Page 43

INSM Septembrie 2012

HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0033-M din 28.09.2012

Referitor la expertiza metrologică a documentelor

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul efectuării expertizei metrologice emite următoarea

HOTĂRÎRE: 1. În urma efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare la echipamentul ENV 216 2-LINE V-NETWORK tip ENV216 deţinut de către Î.S. „Centrul Naţional pentru Frecvenţă Radio”, mun. Chişinău, s-a hotărît: a)

A recunoaşte certificatul de etalonare nr. 17-360232, pentru ENV 216 2-LINE V-NETWORK tip ENV216, producător „Rohde & Schwarz”, Republica Federală Germania, cu numărul de fabricaţie 101381, eliberat de către „Rohde & Schwarz zavod Vimperec, s.r.o.”, Republica Cehă, la 02.12.2011.

Director general

Vitalie DRAGANCEA

42

Buletinul de standardizare septembrie  
Buletinul de standardizare septembrie  
Advertisement