (4) V izobraževanju odraslih se tretje in nadaljnje opravljane končnega izpita opravlja pred šolsko izpitno komisijo.

155


Pravilniki 28. člen (omejitve)

(1) V spomladanskem izpitnem roku lahko dijak opravlja največ dva izpita. Ravnatelj lahko iz utemeljenih razlogov dovoli v tem roku opravljati tudi več izpitov. (2) Na isti dan lahko dijak opravlja največ izpit ali dele izpita iz enega predmeta. (3) Dijak mora opraviti dopolnilni izpit pred popravnim izpitom. (4) Dijak opravi izpit, ko opravi vse dele izpita. (5) Za udeleženca izobraževanja odraslih se uporablja določba prejšnjega odstavka, pri čemer velja, da lahko udeleženec izobraževanja odraslih opravlja izpite večkrat, tudi izven rokov, ki so določeni v šolskem koledarju, vendar v skladu z letnim delovnim načrtom šole. O tem odloči ravnatelj šole. 29. člen (priprava izpitnega gradiva)

(1) Izpitno in drugo gradivo, ki je podlaga za ocenjevanje znanja (v nadaljnjem besedilu: izpitno gradivo), pripravi strokovni aktiv. Če šola nima strokovnega aktiva, izpitno gradivo pripravi izpraševalec oziroma ocenjevalec (v nadaljevanju: ocenjevalec). (2) Vodja strokovnega aktiva ali ocenjevalec izroči izpitno gradivo ravnatelju najpozneje dan pred izpitom. Izpitno gradivo se varuje na način, določen s šolskimi pravili ocenjevanja znanja. 30. člen (potek izpitov)

(1) Ustni izpiti in zagovori se opravljajo pred šolsko izpitno komisijo. (2) Izpitni nastop, izdelavo praktičnega izdelka oziroma opravljanje storitve in vaj spremlja mentor, ki za šolsko izpitno komisijo pripravi strokovno mnenje. (3) Pri ustnem delu izpita in zagovoru izprašuje izpraševalec. Šolska izpitna komisija oceni dijaka na obrazložen predlog izpraševalca. Če se izpit opravlja po delih, predsednik šolske izpitne komisije dijaka obvesti o končni oceni takoj po končanem zadnjem delu izpita. (4) Pri ustnem izpitu se pripravi vsaj pet izpitnih listkov več, kot je dijakov v skupini, ki opravljajo izpit. Vsak dijak izbere izpitni listek in ima pravico do ene menjave. Izpitni listki z vprašanji, na katera je dijak odgovarjal, se vrnejo v komplet izpitnih vprašanj. (5) Na pisno zahtevo udeleženca izobraževanja odraslih oziroma na predlog razrednika ali ocenjevalca, se pred šolsko izpitno komisijo opravlja tudi delni oziroma končni izpit. 31. člen (trajanje)

(1) Pisni izpit oziroma pisni del izpita traja najmanj 45 in največ 90 minut. (2) Izpitni nastop traja največ 45 minut (ena pedagoška ura). (3) Izdelava izdelka oziroma storitve skupaj z zagovorom lahko traja največ šest pedagoških ur. (4) Ustni del izpita, zagovor izdelka oziroma storitve traja največ 20 minut. Dijak ima po dodelitvi vprašanja pravico do 15-minutne priprave na ustni izpit oziroma ustni del izpita.

156


Pravilniki VII. KRŠITVE PRI OCENJEVANJU ZNANJA 32. člen (kršitve)

(1) Če pri pisanju pisnih izdelkov ali pri drugih oblikah ocenjevanja znanja učitelj dijaka zaloti pri uporabi nedovoljenih pripomočkov, pri prepisovanju oziroma drugih kršitvah šolskih pravil ocenjevanja znanja, ga lahko oceni z negativno oceno ali predlaga ustrezen ukrep. (2) Udeležencu izobraževanja odraslih se pri kršitvah iz prejšnjega odstavka prekine ocenjevanje znanja oziroma izpit in se ga ne oceni.

VIII. UGOVOR ZOPER OCENO OZIROMA UGOTOVITEV 33. člen (odločanje ravnatelja)

(1) Dijak lahko v treh dneh od seznanitve z oceno oziroma ugotovitvijo v spričevalu ali v obvestilu o uspehu vloži zoper njo pisni ugovor. (2) Ravnatelj mora v treh dneh od prejema ugovora ugotoviti njegovo utemeljenost. (3) Če ugovor ni utemeljen, ravnatelj ugovor s sklepom zavrne. (4) Če je ugovor utemeljen, mora ravnatelj najpozneje v treh dneh od dneva ugotovitve utemeljenosti ugovora imenovati tričlansko komisijo. (5) Sklep ravnatelja iz drugega odstavka tega člena je dokončen. 34. člen (odločanje komisije)

(1) Komisija iz prejšnjega člena s sklepom odloči o ugovoru v treh dneh od njenega imenovanja. (2) Če komisija ugotovi, da je ugovor neutemeljen, ga zavrne in potrdi prvotno oceno oziroma ugotovitev. Sklep komisije se dijaku izroči v treh dneh po sprejeti odločitvi. (3) Če komisija ugotovi, da je ugovor utemeljen, lahko določi novo oceno oziroma spremeni ugotovitev na podlagi dokumentacije ali s ponovnim ocenjevanjem znanja dijaka. (4) Če je dijaka treba ponovno oceniti, mora sklep vsebovati tudi datum, čas, kraj in način ter obseg ponovnega ocenjevanja znanja, s čimer mora biti dijak seznanjen najpozneje tri dni pred izvedbo ponovnega ocenjevanja znanja. (5) Odločitev komisije je dokončna.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 35. člen (izjeme)

(1) Dijaki, ki so do 1. septembra 2010 napredovali v naslednji letnik z nms oziroma ponavljajo letnik z izpiti, lahko opravijo manjkajoče obveznosti najpozneje do 31. avgusta 2011. (2) Dijake iz prejšnjega odstavka se ocenjuje v skladu s tem pravilnikom.

157


Pravilniki 36. člen (vajenci)

Dijaki, ki so v dualnem sistemu izobraževanja zaključili izobraževanje najpozneje 31. avgusta 2009, lahko opravljajo manjkajoče obveznosti v skladu s tem pravilnikom. 37. člen (prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 76/05) in Pravilnik o ocenjevanju znanja v poklicnem in srednjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 78/07 in 8/08), ki pa se uporabljata do začetka uporabe tega pravilnika. 38. člen (uveljavitev pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2010. Št. 0070-43/2010 Ljubljana, dne 21. julija 2010 EVA 2010-3311-0036 dr. Igor Lukšič l.r. Minister za šolstvo in šport

158


Pravilniki POSLOVNIK ŠOLSKEGA TRIBUNALA 1. ŠKG zagotavlja dijakom, profesorjem in drugemu osebju gimnazije njihovo osebno dostojanstvo, varstvo osebnih podatkov, nedotakljivost osebe in osebne lastnine in pravično presojo njihovih dejanj in ravnanj. 2. Na začetku šolskega leta dijaki in profesorji ŠKG izvolijo izmed profesorjev in drugih strokovnih delavcev ter izmed dijakov sedemčlanski tribunal, zadolžen za varovanje dostojanstva in pravic vseh udeležencev v izobraževalnem procesu. V tribunalu so zastopani 4 profesorji in 3 dijaki. Profesorji izvolijo po 2 člana iz profesorskih vrst, dijaki pa 2 izmed profesorjev in 3 predstavnike dijakov. Stalni (osmi) član tribunala je šolska svetovalna delavka, ki nima pravice glasovanja, njena vloga je predvsem svetovalna. 3. Tribunal izmed svojih članov izvoli predsednika in podpredsednika. Predsednik je lahko samo iz učiteljskih vrst. Tajnica tribunala je šolska svetovalna delavka. 4. Izvoljeni profesorji kot člani tribunala imajo mandat štiri leta, izvoljeni dijaki pa do zaključka šolanja oziroma do prenehanja statusa dijaka na ŠKG. 5. Tribunal obravnava: - pritožbe dijakov in staršev zaradi nekorektnega ravnanja učiteljev, če le-ti kršijo pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja, druga pravila ali če ravnajo v nasprotju s pedagoškimi načeli in pedagoško prakso; - neprimerne in nekorektne poteze dijakov in staršev, zlasti če le-ti neupravičeno in krivično obtožujejo učitelje ali ravnajo tako, da prizadenejo čast in dostojanstvo osebe, - prekrške dijakov, - vsa nekorektna dejanja, ki se nanašajo na katerega koli udeleženca v izobraževalnem procesu. 6. Dijaki se na šolski tribunal obrnejo s pisno pritožbo, ki jo naslovijo na tribunal in oddajo v tajništvo gimnazije. Ko se ravnatelj seznani s pritožbo, jo izroči predsedniku tribunala in s tem da v obravnavo šolskemu tribunalu. 7. Prejete pritožbe obravnava tribunal v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v 7 dneh po prejemu pritožbe. 8. Za pridobivanje ustreznih informacij lahko tribunal uporablja šolsko dokumentacijo in drugo gradivo ter se pogovori z vpletenimi osebami in pričami. 9. Tribunal odloča soglasno, v primeru različnih mnenj pa odloča z večino glasov vseh članov. Če tribunal razpravlja o kršitvah pravil ali pedagoških načel, imajo njegovi sklepi za kršitelja obvezujoč značaj. Kršitelj mora nepravilnosti odpraviti v najkrajšem možnem času oziroma v skladu s pravili šolskega reda in drugimi pravili. Tribunal z odločitvami seznami ravnatelja, ki poskrbi za uresničitev sklepov. 10. Če ukrepi, ki so nujni za odpravo nepravilnosti, presegajo pristojnosti tribunala, jih le-ta prenese na drug pristojni organ. 11. O svojem delovanju in o sklepih tribunal sproti obvešča ravnatelja in vodi ustrezno dokumentacijo. Predsednik tribunala: Pavle Šijanec Ta poslovnik velja od 1. 9. 2011

159


Izdal: Zavod sv. Stanislava Škofijska klasična gimnazija Ljubljana Šentvid

Odgovarja: Simon Feštanj, v.d. ravnatelja Uredila: Katja Gorjup in Simon Feštanj Oblikoval: Marko Grimani Idejna zasnova naslovnice: Robert A. Jernejčič Naslovnica koledarskega dela in ikone: Urška Gabrič Tisk: Birografika Bori, d. o. o. Ljubljana, avgust 2013 160


Za več sem rojen.

Zavod sv. Stanislava Ljubljana Šentvid

Dijaški dnevnik ŠKG 2013-2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you