Page 1

BIJLAGEN 1. Rapportering CC Verklaring van de stad over de totale personeelsuitgaven voor stafpersoneel (aangesteld in het niveau A en B) voor de cultuurcentra in Antwerpen. De Vlaamse overheid controleert op basis van deze verklaring of de stad in 2011 voldeed aan de bepalingen van art. 10, § 3 van het convenant. Verklaring van de stad over de totale uitgaven voor de Antwerpse cultuurcentra. De Vlaamse overheid controleert op basis van deze verklaring of de stad in 2011 voldeed aan de bepalingen van art. 10, § 4 van het convenant.

2. Rapportering BIB Verklaring betreffende de uitgaven voor de gemeentelijke openbare bibliotheek, met afschrift van de functie 767 uit de gemeentelijke rekening. Verklaring betreffende de subsidie ter ondersteuning van de participatie aan provinciale bibliotheeksystemen (0,15 euro per inwoner). Statistische gegevens over de bibliotheek (BIOS2): ingevoerd via www.vlaanderen.be/bibliotheekstatistieken.

3. Rapportering lokaal cultuurbeleid / 1 € Verantwoordingsnota van de Vlaamse gemeenten betreffende de enveloppensubsidie en de aanvullende subsidie voor de ondersteuning van initiatieven ter bevordering van de gemeenschapsvorming voor het jaar 2011. Toelichting bij de verantwoordingsnota lokaal cultuurbeleid.

4. Financieel verslag vzw’s

werkingsverslag 2011 bijlage  

werkingsverslag 2011 bijlagen