Page 3

INSM Septembrie 2012

STANDARDIZARE Hotărîrea INSM nr. 959-A-ST din 25.07.2012

3

Lista standardelor şi prestandardelor moldovene aprobate Перечень утвержденных стандартов и предстандартов Молдовы

6

Indicativele standardelor şi prestandardelor moldovene aprobate Обозначения утвержденных стандартов и предстандартов Молдовы

22

Indicativele standardelor anulate Обозначения аннулированных стандартов

28

Indicativele standardelor pentru care sînt aprobate modificări/erate Обозначения стандартов, к которым утверждены изменения/поправки

30

Modificări aprobate la standarde moldovene Измeнения, утвержденные к стандартам Молдовы

33

Modificări aprobate la standarde interstatale Изменения, утвержденные к межгосударственным стандартам

35

METROLOGIE .

Hotărîrea INSM nr. 0031-M din 06.09.2012

39

Hotărîrea INSM nr. 0032-M din 21.09.2012

41

Hotărîrea INSM nr. 0033-M din 28.09.2012

42

Nomenclatorul entităţilor înregistrate în Sistemul Naţional de Metrologie, deţinătoare de avize tehnice de înregistrare. Situaţia pe trimestrul III anul 2012

43

C O M U N I C A T E DE P R E S Ă Mesajul privind Ziua Mondială a Standardizării 14 octombrie 2012

48

Mediul înconjurător şi eficienţa standardelor

49

2

Buletinul de standardizare septembrie  
Buletinul de standardizare septembrie  
Advertisement