Page 1

Interstandox 6 9 de

wereld

van

de

autolakken

BE

Snel en zeker naar de juiste kleur

De modernste Kleuren Tools maken het werk gemakkelijker

Verdere ontwikkeling stelt de toekomst veilig

Praktijkgerichte scholing op elk gebied

De auto van morgen

De toekomst van de auto


2 inhoud

zwaartepunt: kleur Interview met kleurontwerpster Elke Dirks . . . . . . . . . . . 4 Snel en zeker naar de juiste kleur . . . . . . . . . . . . . . . . 5 t i j d s c h r i f t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 producten Exclusieve special effect basislak . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Spezial-Matt verlegt de grens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 werkplaatsmanagement Verdere ontwikkeling stelt de toekomst veilig . . . . . . . 10 galerij Fantasieën in kleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 internationaal Red Rocket – vlammend rode vliegmachine . . . . . . . . . 12 Standohyd krijgt in Dubai de hoogste onderscheiding . . . . . 13 gastbijdrage Elektrische auto – een optie voor de toekomst? . . . . . . 14 De auto van morgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Het vaststellen van de juiste kleur is één van de belangrijkste thema's in ieder schadeherstelbedrijf . Omdat de tijdsdruk toeneemt, grijpen professionals steeds meer naar elektronische hulpmiddelen .  Blz.5

impressum Interstandox De wereld van de autolakken Interstandox is uitsluitend bestemd voor intern gebruik . Reproductie wordt op aanvraag gaarne toegestaan . Uitgever: Interstandox redactie Standox GmbH, D-42285 Wuppertal E-mail: Hans .Bach@deu .standox .com Verantwoordelijk voor de inhoud: Hans W . Bach Concept/eindredactie: K1 Gesellschaft für Kommunikation mbH, Ulf Kartte, Köln Grafische vormgeving/beeldbewerking: 230Volt, Axel Helmus, Düsseldorf Standox® is een geregistreerd handelsmerk .

Standox heeft zijn Standohyd menglaksysteem met zes special effect basislakken uitgebreid . Met de nieuwe kleuren kunnen nu ook beschadigingen aan auto's en met name effectkleuren origineel getrouw hersteld worden . Blz.9

Niet alleen autoliefhebbers kiezen voor lakwerk met effectlak uit de Exclusive Line-serie van Standox . De vlammend rode helikopter in de kleur Red Rocket is een echte blikvanger . Blz.12

Interstandox 69


redactioneel 3

Een krachtige partner Begin december 2009 heb ik de fakkel van Julio Salcedas overgenomen en daarmee de verantwoordelijkheden van Brand Manager op me genomen . Voor deze functie breng ik meer dan tien jaar ervaring in verantwoordelijke posities op het gebied van reparatielakken mee: Zo was ik vanaf 2007 Business Manager van de Zuid-Afrikaanse regio . Daarvoor heb ik voor Standox als Sales Manager de activiteiten in de groeimarkten Centraal- & Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika gecoรถrdineerd . Van 2002 tot 2006 gaf ik leiding aan de Standox organisatie in Oostenrijk . Van 1999 tot 2002 leidde ik het regionale Standox bedrijfssteunpunt in Dubai en had ik de markten in het Midden-Oosten onder mijn hoede .

Wisselingen bij Standox: Zvonimir Simunovic (rechts) heeft de functie van Brand Manager overgenomen van Dr. Julio Salcedas.

Waar zal ik me voornamelijk mee bezig gaan houden? Op de eerste plaats wil ik het succesvolle werk van mijn voorganger voortzetten . "Evolutie in plaats van revolutie" is daarbij het sleutelwoord . De laatste paar jaar hebben we ons productassortiment continu uitgebreid . Op dit moment beschikken we over een toekomstgericht assortiment, dat de schadeherstellers op de werkvloer in staat stelt alle werkzaamheden tijdsbesparend, economisch en steeds met het beste resultaat uit te voeren . Dat alleen is echter niet voldoende: Het snel en zeker vinden van de juiste kleur wordt een steeds belangrijkere succesfactor . Daarnaast helpen wij schadeherstelbedrijven om met de modernste Kleuren Tools overzicht te houden in de wirwar van kleuren . Verder willen we de komende jaren meer dan ooit onze focus op u, onze klant, richten . Onze branche wordt gekenmerkt door sterke concurrentie met razend snel veranderende algemene voorwaarden . In deze situatie willen wij ook in de toekomst een krachtige partner voor u zijn en u precies met die service ondersteunen, die u nodig heeft . Een belangrijke rol daarin spelen op maat gemaakte trainingen voor uzelf en uw medewerkers . De naam Standox staat sinds jaar en dag voor de deskundigheid van de schadehersteller . De nieuwe Standox kalender "Color Fantasies of 2010" draagt deze visie op ons merk op voortreffelijke wijze uit . Deze laat auto's in verschillende tijdperken in inspirerende kleuren en fantasievolle omgevingen zien en levert daarmee verder bewijs voor de kleurdeskundigheid "made in Germany" . Op wederom een goede samenwerking! Met vriendelijke groet,

Zvonimir Simunovic


4 zwaartepunt: kleur

Foto: Werner Popp

Elke Dirks is kleurontwerpster van Automotive OEM Coatings bij DPC in Wuppertal

"Op het juiste moment met de juiste kleur op de markt zijn" interstandox: Wat is op dit moment de populairste autokleur? En welke trends verwacht u in de toekomst?

interstandox: Aan welke criteria moet een autokleur voldoen? Elke Dirks: Het belangrijkste criterium is zonder twijfel de

Elke Dirks: Bij het kopen van een auto is zwart op dit mo-

geschiktheid voor de betreffende autoserie . Daarbij moet

ment duidelijke favoriet . In principe domineren wereldwijd de

de lak aan hoge eisen voldoen, bijvoorbeeld wat betreft

zogenaamde "kleurloze" kleuren . Zij staan symbool voor

weersbestendigheid, dekkracht, krasbestendigheid of re-

High-Tech en snelheid en symboliseren tegelijkertijd elegantie

paratiemogelijkheden . Zuiver esthetisch gezien zou een

en understatement . Wit is in opkomst en onderstreept met

autokleur het karakter van een auto moeten onderstre-

zijn natuurlijke uitstraling de trend naar milieuvriendelijke

pen .

autoconcepten . Bij de Sports Utility Vehicle's, de zogenaamde SUV's, zijn beige- en bruintinten in opmars . Vooral in de klasse van kleinere auto's wordt er voor kleur gekozen . interstandox: Hoe lang van te voren moet een kleurontwerpster de trends signaleren?

interstandox: Zijn er bepaalde kleuren, die op grond van bepaalde beweringen (bijvoorbeeld milieuvriendelijk) of autotype (bijvoorbeeld SUV, sportwagen) graag gekozen worden? Elke Dirks: Lichte, pure kleuren reageren met de grootste

Elke Dirks: Door de vaak lange overgangsfase moeten kleur-

esthetische pretentie op de ontwikkeling van ecologische

trends ongeveer drie tot vier jaar van te voren geanalyseerd

autoconcepten . Wit geldt hier als belangrijkste kleur en

worden . Het is de kunst om op het juiste moment met de

betekent minimalisme in de meest zuivere vorm . Krachti-

juiste kleur op de juiste auto op de markt te zijn, zodat de

ge, frisse en zeer kleurrijke tinten definiĂŤren een intens

kleur positief ontvangen wordt .

gevoel van leven en vinden aftrek in de markt voor

interstandox: Waar komen de kleurideeĂŤn vandaan?

sportwagens en kleine auto's .

Elke Dirks: Kleurtrends ontstaan niet van vandaag op morgen . Zij worden ook niet gemaakt, maar zijn logische conclusies uit constante trendanalyses . Belangrijke indicatoren daarbij zijn voor mij bijvoorbeeld de trends in de meubel- en modesector,

Bij de ontwikkeling van nieuwe auto-

bij consumentengoederen het lange termijn gebruik van kleur-

kleuren pikken kleurontwerpers actuele

statistieken, landspecifieke factoren en een nauwe samenwer-

trends op en maken ze geschikt voor

king met ontwerpers .

de markt. De nauwe band die Standox heeft heeft met autofabrikanten, zorgt er voor dat nieuwe kleuren ook bij reparaties zeker en betrouwbaar gereproduceerd kunnen worden.

Interstandox 69


zwaartepunt: kleur 5

Snel en zeker naar de juiste kleur De precieze bepaling van de juiste kleur is een eerste vereiste bij het perfect herstellen van een lakschade. Standox helpt zijn klanten met de modernste Kleuren Tools het overzicht te bewaren in de wirwar van klanten.

"Genius levert direct een precieze formule en voorkomt lang zoeken." Caroline Aspernig, Woordvoerster van Aspernig Karosserietechnik GmbH in Klagenfurt (Oostenrijk)

Het vaststellen van de juiste kleur is één van de belangrijkste

Kleur direct op het voertuig meten

thema's in ieder schadeherstelbedrijf . Omdat de tijdsdruk toe-

Door de veelheid aan kleuren en kleurvarianten wint de elek-

neemt, grijpen professionals steeds vaker naar elektronische

tronische meting met behulp van Genius, het Standox kleur-

hulpmiddelen, om niet alleen optimale, maar ook snelle en

meetinstrument, steeds meer terrein . Het kleurenmeetinstru-

efficiënte resultaten te behalen .

ment maakt het mogelijk kleuren, ook zonder informatie van de fabrikant, flexibel en betrouwbaar te bepalen . Daarvoor

Krachtig systeem maakt het zoeken naar de juiste kleur gemak-

hoeft de schadehersteller het meetinstrument alleen maar op

kelijker

een gereinigd en gepolijst oppervlak van de carrosserie te

Standowin, het elektronische kleurenzoeksysteem van

leggen . De verkregen gegevens worden door Standowin met

Standox,biedt direct toegang tot alle actuele Standox mengfor-

een database van ongeveer 250 .000 formules vergeleken en

mules inclusief aanwijzingen voor correcties . Het belangrijkste

direct als kant en klare mengformule weergegeven .

onderdeel van de nieuwe versie van het systeem is het Digital Color Display . Het systeem toont na de invoer van de fabrikant, het model en het bouwjaar direct alle in aanmerking komende kleuren, realistisch en als digitale kleurenstalen uit verschillende gezichtshoeken weergegeven, op het scherm . Net zo handig is het Color Information menu: Het systeem onthoudt de complete informatie van de verschillende autofabrikanten (bijvoorbeeld codelijsten, kleurprogramma's van nieuwe modellen, de plaats van het typeplaatje), de actuele menglaklijsten en praktische bedieningshandleidingen . Tenslotte kunnen bedrijven onder Color Tips advies vinden over de meest gebruikte formules . Standowin is modulair opgebouwd en biedt bedrijven uitgebreide mogelijkheden om het proces van het herstellen van de lak te optimaliseren .

"Van de vijf kleurbepalingen voeren wij er vier met Genius uit. Dat spaart vooral bij de uni kleuren veel tijd." Albert Kip, directeur van Autoschade Albert Kip BV (Nederland)


6 zwaartepunt: kleur

Nieuwe Kleuren Tools Met een nieuwe en in deze branche unieke technologie maakt Standox ook de zoektocht naar de juiste kleur via internet sneller en gemakkelijker . Meer formules, meer modellen, meer zoekcriteria en de afbeelding van de kleur op het Digital Color Display maken het systeem tot een zeer belangrijk hulpmiddel .

"Met Genius kunnen we binnen enkele minuten zowel effect als uni kleuren vaststellen." Birgit Krursel, eigenaar, en Ralf Nienhaus, schadeherstel-expert, Schadeherstelbedrijf Krursel GmbH in Olfen (Duitsland)

Het online kleurenzoeksysteem is te vinden op elke Standox internetsite . Terwijl bij de reparatie van origineel gespoten carrosseriedelen

de benodigde kleur meestal via de fabrikantcode te achterha- kleuren) bevat 1 .485 groot formaat kleurstalen en helpt bij het len is, is dat bij auto-onderdelen een stuk moeilijker . De te bepalen van de kleuren van auto-onderdelen en het interieur . introduceren Color Box voor auto-onderdelen (bijv . bumper- De nieuwe Standohyd Colormix Poster is een handig hulpmiddel om in de werkplaats op te hangen . Deze is tweetalig (Duits en Engels) en toont alle Standox menglakken inclusief hun links: Color Box voor auto-onderdelen beneden: Standohyd Colormix poster"

plaats in het kleurenpallet en hun belangrijkste eigenschappen .

Genius met nieuwe functies Genius, het handzame kleurenmeetinstrument van Standox, werd technisch onder handen genomen en beschikt nu over nog meer handige functies: • In combinatie met Standowin herkent Genius zelfs geringe door veroudering of weersinvloeden ontstane afwijkingen van de oorspronkelijke kleur . • De uit de metingen afgeleide formules worden als klantspecifieke mengformules in de Standowin database opgeslagen . • Het overzetten van gegevens is nu ook via een USB-aansluiting of Bluetooth mogelijk . • Een nieuwe hoogwaardige beschermhoes beschermt het meetinstrument tegen de gebruikelijke bevuiling op de werkplaats .

Interstandox 69


tijdschrift 7

Erkende partner van de auto-industrie Wereldwijd vertrouwen steeds meer toonaangevende auto-

India tot "leverancier van het jaar" uitgeroepen . India's toon-

schadeherstelbedrijven op Standox: Ford heeft onlangs de

aangevende autoproducent Tata Motors heeft Standox pro-

Wuppertaalse lakproducent in nog eens 30 landen in Oost-

ducten en technologieën gekozen voor het lakwerk van zijn

Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten benoemd tot

modellen, onder andere voor de nieuwe "volksauto" Nano .

"Preferred Partner" voor de levering van reparatielakken . Dit contract bouwt verder op de succesvolle overeenkomst in West-Europa . Honda Motor Europa heeft Standox opnieuw in zijn lijst met lakpartners opgenomen . De vooruitstrevende door aanbevolen aan Honda garages in heel Europa voor reparaties van Honda's . Tata Autocomp Systems Limited heeft DPC, net zoals in 2008, voor de tweede keer op een rij in

Foto: Honda Motor Europe

productsystemen en processen van het bedrijf worden daar-

Standox-lakken geven glans aan parfumintroductie Voor een promotiecampagne van Ralph luxueuze inrichting en de nieuwste auLauren bij de introductie van de dames- totechnieken . De La Joya werd, vooral geur "Notorious" in Maleisië, stelde Bu- dankzij het opvallende lakwerk met fori, fabrikant van luxueuze limousines, Standox kleuren, dé blikvanger van de een zeer bijzondere auto ter beschikking toer . met de naam "La Joya" (Spaans voor juweel) . Met deze auto pakt het bedrijf de legendarische ontwerplijnen van de dertiger jaren op en verbindt ze met een

Multimix plaatst locomotief in "Rheingold tijdperk" Al bij zijn vervaardiging in 1962 was de bouwd . Het lukte de Lokomotiv-Club 103 Rheingold locomotief van productie- e .V . in Wuppertal (Duitsland) om de oorbatch E 10 1239 een echt pronkstuk . De spronkelijke locomotief in meer dan een Rheingold locomotief was de trots van half jaar tijd te reconstrueren . Dankzij de de West-Duitse Spoorwegen en kreeg origineel getrouwe laklaag van Multimix daarom een bijzonder luxueuze laklaag 2K-PUR, het flexibele systeem voor inin beige en kobaltblauw . Hij zou echter dustrie en ambacht, ziet het spoorwegslechts zes maanden als Rheingold lo- voertuig er nu weer precies zo uit als in comotief ingezet worden . Later werd hij het Rheingold tijdperk . meerdere malen overgespoten en omge-


Real Black prachtexemplaar De gracieuze, zwart glanzende Packard techniek gerestaureerd heeft – onder anPhantom Coupé uit 1932 is een klassie- dere het perfecte lakwerk met de origi-

Foto: Josh Mishler

8 Tijdschrift

ker, zoals men die kent uit de Hollywood nele Standox basislak Real Black . Deze films uit de dertiger en veertiger jaren . zorgt voor de de finishing touch van de Zijn glans dankt de auto aan het vakman- auto en maakt hem tot een hoogglanzenschap van Hot Rod specialist Rusty Jack- de droomauto . son uit Missouri/USA, die de Packard met grote bekwaamheid en deels moderne

Meer service en een vernieuwde internetsite Standox heeft zijn nationale internetsites opnieuw vormgegeven: De downloadgebieden voor kleurformules, kleurinformatie en technische gegevensbladen zijn overzichtelijker gerangschikt en gemakkelijker bereikbaar . Geïnteresseerden hebben snel overzicht over links naar verdere informatie . Aanvullende functies zoals video's en een virtuele bureaubladkalender maken het aanbod compleet . Dankzij een nieuwe, in deze branche unieke technologie functioneert de online kleurzoekfunctie aanzienlijk sneller en gemakkelijker . Nieuw is ook de vormgeving in een helder, modern design . Voor landen, die geen eigen lokale website hebben, is de homepage www .standox .com een internationale bron van informatie in het Engels .

Er zijn fietsen, wielrenfietsen en Evolver

scheiden zich door hun hoge stevigheid .

Bikes . Deze laatste worden in Nagoya,

Er wordt speciale aandacht aan het lak-

Japan, geproduceerd . "Het doel was om

werk besteed . Dit moet aan hoge eisen

één van de beste en snelste fietsen voor

voldoen en zich onderscheiden door de

wielrenners te produceren", zegt Ryu Yu-

grootst mogelijke optische glans . Voor

kawa, vertegenwoordiger van Evolver

het lakwerk is Evolver Bikes een samen-

Bikes Japan en zelf gepassioneerd wiel-

werkingsverband aangegaan met het

renner . Dat dat gelukt is, wordt op in-

gerenommeerde BMW schadeherstelbe-

drukwekkende wijze bewezen door het

drijf van Richard Tang in Taiwan . Na tal-

feit dat de winnaar van de gerenom-

rijke testen en productvergelijkingen

meerde wielerwedstrijd "Shimano Suzu-

gebruikt Richard Tang uitsluitend Stan-

ka Road" gewonnen heeft op een Evolver

dox producten en met name Standohyd .

Bike . Alle fietsen worden met de hand gemaakt . De voor het frame gebruikte

Foto: Masayuki Mori

Evolver Bikes: Hoogstaande handgemaakte fietsen

koolstofvezels zijn heel licht en onderInterstandox 69


producten 9

Foto: Shutterstock

Exclusieve special effect basislakken Standox heeft een vooruitziende blik en bracht al in 1994 een watergedragen laksysteem op de markt. Nog steeds wordt Standohyd Basecoat voordurend verder ontwikkeld en verlegt wereldwijd grenzen op het gebied van moderne en milieuvriendelijke lak. Ze heten "Magic Cyan", "Midnight Blue", mogelijk . Dankzij de special effectpigmen"Paradise Green", "Mystic Gold', "Rainbow ten kunnen zelfs zeldzame kleuren in StanSilver" en "Sunset Red" . Achter deze wel- dohyd kwaliteit bijgewerkt worden . De luidende namen gaan zes nieuwe special nieuwe lakken zorgen ook bij grote kleurproeffect basislakken schuil, waarmee het Stan- blemen voor snel en perfect basislakwerk . dohyd menglaksysteem nu uitgebreid is . Ze zijn gemakkelijk te gebruiken en beDeze nieuwe kleuren maken professionele schikken over een sterke kleurintensiteit . reparaties bij autoseries met metallic lak Ze zijn als menglak in halve liter verpakkingen of als ''ready-mix'' bij de Standoxgrossier verkrijgbaar .

producten

Standox 2K-Spezial-Matt verlegt grenzen Steeds meer autofabrikanten gebruiken een matte lak om het zijn unieke dubbele deuren lijkt hij hoogstaande ontwerp van hun voertuig beter uit te laten ko- op de vormgeving van een klasmen . Daarnaast verlangt de reparatie van matte oppervlakken sieke Mercedes sportwagen, maar het een en ander aan deskundigheid en ervaring . Voor de geeft er een geheel nieuwe interprebeste resultaten heeft Standox een toevoeging voor het mat tatie aan . De twee mattinten "demaken van blanke lakken ontwikkeld . Deze maakt matte op- signo magno Allanitgrau" en "AMG Monza grau magno" maken pervlakken mogelijk, die zelfs de eisen van de autofabrikanten het lakwerk extra aantrekkelijk . Met hun matzijde glans versterte boven gaan . De toevoeging wordt afhankelijk van de ge- ken zij het sportieve karakter van de tweezitter . Standox bewenste glansgraad door de Standocryl 2K-HS blanke lak ge- schikt over een reparatiesysteem voor deze veeleisende kleumengd . Alle voor een blanke lak vereiste fysische en chemische ren . eigenschappen blijven bij het toevoegen van Standox 2K-Spezial-Matt behouden . Een voorbeeld van de buitengewone werking van het nieuwe product is de Mercedes CK 63 RS van Carlsson . Voor dit model werd de metallic lak "Steel Titan Graphite" ontwikkeld, een op watertechnologie gebaseerde zwart-zilveren lak . Ook de Mer-

Foto: Daimler

cedes SLS AMG bekoort door zijn buitengewone uiterlijk . Met


10 w e r k p l a a t s m a n a g e m e n t

Bijscholing stelt de toekomst zeker Zeker in economisch moeilijke tijden bieden bijscholing en praktische trainingen belangrijke kansen om uw bedrijf klaar te stomen voor de toekomst.

Standox biedt bedrijven daarbij ondersteuning met behulp van een uitgebreid

met als onderwerp kleurvormgeving en

bijscholings- en trainingsaanbod . In meer Op de eisen van het land toegespitst

een vervolgcursus voor schadeherstel-

dan 40 opleidingscentra wereldwijd kun- Naast praktische trainingen vinden bij- lers, die hun kennis van de kleurbepanen bedrijfsleiders en schadeherstellers voorbeeld in Duitsland regionale expert- ling wilden uitbreiden, hadden daarom hun kennis uitbouwen en praktisch le- bijeenkomsten plaats, die steeds door een hoge opkomst . Ook in Turkije kunren omgaan met nieuwe technieken . Het Standox

grossiers

georganiseerd

en nen schadeherstellers onder begeleiding

Standox cursusaanbod loopt uiteen van door Standox specialisten gepresenteerd van Standox vakmensen hun kennis en meertalige seminars, adviesgesprekken worden . In Polen gaan de klantenvragen vaardigheden vergroten . Hier werkt bijen workshops tot regionale bijeenkom- momenteel meer over ontwikkelingen in voorbeeld de Volkswagen Groep op het sten . Hier vinden werkvloerprofessionals de branche en de daaruit voortvloeiende gebied van trainingen voor schadeherop alle terreinen precies de training, veranderingen voor de schadeherstel- stellers samen met Standox . waar zij op dit moment de meeste be- bedrijven . Om de autobezitter ook in hoefte aan hebben . En die kan niet al- economisch moeilijke tijden op maat geleen van bedrijf tot bedrijf, maar ook van sneden service te kunnen bieden, biedt land tot land verschillen .

Standox informatie en advies op maat . In Groot-BrittanniĂŤ zijn twee seminars over colormanagement

bijzonder

populair,

omdat de naam Standox voor perfecte kleurbeheersing staat . De instapcursus

Information Center Locator wijst de weg Tegelijk met het vernieuwen van de website www .standox .com/training is ook de "Information Center Locator" online gegaan . Deze geeft een overzicht van alle Standox informatiecentra in de wereld en de aangesloten opleidingscentra . Wie geĂŻnteresseerd is in een bijscholing, kan niet alleen de plaats van het dichtstbijzijnde opleidingscentrum op de landkaart opzoeken, maar vindt er ook de gegevens van de betreffende contactpersoon en foto's van de opleidingsruimtes .

Interstandox 69


galerij

Fantasieën in kleur Met de kalender "Color Fantasies of 2010" laat Standox haar interpretatie van autokleurfantasieën zien. Zo tonen de kalenderbladen niet alleen auto's uit verschillende tijdperken in inspirerende kleuren zoals "Wildlife Green", "Orientrot" of "Midnight Blue". Elke foto vertelt ook zijn eigen verhaal – hetzij weelderig, vol genot of met een vleug ironie. Fotograaf Dirk Krüll had de opdracht de vaak poëtische kleur- bij het decemberthema met de brug en de Lotus Esprit in benamingen visueel zo te interpreteren dat zij hun oorspron- donkerblauw . Een voorbijvliegende uil gaf hier, hoewel helekelijke betekenis weerspiegelen . Daarbij duurde het maan- maal niet gepland, iets speciaals", licht Dirk Krüll toe . De setden, voordat de kleuren uitgekozen

tings zijn eenmalig, maar de kleuren

waren, de locaties en de auto's ge-

kunnen op zijn minst een volgende

vonden waren en de benodigde ver-

keer opnieuw gebruikt worden . Ver-

gunningen aangevraagd waren . Het

der verraden de kalenderbladen niet

resultaat zijn meesterlijke fotocom-

alleen de kleurnamen, maar door de

posities, die op indrukwekkende wij-

kleurcode ook, waar de kleur in het

ze de kleurcompetentie van Standox

Standox kleurenzoeksysteem Stan-

onderstrepen . Niet alleen de auto's,

dowin staat . Deze kan te allen tijde

waaronder een Porsche 356 BT6 Coupé uit 1961 in leigrijs, als mengformule opgeroepen en gemengd worden . De nieuwe een Mercedes Cabrio R/C 107 280 SC uit 1982 in bordeaux kalender is er ook als desktop kalender en te downloaden via rood en een Lotus Turbo Esprit 2, 2L uit 1987 in donkerblauw, de homepage van www .standox .be . maar ook hun bezitters resp . de verantwoordelijken voor de locatie werden in het thema geïntegreerd . Daardoor veranderde een enkel concept tijdens de opnames: "Bijvoorbeeld

Foto: Dirk Krüll

Om een optimaal foto-effect te bereiken werden de achtergrond en de accessoires van elke foto op de nieuwe Standox kalender zorgvuldig uitgezocht.

11


12 i n t e r n a t i o n a a l

Red Rocket vlammend rode vliegmachine Meestal zijn het uitgesproken autoliefhebbers, die kiezen voor lakwerk met een effectlak uit de Exclusive Line-serie van Standox. Maar de fanclub groeit ook buiten de autowereld. Op het binnenhof van carrosseriebedrijf Vannerum in het Bel- den waardoor sneller of minder snel moet worden bijgetankt . gische plaatsje Zellik (bij Brussel) staat niet gewoon een bij- Daarom worden de machines voor en na de werkzaamheden zondere auto als blikvanger, maar een helikopter . Hij is van gewogen en door een officiële instantie gecontroleerd . "Het bedrijfsleider Marc Vannerum, die hem een paar maanden ge- lijkt absurd, maar ieder aspect dat een rol kan spelen bij de leden gekocht heeft en met de metallic lak "Red Rocket“ in veiligheid telt mee", zegt Marc Vannerum . "Het gewicht is beeen vlammend rode vliegmachine veranderd heeft . Het inval- langrijk, daarom hebben we geprobeerd zo zuinig mogelijk met lende zonlicht weerspiegelt in het nieuw gespoten oppervlak de lak te werken . Ik ben uiterst tevreden met het resultaat ." en zorgt voor een veelheid aan kleuren . Het kleurenspectrum loopt afhankelijk van de gezichtshoek van een koperkleur naar vurig rood tot een bijna zwarte kleur . Het Exclusive Line-Programma bevat premium lakken in geselecteerde effectkleuren, waarvan de speciale pigmenten het licht bijzonder sterk breken . Anders dan bij autolakwerk zijn reparatie- of lakwerkzaamheden bij helikopters en vliegtuigen aan strenge voorschriften gebonden . Het lakwerk kan, vergelijkbaar met een Formule 1 sportwagen, het gewicht beïnvloe-

Interstandox 69


i n t e r n a t i o n a a l 13

Zijne Hoogheid, Sjeik Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, kroonprins van Dubai, overhandigde Arabian Automobiles persoonlijk de gerenommeerde "Dubai prijs voor duurzame verkeersontwikkeling" voor de inzet van het watergedragen laksysteem Standohyd.

Standox watergedragen lak krijgt in Dubai de hoogste onderscheiding Het klinkt als een sprookje uit 1001 Deze maatschappelijke verantwoording Europese milieuwetgeving . Polimar, de nacht, maar dan in een moderne versie: vindt zijn weerspiegeling in een bijzon- succesvolle Standox handelaar in deze Het emiraat Dubai behoort ondanks de dere onderscheiding, die Standox en de regio, heeft hier aan bijgedragen door te huidige algemene economische situatie Arabian Automobiles Company onlangs helpen bij de overstap naar Standox watot de snelst groeiende economische gezamenlijk gekregen hebben: Zijne tergedragen lakken . gebieden van de wereld . De bruisende Hoogheid, Sjeik Hamdan bin Moham- economie, de in nauwelijks meer dan 30 med bin Rashid Al Maktoum, kroonprins jaar ontstane moderne Skyline – dat al- van Dubai, overhandigde Arabian Autoles maakt het emiraat tot het "Manhat- mobiles persoonlijk de gerenommeerde tan van de 21e eeuw" . Daarnaast zet de "Dubai prijs voor duurzame verkeersheersende Al Maktoum familie en hun ontwikkeling" voor de inzet van het waregering, om het sjeikdom behoedzaam tergedragen laksysteem Standohyd . De naar een positieve toekomst te leiden, prijs eert de voorlopersrol van Arabian bij het bouwen en bij het verkeer vooral Automobiles: Het bedrijf voldoet als eerin op duurzame ontwikkeling .

ste in de Verenigde Arabische Emiraten aan de strengste wereldwijde milieu-

Foto: Shutterstock

richtlijnen, zoals bijvoorbeeld die van de


14 i n t e r n a t i o n a a l

Elektrische auto – een optie voor de toekomst? Iedereen heeft het over de elektrische auto . Elektrische auto's

Accutechniek is de grootste barrière

spelen vanaf het begin van het motoriseringsproces een grote

In de discussie over de elektrische auto wordt als belangrijkste

rol . Aan het begin van de vorige eeuw bestond er een sterke

barrière de accutechniek genoemd, waarbij naast capaciteit

concurrentie tussen de benzineauto en de elektrische auto .

vragen over veiligheid en kosten belangrijk zijn . De ontwikke-

Vooral in het aanvankelijk zeer belangrijke binnenstadverkeer

ling op dit gebied lijkt veelbelovend, hoewel een brede inzet

waren de nadelen van de elektrische auto's niet zo duidelijk .

van deze technologie nog vaak twijfel oproept .

Pas met de opmars van de auto en de wens langere stukken af te leggen, begon de zegetocht van de benzine- en later ook

Met betrekking tot de voorraad primaire energie, die voor de

de dieselmotor . Met de opkomende CO2-discussie is de inte-

werking van elektrische auto's nodig is, staat tot nu toe voor-

resse voor de elektrische auto opnieuw gewekt . Daar heeft de

al het daadwerkelijke CO2-reductiepotentieel bij vervanging van

duidelijke vooruitgang in de accutechniek ongetwijfeld aan

benzine- en dieselauto's door elektrische auto's ter discussie .

bijgedragen .

Volgens sommigen zou bij de huidige energiemix een overstap op elektrische auto's inderdaad een CO2-reductie tot gevolg kunnen hebben .

Foto: Tesla Motors

De Tesla Roadster is een volledig elektrisch aangedreven, tweezits sportwagen van superlatieven.

Interstandox 69


g a s t b i j d r a g e 15 Prof. Dr. Willi Diez is directeur van het Institut für Automobilwirtschaft in Geislingen/Steige (Duitsland). Daarnaast is hij lid van toezichts- en adviescommissies van verschillende bedrijven in de autobranche.

Zoals het er nu naar uitziet liggen de totale kosten van een Het ziet er naar uit dat de kleine en compacte auto klasses de elektrische auto hoger dan die van een benzine- of dieselauto . doelgroep voor elektrische auto's worden . Deze worden gepreOorzaak daarvan zijn de hoge aanschafkosten, in het bijzonder fereerd in steden bij het rijden van beperkte dagelijkse afstande accukosten, die starten bij 12 .000 Euro . Daaruit vloeit – zelfs den . Bovendien kan in steden op basis van de beschikbare wanneer men stelt dat de levensduur van de accu evenlang is infrastructuur met een in verhouding kleine inspanning een als die van de auto – voort, dat de elektrische auto duidelijk relatief dicht netwerk van elektriciteitstankstations geplaatst hogere totale kosten met zich meebrengt dan een benzine- of worden . dieselauto . De elektrische auto zal de toekomst van de motortechnologie Uitbreiding in twee fases

in de autobranche bepalen – weliswaar pas na het jaar 2020 .

De eerste fase bestaat uit de inzet van elektrische auto's in het Maar ook dan nog zullen geoptimaliseerde benzine- en dieselkader van pilotprojecten en bij wagenparken van openbare en auto's nog een hoog marktaandeel hebben . privé ondernemingen . Pas bij de tweede fase, die verwacht wordt in het midden van het volgende decennium, zal er ook richting privé personen een grote uitbreiding van elektrische

Foto's: Shutterstock/BMW

auto's zijn .

De auto van morgen Naast de centrale vraag bij toekomstige Ook de materialen van de autocarrosse- Naast deze technologiegedreven vooruitmotortechnologieën drijft vooral het vei- rieën zullen verder ontwikkeld worden . gang heeft de industrie in de laatste jaren ligheidsaspect, het visioen van "nul ver- Vooruitgang bij staal en staallegeringen, ook de goedkope auto ontdekt . De Dacia keersdoden", de ontwikkeling voort . Nu bij lichte materialen en kunststoffen lei- Logan maakte als eerste, met een prijs al beschikken onze auto's over geperfec- den tot zeer gewichtsbesparende grond- van ongeveer 7 .500 Euro, betaalbaar vertioneerde veiligheidssystemen . In de toe- stoffen . Zo is bijvoorbeeld de carrosserie voer mogelijk . De Tata Nano zal deze inkomst wordt de auto nog intelligenter: van Smart "Fortwo" volledig van het geslagen weg voortzetten . Door deze ontUitgerust met sensoren en krachtige com- kunststof polypropyleen gemaakt . In de wikkeling kunnen ook nieuw geïndustriaputers krijgt hij "ogen" en "oren" . Verder toekomst worden in de lichtgewicht bouw liseerde landen zich vervoer permitteren, wordt iedere auto met andere auto's ver- waarschijnlijk naar gelang de vraag ver- zonder welke belangrijke economische bonden en wordt daarmee deel van een schillende materialen met elkaar gecom- groei niet mogelijk zou zijn . overkoepelend verkeersysteem .

bineerd . Deze ontwikkeling zal leiden tot nieuwe uitdagingen voor schadeherstelbedrijven, die de confrontatie zullen moeten aangaan met complexere ondergronden .


Een schone oplossing. Economisch, gebruiksvriendelijk en milieubewust tegelijk! Het complete VOC-compliant productengamma voor autoschadeherstel: van grondmaterialen tot aan de aflak. Daarmee garandeert Standox u een perfect resultaat - voor elke behoefte een passende oplossing. Meer informatie vindt u op www.standox.be

The Art of Refinishing.

Interstandox 69 BE  
Interstandox 69 BE  

de wereld van de autolakken

Advertisement