Page 1

Institutul Naţional de Standardizare

BULETINUL DE STANDARDIZARE Fondat în 1994

1 – 2013

PUBLICAŢIE OFICIALĂ

Chişinău 2013


INS Ianuarie 2013

STIMAŢI UTILIZATORI!

УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ!

„Buletinul de Standardizare” este publicaţia oficială periodică a Institutului Naţional de Standardizare, apare din anul 1994 şi este unica sursă naţională ce conţine informaţii privind activitatea de standardizare la nivel naţional. Informaţia despre proiectele de standarde naţionale în anchetă publică şi despre standardele internaţionale, europene, interstatale şi ale altor ţări, intrate în Fondul Naţional de Documente Normative, este plasată pe site-ul: www.standard.md sau poate fi obţinută în localul Fondului pe adresa: str. E. Coca, 28, biroul 12, mun. Chişinău.

„Buletinul de Standardizare” – это официальное периодическое издание Национального Института Стандартизации, публикуется с 1994 года и является единственным национальным источником, который содержит информацию по стандартизации на национальном уровне. Информация о проектах национальных стандартов для публичного обсуждения и о международных, европейских, межгосударственных стандартах и стандартах других стран, поступивших в Национальный фонд нормативных документов, расположена на сайте: www.standard.md или может быть получена в фонде по адресу: ул. Е. Кока, 28, каб. 12, г. Кишинэу.

Справки по телефону: 218-403 218-432

Detalii la telefoanele: 218-403 218-432

Standardele sînt instrumente de reglare a pieţei, accesibile partenerilor economici. Prin fixarea unor reguli clare şi universale, standardele sînt documente de referinţă aplicate voluntar şi oferă răspunsuri problemelor tehnice şi comerciale, care apar frecvent în relaţiile dintre partenerii de afaceri. © INS, 2013

1


INS Ianuarie 2013

C O M U N I C A T E DE P R E S Ă 3

Siguranța produselor alimentare pentru copii

5

Securitatea îmbrăcămintei pentru copii

6

Siguranța terenurilor de joacă: ce pericole pot paşte un copil în afara casei?

8

Copiii au nevoie de libertate şi timp să se joace. Joaca nu este un lux. Joaca este o necesitate

STANDARDIZARE Lista standardelor moldovene aprobate Перечень утвержденных стандартов Молдовы

10

Indicativele standardelor moldovene aprobate Обозначения утвержденных стандартов Молдовы

16

Indicativele standardelor anulate Обозначения аннулированных стандартов

18

Indicativele standardelor și prestandardelor pentru care sînt aprobate modificări și erate Обозначения стандартов и предстандартов, к которым утверждены изменения и поправки

20

NOUTĂȚI Un nou sistem de evaluare periodică va indica dacă membrii CEN și CENELEC se conformează criteriilor de membru

21

Organizațiile europene de standardizare adoptă o nouă strategie privind educația despre standardizare

23

Sporirea interesului în ceea ce privește standardizarea serviciilor medicale

24

2


INS Ianuarie 2013 COMUNICATE DE PRESĂ

Siguranța produselor alimentare pentru copii

Procesul de globalizare a lanțului alimentar generează noi provocări și riscuri pentru sănătatea și securitatea consumatorilor. Dacă industria constructoare de mașini sau cea metalurgică lipsesc sau sînt slab dezvoltate în unele țări, același lucru nu poate fi spus despre industria alimentară, nutriția reprezentînd o necesitate fiziologică fundamentală. Astfel, un obiectiv primordial al oricărui stat reprezintă asigurarea disponibilității produselor alimentare și atingerea celui mai înalt grad posibil de protecţie a sănătăţii umane şi a intereselor consumatorilor în ceea ce priveşte produsele alimentare. În acest context, un aspect specific care necesită atenția sporită reprezintă alimentația copiilor. Cei mai micuți dintre noi au nevoie de îngrijiri speciale, deci, produsele consumate trebuie să fie supuse unui control riguros. Din păcate, tot mai mulți copii au de suferit din cauza alimentației necalitative (în special, a laptelui). Astfel, după intoxicarea miilor de copii cu lapte contaminat (care a provocat multiple cazuri de îmbolnăviri, dar și cazuri de decese), Organizația Internațională de Standardizare (ISO) și Federația Internațională a Laptelui (FIL), organizație fără scop lucrativ, care reprezintă sectorul laptelui la nivel mondial, au elaborat o specificație tehnică cu privire la determinarea conținutului de melamină din lapte, produse lactate sub formă de pulbere, precum și din laptele praf. Melamina este un compus derivat al ureei, care, de obicei, este utilizat la fabricarea articolelor din mase plastice, precum și a rășinilor sau substanțelor pentru lipit. Deci, acest compus nici într-un caz nu ar trebui să intre în compoziția unui produs alimentar pentru sugari, întrucît ingestia repetată a acestuia ar putea provoca grave afecțiuni renale și urinare. După părerea experților, un produs nociv poate fi introdus în lanțul alimentar prin diferite modalități, iar controalele, de cele mai dese ori, nu sînt suficiente. „Nu putem inspecta totul. Trebuie să ne concentrăm asupra celor mai mari riscuri. Stau treaz noaptea și mă întreb cu neliniște cum va arăta următoarea melamină", a afirmat Steve Solomon, director regional adjunct al Agenției Americane de Reglementare în Industria Alimentară (FDA). Totodată, atunci cînd suplimentele alimentare sînt diluate cu apă, „bebelușii mor de foame, deși au stomacul plin de lapte", a spus John Spink. Drept urmare, ISO și FIL, au elaborat un standard la metode de încercări, care permite determinarea conținutului de melamină și de substanțe toxice din lapte, produse lactate, precum și din laptele praf pentru sugari. Astfel, au fost desfășurate lucrări în acest scop de către Comitetul Tehnic ISO/TC 34, Produse alimentare, SC 5 Lapte și produse lactate, obiectivul primordial fiind stoparea comercializării produselor denaturate. Totodată, la sfîrșitul anului 2010 a fost publicată o specificație tehnică, ISO/TS 15495 (FIL/MR 230), Lapte, produse lactate și amestecuri pentru copii. Linii directoare pentru determinarea cantitativă a melaminei și a acidului cianuric prin CL-SM/SM. Într-un comunicat al ISO, șeful de proiect pentru elaborarea documentului dat, Thierry Delatour, a afirmat „Această specificație tehnică definește o metodă care utilizează

3


INS Ianuarie 2013 cromatografia în fază lichidă cu ionizare prin electropulverizare și spectrometrie de masă în tandem. Ea furnizează linii directoare pentru prelevarea de probe, proceduri de încercare, performanțe, precum și exemple”. Totodată, alimentația sugarilor și a copiilor de vîrstă mică cuprinde produse din legume, produse pe bază de cereale etc., pentru care au fost elaborate standarde și linii directoare. Astfel, pentru ridicarea nivelului de încredere a consumatorilor în produsele fabricate, producătorii de lapte, distribuitorii produselor lactate, fabricanții de preparate pentru sugari, precum și autoritățile de reglementare și de evaluare a conformității trebuie să apeleze la reglementările tehnice în vigoare și la standardele adoptate ca naționale pe teritoriul Republicii Moldova. În prezent, la sediul Institutului Naţional de Standardizare, în cadrul Fondului Național de Standarde, producătorii de alimente pentru copii pot vizualiza și achiziționa standarde ce conţin o serie de cerinţe privind cantităţile adecvate de nutrimente, în proporţii corespunzătoare şi care sînt perfect adaptate etapei de dezvoltare în care se încadrează copilul. Printre acestea se numără:

SMV EN 12014-5:2008

Produse alimentare. Determinarea conţinutului de nitraţi şi/sau nitriţi. Partea 5: Determinarea enzimatică a conţinutului de nitraţi în produse din legume pentru sugari şi copii de vîrstă mică

SMV EN 15835:2010

Produse alimentare. Determinarea ocratoxinei A în alimentele pe bază de cereale pentru sugari şi copii mici. Metoda HPLC cu purificare pe coloană de imunoafinitate şi detecţie fluorescentă

SMV EN 15850:2010

Produse alimentare. Determinarea zearalenonei în făină de orz, de porumb şi de grîu, polenta şi produse pentru alimentaţia sugarilor şi copiilor mici pe bază de cereale. Metoda HPLC cu purificare pe coloană de imunoafinitate şi detecţie fluorescentă

SMV EN 15851:2010

Produse alimentare. Determinarea alfatoxinei B1 în produsele alimentare pe bază de cereale pentru sugari şi copii mici. Metoda HPLC cu purificare pe coloană de imunoafinitate şi detecţie fluorescentă

4


INS Ianuarie 2013 Securitatea îmbrăcămintei pentru copii

Anual, la nivel mondial se produc tot mai multe bunuri contrafăcute. Luînd în considerare aceste tendințe actuale privind contrafacerea tuturor produselor care sînt expuse pe piață, un aspect deosebit de important îi revine asigurării bunăstării și siguranței copiilor, respectiv a produselor destinate acestora. Toate produsele falsificate sînt de calitate joasă, prezentînd pericol pentru sănătatea și siguranța copiilor. Astfel, conform unui studiu efectuat de către Uniunea Europeană, în fiecare an aproximativ 180 000 de copii suferă din cauza afecțiunilor cauzate de folosirea acestor produse, sau chiar necesită intervenții medicale. Unul dintre aceste aspecte se referă la îmbracămintea destinată pentru copii. Procesul tehnologic de confecționare a produselor vestimentare pentru copii presupune respectarea unor reguli, care se referă atît la executarea operațiilor necesare (manuale sau mecanice), precum și la materialele utilizate: stofă, accesorii auxiliare etc. Designul vestimentar trebuie să asigure funcționalitatea și siguranța în exploatare, astfel asigurînd prevenirea producerii unor accidente, provocate de mișcările necoordonate ale copiilor. Îmbrăcămintea trebuie să permită corpului să se mişte, ceea ce presupune luarea în considerare a modificărilor dimensionale în dinamică. Totodată, îmbrăcămintea trebuie să protejeze corpul copiilor de acţiunea mediilor cu temperaturi extreme, precum și a vîntului, umidităţii, radiaţiilor, produselor chimice, insectelor, bacteriilor etc. De asemenea, îmbrăcămintea pentru copii este proiectată ținînd cont de vîrstă, pentru cei mai micuți (copiii sugari) fiind introduse norme mai severe, luînd în considerare gradul înalt de vulnerabilitate la factorii externi. Produsele de îmbrăcăminte trebuie să asigure siguranţa micuților în condiţii de risc sau faţă de anumite pericole. Astfel, îmbrăcămintea și accesoriile (curele, şireturi etc.) prea strînse pot afecta circulaţia sangvină, deci, pot fi dăunătoare organelor interne. La rîndul său, hăinuțele prea largi sau prea lungi constituie pericol de agățare, blocare etc. În acest context, trebuie de menționat și articolele mici, care, de asemenea prezintă pericol sporit pentru copii (fermoare, nasturi, butoniere, articole specifice unor tipuri de vestimentație etc.) și această listă poate fi continuată. Organizația Internațională de Standardizare (ISO) a scos în relief importanța abordării aspectelor legate de securitatea copiilor prin ediția specială a revistei ISO Focus + din martie 2010. Astfel, au fost abordate unele aspecte relevante și au fost prezentate exemple privind modul în care standardele internaționale ISO pot contribui la îmbunătățirea siguranței și bunăstării copiilor. Totodată, în acestă ediție este descris Ghidul ISO/IEC 50 Aspecte legate de siguranță – Linii directoare pentru siguranța copiilor, destinat prevenirii accidentelor sau reducerii gravității lor. Toate întreprinderile producătoare de articole vestimentare pentru copii (atît cele care produc doar anumite părţi, elemente ale acestora, cît și cele care fabrică întregul produs) trebuie să respecte aceste reguli și să acorde o atenție deosebită tuturor aspectelor legate de securitatea copiilor. Acestea și multe alte aspecte privind securitatea îmbrăcămintei pentru copii sînt cuprinse în standardele adoptate ca naționale pe teritoriul Republicii Moldova: SM SR EN 14682:2012

Securitatea îmbrăcămintei pentru copii. Cordoane şi cordoane glisante pentru îmbrăcămintea copiilor. Specificaţii

SM SR EN 14878:2012

Materiale textile. Comportarea la foc a îmbrăcămintei de noapte pentru copii. Specificaţie

SM GOST 31407:2010

Produse de lengerie din tricot pentru sugari şi copii de vîrstă de creşă. Condiţii tehnice generale

5


INS Ianuarie 2013 Siguranța terenurilor de joacă: ce pericole pot paşte un copil în afara casei?

Fie că vorbim de ceea ce este pe jos sau de suprafeţele dotărilor de pe terenul de joacă, acestea sînt foarte importante, pentru că micuţii sînt predispuși să se lovească des. Chiar dacă printre cauzele traumelor primite în timpul jocului se numără suprafețele riscante, neatenția și acțiunile neadecvate ale copiilor, totuși, de cele mai dese ori, acestea sînt provocate de echipamentul neadecvat, care ar trebui să le preîntîmpine. Accidentele provocate pe terenurile de joacă pentru copii sînt foarte frecvente: leagănele care abia se ţin în şuruburi, toboganele lipsite de saltele care să amortizeze aterizarea, balansoarele fără mînere sau scăunele nu sînt o raritate. Prin urmare, devine indispensabil ca instalaţiile de pe terenul de joacă să corespundă tuturor normelor şi standardelor de siguranţă. Respectarea acestor standarde conferă prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale de securitate, ele reprezentînd un criteriu tehnic concret pentru echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în cadrul spaţiilor de joacă pentru copii. Prevederile prescripţiilor tehnice sînt obligatorii pentru toţi cei care distribuie, montează, instalează, repară, întreţin, deţin, exploatează sau verifică echipamente şi instalaţii montate şi utilizate în cadrul spaţiilor de joacă. În fiecare an, în Republica Moldova sînt instalate terenuri de joacă pentru copii în curţile blocurilor de locuit şi în parcuri. Deoarece prima experienţă şi primele impresii din copilărie pot lăsa o urmă considerabilă în viaţa copilului, este foarte important ca echipamentul pentru joacă să fie sigur, atractiv şi interesant. Astfel, proiectarea sigură a echipamentului de joacă nu trebuie să scape din atenţia proiectanţilor, producătorilor, furnizorilor acestui echipament, organizaţiilor şi persoanelor care sînt responsabile de construcţia, menţinerea şi funcţionarea terenurilor de joacă. Institutul Naţional de Standardizare (INS) din Republica Moldova îşi manifestă interesul în domeniul garantării siguranţei copiilor noştri, prin asigurarea cadrului organizatoric în care să se desfăşoare activitatea de standardizare pentru securitatea terenurilor de joacă. INS, prin programul de adoptare a standardelor internaţionale şi europene în calitate de standarde moldovene, asigură referenţialele necesare pentru a garanta securitatea activităţilor de distracţie pentru copii. Astfel, au fost adoptate standarde în domeniul spaţiilor de joacă, ca: SM SR EN 1176-1:2012

Echipamente pentru spaţii de joacă şi suprafeţe ale spaţiilor de joacă. Partea 1: Cerinţe generale de securitate şi metode de încercare

SM SR EN 1176-2:2012

Echipamente pentru spaţii de joacă şi suprafeţe ale spaţiilor de joacă. Partea 2: Cerinţe de securitate specifice şi metode de încercare pentru leagăne

SM SR EN 1176-3:2012

Echipamente pentru spaţii de joacă şi suprafeţe ale spaţiilor de joacă. Partea 3: Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru tobogane

6


INS Ianuarie 2013

SM SR EN 1176-6:2012

Echipamente pentru spaţii de joacă şi suprafeţe ale spaţiilor de joacă. Partea 6: Cerinţe de securitate specifice şi metode de încercare suplimentare pentru echipamente oscilante

SM SR EN 1176-11:2012

Echipamente pentru spaţii de joacă şi suprafeţe ale spaţiilor de joacă. Partea 11: Cerinţe complementare de securitate şi metode de încercare pentru reţelele tridimensionale

SM GOST R 52167:2008

Echipamente pentru terenuri de joc pentru copii. Securitatea elementelor de construcţie şi metode de încercări pentru scrîncioburi. Cerinţe generale

SM GOST R 52168:2008

Echipamente pentru terenuri de joc pentru copii. Securitatea elementelor de construcţie şi metode de încercări pentru tobogane. Cerinţe generale

SM GOST R 52169:2008

Echipamente pentru terenuri de joc pentru copii. Securitatea elementelor de construcţie şi metode de încercări. Cerinţe generale

SM GOST R 52299:2008

Echipamente pentru terenuri de joc pentru copii. Securitatea elementelor de construcţie şi metode de încercări pentru balansoare. Cerinţe generale

SM GOST R 52300:2008

Echipamente pentru terenuri de joc pentru copii. Securitatea elementelor de construcție şi metode de încercări pentru carusele. Cerinţe generale

SM GOST R 52301:2008

Echipamente pentru terenuri de joc pentru copii. Securitatea de exploatare. Cerinţe generale

7


INS Ianuarie 2013 “Copiii au nevoie de libertate şi timp să se joace. Joaca nu este un lux. Joaca este o necesitate.” Kay Redfield Jamison

Jucăriile nu sînt obiecte ce doar distrează copilul, ci sînt și unelte pentru dezvoltarea deprinderilor fizice, mentale și sociale ale acestora. Jucăriile au o însemnătate deosebită în procesul dezvoltării intelectuale și sociale ale copilului, tocmai de aceea este importantă stimularea acestor deprinderi încă din primii ani de viață. Acestea vor ajuta copiii să descopere lumea din jurul lor, să înțeleagă conceptele primare și să construiască relații de prietenie cu copiii din jurul lor. Anual, mii de jucării sînt puse în vînzare în magazinele destinate copiilor şi în fiecare an, mii de copii sînt răniţi de jucăriile lor și sute de jucării sînt retrase de pe piață datorită faptului că reprezintă un pericol. Ce fel de jucării le putem cumpăra copiilor? Celor mici le plac jucăriile distractive, frumos colorate, cu un ambalaj vesel, iar pentru ca aceștia să se bucure pe deplin de ele, trebuie luată în considerare Legislația în vigoare privind siguranța jucăriilor. Se admite plasarea pe piaţă a jucăriilor care îndeplinesc cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în Reglementarea tehnică şi au aplicată marca naţională de conformitate NOTĂ (Conform Hotărîrii Guvernului Nr. 395 din 17.04.2006 cu privire la regulile referitoare la procedurile de evaluare a conformităţii produselor industriale din domeniul reglementat şi de utilizare a mărcii naţionale de conformitate SM, „Marca naţională de conformitate SM se aplică produselor industriale din domeniul reglementat şi denotă faptul că producătorul sau reprezentantul său, cu sediul în Republica Moldova, care a aplicat sau care răspunde de aplicarea mărcii respective a verificat conformitatea produsului cu toate cerinţele esenţiale prevăzute în reglementările tehnice aplicabile acestuia şi că produsul a fost supus procedurilor de evaluare a conformităţii”. „Marca naţională de conformitate SM este formată din literele S şi M, care simbolizează, respectiv, securitate conform cerinţelor esenţiale şi Moldova”). Institutul Naţional de Standardizare, în calitate de Organism Național de Standardizare a elaborat o broşură ,,Jucării. Cerinţe de securitate₺, care conţine textul Reglementării tehnice respective, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 83 din 31.03.2008. Reglementarea stabileşte cerinţele esenţiale de securitate a jucăriilor, asigurînd că, în continuare, copiii vor beneficia de cel mai înalt nivel de protecţie. Aplicarea Reglementării tehnice îmbunătăţește normele existente privind comercializarea jucăriilor produse sau importate în Republica Moldova, în scopul de a reduce accidentele legate de jucării și de a obţine beneficii de sănătate pe termen lung. Respectivul document instituie obligativitatea procedurii ce trebuie efectuată înainte ca jucăria să fie introdusă pe piață şi presupune identificarea de către producător a eventualelor pericole de natură chimică, fizică, mecanică, electrică, igienică, de inflamabilitate și de radioactivitate pe care le poate prezenta jucăria. Multe dintre aceste cerințe sînt incluse în standardele conexe privind siguranța jucăriilor, ce pot fi găsite în limba de stat la sediul Institutului Național de Standardizare, adoptate în calitate de standarde moldovene pe teritoriul Republicii Moldova, cuprinsul lor fiind prezentat în broşura în cauză: SM SR EN 71-1+A9:2010

Securitatea jucăriilor. Partea 1: Proprietăţi mecanice şi fizice

8


INS Ianuarie 2013 SM SR EN 71-2+A1:2010

Securitatea jucăriilor. Partea 2: Inflamabilitate

SM SR EN 71-3:2006

Securitatea jucăriilor. Partea 3: Migrarea anumitor elemente

SM SR EN 71-4:2006

Securitatea jucăriilor. Partea 4: Truse pentru experimente chimice şi activităţi conexe

SM SR EN 71-5:2006

Securitatea jucăriilor. Partea 5: Jocuri chimice (seturi) altele decît trusele pentru experienţe chimice

SM SR EN 71-7:2006

Securitatea jucăriilor. Partea 7: Vopsele pentru pictarea cu degetul. Cerinţe şi metode de încercare

SM SR EN 71-8+A4:2011

Securitatea jucăriilor. Partea 8: Leagăne, topogane şi jucării similare de uz familial, în exterior şi în interior

SM SR EN 71-9+A1:2011

Securitatea jucăriilor. Partea 9: Compuși chimici organici. Cerinţe

SM SR EN 71-10:2011

Securitatea jucăriilor. Partea 10: Compuşi chimici organici. Preparare şi extracţie eşantioane

SM SR EN 71-11:2011

Securitatea jucăriilor. Partea 11: Compuşi chimici organici. Metode de analiză

SM SR EN 62115:2010

Jucării electrice. Securitate

Cu toate acestea, producătorul are obligația de a verifica dacă sînt respectate cerinţele standardului și/sau caracteristici ale jucăriei care ar putea prezenta un potențial pericol. Rezultatul unei evaluări a siguranței va determina ce procedură de evaluare a conformității este necesară, precum și măsurile adecvate de minimizare a riscurilor și/sau procedura de încercare.

9


INS Ianuarie 2013

STANDARDIZARE СТАНДАРТИЗАЦИЯ

LISTA STANDARDELOR MOLDOVENE APROBATE ПЕРЕЧЕНЬ УТВЕРЖДЕННЫХ СТАНДАРТОВ МОЛДОВЫ (Ianuarie 2013)

01

GENERALITĂŢI. TERMINOLOGIE. STANDARDIZARE. DOCUMENTARE ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНОЛОГИЯ. СТАНДАРТИЗАЦИЯ. ДОКУМЕНТАЦИЯ

01.040.91 SM EN 1264-1:2013 Instalaţii cu suprafeţe de încălzire şi de răcire integrate, cu agent termic apă. Partea 1: Definiţii şi simboluri – Системы отопления и охлаждения поверхности встроенные водные. Часть 1: Определения и символы (EN 1264-1:2011, IDT)

13.280 SM EN 14255-2:2013 Măsurarea şi evaluarea expunerii persoanelor la radiaţii optice incoerente. Partea 2: Radiaţii vizibile şi infraroşii emise de surse artificiale la locul de muncă – Измерение и оценка персональной дозы облучения от некогерентного оптического излучения. Часть 2: Видимое и инфракрасное излучение, вызванное искусственными источниками на рабочем месте (EN 14255-2:2005, IDT) 17

01.075 SM EN 1264-1:2013 Instalaţii cu suprafeţe de încălzire şi de răcire integrate, cu agent termic apă. Partea 1: Definiţii şi simboluri – Системы отопления и охлаждения поверхности встроенные водные. Часть 1: Определения и символы (EN 1264-1:2011, IDT) 13

MEDIU. PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII. SECURITATE ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. БЕЗОПАСНОСТЬ

METROLOGIE ŞI MĂSURARE. FENOMENE FIZICE МЕТРОЛОГИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ. ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ

17.020 SM GOST 8.106:2013 Sistemul de stat de asigurare a uniformităţii măsurărilor. Schema de stat de ierarhizare a mijloacelor de măsurare a luminanţei energetice şi intensităţii de radiaţie ale surselor de căldură cu temperatura de la 220 pînă la 1360 K − Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений энергетической яркости и силы излучения тепловых источников с температурой от 220 до 1360 К (GOST 8.106−2001, IDT)

13.060.30 SM EN 588-1:2013 Tuburi de fibrociment pentru racorduri şi reţele de canalizare. Partea 1: Tuburi, îmbinări şi accesorii pentru reţele cu curgere cu nivel liber – Трубы фиброцементные канализационные и дренажные. Часть 1: Трубы, соединения и фитинги для самотечных систем (EN 588-1:1996, IDT)

SM GOST 8.568:2013 Sistemul de stat de asigurare a uniformităţii măsurărilor. Termometre cu rezistenţă de platină etalon de ordinul 1 şi 2. Procedura de verificare metrologică – Государственная система обеспечения единства измерений. Термометры сопротивления платиновые эталонные 1-го и 2-го разрядов. Методика поверки (GOST 8.568−99, IDT)

SM EN ISO 6222:2013 Calitatea apei. Numărarea microorganismelor de cultură. Numărarea coloniilor prin însămînţare în mediu de cultură agar – Качество воды. Подсчет микроорганизмов, поддающихся культивированию. Подсчет колоний путем посева на агаровую питательную среду для культивирования (EN ISO 6222:1999, IDT)

SM GOST 8.576:2013 Sistemul de stat de asigurare a uniformităţii măsurărilor. Schema de stat de ierarhizare a mijloacelor de măsurare a fluxului de electroni, densităţii fluxului de electroni şi fluenţei (transferului) de electroni, fluxului de energie, densităţii fluxului de energie şi fluenţei (transferului) energiei de radiaţie electronică şi de frînare –

10


INS Ianuarie 2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная проверочная схема для средств измерений потока электронов, плотности потока электронов и флюенса (переноса) электронов, потока энергии, плотности потока энергии и флюенса (переноса) энергии электронного и тормозного излучений (GOST 8.576−2001, IDT) 17.040.20 SM EN ISO 4288:2013 Specificaţii geometrice pentru produse (GPS). Starea suprafeţei: Metoda profilului. Reguli şi proceduri pentru evaluarea stării suprafeţei − Геометрические характеристики изделий (GPS). Структура поверхности: Профильный метод. Правила и методы оценки структуры поверхности (EN ISO 4288:1997, IDT) 17.080 SM GOST 8.577:2013 Sistemul de stat de asigurare a uniformităţii măsurărilor. Schema de stat de ierarhizare a mijloacelor de măsurare a acceleraţiilor unghiulare şi a unghiului plan la deplasarea unghiulară a corpului solid – Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений линейных ускорений и плоского угла при угловом перемещении твердого тела (GOST 8.577−2002, IDT) 17.240 SM EN 14255-3:2013 Măsurarea şi evaluarea expunerii persoanelor la radiaţii optice incoerente. Partea 3: Radiaţie ultravioletă emisă de soare − Измерение и оценка персональной дозы облучения от некогерентного оптического излучения. Часть 3: Солнечное ультрафиолетовое излучение (EN 14255-3:2008, IDT) 23

SISTEME DE FLUIDE ȘI COMPONENTE DE UZ GENERAL ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И КОМПОНЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Трубопроводы для централизованного теплоснабжения. Предварительно изолированные системы гибких трубопроводов. Часть 2: Связанная система с пластмассовыми трубопроводами. Требования и методы испытаний (EN 15632-2:2010, IDT) SM EN 15632-3:2013 Conducte pentru încălzire districtuală. Sisteme de conducte flexibile preizolate. Partea 3: Sistem neblocat cu ţevi de serviciu din plastic; cerinţe şi metode de încercare – Трубопроводы для централизованного теплоснабжения. Предварительно изолированные системы гибких трубопроводов. Часть 3: Несвязанная система с пластмассовыми трубопроводами; требования и методы испытаний (EN 15632-3:2010, IDT) SM EN 15632-4:2013 Conducte pentru încălzire districtuală. Sisteme de conducte flexibile preizolate. Partea 4: Sistem blocat cu ţevi de serviciu din metal. Cerinţe şi metode de încercare – Трубопроводы для централизованного теплоснабжения. Предварительно изолированные системы гибких трубопроводов. Часть 4: Связанная система с металлическими трубопроводами. Требования и методы испытаний (EN 15632-4:2009, IDT) 23.040.20 SM EN ISO 15877-1:2013 Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru instalaţiile de apă caldă şi rece. Policlorură de vinil clorurată (PVC-C). Partea 1: Generalităţi – Системы пластмассовых трубопроводов для горячего и холодного водоснабжения. Хлорированный поливинилхлорид (PVC-C). Часть 1: Общие положения (EN ISO 15877-1:2009, IDT) SM EN ISO 15877-2:2013 Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru instalaţiile de apă caldă şi rece. Policlorură de vinil clorurată (PVC-C). Partea 2: Ţevi – Системы пластмассовых трубопроводов для горячего и холодного водоснабжения. Хлорированный поливинилхлорид (PVC-C). Часть 2: Трубы (EN ISO 15877-2:2009, IDT)

23.040.01 SM EN 15632-1:2013 Conducte pentru încălzire districtuală. Sisteme de conducte flexibile preizolate. Partea 1: Clasificare, cerinţe generale şi metode de încercare – Трубопроводы для централизованного теплоснабжения. Предварительно изолированные системы гибких трубопроводов. Часть 1: Классификация, общие требования и методы испытаний (EN 15632-1:2009, IDT)

SM EN ISO 15877-5:2013 Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru instalaţiile de apă caldă şi rece. Policlorură de vinil clorurată (PVC-C). Partea 5: Aptitudinea de utilizare a sistemului – Системы пластмассовых трубопроводов для горячего и холодного водоснабжения. Хлорированный поливинилхлорид (PVC-C). Часть 5: Соответствие назначению системы (EN ISO 15877-5:2009, IDT) 23.040.45

SM EN 15632-2:2013 Conducte pentru încălzire districtuală. Sisteme de conducte flexibile preizolate. Partea 2: Sistem blocat cu ţevi de serviciu din plastic. Cerinţe şi metode de încercare –

SM EN ISO 15877-3:2013 Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru Instalaţiile de apă caldă şi rece. Policlorură de vinil

11


INS Ianuarie 2013 clorurată (PVC-C). Partea 3: Fitinguri – Системы пластмассовых трубопроводов для горячего и холодного водоснабжения. Хлорированный поливинилхлорид (PVC-C). Часть 3: Фитинги (EN ISO 15877-3:2009, IDT) 23.040.50 SM EN 588-1:2013 Tuburi de fibrociment pentru racorduri şi reţele de canalizare. Partea 1: Tuburi, îmbinări şi accesorii pentru reţele cu curgere cu nivel liber – Трубы фиброцементные канализационные и дренажные. Часть 1: Трубы, соединения и фитинги для самотечных систем (EN 588-1:1996, IDT) 35

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI. MAŞINI DE BIROU ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. КОНТОРСКИЕ МАШИНЫ

35.040 SM ISO/CEI 19794-1:2013 Tehnologia informaţiei. Formate de schimb de date biometrice. Partea 1: Structura – Информационная технология. Форматы обмена биометрическими данными. Часть 1: Структура (ISO/CEI 19794-1:2011, IDT) SM ISO/CEI 19794-9:2013 Tehnologia informaţiei. Formate de schimb de date biometrice. Partea 9: Date ale imaginii vasculare – Информационная технология. Форматы обмена биометрическими данными. Часть 9: Данные изображения сосудистого русла (ISO/CEI 19794-9:2011, IDT) SM ISO/CEI 27010:2013 Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Managementul securității informației pentru comunicaţii intersectoriale şi interorganizaţionale – Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Менеджмент информационной безопасности для связей между секторами и между организациями (ISO/CEI 27010:2012, IDT) SM ISO/CEI TR 29149:2013 Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Cele mai bune practici pentru furnizarea și utilizarea serviciilor de marcare a timpului – Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Наилучшие методы обеспечения и использования служб отметки времени (ISO/CEI TR 29149:2012, IDT) SM ISO/CEI 29167-1:2013 Tehnologia informaţiei. Tehnici de identificare automată și de culegere de date. Partea 1: Interfaţa de aer pentru serviciile de securitate și managementul fișierului pentru arhitectura RFID – Информационная технология.

Методы и средства автоматической идентификации и сбора данных. Часть 1: Радиоинтерфейс для служб безопасности и менеджмент файла для архитектуры RFID (ISO/CEI 29167-1:2012, IDT) SM ISO/CEI 29179:2013 Tehnologia informaţiei. Identificarea și managementul elementului mobil. Interfaţa de programare pentru aplicații mobile AIDC – Информационная технология. Идентификация и менеджмент мобильного объекта. Программный интерфейс мобильного применения AIDC (ISO/CEI 29179:2012, IDT) SM ISO/CEI 29192-2:2013 Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Criptografie uşoară. Partea 2: Coduri de bloc – Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Легкая криптография. Часть 2: Блочные шифры (ISO/CEI 29192-2:2012, IDT) SM ISO/CEI 29199-2:2013 Tehnologia informaţiei. Sistem de codificare a imaginii JPEG XR. Partea 2: Specificaţie de codificare a imaginii – Информационная технология. Система кодирования изображения JPEG XR. Часть 2: Спецификация кодирования изображения (ISO/CEI 29199-2:2012, IDT) 35.080 SM ISO/CEI TR 9126-2:2013 Ingineria software. Calitatea produsului. Partea 2: Metrice externe – Разработка программного обеспечения. Качество продукта. Часть 2: Внешние метрики (ISO/CEI TR 9126-2:2003, IDT) SM ISO/CEI TR 9126-3:2013 Ingineria software. Calitatea produsului. Partea 3: Metrice interne – Разработка программного обеспечения. Качество продукта. Часть 3: Внутренние метрики (ISO/CEI TR 9126-3:2003, IDT) SM ISO/CEI TR 9126-4:2013 Ingineria software. Calitatea produsului. Partea 4: Calitate în metrice de utilizare – Разработка программного обеспечения. Качество продукта. Часть 4: Качество в используемых метриках (ISO/CEI TR 9126-4:2004, IDT) SM ISO/CEI 25010:2013 Ingineria sistemelor şi software-ului. Cerințe de calitate și de evaluare a sistemelor și a software-ului (SQuaRE). Modele de calitate ale sistemului şi software-ului – Разработка систем и программного обеспечения. Требования к качеству систем и программного обеспечения и их оценка (SQuaRE). Модели качества систем и программного обеспечения (ISO/CEI 25010:2011, IDT) 35.240.15 SM ISO/CEI 10373-6:2013 Cartele de identificare. Metode de încercări.

12


INS Ianuarie 2013 Partea 6: Cartele de proximitate – Карты идентификационные. Методы испытаний. Часть 6: Карты с малым зазором между индуктивной головкой и носителем (ISO/CEI 10373-6:2011, IDT) SM ISO/CEI 24789-1:2013 Cartele de identificare. Durata de viaţă a cartelei. Partea 1: Profiluri de aplicare şi cerinţe – Карты идентификационные. Срок службы карты. Часть 1: Профили применения и требования (ISO/CEI 24789-1:2012, IDT)

77

METALURGIE МЕТАЛЛУРГИЯ

77.040.10 SM EN ISO 6506-4:2013 Materiale metalice. Încercarea de duritate Brinell. Partea 4: Tabele de valori de duritate – Материалы металлические. Испытание на твердость по Бринеллю. Часть 4: Таблица значений твердости (EN ISO 6506-4:2005, IDT) 77.140.60

35.240.99 SM EN 14908-5:2013 Reţea deschisă de comunicaţii de date pentru automatizarea, controlul şi gestionarea tehnică a clădirii. Protocol de reţea de control. Partea 5: Implementare – Открытая сеть передачи данных при автоматизации, контроля и менеджментa зданий. Сетевой протокол управления. Часть 5: Применение (EN 14908-5:2009, IDT) SM EN 14908-6:2013 Reţea deschisă de comunicaţii de date pentru automatizarea, controlul şi gestionarea tehnică a clădirii. Protocol de reţea de control. Partea 6: Elemente de aplicaţie – Открытая сеть передачи данных при автоматизации, контроля и менеджментa зданий. Сетевой протокол управления. Часть 6: Прикладные элементы (EN 14908-6:2010, IDT) SM EN ISO 16484-6:2013 Sisteme de automatizare şi gestionare tehnică a clădirii. Partea 6: Încercare de conformitate a comunicaţiei de date – Системы автоматизации и контроля в строительстве. Часть 6: Испытание на соответствие передачи данных (EN ISO 16484-6:2009, IDT) 67

INDUSTRIA ALIMENTARĂ ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

67.100.10 SM STB ISO 1211:2013 Lapte. Determinarea conţinutului de grăsime prin metoda gravimetrică (metoda de referinţă) – Молоко. Определение содержания жира гравиметрическим методом (арбитражный метод) (STB ISO 1211–2012, IDT) 73

MINE ȘI MINEREURI ГОРНОЕ ДЕЛО И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

73.020 SM EN 13364:2013 Metode de încercare a pietrei naturale. Determinarea sarcinii de rupere prin gaura de agrafare – Методы испытания природного камня. Определение усилия извлечения из скважины для анкера (EN 13364:2001, IDT)

SM GOST 16523:2013 Tablă laminată subţire din oţel carbon de calitate şi obişnuit pentru utilizări generale. Condiţii tehnice – Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества общего назначения. Технические условия (GOST 16523–97, IDT) 83

INDUSTRIA CAUCIUCULUI ȘI A MATERIALELOR PLASTICE РЕЗИНОВАЯ И ПЛАСТМАССОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

83.080.01 SM EN ISO 179-1:2013 Materiale plastice. Determinarea proprietăţilor de şoc Charpy. Partea 1: Încercarea la şoc neinstrumentală – Пластмассы. Определение ударной прочности по Шарпи. Часть 1: Неинструментальный метод испытания на удар (EN ISO 179-1:2010, IDT) SM EN ISO 179-2:2013 Materiale plastice. Determinarea proprietăţilor de şoc Charpy. Partea 2: Încercarea la şoc instrumentală – Пластмассы. Определение ударной прочности по Шарпи. Часть 2: Инструментальный метод испытания на удар (EN ISO 179-2:1999, IDT) SM EN ISO 6603-1:2013 Materiale plastice. Determinarea comportării la şoc prin perforare a materialelor plastice rigide. Partea 1: Încercarea la şoc neinstrumentală – Пластмассы. Определение поведения жестких пластмасс при проколе под воздействием удара. Часть 1: Неинструментальный метод испытания на удар (EN ISO 6603-1:2000, IDT) SM EN ISO 6603-2:2013 Materiale plastice. Determinarea comportării la şoc prin perforare a materialelor plastice rigide. Partea 2: Încercarea la şoc instrumentală – Пластмассы. Определение поведения жестких пластмасс при проколе под воздействием удара. Часть 2: Инструментальный метод испытания на удар (EN ISO 6603-2:2000, IDT)

13


INS Ianuarie 2013 83.080.20 SM EN ISO 7391-1:2013 Materiale plastice. Materiale pentru injecţie şi extrudare din policarbonat (PC). Partea 1: Sistem de codificare şi bază pentru specificaţii – Пластмассы. Поликарбонаты для литья и экструзии. Часть 1: Система обозначений и основа для технических условий (EN ISO 7391-1:2006, IDT) SM EN ISO 7391-2:2013 Materiale plastice. Materiale pentru injecţie şi extrudare din policarbonat (PC). Partea 2: Prepararea epruvetelor şi determinarea proprietăţilor – Пластмассы. Поликарбонаты для литья и экструзии. Часть 2: Приготовление образцов для испытаний и определение свойств (EN ISO 7391-2:2006, IDT) SM ISO 8257-1:2013 Materiale plastice. Materiale din polimetilmetacrilat (PMMA) pentru injecţie şi extrudare. Partea 1: Sistem de codificare şi bază pentru specificaţii – Пластмассы. Материалы на основе полиметилметакрилата (PMMA) для литья и экструзии. Часть 1: Система обозначений и основа для технических условий (ISO 8257-1:1998, IDT) SM EN ISO 8257-2:2013 Materiale plastice. Materiale din polimetilmetacrilat (PMMA) pentru injecţie şi extrudare. Partea 2: Prepararea epruvetelor şi determinarea proprietăţilor – Пластмассы. Материалы на основе полиметилметакрилата (PMMA) для литья и экструзии. Часть 2. Приготовление образцов для испытаний и определение свойств (EN ISO 8257-2:2006, IDT) 83.180 SM EN ISO 15605:2013 Adezivi. Eşantionare – Клеи. Отбор проб (EN ISO 15605:2004, IDT) SM EN 15865:2013 Adezivi. Determinarea cuplului de torsiune la fixarea filetelor lipite cu adezivi anaerobici – Клеи. Определение прочности при кручении клеерезьбовых соединений с применением анаэробных клеев (EN 15865:2009, IDT) 91

CONSTRUCŢII ŞI MATERIALE DE CONSTRUCŢII СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО

Часть 1: Спецификация и внедрение проекта (EN ISO 16484-1:2010, IDT) 91.080.40 SM EN 1877-1:2013 Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Metode de încercări. Funcţiile reactive ale răşinilor epoxidice. Partea 1: Determinarea echivalentului epoxid – Изделия и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Методы испытаний. Реакционные функции эпоксидных смол. Часть 1: Определение эпоксидного эквивалента (EN 1877-1:2000, IDT) SM EN 1877-2:2013 Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Metode de încercări. Funcţiile reactive ale răşinilor epoxidice. Partea 2: Determinarea funcţiilor amine prin indicele de bazicitate total – Изделия и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Методы испытаний. Реакционные функции эпоксидных смол. Часть 2: Определение аминовых функций с помощью общего щелочного числа (EN 1877-2:2000, IDT) 91.100.15 SM EN 13364:2013 Metode de încercare a pietrei naturale. Determinarea sarcinii de rupere prin gaura de agrafare – Методы испытания природного камня. Определение усилия извлечения из скважины для анкера (EN 13364:2001, IDT) 91.140.01 SM EN 14908-5:2013 Reţea deschisă de comunicaţii de date pentru automatizarea, controlul şi gestionarea tehnică a clădirii. Protocol de reţea de control. Partea 5: Implementare – Открытая сеть передачи данных при автоматизации, контроля и менеджментa зданий. Сетевой протокол управления. Часть 5: Применение действия (EN 14908-5:2009, IDT) SM EN 14908-6:2013 Reţea deschisă de comunicaţii de date pentru automatizarea, controlul şi gestionarea tehnică a clădirii. Protocol de reţea de control. Partea 6: Elemente de aplicaţie – Открытая сеть передачи данных при автоматизации, контроля и менеджментa зданий. Сетевой протокол управления. Часть 6: Прикладные элементы (EN 14908-6:2010, IDT) 91.140.10

91.040.01 SM EN ISO 16484-1:2013 Sisteme de automatizare şi gestionare tehnică a clădirii. Partea 1: Specificaţie şi implementare a unui proiect – Системы автоматизации и контроля в строительстве.

SM EN 1264-1:2013 Instalaţii cu suprafeţe de încălzire şi de răcire integrate, cu agent termic apă. Partea 1: Definiţii şi simboluri – Системы отопления и охлаждения поверхности встроенные водные. Часть 1: Определения и символы (EN 1264-1:2011, IDT)

14


INS Ianuarie 2013 SM EN 15316-4-8:2013 Instalaţii de încălzire în clădiri. Metodă de calcul al cerinţelor energetice şi al randamentului instalaţiei. Partea 4-8: Instalaţii de generare a căldurii pentru încălzirea spaţiilor, instalaţii de încălzire cu aer cald şi prin radiaţii – Системы отопления зданиий. Метод расчета энергетических характеристик и показателей эффективности системы. Часть 4-8: Системы выработки тепла для отопления помещений, системы нагревания воздуха и воздушного радиационного нагрева (EN 15316-4-8:2011, IDT) 91.140.30 SM EN 15727:2013 Ventilarea în clădiri. Componente de reţele de canale, clasificare în funcţie de etanşeitate şi încercări – Вентиляция в зданиях. Компоненты систем воздуховодов, классификация герметичности и испытания (EN 15727:2010, IDT) 91.140.60 SM EN ISO 15877-1:2013 Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru instalaţiile de apă caldă şi rece. Policlorură de vinil clorurată (PVC-C). Partea 1: Generalităţi – Системы пластмассовых трубопроводов для горячего и холодного водоснабжения. Хлорированный поливинилхлорид PVC-C). Часть 1: Общие положения (EN ISO 15877-1:2009, IDT) SM EN ISO 15877-2:2013 Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru instalaţiile de apă caldă şi rece. Policlorură de vinil clorurată (PVC-C). Partea 2: Ţevi – Системы пластмассовых трубопроводов для горячего и холодного водоснабжения. Хлорированный поливинилхлорид (PVC-C). Часть 2: Трубы (EN ISO 15877-2:2009, IDT) SM EN ISO 15877-3:2013 Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru instalaţiile de apă caldă şi rece. Policlorură de vinil clorurată (PVC-C). Partea 3: Fitinguri – Системы пластмассовых трубопроводов для горячего и холодного водоснабжения. Хлорированный поливинилхлорид (PVC-C). Часть 3: Фитинги (EN ISO 15877-3:2009, IDT) SM EN ISO 15877-5:2013 Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru instalaţiile de apă caldă şi rece. Policlorură de vinil clorurată (PVC-C). Partea 5: Aptitudinea de utilizare a sistemului – Системы пластмассовых трубопроводов для горячего и холодного водоснабжения. Хлорированный поливинилхлорид (PVC-C). Часть 5: Соответствие назначению системы (EN ISO 15877-5:2009, IDT)

97

ECHIPAMENTE PENTRU UZ CASNIC ȘI COMERCIAL. DISTRACȚII. SPORT БЫТОВАЯ ТЕХНИКА И ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ОТДЫХ. СПОРТ

97.120 SM EN 14908-6:2013 Reţea deschisă de comunicaţii de date pentru automatizarea, controlul şi gestionarea tehnică a clădirii. Protocol de reţea de control. Partea 6: Elemente de aplicaţie – Открытая сеть передачи данных при автоматизации, контроля и менеджментa зданий. Сетевой протокол управления. Часть 6: Прикладные элементы (EN 14908-6:2010, IDT) SM EN 15500:2013 Regulatoare pentru sisteme de încălzire, ventilaţie şi aer condiţionat. Echipamente electronice de reglare pentru zone particulare – Регуляторы для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Электронное оборудование индивидуального зонального регулирования (EN 15500:2008, IDT) SM EN ISO 16484-6:2013 Sisteme de automatizare şi gestionare tehnică a clădirii. Partea 6: Încercare de conformitate a comunicaţiei de date – Системы автоматизации и контроля в строительстве. Часть 6: Испытание на соответствие передачи данных (EN ISO 16484-6:2009, IDT) 97.220.10 SM EN 12572-1:2013 Structuri artificiale de escaladare. Partea 1: Cerinţe de securitate şi metode de încercare pentru SAE cu puncte de asigurare – Конструкции искусственные для спортивного лазания (ACS). Часть 1: Требования безопасности и методы испытаний для ACS с точками страховки (EN 12572-1:2007, IDT) SM EN 12572-2:2013 Structuri artificiale de escaladare. Partea 2: Cerinţe de securitate şi metode de încercare pentru blocuri de escaladă – Конструкции искусственные для спортивного лазания. Часть 2: Требования безопасности и методы испытаний для скалолазных стен (EN 12572-2:2008, IDT) SM EN 12572-3:2013 Structuri artificiale de escaladare. Partea 3: Cerinţe de securitate şi metode de încercare pentru prize de escaladă – Конструкции искусственные для спортивного лазания. Часть 3: Требования безопасности и методы испытаний для скалолазных зацепов (EN 12572-3:2008, IDT)

15


INS Ianuarie 2013 INDICATIVELE STANDARDELOR MOLDOVENE APROBATE ОБОЗНАЧЕНИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ СТАНДАРТОВ МОЛДОВЫ (Ianuarie 2013)

Indicativul standardului Обозначение cтандарта 1

Codul CSM Код CSM 2 Standarde

Data editării Дата издания 3

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления 4

în limba engleză

SM EN 588-1:2013

13.060.30 23.040.50

01.06.2013

1034 – ST din 15.01.2013

SM EN 1264-1:2013

01.040.91 01.075 91.140.10

01.06.2013

1033 – ST din 14.01.2013

SM EN 1877-1:2013

91.080.40

01.06.2013

1034 – ST din 15.01.2013

SM EN 1877-2:2013

91.080.40

01.06.2013

1034 – ST din 15.01.2013

SM EN 12572-1:2013

97.220.10

01.06.2013

1033 – ST din 14.01.2013

SM EN 12572-2:2013

97.220.10

01.06.2013

1033 – ST din 14.01.2013

SM EN 12572-3:2013

97.220.10

01.06.2013

1033 – ST din 14.01.2013

SM EN 13364:2013

73.020 91.100.15

01.06.2013

1033 – ST din 14.01.2013

SM EN 14255-2:2013

13.280

01.06.2013

1033 – ST din 14.01.2013

SM EN 14255-3:2013

17.240

01.06.2013

1033 – ST din 14.01.2013

SM EN 14908-5:2013

35.240.99 91.140.01

01.06.2013

1033 – ST din 14.01.2013

SM EN 14908-6:2013

35.240.99 91.140.01 97.120

01.06.2013

1033 – ST din 14.01.2013

SM EN 15316-4-8:2013

91.140.10

01.06.2013

1033 – ST din 14.01.2013

97.120

01.06.2013

1033 – ST din 14.01.2013

SM EN 15632-1:2013

23.040.01

01.06.2013

1033 – ST din 14.01.2013

SM EN 15632-2:2013

23.040.01

01.06.2013

1033 – ST din 14.01.2013

SM EN 15632-3:2013

23.040.01

01.06.2013

1033 – ST din 14.01.2013

SM EN 15632-4:2013

23.040.01

01.06.2013

1033 – ST din 14.01.2013

SM EN 15727:2013

91.140.30

01.06.2013

1033 – ST din 14.01.2013

SM EN 15865:2013

83.180

01.06.2013

1034 – ST din 15.01.2013

SM EN ISO 179-1:2013

83.080.01

01.06.2013

1034 – ST din 15.01.2013

SM EN ISO 179-2:2013

83.080.01

01.06.2013

1034 – ST din 15.01.2013

SM EN ISO 4288:2013

17.040.20

01.06.2013

1033 – ST din 14.01.2013

SM EN ISO 6222:2013

13.060.30

25.01.2013

1032 – ST din 14.01.2013

SM EN ISO 6506-4:2013

77.040.10

01.06.2013

1033 – ST din 14.01.2013

SM EN 15500:2013

16


INS Ianuarie 2013 SM EN ISO 6603-1:2013

83.080.01

01.06.2013

1034 – ST din 15.01.2013

SM EN ISO 6603-2:2013

83.080.01

01.06.2013

1034 – ST din 15.01.2013

SM EN ISO 7391-1:2013

83.080.20

01.06.2013

1034 – ST din 15.01.2013

SM EN ISO 7391-2:2013

83.080.20

01.06.2013

1034 – ST din 15.01.2013

SM EN ISO 8257-2:2013

83.080.20

01.06.2013

1034 – ST din 15.01.2013

SM EN ISO 15605:2013

83.180

01.06.2013

1034 – ST din 15.01.2013

SM EN ISO 15877-1:2013

23.040.20 91.140.60

01.06.2013

1034 – ST din 15.01.2013

SM EN ISO 15877-2:2013

23.040.20 91.140.60

01.06.2013

1034 – ST din 15.01.2013

SM EN ISO 15877-3:2013

23.040.45 91.140.60

01.06.2013

1034 – ST din 15.01.2013

SM EN ISO 15877-5:2013

23.040.20 91.140.60

01.06.2013

1034 – ST din 15.01.2013

SM EN ISO 16484-1:2013

91.040.01

01.06.2013

1033 – ST din 14.01.2013

SM EN ISO 16484-6:2013

35.240.99 97.120

01.06.2013

1033 – ST din 14.01.2013

SM ISO 8257-1:2013

83.080.20

01.06.2013

1034 – ST din 15.01.2013

SM ISO/CEI 10373-6:2013

35.240.15

01.03.2013

1030 – ST din 11.01.2013

SM ISO/CEI 19794-1:2013

35.040

01.03.2013

1030 – ST din 11.01.2013

SM ISO/CEI 19794-9:2013

35.040

01.03.2013

1030 – ST din 11.01.2013

SM ISO/CEI 24789-1:2013

35.240.15

01.03.2013

1030 – ST din 11.01.2013

SM ISO/CEI 25010:2013

35.080

01.03.2013

1030 – ST din 11.01.2013

SM ISO/CEI 27010:2013

35.040

01.03.2013

1030 – ST din 11.01.2013

SM ISO/CEI 29167-1:2013

35.040

01.03.2013

1030 – ST din 11.01.2013

SM ISO/CEI 29179:2013

35.040

01.03.2013

1030 – ST din 11.01.2013

SM ISO/CEI 29192-2:2013

35.040

01.03.2013

1030 – ST din 11.01.2013

SM ISO/CEI 29199-2:2013

35.040

01.03.2013

1030 – ST din 11.01.2013

SM ISO/CEI TR 9126-2:2013

35.080

01.03.2013

1030 – ST din 11.01.2013

SM ISO/CEI TR 9126-3:2013

35.080

01.03.2013

1030 – ST din 11.01.2013

SM ISO/CEI TR 9126-4:2013

35.080

01.03.2013

1030 – ST din 11.01.2013

SM ISO/CEI TR 29149:2013

35.040

01.03.2013

1030 – ST din 11.01.2013

Standarde în limba rusă

SM GOST 8.106:2013

17.020

31.03.2013

1029 – ST din 10.01.2013

SM GOST 8.568:2013

17.020

31.03.2013

1029 – ST din 10.01.2013

SM GOST 8.576:2013

17.020

31.03.2013

1029 – ST din 10.01.2013

SM GOST 8.577:2013

17.080

31.03.2013

1029 – ST din 10.01.2013

SM GOST 16523:2013

77.140.60

01.03.2013

1031 – ST din 11.01.2013

SM STB ISO 1211:2013

67.100.10

01.03.2013

1031 – ST din 11.01.2013

17


INS Ianuarie 2013 INDICATIVELE STANDARDELOR ANULATE ОБОЗНАЧЕНИЯ АННУЛИРОВАННЫХ СТАНДАРТОВ (Ianuarie 2013)

Indicativul standardului Обозначение cтандарта

Codul CSM Код CSM

Data anulării Дата отмены

Indicativul standardului în vigoare Обозначение действующего cтандарта 4

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

1

2

3

SM ISO/CEI 10373-6+A2:2004

35.240.15

01.01.2014

SM ISO/CEI 10373-6:2013

1030 – ST din 11.01.2013

SM STB ISO 1211:2010

67.100.10

01.06.2013

SM STB ISO 1211:2013

GOST 8.106-80

17.020

01.07.2013

SM GOST 8.106:2013

1031– ST din 11.01.2013 1029 – ST din 10.01.2013

GOST 8.179-76

17.080

01.07.2013

SM GOST 8.577:2013

1029 – ST din 10.01.2013

GOST 8.201-76

17.240

01.07.2013

SM GOST 8.576:2013

1029 – ST din 10.01.2013

GOST 8.202-76

17.220

01.07.2013

SM GOST 8.576:2013

GOST 8.427-81

17.200

01.07.2013

SM GOST 8.568:2013

1029 – ST din 10.01.2013 1029 – ST din 10.01.2013

GOST 8.476-82

17.080

01.07.2013

SM GOST 8.577:2013

1029 – ST din 10.01.2013

GOST 12877-76

17.200.20

01.07.2013

SM GOST 8.568:2013

1029 – ST din 10.01.2013

GOST 16523-89

77.140.60

01.06.2013

SM GOST 16523:2013

1031 – ST din 11.01.2013

GOST 19728.0-74

73.080

01.07.2013

-------------------------------------

1029 – ST din 10.01.2013

GOST 19728.1-74

73.080

01.07.2013

-------------------------------------

1029 – ST din 10.01.2013

GOST 19728.2-74

73.080

01.07.2013

-------------------------------------

1029 – ST din 10.01.2013

GOST 19728.3-74

73.080

01.07.2013

-------------------------------------

1029 – ST din 10.01.2013

GOST 19728.4-88

73.080

01.07.2013

-------------------------------------

1029 – ST din 10.01.2013

GOST 19728.5-88

73.080

01.07.2013

-------------------------------------

1029 – ST din 10.01.2013

GOST 19728.6-88

73.080

01.07.2013

-------------------------------------

1029 – ST din 10.01.2013

GOST 19728.7-74

73.080

01.07.2013

-------------------------------------

1029 – ST din 10.01.2013

GOST 19728.8-74

73.080

01.07.2013

-------------------------------------

1029 – ST din 10.01.2013

GOST 19728.9-88

73.080

01.07.2013

-------------------------------------

1029 – ST din 10.01.2013

GOST 19728.10-88

73.080

01.07.2013

-------------------------------------

1029 – ST din 10.01.2013

GOST 19728.11-74

73.080

01.07.2013

-------------------------------------

1029 – ST din 10.01.2013

GOST 19728.12-74

73.080

01.07.2013

-------------------------------------

1029 – ST din 10.01.2013

GOST 19728.13-88

73.080

01.07.2013

-------------------------------------

1029 – ST din 10.01.2013

GOST 19728.14-74

73.080

01.07.2013

-------------------------------------

1029 – ST din 10.01.2013

GOST 19728.15-74

73.080

01.07.2013

-------------------------------------

1029 – ST din 10.01.2013

GOST 19728.16-74

73.080

01.07.2013

-------------------------------------

1029 – ST din 10.01.2013

GOST 19728.17-74

73.080

01.07.2013

-------------------------------------

1029 – ST din 10.01.2013

GOST 19728.18-88

73.080

01.07.2013

-------------------------------------

1029 – ST din 10.01.2013

GOST 19728.19-74

73.080

01.07.2013

-------------------------------------

1029 – ST din 10.01.2013

GOST 19728.20-74

73.080

01.07.2013

-------------------------------------

1029 – ST din 10.01.2013

GOST 19728.21-88

73.080

01.07.2013

-------------------------------------

1029 – ST din 10.01.2013

5

18


INS Ianuarie 2013

GOST 19918.1-79

97.140

01.07.2013

GOST 12029-93 (ISO 7173-89)

1029 – ST din 10.01.2013

GOST 19918.2-79

97.140

01.07.2013

GOST 12029-93 (ISO 7173-89)

1029 – ST din 10.01.2013

GOST 21550-76

01.140.20

01.07.2013

-------------------------------------

1029 – ST din 10.01.2013

GOST 21672-82

47.020.05

01.07.2013

-------------------------------------

1029 – ST din 10.01.2013

GOST 22466.4-82

31.260

01.07.2013

GOST 30831-2002

1029 – ST din 10.01.2013

GOST 23450-79

33.100

01.07.2013

GOST 30805.11-2002 (CISPR 11:1997)

1029 – ST din 10.01.2013

GOST 23628-79

17.140.01

01.07.2013

SM SR EN ISO 11546-1:2011 SM SR EN ISO 11546-2:2011

1029 – ST din 10.01.2013

GOST 25364-88

17.160

01.07.2013

-------------------------------------

1029 – ST din 10.01.2013

GOST 25516-82

29.120.40

01.07.2013

-------------------------------------

GOST 25569-82

91.220

01.06.2013

-------------------------------------

1029 – ST din 10.01.2013 1031 – ST din 11.01.2013

GOST 25624-83

33.060.01

01.07.2013

-------------------------------------

1029 – ST din 10.01.2013

GOST 26314-84

47.020.10

01.07.2013

-------------------------------------

1029 – ST din 10.01.2013

GOST 26430-85

29.120.40

01.07.2013

SM SR EN 60947-5-2:2010

1029 – ST din 10.01.2013

GOST 26455-85

21.120.20

01.07.2013

-------------------------------------

1029 – ST din 10.01.2013

GOST 26697-85

19.100

01.07.2013

-------------------------------------

1029 – ST din 10.01.2013

GOST 26786-85

19.100

01.07.2013

-------------------------------------

1029 – ST din 10.01.2013

GOST 26957-86

21.200

01.07.2013

-------------------------------------

1029 – ST din 10.01.2013

GOST 27142-86

21.200

01.07.2013

-------------------------------------

1029 – ST din 10.01.2013

GOST 27936-88

91.060.50

01.06.2013

-------------------------------------

1031 – ST din 11.01.2013

GOST 28140-89 (ISO 7185-83)

35.060

01.07.2013

-------------------------------------

GOST 28141-89

35.060

01.07.2013

-------------------------------------

1029 – ST din 10.01.2013

GOST 28339-89

21.100.10

01.07.2013

-------------------------------------

1029 – ST din 10.01.2013

GOST 28441-90

01.040.35

01.07.2013

-------------------------------------

1029 – ST din 10.01.2013

GOST 28571-90 (ISO 8651-2-88)

35.060 35.140

01.07.2013

-------------------------------------

1029 – ST din 10.01.2013

GOST 28764-90 (ISO 6165-87)

01.040.53 53.100

01.07.2013

GOST ISO 6165-2002

1029 – ST din 10.01.2013

35.080

01.01.2014

SM ISO/CEI 25010:2013

1030 – ST din 11.01.2013

GOST ISO/CEI 9126-2001

1029 – ST din 10.01.2013

19


INS Ianuarie 2013 INDICATIVELE STANDARDELOR ȘI PRESTANDARDELOR PENTRU CARE SÎNT APROBATE MODIFICĂRI ȘI ERATE ОБОЗНАЧЕНИЯ СТАНДАРТОВ И ПРЕДСТАНДАРТОВ, К КОТОРЫМ УТВЕРЖДЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ПОПРАВКИ (Ianuarie 2013)

Indicativul standardului/prestandardului Обозначение cтандарта/престандарта

Nr. mod. /eratei № изм. /попр.

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

2

3

4

SMV ISO/CEI 19794-2:2012/C1:2013

35.040

C1

1030 – ST din 11.01.2013

SMV ISO/CEI 19794-4:2012/C1:2013

35.040

C1

1030 – ST din 11.01.2013

83.080.01 23.040.20 91.140.60 23.040.20 91.140.60 23.040.45 91.140.60 23.040.20 91.140.60

A1

1034 – ST din 15.01.2013

A1

1034 – ST din 15.01.2013

A1

1034 – ST din 15.01.2013

A1

1034 – ST din 15.01.2013

A1

1034 – ST din 15.01.2013

SM ISO/CEI 10373-6:2013/A1:2013

35.240.15

A1

1030 – ST din 11.01.2013

SM ISO/CEI 10373-6:2013/A2:2013

35.240.15

A2

1030 – ST din 11.01.2013

SM ISO/CEI 10373-6:2013/A3:2013

35.240.15

A3

1030 – ST din 11.01.2013

SM ISO/CEI 10373-6:2013/A4:2013

35.240.15

A4

1030 – ST din 11.01.2013

SM ISO/CEI 19794-9:2013/C1:2013

35.040

C1

1030 – ST din 11.01.2013

GOST 8.346-2000

17.020

A1

1035 – ST din 22.01.2013

GOST 8.570-2000

17.020

A2

1035 – ST din 22.01.2013

1

SM EN ISO 179-2:2013/ A1:2013 SM EN ISO 15877-1:2013/ A1:2013 SM EN ISO 15877-2:2013/ A1:2013 SM EN ISO 15877-3:2013/ A1:2013 SM EN ISO 15877-5:2013/ A1:2013

Codul CSM Код CSM

20


INS Ianuarie 2013

NOUTĂȚI

Un nou sistem de evaluare periodică va indica dacă membrii CEN și CENELEC se conformează criteriilor de membru CEN și CENELEC sînt în proces de creare a unui nou sistem care va evalua periodic membrii lor pentru a se asigura că aceștia se conformează unui set specific de criterii. Acest sistem va permite, de asemenea, schimbul de experiență între membri. Membrii CEN și CENELEC sînt Organisme Naționale de Standardizare (Membrii CEN) și Comitete Electrotehnice Naționale (Membrii CENELEC) din 33 de state europene. Înainte ca o organizație să fie acceptată în calitate de membru deplin al CEN și/sau CENELEC, aceasta trebuie să demonstreze că îndeplinește o serie de condiții, cunoscute drept criterii de membru. În ultimii ani, au existat discuții în cadrul CEN și CENELEC privind fezabilitatea introducerii unui proces voluntar de evaluare între omologi pentru a încuraja îmbunătățirea continuă și schimbul de experiență. Aceste discuții au fost inițiate ca răspuns la o solicitare a Consiliului European în 2008. În 2009, Consiliile CEN și CENELEC au decis organizarea unui Grup de lucru CEN-CENELEC privind criteriile de membru, care avea sarcina de a defini o listă de criterii pentru toți membrii CEN-CENELEC, actuali și potențiali, criterii care să fie respectate mereu. Acest Grup de lucru a pregătit setul de criterii în baza criteriilor de membru utilizate anterior de CEN și CENELEC. Criteriile de membru CEN și CENELEC includ toate principiile expuse în Codul de bună practică al Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) privind elaborarea, adoptarea și aplicarea standardelor (Anexa 3 din Acordul OMC privind barierele tehnice în calea comerțului, 1995). De fapt, se poate spune că criteriile CEN și CENELEC depășesc prevederile OMC. Noile criterii de membru comune au fost finalizate în 2011 și adoptate de către Asambleele Generale ale CEN și CENELEC. Aceste criterii sînt incluse în Ghidul 20 al CEN-CENELEC Ghid privind criteriile de membru al CEN și CENELEC. Ca urmare a adoptării criteriilor de membru comune, CEN și CENELEC au început elaborarea unui sistem comun de evaluare a conformării membrilor cu aceste principii. Acest sistem a fost adoptat de către Asambleele Generale ale CEN și CENELEC în noiembrie 2012 și este descris în Ghidul 22 al CEN-CENELEC Ghid privind structura organizațională și procesele de evaluare a criteriilor de membru CEN și CENELEC. Conform noului sistem, fiecare membru CEN și/sau CENELEC va fi supus unei evaluări regulate (o dată la 3 sau 4 ani) pentru a verifica corespunderea cu toate criteriile de membru. Procesul de evaluare va fi supravegheat de Comitetul de monitorizare și relații cu membrii (CMRM), care este condus de David Dossett, unul din foștii președinți ai CENELEC. Fiecare membru poate alege între o evaluare între omologi, efectuată de evaluatori numiți de către CMRM și, ca alternativă, o autoevaluare, care să fie parte a unui audit bazat pe standardul internațional EN ISO 9001 (Sisteme de management al calității - Cerințe), condus de un organism de certificare recunoscut. Pe parcursul primei runde de evaluări (2013-2015), membrii pot alege, de asemenea, o a treia opțiune de autoevaluare condusă de evaluatori interni, în conformitate cu un model prestabilit, chiar daca aceasta nu va fi parte dintr-un audit bazat pe standardul internațional EN ISO 9001. Totuși, această opțiune nu va mai fi disponibilă în decursul celei de-a doua runde de evaluări (începînd cu 2016). Toți membrii CEN și CENELEC vor fi rugați să transmită rapoartele către CMRM pentru aprobare, conform unui grafic stabilit. Dacă CMRM consideră că un anumit membru nu a fost capabil să demonstreze că se conformează tuturor criteriilor de membru, atunci membrul respectiv va fi rugat să întreprindă anumiți pași pentru a rectifica situația. Noul sistem va oferi, totodată, un cadru pentru schimbul de experiență și instruire reciprocă a membrilor CEN și CENELEC. CMRM va identifica exemple de practici bune, care vor fi utilizate ulterior ca bază pentru oferirea de asistență membrilor referitor la îmbunătățirea

21


INS Ianuarie 2013 structurilor, sistemelor și procedurilor lor. Introducerea de către CEN și CENELEC a noului sistem pentru evaluarea conformării membrilor cu criteriile de membru comune coincide cu intrarea în vigoare a unui nou Regulament UE privind standardizarea europeană (1025/2012). CEN și CENELEC sînt siguri că noul lor sistem, bazat pe o abordare voluntară de cerințe auto-impuse, va favoriza menținerea încrederii în sistemul european de standardizare, concomitent cu inspirarea unei îmbunătățiri continue. Criterii care trebuie îndeplinite de către toți membrii CEN și CENELEC Mai jos este prezentat un rezumat al celor șase criterii principale stabilite în Ghidul 20 al CEN/CENELEC privind criteriile de membru al CEN și CENELEC (Ediția 2, 2012-06). Ghidul 20 al CEN-CENELEC (privind criteriile de membru al CEN și CENELEC) și Ghidul 22 (privind structura organizațională și procesele necesare pentru evaluarea criteriilor de membru al CEN și CENELEC) sînt disponibile pe pagina web a CEN-CENELEC. 1. Transparență Pentru a asigura capacitatea tuturor părților interesate de a participa la activitățile de standardizare, trebuie să fie disponibile suficiente informații actualizate (pe paginile web ale membrilor) și trebuie să existe timp și posibilitate pentru comentarii în scris. 2. Deschidere și dezvoltare Orice persoană sau entitate cu un interes într-o anumită activitate de standardizare trebuie să poată participa la elaborarea unui standard. Trebuie întreprinse măsuri pentru promovarea și facilitarea participării părților interesate mai slab dezvoltate din economie și societate. 3. Imparțialitate și consens Membrii CEN și CENELEC trebuie să ofere o platformă imparțială și neutră pentru ca participanții să ajungă la un consens, după luarea în considerație a tuturor opiniilor relevante. Acest principiu trebuie implementat în toate structurile, procesele și procedurile. 4. Eficiență și relevanță Activitățile de standardizare trebuie să ia în considerație legislația relevantă și cerințele pieței, precum și realizările științifice și tehnologice. Standardele trebuie revizuite și actualizate regulat. 5. Coerență Membrii CEN și CENELEC trebuie să evite orice dublare sau suprapunere între activitățile de standardizare la nivel național, european și/sau internațional. 6. Viabilitate și stabilitate Membrii CEN și CENELEC trebuie să dețină resursele și infrastructura necesară pentru îndeplinirea mandatelor și pentru a contribui la activitățile de standardizare europeană. Protecția dreptului de autor este, de asemenea, foarte importantă.

22


INS Ianuarie 2013 Organizațiile europene de standardizare adoptă o nouă strategie privind educația despre standardizare Grupul președinților CEN-CENELEC-ETSI (Comitetul European de Standardizare – Comitetul European de Standardizare Electrotehnică – Institutul European de Standardizare în Telecomunicații) au aprobat recent o strategie comună, numită „Masterplan privind educația despre standardizare”. Prin implementarea acestei strategii, organizațiile europene de standardizare speră să asigure includerea cunoștințelor despre standarde într-o gamă vastă de programe educaționale și de instruire în toată Europa. Posedarea unei înțegeri bune a standardelor și standardizării poate fi utilă pentru oamenii implicați în diverse tipuri de activități profesionale – de la construcții și inginerie la marketing și achiziții publice. Sporirea nivelului de conștientizare și cunoaștere a standardizării este importantă atît pentru dezvoltarea profesională a indivizilor, cît și pentru prosperitatea economică a Europei în ansamblu. Un număr de inițiative importante ce țin de dezvoltarea educației despre standardizare au fost deja elaborate și lansate în cîteva state europene. Furnizorii de servicii educaționale și de instruire, precum și factorii de decizie politică, trebuie să fie conștienți de beneficiile integrării informațiilor și cunoștințelor despre standarde și activitatea de standardizare în programele de studiu. CEN, CENELEC și ETSI, cele trei organizații europene de standardizare, s-au angajat în promovarea și susținerea educației despre standardizare. „Masterplanul privind educația despre standardizare” definește un cadru de acțiuni la nivel de lideri, inițiative și viziuni europene. Strategia va fi implementată sub egida Grupului european de dialog al părților interesate, care include experți de nivel înalt ce reprezintă diverși factori interesați. Se consideră, de asemenea, necesar ca structurile naționale să promoveze educația despre standardizare în fiecare țară. Pentru a coordona și susține implementarea Masterplanului, vor fi stabilite trei Grupuri țintă sub auspiciile Grupului comun de lucru privind standardizarea al CEN-CENELEC-ETSI. Toți membrii CEN și CENELEC sînt invitați să desemneze experți pentru a participa în aceste trei Grupuri țintă. Primul Grup țintă (Consultații și parteneriat) va defini și implementa abordările elaborate. Al doilea (de depozitare) va avea grijă de dezvoltarea unei biblioteci online care să cuprindă materiale educaționale și de instruire. Al treilea grup (Structuri naționale) va identifica și analiza exemple de practici bune, și va defini o abordare pentru a stabili structurile potrivite la nivel național. „Masterplanul privind educația despre standardizare” (The Masterplan on Education about Standardization) poate fi vizualizat în engleză pe pagina web a Grupului comun de lucru privind standardizarea al CEN-CENELEC-ETSI.

Sursa: Revista „CONNECT”, nr. 11, ianuarie 2013

23


INS Ianuarie 2013 Sporirea interesului în ceea ce privește standardizarea serviciilor medicale Standardizarea europeană în domeniul sănătății a fost limitată, în mod tradițional, la echipamentele medicale și aplicațiile e-Health (e-Sănătate). Totuși, în ultimii ani, s-a observat un nivel sporit al cererii din partea factorilor interesați privind standardizarea serviciilor medicale. În iunie 2012, CEN (Comitetul European de Standardizare) a publicat un nou standard care specifică cerințe și recomandări privind serviciile medicale oferite de chiropracticieni și educația lor, precum și condițiile și echipamentul utilizat de ei (EN 16224). Obiectivul principal al standardului în cauză este asigurarea pacienților cu servicii calitative, sigure și etice. La momentul actual, CEN are comitete de proiect care elaborează standarde europene referitoare la serviciile de chirurgie estetică și de tratare a osteopatiei (bolilor sistemului osos). Piața intervențiilor chirurgicale estetice s-a dezvoltat foarte tare în ultimii ani. Comitetul de proiect se referă la serviciile chirurgicale estetice, precum și nechirurgicale din domeniu. Standardul se preconizează să fie finalizat și publicat în 2014. Printre aspectele specifice cuprinse în acest standard se numără: competențele chirurgilor, informațiile oferite pacientului, cerințe privind condițiile de activitate, necesitatea unei perioade de pauză înaintea începerii unor anumite proceduri și un cod de etică pentru marketing și publicitate. Osteopatia este o parte distinctă a medicinii, practicată în mai multe țări. Totuși, nu există standarde pentru educația, instruirea și practica în acest domeniu în Europa. Acesta este motivul pentru care CEN a creat Comitetul de proiect pentru serviciile de tratare a osteopatiei (CEN/TC 414). Acest Comitet de proiect elaborează un standard european privind serviciile medicale de tratare a osteopatiei, incluzînd cerințe pentru furnizarea acestor servicii, minimul de competențe și instruiri necesare și un cod de etică. Acest standard se preconizează să fie finalizat și publicat în 2015. Un nou standard privind managementul calității în domeniul serviciilor medicale CEN a publicat un nou standard european care specifică cerințele de management al calității aplicabile serviciilor medicale, cu o atenție sporită asupra proceselor clinice. Pe 24 octombrie 2012, CEN a publicat standardul SM SR CEN/TS 15224:2012 Servicii de sănătate – Sisteme de management al calității – Ghid pentru utilizarea standardului EN ISO 9001:2008. Acest standard este destinat spitalelor, azilurilor, instituțiilor care oferă servicii de sănătate psihică, farmaciilor și altor organisme care trebuie să asigure o calitate înaltă a serviciilor medicale. Noul standard european a fost elaborat de comitetul tehnic CEN/TC 362 Comitet de proiect – Servicii medicale – Sisteme de management al calității. Totodată, acesta are scopul de a spori satisfacția consumatorilor prin îmbunătățirea continuă a sistemului de management în cadrul organizației, în conformitate cu cerințele generale din standardul EN ISO 9001:2008 Sisteme de management al calității - Cerințe. Mai multe informații despre activitățile de standardizare europeană în domeniul medical pot fi găsite pe pagina web a CEN. Toate standardele europene publicate de CEN sînt distribuite prin intermediul membrilor CEN. În Republica Moldova, membru al CEN este Institutul Național de Standardizare.

Sursa: revista „CONNECT”, nr. 11, ianuarie 2013

24


INS Ianuarie 2013

Institutul Național de Standardizare propune spre atenția Dvs. o nouă broșură informativă „Jucării. Cerințe de securitate”, destinată producătorilor, importatorilor și distribuitorilor de jucării. Jucăriile introduse pe piaţă trebuie să poată fi folosite fără a pune în pericol siguranţa şi sănătatea copiilor pe durata utilizării lor. Broșura include conținutul succint al standardelor conexe Reglementării Tehnice "Jucării. Cerinţe de securitate", pe care le puteți achiziționa în cadrul Fondului Național de Standarde.

25


INS Ianuarie 2013

26


INS Ianuarie 2013

Preşedinte Membrii colegiului:

Vitalie Dragancea Gheorghe Gangura Ana Ţurcan Ion Maftei Vasile Nedelea

Secretar

Anastasia Pîslari

27

Profile for standard.md

Buletinul de standardizare ianuarie 2013  

Buletinul de standardizare ianuarie 2013  

Advertisement