Page 1

NETTARIFF / PRISLISTE FOR 2014 FRA STANGE ENERGI NETT AS KUNDEGRUPPE / BRUKSOMRÅDE

TARIFF Nettleie

Inkl. mva NETTLEIE

Fastledd

Forbruksavg. ENOVA avg.

kr / år Trinn 1

Trinn 2

Energiledd

***)

*)

***)

øre/kWh

øre/kWh

øre/kWh

Effektledd

kr / kW / år

Anlegg med sikringer inntil 125 A Anlegg med sikring til og med 125 A

NPS4

371,04

-

15,49

1,25

Umålte anlegg

NPU

32,50

-

15,49

1,25

NS

371,04

15,49

1,25

21,25

Lavspent

NPL3

128,75

15,49

1,25

Høgspent

NPH3

22 968,75

15,49

Sesongkraft

21,25

-

381,25

**)

7,75

472,50

**)

1,25

4,56

472,50

**)

15,49

1,25

7,00

118,13

**)

15,49

1,25

4,13

118,13

**)

Anlegg med sikringer større enn 125 A 48,75 -

Fleksibelt forbruk (med 1,5 times utkoblingstid) Lavspent

NFL

32,19

Høgspent

NFH

5 742,19

12,19 -

Utleie arbeidsstrømskasser Arbeidsstrømskasse inntil 63 A

Kasseleie

kr 56,28 pr. døgn og kr 5375,00 for til- og frakobling til sammen NB! Arbeidsstrømskasser med større sikringer kan også leveres. Be om pristilbud

Stenging av anlegg pga manglende betaling Påkobling av stengt anlegg i arbeidstiden (07.30 - 15.00)

Gebyr

kr 1 875,00

Påkobling av stengt anlegg utenom ordinær arbeidstid

Gebyr

kr 3 781,25

Gebyr for fremmøte uten å stenge

Gebyr

kr 862,50

*) Enovaavg. er avgift til Energifondet. For husholdning er avgiften 1,0 øre/kwh. For næring er avgiften kr. 800 pr målepunkt pr. år **) Målt effektuttak gjennom en time, gjennomsnittet av de to høyeste målinger i desember, januar og februar ***) Forbruksavgift er avgift til staten. Energiledd er nettleie til Stange Energi Nett og overliggende nett Fastbeløpet på anlegg med hovedsikringer over 125 A betaler fastledd på 128,75 kr/A (Trinn 1) for de første 125 A og 48,75 kr/A (Trinn 2) for de Ampere som er over 125 A. NB! Fastleddet er referert en nettspenning på 230 Volt (400 Volt anlegg skal multipliseres med en faktor på √3)


NETTARIFF / PRISLISTE FOR 2014 FRA STANGE ENERGI NETT AS KUNDEGRUPPE / BRUKSOMRÅDE

TARIFF Nettleie

Ekskl. MVA NETTLEIE

Fastledd

Forbruksavg. ENOVA avg.

kr / mnd Trinn 1

Trinn 2

Energiledd

***)

*)

***)

øre/kWh

øre/kWh

øre/kWh

Effektledd

kr / kW / år

Anlegg med sikringer inntil 125 A Anlegg med sikring til og med 125 A

NPS4

296,83

-

12,39

1,00

17,00

Umålte anlegg

NPU

26,00

-

12,39

1,00

-

NS

296,83

12,39

1,00

17,00

Sesongkraft

-

305,00

**)

Anlegg med sikringer større enn 125 A Lavspent

NPL3

103,00

Høgspent

NPH3

18 375,00

39,00

12,39

1,00

6,20

378,00

**)

-

12,39

1,00

3,65

378,00

**)

9,75

12,39

1,00

5,60

94,50

**)

-

12,39

1,00

3,30

94,50

**)

Fleksibelt forbruk (med 1,5 times utkoblingstid) Lavspent

NFL

25,75

Høgspent

NFH

4 593,75

Utleie Arbeidsstrømskasser Arbeidsstrømskasse inntil 63 A

Kasseleie

kr 45,00 pr. døgn og kr 4300,00 for til- og frakobling til sammen NB! Arbeidsstrømskasser med større sikringer kan også leveres. Be om pristilbud

Stenging av anlegg pga manglende betaling Påkobling av stengt anlegg i arbeidstiden (07.30 - 15.00)

Gebyr

kr 1 500,00

Påkobling av stengt anlegg av vaktlaget

Gebyr

kr 3 025,00

Gebyr for fremmøte uten å stenge

Gebyr

kr 690,00

*) Enovaavg. er avgift til Energifondet. For husholdning er enovaavgiften 1,0 øre/kwh. For næring er enovaavgiften kr. 800 pr målepunkt pr. år **) Målt effektuttak gjennom en time, gjennomsnittet av de to høyeste målinger i desember, januar og februar ***) Forbruksavgift er avgift til staten. Energiledd er nettleie til Stange Energi Nett og overliggende nett Fastbeløpet på anlegg med hovedsikringer over 125 A betaler et fastledd på 103,00 kr/A (Trinn 1) for de første 125 A og 39,00 kr/A (Trinn 2) for de Ampere som er over 125 A. NB! Fastleddet er referert en nettspenning på 230 Volt (400 Volt anlegg skal multipliseres med en faktor på √3)

Nettariffer%202014%20rev%201%20juni  

http://www.stangeenerginett.no/Portals/1/Dokumenter/nettariffer%202014/Nettariffer%202014%20rev%201%20juni.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you