Page 4

INSM Septembrie 2012

STANDARDIZARE СТАНДАРТИЗАЦИЯ

HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 959-A - ST din 25.07.2012 Cu privire la constituirea Comitetului Tehnic naţional de standardizare

În conformitate cu prevederile Legii nr. 590-XIII din 22.09.95 cu privire la standardizare şi ale CBP 1-2:2007 „Principiile şi metodologia standardizării. Structura şi modul de organizare a comitetelor tehnice de standardizare”, în baza demersului nr. 06/2-3847 al Ministerului Economiei din 11.07.2012, privind înfiinţarea Comitetului Tehnic naţional de standardizare „Biocombustibili”, Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie (INSM) în calitate de organism naţional de standardizare adoptă prezenta

HOTĂRÎRE:

1. A aproba constituirea Comitetului Tehnic naţional de standardizare „Biocombustibili”, cu domeniul de activitate – standardizarea în domeniul biocombustibililor. Comitetului Tehnic de standardizare „Biocombustibili” i se atribuie numărul 32. În continuare, fiind numit Comitet Tehnic de standardizare CT 32 „Biocombustibili”. 2. Secretariatul Comitetului Tehnic de Standardizare va fi deţinut de către Organismul Naţional de Standardizare (ONS), cu sediul Chişinău, Str. E. Coca, 28, MD 2064. 3. A aproba lista membrilor Comitetului Tehnic naţional de standardizare CT 32 „Biocombustibili”, conform anexei.

3

Buletinul de standardizare septembrie  
Buletinul de standardizare septembrie  
Advertisement