Page 20

INSM Septembrie 2012 53.080

71

SM SR ISO 8456:2012 Echipamente de depozitare a produselor în vrac. Reguli de securitate – Оборудование складское для сыпучих материалов. Руководство по технике безопасности (SR ISO 8456:1994, IDT) SM SR EN 12195-3:2012 Dispozitive de arimare a sarcinilor pe vehiculele rutiere. Securitate. Partea 3: Lanţuri de arimare – Устройства для крепления грузов на дорожных транспортных средствах. Безопасность. Часть 3: Цепи для крепления (SR EN 12195-3:2002, IDT)

71.100.10 SM SR ISO 1617:2012 Oxid de aluminiu utilizat în principal la fabricarea aluminiului. Determinarea conţinutului de sodiu. Metoda prin spectrometrie de emisie în flacără – Глинозем, преимущественно используемый для производства алюминия. Определение содержания натрия. Спектрофотометрический метод эмиссии в пламени (SR ISO 1617:1996, IDT) 73

SM SR EN 12195-4:2012 Dispozitive de arimare a sarcinilor pe vehiculele rutiere. Securitate. Partea 4: Cabluri de arimare de oţel – Устройства для крепления грузов на дорожных транспортных средствах. Безопасность. Часть 4: Стальные тросы для крепления (SR EN 12195-4:2004, IDT) 55

AMBALAJE ŞI DISTRIBUIREA MĂRFURILOR УПАКОВКА И РАЗМЕЩЕНИЕ ГРУЗОВ

INDUSTRIA CHIMICĂ ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

MINE ŞI MINEREURI ГОРНОЕ ДЕЛО И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

73.100.40 SM SR EN ISO 22721:2012 Benzi transportoare Specificaţii pentru benzile transportoare textile acoperite cu cauciuc sau material plastic, utilizate în minele subterane – Ленты конвейерные. Технические условия на текстильные конвейерные ленты с резиновым или пластмассовым покрытием для подземных шахт (SR EN ISO 22721:2007, IDT)

55.180.99 75 SM SR EN 12195-3:2012 Dispozitive de arimare a sarcinilor pe vehiculele rutiere. Securitate. Partea 3: Lanţuri de arimare – Устройства для крепления грузов на дорожных транспортных средствах. Безопасность. Часть 3: Цепи для крепления (SR EN 12195-3:2002, IDT) SM SR EN 12195-4:2012 Dispozitive de arimare a sarcinilor pe vehiculele rutiere. Securitate. Partea 4: Cabluri de arimare de oţel – Устройства для крепления грузов на дорожных транспортных средствах. Безопасность. Часть 4: Стальные тросы для крепления (SR EN 12195-4:2004, IDT) 67

INDUSTRIA ALIMENTARĂ ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

67.100.10 SM 308:2012 Băuturi lactate combinate pe bază de iaurt şi lapte acru. Condiţii tehnice – Напитки молочные комбинированные на основе йогурта и простокваши. Технические условия 67.120.20 SM 306:2012 Semifabricate mixte din carne de pasăre tocată cu adaosuri vegetale. Condiţii tehnice – Полуфабрикаты, комбинированные из мяса птицы рубленого c растительными добавками. Технические условия

INDUSTRIA PETROLIERĂ ŞI TEHNOLOGII ASOCIATE ТЕХНОЛОГИЯ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ И СМЕЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

75.080 SM SR EN 12766-1:2012 Produse petroliere şi uleiuri uzate. Determinarea PCB şi a produselor înrudite. Partea 1: Separarea şi determinarea PCB selectaţi prin cromatografie în fază gazoasă (GC) utilizînd un detector cu captură de electroni – Нефтерподукты и отработанные масла. Определение содержания полихлоробифенилов (РСВ) и связанных с ним продуктов. Часть 1: Выделение и определение выбранных РСВ методом газовой хроматографии с использованием электронозахватного детектора (SR EN 12766-1:2003, IDT) SM SR EN 12766-2:2012 Produse petroliere şi uleiuri uzate. Determinarea PCB şi a produselor înrudite. Partea 2: Calculul conţinutului de bifenil policlorurat (PCB) – Нефтерподукты и отработанные масла. Определение содержания полихлоробифенилов (РСВ) и связанных с ним продуктов. Часть 2: Расчет содержания полихлорбифенилов (РСВ) (SR EN 12766-2:2003, IDT) SM SR EN 12766-3:2012 Produse petroliere şi uleiuri uzate. Determinarea PCB şi a produselor înrudite. Partea 3: Determinarea şi cuantificarea terfenililor policloruraţi (PCT) şi benziltoluenilor policloruraţi

19

Buletinul de standardizare septembrie  
Buletinul de standardizare septembrie  
Advertisement