Page 13

INSM Septembrie 2012 Требования безопасности. Руководство по установке и применению (SR EN 60252-1:2011, IDT) SM SR EN 60252-2:2012 Condensatoare pentru motoare de curent alternativ. Partea 2: Condensatoare pentru pornirea motoarelor – Конденсаторы для двигателей переменного тока. Часть 2: Пусковые конденсаторы двигателей (SR EN 60252-2:2011, IDT) 31.060.70 SM SR EN 60252-1:2012 Condensatoare pentru motoare de curent alternativ. Partea 1: Generalităţi. Caracteristici funcţionale, încercări şi valori nominale. Reguli de securitate. Ghid pentru instalare şi utilizare – Конденсаторы для двигателей переменного тока. Часть 1: Общие положения. Рабочие характеристики, испытания и номинальные значения. Требования безопасности. Руководство по установке и применению (SR EN 60252-1:2011, IDT)

33.160.60 SM SR HD 549 S1:2012 Sisteme pentru conferinţe. Cerinţe electrice şi audio – Системы, используемые на конференциях. Требования к электрическим и звуковым характеристикам (SR HD 549 S1:2001, IDT) 47

CONSTRUCŢII NAVALE ŞI STRUCTURI MARITIME СУДОСТРОЕНИЕ И МОРСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

47.020.10 SM SR EN ISO 12215-5:2012 Nave mici. Construcţia corpului şi eşantionaj. Partea 5: Presiunea de calcul pentru monolit, calculul solicitărilor, determinarea eşantionajului – Суда малые. Конструкция корпуса и наборы корпуса. Часть 5: Расчетные давления для монокорпусов, расчетные напряжения, определение наборов корпусов (SR EN ISO 12215-5:2008, IDT) 47.020.20

SM SR EN 60252-2:2012 Condensatoare pentru motoare de curent alternativ. Partea 2: Condensatoare pentru pornirea motoarelor – Конденсаторы для двигателей переменного тока. Часть 2: Пусковые конденсаторы двигателей (SR EN 60252-2:2011, IDT) 33

TELECOMUNICAŢII. TEHNICI AUDIO ŞI VIDEO ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ. АУДИО- И ВИДЕОТЕХНИКА

33.020 SM SR EN 301 489-33 V1.1.1:2012 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Standard de compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru echipamente radio şi servicii. Partea 33: Condiţii specifice pentru dispozitive de comunicaţii de bandă ultra largă (UWB) – Совместимость технических средств электромагнитная и вопросы радиодиапазона (ERM). Стандарт на электромагнитную совместимость для радиооборудования и услуг. Часть 33: Специфические условия для сверхширокополосных устройств связи (UWB) (SR EN 301 489-33 V1.1.1:2010, IDT) 33.060.40 SM SR EN 60728-11:2012 Reţele de cablu pentru semnale de televiziune, semnale sonore şi servicii interactive. Partea 11: Securitate – Кабельные сети для телевизионных сигналов, звуковых сигналов и интерактивных услуг. Часть 11: Безопасность (SR EN 60728-11:2011, IDT)

SM SR EN 15609:2012 Echipamente şi accesorii pentru GPL. Sisteme de propulsie GPL pentru bărci, iahturi şi alte ambarcaţiuni. Cerinţe de instalare – Оборудование и вспомогательные устройства для сжиженного нефтяного газа. Системы подачи сжиженного нефтяного газа для лодок, яхт и других судов. Требование к установке (SR EN 15609:2009, IDT) 47.080 SM SR EN ISO 10088:2012 Nave mici. Sisteme de alimentare cu combustibil, instalate permanent – Суда малые. Стационарные топливные системы (SR EN ISO 10088:2010, IDT) SM SR EN ISO 10239:2012 Nave mici. Instalaţie de alimentare cu gaz petrolier lichefiat (GPL) – Суда малые. Системы сжиженного нефтяного газа (LPG) (SR EN ISO 10239:2008, IDT) SM SR EN ISO 12215-5:2012 Nave mici. Construcţia corpului şi eşantionaj. Partea 5: Presiunea de calcul pentru monolit, calculul solicitărilor, determinarea eşantionajului – Суда малые. Конструкция корпуса и наборы корпуса. Часть 5: Расчетные давления для монокорпусов, расчетные напряжения, определение наборов корпусов (SR EN ISO 12215-5:2008, IDT) SM SR EN ISO 12215-6:2012 Nave mici. Construcţia corpului şi eşantionaj. Partea 6: Dispunerea şi detaliile structurii – Суда малые. Конструкция корпуса и наборы корпуса. Часть 6: Расположение конструкций и элементы конструкций (SR EN ISO 12215-6:2008, IDT)

12

Buletinul de standardizare septembrie  
Buletinul de standardizare septembrie  
Advertisement