Page 1

NETTARIFF / PRISLISTE FOR 2013 FRA STANGE ENERGI NETT AS KUNDEGRUPPE / BRUKSOMRÅDE

Inkl. mva

TARIFF Nettleie

NETTLEIE Fastledd

Forbruksavg. ENOVA avg.

kr / år Trinn 1

Trinn 2

Energiledd

***)

*)

***)

øre/kWh

øre/kWh

øre/kWh

Effektledd

kr / kW / år

Anlegg med sikringer inntil 125 A Anlegg med sikring til og med 125 A

NPS4

3 562,50

-

14,51

1,25

Umålte anlegg

NPU

312,50

-

14,51

1,25

14,51

1,25

21,25

14,51

1,25

-

14,51

9,69 -

Sesongkraft

NS

3 562,50

21,25

-

362,50

**)

7,75

450,00

**)

1,25

4,56

450,00

**)

14,51

1,25

7,00

112,50

**)

14,51

1,25

4,13

112,50

**)

Anlegg med sikringer større enn 125 A Lavspent

NPL3

102,50

Høgspent

NPH3

275 625,00

38,75

Fleksibelt forbruk (med 1,5 times utkoblingstid) Lavspent

NFL

25,63

Høgspent

NFH

68 906,25

Utleie arbeidsstrømskasser Arbeidsstrømskasse inntil 63 A

Kasseleie

kr 56,28 pr. døgn og kr 5375,00 for til- og frakobling til sammen NB! Arbeidsstrømskasser med større sikringer kan også leveres. Be om pristilbud

Stenging av anlegg pga manglende betaling Påkobling av stengt anlegg i arbeidstiden (07.30 - 15.00)

Gebyr

kr 1 875,00

Påkobling av stengt anlegg av vaktlaget

Gebyr

kr 3 781,25

Gebyr for fremmøte uten å stenge

Gebyr

kr 862,50

*) Enovaavg. er avgift til Energifondet. For husholdning er avgiften 1,0 øre/kwh. For næring er avgiften kr. 800 pr målepunkt pr. år **) Målt effektuttak gjennom en time, gjennomsnittet av de to høyeste målinger i desember, januar og februar ***) Forbruksavgift er avgift til staten. Energiledd er nettleie til Stange Energi Nett og overliggende nett Fastbeløpet på anlegg med hovedsikringer over 125 A betaler fastledd på 102,50 kr/A (Trinn 1) for de første 125 A og 38,75 kr/A (Trinn 2) for de Ampere som er over 125 A. NB! Fastleddet er referert en nettspenning på 230 Volt (400 Volt anlegg skal multipliseres med en faktor på √3)


NETTARIFF / PRISLISTE FOR 2013 FRA STANGE ENERGI NETT AS KUNDEGRUPPE / BRUKSOMRÅDE

TARIFF Nettleie

Ekskl. MVA NETTLEIE

Forbruksavg. ENOVA avg.

Fastledd kr / år Trinn 1

Trinn 2

Energiledd

***)

*)

***)

øre/kWh

øre/kWh

øre/kWh

Effektledd

kr / kW / år

Anlegg med sikringer inntil 125 A Anlegg med sikring til og med 125 A

NPS4

2 850,00

-

11,61

1,00

17,00

Umålte anlegg

NPU

250,00

-

11,61

1,00

-

11,61

1,00

17,00

Sesongkraft

NS

2 850,00

-

290,00

**)

Anlegg med sikringer større enn 125 A Lavspent

NPL3

82,00

Høgspent

NPH3

220 500,00

31,00

11,61

1,00

6,20

360,00

**)

-

11,61

1,00

3,65

360,00

**)

7,75

11,61

1,00

5,60

90,00

**)

-

11,61

1,00

3,30

90,00

**)

Fleksibelt forbruk (med 1,5 times utkoblingstid) Lavspent

NFL

20,50

Høgspent

NFH

55 125,00

Utleie Arbeidsstrømskasser Arbeidsstrømskasse inntil 63 A

Kasseleie

kr 45,00 pr. døgn og kr 4300,00 for til- og frakobling til sammen NB! Arbeidsstrømskasser med større sikringer kan også leveres. Be om pristilbud

Stenging av anlegg pga manglende betaling Påkobling av stengt anlegg i arbeidstiden (07.30 - 15.00)

Gebyr

kr 1 500,00

Påkobling av stengt anlegg av vaktlaget

Gebyr

kr 3 025,00

Gebyr for fremmøte uten å stenge

Gebyr

kr 690,00

*) Enovaavg. er avgift til Energifondet. For husholdning er enovaavgiften 1,0 øre/kwh. For næring er enovaavgiften kr. 800 pr målepunkt pr. år **) Målt effektuttak gjennom en time, gjennomsnittet av de to høyeste målinger i desember, januar og februar ***) Forbruksavgift er avgift til staten. Energiledd er nettleie til Stange Energi Nett og overliggende nett Fastbeløpet på anlegg med hovedsikringer over 125 A betaler et fastledd på 82,00 kr/A (Trinn 1) for de første 125 A og 31,00 kr/A (Trinn 2) for de Ampere som er over 125 A. NB! Fastleddet er referert en nettspenning på 230 Volt (400 Volt anlegg skal multipliseres med en faktor på √3)

Nettariffer%202013  
Nettariffer%202013  

http://www.stangeenerginett.no/Portals/1/Dokumenter/nettariffer%20aug_2013/Nettariffer%202013.pdf

Advertisement