Page 1

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie Organismul Naţional de Standardizare

BULETINUL DE STANDARDIZARE Fondat în 1994

4 – 2012

PUBLICAŢIE OFICIALĂ

Chişinău 2012


INSM Aprilie 2012

1


INSM Aprilie 2012

STIMAŢI UTILIZATORI!

„Buletinul de Standardizare” este publicaţia oficială periodică a Organismului Naţional de Standardizare, apare din anul 1994 şi este unica sursă naţională ce conţine informaţii privind standardizarea, metrologia, evaluarea conformităţii la nivel naţional. Informaţia despre proiectele de standarde naţionale în anchetă publică şi despre standardele internaţionale, europene, interstatale şi ale altor ţări, intrate în Fondul Naţional de Documente Normative, este plasată pe site-ul: www.standard.md sau poate fi obţinută în localul Fondului pe adresa: str. E. Coca, 28, biroul 12, mun. Chişinău. Standardele necesare dvs. pot fi procurate prin intermediul formularului de comandă din “Buletinul de Standardizare”.

У В А Ж А Е М Ы Е П О Л Ь ЗО В А Т Е Л И !

“Buletinul de Standardizare” – это официальное периодическое издание Национального органа по стандартизации, публикуется с 1994 года и является единственным национальным источником, который содержит информацию по стандартизации, метрологии, оценки соответствия на национальном уровне. Информация о проектах национальных стандартов для публичного обсуждения и о международных, европейских, межгосударственных стандартах и стандартах других стран, поступивших в Национальный фонд нормативных документов, расположена на сайте: www.standard.md или может быть получена в фонде по адресу: ул. Е. Кока, 28, каб. 12, г. Кишинэу. Необходимые Вам стандарты можно приобрести по бланк-заказу из “Buletinul de Standardizare”. Справки по телефону: 218-403 218-432

Detalii la telefonul: 218-403 218-432

Standardele sînt instrumente de reglare a pieţei, accesibile partenerilor economici. Prin fixarea unor reguli clare şi universale, standardele sînt documente de referinţă aplicate voluntar şi oferă răspunsuri problemelor tehnice şi comerciale, care apar frecvent în relaţiile dintre partenerii de afaceri.

© INSM, 2012 2


INSM Aprilie 2012

STANDARDIZARE Lista standardelor şi prestandardelor moldovene aprobate Перечень утвержденных стандартов и предстандартов Молдовы

3

Indicativele standardelor şi prestandardelor moldovene aprobate Обозначения утвержденных стандартов и предстандартов Молдовы

6

Indicativele standardelor anulate Обозначения аннулированных стандартов

7

Indicativele standardelor pentru care sînt aprobate modificări/erate Обозначения стандартов, к которым утверждены изменения/поправки

8

Erate la standarde moldovene Поправки, внесенные в стандарты Молдовы

9

Standarde pentru anulare în anchetă publică

10

Стандарты для публиного обсуждения, предложенные к отмене METROLOGIE .

Hotărîrea INSM nr. 0014-M din 09.04.2012

15

Hotărîrea INSM nr. 0015-M din 19.04.2012

16

Hotărîrea INSM nr. 0016-M din 24.04.2012

21

Ordinul nr. 38 al Ministerului Economiei

23

C O M U N I C A T E DE P R E S Ă Organizaţia Mondială a Sănătăţii utilizează standardele ISO pentru monitorizarea calităţii

27

apei potabile Un studiu european confirmă că standardele contribuie la îmbunătăţirea calităţii serviciilor

29

Educație de calitate înaltă

30

3


INSM Aprilie 2012 STANDARDIZARE СТАНДАРТИЗАЦИЯ LISTA STANDARDELOR ŞI PRESTANDARDELOR MOLDOVENE APROBATE ПЕРЕЧЕНЬ УТВЕРЖДЕННЫХ СТАНДАРТОВ И ПРЕДСТАНДАРТОВ МОЛДОВЫ (Aprilie 2012) 01

GENERALITĂŢI. TERMINOLOGIE. STANDARDIZARE. DOCUMENTARE ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНОЛОГИЯ. СТАНДАРТИЗАЦИЯ. ДОКУМЕНТАЦИЯ

01.140.20 SM ISO 690:2012 Informare şi documentare. Reguli pentru prezentarea referinţelor bibliografice şi citarea resurselor de informare – Информация и документация. Руководящие указания по библиографическим ссылкам и цитированию информационных источников (ISO 690:2010, IDT) 11

MEDICINĂ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

11.040.70 SM GOST R 51193:2012 Optică oftalmică. Ochelari de corecţie. Condiţii tehnice generale – Оптика офтальмологическая. Очки корригирующие. Общие технические условия (GOST R 51193–2009, IDT) 13

MEDIU. PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII. SECURITATE ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. БЕЗОПАСНОСТЬ

13.060.20 SM SR EN 12873-1:2012 Influenţa materialelor asupra apei potabile. Influenţa datorată migraţiei. Partea 1: Metodă de testare pentru materialele fabricate industrial, cu excepţia materialelor metalice şi a celor pe bază de ciment – Влияние материалов на питьевую воду. Влияние, обусловленное миграцией. Часть 1: Метод испытания для неметаллических и невяжущих промышленных изделий (SR EN 12873-1:2004, IDT) SM SR EN 12873-2:2012 Influenţa materialelor asupra apei potabile. Influenţa datorată migraţiei. Partea 2: Metodă de încercare pentru materialele aplicate la instalare, cu excepţia materialelor metalice şi a celor pe bază de ciment – Влияние материалов на питьевую воду. Влияние, обусловленное

миграцией. Часть 2: Метод испытания для неметаллических и невяжущих материалов, применяемых на месте (SR EN 12873-2:2005, IDT) SM SR EN 12873-3:2012 Influenţa materialelor asupra apei potabile. Influenţa datorată migraţiei. Partea 3: Metodă de testare pentru schimbători de ioni şi răşini adsorbante – Влияние материалов на питьевую воду. Влияние, обусловленное миграцией. Часть 3: Метод испытания для ионнообменных и ионнопоглощающих смол (SR EN 12873-3:2006, IDT) SM SR EN 12873-4:2012 Influenţa materialelor asupra apei potabile. Influenţa datorată migraţiei. Partea 4: Metodă de testare pentru membranele sistemelor de tratare a apei – Влияние материалов на питьевую воду. Влияние, обусловленное миграцией. Часть 4: Метод испытания мембран для обработки воды (SR EN 12873-4:2006, IDT) 17

METROLOGIE ŞI MĂSURARE. FENOMENE FIZICE МЕТРОЛОГИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ. ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ

17.140.20 SM GOST 5950:2012 Bare, benzi şi colaci din oţel aliat pentru scule. Condiţii tehnice generale – Прутки, полосы и мотки из инструментальной легированной стали. Общие технические условия (GOST 5950−2000, IDT) 17.180.30 SM GOST 8.003:2012 Sistemul de stat de asigurare a uniformităţii măsurărilor. Microscoape de atelier. Procedura de verificare metrologică – Государственная система обеспечения единства измерений. Микроскопы инструментальные. Методика поверки (GOST 8.003−2010, IDT) SM GOST 8.046:2012 Sistemul de stat de asigurare a uniformităţii măsurărilor. Capete divizoare optice. Procedura de verificare metrologică - Государственная система обеспечения единства измерений. Головки делительные оптические. Методика поверки (GOST 8.046−2010, IDT)

4


INSM Aprilie 2012 SM GOST 8.393:2012 Sistemul de stat de asigurare a uniformităţii măsurărilor. Cvadrante optice. Procedura de verificare metrologică – Государственная система обеспечения единства измерений. Квадранты оптические. Методика поверки (GOST 8.393−2010, IDT) 25

TEHNICI DE FABRICARE МАШИНОСТРОЕНИЕ

25.100.01 SM GOST 25557:2012 (ISO 296:1991) Conuri pentru fixarea sculelor. Dimensiuni de bază – Конусы инструментальные. Основные размеры (GOST 25557−2006 (ISO 296:1991), IDT) 35

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI. MAŞINI DE BIROU ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. КОНТОРСКИЕ МАШИНЫ

35.240.15 SMV ISO/CEI 7501-3:2012 Cartele de identificare. Documente de călătorie lizibile cu aparate. Partea 3: Documente oficiale de călătorie lizibile cu aparate – Карты идентификационные. Машиночитаемые проездные документы. Часть 3: Машиночитаемые официальные проездные документы (ISO/CEI 7501-3:2005, IDT) SMV ISO/CEI 14443-1:2012 Cartele de identificare. Cartele cu circuit integrat fără contacte. Cartele de proximitate. Partea 1: Caracteristici fizice – Карты идентификационные. Карты на интегральных схемах без контактов. Карты с малым зазором между индуктивной головкой и носителем. Часть 1: Физические характеристики (ISO/CEI 14443-1:2008, IDT) SMV ISO/CEI 14443-2:2012 Cartele de identificare. Cartele cu circuit integrat fără contacte. Cartele de proximitate. Partea 2: Puterea frecvenţei radio şi interfaţa semnalului – Карты идентификационные. Карты на интегральных схемах без контактов. Карты с малым зазором между индуктивной головкой и носителем. Часть 2: Мощность высокочастотного сигнала и сигнальный интерфейс (ISO/CEI 14443-2:2010, IDT) SMV ISO/CEI 14443-3:2012 Cartele de identificare. Cartele cu circuit integrat fără contacte. Cartele de proximitate. Partea 3: Iniţializare şi anticoliziune – Карты идентификационные. Карты на интегральных схемах без контактов. Карты с малым зазором между индуктивной головкой и носителем. Часть 3: Инициализация и антиконфликтность (ISO/CEI 14443-3:2011, IDT)

SMV ISO/CEI 14443-4:2012 Cartele de identificare. Cartele cu circuit integrat fără contacte. Cartele de proximitate. Partea 4: Protocol de transmisie – Карты идентификационные. Карты на интегральных схемах без контактов. Карты с малым зазором между индуктивной головкой и носителем. Часть 4: Протокол передачи (ISO/CEI 14443-4:2008, IDT) SMV ISO/CEI 18013-4:2012 Tehnologia informaţiei. Identificarea persoanei. Permis de conducere conform cu ISO. Partea 4: Metode de incercare – Информационнaя технология. Идентификация личности. Водительские права в соответствии с ISO. Часть 4: Методы испытания (ISO/CEI 18013-4:2011, IDT) 45

INGINERIA CĂILOR FERATE ЖЕЛЕНОДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА

45.060.20 SM GOST 22235:2012 Vagoane de marfă pentru artere principale de căi ferate cu ecartament de 1520 mm. Cerinţe generale pentru asigurarea integrităţii la efectuarea lucrărilor de încărcare – descărcare şi de manevră – Вагоны грузовые магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие требования по обеспечению сохранности при производстве погрузочно-разгрузочных и маневровых работ (GOST 22235–2010, IDT) 65

AGRICULTURĂ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

65.020.20 SM 208:2012 Material săditor pomicol. Stoloni de căpşun. Condiţii tehnice – Плодовый посадочный материал. Рассада земляники. Технические условия SM 305:2012 Seminţe de nuc comun. Calităţi germinative. Condiţii tehnice. - Семена ореха грецкого. Посевные качества. Технические условия 67

INDUSTRIA ALIMENTARĂ ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

67.080.10 SM 273:2012 Vişine şi cireşe uscate. Condiţii tehnice - Вишня и черешня сушеные. Tехнические условия SM 304:2012 Gemuri. Condiţii tehnice – Джемы. Технические условия 67.080.20 SM 274:2012 Legume congelate rapid. Condiţii tehnice быстрозамороженные. Технические условия

– Овощи

5


INSM Aprilie 2012

SM 304:2012 Gemuri. Condiţii tehnice – Джемы. Технические условия 67.250 SM SR EN 12873-1:2012 Influenţa materialelor asupra apei potabile. Influenţa datorată migraţiei. Partea 1: Metodă de testare pentru materialele fabricate industrial, cu excepţia materialelor metalice şi a celor pe bază de ciment – Влияние материалов на питьевую воду. Влияние, обусловленное миграцией. Часть 1: Метод испытания для неметаллических и невяжущих промышленных изделий (SR EN 12873-1:2004, IDT) SM SR EN 12873-2:2012 Influenţa materialelor asupra apei potabile. Influenţa datorată migraţiei. Partea 2: Metodă de încercare pentru materialele aplicate la instalare, cu excepţia materialelor metalice şi a celor pe bază de ciment – Влияние материалов на питьевую воду. Влияние, обусловленное миграцией. Часть 2: Метод испытания для неметаллических и невяжущих материалов, применяемых на месте (SR EN 12873-2:2005, IDT) SM SR EN 12873-3:2012 Influenţa materialelor asupra apei potabile. Influenţa datorată migraţiei. Partea 3: Metodă de testare pentru schimbători de ioni şi răşini adsorbante – Влияние материалов на питьевую воду. Влияние, обусловленное миграцией. Часть 3: Метод испытания для ионнообменных и ионнопоглощающих смол (SR EN 12873-3:2006, IDT) SM SR EN 12873-4:2012 Influenţa materialelor asupra apei potabile. Influenţa datorată migraţiei. Partea 4: Metodă de testare pentru membranele sistemelor de tratare a apei – Влияние материалов на питьевую воду. Влияние, обусловленное миграцией. Часть 4: Метод испытания мембран для обработки воды (SR EN 12873-4:2006, IDT) 77

METALURGIE МЕТАЛЛУРГИЯ

77.140.20 SM GOST 5950:2012 Bare, benzi şi colaci din oţel aliat pentru scule. Condiţii tehnice generale – Прутки, полосы и мотки из инструментальной легированной стали. Общие технические условия (GOST 5950−2000, IDT)

6


INSM Aprilie 2012 INDICATIVELE STANDARDELOR ŞI PRESTANDARDELOR MOLDOVENE APROBATE ОБОЗНАЧЕНИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ СТАНДАРТОВ И ПРЕДСТАНДАРТОВ МОЛДОВЫ (Aprilie 2012) Indicativul standardului/prestandardului Обозначение cтандарта/ предстандарта 1

Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

2

3

4

Standarde în limba engleză SMV ISO/CEI 7501-3:2012

35.240.15

10.05.2012

873 – ST din 24.04.2012

SMV ISO/CEI 14443-1:2012

35.240.15

10.05.2012

873 – ST din 24.04.2012

SMV ISO/CEI 14443-2:2012

35.240.15

10.05.2012

873 – ST din 24.04.2012

SMV ISO/CEI 14443-3:2012

35.240.15

10.05.2012

873 – ST din 24.04.2012

SMV ISO/CEI 14443-4:2012

35.240.15

10.05.2012

873 – ST din 24.04.2012

SMV ISO/CEI 18013-4:2012

35.240.15

10.05.2012

873 – ST din 24.04.2012

Standarde în limba de stat SM 208:2012

65.020.20

04.06.2012

866 – ST din 03.04.2012

SM 273:2012

67.080.10

04.06.2012

872 – ST din 06.04.2012

SM 274:2012

67.080.10

04.06.2012

872 – ST din 06.04.2012

SM 304:2012

67.080.10

04.06.2012

872 – ST din 06.04.2012

SM 305:2012

65.020.20

04.06.2012

866 – ST din 03.04.2012

SM SR EN 12873-1:2012

13.060.20 67.250

18.05.2012

868 – ST din 04.04.2012

SM SR EN 12873-2:2012

13.060.20 67.250

18.05.2012

868 – ST din 04.04.2012

SM SR EN 12873-3:2012

13.060.20 67.250

18.05.2012

868 – ST din 04.04.2012

SM SR EN 12873-4:2012

13.060.20 67.250

18.05.2012

868 – ST din 04.04.2012

SM ISO 690:2012

01.140.20

30.04.2012

871 – ST din 05.04.2012

Standarde în

limba rusă

SM GOST 8.003:2012

17.180.30

21.05.2012

869 – ST din 04.04.2012

SM GOST 8.046:2012

17.180.30

21.05.2012

869 – ST din 04.04.2012

SM GOST 8.393:2012

17.180.30

21.05.2012

869 – ST din 04.04.2012

SM GOST 5950:2012

77.140.20

21.05.2012

869 – ST din 04.04.2012

SM GOST 22235:2012

45.060.20

21.05.2012

870 – ST din 04.04.2012

SM GOST 25557:2012 (ISO 296:1991)

25.100.01

21.05.2012

869 – ST din 04.04.2012

SM GOST R 51193:2012

11.040.70

21.05.2012

867 – ST din 03.04.2012

7


INSM Aprilie 2012 INDICATIVELE STANDARDELOR ANULATE ОБОЗНАЧЕНИЯ АННУЛИРОВАННЫХ СТАНДАРТОВ (Aprilie 2012) Indicativul standardului/ prestandardului Обозначение стандарта/ предстандарта 1

Codul CSM Код CSM

2

Data anulării Дата отмены

3

Indicativul standardului/ prestandardului în vigoare Обозначение действующего cтандарта/ предстандарта 4

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

5

SM 208:2006

65.020.20

02.07.2012

SM 208:2012

866 – ST din 03.04.2012

SM ISO/CEI 7501-3:2004

35.240.15

01.01.2013

SMV ISO/CEI 7501-3:2012

873 – ST din 24.04.2012

SM ISO/CEI 14443-1:2004

35.240.15

01.01.2013

SMV ISO/CEI 14443-1:2012

873 – ST din 24.04.2012

SM ISO/CEI 14443-2:2004

35.240.15

01.01.2013

SMV ISO/CEI 14443-2:2012

873 – ST din 24.04.2012

SM ISO/CEI 14443-3:2004

35.240.15

01.01.2013

SMV ISO/CEI 14443-3:2012

873 – ST din 24.04.2012

SM ISO/CEI 14443-4:2004

35.240.15

01.01.2013

SMV ISO/CEI 14443-4:2012

873 – ST din 24.04.2012

SM GOST R 51193:2008

11.040.70

01.01.2013

SM GOST R 51193:2012

867 – ST din 03.04.2012

GOST 8.003-83

17.180.30

01.11.2012

SM GOST 8.003:2012

869 – ST din 04.04.2012

GOST 8.046-85

17.180.30

01.11.2012

SM GOST 8.046:2012

869 – ST din 04.04.2012

GOST 8.393-80

17.180.30

01.11.2012

SM GOST 8.046:2012

869 – ST din 04.04.2012

GOST 5950-73

17.140.20

01.11.2012

SM GOST 5950:2012

869 – ST din 04.04.2012

GOST 22235-76

45.060.20

01.11.2013

SM GOST 22235:2012

870 – ST din 04.04.2012

GOST 25557-82

25.100.01

01.11.2012

SM GOST 25557:2012 (ISO 296:1991)

869 – ST din 04.04.2012

8


INSM Aprilie 2012 INDICATIVELE STANDARDELOR/PRESTANDARDELOR PENTRU CARE SÎNT APROBATE MODIFICĂRI/ERATE ОБОЗНАЧЕНИЯ СТАНДАРТОВ/ПРЕСТАНДАРТОВ, К КОТОРЫМ УТВЕРЖДЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ/ПОПРАВКИ (Aprilie 2012) Indicativul standardului/prestandardului Обозначение cтандарта/престандартa 1

Codul CSM Код CSM

2

Nr. Mod. № изм.

3

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления 4

Pag. Cтр.

5

SM ISO/CEI 7810:2004/A2:2012

35.240.15

A2

873 – ST din 24.04.2012

Nu se publică

SMV ISO/CEI 14443-2:2012/A1:2012

35.240.15

A1

873 – ST din 24.04.2012

Nu se publică

SMV ISO/CEI 14443-2:2012/A3:2012

35.240.15

A3

873 – ST din 24.04.2012

Nu se publică

SMV ISO/CEI 14443-3:2012/A1:2012

35.240.15

A1

873 – ST din 24.04.2012

Nu se publică

SMV ISO/CEI 14443-4:2012/A1:2012

35.240.15

A1

873 – ST din 24.04.2012

Nu se publică

SMV ISO/CEI 18013-2:2009/C1:2012

35.240.15

C1

873 – ST din 24.04.2012

Nu se publică

SMV ISO/CEI 18013-3:2009/C1:2012

35.240.15

C1

873 – ST din 24.04.2012

Nu se publică

9


INSM Aprilie 2012 ERATE LA STANDARDE MOLDOVENE ПОПРАВКИ, ВНЕСЕННЫЕ В СТАНДАРДЫ МОЛДОВЫ 67

INDUSTRIA ALIMENTARĂ ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ CSM 67.080.10

Erată la SM 84:2011 ”Struguri proaspeţi destinaţi prelucrării industriale. Condiţii tehnice”. În ce loc Anexa B

E tipărit ALIGOTE,

CHARDONNAY,

LUMINIŢA,

PERVENEŢ

Trebuie citit FETEASCĂ

ALBĂ, ALIGOTE, BIANCA, CHARDONNAY, FETEASCĂ ALBĂ,

MAGARACEA,

grupa LUMINIŢA, PERVENEŢ MAGARACEA, grupa PINOT,

PINOT, RIESLING DE RHIN, RITON, RKAŢITELI, RIESLING DE RHIN, RITON, RKAŢITELI, SAUVIGNON, SAUVIGNON, SILVANER, SUHOLIMANSKI BELÎI, SILVANER, SUHOLIMANSKI BELÎI, UGNI BLANC UGNI BLANC Приложение В

АЛИГОТЕ,

ШАРДОНЕ,

ФЕТЯСКЭ

АЛБЭ, АЛИГОТЕ, БИАНКА, ШАРДОНЕ, ФЕТЯСКЭ АЛБЭ,

ЛУМИНИЦА, ПЕРВЕНЕЦ МАГАРАЧА, группа ЛУМИНИЦА, ПЕРВЕНЕЦ МАГАРАЧА, группа ПИНО, ПИНО,

РИСЛИНГ

РКАЦИТЕЛИ,

РЕЙНСКИЙ,

СОВИНЬОН,

РИТОН, РИСЛИНГ

СИЛЬВАНЕР, СОВИНЬОН,

СУХОЛИМАНСКИЙ БЕЛЫЙ, УНИ БЛАН

РЕЙНСКИЙ,

РИТОН,

СИЛЬВАНЕР,

РКАЦИТЕЛИ,

СУХОЛИМАНСКИЙ

БЕЛЫЙ, УНИ БЛАН

10


INSM Aprilie 2012 STANDARDE PENTRU ANULARE ÎN ANCHETĂ PUBLICĂ Aprilie 2012

În această rubrică sînt publicate propuneri de anulare a standardelor moldovene şi a standardelor interstatale adoptate ca standarde naţionale prin metoda de ratificare. Asupra acestor standarde poate face observaţii orice parte interesată pînă la 30.10.2012, termen care reprezintă sfîrşitul anchetei publice. SM GOST ISO 7966:2009 Metode statistice. Fişe de control pentru recepţie GOST 28666.1-90 (ISO 6639-1-86) Зерновые и бобовые. Определение скрытой зараженности насекомыми. Часть 1. Общие положения GOST 28666.2-90 (ISO 6639-2-86) Зерновые и бобовые. Определение скрытой зараженности насекомыми. Часть 2. Отбор проб GOST 28666.3-90 (ISO 6639-3-86) Зерновые и бобовые. Определение скрытой зараженности насекомыми. Часть 3. Контрольный метод GOST 28666.4-90 (ISO 6639-4-87) Зерновые и бобовые. Определение скрытой зараженности насекомыми. Часть 4. Ускоренные методы GOST 29143-91 (ISO 712-85) Зерно и зернопродукты. Определение влажности (рабочий контрольный метод) GOST 30043-2002 (ISO 5529-92) Пшеница. Определение показателя седиментации по методу Зелени GOST 29144-91 (ISO 711-85) Зерно и зернопродукты. Определение влажности (базовый контрольный метод) GOST 31092-2002 (ISO 729:1988) Семена масличные. Определение кислотности масел GOST 31090.1-2002 (ISO 5530-1:1997) Мука пшеничная. Физические характеристики теста. Определение водопоглощения и реологических свойств с применением фаринографа GOST 31095-2002 (ISO 7305:1998) Продукты переработки зерна. Определение кислотного числа жира GOST 31087-2002 (ISO 9648:1988) Сорго. Метод определения содержания таннинов GOST 28418-2002 (ISO 2171:1993) Зерно и продукты его переработки. Определения зольности ( oбщей золы) GOST 30498-97 (ISO 3093-82) Зерновые культуры. Определение числа падения GOST ISO 7971-2-2002 Зерновые. Метод определения насыпной плотности зерна, называемой "масса гектолитра" (рабочий метод) SM GOST ISO 21572:2011 Produse alimentare. Metode de analiză pentru detectarea organismelor modificate genetic şi a produselor derivate. Metode bazate pe proteină GOST 30999-2002 (ISO 2169:1981) Фрукты и овощи. Физические условия хранения в охлаждаемых складских помещениях. Определения понятий и измерений

11


INSM Aprilie 2012 SM GOST R 53162:2010 (ISO 16050:2003) Produse alimentare. Determinarea aflatoxinei B1 şi a conţinutului total de aflatoxine B1, B2,G1 şi G2 în cereale, nuci şi produse derivate. Metoda prin cromatografie de lichide de înaltă performanţă SM GOST R 52842:2010 (ISO 18330:2003) Lapte şi produse lactate. Metode de analiză imunologică sau receptor - bacteriană pentru determinarea reziduurilor de substanţe antimicrobiene GOST 30562-97 (ISO 564-87) Молоко. Определение точки замерзания. Термисторный криоскопический метод GOST 31027-2002 (ISO 937:1978) Мясо и мясные продукты. Определение содержания азота (арбитражный метод) GOST 28552-90 (ISO 1575-87, ISO 1576-88) Чай. Методы определения общей, водонерастворимой и водорастворимой золы GOST 7698-93 (ISO 3188-78, ISO 1666-73, ISO 3593-81) Крахмал. Правила приемки и методы анализа GOST 31109-2002 (ISO 6886:1996) Жиры и масла животные и растительные. Метод определения устойчивости к окислению (метод ускоренного окисления) GOST 29142-91 (ISO 542-90) Семена масличных культур. Отбор проб GOST 29141-91 (ISO 664-90) Семена масличных культур. Выделение пробы для анализа из средней пробы GOST 28876-90 (ISO 948-80) Пряности и приправы. Отбор проб GOST 12.4.034-2001 (EN 133-90) Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка GOST 29153-91 (ISO 1413-84) Часовое дело. Часы противоударные GOST 21798-76 Тара. Метод кондиционирования для испытаний GOST 31314.3-2006 (ISO 1496-3:1995) Контейнеры грузовые серии 1. Технические требования и методы испытаний. Часть 3. Контейнеры-цистерны для жидкостей, газов и сыпучих грузов под давлением GOST 28520-90 (ISO 2873-2000) Упаковка. Метод испытания на низкое давление GOST ISO 3636-2004 Обозначение размеров одежды. Одежда верхняя для мужчин и мальчиков GOST ISO 3637-2004 Обозначение размеров одежды. Одежда верхняя для женщин для девочек GOST 28745-90 (ISO 8016-85) Машины сельскохозяйственные. Колеса со встроенной ступицей. Типы и основные размеры GOST 30752-2001 (ISO 789-3-93) Тракторы сельскохозяйственные. Определение наименьшего и габаритного диаметров окружности поворота GOST 30745-2001

12


INSM Aprilie 2012 (ISO 789-9-90) Тракторы сельскохозяйственные. Определение тяговых показателей GOST 30750-2001 (ISO 789-6-82) Тракторы сельскохозяйственные. Определение положения центра тяжести GOST 30747-2001 (ISO 789-1-90) Тракторы сельскохозяйственные. Определение показателей при испытаниях через вал отбора мощности GOST 30746-2001 (ISO 789-2-93) Тракторы сельскохозяйственные. Определение мощности и грузоподъемности гидравлической навесной системы GOST ISO 4253-2005 Тракторы сельскохозяйственные. Расположение сиденья оператора. Размеры GOST 3481-79 (ISO 6489-1-80, ISO 6489-2-80) Тракторы сельскохозяйственные. Тягово-сцепные устройства. Типы, основные параметры и размеры GOST 30725-2001 (ISO 7915-91) Машины для лесного хозяйства. Пилы бензиномоторные цепные. Определение прочности рукояток GOST ISO 8380-2002 Машины для лесного хозяйства. Кусторезы и мотокосы бензиномоторные. Методы испытаний защитного устройства режущего приспособления на прочность GOST 29288-92 (ISO 5313-86) Удобрения с высоким содержанием азота. Нитрат аммония. Метод определения способности удерживать масло GOST 29313-92 (ISO 5314-81) Удобрения минеральные. Метод определения аммонийного азота (титриметрический) после отгонки GOST 30181.9-94 (ISO 5315-84) Удобрения минеральные. Метод определения массовой доли общего азота в сложных удобрениях (дистилляционный метод с восстановлением нитратного азота хромом и минерализацией органического азота) GOST 20851.2-75 (ISO 5316-77, ISO 6598-85, ISO 749 Удобрения минеральные. Методы определения фосфатов GOST 28512.3-90 (ISO 7837-83) Удобрения минеральные. Метод определения насыпной плотности неуплотненной массы мелкозернистых удобрений GOST 13496.3-92 (ISO 6496-83) Комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения влаги GOST 31218-2003 (ISO 6498:1998) Корма,комбикорма, комбикормовое сырье. Подготовка испытуемых проб. GOST 30038-93 (ISO 2881-77) Табак и табачные изделия. Определение алкалоидов в табаке. Спектрофотометрический метод

13


INSM Aprilie 2012 GOST 30041-93 (ISO 2971-87) Сигареты и фильтры. Определение номинального диаметра. Пневматический метод GOST 30438-2003 (ISO 3400:1997) Сигареты. Определение содержание никотина в конденсате дыма. Спектрометрический метод GOST 30569-98 (ISO 3401-91) Сигареты. Определение удерживания алкалоидов фильтрами. Спектрометрический метод GOST ISO 3402-2003 Табак и табачные изделия. Атмосфера для кондиционирования и испытания GOST 30040-93 (ISO 4874-81) Табак. Отбор проб из партий сырья. Основные положения GOST 30570-2003 (ISO 10315:2000) Сигареты. Определение содержания никотина в конденсате дыма. Метод газовой хроматографии GOST 30622.1-2003 (ISO 10362-1-99) Сигареты. Определение содержания воды в конденсате дыма. Метод газовой хроматографии GOST 17733-89 (ISO 718-82) Тара стеклянная. Метод определения термической устойчивости при повышенных температурах GOST 29131-91 (ISO 2211-73) Продукты жидкие химические. Метод измерения цвета в единицах Хазена (платино-кобальтовая шкала) GOST 30621-98 (ISO 5785-78, ISO 2590-73) Кислота соляная техническая. Определение содержания мышьяка фотометрическим методом с применением диэтилдитиокарбамата серебра GOST 30553-98 (ISO 904-76) Кислота соляная техническая. Определение общей кислотности титриметрическим методом GOST 29173-91 (ISO 2209-73) Углеводороды галоидзамещенные жидкие технические. Отбор проб GOST 31013.5-2002 (ISO 1388-5:1981) Спирт этиловый для промышленного применения. Методы анализа. Определение альдегидов. Визуальный колориметрический метод GOST 7482-96 Глицерин. Правила приемки и методы испытаний GOST 25389-93 (ISO 802-76) Глинозем. Методы подготовки проб GOST 25542.2-93 (ISO 805-76) Глинозем. Методы определения оксида железа GOST 25542.4-93 (ISO 900-77) Глинозем. Метод определения диоксида титана GOST 27802-93 (ISO 902-76) Глинозем. Метод определения угла естественного откоса GOST 27801-93 (ISO 903-76) Глинозем. Метод определения насыпной плотности GOST 25542.1-93 (ISO 1232-76) Глинозем. Метод определения диоксида кремния

14


INSM Aprilie 2012 GOST 25542.3-93 (ISO 1617-76) Глинозем. Методы определения оксида натрия и оксида калия GOST 25542.6-93 (ISO 1618-76) Глинозем. Методы определения оксида ванадия GOST 13583.9-93 (ISO 2071-76) Глинозем. Методы определения оксида цинка GOST 25542.5-93 (ISO 2829-73) Глинозем. Метод определения оксида фосфора GOST 25469-93 (ISO 2927-73) Глинозем. Ситовый метод определения гранулометрического состава GOST 30024-93 (ISO 607-80) Вещества поверхностно-активные и средства моющие синтетические. Методы деления пробы GOST 29213-91 (ISO 896-77) Вещества поверхностно-активные. Обозначения GOST 29190-91 (ISO 1064-74) Вещества поверхностно-активные. Метод определения кажущейся плотности паст GOST 28954-91 (ISO 2271-89) Вещества поверхностно-активные и средства моющие. Определение содержания анионоактивного вещества методом прямого двухфазного титрования вручную или механическим путем GOST 28478-90 (ISO 6844-83 ) Вещества поверхностно-активные. Определение содержания неорганического сульфата. Титриметрический метод GOST 5482-90 (ISO 6320-85) Масла растительные. Метод определения показателя преломления (рефракции) GOST 14618.0-78 Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза. Правила приемки, отбор проб и методы органолептических исследований GOST 30588-98 (ISO 592-81) Масла эфирные. Определение оптической активности GOST 16483.5-73 (ISO 3347-76) Древесина. Методы определения предела прочности при скалывании вдоль волокон

15


INSM Aprilie 2012

METROLOGIE МЕТРОЛОГИЯ HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0014-M din 09.04.2012 Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, examinînd materialele prezentate pentru efectuarea expertizei metrologice, emite următoarea

HOTĂRÎRE: 1. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, aparatul ultrasonografic doppler diagnostic tip SONOACE X8, cu numărul de fabricaţie B22508300008126 cu traductorul tip PB-AXC2-8-A0 numărul de fabricaţie B21900012601563, traductorul tip PB-AXLN5-12-A0 numărul de fabricaţie B22900015000466, traductorul tip PB-AXEV4-9/10ED-A0 numărul de fabricaţie B22900012303654, producător SAMSUNG MEDISON CO., LTD, Republica Coreea, solicitant firma „LABORMED” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-0268:2012. A elibera firmei „LABORMED” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0229U pentru mijlocul de măsurare menţionat. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare metrologică 12 luni.

Director general

Vitalie DRAGANCEA

16


INSM Aprilie 2012 HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0015-M din 19.04.2012 Referitor la expertiza metrologică a documentelor

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, examinînd materialele prezentate pentru efectuarea expertizei metrologice emite următoarea HOTĂRÎRE: 1. În urma efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare la mijloacele de măsurare, din domeniul hidrometeo, deţinute de către Î.S. „MoldATSA”, mun. Chişinău, s-a hotărît: a)

A recunoaşte rezultatele verificării metrologice periodice a mijloacelor de măsurare din domeniul hidrometeo (aflate la aeroportul Chişinău), conform anexei 1, efectuate de către ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева», Federaţia Rusă.

b) A recunoaşte rezultatele verificării metrologice periodice a mijloacelor de măsurare din domeniul hidrometeo (aflate la aeroportul Bălţi), conform anexei 2, efectuate de către ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева», Federaţia Rusă. c)

A recunoaşte rezultatele verificării metrologice periodice a mijloacelor de măsurare din domeniul hidrometeo (aflate la aeroportul Cahul), conform anexei 3, efectuate de către ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева», Federaţia Rusă.

d) A recunoaşte rezultatele verificării metrologice periodice a mijloacelor de măsurare din domeniul hidrometeo (aflate la aeroportul Mărculeşti), conform anexei 4, efectuate de către ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева», Federaţia Rusă.

Director general

Vitalie DRAGANCEA

17


INSM Aprilie 2012 Anexa 1 Nr.ctr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Denumirea şi tipul mijlocului de măsurare Staţia complexă radiotehnică meteorologică pentru aerodrom tip КРАМС-4 Transmisiometru tip MITRAS Transmisiometru tip MITRAS Transmisiometru tip MITRAS Nefelometru tip FD12 Convertor primar pentru parametrii vîntului tip WAA252 Convertor primar pentru parametrii vîntului tip WAA252 Convertor primar pentru parametrii vîntului tip WAA252 Convertor primar pentru parametrii vîntului tip WAA252 Convertor primar pentru parametrii vîntului tip WAA252 Convertor primar pentru parametrii vîntului tip WAV252 Convertor primar pentru parametrii vîntului tip WAV252 Convertor primar pentru parametrii vîntului tip WAV252 Convertor primar pentru parametrii vîntului tip WAV252 Convertor primar pentru parametrii vîntului tip WAV252 Senzor de determinare a înălţimii norilor tip CT25K Senzor de determinare a înălţimii norilor tip CT25K Traductor de măsurare a umidităţii şi temperaturii tip HMP45D Traductor de măsurare a umidităţii şi temperaturii tip HMP45D Traductor de presiune tip DPA21 pentru convertor de măsurare tip Milos500 Traductor de presiune tip DPA21 pentru convertor de măsurare tip Milos500 Convertor de măsurare tip Milos500 Convertor de măsurare tip WT501 Convertor de măsurare tip WT501 Convertor de măsurare tip WT501 Anemorumbometru tip M63M-1 Anemorumbometru tip M63M-1 Termometru meteorologic din sticlă tip TM-4-2

Nr. buletinului

Nr. de fabricaţie a m. m.

Data emiterii buletinului

Valabilitatea buletinului

2551-12848

00022

11.11.2011

11.11.2012

2551-12769 2551-12770 2551-12771 2551-12772

V42201 V42202 V42203 V45501

11.11.2011 11.11.2011 11.11.2011 11.11.2011

11.11.2012 11.11.2012 11.11.2012 11.11.2012

2551-12773

V40502

11.11.2011

11.11.2012

2551-12774

V40503

11.11.2011

11.11.2012

2551-12775

V40505

11.11.2011

11.11.2012

2551-12793

G06201

11.11.2011

11.11.2012

2551-12794

G06202

11.11.2011

11.11.2012

2551-12776

V35402

11.11.2011

11.11.2012

2551-12777

V35403

11.11.2011

11.11.2012

2551-12778

V35405

11.11.2011

11.11.2012

2551-12795

G05401

11.11.2011

11.11.2012

2551-12796

G05402

11.11.2011

11.11.2012

2551-12779

V45107

11.11.2011

11.11.2012

2551-12780

V45108

11.11.2011

11.11.2012

2551-12781

V4420058

11.11.2011

11.11.2012

2551-12782

V4340030

11.11.2011

11.11.2012

2551-12783

V31201

11.11.2011

11.11.2012

2551-12784

V31202

11.11.2011

11.11.2012

2551-12785

V36204

11.11.2011

11.11.2012

2551-12786 2551-12803 2551-12804 2551-12787 2551-12788

V32119 F3911151 F4711054 987 1116

11.11.2011 11.11.2011 11.11.2011 11.11.2011 11.11.2011

11.11.2012 11.11.2012 11.11.2012 11.11.2012 11.11.2012

2551-12789

292

11.11.2011

11.11.2012

18


INSM Aprilie 2012 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

Termometru meteorologic din sticlă tip TM-4-2 Barometru tip CP-Б Înregistrator a înălţimii norilor tip PBO-2M Nefelometru tip FS11 Nefelometru tip FS11 Nefelometru tip FS11 Traductor de măsurare a umidităţii şi temperaturii tip HMP155 Barometru digital tip PTB330 Înregistrator a înălţimii norilor tip CL31

2551-12790

316

11.11.2011

11.11.2012

2551-12791

357

11.11.2011

11.11.2013

2551-12792

500050

11.11.2011

11.11.2012

2551-12797 2551-12798 2551-12799

G0510004 G0510005 G0510006

11.11.2011 11.11.2011 11.11.2011

11.11.2012 11.11.2012 11.11.2012

2551-12800

G0450017

11.11.2011

11.11.2012

2551-12801

G0550014

11.11.2011

11.11.2012

2551-12802

G0550005

11.11.2011

11.11.2012

19


INSM Aprilie 2012 Anexa 2 Nr.ctr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Denumirea şi tipul mijlocului de măsurare Barometru tip CP-Б Barometru tip CP-Б Anemorumbometru tip M63M-1 Anemorumbometru tip M63M-1 Anemorumbometru tip M63M-1 Anemorumbometru tip M63M-1 Registrator a înălţimii norilor tip PBO-2M Taductor de măsurare a înălţimii norilor tip ИBO-1M Taductor de măsurare a înălţimii norilor tip ИBO-1M Taductor de măsurare a înălţimii norilor tip ИBO-1M Termometru meteorologic din sticlă tip TM-4-2 Termometru meteorologic din sticlă tip TM-4-2 Nefelometru tip FS11 Nefelometru tip FS11 Barometru digital tip PTB330 Traductor de măsurare a umidităţii şi temperaturii tip HMP155 Convertor primar pentru parametrii vîntului tip WAA252 Convertor primar pentru parametrii vîntului tip WAA252 Convertor primar pentru parametrii vîntului tip WAV252 Convertor primar pentru parametrii vîntului tip WAV252 Înregistrator a înălţimii norilor tip CL31 Înregistrator a înălţimii norilor tip CL31 Convertor de măsurare tip WT501 Convertor de măsurare tip WT501

Nr. buletinului 2551-12805 2551-12806 2551-12807 2551-12808 2551-12809 2551-12810

Nr. de fabricaţie a m. m. 262 580 93 1032 1076 1615

Data emiterii buletinului 10.11.2011 10.11.2011 10.11.2011 10.11.2011 10.11.2011 10.11.2011

Valabilitatea buletinului 10.11.2013 10.11.2013 10.11.2012 10.11.2012 10.11.2012 10.11.2012

2551-12812

374048

10.11.2011

10.11.2012

2551-12813

2578

10.11.2011

10.11.2012

2551-12814

5027

10.11.2011

10.11.2012

2551-12815

8528

10.11.2011

10.11.2012

2551-12816

5371

10.11.2011

10.11.2012

2551-12817

2609

10.11.2011

10.11.2012

2551-12818 2551-12819 2551-12820

G0510002 G0510003 G0550011

10.11.2011 10.11.2011 10.11.2011

10.11.2012 10.11.2012 10.11.2012

2551-12821

G0450018

10.11.2011

10.11.2012

2551-12822

G06203

10.11.2011

10.11.2012

2551-12822

G06204

10.11.2011

10.11.2012

2551-12824

G05403

10.11.2011

10.11.2012

2551-12825

G05404

10.11.2011

10.11.2012

2551-12826

G0550006

10.11.2011

10.11.2012

2551-12827

G0550007

10.11.2011

10.11.2012

2551-12828 2551-12829

F4711053 F4711054

10.11.2011 10.11.2011

10.11.2012 10.11.2012

20


INSM Aprilie 2012 Anexa 3 Nr.ctr.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Denumirea şi tipul mijlocului de măsurare Staţie complexă radiotehnică meteorologică pentru aerodrom tip КРАМС-4 Convertor de măsurare tip QLI50 Barometru digital PTB220 Înregistrator a înălţimii norilor tip PBO-2M Înregistrator a înălţimii norilor tip PBO-2M Termometru meteorologic din sticlă tip TM-4-2 Termometru meteorologic din sticlă tip TM-4-2 Termometru meteorologic din sticlă tip TM-4-2 Termometru meteorologic din sticlă tip TM-4-2 Anemorumbometru tip M63M-1 Anemorumbometru tip M63M-1

Nr. buletinului

Nr. de fabricaţie a m. m.

Data emiterii buletinului

Valabilitatea buletinului

2551-12830

06056

08.11.2011

08.11.2012

2551-12831 2551-12832

B103005 B1650011

08.11.2011 08.11.2011

08.11.2012 08.11.2012

2551-12833

394041

08.11.2011

08.11.2012

2551-12834

381089

08.11.2011

08.11.2012

2551-12835

2442

08.11.2011

08.11.2012

2551-12836

2298

08.11.2011

08.11.2012

2551-12837

4578

08.11.2011

08.11.2012

2551-12838

2055

08.11.2011

08.11.2012

2551-12839 2551-12840

325 1048

08.11.2011 08.11.2011

08.11.2012 08.11.2012 Anexa 4

Nr.ctr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Denumirea şi tipul mijlocului de măsurare Barometru tip CP-Б Anemorumbometru tip M63M-1 Anemorumbometru tip M63M-1 Înregistrator a înălţimii norilor tip PBO-2M Înregistrator a înălţimii norilor tip PBO-2M Termometru meteorologic din sticlă tip TM-4-2 Termometru meteorologic din sticlă tip TM-4-2

Nr. buletinului 2551-12841 2551-12842 2551-12843

Nr. de fabricaţie a m. m. 29/8906 47 50

Data emiterii buletinului 09.11.2011 09.11.2011 09.11.2011

Valabilitatea buletinului 09.11.2013 09.11.2012 09.11.2012

2551-12844

333025

09.11.2011

09.11.2012

2551-12845

245022

09.11.2011

09.11.2012

2551-12846

4326

09.11.2011

09.11.2012

2551-12847

1737

09.11.2011

09.11.2012

21


INSM Aprilie 2012 HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0016-M din 24.04.2012

Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice şi expertiza metrologică a documentelor Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, examinînd materialele prezentate pentru efectuarea expertizei metrologice, emite următoarea HOTĂRÎRE: 1. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, cromatograful cu lichid tip LC, nr. L20104674618 cu pompă tip LC-20AD, detector tip SPD-20AV nr. L20144673104US, termostat cu coloană tip CTO-20A nr. L20204673342US, controler de sistem tip CBM-20Alite nr. L20224503398CD şi cromatograful cu lichid tip LC nr. L20554970639 cu pompă tip LC-30AD, detector tip SPD-20AV nr. L20144973285, termostat cu coloană tip CTO-20AC nr. L20214974694, controler de sistem tip CBM-20Alite nr. L20224911623, producător „SHIMADZU”, Japonia, solicitant Î.M. „GBG-MLD” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-0269:2012. A elibera Î.M. „GBG-MLD” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0230U pentru mijlocul de măsurare menţionat. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare metrologică 12 luni. 2. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, gaz-cromatograful tip GC-2014, tip GCMS-QP2010SE, pentru gaz-cromatograf tip GC-2014 cu numărul de fabricaţie C11484606642SA cu următoarele părţi componente: detector cu ionizare în flacără (FID) tip FID-2014 nr. C11594400183SA, detector de ionizare termică (FTD) tip FTD-2014c nr. C11584400071SA, detector de captare a electronilor (ECD) tip ECD-2014 control unit nr. C11554500555SA; gaz-cromatograf tip GC-2014 cu numărul de fabricaţie C1148436580CS; gaz-cromatograf tip GCMS-QP2010SE cu numărul de fabricaţie O20534970071 US, producător „SHIMADZU”, Japonia, solicitant Î.M. „GBG-MLD” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-0270:2012. A elibera Î.M. „GBG-MLD” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0231U pentru mijlocul de măsurare menţionat. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare metrologică 12 luni. 3. În urma efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare la etaloanele de lucru deţinute de către S.R.L. „OrheiGaz”, s-a hotărît: e)

A recunoaşte certificatul de etalonare nr. 016K-05/12 pentru contorul etalon de gaz cu pistoane rotative tip РЛ, nr. de fabricaţie 160, eliberat de ГП „Ивано-Франковский научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации”, Ucraina, la 04.04.2012.

22


INSM Aprilie 2012 f)

A recunoaşte certificatul de etalonare nr. 017K-05/12 pentru contorul etalon de gaz cu pistoane rotative tip РЛ, nr. de fabricaţie 170, eliberat de ГП „Ивано-Франковский научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации”, Ucraina, la 04.04.2012.

g) A recunoaşte certificatul de etalonare nr. 018K-05/12 pentru contorul etalon de gaz cu pistoane rotative tip РЛ, nr. de fabricaţie 171, eliberat de ГП „Ивано-Франковский научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации”, Ucraina, la 04.04.2012. h) A recunoaşte certificatul de etalonare nr. 019K-05/12 pentru contorul etalon de gaz cu tambur tip ТЕМПО, nr. de fabricaţie 138, eliberat de ГП „Ивано- Франковский научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации”, Ucraina, la 04.04.2012. 4. În urma efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare la etaloanele de lucru deţinute de către S.R.L. „EdineţGaz”, s-a hotărît: a)

A recunoaşte certificatul de etalonare nr. 013K-05/12 pentru contorul etalon de gaz cu pistoane rotative tip РЛ, nr. de fabricaţie 036, eliberat de ГП „Ивано-Франковский научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации”, Ucraina, la 13.03.2012.

b) A recunoaşte certificatul de etalonare nr. 014K-05/12 pentru contorul etalon de gaz cu pistoane rotative tip РЛ, nr. de fabricaţie 0536, eliberat de ГП „Ивано-Франковский научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации”, Ucraina, la 13.03.2012. c)

A recunoaşte certificatul de etalonare nr. 015K-05/12 pentru contorul etalon de gaz cu tambur tip ТЕМПО, nr. de fabricaţie 094, eliberat de ГП „Ивано- Франковский научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации”, Ucraina, la 13.03.2012.

Director general

Vitalie DRAGANCEA

23


INSM Aprilie 2012

O R D I N U L

M I N I S T E R U L U I Nr.

38

din “ 27 ”

E C O N O M I E I

martie 2012

mun. Chişinău Cu privire la declararea documentelor normative ale Federaţiei Ruse în calitate de reglementări de metrologie legală (NML)

Întru asigurarea uniformităţii, legalităţii şi exactităţii măsurărilor în domeniile de interes public şi siguranţei populaţiei, protejarea persoanelor împotriva efectelor nocive ale măsurărilor incorecte sau false şi executării Legii Metrologiei nr.647XIII din 17.11.95 cu modificările şi completările ulterioare şi în baza Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind colaborarea în domeniul standardizării, metrologiei şi certificării, semnat la Chişinău, 27 mai 1993, între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse, armonizat cu „Acordul din 13.03.1992 privind promovarea politicii concordate în domeniul standardizării, metrologiei şi certificării” cu modificările şi completările ulterioare, semnat la Moscova de către şefii de guverne ale Comunităţii Statelor Independente

ORDON:

1. A aproba în calitate de documente normative naţionale - norme de metrologie legală, documentele normative din domeniul metrologiei ale Federaţiei Ruse: - NML LGFI 407219.004:2012 MI „Sistem de măsurare tip „ALKO-1” Procedură de verificare metrologică”; - NML LGFI 407221.036:2012 MI „Sistem de măsurare tip „ALKO-3” Procedură de verificare metrologică”;

2. Se pune în sarcină Direcţiei Metrologie din cadrul Ministerului Economiei transmiterea prezentului ordin spre plasare pe pagina web a Ministerului Economiei şi INSM - spre publicare în publicaţia oficială a „Buletinului de standardizare”.

3. Controlul executării prezentului ordin se pune în sarcină viceministrului Octavian Calmîc.

Viceprim-ministru, Ministru

Valeriu LAZĂR

24


INSM Aprilie 2012 NOMENCLATORUL ENTITĂŢILOR ÎNREGISTRATE ÎN SISTEMUL NAŢIONAL DE METROLOGIE (SNM), DEŢINĂTOARE DE AVIZE TEHNICE DE ÎNREGISTRARE Situaţia pe trimestrul I anul 2012: a)

Nr.

Data

eliberate de Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie

Data expirării înregistrării termenului de avizului valabilitate a avizului

Seria, numărul de înregistrare a avizului şi indicativul de identificare a instituţiei care l-a eliberat

1.

2 18.01.2012

3 18.01.2015

4 V/C nr.000223

2.

17.02.2012

17.02.2015

RMV/C nr.000224

3.

21.02.2012

21.02.2015

V/C nr.000225

4.

01.03.2012

01.03.2015

crt.

1

V/C nr.000226

Genul de activitate

5 Vînzare

Numărul Sortimentul ordinului privind mijloacelor înregistrarea de măsurare (produselor preambalate) 6 15-ONM din 18.01.2012

Repararea, 16 din montarea, 17.02.2012 punerea în funcţiune, vînzare

Vînzare

Vînzare

33 din 21.02.2012

43 din 01.03.2012

7 Aparate de cîntărit cu funcţionare neautomată Contoare de apă rece, contoare de energie termică,contoa re de apă rece şi caldă Aparate pentru măsurarea presiunii arteriale, termometre

Termometre, higrometre, areometre, aparate de cîntărit, manometru, vacuumetre, manovacuume tre, manovacuume tre cu semnalizare, aparat de măsurat presiuni dinamice, aparat de

Note

8 „SILITIM” S.R.L., MD-2038, str. Nicolai Zelinski, 20, mun. Chişinău Firma „TREIDCOM” S.R.L.,MD-3100, str. Şevcenco, Taras, 108, mun. Bălţi Societatea Comercială „DORNIFLORA” S.R.L., MD-2068, str. Alecu Russo, 7/1, ap. (of.) 39, mun. Chişinău Societatea cu Răspundere Limitată „BACAVI”, MD-2044, bd. Mircea cel Bătrîn 11, ap. (of.) 138, mun. Chişinău

25


INSM Aprilie 2012 măsurat tirajul aparat de măsurat presiuni dinamice şi tirajul, măsură de volum din sticlă, contoare statice monofazate de energie electrică Contoare de apă rece şi caldă

5.

01.03.2012

01.03.2015

V/C nr.000227

Vînzare

43 din 01.03.2012

6.

01.03.2012

01.03.2015

V/C nr.000228

Vînzare

43 din 01.03.2012

Aparate de cîntărit cu funcţionare neautomată

7.

01.03.2012

01.03.2015

RV/C nr.000229

Reparare, vînzare

43 din 01.03.2012

Contoare statice de energie electrică activă

8.

12.03.2012

12.03.2015

RV/C nr.000230

Reparare, vînzare

48 din 12.03.2012

Contoare de energie termică

9.

12.03.2012

12.03.2015

R/C nr.000231

Reparare

48 din 12.03.2012

Balanţe, vitezometre

Societatea Comercială „DIUPOLCOM” S.R.L., MD-2001, str. Inculeţ Ion 9, ap. (of.) 2, mun. Chişinău Societatea cu Răspundere Limitată „UNIVLADIS”, MD-5401, str. 1 Mai, 4, mun. Chişinău Societatea cu Răspundere Limitată „LUMGRUPMAŞ” , MD-2020, str. Madan Gh., 87/7 mun. Chişinău Societatea Comercială „AXIMA GRUP” S.R.L., MD-2065, bd. Constantin Negruzzi 2/3, ap. (of.) 25, mun. Chişinău Institutul de cercetări ştiinţifice şi proiectare în domeniul materialelor de construcţii „INMACOMPROI ECT”, S.A. MD-2032, str. Sarmizegetusa, 15, mun.

26


INSM Aprilie 2012

10.

19.03.2012

19.03.2015

11.

19.03.2012

19.03.2015

12.

19.03.2012

19.03.2015

V/C nr.000232

V/C nr.000233

V/C nr.000234

Vînzare

52 din 19.03.2012

Aparate pentru măsurarea presiunii arteriale, termometre

Vînzare

52 din 19.03.2012

Aparate de cîntărit cu funcţionare neautomată

Vînzare

52 din 19.03.2012

Aparate de cîntărit cu funcţionare neautomată

Chişinău Societatea Comercială „NATICOM FARM” S.R.L., MD-2004, str. Caişilor, 12, ap.1, mun. Chişinău Societatea Comercială „DINA-COCIUG” S.R.L., MD-2004, str. Drumul Crucii, 97/2, ap. (of.) 51, mun. Chişinău Societatea Comercială „SOFT LIDER” S.R.L., MD-2068, str. Basarab Matei, 2, ap. 2 mun. Chişinău

b) eliberate de Centrul de Standardizare şi Metrologie din Bălţi Nr. crt.

1 1.

Data Data înregistrării expirării avizului termenului de valabilitate a avizului 2 13.02.12

3 13.02.15

Seria, numărul de înregistrare a avizului şi indicativul de identificare a instituţiei care l-a eliberat 4 V/B nr. 001

Genul de activitate

5 vînzare

Numărul ordinului privind înregistrarea

6 1

Sortimentul mijloacelor de măsurare (produselor preambalate) 7 aparate pentru măsurarea tensiunii arteriale, balanţe electronice pentru sugari, termometre medicale

Note

8 Î.I. „Diana Şpac” or.Sângerei, str. B.Glavan 4 / 31

27


INSM Aprilie 2012

Organizaţia Mondială a Sănătăţii utilizează standardele ISO pentru monitorizarea calităţii apei potabile Apa este vitală pentru oameni şi fiecare dintre noi avem nevoie zilnic cel puţin de 1,5 litri de apă potabilă. Începînd din 1958 Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) și ISO au publicat standarde pentru asigurarea calității apei potabile. Orientînd-se de la început asupra monitorizării radionuclizilor din apă şi continuînd cooperarea cu OMS, ISO este acum preocupată de acest domeniu mai mult ca oricînd. În iulie 2010, Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a exprimat îngrijorarea că aproape 900 milioane de oameni din întreaga lume nu au acces la apă potabilă. Schimbările climatice ameninţă rezervele de apă potabilă. Conform panoului interguvernamental privind schimbările climatice, retragerea gheţarilor în multe zone montane şi riscurile sporite ale evenimentelor meteorologice extreme, secetă şi precipitaţiile abundente, reprezintă o provocare pentru furnizarea în condiţii de siguranţă a apei potabile. În plus, spre 2032 se prognozează că numărul populației se va mări cu un milliard, iar resursele de apă vor trebui să fie suficiente pentru toți.Prin urmare, pentru a păstra calitatea apei, aceasta va trebui să fie gestionată mai bine. Testarea calităţii apei Pentru a ne asigura că apa este bună de băut, monitorizarea acesteia se va face prin analize chimice regulate. Acest lucru este necesar de efectuat pentru verificarea calităţii, evaluarea impactului agriculturii, industriei, turismului şi altor activităţi umane, precum şi pentru evaluarea consecinţelor de contaminare și de poluare. În 2011, OMS a publicat a patra ediţie referitoare la calitatea apei potabile. Aceasta se bazează pe o analiza efectuată de OMS pe o perioadă de mai mult de 50 de ani, privind calitatea apei potabile, începînd din 1958 cu publicarea primului standard Internaţional referitor la apa potabilă. Liniile directoare ale OMS se bazează pe presupunerea că monitorizarea calităţii mediului şi protecţia sănătăţii umane sînt inseparabile. Ele sînt considerate a fi o bază puternică pentru stabilirea reglementărilor naţionale şi a standardelor referitoare la siguranţa apei, în susținerea sănătăţii publice, inclusive protecţia împotriva radiaţiilor ionizante. La începutul acestui proces a fost înfiinţat sistemul de protecţie radiologică, dezvoltat progresiv cu creşterea utilizării energiei nucleare. Aceasta se bazează pe ipoteze,că orice expunere la radiaţii implică un anumit nivel de risc, şi recunoaşte legătura dintre radioactivitatea mediului şi sănătatea publică. Rezultatele măsurărilor obţinute prin monitorizarea radionuclizilor mediului şi probe a produselor alimentare, inclusiv a apei potabile, validează estimările ce privesc impactul instalaţiilor (în termeni de expunere) şi fundamentarea limitelor autorizate de descărcare. Credibilitatea de evaluare expunerii se bazează, aşadar, în mare măsură pe calitatea şi fiabilitatea rezultatelor măsurării radionuclizilor în conjurători. Testat şi adevărat Standardele privind metodele de testare pentru radionuclizi sînt, prin urmare, documente de referinţă şi întrunesc preocupări tehnice care apar în mod repetat în relaţiile dintre părţile interesate economic, ştiinţific, tehnicşi social, atît la nivel national, cît şi la cel internaţional. În timpul unei situaţii controversate, părţile interesate sînt susceptibile de a efectua măsurări privind probele de la aceleaşi surse. Este esenţial să fie utilizate metode commune şi adecvate şi proceduri pentru: prelevarea probelor, transportul, depozitarea şi pregătirea probelor pentru încercări, metode de încercări; şi calculul incertitudinii măsurărilor. Acest lucru este reglementat în standardul SM SR EN ISO / CEI 17025:2006, Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări. În acest cadru, scopul abordării normative este asigurarea preciziei sau validării rezultatelor încercărilor prin etalonări şi măsurări trasabile la Sistemul Internaţional de Unităţi. Această abordare garantează că rezultatele încercărilor de radioactivitatea le acelorași tipuri de probe vor fi comparabile de-a lungul timpului şi între diferite laboratoare de încercări. Majoritatea standardelor internaţionale sînt utilizate de către laboratoarele care efectuează măsurări ale radionuclizilor solicitate de către autorităţile naţionale, astfel obținînd acreditarea pentru măsurarea radioactivităţii probelor de produse alimentare şi / sau de apă potabilă.

28


INSM Aprilie 2012 Din 1978, comitetul tehnic ISO / TIC 147, Calitatea apei, a elaborate standarde privind cerinţele metrologice pentru monitorizarea radioactivității apei destinate consumului uman, şi din 1999, ISO / TIC 85, Energie nucleară, tehnologii nucleare şi protecţia radiologică, a elaborate standarde privind măsurarea radionuclizilor ai diverselor componente ale mediului. Prin urmare, OMS recomandă utilizarea unei proceduri de eșantionare preliminară pentru a determina radiaţiile brute (total) alfa şi beta, emise de către toți radionuclizii în apă înainte de identificarea oricăror radionuclizi specifici. Prima ediție a liniilor directoare ale OMS pentru calitatea apei potabile a fost publicată în 1984. În cadrul ISO / TC 147, subcomitetul SC 3 cu privire la metodele radiologice, a publicat primul standard privind activitatea de determinare a concentratului de tritium, folosind o metodă de scintilaţie lichidă în 1989. Ulterior, au fost publicate alte trei standard privind măsurarea activităţii brute alfași beta în 1992 şi gama spectrometrică în 1997. Aceste metode standard de testare constituie baza pentru monitorizarea apei potabile, conform recomandărilor OMS, în prima ediţie a liniilor directoare. 1,5 milioane de copii sub cinci ani mor în fiecare an, ca urmare a bolilor legate de apă și de sistemul sanitar. Următoarea revizuire periodic a acestor standarde a demonstrate necesitatea verificărilor. Acest lucru a fost efectuat datorită disponibilității noilor echipamente şi procedurilor utilizate pentru măsurarea radioactivităţii în majoritatea laboratoarelor care monitorizează calitatea apei potabile.

29


INSM Aprilie 2012 Un studiu european confirmă că standardele contribuie la îmbunătăţirea calităţii serviciilor Mediul afacerilor din toată Europa utilizează standardele drept mijloc de îmbunătăţire a calităţii serviciilor oferite şi pentru a demonstra calitatea acestor servicii consumatorilor potenţiali. Acest fapt a fost confirmat de un studiu al afacerilor şi altor părţi interesate privind utilizarea şi implementarea standardelor naţionale şi europene referitoare la aceste servicii. Rezultatele studiului european sînt prezentate într-un „Studiu privind implementarea standardelor de servicii şi impactul lor asupra prestatorilor şi utilizatorilor de servicii”, publicat de Comitetul European de Standardizare (CEN). Rezultatele studiului sînt bazate pe răspunsurile la un chestionar circulat prin intermediul organismelor naţionale de standardizare şi completat de 466 respondenţi din 28 de state europene.Aproape 2/3 (65%) din respondenţi sînt prestatori de servicii şi peste 1/4 (26%) - întreprinderi mici şi mijlocii. Majoritatea (93%) respondenţilor au declarat că sînt conştienţi de standardele naşionale şi/sau europene relevante pentru sectorul în care activează, iar 84% chiarutilizează aceste standarde. Fiecare respondent a fost întrebat despre beneficiile obţinute de companiile lor în urma utilizării standardelor relevante pentru sectorul lor. Aproximativ 95% din persoanele chestionate au fost de acord că “calitatea îmbunătăţită a serviciilor” şi “abilitatea îmbunătăţită de a demonstra consumatorilor calitatea serviciilor” reprezintă beneficii ale utilizării standardelor, iar peste 60% au afirmat că acestea sînt nişte „beneficii majore”. În mod semnificativ, peste 75% din companiile micicare au luat parte la studiu au fost de acord că aceste două rezultate sînt beneficiile majore ale utilizării standardelor în acest domeniu. Alte beneficii identificate de utilizatorii standardelor pentru servicii includ: 1. Satisfacţia sporită a consumatorilor (identificată drept beneficii de către 89% din respondenţi) 2. Încrederea sporită în prestatorii de servicii (86%) 3. Transparenţa sporită a serviciilor oferite (86%) 4. Relaţii contractuale îmbunătăţite (83%) 5. Abilitate îmbunătăţită de satisfacere a cerinţelor legislative/de reglementare (81%) 6. Utilizarea îmbunătăţită a indicatorilor de performanţă (81%)

7. Abilitate îmbunătăţită de comparare a diverşilor prestatori/oferte de servicii (77%) 8. Abilitate îmbunătăţită de satisfacere a cerinţelor de sănătate şi siguranţă (76%) 9. Pondere sporită pe piaţă (52%) 10. Profitabilitate sporită (51%) 11. Abilitate îmbunătăţită de a exporta servicii (comerţ peste hotare) (50%) 12. Definiţii/terminologie comună îmbunătăţită (86%)

Majoritatea respondenţilor (69%) şi peste 80% din companiile mici participante la studiu fac referinţă la utilizarea standardelor în promovarea serviciilor lor. Rezultatele acestui studiu european confirmă faptul că oamenii care utilizează şi implementează standardele pentru servicii observă beneficii majore în termeni ai calităţii înalte a serviciilor, precum şi ai nivelului mai mare al încrederii şi satisfacţiei consumatorilor. Prezintă o deosebită plăcere faptul că companiile mici şi mijlocii consideră că utilizarea standardelor contribuie la îmbunătăţirea calităţii serviciilor lor şi oferirea acestor servicii potenţialilor consumatori. Este cunoscut faptul că standardele au un rol crucial în ajustarea mediului de afaceri la consolidarea şi facilitarea comerţului – atît în Europa, cît şi în lume. Acest studiu demonstrează că standardizarea aduce beneficii nu doar producătorilor, dar şi prestatorilor de servicii.

Traducere: www.cen.eu

30


INSM Aprilie 2012

Educație de calitate înaltă Pentru cei peste un milion de prestatori de servicii de educație din toată lumea, rămîne o problemă asigurarea calității înalte a studiilor. Cu un an în urmă, Comitetul Tehnic ISO/TC 232, Servicii de educație non-formală și formare profesională a început să abordeze această tematică prin publicarea ISO 29990, un Standard Internațional, care atrage interesul, în special, al prestatorilor de servicii de educație. ISO/TC 232 tinde să creeze un cadru potrivit pentru pregătirea standardelor în domeniul educației și formării profesionale. Termenul “servicii de educație” este utilizat în locul “serviciilor educaționale” pentru a încuraja concentrarea studentului și rezultatul procesului de studiu, precum și pentru evidențierea unei game largi de opțiuni disponibile întru furnizarea serviciilor de educație. Acest fapt include facilitarea de către prestatorul de servicii de educație a studiilor chiar și în afara orelor. ISO/TC 232 este deschis pentru propuneri de standarde din toate domeniile de educație care se preocupă de încurajarea cooperării în vederea asigurării calității. Astfel, se observă un accent în schimbul de modele și metode, precum și în stabilirea criteriilor și principiilor comune. Elementele-cheie sunt:   

asigurarea calității și eficienței educației și formării profesionale; îmbunătățirea transferului de cunoștințe; sporirea transparenței și comparabilității gamei de servicii de educație oferite.

Standardele sunt proiectate pentru a ajuta prestatorii de servicii de educație să-și îmbunătățească abilitatea de a oferi servicii calitative, să-și consolideze eficiența organizațională și să reducă costurile. Pentru părțile implicate, beneficiile includ comparabilitatea mondială, transparența sporită a serviciilor de educație oferite și o calitate mai înaltă a lor. ISO/TC 232 se axează pe următoarele obiective și priorități: • Sporirea calității serviciilor în domeniul educației; • Sporirea comparabilității și transparenței serviciilor de educație; • Optimizarea proceselor de afaceri ale prestatorilor de servicii de educație; • Maximalizarea eficienței organizaționale ale prestatorilor de servicii de educație; • Protecția drepturilor studenților; • Reducerea posibilității de discriminare și înlăturarea barierelor pentru comerț în domeniul serviciilor de educație internaționale, cauzate de utilizarea standardelor naționale.

Întroducerea ISO 29990 Realizarea majoră a ISO/TC 232 este standardul ISO 29990:2010 „Servicii de educaţie non-formală şi formare profesională. Cerinţe de bază pentru furnizorii de servicii”. ISO 29990 specifică cerințele de bază pentru educație și formarea profesională,

31


INSM Aprilie 2012 inclusiv pentru studii, rezultatele studiilor, pentru serviciile de educație și competența prestatorilor de servicii de educație. Acest Standard Internațional are drept scop crearea unui model general de calitate pentru serviciile de educație. De asemenea, la el fac referință prestatorii de servicii de educație și clienții lor pentru planificarea, elaborarea și implementarea educației, precum și promovarea dezvoltării. Standardul urmărește o structură lineară pentru asigurarea consolidării continue. Scopul fundamental al standardului este asigurarea implementării programelor și proceselor de instruire de calitate înaltă. Punctul de început al elaborării ofertelor educaționale este determinarea necesităților individuale de studiu. În procesul proiectării serviciilor de educație, trebuie găsite instrumente și metode potrivite și definite responsabilitățile specifice ale studentului și profesorului. Totodată, este importantă identificarea instrumentelor de susținere și de supraveghere a transferului de cunoștințe. Curriculumul trebuie să ia în considerație ideile moderne de studiu, metodele de promovare a proceselor individuale de studiu și formele flexibile de studiu. La prestarea serviciilor de educație, includerea studenților, cunoștințelor și orientării lor este foarte importantă pentru succesul instruirii. Resursele educaționale și mediul de predare trebuie să fie adecvate pentru atingerea obiectivelor de studiu. Monitorizarea este utilizată pentru compararea factorilor de succes clar definiți, a rezultatelor studiului și a comentariilor studenților și altor părți implicate. Este baza pentru evaluarea și îmbunătățirea serviciilor de educație.

Studiul limbii ISO/TC 232 a început să elaboreze o serie de standarde cu cerințe speciale relevante pentru ISO 29990. Primul standard din această serie va fi ISO 29991-1, Servicii de studiere a limbilor pentru educația non-formală și formarea profesională – Cerințe specifice pentru furnizorii de servicii. Obiectivul standardului respectiv este specificarea în fiecare paragraf al ISO 29990 a cerințelor particulare pentru prestatorii de servicii de studiere a limbilor.

Caracteristicile ISO 29990 Procesele-cheie ale ISO 29990 sunt orientate spre serviciile de formare profesională. Standardul ia în considerație calitatea serviciilor oferite de prestatorii de servicii de educație prin accentul asupra proceselor interdependente de recunoaștere, înțelegere, conducere și direcționare, și contribuie la eficiența atingerii scopurilor prestatorilor de servicii de instruire. Participarea este o componentă esențială și integrantă. În primul rînd, se aplică în cazul personalului și al asociaților, precum și al altor persoane implicate în prestarea serviciilor de educație. Acest fapt include participarea studenților și altor părți interesate. Monitorizarea este extinsă cu ajutorul evaluării procesului de studiu, serviciilor de educație și competențelor prestatorilor de servicii de educație (prin utilizarea mecanismelor de comentarii). Tranziția, reținerea, dezvoltarea și evaluarea competențelor personalului și asociaților, precum și ale altor părți implicate, reprezintă o cerință esențială. Standardul oferă flexibilitate suficientă pentru ajustări în baza necesităților concrete și a măsurilor adiționale de calitate. ISO 29990 oferă o bază potrivită pentru specificațiile lingvistice. Elaborarea și implementarea unui astfel de standard va facilita îmbunătățirea calității instruirii lingvistice, va promova dezvoltarea rapidă a industriei internaționale de predare a limbilor și va proteja interesele studenților.

Utilizatorii ISO 29990 este util pentru profesori, studenți și alți consumatori, precum și pentru părțile interesate în obținerea unor rezultate bune de studiu. Organizațiile și indivizii vor fi susținuți în alegerea unui prestator de servicii de educație, care să satisfacă necesitățile și așteptările lor, în vederea dezvoltării competențelor și abilităților. Standardul are diverși utilizatori. Printre prestatorii de servicii de educație certificați de ISO 29990 sunt: • • •

Prestatori ulteriori de servicii de instruire, inclusiv camerele de comerț; Prestatori de educație vocațională și formare profesională; Departamente locale de instruire;

32


INSM Aprilie 2012 • Furnizori de studii la distanță; • Consultanți și instructori care lucrează singuri (freelancer); • Școli de management și de sănătate; • Universități de științe aplicate. Printre primii utilizatori sunt organizațiile și membrii lor, care au participat activ la elaborarea standardului ISO 29990.

33


INSM Aprilie 2012

Organismul de Certificare Produse din cadrul Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie

Vă oferă: - cele mai calitative şi accesibile servicii de certificare în termeni rezonabili; - cei mai bine instruiţi şi pregătiţi experţi; - birou unic de recepţie; - atenţie, respect şi corectitudine.

Organismul de Certificare Produse (OCP) este o subdiviziune structurală din cadrul Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie şi activează în baza Regulamentului, Certificatului de acreditare Nr. SA MD CAECP OC 01 003 din 28.12.2010. Certificarea produselor:

Organismul de Certificare Produse Se cto ru l C e rti f i c a re Pro d u se Al i me n ta re  mezeluri şi produse din carne;  conserve din carne şi subproduse (inclusiv carne de păsări);  semifabricate din carne;  lapte şi produse din lapte;  hrană pentru copii;  paste făinoase, pîine, produse de panificaţie, uleiuri vegetale, produse ale industriei morăritului;  produse de cofetărie şi patiserie;  ape minerale natural potabile, băuturi nealcoolice, bere;  produse alcoolice;  oţet;  tutun şi articole din tutun;  margarină, grăsimi de culinărie şi de patiserie, spreduri;  fructe şi legume proaspete;  fructe şi legume congelate;  fructe şi legume uscate;  sucuri de fructe;  legume şi fructe murate;  gemuri, jeleuri, dulceţuri, marmeladă, paste şi piureuri de fructe;  fructe de culturi nucifere;  cafea, ceai şi produsele prelucrăriilor;  aluat, semifabricate din aluat congelate;  drojdii pentru panificaţie.  cereale, culturi oleaginoase, leguminoase şi produsele prelucrăriil or;

Se c to ru l Ce r ti fi ca r e P r o d u se In d u s tri a l e  aparate şi dispositive electrice, electrotehnice, electronice;  echipamente pentru tehnologia informaţiei;  corpuri de iluminat, aparate şi dispositive pentru corpuri de iluminat, unelte electrice cu motor portativ;  produse cosmetice şi produse chimice de uz casnic;  materialelor de construcţie şi finisare, inclusiv bitumuri, emulsie bituminoasă pentru drumuri, amestecuri de beton asfaltic pentru drumuri;  materiale textile şi articole din materiale textile, covoare şi alte acoperitoare de podea; îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte, încălţăminte, valize, geamantane, genţi, ghiozdane, mape şi alte articole de marochinărie;  mobilier şi părţi ale acestuia;  piese de schimb, vehicule rutiere;  veselă şi articole de menaj din mase plastice, porţelan şi faianţă, sticlă, fier/oţel/aluminiu;  jucării pentru copii;  tractoare şi maşini agricole;  ambalaje de carton şihîrtie;  aparate de joc şi rulete;

34


INSM Aprilie 2012

Preşedinte Secretar Membrii colegiului :

Vitalie Dragancea Olesea Patic Gheorghe Gangura Ana Ţurcan Serghei Ceapa Tatiana Rusu Ion Maftei Vasile Nedelea Violina Rîbacova Elena Russu

35


INSM Aprilie 2012 ERATĂ LA „BULETINUL DE STANDARDIZARE”NR. 2 – 2012 ПОПРАВКА, ВНЕСЕННАЯ В “BULETINUL DE STANDARDIZARE “N º 2 – 2012

În ce loc

Este tipărit

Trebuie citit

Fila 15 coloana 4, rînd 21

SM SR EN 60269-4:2012

SM SR EN 60269-4:2011

ERATĂ LA „BULETINUL DE STANDARDIZARE”NR. 3 – 2012 ПОПРАВКА, ВНЕСЕННАЯ В “BULETINUL DE STANDARDIZARE “N º 3 – 2012

În ce loc

Este tipărit

Trebuie citit

Fila 37 coloana 4, rînd 16

847 – ST din 27.03.2012

846 – ST din 27.03.2012

36


INSM Aprilie 2012

37

Profile for standard.md

Buletinul de standardizare aprilie  

Buletinul de standardizare aprilie  

Advertisement