Page 7

INSM Septembrie 2012 LISTA STANDARDELOR ŞI PRESTANDARDELOR MOLDOVENE APROBATE ПЕРЕЧЕНЬ УТВЕРЖДЕННЫХ СТАНДАРТОВ И ПРЕДСТАНДАРТОВ МОЛДОВЫ (Septembrie 2012) 01

GENERALITĂŢI. TERMINOLOGIE. STANDARDIZARE. DOCUMENTARE ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНОЛОГИЯ. СТАНДАРТИЗАЦИЯ. ДОКУМЕНТАЦИЯ

01.040.53 SM SR ISO 2331:2012 Cărucioare elevatoare cu furcă. Braţe de furcă cu agăţători. Vocabular – Погрузчики вилочные. Вилочные захваты с крюками. Словарь (SR ISO 2331:1998, IDT) SM SR ISO 9851:2012 Mijloace de transport continuu. Monoraiuri cu cărucioare acţionate electric. Definiţii şi reguli de securitate – Механизмы погрузочно-разгрузочные непрерывного действия. Подвесные электрические монорельсовые конвейеры. Определения и правила безопасности (SR ISO 9851:1994, IDT) 03

SOCIOLOGIE.SERVICII. ORGANIZAREA ŞI MANAGEMENTUL ÎNTREPRINDERII. ADMINISTRARE. TRANSPORT СОЦИОЛОГИЯ. УСЛУГИ. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИРМ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ. АДМИНИСТРАЦИЯ. ТРАНСПОРТ

03.100.30 SM SR ISO 9926-1:2012 Instalaţii de ridicat. Instruirea conductorilor. Partea 1: Generalităţi – Краны грузоподъемные. Обучение крановщиков. Часть 1: Общие положения (SR ISO 9926-1:1994, IDT)

07

MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

07.100.20 SM SR EN 26461-1:2012 Calitatea apei. Detectarea şi numărarea sporilor de bacterii anaerobe sulfito-reducătoare (clostridia). Partea 1: Metoda îmbogăţirii într-un mediu lichid – Качество воды. Обнаружение и подсчет спор сульфитвосстанавливающих анаэробных микроорганизмов (clostridia). Часть 1: Метод обогащения в жидкой среде (SR EN 26461-1:2002, IDT)

SM SR EN 26461-2:2012 Calitatea apei. Detectarea şi numărarea sporilor de bacterii anaerobe sulfito-reducătoare (clostridia). Partea 2: Metoda prin filtrare prin membrane – Качество воды. Обнаружение и подсчет спор сульфитвосстанавливающих анаэробных микроорганизмов (clostridia). Часть 2: Метод мембранной фильтрации (SR EN 26461-2:2002, IDT) 07.130 SM 307:2012 Culturi bacteriene concentrate liofilizate pentru produse lactate fermentate. Condiţii tehnice – Бактериальные культуры концентрированные лиофилизированные для молочнокислых продуктов. Технические условия 13

MEDIU. PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII. SECURITATE ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. БЕЗОПАСНОСТЬ

17.140.30 SM SR EN ISO 14509-1:2012 Nave mici. Zgomot aerian emis de ambarcaţiuni de agrement cu motor. Partea 1: Proceduri de măsurare pentru încercarea la trecere – Суда малые. Воздушный шум, производимый моторными прогулочными судами. Часть 1: Методики измерения шума во внешнем контуре (SR EN ISO 14509-1:2009, IDT) SM SR EN ISO 14509-3:2012 Nave mici. Zgomot aerian emis de ambarcaţiuni de agrement cu motor. Partea 3: Evaluarea zgomotului cu ajutorul procedurilor de calcul şi de măsurare – Суда малые. Воздушный шум, производимый моторными прогулочными судами. Часть 3: Оценка звука с помощью методик расчета и измерения (SR EN ISO 14509-3:2010, IDT) 17.140.50 SM SR EN 60645-7:2012 Electroacustică. Echipamente audiometrice. Partea 7: Instrumente pentru măsurarea răspunsurilor trunchiului cerebral la o stimulare auditivă – Электроакустика. Аудиометры. Часть 7: Приборы для измерения реакции ствола мозга, вызванной слуховым раздражением (SR EN 60645-7:2010, IDT)

6

Buletinul de standardizare septembrie  
Buletinul de standardizare septembrie  
Advertisement