Page 1

Institutul Naţional de Standardizare

BULETINUL DE STANDARDIZARE Fondat în 1994

4 – 2013

PUBLICAŢIE OFICIALĂ

Chişinău 2013


INS Mai 2013

STIMAŢI UTILIZATORI!

УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ!

„Buletinul de Standardizare” este publicaţia oficială periodică a Institutului Naţional de Standardizare, apare din anul 1994 şi este unica sursă naţională ce conţine informaţii privind activitatea de standardizare la nivel naţional. Informaţia despre proiectele de standarde naţionale în anchetă publică şi despre standardele internaţionale, europene, interstatale şi ale altor ţări, intrate în Fondul Naţional de Documente Normative, este plasată pe site-ul: www.standard.md sau poate fi obţinută în localul Fondului pe adresa: str. E. Coca, 28, biroul 12, mun. Chişinău.

„Buletinul de Standardizare” – это официальное периодическое издание Национального Института Стандартизации, публикуется с 1994 года и является единственным национальным источником, который содержит информацию по стандартизации на национальном уровне. Информация о проектах национальных стандартов для публичного обсуждения и о международных, европейских, межгосударственных стандартах и стандартах других стран, поступивших в Национальный фонд нормативных документов, расположена на сайте: www.standard.md или может быть получена в фонде по адресу: ул. Е. Кока, 28, каб. 12, г. Кишинэу.

Справки по телефону: 218-403 218-432

Detalii la telefoanele: 218-403 218-432

Standardele sînt instrumente de reglare a pieţei, accesibile partenerilor economici. Prin fixarea unor reguli clare şi universale, standardele sînt documente de referinţă aplicate voluntar şi oferă răspunsuri problemelor tehnice şi comerciale, care apar frecvent în relaţiile dintre partenerii de afaceri. © INS, 2013

1


INS Mai 2013

C O M U N I C A T E DE P R E S Ă

Performanţă a produselor liofilizate prin Standardul interstatal GOST 31459-2012 „Цукаты. Технические условия”, oportunitate şi rezultat

3

Semnificația simbolurilor de pe etichetele produselor cosmetice

4

Simbolurile de pe etichetele produselor textile

6 9

Expertiza textului etichetelor Etichetele produselor alimentare

11

STANDARDIZARE Lista standardelor moldovene aprobate Перечень утвержденных стандартов Молдовы

14

Indicativele standardelor moldovene aprobate Обозначения утвержденных стандартов Молдовы

26

Indicativele standardelor anulate Обозначения аннулированных стандартов

31

Indicativele standardelor pentru care sînt aprobate modificări și erate Обозначения стандартов, к которым утверждены изменения и поправки

32

NOUTĂȚI Premiul ISO 2013

33

Prezentarea broșurii „Ambalaje. Etichete”

34

2


INS Mai 2013 COMUNICATE DE PRESĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STANDADIZARE

Performanţă a produselor liofilizate prin standardul interstatal GOST 31459-2012 Цукаты. Технические условия, oportunitate şi rezultat Standardele contribuie în mod esenţial la construirea pieţei interne în cadrul pieţei europene şi permite producătorilor şi consumatorilor să beneficieze de avantajele eliminării barierelor tehnice din calea comerţului şi a îndeplinirii cerinţelor de siguranţă, garantate întotdeauna de standarde. Aşa cum, cea mai mare parte a activităţilor economice din Republica Moldova sînt concentrate spre sectorul agricol, considerăm că este necesar elaborarea şi implementarea unor standarde regionale, internaţionale şi ale altor ţări. În contextul dat, Institutul Naţional de Standardizare (INS) în colaborare cu Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare au elaborat standardul interstatal GOST 31459-2012 Цукаты. Технические условия, care efectiv a fost pus în discuţie şi aprobat la cea de 41-întîlnire a Consiliului Euro-Asiatic Interstatal, în baza protocolului nr. 41-2012 de la 24 mai 2012.

conţinutul de elemente toxice şi aditivi alimentari.

Standardul GOST 31459-2012 Цукаты. Технические условия, se referă la produsele liofilizate (produse uscate prin metoda sublimării), care sînt fabricate din fructe şi pomuşoare sau piure cu sau fără adaos de zahăr pudră, utilizate în industria alimentară, fiind destinate pentru consumul uman. Standardul specifică cerinţe privind materia primă, materialele, etichetare, ambalare etc. Pentru asigurarea calităţii, faţă de produsele liofilizate sînt înaintate cerinţe referitoare la caracteristicele organoleptice şi microbiologice ale acestora, indicîndu-se condiţiile admisibile şi metodele de încercări. Totodată, standardul cuprinde condiţiile de admisibilitate referitoare la

Din acest considerent, ţinem să aducem mulţumiri persoanelor care au avut un aport major la crearea standardului, şi anume Dnei Agafonova I.N. în calitate de reprezentant din partea Institutului Naţional de Standardizare şi Dnei Kiseleva M.I. reprezentantul Institutului Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologiei Alimentare, prin dedicaţia şi profesionalismul de care au dat dovadă în elaborarea standardului interstatal GOST 31459-2012 Цукаты. Технические условия. Standardul menţionat se dovedeşte a fi un instrument eficient şi benefic, care va ajuta organizaţiile private şi publice să deschidă noi pieţe de export şi să cîştige credibilitate şi încrederea consumatorilor. În lumina celor expuse, menţionăm că standardul în cauză poate fi achiziţionat în Fondul Naţional de Standardizare al Institutului Naţional de Standardizare.

3


INS Mai 2013 Semnificaţia simbolurilor de pe etichetele produselor cosmetice Produsele cosmetice și de parfumerie sînt amestecuri de substanțe chimice naturale sau sintetice, care se folosesc în scopul îngrijirii corpului omenesc, în vederea asigurării menținerii echilibrului fiziologic și a stării de sănătate corespunzătoare. Denumirea lor derivă de la cuvîntul grecesc „Kosmeticos”,ce înseamnă igiena pielii. În prezent, pe rafturile magazinelor există o multitudine de produse cosmetice cu ambalaje colorate și atrăgătoare, însă nu trebuie să omitem din vedere etichetele lor, întrucît acestea conțin informația importantă, necesară pentru a face o alegere corectă.

etichetarea produselor cosmetice, aprobate prin ordinul Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale nr. 06.10.3.66 din 22.12.2004), eticheta unui produs cosmetic trebuie să conțină următoarele date:

• Denumirea producătorului și adresa unde se află agentul producătorului pentru adresarea petițiilor; • Țara de origine (pentru produsele de import); • Conținutul nominal în momentul ambalării produsului; • Instrucțiunile de utilizare și avertizare specială ce trebuie aduse la cunoștința consumatorului; • Funcția produsului cosmetic; • Lista ingredientelor; • Termenul de valabilitate; Conform legislației naționale din • Instrucțiunile de conservare, domeniu (Reguli şi normative utilizare și îndepărtare a produsului sanitaro-epidemiologice privind

Simbolul pentru termenul de valabilitate

respectiv; • Numărul lotului de fabricație; • Categoria de produs cosmetic. Produsele cosmetice comercializate nu trebuie să pericliteze sănătatea umană, atunci cînd sînt folosite în condiţii prescrise de instrucţiunile acestora. Totuși, nu toată lumea citește etichetele produselor cosmetice sau nu înțelege semnificația tuturor simbolurilor utilizate pe acestea. Mai jos este o listă a celor mai des întîlnite simboluri pe etichetele produselor cosmetice.

Simbolul cu „cutiuța cu capacul ridicat” indică numărul de luni recomandat în care produsul ar trebui sa fie folosit după ce a fost deschis prima data („12M” de exemplu, înseamnă că produsul va mai fi bun 12 luni de la data deschiderii). Dacă produsul cosmetic respectiv nu are un astfel de simbol pe etichetă (nu face parte din categoria produselor cremoase sau lichide), atunci valabilitatea este menționată prin sintagma „A se folosi preferabil înainte de…”.

Lista de ingrediente

Ingredientele din compoziția unui produs cosmetic sînt enumerate pe etichetă în ordinea descrescătoare a concentrațiilor acestora, lîngă cuvîntul „Ingrediente”. Coloranții sînt, de asemenea, menționați în listă, după celelalte ingrediente, dar de cele mai multe ori apar ca fiind niște coduri care sînt de fapt codurile agenților de colorare (uneori aceste coduri sînt precedate de sintagma „poate conține” sau de simbolul „+/-”).

Simbolul „Mai multe informații”

În cazul în care spațiul de pe eticheta este insuficient pentru a detalia toate ingredientele sau specificațiile pentru produsul respectiv, se vor aplica etichete suprapuse autocolante ori va fi alăturat un prospect, o banderolă sau un cartonaș cu toată informația necesară consumatorului și se va inscripționa pe recipient ori pe ambalaj simbolul pentru „Mai multe informații”.

4


INS Mai 2013 Simbolul cu litera „e” se referă la conținutul net - cantitatea exactă de produs din pachet. Logo-ul în cauză garantează că în ambalajul respectiv se află exact cantitatea menționată lângă logo, în conformitate cu standardele europene.

Litera „e”

Simbolul „Reciclabil"

Simbolul „Inflamabil"

Inofensivitatea produselor cosmetice se asigură printr-un complex de cerinţe privind compoziţia, puritatea microbiologică, proprietăţile fizicochimice şi toxicologice, procesul tehnologic de producere a produselor şi condiţiile de păstrare şi realizare adecvată a acestora. Aceste cerințe sînt stabilite în standarde, care sînt puse la dispoziția părților interesate de către Institutul Național de Standardizare. Printre standardele relevante, disponibile în cadrul Fondului Național de Standarde se numără:

Simbolul cu bulina verde ori cu săgețile dispuse în cerc, informează consumatorii că producătorul acelui produs contribuie la costurile de recuperare şi reciclare a deșeurilor. Sistemul de colectare a deșeurilor menajere este finanțat printr-o taxă verde de licență plătită de către producătorii cosmeticelor. Aceste taxe variază în funcție de țară și se bazează pe materialul folosit la ambalare (hîrtie, plastic, metal, lemn, carton etc). Acesta este unul din simbolurile cele mai frecvent înscrise pe ambalajele cosmeticelor.

Acest simbol apare pe produsele care conțin alcool, cum sînt lacurile de unghii, parfumurile, spray-urile, dizolvanții, diverse loțiuni etc.

- SM GOST R 51579:2005 Produse cosmetice lichide. Condiţii tehnice generale; - SM GOST R 51781:2005 Ambalaje de sticlă pentru produse de parfumerie şi cosmetice. Condiţii tehnice generale; - SM GOST R 52343:2005 Creme cosmetice. Condiţii tehnice generale; - SM GOST R 52344:2005 Produse cosmetice pulverulente şi compacte. Condiţii tehnice generale; - SM GOST R 52345:2005 Produse cosmetice pentru igienă personală de curăţare. Condiţii tehnice generale;

- SM GOST R 52701:2007 Produse cosmetice pentru îngrijirea unghiilor. Condiţii tehnice generale; - SM GOST R 52952:2009 Geluri cosmetice. Condiţii tehnice generale; - SM GOST R 53426:2011 Produse cosmetice pentru bărbierit. Condiţii tehnice generale; - SM ISO 22716:2012 Cosmetice. Bune practici de fabricaţie (BPF). Ghid pentru bune practici de fabricaţie; - SMV ISO 18416:2012 Cosmetice. Microbiologie. Detectarea Candida albicans.

5


INS Mai 2013 Simbolurile de pe etichetele produselor textile

Diversitatea fibrelor, a materiilor şi tratamentelor de finisare folosite în timpul fabricării articolelor textile, precum şi evoluţia procedeelor de curăţare şi de întreţinere fac dificilă, adesea imposibilă, alegerea tratamentului de curăţare şi de întreţinere adecvat fiecărui tip de articol printr-o simplă examinare a articolului respectiv. Pentru a veni în sprijinul celor care efectuează această alegere (în principal, a consumatorului dar şi a specialiştilor din spălătorii şi curăţătorii chimice) a fost stabilit un cod de simboluri grafice privind marcarea permanentă a articolelor textile pentru a oferi informaţii privind întreţinerea lor, care este inclus în standardul SM SR EN ISO 3758:2006 Materiale textile. Cod de etichetare de întreținere cu ajutorul simbolurilor.

Pentru ca acest cod să fie „uşor de înţeles şi de recunoscut" de către consumatorii din lumea întreagă, în măsura posibilului au fost limitate tipurile şi numărul de simboluri. Fiind rezultatul unui compromis între două cerinţe: pe de o parte, să fie suficient de simplu pentru a fi înţeles de către utilizatorii din toate ţările, indiferent de limba vorbită, şi pe de altă parte, să furnizeze o informaţie cât mai completă posibil pentru a preveni orice deteriorare ireversibilă provocată în timpul tratamentelor de întreţinere, acest standard internaţional a fost conceput pentru a fi suficient de flexibil pentru a răspunde cerinţelor tuturor persoanelor care vor să-I folosească. Acest scop a fost atins printr-o alegere suficient de largă a tratamentelor de întreţinere, din

care utilizatorul poate să-I aleagă pe acela care-i convine cel mai bine. Etichetele nu sînt puse pe haine numai pentru că legea impune, sînt acolo pentru ca să știm cum să păstrăm în bune condiții haina cumpărată. Ele conțin, de obicei, o combinație de 5 simboluri care îți spun tot ceea ce trebuie să știi pentru o îngrijire adecvata a hainei. Mai jos vă propunem un mic ghid al simbolurilor folosite pe etichete.

SPĂLARE Spălare manuală. Spală la mașină la temperatura indicată pe simbol: 30° pentru rufe delicate colorate. Clătește și stoarce normal. 40° pentru tricouri și bluze colorate și lenjerie elastică. Clătește și stoarce normal. 60° pentru pături și lenjerii de pat colorate. Clătește și stoarce normal. 95° pentru pături și lenjerii de pat albe. Clătește și stoarce normal. Linia de sub simbol indică programul pe care trebuie să-l folosim la spălare automată: 0 linii – tratament normal. 1 linie – tratament moderat. 2 linii – tratament foarte moderat. Nu se spală.

6


INS Mai 2013 ALBIRE Poate fi albit.

Nu poate fi albit.

USCARE Nu se usucă automat.

Punctele din mijloc indică temperatura maximă: 0 puncte - nu există restricții de temperatură. 1 punct - uscare la temperatură scăzută. 2 puncte - uscare normală. CĂLCARE Calcă la următoarea temperatură (indicată de punctele din mijloc): 1 punct - călcare la o temperatură maximă a tălpii fierului de călcat de 110°C. 2 puncte - călcare la o temperatură maximă a tălpii fierului de călcat de 150°C. 3 puncte - călcare la o temperatură maximă a tălpii fierului de călcat de 200°C. Nu se calcă.

CURĂȚARE CHIMICĂ Literele indică tipul de spălare necesar: Nici un semn sau A - Se poate curăța cu orice tip de solvent. F – Curățare chimică profesională în hidrocarburi. P - Curățare chimică profesională în tetracloretilenă. W - Curățare chimică profesională în soluție apoasă. Liniile indică restricții: 1 linie – Tratament moderat. 2 linii – Tratament foarte moderat. Nu se curăță chimic.

7


INS Mai 2013

Etichetele trebuie să fie dintr-un material adecvat, care să reziste la tratamentele de întreţinere indicate pe etichetă cel puţin tot atît cît şi articolul textil pe care au fost aplicate. Simbolurile trebuie să apară în ordinea: spălare, albire, uscare, călcare şi întreţinere profesională. Tratamentele indicate de simboluri se aplică articolului textil în întregime.

Totodată, pe lîngă descrierea și definirea simbolurilor utilizate pe etichetele hainelor, standardul în cauză mai oferă informații despre aplicarea și utilizarea simbolurilor respective, metodele de încercare disponibile pentru alegerea corectă a simbolurilor de întreținere, practicile naționale și regionale de etichetare și întreținere, simbolurile

pentru uscarea naturală și exemple de mențiuni complementare. Standardul SM SR EN ISO 3758:2006 Materiale textile. Cod de etichetare de întreținere cu ajutorul simbolurilor poate fi achiziționat în cadrul Institutului Național de Standardizare. De asemenea, puteți vizualiza și procura și alte standarde din domeniu.

8


INS Mai 2013 Expertiza textului etichetelor Majoritatea oamenilor merg la cumpărături și cunosc despre multitudinea de produse de toate tipurile expuse pe rafturile magazinelor. Consumatorii trebuie să fie informaţi în legătură cu ceea ce cumpără şi toate ingredientele trebuie să figureze pe eticheta ambalajului. Prin etichetare trebuie să se asigure furnizarea către consumator a informaţiei necesare, suficiente, uşor de verificat şi comparat, astfel încît să i se permită acestuia să aleagă produsul care corespunde exigenţelor lui din punct de vedere al cerinţelor şi posibilităţilor financiare, precum şi de a cunoaşte eventualele riscuri la care ar putea fi supus, achiziţionînd produsul în cauză. Toate menţiunile făcute prin etichetare trebuie să fie clare, lizibile, nelavabile şi inteligibile, aşezate într-un loc vizibil pentru consumator în condiţiile normale de cumpărare şi utilizare. În acest context, Institutul Național de Standardizare vine în ajutorul producătorilor și oferă serviciul de expertiză a textului etichetelor produselor. De acest fapt beneficiază în primul rînd consumatorii finali, care pot citi pe etichetă ce vor procura. Procedura de expertiză a informaţiei de etichetare conţine următoarele etape: - Examinarea textului etichetei privind conformitatea cu documentele normative ce vizează produsul respectiv, documentele tehnologice (instrucţiunea tehnologică, reţeta), avizul sanitar (pentru ape potabile, minerale),

pentru produsele de import se  Reglementare tehnică „Produse prezintă eticheta originală; din carne” aprobată prin - Examinarea textului etichetei Hotărîrea Guvernului Republicii privind conformitatea cu Moldova nr. 720 din 28.06.2007 următoarele reglementări tehnice (Monitorul Oficial al Republicii de ordin general şi specifice, după Moldova nr. 103-106 din caz: 20.07.2007); Pentru toate produsele alimentare  Reglementare tehnică ,,Lapte şi produse lactate”, aprobată prin  Norme privind etichetarea Hotărîrea Guvernului Republicii produselor alimentare, aprobate Moldova nr. 611 din 05.07.2010 prin Hotărîrea Guvernului (Monitorul Oficial al Republicii Republicii Moldova nr. 996 din Moldova nr. 119-120 art. 692 20.08.2003 (Monitorul Oficial al din 13.07.2010); Republicii Moldova nr. 189 Norme sanitare privind calitatea 190 din 29.08.2003); apei potabile, aprobate prin  Legea privind produsele Hotărîrea Guvernului Republicii alimentare nr. 78-XV din Moldova nr. 934, anexa 2 din 18.03.2004 (Monitorul Oficial al 15.08.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.83-87/431 Republicii Moldova nr. 131-135 din 28.05.2004); art. 970 din 24.08.2007);  Norme sanitare privind  Reglementarea tehnică „Carne etichetarea nutriţională, materie primă. Producerea, etichetarea produselor importul şi comercializarea”, alimentare cu destinaţie aprobată prin Hotărîrea dietetică specială, etichetarea Guvernului Republicii Moldova produselor alimentare nr. 696 din 04.08.2010 modificate genetic sau obţinute (Monitorul Oficial al Republicii din OMG, aprobate de Ministerul Moldova nr. 141-144 art. 779 Sănătăţii al Republicii Moldova din 10.08.2010); prin Hotărîrea nr. 01-04 din  Reglementarea tehnică „Fructe şi 31.05.2004 (Monitorul Oficial al legume uscate (deshidratate)”, Republicii Moldova nr. 138 – aprobată prin Hotărîrea 146/281 din 13.08.2004); Guvernului Republicii Moldova  Regulamentul Sanitar privind nr. 1523 din 29.12.2007 menţiunile nutriţionale şi de (Monitorul Oficial al Republicii sănătate înscrise pe produsele Moldova nr. 11-12 din alimentare, aprobate prin 18.01.2008); Hotărîrea Guvernului nr. 196 din  Reglementarea tehnică 25.03.2011 (Monitorul Oficial al „Ciuperci. Produse din ciuperci”, Republicii Moldova nr. 46-52 din aprobată prin Hotărîrea 01.04.2011). Guvernului Republicii Moldova nr. 1323 din 27.11.2008 (Monitorul Oficial al Republicii Pentru produse alimentare specifice, după caz:

9


INS Mai 2013

Moldova nr. 215-217 din 05.12.2008); Reglementarea tehnică „Gemuri, jeleuri, dulceţuri, piureuri şi alte produse similare”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 216 din 27.02.2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 49-50 din 11.03.2008); Reglementarea tehnică „Zahăr. Producerea şi comercializarea”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 774 din 03.07.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 103-106 din 20.07.2007); Reglementarea tehnică „Fructe şi legume congelate rapid”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1402 din 13.12.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 203-206 din 2008); Reglementarea tehnică „Produse de panificaţie şi paste făinoase”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 775 din 03.07.2007 (Monitorul Oficial nr. 103-106, art. 822 din 20.07.2007); Reglementarea tehnică „Cafea. Extracte de cafea şi de cicoare. Ceaiuri şi produse de ceai”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 206 din 11.03.2009 (Monitorul Oficial nr. 57-58, art. 256 din 20.03.2009); Reglementarea tehnică „Făina, grişul şi tărîţa de cereale”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 68 din 29.01.2009 (Monitorul Oficial nr. 23-26 din 06.02.2009);

 Reglementarea tehnică „Produse de cofetărie”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 204 din 11.03.2009 (Monitorul Oficial nr. 57-58 din 20.03.2009);  Reglementarea tehnică „Produse pe bază de grăsimi vegetale”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 16 din 19.01.2009 (Monitorul Oficial nr. 16-18/51 din 30.01.2009);  Reglementarea tehnică „Oţeturi şi acid acetic de uz alimentar”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1403 din 09.12.2008 (Monitorul Oficial nr. 226-229/1422 din 19.12.2008);  Reglementarea tehnică „Miere naturală”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 661 din 13.06.2007 (Monitorul Oficial nr. 90-93 din 29.06.2007);  Legea nr. 1100-XIV din 30.06.00 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice (Monitorul Oficial nr. 130-132 din 19.10.2000);  Reglementarea tehnică „Uleiuri vegetale comestibile”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 434 din 27.05.2010 (Monitorul Oficial nr. 87-90 din 04.06.2010);  Reglementarea tehnică „Definirea, descrierea, prezentarea şi etichetarea băuturilor alcoolice”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 317 din 23.05.2012 (Monitorul Oficial nr. 104-108, art.367 din 01.06.2012);  Reglementarea tehnică „Bere şi băuturi pe bază de bere”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 473 din 03.07.2012 (Monitorul Oficial nr. 135-141 din 06.07.2012).

Produsele industriale Se verifică privind completitudinea informaţiei conform Reglementărilor Tehnice de ordin general şi specifice, după caz:  Legea nr. 105-XV din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor (Monitorul Oficial nr. 126-131 din 27.06.2003). Pentru produsele textile  Reglementarea tehnică „Denumirea, marcarea compoziţiei fibroase şi etichetarea produselor textile”, aprobată prin ordinul nr. 61 al Ministerului Industriei şi Infrastructurii nr. 61 din 23.04.07 (Monitorul Oficial nr. 60-63 din 04.05.2007). Pentru produsele din tutun  Legea nr. 278-XVI din 14.12.07 cu privire la tutun şi la articolele din tutun (Monitorul Oficial nr. 130-132 din 19.10.2000). Pentru produsele cosmetice  Reguli şi normative sanitaroepidemiologice privind etichetarea produselor cosmetice, aprobate prin ordinul Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale nr. 06.10.3.66 din 22.12.2004 (Monitorul Oficial nr. 164-167 din 09.12.2005). Toate menţiunile ce se înscriu pe etichete trebuie să fie redactate în limba de stat a Republicii Moldova!

10


INS Mai 2013

Etichetele produselor alimentare Întrucît fiecare dintre noi consumă produse alimentare, este important să cunoaștem ce trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, dar nu exclusiv, etichetele alimentelor pe care le utilizăm în alimentația noastră și a familiilor noastre. Etichetele alimentelor trebuie să cuprindă în mod obligatoriu:  Denumirea sub care este comercializat alimentul;  Lista cu ingrediente şi cantitatea unor ingrediente;  Cantitatea netă;  Data durabilităţii minimale/datalimită de consum, condiţii de păstrare;  Instrucţiuni de folosire;  Denumirea şi adresa;  Ţara de origine;  Identificarea lotului;  Concentraţia alcoolică.

De cîte ori stați să citiți eticheta În cazul producătorului, etichetarea este un instrument puternic care, înainte de a achiziționa un produs? atunci cînd este utilizat efectiv și în Cît de bine sînteți informați asupra a mod responsabil, nu numai că ceea ce consumați zilnic? asigură transmiterea de informații Eticheta reprezintă cartea de vizită a esențiale către consumatori, dar îi și producătorului, este o parte ajută să evidențieze avantajele integrantă a comunicării dintre produselor sale față de produsele Consumatorul are dreptul să fie operatorii economici și concurenților. informat complet despre consumatori. De la coloristică, pînă Potrivit Hotărîrii Guvernului caracteristicile produsului pe care la conținut, fiecare element al Republicii Moldova nr. 996 din urmează să îl achiziționeze și, etichetei reprezintă un factor 20.08.2003 despre aprobarea implicit, să îl consume: dacă decisiv în achiziționarea produsului. Normelor privind etichetarea produsul este natural sau nu, dacă În acest articol, ne vom referi produselor alimentare şi Normelor este sau nu un produs modificat etichetarea produselor genetic etc. Etichetele produselor asupra etichetării alimentelor privind deoarece aceasta reprezintă un chimice de menaj, eticheta este trebuie să ofere consumatorilor orice material scris, imprimat, informațiile necesare esențiale, sub instrument de bază al pieței. litografiat, gravat sau ilustrat, care o formă lizibilă și ușor de înțeles, cu Pentru consumator, etichetele sînt conţine elemente de identificare a scopul de a facilita o alegere a modul în care producătorul îi produsului şi care însoţeşte produselor bazată pe informare. comunică informații esențiale produsul sau este fixat pe ambalajul despre produs (perioada de acestuia. valabilitate, ingredientele etc.), precum și informații nu într-atît de esențiale, însă utile (valoarea nutrițională, originea etc.).

.

11


INS Mai 2013 Deseori, la examinarea mai atentă a etichetei, putem observa printre ingrediente litera „E”, urmată de cîteva cifre. Utilizarea indicativului E-XXX pe eticheta produselor alimentare indică prezența unui aditiv acceptat din punct de vedere al siguranței. Aditivii alimentari sînt substanțe chimice adăugate în diverse produse alimentare pentru a le îmbunătăți aspectul, gustul sau a le prelungi termenul de valabilitate. Cu toate acestea unele E-uri sînt identificate de către specialiști ca fiind periculoase pentru sănătate. Printre pericolele care pîndesc organismul din cauza E-urilor se numără alergiile, dereglările hormonale, tulburările hepatice, bolile intestinale şi ale ficatului, tulburările hepato-biliare, ale tubului digestiv, cancerul și creșterea nivelului de colesterol. Un element important al etichetei este eticheta nutrițională. Ea este o componentă indispensabilă a etichetei moderne, un element pe care companiile producătoare și distribuitoare de alimente îl folosesc ca pe un instrument informațional și promoțional valoros în lupta concurențială, pentru atragerea unor importante segmente de consumatori, asigurîndule acestora premisele unei reale protecții fizice (a vieții, sănătății și securității).

Litera „e” pe etichete este o marcă prin care producătorul atestă că produsul este ambalat în conformitate cu Directiva Europeană 76/211/EEC. Afişat lîngă greutatea nominală a produsului ambalat, acest marcaj garantează că în recipient/pungă/ pachet nu veţi găsi o cantitate mai mică, în medie, decît cantitatea nominală.

Marca „CE” este cea prin care se atestă conformitatea produselor cu cerințele esențiale referitoare la sănătatea, securitatea utilizatorilor și la protecția mediului înconjurător, cerințe prevăzute în directivele UE de „Noua abordare”.

și/sau standardelor prevăzute de legislație și că procedura evaluării conformității produsului în cauză a fost respectată. Acest marcaj se aplică, conform prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile produsului, direct pe produs, pe ambalajul produsului, pe documentele ce însoțesc produsul şi/sau pe o placă de marcaj atașată produsului, astfel încît sa nu poată Marca de conformitate SM fi detașată. demonstrează că produsul este conform reglementarilor tehnice

12


INS Mai 2013

Începînd cu 2010, în Republica Moldova a început să se utilizeze marca naţională „Agricultura Ecologică - Republica Moldova", în scopul etichetării și prezentării produselor agroalimentare ecologice. Marcajul în cauză se aplică numai pe produsele

agroalimentare care au fost supuse procedurii de inspecţie și certificare pe tot parcursul ciclului de producţie de către organismele de inspecţie și certificare, autorizate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.

Să recapitulăm!  Pentru a avea posibilitatea să alegeți produsul potrivit pentru Dvs.;  Pentru a vă informa, în cazul în care suferiți de anumite alergii, cu privire la reacțiile adverse la anumite substanțe;  Pentru a avea posibilitatea de a opta pentru produse sănătoase;  Pentru că trebuie să încurajați producătorii de produse alimentare să transmită De ce este important să citiți informații suplimentare, față de eticheta alimentelor? cele impuse prin lege. La o primă vedere, dacă ar fi să dăm crezare ambalajului, toate produsele ar trebui să fie sănătoase, hrănitoare, delicioase, absolut necesare şi care ne aduc doar beneficii pentru sănătate. Pentru a putea evalua calitatea unui aliment şi raportul calitate/preţ, înainte de a-l cumpăra este absolut necesar să citim eticheta aplicată în mod obligatoriu pe ambalaj.

În acest context, menționăm că Institutul Național de Standardizare deține standarde moldovene în domeniu, care pot fi utile producătorilor și importatorilor de produse alimentare pentru crearea unor etichete corecte, care să sporească încrederea consumatorilor.

13


INS Mai 2013

STANDARDIZARE СТАНДАРТИЗАЦИЯ

LISTA STANDARDELOR MOLDOVENE APROBATE ПЕРЕЧЕНЬ УТВЕРЖДЕННЫХ СТАНДАРТОВ МОЛДОВЫ (Mai 2013)

01

GENERALITĂŢI. TERMINOLOGIE. STANDARDIZARE. DOCUMENTARE ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНОЛОГИЯ. СТАНДАРТИЗАЦИЯ. ДОКУМЕНТАЦИЯ

и наименования уровней для автоматизированного проектирования CAD. Часть 1. Обзор и принципы (EN ISO 13567-1:2002, IDT)

01.040.31

SM EN ISO 13567-2:2013 Documentaţie tehnică de produs. Organizarea şi denumirea nivelurilor CAD. Partea 2: Concepte, format şi coduri utilizate în documentaţie pentru construcţie – Техническая документация на продукцию. Организация и наименования уровней для автоматизированного проектирования CAD. Часть 2. Концепции, формат и коды, применяемые в конструкторской документации (EN ISO 13567-2:2002, IDT)

SM EN ISO 15367-1:2013 Lasere şi echipamente cu lasere. Metode de încercări pentru determinarea formei frontului de undă al fasciculului laser Partea 1: Terminologie şi aspecte fundamentale – Лазеры и лазерное оборудование. Методы испытаний для определения формы волнового фронта лазерного пучка. Часть 1. Терминология и основные положения (EN ISO 15367-1:2003, IDT)

SM ISO/TR 13567-3:2013 Documentaţie tehnică de produs. Organizarea şi denumirea nivelurilor CAD. Partea 3: Aplicare a ISO 13567-1 şi ISO 13567-2 – Техническая документация на продукцию. Организация и наименования уровней для автоматизированного проектирования CAD. Часть 3. Применение ИСО 13567-1 и ИСО 13567-2 (ISO/TR 13567-3:1999, IDT)

01.100.20

01.140.10

SM ISO 10110-17:2013 Optică şi fotonică. Elaborarea desenelor pentru componente şi sisteme optice. Partea 17: Pragul de deteriorare la radiaţii laser – Оптика и фотоника. Подготовка чертежей оптических элементов и систем. Часть 17: Порог повреждения при лазерном излучении (ISO 10110-17:2004, IDT)

SM EN ISO 3098-5:2013 Documentaţie tehnică de produs. Scriere. Partea 5: Scrierea asistată de calculator a alfabetului latin, a cifrelor şi semnelor – Техническая документация на продукцию. Надписи. Часть 5. Обозначения в системе CAD средствами латинского алфавита, числами и знаками (EN ISO 3098-5:1997, IDT)

01.110

03

SM EN ISO 3098-5:2013 Documentaţie tehnică de produs. Scriere. Partea 5: Scrierea asistată de calculator a alfabetului latin, a cifrelor şi semnelor – Техническая документация на продукцию. Надписи. Часть 5. Обозначения в системе CAD средствами латинского алфавита, числами и знаками (EN ISO 3098-5:1997, IDT)

03.100.30

SM EN ISO 13567-1:2013 Documentaţie tehnică de produs. Organizarea şi denumirea nivelurilor CAD. Partea 1: Vedere de ansamblu şi principii – Техническая документация на продукцию. Организация

SM EN ISO 9712:2013 Examinări nedistructive. Calificarea şi certificarea personalului pentru examinări nedistructive – Неразрушающий контроль. Квалификация и

01.040.17 SM ISO 2041:2013 Vibraţii, şocuri mecanice şi monitorizarea stării tehnice. Vocabular – Вибрация, удар и контроль технического состояния. Словарь (ISO 2041:2009, IDT)

SOCIOLOGIE. SERVICII. ORGANIZAREA ŞI MANAGEMENTUL ÎNTREPRINDERII. ADMINISTRARE. TRANSPORT СОЦИОЛОГИЯ. УСЛУГИ. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИРМ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ. АДМИНИСТРАЦИЯ. ТРАНСПОРТ

14


INS Mai 2013 сертификация персонала в области неразрушающего контроля (EN ISO 9712:2012, IDT) 03.120.10 SM EN ISO 15189:2013 Laboratoare medicale. Cerinţe pentru calitate şi competenţă – Лаборатории медицинские. Требования к качеству и компетентности (EN ISO 15189:2012, IDT) 03.120.20 SM EN ISO/CEI 17020:2013 Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru funcţionarea diferitelor tipuri de organisme care efectuează inspecţii – Оценка соответствия. Требования к работе различных типов органов, проводящих инспекции (EN ISO/CEI 17020:2012, IDT) SM EN ISO/CEI 17024:2013 Evaluarea conformităţii. Cerinţe generale pentru organismele care efectuează certificarea persoanelor – Оценка соответствия. Общие требования к органам, проводящим сертификацию персонала (EN ISO/CEI 17024:2012, IDT) SM EN ISO/CEI 17065:2013 Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organisme care certifică produse, procese şi servicii – Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации продукции, процессов и услуг (EN ISO/CEI 17065:2012, IDT) 07

MATEMATICĂ, ȘTIINȚE NATURALE МАТЕМАТИКА, ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

07.040 SM ISO/TR 14618:2013 Stratul mediu al atmosferei. Modelul global la altitudinea între 30 km şi 120 km, şi modelul de vînt la altitudinea mai mare de 30 km – Средние слои атмосферы. Глобальная модель на высотах между 30 km и 120 km и модель ветра на высотах выше 30 km (ISO/TR 14618:1996, IDT) 07.060 SM ISO 2533:2013 Atmosferă standard – Стандартная атмосфера (ISO 2533:1975, IDT) SM ISO 14686:2013 Determinări hidrometrice. Încercări de pompare pentru sonde de apă. Consideraţii şi linii directoare pentru proiectare, executare şi utilizare – Гидрометрические определения. Насосные испытания для водяных скважин. Соображения и руководство по проектированию, выполнению и использованию (ISO 14686:2003, IDT)

SM ISO 16622:2013 Meteorologie. Anemometre/termometre acustice. Metode de încercări de acceptare pentru măsurările vitezei medii a vîntului – Метеорология. Акустические анемометры/термометры. Методы приемочных испытаний при измерениях средней скорости ветра (ISO 16622:2002, IDT) SM ISO 17713-1:2013 Meteorologie. Măsurări de vînt. Partea 1: Metode de încercări în tunel aerodinamic pentru determinarea caracteristicilor unui anemometru rotativ – Метеорология. Измерения ветра. Часть 1: Методы испытаний в аэродинамической трубе для определения характеристик вращающегося анемометра (ISO 17713-1:2007, IDT) SM ISO 17714:2013 Meteorologie. Măsurarea temperaturii aerului. Metode de încercări pentru compararea performanţelor adăposturilor/ecranelor pentru termometre şi definirea caracteristicilor importante – Метеорология. Измерения температуры воздуха. Методы испытания для сравнения рабочих характеристик термометрических будок и определения существенных характеристик (ISO 17714:2007, IDT) SM ISO 28902-1:2013 Calitatea aerului. Meteorologie de mediu. Partea 1: Teledetecţia razei de vizibilitate cu un radar cu laser situat pe sol – Качество воздуха. Экологическая метеорология. Часть 1: Дистанционное зондирование дальности видимости наземным лазерным локатором (ISO 28902-1:2012, IDT) SM ISO 21413:2013 Metode manuale de măsurare a nivelului apelor subterane în sonde – Ручные методы измерения уровня подземных вод в скважине (ISO 21413:2005, IDT) SM ISO/TR 14685:2013 Determinări hidrometrice. Studiu geofizic al sondelor pentru scopuri hidrogeologice. Consideraţii şi linii directoare pentru efectuarea măsurărilor – Гидрометрические определения. Геофизическое исследование скважин для гидрогеологических целей. Соображения и руководство по проведению измерений (ISO/TR 14685:2001, IDT) SM ISO/TR 23211:2013 Hidrometrie. Măsurarea nivelului apei în sonde prin metode automatizate, utilizînd traductoare de presiune – Гидрометрия. Измерение уровня воды в скважине автоматизированными методами с использованием датчиков давления (ISO/TR 23211:2009, IDT) SM ISO/TS 16457:2013 Sisteme spaţiale. Mediu spaţial (natural şi artificial). Modelul ionosferei Pămîntului: model internaţional de referinţă al ionosferei (IRI) şi extensii pînă la plasmosferă – Системы

15


INS Mai 2013 космические. Космическое пространство (естественное и искусственное). Модель ионосферы Земли: международная эталонная модель ионосферы (IRI) и расширения до плазмосферы (ISO 16457:2009, IDT) 07.100.20 SM EN ISO 11731-2:2013 Calitatea apei. Detecţia şi numărarea Legionella. Partea 2: Metoda prin filtrare directă pe membrană, pentru ape cu conţinut scăzut de bacterii – Качество воды. Обнаружение и подсчет Legionella. Часть 2: Метод прямой фильтрации через мембранный фильтр для воды с низким количеством бактерий (EN ISO 11731-2:2008, IDT) SM ISO 9998:2013 Calitatea apei. Metode de evaluare şi control a mediului microbiologic utilizate pentru enumerare a coloniilor la încercările de evaluare a calităţii apei – Качество воды. Методика оценки и контроля микробиологической среды для подсчета колоний при оценочных испытаниях качества воды (ISO 9998:1991, IDT) SM ISO 10705-3:2013 Calitatea apei. Detecţia şi numărarea bacteriofagilor. Partea 3: Validarea metodelor pentru concentraţie de bacteriofagi din apă – Качество воды. Обнаружение и подсчет бактериофагов. Часть 3: Валидация методов концентрации бактериофагов из воды (ISO 10705-3:2003, IDT) 11

MEDICINĂ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

11.040.10 SM EN ISO 11990-1:2013 Lasere şi echipamente cu lasere. Determinarea rezistenţei la radiaţia laser a trunchiurilor tuburilor traheice. Partea 1: Axa tuburilor traheice – Лазеры и лазерное оборудование. Определение стойкости трахейных трубок к воздействию лазера. Часть 1: Стержень трахейных трубок (EN ISO 11990-1:2011, IDT) SM EN ISO 11990-2:2013 Lasere şi echipamente cu lasere. Determinarea rezistenţei la radiaţia laser a trunchiurilor tuburilor traheice. Partea 2: Garniturile tuburilor traheice – Лазеры и лазерное оборудование. Определение стойкости трахейных трубок к воздействию лазера. Часть 2: Манжеты трахейных трубок (EN ISO 11990-2:2010, IDT) 11.100.01 SM EN ISO 15189:2013 Laboratoare medicale. Cerinţe pentru calitate şi competenţă – Лаборатории медицинские. Требования к качеству и компетентности (EN ISO 15189:2012, IDT)

13

MEDIU. PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII. SECURITATE ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. БЕЗОПАСНОСТЬ

13.040.99 SM ISO 28902-1:2013 Calitatea aerului. Meteorologie de mediu. Partea 1: Teledetecţia razei de vizibilitate cu un radar cu laser situat pe sol – Качество воздуха. Экологическая метеорология. Часть 1: Дистанционное зондирование дальности видимости наземным лазерным локатором (ISO 28902-1:2012, IDT) 13.060.01 SM EN ISO 15839:2013 Calitatea apei. Senzori/echipament de analiză on-line pentru apă. Specificaţii şi încercări de performanţă – Качество воды. Датчики/оборудование, работающее в режиме реального времени, для анализа воды. Технические условия и эксплуатационные испытания (EN ISO 15839:2006, IDT) 13.060.10 SM EN 14968:2013 Semantică pentru schimbul de date referitoare la apele subterane – Семантика для обмена данными о грунтовых водах (EN 14968:2006, IDT) 13.060.20 SM ISO 5667-21:2013 Calitatea apei. Prelevare. Partea 21: Ghid pentru prelevarea apei potabile distribuită de tancuri sau alte mijloace decît prin conducte de distribuţie – Качество воды. Отбор проб. Часть 21: Руководство по отбору проб питьевой воды, распределяемой танкерами или посредством нераспределительных труб (ISO 5667-21:2010, IDT) 13.060.30 SM EN 1091:2013 Reţele de canalizare sub vid în exteriorul clădirilor – Вакуумные канализационные системы вне зданий (EN 1091:1996, IDT) SM EN 16039:2013 Calitatea apei. Ghid pentru evaluarea caracteristicilor hidromorfologice ale lacurilor – Руководство по оценке гидроморфологических свойств озер (EN 16039:2011, IDT) SM CEN/TR 12566-2:2013 Staţii mici de epurare a apelor uzate pînă la 50 PT. Partea 2: Sisteme de infiltrare a solului – Сооружения

16


INS Mai 2013

очистные малой канализации для использования до 50 PT: Часть 2: Системы инфильтрации почвы (CEN/TR 12566-2:2005, IDT) SM CEN/TR 12566-5:2013 Staţii mici de epurare a apelor uzate pînă la 50 PT. Partea 5: Sisteme de filtrare a efluentului pretratat – Сооружения очистные малой канализации для использования до 50 PT: Часть 5: Системы фильтрации предварительно очищенных сточных вод (CEN/TR 12566-5:2008, IDT)

SM ISO 5667-22:2013 Calitatea apei. Prelevare. Partea 22: Ghid privind proiectarea şi instalarea punctelor de monitorizare a apelor subterane – Качество воды. Отбор проб. Часть 22: Руководство по проектированию и установке пунктов мониторинга качества подземных вод (ISO 5667-22:2010, IDT)

13.060.45

SM ISO 17381:2013 Calitatea apei. Selectarea şi aplicarea metodelor de analiză a apei gata pentru utilizare – Качество воды. Выбор и применение методов анализа воды с готовым комплектом для испытания (ISO 17381:2003, IDT)

SM EN 15843:2013 Calitatea apei. Ghid pentru determinarea gradului de modificare a hidromorfologiei rîurilor – Качество воды. Стандарное руководство по определению степени модификации гидроморфологии рек (EN 15843:2010, IDT)

SM ISO/TS 16489:2013 Calitatea apei. Ghid pentru stabilirea echivalenţei rezultatelor – Качество воды. Руководство по установлению эквивалентности результатов (ISO/TS 16489:2006, IDT)

SM EN ISO 5667-23:2013 Calitatea apei. Prelevare. Partea 23: Ghid privind prelevarea pasivă în apele de suprafaţă – Качество воды. Отбор проб. Часть 23: Руководство по пассивному отбору проб из поверхностных вод (EN ISO 5667-23:2011, IDT) SM EN ISO 15839:2013 Calitatea apei. Senzori/echipament de analiză on-line pentru apă. Specificaţii şi încercări de performanţă – Качество воды. Датчики/оборудование, работающее в режиме реального времени, для анализа воды. Технические условия и эксплуатационные испытания (EN ISO 15839:2006, IDT) SM CEN/TR 16151:2013 Calitatea apei. Ghid referitor la proiectarea indicatorilor multimetrici – Качество воды. Руководство по разработке мультиметрических индексов (CEN/TR 16151:2011, IDT) SM ISO 5667-20:2013 Calitatea apei. Prelevare. Partea 20: Ghid privind utilizarea datelor despre eşantion pentru luarea decizie. Conformitatea cu pragurile şi sistemele de clasificare – Качество воды. Отбор проб. Часть 20: Руководство по использованию данных об образцах для принятия решения. Соответствие порогам и классификационным системам (ISO 5667-20:2008, IDT) SM ISO 5667-21:2013 Calitatea apei. Prelevare. Partea 21: Ghid pentru prelevarea apei potabile distribuită de tancuri sau alte mijloace decît prin conducte de distribuţie – Качество воды. Отбор проб. Часть 21: Руководство по отбору проб питьевой воды, распределяемой танкерами или посредством нераспределительных труб (ISO 5667-21:2010, IDT)

13.060.70 SM EN 15708:2013 Calitatea apei. Ghid pentru studiul, prelevarea şi analiza în laborator a fitobentosului din apele curgătoare de mică adîncime – Качество воды. Стандартное руководство по исследованию, отбору проб и лабораторному анализу фитобентоза в мелководной проточной воде (EN 15708:2009, IDT) SM EN ISO 8692:2013 Calitatea apei. Încercări de inhibiţie al creşterii algelor de apă dulce cu alge verzi unicelulare – Качество воды. Испытание на подавление роста водорослей в пресной воде с использованием одноклеточных зеленых водорослей (EN ISO 8692:2012, IDT) SM CEN ISO/TR 15462:2013 Calitatea apei. Selectarea încercărilor de biodegradabilitate – Качество воды. Выбор испытаний для биологического разложения (CEN ISO/TR 15462:2009, IDT) SM ISO 10872:2013 Calitatea apei. Determinarea efectului toxic de la acţiunea probelor de sedimente şi sol la creşterea, fertilitatea şi reproductivitatea Caenorhabditis elegans (Nematoda) – Качество воды. Определение токсического воздействия образцов осадка и почвы на рост, плодородие и воспроизведение Caenorhabditis elegans (нематод) (ISO 10872:2010, IDT) SM ISO 11731:2013 Calitatea apei. Detecţia şi numărarea Legionella – Качество воды. Обнаружение и подсчет Legionella (ISO 11731:1998, IDT) SM ISO/TR 11044:2013 Calitatea apei. Aspecte tehnice şi ştiinţifice ale încercărilor de inhibiţie al creşterii algelor – Качество воды. Научные и

17


INS Mai 2013 технические аспекты испытаний на подавление роста водорослей (ISO/TR 11044:2008, IDT) SM ISO 12890:2013 Calitatea apei. Determinarea toxicităţii pentru embrioni şi larve de peşti de apă dulce. Metoda semi atică – Качество воды. Определение влияния токсичности на эмбрионах и личинках пресноводных рыб. Полустатический метод (ISO 12890:1999, IDT) SM ISO 14442:2013 Calitatea apei. Linii directoare privind încercările de inhibiţie al creşterii algelor cu materiale slab solubile, compuşi volatili, metale şi ape reziduale – Качество воды. Руководства по испытаниям на подавление роста водорослей с использованием малорастворимымх веществ, летучих соединений, металлов и сточных вод (ISO 14442:2006, IDT) SM ISO/TS 20281:2013 Calitatea apei. Ghid privind interpretarea statistică a datelor ecotoxicologice – Качество воды. Руководство по статистической интерпретации данных экотоксичности (ISO/TS 20281:2006, IDT)

SM EN ISO 23611-5:2013 Calitatea solului. Prelevarea nevertebratelor din sol. Partea 5: Prelevarea şi extragerea macro–nevertebratelor din sol – Качество почвы. Отбор проб почвенных беспозвоночных. Часть 5: Отбор образцов и вытяжка из почвы макробеспозвоночных (EN ISO 23611-5:2013, IDT) 13.080.30 SM EN ISO 23611-1:2013 Calitatea solului. Prelevarea nevertebratelor din sol. Partea 1: Sortarea manuală şi extragerea cu formol a rîmelor – Качество почвы. Отбор проб почвенных беспозвоночных. Часть 1: Ручная сортировка и формалиновая вытяжка земляных червей (EN ISO 23611-1:2011) SM EN ISO 23611-2:2013 Calitatea solului. Prelevarea nevertebratelor din sol. Partea 2: Prelevarea şi extragerea micro-artropodelor (Collembola şi Acarina) – Качество почвы. Отбор проб почвенных беспозвоночных. Часть 2: Отбор проб и вытяжка микрочленистоногих (Collembola and Acarina) (EN ISO 23611-2:2011, IDT)

13.080.05 SM EN ISO 23611-1:2013 Calitatea solului. Prelevarea nevertebratelor din sol. Partea 1: Sortarea manuală şi extragerea cu formol a rîmelor – Качество почвы. Отбор проб почвенных беспозвоночных. Часть 1: Ручная сортировка и формалиновая вытяжка земляных червей (EN ISO 23611-1:2011, IDT) SM EN ISO 23611-2:2013 Calitatea solului. Prelevarea nevertebratelor din sol. Partea 2: Prelevarea şi extragerea micro-artropodelor (Collembola şi Acarina) – Качество почвы. Отбор проб почвенных беспозвоночных. Часть 2: Отбор проб и вытяжка микрочленистоногих (Collembola and Acarina) (EN ISO 23611-2:2011, IDT) SM EN ISO 23611-3:2013 Calitatea solului. Prelevarea nevertebratelor din sol. Partea 3: Prelevarea şi extragerea enchitreidelor din sol – Качество почвы. Отбор проб почвенных беспозвоночных. Часть 3: Отбор проб и извлечение из почвы энхитриидов (EN ISO 23611-3:2011, IDT) SM EN ISO 23611-4:2013 Calitatea solului. Prelevarea nevertebratelor din sol. Partea 4: Prelevarea, extragerea şi identificarea nematozilor din sol – Качество почвы. Отбор проб почвенных беспозвоночных. Часть 4: Отбор проб, вытяжка и идентификация обитающих в почве нематодов (EN ISO 23611-4:2011, IDT)

SM EN ISO 23611-3:2013 Calitatea solului. Prelevarea nevertebratelor din sol. Partea 3: Prelevarea şi extragerea enchitreidelor din sol – Качество почвы. Отбор проб почвенных беспозвоночных. Часть 3: Отбор проб и извлечение из почвы энхитриидов (EN ISO 23611-3:2011, IDT) SM EN ISO 23611-4:2013 Calitatea solului. Prelevarea nevertebratelor din sol. Partea 4: Prelevarea, extragerea şi identificarea nematozilor din sol – Качество почвы. Отбор проб почвенных беспозвоночных. Часть 4: Отбор проб, вытяжка и идентификация обитающих в почве нематодов (EN ISO 23611-4:2011, IDT) SM EN ISO 23611-5:2013 Calitatea solului. Prelevarea nevertebratelor din sol. Partea 5: Prelevarea şi extragerea macro –nevertebratelor din sol – Качество почвы. Отбор проб почвенных беспозвоночных. Часть 5: Отбор образцов и вытяжка из почвы макробеспозвоночных (EN ISO 23611-5:2013, IDT) 13.220.20 SM ISO 7240-28:2013 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 28: Echipament de comandă de protecţie împotriva incendiului – Системы обнаружения огня и аварийной сигнализации. Часть 28: Аппаратура управления для защиты от огня (ISO 7240-28:2008, IDT)

18


INS Mai 2013 17

METROLOGIE ŞI MĂSURARE. FENOMENE FIZICE МЕТРОЛОГИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ. ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ

17.020 SM ISO 2533:2013 Atmosferă standard – Стандартная атмосфера (ISO 2533:1975, IDT) 17.060 SM ISO 21413:2013 Metode manuale de măsurare a nivelului apelor subterane în sonde – Ручные методы измерения уровня подземных вод в скважине (ISO 21413:2005, IDT) SM ISO/TR 3666:2013 Viscozitatea apei – Вязкость воды (ISO/TR 3666:1998, IDT) 17.080 SM ISO 17713-1:2013 Meteorologie. Măsurări de vînt. Partea 1: Metode încercări în tunel aerodinamic pentru determinarea caracteristicilor unui anemometru rotativ – Метеорология. Измерения ветра. Часть 1: Методы испытаний в аэродинамической трубе для определения характеристик вращающегося анемометра (ISO 17713-1:2007, IDT) 17.140.01 SM ISO 13474:2013 Acustică. Cadru pentru calculul distribuţiei nivelului expunerii acustice pentru sunetul impulsiv în scopul evaluării zgomotului mediului – Акустика. Структура для расчета распределения уровней звукового воздействия импульсного звука для оценки шума окружающей среды (ISO 13474:2009, IDT) SM ISO 16832:2013 Acustică. Determinarea intensităţii sunetului cu scara de categorii – Акустика. Определение громкости звука по шкале категорий (ISO 16832:2006, IDT) SM ISO/TR 25417:2013 Acustică. Definiţii ale mărimilor şi terminilor fundamentali – Акустика. Определения основных величин и терминов (ISO/TR 25417:2007, IDT) 17.140.20 SM ISO 9568:2013 Cinematografie. Nivelul zgomotului de fond în teatre, săli de vizualizare şi săli de dublaj – Кинематография. Уровни акустического фона в театрах, просмотровых залах и аппаратных перезаписи (ISO 9568:1993, IDT)

17.140.30 SM EN 1793-1:2013 Dispozitive pentru reducerea zgomotului din traficul rutier. Metoda de încercare pentru determinarea performanţei acustice. Partea 1: Caracteristici intrinseci ale absorbţiei acustice − Устройства для снижения шума дорожного движения. Метод испытания для определения акустических характеристик. Часть 1: Собственные характеристики звукопоглощения (EN 1793-1:2012, IDT) SM EN 1793-2:2013 Dispozitive pentru reducerea zgomotului din traficul rutier. Metoda de încercare pentru determinarea performanţei acustice. Partea 2: Caracteristici intrinseci ale izolaţiei la zgomote aeriene în condiţii de cîmp acustic difuz – Устройства для снижения шума дорожного движения. Метод испытания для определения акустических характеристик. Часть 2: Собственные характеристики звукоизоляции от воздушного шума в условиях рассеянного звукового поля Собственные характеристики звукопоглощения (EN 1793-2:2012, IDT) 17.160 SM ISO 2041:2013 Vibraţii, şocuri mecanice şi monitorizarea stării tehnice. Vocabular – Вибрация, удар и контроль технического состояния. Словарь (ISO 2041:2009, IDT) SM ISO 7919-5:2013 Vibraţii mecanice. Evaluarea vibraţiilor maşinilor prin măsurări pe arbori rotativi. Partea 5: Ansambluri de maşini la centrale hidroelectrice şi staţii de pompare – Вибрация механическая. Оценка вибрации машин с помощью измерений на вращающихся валах. Часть 5: Машинные комплексы на гидроэлектростанциях и насосных станциях (ISO 7919-5:2005, IDT) SM ISO 8608:2013 Vibraţii mecanice. Profiluri ale îmbrăcămintei rutiere. Prezentarea rezultatelor măsurărilor – Вибрация механическая. Профили дорожного покрытия. Представление результатов измерений (ISO 8608:1995, IDT) SM ISO 14963:2013 Vibraţii şi şocuri mecanice. Linii directoare pentru încercări şi investigaţii dinamice pe poduri şi viaducte – Вибрация и удар механические. Руководящие указания по динамическим испытаниям и исследованиям на мостах и путепроводах (ISO 14963:2003, IDT) SM ISO/TS 10811-1:2013 Vibraţii şi şocuri mecanice. Vibraţii şi şocuri în clădiri cu echipament sensibil. Partea 1: Măsurare şi evaluare – Вибрация и удар механические. Вибрация и удар в зданиях с чувствительным оборудованием. Часть 1: Измерение и оценка (ISO/TS 10811-1:2000, IDT)

19


INS Mai 2013 17.180.01

19.100

SM ISO 12858-1:2013 Optică şi instrumente optice. Dispozitive auxiliare pentru instrumente geodezice. Partea 1: Mire de nivelment din invar – Оптика и оптические приборы. Вспомогательные приспособления для геодезических приборов. Часть 1: Нивелирные рейки из инвара (ISO 12858-1:1999, IDT)

SM EN ISO 9712:2013 Examinări nedistructive. Calificarea şi certificarea personalului pentru examinări nedistructive – Неразрушающий контроль. Квалификация и сертификация персонала в области неразрушающего контроля (EN ISO 9712:2012, IDT) 29

SM ISO 12858-2:2013 Optică şi instrumente optice. Dispozitive auxiliare pentru instrumente geodezice. Partea 2: Trepiede – Оптика и оптические приборы. Вспомогательные приспособления для геодезических приборов. Часть 2: Штативы (ISO 12858-2:1999, IDT) 17.180.30 SM ISO 12858-3:2013 Optică şi instrumente optice. Dispozitive auxiliare pentru instrumente geodezice. Partea 3: Flanşe de sprijin – Оптика и оптические приборы. Вспомогательные приспособления для геодезических приборов. Часть 3: Опорные фланцы (ISO 12858-3:2005, IDT) SM ISO 16331-1:2013 Optică şi instrumente optice. Metode de laborator pentru încercări ale instrumentelor de observare şi de construcţii. Partea 1: Performanţe ale telemetrelor cu laser portabile – Оптика и оптические приборы. Лабораторные методы испытаний приборов для наблюдения и строительных. Часть 1: Рабочие характеристики ручных лазерных дальномеров (ISO 16331-1:2012, IDT) 17.200.20 SM ISO 17714:2013 Meteorologie. Măsurarea temperaturii aerului. Metode de încercări pentru compararea performanţelor adăposturilor/ecranelor pentru termometre şi definirea caracteristicilor importante – Метеорология. Измерения температуры воздуха. Методы испытания для сравнения рабочих характеристик термометрических будок и определения существенных характеристик (ISO 17714:2007, IDT) 19

ÎNCERCĂRI ИСПЫТАНИЯ

19.020 SM ISO 2533:2013 Atmosferă standard – Стандартная атмосфера (ISO 2533:1975, IDT)

ELECTROTEHNICĂ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

29.160.40 SM ISO 7919-5:2013 Vibraţii mecanice. Evaluarea vibraţiilor maşinilor prin măsurări pe arbori rotativi. Partea 5: Ansambluri de maşini la centrale hidroelectrice şi staţii de pompare – Вибрация механическая. Оценка вибрации машин с помощью измерений на вращающихся валах. Часть 5: Машинные комплексы на гидроэлектростанциях и насосных станциях (ISO 7919-5:2005, IDT) 31

ELECTRONICĂ ЭЛЕКТРОНИКА

31.260 SM EN ISO 11146-1:2013 Lasere şi echipamente cu lasere. Metode de încercări pentru determinarea lăţimii fasciculului laser, unghiurilor de divergenţă şi a factorilor de propagare a fasciculului. Partea 1: Fascicule stigmatice şi astigmatice simple – Лазеры и лазерное оборудование. Методы испытаний для определения ширины лазерного пучка, углов расхождения и коэффициентов распространения пучка. Часть 1: Стигматические и простые астигматические пучки (EN ISO 11146-1:2005, IDT) SM EN ISO 11146-2:2013 Lasere şi echipamente cu lasere. Metode de încercări pentru determinarea lăţimii fasciculului laser, unghiurilor de divergenţă şi a factorilor de propagare a fasciculului. Partea 2: Fascicule astigmatice generale – Лазеры и лазерное оборудование. Методы испытаний для определения ширины лазерного пучка, углов расхождения и коэффициентов распространения пучка. Часть 2: Общие астигматические пучки (EN ISO 11146-2:2005, IDT) SM EN ISO 11551:2013 Optică şi instrumente optice. Lasere şi echipamente cu lasere. Metoda de încercare a factorului de absorbţie al componentelor optice pentru laser – Оптика и оптические приборы. Лазеры и лазерное оборудование. Метод испытания для определения коэффициента поглощения оптических лазерных компонентов (EN ISO 11551:2003, IDT)

20


INS Mai 2013 SM EN ISO 11151-1:2013 Lasere şi echipamente cu lasere. Componente optice standard. Partea 1: Componente pentru domeniile spectrale UV, vizibil şi infraroşu apropiat – Лазеры и лазерное оборудование. Стандартные оптические компоненты. Часть 1: Компоненты для ультрафиолетового, видимого и около инфракрасного спектральных диапазонов (EN ISO 11151-1:2000, IDT) SM EN ISO 11151-2:2013 Lasere şi echipamente cu lasere. Componente optice standard. Partea 2: Componente pentru domeniul spectral infraroşu – Лазеры и лазерное оборудование. Стандартные оптические компоненты. Часть 2: Компоненты для инфракрасного спектрального диапазона (EN ISO 11151-2:2000, IDT) SM EN ISO 11670:2013 Lasere şi echipamente cu lasere. Metode de încercări pentru determinarea parametrilor fasciculului laser Stabilitatea poziţionării fasciculului – Лазеры и лазерное оборудование. Методы испытания для определения параметров лазерного пучка. Позиционная устойчивость пучка (EN ISO 11670:2003, IDT) SM EN ISO 11990-1:2013 Lasere şi echipamente cu lasere. Determinarea rezistenţei la radiaţia laser a trunchiurilor tuburilor traheice. Partea 1: Axa tuburilor traheice – Лазеры и лазерное оборудование. Определение стойкости трахейных трубок к воздействию лазера. Часть 1: Стержень трахейных трубок (EN ISO 11990-1:2011, IDT) SM EN ISO 11990-2:2013 Lasere şi echipamente cu lasere. Determinarea rezistenţei la radiaţia laser a trunchiurilor tuburilor traheice. Partea 2: Garniturile tuburilor traheice – Лазеры и лазерное оборудование. Определение стойкости трахейных трубок к воздействию лазера. Часть 2: Манжеты трахейных трубок (EN ISO 11990-2:2010, IDT) SM EN ISO 12005:2013 Lasere şi echipamente cu lasere. Metode de încercări pentru determinarea parametrilor fasciculului laser. Polarizare – Лазеры и лазерное оборудование. Методы испытаний для определения параметров лазерного пучка. Поляризация (EN ISO 12005:2003, IDT) SM EN ISO 13694:2013 Optică şi instrumente optice. Lasere şi echipamente cu lasere. Metode de încercări pentru determinarea distribuţiei densităţii de putere (energie) a fasciculului laser – Оптика и оптические приборы. Лазеры и лазерное оборудование. Методы испытаний распределения плотности мощности (энергии) лазерного пучка (EN ISO 13694:2000, IDT)

SM EN ISO 13695:2013 Optică şi fotonică. Lasere şi echipamente cu lasere. Metode de încercări pentru caracteristici spectrale ale laserelor – Оптика и фотоника. Лазеры и лазерное оборудование. Методы испытаний спектральных характеристик лазеров (EN ISO 13695:2004, IDT) SM EN ISO 13697:2013 Optică şi fotonică. Lasere şi echipamente cu lasere. Metode de încercări pentru factorul de reflexie luminoasă şi pentru factorul de transmitanţă a componentelor optice laser – Оптика и фотоника. Лазеры и лазерное оборудование. Методы испытаний для коэффициента зеркального отражения и коэффициента направленного пропускания оптических элементов лазера (EN ISO 13697:2006, IDT) SM EN ISO 14880-2:2013 Optică şi fotonică. Reţea de microlentile. Partea 2: Metode de încercări pentru aberaţiile frontului de undă – Оптика и фотоника. Матрица микролинз. Часть 2. Методы испытаний аберрации волнового фронта (EN ISO 14880-2:2006, IDT) SM EN ISO 14880-3:2013 Optică şi fotonică. Reţea de microlentile. Partea 3: Metode de încercări pentru proprietăţile optice altele decît aberaţiile frontului de undă – Оптика и фотоника. Матрица микролинз. Часть 3. Методы определения оптических свойств, кроме аберрации волнового фронта (EN ISO 14880-3:2006, IDT) SM EN ISO 14880-4:2013 Optică şi fotonică. Reţea de microlentile. Partea 4: Metode de încercări pentru proprietăţile geometrice – Оптика и фотоника. Матрица микролинз. Часть 4. Методы испытаний геометрических свойств (EN ISO 14880-4:2006, IDT) SM EN ISO 14881:2013 Optică integrată. Interfeţe. Parametri referitor la proprietăţi de cuplare – Оптика интегральная. Интерфейсы. Параметры, относящиеся к свойствaм соединения (EN ISO 14881:2005, IDT) SM EN ISO 15367-1:2013 Lasere şi echipamente cu lasere. Metode de încercări pentru determinarea formei frontului de undă al fasciculului laser. Partea 1: Terminologie şi aspecte fundamentale – Лазеры и лазерное оборудование. Методы испытаний для определения формы волнового фронта лазерного пучка. Часть 1. Терминология и основные положения (EN ISO 15367-1:2003, IDT) SM EN ISO 15367-2:2013 Lasere şi echipamente cu lasere. Metode de încercări pentru determinarea formei frontului de undă al fasciculului laser. Partea 2: Senzori Shack-Hartmann – Лазеры и лазерное оборудование. Методы испытаний для

21


INS Mai 2013 определения формы волнового фронта лазерного пучка. Часть 2. Датчики Шака-Хартмана (EN ISO 15367-2:2005, IDT) SM EN ISO 17526:2013 Optică şi instrumente optice. Lasere şi echipamente cu lasere. Durata de viaţă a laserelor – Оптика и оптические приборы. Лазеры и лазерное оборудование. Срок службы лазеров (EN ISO 17526:2003, IDT) SM EN ISO 21254-1:2013 Lasere şi echipamente cu lasere. Metode de încercări pentru determinarea pragului de distrugere provocată de radiaţia laser. Partea 1: Definiţii şi principii generale – Лазеры и лазерное оборудование. Методы испытаний для определения порога лазерного повреждения. Часть 1. Определения и общие принципы (EN ISO 21254-1:2011, IDT) SM EN ISO 21254-2:2013 Lasere şi echipamente cu lasere. Metode de încercări pentru determinarea pragului de distrugere provocată de radiaţia laser. Partea 2: Determinarea pragului de distrugere – Лазеры и лазерное оборудование. Методы испытаний для определения порога лазерного повреждения. Часть 2. Определение порога (EN ISO 21254-2:2011, IDT) SM EN ISO 21254-3:2013 Lasere şi echipamente cu lasere. Metode de încercări pentru determinarea pragului de distrugere provocată de radiaţia laser. Partea 3: Asigurarea capabilităţilor de manipulare a puterii (energiei) laserului – Лазеры и лазерное оборудование. Методы испытаний для определения порога лазерного повреждения. Часть 3. Обеспечение способностей управления мощностью (энергией) лазера (EN ISO 21254-3:2011, IDT) SM EN ISO 24013:2013 Optică şi fotonică. Lasere şi echipamente cu lasere. Măsurarea întîrzierii de fază la componentele optice pentru radiaţia laser polarizată – Оптика и фотоника. Лазеры и лазерное оборудование. Измерение запаздывания по фазе оптических компонентов для поляризованного излучения лазера (EN ISO 24013:2006, IDT)

Лазеры и лазерное оборудование. Методы испытаний для определения ширины лазерного пучка, углов расхождения и коэффициентов распространения пучка. Часть 3: Собственная и геометрическая классификация лазерного пучка, распространение и подробности методов испытания (ISO/TR -3:2004, IDT) SM ISO/TR 11552:2013 Lasere şi echipamente cu lasere. Maşini cu laser pentru prelucrarea materialelor. Specificaţii de performanţă şi încercări pe stand pentru tăierea metalelor – Лазеры и лазерное оборудование. Лазерные станки для обработки материалов. Рабочие характеристики и стендовые испытания по резанию металлов (ISO/TR 11552:1997, IDT) SM ISO/TR 14880-5:2013 Optică şi fotonică. Reţea de microlentile. Partea 2: Ghid pentru încercări – Оптика и фотоника. Матрица микролинз. Часть 5. Руководство по испытаниям (ISO/TR 14880-5:2010, IDT) SM ISO/TR 21254-4:2013 Lasere şi echipamente cu lasere. Metode de încercări pentru determinarea pragului de distrugere provocată de radiaţia laser. Partea 4: Verificare, detectare şi măsurare – Лазеры и лазерное оборудование. Методы испытаний для определения порога лазерного повреждения. Часть 4. Контроль, детектирование и измерение (ISO/TR 21254-4:2011, IDT) SM ISO/TR 22588:2013 Optică şi fotonică. Lasere şi echipamente cu lasere. Măsurarea şi evaluarea efectelor absorbţiei induse în componentele optice ale laserului – Оптика и фотоника. Лазеры и лазерное оборудование. Измерения и оценка воздействия абсорбции на оптические компоненты (ISO/TR 22588:2005, IDT) 35

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI. MAŞINI DE BIROU ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. КОНТОРСКИЕ МАШИНЫ

35.040

SM ISO 10110-17:2013 Optică şi fotonică. Elaborarea desenelor pentru componente şi sisteme optice. Partea 17: Pragul de deteriorare la radiaţii laser – Оптика и фотоника. Подготовка чертежей оптических элементов и систем. Часть 17: Порог повреждения при лазерном излучении (ISO 10110-17:2004, IDT)

SM EN ISO 3098-5:2013 Documentaţie tehnică de produs. Scriere. Partea 5: Scrierea asistată de calculator a alfabetului latin, a cifrelor şi semnelor – Техническая документация на продукцию. Надписи. Часть 5. Обозначения в системе CAD средствами латинского алфавита, числами и знаками (EN ISO 3098-5:1997, IDT)

SM ISO/TR 11146-3:2013 Lasere şi echipamente cu lasere. Metode de încercări pentru determinarea lăţimii fasciculului laser, unghiurilor de divergenţă şi a factorilor de propagare a fasciculului. Partea 3: Clasificare intrinsecă şi geometrică a fasciculului laser, propagarea şi detalii ale metodelor de încercări –

35.140 SM ISO/CEI 18041-4:2013 Tehnologia informaţiei. Grafică pe calculator, procesare imagini şi reprezentarea datelor de mediu. Legături de limbă specificate codificării datelor de mediu (EDCS) Partea 4: C –

22


INS Mai 2013 Информационная технология. Компьютерная графика, обработка изображения и представление данных об окружающей среде. Привязки к языку спецификации кодирования данных о среде (EDCS) . Часть 4: C (ISO/IEC 18041-4:2007, IDT)

Организация и наименования уровней для автоматизированного проектирования CAD. Часть 3. Применение ИСО 13567-1 и ИСО 13567-2 (ISO/TR 13567-3:1999, IDT)

SM ISO/CEI 19776-1:2013 Tehnologia informaţiei. Grafică pe calculator, procesare imagini şi reprezentarea datelor de mediu. Codificare extensibilă 3D (X3D). Partea 1: Codificare extensibilă al limbajului Markup (XML) – Информационные технологии. Компьютерная графика, обработка изображения и представление данных об окружающей среде. Расширяемое кодирование 3D (X3D). Часть 1: Расширяемое кодирование языка Markup (XML) (ISO/IEC 19776-1:2009, IDT)

SM EN 14968:2013 Semantică pentru schimbul de date referitoare la apele subterane – Семантика для обмена данными о грунтовых водах (EN 14968:2006, IDT)

SM ISO/CEI 19776-2:2013 Tehnologia informaţiei. Grafică pe calculator, procesare imagini şi reprezentarea datelor de mediu. Codificare extensibilă 3D (X3D) Partea 2: Codificare clasică VRML – Информационные технологии. Компьютерная графика, обработка изображения и представление данных об окружающей среде. Расширяемое кодирование 3D (X3D). Часть 2: Классическое кодирование VRML (XML) (ISO/IEC 19776-2:2008, IDT) SM ISO/CEI 9973:2013 Tehnologia informaţiei. Grafică pe calculator, procesare imagini şi reprezentarea datelor de mediu. Proceduri pentru înregistrarea elementelor – Информационная технология. Компьютерная графика, обработка изображений и представление данных об окружающей среде. Процедуры регистрации элементов (ISO/IEC 9973:2006, IDT) 35.240.10 SM EN ISO 13567-1:2013 Documentaţie tehnică de produs. Organizarea şi denumirea nivelurilor CAD. Partea 1: Vedere de ansamblu şi principii – Техническая документация на продукцию. Организация и наименования уровней для автоматизированного проектирования CAD. Часть 1. Обзор и принципы (EN ISO 13567-1:2002, IDT) SM EN ISO 13567-2:2013 Documentaţie tehnică de produs. Organizarea şi denumirea nivelurilor CAD. Partea 2: Concepte, format şi coduri utilizate în documentaţie pentru construcţie – Техническая документация на продукцию. Организация и наименования уровней для автоматизированного проектирования CAD. Часть 1. Обзор и принципы (EN ISO 13567-2:2002, IDT)

35.240.99

37

TEHNOLOGIA IMAGINII ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ

37.020 SM EN ISO 13695:2013 Optică şi fotonică. Lasere şi echipamente cu lasere. Metode de încercări pentru caracteristici spectrale ale laserelor – Оптика и фотоника. Лазеры и лазерное оборудование. Методы испытаний спектральных характеристик лазеров (EN ISO 13695:2004, IDT) SM ISO 10110-17:2013 Optică şi fotonică. Elaborarea desenelor pentru componente şi sisteme optice. Partea 17: Pragul de deteriorare la radiaţii laser – Оптика и фотоника. Подготовка чертежей оптических элементов и систем. Часть 17: Порог повреждения при лазерном излучении (ISO 10110-17:2004, IDT) 37.060.99 SM ISO 9568:2013 Cinematografie. Nivelul zgomotului de fond în teatre, săli de vizualizare şi săli de dublaj – Кинематография. Уровни акустического фона в театрах, просмотровых залах и аппаратных перезаписи (ISO 9568:1993, IDT) 49

AERONAUTICĂ ŞI SPAŢIU АВИАЦИОННАЯ И КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

49.020 SM EN 4179:2013 Serie aerospaţială. Calificarea şi autorizarea personalului pentru examinări nedistructive – Авиация и космонавтика. Квалификация и утверждение персонала для неразрушающего контроля (EN 4179:2009, IDT) SM ISO 2533:2013 Atmosferă standard – Стандартная атмосфера (ISO 2533:1975, IDT)

SM ISO/TR 13567-3:2013 Documentaţie tehnică de produs. Organizarea şi denumirea nivelurilor CAD. Partea 3: Aplicare a ISO 13567-1 şi ISO 13567-2 – Техническая документация на продукцию.

23


INS Mai 2013 SM ISO/TR 14618:2013 Stratul mediu al atmosferei. Modelul global la altitudinea între 30 km şi 120 km, şi modelul de vînt la altitudinea mai mare de 30 km – Средние слои атмосферы. Глобальная модель на высотах между 30 km и 120 km и модель ветра на высотах выше 30 km (ISO/TR 14618:1996, IDT)

67.220.10 SM EN ISO 927:2013 Mirodenii şi condimente. Determinarea conţinutului de corpuri străine – Пряности и приправы. Определение содержания посторонних веществ (EN ISO 927:2009, IDT)

49.140 SM ISO/TS 16457:2013 Sisteme spaţiale. Mediu spaţial (natural şi artificial). Modelul ionosferei Pămîntului: model internaţional de referinţă al ionosferei (IRI) şi extensii pînă la plasmosferă – Системы космические. Космическое пространство (естественное и искусственное). Модель ионосферы Земли: международная эталонная модель ионосферы (IRI) и расширения до плазмосферы (ISO 16457:2009, IDT) 59

INDUSTRIA TEXTILĂ ŞI A PIELĂRIEI ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОГО И КОЖЕВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

59.080.040 SM ISO 7617-1:2013 Suporturi textile acoperite cu materiale plastice pentru tapiţerie. Partea 1: Condiţii tehnice pentru tricoturi acoperite cu policlorură de vinil (PVC) – Ткани мебельные с полимерным покрытием. Часть 1: Технические условия на трикотажное полотно с поливинилхлоридным покрытием (PVC) (ISO 7617-1:2001, IDT) 67

INDUSTRIA ALIMENTARĂ ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

67.050 SM GOST R 54015:2013 Produse alimentare. Metoda de prelevare a probelor pentru determinarea stronţiului Sr-90 şi ceziului Cs-137 – Продукты пищевые. Метод отбора проб для определения стронция Sr-90 и цезия Сs-137 (GOST R 54015–2010, IDT) SM GOST R 54016:2013 Produse alimentare. Metoda de determinare a conţinutului de ceziu Cs-137 – Продукты пищевые. Метод определения содержания цезия Сs-137 (GOST R 54016–2010, IDT)

SM EN ISO 6571:2013 Mirodenii, condimente şi plante aromatice Determinarea conţinutului de uleiuri volatile (metoda hidrodistilării) – Пряности, приправы и травы. Определение содержания эфирных масел (метод гидродистилляции) (EN ISO 6571:2009, IDT) SM ISO 11164:2013 Rozmarin uscat (Rosmarinus officinalis L.). Condiţii generale – Розмарин сушеный (Rosmarinus officinalis L.). Технические условия (ISO 11164: 1995, IDT) 71

INDUSTRIA PETROLIERĂ ŞI TEHNOLOGII ASOCIATE ТЕХНОЛОГИЯ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ И СМЕЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

71.100.60 SM ISO 3054:2013 Ulei de lavandă Abrial (Lavandula angustifolia Miller x Lavandula latifolia Medikus), de tip francez – Масло лавандовое Abrial (Lavandula angustifolia Miller. x Lavandula latifolia Medikus), французский тип (ISO 3054:2001, IDT) SM ISO 3515:2013 Ulei de lavandă (Lavandula angustifolia Mill.) – Масло лавандовое (Lavandula angustifolia Mill.) (ISO 3515:2002, IDT) SM ISO 4719:2013 Ulei essential de lavandă (Lavandula latifolia Medikus), de tip spaniol – Масло эфирное лавандовое (Lavandula latifolia Medikus), испанский тип (ISO 4719:2012, IDT) SM ISO 8902:2013 Ulei de lavandă Grosso (Lavandula angustifolia Mill. x Lavandula latifolia Medik.), de tip francez – Масло лавандовое Grosso (Lavandula angustifolia Mill. x Lavandula latifolia Medik.), французский тип (ISO 8902:2009, IDT)

SM GOST R 54017:2013 Produse alimentare. Metoda de determinare a conţinutului de stronţiu Sr-90 – Продукты пищевые. Метод определения содержания стронция Sr-90 (GOST R 54017–2010, IDT)

24


INS Mai 2013 83

INDUSTRIA CAUCIUCULUI ŞI A MATERIALELOR PLASTICE РЕЗИНОВАЯ И ПЛАСТМАССОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

83.140.99 SM ISO 22762-3:2013 Izolatoare elastomerice de protecție seismică. Partea 3: Utilizări în clădiri. Specificaţii – Изоляторы сейсмозащитные эластомерные. Часть 3: Применения для зданий. Технические условия (ISO 22762-3:2010, IDT) 91

CONSTRUCŢII ŞI MATERIALE DE CONSTRUCŢII СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО

91.120.25 SM ISO 22762-3:2013 Izolatoare elastomerice de protecție seismică. Partea 3: Utilizări în clădiri. Specificaţii – Изоляторы сейсмозащитные эластомерные. Часть 3: Применения для зданий. Технические условия (ISO 22762-3:2010, IDT) SM ISO/TS 10811-1:2013 Vibraţii şi şocuri mecanice. Vibraţii şi şocuri în clădiri cu echipament sensibil. Partea 1: Măsurare şi evaluare – Вибрация и удар механические. Вибрация и удар в зданиях с чувствительным оборудованием. Часть 1: Измерение и оценка (ISO/TS 10811-1:2000, IDT) 93

движения. Метод испытания для определения акустических характеристик. Часть 1: Собственные характеристики звукопоглощения (EN 1793-1:2012, IDT) SM EN 1793-2:2013 Dispozitive pentru reducerea zgomotului din traficul rutier. Metoda de încercare pentru determinarea performanţei acustice. Partea 2: Caracteristici intrinseci ale izolaţiei la zgomote aeriene în condiţii de cîmp acustic difuz – Устройства для снижения шума дорожного движения. Метод испытания для определения акустических характеристик. Часть 2: Собственные характеристики звукоизоляции от воздушного шума в условиях рассеянного звукового поля Собственные характеристики звукопоглощения (EN 1793-2:2012, IDT) 97

ECHIPAMENTE PENTRU UZ CASNIC ȘI COMERCIAL. DISTRACȚII. SPORT БЫТОВАЯ ТЕХНИКА И ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ОТДЫХ. СПОРТ

97.140 SM ISO 7617-1:2013 Suporturi textile acoperite cu materiale plastice pentru tapiţerie. Partea 1: Condiţii tehnice pentru tricoturi acoperite cu policlorură de vinil (PVC) – Ткани мебельные с полимерным покрытием. Часть 1: Технические условия на трикотажное полотно с поливинилхлоридным покрытием (PVC) (ISO 7617-1:2001, IDT)

CONSTRUCŢII CIVILE ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

93.040 SM ISO 14963:2013 Vibraţii şi şocuri mecanice. Linii directoare pentru încercări şi investigaţii dinamice pe poduri şi viaducte – Вибрация и удар механические. Руководящие указания по динамическим испытаниям и исследованиям на мостах и путепроводах (ISO 14963:2003, IDT) 93.080.10 SM ISO 8608:2013 Vibraţii mecanice. Profiluri ale îmbrăcămintei rutiere. Prezentarea rezultatelor măsurărilor – Вибрация механическая. Профили дорожного покрытия. Представление результатов измерений (ISO 8608:1995, IDT) 93.080.30 SM EN 1793-1:2013 Dispozitive pentru reducerea zgomotului din traficul rutier. Metoda de încercare pentru determinarea performanţei acustice. Partea 1: Caracteristici intrinseci ale absorbţiei acustice − Устройства для снижения шума дорожного

25


INS Mai 2013 INDICATIVELE STANDARDELOR MOLDOVENE APROBATE ОБОЗНАЧЕНИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ СТАНДАРТОВ МОЛДОВЫ (Mai 2013)

Indicativul standardului Обозначение cтандарта 1

Codul CSM Код CSM 2

Data editării Дата издания 3

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления 4

Standarde în limba engleză SM EN 1091:2013

13.060.30

30.05.2013

08 din 30.05.2013

SM EN 4179:2013

49.020

31.05.2013

11 din 31.05.2013

SM EN 1793-1:2013

17.140.30 93.080.30

27.05.2013

04 din 27.05.2013

SM EN 1793-2:2013

17.140.30 93.080.30

27.05.2013

04 din 27.05.2013

SM EN 14968:2013

13.060.10 35.240.99

30.05.2013

08 din 30.05.2013

SM EN 15708:2013

13.060.70

29.05.2013

07 din 29.05.2013

SM EN 15843:2013

13.060.45

29.05.2013

07 din 29.05.2013

SM EN 16039:2013

13.060.30

30.05.2013

08 din 30.05.2013

SM EN ISO 927:2013

67.220.10

30.05.2013

08 din 30.05.2013

SM EN ISO 3098-5:2013

01.110 01.140.10 35.040

31.05.2013

12 din 31.05.2013

SM EN ISO 5667-23:2013

13.060.45

29.05.2013

07 din 29.05.2013

SM EN ISO 6571:2013

67.220.10

30.05.2013

08 din 30.05.2013

SM EN ISO 8692:2013

13.060.70

29.05.2013

07 din 29.05.2013

SM EN ISO 9712:2013

03.100.30 19.100

31.05.2013

11 din 31.05.2013

SM EN ISO 11146-1:2013

31.260

31.05.2013

10 din 31.05.2013

SM EN ISO 11146-2:2013

31.260

31.05.2013

10 din 31.05.2013

SM EN ISO 11151-1:2013

31.260

31.05.2013

10 din 31.05.2013

SM EN ISO 11151-2:2013

31.260

31.05.2013

10 din 31.05.2013

SM EN ISO 11551:2013

31.260

31.05.2013

10 din 31.05.2013

SM EN ISO 11670:2013

31.260

31.05.2013

10 din 31.05.2013

SM EN ISO 11731-2:2013

07.100.20

29.05.2013

07 din 29.05.2013

SM EN ISO 11990-1:2013

11.040.10 31.260

31.05.2013

10 din 31.05.2013

26


INS Mai 2013 11.040.10 31.260

31.05.2013

10 din 31.05.2013

31.260

31.05.2013

12 din 31.05.2013

SM EN ISO 13567-1:2013

01.110 35.240.10

31.05.2013

12 din 31.05.2013

SM EN ISO 13567-2:2013

01.110 35.240.10

31.05.2013

12 din 31.05.2013

SM EN ISO 13694:2013

31.260

31.05.2013

12 din 31.05.2013

SM EN ISO 13695:2013

31.260 37.020

31.05.2013

12 din 31.05.2013

SM EN ISO 13697:2013

31.260

31.05.2013

12 din 31.05.2013

SM EN ISO 14880-2:2013

31.260

31.05.2013

12 din 31.05.2013

SM EN ISO 14880-3:2013

31.260

31.05.2013

12 din 31.05.2013

SM EN ISO 14880-4:2013

31.260

31.05.2013

12 din 31.05.2013

SM EN ISO 14881:2013

31.260

31.05.2013

12 din 31.05.2013

SM EN ISO 15189:2013

03.120.10 11.100.01

29.05.2013

06 din 29.05.2013

SM EN ISO 15367-1:2013

01.040.31 31.260

31.05.2013

12 din 31.05.2013

SM EN ISO 15367-2:2013

31.260

31.05.2013

12 din 31.05.2013

SM EN ISO 15839:2013

13.060.01 13.060.45

30.05.2013

08 din 30.05.2013

SM EN ISO 17526:2013

31.260

31.05.2013

12 din 31.05.2013

SM EN ISO 21254-1:2013

31.260

31.05.2013

12 din 31.05.2013

SM EN ISO 21254-2:2013

31.260

31.05.2013

12 din 31.05.2013

SM EN ISO 21254-3:2013

31.260

31.05.2013

12 din 31.05.2013

SM EN ISO 23611-1:2013

13.080.05 13.080.30

30.05.2013

08 din 30.05.2013

SM EN ISO 23611-2:2013

13.080.05 13.080.30

30.05.2013

08 din 30.05.2013

SM EN ISO 23611-3:2013

13.080.05 13.080.30

30.05.2013

08 din 30.05.2013

SM EN ISO 23611-4:2013

13.080.05 13.080.30

30.05.2013

08 din 30.05.2013

SM EN ISO 23611-5:2013

13.080.05 13.080.30

30.05.2013

08 din 30.05.2013

31.260

31.05.2013

12 din 31.05.2013

SM EN ISO/CEI 17020:2013

03.120.20

29.05.2013

06 din 29.05.2013

SM EN ISO/CEI 17024:2013

03.120.20

29.05.2013

06 din 29.05.2013

SM EN ISO/CEI 17065:2013

03.120.20

29.05.2013

06 din 29.05.2013

SM EN ISO 11990-2:2013 SM EN ISO 12005:2013

SM EN ISO 24013:2013

27


INS Mai 2013 SM CEN/TR 12566-2:2013

13.060.30

29.05.2013

07 din 29.05.2013

SM CEN/TR 12566-5:2013

13.060.30

29.05.2013

07 din 29.05.2013

SM CEN/TR 16151:2013

13.060.45

29.05.2013

07 din 29.05.2013

SM CEN ISO/TR 15462:2013

13.060.70

29.05.2013

07 din 29.05.2013

SM ISO 2533:2013

07.060 17.020 19.020 49.020

27.05.2013

04 din 27.05.2013

SM ISO 3054:2013

71.100.60

30.05.2013

08 din 30.05.2013

SM ISO 3515:2013

71.100.60

30.05.2013

08 din 30.05.2013

SM ISO 4719:2013

71.100.60

30.05.2013

08 din 30.05.2013

SM ISO 5667-20:2013

13.060.45

29.05.2013

07 din 29.05.2013

SM ISO 5667-21:2013

13.060.20 13.060.45

30.05.2013

08 din 30.05.2013

SM ISO 5667-22:2013

13.060.45

29.05.2013

07 din 29.05.2013

SM ISO 7240-28:2013

13.220.20

27.05.2013

04 din 27.05.2013

SM ISO 7617-1:2013

59.080.040 97.140

01.06.2013

03 din 21.05.2013

SM ISO 7919-5:2013

17.160 29.160.40

27.05.2013

04 din 27.05.2013

SM ISO 8608:2013

17.160 93.080.10

27.05.2013

04 din 27.05.2013

SM ISO 8902:2013

71.100.60

30.05.2013

08 din 30.05.2013

SM ISO 9568:2013

17.140.20 37.060.99

27.05.2013

04 din 27.05.2013

SM ISO 9998:2013

07.100.20

29.05.2013

07 din 29.05.2013

SM ISO 10705-3:2013

07.100.20

29.05.2013

07 din 29.05.2013

SM ISO 10872:2013

13.060.70

29.05.2013

07 din 29.05.2013

SM ISO 10110-17:2013

01.100.20 31.260 37.020

31.05.2013

10 din 31.05.2013

SM ISO 11164:2013

67.220.10

30.05.2013

08 din 30.05.2013

SM ISO 11731:2013

13.060.70

29.05.2013

07 din 29.05.2013

SM ISO 12858-1:2013

17.180.01

31.05.2013

10 din 31.05.2013

SM ISO 12858-2:2013

17.180.01

31.05.2013

10 din 31.05.2013

SM ISO 12858-3:2013

17.180.30

31.05.2013

10 din 31.05.2013

SM ISO 12890:2013

13.060.70

29.05.2013

07 din 29.05.2013

SM ISO 13474:2013

17.140.01

27.05.2013

04 din 27.05.2013

SM ISO 14442:2013

13.060.70

29.05.2013

07 din 29.05.2013

SM ISO 14686:2013

07.060

31.05.2013

10 din 31.05.2013

28


INS Mai 2013 17.160 93.040

27.05.2013

04 din 27.05.2013

17.180.30

31.05.2013

10 din 31.05.2013

SM ISO 16622:2013

07.060

31.05.2013

10 din 31.05.2013

SM ISO 16832:2013

17.140.01

27.05.2013

04 din 27.05.2013

SM ISO 17381:2013

13.060.45

29.05.2013

07 din 29.05.2013

07.060 17.080

31.05.2013

10 din 31.05.2013

SM ISO 17714:2013

07.060 17.200.20

31.05.2013

10 din 31.05.2013

SM ISO 21413:2013

07.060 17.060

27.05.2013

04 din 27.05.2013

SM ISO 22762-3:2013

83.140.99 91.120.25

27.05.2013

04 din 27.05.2013

SM ISO 28902-1:2013

07.060 13.040.99

31.05.2013

10 din 31.05.2013

SM ISO/CEI 9973:2013

35.140

31.05.2013

12 din 31.05.2013

SM ISO/CEI 18041-4:2013

35.140

30.05.2013

08 din 30.05.2013

SM ISO/CEI 19776-1:2013

35.140

30.05.2013

08 din 30.05.2013

SM ISO/CEI 19776-2:2013

35.140

30.05.2013

08 din 30.05.2013

SM ISO/TR 3666:2013

17.060

29.05.2013

07 din 29.05.2013

SM ISO/TR 11044:2013

13.060.70

29.05.2013

07 din 29.05.2013

SM ISO/TR 11146-3:2013

31.260

31.05.2013

10 din 31.05.2013

SM ISO/TR 11552:2013

31.260

31.05.2013

10 din 31.05.2013

01.110 35.240.10

31.05.2013

12 din 31.05.2013

SM ISO/TR 14618:2013

07.040 49.020

27.05.2013

04 din 27.05.2013

SM ISO/TR 14685:2013

07.060

31.05.2013

10 din 31.05.2013

SM ISO/TR 14880-5:2013

31.260

31.05.2013

12 din 31.05.2013

SM ISO/TR 21254-4:2013

31.260

31.05.2013

12 din 31.05.2013

SM ISO/TR 22588:2013

31.260

31.05.2013

12 din 31.05.2013

SM ISO/TR 23211:2013

07.060

27.05.2013

04 din 27.05.2013

SM ISO/TR 25417:2013

17.140.01

27.05.2013

04 din 27.05.2013

SM ISO/TS 10811-1:2013

17.160 91.120.25

27.05.2013

04 din 27.05.2013

SM ISO/TS 16457:2013

07.060 49.140

31.05.2013

10 din 31.05.2013

SM ISO/TS 16489:2013

13.060.45

29.05.2013

07 din 29.05.2013

SM ISO/TS 20281:2013

13.060.70

29.05.2013

07 din 29.05.2013

SM ISO 14963:2013 SM ISO 16331-1:2013

SM ISO 17713-1:2013

SM ISO/TR 13567-3:2013

29


INS Mai 2013 Standarde în limba rusă

01.040.17 17.160

27.05.2013

04 din 27.05.2013

SM GOST R 54015:2013

67.050

30.05.2013

09 din 30.05.2013

SM GOST R 54016:2013

67.050

30.05.2013

09 din 30.05.2013

SM GOST R 54017:2013

67.050

30.05.2013

09 din 30.05.2013

SM ISO 2041:2013

30


INS Mai 2013 INDICATIVELE STANDARDELOR ANULATE ОБОЗНАЧЕНИЯ АННУЛИРОВАННЫХ СТАНДАРТОВ (Mai 2013)

Indicativul standardului Обозначение cтандарта

1

Codul CSM Data anulării Код CSM Дата отмены

Indicativul standardului în vigoare Обозначение действующего cтандарта

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

2

3

01.040.03 03.120.20

01.07.2013

SM SR EN ISO/CEI 17000:2006

19.100

01.01.2014

---------------------------------------------

11 din 31.05.2013

03.120.20

29.05.2013

SM EN ISO/CEI 17065:2013

06 din 29.05.2013

SM SR EN ISO 11990:2010

31.260

31.05.2013

SM EN ISO 11990-1:2013 SM EN ISO 11990-2:2013

10 din 31.05.2013

SM SR EN ISO 15189:2011

03.120.10 11.100.01

30.11.2015

SM EN ISO 15189:2013

SM SR EN ISO/CEI 17020:2006

03.120.20

29.05.2013

SM EN ISO/CEI 17020:2013

06 din 29.05.2013

SM SR EN ISO/CEI 17024:2006

03.120.20

29.05.2013

SM EN ISO/CEI 17024:2013

06 din 29.05.2013

GOST 28877–90

67.220.10

01.12.2013

SM EN ISO 927:2013

08 din 30.05.2013

SM 101:2004 SM SR EN 473:2011 SM SR EN 45011:2003

4

5 01 din 17.05.2013

06 din 29.05.2013

31


INS Mai 2013 INDICATIVELE STANDARDELOR PENTRU CARE SÎNT APROBATE MODIFICĂRI ȘI ERATE ОБОЗНАЧЕНИЯ СТАНДАРТОВ, К КОТОРЫМ УТВЕРЖДЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ПОПРАВКИ (Mai 2013)

Indicativul standardului Обозначение cтандарта

Codul CSM Код CSM

Nr. mod. /eratei № изм. /попр.

1

2

3

67.220.10

AC

08 din 30.05.2013

SM EN ISO 11670:2013/AC:2013

31.260

AC

10 din 31.05.2013

SM EN ISO 13694:2013/AC:2013

31.260

AC

12 din 31.05.2013

SM ISO 2533:2013/A1:2013

07.060 17.020 19.020 49.020

A1

04 din 27.05.2013

SM ISO 2533:2013/A2:2013

07.060 17.020 19.020 49.020

A2

04 din 27.05.2013

SM ISO 3515:2013/С1:2013

71.100.60

C1

08 din 30.05.2013

31.260

C1

10 din 31.05.2013

SM ISO/TS 16489:2013/C1:2013

13.060.45

C1

07 din 29.05.2013

SM GOST R 51193:2012/ A1:2013

11.040.70

A1

02 din 20.05.2013

SM GOST R 51144:2011/A1:2013

67.160.10

A1

05 din 28.05.2013

SM GOST R 51710:2010/A1:2013

67.160.10

A1

05 din 28.05.2013

SM GOST R 51786:2005/A2:2013

67.160.10

A2

05 din 28.05.2013

SM EN ISO 927:2013/AC:2013

SM ISO/TR 11146-3:2013/C1:2013

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления 4

32


INS Mai 2013

NOUTĂȚI Premiul ISO 2013 Faceți parte din mediul de afaceri, mediul academic sau sînteți reprezentant al autorităților de reglementare? Aveți o contribuție importantă în promovarea utilității standardelor ISO? Atunci puteți cîștiga 20 000 franci elvețieni (CHF). Organizația Internațională de Standardizare (ISO) a anunțat un nou concurs, Premiul ISO, care va avea loc în cadrul Adunării Generale ISO 2013 în Sankt Petersburg. Obiectivul acestui concurs este de a premia persoana care a avut o contribuție semnificativă la înțelegerea utilității standardelor sau promovarea implementării acestora într-un mod care ar răspunde provocărilor globale din prezent. Criterii de eligibilitate   

persoană fizică (nu puteți aplica pentru obținerea acestui premiu din numele instituției sau întreprinderii în care activați), preferabil, cu vîrsta pînă la 45 ani; să nu faceți parte din comunitatea de standardizare ISO (nu activați în cadrul Secretariatului Central ISO, nu sînteți membru ISO sau membru al Comitetelor Tehnice ISO sau al comitetelor tehnice oglindă); aveți posibilitatea de a vă deplasa în Sankt Petersburg în perioada 16-20 septembrie, unde veți face o prezentare pe tema aleasă de Dvs. (cheltuielile de deplasare vor fi suportate de ISO).

Modul și termeni de aplicare Explicați în 300 de cuvinte care este atribuția Dvs. în procesul de promovare a utilității standardelor ISO care abordează provocările economice, tehnologice sau sociale. Totodată, trimiteți la adresa electronică a ISO o propunere de proiect pentru cercetări sau implementarea financiară a unui standard ISO, care abordează în mod evident provocările economice, tehnologice și/sau sociale (maxim 150 de cuvinte). Vă rugăm să ne trimiteți propunerile Dvs. la adresa de email anastasia.pislari@standard.md pînă la 5 iulie 2013, pentru a fi redirecționate către Organizația Internațională de Standardizare. Premiul  20 000 franci elvețieni pentru finanțarea proiectului Dvs.  Costurile de transport și cazare suportate de Asambleea Generală ISO. Pentru mai multe informații, ne puteți contacta la nr. de telefon +373 22 218 414, sau să ne scrieți la anastasia.pislari@standard.md

33


INS Mai 2013

Institutul Național de Standardizare propune spre atenția Dvs. o nouă broșură informativă „Ambalaje și etichete”, destinată producătorilor și distribuitorilor de ambalaje și etichete, precum și organismelor de certificare. Aceasta conține descrierile succinte ale standardelor moldovene în domeniul respectiv. Întregul text al standardelor poate fi consultat și achiziționat în Fondul Național de Standarde la sediul Institutului Național de Standardizare.

34


INS Mai 2013

Preşedintele colegiului

Ana Ţurcan

Membrii colegiului:

Bostan Lilian Tatiana Rusu Natalia Granatîri

Secretar

Anastasia Pîslari

35

Buletinul de standardizare aprilie mai 2013  
Buletinul de standardizare aprilie mai 2013  
Advertisement