Page 1

Interstandox 70 de

wereld van

Nieuwe autoconcepten

Materialen voor de auto van de toekomst

Wereldwijde trainingexpertise

Standox breidt zijn netwerk uit

Klassieke voertuigen

Perfecte lakken voor stralende pronkstukken

autolakken

BE


2 inhoud

zwaartepunt Wereldwijde trainingsexpertise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Een wijdvertakt netwerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 werkplaatsmanagement Reparatietip "Hot Magenta“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Reparatiehulp voor matte Klarlack . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Exclusieve lak voor speciaal Smart-model . . . . . . . . . . . . 7 j o u r n a a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 producten Color Box voor bumper- en interieurkleuren . . . . . . . . . Alubeam Readymix voor vloeibaar metaal-effect . . . . . .

10 10

internationaal Familiezaken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Een auto voor Indiana Jones . . . . . . . . . . . . . „En de winnaar is ...“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Standothek maakt opleidingen levendiger . . . Zeeman-wagenpark schittert met Standofleet .

. . . . .

10 11 12 13 13

online Online marketing met Web 2.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Download de nieuwste kleurenformule . . . . . . . . . . . . .

14 14

gastartikel Materialen voor de auto van de toekomst . . . . . . . . . .

15

g a l l e r i j . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

Standox biedt wereldwijd uitgebreide trainingseminars aan. Dankzij de praktijkgerichte strategie in de vorm van voortdurende educatie en een team van professionele trainers wordt overal voldaan aan dezelfde hoge kwaliteitsstandaarden.  Pagina 4

impressum Interstandox De wereld van de autolakken Interstandox is uitsluitend bestemd voor intern gebruik. Reproductie wordt op aanvraag gaarne toegestaan. Uitgever: Interstandox redactie Standox GmbH, D-42285 Wuppertal E-mail: Hans.Bach@deu.standox.com Verantwoordelijk voor de inhoud: Hans W. Bach Concept/eindredactie: K1 Gesellschaft für Kommunikation mbH, Ulf Kartte, Köln Grafische vormgeving/beeldbewerking: 230Volt, Axel Helmus, Düsseldorf Foto's: Foto voorpagina: BMW Group Standox® is een geregistreerd handelsmerk.

Standox heeft een professionele oplossing ontwikkeld die professionele bedrijven in staat stelt de veeleisende Mercedes-kleur Alubeam te herstellen. Pagina 10

Steeds strengere vereisten op het gebied van veiligheid van auto's, maar ook ecologische en economische aspecten leiden tot de ontwikkeling van nieuwe materialen voor de auto-industrie. Pagina 15

Interstandox70


editorial 3

Actieve benadering van uitdagingen Autoschadebedrijven hebben te maken met een veelvoud aan uitdagingen: Nieuwe technologieën, groeiende druk van concurrenten en de toenemende invloed van verzekeringsmaatschappijen dwingen de bedrijven op flexibele wijze te ageren. In de toekomst komt het erop aan de grenzen van de winstgevendheid van het bedrijf op te zoeken en bronnen op bedrijfseconomisch gebied nog beter te benutten.

Zvonimir Simunovic, Brand Manager Standox GmbH.

Standox draagt daar aan bij: met hoogwaardige productsystemen waarmee de efficiëntie in het bedrijf groeit. Een voorbeeld hiervan is ons Standoflash UV-systeem voor MicroRepair. Of ons watergedragen laksysteem Standohyd, dat we al in 1994 op de markt hebben gebracht en dat sindsdien wereldwijd succesvol is gebleken. Met Standoblue introduceren we nu in Europa een nieuwe, superieure basislaktechnologie die onafhankelijk van arbeidsomstandigheden, klimaat en laktechnieken altijd perfecte resultaten levert, waardoor de arbeidsproductiviteit verhoogd wordt. Wij houden ons echter niet alleen bezig met het ontwikkelen van nieuwe laksystemen, maar eveneens met de materialen die in de toekomst voor auto's gebruikt gaan worden - interessante inzichten hierin zijn te lezen in de gastbijdrage op pagina 15. Bovendien bieden we een hele serie concepten ter verbetering van de efficiëntie. Met de modernste, elektronische Color Tools, zoals de fotospectrometer Genius, helpen wij bijvoorbeeld autoschadebedrijven op snelle en betrouwbare wijze de juiste kleur te vinden - tot op heden worden wereldwijd meer dan 3000 Genius-apparaten met succes gebruikt door onze klanten. En met een uitgebreid aanbod voor het spuiten van klassieke voertuigen alsook speciale kleur en effectlakken voor een exclusieve afwerking bieden wij werkplaatsen openingen voor nieuwe markten. Wij ondersteunen u met individuele, op uw wensen afgestemde trainingen, zodat u ons aanbod zo optimaal mogelijk kunt gebruiken. Onze ervaren trainers delen kennis en leren u de fijne kneepjes van de werkprocessen waardoor u verzekerd bent van onze kwalitatief hoogwaardige laksystemen die te allen tijde voor een perfect resultaat zorgen. We nodigen u graag uit een training bij te wonen in een nabij gelegen Information Center en daar de "The Art of Refinishing" zelf te ondervinden. Met vriendelijke groet,

Zvonimir Simunovic


4 zwaartepunt

Wereldwijde trainingexpertise In 45 Information Centers (IC) in 35 landen biedt Standox uitgebreide trainingseminars aan. Dankzij de praktijkgerichte strategie in de vorm van voortdurende educatie en een team van professionele trainers wordt wereldwijd voldaan aan dezelfde hoge kwaliteitsstandaarden voor wat betreft opleiding en bijscholing. Een belangrijke rol hierin is weggelegd voor het team in

Rowse voor het Midden-Oosten of Evgeniy Khmelev, die

Wuppertal dat wordt geleid door Stephen Naylor en zijn

verantwoordelijk is voor de Russische Federatie en

collega's Jürgen Prange en Harald Klöckner. Zij zorgen ervoor

aangrenzende landen. Hetzelfde geldt voor de andere

dat de nieuwste kennis omtrent Standox-producten en

werelddelen Afrika, Amerika, Azië en Australië. Deze

-toepassingen tijdig in de afzonderlijke regio's terechtkomt

piramidestructuur zorgt ervoor dat altijd de nieuwste kennis

bij de trainers, zodat zij hun klanten te allen tijde up-to-date

doorgegeven wordt.

kunnen houden. We spraken met Harald Klöckner over zijn werkzaamheden.

Interstandox: Hoe ziet een gemiddelde werkdag van u eruit?

Interstandox: Waar liggen de zwaartepunten van uw werk?

Harald Klöckner: Een gemiddelde werkdag in het leven van Harald Klöckner bestaat niet. Soms zit ik enkele dagen achter

Harald Klöckner: Als internationale trainer scholen wij

mijn bureau in Wuppertal om nieuw trainingsmateriaal voor

voornamelijk de techniekers in de betreffende nationale

te bereiden, (aan)vragen per e-mail uit de andere landen te

Standox-organisaties. Dankzij de directe link met het

beantwoorden of nieuwe producten te testen in ons

productmanagement weten we zeker dat we altijd volledig

Information Center in Wuppertal. Daarna ben ik dan weer een

up-to-date zijn. Daarin worden we ondersteund door ons

week weg voor een training in Zuid-Afrika. Uiteraard

regionaal team. We zorgen ervoor dat de kennis in de

bezoeken wij internationale trainers regelmatig

verschillende regio´s terecht komt, zeg maar. Daartoe

autoschadebedrijven in de verschillende landen, om zo dicht

onderhouden wij nauw contact met de regionale trainers,

mogelijk bij de markt te staan. Het meest opwindende aan

zoals Gerhard Höglinger voor de regio Centraal Europa, Mike

mijn baan is simpel gezegd de afwisseling. Interstandox: Hoe belangrijk zijn trainingen voor autoschadebedrijven? Harald Klöckner: Niet voor niets hebben we "Uw sleutel tot kwaliteit" als motto voor ons trainingsprogramma gekozen.

Het internationale trainingsteam met Jürgen Prange, Stephen Naylor en Harald Klöckner (van links naar rechts).

Jürgen Prange in gesprek met de regionaal trainer voor Oost-Europa: Evgeniy Khmelev (links).

Regionaal trainer Gerhard Höglinger (tweede van links) tijdens een training voor Centraal Europa.


zwaartepunt 5

Harald Klöckner traint de regionale teams en de nationale organisaties op het gebied van Standox-producten en -toepassingen.

De productsystemen worden steeds complexer en alleen

week in Wuppertal bij elkaar. Dit Technical Network bestaat uit

diegenen die goed geschoold zijn, kunnen de potentie die

de regionale trainers en de technici en trainers uit de diverse

onze producten bieden, optimaal benutten. Regelmatige

landen. Tijdens deze week worden ervaringen uitgewisseld,

bijscholing is een hoeksteen voor het succes van onze

nieuwe producten onder de loep gelegd en processen

klanten. Met ons aanbod voorzien wij hen daarbij van een

geoptimaliseerd. Daarbij laten we de ervaringen en feedback uit

solide concurrentievoordeel. Onze klanten kunnen tijdens de

de diverse landen instromen in het productontwikkelingsproces,

seminars eveneens nieuwe materialen en werkmethodes

zodat we altijd op nauwkeurige wijze kunnen voldoen aan de

uitproberen, waarbij ze van fouten kunnen leren. Tijdens de

wensen van klanten.

dagelijkse gang van zaken dient het eindresultaat voor klanten, conform het principe "First time right", altijd perfect te zijn.

Interstandox: Wat zijn de huidige thema's en trends? Welke trainingen worden het meeste aangevraagd?

Interstandox: Hoe waarborgt Standox wereldwijd een uniforme, hoge kwaliteit van de trainingen?

Harald Klöckner: Naast nieuwe productsystemen zijn trainingen op het gebied van speciale kleuren, zoals Hot Magenta voor

Harald Klöckner: Het is ons doel alle Standox-klanten de

Ford of Alubeam voor Mercedes, erg populair. Ook de matte

best mogelijke training op de reparatielakmarkt te bieden.

lakken vormen een trend. Over het algemeen genomen wint

Daarom werken wij internationaal al gedurende geruime tijd

Color Matching en het gebruik van elektronische Color Tools aan

volgens het "Train-de-trainer"-principe. Met regelmatige

populariteit. De kleuren worden steeds complexer en geen enkel

tussenpozen scholen wij onze trainers in de landen met

bedrijf kan het zich tegenwoordig nog veroorloven om bij de

seminars die hier volledig op zijn toegespitst. Twee keer per

zoektocht naar de juiste kleur té lang te experimenteren.

jaar komt het zogenaamde Technical Network gedurende een

Regionaal trainer Mike Rowse (rechts) met Harald Klöckner (midden) tijdens een training in het MiddenOosten.

Training in de regio Azië/Stille Oceaan.

Het Noord-Amerikaanse team tijdens een training in het IC in Wuppertal.


6 zwaartepunt

Nieuw Information Center

Een wijdvertakt netwerk Met de doelgerichte training mikt Standox op de uitbreiding van de kennis en praktische vaardigheden van zijn klanten, zodat deze de productiviteit en efficiëntie van hun bedrijf substantieel kunnen verhogen. Daartoe beheert Standox wereldwijd eigen informatiecentra. Alle centra zijn uitgerust met de nieuwste technologieën. Dit betreft zowel de laksystemen ondersteuning en kwalitatief hoogwaardige apparatuur voor van Standox als de bijbehorende technologieën voor het testen van nieuwe producten en systemen. Hierbij wordt spuitcabines, voorbereidingszones en de veiligheidsuitrustingen. extra aandacht besteed aan de link tussen theorie en praktijk. Het trainingsaanbod is breed en varieert van de verwerking van Naast de trainingsfunctie is er bovendien een sterke focus op moderne, milieuvriendelijke VOC-conforme producten en de uitwisseling van ervaringen tussen zowel trainers en klanten coloristiek-thema's tot toekomstgerichte UV-technologie.

als tussen klanten onderling.

Met de opening van nieuwe informatiecentra in Italië, Polen en De ingebruikneming van het nieuwe Information Center in Turkije demonstreert Standox zijn toewijding aan het uitbreiden Turkije staat gepland voor het voorjaar van 2011. Bij de van het wereldwijde trainingsaanbod. Het onlangs geopende ontwikkeling is extra aandacht besteed aan de energiecentrum in het Noord-Italiaanse Cavenago di Brianza is efficiëntie. De eerste spuitcabine met open brander-systeem in gevestigd in een reeds bestaand gebouw. Van binnen is het de regio vormt een hoogtepunt van het nieuwe centrum. Het centrum voorzien van de modernste technieken, beschikt het centrum is rijkelijk uitgerust met de modernste apparatuur op over de beste mogelijkheden voor praktijkgerichte, technische een oppervlak van in totaal 2200 m2. Vanuit de trainingsruimte trainingen en voor opleidingen op het gebied van economie is er dankzij een glazen wand direct zicht op de aangrenzende spuitcabine, waardoor er een sterke nadruk ligt op

en management.

praktijkdemonstraties. Het nieuwe centrum is gunstig gelegen Standox heeft het nieuwe Information Center in Polen gebouwd voor wat betreft verkeersvoorzieningen, op slechts 30 minuten om kwalitatief hoogwaardige training essentieel onderdeel te van Istanbul. Ook lakspecialisten uit aangrenzende landen, maken van hetgeen zij te bieden hebben aan klanten. Het in waar nog geen Information Center gevestigd is, kunnen hier Warschau gevestigde centrum is ontworpen voor de meest terecht. recente onderwijsmethoden en is voorzien van audiovisuele Naast de hierboven genoemde centra, staat voor 2011 ook in Tsjechië een nieuw Information Center op de planning. Ook voor Verenigde Arabische Emiraten en Israël zijn er Information Centers ontworpen. De Information Center Locator op internet, bereikbaar via www.standox.com/training, biedt een overzicht van alle Standox informatiecentra wereldwijd.

Het nieuwe Information Center in Italië herbergt de ruimte en technische uitrusting voor de meest recente technische trainingen en voor opleidingen op het gebied van management.

Het onlangs geopende Information Center in Warschau (Polen) is ontworpen voor technische trainingen, waarbij kennis en ervaringen gecombineerd worden.

Energie-efficiëntie is een speerpunt bij het ontwerp van het nieuwe Information Center in Turkije (onderstaand is een maquette afgebeeld).

Interstandox70


werkplaatsmanagement 7

Reparatietip

"Hot Magenta" Foto: Ford

Met name onder de jongere klanten is de extravagante kleur van de FiĂŤsta uitermate populair: "Hot Magenta" heeft een purperrode blauwachtige glans en werd speciaal ontwikkeld voor het geliefde Ford-model. De kleur onderscheidt zich door de frisheid en de lichtintensiteit, waarbij het schitterende

kleureffect toegeschreven kan worden aan het gebruik van Om in geval van een reparatie een zo goed mogelijke kleurnauwkeurigheid te bereiken, wordt na het aanbrengen

een getinte Klarlack.

van de basislak een Klarlack aangebracht dat is aangevuld met Klarlack-additief Ford Hot Magenta. Standox levert voor de reparatie een uiterst nauwkeurige handleiding mee.

Reparatiehulp voor matte Klarlack Het voertuig dat wordt gebruikt voor de reparatiehandleidingen is een Mercedes SLS AMG in de mat glanzende uitvoering "designo magno allanietgrijs". Lakschade aan het portier aan Matte lakken vormen een trend. Deze lakken vormen echter de passagierszijde gaf ons de kans de spectaculaire sportwagen in geval van reparatie een uitdaging, omdat deze niet in het Information Center in Wuppertal te repareren en de nageschuurd en ook niet gepolijst mogen worden. Standox reparatie op beeld vast te leggen. Werkplaatsposters en de biedt met 2K-Spezial-Matt een passende oplossing. Een video kunnen gedownload worden op www.standox.be. werkplaatsposter en een reparatievideo beschrijven daarbij stapsgewijs het gehele proces.

Foto: Daimler

Exclusieve lak voor speciaal Smart-model

Het speciale Smart-model "greystyle" formuleert voor elk merk kleuren en springt in het oog door de exclusieve oplossingen op maat voor wat betreft matte lak in "dark grey", gecombineerd reparatielakken. Op die manier kunnen met

een

glanzend

zwarte

Tridion- zelfs

veiligheidscel.

beschadigingen

aan

nieuwe

modellen verholpen worden. Ook de toegankelijk via de kleurenzoekfunctie op speciale kleur "dark grey" is al terug www.standox.be. Klanten die met Standowin

Standox is al jarenlang de lakpartner te vinden in de online kleurendatabase werken, ontvangen de formule automatisch voor

de

merken

van

Daimler

en van Standox. De kleurendatabase is bij de volgende update.


8 journaal

Zilver 25% Zwart 22% Wit 16% Grijs 13% Blauw 9%

Elke vierde auto is zilverkleurig

Rood 8% Bruin/Beige 4% Groen 1%

Daarmee is zilver wereldwijd de nummer "Autokleurentrends

wereldwijd"

uit

1 onder autobezitters, gevolgd door 2010. De enige chromatische kleur onder

Geel/Goud 1% Andere 1%

zwart met een marktaandeel van 22 de top 5 is blauw (marktaandeel van procent en wit met een aandeel van 16 9 procent). Ondanks enkele regionale procent. Grijs vinden we in de ranking verschillen zijn de autokopers wereldwijd van meest geliefde autokleuren terug op verrassend eensgezind over de eerste de vierde plaats met een marktaandeel vijf plaatsen in de ranking. van 13 procent. Meer dan driekwart van de auto's wereldwijd zijn 'achromatisch', zo blijkt uit Standox' rapport over

Kleurfantasieën in Arabesque Zilver of Zanzibar Goud Niet alleen verfijnde techniek en groot comfort laten potentiële kopers over hun droomauto mijmeren. Ook inspirerende kleuren spelen hierbij een belangrijke rol. Klinkende kleurnamen benadrukken het design en image van veel modellen. Standox-specialisten hebben daarom de oorsprong van kleurnamen onderzocht en, op overzichtelijke wijze en ondersteund met afbeeldingen in het "Special Color News", inspirerende suggesties geordend voor ongeveer 250 kleurnamen. Alle kleursuggesties zijn beschikbaar via Standowin als kant-en-klare mengformules en kunnen op accurate wijze opnieuw vervaardigd worden.

Nieuwe approvals voor Standox Geen ander merk dan Standox kan zoveel ondersteuning verleent bij alle technische wereldwijde netwerk. Aan de officiële approvals (goedkeuringen) van de auto- vragen. Mazda Motor Europe (MME) heeft goedkeuring gingen uitgebreide testen industrie overleggen als Standox. Zo voor Standox gekozen als leverancier van vooraf, waaruit naar voren kwam dat alle heeft de lakfabrikant uit Wuppertal reparatielakken en diensten voor hun Standox-producten aan de strenge criteria onlangs voor heel Europa goedkeuring werkplaatsen in Europa. De overeenkomst van de autofabrikant voldeden. gekregen voor haar producten bij alle behelst, naast het leveren van producten, reparatiewerkzaamheden aan voertuigen eveneens trainingen en technisch advies van de merken Opel en Vauxhall. De van experts van de lakfabrikant. Aston overeenkomst houdt in dat Standox het Martin Lagonda Ltd. heeft Standox als dealer- en garagenetwerk in de toekomst voorkeursleverancier van reparatielakken

Foto: GM Corp.

en diensten in opgenomen in hun

Interstandox70


journaal 9

Perfecte matte lakken Met name liefhebbers van exclusieve voertuigen zijn dol op geslaagde matte lak met Standox 2K-Spezial-Matt geeft matte lakken. Standox biedt een nieuw additief aan voor het R체ttchen, een van de grootste Mercedes Benz-dealers in matteren van Klarlack, waarmee een extra-matte afwerking Nederland, in de vorm van een Jeep: na het aanbrengen mogelijk

is.

Een

indrukwekkend

voorbeeld

van

een van de Standoblue Basislack volgde een spuitgang met VOC-Premium-Klarlack. Na een droogtijd van 45 minuten bij een temperatuur van 60째C en licht opschuren, werd de matte Klarlack in twee spuitgangen opgebracht. Het resultaat is perfect: het zijdemat oppervlak versterkt de indruk die deze hoekige, maar elegante SUV achterlaat.

Colors of Elements Al meer dan 30 jaar brengt Standox jaarlijks een kalender uit. Deze kalender bestaat uit beeldcomposities van internationaal gerenommeerde fotografen van buitengewone voertuigen in esthetische omgevingen. De kalender op zich is net zo exclusief als de afgebeelde voertuigen. Fotograaf Anatol Kotte bewijst zijn creatieve deskundigheid met de editie van 2011: in "Colors of Elements" vergelijkt hij de rijke kleuren van de natuur met het veelzijdige kleuraanbod van Standox. In twaalf opwindende beeldcomposities stemt de lakkleur van een premium voertuig perfect overeen met de kleurnuanceringen van de natuurlijke elementen en jaargetijden.

Award in Polen In het kader van het 10-jarige bestaan van "General Motors Partners Association" in Polen ontving Standox een bijzondere award. In de organisatie zijn de dealers van General Motors (GM) en Chevrolet Polen verenigd. Standox werd feestelijk ontvangen als jarenlange lakpartner en als nationale marktleider. De award benadrukt de nauwe band tussen de merken GM en Standox in Polen. Bovendien werd met de Iberia Motor Company (IMC) een overeenkomst gesloten voor het merk SEAT. Robert Wysocki, Country Business Manager van Standox Polen, zegt een dankwoord na het in ontvangst nemen van de award.


10 p r o d u c t e n / i n t e r n a t i o n a a l

Color Box voor bumper- en interieurkleuren Niet

alleen

kleuren het

het

groeit

aantal

aantal elk

OEM-

jaar.

kleuren

autoschadeherstelbedrijven

Ook

dat

in

nodig

is voor bumper- en interieurkleuren groeit voortdurend. Want ook voor dashboards, bumpers en kunststof onderdelen

in

het

interieur

en

in de kofferruimte dient in geval

Alubeam Readymix voor vloeibaar metaal-effect

van reparatie de kleur te kloppen. Omdat deze vaak niet voorzien zijn

Zogenaamde

van een kleurmarkering of afgeleid

voertuigen extra allure, waarbij de lak van de carrosserie

vloeibaar

metaal-oppervlakken

geven

kunnen worden van het seriemodel,

een metaalachtig uitzicht heeft. Nadat Mercedes 40

heeft Standox de "Color Box voor

CL 65 AMG coupés presenteerde met de exclusieve

bumper- en interieurkleuren" geïntroduceerd. Deze kan

kleur "Alubeam", wordt de zilveren kleur met extreem

voor alle laksoorten en -kwaliteiten van Standox gebruikt

metaalachtig uitzicht nu eenmalig aangebracht op de

worden en bevat 1485 kleurnuances (elk 35 × 90 mm), die

SLS AMG en op verzoek van klanten eveneens op andere

het vaststellen van de kleur van bumpers en het interieur

modellen.

bijzonder vergemakkelijken. Het aanbod van ongeveer 600 kleurnuances voor bumpers is per fabrikant gesorteerd

Opdat

schadeherstellers

de

reparatielak

van

deze

en wordt eveneens per fabrikant geactualiseerd. De

fascinerende kleur kunnen bestellen, heeft Standox

afbeeldingen van motor-, interne en achterklepkleuren zijn

een professionele oplossing ontwikkeld: het Standohyd

chromatisch geordend en dienen als richtwaarden voor

Reparatiepakket MB 047 Alubeam als Readymix in blikken

de oorspronkelijke lakkleuren. De Color Box, waarvan er

van een halve liter. Dit pakket omvat de Standohyd

maar liefst 1200 werden besteld in de eerste maand na de

Basecoat Readymix, waaraan onmiddellijk voor het

lancering, wordt geleverd in een duurzame kwaliteit met

aanbrengen 50 procent Standohyd Special Effect Additief

handige vakjes waarin de kleuren met praktische ringen

toegevoegd dient te worden. Voor het lakwerk is de

opgehangen kunnen worden.

nieuwe Standohyd Special Effect Color Blend noodzakelijk. Standocryl VOC-Platinum-Klarlack vormt de afwerking van het geheel. Omdat de kleur duur is en het reparatieproces complex, voorziet Standox gedetailleerde informatie om Alubeam aan te brengen.

internationaal

Familiezaken "Keswick Crash Repairs", een familiebedrijf uit Keswick (Zuid-Australië), repareert al meer dan 30 jaar voertuigen. Het bedrijf spitst zich vooral toe op klassieke en prestigieuze modellen. Die zien er weer als nieuw uit dankzij de modernste reparatietechnieken. Vader Zullian stichtte het familiebedrijf eind jaren 70. Vandaag de dag staat het onder de kundige leidingen van zijn zoons Frank en John. Ook beide echtgenotes van de broers dragen hun steentje bij: zij regelen de administratie. Tenslotte bouwt John's dochter een professionele website om het schadeherstelbedrijf nog beter te profileren.

Interstandox70


internationaal

Vol trots toont Alois Samohyl zijn Laurin & Klement uit 1907. Op de voorgrond het pronkstuk van de Samohyl-collectie: de Benz Parcifal uit 1902.

Een auto voor Indiana Jones Alvorens hij zelfstandig werd met zijn bedrijf Samohyl Motor

Zlin en op andere locaties, omhelst inmiddels ongeveer

Zlin, was hij jarenlang de meest succesvolle Skoda-verkoper

150 voertuigen. In deze collectie zijn enkele pronkstukken

in het voormalige Tsjechoslowakije. Tegenwoordig runt de

te bewonderen, zoals een Benz Parcifal uit 1902, waarvan

inmiddels 81-jarige Alois Samohyl met zijn beide zoons een

er wereldwijd nog maar 2 exemplaren bestaan, een Laurin

bedrijfsimperium met meer dan 800 medewerkers. Oldtimers

& Klement uit 1907, een gepantserde Horch-limousine, een

vormen echter zijn grote passie.

blauwe Bugatti 35A en een legendarische T-Ford, de eerste auto die van de lopende band afrolde.

Deze liefde voor klassieke voertuigen ontstond in 1953. Destijds vond in het kader van het Wereldkampioenschap

Enkele verzamelstukken van Alois Samohyl hebben zelfs

Motorcross in het Tsjechische Zlin een zes dagen durend

bekendheid verworven op het witte doek: deze voertuigen zijn

motorcrossevenement plaats. Bij een feestelijke avond ter

te zien in de Indiana Jones-films en eveneens in de verfilming

gelegenheid hiervan werd de Britse komedie "Genevieve"

van Erich Maria Remarque's klassieker "All Quiet on the

vertoond. In deze film draait het om een oldtimerrace van

Western Front”. Deze schatten op vier wielen vragen uiteraard

Londen naar Brighton. De jonge Alois Samohyl was verrukt en

om een speciale verzorging. Veel modellen zijn gerestaureerd

besloot dat hij op een dag zelf mee zou doen aan deze race.

door Alois Samohyl. Voor wat betreft de autolakken werkt

In 1964 ging deze droom in vervulling en nam hij deel aan de

Samohyl al jaren samen met de lakfabrikant uit Wuppertal:

wereldberoemde wedstrijd met een rode, tweecilinder Laurin

"Standox biedt de allerbeste lakkwaliteit", zo luidt Samohyl's

& Klement, bouwjaar 1905.

stellige overtuiging, "en bij oldtimers is deze werkelijk uitstekende kwaliteit ook na vele jaren nog zichtbaar."

Al vroeg begon Alois Samohyl met het verzamelen van historische voertuigen. Deze verzameling, opgestald in

Het meermaals onderscheiden bedrijf is er trots op dat het

op

Daarmee

technologisch is

ook

de

gebied

volledig

overstap

van

up-to-date

is.

conventionele

oplosmiddelhoudende lakken naar Standohyd verklaard. Voorheen gebruikten zij producten van andere fabrikanten. Maar de verkorte arbeidstijd en het gereduceerde materiaalgebruik spraken eenduidig in het voordeel van Standohyd. Nu ze Standohyd al enkele maanden gebruiken, zijn de broers erg tevreden met hun keuze: "De resultaten overtuigen, het

slechts 13 prototypes die voor Le Mans ontwikkeld werden.

kleurzoeken is gemakkelijk en de kleurjuistheid is optimaal,"

Vandaag de dag is dit het enige bestaande model en dit

vertelt Frank Zullian.

werd bij Keswick Crash Repairs opnieuw in de originele staat gebracht en gelakt. Het resultaat mag er zijn: "De indruk is

De meest uitdagende opdracht die de Zullians tot nog toe

fantastisch. Deze auto is absoluut exclusief en daar natuurlijk

hadden, is zonder twijfel de Mercedes-Benz 220 SL Roadster.

ook naar geprijsd," legt John Zullian uit. Hij vervolgt: "Alleen

Deze is waarschijnlijk in 1956 gebouwd en is één van de

spijtig dat ik niet de eigenaar ervan ben."

11


12 i n t e r n a t i o n a a l

"En de winnaar is ..." De Ferrari 375 America Coupé Vignale is een pronkstuk bij uitstek. Een van de slechts twaalf modellen is volledig gerestaureerd in Zwitserland en won bij het oldtimerevenement in Pebble Beach prompt de begeerde "Enzo Ferrari Award". De Ferrari 375 America Coupé Vignale werd voor het eerst te bootsen, zonder dat de laklaag gepolijst hoeft te worden. aan het publiek gepresenteerd op de Motorshow van Turijn De blanke lak op de buitenzijde van de auto werd helemaal in 1954. Van de slechts 12 gebouwde voertuigen was er mat gemaakt en daarna met hoogglans afgewerkt voor een geen enkele exact hetzelfde als een ander exemplaar. Het als hoogglanzend effect. De motorkap is grijs geverfd, zodat de negende gebouwde exemplaar verbleef het grootste deel van borstelstreken - net als bij het origineel - zichtbaar zijn. Na de zijn levensduur in de Verenigde Staten. Daar werd de auto eindmontage zijn de schone, zwart gelakte stabilisator aan de groen overgespoten en de V12-motor met 300 pk van Ferrari voorzijde en de chassisbuizen aan de zijkanten licht gespoten werd vervangen door een Chevrolet V8-motor. In 2007 kocht met geel. Op de foto´s uit 1954 was duidelijk zichtbaar dat een Zwitserse verzamelaar dit model met als doel dit unieke deze delen bij de spuitwerkzaamheden destijds niet afgeplakt exemplaar zo goed mogelijk terug te brengen in zijn originele zijn. En dat detail mocht natuurlijk niet ontbreken! staat. De inspanningen waren de moeite waard: Bij het "Concours Autoschadebedrijf Sahli in Aesch, nabij Zürich, kreeg de d'élégance"

in

Pebble

Beach

(VS),

het

belangrijkste

opdracht het lakwerk in orde te maken - hiervoor waren oldtimerevenement ter wereld, kreeg de Ferrari 99 van de 100 uiteindelijk 3 maanden nodig. Ook het spuitwerk moest het punten en won op die manier de fel begeerde "Enzo Ferrari origineel zo goed mogelijk benaderen. De gele kleur van de Award" voor de mooiste Ferrari. Bovendien kwam hij in Pebble carrosserie en de beige kleur van het dak werden nagemaakt Beach bij "Class M2" (Ferrari Competition & Granturismo) met Standohyd-lak aan de hand van documentatie, oude als winnaar uit de bus. Ook won hij bij de internationale foto's en kleurrestjes die men terugvond onder de groene bijeenkomst van de Ferrari Club of America (FCA), met bijna laklaag.

300 deelnemende oldtimers, de "Best of Show-Award" voor mooiste Ferrari.

Bij de spuitwerkzaamheden moesten de specialisten alle registers opentrekken om ervoor te zorgen dat het eindresultaat de originele staat zo goed mogelijk benaderde. Zo werd aan de interieurlak wat matteringsmiddel toegevoegd om de lichte zijdeglans van de originele nitrocellulose afwerking na

Interstandox70


i n t e r n a t i o n a a l 13

Standothek maakt opleidingen levendiger "Vaak

zijn

de

goedgekeurde op de Standothek-serie. Meyer was

studieboeken gewoon té theoretisch." onder de indruk: "De vele foto's en Norbert Meyer, leraar aan de enige praktijkvoorbeelden zijn perfect voor het vakschool in Luxemburg, weet waarover onderwijs." hij praat. "Uiteraard bevatten de officiële werken

alle

informatie, De

belangrijke

boeken

zijn

overzichtelijk

maar de enigszins stoffige presentatie gestructureerd en uitvoerig voorzien van spreekt de studenten niet echt aan." afbeeldingen. Het aantal onderwerpen In de zoektocht naar een aanvulling is uiterst talrijk en dekt veel belangrijke op

het

officiële

instructieboek

dat aspecten van de opleiding af: "De

gebruikt wordt tijdens de opleiding voor Standothek-boeken

zijn

voor

ons

autospuiters vestigde de Luxemburgse onderwijs inmiddels onmisbaar", stelt Standox-importeur Robin zijn aandacht Meyer. Een extra voordeel volgens hem

Guy Henckes (Lycée Technique), Frank Weiland, Marcel Glody (beiden Robin), Norbert Meyer (Lycée Technique) presenteren Standothek-boeken (v.l.n.r.).

is dat de documentatie in meerdere talen beschikbaar is. "Door de bijzondere taalsituatie in Luxemburg gebruik ik door de studenten. Dat bevestigt de zowel de Duitstalige als de Franstalige grote, praktische meerwaarde van deze versies." Marcel Glody, directeur van documentatie." Robin, ziet er persoonlijk op toe dat de school altijd voldoende exemplaren De

Standothek-documentatie

is

bij

ontvangt: "We zijn blij dat de Standothek- Standox-adviseurs verkrijgbaar. documentatie zo goed ontvangen wordt

Zeeman-wagenpark schittert met Standofleet Sinds

de

lancering

in

2003

is maanden lang bezig de 40 trucks en 70 prachtige gele kleur. Edwin van Egmond,

Standofleet, het laksysteem van Standox opleggers in de nieuwe kleur RAL 1023 directeur bij Jan Voortman Autoschade, voor bedrijfswagens, uiterst succesvol. te spuiten en van het Zeeman-logo te werkt al zes jaar met Standofleet, was erg Het systeem wordt inmiddels in meer voorzien. Daarbij vormde niet alleen het tevreden met het resultaat: "Niet alleen dan

20

Europese

landen

gebruikt. verwijderen van oude reclamestickers de nauwkeurigheid van de kleur en de

Het Nederlandse bedrijf Jan Voortman een uitdaging, maar ook de doelkleur hoge dekkingsgraad hebben de klant Autoschade

kreeg

de

prestigieuze geel op zich, die van nature minder overtuigd. Ook het materiaalverbruik is

opdracht om het wagenpark van de goed dekt. Het laksysteem, ontwikkeld in vergelijking met andere laksystemen Nederlandse textieldiscounter Zeeman in overleg met Standox, voldeed perfect uiterst laag, hetgeen op zijn beurt van

Standofleet

te

voorzien.

Het aan de verwachtingen van de klant en weer een positieve invloed heeft op de

bedrijf heeft meer dan 1100 filialen in de Zeeman-voertuigen stralen nu in de kosten." Nederland, Duitsland, België, Frankrijk en Luxemburg. Omdat

Zeeman

zijn

huiskleuren

heeft gewijzigd, moesten alle blauwe voertuigen

van

het

bedrijf

geel

overgespoten worden. Tien medewerkers van Jan Voortman Autoschade waren acht


14 o n l i n e

Online marketing met Web 2.0 Het internet heeft al lang geleden zijn intrede gedaan

Wie echter voor online activiteiten met Web 2.0 kiest, dient

bij autoschadebedrijven: de communicatie per e-mail,

dit zorgvuldig te overwegen. Niets is erger dan bijvoorbeeld

kleurformules opzoeken of elektronische schadeberekening

een account aan te maken bij Facebook en na verloop van

zijn dagelijkse kost en niet meer weg te denken. Het

tijd vanwege een teveel aan werk geen nieuwtjes meer te

interactieve Web 2.0 biedt veel mogelijkheden om met

publiceren. Online marketing dient eerder ter aanvulling

behulp van internet de marketingactiviteiten te verbeteren.

dan ter vervanging van andere marketingactiviteiten, zoals

Onderzoeken tonen aan dat steeds meer mensen op internet

mailings of persberichten. Standox heeft in het kader van de

op zoek gaan naar informatie over nieuwe producten en ook

Standothek-serie een eigen gids uitgebracht met veel nuttige

online beslissingen nemen voor wat betreft aankopen. Zo

tips voor het plannen van marketingactiviteiten.

is het bij het kopen van auto´s de gewoonte om deze via dealerplatforms op internet uit te zoeken. Online zijn er niet alleen veel foto´s maar ook video´s van de droomauto te vinden. Ook voor autoschadebedrijven bestaat de mogelijkheid de eigen diensten en nieuwtjes via de nieuwe media te presenteren om nieuwe klanten te winnen en bestaande klanten te binden. Ook daarvoor is een korte video, waarin het aanbod van het bedrijf wordt getoond, uiterst geschikt. Ook een voorbeeldreparatie of een spectaculair gelakte sportwagen lenen zich uitstekend voor een korte film. Om ervoor te zorgen dat een video ook gevonden wordt, dient

Download de nieuwste kleurenformule

men deze niet alleen op de eigen homepage te plaatsen, maar ook op internetplatforms als YouTube, Vimeo, Sevenload

Met Standox zijn autoschadebedrijven altijd up-

of Metacafe. Een account bij Facebook of Twitter biedt de

to-date: Het seriemodel in de nieuwste kleur is

mogelijkheid bestaande en potentiële klanten op de hoogte

nog maar net van de transportband gerold, of

te brengen van nieuwtjes over het bedrijf en op die manier

Standox heeft deze kleur voor reparatiedoeleinden

een persoonlijke band op te bouwen.

al geformuleerd en ingevoerd in de online kleurendatabank. Om ervoor te zorgen dat klanten die met het kleurzoekprogramma Standowin werken

Tips voor bedrijfspresentaties op internet

ook tussen de updates door toegang hebben tot de nieuwste formule, werd het programma uitgebreid: Sinds de update van januari 2010 kunnen formules

1. Met Google Places kunnen bedrijven gratis adressen,

gedownload worden via de kleurzoekpagina op

openingstijden en zelfs foto's publiceren. Zo zijn ze

www.standox.com of uit de folder "Standox Import-

makkelijker te vinden door potentiële klanten (www.

Export" op de nationale Standox-website. Via de

google.com/places).

knop "External Formula" kan deze vervolgens in Standowin geïmporteerd worden.

2. Autoschadebedrijven zouden geslaagde en ongewone lakwerkzaamheden altijd moeten fotograferen en op Flickr publiceren. Op die manier worden fotogalerijen opgebouwd, die geïntegreerd kunnen worden op de eigen website (www.flickr.com). 3. Bedrijfsportretten en -brochures kunnen in PDF-vorm gratis op sites als Slideshare gepubliceerd worden

(www.slideshare.com).

Interstandox70


Edgar Westermair, Hoofd Vermoeiingsanalyse en Materialen bij de BMW Group in München.

g a s t a r t i k e l 15

Materialen voor de auto van de toekomst Steeds strengere vereisten op het gebied van veiligheid van auto's, maar ook ecologische en economische aspecten leiden tot de ontwikkeling van nieuwe materialen voor de autoindustrie. We spraken met Edgar Westermair, Hoofd Vermoeiingsanalyse en Materialen bij de BMW Group in München.

interstandox: Uit welk materiaal bestaat de auto van de

accu's of waterstoftanks, gaat op basis van de

toekomst?

energiedichtheid gepaard met een gewichtstoename. Dit dient door gebruik van innovatieve, lichtgewicht materialen

Edgar Westermair: Het grote aantal verplichtingen waaraan

gecompenseerd te worden. De ontwikkeling en keuze van

auto's op het gebied van techniek, economie en milieubeleid

geschikte materialen is hierbij van grote invloed op het

dienen te voldoen vereist op maat gemaakte

gewicht van de toekomstige generatie voertuigen.

materiaalsystemen voor de betreffende toepassing. Klassieke metaal- en kunststofconcepten zullen in de toekomst zij aan

interstandox: Met welke uitdagingen zullen carrosserie- en

zij gaan met nieuwe en nieuw te ontwikkelen keramiek,

autoschadebedrijven bij reparaties in de toekomst te maken

composiet en hybride materialen in structuren en

krijgen?

componenten die gebruikt worden in de auto-industrie. Edgar Westermair: In het kader van de invoering van nieuwe, interstandox: Aan welke vereisten dienen nieuwe, innovatieve lichtgewicht structuren worden binnen de BMW Group materialen in de auto-industrie te voldoen?

eveneens nieuwe materiaalsystemen en verbindingstechnologieën voor reparatie- en

Edgar Westermair: Behalve de klassieke aspecten als

onderhoudswerkzaamheden getest en geoptimaliseerd. Een

veiligheid, lichte constructie en akoestiek zal de focus in de

voorbeeld hiervan is de lichtere, aluminium voorzijde bij de

toekomst steeds meer liggen op duurzaamheidsthema's als

BMW 5 Series. Deze wordt met behulp van een combinatie

milieubewustzijn, verstedelijking en sociale

van lijm- en klinkwerkzaamheden gerepareerd. De nauwe

verantwoordelijkheid in combinatie met steeds strengere

samenwerking tussen de afdeling materiaalontwikkeling en

wettelijke voorschriften, zoals actieve en passieve

de dealerorganisaties net als het vroegtijdig vastleggen van

voetgangersbescherming en emissierichtlijnen.

reparatie- en lakwerkzaamheden zorgt ervoor dat nieuwe structuur- en oppervlaktematerialen worden gebruikt.

interstandox: Welke invloed hebben nieuwe aandrijftechnologieën zoals elektrische aandrijving op de materiaalkeuze? Edgar Westermair: Door nieuwe aandrijftechnologieën verandert de bestaande architectuur van voertuigen met betrekking tot de carrosserie en aandrijving sterk. De

Foto: BMW Group

integratie van alternatieve energiedragers, zoals lithium-ion-

Ontwerpschets van de Megacity Vehicle, het voertuig dat BMW in 2013 wil lanceren als het eerste, op grote schaal geproduceerde voertuig met een carrosserie uit koolstof.


16 g a l l e r i j

Passie voor perfectie Klassieke auto's zijn zoveel meer dan slechts voertuigen van gisteren. Ze vormen het levende bewijs van ons verleden en maken daarom deel uit van ons culturele erfgoed. Ze getuigen van de inventieve en innovatieve geest uit een tijd waarin machines nog niet met behulp van een computer ontworpen werden. Maar ze fascineren vooral door hun esthetica, door hun stijl en vormgeving, waarvan we vandaag de dag nog staan te kijken. Echter zonder de stralende glans van een excellente lak zou ook het meest fascinerende voertuig er saai en gewoontjes uit zien. Dankzij tientallen jaren ervaring en onovertroffen vakmanschap kan Standox autoschadebedrijven bij het herstel van klassieke voertuigen voorzien van een compleet product- en dienstenaanbod - van het vaststellen van de originele kleur tot een passend laksysteem voor de duurzame reparatie van oldtimers. Standox – The Art of Refinishing.

Interstandox70

Interstandox 70 BE  

de wereld van autolakken

Interstandox 70 BE  

de wereld van autolakken

Advertisement