Page 49

INSM Septembrie 2012

Mesajul privind Ziua Mondială a Standardizării 14 octombrie 2012

Mai puține deșeuri, rezultate mai bune – Eficiență prin utilizarea standardelor Standardele international, precum cele elaborate de IEC, ISO și ITU, sînt esențiale pentru sporirea eficienței. Această problemă a ieșit în evidență atunci cînd au apărut astfel de provocări globale ca durabilitatea și incertitudinea financiară, ceea ce înseamnă că organizațiile sînt motivate să obțină rezultate mai bune, producînd mai puține deșeuri. Destul de simplu, eficiența indică abilitatea de a atinge obiectivele prin implementarea proceselor de elaborare a produselor sau serviciilor în scopul obținerii calității optimale cu mai puține deșeuri, cheltuieli sau eforturi inutile. Ea ajută organizațiile să mărească profiturile și să-și atingă scopurile și este esențială pentru obținerea succesului în actualul mediu economic competitiv. În lumea complexă și concurențială din prezent, problema durabilității, văzută din perspectiva economică, socială și de mediu, provoacă mediul de afaceri să fie mai eficient într-o gamă vastă de măsuri și probleme. Standardele internaționale reprezintă instrumente puternice în suportul organizațiilor pentru valorificarea pieței globale. Elaborate de experți din toată lumea, ele conțin cele mai bune practici internaționale armonizate, care pot fi utilizate pentru măsurarea, compararea și sporirea eficienței, precum și la reducerea deșeurilor. De exemplu, prin oferirea specificațiilor comune, standardele internaționale permit produselor, serviciilor și tehnologiilor diferitor producători să se potrivească împreună ca piesele unui puzzle. Ele susțin interoperabilitatea și compatibilitatea, oferind o bază solidă pentru inovații și facilitînd accesul noilor produse pe piață. Standardele asigură ca țările, organizațiile, autoritățile de reglementare și cercetătorii să nu fie nevoiți să reinventeze roata, astfel investind în alte priorități. Cunoștințele moderne incluse în standarde sînt accesibile tuturor, inclusiv statelor în curs de dezvoltare, promovînd utilizarea corectă a resurselor umane și materiale. Procesele industriale și de afaceri mai eficiente, facilitate de utilizarea standardelor, permit companiilor să concureze la nivel global și să producă cu costuri reduse mai rapid și pentru mai multe pieți de desfacere. Astfel, standardele ajută organizațiile să satisfacă necesitățile consumatorilor, concentrîndu-se asupra optimizării proceselor companiilor. Autoritățile de reglementare pot utiliza standardele ca mijloc de conformare și ca bază pentru elaborarea unor reglementări tehnice orientate spre beneficiul pieței și consumatorilor. Iar consumatorii pot fi siguri că standardele promovează eficiența în probleme ce îi afectează, precum etichetarea sau siguranța. Idea de bază este că standardele internaționale ale IEC, ISO și ITU nu doar îmbunătățesc afacerile, dar și ajută societatea să utilizeze mai eficient resursele sale, contribuind la o lume mai durabilă.

48

Buletinul de standardizare septembrie  
Buletinul de standardizare septembrie  
Advertisement