Page 1

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie

BULETINUL DE STANDARDIZARE Fondat în 1994

6 - 2011

PUBLICAŢIE OFICIALĂ

Chişinău 2011


STIMAŢI

UTILIZATORI!

„Buletinul de Standardizare” este publicaţia oficială periodică a Organismului Naţional de Standardizare, apare din anul 1994 şi este unica sursă naţională ce conţine informaţii privind standardizarea, metrologia, evaluarea conformităţii la nivel naţional. Informaţia despre proiectele de standarde naţionale în anchetă publică şi despre standardele internaţionale, europene, interstatale şi ale altor ţări, intrate în Fondul Naţional de Documente Normative, este plasată pe site-ul: www.standard.md sau poate fi obţinută în localul Fondului pe adresa: str. E. Coca, 28, biroul 12, mun. Chişinău. Standardele necesare dvs. pot fi procurate prin intermediul formularului de comandă din “Buletinul de Standardizare”. Relaţii la tel. 218-403, 218-432.

УВАЖАЕМЫЕ

П О Л Ь ЗО В А Т Е Л И !

“Buletinul de Standardizare” это официальное периодическое издание национального органа по стандартизации, публикуется с 1994 года и является единственным национальным источником, который содержит информацию по стандартизации, метрологии, оценки соответствия на национальном уровне. Информация о проектах национальных стандартов для публичного обсуждения и о международных, европейских, межгосударственных стандартах и стандартах других стран, поступивших в Национальный фонд нормативных документов, расположена на сайте: www.standard.md или может быть получена в фонде по адресу: ул. Е. Кока, 28, каб. 12, г. Кишинэу. Необходимые Вам стандарты можно приобрести по бланк-заказу из “Buletinul de Standardizare”. Справки по тел. 218-403, 218-432.

© INSM, 2011 2


CUPRINS STANDARDIZAREA Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie nr. 579-ST din 05.05.2011 …………………………………………………………………………………………………………………….4 Lista standardelor şi prestandardelor moldovene aprobate ………………………………………………..……………………………….....6 Перечень утвержденных стандартов и предстандартов Молдовы Indicativele standardelor şi prestandardelor moldovene aprobate ...…………………………………………………………………………30 Обозначения утвержденных стандартов и предстандартов Молдовы Indicativele standardelor anulate …………………………………………...………………………………………..….................................39 Обозначения аннулированных стандартов Indicativele standardelor pentru care sînt aprobate modificări/erate …………………………...………………………………………….....40 Обозначения стандартов, к которым утверждены изменения/поправки Erate la standarde moldovene ………………………………………………………………… …………………..…………...…….……...41 Поправки, внесенные в стандарты Молдовы Erate la standarde interstatale ….………………………………………………………………………………….……..………………......45 Поправки, внесенные в межгосударственные стандарты Erată la „Buletinul de Standardizare” nr.4 – 2011 ..…………………….………………….……………………………………………..….47 Поправкa, внесенная в ”Buletinul de Standardizare” № 4 – 2011 Erată la „Buletinul de Standardizare” nr.5– 2011 ..…………………….………………….……………………………………………..….47 Поправка, внесенная в ”Buletinul de Standardizare” № 5 – 2011 Standarde pentru anulare în anchetă publică …………..............................................................................................................................49

M ETRO LOGIE Ordinul Ministerului Economiei nr. 43 din 06.04.2011 ....…...…………………………………………………………..............................50 Ordinul Ministerului Economiei nr. 106 din 06.04.2011 ….…………………………………....…………………………….……..……...55 Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie ………………………………………………………………………………58 nr. 0016-M din 04.05.2011 Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie ………………………………………………………………………………59 nr. 0017-M din 04.05.2011 Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie ………………………………………………………………………………60 nr. 0018-M din 04.05.2011 Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie ………………………………………………………………………………61 nr. 0019-M din 04.05.2011 C O M U N I C A T E DE P R E S Ă Calea spre succes a întreprinderii prin încrederea consumatorilor ……………………………………………………………………………62 Rezultatele sondajului de opinie …………………………………………………………………………………………………………..….63 Rezultatele desfăşurării seminarului tematic privind „Sporirea competitivităţii produselor de panificaţie şi a pastelor făinoase prin utilizarea standardelor ………………………………………………………………………………………….…64 Esenţa standardelor şi beneficiile lor ………………………………………………………………………………………………………....65 Organizarea şedinţei cu privire la optimizarea activităţii de standardizare în cadrul Comitetelor Tehnice ………………………………..…67

3


STANDARDIZARE СТАНДАРТИЗАЦИЯ

HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 579-ST din 05.05.2011

Cu privire la prelungirea termenului de valabilitate a prestandardelor moldovene şi modificărilor la prestandarde moldovene

În temeiul art. 6 al Legii nr. 590-XIII din 22 septembrie 1995 cu privire la standardizare, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu regulile de adoptare a standardelor internaţionale ca prestandarde moldovene, şi în urma examinării solicitării Laboratorului încercări produse agro-alimentare din cadrul INSM, referitor la adoptarea standardelor internaţionale, Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie în calitate de organism naţional de standardizare adoptă prezenta H O T Ă R Î R E:

1. Se prelungeşte pînă la 26.01.2013 termenul de valabilitate pentru prestandardele moldovene din anexa 1. 2. Se prelungeşte pînă la 26.01.2013 termenul de valabilitate pentru modificările la prestandardele moldovene din anexa 2.

4


ANEXA 1 la hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie nr. 579 – ST din 08.02.2011 LISTA prestandardelor moldovene cu aplicare prelungită 1.

SMV ISO 6222:2008

Calitatea apei. Numărarea microorganismelor de cultură. Numărarea coloniilor prin însămînţare în mediu de cultură agar (ISO 6222:1999, IDT)

2.

SMV ISO 6579:2008

Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Metoda orizontală pentru detectarea bacteriilor din genul Salmonella spp (ISO 6579:2002, IDT)

3.

SMV ISO 7899-2:2008

Calitatea apei. Detectarea şi numărarea enterococilor intestinali. Partea 2. Metoda prin filtrare pe membrană (ISO 7899-2:2000, IDT)

4.

SMV ISO 9308-1:2008

Calitatea apei. Determinarea şi numărarea Escherichia coli şi a bacteriilor coliforme. Partea 1: Metoda prin filtrare pe membrană (ISO 9308-1:2000, IDT)

5.

SMV ISO 11290-1:2008

Microbiologia alimentelor şi furajelor. Metoda orizontală pentru detectarea şi numărarea Listeria monocytogenes. Partea 1: Metoda de detectare (ISO 11290-1:1996, IDT)

6.

SMV ISO 11290-2:2008

Microbiologia alimentelor şi furajelor. Metoda orizontală pentru detectarea şi numărarea Listeria monocytogenes. Partea 2: Metoda de numărare (ISO 11290-2:1998, IDT) ANEXA 2 la hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie nr. 579 – ST din 08.02.2011 LISTA

modificărilor la prestandarde moldovene cu aplicare prelungită Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Metoda orizontală pentru detectarea bacteriilor din genul Salmonella spp (ISO 6579:2002/Amd. 1:2007, IDT)

1.

SMV ISO 6579:2008/A1:2008

2.

SMV ISO 11290-1:2008/A1:2008

Microbiologia alimentelor şi furajelor. Metoda orizontală pentru detectarea şi numărarea Listeria monocytogenes. Partea 1: Metoda de detectare (ISO 11290-1:1996/Amd. 1:2004, IDT)

3.

SMV ISO 11290-2:2008/A1:2008

Microbiologia alimentelor şi furajelor. Metoda orizontală pentru detectarea şi numărarea Listeria monocytogenes. Partea 2: Metoda de numărare (ISO 11290-2:1998/Amd. 1:2004, IDT)

5


LISTA STANDARDELOR ŞI PRESTANDARDELOR MOLDOVENE APROBATE ПЕРЕЧЕНЬ УТВЕРЖДЕННЫХ СТАНДАРТОВ И ПРЕДСТАНДАРТОВ МОЛДОВЫ (mai 2011) 01

GENERALITĂŢI. TERMINOLOGIE. STANDARDIZARE. DOCUMENTARE ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНОЛОГИЯ. СТАНДАРТИЗАЦИЯ. ДОКУМЕНТАЦИЯ

13.110 SM SR EN 1760-1+A1:2011 Securitatea maşinilor. Dispozitive de protecţie sensibile la presiune. Partea 1: Principii generale pentru proiectarea şi încercarea covoarelor şi pardoselilor sensibile la presiune – Безопасность машин. Защитные устройства, чувствительные к давлению. Часть 1: Общие принципы проектирования и испытания ковриков и полов, чувствительных к давлению (SR EN 1760-1+A1:2009, IDT)

01.040.13 SM SR EN ISO 12100-1:2011 Securitatea maşinilor. Concepte de bază, principii generale de proiectare. Partea 1: Terminologie de bază, metodologie – Безопасность машин. Основные понятия, общие принципы проектирования. Часть 1: Основная терминология, методология (SR EN ISO 12100-1:2004, IDT)

SM SR EN 1760-2+A1:2011 Securitatea maşinilor. Dispozitive de protecţie sensibile la presiune. Partea 2: Principii generale pentru proiectarea şi încercarea muchiilor şi barelor sensibile la presiune – Безопасность машин. Защитные устройства, чувствительные к давлению. Часть 2: Общие принципы проектирования и испытания ребер и стоек, чувствительных к давлению (SR EN 1760-2+A1:2009, IDT)

01.040.71 SM SR EN 13857-1:2011 Explozivi pentru uz civil. Partea 1: Terminologie – Взрывчатые вещества для гражданского применения. Часть 1: Терминология (SR EN 13857-1:2004, IDT)

SM SR EN 1760-3+A1:2011 Securitatea maşinilor. Dispozitive de protecţie sensibile la presiune. Partea 3 : Principii generale pentru proiectarea şi încercarea paraşocurilor, plăcilor, cablurilor şi dispozitivelor similare, sensibile la presiune – Безопасность машин. Защитные устройства, чувствительные к давлению. Часть 3: Общие принципы проектирования и испытания бамперов, пластин, проводов и аналогичных устройств, чувствительных к давлению (SR EN 1760-3+A1:2009, IDT)

01.040.91 SM SR EN 607:2011 Jgheaburi de streaşină şi racorduri din PVC-U. Definiţii, cerinţe şi metode de încercare – Желоба водосточные подвесные и фитинги, изготовленные из непластифицированного поливинилхлорида (PVC-U). Определения, требования и методы испытаний (SR EN 607:2006, IDT) 13

MEDIU. PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII. SECURITATE ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. БЕЗОПАСНОСТЬ

SM SR EN ISO 12100-1:2011 Securitatea maşinilor. Concepte de bază, principii generale de proiectare. Partea 1: Terminologie de bază, metodologie – Безопасность машин. Основные понятия, общие принципы проектирования. Часть 1: Основная терминология, методология (SR EN ISO 12100-1:2004, IDT)

13.060.01 SM SR EN 805:2011 Alimentări cu apă. Condiţii pentru sistemele şi componentele exterioare clădirilor – Водоснабжение. Требования к системам водоснабжения и их компонентам, устанавливаемым вне зданий (SR EN 805:2000, IDT)

SM SR EN ISO 12100-2:2011 Securitatea maşinilor. Concepte de bază, principii generale de proiectare. Partea 2: Principii tehnice – Безопасность машин. Основные понятия, общие принципы проектирования. Часть 2: Технические принципы (SR EN ISO 12100-2:2004, IDT)

13.060.20

13.180

SM SR EN 1508:2011 Alimentări cu apă. Condiţii pentru sistemele şi componentele pentru înmagazinarea apei – Водоснабжение. Требования к системам и составным компонентам накопителей воды (SR EN 1508:2000, IDT)

SM SR EN ISO 7731:2011 Ergonomie. Semnale de pericol pentru locurile publice şi locurile de muncă. Semnale acustice de pericol – Эргономика. Сигналы опасности для общественных и рабочих мест. Звуковые сигналы опасности (SR EN ISO 7731:2009, IDT) 6


13.220.40

17.140.20

SM SR EN 12881-1+A1:2011 Benzi transportoare. Încercări de simulare a inflamabilităţii. Partea 1: Încercări cu arzător cu propan – Ленты конвейерные. Испытания на возгораемость методом моделирования пламени. Часть 1: Испытания с использованием пропановой горелки (SR EN 12881-1+A1:2008, IDT)

SM SR EN ISO 9902-1:2011 Maşini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 1: Cerinţe comune – Машины текстильные. Методы испытания на шум. Часть 1: Общие требования (SR EN ISO 9902-1:2003, IDT) SM SR EN ISO 9902-2:2011 Maşini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 2: Maşini pentru preparaţia filaturii şi maşini de filat – Машины текстильные. Методы испытания на шум. Часть 2: Приготовительнопрядильные и прядильные машины (SR EN ISO 9902-2:2003, IDT)

SM SR EN 12881-2+A1:2011 Benzi transportoare. Încercări de simulare a inflamabilităţii. Partea 2: Încercare la foc de mare amploare – Ленты конвейерные. Испытания на возгораемость методом моделирования пламени. Часть 2: Испытание на огнестойкость в большом масштабе (SR EN 12881-2+A1:2008, IDT)

SM SR EN ISO 9902-3:2011 Maşini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 3: Maşini pentru neţesute – Машины текстильные. Методы испытания на шум. Часть 3: Машины для производства нетканых материалов (SR EN ISO 9902-3:2003, IDT)

13.320 SM SR EN ISO 7731:2011 Ergonomie. Semnale de pericol pentru locurile publice şi locurile de muncă. Semnale acustice de pericol – Эргономика. Сигналы опасности для общественных и рабочих мест. Звуковые сигналы опасности (SR EN ISO 7731:2009, IDT) 17

SM SR EN ISO 9902-4:2011 Maşini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 4: Maşini de prelucrare a firelor şi maşini de confecţionat cablu şi frînghie – Машины текстильные. Методы испытания на шум. Часть 4: Машины для обработки пряжи и машины для изготовления канатов и веревок (SR EN ISO 9902-4:2003, IDT)

METROLOGIE ŞI MĂSURARE. FENOMENE FIZICE МЕТРОЛОГИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ. ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ

17.060

SM SR EN ISO 9902-5:2011 Maşini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 5: Maşini de preparaţie pentru ţesut şi pentru tricotat – Машины текстильные. Методы испытания на шум. Часть 5: Ткацкие и трикотажные приготовительные машины (SR EN ISO 9902-5:2003, IDT)

SM GOST R 8.603:2011 Sistemul de stat de asigurare a uniformităţii măsurărilor. Balanţe pentru cîntărirea autovehiculelor în mişcare. Procedura de verificare metrologică – Государственная система обеспечения единства измерений. Весы для взвешивания автотранспортных средств в движении. Методика поверки (GOST R 8.603–2003, IDT)

SM SR EN ISO 9902-6:2011 Maşini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 6: Maşini pentru producţia de ţesături – Машины текстильные. Методы испытания на шум. Часть 6: Машины для производства тканей (SR EN ISO 9902-6:2003, IDT)

17.140.01 SM SR EN ISO 3743-2:2011 Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică emise de sursele de zgomot. Metode tehnice în cîmp reverberant aplicabile surselor mici transportabile. Partea 2: Metode în camere de reverberaţie speciale – Акустика. Определение уровней звуковой мощности источников шума по звуковому давлению. Технические методы для небольших подвижных источников в реверберационных полях. Часть 2: Методы для специальных реверберационных испытательных камер (SR EN ISO 3743-2:2009, IDT)

SM SR EN ISO 9902-7:2011 Maşini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 7: Maşini de vopsit şi finisat – Машины текстильные. Методы испытания на шум. Часть 7: Машины красильные и отделочные (SR EN ISO 9902-7:2003, IDT) SM SR EN 12549+A1:2011 Acustică. Cod de încercare pentru determinarea zgomotului pentru maşini de asamblat elemente de fixare. Metodă tehnică – Акустика. Методы испытания на шум машин для забивания крепежных изделий. Технический метод (SR EN 12549+A1:2009, IDT)

SM SR EN ISO 3745:2011 Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică ale surselor de zgomot utilizînd presiunea acustică. Metode exacte pentru camere anecoice şi semianecoice – Акустика. Определение уровней звуковой мощности источников шума по звуковому давлению. Точные методы для заглушенных и полузаглушенных камер (SR EN ISO 3745:2009, IDT) 7


17.140.30

23

SM SR EN 12053+A1:2011 Securitatea cărucioarelor de manipulare. Metode de încercare pentru măsurarea emisiilor de zgomot – Безопасность промышленных тележек. Методы испытания для измерения эмиссии шума (SR EN 12053+A1:2008, IDT)

23.020.10 SM SR EN 13121-1:2011 Rezervoare şi recipienţi de PAS pentru aplicaţii deasupra solului. Partea 1: Materii prime. Condiţii pentru specificaţii şi condiţii de recepţie – Резервуары и баки из термореактивных стеклопластиков (GRP) надземные. Часть 1: Сырье. Технические условия и условия приемки (SR EN 13121-1:2004, IDT)

SM SR EN ISO 14509-2:2011 Nave mici. Zgomotul aerian emis de ambarcaţiunile de agrement motorizate. Partea 2: Determinarea zgomotului cu ajutorul ambarcaţiunilor de referinţă – Суда малые. Измерение распространяющегося по воздуху звука, производимого моторными прогулочными судами. Часть 2: Оценка звука с применением эталонного судна (SR EN ISO 14509-2:2007, IDT)

SM SR EN 13121-2:2011 Rezervoare şi recipienţi de PAS pentru aplicaţii deasupra solului. Partea 2: Materiale compozite. Rezistenţă chimică – Pезервуары и баки из термореактивных стеклопластиков (GRP) надземные. Часть 2: Композитные материалы. Химическая стойкость (SR EN 13121-2:2004, IDT)

17.180.30 SMV ISO 17123-8:2011 Optică şi aparate optice. Metode de încercare pe teren a aparatelor geodezice şi topografice. Partea 8: Sisteme de măsurare pe teren GNSS în timp real cinematic (RTK) – Оптика и оптические приборы. Методы полевых испытаний геодезических приборов и приборов для съемки. Часть 8. Системы полевых измерений GNSS в кинематическом реальном времени (RTK) (ISO 17123-8:2007, IDT) 21

SISTEME PENTRU FLUIDE ŞI COMPONENTE DE UZ GENERAL ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И КОМПОНЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

23.020.40 SM SR EN 12434:2011 Recipiente criogenice. Racorduri flexibile pentru uz criogenic – Сосуды криогенные. Криогенные гибкие рукава (SR EN 12434:2002, IDT)

SISTEME ŞI COMPONENTE MECANICE DE UZ GENERAL МЕХАНИЧЕСКИЕ СИСTЕМЫ И УСТРОЙСТВА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

23.040.01 SM SR EN 805:2011 Alimentări cu apă. Condiţii pentru sistemele şi componentele exterioare clădirilor – Водоснабжение. Требования к системам водоснабжения и их компонентам, устанавливаемым вне зданий (SR EN 805:2000, IDT)

21.140 SM SR EN 751-1:2011 Materiale de etanşare pentru racorduri filetate metalice în contact cu gaze din familia 1, 2 şi 3 de gaze şi cu apă caldă. Partea 1: Compoziţii de etanşare anaerobă – Материалы уплотнительные для металлических резьбовых соединений в контакте с газами 1-го, 2-го и 3-го семейств и горячей водой. Часть 1: Анаэробные уплотнительные материалы (SR EN 751-1:2002, IDT)

SM SR EN ISO 10931:2011 Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru aplicaţii industriale. Polifluorură de viniliden (PVDF). Specificaţii pentru componente şi sistem – Системы пластмассовых трубопроводов промышленного назначения. Поли(винилиденфторид) (PVDF). Технические условия на компоненты и систему (SR EN ISO 10931:2006, IDT)

SM SR EN 751-2:2011 Materiale de etanşare pentru racorduri filetate metalice în contact cu gaze din familia 1, 2 şi 3 de gaze şi cu apă caldă. Partea 2: Compoziţii de etanşare nedurificabile – Материалы уплотнительные для металлических резьбовых соединений в контакте с газами 1-го, 2-го и 3-го семейств и горячей водой. Часть 2: Нетвердеющие уплотнительные материалы (SR EN 751-2:2002, IDT)

23.040.10 SM SR EN 1123-3:2011 Tuburi şi racorduri de tub sudate longitudinal de oţel galvanizat la cald, cu mufă şi capăt drept pentru reţele de canalizare. Partea 3: Dimensiuni şi cerinţe speciale pentru instalaţii de evacuare sub vid şi pentru instalaţii de evacuare din construcţii navale – Трубы и фитинги стальные оцинкованные горячим способом с соединением враструб, сваренные продольным швом для сточных вод. Часть 3: Размеры и специальные требования к системам вакуум-дренажа и дренажным системам в судостроении (SR EN 1123-3:2006, IDT) 8


23.040.10

23.040.70

SM SR EN 1124-4:2011 Tuburi şi racorduri de tub sudate longitudinal de oţel inoxidabil, cu mufă şi capăt drept pentru reţele de canalizare. Partea 4: Componente ale instalaţiilor de evacuare sub vid şi gravitaţionale, instalate pe nave – Трубы и фитинги из нержавеющей стали с соединением враструб, сваренные продольным швом, для сточных вод. Часть 4: Компоненты систем вакуум-дренажа и дренажных систем на кораблях (SR EN 1124-4:2006, IDT)

SM SR EN 12434:2011 Recipiente criogenice. Racorduri flexibile pentru uz criogenic – Сосуды криогенные. Криогенные гибкие рукава (SR EN 12434:2002, IDT) 23.040.80 SM SR EN 751-1:2011 Materiale de etanşare pentru racorduri filetate metalice în contact cu gaze din familia 1, 2 şi 3 de gaze şi cu apă caldă. Partea 1: Compoziţii de etanşare anaerobă – Материалы уплотнительные для металлических резьбовых соединений в контакте с газами 1-го, 2-го и 3-го семейств и горячей водой. Часть 1: Анаэробные уплотнительные материалы (SR EN 751-1:2002, IDT)

23.040.15 SM SR EN 12451:2011 Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi rotunde, fără sudură, pentru schimbătoare de căldură – Медь и медные сплавы. Бесшовные круглые трубы для теплообменников (SR EN 12451:2002, IDT)

SM SR EN 751-2:2011 Materiale de etanşare pentru racorduri filetate metalice în contact cu gaze din familia 1, 2 şi 3 de gaze şi cu apă caldă. Partea 2: Compoziţii de etanşare nedurificabile – Материалы уплотнительные для металлических резьбовых соединений в контакте с газами 1-го, 2-го и 3-го семейств и горячей водой. Часть 2: Нетвердеющие уплотнительные материалы (SR EN 751-2:2002, IDT)

23.040.40 SM SR EN 1123-3:2011 Tuburi şi racorduri de tub sudate longitudinal de oţel galvanizat la cald, cu mufă şi capăt drept pentru reţele de canalizare. Partea 3: Dimensiuni şi cerinţe speciale pentru instalaţii de evacuare sub vid şi pentru instalaţii de evacuare din construcţii navale – Трубы и фитинги стальные оцинкованные горячим способом с соединением враструб, сваренные продольным швом для сточных вод. Часть 3: Размеры и специальные требования к системам вакуум-дренажа и дренажным системам в судостроении (SR EN 1123-3:2006, IDT)

23.060.01 SM SR EN 12266-1:2011 Robinetărie industrială. Încercările aparatelor de robinetărie. Partea 1: Încercări la presiune, proceduri de încercare. şi criterii de acceptare. Cerinţe obligatorii Клапаны промышленные. Испытания клапанов. Часть 1: Испытания под давлением, порядок проведения испытаний и критерии приемки. Обязательные требования (SR EN 12266-1:2004, IDT)

SM SR EN 1124-4:2011 Tuburi şi racorduri de tub sudate longitudinal de oţel inoxidabil, cu mufă şi capăt drept pentru reţele de canalizare. Partea 4: Componente ale instalaţiilor de evacuare sub vid şi gravitaţionale, instalate pe nave – Трубы и фитинги из нержавеющей стали с соединением враструб, сваренные продольным швом, для сточных вод. Часть 4: Компоненты систем вакуум-дренажа и дренажных систем на кораблях (SR EN 1124-4:2006, IDT)

SM SR EN 12516-1:2011 Robinetărie industrială. Rezistenţa mecanică a carcaselor. Partea 1: Metoda tabulară privind carcasele aparatelor de robinetărie de oţel – Клапаны промышленные. Прочность конструкции кожуха. Часть 1: Табличный метод для кожухов стальных клапанов (SR EN 12516-1:2005, IDT)

23.040.60 SM SR EN 1123-3:2011 Tuburi şi racorduri de tub sudate longitudinal de oţel galvanizat la cald, cu mufă şi capăt drept pentru reţele de canalizare. Partea 3: Dimensiuni şi cerinţe speciale pentru instalaţii de evacuare sub vid şi pentru instalaţii de evacuare din construcţii navale – Трубы и фитинги стальные оцинкованные горячим способом с соединением враструб, сваренные продольным швом для сточных вод. Часть 3: Размеры и специальные требования к системам вакуум-дренажа и дренажным системам в судостроении (SR EN 1123-3:2006, IDT)

SM SR EN 12516-2:2011 Robinetărie industrială. Rezistenţa mecanică a carcaselor. Partea 2: Metoda de calcul privind carcasele aparatelor de robinetărie de oţel – Клапаны промышленные. Прочность конструкции кожуха. Часть 2: Метод расчета кожухов стальных клапанов (SR EN 12516-2:2004, IDT) SM SR EN 12516-3:2011 Robinetărie industrială. Rezistenţa mecanică a carcaselor. Partea 3: Metoda experimentală – Клапаны промышленные. Прочность конструкции кожуха. Часть 3: Экспериментальный метод (SR EN 12516-3:2003, IDT) 9


SM SR EN 13175+A2:2011 Echipamente şi accesorii pentru GRL. Specificaţii şi încercări pentru echipamente şi accesorii ale rezervoarelor de gaz petrolier lichefiat – Оборудование и устройства для сжиженного нефтяного газа. Технические условия и испытания оборудования и устройств резервуаров для сжиженного нефтяного газа (LPG) (SR EN 13175+A2:2007, IDT)

25

TEHNICI DE FABRICARE МАШИНОСТРОЕНИЕ

25.040.10 SM SR EN 12417+A2:2011 Maşini unelte. Securitate. Centre de prelucrare – Оборудование металлообрабатывающее. Безопасность. Обрабатывающие центры (SR EN 12417+A2:2009, IDT)

23.060.20 SM SR EN 12284:2011 Sisteme de răcire şi pompe de căldură. Robinete. Condiţii, încercări şi marcare – Системы охлаждения и тепловые насосы. Клапаны. Требования, испытания и маркировка (SR EN 12284:2004, IDT)

25.040.30 SM SR EN ISO 10218-1:2011 Roboţi pentru medii industriale. Cerinţe de securitate. Partea 1: Roboţi – Роботы для производственных сред. Требования безопасности. Часть 1: Роботы (SR EN ISO 10218-1:2009, IDT)

23.060.40

25.080.40

SM SR EN 88-1:2011 Regulatoare de presiune şi dispozitive de securitate asociate pentru aparatele cu gaz. Partea 1: Regulatoare de presiune pentru presiuni în amonte mai mici sau egale cu 500 mbar – Регуляторы давления и связанные с ними предохранительные устройства для газовых приборов. Часть 1: Регуляторы давления с давлением на входе до 500 mbar включительно (SR EN 88-1:2008, IDT)

SM SR EN 12348+A1:2011 Maşini de extras carote, cu coloană. Securitate – Станки для кольцевого сверления на стойке. Безопасность (SR EN 12348+A1:2009, IDT) SM SR EN 12717+A1:2011 Securitatea maşinilor unelte. Maşini de Безопасность металлообрабатывающих Станки сверлильные (SR EN 12717+A1:2009, IDT)

SM SR EN 88-2:2011 Regulatoare de presiune şi dispozitive de securitate asociate pentru aparatele cu gaz. Partea 2: Regulatoare de presiune pentru presiuni în amonte de la 500 mbar pînă la 5 bar inclusiv – Регуляторы давления и связанные с ними предохранительные устройства для газовых приборов. Часть 2: Регуляторы давления с давлением на входе от 500 mbar до 5 bar включительно (SR EN 88-2:2008, IDT)

găurit – станков.

25.120.40 SM SR EN 12957+A1:2011 Maşini unelte. Securitate. Maşini de prelucrare prin electroeroziune – Станки металлообрабатывающие. Безопасность. Электроэрозионные станки (SR EN 12957+A1:2009, IDT)

SM SR EN 161:2011 Robinete de închidere automate pentru arzătoare cu gaz şi aparate cu gaz – Клапаны запорные автоматические для газовых горелок и газовых приборов (SR EN 161:2007, IDT)

25.140.99 SM SR EN 12549+A1:2011 Acustică. Cod de încercare pentru determinarea zgomotului pentru maşini de asamblat elemente de fixare. Metodă tehnică – Акустика. Методы испытания на шум машин для забивания крепежных изделий. Технический метод (SR EN 12549+A1:2009, IDT)

23.060.50 SM SR EN 12334:2011 Robinetărie industrială. Robinete de reţinere de fontă – Клапаны промышленные. Клапаны обратные чугунные (SR EN 12334:2004, IDT)

27

23.100.40 SM GOST ISO 7241-1:2011 Acţionări hidraulice volumice. Cuplaje rapide. Partea 1. Dimensiuni şi cerinţe – Гидроприводы объемные. Муфты быстроразъемные. Часть 1. Размеры и требования (GOST ISO 7241-1–2009, IDT)

ENERGETICĂ ŞI TRANSMISIA CĂLDURII ЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА

27.020 SM SR EN ISO 11102-2:2011 Motoare cu ardere internă, cu mişcare alternativă. Echipament de pornire manuală. Partea 2: Metodă de încercare a unghiului de decuplare – Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Оборудование для запуска заводной рукояткой. Часть 2: Метод испытания угла расцепления (SR EN ISO 11102-2:2009, IDT)

SM GOST ISO 7241-2:2011 Acţionări hidraulice volumice. Cuplaje rapide. Partea 2. Metode de încercare – Гидроприводы объемные. Муфты быстроразъемные. Часть 2. Методы испытаний (GOST ISO 7241-2–2009, IDT) 10


жидкосногазовым системам (DENOX), использующих сжиженный сжатый раствор аммония под давлением и аммиачной воды (SR EN 12952-4:2004, IDT)

27.040 SM SR EN 12952-1:2011 Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare. Partea 1: Generalităţi – Котлы водотрубные и вспомогательные установки. Часть 1: Общие положения (SR EN 12952-1:2002, IDT)

SM SR EN 12952-16:2011 Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare. Partea 16: Cerinţe referitoare la echipamentele de încălzire cu pat fluidizat şi cu grătar pentru combustibili solizi – Котлы водотрубные и вспомогательные установки. Часть 16: Требования к топочным устройствам котлов для слоевого сжигания и сжигания в кипящем слое твердого топлива (SR EN 12952-16:2004, IDT)

SM SR EN 12952-2:2011 Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare. Partea 2: Materiale utilizate pentru părţile sub presiune ale cazanelor şi pentru accesorii – Котлы водотрубные и вспомогательные установки. Часть 2: Материалы для деталей котлов, работающих под давлением, и для вспомогательных устройств (SR EN 12952-2:2002, IDT)

27.060.20

SM SR EN 12952-3:2011 Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare. Partea 3: Proiectarea şi calculul părţilor sub presiune – Котлы водотрубные и вспомогательные установки. Часть 3: Проектирование и расчет деталей, работающих под давлением (SR EN 12952-3:2002, IDT)

SM SR EN 521:2011 Specificaţii pentru aparatele care funcţionează exclusiv cu gaze petroliere lichefiate. Aparate portabile alimentate la presiunea de vapori a gazelor petroliere lichefiate – Технические условия для приборов, работающих исключительно на сжиженном нефтяном газе. Приборы переносные, работающие под давлением пара сжиженного нефтяного газа (SR EN 521:2006, IDT)

SM SR EN 12952-5:2011 Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare. Partea 5: Execuţia şi construcţia părţilor sub presiune ale cazanului – Котлы водотрубные и вспомогательные установки. Часть 5: Изготовление и конструкция элементов котла, работающих под давлением (SR EN 12952-5:2002, IDT)

27.060.30 SM SR EN 12952-14:2011 Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare. Partea 14: Cerinţe referitoare la sistemele de denitrificare (DENOX) a gazelor arse care utilizează amoniac lichefiat sub presiune şi apă amoniacală – Котлы водотрубные и вспомогательные установки. Часть 14: Требования к жидкосногазовым системам (DENOX), использующих сжиженный сжатый раствор аммония под давлением и аммиачной воды (SR EN 12952-4:2004, IDT)

SM SR EN 12952-8:2011 Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare. Partea 8: Cerinţe referitoare la echipamentele de încălzire ale cazanului care utilizează combustibili gazoşi şi lichizi – Котлы водотрубные и вспомогательные установки. Часть 8: Требования к топочным устройствам котла на жидком и газообразном топливе (SR EN 12952-8:2003, IDT)

SM SR EN 12953-9:2011 Cazane cu ţevi de fum. Partea 9: Cerinţe referitoare la dispozitivele de limitare ale cazanului şi ale accesoriilor acestuia – Котлы жаротрубные. Часть 9: Требования к ограничивающим устройствам котла и арматуре (SR EN 12953-9:2007, IDT)

SM SR EN 12952-9:2011 Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare. Partea 9: Cerinţe referitoare la echipamentele de încălzire ale cazanului care utilizează combustibili pulverizaţi – Котлы водотрубные и вспомогательные установки. Часть 9: Требования к топочным устройствам котлов для сжигания пылевидного твердого топлива (SR EN 12952-9:2004, IDT)

SM SR EN 12953-12:2011 Cazane cu ţevi de fum. Partea 12: Cerinţe referitoare la echipamentele de încălzire cu grătar ale cazanului care utilizează combustibili solizi – Котлы жаротрубные. Часть 12: Требования к системам колосникового сжигания твердого котельного топлива (SR EN 12953-12:2004, IDT)

SM SR EN 12952-11:2011 Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare. Partea 11: Cerinţe referitoare la dispozitivele de limitare ale cazanului şi la accesoriile acestora – Котлы водотрубные и вспомогательные установки. Часть 11: Требования к ограничивающим устройствам котла и арматуры (SR EN 12952-11:2007, IDT)

27.080 SM SR EN 12178:2011 Sisteme de răcire şi pompe de căldură. Dispozitive pentru indicarea nivelului de lichid. Cerinţe, încercări şi marcare Системы охлаждения и тепловые насосы. Индикаторы уровня жидкости. Требования, испытания и маркировка (SR EN 12178:2004, IDT)

SM SR EN 12952-14:2011 Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare. Partea 14: Cerinţe referitoare la sistemele de denitrificare (DENOX) a gazelor arse care utilizează amoniac lichefiat sub presiune şi apă amoniacală – Котлы водотрубные и вспомогательные установки. Часть 14: Требования к 11


IMT-2000, introducere şi cerinţe comune acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE – Совместимость технических средств электромагнитная и вопросы радиодиапазона (ERM). Базовые станции (BS), ретрансляторы и пользовательское оборудование (UE) для сотовых сетей IMT-2000 третьего поколения. Часть 1: Гармонизированный EN для IMT-2000, введение и общие требования, распространяющийся на основные требования статьи 3.2 Директивы R&TTE (SR EN 301 908-1 V3.2.1:2007, IDT)

SM SR EN 12263:2011 Sisteme de răcire şi pompe de căldură. Dispozitive întreruptoare de securitate pentru limitarea presiunii. Condiţii şi încercări - Системы охлаждения и тепловые насосы. Предохранительные устройства отключения для ограничения давления. Требования и испытания (SR EN 12263:2002, IDT) SM SR EN 13136:2011 Sisteme frigorifice şi pompe de căldură. Dispozitive de suprapresiune şi conducte asociate. Metode de calcul – Системы холодильные и тепловые насосы. Устройства для разгрузки от давления и трубопроводы к ним. Методы расчета (SR EN 13136:2002, IDT)

SM SR EN 301 908-2 V3.2.1:2011 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Staţii de bază (BS), repetoare şi echipamente de utilizator (UE) pentru reţele celulare de a treia generaţie IMT-2000. Partea 2: EN armonizat pentru IMT-2000 CDMA cu împrăştiere directă (UTRA FDD) (UE) acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE – Совместимость технических средств электромагнитная и вопросы радиодиапазона (ERM). Базовые станции (BS), ретрансляторы и пользовательское оборудование (UE) для сотовых сетей IMT-2000 третьего поколения. Часть 2: Гармонизированный EN для IMT-2000 CDMA прямого распространения (UTRA FDD) (UE), распространяющийся на основные требования статьи 3.2 Директивы R&TTE (SR EN 301 908-2 V3.2.1:2007, IDT)

27.100 SM SR EN 12953-12:2011 Cazane cu ţevi de fum. Partea 12: Cerinţe referitoare la echipamentele de încălzire cu grătar ale cazanului care utilizează combustibili solizi – Котлы жаротрубные. Часть 12: Требования к системам колосникового сжигания твердого котельного топлива (SR EN 12953-12:2004, IDT) 27.200 SM SR EN 12178:2011 Sisteme de răcire şi pompe de căldură. Dispozitive pentru indicarea nivelului de lichid. Cerinţe, încercări şi marcare Системы охлаждения и тепловые насосы. Индикаторы уровня жидкости. Требования, испытания и маркировка (SR EN 12178:2004, IDT)

SM SR EN 301 908-8 V1.1.1:2011 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Staţii de bază (BS) şi echipamente de utilizator (UE) pentru reţele celulare de a treia generaţie IMT-2000. Partea 8: EN armonizat pentru IMT-2000 TDMA purtătoare unică (UWC 136) (UE) acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE – Совместимость технических средств электромагнитная и вопросы радиодиапазона (ERM). Базовые станции (BS) и пользовательское оборудование (UE) для сотовых сетей IMT-2000 третьего поколения. Часть 8: Гармонизированный EN для IMT-2000, TDMA единичный носитель (UWC 136) (UE), распространяющийся на основные требования статьи 3.2 Директивы R&TTE (SR EN 301 908-8 V1.1.1:2003, IDT)

SM SR EN 12263:2011 Sisteme de răcire şi pompe de căldură. Dispozitive întreruptoare de securitate pentru limitarea presiunii. Condiţii şi încercări - Системы охлаждения и тепловые насосы. Предохранительные устройства отключения для ограничения давления. Требования и испытания (SR EN 12263:2002, IDT) SM SR EN 13136:2011 Sisteme frigorifice şi pompe de căldură. Dispozitive de suprapresiune şi conducte asociate. Metode de calcul – Системы холодильные и тепловые насосы. Устройства для разгрузки от давления и трубопроводы к ним. Методы расчета (SR EN 13136:2002, IDT) 33

SM SR EN 301 908-11 V3.2.1:2011 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Staţii de bază (BS), repetoare şi echipamente de utilizator (UE) pentru reţele celulare de a treia generaţie IMT-2000. Partea 11: EN armonizat pentru IMT-2000 CDMA cu împrăştiere directă (UTRA FDD) (Repetoare) acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE – Совместимость технических средств электромагнитная и вопросы радиодиапазона (ERM). Базовые станции (BS), ретрансляторы и пользовательское оборудование (UE) для сотовых сетей IMT-2000 третьего поколения. Часть 11: Гармонизированный EN для IMT-2000 CDMA прямого распространения (UTRA FDD) (Ретрансляторы), распространяющийся на основные требования статьи 3.2 Директивы R&TTE (SR EN 301 908-11 V3.2.1:2007, IDT)

TELECOMUNICAŢII. TEHNICI AUDIO ŞI VIDEO ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ. АУДИО-И ВИДЕОТЕХНИКА

33.020 SM SR EN 301 908-1 V3.2.1:2011 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Staţii de bază (BS), repetoare şi echipamente de utilizator (UE) pentru reţele celulare de a treia generaţie IMT-2000. Partea 1: EN armonizat pentru 12


SM SR EN 301 997-2 V1.1.1:2011 Multiplexare şi transmisie (TM). Echipamente multipunct. Echipamente radio pentru utilizare în sistemele radio multimedia (MWS) în banda de frecvenţe de la 40,5 GHz până la 43,5 GHz. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE – Мультиплексирование и передача (ТМ). Многоточечное оборудование. Радиооборудование для использования в мультимедийных беспроводных системах (MWS) в диапазоне частот от 40,5 GHz до 43,5 GHz. Часть 2: Гармонизированный EN, распространяющийся на основные требования статьи 3.2 Директивы R&TTE (SR EN 301 997-2 V1.1.1:2004, IDT)

установки на транспортных средствах и судах (SR EN 624:2002, IDT)

SM SR EN 302 017-2 V1.1.1:2011 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Echipamente de emisie pentru serviciul de radiodifuziune sonoră cu modulaţie de amplitudine(AM). Partea 2: EN armonizat sub articolul 3.2 al Directivei R&TTE – Совместимость технических средств электромагнитная и вопросы радиодиапазона (ERM). Передающее оборудование для радио вещания с амплитудной модуляцией (AM). Часть 2: Гармонизированный EN под статью 3.2 Директивы R&TTE (SR EN 302 017-2 V1.1.1:2006, IDT)

45.100

43.140 SM GOST ISO 7117:2011 Vehicule cu roţi. Motociclete. Măsurarea vitezei maxime – Колесные транспортные средства. Мотоциклы. Измерение максимальной скорости (GOST ISO 7117–2009, IDT) 45

SM SR EN 1709:2011 Cerinţe de securitate pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane. Examinare preliminară, mentenanţă, inspecţie şi verificări în exploatare – Требования безопасности к канатным установкам, предназначенным для перевозки людей. Предварительная проверка, техническое обслуживание, контроль и проверки в эксплуатации (SR EN 1709:2005, IDT) SM SR EN 1908:2011 Cerinţe de securitate pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane. Dispozitive de tensionare – Требования безопасности к канатным установкам, предназначенным для перевозки людей. Натяжные устройства (SR EN 1908:2005, IDT)

SM SR EN 302 064-2 V1.1.1:2011 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Conexiuni video fără fir (WVL) care funcţionează în domeniul de frecvenţe de la 1,3 GHz până la 50 GHz. Partea 2: EN armonizat sub articolul 3.2 al Directivei R&TTE – Совместимость технических средств электромагнитная и вопросы радиодиапазона (ERM). Беспроводные видео соединения (WVL), работающие в диапазоне частот от 1,3 GHz до 50 GHz. Часть 2: Гармонизированный EN под статью 3.2 Директивы R&TTE (SR EN 302 064-2 V1.1.1:2006, IDT)

SM SR EN 1909:2011 Cerinţe de securitate pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane. Recuperare şi evacuare – Требования безопасности к канатным установкам, предназначенным для перевозки людей. Восстановление и эвакуация (SR EN 1909:2005, IDT)

SM SR EN 302 326-2 V1.2.2:2011 Sisteme radio fixe. Echipamente şi antene multipunct. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE pentru echipamente radio multipunct digitale – Стационарные радиосистемы. Многоточечное оборудование и многоточечные антенны. Часть 2: Гармонизированный EN, распространяющийся на основные требования статьи 3.2 Директивы R&TTE для многоточечного цифрового радиооборудования (SR EN 302 326-2 V1.2.2:2007, IDT) 43

INGINERIA CĂILOR FERATE ЖЕЛЕНОДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА

SM SR EN 12397:2011 Cerinţe de securitate pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane. Exploatare – Требования безопасности к канатным установкам, предназначенным для перевозки людей. Эксплуатация (SR EN 12397:2005, IDT) SM SR EN 12927-1:2011 Cerinţe de securitate pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane. Cabluri. Partea 1: Criterii de alegere a cablurilor şi legăturilor de capăt – Требования

VEHICULE RUTIERE ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНАЯ ТЕХНИКА

безопасности к канатным установкам, предназначенным для перевозки людей. Канаты: Часть 1: Критерии выбора канатов и их концевых креплений

43.040.60

(SR EN 12927-1:2005, IDT)

SM SR EN 624:2011 Specificaţii pentru aparatele care funcţionează exclusiv cu GPL. Aparate de încălzit cu circuit etanş care funcţionează cu GPL, instalate pe vehicule şi vapoare – Технические условия для приборов, работающих исключительно на сжиженном нефтяном газе. Отопительные приборы, работающие на сжиженном нефтяном газе для

SM SR EN 12927-2:2011 Cerinţe de securitate pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane. Cabluri. Partea 2: Coeficienţi de securitate – Требования безопасности к канатным установкам, предназначенным для перевозки людей. Канаты. Часть 2: Коэффициенты безопасности

(SR EN 12927-2:2005, IDT) 13


SM SR EN 12927-3:2011 Cerinţe de securitate pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane. Cabluri. Partea 3: Matisarea cablurilor de tracţiune, purtătoare şi de tracţiune şi de remorcare cu 6 toroane – Требования безопасности к канатным установкам, предназначенным для перевозки людей. Канаты. Часть 3: Зачалка 6-прядных тяговых, несущих тяговых и буксирных канатов (SR EN 12927-3:2005, IDT)

SM SR EN 12929-2:2011 Cerinţe de securitate pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane. Cerinţe generale. Partea 2: Cerinţe suplimentare pentru teleferice bicablu reversibile fără frînă la cărucior – Требования безопасности к канатным

SM SR EN 12927-4:2011 Cerinţe de securitate pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane. Cabluri. Partea 4: Legături de capăt – Требования безопасности к канатным установкам, предназначенным для перевозки людей. Канаты. Часть 4: Концевые крепления (SR EN 12927-4:2005, IDT)

SM SR EN 12930:2011 Cerinţe de securitate pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane. Calcule – Требования безопасности к канатным установкам, предназначенным для перевозки людей. Расчеты (SR EN 12930:2005, IDT)

установкам, предназначенным для перевозки людей. Общие требования. Часть 2: Дополнительные требования для двухканатной реверсивной подвесной дороги без тормозов несущей тележки (SR EN 12929-2:2005, IDT)

SM SR EN 13107:2011 Cerinţe de securitate pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane. Lucrări de construcţii civile –

SM SR EN 12927-5:2011 Cerinţe de securitate pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane. Cabluri. Partea 5: Depozitare, transport, instalare, tensionare – Требования безопасности к канатным установкам, предназначенным для перевозки людей. Канаты. Часть 5: Хранение, транспортирование, установка и натяжение (SR EN 12927-5:2005, IDT)

Требования безопасности к канатным установкам, предназначенным для перевозки людей. Гражданские строительные работы (SR EN 13107:2005, IDT)

SM SR EN 13223:2011 Cerinţe de securitate pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane. Sisteme de acţionare şi alte echipamente mecanice – Требования безопасности к

SM SR EN 12927-6:2011 Cerinţe de securitate pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane. Cabluri. Partea 6: Criterii de scoatere din funcţiune – Требования безопасности к канатным установкам, предназначенным для перевозки людей. Канаты. Часть 6: Критерии снятия с эксплуатации (SR EN 12927-6:2005, IDT)

канатным установкам, предназначенным для перевозки людей. Системы приводов и другое механическое оборудование (SR EN 13223:2005, IDT)

SM SR EN 13243:2011 Cerinţe de securitate pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane. Echipament electric, altul decît cel pentru sistemul de acţionare – Требования безопасности к

SM SR EN 12927-7:2011 Cerinţe de securitate pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane. Cabluri. Partea 7: Inspecţie, reparare şi mentenanţă – Требования безопасности к канатным установкам, предназначенным для перевозки людей. Канаты. Часть 7: Контроль, ремонт и техническое обслуживание (SR EN 12927-7:2005, IDT)

канатным установкам, предназначенным для перевозки людей. Электрическое оборудование кроме оборудования для систем приводов (SR EN 13243:2005, IDT)

SM SR EN 13796-1:2011 Cerinţe de securitate pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane. Vehicule. Partea 1: Dispozitive de prindere, cărucioare, frîne de bord, cabine, scaune, vagonete, vehicule de mentenanţă, braţe de agăţare –

SM SR EN 12927-8:2011 Cerinţe de securitate pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane. Cabluri. Partea 8: Examinări nedistructive magnetice ale cablului (MRT) – Требования безопасности к канатным установкам, предназначенным для перевозки людей. Канаты. Часть 8: Магнитные испытания канатов (MRT) (SR EN 12927-8:2005, IDT)

Требования безопасности к канатным установкам, предназначенным для перевозки людей. Транспортные средства. Часть 1: Захватные устройства, тележки, бортовые тормоза, кабины, сиденья, несущие тележки, вагонетки технического обслуживания, буксировочные крюки (SR EN 13796-1:2005, IDT)

SM SR EN 13796-2:2011 Cerinţe de securitate pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane. Vehicule. Partea 2: Încercare de rezistenţă la alunecare pentru dispozitivele de prindere –

SM SR EN 12929-1:2011 Cerinţe de securitate pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane. Cerinţe generale. Partea 1: Cerinţe pentru toate instalaţiile – Требования безопасности к канатным установкам, предназначенным для перевозки людей. Общие требования. Часть 1: Требования ко всем установкам (SR EN 12929-1:2005, IDT)

Требования безопасности к канатным установкам, предназначенным для перевозки людей. Транспортные средства. Часть 2: Испытание на устойчивость к скольжению захватных устройств

(SR EN 13796-2:2005, IDT)

14


условия для приборов, работающих исключительно на сжиженном нефтяном газе. Отопительные приборы, работающие на сжиженном нефтяном газе для установки на транспортных средствах и судах (SR EN 624:2002, IDT)

SM SR EN 13796-3:2011 Cerinţe de securitate pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane. Vehicule. Partea 3: Încercări la oboseală – Требования безопасности к канатным установкам, предназначенным для перевозки людей. Транспортные средства. Часть 3: Испытания на усталость (SR EN 13796-3:2005, IDT)

47.080 SM SR EN ISO 13590:2011 Nave mici. Schi jeturi. Cerinţe referitoare la construcţie şi la montarea instalaţiilor - Суда малые. Личные суда. Требования к конструкции и установке систем (SR EN ISO 13590:2004, IDT)

47 CONSTRUCŢII NAVALE ŞI STRUCTURI MARITIME СУДОСТРОЕНИЕ И МОРСКИE СООРУЖЕНИЯ 47.020.30

SM SR EN ISO 13929:2011 Nave mici. Instalaţii de guvernare. Sisteme de transmisie cu angrenaje – Суда малые. Рулевой привод. Системы зубчатых передач (SR EN ISO 13929:2002 IDT)

SM SR EN 1123-3:2011 Tuburi şi racorduri de tub sudate longitudinal de oţel galvanizat la cald, cu mufă şi capăt drept pentru reţele de canalizare. Partea 3: Dimensiuni şi cerinţe speciale pentru instalaţii de evacuare sub vid şi pentru instalaţii de evacuare din construcţii navale – Трубы и фитинги стальные оцинкованные горячим способом с соединением враструб, сваренные продольным швом для сточных вод. Часть 3: Размеры и специальные требования к системам вакуум-дренажа и дренажным системам в судостроении (SR EN 1123-3:2006, IDT)

SM SR EN ISO 14509-2:2011 Nave mici. Zgomotul aerian emis de ambarcaţiunile de agrement motorizate. Partea 2: Determinarea zgomotului cu ajutorul ambarcaţiunilor de referinţă – Суда малые. Измерение распространяющегося по воздуху звука, производимого моторными прогулочными судами. Часть 2: Оценка звука с применением эталонного судна (SR EN ISO 14509-2:2007, IDT)

47.020.30 SM SR EN 1124-4:2011 Tuburi şi racorduri de tub sudate longitudinal de oţel inoxidabil, cu mufă şi capăt drept pentru reţele de canalizare. Partea 4: Componente ale instalaţiilor de evacuare sub vid şi gravitaţionale, instalate pe nave – Трубы и фитинги из нержавеющей стали с соединением враструб, сваренные продольным швом, для сточных вод. Часть 4: Компоненты систем вакуум-дренажа и дренажных систем на кораблях (SR EN 1124-4:2006, IDT)

SM SR EN ISO 14895:2011 Nave mici. Maşini de gătit alimentate cu combustibil lichid, utilizate pentru bucătăria navelor – Суда малые. Камбузные плиты, работающие на жидком топливе (SR EN ISO 14895:2003, IDT)

47.020.60

SM SR EN ISO 14946:2011 Nave mici. Capacitate maximă de încărcare – Суда малые. Максимальная грузоподъемность (SR EN ISO 14946:2002, IDT)

SM SR EN ISO 14945:2011 Nave mici. Placa constructorului – Суда малые. Табличка изготовителя (SR EN ISO 14945:2004, IDT)

SM SR EN 60092-507:2011 Instalaţii electrice la bordul navelor. Partea 507: Nave de agrement – Электрооборудование судов. Часть 507: Прогулочные суда (SR EN 60092-507:2003, IDT)

SM SR EN ISO 15083:2011 Nave mici. Sisteme de pompare pentru santină – Суда малые. Трюмные насосные системы (SR EN ISO 15083:2003, IDT)

47.020.80 SM SR EN 28846:2011 Nave mici. Dispozitive electrice. Protecţia împotriva aprinderii gazelor inflamabile din mediul înconjurător – Суда малые. Электрические приборы. Защита от возгорания окружающих горючих газов (SR EN 28846:2002, IDT)

SM SR EN ISO 15084:2011 Nave mici. Ancorare, legare şi remorcare. Puncte întărite – Суда малые. Анкеровка, швартовка и буксировка. Опорные точки (SR EN ISO 15084:2003, IDT) SM SR EN ISO 15085:2011 Nave mici. Prevenirea căderii persoanelor în afara bordului şi salvarea acestora – Суда малые. Предотвращение падения за борт и подъем человека на борт (SR EN ISO 15085:2003, IDT)

47.020.90 SM SR EN 624:2011 Specificaţii pentru aparatele care funcţionează exclusiv cu GPL. Aparate de încălzit cu circuit etanş care funcţionează cu GPL, instalate pe vehicule şi vapoare – Технические 15


SM SR EN ISO 15584:2011 Nave mici. Motoare cu benzină, fixe la bord. Componentele instalaţiei de alimentare şi ale instalaţiilor electrice – Суда малые. Бензиновые стационарные двигатели. Компоненты топливной и электрической систем (SR EN ISO 15584:2002, IDT)

49

AERONAUTICĂ ŞI SPAŢIU АВИАЦИОННАЯ И КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

49.100 SM SR EN 1915-1+A1:2011 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe generale. Partea 1: Cerinţe de bază pentru securitate – Оборудование наземного обслуживания самолетов. Общие требования. Часть 1: Основные требования безопасности (SR EN 1915-1+A1:2009, IDT)

SM SR EN ISO 15652:2011 Nave mici. Sisteme de guvernare cu comandă la distanţă pentru ambarcaţiuni mici cu propulsie cu jet – Cуда малые. Системы дистанционного рулевого управления малогабаритными реактивными шлюпками (SR EN ISO 15652:2005, IDT) SM SR EN ISO 16147:2011 Nave mici. Motoare diesel, fixe la bord. Componentele instalaţiei de alimentare şi ale instalaţiilor electrice fixate pe motor – Суда малые. Дизельные стационарные двигатели. Компоненты топливной и электрической систем, монтируемые на двигателе (SR EN ISO 16147:2003, IDT)

SM SR EN 1915-2+A1:2011 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe generale. Partea 2: Cerinţe de stabilitate şi de rezistenţă, calcule şi metode de încercare – Оборудование наземного обслуживания самолетов. Общие требования. Часть 2: Требования к стабильности и прочности, расчеты и методы испытаний (SR EN 1915-2+A1:2009, IDT)

SM SR EN ISO 21487:2011 Nave mici. Tancuri cu combustibil tip benzină şi combustibil diesel, fixate permanent – Суда малые. Стационарные резервуары бензинового и дизельного топлива (SR EN ISO 21487:2007, IDT)

SM SR EN 1915-3+A1:2011 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe generale. Partea 3: Metode de măsurare şi de reducere a vibraţiilor – Оборудование наземного обслуживания самолетов. Общие требования. Часть 3: Методы измерения и уменьшения вибрации (SR EN 1915-3+A1:2009, IDT)

SM SR EN 28846:2011 Nave mici. Dispozitive electrice. Protecţia împotriva aprinderii gazelor inflamabile din mediul înconjurător – Суда малые. Электрические приборы. Защита от возгорания окружающих горючих газов (SR EN 28846:2002, IDT)

SM SR EN 1915-4+A1:2011 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe generale. Partea 4: Metode de măsurare şi de reducere a zgomotului – Оборудование наземного обслуживания самолетов. Общие требования. Часть 4: Методы измерения и уменьшения шума (SR EN 1915-4+A1:2009, IDT)

SM SR EN 28848:2011 Nave de agrement. Instalaţii de guvernare cu comandă la distanţă – Прогулочные суда. Системы дистанционного рулевого управления (SR EN 28848:1998, IDT)

SM SR EN 12312-1+A1:2011 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 1: Scări pentru pasageri – Оборудование наземного обслуживания самолетов. Специальные требования. Часть 1: Пассажирские трапы (SR EN 12312-1+A1:2009, IDT)

SM SR EN 29775:2011 Nave mici. Instalaţii de guvernare cu comandă la distanţă cu un singur motor în afara bordului, cu puterea cuprinsă între 15 kW şi 40 kW – Суда малые. Системы дистанционного рулевого управления для единичных забортовых двигателей мощностью от 15 kW до 40 kW (SR EN 29775:2001, IDT)

SM SR EN 12312-2+A1:2011 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 2: Vehicul de catering – Оборудование наземного обслуживания самолетов. Специальные требования. Часть 2: Автомобили для доставки продовольствия (SR EN 12312-2+A1:2009, IDT)

SM SR EN 29775:2011 Nave mici. Instalaţii de guvernare cu comandă la distanţă cu un singur motor în afara bordului, cu puterea cuprinsă între 15 kW şi 40 kW – Суда малые. Системы дистанционного рулевого управления для единичных забортовых двигателей мощностью от 15 kW до 40 kW (SR EN 29775:2001, IDT)

SM SR EN 12312-3+A1:2011 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 3: Transportoare cu bandă – Оборудование наземного обслуживания самолетов. Специальные требования. Часть 3: Ленточные конвейеры (SR EN 12312-3+A1:2009, IDT)

16


SM SR EN 12312-4+A1:2011 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 4: Punţi de îmbarcare pentru pasageri – Оборудование наземного обслуживания самолетов. Специальные требования. Часть 4: Трапы для посадки пассажиров (SR EN 12312-4+A1:2009, IDT)

SM SR EN 12312-13+A1:2011 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 13: Vehicul de vidanjare – Оборудование наземного обслуживания самолетов. Специальные требования. Часть 13: Сервисное оборудование для туалетов (SR EN 12312-13+A1:2009, IDT)

SM SR EN 12312-5+A1:2011 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 5: Echipament de alimentare cu combustibil – Оборудование наземного обслуживания самолетов. Специальные требования. Часть 5: Топливозаправочное оборудование (SR EN 12312-5+A1:2009, IDT)

SM SR EN 12312-14+A1:2011 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 14: Vehicul pentru transportul persoanelor cu dizabilităţi – Оборудование наземного обслуживания самолетов. Специальные требования. Часть 14: Транспортные средства для посадки пассажиров с физическими недостатками (SR EN 12312-14+A1:2009, IDT)

SM SR EN 12312-6+A1:2011 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 6: Degivroare, echipament de degivrare şi de antigivrare – Оборудование наземного обслуживания самолетов. Специальные требования. Часть 6: Антиобледенители и оборудование против образования льда на стеклах (SR EN 12312-6+A1:2009, IDT)

SM SR EN 12312-15+A1:2011 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 15: Autotractoare pentru bagaje şi echipamente – Оборудование наземного обслуживания самолетов. Специальные требования. Часть 15: Тракторы для багажа и оборудования (SR EN 12312-15+A1:2009, IDT) SM SR EN 12312-16+A1:2011 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 16: Echipament pentru pornire cu aer – Оборудование наземного обслуживания самолетов. Специальные требования. Часть 16: Воздушное пусковое оборудование (SR EN 12312-16+A1:2009, IDT)

SM SR EN 12312-7+A1:2011 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 7: Vehicule pentru deplasarea aeronavelor – Оборудование наземного обслуживания самолетов. Специальные требования. Часть 7: Оборудование передвижения самолетов (SR EN 12312-7+A1:2009, IDT)

SM SR EN 12312-17+A1:2011 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 17: Echipamente de climatizare – Оборудование наземного обслуживания самолетов. Специальные требования. Часть 17: Оборудование для кондиционирования воздуха (SR EN 12312-17+A1:2009, IDT)

SM SR EN 12312-8+A1:2011 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 8: Scări şi platforme pentru întreţinere – Оборудование наземного обслуживания самолетов. Специальные требования. Часть 8: Трапы и платформы для технического обслуживания (SR EN 12312-8+A1:2009, IDT)

SM SR EN 12312-18+A1:2011 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 18: Echipamente de alimentare cu oxigen şi azot – Оборудование наземного обслуживания самолетов. Специальные требования. Часть 18: Установки подающие кислород и азот (SR EN 12312-18+A1:2009, IDT)

SM SR EN 12312-9+A1:2011 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 9: Încărcătoare de containere/palete – Оборудование наземного обслуживания самолетов. Специальные требования. Часть 9: Погрузчики контейнеров/поддонов (SR EN 12312-9+A1:2009, IDT)

SM SR EN 12312-19+A1:2011 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 19: Cricuri pentru aeronave, cricuri pentru schimb roţi şi cricuri hidraulice – Оборудование наземного обслуживания самолетов. Специальные требования. Часть 19: Авиационные домкраты, домкраты для смены колес и гидравлические хвостовые опоры (SR EN 12312-19+A1:2009, IDT)

SM SR EN 12312-10+A1:2011 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 10: Transportoare pentru palete şi containere – Оборудование наземного обслуживания самолетов. Специальные требования. Часть 10: Транспортеры для подачи контейнеров и поддонов (SR EN 12312-10+A1:2009, IDT) SM SR EN 12312-12+A1:2011 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 12: Vehicul de alimentare cu apă potabilă – Оборудование наземного обслуживания самолетов. Специальные требования. Часть 12: Сервисное оборудование для снабжения питьевой водой (SR EN 12312-12+A1:2009, IDT)

SM SR EN 12312-20+A1:2011 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 20: Echipament de alimentare cu energie electrică la sol – Оборудование наземного обслуживания самолетов. Специальные требования. Часть 20: Электрические наземные силовые установки (SR EN 12312-20+A1:2009, IDT) 17


53

INSTALAŢII PENTRU MANIPULAREA MATERIALELOR ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

SM SR EN 1677-6+A1:2011 Accesorii pentru cabluri de legare. Securitate. Partea 6: Zale, clasa 4 – Детали для строп. Безопасность. Часть 6: Звенья, класс 4 (SR EN 1677-6+A1:2009, IDT)

53.020.20 53.020.99 SM SR EN 12077-2+A1:2011 Securitatea instalaţiilor de ridicat. Cerinţe pentru sănătate şi securitate. Partea 2: Limitatoare şi indicatoare – Безопасность кранов. Требования по охране здоровья и безопасности. Часть 2: Ограничительные и указательные устройства (SR EN 12077-2+A1:2008, IDT)

SM SR EN 1756-1+A1:2011 Platforme cu oblon ridicător. Platforme ridicătoare care se montează pe vehicule pe roţi. Cerinţe de securitate. Partea 1: Platforme cu oblon ridicător pentru mărfuri – Платформы хвостовых подъемников. Платформы подъемные для монтажа на колесных транспортных средствах. Требования безопасности. Часть 1: Платформы хвостовых подъемников для грузов (SR EN 1756-1+A1:2008, IDT)

SM SR EN 12644-1+A1:2011 Instalaţii de ridicat. Informaţii pentru utilizare şi încercare. Partea 1: Instrucţiuni – Краны. Информация для пользования и испытания. Часть 1: Инструкции (SR EN 12644-1+A1:2008, IDT)

SM SR EN 1756-2+A1:2011 Platforme cu oblon ridicător. Platforme ridicătoare care se montează pe vehicule pe roţi. Cerinţe de securitate. Partea 2: Platforme cu oblon ridicător pentru pasageri – Платформы хвостовых подъемников. Платформы подъемные для монтажа на колесных транспортных средствах. Требования безопасности. Часть 2: Платформы хвостовых подъемников для пассажиров (SR EN 1756-2+A1:2009, IDT)

SM SR EN 12644-2+A1:2011 Instalaţii de ridicat. Informaţii pentru utilizare şi încercare. Partea 2: Marcare – Краны. Информация для пользования и испытания. Часть 2: Маркировка (SR EN 12644-2+A1:2008, IDT) 53.020.30

53.040.20 SM SR EN 1677-1+A1:2011 Accesorii pentru cabluri de legare. Securitate. Partea 1: Accesorii de oţel forjat, clasa 8 – Детали для строп. Безопасность. Часть 1: Стальные кованые детали, класс 8 (SR EN 1677-1+A1:2009, IDT)

SM SR EN 12881-1+A1:2011 Benzi transportoare. Încercări de simulare a inflamabilităţii. Partea 1: Încercări cu arzător cu propan – Ленты конвейерные. Испытания на возгораемость методом моделирования пламени. Часть 1: Испытания с использованием пропановой горелки (SR EN 12881-1+A1:2008, IDT)

SM SR EN 1677-2+A1:2011 Accesorii pentru cabluri de legare. Securitate. Partea 2: Cîrlige de oţel forjat, cu siguranţă, clasa 8 – Детали для строп. Безопасность. Часть 2: Стальные кованые крюки с предохранительным замком, класс 8 (SR EN 1677-2+A1:2008, IDT)

SM SR EN 12881-2+A1:2011 Benzi transportoare. Încercări de simulare a inflamabilităţii. Partea 2: Încercare la foc de mare amploare – Ленты конвейерные. Испытания на возгораемость методом моделирования пламени. Часть 2: Испытание на огнестойкость в большом масштабе (SR EN 12881-2+A1:2008, IDT)

SM SR EN 1677-3+A1:2011 Accesorii pentru cabluri de legare. Securitate. Partea 3: Cîrlige de oţel forjat cu autoblocare, clasa 8 – Детали для строп. Безопасность. Часть 3: Стальные кованые самоблокирующиеся крюки, класс 8 (SR EN 1677-3+A1:2008, IDT)

SM SR EN 12882:2011 Benzi transportoare de uz general. Cerinţe de securitate electrică şi de protecţie împotriva inflamabilităţii. – Ленты конвейерные общего назначения. Требования к электрической и противопожарной безопасности (SR EN 12882:2009, IDT)

SM SR EN 1677-4+A1:2011 Accesorii pentru cabluri de legare. Securitate. Partea 4: Zale, clasa 8 – Детали для строп. Безопасность. Часть 4: Звенья, класс 8 (SR EN 1677-4+A1:2009, IDT)

53.060 SM SR EN 12053+A1:2011 Securitatea cărucioarelor de manipulare. Metode de încercare pentru măsurarea emisiilor de zgomot – Безопасность промышленных тележек. Методы испытания для измерения эмиссии шума (SR EN 12053+A1:2008, IDT)

SM SR EN 1677-5+A1:2011 Accesorii pentru cabluri de legare. Securitate. Partea 5: Cîrlige forjate de oţel pentru ridicare, cu siguranţă, clasa 4 – Детали для строп. Безопасность. Часть 5: Стальные кованые подъемные крюки с предохранительным замком, класс 4 (SR EN 1677-5+A1:2009, IDT)

18


Часть 6: Машины для производства тканей (SR EN ISO 9902-6:2003, IDT)

53.100 SM SR EN ISO 2867:2011 Maşini de terasament. Mijloace de acces – Машины землеройные. Средства доступа (SR EN ISO 2867:2009, IDT)

SM SR EN ISO 9902-7:2011 Maşini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 7: Maşini de vopsit şi finisat – Машины текстильные. Методы испытания на шум. Часть 7: Машины красильные и отделочные (SR EN ISO 9902-7:2003, IDT)

SM SR EN ISO 3411:2011 Maşini de terasament. Dimensiuni ergonomice ale conductorilor şi spaţiu înconjurător minim al postului de conducere – Машины землеройные. Антропометрические данные операторов и минимальное рабочее пространство вокруг оператора (SR EN ISO 3411:2007, IDT) 59

INDUSTRIA TEXTILĂ ŞI A PIELĂRIEI ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛИЬНОГО КОЖЕВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

59.120.10 SM SR EN ISO 11111-2:2011 Maşini pentru industria textilă. Cerinţe de securitate. Partea 2: Maşini din preparaţia filaturii şi maşini de filat – Машины текстильные. Требования безопасности. Часть 2: Приготовительно-прядильные и прядильные машины (SR EN ISO 11111-2:2005, IDT)

И

59.120.01

59.120.30

SM SR EN ISO 9902-1:2011 Maşini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 1: Cerinţe comune – Машины текстильные. Методы испытания на шум. Часть 1: Общие требования (SR EN ISO 9902-1:2003, IDT)

SM SR EN ISO 11111-5:2011 Maşini pentru industria textilă. Cerinţe de securitate. Partea 5: Maşini din preparaţia ţesătoriei şi pentru tricotat – Машины текстильные. Требования безопасности. Часть 5: Ткацкие и трикотажные приготовительные машины (SR EN ISO 11111-5:2005, IDT)

SM SR EN ISO 9902-2:2011 Maşini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 2: Maşini pentru preparaţia filaturii şi maşini de filat – Машины текстильные. Методы испытания на шум. Часть 2: Приготовительнопрядильные и прядильные машины (SR EN ISO 9902-2:2003, IDT)

SM SR EN ISO 11111-6:2011 Maşini pentru industria textilă. Cerinţe de securitate. Partea 6: Maşini pentru producţia de stofe – Машины текстильные. Требования безопасности. Часть 6: Машины для производства тканей (SR EN ISO 11111-6:2005, IDT) 59.120.40

SM SR EN ISO 9902-3:2011 Maşini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 3: Maşini pentru neţesute – Машины текстильные. Методы испытания на шум. Часть 3: Машины для производства нетканых материалов (SR EN ISO 9902-3:2003, IDT)

SM SR EN ISO 11111-5:2011 Maşini pentru industria textilă. Cerinţe de securitate. Partea 5: Maşini din preparaţia ţesătoriei şi pentru tricotat – Машины текстильные. Требования безопасности. Часть 5: Ткацкие и трикотажные приготовительные машины (SR EN ISO 11111-5:2005, IDT)

SM SR EN ISO 9902-4:2011 Maşini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 4: Maşini de prelucrare a firelor şi maşini de confecţionat cablu şi frînghie – Машины текстильные. Методы испытания на шум. Часть 4: Машины для обработки пряжи и машины для изготовления канатов и веревок (SR EN ISO 9902-4:2003, IDT)

SM SR EN ISO 11111-6:2011 Maşini pentru industria textilă. Cerinţe de securitate. Partea 6: Maşini pentru producţia de stofe – Машины текстильные. Требования безопасности. Часть 6: Машины для производства тканей (SR EN ISO 11111-6:2005, IDT)

SM SR EN ISO 9902-5:2011 Maşini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 5: Maşini de preparaţie pentru ţesut şi pentru tricotat – Машины текстильные. Методы испытания на шум. Часть 5: Ткацкие и трикотажные приготовительные машины (SR EN ISO 9902-5:2003, IDT)

59.120.50 SM SR EN ISO 11111-7:2011 Maşini pentru industria textilă. Cerinţe de securitate. Partea 7: Maşini de vopsit şi de finisat – Машины текстильные. Требования безопасности. Часть 7: Машины красильные и отделочные (SR EN ISO 11111-7:2005, IDT)

SM SR EN ISO 9902-6:2011 Maşini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 6: Maşini pentru producţia de ţesături – Машины текстильные. Методы испытания на шум. 19


59.120.99

67

SM SR EN ISO 11111-3:2011 Maşini pentru industria textilă. Cerinţe de securitate. Partea 3: Maşini pentru producţia de neţesute – Машины текстильные. Требования безопасности. Часть 3: Машины для производства нетканых материалов (SR EN ISO 11111-3:2005, IDT)

67.120.30 SM GOST 280:2011 Conserve din peşte afumat. Şproturi în ulei. Condiţii tehnice – Консервы из копченой рыбы. Шпроты в масле. Технические условия (GOST 280-2009, IDT)

SM SR EN ISO 11111-4:2011 Maşini pentru industria textilă. Cerinţe de securitate. Partea 4: Maşini de prelucrare a firului şi maşini de confecţionat cabluri şi frînghie – Машины текстильные. Требования безопасности. Часть 4: Машины для обработки пряжи и машины для изготовления канатов и веревок (SR EN ISO 11111-4:2005, IDT)

SM GOST 10979:2011 Semiconserve din sairă sărată special. Condiţii tehnice – Пресервы из сайры специального посола. Технические условия (GOST 10979-2009, IDT) SM GOST 13272:2011 Conserve din ficat de peşte. Condiţii tehnice – Консервы из печени рыб. Технические условия (GOST 13272-2009, IDT)

SM SR EN ISO 11111-6:2011 Maşini pentru industria textilă. Cerinţe de securitate. Partea 6: Maşini pentru producţia de stofe – Машины текстильные. Требования безопасности. Часть 6: Машины для производства тканей (SR EN ISO 11111-6:2005, IDT) 61

SM GOST 31412:2011 Alge, ierburi marine şi produse din ele. Metode de determinare a indicilor organoleptici şi fizici – Водоросли, травы морские и продукция из них. Методы определения органолептических и физических показателей (GOST 31412-2010, IDT)

INDUSTRIA DE CONFECŢII ШВЕЙНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

61.080

67.160.10

SM SR EN ISO 10821:2011 Maşini de cusut industriale. Cerinţe de securitate pentru maşini de cusut, unităţi şi sisteme de coasere – Швейные машины промышленного назначения. Требования безопасности к швейным машинам, узлам и системам (SR EN ISO 10821:2006, IDT) 65

INDUSTRIA ALIMENTARĂ ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

SM GOST R 51144:2011 Produse vinicole. Reguli de recepţionare şi metode de prelevare a probelor – Продукция винодельческая. Правила приемки и методы отбора проб (GOST R 51144-2009, IDT)

AGRICULTURĂ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

SM GOST R 51272:2011 Cidru. Condiţii tehnice generale – Сидры. Общие технические условия (GOST R 51272-2008, IDT)

65.060.01 SM SR EN ISO 5674:2011 Tractoare şi maşini agricole şi forestiere. Protectori pentru arborii cardanici de transmisie de la priza de putere. Încercări la rezistenţa mecanică şi la uzură şi criterii de acceptare – Тракторы и машины для сельского и лесного хозяйства. Защитные кожухи для карданных валов отбора мощности. Испытания на прочность и износ и критерии приемки (SR EN ISO 5674:2009, IDT)

SM GOST R 52472:2011 Votcă şi votcă specială. Reguli de recepţionare şi metode de analiză – Водки и водки особые. Правила приемки и методы анализа (GOST R 52472-2005, IDT) SM GOST R 52700:2011 Băuturi slabalcoolice. Condiţii tehnice generale – Напитки слабоалкогольные. Общие технические условия (GOST R 52700-2006, IDT)

65.060.50

71

SM SR EN 12733+A1:2011 Maşini agricole şi forestiere. Motocositori cu operator pedestru. Securitate – Машины для сельского и лесного хозяйства. Мотокосилки, управляемые рядом идущим оператором. Безопасность (SR EN 12733+A1:2009, IDT)

INDUSTRIA CHIMICĂ ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

71.040.20 SM SR EN 12547+A1:2011 Centrifuge. Cerinţe comune de securitate – Центрифуги. Общие требования безопасности (SR EN 12547+A1:2009, IDT)

20


71.100.30

SM SR EN 13631-13:2011 Explozivi pentru uz civil. Explozivi brizanţi . Partea 13: Determinarea densităţii – Взрывчатые вещества для гражданского применения. Бризантные взрывчатые вещества. Часть 13: Определение плотности (SR EN 13631-13:2004, IDT)

SM SR EN 13630-10:2011 Explozivi pentru uz civil. Fitile detonante şi fitile de amorsare. Partea 10: Determinarea capacităţii de iniţiere a fitilelor detonante – Взрывчатые вещества для гражданского применения. Детонирующие и огнепроводные шнуры. Часть 10: Определение способности воспламенения детонирующих шнуров (SR EN 13630-10:2005, IDT)

SM SR EN 13631-15:2011 Explozivi pentru uz civil. Explozivi brizanţi. Partea 15: Calculul proprietăţilor termodinamice – Взрывчатые вещества для гражданского применения. Бризантные взрывчатые вещества. Часть 15: Определение термодинамических свойств (SR EN 13631-15:2005, IDT)

SM SR EN 13631-1:2011 Explozivi pentru uz civil. Explozivi brizanţi. Partea 1: Cerinţe – Взрывчатые вещества для гражданского применения. Бризантные взрывчатые вещества. Часть 1: Требования (SR EN 13631-1:2005, IDT)

SM SR EN 13631-16:2011 Explozivi pentru uz civil. Explozivi brizanţi. Partea 16: Detectarea şi măsurarea gazelor toxice – Взрывчатые вещества для гражданского применения. Бризантные взрывчатые вещества. Часть 16: Обнаружение и измерение токсичных газов (SR EN 13631-16:2005, IDT)

SM SR EN 13631-3:2011 Explozivi pentru uz civil. Explozivi brizanţi. Partea 3: Determinarea sensibilităţii la frecare a explozivilor – Взрывчатые вещества для гражданского применения. Бризантные взрывчатые вещества. Часть 3: Определение чувствительности к трению взрывчатых веществ (SR EN 13631-3:2005, IDT)

SM SR EN 13763-4:2011 Explozivi pentru uz civil. Capse detonante şi relee întîrzietoare. Partea 4: Determinarea rezistenţei la abraziune a reoforilor capselor detonante şi a tuburilor de şoc – Взрывчатые вещества для гражданского применения. Детонаторы и реле. Часть 4: Определение стойкости к истиранию вводных проводов и ударных трубок (SR EN 13763-4:2004, IDT)

SM SR EN 13631-7:2011 Explozivi pentru uz civil. Explozivi brizanţi. Partea 7: Determinarea securităţii şi fiabilităţii la temperaturi extreme – Взрывчатые вещества для гражданского применения. Бризантные взрывчатые вещества. Часть 7: Определение безопасности и надежности при экстремальных температурах (SR EN 13631-7:2004, IDT)

SM SR EN 13763-5:2011 Explozivi pentru uz civil. Capse detonante şi relee întîrzietoare. Partea 5: Determinarea rezistenţei la deteriorare prin tăiere a reoforilor capselor detonante şi a tuburilor de şoc – Взрывчатые вещества для гражданского применения. Детонаторы и реле. Часть 5: Определение стойкости к повреждению резанием вводных проводов и ударных трубок (SR EN 13763-5:2004, IDT)

SM SR EN 13631-10:2011 Explozivi pentru uz civil. Explozivi brizanţi. Partea 10: Metodă de verificare a modalităţilor de iniţiere – Взрывчатые вещества для гражданского применения. Бризантные взрывчатые вещества. Часть 10: Метод проверки инициирующих средств (SR EN 13631-10:2004, IDT)

SM SR EN 13763-6:2011 Explozivi pentru uz civil. Capse detonante şi relee întîrzietoare. Partea 6: Determinarea rezistenţei la fisurare la temperaturi scăzute a reoforilor capselor detonante – Взрывчатые вещества для гражданского применения. Детонаторы и реле. Часть 6: Определение стойкости к растрескиванию вводных проводов при низких температурах (SR EN 13763-6:2004, IDT)

SM SR EN 13631-11:2011 Explozivi pentru uz civil. Explozivi brizanţi. Partea 11: Determinarea transmiterii detonaţiei – Взрывчатые вещества для гражданского применения. Бризантные взрывчатые вещества. Часть 11: Определение передачи детонации (SR EN 13631-11:2004, IDT) SM SR EN 13631-12:2011 Explozivi pentru uz civil. Explozivi brizanţi. Partea 12: Specificaţii pentru bustere cu diferite capacităţi de iniţiere – Взрывчатые вещества для гражданского применения. Бризантные взрывчатые вещества. Часть 12: Технические условия для воспламенителей (усилителей) детонаторов с различной инициирующей способностью (SR EN 13631-12:2005, IDT)

SM SR EN 13763-7:2011 Explozivi pentru uz civil. Capse detonante şi relee întîrzietoare. Partea 7: Determinarea rezistenţei mecanice a reoforilor capselor detonante, a tuburilor de şoc, a conectoarelor, a sertizărilor şi a elementelor de închidere – Взрывчатые вещества для гражданского применения. Детонаторы и реле. Часть 7: Определение механической прочности вводных проводов, ударных трубок, соединений, фланцев и перегородок (SR EN 13763-7:2004, IDT)

21


SM SR EN 13763-8:2011 Explozivi pentru uz civil. Capse detonante şi relee întîrzietoare. Partea 8: Determinarea rezistenţei la vibraţii a capselor detonante pirotehnice – Взрывчатые вещества для гражданского применения. Детонаторы и реле. Часть 8: Определение стойкости к вибрации гладких детонаторов (SR EN 13763-8:2004, IDT)

SM SR EN 13938-1:2011 Explozivi pentru uz civil. Propulsanţi şi combustibili pentru rachete. Partea 1: Cerinţe – Взрывчатые вещества для гражданского применения. Ракетное топливо. Часть 1: Требования (SR EN 13938-1:2005, IDT) SM SR EN 13938-2:2011 Explozivi pentru uz civil. Propulsanţi şi combustibili pentru rachete. Partea 2: Determinarea rezistenţei la energie electrostatică – Взрывчатые вещества для гражданского применения. Ракетное топливо. Часть 2: Определение стойкости к электростатической энергии (SR EN 13938-2:2005, IDT)

SM SR EN 13763-9:2011 Explozivi pentru uz civil. Capse detonante şi relee întîrzietoare. Partea 9: Determinarea rezistenţei la încovoiere a capselor detonante – Взрывчатые вещества для гражданского применения. Детонаторы и реле. Часть 9: Определение стойкости к сгибанию детонаторов (SR EN 13763-9:2004, IDT)

SM SR EN 13938-4:2011 Explozivi pentru uz civil. Propulsanţi şi combustibili pentru rachete. Partea 4: Determinarea vitezei de ardere în condiţii ambientale – Взрывчатые вещества для гражданского применения. Ракетное топливо. Часть 4: Определение скорости горения при окружающих условиях (SR EN 13938-4:2004, IDT)

SM SR EN 13763-11:2011 Explozivi pentru uz civil. Capse detonante şi relee întîrzietoare. Partea 11: Determinarea rezistenţei la cădere a capselor detonante şi a releelor întîrzietoare – Взрывчатые вещества для гражданского применения. Детонаторы и реле. Часть 11: Определение стойкости к повреждению при падении детонаторов и реле (SR EN 13763-11:2004, IDT)

SM SR EN 13938-5:2011 Explozivi pentru uz civil. Propulsanţi şi combustibili pentru rachete. Partea 5: Determinarea golurilor şi fisurilor – Взрывчатые вещества для гражданского применения. Ракетное топливо. Часть 5: Определение пустот и трещин (SR EN 13938-5:2005, IDT)

SM SR EN 13763-12:2011 Explozivi pentru uz civil. Capse detonante şi relee întîrzietoare. Partea 12: Determinarea rezistenţei la presiune hidrostatică – Взрывчатые вещества для гражданского применения. Детонаторы и реле. Часть 12: Определение стойкости к гидростатическому давлению (SR EN 13763-12:2004, IDT)

SM SR EN 13938-7:2011 Explozivi pentru uz civil. Propulsanţi şi combustibili pentru rachete. Partea 7: Determinarea proprietăţilor pulberii negre – Взрывчатые вещества для гражданского применения. Ракетное топливо. Часть 7: Определение свойств черного пороха (SR EN 13938-7:2005, IDT)

SM SR EN 13763-15:2011 Explozivi pentru uz civil. Capse detonante şi relee întîrzietoare. Partea 15: Determinarea capacităţii de iniţiere echivalente – Взрывчатые вещества для гражданского применения. Детонаторы и реле. Часть 15: Определение эквивалентной способности инициирования (SR EN 13763-15:2005, IDT)

71.100.70 SM GOST R 53427:2011 Produse de parfumerie şi cosmetică în ambalaj aerosol. Condiţii tehnice generale – Изделия парфюмернокосметические в аэрозольной упаковке. Общие технические условия (GOST R 53427–2009, IDT)

SM SR EN 13763-20:2011 Explozivi pentru uz civil. Capse detonante şi relee întîrzietoare. Partea 20: Determinarea rezistenţei totale a capselor detonante electrice – Взрывчатые вещества для гражданского применения. Детонаторы и реле. Часть 20: Определение полного сопротивления электрических детонаторов (SR EN 13763-20:2004, IDT)

73

MINE SI MINEREURI ГОРНОЕ ДЕЛО ИСКОПАЕМЫЕ

И

ПОЛЕЗНЫЕ

73.020

SM SR EN 13857-1:2011 Explozivi pentru uz civil. Partea 1: Terminologie – Взрывчатые вещества для гражданского применения. Часть 1: Терминология (SR EN 13857-1:2004, IDT)

SM SR EN 12372:2011 Metode de încercare a pietrei naturale. Determinarea rezistenţei la flexiune sub sarcină concentrată – Методы испытаний природного камня. Определение прочности на изгиб под сосредоточенной нагрузкой (SR EN 12372:2007, IDT)

22


73.100.40

77.140.20

SM SR EN 1889-2+A1:2011 Utilaj minier pentru exploatări subterane. Maşini mobile subterane. Securitate. Partea 2: Locomotive pe şine – Машины горные для подземных разработок. Самоходные машины, работающие под землей. Безопасность. Часть 2: Рельсовые локомотивы (SR EN 1889-2+A1:2009, IDT)

SM SR EN 10269:2011 Oţeluri şi aliaje de nichel pentru elemente de fixare cu caracteristici specificate la temperatură ridicată şi/sau scăzută – Стали и никелевые сплавы для крепежных элементов, с заданными свойствами при высоких и/или низких температурах (SR EN 10269:2002, IDT)

SM SR EN 12321+A1:2011 Maşini pentru exploatări subterane. Specificaţie pentru cerinţele de securitate ale transportoarelor blindate cu lanţ cu raclete – Машины для подземных разработок. Технические условия на требования безопасности к армированным забойным конвейерам (SR EN 12321+A1:2009, IDT)

77.140.30

77

SM SR EN 10273:2011 Bare laminate la cald din oţeluri sudabile pentru aparate sub presiune cu caracteristici specificate la temperaturi ridicate – Прутки горячекатаные из сварной стали для сосудов, работающих под давлением, с заданными свойствами при повышенной температуре (SR EN 10273:2008, IDT)

METALURGIE МЕТАЛЛУРГИЯ

77.040.40

77.140.60

SM GOST 8776:2011 Cobalt. Metode de analiză chimică prin spectrometrie de emisie atomică – Кобальт. Методы химико-атомноэмиссионного спектрального анализа (GOST 8776–2010, IDT)

SM SR EN 10273:2011 Bare laminate la cald din oţeluri sudabile pentru aparate sub presiune cu caracteristici specificate la temperaturi ridicate – Прутки горячекатаные из сварной стали для сосудов, работающих под давлением, с заданными свойствами при повышенной температуре (SR EN 10273:2008, IDT)

77.120.01

77.140.65

SM GOST 1639:2011 Metal uzat şi deşeuri de metale şi aliaje neferoase. Condiţii tehnice generale – Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Общие технические условия (GOST 1639-2009, IDT)

SM SR EN 12385-1+A1:2011 Cabluri de oţel. Securitate. Partea 1: Condiţii generale – Канаты проволочные стальные. Безопасность. Часть 1: Общие требования (SR EN 12385-1+A1:2009, IDT)

77.120.40 SM SR EN 10269:2011 Oţeluri şi aliaje de nichel pentru elemente de fixare cu caracteristici specificate la temperatură ridicată şi/sau scăzută – Стали и никелевые сплавы для крепежных элементов, с заданными свойствами при высоких и/или низких температурах (SR EN 10269:2002, IDT)

SM SR EN 12385-2+A1:2011 Cabluri de oţel. Securitate. Partea 2: Definiţii, notare şi clasificare – Канаты проволочные стальные. Безопасность. Часть 2: Определения, обозначения и классификация (SR EN 12385-2+A1:2008, IDT) SM SR EN 12385-4+A1:2011 Cabluri de oţel. Securitate. Partea 4: Cabluri cu toroane pentru aplicaţii generale de ridicat – Канаты проволочные стальные. Безопасность. Часть 4: Многопрядные канаты общего применения для подъема грузов (SR EN 12385-4+A1:2008, IDT)

77.140.01 SM SR EN 10272:2011 Bare de oţel inoxidabil pentru recipiente sub presiune – Стержни из нержавеющей стали для сосудов, работающих под давлением (SR EN 10272:2008, IDT)

SM SR EN 12385-8:2011 Cabluri de oţel. Securitate. Partea 8: Cabluri purtătoare şi de susţinere cu toroane pentru instalaţiile de cablu destinate transporturilor de persoane – Канаты проволочные стальные. Безопасность. Часть 8: Многопрядные натяжные и несущие натяжные канаты для канатных установок, предназначенных для перевозки людей (SR EN 12385-8:2003, IDT)

SM SR EN 12952-2:2011 Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare. Partea 2: Materiale utilizate pentru părţile sub presiune ale cazanelor şi pentru accesorii – Котлы водотрубные и вспомогательные установки. Часть 2: Материалы для деталей котлов, работающих под давлением, и для вспомогательных устройств (SR EN 12952-2:2002, IDT)

23


SM SR EN 12385-9:2011 Cabluri de oţel. Securitate. Partea 9: Cabluri închise purtătoare pentru instalaţiile de cablu destinate transporturilor de persoane – Канаты проволочные стальные. Безопасность. Часть 9: Несущие канаты закрытой обмотки для канатных установок, предназначенных для перевозки людей (SR EN 12385-9:2003, IDT)

79

INDUSTRIA LEMNULUI ТЕХНОЛОГИЯ ДРЕВЕСИНЫ

79.060.20 SM GOST 23234:2011 Plăci din aşchii de lemn. Metoda de determinare a rezistenţei specifice la desprinderea normală a stratului superior – Плиты древесно-стружечные. Метод определения удельного сопротивления нормальному отрыву наружного слоя (GOST 23234–2009, IDT)

SM SR EN 12385-10+A1:2011 Cabluri de oţel. Securitate. Partea 10: Cabluri elicoidale pentru aplicaţii generale în construcţii – Канаты проволочные стальные. Безопасность. Часть 10: Канаты спиральной свивки общего применения в строительстве (SR EN 12385-10+A1:2008, IDT)

79.120.10 SM SR EN 1870-3+A1:2011 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 3: Maşini de retezat cu tăiere descendentă şi maşini de retezat mixte cu tăiere pe masă – Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 3: Станки для торцевания сверху и комбинированные/столы пильных станков (SR EN 1870-3+A1:2009, IDT)

77.140.75 SM GOST EN 10219-2:2011 Profile cave deformate la rece pentru construcţii sudate, din oţeluri de construcţie nealiate şi cu granulaţie fină Partea 2. Toleranţe, dimensiuni şi caracteristici ale profilului – Профили полые сварные холодного формования из нелигированных и мелкозернистых сталей для конструкций. Часть 2. Предельные отклонения, размеры и характеристики (GOST EN 10219-2–2010, IDT)

SM SR EN 1870-15+A1:2011 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 15: Ferăstraie multiple, pentru secţionat, cu avans mecanizat şi încărcare şi/sau descărcare manuală – Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 15: Станки многопильные поперечно-отрезные с механической подачей и ручной загрузкой и/или выгрузкой (SR EN 1870-15+A1:2010, IDT)

SM SR EN 10305-6:2011 Ţevi de oţel pentru utilizări de precizie. Condiţii tehnice de livrare. Partea 6: Ţevi sudate trase la rece pentru circuite hidraulice şi pneumatice – Трубы стальные для прецизионных областей применения. Технические условия поставки. Часть 6: Сварные холоднотянутые трубы для гидравлических и пневматических систем (SR EN 10305-6:2005, IDT)

SM SR EN 1870-16+A1:2011 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 16: Circulare duble de secţionat cu tăiere în V – Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 16: Станки двухсторонние отрезные для V-образного распила (SR EN 1870-16+A1:2010, IDT)

77.150.10 SM SR EN 12392:2011 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Produse obţinute prin deformare plastică. Condiţii speciale pentru produse destinate executării de echipamente sub presiune – Алюминий и алюминиевые сплавы. Изделия из деформируемых сплавов. Специальные требования к изделиям для изготовления оборудования, работающего под давлением (SR EN 12392:2002, IDT)

83

INDUSTRIA CAUCIUCULUI ŞI A MATERIALELOR PLASTICE РЕЗИНОВАЯ И ПЛАСТМАССОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

83.140.10 SM SR EN 1013-2:2011 Plăci profilate transparente de material plastic pentru învelitoare de acoperiş monostrat. Partea 2: Cerinţe specifice şi metode de încercare pentru plăci de răşină poliesterică armată cu fibre de sticlă (PAS) – Листы светопропускающие профилированные пластмассовые для однослойного покрытия крыш. Часть 2: Частные требования и методы испытаний для листов из полиэфирной смолы, упрочненной стекловолокном (SR EN 1013-2:2001, IDT)

77.150.30 SM SR EN 12420:2011 Cupru şi aliaje de cupru. Piese forjate – Медь и медные сплавы. Поковки (SR EN 12420:2002, IDT) SM SR EN 12451:2011 Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi rotunde, fără sudură, pentru schimbătoare de căldură – Медь и медные сплавы. Бесшовные круглые трубы для теплообменников (SR EN 12451:2002, IDT)

24


87

INDUSTRIA DE VOPSELE ŞI COLORANŢI ЛАКОКРАСОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

SM SR EN 508-2:2011 Produse pentru învelitori de acoperiş din foi metalice. Specificaţie pentru produse autoportante de tablă de oţel, aluminiu sau oţel inoxidabil. Partea 2: Aluminiu – Изделия кровельные металлические листовые. Требования к самонесущим кровельным изделиям из стальных, алюминиевых листов или листов из нержавеющей стали. Часть 2: Алюминий (SR EN 508-2:2008, IDT)

87.100 SM SR EN 1953+A1:2011 Echipamente de atomizare şi de pulverizare pentru produse de acoperire. Cerinţe de securitate – Оборудование для распыления и пульверизации материалов для покрытий. Требования безопасности (SR EN 1953+A1:2010, IDT)

SM SR EN 508-3:2011 Produse pentru învelitori de acoperiş din foi metalice. Specificaţie pentru produse autoportante de tablă de oţel, aluminiu sau oţel inoxidabil. Partea 3: Oţel inoxidabil – Изделия кровельные металлические листовые. Требования к самонесущим кровельным изделиям из стальных, алюминиевых листов или листов из нержавеющей стали. Часть 3: Нержавеющая сталь (SR EN 508-3:2008, IDT)

SM SR EN 12981+A1:2011 Instalaţii de aplicare. Cabine de aplicare prin pulverizare de produse de vopsire sub formă de pulbere organică. Cerinţe de securitate – Установки для нанесения покрытий. Разбрызгивающие кабины для нанесения порошковых органических материалов. Требования безопасности (SR EN 12981+A1:2009, IDT) 91

SM SR EN 607:2011 Jgheaburi de streaşină şi racorduri din PVC-U. Definiţii, cerinţe şi metode de încercare – Желоба водосточные подвесные и фитинги, изготовленные из непластифицированного поливинилхлорида (PVC-U). Определения, требования и методы испытаний (SR EN 607:2006, IDT)

CONSTRUCŢII ŞI MATERIALE DE CONSTRUCŢII СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО

91.040.01 SM SR ISO 7162:2011 Standarde de performanţă în clădiri. Conţinutul şi modul de prezentare al standardelor pentru evaluarea performanţelor – Стандарты эксплуатационных характеристик в строительстве. Содержание и формат стандартов для оценки эксплуатационных характеристик (SR ISO 7162:1998, IDT)

SM SR EN 612:2011 Jgheaburi de streaşină cu pereţi frontali rigidizaţi cu bordaj şi burlane pentru apa pluvială cu îmbinări petrecute, realizate din foi metalice – Желоба водосточные карнизные и водосточные трубы с соединением швов из металлических листов (SR EN 612:2006, IDT)

91.060.10 SM SR EN 1462:2011 Cîrlige pentru jgheaburi de streaşină. Cerinţe şi încercări – Кронштейны подвесных водосточных желобов. Требования и испытания (SR EN 1462:2006, IDT)

SM SR EN 12179:2011 Faţade cortină. Rezistenţă la încărcarea dată de vînt. Metodă de încercare – Стены экранные. Сопротивление ветровой нагрузке. Метод испытания (SR EN 12179:2002, IDT)

91.060.40 91.060.20 SM SR EN 13084-4:2011 Coşuri independente. Partea 4: Pereţi interiori din cărămizi de argilă arsă. Proiectare şi execuţie – Трубы дымовые свободностоящие. Часть 4: Трубы с внутренней кирпичной кладкой. Проектирование и монтаж (SR EN 13084-4:2006, IDT)

SM SR EN 506:2011 Produse pentru învelitori de acoperiş din foi metalice. Specificaţie pentru produse autoportante de tablă de cupru sau zinc – Изделия кровельные металлические листовые. Требования к самонесущим кровельным изделиям из медного или цинкового листа (SR EN 506:2008, IDT)

SM SR EN 15287-2:2011 Coşuri de fum. Proiectare, instalare şi punere în funcţiune a coşurilor de fum. Partea 2: Coşuri de fum pentru aparate etanşe – Трубы дымовые. Проектирование, установка и ввод в эксплуатацию. Часть 2: Трубы дымовые для отопительных агрегатов закрытого типа (SR EN 15287-2:2008, IDT)

SM SR EN 508-1:2011 Produse pentru învelitori de acoperiş din foi metalice. Specificaţie pentru produse autoportante de tablă de oţel, aluminiu sau oţel inoxidabil. Partea 1: Oţel – Изделия кровельные металлические листовые. Требования к самонесущим кровельным изделиям из стальных, алюминиевых листов или листов из нержавеющей стали. Часть 1: Сталь (SR EN 508-1:2008, IDT)

25


Determinarea volumului şi procentului de goluri şi a volumului net absolut al elementelor de silico-calcar pentru zidărie, prin umplere cu nisip – Методы испытаний строительных блоков. Часть 9: Определение объема и процентного содержания пустот и объема нетто элементов кладки из силиката кальция путем заполнения песком (SR EN 772-9:2000, IDT)

91.060.50 SM SR EN 1121:2011 Uşi. Comportare între două climate diferite. Metodă de încercare – Двери. Поведение между двумя различными климатическими условиями. Метод испытания (SR EN 1121:2001, IDT) SM SR EN 12635+A1:2011 Uşi şi porţi pentru spaţii industriale, comerciale şi pentru garaje. Instalare şi utilizare – Двери и ворота для помещений промышленного и коммерческого назначения и гаражей. Установка и применение (SR EN 12635+A1:2009, IDT)

SM GOST 10832:2011 Nisip şi piatră spartă perlate expandate. Condiţii tehnice – Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия (GOST 10832-2009, IDT)

91.080.30

SM SR EN 12372:2011 Metode de încercare a pietrei naturale. Determinarea rezistenţei la flexiune sub sarcină concentrată – Методы испытаний природного камня. Определение прочности на изгиб под сосредоточенной нагрузкой (SR EN 12372:2007, IDT)

SM SR EN 1052-3:2011 Metode de încercare a zidăriei. Partea 3: Determinarea rezistenţei iniţiale la forfecare – Методы испытаний каменной кладки. Часть 3: Определение начальной прочности при сдвиге (SR EN 1052-3:2003, IDT)

SM SR EN 14617-4:2011 Piatră aglomerată. Metode de încercare. Partea 4: Determinarea rezistenţei la abraziune – Камень спеченный. Методы испытаний. Часть 4: Определение стойкости к истиранию (SR EN 14617-4:2006, IDT)

SM SR EN 1052-5:2011 Metode de încercare pentru zidărie. Partea 5: Determinarea rezistenţei la rupere a îmbinării prin metoda momentului de încovoiere aplicat în capătul peretelui – Методы испытания каменной кладки. Часть 5: Определение прочности сцепления методом изгибающего момента (SR EN 1052-5:2005, IDT)

SM SR EN 14617-5:2011 Piatră aglomerată. Metode de încercare. Partea 5: Determinarea rezistenţei la îngheţ şi dezgheţ – Камень спеченный. Методы испытаний. Часть 5: Определение стойкости к замораживанию и оттаиванию (SR EN 14617-5:2006, IDT)

91.100.10 SM SR EN 1015-3:2011 Metode de încercare a mortarelor pentru zidărie. Partea 3: Determinarea consistenţei mortarului proaspăt (cu masa de împrăştiere) – Методы испытаний строительных растворов для каменной кладки. Часть 3: Определение консистенции свежего раствора (по таблице растекания) (SR EN 1015-3:2001, IDT)

SM SR EN 14617-6:2011 Piatră aglomerată. Metode de încercare. Partea 6: Determinarea rezistenţei la şoc termic – Камень спеченный. Методы испытаний. Часть 6: Определение стойкости к тепловому удару (SR EN 14617-6:2006, IDT)

SM SR EN 1015-7:2011 Metode de încercare a mortarelor pentru zidărie. Partea 7: Determinarea conţinutului de aer din mortarul proaspăt – Методы испытаний строительных растворов для каменной кладки. Часть 7. Определение содержания воздуха в сыром растворе (SR EN 1015-7:2001, IDT)

SM SR EN 14617-9:2011 Piatră aglomerată. Metode de încercare. Partea 9: Determinarea rezistenţei la impact – Камень спеченный. Методы испытаний. Часть 9: Определение сопротивления удару (SR EN 14617-9:2006, IDT)

SM SR EN 1015-12:2011 Metode de încercare a mortarelor pentru zidărie. Partea 12: Determinarea aderenţei mortarelor pentru tencuire şi gletuire întărite pe suporturi – Методы испытаний строительных растворов для Растворы строительные для каменной кладки. Часть 12: Определение прочности сцепления с основанием затвердевших растворов для обрызга и оштукатуривания (SR EN 1015-12:2001, IDT)

SM SR EN 14617-10:2011 Piatră aglomerată. Metode de încercare. Partea 10: Determinarea rezistenţei chimice – Камень спеченный. Методы испытаний. Часть 10: Определение химической стойкости (SR EN 14617-10:2006, IDT) 91.100.30 SM SR EN 679:2011 Determinarea rezistenţei la compresiune a betonului celular autoclavizat – Определение прочности при сжатии ячеистого бетона автоклавного твердения (SR EN 679:2006, IDT)

91.100.15 SM SR EN 772-9:2011 Metode de încercare a elementelor pentru zidărie. Partea 9: 26


горелкой с принудительной тягой с номинальной тепловой мощностью до 1000 kW включительно (SR EN 303-7:2007, IDT)

SM SR EN 680:2011 Determinarea contracţiei la uscare a betonului celular autoclavizat – Определение усадки при высыхании автоклавного ячеистого бетона (SR EN 680:2006, IDT)

SM SR EN 656:2011 Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili gazoşi. Cazane de tip B al căror debit caloric nominal este mai mare de 70 kW dar mai mic sau egal cu 300 Kw – Газовые котлы центрального отопления. Котлы типа В с номинальной тепловой мощностью свыше 70 kW, но не более 300 kW (SR EN 656:2001, IDT)

SM SR EN 772-2:2011 Metode de încercare a elementelor pentru zidărie. Partea 2: Determinarea procentuală a ariei golurilor din blocurile de beton (prin amprentă pe hîrtie) – Методы испытаний строительных блоков. Часть 2: Определение процентной доли пустот в строительных блоках (по отпечатку на бумаге) (SR EN 772-2:2000, IDT)

91.190

91.100.50

SM SR EN 1303:2011 Feronerie pentru clădiri. Cilindri pentru broaşte. Cerinţe şi metode de încercare – Изделия скобяные строительные. Цилиндры замков. Требования и методы испытаний (SR EN 1303:2005, IDT)

SM SR EN 495-5:2011 Foi flexibile hidroizolante. Determinarea pliabilităţii la temperatură scăzută. Partea 5: Foi hidroizolante de material plastic şi de cauciuc pentru acoperiş – Листы гибкие гидроизоляционные. Испытание на изгиб при низких температурах. Часть 5: Листы гидроизоляционные из синтетических материалов и эластомеров для крыши

91.220 SM SR EN 12110+A1:2011 Maşini pentru executat tuneluri. Sasuri pneumatice. Cerinţe de securitate – Машины для проходки тоннелей. Воздушные пробки. Требования безопасности (SR EN 12110+A1:2009, IDT)

SM SR EN 1107-2:2011 Foi flexibile hidroizolante. Determinarea stabilităţii dimensionale. Partea 2: Foi hidroizolante de material plastic şi de cauciuc pentru acoperiş – Листы гибкие кровельные гидроизоляционные. Определение стабильности размеров. Часть 2: Пластмассовые и эластомерные листы для гидроизоляции крыш (SR EN 1107-2:2001, IDT)

SM SR EN 12336+A1:2011 Maşini pentru executat tuneluri. Scuturi, echipamente pentru împingere, echipamente pentru forat-săpat, echipamente pentru montarea îmbrăcămintei tunelurilor. Cerinţe de securitate – Машины для проходки тоннелей. Щитовые машины, буровые машины ударного действия, шнековые буровые установки, оборудование для возведения тоннельной обшивки. Требования безопасности (SR EN 12336+A1:2009, IDT)

SM SR EN 1297:2011 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi hidroizolante bituminoase, de material plastic şi de cauciuc pentru acoperiş. Metodă de îmbătrînire artificială prin expunere pe durată lungă la combinaţia de radiaţii UV, temperatură ridicată şi apă – Листы гибкие водоизоляционные. Листы кровельные битумные, пластмассовые и резиновые. Метод искусственного старения путем долговременной экспозиции комбинации ультрафиолетового излучения, повышенной температуры и воды (SR EN 1297:2006, IDT)

SM SR EN 12418+A1:2011 Maşini de tăiat zidărie şi piatră pe şantier. Securitate – Машины отрезные для каменной кладки и камня, применяемые на стройплощадках. Безопасность (SR EN 12418+A1:2009, IDT) 93

91.140.10 SM SR EN 303-3:2011 Cazane de încălzit. Partea 3: Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili gazoşi. Asamblarea corpului unui cazan şi a unui arzător cu tiraj forţat – Котлы отопительные. Часть 3: Газовые котлы центрального отопления. Сборка корпуса котла и горелки с принудительной тягой (SR EN 303-3:2001, IDT)

CONSTRUCŢII CIVILE ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

93.030 SM SR EN 752:2011 Reţele de canalizare în exteriorul clădirilor – Системы наружной канализационной сети (SR EN 752:2008, IDT) SM SR EN 1123-2+A1:2011 Tuburi şi racorduri de tub pentru reţele de canalizare de oţel galvanizat la cald, sudate longitudinal, cu mufă şi capăt drept. Partea 2: Dimensiuni. – Трубы и фитинги стальные оцинкованные горячим способом с соединением враструб, сваренные продольным швом для сточных вод. Часть 2: Размеры (SR EN 1123-2+A1:2008, IDT)

SM SR EN 303-7:2011 Cazane de încălzit. Partea 7: Cazane pentru încălzire centrală echipate cu un arzător cu tiraj forţat, care utilizează combustibili gazoşi, care au puterea utilă mai mică sau egală cu 1000 Kw – Котлы отопительные. Часть 7: Газовые котлы центрального отопления, оснащенные 27


Часть 2-2: Специальные требования. Печи (SR EN 203-2-2:2006, IDT)

93.060 SM SR EN 12110+A1:2011 Maşini pentru executat tuneluri. Sasuri pneumatice. Cerinţe de securitate – Машины для проходки тоннелей. Воздушные пробки. Требования безопасности (SR EN 12110+A1:2009, IDT)

SM SR EN 203-2-3:2011 Aparate de gătit profesionale care utilizează combustibili gazoşi. Partea 2-3: Cerinţe specifice. Marmite – Приборы газовые профессиональные для приготовления пищи. Часть 2-3: Специальные требования. Варочные котлы (SR EN 203-2-3:2006, IDT)

SM SR EN 12336+A1:2011 Maşini pentru executat tuneluri. Scuturi, echipamente pentru împingere, echipamente pentru forat-săpat, echipamente pentru montarea îmbrăcămintei tunelurilor. Cerinţe de securitate – Машины для проходки тоннелей. Щитовые машины, буровые машины ударного действия, шнековые буровые установки, оборудование для возведения тоннельной обшивки. Требования безопасности (SR EN 12336+A1:2009, IDT) 97

SM SR EN 203-2-4:2011 Aparate de gătit profesionale care utilizează combustibili gazoşi. Partea 2-4: Cerinţe specifice. Friteuze – Приборы газовые профессиональные для приготовления пищи. Часть 2-4: Специальные требования. Фритюрницы (SR EN 203-2-4:2006, IDT) SM SR EN 203-2-6:2011 Aparate de gătit profesionale care utilizează combustibili gazoşi. Partea 2-6: Cerinţe specifice. Încălzitor de apă pentru băuturi – Приборы газовые профессиональные для приготовления пищи. Часть 2-6: Специальные требования. Нагреватели горячей воды для напитков (SR EN 203-2-6:2006, IDT)

CONSTRUCŢII ŞI MATERIALE DE \ CONSTRUCŢII БЫТОВАЯ ТЕХНИКА И ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ОТДЫХ. СПОРТ

97.040.20 SM SR EN 203-2-7:2011 Aparate de gătit profesionale care utilizează combustibili gazoşi. Partea 2-7: Cerinţe specifice. Salamandre şi rotisoare – Приборы газовые профессиональные для приготовления пищи. Часть 2-7: Специальные требования. Жаровни и рашперы с вертелом (SR EN 203-2-7:2007, IDT)

SM SR EN 30-1-4:2011 Aparate de gătit casnice care utilizează combustibili gazoşi. Partea 1-4: Securitate. Aparate care au unul sau mai multe arzătoare cu sisteme automate de comandă – Приборы газовые бытовые для приготовления пищи. Часть 1-4: Безопасность. Приборы с одной или более горелками с автоматической системой контроля пламени (SR EN 30-1-4:2003, IDT)

SM SR EN 203-2-8:2011 Aparate de gătit profesionale care utilizează combustibili gazoşi. Partea 2-8: Cerinţe specifice. Aparate pentru soteuri şi reşouri paella – Приборы газовые профессиональные для приготовления пищи. Часть 2-8: Специальные требования. Глубокие сковороды и посуда для приготовления paella (SR EN 203-2-8:2006, IDT)

SM SR EN 30-1-3+A1:2011 Aparate de gătit casnice care utilizează combustibili gazoşi. Partea 1-3: Securitate. Aparate dotate cu o plită de gătit vitroceramică – Приборы газовые бытовые для приготовления пищи. Часть 1-3: Безопасность. Приборы со стеклокерамической плитой (SR EN 30-1-3+A1:2007, IDT)

SM SR EN 203-2-9:2011 Aparate de gătit profesionale care utilizează combustibili gazoşi. Partea 2-9: Cerinţe specifice. Discuri, farfurii calde şi grătare – риборы газовые профессиональные для приготовления пищи. Часть 2-9: Специальные требования. Рассекатели пламени, пластины для подогрева и гриль (SR EN 203-2-9:2006, IDT)

SM SR EN 30-2-1:2011 Aparate de gătit casnice care utilizează combustibili gazoşi. Partea 2-1: Utilizarea raţională a energiei. Generalităţi – Приборы газовые бытовые для приготовления пищи. Часть 2-1: Рациональное использование энергии. Общие положения (SR EN 30-2-1:2001, IDT) SM SR EN 203-2-1:2011 Aparate de gătit profesionale care utilizează combustibili gazoşi. Partea 2-1: Cerinţe specifice. Arzătoare cu flacără liberă şi arzătoare wok – Приборы газовые профессиональные для приготовления пищи. Часть 2-1: Специальные требования. Горелки с открытым пламенем и горелки wok (SR EN 203-2-1:2006, IDT)

SM SR EN 203-2-10:2011 Aparate de gătit profesionale care utilizează combustibili gazoşi. Partea 2-10: Cerinţe specifice. Grătare pentru prăjit – Приборы газовые профессиональные для приготовления пищи. Часть 2-10: Специальные требования. Печи для жарки над раскаленными углями (SR EN 203-2-10:2007, IDT)

SM SR EN 203-2-2:2011 Aparate de gătit profesionale care utilizează combustibili gazoşi. Partea 2-2: Cerinţe specifice. Cuptoare – Приборы газовые профессиональные для приготовления пищи. 28


Скороварки для бытового применения (SR EN 12778:2003, IDT)

SM SR EN 203-2-11:2011 Aparate de gătit profesionale care utilizează combustibili gazoşi. Partea 2-11: Cerinţe specifice. Aparate de gătit paste făinoase – Приборы газовые профессиональные для приготовления пищи. Часть 2-11: Специальные требования. Варочные котлы для приготовления макаронных изделий (SR EN 203-2-11:2006, IDT)

97.060 SM SR EN ISO 10472-4:2011 Cerinţe de securitate pentru maşini de spălat industriale. Partea 4: Uscătoare cu aer – Требования безопасности к прачечным машинам промышленного назначения. Часть 4: Воздушные сушилки (SR EN ISO 10472-4:2009, IDT)

SM SR EN 484:2011 Specificaţii tehnice pentru aparatele care funcţionează exclusiv cu gaz petrolier lichefiat. Plite de bucătărie independente, echipate sau nu cu grătar, utilizate în aer liber – Технические условия для приборов, работающих исключительно на сжиженном нефтяном газе. Независимые кухонные плиты, включая встроенные в грили, используемые на открытом воздухе (SR EN 484:2001, IDT)

97.100.20 SM SR EN 416-2:2011 Tuburi radiante suspendate, echipate cu un singur arzător, care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decît cele casnice. Partea 2: Utilizarea raţională a energiei – Нагреватели трубчатые радиационные газовые подвесные с одной горелкой, не предназначенные для бытового применения. Часть 2: Рациональное использование энергии (SR EN 416-2:2006, IDT)

SM SR EN 497:2011 Specificaţii pentru aparatele care funcţionează exclusiv cu gaz petrolier lichefiat. Arzătoare cu utilizări multiple, cu suporturi încorporate, utilizate în aer liber – Технические условия для приборов, работающих исключительно на сжиженном нефтяном газе. Горелки многоцелевого назначения, используемые на открытом воздухе (SR EN 497:2001, IDT)

SM SR EN 419-1:2011 Aparate de încălzit cu radiaţie luminoasă, suspendate, care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decît cele casnice. Partea 1: Securitate – Нагреватели радиационные газовые подвесные, не предназначенные для бытового применения. Часть 1: Безопасность (SR EN 419-1:2009, IDT)

SM SR EN 498:2011 Specificaţii pentru aparatele care funcţionează exclusiv cu gaz petrolier lichefiat. Grătare utilizate în aer liber – Технические условия для приборов, работающих исключительно на сжиженном нефтяном газе. Грили, используемые на открытом воздухе (SR EN 498:2001, IDT)

SM SR EN 419-2:2011 Aparate de încălzit cu radiaţie luminoasă, suspendate, care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decît cele casnice. Partea 2: Utilizarea raţională a energiei – Нагреватели радиационные газовые подвесные, не предназначенные для бытового применения. Часть 2: Рациональное использование энергии (SR EN 419-2:2006, IDT)

SM SR EN 12778:2011 Articole de gătit de uz casnic. Vase de gătit sub presiune de uz casnic – Приборы для приготовления пищи. Скороварки для бытового применения (SR EN 12778:2003, IDT)

SM SR EN 509:2011 Aparate cu efect decorativ de ardere, care utilizează combustibili gazoşi – Приборы газовые с декоративным эффектом горения (SR EN 509:2002, IDT)

97.040.30 SM SR EN 732:2011 Specificaţii referitoare la aparatele care funcţionează exclusiv cu gaze petroliere lichefiate. Răcitoare cu absorbţie – Технические условия для приборов, работающих исключительно на сжиженном нефтяном газе. Абсорбционные холодильники (SR EN 732:2002, IDT)

SM SR EN 624:2011 Specificaţii pentru aparatele care funcţionează exclusiv cu GPL. Aparate de încălzit cu circuit etanş care funcţionează cu GPL, instalate pe vehicule şi vapoare – Технические условия для приборов, работающих исключительно на сжиженном нефтяном газе. Отопительные приборы, работающие на сжиженном нефтяном газе для установки на транспортных средствах и судах (SR EN 624:2002, IDT)

97.040.60 SM SR EN 12778:2011 Articole de gătit de uz casnic. Vase de gătit sub presiune de uz casnic – Приборы для приготовления пищи.

29


INDICATIVELE STANDARDELOR ŞI PRESTANDARDELOR MOLDOVENE APROBATE ОБОЗНАЧЕНИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ СТАНДАРТОВ И ПРЕДСТАНДАРТОВ МОЛДОВЫ (mai 2011) Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

SMV ISO 17123-8:2011

17.180.30

17.05.2011

575 – ST din 03.05.2010

SM SR EN 30-1-3+A1:2011

97.040.20

16.06.2011

580 – ST din 11.05.2011

SM SR EN 30-1-4:2011

97.040.20

16.06.2011

580 – ST din 11.05.2011

SM SR EN 30-2-1:2011

97.040.20

16.06.2011

580 – ST din 11.05.2011

SM SR EN 88-1:2011

23.060.40

16.06.2011

580 – ST din 11.05.2011

SM SR EN 88-2:2011

23.060.40

16.06.2011

580 – ST din 11.05.2011

SM SR EN 161:2011

23.060.40

16.06.2011

580 – ST din 11.05.2011

SM SR EN 203-2-1:2011

97.040.20

25.06.2011

589 – ST din 25.05.2011

SM SR EN 203-2-2:2011

97.040.20

25.06.2011

589 – ST din 25.05.2011

SM SR EN 203-2-3:2011

97.040.20

25.06.2011

589 – ST din 25.05.2011

SM SR EN 203-2-4:2011

97.040.20

25.06.2011

589 – ST din 25.05.2011

SM SR EN 203-2-6:2011

97.040.20

25.06.2011

589 – ST din 25.05.2011

SM SR EN 203-2-7:2011

97.040.20

25.06.2011

589 – ST din 25.05.2011

SM SR EN 203-2-8:2011

97.040.20

25.06.2011

589 – ST din 25.05.2011

SM SR EN 203-2-9:2011

97.040.20

25.06.2011

589 – ST din 25.05.2011

SM SR EN 203-2-10:2011

97.040.20

25.06.2011

589 – ST din 25.05.2011

SM SR EN 203-2-11:2011

97.040.20

25.06.2011

589 – ST din 25.05.2011

SM SR EN 303-3:2011

91.140.10

16.06.2011

580 – ST din 11.05.2011

SM SR EN 303-3:2011

91.140.10

16.06.2011

580 – ST din 11.05.2011

SM SR EN 303-7:2011

91.140.10

16.06.2011

580 – ST din 11.05.2011

SM SR EN 416-2:2011

97.100.20

25.06.2011

589 – ST din 25.05.2011

SM SR EN 419-1:2011

97.100.20

25.06.2011

589 – ST din 25.05.2011

SM SR EN 419-2:2011

97.100.20

25.06.2011

589 – ST din 25.05.2011

SM SR EN 449+A1:2011

97.100.20

25.06.2011

589 – ST din 25.05.2011

SM SR EN 484:2011

97.040.20

11.07.2011

596 – ST din 26.05.2011

SM SR EN 497:2011

97.040.20

11.07.2011

596 – ST din 26.05.2011

SM SR EN 498:2011

97.040.20

11.07.2011

596 – ST din 26.05.2011

SM SR EN 495-5:2011

91.100.50

30.06.2011

587 – ST din 19.05.2011

SM SR EN 506:2011

91.060.20

30.06.2011

587 – ST din 19.05.2011

SM SR EN 508-1:2011

91.060.20

30.06.2011

587 – ST din 19.05.2011

SM SR EN 508-2:2011

91.060.20

30.06.2011

587 – ST din 19.05.2011

SM SR EN 508-3:2011

91.060.20

30.06.2011

587 – ST din 19.05.2011

SM SR EN 509:2011

97.100.20

11.07.2011

596 – ST din 26.05.2011

SM SR EN 521:2011

27.060.20

11.07.2011

596 – ST din 26.05.2011

SM SR EN 607:2011

01.040.91 91.060.20

30.06.2011

587 – ST din 19.05.2011

SM SR EN 612:2011

91.060.20

30.06.2011

587 – ST din 19.05.2011

Indicativul standardului Обозначение cтандарта

30


Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

SM SR EN 624:2011

43.040.60 47.020.90 97.100.20

11.07.2011

596 – ST din 26.05.2011

SM SR EN 656:2011

91.140.10

11.07.2011

596 – ST din 26.05.2011

SM SR EN 679:2011

91.100.30

30.06.2011

587 – ST din 19.05.2011

SM SR EN 680:2011

91.100.30

30.06.2011

587 – ST din 19.05.2011

SM SR EN 732:2011

97.040.30

11.07.2011

596 – ST din 26.05.2011

SM SR EN 751-1:2011

21.140 23.040.80

11.07.2011

596 – ST din 26.05.2011

SM SR EN 751-2:2011

21.140 23.040.80

11.07.2011

596 – ST din 26.05.2011

93.030

12.07.2011

599 – ST din 30.05.2011

SM SR EN 772-2:2011

91.100.30

30.06.2011

587 – ST din 19.05.2011

SM SR EN 772-9:2011

91.100.15

30.06.2011

587 – ST din19.05.2011

SM SR EN 805:2011

13.060.01 23.040.01

12.07.2011

599 – ST din 30.05.2011

SM SR EN 1013-2:2011

83.140.10

30.06.2011

597 – ST din 26.05.2011

SM SR EN 1015-3:2011

91.100.10

30.06.2011

597 – ST din 26.05.2011

SM SR EN 1015-7:2011

91.100.10

30.06.2011

597 – ST din 26.05.2011

SM SR EN 1015-12:2011

91.100.10

30.06.2011

597 – ST din 26.05.2011

SM SR EN 1052-3:2011

91.080.30

30.06.2011

597 – ST din 26.05.2011

SM SR EN 1052-5:2011

91.080.30

30.06.2011

597 – ST din 26.05.2011

SM SR EN 1107-2:2011

91.100.50

30.06.2011

597 – ST din 26.05.2011

SM SR EN 1121:2011

91.060.50

12.07.2011

599 – ST din 30.05.2011

93.030

30.06.2011

597 – ST din 26.05.2011

SM SR EN 1123-3:2011

23.040.10 23.040.40 47.020.30

30.06.2011

597 – ST din 26.05.2011

SM SR EN 1124-4:2011

23.040.40 47.020.30

30.06.2011

597 – ST din 26.05.2011

SM SR EN 1297:2011

91.100.50

30.06.2011

597 – ST din 26.05.2011

SM SR EN 1303:2011

91.190

30.06.2011

597 – ST din 26.05.2011

SM SR EN 1462:2011

91.060.20

30.06.2011

597 – ST din 26.05.2011

SM SR EN 1508:2011

13.060.20

12.07.2011

599 – ST din 30.05.2011

SM SR EN 1677-1+A1:2011

53.020.30

08.06.2011

577 – ST din 04.05.2011

SM SR EN 1677-2+A1:2011

53.020.30

08.06.2011

577 – ST din 04.05.2011

SM SR EN 1677-3+A1:2011

53.020.30

08.06.2011

577 – ST din 04.05.2011

SM SR EN 1677-4+A1:2011

53.020.30

08.06.2011

577 – ST din 04.05.2011

SM SR EN 1677-5+A1:2011

53.020.30

08.06.2011

577 – ST din 04.05.2011

SM SR EN 1677-6+A1:2011

53.020.30

08.06.2011

577 – ST din 04.05.2011

45.100

13.06.2011

583 – ST din 12.06.2011

53.020.99

08.06.2011

577 – ST din 04.05.2011

Indicativul standardului Обозначение cтандарта

SM SR EN 752:2011

SM SR EN 1123-2+A1:2011

SM SR EN 1709:2011 SM SR EN 1756-1+A1:2011

31

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления


Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

SM SR EN 1756-2+A1:2011

53.020.99

08.06.2011

577 – ST din 04.05.2011

SM SR EN 1760-1+A1:2011

13.110

08.06.2011

577 – ST din 04.05.2011

SM SR EN 1760-2+A1:2011

13.110

08.06.2011

577 – ST din 04.05.2011

SM SR EN 1760-3+A1:2011

13.110

08.06.2011

577 – ST din 04.05.2011

SM SR EN 1870-3+A1:2011

79.120.10

08.06.2011

577 – ST din 04.05.2011

SM SR EN 1870-15+A1:2011

79.120.10

08.06.2011

577 – ST din 04.05.2011

SM SR EN 1870-16+A1:2011

79.120.10

08.06.2011

577 – ST din 04.05.2011

SM SR EN 1889-2+A1:2011

73.100.40

08.06.2011

581 – ST din 12.05.2011

SM SR EN 1908:2011

45.100

13.06.2011

583 – ST din 12.05.2011

SM SR EN 1909:2011

45.100

13.06.2011

583 – ST din 12.05.2011

SM SR EN 1915-1+A1:2011

49.100

08.06.2011

581 – ST din 12.05.2011

SM SR EN 1915-2+A1:2011

49.100

08.06.2011

581 – ST din 12.05.2011

SM SR EN 1915-3+A1:2011

49.100

08.06.2011

581 – ST din 12.05.2011

SM SR EN 1915-4+A1:2011

49.100

08.06.2011

581 – ST din 12.05.2011

SM SR EN 1953+A1:2011

87.100

08.06.2011

581 – ST din 12.05.2011

SM SR EN 10269:2011

77.120.40 77.140.20

07.06.2011

576 – ST din 04.05.2011

SM SR EN 10272:2011

77.140. 10

07.06.2011

576 – ST din 04.05.2011

SM SR EN 10273:2011

77.140. 30 77.140.60

07.06.2011

576 – ST din 04.05.2011

SM SR EN 10305-6:2011

77.140.75

07.06.2011

576 – ST din 04.05.2011

SM SR EN 12053+A1:2011

17.140.30 53.060

12.07.2011

598 – ST din 26.05.2011

SM SR EN 12077-2+A1:2011

53.020.20

12.07.2011

598 – ST din 26.05.2011

SM SR EN 12100-1:2011

01.040.13 13.110

12.07.2011

598 – ST din 26.05.2011

SM SR EN 12100-2:2011

13.110

12.07.2011

598 – ST din 26.05.2011

SM SR EN 12110+A1:2011

91.220 93.060

12.07.2011

598 – ST din 26.05.2011

SM SR EN 12178:2011

27.080 27.200

07.06.2011

576 – ST din 04.05.2011

SM SR EN 12179:2011

91.060.10

12.07.2011

599 – ST din 30.05.2011

SM SR EN 12263:2011

27.080 27.200

07.06.2011

576 – ST din 04.05.2011

SM SR EN 12266-1:2011

23.060.01

07.06.2011

576 – ST din 04.05.2011

SM SR EN 12284:2011

23.060.20

07.06.2011

576 – ST din 04.05.2011

SM SR EN 12312-1+A1:2011

49.100

29.06.2011

592 – ST din 25.05.2011

SM SR EN 12312-2+A1:2011

49.100

29.06.2011

592 – ST din 25.05.2011

SM SR EN 12312-3+A1:2011

49.100

29.06.2011

592 – ST din 25.05.2011

SM SR EN 12312-4+A1:2011

49.100

29.06.2011

592 – ST din 25.05.2011

Indicativul standardului Обозначение cтандарта

32

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления


Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

SM SR EN 12312-5+A1:2011

49.100

29.06.2011

592 – ST din 25.05.2011

SM SR EN 12312-6+A1:2011

49.100

29.06.2011

592 – ST din 25.05.2011

SM SR EN 12312-7+A1:2011

49.100

29.06.2011

592 – ST din 25.05.2011

SM SR EN 12312-8+A1:2011

49.100

29.06.2011

592 – ST din 25.05.2011

SM SR EN 12312-9+A1:2011

49.100

29.06.2011

592 – ST din 25.05.2011

SM SR EN 12312-10+A1:2011

49.100

29.06.2011

592 – ST din 25.05.2011

SM SR EN 12312-11+A1:2011

49.100

29.06.2011

592 – ST din 25.05.2011

SM SR EN 12312-12+A1:2011

49.100

29.06.2011

592 – ST din 25.05.2011

SM SR EN 12312-13+A1:2011

49.100

29.06.2011

592 – ST din 25.05.2011

SM SR EN 12312-14+A1:2011

49.100

29.06.2011

592 – ST din 25.05.2011

SM SR EN 12312-15+A1:2011

49.100

29.06.2011

592 – ST din 25.05.2011

SM SR EN 12312-16+A1:2011

49.100

29.06.2011

592 – ST din 25.05.2011

SM SR EN 12312-17+A1:2011

49.100

29.06.2011

592 – ST din 25.05.2011

SM SR EN 12312-18+A1:2011

49.100

29.06.2011

592 – ST din 25.05.2011

SM SR EN 12312-19+A1:2011

49.100

29.06.2011

592 – ST din 25.05.2011

SM SR EN 12312-20+A1:2011

49.100

29.06.2011

592 – ST din 25.05.2011

SM SR EN 12321+A1:2011

73.100.40

12.07.2011

598 – ST din 26.05.2011

SM SR EN 12334:2011

23.060.50

07.06.2011

576 – ST din 04.05.2011

91.220 93.060

12.07.2011

598 – ST din 26.05.2011

SM SR EN 12372:2011

73.020 91.100.15

12.07.2011

599 – ST din 30.05.2011

SM SR EN 12348+A1:2011

25.080.40

12.07.2011

598 – ST din 26.05.2011

SM SR EN 12385-1+A1:2011

77.140.65

12.07.2011

598 – ST din 26.05.2011

SM SR EN 12385-2+A1:2011

77.140.65

12.07.2011

598 – ST din 26.05.2011

SM SR EN 12385-4+A1:2011

77.140.65

12.07.2011

598 – ST din 26.05.2011

SM SR EN 12385-8:2011

77.140.65

13.06.2011

583 – ST din 12.05.2011

SM SR EN 12385-9:2011

77.140.65

13.06.2011

583 – ST din 12.05.2011

SM SR EN 12385-10+A1:2011

75.040.10

12.07.2011

598 – ST din 26.05.2011

SM SR EN 12392:2011

77.150.10

20.06.2011

584 – ST din 13.05.2011

SM SR EN 12397:2011

45.100

13.06.2011

583 – ST din 12.05.2011

SM SR EN 12417+A2:2011

25.040.10

12.07.2011

598 – ST din 26.05.2011

SM SR EN 12418+A1:2011

91.220

14.07.2011

601 – ST din 30.05.2011

SM SR EN 12420:2011

77.150.30

20.06.2011

584 – ST din 13.05.2011

SM SR EN 12434:2011

23.020.40 23.040.70

20.06.2011

584 – ST din 13.05.2011

SM SR EN 12451:2011

23.040.15 77.150.30

20.06.2011

584 – ST din 13.05.2011

SM SR EN 12516-1:2011

23.060.01

20.06.2011

584 – ST din 13.05.2011

SM SR EN 12516-2:2011

23.060.01

20.06.2011

584 – ST din 13.05.2011

SM SR EN 12516-3:2011

23.060.01

20.06.2011

584 – ST din 13.05.2011

Indicativul standardului Обозначение cтандарта

SM SR EN 12336+A1:2011

33

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления


Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

SM SR EN 12516-12:2011

27.060.30 27.100

20.06.2011

584 – ST din 13.05.2011

SM SR EN 12547+A1:2011

71.040.20

14.07.2011

601 – ST din 30.05.2011

SM SR EN 12549+A1:2011

17.140.20 25.140.99

14.07.2011

601 – ST din 30.05.2011

SM SR EN 12635+A1:2011

91.060.50

14.07.2011

601 – ST din 30.05.2011

SM SR EN 12644-1+A1:2011

53.020.20

14.07.2011

601 – ST din 30.05.2011

SM SR EN 12644-2+A1:2011

53.020.20

14.07.2011

601 – ST din 30.05.2011

SM SR EN 12717+A1:2011

25.080.40

14.07.2011

601 – ST din 30.05.2011

SM SR EN 12733+A1:2011

65.060.50

14.07.2011

601 – ST din 30.05.2011

SM SR EN 12778:2011

97.040.20 97.04.60

20.06.2011

584 – ST din 13.05.2011

SM SR EN 12881-1+A1:2011

13.220.40 53.040.20

14.07.2011

601 – ST din 30.05.2011

SM SR EN 12881-2+A1:2011

13.220.40 53.040.20

14.07.2011

601 – ST din 30.05.2011

SM SR EN 12882:2011

53.040.20

14.07.2011

601 – ST din 30.05.2011

SM SR EN 12927-1:2011

45.100

13.06.2011

583 – ST din 12.05.2011

SM SR EN 12927-2:2011

45.100

13.06.2011

583 – ST din 12.05.2011

SM SR EN 12927-3:2011

45.100

13.06.2011

583 – ST din 12.05.2011

SM SR EN 12927-4:2011

45.100

13.06.2011

583 – ST din 12.05.2011

SM SR EN 12927-5:2011

45.100

13.06.2011

583 – ST din 12.05.2011

SM SR EN 12927-6:2011

45.100

13.06.2011

583 – ST din 12.05.2011

SM SR EN 12927-7:2011

45.100

13.06.2011

583 – ST din 12.05.2011

SM SR EN 12927-8:2011

45.100

13.06.2011

583 – ST din 12.05.2011

SM SR EN 12929-1:2011

45.100

27.06.2011

590 – ST din 25.05.2011

SM SR EN 12929-2:2011

45.100

27.06.2011

590 – ST din 25.05.2011

SM SR EN 12930:2011

45.100

27.06.2011

590 – ST din 25.05.2011

SM SR EN 12952-1:2011

27.040

11.07.2011

591– ST din 25.05.2011

SM SR EN 12952-2:2011

27.040 77.140.01

11.07.2011

591– ST din 25.05.2011

SM SR EN 12952-3:2011

27.040

11.07.2011

591– ST din 25.05.2011

SM SR EN 12952-5:2011

27.040

11.07.2011

591– ST din 25.05.2011

SM SR EN 12952-8:2011

27.040

11.07.2011

591– ST din 25.05.2011

SM SR EN 12952-9:2011

27.040

11.07.2011

591– ST din 25.05.2011

SM SR EN 12952-11:2011

27.040

11.07.2011

591– ST din 25.05.2011

SM SR EN 12952-14:2011

27.040 27.060.30

11.07.2011

591– ST din 25.05.2011

SM SR EN 12952-16:2011

27.040

11.07.2011

591– ST din 25.05.2011

SM SR EN 12953-9:2011

27.060.30

20.06.2011

584 – ST din 13.05.2011

SM SR EN 12953-12:2011

27.060.30 27.100

20.06.2011

584 – ST din 13.05.2011

Indicativul standardului Обозначение cтандарта

34

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления


Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

SM SR EN 12957+A1:2011

25.120.40

14.07.2011

601 – ST din 30.05.2011

SM SR EN 12981+A1:2011

87.100

14.07.2011

601 – ST din 30.05.2011

SM SR EN 13107:2011

45.100

27.06.2011

590 – ST din 25.05.2011

SM SR EN 13121-1:2011

23.020.10

11.07.2011

591– ST din 25.05.2011

SM SR EN 13121-2:2011

23.020.10

11.07.2011

591– ST din 25.05.2011

27.080 27.200

11.07.2011

591– ST din 25.05.2011

23.060.01

11.07.2011

591– ST din 25.05.2011

SM SR EN 13223:2011

45.100

27.06.2011

590 – ST din 25.05.2011

SM SR EN 13243:2011

45.100

27.06.2011

590 – ST din 25.05.2011

SM SR EN 13630-10:2011

71.100.30

07.07.2011

595 – ST din 26.05.2011

SM SR EN 13631-1:2011

71.100.30

07.07.2011

595 – ST din 26.05.2011

SM SR EN 13631-3:2011

71.100.30

07.07.2011

595 – ST din 26.05.2011

SM SR EN 13631-7:2011

71.100.30

07.07.2011

595 – ST din 26.05.2011

SM SR EN 13631-10:2011

71.100.30

07.07.2011

595 – ST din 26.05.2011

SM SR EN 13631-11:2011

71.100.30

07.07.2011

595 – ST din 26.05.2011

SM SR EN 13631-12:2011

71.100.30

07.07.2011

595 – ST din 26.05.2011

SM SR EN 13631-13:2011

71.100.30

07.07.2011

595 – ST din 26.05.2011

SM SR EN 13631-15:2011

71.100.30

07.07.2011

595 – ST din 26.05.2011

SM SR EN 13631-16:2011

71.100.30

07.07.2011

595 – ST din 26.05.2011

SM SR EN 13763-4:2011

71.100.30

15.07.2011

602 – ST din 31.05.2011

SM SR EN 13763-5:2011

71.100.30

15.07.2011

602 – ST din 31.05.2011

SM SR EN 13763-6:2011

71.100.30

15.07.2011

602 – ST din 31.05.2011

SM SR EN 13763-7:2011

71.100.30

15.07.2011

602 – ST din 31.05.2011

SM SR EN 13763-8:2011

71.100.30

15.07.2011

602 – ST din 31.05.2011

SM SR EN 13763-9:2011

71.100.30

15.07.2011

602 – ST din 31.05.2011

SM SR EN 13763-11:2011

71.100.30

15.07.2011

602 – ST din 31.05.2011

SM SR EN 13763-12:2011

71.100.30

15.07.2011

602 – ST din 31.05.2011

SM SR EN 13763-15:2011

71.100.30

15.07.2011

602 – ST din 31.05.2011

SM SR EN 13763-20:2011

71.100.30

15.07.2011

602 – ST din 31.05.2011

SM SR EN 13796-1:2011

45.100

27.06.2011

590 – ST din 25.05.2011

SM SR EN 13796-2:2011

45.100

27.06.2011

590 – ST din 25.05.2011

SM SR EN 13796-3:2011

45.100

27.06.2011

590 – ST din 25.05.2011

SM SR EN 13847-1:2011

01.040.71 741.100.30

15.07.2011

602 – ST din 31.05.2011

SM SR EN 13938-1:2011

71.100.30

07.07.2011

595 – ST din 26.05.2011

SM SR EN 13938-2:2011

71.100.30

07.07.2011

595 – ST din 26.05.2011

SM SR EN 13938-4:2011

71.100.30

07.07.2011

595 – ST din 26.05.2011

SM SR EN 13938-5:2011

71.100.30

07.07.2011

595 – ST din 26.05.2011

SM SR EN 13938-7:2011

71.100.30

07.07.2011

595 – ST din 26.05.2011

SM SR EN 13976-1:2011

45.100

27.06.2011

590 – ST din 25.05.2011

Indicativul standardului Обозначение cтандарта

SM SR EN 13136:2011 SM SR EN 13175+A2:2011

35

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления


Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

SM SR EN 13796-2:2011

45.100

27.06.2011

590 – ST din 25.05.2011

SM SR EN 14617-4:2011

91.100.15

12.07.2011

599 – ST din 30.05.2011

SM SR EN 14617-5:2011

91.100.15

12.07.2011

599 – ST din 30.05.2011

SM SR EN 14617-6:2011

91.100.15

12.07.2011

599 – ST din 30.05.2011

SM SR EN 14617-9:2011

91.100.15

12.07.2011

599 – ST din 30.05.2011

SM SR EN 14617-10:2011

91.100.15

12.07.2011

599 – ST din 30.05.2011

SM SR EN 15287-2:2011

91.060.40

12.07.2011

599 – ST din 30.05.2011

SM SR EN 28846:2011

47.020.80 47.080

06.06.2011

582 – ST din 12.05.2011

SM SR EN 28848:2011

47.080

06.06.2011

582 – ST din 12.05.2011

SM SR EN 29775:2011

47.080

06.06.2011

582 – ST din 12.05.2011

47.020.60

06.06.2011

582 – ST din 12.05.2011

SM SR EN 301 908-1V1.3.2.1:2011

33.020

07.06.2011

574 – ST din 03.05.2011

SM SR EN 301 908-2 V1.3.2.1:2011

33.020

07.06.2011

574 – ST din 03.05.2011

SM SR EN 301 908-8 V1.1.1:2011

33.020

07.06.2011

574 – ST din 03.05.2011

SM SR EN 301 908-11 V1.3.2.1:2011

33.020

07.06.2011

574 – ST din 03.05.2011

SM SR EN 301 997-2 V1.1.1:2011

33.020

07.06.2011

574 – ST din 03.05.2011

SM SR EN 302 017-2 V1.1.1:2011

33.020

07.06.2011

574 – ST din 03.05.2011

SM SR EN 302 064-2 V1.1.1:2011

33.020

07.06.2011

574 – ST din 03.05.2011

SM SR EN 302 326 V1.2.2:2011

33.020

07.06.2011

574 – ST din 03.05.2011

SM SR EN ISO 2867:2011

53.100

08.06.2011

581 – ST din 12.05.2011

SM SR EN ISO 3743-2:2011

17.140.01

12.06.2011

581 – ST din 12.05.2011

SM SR EN ISO 3745:2011

17.140.01

12..06.2011

581 – ST din 12.05.2011

SM SR EN ISO 3411:2011

53.100

08.06.2011

581 – ST din 12.05.2011

SM SR EN ISO 5674:2011

65.060.01

08.06.2011

581 – ST din 12.05.2011

SM SR EN ISO 7731:2011

13.180 13.320

08.06.2011

581 – ST din 12.05.2011

SM SR EN ISO 9902-1:2011

17.140.20 59.120.01

21.06.2011

586 – ST din 17.05.2011

SM SR EN ISO 9902-2:2011

17.140.20 59.120.01

21.06.2011

586 – ST din 17.05.2011

SM SR EN ISO 9902-3:2011

17.140.20 59.120.01

21.06.2011

586 – ST din 17.05.2011

SM SR EN ISO 9902-4:2011

17.140.20 59.120.01

21.06.2011

586 – ST din 17.05.2011

SM SR EN ISO 9902-5:2011

17.140.20 59.120.01

21.06.2011

586 – ST din 17.05.2011

SM SR EN ISO 9902-6:2011

17.140.20 59.120.01

21.06.2011

586 – ST din 17.05.2011

SM SR EN ISO 9902-7:2011

17.140.20 59.120.01

21.06.2011

586 – ST din 17.05.2011

SM SR EN ISO 10931:2011

23.040.01

07.06.2011

576 – ST din 04.05.2011

Indicativul standardului Обозначение cтандарта

SM SR EN 60092-507:2011

36

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления


Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

SM SR EN ISO 10218-1:2011

25.040.30

21.06.2011

586 – ST din 17.05.2011

SM SR EN ISO 10472-4:2011

97.060

21.06.2011

586 – ST din 17.05.2011

SM SR EN ISO 10821:2011

61.080

21.06.2011

586 – ST din 17.05.2011

SM SR EN ISO 11102-2:2011

27.020

21.06.2011

586 – ST din 17.05.2011

SM SR EN ISO 11111-2:2011

59.120.10

21.06.2011

586 – ST din 17.05.2011

SM SR EN ISO 11111-3:2011

59.120.10

21.06.2011

586 – ST din 17.05.2011

SM SR EN ISO 11111-4:2011

59.120.10

21.06.2011

586 – ST din 17.05.2011

SM SR EN ISO 11111-5:2011

59.120.30 59.120.40

21.06.2011

586 – ST din 17.05.2011

SM SR EN ISO 11111-6:2011

59.120.30 59.120.40 59.120.99

21.06.2011

586 – ST din 17.05.2011

SM SR EN ISO 11111-7:2011

59.120.50

21.06.2011

586 – ST din 17.05.2011

SM SR EN ISO 13590:2011

47.080

02.06.2011

578 – ST din 04.05.2011

SM SR EN ISO13929:2011

47.080

02.06.2011

578 – ST din 04.05.2011

47080 17.140.30

02.06.2011

578 – ST din 04.05.2011

SM SR EN ISO 14895:2011

47.080

02.06.2011

578 – ST din 04.05.2011

SM SR EN ISO 14945:2011

47.080

02.06.2011

578 – ST din 04.05.2011

SM SR EN ISO14946:2011

47.080

02.06.2011

578 – ST din 04.05.2011

SM SR EN ISO 15083:2011

47.080

02.06.2011

578 – ST din 04.05.2011

SM SR EN ISO15084:2011

47.080

02.06.2011

578 – ST din 04.05.2011

SM SR EN ISO 15085:2011

47.080

06.06.2011

582 – ST din 12.05.2011

SM SR EN ISO 15584:2011

47.080

06.06.2011

582 – ST din 12.05.2011

SM SR EN ISO 15652:2011

47.080

06.06.2011

582 – ST din 12.05.2011

SM SR EN ISO 16147:2011

47.080

06.06.2011

582 – ST din 12.05.2011

SM SR EN ISO 21487:2011

47.080

06.06.2011

582 – ST din 12.05.2011

SM SR ISO 7162-2:2011

91.040.01

12.07.2011

599 – ST din 30.05.2011

SM GOST 280:2011

67.120.30

24.06.2011

585 – ST din 16.05.2011

SM GOST 1639:2011

77.120.01

24.06.2011

585 – ST din 16.05.2011

SM GOST 8776:2011

77.040.40

24.06.2011

593 – ST din 25.05.2011

SM GOST 10832:2011

91.100.15

24.06.2011

585 – ST din 16.05.2011

SM GOST 10979:2011

67.120.30

24.06.2011

585 – ST din 16.05.2011

SM GOST 13272:2011

67.120.30

24.06.2011

585 – ST din 16.05.2011

SM GOST 23234:2011

79.060.40

24.06.2011

593 – ST din 25.05.2011

SM GOST 31412:2011

67.120.30

24.06.2011

585 – ST din 16.05.2011

43.140

24.06.2011

585 – ST din 16.05.2011

SM GOST ISO 7241-1:2011

23.100.40

24.06.2011

585 – ST din 16.05.2011

SM GOST ISO 7241-2:2011

23.100.40

24.06.2011

585 – ST din 16.05.2011

SM GOST ISO 10219-2:2011

77.140.75

24.06.2011

585 – ST din 16.05.2011

SM GOST R 8.603:2011

17.060

24.05.2011

588 – ST din 20.05.2011

SM GOST R 51144:2011

67.160.10

20.06.2011

594 – ST din 26.05.2011

SM GOST R 51272:2011

67.160.10

20.06.2011

594 – ST din 26.05.2011

Indicativul standardului Обозначение cтандарта

SM SR EN ISO 14509-2:2011

SM GOST ISO 7117:2011

37

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления


Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

SM GOST R 52472:2011

67.160.10

20.06.2011

594 – ST din 26.05.2011

SM GOST R 52700:2011

67.160.10

20.06.2011

594 – ST din 26.05.2011

SM GOST R 53427:2011

71.100.70

15.06.2011

600 – ST din 30.05.2011

Indicativul standardului Обозначение cтандарта

38

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления


INDICATIVELE STANDARDELOR ANULATE ОБОЗНАЧЕНИЯ АННУЛИРОВАННЫХ СТАНДАРТОВ (mai 2011) Indicativul standardului Обозначение cтандарта

Codul CSM Код CSM

Data Indicativul standardului anulării în vigoare Дата Обозначение отмены действующего cтандарта

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

SMV EN 28848+A1:2009

47.080

01.12.2011

SM SR EN 28848:2011

582 – ST din 12.05.2010

SMV EN 29775+A1:2009

47.080

01.12.2011

SM SR EN 29775:2011

582 – ST din 12.05.2010

SM GOST 31367:2009

49.100

15.12.2011

SM SR EN 1915-3+A1:2011

581 – ST din 12.05.2010

SM GOST R 51144:2010

67.160.10 25.07.2011

SM GOST R 51144:2011

594 – ST din 26.05.2010

SM GOST EN 10269:2008

77.120.40 01.10.2011 77.140.20

SM SR EN 10269:2011

576 – ST din 04.05.2010

SM STB EN 30-2-1:2008

97.040.20 01.11.2011

SM SR EN 30-2-1:2011

580 – ST din 11.05.2010

SM STB EN 12266-1:2010

23.060.01 01.10.2011

SM SR EN 12266-1:2011

576 – ST din 04.05.2010

SM STB EN 12334:2010

23.060.50 01.10.2011

SM SR EN 12334:2011

576 – ST din 04.05.2010

SM STB EN 12778:2010

97.040.20 01.11.2011 97.040.60

SM SR EN 12778:2011

584 – ST din 13.05.2010

SM SR EN 12952-1:2011

591 – ST din 25.05.2010

SM GOST 280:2011

585 – ST din 16.05.2010

SM STB EN 12952-1:2010 GOST 280-85

27.040

01.11.2011

67.120.30 05.10.2011

GOST EN 349-2002

13.110

01.10.2011

SM SR EN 349+A1:2011

598 – ST din 26.05.2010

GOST EN 894-2-2002

13.110

01.10.2011

SM SR EN 894-2+A1:2011

598 – ST din 26.05.2010

GOST ISO/TO 12100-1:2001

13.110

01.10.2011

SM SR EN ISO 12100-1:2011

598 – ST din 26.05.2010

GOST ISO/TO 12100-2:2001

13.110

01.10.2011

SM SR EN ISO 12100-2:2011

598 – ST din 26.05.2010

GOST 8776-99

77.040.40 01.09.2011

SM GOST 8776:2011

593 – ST din 25.05.2010

GOST 1639-93

77.120.01 05.10.2011

SM GOST 1639:2011

585 – ST din 16.05.2010

GOST 10832-91

91.100.15 05.10.2011

SM GOST 10832:2011

585 – ST din 16.05.2010

GOST 10979-85

67.120.30 05.10.2011

SM GOST 10979:2011

585 – ST din 16.05.2010

GOST 13272-80

67.120.30 05.10.2011

SM GOST 13272-80

585 – ST din 16.05.2010

GOST 20438-75

67.120.30 05.10.2011

SM GOST 31412:2011

585 – ST din 16.05.2010

GOST 23234-78

79.060.20 01.09.2011

SM GOST 23234:2011

593 – ST din 25.05.2010

GOST ISO 2867-2002

53.100

01.12.2011

SM SR EN ISO 2867:2011

581 – ST din 12.05.2010

GOST ISO 27250-97 ( ISO 3411-95)

53.100

01.12.2011

SM SR EN ISO 3411:2011

581 – ST din 12.05.2010

GOST ISO 31273-2003 ( ISO 3745-2003)

53.100

01.12.2011

SM SR EN ISO 3745:2011

581 – ST din 12.05.2010

39


INDICATIVELE STANDARDELOR PENTRU CARE SÎNT APROBATE MODIFICĂRI/ERATE ОБОЗНАЧЕНИЯ СТАНДАРТОВ, К КОТОРЫМ УТВЕРЖДЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ/ПОПРАВКИ (mai 2011) Indicativul documentului Обозначение документа

Codul CSM Код CSM

Nr. Mod. № изм.

SM SR EN 30-1-4:2011/A1:2011

97.040.20

A1

580– ST din 11.05.2011

Nu se publică

SM SR EN 30-2-1:2011/A2:2011

97.040.20

A2

580– ST din 11.05.2011

Nu se publică

SM SR EN 303-3:2011/A2:2011

91.140.10

A2

580– ST din 11.05.2011

Nu se publică

SM SR EN 509:2011/A1:2011

97.100.20

A1

596– ST din 26.05.2011

Nu se publică

SM SR EN 509:2011/A2:2011

97.100.20

A2

596– ST din 26.05.2011

Nu se publică

SM SR EN 772-2:2011/A1:2011

91.100.30

A1

587– ST din 19.05.2011

Nu se publică

SM SR EN 772-9:2011/A1:2011

91.100.15

A1

587– ST din 19.05.2011

Nu se publică

SM SR EN 1052-3:2011/A1:2011

91.080.30

A1

597– ST din 26.05.2011

Nu se publică

SM SR EN 1052-3:2011/A2:2011

91.080.30

A2

597– ST din 26.05.2011

Nu se publică

SM SR EN 10269:2011/A1:2011

77.120.40 77.140.20

A1

576– ST din 04.05.2011

Nu se publică

SM SR EN 12334:2011/A1:2011

23.060.50

A1

576– ST din 04.05.2011

Nu se publică

SM SR 12778:2011/A1:2011

97.040.20 97.040.60

A1

584 – ST din 13.05.2011

Nu se publică

SM SR EN 13136:2011/A1:2011

27.080 27.200

A1

591– ST din 25.05.2011

Nu se publică

SM SR EN 28846:2011/A1:2011

47.020.80 47.080

A1

582– ST din 12.05.2011

Nu se publică

SM SR EN 28848:2011/A1:2011

47.020.80

A1

582– ST din 12.05.2011

Nu se publică

SM SR EN 29775:2011/A1:2011

47.080

A1

582– ST din 12.05.2011

Nu se publică

SM SR EN ISO 15085:2011/A1:2011

47.080

A1

582– ST din 12.05.2011

Nu se publică

SM SR EN 303-3:2011/AC:2011

91.140.10

AC

580 – ST din 11.05.2011

Nu se publică

SM SR EN 1303:2011/AC:2011

91.190

AC

597– ST din 26.05.2011

Nu se publică

SM SR EN 10269:2011/A1:2011/AC:2011

77.120.40 77.140.20

AC

576– ST din 04.05.2011

Nu se publică

SM SR EN 12334:2011/AC:2011

23.060.50

AC

576– ST din 04.05.2011

Nu se publică

SM SR EN 12516-1:2011/AC:2011

23.060.01

AC

584 – ST din 13.05.2011

Nu se publică

SM SR EN 12516-3:2011/AC:2011

23.060.01

AC

584 – ST din 13.05.2011

Nu se publică

45.100

AC

590– ST din 25.05.2011

Nu se publică

71.100.30

AC

595– ST din 26.05.2011

Nu se publică

SM SR EN ISO 13590:2011/AC:2011

47.080

AC

578 – ST din 04.05.2011

Nu se publică

SM SR EN ISO 14945:2011/AC:2011

47.080

AC

578 – ST din 04.05.2011

Nu se publică

SM SR EN ISO 14946:2011/AC:2011

47.080

AC

578 – ST din 04.05.2011

Nu se publică

SM SR EN 13243:2011/AC:2011 SM SR EN 13938-1:2011/AC:2011

40

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

Pag. Cтр.


ERATE LA STANDARDE MOLDOVENE ПОПРАВКИ, ВНЕСЕННЫЕ В СТАНДАРТЫ МОЛДОВЫ 67

INDUSTRIA ALIMENTARĂ ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ CSM 67.160.10

Erată la SM GOST R 52472:2011 “Votcă şi votcă specială. Reguli de recepţionare şi metode de analiză”, care preia erata la standardul Federaţiei Ruse GOST R 52472-2005. Поправка к ГОСТ Р 52472—2005 Водки и водки особые. Правила приемки и методы анализа В каком месте

Напечатано

Должно быть

Пункты 5.4.1,

Весы лабораторные по

Весы лабораторные по

5.5.1, 5.6.1, 5.7.1,

ГОСТ 24104 с пределом аб-

ГОСТ 24104 любого типа,

5.8.1

солютной погрешности од-

среднего класса точности,

нократного взвешивания не

С наибольшим пределом

более ±0,01 мг. массой (2,000+0,005) г

взвешивания до 200 г, с дискретностью 0,01 г. массой (2,00+0,01) г

массой (0,2500+0,0001) г

массой (0,25+0,01) г

концентрации 20 мг/100 см3

концентрации 20 г/100 см3

Пункт 5.5.2.2. Первый абзац Пункт 5.7.6. Второй абзац Пункт 5.8.1. Восемнадцатый абзац

(МУС № 9 2008 г.) (BS nr. 6 – 2011)

CSM 67.160.10 Erată la SM GOST R 52700:2011 “Băuturi slabalcoolice. Condiţii tehnice generale”, care preia erata la standardul Federaţiei Ruse GOST R 52700-2006. Поправка к ГОСТ Р 52700-2006 Напитки слабоалкогольные. Общие технические условия В каком месте Раздел 1. Второй абзац

Напечатано изложены в 5.1.6, 5.1.7, требования

Должно быть изложены в 5.1.6, требовани

(ИУС№ 6 2008 г.) (BS nr. 6 – 2011)

41


42


81

INDUSTRIA STICLEI ŞI A CERAMICII СТЕКОЛЬНАЯ И КЕРАМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ CSM 81.040.20

Erată la SM GOST R 51136:2011 “Sticle de protecţie stratificate. Condiţii tehnice generale”, care preia erata la standardul Federaţiei Ruse GOST R 51136-2008. Поправка к ГОСТ Р 51136-2008 «Стекла защитные многослойные. Общие технические условия» (см. Поправки, опубликованные в ИУС № 11-2009г) В каком месте

Должно быть

Пункт 5.3.7. Класс Таблица 3. Для защиты Вид оружия стекла классов 1, 2a

Наименование индекс патрона

и

Тип сердечника 1

2

Пистолет Макарова (ПМ) Револьвер типа «Наган»

9-мм пистолетный патрон 57-Н-181С с пулей Пcт 7,62-мм револьверный патрон Пистолет 5,45-мм пистолетный специальный патрон 7Н7 с пулей малокалиберный Пcт ПCМ Пистолет 7,62-мм пистолетный Токарева (ТТ) патрон 57-Н-134С с пулей Пcт Охотничье 18,5-мм охотничий ружье 12-го патрон калибра

Дистанци я обстрела, м

Характеристика пули

Масса, Скорость, г м/с

Стальной

5,9

305-325

Свинцовый

6,8

275-295

Стальной

2,5

310-335

Стальной

5,5

415-445

Свинцовый

35,0

390-410

5

(ИУС№ 11 2009 г.) (BS nr. 6 – 2011)

43


44


ERATE LA STANDARDE INTERSTATALE ПОПРАВКИ, ВНЕСЕННЫЕ В МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ

75

INDUSTRIA PETROLIERĂ ŞI TEHNOLOGII ASOCIATE ТЕХНОЛОГИЯ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ И СМЕЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МКС 75.080 Группа Б09

Поправка к ГОСТ 3900-85 Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности В каком месте Пункт 1.2. Третий абзац Пункт 2.2.1. Второй абзац

Напечатано Термометры ртутные стеклянные типа ТЛ-4 №4 Термометры ртутные стеклянные типа ТЛ-4 №4

Должно быть Термометры ртутные стеклянные типа ТЛ-4 Термометры ртутные стеклянные типа ТЛ-4

(ИУС № 6 2010 г.)

(BS nr. 6 – 2011)

45


46


ERATĂ LA „BULETINUL DE STANDARDIZARE” nr. 4 – 2011 ПОПРАВКA, ВНЕСЕННAЯ В ”BULETINUL DE STANDARDIZARE” № 4 – 2011” Nr pag

Se citeste suplimentar, modificarea la standardul interstatal GOST 5963-67

94

ИЗМЕНЕНИЕ № 3 ГОСТ 5963-67 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 1. Разработан и внесен Государственным Агентством по стандартизации, метрологии и патентам Азербайджанской Республики (Азстандарт) 2. Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 32-2007 от 24.10.2007 г.) 3. Ссылочные нормативно-технические документы Обозначение НД, на который дана ссылка

Номер пункта

ГОСТ 1341-97

3.3

ГОСТ 2874-82

1.1

ГОСТ 5541-2002

3.3

ГОСТ 5962-67

1.1

ГОСТ 5964-93

1а; 1; 2.1

ГОСТ 10117.2-2001

3.1

ГОСТ 10131-93

3.6

ГОСТ 13358-84

3.6

ГОСТ 13516-86

3.6

ГОСТ 15846-2002

3.7; 3.8

ГОСТ 26927-86

2.2

ГОСТ 26928-86

2.2

ГОСТ 26930-86 - ГОСТ 26934-86

22 (BS nr. 6 – 2011)

ERATĂ LA „BULETINUL DE STANDARDIZARE” nr. 5 – 2011 ПОПРАВКА, ВНЕСЕННАЯ В ”BULETINUL DE STANDARDIZARE” № 5 – 2011” Nr pag

Se citeste suplimentar erata la standardul INTERSTATAL GOST 19170 - 2001

43

Erată la SM GOST 19170:2011 “Fibre de sticlă. Ţesătură pentru construcţie. Condiţii tehnice”, care preia erata la standardul interstatal GOST 19170-2001. (BS nr. 6 – 2011)

47


48


STANDARDE PENTRU ANULARE ÎN ANCHETĂ PUBLICĂ Iunie 2011 În această rubrică sînt publicate propuneri de anulare a standardelor moldovene. Asupra acestor standarde poate face observaţii orice parte interesată pînă la 01.10.2011, termen care reprezintă sfîrşitul anchetei publice. SM 196:1999 Produse alimentare. Informaţie pentru consumator. Condiţii generale (Conflictual cu reglementările tehnice referitoare la produsele alimentare) SM 197:1999 Produse nealimentare. Informaţie pentru consumator. Condiţii generale (Conflictual cu reglementările tehnice referitoare la produsele nealimentare)

49


METROLOGIE МЕТРОЛОГИЯ

ORDIN Nr. 43 din 06.04.2011

Cu privire la aprobarea documentelor Republicii Belarusi în calitate de documente naţionale

În scopul asigurării uniformităţii şi legalităţii măsurărilor în Republica Moldova, precum şi în scopul executării Legii Metrologiei nr. 647-XIII din 17.11.95 cu modificări şi completări aprobate prin Legea nr.222-XVI din 25.10.2007 şi în baza Acordului privind schimbul şi recunoaşterea reciprocă a documentelor normative în domeniul standardizării şi metrologiei, semnat la Minsk, 7 mai 1998, între Departamentul Standardizare, Metrologie şi Supraveghere Tehnică al Republicii Moldova şi Comitetul de Stat de Standarde, Metrologie, Certificare al Republicii Belarusi ORDON 1. A aproba, cu aplicare din 01.06.2011, în calitate de documente normative naţionale – norme de metrologie legală documentele normative din domeniul metrologiei ale Republicii Belarusi, conform Anexei (5 file). 2. Începînd cu 01.06.2011, se vor supune controlului metrologic legal (aprobare de model, verificare metrologică) în conformitate cu normele de metrologie legală stipulate în Anexă numai mijloacele de măsurare nou fabricate sau importate în Republica Moldova. 3. Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie va asigura publicarea informaţiei în publicaţia sa oficială „Buletinul de Standardizare” referitor la normele de metrologie legală în cauză. Controlul exercitării prezentului Ordin mi-l asum.

Viceministru

Octavian CALMÎC

50


Anexa la ordinul nr. 43 din „06” aprilie 2011

Lista documentelor normative a Republicii Belarusi declarate în calitate de documente naţionale (Norme de metrologie legală) Nr.

Denumirea documentului normativ Belarus în limba rusă

Denumirea documentului naţional Normă de metrologie legală

1.

PM 2003008-82:1999 Эхотомоскопы ЭТС-ЭЛ-С(SLE-101PC) ЭТСЭЛ-С(SLE-201) Методика поверки МРБ МП. 1860-2008 Системы мониторирования пациента телеметрические Infinity Central Station I Методика поверки МРБ МП. 1858-2008 Системы мониторирования пациента модульные Infinity Explorer, Infinity Omega, Infinity Vista XL, Infinity Kappa XLT, Infinity Delta, Infinity Delta XL, Infinity Gamma XXL Методика поверки МРБ МП.1852-2008 Анализаторы глюкозы и лактата автоматические „SensoStar” Методика поверки МРБ МП.1850-2008 Мониторы медицинские «ИНТЕГРАЛ» Методика поверки МРБ МП.1846-2008 Спирометры автономные запоминающие МАС2 Методика поверки МРБ МП. 1563-2006 Эстезиметр Э-01 Методика поверки МРБ МП.1547-2006 Установка (рабочая станция) для оценки состояния функций сердечно-легочной системы Workstation Cardio Perfect (PCR) Методика поверки МРБ МП. 1522-2006 Дентометр ДМ-1 Методика поверки МРБ МП.1509-2005 Прессогастрометр ТОН-01 Методика поверки

NML PM 2003008-82:2011 Ecotomoscoape ЭТС-ЭЛ-С(SLE-101PC) ЭТС-ЭЛС(SLE-201) Procedura de verificare metrologică NML МRB МP. 1860:2011 Sisteme telemetrice de monitorizare a pacientului de monitorizare telemetrice Infinity Central Station I Procedura de verificare metrologică NML МRB МP. 1858:2011 Sisteme modulare de monitorizare a pa011ientului Infinity Explorer, Infinity Omega, Infinity Vista XL, Infinity Kappa XLT, Infinity Delta, Infinity Delta XL, Infinity Gamma XXL Procedura de verificare metrologică NML МRB МP. 1852:2011 Analizoare de glucoză şi lactat automate „SensoStar” Procedura de verificare metrologică

МРБ МП 1485-2005 Спирометры MicroLab, SuperSpiro, Spiro USB, Micro, Micro Plus, Micro GP, Micro DL Методика поверки МРБ МП.1457-2005 Система электрокардиоизмерительная для реабилитации и диагностики М32-К2 УНИСЕТ Методика поверки

NML МRB МP. 1485:2011 Spirometre MicroLab, SuperSpiro, Spiro USB, Micro, Micro Plus, Micro GP, Micro DL Procedura de verificare metrologică NML МRB МP. 1457:2011 Sistem de măsurare electrocardiografic pentru reabilitare şi diagnostic М32-К2 УНИСЕТ Procedura de verificare metrologică

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

51

NML МRB МP. 1850:2011 Monitoare medicale «ИНТЕГРАЛ» Procedura de verificare metrologică NML МRB МP. 1846:2011 Spirometre autonome cu memorie МАС2 Procedura de verificare metrologică NML МRB МP. 1563:2011 Esthesiometru Э-01 Procedura de verificare metrologică NML МRB МP. 1547:2011 Instalaţie pentru testarea stării funcţionale a sistemului cardio-pulmonar Workstation Cardio Perfect (PCR) Procedura de verificare metrologică NML МRB МP. 1522:2011 Dentometru ДМ-1 Procedura de verificare metrologică NML МRB МP. 1509:2011 Presogastrometru ТОН-01 Procedura de verificare metrologică


Nr.

Denumirea documentului normativ Belarus în limba rusă

Denumirea documentului naţional Normă de metrologie legală

13.

МРБ МП. 1436-2004 Термометры инфракрасные ушные цифровые КI8150(PGB-828) Методика поверки МРБ МП.1425-2004 Комплекс оперативного контроля электрокардиограмм «КАРДИАН ПМ» Методика поверки МРБ МП.1359-2004 Мониторы РМ Методика поверки МП.МН 1345-2004 Аудиометры импендансные AZ 26 MT 10 Методика поверки МП.МН 1344-2004 Аудиометры серии АС Методика поверки МП.МН 1313-2003 Комплексы электрокардиографические CARDIOVIT Методика поверки МП.МН 1293-2003 Системы суточного мониторирования артериального давления ТМ-2430, ТМ-2421/ТМ2021 Методика поверки МП.МН 1292-2003 Преобразователь цифровой электрокардиографический «Интекаpд» Методика поверки МП.MH 1235-2003 Аудиометры серии GSI Методика поверки

NML МRB МP. 1436:2011 Termometre în infraroşu auriculare digitale КI8150(PGB-828) Procedura de verificare metrologică NML МRB МP. 1425:2011 Complex pentru controlul operativ al electrocardiogramelor «КАРДИАН ПМ» Procedura de verificare metrologică NML МRB МP. 1359:2011 Monitoare PM Procedura de verificare metrologică NML МP.МN 1345:2011 Audiometre de impedanţă AZ 26 MT 10 Procedura de verificare metrologică NML МP.МN 1344:2011 Audiometre seria АС Procedura de verificare metrologică NML МP.МN 1313:2011 Complexe electrocardiografice CARDIOVIT Procedura de verificare metrologică

МП.МН 970-2005 Гемокоагулометр четырехканальный СТ 2410 Методика поверки МП.MH 967-2001 Глюкометр ГМ-2 Методика поверки

NML МP. МN 970:2011 Hemocoagulometru СТ 2410 Procedura de verificare metrologică NML МP.MN 967:2011 Glucometru ГМ-2 Procedura de verificare metrologică

МП.МН 862-2000 Гематологический анализатор ГЕМА-СКРИН-8 Методика поверки МП.МН 853-2000 Измерительные системы мониторов анестезиологического респираторных функций РМ8050, анестезиологического РМ8060 Методика поверки МП.МН 852-2000 Измерительная система аппарата искусственной вентиляции легких для палат интенсивной терапии EVITA 4 Методика поверки

NML МP.МN 862:2011 Analizor hematologic ГЕМА-СКРИН-8 Procedura de verificare metrologică NML МP.МN 853:2011 Sisteme de măsurare cu monitorizare anestiziologică a funcţiilor respiratorice РМ8050, РМ8060 Procedura de verificare metrologică

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

52

NML MP.МN 1293:2011 Sisteme de monitorizare zilnică a tensiunii arteriale ТМ-2430, ТМ-2421/ТМ-2021 Procedura de verificare metrologică NML МP.МN 1292:2011 Traductor electrocardiografic digital «Интекаpд» Procedura de verificare metrologică NML МP.MN 1235:2011 Audiometre GSI Procedura de verificare metrologică

NML МP.МN 852:2011 Sistem de măsurare a aparatului pentru ventilarea artificială a plămînilor pentru terapia intensivă EVITA 4 Procedura de verificare metrologică


Nr.

Denumirea documentului normativ Belarus în limba rusă

27.

МП.МН 851-2000 Анализаторы газов крови ABL 500 и анализаторы газов крови EML 100 Методика поверки МП.МН 850-2000 Системы транскутанного мониторинга ТСМ 3 Методика поверки

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

МП.МН 849-2000 Измерительная система аппарата искусственной вентиляции легких для новорожденных BABYLOG Методика поверки МП.МН 842-2000 Кардиорегистратор портативный «КР-01» Методика поверки МП.МН 766-99 Комплекс медицинский диагностический «СФЕРА-4» Методика поверки МП.МН 759-99 Ацидогастрометр АМЦ-01 Методика поверки МП.МН 744-99 Пикфлоуметры ПФМ Методика поверки МП.МН 705-2004 Фотометр РМ 2111 Методика поверки МП.МН 675-99 Анализатор баланса жидких сред организма и гемодинамики прикроватный «Спрут-2» Методика поверки МП.МН 649-99 Велоэргометр М 32-В1 Методика поверки МП.МН 645-99 Блокуниверсальный электр окардиоизмерительный М32ЭК2 Уникард Методика поверки МП.МН 607-99 Электрокардиорегистратор портативный «Интекаpд-П» Методика поверки МП.МН 527-2004 Денситометр сканирующий ДМ 2120 Методика поверки МП.МН 458-98 Анализатор биохимический Скрин Мастер Плюс Методика поверки МП.МН 451-98 Топограф миографический компьютерный «СФЕРА» Методика поверки

53

Denumirea documentului naţional Normă de metrologie legală NML МP.МN 851:2011 Analizoare de gaze a sîngelui ABL 500, EML 100 Procedura de verificare metrologică NML МP.МN 850:2011 Sisteme de monitorizare transcutante ТСМ 3 Procedura de verificare metrologică NML МP.МN 849:2011 Sistem de măsurare a aparatului de ventilare artificială a plămînilor pentru nou-născuţi BABYLOG Procedura de verificare metrologică NML МP.МN 842:2011 Înregistrator cardilologic mobil «КР-01» Procedura de verificare metrologică NML МP.МN 766:2011 Complex medical de diagnosticare «СФЕРА-4» Procedura de verificare metrologică NML МP.МN 759:2011 Acidogastrometru АМЦ-01 NML МP.МN 744:2011 Picfloumetre ПФМ Procedura de verificare metrologică NML МP.МN 705:2011 Fotometru РМ 2111 Procedura de verificare metrologică NML МP.МN 675:2011 Analizor de balanţă a mediilor lichide ale organismului şi a hemodinamicii «СПРУТ-2» Procedura de verificare metrologică NML МP.МN 649:2011 Veloergometru М 32-В1 Procedura de verificare metrologică NML МP.МN 645:2011 Bloc de măsurare universal electrocardiografic М32-ЭК2 УНИКАРД Procedura de verificare metrologică NML МP.МN 607:2011 Electrocardioînregistrator portativ «Интекаpд-П» Procedura de verificare metrologică NML МP.МN 527:2011 Densitometru ДМ 2120 Procedura de verificare metrologică NML МP.МN 458:2011 Analizor biochimic СКРИН МАСТЕР ПЛЮС Procedura de verificare metrologică NML МP.МN 451:2011 Topograf miografic computerizat «СФЕРА» Procedura de verificare metrologică


Nr.

Denumirea documentului normativ Belarus în limba rusă

42.

МП.МН 448-98 Коплекс многоканальный радиотелеметрический «ПРОГРЕСС» Методика поверки МП.МН 417-98 Прибор психофизиологического контроля «ВИТАТЕСТ» Методика поверки МП.МН 416-98 Экспресс-анализатор частоты пульса «ОЛИМП» Методика поверки МП.МН 371-98 Ультразвуковые диагностические сканирующие приборы АУ-3 «Партнер» АУ-4 «Идея» Методика поверки МП 336-97 Глюкометр ГМ-1 Методика поверки МП.МН 243-2004 Гемокоагулометр турбидиметрический CGL 2110 Методика поверки МП 224-97 Насос инфузионный НК-01 Методика поверки МП 214-97 Прибор низкочастотной электротерапии «РАДИУС-01» Методика поверки МП.МН 151-2003 Преобразователь с цифровым выходом РПЦ202 «ИМПЕКАРД-М» Методика поверки МП 117-95 Анализатор иммуноферментный фотоэлектрический АИФ-М/340 Методика поверки МП 78-95 Фотометр клинический «БИОТЕСТ». Методика поверки

NML МP.МN 448:2011 Complex multicanal radiotelemetric «ПРОГРЕСС» Procedura de verificare metrologică

МП.MH 36-2004 Анализатор агрегации тромбоцитов АР 2110 Методика поверки МП.МН 06-2004 Спектрофотометры PV 1251 Методика поверки

NML МP.MN 36:2011 Analizator de agregare a trombocitelor АР 2110 Procedura de verificare metrologică NML МP. МN 06:2011 Spectrofotometru PV 1251 Procedura de verificare metrologică

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

Viceministru

Denumirea documentului naţional Normă de metrologie legală

NML МP.МN 417:2011 Aparat pentru controlul psihofiziologic «ВИТАТЕСТ» Procedura de verificare metrologică NML МP.МN 416:2011 Analizator rapid de frecventă a pulsului «ОЛИМП» Procedura de verificare metrologică NML МP.МN 371:2011 Aparate ultrasonografice diagnostice «Партнер» АУ-4 «Идея» Procedura de verificare metrologică

АУ-3

NML МP 336:2011 Glucometru ГМ-1 Procedura de verificare metrologică NML МP.МN 243:2011 Hemocoagulometru turbidimetric СGL 2110 Procedura de verificare metrologică NML МP 224:2011 Pompă de infizie НК-01 Procedura de verificare metrologică NML МP 214:2011 Aparat pentru electroterapie de frecvenţă joasă «РАДИУС-01» Procedura de verificare metrologică NML МP.МN 151:2011 Reotraductor cu ieşire digitală РПЦ2-02 «ИМПЕКАРД-М» Procedura de verificare metrologică NML МP 117:2011 Analizor fotoelectric al imunofermenţilor М/340 Procedura de verificare metrologică NML MP 78:2011 Fotometru clinic «БИОТЕСТ» Procedura de verificare metrologică

АИФ-

Octavian CALMÎC

54


METROLOGIE МЕТРОЛОГИЯ

ORDIN Nr. 106

din 06.04.2011 mun. Chişinău

Cu privire la aprobarea etalonului naţional al unităţii kerma în aer şi puterii kerma în aer

În scopul asigurării uniformităţii şi legalităţii măsurărilor în Republica Moldova, precum şi în scopul executării Legii Metrologiei nr.647-XIII din 17.11.95 cu modificări şi completări aprobate prin Legea nr.222-XVI din 25.10.2007 şi dezvoltării continue a Bazei Naţionale de Etaloane ORDON 1. A aproba etalonul naţional al unităţii kerma în aer şi puterii kerma în aer, creat în cadrul Proiectului Naţional MOL/6/004 în comun cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) în componenţa indicată în fişa tehnică a etalonului. 2. A stabili locul de păstrare a etalonului naţional al unităţii kerma în aer şi puterii kerma în aer (deţinătorul etalonului) Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie (INSM). 3. A aproba persoana responsabilă de conservarea etalonului – dl Ion Gînga, şef laborator mărimi ionizante al INSM. 3. A aproba cu aplicare din 01.08.2011 schema naţională de ierarhizare pentru transmiterea unităţii kerma în aer şi puterii kerma în aer, în Republica Moldova, elaborată în conformitate cu SMV ISO 4037:2009 „X and gamma reference radiation for calibrating dosimeters and doserate meters and for determining their response as a function of photon energy – Part 1, 2, 3, 4: Radiation characteristics and production methods”. 5. A aproba Programul de implementare a etalonului naţional al unităţii kerma în aer şi puterii kerma în aer. 6. Controlul executării prezentului Ordin se pune în sarcina Direcţiei metrologie a Ministerului Economiei. Viceprim - ministru, Ministru

Valeriu LAZĂR

55


PROGRAM DE IMPLEMENTARE A ETALONULUI NAŢIONAL AL UNITĂŢII KERMA ÎN AER ŞI PUTERII KERMA ÎN AER

Nr.

Acţiuni

Termeni de executare

Responsabili

1

Publicarea în Buletinul de standardizare şi pe pagina WEB a informaţiei referitor la etalonul naţional şi schemei de ierarhizare

După aprobare

INSM

2

Informarea specialiştilor metrologi din cadrul Sistemului Naţional de Metrologie

Trimestrul II, 2011

INSM

3

Transmiterea unităţii kerma în aer şi puterii kerma în aer de la etalonul naţional la celelalte etaloane şi mijloace de măsurare din ţară conform schemei de ierarhizare

Permanent

INSM

56

Note


SCHEMA DE IERARHIZARE PENTRU TRANSMITEREA UNITĂŢII KERMA ÎN AER ŞI PUTERII KERMA ĂN AER, DOZELOR ABSORBITE ŞI ECHIVALENTE DE FOTONI RADIANŢI

57


METROLOGIE МЕТРОЛОГИЯ HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0016-M din 04.05.2011 Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice şi efectuarea expertizei metrologice a documentelor Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, în calitate de organism naţional de metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice şi materialele prezentate pentru efectuarea expertizei metrologice emite următoarea HOTĂRÎRE: 1. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model a electrocardiografului tip „ЭКЗТ-01-„Р-Д”” cu numărul de fabricaţie E 110214029 producător ООО НПП „Монитор”, Federaţia Rusă solicitant „Megapolis” S.R.L., mun. Chişinău efectuate de Agenţia Federală pentru Reglementări Tehnice şi Metrologie a Federaţiei Ruse. A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III electrocardiograful tip „ЭКЗТ-01-„Р-Д”” cu nr. III-0221:2011. A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 0032UR pentru electrocardiograful tip „ЭКЗТ-01-„Р-Д””. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 2. În rezultatul efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare la basculele electrono-tenzometrice de cîntărire statică tip BX modificările BX-150D1.4-2; BX-300D1.4-2; BX-500D1.4-2; BX-600D1.4-2; BX-1000D1.4-2; BX-1.5D1.4-2; BX-2D1.4-2; BX-3D1.4-2; BX-5D1.4-2; BX-10D1.4-2 producător „Alex S&E”, mun. Chişinău, s-a hotărît: a) De aprobat completările la descrierea de model pentru basculele electrono-tenzometrice de cîntărire statică tip BX modificările BX-150D1.4-2; BX-300D1.4-2; BX-500D1.4-2; BX-600D1.4-2; BX-1000D1.4-2; BX-1.5D1.4-2; BX-2D1.4-2; BX-3D1.4-2; BX-5D1.4-2; BX-10D1.4-2 producător „Alex S&E”, mun. Chişinău. 3. În rezultatul efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare la balanţele electrono-tenzometrice de cîntărire statică tip BS modificările BS-6D1.3T1-3; BS-6D1.3T2-2; BS-6/15D1.3T1-3; BS-6/15D1.3T2-2; BS-15D1.3T1-3; BS15D1.3T2-2; BS-15/30D1.3T1-3; BS-15/30D1.3T2-2; BS-30D1.3T1-3; BS-30D1.3T2-2 producător „Alex S&E”, mun. Chişinău, s-a hotărît: a) De aprobat completările la descrierea de model pentru balanţele electrono-tenzometrice de cîntărire statică tip BS modificările BS-6D1.3T1-3; BS-6D1.3T2-2; BS-6/15D1.3T1-3; BS-6/15D1.3T2-2; BS-15D1.3T1-3; BS-15D1.3T2-2; BS-15/30D1.3T1-3; BS-15/30D1.3T2-2; BS-30D1.3T1-3; BS-30D1.3T2-2 producător „Alex S&E”, mun. Chişinău.

58


HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0017-M din 10.05.2011 Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, în calitate de organism naţional de metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice şi materialele prezentate pentru efectuarea expertizei metrologice emite următoarea HOTĂRÎRE: 1. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model a luxmetrului digital tip „ТКА-Люкс” cu numărul de fabricaţie 332979, 332980 producător ООО НТП „ТКА”, Federaţia Rusă solicitant „MIC-TAN” S.R.L., mun. Chişinău efectuate de Agenţia Federală pentru Reglementări Tehnice şi Metrologie a Federaţiei Ruse. A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III luxmetrul digital tip „ТКА-Люкс” cu nr. III-0222:2011. A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 0033UR pentru luxmetrul digital tip „ТКА-Люкс”. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni.

59


HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0018-M din 16.05.2011 Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, în calitate de organism naţional de metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice emite următoarea HOTĂRÎRE: 1. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, viscozimetrul Engler tip ВУ-М-ПХП, cu numărul de fabricaţie 532 producător «НПО Промхимприбор», Federaţia Rusă, solicitant Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare, mun. Chişinău, cu nr. III-0223:2011. A elibera Centrului Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare, mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0194U pentru mijlocul de măsurare menţionat. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 2. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, luxmetrul digital tip LX-1102, cu numărul de fabricaţie Q273016 producător Lutron Electronic Enterprise C., Ltd, Taiwan, solicitant Centrul de Sănătate Publică Călăraşi, or. Călăraşi, cu nr. III-0224:2011. A elibera Centrului de Sănătate Publică Călăraşi, or. Călăraşi, certificatul de aprobare de model nr. 0195U pentru mijlocul de măsurare menţionat. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 3. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, electrocardiograf tip DECG-3A, cu numărul de fabricaţie CQ-0C103293 producător „Shenzen Mindray Bio – Medical Electronics Co Ltd”, China, solicitant S.C. „GLAVIRUX”, mun. Chişinău cu nr. III-0225:2011. A elibera S.C. „GLAVIRUX”, mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0196U pentru mijlocul de măsurare menţionat. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni.

60


HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0019-M din 27.05.2011 Referitor la încercările metrologice de aprobarea de model a mijloacelor de măsurare

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, în calitate de organism naţional de metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare, emite următoarea HOTĂRÎRE: 1. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” contorul de energie termică tip SHARKY 773 producător „Hydrometer GmbH”, Republica Federală Germania, solicitant „AXIMA GRUP” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. I–0766:2011. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 774 pentru mijlocul de măsurare menţionat de către „AXIMA GRUP” S.R.L.,mun. Chişinău , pe un termen de 3 ani pînă la 27.05.2014. Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru contorul de energie termică tip SHARKY 773 verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare: - 24 luni; - 60 luni – la blocuri locative. 2. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” electrocardiograful tip BTL-08 (modificările SD, MD, MT Plus, LC, LT, LC Plus, LT Plus) producător BTL Industries, Ltd., Marea Britanie, solicitant S.C. „GLAVIRUX” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. I–0767:2011. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 775 pentru mijlocul de măsurare menţionat de către S.C. „GLAVIRUX” S.R.L., mun. Chişinău, pe un termen de 3 ani pînă la 27.05.2014. Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru electrocardiograful tip BTL-08 (modificările SD, MD, MT Plus, LC, LT, LC Plus, LT Plus) verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 3. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” traductorul de presiune tip Cerabar T/M/S (PMC, PMP), Deltabar M/S (PMD, FMD) producător „Endress+Hauser GmbH+Co.KG”, Republica Federală Germania, solicitant „TECHNO TEST” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. I–0768:2011. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 776 pentru mijlocul de măsurare menţionat de către „TECHNO TEST” S.R.L., mun. Chişinău, pe un termen de 3 ani pînă la 27.05.2014. Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru traductorul de presiune tip Cerabar T/M/S (PMC, PMP), Deltabar M/S (PMD, FMD) verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 4. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” contorul de apă rece tip TU1M (denumirea comercială Flodis) producător Itron, Republica Franceză, solicitant „BUSINESS CENTRU PLUS” S.R.L., or. Floreşti, cu nr. I–0769:2011. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 777 pentru mijlocul de măsurare menţionat de către „BUSINESS CENTRU PLUS” S.R.L., or. Floreşti, pe un termen de 3 ani pînă la 27.05.2014. Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru contorul de apă rece tip TU1M (denumirea comercială Flodis) verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare: - 24 luni; - 60 luni – la blocuri locative. 5. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” sonometrul tip SL-4011 (ATT-9000) producător Lutron Electronic Enterprise Co., Ltd, Taiwan, solicitant „BERUF-AUTO” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. I–0770:2011. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 778 pentru mijlocul de măsurare menţionat de către „BERUF-AUTO” S.R.L., mun. Chişinău, pe un termen de 3 ani pînă la 27.05.2014. Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru sonometrul tip SL-4011 (ATT-9000) verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 6. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” distribuitorul de GPL pentru autovehicule tip GLOBAL STAR LPG producător Dresser Wayne AB, Regatul Suediei, solicitant „PETGAZCONS” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. I–0771:2011. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 779 pentru mijlocul de măsurare menţionat de către „PETGAZCONS” S.R.L., mun. Chişinău, pe un termen de 3 ani pînă la 27.05.2014. 61


Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru distribuitorul de GPL pentru autovehicule tip GLOBAL STAR LPG verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 6 luni. 7. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 780 pentru distribuitorul de combustibil tip Global Star Cxx-xx, producător Dresser Wayne AB, Regatul Suediei, solicitant „PETGAZCONS” S.R.L., mun. Chişinău inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu nr. I–0466:2006 pe un termen de pînă la 27.05.2016. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 6 luni. 8. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 781 pentru distribuitorul de combustibil tip BMP 5XX; BMP 2XXX producător TATSUNO EUROPE a.s., Republica Cehă, solicitant S.R.L. „ENERGO PETROL”, r-nul Ialoveni inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu nr. I–0443:2005 pe un termen de pînă la 13.07.2014. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 6 luni. 9. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model pentru ionometrul de laborator tip И-160 (modificările И-160, И-160 МП, И-160.1 МП), producător РУП „Гомельский завод измерительных приборов”, Republica Belarus, solicitant „ECOCHIMIE” S.R.L., mun. Chişinău, efectuate de Comitetul de Stat pe Standardizare al Republicii Belarus. A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” ionometrul de laborator tip И-160 (modificările И-160, И-160 МП, И-160.1 МП) cu nr. I-0772:2011. A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 268R pentru ionometrul de laborator tip И-160 (modificările И-160, И-160 МП, И-160.1 МП) pe un termen de pînă la 27.05.2014. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 10. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model pentru măsura de volum din sticlă (pahar gradat cu capacitatea 50; 100; 250; 500; 1000 ml) producător ПАО „Стеклоприбор”, Ucraina, solicitant „ECOCHIMIE” S.R.L., mun. Chişinău, efectuate de Comitetul de Stat al Ucrainei pentru Reglementări Tehnice şi Politici de Consum. A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” măsura de volum din sticlă (pahar gradat cu capacitatea 50; 100; 250; 500; 1000 ml) cu nr. I-0773:2011. A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 269R pentru măsura de volum din sticlă (pahar gradat cu capacitatea 50; 100; 250; 500; 1000 ml) pe un termen de pînă la 11.05.2013. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială. 11. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model pentru tija metrică tip МШИ-2,5; МШИ-3,5; МШИ-4,5 producător ООО АЗТ „Славутич”, Ucraina, solicitant „COMBUSERVICE” S.R.L., mun. Chişinău, efectuate de Comitetul de Stat al Ucrainei pentru Reglementări Tehnice şi Politici de Consum. A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” tija metrică tip МШИ-2,5; МШИ-3,5; МШИ-4,5 cu nr. I-0774:2011. A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 270R pentru tija metrică tip МШИ-2,5; МШИ-3,5; МШИ-4,5 pe un termen de pînă la 01.12.2013. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni.

62


C O M U N I C A T E DE P R E S Ă Rezultatele sondajului de opinie Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie a iniţiat un nou proiect – sondaje de opinie – pentru a determina care sînt cunoştinţele agenţilor economici în domeniul standardizării, cît de benefică este utilizarea standardelor, care sînt necesităţile acestora, cum pot standardele să-i ajute în activitatea lor, etc. Astfel, primul sondaj a fost intitulat: „Utilizarea standardelor în activitatea Dvs. de producere, comercializare, etc.” şi iată rezultatele:

În concluzie putem spune că majoritatea dintre cei respondenţi sînt cunoscuţi cu noţiunea de standard, ştiu care sînt avantajele şi beneficiile în urma utilizării standardelor şi că într-un fel sau altul, ei utilizează în afacerea lor standardele. Este un rezultat care ne bucură şi ţinem să vă asigurăm că Organismul Naţional de Standardizare va depune efort pentru a dezvolta oportunităţile oferite de către acesta, iar pentru cei care încă nu cunosc beneficiile standardizării, îi invităm la consultaţii şi seminarele organizate în cadrul INSM. Cu respect, Echipa INSM, tel. 218-402

63


Rezultatele desfăşurării seminarului tematic privind „Sporirea competitivităţii produselor de panificaţie şi a pastelor făinoase prin utilizarea standardelor” Pe data de 15 iunie în incinta Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie a avut loc seminarul întitulat „Sporirea competitivităţii produselor de panificaţie şi a pastelor făinoase prin utilizarea standardelor” organizat de către Organismul Naţional de Standardizare (ONS) şi avînd ca scop promovarea utilizării corecte a standardelor naţionale de calitate, de către producătorii şi agenţii economici ce activează în domeniul dat. În cadrul acestui seminar au fost discutate modalităţile despre cum pot fi obţinute rezultate mai bune în ceea ce priveşte sporirea productivităţii, satisfacţia clienţilor, simplificarea operaţiunilor prin respectarea prevederilor reglementărilor tehnice şi prin utilizarea corectă a standardelor conexe stabilite în Reglementarea Tehnică cu privire la „Produse de panificaţie şi paste făinoase” (Hotărîrea Guvernului nr. 775 din 03.07.2007). De asemenea, în cadrul seminarului a fost oferită posibilitatea de a face cunoştinţă cu întreg spectrul de activitate în domeniul standardizare al INSM. O atenţie deosebită s-a atras asupra problemelor din domeniul standardizare întîmpinate în activitatea agenţilor economici şi/sau a autorităţilor publice. Astfel, întrebările, cele mai actuale şi care trezesc nedumerire şi incertitudine din cadrul acestui seminar au fost: 1. Este obligatoriu de elaborat un Standard de Firmă (SF) în cazul care pentru anumite produse nu sînt aprobate Reglementări Tehnice? 2. Este posibil să se efectueze actualizarea documentelor normative de către alte organizaţii, înafară de INSM? 3. Cum se efectuează procedura de actualizare a documentelor normative europene? 4. Cum pot fi utilizate standardele europene, internaţionale în activitatea de producere? 5. Cum şi în ce măsură, trebuie aplicate prevederile Reglementărilor Tehnice pentru produse? 6. În care cazuri şi pentru ce scopuri pot fi elaborate SF? 7. Cum pot fi determinate dacă sînt sau nu supuse certificării obligatorii unele produse? Acestea sînt doar cîteva din întrebările discutate în cadrul seminarului tematic. Ca rezultat este de menţionat faptul că, acest seminar a fost unul binevenit şi apreciat de către participanţi, deoarece, ONS vine în întimpinarea agenţilor economici cît şi a autorităţilor publice cu propuneri şi soluţii concrete pentru activitatea lor, referitor la procesul de producere prin explicarea prevederilor actelor normative şi legislative prin care sînt transpuse directivele europene, cît şi prin punerea la dispoziţie a standardelor europene şi internaţionale, adoptate ca standarde naţionale. Totodată, ţinem să menţionăm că, astfel de seminare tematice este o posibilitate de a fi la curent cu ultimele modificări efectuate în legislaţia cu privire la standardizare cît şi utilizarea corectă şi eficientă a documentelor normative în activitatea agenţilor economici. ONS nu este indiferent de activitatea pe care o desfăşoară producătorii de produse şi vine în întîmpinarea lor cu soluţii de optimizare a activităţii de standardizare în cadrul activităţii lor. Cu respect, Echipa INSM, tel. 218-402

64


Esenţa standardelor şi beneficiile lor Ce reprezintă standardele? Ele sînt – documente normative coerente şi consecvente, elaborate de către comitetele tehnice care sunt coordonate de către o autoritate specializată şi asigură depăşirea barierelor dintre diferite domenii de activitate şi diferite politici comerciale. Standardele reflectă rezultatele activităţii desfăşurate în comun ce implică toate părţile competente şi sînt validate prin consens pentru a reprezenta toate interesele relevante: producători, utilizatori, laboratoare, autorităţi, consumatori etc. Sînt procese active care se bazează pe experienţa reală şi conduc la rezultate materiale în practică (produse – atît bunurile, cît şi serviciile, metodele de încercare etc.), ele stabilesc un compromis între cele mai ridicate nivele de progres şi constrîngerile economice ale timpului. Standardele sînt actualizate, revizuite periodic sau după cum dictează circumstanţele pentru a le asigura actualitatea şi, de aceea, evoluează împreună cu progresul social şi tehnologic. Ele au statut de referinţe în contracte comerciale şi în instanţă în cazul unei dispute, sînt documente recunoscute ca valabile la nivel naţional, regional sau internaţional, după caz, standardele pot fi consultate şi achiziţionate fără restricţie. Un standard reprezintă un nivel de experienţă şi tehnologie care face ca prezenţa industriei în elaborarea sa să fie absolut necesară. Acesta este un document de referinţă folosit, în special, în contextul contractelor publice sau în cadrul comerţului internaţional, pe care se bazează majoritatea contractelor comerciale. Standardele sînt folosite de către agenţii economici ca referinţă indiscutabilă ce simplifică şi clarifică relaţiile comerciale dintre partenerii economici. Pentru producători standardele reprezintă: 

Un element de raţionalizare a producţiei - standardul face posibilă stăpînirea caracteristicilor tehnice, pentru satisfacerea clientului, pentru a valida metodele de fabricaţie, pentru creşterea productivităţii, dînd un sentiment de securitate operatorilor şi instalatorilor; Un element de clarificare a tranzacţiilor - în faţa unei oferte supraaglomerate de produse sau servicii, care pot avea valori practice extrem de diferite, existenţa sistemelor de referinţă facilitează o mai bună evaluare a ofertelor şi reducerea situaţiilor nesigure, ajută la definirea necesităţilor, îmbunătăţeşte relaţiile cu furnizorii, înlătură necesitatea unor încercări suplimentare; Un element de inovare şi dezvoltare a produselor - participarea la activitatea de standardizare favorizează anticiparea şi prin aceasta asigură progresul simultan al produselor. Standardele au un rol favorabil în inovare datorită transferului de cunoştinţe; Un element de transfer al noilor tehnologii - standardizarea uşurează şi accelerează transferul de tehnologie în domeniile care sînt fundamentale atît pentru companii, cît şi pentru persoane fizice (noi materiale, sisteme de informare, biotehnologie, produse electronice, fabricarea componentelor pentru computere etc.) Un element pentru selectarea strategică a companiilor - participarea la standardizare înseamnă introducerea soluţiilor adaptate la capacitatea unei companii şi echiparea acelei companii pentru a putea concura într-un mediu economic competitiv.

Standardizarea este recunoscută astăzi ca fiind disciplina esenţială pentru toţi producătorii de produse şi servicii, care trebuie să depună eforturi pentru cunoaşterea motivaţiilor şi a implicaţiilor acesteia. Astăzi companiile au preluat standardizarea ca un element tehnic şi comercial de o mare importanţă. Ele conştientizează că trebuie să joace un rol activ în acest domeniu sau să fie gata să accepte standardizarea care se desfăşoară fără participarea lor sau fără luarea în considerare a intereselor lor. Nu fiţi indiferenţi de succesul afacerii pe care o desfăşuraţi, oferiţii siguranţă, calitate şi competitivitate utilizînd standarde naţionale, europene şi internaţionale! Cu respect, Echipa INSM, tel. 218-402 65


Calea spre succes a întreprinderii prin încrederea consumatorilor Este binecunoscut faptul că, la nivel internaţional standardizarea este considerată o necesitate. Acest lucru este cel mai bine vizibil prin utilizarea de către marile organizaţii a standardelor, care le permite unificarea condiţiilor de calitate a produselor şi serviciilor comercializate pe diferite pieţe naţionale şi eliminarea barierilor tehnice apărute între diferite regiuni cu cerinţe specifice locale. Producătorii nu trebuie să ignore necesitatea şi importanţa standardelor, deoarece succesul şi competitivitatea întreprinderii pot fi asigurate doar prin încrederea consumatorilor faţă de produsele şi serviciile procurate şi utilizate de către ei. Pentru ca produsele şi serviciile comercializate să aibă succes pe piaţa naţională şi internaţională este necesar ca consumatorii/clienţii:    

Să aprecieze înalt calitatea produsului sau serviciului; Să fie siguri că produsele sau serviciile corespund unor cerinţe prestabilite; Să aibă o impresie bună despre producător; Să fie convinşi că alegerea lor este corectă şi corespunde aşteptărilor.

Toate acestea depind de gradul de utilizare de către producătorii de produse şi servicii a standardelor naţionale, internaţionale şi europene. Agenţii economici trebuie să conştientizeze faptul că: „piaţa poate fi cucerită prin activitatea de standardizare”. Motivul care a făcut ca ţările dezvoltate să ajungă la un nivel economic dezvoltat, a fost preluarea iniţiativei în elaborarea şi implementare a standardelor în afacere. Iar cucerirea încrederii consumatorilor a fost datorată calităţii înalte a produselor şi serviciilor care corespund cerinţelor prevăzute în standarde. Cea mai importantă prioritate şi preferinţă a consumatorilor este „un mod de viaţă modern şi sănătos”, iar acest lucru este posibil doar prin utilizarea şi actualizarea în permanenţă a standardelor. Prin utilizarea standardelor producătorii satisfac nevoile complexe ale consumatorilor prin selectarea acelor produse sau servicii care să corespundă celui mai înalt grad a cerinţelor beneficiarilor. Fabricarea produselor şi serviciilor conform standardelor rezolvă problemele care ar putea cauza un consum neraţional şi eforturi fizice, pentru a menţine starea de sănătate a consumatorilor. Datorită utilizării standardelor în activitatea unei afaceri creşte încrederea consumatorilor în activitatea întreprinderii . Standardizarea ambalajului şi protecţia mărfurilor cît şi stabilirea condiţiilor de protecţie a mediului, a sănătăţii şi securităţii oamenilor duce spre succes întreprinderile şi organizaţiile comerciale. Cu stimă, Echipa INSM, tel 218-402

66


Organizarea şedinţei cu privire la optimizarea activităţii de standardizare în cadrul Comitetelor Tehnice În incinta Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie a fost organizată şedinţa cu privire la optimizarea activităţii Comitetelor Tehnice (CT). Şedinţa desfăşurată a avut ca scop optimizarea activităţilor şi identificarea problemelor cu care se confruntă comitetele în cadrul activităţii de standardizare. Totodată, au fost analizate procedurile de desfăşurare a şedinţelor în cadrul CT, s-au înaintat propuneri de îmbunătăţire a acestora pentru facilitarea activităţii lor pe viitor. Au fost puse în discuţie diverse aspecte ale activităţii CT, precum sînt: prezentarea rapoartelor de activitate de către fiecare comitet în parte, finanţarea unor activităţi din cadrul acestora pentru o mai bună realizare a obiectivelor în domeniul standardizării, actualizarea membrilor, prezentarea propunerilor de activitate ale CT, etc. În conformitate cu prevederile CBP 1-2:2007 „Principiile şi metodologia standardizării. Structura şi modul de organizare a Comitetelor Tehnice de standardizare” , CT sînt organisme create benevol, care efectuează activităţi de standardizare naţională într-un domeniu de specialitate şi au următoarele atribuţii de bază: (pct.4.1.2.). Este oportun să menţionăm că atît dezvoltarea economiei Republicii Moldova cît şi evaluarea cursului de dezvoltare orientat spre integrarea în UE depinde, în mare măsură, de cunoaşterea cerinţelor şi specificului Pieţii Unice Europene de către factorii economici autohtoni. Acest lucru va oferi libera circulaţie a mărfurilor, recunoaşterea reciprocă a rezultatelor procedurilor de evaluare a conformităţii în domeniul reglementat, armonizarea tehnică, accesul la noi tehnologii şi la bune practici de gestiune a diferitor activităţi. De aceea o activitate prosperă a CT va oferi un rezultat avantajos nu doar factorilor interesaţi în activitatea de standardizare, dar şi întregii economii a ţării.

Cu stimă, Echipa INSM.

67


C O L E G I U L D E R E D A C ลข I E:

PreลŸedinte: Secretar:

Vitalie Dragancea Silvia Cataraga

Membrii colegiului : Gheorghe Gangura Ana ลขurcan Ion Maftei Vasile Nedelea Viorica Bejan Serghei Ceapa

68


69

Buletinul de Standardizare iunie 2011  
Buletinul de Standardizare iunie 2011  
Advertisement