Page 1

NETTARIFF / PRISLISTE FOR 2012 FRA STANGE ENERGI NETT AS KUNDEGRUPPE / BRUKSOMRÅDE

TARIFF Nettleie

Inkl. mva NETTLEIE

Fastledd

Forbruksavg. ENOVA avg.

kr / år Trinn 1

Trinn 2

Energiledd

***)

***)

***)

øre/kWh

øre/kWh

øre/kWh

Effektledd

kr / kW / år

Anlegg med sikringer inntil 125 A Anlegg med sikring til og med 125 A

NPS4

3 312,50

-

14,238

1,25

Umålte anlegg

NPU

281,25

-

14,238

1,25

14,238

1,25

18,75

14,238

1,25

7,00

407,50

**)

-

14,238

1,25

4,13

407,50

**)

8,75

14,238

1,25

7,00

101,88

*)

-

14,238

1,25

4,13

101,88

*)

Sesongkraft

NS

3 312,50

18,75

-

331,25

Anlegg med sikringer større enn 125 A Lavspent

NPL3

92,50

Høgspent

NPH3

275 625,00

35,00

Fleksibelt forbruk (med 1,5 times utkoblingstid) Lavspent

NFL

23,13

Høgspent

NFH

68 906,25

Utleie arbeidsstrømskasser Arbeidsstrømskasse inntil 32 A

Kasseleie

kr 37,50 pr. døgn og kr 5375,00 for til- og frakobling til sammen NB! Arbeidsstrømskasser med større sikringer kan også leveres. Be om pristilbud

Stenging av anlegg pga manglende betaling Påkobling av stengt anlegg i arbeidstiden (07.30 - 15.00)

Gebyr

kr 1 718,75

Påkobling av stengt anlegg av vaktlaget

Gebyr

kr 3 406,25

Gebyr for fremmøte uten å stenge

Gebyr

kr 862,50

*) Fastledd som utregnes etter installert kjeleffekt - fyrkjel. **) Målt effektuttak gjennom en time, gjennomsnittet av de to høyeste målinger i desember, januar og februar ***) Forbruksavgift er avgift til staten. Enovaavg. er avgift til Energifondet. Energiledd er nettleie til Stange Energi Nett og overliggende nett Fastbeløpet på anlegg med hovedsikringer over 125 A betaler fastledd på 92,50 kr/A (Trinn 1) for de første 125 A og 35,00 kr/A (Trinn 2) for de Ampere som er over 125 A. NB! Fastleddet er referert en nettspenning på 230 Volt (400 Volt anlegg skal multipliseres med en faktor på √3)

Nettariffer%202012%20inkl.%20mva  

http://www.stangeenerginett.no/Portals/1/Dokumenter/justerte%20nettariffer%20sept_2012/nettariff%20justert%20september/Nettariffer%202012%20...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you