Page 1

    

       Institutul  Naţional  de  Standardizare              

 

             

  BULETINUL  DE  STANDARDIZARE   

Fondat în 1994         

5 – 2013        PUBLICAŢIE  OFICIALĂ 

                        Chişinău    2013     


INS Iunie 2013

STIMAŢI UTILIZATORI!

УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ!

„Buletinul de Standardizare” – это официальное периодическое издание Национального Института Стандартизации, публикуется с 1994 года и является единственным национальным источником, который содержит информацию по стандартизации на национальном уровне.

„Buletinul de Standardizare” este publicaţia oficială periodică a Institutului Naţional de Standardizare, apare din anul 1994 şi este unica sursă naţională ce conţine informaţii privind activitatea de standardizare la nivel naţional. Informaţia despre proiectele de standarde naţionale în anchetă publică şi despre standardele internaţionale, europene, interstatale şi ale altor ţări, intrate în Fondul Naţional de Documente Normative, este plasată pe site-ul: www.standard.md sau poate fi obţinută în localul Fondului pe adresa: str. E. Coca, 28, biroul 12, mun. Chişinău.

Информация о проектах национальных стандартов для публичного обсуждения и о международных, европейских, межгосударственных стандартах и стандартах других стран, поступивших в Национальный фонд нормативных документов, расположена на сайте: www.standard.md или может быть получена в фонде по адресу: ул. Е. Кока, 28, каб. 12, г. Кишинэу.

Detalii la telefoanele: 218-403 218-432

Справки по телефону: 218-403 218-432

  Standardele sînt instrumente de reglare a pieţei, accesibile partenerilor economici. Prin fixarea unor reguli clare şi universale, standardele sînt documente de referinţă aplicate voluntar şi oferă răspunsuri problemelor tehnice şi comerciale, care apar frecvent în relaţiile dintre partenerii de afaceri.

         

© INS,  2013

 

1


INS Iunie 2013

C O M U N I C A T E   DE   P R E S Ă        Lapte şi produse lactate   

 3 

 Carne şi produse din carne  

 4 

 Fructe şi legume  

 5 

 Produse de panificaţie şi paste făinoase 

 5   

    S T A N D A R D I Z A R E        Lista standardelor moldovene aprobate    Перечень утвержденных стандартов Молдовы 

6

 Indicativele standardelor moldovene aprobate  Обозначения утвержденных стандартов Молдовы 

21

 Indicativele standardelor anulate                                                                                                                                                  Обозначения  аннулированных  стандартов 

25

 Indicativele standardelor pentru care sînt aprobate modificări și erate   Обозначения стандартов, к которым утверждены изменения и поправки       

26

                         N O U T Ă Ț I    Noul standard internaţional  ISO 10075 îţi crează munca mai uşoară şi placută    Atenţie ‐ un mesaj pentru toţi    Prezentarea broşurii „Fructe şi legume” 

27 28 30 31

Prezentarea broșurii „Produse de panificație și paste făinoase”    Prezentarea broşurii „Carne şi produse din carne”                                                                                                                                        32              33  Prezentarea broşurii „Lapte şi produse lactate”                                                                                                             

2


INS Iunie 2013

COMUNICATE DE PRESĂ 

Lapte și produse lactate  Din  cele  mai  vechi  timpuri,  laptele  a  fost  folosit  ca  aliment  principal  în  hrana  diferitelor  popoare,  ca  asirienii,  babilonienii,  grecii  și  românii.  Acesta  este  alimentul  cel  mai  complex  și  mai  ușor  asimilat  de  organism,  constituind  unul  din  alimentele  de  bază  în  nutriția  omului încă de la începutul vieții.  Laptele și produsele obținute din  el  conțin  majoritatea  substanțelor  nutritive  necesare  organismului  într‐o  proporție  echilibrată  și  sînt  bine  asimilate  de către organism.    În  prezent,  pe  rafturile  magazinelor  putem  găsi  o  varietate  de  produse  lactate.  Dar,  putem  noi  oare  afirma  cu  certitudine  că  aceste  produse  sînt  naturale  și  sigure  pentru  sănătatea  omului?  Laptele,  prin  natura  sa,  constituie  un  mediu  favorabil  dezvoltării  şi  supravieţuirii  diferitor  specii  de  microorganisme,  inclusiv  şi  celor  patogene.  Deci,  pînă  la  comercializarea laptelui sau pînă     

Acest proces  începe  de  la  ferma  care  oferă  laptele,  care  şi  ea  trebuie  să  respecte  standarde  stricte  de  calitate  şi  culminează  cu  produsele  finite  care  ajung  la  consumatori. Conform Federației  Internaționale  a  Laptelui,  pînă  în  2021  se  preconizează  o  creștere  de  20%  a  consumului  de  lapte,  produse  lactate.  Deci,  este  absolut necesară cunoașterea de  către  producători  a  standardelor  din domeniu.   În  acest  scop,  Institutul  Național  de  Standardizare  pune  la  dispoziție  o  nouă  broșură  tematică  intitulată  „Lapte  și  produse  lactate”,  care  cuprinde  conținutul  succint  al  standardelor  moldovene  pentru  lapte  și  produsele  din  lapte,  astfel  contribuind  la  asigurarea  calității  acestor  alimente  de  bază.  

la fabricarea  altor  produse  lactate,  acesta  trebuie  să  fie  prelucrat    termic  ‐  pasteurizat  sau  sterilizat.  Pentru  siguranța  consumatorilor,  laptele  și  produsele  lactate  trebuie  să    treacă  printr‐un  proces  de    verificare a calității.      

 

     

3


INS Iunie 2013 Carne și produse din carne  Securitatea  alimentară  și  protecția  consumatorilor  au  devenit  unele  din  obiectivele  primordiale  ale  oricărei  țări.  Întrucît pericolele alimentare pot  să apară la orice etapă a lanțului  alimentar,  siguranța  produselor  poate  fi  asigurată  doar  prin  efortul  comun  al  tuturor  celor  care  participă  la  diverse  procese  din  cursul  lanțului  alimentar.  Lanțul  valoric  al  cărnii  începe  de  la etapa de creștere a animalelor  de fermă, astfel, trebuie să existe  o  colaborare  încă  de  la  crescătorii  de  animale,  deoarece  activitatea  pe  care  o  desfășoară  joacă  un  rol  important  în  determinarea  calității  cărnurilor  prelucrate și neprelucrate. Astfel,  carnea și produsele din carne, în  forma  în  care  le  vedem  pe  rafturile magazinelor, parcurg un  drum mult mai lung, pe parcursul  căruia,  la  fiecare  etapă  de  prelucrare  trebuie  să  fie  respectate  toate  cerințele  de  igienă,  calitate  etc.,  care  sînt  impuse  de  reglementările  naționale în vigoare.   

Astfel, au  fost  înființate  diverse  organizații naționale, europene și  internaționale,  care  au  drept  obiectiv  primordial  controlul  pieței  și  filtrarea  produselor  periculoase. Un pas important în  acest  sens  a  fost  crearea  sistemului  de  management  al  siguranței  alimentelor  HACCP/ISO  22000  (Hazard  Analysis  and  Critical  Control  Point).  Obținerea  certificării  HACCP/ISO  22000  asigură  prezumția  de  conformitate  a  alimentelor,  ceea  ce  condiționează    creșterea  încrederii și menținerea loialității  consumatorilor.  Totodată,  implementarea  standardelor  moldovene  contribuie  la  identificarea  riscurilor  securității  alimentare,  diminuarea  costurilor,  îmbunătățirea  continuă  a  practicilor  referitoare  la siguranța alimentului etc. 

Totodată, în  prezent,  comerțul  este  dezvoltat  atît  la  nivel  național,  cît  și  la  nivel  internațional.  Deseori,  consumatorul  procură  produse  de  import,  fără  a  cunoaște  proveniența  acestora.  Consecințele  utilizării  în  alimentație  a  produselor  nesigure  sau  periculoase  pot  fi  grave,  sau  chiar  letale.  În  acest  context,  a  devenit  evidentă  necesitatea stabilirii unor condiții  tehnice  de  calitate,  condiții  privind  securitatea,  protecția  mediului  ambiant  etc.,  care  sînt    recunoscute  la  nivel  internațional.  

                   

4


INS Iunie 2013 Fructe și legume  Buna  desfășurare  a  tuturor  proceselor  metabolice  este  determinată  de  mai  mulți  factori,  unul dintre aceștia fiind alimentația  sănătoasă.  Alimentația  trebuie  să  fie  completă,  incluzînd  proteine,  glucide,  săruri  minerale  și  vitamine  în  cantități  echilibrate.  Astfel,  prezența acestor elemente în corpul  uman  este  indispensabilă.  O  hrană  sănătoasă  este  hrana  proaspătă,  variată  și  bogată  în  substanțe  minerale  și  vitamine.  Fructele  și  legumele  sînt  alimente  de  origine  vegetală, cu o largă întrebuințare în  alimentație,  fiind  apreciate  din  punct  de  vedere  nutritiv  prin  conținutul  lor  bogat  în  glucide,  săruri  minerale,  vitamine  și  acizi     

organici. Datorită fertilității solurilor  și  climei  favorabile,  Republica  Moldova reprezintă o țară     agrar‐ industrială.  Astfel,  o  bună  parte  din  populație  este  implicată  în  activitatea agricolă.   

HG nr. 1523 din 29.12.2007 Fructe și  legume  uscate  (deshidratate),        HG nr. 174 din 02.03.2009 Fructe de  culturi nucifere. Cerințe de calitate și  comercializare,  HG  nr.  1279            din  17.11.2008  Ambalarea,  transportarea  și  depozitarea  fructelor,  legumelor  și  ciupercilor  proaspete,  HG  nr.  929  din  31.12.2009  Cerințe  de  calitate  și  comercializare  pentru  fructe  și  legume proaspete și HG nr. 613 din  06.07.2010  Norma  privind  cerințele  igienice  la  producerea,  recoltarea,  ambalarea,  depozitarea  și  transportarea  fructelor  și  legumelor  proaspete).  

Producătorii de fructe și legume sub  orice  formă  (proaspete,  uscate,  congelate  etc.)  sînt  obligați  să  întreprindă toate măsurile necesare  pentru  asigurarea  calității,  siguranței alimentare, a formelor de  recoltare,  ambalare,  depozitare,  transportare,  prezentare  și  etichetare.  Aceste  cerințe  sînt  stipulate  în  reglementările  tehnice  în  vigoare  din  Republica  Moldova  (HG nr. 1402 din 13.12.2007 Fructe,  bace  și  legume  congelate  rapid,        

Produse de panificație și paste făinoase  Alimentația  umană  trebuie  să  fie  variată  și  echilibrată,  incluzînd  cele  mai  variate  produse  alimentare.  Totodată,  produsele  de  panificație  reprezintă  unele  din  cele  mai  întrebuințate  alimente  incluse  în  consumul zilnic.     Producerea  și  comercializarea  produselor  de  panificație  și  a  pastelor  făinoase  sînt  permise  doar  în  cazul  în  care  acestea  corespund  cerințelor  de  compoziție,  calitate  igienică  și  organoleptică.  Astfel,  compoziția  acestora  trebuie  să  fie  clar  definită  sub  aspectul  conținutului  în  substanțe  nutritive,  ingrediente, aditivi, contaminanți de  orice  natură,  caracteristici 

organoleptice,  igienico‐sanitare  și  de întrebuințare, care, în ansamblul  lor,  vor  permite  produselor  de  panificație  și  a  pastelor  făinoase  să  fie  apte  pentru  consum,  atît  ca  intergritate  fizică,  dar  și  ca  valoare  nutrițională.    Calitatea  nu  este  o  caracteristică  unică  sau  statică,  ci  este  un  concept  dinamic.  Astfel,  producătorii  tot  mai  mult  se  orientează  spre  satisfacerea  cerințelor  crescînde  ale  consumatorilor,  totodată  păstrînduse tendința de micșorare a  costului  de  producție  și  a  cheltuielilor  suplimentare.  Producătorii  de  produse  de  panificație  și  de  paste  făinoase  sînt  obligați  să  întreprindă  măsuri 

performante pentru  asigurarea  calității,  siguranței  alimentare,  formelor de prezentare și etichetare  conforme cerințelor reglementărilor  naționale  în  vigoare,  inclusiv  Normelor  Codex  Alimentarius  (ansamblu  de  standarde  alimentare  internaționale  aprobate  de  către  Comisia  Codex  Alimentarius  privind  implementarea  codului  de  standarde  şi  reguli  pentru  produse  alimentare).  În  acest  context,  devine tot mai evidentă necesitatea  stabilirii  unor  condiții  tehnice,  precum și a metodelor de încercare,  care  ar  cuprinde  toate  aspectele  referitoare  la  asigurarea  calității  produselor de panificație și pastelor  făinoase. 

5


INS Iunie 2013    

STANDARDIZARE СТАНДАРТИЗАЦИЯ

     

HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAȚIONAL DE STANDARDIZARE  nr. 14 din 03.06.2013        Cu  privire  la  actualizarea  componenţei  Comitetului  Electrotehnic Moldovean      În  conformitate  cu  prevederile  Legii  nr.  590‐XIII  din  22.09.95  cu  privire  la  standardizare  şi  ale  CBP  1‐2:2007  „Principiile  şi  metodologia  standardizării.  Structura  şi  modul  de  organizare  a  comitetelor  tehnice  de  standardizare”, Institutul Naţional de Standardizare (INS) adoptă prezenta      H O T Ă R Î R E:  1. A modifica componenţa Comitetului Electrotehnic Moldovean, conform anexei.    2. A aproba INS ca unitate care va deţine secretariatul Comitetului Electrotehnic Moldovean cu sediul la adresa:  MD 2064, or. Chişinău, str. E. Coca 28.    3. A aproba în calitate de preşedinte al Comitetului Electrotehnic Moldovean pe dra Ana Ţurcan, vicedirector INS.  4. A aproba în calitate de secretar al Comitetului Electrotehnic Moldovean pe dra Tatiana Rusu, şef departament  Dezvoltare, comunicare şi relaţii internaţionale al INS.    5.  A  aproba  în  calitate  de  reprezentant  al  ONS  în  Comitetul  Electrotehnic  Moldovean  pe  dl  Lilian  Bostan,  şef  departament Standardizare al INS.                                           

6


INS Iunie 2013

Componenţa Comitetului Electrotehnic Moldovean Nr. crt.

Denumirea unităţii factorului interesat

Prenumele şi numele

Funcţia

Funcţia în cadrul CEM

Date de contact

1

Institutul Naţional de Standardizare

Ana ŢURCAN

Vicedirector

Preşedinte

Tel.: 022-21-84-02 Fax: 022-74-86-55 e-mail: ana.turcan@standard.md

2

Institutul Naţional de Standardizare

Tatiana RUSU

Şef departament Dezvoltare, comunicare şi relaţii internaţionale

Secretar

Tel.: 022-21-84-19 Fax: 022-74-86-55 e-mail: tatiana.rusu@standard.md

3

Institutul Naţional de Standardizare

Lilian BOSTAN

Şef departament Standardizare

Reprezentant ONS

Tel.: 022-21-84-33 Fax: 022-74-86-55 e-mail: bostan@standard.md

4

Institutul Naţional de Standardizare

Gheorghe GANGURA

Şef sector Standardizare, departamentul Standardizare

Membru

Tel.: 022-21-84-27 Fax: 022-74-86-55 e-mail: gangura@standard.md

5

Institutul Naţional de Metrologie

Vitalie DRAGANCEA

Director Institutul Naţional de Metrologie

Membru

Tel.: 022-74-85-42 Fax: 022-24-54-14 e-mail: office@metrologie.md

6

Institutul Naţional de Metrologie

Teodor BÎRSA

Director direcţia Metrologie legală

Membru

Tel.: 022-21-85-11 Fax: 022-24-54-14 e-mail: sne@metrologie.md

7

Institutul de Energetică

Mihai TÎRŢU

Director adjunct pe probleme de știinţă

Membru

Tel.: 022-73-53-84 e-mail: tirsu.mihai@gmail.com

8

Reprezentanţa din Moldova a SRL „Schneider Electric Romania”

Ion GARŞTEA

Manager

Membru

Tel.: 022-62-28-60 Mob.: 069-73-23-21 Fax.: 022-62-28-60 e-mail: ion.garstea@shneiderelectric.md

9

Universitatea Tehnică a Moldovei

Andrei CHICIUC

Şef departament Management al calităţii

Membru

Tel.: 069-15-22-99 e-mail: 4chiciuc@gmail.com quality.utm@gmail.com

7


INS Iunie 2013 10

Universitatea Tehnică a Moldovei

Ilie NUCĂ

Șef catedră Electromagnetică şi Metrologie

Membru

Tel.: 022-23-76-19 e-mail: info@cemm.utm.md

11

I.C.S. RED UNION FENOSA S.A.

Sergiu PETREA

Manager Gestiunea Activelor

Membru

Tel.: 022-43-17-15 026-82-02-05 Mob.: 069-20-88-95 e-mail: SPetrea@ufmoldova.com

12

S.A. „Introscop”

Petru COVRIG

Proiectant-şef

Membru

Tel.: 022-47-23-64 Fax: 022-47-11-54 e-mail: kovrig@mail.ru

                                                                                       

8


INS Iunie 2013 LISTA  STANDARDELOR MOLDOVENE APROBATE  ПЕРЕЧЕНЬ  УТВЕРЖДЕННЫХ СТАНДАРТОВ МОЛДОВЫ    (Iunie 2013)       01        GENERALITĂŢI. TERMINOLOGIE.  SM ISO 13862:2013  Maşini  forestiere.  Utilaje  forestiere  de  tăiat.  Termeni,                STANDARDIZARE. DOCUMENTARE  definiţii  şi  specificații  comerciale  –  Машины  для  лесного                ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНОЛОГИЯ.  хозяйства.  Валочно‐пакетирующие  машины.  Термины,                СТАНДАРТИЗАЦИЯ. ДОКУМЕНТАЦИЯ  определения и торговые спецификации    (ISO 13862:2000, IDT)  01.040.65      01.040.75  SM EN ISO 1107:2013    Plase  de  pescuit.  Plase.  Termeni  de  bază şi  definiţii  –  Сети  SM EN 14588:2013  рыболовные. Сетчатый материал. Основные термины  Biocombustibili  solizi.  Terminologie,  definiţii  şi  descrieri  –  и определения (EN ISO 1107:2003, IDT)  Биотопливo  твердoe  Терминология,  определения  и    описания (EN 14588:2010, IDT)  SM ISO 1531:2013    Plase  de  pescuit.  Agăţarea  plasei.  Termeni  de  bază  şi   definiţii – Сети рыболовные. Посадка сетного полотна.  01.040.81  Основные термины и определения                                   (ISO 1531:1973, IDT)  SM EN 1096‐1:2013    Sticlă pentru construcţii. Geam peliculizat. Partea 1: Definiţii  şi  clasificare  –  Стекло  в  строительстве.  Стекло  с  SM ISO 3660:2013  покрытием. Часть 1: Определения и классификация  Plase de pescuit. Montarea şi asamblarea plasei. Termeni şi  (EN 1096‐1:2012, IDT)  ilustraţii  –  Сети  рыболовные.  Насадка  и  соединение    сетного  полотна.  Термины  и  иллюстрации                    01.040.91  (ISO 3660:1976, IDT)      SM EN 932‐6:2013  SM ISO 6531:2013  Încercări pentru  determinarea caracteristicilor generale ale  Maşini  forestiere.  Ferăstraie  portabile  cu  lanţ.  Vocabular  –  Пилы  agregatelor.  Partea  6:  Definirea  repetabilităţii  şi  a  Машины  для  лесного  хозяйства.  бензиномоторные цепные. Словарь  (ISO 6531:2008, IDT)  reproductibilităţii  –  Испытания  для  определения  общих    свойств  заполнителeй.  Часть  6:  Определения  SM ISO 6814:2013  точности повторяемости и воспроизводимости   Maşini forestiere. Maşini mobile şi autopropulsate. Termeni,  (EN 932‐6:1999, IDT)    definiţii  şi  clasificare  –  Машины  для  лесного  хозяйства.  SM EN 12216:2013  Мобильные  и  самоходные  машины.  Термины,  Dispozitive,  cortine  exterioare  şi  cortine  interioare.  определения и классификация  (ISO 6814:2009, IDT)  Terminologie,  index  şi  definiţii  –  Ставни,  наружные  и    внутренние  жалюзи.  Терминология,  классификация  и  SM ISO 8157:2013  определения (EN 12216:2002, IDT)   Îngrășăminte și amelioratori de sol. Vocabular – Удобрения    и почвоулучшающие вещества. Словарь  SM EN 12433‐1:2013   (ISO 8157:1984, IDT)  Uşi  şi  porţi  pentru  uz  industrial,  comercial  şi  pentru  garaje.    Terminologie.  Partea  1:  Tipuri  de  uşi  –  Двери  и  ворота  SM ISO 13860:2013  гаражные.  промышленные,  коммерческие,  Maşini  forestiere.  Transportatori.  Termeni,  definiţii  şi  specificații  comerciale  –  Машины  для  лесного  хозяйства.  Терминология. Часть 1. Виды дверей и ворот  Форвардеры.  Термины,  определения  и  торговые   (EN 12433‐1:1999, IDT)  спецификации  (ISO 13860:2000, IDT)      SM EN 12433‐2:2013  SM ISO 13861:2013  Uşi  şi  porţi  pentru  uz  industrial,  comercial  şi  pentru  garaje.  Maşini  forestiere.  Tractoare  de  corhănit  cu  roți.  Termeni,  Terminologie.  Partea  2:  Elemente  componente  ale  uşilor  şi  definiţii  şi  specificații  comerciale  –  Машины  для  лесного  porţilor  –  Двери  и  ворота  промышленные,  хозяйства.  Колесные  трелевочные  тракторы.  коммерческие,  гаражные.  Терминология.  Часть  2.  Термины,  определения  и  торговые  спецификации              Конструктивные элементы дверей и ворот   (ISO 13861:2000, IDT)  (EN 12433‐2:1999, IDT)         

9


INS Iunie 2013  01.080.20    SM ISO 11684:2013  Tractoare,  maşini  agricole  şi  forestiere,  maşini  cu  motor  pentru  peluze  şi  grădini.  Simboluri  de  securitate  şi  pericol.  Principii  generale  –  Тракторы,  машины  для  сельского  и  лесного  хозяйства,  газонное  и  садовое  оборудование  с  приводом  от  двигателя.  Знаки  безопасности  и  условные изображения опасности. Общие принципы  (ISO 11684:1995, IDT)    SM ISO 17080:2013  Maşini  agricole  şi  forestiere  portabile  şi  echipamente  cu  motor  pentru  peluze  şi  grădini.  Principii  de  proiectare  a  etichetelor de securitate pentru produse cu un singur panou  de  comandă  –  Машины  для  сельского  и  лесного  хозяйства  переносные  и  газонное  и  садовое  оборудование  с  приводом  от  двигателя.  Принципы  проектирования этикеток безопасности для изделий с  одной панелью управления (ISO 17080:2005, IDT)    01.100.20    SM EN ISO 1302:2013  Specificaţii geometrice pentru produse (GPS). Indicarea stării  suprafeţei în documentaţia tehnică de produs – Технические  требования  к  геометрическим  параметрам  продукции  (GPS).  Обозначение  шероховатости  поверхностей  в  документации на техническую продукцию  (EN ISO 1302:2002, IDT)    03         SOCIOLOGIE. SERVICII. ORGANIZAREA                ŞI MANAGEMENTUL ÎNTREPRINDERII.                ADMINISTRARE. TRANSPORT            СОЦИОЛОГИЯ. УСЛУГИ. ОРГАНИЗАЦИЯ             ФИРМ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ.             АДМИНИСТРАЦИЯ. ТРАНСПОРТ    03.120.30    SM ISO 16269‐6:2013  Interpretarea  statistică  a  datelor.  Partea  6:  Determinarea  intervalelor  statistice  de  toleranţă  –  Статистическая  интерпретация  данных.  Часть  6:  Определение  интервалов статистических допусков   (ISO 16269‐6:2005, IDT)    MEDIU. PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII.   13                  SECURITATE      ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.               ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ       ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. БЕЗОПАСНОСТЬ    13.080.30    SM EN ISO 22030:2013  Calitatea  solului.  Metode  biologice.  Toxicitate  cronică  în    plantele  superioare  –  Качество почвы. Биологические  

методы.  Хроническая  токсичность  высших  растений  (EN ISO 22030:2011, IDT)    13.220.50    SM EN 1364‐1:2013  Încercări  de  rezistenţă  la  foc  a  elementelor  neportante.  Partea  1:  Pereţi  –  Испытание  на  огнестойкость  ненесущих  конструкций  зданий.  Часть  1.  Перегородки  (EN 1364‐1:1999, IDT)    SM EN 1364‐2:2013  Încercări de rezistenţă la foc pentru elemente de construcţii  neportante.  Partea  2:  Plafoane  –  Испытание  на  огнестойкость  не  несущих  элементов  конструкций.                    Часть 2: Потолки (EN 1364‐2:1999, IDT)    SM EN 1365‐2:2013  Încercări de rezistenţă la foc pentru elemente de construcţii  portante.  Partea  2:  Planşee  şi  acoperişuri  –  Испытания  на  огнестойкость  несущих  элементов  конструкций.  Часть 2: Полы и крыша (EN 1365‐2:1999, IDT)    SM EN 15080‐12:2013  Aplicaţie  extinsă  a  rezultatelor  încercărilor  de  rezistenţă  la  foc.  Partea  12:  Pereţi  portanţi  în  zidărie  –  Расширенное  применение  результатов  испытаний  на  огнестойкость.  Часть  12:  Несущие  каменные  стены  (EN 15080‐12:2011, IDT)    SM EN 15269‐10:2013  Extinderea  domeniului  de  aplicare  a  rezultatelor  pentru  încercări de rezistenţă la foc şi/sau control al fumului pentru  uşi,  obloane  şi  ansambluri  care  deschid  ferestre,  inclusiv  elemente  de  feronerie.  Partea  10:  Rezistenţa  la  foc  a  obloanelor  din  oţel  sub  formă  de  rolă  –  Расширенное  применение  результатов  испытаний  на  огнестойкость и/или защиту от дыма дверей, ставней  и  открываемых  окон  в  сборе,  включая  элементы  строительных  скобяных  изделий.  Часть  10:  Огнестойкость  стальных  подъемных  ставней  в  сборе  (EN 15269‐10:2011, IDT)    SM EN 15882‐3:2013  Extinderea  domeniului  de  aplicare  a  încercărilor  de  rezistenţă  la  foc  pentru  instalaţiile  tehnice.  Partea  3:   Etanşări  –  Расширенное  применение  результатов  испытаний  на  огнестойкость  для  технического  оборудования.        Часть  3:  Проникновение  уплотнений                    (EN 15882‐3:2009, IDT)    SM ENV 13381‐2:2013  Metode  de  încercare  pentru  determinarea  contribuţiei  la  rezistenţa  la  foc  a  elementelor  de  structură.  Partea  2:  Membrane  de  protecţie  verticale  –    Методы  испытаний  для  определения  факторов,  влияющих  на  огнестойкость строительных конструкций. Часть 2:    

10


INS Iunie 2013 Вертикальные защитные мембраны   (ENV 13381‐2:2002, IDT)    SM ENV 13381‐3:2013  Metode  de  încercare  pentru  determinarea  contribuţiei  la  rezistenţa  la  foc  a  elementelor  de  structură.  Partea  3:  Protecţie  aplicată  pe  elemente  de  beton  –  Методы  испытаний  для  определения  факторов,  влияющих  на  огнестойкость  строительных  конструкций.  Часть  3:  Защита бетонных конструкций  (ENV 13381‐3:2002, IDT)    SM ENV 13381‐5:2013  Metode  de  încercare  pentru  determinarea  contribuţiei  la  rezistenţa  la  foc  a  elementelor  de  structură.  Partea  5:  Protecţie  aplicată  pe  elemente  compozite  de  beton/tablă  profilată  de  oţel  –  Методы  испытаний  для  определения  факторов, влияющих на огнестойкость строительных  конструкций.  Часть  5:  Защита  составных  конструкций,  включающих  бетон  и  тонколистовую  профильную сталь  (ENV 13381‐5:2002, IDT)    SM ENV 13381‐7:2013  Metode  de  încercare  pentru  determinarea  contribuţiei  la  rezistenţa  la  foc  a  elementelor  de  structură.  Partea  7:  Protecţie  aplicată  pe  elemente  din  lemn  –  Методы  испытаний  для  определения  факторов,  влияющих  на  огнестойкость  строительных  конструкций.  Часть  7:  Защита деревянных конструкций  (ENV 13381‐7:2002, IDT)     17  METROLOGIE ŞI MĂSURARE.     FENOMENE FIZICE     МЕТРОЛОГИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ.     ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ    17.040.20    SM EN ISO 1302:2013  Specificaţii geometrice pentru produse (GPS). Indicarea stării  suprafeţei în documentaţia tehnică de produs – Технические  требования  к  геометрическим  параметрам  продукции  (GPS).  Обозначение  шероховатости  поверхностей  в  документации на техническую продукцию  (EN ISO 1302:2002, IDT)    17.060    SM EN ISO 4788:2013  Sticlărie  de  laborator.  Cilindri  gradaţi  –  Посуда  лабораторная  стеклянная.  Цилиндры  градуированные  мерные (EN ISO 4788:2005, IDT)    17.140.20    SM ISO 5131:2013  Acustică.  Tractoare  şi  maşini  agricole  şi  forestiere.  Măsurarea zgomotului la locul de muncă al operatorului.       Metoda de studiu – Акустика. Тракторы и машины для  

       сельского  и  лесного  хозяйства.  Измерение  шума  на  рабочем месте оператора. Метод обследования   (ISO 5131:1996, IDT)    SM ISO 7216:2013  Acustică.  Tractoare  agricole  şi  forestiere  pe  roţi  şi  maşini  autopropulsate.  Măsurarea  zgomotului  emis  în  mişcare  –  Акустика.  Сельскохозяйственные  и  лесные  колесные  тракторы  и  самоходные  машины.  Измерение  шума,  производимого при движении  (ISO 7216:1992, IDT)     19           ÎNCERCĂRI                  ИСПЫТАНИЯ    19.120    SM ISO 9277:2013  Determinarea  suprafeţei  specifice  a  solidelor  prin  adsorbţie  gazoasă.  Metoda  BET  –  Определение  удельной  площади  поверхности  твердых  тел  по  адсорбции  газа  с  применением метода BET (ISO 9277:2010, IDT)     21          SISTEME ŞI COMPONENTE MECANICE                   DE UZ GENERAL                  МЕХАНИЧЕСКИЕ СИСTЕМЫ И                    УСТРОЙСТВА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ    21.060.00    SM EN ISO 15480:2013  Şuruburi autofiletante cu cap hexagonal şi guler plat cu filet  pentru  tablă  –  Винты  шестигранные,  самоввинчивающие  с  буртиком  под  головкой  с  самонарезающей резьбой (EN ISO 15480:1999, IDT)    SM EN ISO 15481:2013  Şuruburi  autofiletante  cu  cap  cilindric  bombat  şi  locaş  cruciform  cu  filet  de  şurub  pentru  tablă  –  Винты  самоввинчивающие  с  крестообразным  шлицем  и  округленной головкой с самонарезающей резьбой  (EN ISO 15481:1999, IDT)    SM EN ISO 15482:2013  Şuruburi  autofiletante  cu  cap  înecat  şi  locaş  cruciform,  cu  filet de şurub pentru tablă –  Винты самоввинчивающие с  крестообразным  шлицем  и  потайной  головкой  с  самонарезающей резьбой (EN ISO 15482:1999, IDT)    SM EN ISO 15483:2013  Şuruburi  autofiletante  cu  cap  semiînecat  şi  locaş  cruciform,  cu filet de şurub pentru tablă – Винты самоввинчивающие  с  крестообразным  шлицем  и  полупотайной  головкой  с  самонарезающей резьбой (EN ISO 15483:1999, IDT)     21.060.50    SM EN ISO 10666:2013   Şuruburi autofiletante cu filet de şurub pentru tablă.   

11


INS Iunie 2013  Caracteristici  mecanice  şi  funcţionale  –  Винты  самонарезающие  сверлильные.  Механические  и  функциональные характеристики   (EN ISO 10666:1999, IDT)    SM EN ISO 10683:2013  Elemente  de  asamblare.  Acoperire  chimică  cu  pulbere  de  zinc  –  Изделия  крепежные.  Цинковые  покрытия,  нанесенные не электролитическим способом   (EN ISO  10683:2000, IDT)    25           TEHNICI DE FABRICARE                   МАШИНОСТРОЕНИЕ      25.160.20    SM EN ISO 15792‐1:2013  Materiale consumabile pentru sudare. Metode de încercare.   Partea  1:  Metode  de  încercare  pentru  epruvete  de  metal  depus  din  oţel,  nichel  şi  aliaje  de  nichel  –  Материалы,  расходуемые при сварке. Методы испытания. Часть 1:  Методы  испытания  образцов  из  наплавленного  материала  при  сваркеи  стали,  никеля  и  никелевых  сплавов (EN ISO 15792‐1:2008, IDT)    25.220    SM EN ISO 10683:2013  Elemente  de  asamblare.  Acoperire  chimică  cu  pulbere  de  zinc  –  Изделия  крепежные.  Цинковые  покрытия,  нанесенные не электролитическим способом  (EN ISO 10683:2000, IDT)    35           TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI. MAŞINI DE BIROU                 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.                  КОНТОРСКИЕ МАШИНЫ    35.040    SM ISO/CEI 27031:2013  Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Linii directoare  pentru  disponibilitatea  tehnologiilor  de  informare  şi  comunicare  pentru  continuitatea  afacerilor  –  Информационная  технология.  Методы  и  средства  обеспечения  безопасности.  Руководство  по  готовности  информационно‐коммуникационных  технологий  для  обеспечения  непрерывности  бизнеса   (ISO/IEC 27031:2011, IDT)    SM ISO/CEI 27032:2013  Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Linii directoare  pentru  securitatea  cibernetică  –  Информационная  технология.        Методы        и        средства        обеспечения  безопасности.  Руководство  по  кибербезопасности   (ISO/CEI 27032:2012, IDT)       

  SM ISO/CEI TR 29794‐4:2013  Tehnologia  informaţiei.  Calitatea  eşantionului  biometric.  Partea  4:  Date  ale  imaginii  amprentei  digitale  –  Информационная  технология.  Качество  биометрического  образца.  Часть  4:  Данные  изображения отпечаткапальца                        (ISO/CEI TR 29794‐4:2010, IDT)    SM ISO/CEI TR 29794‐5:2013  Tehnologia  informaţiei.  Calitatea  eşantionului  biometric  Partea  5:  Date  ale  imaginii  feţei  –  Информационная  технология.  Качество  биометрического  образца.  Часть  5:  Данные  изображения  лица                    (ISO/CEI TR 29794‐5:2010, IDT)    35.080    SM ISO/CEI 38500:2013  Guvernarea  corporativă  a  tehnologiei  informaţiei  –  Корпоративное  управление  информационной  технологией  (ISO/CEI 38500:2008, IDT)    35.240.15    SM CEN/TS 15480‐1:2013  Sisteme  de  cartele  de  identificare.  Cartela  de  cetăţean  al  Europei.  Partea  1:  Caracteristici  fizice,  electrice  şi  ale  protocolului  de  transmisie  –  Системы  идентификационных  карт.  Карта  гражданина  Европы.                    Часть  1:  Физические  и  электрические  характеристики  и характеристики протокола передачи   (CEN/TS 15480‐1:2012, IDT)    SM CEN/TS 15480‐2:2013  Sisteme  de  cartele  de  identificare.  Cartela  de  cetăţean  al  Europei.  Partea  2:  Structuri  de  date  logice  şi  servicii  de  securitate  – Системы идентификационных карт. Карта  гражданина  Европы.  Часть  2:  Структуры  логических  данных и сервисы безопасности   (CEN/TS 15480‐2:2012, IDT)    SM CEN/TS 15480‐3:2013  Sisteme  de  cartele  de  identificare.  Cartela  de  cetăţean  al  Europei. Partea 3: Interoperabilitatea cartelei de cetăţean al  Europei,  utilizînd  o  interfaţă  aplicativă  –  Системы  идентификационных  карт.  Карта  гражданина  Европы.                    Часть  3:  Взаимодействие  карты  гражданина  Европы  с  использованием прикладного интерфейса  (CEN/TS 15480‐3:2010, IDT)    SM CEN/TS 15480‐4:2013  Sisteme  de  cartele  de  identificare.  Cartela  de  cetăţean  al  Europei. Partea 4: Recomandări pentru emiterea, operarea şi  utilizarea  cartelei  de  cetăţean  al  Europei  –  Системы  идентификационных  карт.  Карта  гражданина  Европы.   Часть  4:  Рекомендации  по  выдаче,  действию  и  использованию карточки гражданина Европы    (CEN/TS 15480‐4:2012, IDT)       

12


INS Iunie 2013 SM CEN/TS 15480‐5:2013  Sisteme  de  cartele  de  identificare.  Cartela  de  cetăţean  al  Europei.  Partea  5:  Introducere  generală  –  Системы  идентификационных  карт.  Карта  гражданина  Европы.  Часть 5: Общее введение (CEN/TS 15480‐5:2013, IDT)    35.240.30    SM ISO/CEI 26300:2013  Tehnologia informaţiei. Format de document deschis pentru  aplicaţii  de  birou  (Open  Document)  v1.0  –  Информационная  технология.  Формат  открытого  документа  для  офисных  применений  (Open         Document) v1.0  (ISO/CEI 26300:2006, IDT)      65           AGRICULTURĂ                  СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО    65.060    SM ISO 5131:2013  Acustică.  Tractoare  şi  maşini  agricole  şi  forestiere.  Măsurarea  zgomotului  la  locul  de  muncă  al  operatorului.  Metoda  de  studiu  –  Акустика.  Тракторы  и  машины  для  сельского  и  лесного  хозяйства.  Измерение  шума  на  рабочем  месте  оператора.  Метод  обследования         (ISO 5131:1996, IDT)    65.060.01    SM ISO 7216:2013  Acustică.  Tractoare  agricole  şi  forestiere  pe  roţi  şi  maşini  autopropulsate.  Măsurarea  zgomotului  emis  în  mişcare  –  Акустика.  Сельскохозяйственные  и  лесные  колесные  тракторы  и  самоходные  машины.  Измерение  шума,  производимого при движении  (ISO 7216:1992, IDT)    SM ISO 11684:2013  Tractoare,  maşini  agricole  şi  forestiere,  maşini  cu  motor  pentru  peluze  şi  grădini.  Simboluri  de  securitate  şi  pericol.  Principii  generale  –  Тракторы,  машины  для  сельского  и  лесного  хозяйства,  газонное  и  садовое  оборудование  с  приводом  от  двигателя.  Знаки  безопасности  и  условные изображения опасности. Общие принципы  (ISO 11684:1995, IDT)    65.060.10    SM ISO 8935:2013  Tractoare agricole şi forestiere. Dispozitive de fixare şi orificii  pentru organele de comandă ale echipamentelor exterioare –  Тракторы для сельского и лесного хозяйства. Крепления  и  отверстия  для  органов  управления  внешним  оборудованием (ISO 8935:1990, IDT)    SM ISO 26322‐1:2013      Tractoare  agricole  şi  forestiere.  Securitate. Tractoare  

 standard  –    Тракторы  для  сельского  и  лесного  хозяйства.  Безопасность.  Часть  1:  Стандартные  тракторы  (ISO 26322‐1:2008, IDT)    65.060.80    SM EN ISO 11806‐1:2013  Maşini agricole şi forestiere. Cerinţe de securitate şi încercări  pentru aparate portabile pentru curăţat tufişuri şi tăiat iarbă,  acţionate  de  un  motor.  Partea  1:  Maşini  echipate  cu  un  motor cu ardere internă integrat – Машины для сельского и  лесного  хозяйства.  Требования  безопасности  и  испытания  переносных  ручных  кусторезов  и  газонокосилок  с  приводом  от  двигателя.  Часть  1:    Машины  со  встроенным  двигателем  внутреннего  сгорания  (EN ISO 11806‐1:2011, IDT)    SM EN ISO 11806‐2:2013  Maşini agricole şi forestiere. Cerinţe de securitate şi încercări  pentru aparate portabile pentru curăţat tufişuri şi tăiat iarbă,  acţionate  de  un  motor.  Partea  2:  Maşini  pentru  utilizare,  echipate  cu  o  sursă  de  alimentare  purtată  în                   spate  –  Машины  для  сельского  и  лесного  хозяйства.  Требования  безопасности  и  испытания  переносных  ручных  кусторезов  и  газонокосилок  с  приводом  от  двигателя.  Часть  2:  Машины  для  использования  с  помещенным за спиной источником питания    (EN ISO 11806‐2:2011, IDT)    SM EN ISO 11850:2013  Maşini forestiere. Cerinţe generale de securitate – Машины  для  лесного  хозяйства.  Общие  требования  безопасности (EN ISO 11850:2011, IDT)    SM ISO 6531:2013  Maşini  forestiere.  Ferăstraie  portabile  cu  lanţ.            Vocabular  –  Машины  для  лесного  хозяйства.  Пилы  бензиномоторные цепные. Словарь  (ISO 6531:2008, IDT)    SM ISO 6814:2013  Maşini forestiere. Maşini mobile şi autopropulsate. Termeni,  definiţii  şi  clasificare  –  Машины  для  лесного  хозяйства.  Мобильные  и  самоходные  машины.  Термины,  определения и классификация  (ISO 6814:2009, IDT)    SM ISO 8083:2013  Maşini  forestiere.  Structuri  de  protecție  împotriva  căderii  obiectelor. Încercări de laborator și cerințe de performanță –  Машины  для  лесного  хозяйства.  Конструкции  для  защиты  от  падающих  предметов.  Лабораторные  испытания  и  технические  требования                    (ISO 8083:2006, IDT)    SM ISO 13860:2013  Maşini  forestiere.  Transportatori.  Termeni,  definiţii  şi  specificații  comerciale  –  Машины  для  лесного  хозяйства.    Форвардеры. Термины, определения и торговые       спецификации (ISO 13860:2000, IDT) 

13


INS Iunie 2013 SM ISO 13861:2013  Maşini  forestiere.  Tractoare  de  corhănit  cu  roți.  Termeni,  definiţii  şi  specificații  comerciale  –  Машины  для  лесного  хозяйства.  Колесные  трелевочные  тракторы.  Термины, определения и торговые спецификации   (ISO 13861:2000, IDT)    SM ISO 13862:2013  Maşini  forestiere.  Utilaje  forestiere  de  tăiat.  Termeni,  definiţii  şi  specificații  comerciale  –  Машины  для  лесного  хозяйства.  Валочно‐пакетирующие  машины.  Термины,  определения и торговые спецификации  (ISO 13862:2000, IDT)    SM ISO 17080:2013  Maşini  agricole  şi  forestiere  portabile  şi  echipamente  cu  motor  pentru  peluze  şi  grădini.  Principii  de  proiectare  a  etichetelor de securitate pentru produse cu un singur panou  de  comandă  –  Машины  для  сельского  и  лесного  хозяйства  переносные  и  газонное  и  садовое  оборудование  с  приводом  от  двигателя.  Принципы  проектирования этикеток безопасности для изделий с  одной панелью управления (ISO 17080:2005, IDT)    65.080    SM ISO 8157:2013  Îngrășăminte și amelioratori de sol. Vocabular – Удобрения  и почвоулучшающие вещества. Словарь  (ISO 8157:1984, IDT)    65.150    SM EN ISO 1107:2013  Plase  de  pescuit.  Plase.  Termeni  de  bază şi  definiţii  –  Сети  рыболовные. Сетчатый материал. Основные термины  и определения (EN ISO 1107:2003, IDT)    SM EN ISO 1805:2013  Plase de pescuit. Determinarea forţei de rupere şi a forţei de  rupere  a  legăturilor  firelor  pentru  plase  –  Сети  рыболовные.  Определение  разрывной  нагрузки  сетных  нитей с узлами и без узлов  (EN ISO 1805:2006, IDT)    SM EN ISO 16663‐1:2013  Plase de pescuit. Metode de încercare pentru determinarea  dimensiunilor  ochiului.  Partea  1:  Deschiderea  ochiului  –  Сети  рыболовные.  Метод  определения  размера  ячеи.  Часть 1: Проем ячеи  (EN ISO 16663‐1:2009, IDT)    SM EN ISO 16663‐2:2013  Plase de pescuit. Metode de încercare pentru determinarea  dimensiunilor  ochiului.  Partea  2:  Lungimea  ochiului  –  Сети  рыболовные.  Метод  определения  размера  ячеи.      Часть 2: Отверстие ячеи  (EN ISO 16663‐2:2003, IDT)         

SM ISO 858:2013  Plase de pescuit. Denumirea firelor pentru plase în sistemul   Tex – Сети рыболовные. Обозначение сетных нитей по  системе текс (ISO 858:1973, IDT)    SM ISO 1531:2013  Plase  de  pescuit.  Agăţarea  plasei.  Termeni  de  bază  şi    definiţii – Сети рыболовные. Посадка сетного полотна.  Основные термины и определения  (ISO 1531:1973, IDT)    SM ISO 1532:2013  Plase de pescuit. Tăierea plasei cu ochiuri înnodate conform  formei  (pe  oblică)  –  Сети  рыболовные.  Раскрой  узлового  сетного полотна по форме (по косой)  (ISO 1532:1973, IDT)    SM ISO 3660:2013  Plase de pescuit. Montarea şi asamblarea plasei. Termeni şi  ilustraţii  –  Сети  рыболовные.  Насадка  и  соединение  сетного  полотна.  Термины  и  иллюстрации                    (ISO 3660:1976, IDT)    SM ISO 3790:2013  Plase  de  pescuit.  Determinarea  alungirii  firelor  de  plase  –  Сети  рыболовные.  Определение  удлинения  сетных  нитей (ISO 3790:1976, IDT)    75  INDUSTRIA PETROLIERĂ ŞI  TEHNOLOGII ASOCIATE  ТЕХНОЛОГИЯ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ    НЕФТИ И СМЕЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ    75.160.10    SM EN 14588:2013  Biocombustibili  solizi.  Terminologie,  definiţii  şi  descrieri  –  Биотопливo  твердoe  Терминология,  определения  и  описания (EN 14588:2010, IDT)    SM EN 14961‐6:2013  Biocombustibili  solizi.  Specificaţii  şi  clase  de  combustibili.  Partea  6:  Peleţi  care  nu  sînt  din  lemn  pentru  utilizări  neindustriale  –  Биотопливo  твердое.  Технические  условия  и  классы  топлива.  Часть  6:  Недревесные  гранулы для непромышленного использования   (EN 14961‐6:2012, IDT)    SM EN 15234‐6:2013  Biocombustibili  solizi.  Asigurarea  calităţii  combustibilului.  Partea  6:  Peleţi  care  nu  sînt  din  lemn  pentru  utilizări  neindustriale  –  Биотопливo  твердoе.  Обеспечение  качества  топлива.  Часть  6:  Недревесные  гранулы  для  непромышленного использования (EN 15234‐6:2012, IDT)             

14


INS Iunie 2013 77  METALURGIE                  МЕТАЛЛУРГИЯ    77.040.10    SM EN ISO 6507‐4:2013  Materiale metalice. Încercarea de duritate Vickers. Partea 4:  Tabele de valori de duritate – Материалы металлические.   Определение твердости по Виккерсу. Часть 4: Таблица  значений твердости (EN ISO 6507‐4:2005, IDT)    77.140.65    SM ISO 2408:2013  Cabluri  din  fire  de  oţel  cu  destinaţie  generală.  Cerinţe  minime  –  Канаты  стальные  проволочные  общего  назначения. Минимальные требования  (ISO 2408:2004, IDT)    81  INDUSTRIA STICLEI ŞI A CERAMICII                  СТЕКОЛЬНАЯ И КЕРАМИЧЕСКАЯ                 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ    81.040.20    SM EN 1096‐1:2013  Sticlă pentru construcţii. Geam peliculizat. Partea 1: Definiţii  şi  clasificare  –  Стекло  в  строительстве.  Стекло  с  покрытием. Часть 1: Определения и классификация  (EN 1096‐1:2012, IDT)    SM EN 1863‐1:2013  Sticlă  pentru  construcţii.  Geam  de  sticlă  silico‐calco‐sodică  călit  termic.  Partea  1:  Definiţii  şi  descriere  –  Стекло  в  строительстве.  Частично  закаленное  натрий‐ кальций‐силикатное  стекло.  Часть  1.  Определение  и  описание (EN 1863‐1:2011, IDT)     83  INDUSTRIA CAUCIUCULUI ŞI                  A MATERIALELOR PLASTICE   РЕЗИНОВАЯ И ПЛАСТМАССОВАЯ   ПРОМЫШЛЕННОСТЬ    83.080    SM EN ISO 1158:2013  Materiale plastice. Homopolimeri şi copolimeri de clorură de  vinil.  Determinarea  conţinutului  de  clor  –  Пластмассы.  Гомополимеры  и  сополимеры  винилхлорида.  Определение содержания хлора  (EN ISO 1158:1998, IDT)   

(PVC‐U) для изготовления окон и дверей. Определение   ударной  прочности  основных  профилей  с  помощью  падающего груза (EN 477:1995, IDT)    SM EN 478:2013   Profile  de  policlorură  de  vinil  neplastifiată  (PVC‐U)  pentru  realizarea  ferestrelor  şi  uşilor.  Caracterizarea  aspectului  după  expunere  la  150°C.  Metodă  de  încercare  –  Профили  непластифицированные  поливинилхлоридные  (PVC‐U)  для  изготовления  окон  и  дверей.  Метод  определения  внешнего  вида  после  воздействия  температуры  150°С  (EN 478:1995, IDT)    SM EN 479:2013  Profile  de  policlorură  de  vinil  neplastifiată  (PVC‐U)  pentru  realizarea  ferestrelor  şi  uşilor.  Determinarea  reversiei  la    Профили  непластифицированные  cald  –  поливинилхлоридные  (PVC‐U)  для  изготовления  окон  и  дверей. Определение усадки после нагревания  (EN 479:1995, IDT)     87  INDUSTRIA DE VOPSELE ŞI COLORANŢI   ЛАКОКРАСОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ      87.040    SM EN ISO 3231:2013  Vopsele  şi  lacuri.  Determinarea  rezistenţei  la  atmosferă  umedă  care  conţine  dioxid  de  sulf  –  Краски  и  лаки.  Определение  стойкости  к  воздействию  влажной  атмосферы,  содержащей  диоксид  серы                    (EN ISO 3231:1997, IDT)    87.060.10    SM EN ISO 787‐13:2013  Metode  generale  de  încercare  pentru  pigmenţi  şi  materiale  de  umplutură.  Partea  13:  Determinarea  sulfaţilor,  clorurilor  şi  azotaţilor  solubili  în  apă  –  Общие  методы  испытаний  пигментов  и  наполнителей.  Часть  13:  Определение  водорастворимых  сульфатов,  хлоридов  и  нитратов   (EN ISO 787‐13:2002, IDT)    SM EN ISO 787‐14:2013  Metode  generale  de  încercare  pentru  pigmenţi  şi  materiale  de  umplutură.  Partea  14:  Determinarea  rezistivităţii  extractului apos – Общие методы испытаний пигментов  и  наполнителей.  Часть  14:  Определение  удельного  сопротивления  водного  экстракта                    (EN ISO 787‐14:2002, IDT) 

83.140

SM EN ISO 787‐18:2013  Metode    generale  de    încercare  pentru    pigmenţi  şi   materiale de umplutură.  Partea 18: Determinarea reziduului  pe sită. Metoda mecanică cu lichid de antrenare  –  Общие  методы  испытаний    пигментов    и    наполнителей.    Часть   18:   Определение  остатка   на   сите.  

SM EN 477:2013  Profile  de  policlorură  de  vinil  neplastifiată  (PVC‐U)  pentru  realizarea  ferestrelor  şi  uşilor.  Determinarea  rezistenţei  la         şoc a profilelor principale prin metoda masei în cădere –                 Профили непластифицированные поливинилхлоридные                                                                                                               

15


INS Iunie 2013

                                                                                                                                            Метод механической промывки (EN ISO 787‐18:1995, IDT)  de beton. Metode de încercări. Măsurarea aderenţei prin     tracţiune directă – Материалы и системы для защиты и  SM EN ISO 787‐23:2013  ремонта бетонных  конструкций. Методы испытаний.  Metode  generale  de  încercare  pentru  pigmenţi  şi  materiale  Измерение сопротивления отрыву (EN 1542:1999, IDT)    de umplutură. Partea 23: Determinarea densităţii (utilizînd o  91.060.10  centrifugă  pentru  îndepărtarea  aerului  antrenat)  –  Общие    методы  испытаний  пигментов  и  наполнителей.     SM EN 15080‐12:2013  Часть  23:  Определение  плотности  (с  использованием  центрифуги  для  удаления  вовлеченного  воздуха)          Aplicaţie  extinsă  a  rezultatelor  încercărilor  de  rezistenţă  la  foc.  Partea  12:  Pereţi  portanţi  în  zidărie  –  Расширенное  (EN ISO 787‐23:1995, IDT)  применение  результатов  испытаний  на    огнестойкость.  Часть  12:  Несущие  каменные  стены  SM EN ISO 787‐24:2013  (EN 15080‐12:2011, IDT)  Metode  generale  de  încercare  pentru  pigmenţi  şi  materiale    de  umplutură.  Partea  24:  Determinarea  puterii  relative  de  91.060.50  colorare a pigmenţilor coloraţi şi a puterii relative de difuzie    a  pigmenţilor  albi.  Metode  fotometrice  –  Общие  методы  SM EN 477:2013  испытаний  пигментов  и  наполнителей.  Часть  24:  Profile  de  policlorură  de  vinil  neplastifiată  (PVC‐U)  pentru  Определение  относительной  интенсивности  цветных  realizarea  ferestrelor  şi  uşilor.  Determinarea  rezistenţei  la  пигментов  и  относительной  рассеивающей  şoc  a  profilelor  principale  prin  metoda  masei  în  cădere  –  способности  белых  пигментов.  Фотометрические  Профили  непластифицированные  поливинилхлоридные  методы  (EN ISO 787‐24:1995, IDT)  (PVC‐U)  для  изготовления  окон  и  дверей.  Определение    ударной  прочности  основных  профилей  с  помощью  SM EN ISO 787‐25:2013  падающего груза (EN 477:1995, IDT)  Metode  generale  de  încercare  pentru  pigmenţi  şi  materiale    de  umplutură.  Partea  25:  Compararea  culorii  în  sisteme  SM EN 478:2013  monopigmentare  a  pigmenţilor  alb,  negru  şi  coloraţi.  Profile  de  policlorură  de  vinil  neplastifiată  (PVC‐U)  pentru  Metoda  colorimetrică  –  Общие  методы  испытаний  realizarea  ferestrelor  şi  uşilor.  Caracterizarea  aspectului  пигментов и наполнителей. Часть 25: Сравнение цвета  după  expunere  la  150°C.  Metodă  de  încercare  –  Профили  белых,  черных  и  цветных  пигментов  в  системе  насыщенных  цветов.  Колориметрический  метод          непластифицированные  поливинилхлоридные  (PVC‐U)  для  изготовления  окон  и  дверей.  Метод  определения  (EN ISO 787‐25:2006, IDT)  внешнего вида после воздействия температуры 150 °С    (EN 478:1995, IDT)  87.060.30      SM EN 479:2013  SM EN ISO 787‐18:2013  Profile  de  policlorură  de  vinil  neplastifiată  (PVC‐U)  pentru  Metode  generale  de  încercare  pentru  pigmenţi  şi  materiale  realizarea  ferestrelor  şi  uşilor.    Determinarea  reversiei  la   de  umplutură.  Partea  18:  Determinarea  reziduului  pe  sită.  cald  –  Профили  непластифицированные                    Metoda mecanică cu lichid de antrenare – Общие методы  поливинилхлоридные  (PVC‐U)  для  изготовления  окон  и  испытаний  пигментов  и  наполнителей.  Часть  18:  дверей.  Определение  усадки  после  нагревания                  Определение  остатка  на  сите.  Метод  механической  (EN 479:1995, IDT)  промывки (EN ISO 787‐18:1995, IDT)      SM EN 1294:2013  SM EN ISO 787‐23:2013  Foi  de  uşi.  Determinarea  comportamentului  la  variaţii  ale  Metode  generale  de  încercare  pentru  pigmenţi  şi  materiale  umidităţii  între  climate  succesive  uniforme  –  Полотна  de umplutură. Partea 23: Determinarea densităţii (utilizînd o  дверные.  Определение  поведения  при  изменении  centrifugă  pentru  îndepărtarea  aerului  antrenat)  –  Общие  влажности  в  последовательно  сменяющихся  методы  испытаний  пигментов  и  наполнителей.     единообразных условиях (EN 1294: 2000, IDT)  Часть  23:  Определение  плотности  (с  использованием  центрифуги  для  удаления  вовлеченного  воздуха)            SM EN 1530:2013  (EN ISO 787‐23:1995, IDT)  Foi  de  uşi.  Planitate  generală  şi  planitate  locală.  Clase  de    toleranţă  –  Полотна  дверные.  Общая  и  локальная   91  CONSTRUCŢII ŞI MATERIALE DE CONSTRUCŢII   плоскостность. Классы допусков (EN 1530:1999, IDT)   СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И  СТРОИТЕЛЬСТВО    91.010.30   

SM EN 1542:2013  Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor   

SM EN 12216:2013  Dispozitive,  cortine  exterioare  şi  cortine  interioare  Terminologie,  index  şi  definiţii  –  Ставни,  наружные  и  внутренние жалюзи. Терминология, классификация и                           определения (EN 12216:2002, IDT) 

16


INS Iunie 2013 SM EN 12428:2013  Uşi  pentru  uz  industrial,  comercial  şi  pentru  garaje.  Propagare  termică.  Cerinţe  pentru  calcule  –  Двери  промышленные,  коммерческие  и  гаражные.  Коэффициент теплопередачи. Требования к расчету   (EN 12428:2013, IDT)    SM EN 12433‐1:2013  Uşi  şi  porţi  pentru  uz  industrial,  comercial  şi  pentru  garaje.  Terminologie.  Partea  1:  Tipuri  de  uşi  –  Двери  и  ворота  промышленные,  коммерческие,  гаражные.  Терминология. Часть 1. Виды дверей и ворот   (EN 12433‐1:1999, IDT)    SM EN 12433‐2:2013  Uşi  şi  porţi  pentru  uz  industrial,  comercial  şi  pentru  garaje.  Terminologie.  Partea  2:  Elemente  componente  ale  uşilor  şi  porţilor  –  Двери  и  ворота  промышленные,  коммерческие,  гаражные.  Терминология.  Часть  2.  Конструктивные элементы дверей и ворот   (EN 12433‐2:1999, IDT)    SM EN 12444:2013  Uşi  şi  porţi  pentru  construcţii  industriale,  comerciale  şi  pentru  garaje.  Rezistenţa  la  forţa  vîntului.  Încercare  şi  calculare  –  Двери  и  ворота  промышленные,  коммерческие,  гаражные.  Сопротивление  ветровой  нагрузке. Испытания и расчет (EN 12444:2000, IDT)    SM EN 12453:2013  Uşi  şi  porţi  pentru  construcţii  industriale,  comerciale  şi  pentru garaje. Siguranţa în funcţionare a uşilor cu acţionare  mecanică.  Condiţii  –  Двери  и  ворота  промышленные,  коммерческие,  гаражные.  Эксплуатационная  безопасность  дверей  с  механическим  приводом.  Требования (EN 12453:2000, IDT)    SM EN 15269‐10:2013  Extinderea  domeniului  de  aplicare  a  rezultatelor  pentru  încercări de rezistenţă la foc şi/sau control al fumului pentru  uşi,  obloane  şi  ansambluri  care  deschid  ferestre,  inclusiv  elemente  de  feronerie.  Partea  10:  Rezistenţa  la  foc  a  obloanelor  din  oţel  sub  formă  de  rolă  –  Расширенное  применение  результатов  испытаний  на  огнестойкость и/или защиту от дыма дверей, ставней  и  открываемых  окон  в  сборе,  включая  элементы  строительных  скобяных  изделий.  Часть  10:  Огнестойкость  стальных  подъемных  ставней  в  сборе  (EN 15269‐10:2011, IDT)    91.080.40    SM EN 1542:2013  Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor  de  beton.  Metode  de  încercări.  Măsurarea  aderenţei  prin  tracţiune directă – Материалы и системы для защиты и   ремонта бетонных конструкций.                                            

     Методы  испытаний.  Измерение  сопротивления  отрыву (EN 1542:1999, IDT)      91.100.10    SM EN 459‐2:2013   Var  pentru  construcţii.  Partea  2:  Metode  de  încercare  –  Известь  строительная.  Часть  2:  Методы  испытаний   (EN 459‐2:2010, IDT)    SM EN 480‐5:2013  Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Metode de încercare.  Partea  5:  Determinarea  absorbţiei  capilare  –  Добавки  к  бетону,  строительному  и  жидкому  цементному  раствору.  Методы  испытаний.  Часть  5:  Определение  капиллярной абсорбции  (EN 480‐5:2005, IDT)    SM EN 480‐12:2013  Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Metode de încercare.  Partea  12:  Determinarea  conţinutului  de  alcalii  din  aditivi  –  Добавки  к  бетону,  строительному  и  жидкому  цементному раствору. Методы испытаний. Часть 12:  Определение  содержания  щелочи  в  добавках                  (EN 480‐12:2005, IDT)    91.100.15    SM EN 772‐21:2013  Metode  de  încercare  a  elementelor  pentru  zidărie.        Partea  21:  Determinarea  absorbţiei  de  apă  a  elementelor  pentru  zidărie  de  argilă  şi  de  silico‐calcar  prin  absorbţie  de  apă  rece  –  Методы  испытаний  элементов  каменной  кладки.  Часть  21:  Определение  водопоглощения  элементов  каменной  кладки  из  керамического  и  силикатного  кирпича  посредством  поглощения  холодной воды  (EN 772‐21:2011, IDT)    SM EN 932‐6:2013  Încercări pentru  determinarea caracteristicilor generale ale  agregatelor.  Partea  6:  Definirea  repetabilităţii  şi  a  reproductibilităţii  –  Испытания  для  определения  общих  свойств  заполнителeй.  Часть  6:  Определения  точности  повторяемости  и  воспроизводимости                    (EN 932‐6:1999, IDT)    SM EN 933‐4:2013  Încercări  pentru  determinarea  caracteristicilor  geometrice  ale agregatelor. Partea 4: Determinarea formei particulelor.  Coeficient  de  formă  –  Испытания  для  определения  геометрических  характеристик  заполнителей.      Часть  4:  Определение  формы  гранул.  Коэффициент  формы  (EN 933‐4:2008, IDT)    SM EN 1097‐4:2013  Încercări  pentru  determinarea  caracteristicilor  mecanice  şi  fizice  ale  agregatelor.  Partea  4:  Determinarea  porozităţii  filerului  uscat        compactat  –  Методы  испытаний  для        определения механических и физических характеристик  

17


INS Iunie 2013  заполнителей.  Часть  4:  Определение  пористости    сухого уплотненного заполнителя  (EN 1097‐4:2008, IDT)   влияния рециркулирующего экстракта заполнителя на    время начала схватывания цемента   SM EN 1097‐7:2013  (EN 1744‐6:2006, IDT)  Încercări  pentru  determinarea  caracteristicilor  mecanice  şi    fizice  ale  agregatelor.  Partea  7:  Determinarea  masei  91.100.20  volumice reale a filerului. Metoda cu picnometru − Методы    испытаний для определения механических и физических  SM EN 933‐7:2013  характеристик  заполнителей.  Часть  7:  Определение  Încercări  pentru  determinarea  caracteristicilor  geometrice  ale  agregatelor.  Partea  7:  Determinarea  conţinutului  de  плотности  частиц  наполнителя.  Пикнометрический  elemente  cochiliere.  Procent  de  cochilii  în  agregate  –  метод  (EN 1097‐7:2008, IDT)  Испытания  для  определения  геометрических    характеристик  заполнителей.  Часть  7:  Определение  SM EN 1097‐10:2013  содержания  ракушечной  скорлупы.  Процент  Încercări  pentru  determinarea  caracteristicilor  mecanice  şi  fizice  ale  agregatelor.  Partea  10:  înălţimea  de  sucţiune  a   содержания  ракушечной  скорлупы  в  заполнителях  apei  –  Методы  испытаний  для  определения  крупных размеров  (EN 933‐7:1998, IDT)  механических  и  физических  характеристик    заполнителей.  Часть  10:  Определение  высоты  91.100.25  всасывания воды  (EN 1097‐10:2002, IDT)      SM EN 772‐18:2013  SM EN 1367‐4:2013  Metode  de  încercare  a  elementelor  pentru  zidărie.        Încercări pentru determinarea caracteristicilor termice şi de  Partea  18:  Determinarea  rezistenţei  la  îngheţ/dezgheţ  a  elementelor  pentru  zidărie  de  silico‐calcar  –  Методы  alterabilitate  ale  agregatelor.  Partea  4:  Determinarea  испытаний  элементов  каменной  кладки.  Часть  18:  contracţiei  la  uscare  –  Испытания  для  определения  Определение  морозоустойчивости  элементов  термических  свойств  и  стойкости  к  выветриванию  каменной кладки из силикатного кирпича    заполнителeй.  Часть  4:  Определение  усадки  при  высушивании  (EN 1367‐4:2008, IDT)  (EN 772‐18:2011, IDT)      SM EN 1367‐5:2013  91.100.30  Încercări pentru determinarea caracteristicilor termice şi de    alterabilitate  ale  agregatelor.  Partea  5:  Determinarea  SM EN 445:2013  rezistenţei  la  şoc  termic  –  Испытания  для  определения  Paste  pentru  cabluri  pretensionate.  Metode  de  încercare  –  термических  свойств  и  стойкости  к  выветриванию  Раствор  строительный  жидкий  для  напрягаемых  заполнителeй.  Часть  5:  Определение  сопротивления  арматурных элементов. Методы испытаний    тепловому удару  (EN 1367‐5:2011, IDT)  (EN 445:2007, IDT)      SM EN 1744‐4:2013  SM EN 446:2013  Încercări  pentru  determinarea  proprietăţilor  chimice  ale  Paste  pentru  cabluri  pretensionate.  Procedură  de  injecţie  a  agregatelor.  Partea  4:  Determinarea  sensibilităţii  la  apă  a  pastelor  –  Раствор  строительный  жидкий  для  filerelor  pentru  amestecuri  bituminoase  –  Испытания  для  напрягаемых  арматурных  элементов.  Процедуры  определения  химических  свойств  заполнителей.                            инъецирования раствора  (EN 446:2007, IDT)    Часть  4:  Определение  чувствительности  к  SM EN 447:2013  воздействию воды заполнителей для битумных смесей   Paste  pentru  cabluri  pretensionate.  Cerinţe  generale  –  (EN 1744‐4:2005, IDT)    Раствор  строительный  жидкий  для  напрягаемых  SM EN 1744‐5:2013  арматурных элементов. Основные требования  Încercări  pentru  determinarea  proprietăţilor  chimice  ale  (EN 447:2007, IDT)  agregatelor.  Partea  5:  Determinarea  conţinutului  de  cloruri    solubile în acid – Испытания для определения химических  SM EN 480‐4:2013  свойств  заполнителей.  Часть  5:  Определение  Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Metode de încercare  содержания  хлористых  солей,  растворимых  в  кислоте   Partea  4:  Determinarea  exudării  betonului  –  Добавки  к  (EN 1744‐5:2006, IDT)  бетону,  строительному  и  жидкому  цементному    раствору.  Методы  испытаний.  Часть  4:  Определение  SM EN 1744‐6:2013  выступания цементного молока на бетоне    Încercări  pentru  determinarea  proprietăţilor  chimice  ale   (EN 480‐4:2005, IDT)  agregatelor.  Partea  6:  Determinarea  influenţei  unui  extras    de  agregat  reciclat  asupra  timpilor  iniţiali  de  priză  a  SM EN 480‐5:2013  cimentului – Испытания для определения химических     Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Metode de încercare   свойств заполнителей. Часть 6: Определение                                     Partea 5: Determinarea absorbţiei capilare – Добавки к   

18


INS Iunie 2013

бетону, строительному и жидкому цементному       термических  свойств  и  стойкости  к  выветриванию  раствору.  Методы  испытаний.  Часть  5:  Определение  заполнителeй.  Часть  5:  Определение с опротивления     капиллярной абсорбции  (EN 480‐5:2005, IDT)  тепловому удару  (EN 1367‐5:2011, IDT)                                                           SM EN 480‐11:2013  SM EN 12697‐44:2013  Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Metode de încercare   Mixturi  asfaltice.  Metode  de  încercare  pentru  mixturi  Partea  11:  Determinarea  caracteristicilor  porilor  de  aer  în  asfaltice  preparate  la  cald.  Partea  44:  Propagarea  fisurii  la  încercarea  la  flexiune  a  unui  bloc  semicircular  –  Смеси  betonul  întărit  –  Добавки  к  бетону,  строительному  и  битумные.  Методы  испытаний  горячих  асфальтовых  жидкому  цементному  раствору.  Методы  испытаний.  смесей.  Часть  44:  Оценка  распространения  трещин   Часть  11:  Определение  параметров  пористости  в  посредством испытания на изгиб полукруглого образца  затвердевшем бетоне  (EN 480‐11:2005, IDT)  (EN 12697‐44:2010, IDT)      SM EN 480‐12:2013  SM EN 13286‐1:2013  Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Metode de încercare.  Partea  12:  Determinarea  conţinutului  de  alcalii  din  aditivi  –  Amestecuri  de  agregate  netratate  şi  tratate  cu  lianţi  Добавки  к  бетону,  строительному  и  жидкому  hidraulici.  Partea  1:  Metode  de  determinare  în  laborator  a  цементному раствору. Методы испытаний. Часть 12:  masei  volumice  de  referinţă  şi  a  conţinutului  de  apă.  Introducere, cerinţe generale şi prelevarea probelor – Смеси  Определение  содержания  щелочи  в  добавках                  несвязанные  и  гидравлически  связанные.  Часть  1:  (EN 480‐12:2005, IDT)  Методы  определения  контрольной  плотности  и    содержания воды. Введение, общие требования и отбор  SM EN 772‐15:2013  Metode  de  încercare  a  elementelor  pentru  zidărie.         образцов (EN 13286‐1:2003, IDT)    Partea  15:  Determinarea  permeabilităţii  la  vaporii  de  apă  a  elementelor  pentru  zidărie  de  beton  celular  autoclavizat  –  SM EN 13286‐3:2013  Методы  испытаний  элементов  каменной  кладки.  Amestecuri  de  agregate  netratate  şi  tratate  cu  lianţi  Часть  15:  Определение  водопаропроницаемости  hidraulici.  Partea  3:  Metode  de  determinare  în  laborator  a  строительных блоков из пористого бетона    masei  volumice  de  referinţă  şi  a  conţinutului  de  apă.  Vibrocompactare  cu  parametri  controlaţi  –  Смеси  (EN 772‐15:2000, IDT)  несвязанные  и  гидравлически  связанные.  Часть  3.    Методы  определения  контрольной  плотности  и  SM CR 1901:2013  содержания воды; виброкомпрессия с контролируемыми  Specificaţii  regionale  şi  recomandări  pentru  evitarea  параметрами (EN 13286‐3:2003, IDT)  deteriorărilor  provocate  de  reacţiile  alcalii  silice  în  beton  –    Региональные требования и рекомендации, касающиеся  SM EN 13286‐4:2013  предотвращения  разрушающих  реакций  между  Amestecuri  de  agregate  netratate  şi  tratate  cu  lianţi  щелочами и кремнеземом в бетоне  (CR 1901:1995, IDT)  hidraulici.  Partea  4:  Metode  de  determinare  în  laborator  a    masei volumice de referinţă şi a conţinutului de apă. Ciocan  91.100.50  vibrator – Смеси несвязанные и гидравлически связанные.    Часть 4. Методы определения контрольной плотности  SM EN ISO 7389:2013  Construcţii imobiliare. Produse pentru rosturi. Determinarea  и содержания воды вибромолот (EN 13286‐4:2003, IDT)  adezivităţii  elastice  a  chiturilor  –  Строительство  зданий.    Материалы  для  стыков.  Определение  упругого  SM EN 13286‐5:2013  восстановления герметиков (EN ISO 7389:2003, IDT)  Amestecuri  de  agregate  netratate  şi  tratate  cu  lianţi    hidraulici.  Partea  5:  Metode  de  determinare  în  laborator  a  SM EN ISO 11600:2013  masei  volumice  de  referinţă  şi  a  conţinutului  de  apă.  Masă  Construcţii  imobiliare.  Produse  pentru  rosturi.  Clasificare  şi  vibratoare  –  Смеси  несвязанные  и  гидравлически  связанные.Часть  5:  Методы  определения  контрольной   cerinţe  pentru  chituri  –  Строительство  зданий.  плотности и содержания воды. Вибростол   Материалы для стыков. Классификация и требования к   (EN 13286‐5:2003, IDT)  герметикам (EN ISO 11600:2003, IDT)      SM EN 13286‐7:2013  93           CONSTRUCŢII CIVILE  Amestecuri  de  agregate  netratate  şi  tratate  cu  lianţi                  ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО    hidraulici. Partea 7: Încercare triaxială la sarcină ciclică pentru  93.080.20  amestecuri  de  agregate  netratate  –  Смеси  несвязанные  и    гидравлически  связанные.  Часть  7.  Метод  испытания    SM EN 1367‐5:2013  несвязанных    смесей    на  трехосное    сжатие    при   Încercări pentru determinarea caracteristicilor termice şi de   циклической нагрузке (EN 13286‐7:2004, IDT)  alterabilitate ale agregatelor. Partea 5: Determinarea      rezistenţei la şoc termic – Испытания для определения    

19


INS Iunie 2013  SM EN 13286‐40:2013  Amestecuri  de  agregate  netratate  şi  tratate  cu  lianţi  hidraulici.  Partea  40:  Metodă  de  încercare  pentru  determinarea rezistenţei la întindere directă a amestecurilor  de agregate tratate cu lianţi hidraulici – Смеси несвязанные  И  гидравлически  связанные.  Часть  40:  Метод  определения  прямого  предела  прочности  при  растяжении гидравлически связанных смесей  (EN 13286‐40:2003, IDT)    SM EN 13286‐41:2013  Amestecuri  de  agregate  netratate  şi  tratate  cu  lianţi  hidraulici. Partea 41: Metodă de determinare a rezistenţei la  compresiune  a  amestecurilor  de  agregate  tratate  cu  lianţi  hidraulici  –  Смеси  несвязанные  и  гидравлически  связанные.  Часть  41:  Метод  определения  предела  прочности при сжатии гидравлически связанных смесей  (EN 13286‐41:2003, IDT)    SM EN 13286‐42:2013  Amestecuri de agregate netratate şi tratate cu lianţi hidraulici   Partea  42:  Metodă  de determinare  a  rezistenţei  la  întindere  indirectă  a  amestecurilor  de  agregate  tratate  cu  lianţi  hidraulici  –  Смеси  несвязанные  и  гидравлически  связанные.  Часть  42:  Метод  определения  непрямого  предела  прочности  при  растяжении  гидравлически  связанных смесей (EN 13286‐42:2003, IDT)    SM EN 13286‐44:2013  Amestecuri  de  agregate  netratate  şi  tratate  cu  lianţi  hidraulici. Partea 44: Metode de determinare a coeficientului  alfa al zgurii granulate de furnal înalt – Смеси несвязанные и  гидравлически связанные. Часть 44: Метод определения  альфа коэффициента топочного шлака, глазурованного  в доменной печи (EN 13286‐44:2003, IDT)    SM EN 13286‐45:2013  Amestecuri  de  agregate  netratate  şi  tratate  cu  lianţi  hidraulici. Partea 45: Metodă de determinare a perioadei de  lucrabilitate  –  Смеси  несвязанные  и  гидравлически  связанные.  Часть  45:  Метод  испытания  для  определения периода обрабатываемости гидравлически  связанных смесей (EN 13286‐45:2003, IDT)     SM EN 13286‐46:2013  Amestecuri  de  agregate  netratate  şi  tratate  cu  lianţi  hidraulici.  Partea  46:  Metode  de  determinare  a  valorii  parametrului  de  umiditate  –  Смеси  несвязанные  и  гидравлически связанные. Часть 46: Метод определения  значения влажностного режима (EN 13286‐46:2003, IDT)    SM EN 13286‐49:2013  Amestecuri de agregate netratate şi tratate cu lianţi hidraulici  Partea 49: Încercarea accelerată la umflare pentru pămînturi  tratate cu var şi/sau cu liant hidraulic – Смеси несвязанные и  гидравлически  связанные.  Часть  49:  Ускоренное  испытание  на  вспучивание  грунта,  обработанного        известью и/или гидравлически связанной смесью   (EN 13286‐49:2004, IDT) 

  97 

ECHIPAMENTE PENTRU UZ CASNIC ȘI   COMERCIAL. DISTRACȚII. SPORT   БЫТОВАЯ ТЕХНИКА И ТОРГОВОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ. ОТДЫХ. СПОРТ 

97.220.30    SM EN 957‐6:2013  Echipamente de antrenament staţionare Partea 6: Banda de  alergat,  cerinţe  de  securitate  şi  metode  de  încercare  specifice  suplimentare  –  Тренажеры  стационарные.  Часть  6:  Бегущая  дорожка.  Дополнительные  специальные  требования  безопасности  и  методы  испытаний (EN 957‐6:2010, IDT)    97.220.40    SM EN 926‐1:2013  Echipament  pentru parapantă.  Parapantă.  Partea  1:  Cerinţe  şi  metode  de  încercare  pentru  rezistenţa  structurii  –  Оборудование  для  парапланеризма.  Парапланы.      Часть  1:  Требования  и  методы  испытаний  на  прочность конструкции (EN 926‐1:2006, IDT)  SM EN 926‐2:2013  Echipament  pentru parapantă.  Parapantă.  Partea  2:  Cerinţe  şi metode de încercare pentru clasificarea caracteristicilor de  securitate  în  zbor  –  Оборудование  для  парапланеризма.  Парапланы. Часть 2: Требования и методы испытаний  для  классификации  характеристик  безопасности  полета (EN 926‐2:2005, IDT)                                                       

20


INS Iunie 2013 INDICATIVELE STANDARDELOR MOLDOVENE APROBATE  ОБОЗНАЧЕНИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ СТАНДАРТОВ МОЛДОВЫ    (Iunie 2013)      Indicativul standardului  Обозначение cтандарта    1 

Codul CSM  Код CSM  2 

Data editării  Дата издания  3 

Nr. şi data hotărîrii  № и дата постановления  4 

        Standarde    în    limba    română  SM EN 14588:2013 

01.040.75 75.160.10 

03.06.2013

13 din 03.06.2013 

SM EN 14961‐6:2013 

75.160.10

03.06.2013

13 din 03.06.2013 

SM EN 15234‐6:2013 

75.160.10

03.06.2013

13 din 03.06.2013 

      Standarde    în    limba    engleză  SM EN 445:2013 

91.100.30

04.06.2013

17 din 04.06.2013 

SM EN 446:2013 

91.100.30

04.06.2013

18 din 04.06.2013 

SM EN 447:2013 

91.100.30

04.06.2013

18 din 04.06.2013 

SM EN 459‐2:2013 

91.100.10

04.06.2013

18 din 04.06.2013 

SM EN 477:2013 

83.140 91.060.50 

03.06.2013

15 din 03.06.2013 

SM EN 478:2013 

83.140 91.060.50 

03.06.2013

 15  din 03.06.2013 

SM EN 479:2013 

83.140 91.060.50 

03.06.2013

15 din 03.06.2013 

SM EN 480‐4:2013 

91.100.30

04.06.2013

18 din 04.06.2013 

SM EN 480‐5:2013 

91.100.10 91.100.30 

04.06.2013

18 din 04.06.2013 

SM EN 480‐11:2013 

91.100.30

04.06.2013

18 din 04.06.2013 

SM EN 480‐12:2013 

91.100.10 91.100.30 

04.06.2013

18 din 04.06.2013 

SM EN 772‐15:2013 

91.100.30

04.06.2013

16  din 04.06.2013 

SM EN 772‐18:2013 

91.100.25

04.06.2013

16 din 04.06.2013 

SM EN 772‐21:2013 

91.100.15

04.06.2013

16  din 04.06.2013 

SM EN 926‐1:2013 

97.220.40

03.06.2013

15  din 03.06.2013 

SM EN 926‐2:2013 

97.220.40

04.06.2013

16  din 04.06.2013 

SM EN 932‐6:2013 

01.040.91 91.100.15 

04.06.2013

18 din 04.06.2013 

SM EN 933‐4:2013 

91.100.15

04.06.2013

17  din 04.06.2013 

SM EN 933‐7:2013 

91.100.20

04.06.2013

17  din 04.06.2013 

SM EN 957‐6:2013 

97.220.30

03.06.2013

15  din 03.06.2013 

SM EN 1096‐1:2013 

01.040.81 81.040.20 

04.06.2013

17  din 04.06.2013 

SM EN 1097‐4:2013 

91.100.15

04.06.2013

17  din 04.06.2013 

21


INS Iunie 2013

SM EN 1097‐7:2013 

91.100.15

04.06.2013

17  din 04.06.2013 

SM EN 1097‐10:2013 

91.100.15

04.06.2013

17  din 04.06.2013 

SM EN 1294:2013 

91.060.50

03.06.2013

15  din 03.06.2013 

SM EN 1294:2013 

91.060.50

03.06.2013

15  din 03.06.2013 

SM EN 1364‐1:2013 

13.220.50

03.06.2013

15 din 03.06.2013 

SM EN 1364‐2:2013 

13.220.50

04.06.2013

16 din 04.06.2013 

SM EN 1365‐2:2013 

13.220.50

04.06.2013

16 din 04.06.2013 

SM EN 1367‐4:2013 

91.100.15

04.06.2013

18 din 04.06.2013 

SM EN 1367‐5:2013 

91.100.15 93.080.20 

04.06.2013

18 din 04.06.2013 

SM EN 1530:2013 

91.060.50

03.06.2013

15 din 03.06.2013 

SM EN 1542:2013 

91.010.30 91.080.40 

04.06.2013

18 din 04.06.2013 

SM EN 1744‐4:2013 

91.100.15

04.06.2013

16 din 04.06.2013 

SM EN 1744‐5:2013 

91.100.15

04.06.2013

16 din 04.06.2013 

SM EN 1744‐6:2013 

91.100.15

04.06.2013

16 din 04.06.2013 

SM EN 1863‐1:2013 

81.040.20

03.06.2013

15 din 03.06.2013 

SM EN 12216:2013 

01.040.91 91.060.50 

04.06.2013

17 din 04.06.2013 

SM EN 12428:2013 

91.060.50

03.06.2013

15 din 03.06.2013 

SM EN 12433‐1:2013 

01.040.91 91.060.50 

03.06.2013

15 din 03.06.2013 

SM EN 12433‐2:2013 

01.040.91 91.060.50 

03.06.2013

15 din 03.06.2013 

SM EN 12444:2013 

91.060.50

03.06.2013

15 din 03.06.2013 

SM EN 12453:2013 

91.060.50

03.06.2013

15 din 03.06.2013 

SM EN 12697‐44:2013 

93.080.20

04.06.2013

17 din 04.06.2013 

SM EN 13286‐1:2013 

93.080.20

04.06.2013

17 din 04.06.2013 

SM EN 13286‐3:2013 

93.080.20

04.06.2013

17 din 04.06.2013 

SM EN 13286‐4:2013 

93.080.20

04.06.2013

17 din 04.06.2013 

SM EN 13286‐5:2013 

93.080.20

04.06.2013

17 din 04.06.2013 

SM EN 13286‐7:2013 

93.080.20

04.06.2013

17 din 04.06.2013 

SM EN 13286‐40:2013 

93.080.20

04.06.2013

17 din 04.06.2013 

SM EN 13286‐41:2013 

93.080.20

04.06.2013

17 din 04.06.2013 

SM EN 13286‐42:2013 

93.080.20

04.06.2013

17 din 04.06.2013 

SM EN 13286‐44:2013 

93.080.20

04.06.2013

17 din 04.06.2013 

SM EN 13286‐45:2013 

93.080.20

04.06.2013

17 din 04.06.2013 

SM EN 13286‐46:2013 

93.080.20

04.06.2013

17 din 04.06.2013 

SM EN 13286‐49:2013 

93.080.20

04.06.2013

17 din 04.06.2013 

SM EN 15080‐12:2013 

13.220.50 91.060.10 

04.06.2013

16 din 04.06.2013 

SM EN 15269‐10:2013 

13.220.50 91.060.50 

04.06.2013

16 din 04.06.2013 

22


INS Iunie 2013 SM EN 15882‐3:2013 

13.220.50

04.06.2013

16 din 04.06.2013 

SM EN ISO 787‐13:2013 

87.060.10

04.06.2013

18 din 04.06.2013 

SM EN ISO 787‐14:2013 

87.060.10

04.06.2013

18 din 04.06.2013 

SM EN ISO 787‐18:2013 

87.060.10 87.060.30 

04.06.2013

18 din 04.06.2013 

SM EN ISO 787‐23:2013 

87.060.10 87.060.30 

04.06.2013

18 din 04.06.2013 

SM EN ISO 787‐24:2013 

87.060.10

04.06.2013

18 din 04.06.2013 

SM EN ISO 787‐25:2013 

87.060.10

04.06.2013

18 din 04.06.2013 

SM EN ISO 1107:2013 

01.040.65 65.150 

05.06.2013

20 din 05.06.2013 

SM EN ISO 1158:2013 

83.080

04.06.2013

18 din 04.06.2013 

SM EN ISO 1302:2013 

01.100.20 17.040.20 

04.06.2013

16 din 04.06.2013 

SM EN ISO 1805:2013 

65.150

05.06.2013

20 din 05.06.2013 

SM EN ISO 3231:2013 

87.040

04.06.2013

18 din 04.06.2013 

SM EN ISO 4788:2013 

17.060

04.06.2013

16 din 04.06.2013 

SM EN ISO 6507‐4:2013 

77.040.10

04.06.2013

18 din 04.06.2013 

SM EN ISO 7389:2013 

91.100.50

03.06.2013

15 din 03.06.2013 

SM EN ISO 10666:2013 

21.060.50

03.06.2013

15 din 03.06.2013 

SM EN ISO 10683:2013 

21.060.50 25.220 

03.06.2013

15 din 03.06.2013 

SM EN ISO 11600:2013 

91.100.50

04.06.2013

16 din 04.06.2013 

SM EN ISO 11806‐1:2013 

65.060.80

06.06.2013

21 din 06.06.2013 

SM EN ISO 11806‐2:2013 

65.060.80

06.06.2013

21 din 06.06.2013 

SM EN ISO 11850:2013 

65.060.80

06.06.2013

21 din 06.06.2013 

SM EN ISO 15480:2013 

21.060.00

03.06.2013

15 din 03.06.2013 

SM EN ISO 15481:2013 

21.060.00

03.06.2013

15 din 03.06.2013 

SM EN ISO 15482:2013 

21.060.00

03.06.2013

15 din 03.06.2013 

SM EN ISO 15483:2013 

21.060.00

03.06.2013

15 din 03.06.2013 

SM EN ISO 15792‐1:2013 

25.160.20

04.06.2013

18 din 04.06.2013 

SM EN ISO 16663‐1 2013 

65.150

05.06.2013

20 din 05.06.2013 

SM EN ISO 16663‐2:2013 

65.150

05.06.2013

20 din 05.06.2013 

13.080.30

05.06.2013

19 din 05.06.2013 

SM ISO 858:2013 

65.150

05.06.2013

20 din 05.06.2013 

SM ISO 1531:2013 

01.040.65 65.150 

05.06.2013

20 din 05.06.2013 

SM ISO 1532:2013 

65.150

05.06.2013

20 din 05.06.2013 

SM ISO 2408:2013 

77.140.65

05.06.2013

20 din 05.06.2013 

SM ISO 3660:2013 

01.040.65 65.150 

05.06.2013

20 din 05.06.2013 

SM ISO 3790:2013 

65.150

05.06.2013

20 din 05.06.2013 

SM ISO 5131:2013 

17.140.20 65.060 

06.06.2013

21 din 06.06.2013 

SM EN ISO 22030:2013 

23


INS Iunie 2013   SM ISO 6531:2013 

01.040.65 65.060.80 

05.06.2013

19 din 05.06.2013 

SM ISO 6814:2013 

01.040.65 65.060.80 

05.06.2013

19 din 05.06.2013 

SM ISO 7216:2013 

17.140.20 65.060.01 

06.06.2013

21 din 06.06.2013 

SM ISO 8083:2013 

65.060.80

05.06.2013

19 din 05.06.2013 

SM ISO 8157:2013 

01.040.65 65.080 

05.06.2013

19 din 05.06.2013 

SM ISO 8935:2013 

65.060.10

06.06.2013

21 din 06.06.2013 

SM ISO 9277:2013 

19.120

04.06.2013

17 din 04.06.2013 

SM ISO 11684:2013 

01.080.20 65.060.01 

06.06.2013

21 din 06.06.2013 

SM ISO 13860:2013 

01.040.65 65.060.80 

05.06.2013

19 din 05.06.2013 

SM ISO 13861:2013 

01.040.65 65.060.80 

05.06.2013

19 din 05.06.2013 

SM ISO 13862:2013 

01.040.65 65.060.80 

05.06.2013

19 din 05.06.2013 

SM ISO 16269‐6:2013 

03.120.30

04.06.2013

16 din 04.06.2013 

SM ISO 17080:2013 

01.080.20 65.060.80 

06.06.2013

21 din 06.06.2013 

SM ISO 26322‐1:2013 

65.060.10

05.06.2013

19 din 05.06.2013 

SM ISO/CEI 26300:2013 

35.240.30

06.06.2013

21 din 06.06.2013 

SM ISO/CEI 27031:2013 

35.040

06.06.2013

21 din 06.06.2013 

SM ISO/CEI 27032:2013 

35.040

18.06.2013

23 din 18.06.2013 

SM ISO/CEI 38500:2013 

35.080

06.06.2013

21 din 06.06.2013 

SM ISO/CEI TR 29794‐4:2013 

35.040

06.06.2013

21 din 06.06.2013 

SM ISO/CEI TR 29794‐5:2013 

35.040

06.06.2013

21 din 06.06.2013 

SM CEN/TS 15480‐1:2013 

35.240.15

14.06.2013

22 din 14.06.2013 

SM CEN/TS 15480‐2:2013 

35.240.15

14.06.2013

22 din 14.06.2013 

SM CEN/TS 15480‐3:2013 

35.240.15

14.06.2013

22 din 14.06.2013 

SM CEN/TS 15480‐4:2013 

35.240.15

14.06.2013

22 din 14.06.2013 

SM CEN/TS 15480‐5:2013 

35.240.15

14.06.2013

22 din 14.06.2013 

SM ENV 13381‐2:2013 

13.220.50

04.06.2013

16 din 04.06.2013 

SM ENV 13381‐3:2013 

13.220.50

04.06.2013

16 din 04.06.2013 

SM ENV 13381‐5:2013 

13.220.50

04.06.2013

16 din 04.06.2013 

SM ENV 13381‐7:2013 

13.220.50

04.06.2013

16 din 04.06.2013 

SM CR 1901:2013 

91.100.30

04.06.2013

17 din 04.06.2013 

Standarde  în  limba  franceză 

SM ISO 8157:2013  

01.040.65       65.080 

05.06.2013

19  din 06.06.2013 

 

24


INS Iunie 2013

   Indicativul standardului        Обозначение cтандарта 

          1 

INDICATIVELE STANDARDELOR ANULATE  ОБОЗНАЧЕНИЯ  АННУЛИРОВАННЫХ СТАНДАРТОВ      (Iunie 2013)          Indicativul standardului   Codul CSM  Data anulării  în vigoare  Код CSM   Дата отмены Обозначение  действующего cтандарта    2     3           4 

SMV EN 14588:2012 

01.040.75 75.160.10 

03.06.2013

SMV EN 14961‐6:2012 

75.160.10

SMV EN 15234‐6:2012 

Nr. şi data hotărîrii  № и дата  постановления              5 

SM EN 14588:2013 

13 din 03.06.2013 

03.06.2013

SM EN 14961‐6:2013 

13 din 03.06.2013 

75.160.10

03.06.2013

SM EN 15234‐6:2013 

13 din 03.06.2013 

SMV EN ISO 11806:2011 

65.060.80

01.01.2014

SM EN ISO 11806‐1:2013  SM EN ISO 11806‐2:2013 

21 din 06.06.2013 

SM SR EN 1096‐1:2012 

01.040.81

01.01.2014

SM EN 1096‐1:2013 

17 din 04.06.2013 

 GOST 29008–91 (ISO 6814–83) 

01.040.65 65.060.80 

01.12.2013

SM ISO 6814:2013 

19 din 05.06.2013 

 GOST ISO 8083–2002 

65.060.80

01.12.2013

SM ISO 8083:2013 

19 din 05.06.2013 

                                                               

25


INS Iunie 2013 NDICATIVELE STANDARDELOR PENTRU CARE SÎNT APROBATE MODIFICĂRI ȘI ERATE  ОБОЗНАЧЕНИЯ СТАНДАРТОВ, К КОТОРЫМ УТВЕРЖДЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ПОПРАВКИ    (Iunie 2013)       

Indicativul standardului  Обозначение cтандарта    1 

     

    Codul CSM  Код CSM 

        Nr. mod. /eratei Nr. şi data hotărîrii  № изм. /попр.       № и дата постановления 

2

3

4

SMV ISO/CEI 14443‐1:2012/ A1:2013 

35.240.15

A1

21 din 06.06.2013 

SM EN ISO 11600:2013/A1:2013 

91.100.50

A1

16 din 04.06.2013 

SM EN ISO 15792‐1:2008/A1:2013 

25.160.20

A1

18 din 04.06.2013 

SM ISO/CEI 26300:2013/ A1:2013 

35.240.30

A1

21 din 06.06.2013 

SM ISO/CEI 7816‐6:2009/ C1:2013 

35.240.15

C1

21 din 06.06.2013 

SM ISO/CEI 26300:2013/C1:2013 

35.240.30

C1

21 din 06.06.2013 

SM ISO/CEI 26300:2013:2013/C2:2013 

35.240.30

C2

21 din 06.06.2013 

      91 CONSTRUCŢII ŞI MATERIALE DE CONSTRUCŢII     СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО    Erată la SMV 309:2013 „Panouri metalice tristrat cu termoizolant. Condiţii tehnice ”    CSM 91.100.60    În ce loc 

Este tipărit 

Trebuie citit 

Punctul 7.3 

GOST 31356 

SM GOST 31356 

Anexa C (informativă) 

ГОСТ 31356 

SM GOST 31356 

Пункт 7.3 

       

         

26


INS Iunie 2013

NOUTĂȚI

 

Noul standard internaţional  ISO 10075 îţi crează munca mai uşoară şi plăcută     Supraîncărcare  mintală  la  locul  de  muncă?  Munca  Dvs.  necesită  atenţie  permanentă  astfel  precum,  activitatea  şoferilor  de  autobuz  şi  a  controlărilor  de  trafic  aerian?  Condiţiile  de  iluminare  sunt  importante  pentru  munca  Dvs.  cum ar fi în cazul verificării suprafeţelor acoperite în cadrul industriei de automobile sau verificarea calităţii buteliilor  de sticlă în industria de băuturi răcoritoare?   Orice  activitate  poate  genera  stresul  mintal.  Rezultatele,  tensiunea  şi  oboseala  pot  afecta  oamenii,  dar  şi  întreaga  organizaţie, chiar dacă are un impact indirect asupra acesteia. Ca rezultat, Organizaţia Internaţională de Standardizare  (ISO) a elaborat un standard internaţional bazat pe trei părţi/compartimente: ISO 10075 Principiile economice legate  de  volumul  de  muncă  mintală,  pentru  a  ajuta  angajaţii,  angajatorii,  reprezentanţii  lor,  supraveghetorii,  designerii,   autorităţile  în  abordarea  problemelor  ce  ţin  nemijlocit  de  volumul  de  muncă  mintală  în  proiectarea  sistemului  de  lucru.    Trio‐ul puternic   Standardul propune o abordare, ce prevede trei compartimente:  I.  Termeni  şi  definiţii,  definesc  o  terminologie  comună  pentru  a  facilita  înţelegerea  subiectului.  Standardul  se  bazează  pe  un  model  simplu  "stimul‐organism‐răspuns",  se  are  în  vedere  evaluarea  discriminării  între  impactul  stresului  mintal    în  afara  individului şi rezultatul stresului mintal manifestat din interiorul  individului.  Acest  document  este  relevant  pentru  angajatori  şi  sindicate,  atunci  cînd  negociază  acorduri  privind  volumurile de muncă mintale, indiferent de condiţiile de muncă, ca impact asupra individului.    II.  Principiile  de  proiectare,  descrie  criteriile  de  bază  ale  proiectării  necesare  pentru  a  evita  alterarea  efectelor  şi  pentru a îmbunătăţi condiţiile de lucru. Acestea se concentrează pe sarcini, echipamente, mediu şi organizare, pentru  optimizare dar şi pentru a evita extremele unui volum de muncă, care este prea greu sau prea uşor. Această parte a  standardului  este  deosebit  de  relevant  pentru  designeri  ai  sistemelor  de  lucru  şi  echipamente,  pentru  manageri,  lucrători, reprezentanţi, autorităţilor de sănătate şi siguranţă.    III. Principiile şi cerinţele privind metodele de măsurare şi evaluare mintală al volumului de muncă, se concentrează pe  instrumente  de  evaluare.  Deoarece  nu  există  nici  o  modalitate  mai  bună  de  a  evalua  stresul  mintal,  standardul  nu  recomandă  măsurarea  specifică,  dar  în  schimb  prezintă  cerințele  pentru  obiectivitate,  fiabilitate,  validitate,  sensibilitate  şi  diagnosticarea  acesteia.  Aceste  principii  şi  cerinţe  va  ajuta  practicanţii  să  aleagă  instrumentele  corespunzătoare şi să ofere îndrumare pentru cei ce vor dezvolta  procedurile de măsurare. Experţii ergonomici, oferă  această parte a ISO 10075 să fie utilizată, de către psihologi, specialişti în domeniul sănătăţii sau fiziologi, cu formare  teoretică şi practică în utilizarea şi interpretarea acestor metode. Acestea de asemenea, oferă non‐experţilor, precum  angajatori,  angajaţi  şi  reprezentanţii  săi,  administratori  de  sistem,  designeri  şi  autorităţi  publice,  informaţii  utile  pentru orientarea lor, la evaluarea şi măsurarea supraîncărcării mintale. 

27


INS Iunie 2013

Atenție – un mesaj pentru toţi    Turnați apă foarte fierbinte într‐un recipient de sticlă şi acesta explodează. Vă conectaţi  telefonul Dvs. la sursa de  energie şi un cablu defect produce un incendiu. Erorile în timpul procesului de producţie sau diferenţele existente  între reglementări, pot duce la fabricarea produselor care trebuie să fie retrase de pe piaţă, reprezentînd un pericol  pentru consumatori. Aşa cum produsele fabricate în diferite țări ale lumii tot mai mult se regăsesc pe piețele locale,  este foarte important ca toate statele să poată armoniza procedurile şi partaja informaţiile referitoare la retragerea  produselor de pe piață, în scopul protejării consumatorilor din toată lumea.    Pentru a sprijini eforturile ţărilor în vederea realizării acestui obiectiv,  Organizaţia Internaţională de Standardizare  (ISO)  a  publicat  recent  un  standard,  pentru  a  ajuta  organizaţiile  să  urmeze  cele  mai  bune  practici  în  situaţii  de  retragere de pe piață a produselor neconforme.    Standardul internațional ISO 10393:2013, Retragerea produselor de consum ‐ Linii directoare pentru furnizori:    

aliniază practicile de retragere a produselor neconforme la nivel mondial; 

oferă un limbaj global de comunicare; 

stabileşte un set unic de reguli pentru ţările dezvoltate şi în curs de dezvoltare; 

protejează consumatorii. 

Standardul oferă linii directoare practice pentru furnizori, referitoare la retragerea bunurilor de consum, precum și  la  alte  acțiuni  corective,  cum  ar  fi:  restituirea,  schimbarea  părților  defecte,  repararea,  înlocuirea,  distrugerea  şi  anunțul  public.  Totodată,  acesta  oferă  informaţii  utile  şi  alte  instrumente  pe  care  furnizorii  le  pot  utiliza  în  elaborarea unui program pentru retragerea produsului neconform, ajutîndu‐i să:    

realizeze retragerea produselor neconforme de piață în termeni și cu costuri minime; 

reducă riscurile legale şi de imagine; 

reducă riscurile de sănătate sau securitate a consumatorilor. 

 Principalii factori motivaţionali    Standardul internațional ISO 10393 a fost elaborat de către comitetul de proiect ISO/PC 240 Retragerea produsului. 

28


INS Iunie 2013 Printre participanţi se numără atît ţările dezvoltate cît şi cele în curs de dezvoltare, precum Australia, Canada, Chile,  China, Japonia, Malaezia, Rusia şi Statele Unite ale Americii. S‐au depus eforturi pentru a armoniza acest standard cu  alte standarde de siguranţă a produselor elaborate de către comitetele ISO, inclusiv ISO/PC 243 Siguranţa produselor  de consum şi ISO/PC 246 Instrumente împotriva contrafacerilor.    De la bun început, cel mai important factor motivant a fost asigurarea protecţiei consumatorilor la nivel mondial. În  acest  context,  conștientizăm  faptul  că  afacerile  locale  se  extind  pe  piaţa  mondială,  precum  și  avantajele  concurenţiale furnizate de către standardele internaționale care pot fi oferite antreprenorilor. Astfel, este nevoie de  linii directoare internaţionale care vor putea fi implementate și respectate de către toate țările, în orice domeniu al  industriei.      Patru caracteristici cheie ale standardului internațional ISO 10393  Cele patru caracteristici principale ale standardului ISO 10393 scot în evidență caracterul practic şi eficienţa acestuia:    

 

standardul se  aplică  tuturor  produselor  de  larg  consum,  cu  excepţia  produselor  alimentare,  a   medicamentelor  şi  maşinilor,  respectînd  reglementările  locale  pentru  a  evita  orice  conflict  cu  prevederile  legale sau cu cerințelor standardelor;  împreună  cu  standardul  internațional  ISO  10377  Siguranţa  produselor  de  consum  ‐  Linii  directoare  pentru  furnizori, acesta oferă producătorilor o schemă specială care indică acțiunile necesare de a fi întreprinse, de  la etapa de proiectare pînă la cea de plasare pe piață a produsului, sau începînd cu etapa de pre‐lansare a  produsului și finisînd cu etapa după introducerea produsului pe piață;  acesta  unifică  standardele  asemănătoare  existente  în  multe  țări  într‐un  set  unic  de  standarde  globale  orientative;  standardul ISO 10393 juxtapune cele mai bune practici globale curente în scopul furnizării celor mai noi linii  directoare.   

Standardul internațional ISO 10393 oferă linii orientative pentru toată lumea, fie pentru ţările dezvoltate, fie pentru  cele  în  curs  de  dezvoltare.  Acesta  contribuie  la  suportul  competitivității  prin  punerea  la  dispoziţie  a  unui  ghid  orientativ pe care producătorii îl pot urma. Astfel, siguranţa produselor poate fi acum „proiectată intern", chiar de la  etapa  de  proiectare  a  produsului.  În  cazul  unor  probleme  de  siguranţă,  producătorii  vor  putea  apela  la  liniile  directoare  oferite  de  standardul  ISO  10393  înaintea  începerii  procedurii  de  retragere  a  produsului  de  pe  piață.  În  plus, standardul va promova coerenţa procedurilor, astfel, în cazul în care problema de siguranţă a apărut într‐o altă  ţară, aceleaşi orientări se vor aplica oriunde în lume. De asemenea, standardul ISO 10393 ajută companiile să elimine  produsele neconforme într‐un mod sigur şi ecologic.    Impactul standardului internațional ISO 10393    Noul standard ISO 10393 oferă trei beneficii importante:      

economiseşte timp şi bani ca urmare a uniformizării și armonizării standardelor și procedurilor;  ajută organizaţiile să menţină credibilitatea brandului, în cazul problemelor de siguranţă a produselor;  îmbunătăţeşte relaţiile internaţionale între ţările care mențin legături comerciale reciproce. 

29


INS Iunie 2013 Prin urmare, standardul internațional ISO 10393 va ajuta producătorii să gestioneze retragerea produselor la nivel  local, regional şi global. Noul standard asigură un nivel înalt de armonizare prin oferirea unui manual, care include  linii orientative pentru siguranța și retragerea produselor.     Efecte benefice ale standardului internaţional ISO 10393    Este  în  interesul  producătorilor  să  adopte  standardul  ISO  10393,  pentru  a  minimiza  timpul  şi  banii  cheltuiţi  pe  siguranţa  produselor  şi  problemelor  de  retragere  a  acestora.  Şi  în  sfîrşit,  standardul  internaţional  ISO  10393  va  contribui la reducerea şi soluţionarea conflictelor comerciale între ţări.                                                                    Traducere: ISO Focus+, nr. 5/6, Mai‐Iunie 2013     

30


INS Iunie 2013                                                                     

Institutul Național  de  Standardizare  propune  spre  atenția  Dvs.  o  nouă  broșură  tematică  „Fructe  și  legume”,  destinată  producătorilor  și  distribuitorilor  de  fructe  și  legume,  precum  și  organismelor  de  certificare.  Aceasta  conține descrierile succinte ale standardelor moldovene în domeniul respectiv.       

31


INS Iunie 2013                                                                  

Institutul Național de Standardizare propune spre atenția Dvs. o nouă broșură tematică „Produse de panificație și  paste făinoase”, destinată producătorilor și distribuitorilor de produse de panificație și paste făinoase, precum și  organismelor  de  certificare.  Aceasta  conține  descrierile  succinte  ale  standardelor  moldovene  în  domeniul  respectiv.         

32


INS Iunie 2013                                                                               Institutul  Național  de  Standardizare  propune  spre  atenția  Dvs.  o  nouă  broșură  tematică  „Carne  și  produse  din  carne”,  destinată  producătorilor  și  distribuitorilor  de  carne  și  produselor  din  carne,  precum  și  organismelor  de  certificare. Aceasta conține descrierile succinte ale standardelor moldovene în domeniul respectiv.         

33


INS Iunie 2013                                                                     Institutul Național de Standardizare propune spre atenția Dvs. o nouă broșură tematică „Lapte și produse lactate”,  destinată  producătorilor  și  distribuitorilor  de  lapte  și  produse  lactate,  precum  și  organismelor  de  certificare.  Aceasta conține descrierile succinte ale standardelor moldovene în domeniul respectiv.   Broşurile şi întregul text al standardelor pot fi consultate și achiziționate în Fondul Național de Standarde la sediul  Institutului Național de Standardizare.     

34


INS Iunie 2013          

Preşedintele colegiului   

Ana Ţurcan   

Membrii colegiului: 

Bostan Lilian  

Tatiana Rusu 

Natalia Granatîri 

Secretar

Lucia Mursa 

35

Profile for standard.md

Buletin de standardizare iunie 2013  

Buletin de standardizare iunie 2013  

Advertisement