Page 1

Institutul Naţional de Standardizare

BULETINUL DE STANDARDIZARE Fondat în 1994

2 – 2013

PUBLICAŢIE OFICIALĂ

Chişinău 2013


INS Ianuarie 2013

STIMAŢI UTILIZATORI!

УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ!

„Buletinul de Standardizare” este publicaţia oficială periodică a Institutului Naţional de Standardizare, apare din anul 1994 şi este unica sursă naţională ce conţine informaţii privind activitatea de standardizare la nivel naţional. Informaţia despre proiectele de standarde naţionale în anchetă publică şi despre standardele internaţionale, europene, interstatale şi ale altor ţări, intrate în Fondul Naţional de Documente Normative, este plasată pe site-ul: www.standard.md sau poate fi obţinută în localul Fondului pe adresa: str. E. Coca, 28, biroul 12, mun. Chişinău.

„Buletinul de Standardizare” – это официальное периодическое издание Национального Института Стандартизации, публикуется с 1994 года и является единственным национальным источником, который содержит информацию по стандартизации на национальном уровне. Информация о проектах национальных стандартов для публичного обсуждения и о международных, европейских, межгосударственных стандартах и стандартах других стран, поступивших в Национальный фонд нормативных документов, расположена на сайте: www.standard.md или может быть получена в фонде по адресу: ул. Е. Кока, 28, каб. 12, г. Кишинэу.

Справки по телефону: 218-403 218-432

Detalii la telefoanele: 218-403 218-432

Standardele sînt instrumente de reglare a pieţei, accesibile partenerilor economici. Prin fixarea unor reguli clare şi universale, standardele sînt documente de referinţă aplicate voluntar şi oferă răspunsuri problemelor tehnice şi comerciale, care apar frecvent în relaţiile dintre partenerii de afaceri. © INS, 2013

1


INS Ianuarie 2013

C O M U N I C A T E DE P R E S Ă 3

Salvăm vieți. ISO 39001 va face drumurile mai sigure

4

Aportul Institutului Național de Standardizare la siguranța participanților la traficul rutier

5

Conținutul și structura plăcilor și numerelor de înmatriculare

STANDARDIZARE HOTĂRÎREA Institutului Național de Standardizare nr. 1035a – ST din 22.01.2013

7

Standarde moldovene aprobate Утвержденные стандарты Молдовы

12

Indicativele standardelor moldovene aprobate Обозначения утвержденных стандартов Молдовы

13

NOUTĂȚI Cum puteți influența DVS. următoarea ediție a ISO 14001

14

Prezentarea broșurii „Vehicule rutiere”

15

2


INS Ianuarie 2013 COMUNICATE DE PRESĂ Salvăm vieți. ISO 39001 va face drumurile mai sigure Beneficii semnificative ISO 39001 va ajuta atît organizațiile guvernamentale, cît și pe cele din sectorul privat, oferind o abordare globală a siguranței traficului rutier care să completeze programele și regulamentele deja existente. Standardul în cauză se bazează pe o abordare de proces, dovedită de standarde de succes, precum ISO 9001:2008 pentru managementul calității, incluzînd ciclul Planifică – Întreprinde – Verifică – Acționează și o prevedere pentru îmbunătățirea continuă.

Accidentele rutiere au drept rezultat la nivel global 1,3 milioane de decese anual. Numărul victimelor tinde să crească, în special în statele cu venituri mici și mijlocii. Utilizarea standardului internațional ISO 39001:2012, Sisteme de management al siguranței traficului rutier (STR). Cerințe cu ghid de utilizare, poate ajuta la reducerea deceselor și rănirilor serioase în urma accidentelor rutiere. În multe țări, accidentele rutiere reprezintă cauza principală a deceselor și leziunilor grave. ISO 39001 a fost publicat în octombrie 2012, în parte pentru a susține Deceniul ONU pentru siguranța rutieră. Cuprinzînd perioada dintre 2011 și 2020, inițiativa ONU are drept obiectiv stoparea creșterii ratei globale a victimelor traficului rutier. Majoritatea organizațiilor utilizează drumurile pentru livrarea bunurilor și serviciilor. ISO 39001 scoate în evidență un sistem de management care să permită acestor organizații să integreze conceptul siguranței în utilizarea drumurilor. Standardul respectiv le va ajuta să-și îmbunătățească nivelul de siguranță într-un mod simplu și structurat.

Acest fapt face standardul respectiv foarte accesibil pentru organizațiile care deja implementează alte sisteme de management. Astfel, se prevede ca ISO 39001 să devină foarte utilizat, salvînd multe vieți. De fapt, standardul poate avea un efect pozitiv semnificativ datorită traficului imens generat de organizații prin intermediul vehiculelor pe care le posedă sau le închiriază. De asemenea, acesta ar putea avantaja și sistemul de transport rutier. Dacă toate taxiurile, autobuzele, camioanele, mașinile închiriate și cele ale organizațiilor ar funcționa la cele mai înalte standarde de siguranță, ar exista mai puține accidente soldate cu decese și răni grave. Într-un mod similar, dacă administrațiile de drumuri, poliția, producătorii de autovehicule, furnizorii etc., ar implementa ISO 39001, drumurile ar fi mai sigure. În trecut, încercările de a îmbunătăți siguranța drumurilor s-au focusat asupra comportamentului unor utilizatori individuali ai drumurilor, în special asupra educației, sancționărilor și ingineriei. Totuși, acestea s-au dovedit a fi ineficiente și, uneori, contraproductive. Conformarea cu limitele de viteză, evitarea conducerii sub influența alcoolului și drogurilor, precum și utilizarea centurii de siguranță sînt foarte benefice pentru indivizi și societate. Însă abordarea

organizațională poate spori avantajele. Utilizînd ISO 39001 devine posibilă: •

îmbunătățirea bunăstării angajatorilor și furnizorilor de transport;

facilitarea utilizării noilor tehnologii pentru îmbunătățirea comportamentului și limitarea consecințelor erorilor umane;

eficientizarea organizațiilor reducerea costurilor;

prezentarea organizațiilor în calitate de cetățeni corporativi responsabili.

și

Diferențe semnificative ISO 39001 are unele elemente unice în contextul seriei de standarde privind sistemele de management. În primul rînd, obiectivul pe termen lung este deja stabilit, iar standardul se recomandă să fie utilizat doar de organizațiile care doresc să elimine cazurile de decese și rănile grave rezultate în urma accidentelor rutiere. O altă diferență față de celelalte standarde de management este faptul că unii factori sînt obligatorii. Organizațiile trebuie să asigure siguranța vehiculelor, utilizarea sistemelor de fixare și conformarea cu limitele de viteză. ISO 39001 evidențiază, de asemenea, și contextul exterior. Întrucît transportul rutier și siguranța pot fi considerate drept un sistem, multe organizații vor fi nevoite să coopereze cu alte părți interesate din acest sistem. Acest fapt este și mai relevant dacă organizația este un producător de autovehicule sau o administrație de drumuri. În linii generale, ISO 39001 are un potențial mare de abordare a uneia din cele mai importante provocări ale prezentului – siguranța traficului rutier. Acum este rîndul organizațiilor din toată lumea să înceapă să utilizeze acest standard și să salveze, astfel, vieți. Traducere: ISO Focus+, nr. 1, ianuarie 2013

3


INS Ianuarie 2013

Aportul Institutului Național de Standardizare la siguranța participanților la traficul rutier ;

permise de viteză, nu respectă indicatoarele rutiere, conduc în stare de ebrietate sau nu acordă prioritate la trecerile de pietoni. Însă, chiar și așa, nu trebuie să excludem vina pietonilor, din care un procentaj destul de mare traversează în locuri interzise, fără a se asigura că nu-și pun viața în pericol.

Orice persoană, indiferent de vîrstă, sex sau profesie, care se deplasează pe jos, pe un drum public, este pieton. Sînt considerați pietoni și persoanele cu mobilitate redusă, care folosesc pentru deplasare scaunul cu rotile. Pietonii constituie cea mai numeroasă categorie de participanţi la traficul rutier. Statistica demonstrează că pietonii sînt mult mai vulnerabili în fața accidentelor decît ceilalți participanți la trafic. De exemplu, pe parcursul anului 2012, din numărul total de 2547 accidente rutiere (date din decembrie, 2012) înregistrate pe teritoriul țării, 855 au fost tamponări de pietoni. Cele mai frecvente situații de accident cu implicarea pietonilor sînt cauzate, în mare parte, de șoferii care ignoră semnalele semaforului, limitele

SM SR EN 12899-3:2010 Indicatoare fixe pentru semnalizare rutieră verticală. Partea 3: Stîlpi de dirijare pentru balizajul permanent și dispozitive retroreflectorizante SM GOST R 50970:2009 Mijloace tehnice pentru organizarea traficului rutier. Piloni de semnalizare a circulației rutiere. Cerințe tehnice generale. Reguli de aplicare

O cultură rutieră bine dezvoltată ar contribui la salvarea vieților a sute de oameni și prevenirea traumatizării a mii de persoane anual. Unul din indicii acestei culturi este atenția atît a șoferilor, cît și a pietonilor, la indicatoarele și marcajele rutiere.

SM GOST R 51256:2009 Mijloace tehnice pentru organizarea traficului rutier. Marcaje rutiere. Tipuri și parametri de bază. Cerințe tehnice generale

În acest context, menționăm că Institutul Național de Standardizare pune la dispoziția părților interesate următoarele standarde din domeniu:

SM GOST R 52289:2009 Mijloace tehnice pentru organizarea traficului rutier. Reguli de aplicare a indicatoarelor de circulație rutieră, a marcajelor, semafoarelor, barierelor rutiere și dispozitivelor de ghidaj

SM SR EN 12966-1+A1:2010 Semnalizare rutieră verticală. Indicatoare rutiere cu mesaj variabil. Partea 1: Standard de produs SM SR EN 12899-1:2010 Indicatoare fixe pentru semnalizare rutieră verticală. Partea 1: Panouri fixe SM SR EN 12899-2:2010 Indicatoare fixe pentru semnalizare rutieră verticală. Partea 2: Borne luminoase

SM GOST R 52575:2011 Drumuri pentru automobile, de uz general. Materiale pentru marcaje rutiere. Cerințe tehnice SM GOST R 52576:2011 Drumuri pentru automobile, de uz general. Materiale pentru marcaje rutiere. Metode de încercări

4


INS Ianuarie 2013 Conținutul și structura plăcilor și numerelor de înmatriculare

Desfășurarea traficului rutier în condiții de siguranță, depistarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor implică diverse aspecte. În acest context, un rol deosebit de important îi revine înmatriculării (înregistrării) vehiculelor rutiere și deci, atribuirea numărului de înmatriculare, cu excepția troleibuzelor și tramvaielor. Astfel, toate vehiculele care participă la traficul rutier trebuie să fie înmatriculate și să poarte placa cu numărul de înmatriculare, care corespunde standardului SM-122:2002 Plăci de înmatriculare pentru autovehicule și remorci. Condiții tehnice generale. Fiecare stat a stabilit un format propriu al numerelor de înmatriculare, atît în ceea ce ține de formă și culori, cît și de însuși conținutul acestora. Astfel, conform prevederilor Regulilor de înmatriculare a mijloacelor de transport aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1047 din 08.11.1999, în Republica Moldova înmatricularea vehiculelor rutiere se efectuează de către Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor prin intermediul subdiviziunilor teritoriale de examinare şi evidenţă a transportului ale Direcţiei înregistrare a transportului şi calificare a conducătorilor auto din cadrul Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat "Registru". Numerele de înmatriculare sînt compuse din indicativul de înmatriculare și numărul de ordine al vehiculului. Această combinație de

litere și cifre este plasată pe placa de înmatriculare, care este montată atît în fața, cît și în spatele vehiculului rutier, cu excepția motocicletelor, scuterelor, motoretelor, remorcilor, tractoarelor și altor maşini şi mecanisme autopropulsante, pe care sînt montate doar în spate. Exploatarea vehiculelor rutiere (cu excepția celor enumerate mai sus) cu o singură placă atrage după sine aplicarea unei amenzi. Plăcile de înmatriculare sînt formate din litere și cifre, primele două litere (pentru municipiul Chișinău – doar o literă) indică codul unității administrativ-teritoriale, iar următoarele două litere și trei cifre indică numărul de ordine. Față de acestea sînt impuse o serie de cerințe care trebuie să fie respectate, cum ar fi: 

construcția plăcilor de înmatriculare trebuie să asigure fixarea sigură pe autovehiculele și remorcile respective; culoarea fondului plăcilor de înmatriculare trebuie să fie albă, culoarea simbolurilor alfa-numerice și cea a chenarului trebuie să fie neagră, cu excepția indicativelor de înmatriculare PZ (pentru vehiculele importate în țară provizoriu de către persoane fizice și juridice din Republica Moldova), T-T (pentru vehiculele radiate din evidență în cazul

scoaterii definitive din Republica Moldova) și H (pentru vehiculele persoanelor juridice și fizice străine, precum și ale celor fără cetățenie), la care simbolurile și chenarul trebuie să fie de culoare roșie, precum și cele cu indicativul de înmatriculare CD, la care simbolurile și chenarul trebuie să fie de culoare azurie; plăcile de înmatriculare cu aceste indicative se completează suplimentar cu termenul de valabilitate a acestora (luna și anul), amplasamentul cifrelor se stabilește în documentația de execuție avizată de organul autorizat; 

conturul literelor și cifrelor care compun numărul de înmatriculare, semnul distinctiv al Republicii Moldova și termenul de valabilitate al plăcii trebuie să fie aplicate clar;

fondul plăcilor de înmatriculare destinate vehiculelor Forțelor Armate, care nu participă în circulație pe drumurile publice și cele care sînt temporar admise pe teritoriul Republicii Moldova, trebuie să fie reflectorizant;

simbolurile și chenarul de pe fața plăcii de înmatriculare trebuie să fie reliefate (cu excepția plăcilor de înmatriculare pentru toate categoriile de vehicule admise

5


INS Ianuarie 2013 temporar în circulația rutieră pe teritoriul Republicii Moldova); 

nu este admisă acoperirea plăcilor de înmatriculare cu sticlă organică sau cu alte materiale etc.

De asemenea, standardul cuprinde o serie de cerințe privind condițiile de fabricare: 

tehnologia aplicării literelor, cifrelor, chenarului și liniei de divizare, inclusiv a stemei de stat și a inscripțiilor „MD” și „TRANZIT” trebuie să asigure imposibilitatea modificării lor în procesul de exploatare, fără să fie distrusă placa de înmatriculare sau modificată structura materialelor de execuție;

bordura chenarului plăcilor, linia de divizare, literele și cifrele care compun numărul de înmatriculare, termenul de valabilitate și semnul distinctiv al Republicii Moldova trebuie să fie executate prin ambutisare etc.

Totodată, sînt instalate serii speciale ale plăcilor de înmatriculare pentru vehiculele rutiere care aparțin membrilor personalului misiunilor, membrilor personalului diplomatic, membrilor serviciului de consulat, reprezentanţilor organizaţiilor internaţionale, colaboratorilor acreditaţi pe lîngă Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE) al Republicii Moldova etc. Cifrele numerelor de ordine ale plăcilor de înmatriculare indică codul statului străin acreditat în Republica Moldova, care este stabilit de către MAEIE.

Standardul moldovean SM-122:2002 Plăci de înmatriculare pentru autovehicule și remorci. Condiții tehnice generale stabilește tipurile, structura și dimensiunile principale ale plăcilor de înmatriculare, modul de compunere a numerelor de înmatriculare, condițiile tehnice și metodele de verificare ale plăcilor de înmatriculare, precum și condițiile privind montarea acestora. Standardul SM-122:2002 poate fi vizualizat și achiziționat la Institutul Național de Standardizare.

6


INS Ianuarie 2013

STANDARDIZARE СТАНДАРТИЗАЦИЯ

HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAȚIONAL DE STANDARDIZARE nr. 1035 a – ST din 22.01.2013

Cu privire la actualizarea componenței Comtetelor Tehnice naționale de Standardizare CT 28 și CT 29

În conformitate cu prevederile Legii nr. 590-XIII din 22.09.95 cu privire la standardizare şi ale CBP 1-2:2007 „Principiile şi metodologia standardizării. Structura şi modul de organizare a comitetelor tehnice de standardizare” şi în baza procesului-verbal nr. 1 al şedinţei CT 28 ,,Tehnologia Informaţiei” şi a CT 29 ,,Comunicaţii electronice”, Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie (INSM) în calitate de Organism Naţional de Standardizare (ONS) adoptă prezenta

H O T Ă R Î R E:

1. A aproba în calitate de preşedinte al Comitetului Tehnic de Standardizare CT 28 „Tehnologia Informaţiei” pe dl Pavel ŞINCARIUC, şef al Direcţiei politici în domeniul tehnologiei informaţiei în cadrul Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor. 2. A aproba în calitate de secretar al comitetului tehnic de standardizare CT 28 „Tehnologia informaţiei” pe dna Lilia LISNIC, şef al biroului standardizare al Î.S. „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „REGISTRU”. 3. A aproba noua componenţă a comitetului tehnic de standardizare CT 28 „Tehnologia informaţiei”, conform anexei nr. 1. 4. A aproba în calitate de preşedinte al Comitetului Tehnic de Standardizare CT 29 „Comunicaţii electronice” pe dl Dumitru PARFENTIEV, şef al Direcţiei politici în comunicaţii al Î.S. ,,Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio”. 5. A aproba în calitate de secretar al comitetului tehnic de standardizare CT 29 „Comunicaţii electronice” pe dra Tatiana RUSU, şef Serviciu reglementare tehnică şi standardizare al Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor. 6. A aproba noua componenţă a comitetului tehnic de standardizare CT 29 „Comunicaţii electronice”, conform anexei nr. 2. 7. A aproba în calitate de reprezentant ONS în cadrul Comitetelor Tehnice naţionale de standardizare CT 28 „Tehnologia informaţiei” şi CT 29 „Comunicaţii electronice” pe dl Ion MAFTEI, şef sector standardizare domeniul nealimentar al INSM. 8. A anula hotărîrea ONS nr. 280 – ST din 01.02.2010 şi hotărîrea nr. 281 – ST din 01.02.2010.

7


INS Ianuarie 2013 Anexa nr. 1 LISTA membrilor CT 28 „Tehnologia informaţiei” Nr. crt.

Denumirea unităţii factorului interesat

1.

Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor

Pavel ŞINCARIUC

Şef al Direcţiei politici în domeniul tehnologiei informaţiei

Preşedinte

Tel.: 022-25-11-19 Fax: 022-22-26-55 e-mail: pavel.sincariuc@mtic.gov.md

2.

Î.S. „MoldData”

Mihai GRECU

Manager proiectări şi elaborări

Vicepreşedinte

Tel.: 022-54-49-72 Fax: 022-54-49-56 e-mail: mihaigrecu@molddata.md

3.

Î.S. „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru”

Lilia LISNIC

Şef al biroului standardizare al secţiei standardizare

Secretar

Tel.: 022-25-70-04 Fax: 022-25-70-62 e-mail: lisnic@registru.md

4.

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie

Ion MAFTEI

Şef sector standardizare domeniul nealimentar

Reprezentant ONS

Tel.: 022-21-84-27 Fax: 022-24-54-14 e-mail: maftei@standard.md

5.

Î.S. „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru”

Victor CIOBU

Şef-adjunct al Direcţiei analitică şi management proiecte al Departamentului tehnologii informaţionale

Membru

Tel.: 022-50-45-79 Mob.: 068694474 e-mail: ciobu.victor@registru.md

6.

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei Banca Naţională a Moldovei

Cristina GHETLAN

Specialist principal al Direcţiei reglementare tehnică şi standardizare

Membru

Tel.: 022-25-13-14 Fax: 022-22-28-85 e-mail: cristina.ghetlan@anrceti.md

Radu GAJEA

Director al Departamentului Tehnologii Informaţionale şi Procesare Date

Membru

Tel.: 022-22-60-53 Fax: 022-22-01-89 e-mail: radu.gajea@bnm.md

8.

Institutul de Matematică şi Informatică al Academiei de Ştiinţe

Constantin CIUBOTARU

Şef al secţiei informatică, Doctor în informatică

Membru

Tel.: 022-73-80-73 Fax: 022-73-80-27 e-mail: chebotar@math.md

9.

Serviciul de Informaţii şi Securitate al RM

Andrei SIMINEL

Şef-adjunct de direcţie

Membru

Tel.: 022-23-93-70 Mob.: 069002221 e-mail: asiminel@sis.md

7.

Prenumele şi numele

Funcţia

Funcţia în cadrul CT

Date de contact

8


INS Ianuarie 2013 10.

Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova

Sergiu CIOCANU

Director al Direcţiei tehnologii informaţionale

Membru

Tel.: 022-24-54-64 e-mail: sergiu@chamber.md

11.

Universitatea de Stat din Moldova

Gheorghe CĂPĂŢÂNĂ

Conferenţiar universitar, dr. ing., Departamentul informatică

Membru

Tel.: 022-56-72-71 Mob.: 069769956 e-mail: gh_capatana@yahoo.com

12.

Ministerul Sănătăţii

Alexandru ROŞIORU

Vicedirector al Tehnologii Informaţionale, Centrul Ştiinţifico-Practic Sănătate Publică Management Sanitar

Membru

Tel.: 022-26-88-05 e-mail: alexandru.rosioru@ms.gov.md

13.

Universitatea Tehnică a Moldovei

Nicolae SECRIERU

Şef al Departamentului de Informatizare

Membru

Tel.: 022-23-52-39 e-mail: nsecrieru@gmail.com

14.

Î.S. „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio”

Alic GOBJILA

Vicedirector general

Membru

Tel.: 022-73-53-94 Fax: 022-73-39-41 e-mail: agobjila@cnfr.md

15.

Centrul de Guvernare electronică

Veaceslav PUŞCAŞ

Coordonator securitatea informaţiei

Membru

Mob.: 079402142 e-mail: veaceslav.puscas@egov.md

16.

Centrul de Guvernare electronică

Viorel RUSU

Consultant juridic

Membru

Tel.: 022-25-02-95 Mob.: 069310056 e-mail: viorel.rusu@egov.md

9


INS Ianuarie 2013 Anexa nr. 2 LISTA membrilor CT 29 „Comunicaţii electronice” Nr. crt.

Denumirea unităţii factorului interesat

Prenumele şi Numele

Funcţia

Funcţia în cadrul CT

Date de contact

1. Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor

Dumitru PARFENTIEV

Şef Direcţia politici în comunicaţii

Preşedinte

Tel.: 022 25 11 78 Fax: 022 25 11 83 e-mail: dumitru.parfientiev@mtic.gov.md

2. Întreprinderea de Stat „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio”

Alic GOBJILA

Vicedirector general

Vicepreşedinte

Tel.: 022 73 53 94 Fax: 022 73 39 41 e-mail: agobjila@cnfr.md

3. Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor

Tatiana RUSU

Şef Serviciu reglementare tehnică şi standardizare

Secretar

Tel.: 022 25 11 69 e-mail: tatiana.rusu@mtic.gov.md

4. Întreprinderea de Stat „Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie”

Ion MAFTEI

Şef sector standardizare domeniul nealimentar

Reprezentant ONS

Tel.: 022 21 84 27 Fax: 022 24 54 14 e-mail: maftei@standard.md

5. Întreprinderea de Stat „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat” „REGISTRU”

Gheorghe SARMANIUC

Şef adjunct Direcţia asigurare tehnică şi aplicativă resurse tehnice

Membru

Tel.: 022 50 46 67 Fax: 022 50 48 80 e-mail: george@registru.md

6. Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor

Vitalie BOBOC

Şef adjunct Direcţia politici în comunicaţii

Membru

Tel.: 022 25 11 57 Fax: 022 25 11 83 e-mail: vitalie.boboc@mtic.gov.md

7. Î.S. „Radiocomunicaţi”

Mihail IACHIMEAC

Inginer cat.I al Secţiei tehnice

Membru

Tel.: 022 87 64 61 Fax: 022 73 38 92 Mob.: 068 20 01 08 e-mail: mihail.iakimeak@radiocom.md

8. Întreprinderea de Stat „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio”

Anatol GUZUN

Şef laborator, Secţia certificare şi standardizare

Membru

Tel.: 022 73 53 94 Fax: 022 73 39 41 e-mail: certificare@cnfr.md

9. Universitatea Tehnică a Moldovei

Ion NAZAROI

Conferenţiar universitar Catedra Telecomunicaţii, Facultatea Radioelectronică şi Telecomunicaţii

Membru

Tel.: 022 23 78 61 Fax: 022 23 22 52 e-mail: inazaroi@moldtelecom.md

10


INS Ianuarie 2013 10. S. A. „Moldtelecom”

Alexei SALCUŢAN

Serviciul certificare echipamente, metrologie

Membru

Tel.: 022 57 02 06 Fax: 022 54 64 19 Mob.: 067 19 92 06 e-mail: asalc@moldtelecom.md

11. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

Andrian ŢURCAN

Specialist coordonator, Direcţia reglementare tehnică şi standardizare

Membru

Tel.: 022 25 13 10 Fax: 022 22 28 85 e-mail: turcanandrian@anrceti.md

12. Î.S. „Centrul de Telecomunicaţii Speciale”

Mihail NICORICI

Şef Secţie gospodărie şi securitate fizică

Membru

Tel.: 022 82 09 19 Fax: 022 25 05 22 Mob.: 069 15 23 89 e-mail: mihail.nicorici@cts.md

13. Î.M. „Sun Communications” S.R.L.

Stanislav POSTOLACHI

Administrator de sistem şi reţea

Membru

Tel.: 022 86 00 08 Fax: 022 86 00 77 e-mail: spostolachi@suntv.com

14. S.A. „Orange Moldova”

Victor TESLEV

Expert inginerie reţea

Membru

Mob.: 069 19 86 45 e-mail: victor.teslev@orange.md

15. Î.M. „Moldcell” S.A.

Liliana GREBENCEA

Şef Secţie comunicare

Membru

Tel.: 022 20 67 33 Fax: 022 20 60 23 Mob.: 079 40 00 43 e-mail: l.grebencea@moldcell.md

11


INS Ianuarie 2013 STANDARDE MOLDOVENE APROBATE УТВЕРЖДЕННЫЕ СТАНДАРТЫ МОЛДОВЫ (Februarie 2013) 75

INDUSTRIA PETROLIERĂ ȘI TEHNOLOGII ASOCIATE ТЕХНОЛОГИЯ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ И СМЕЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

75.060 SM GOST R 53367:2013 Gaz combustibil natural. Determinarea componenţilor cu conţinut de sulf prin metoda cromatografică – Газ горючий природный. Определение серосодержащих компонентов хроматографическим методом (GOST R 53367–2009, IDT)

12


INS Ianuarie 2013 INDICATIVELE STANDARDELOR MOLDOVENE APROBATE ОБОЗНАЧЕНИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ СТАНДАРТОВ МОЛДОВЫ (Februarie 2013)

Indicativul standardului Обозначение cтандарта 1

Codul CSM Код CSM 2

Data editării Дата издания 3

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления 4

Standarde în limba rusă

SM GOST R 53367:2013

75.060

01.03.2013

1036 – ST din 12.02.2013

13


INS Ianuarie 2013

NOUTĂȚI Cum puteți influența Dvs. următoarea ediție a ISO 14001

Utilizatorii standardului SM SR EN ISO 14001:2006 Sisteme de management de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare sînt încurajați să participe printr-un sondaj online la elaborarea următoarei ediții a standardului respectiv, care se preconizează să fie publicată în 2015. Sondajul în cauză poate fi accesat aici: în RUSĂ: https://www.surveymonkey.com/s/ISO14001survey_RUS în ENGLEZĂ: https://www.surveymonkey.com/s/ISO14001-survey-ENGLISH Termenul limită este 30 aprilie 2013. Obiectivul acestui studiu este înțelegerea necesităților utilizatorilor și altor părți interesate privind standardele care includ sisteme de management de mediu, pentru a îmbogăți conținutul ediției actuale a standardului SM SR EN ISO 14001:2006 Sisteme de management de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare și a standardului SM SR EN ISO 14004:2012 Sisteme de management de mediu, Linii directoare referitoare la principii, sisteme și tehnici de aplicare. Acest sondaj ia în calcul subiectele principale din cadrul discuțiilor dintre experții grupurilor de lucru ale ISO, ce se ocupă de revizuirea standardului în cauză, cu scopul îmbunătățirii continue. Chestionarul vizează:  

Organizațiile care au implementat și au aplicat standardele SM SR EN ISO 14001 și/sau SM SR EN ISO 14004:2012. Alte părți interesate – de exemplu, organisme de certificare, autorități de reglementare, mediul academic, instituții de cercetare, asociații comerciale, grupuri industriale etc.

În medie, sondajul durează aproximativ 20 de minute. Tuturor respondenților le va fi asigurat anonimatul și confidențialitatea datelor. Dacă optați pentru oferirea datelor de contact la finalul chestionarului, Dvs. nu veți fi contactați în scopuri comerciale sau de marketing. Statistica sondajului va fi oferită la solicitare celor interesați. ISO 14001 este cel mai cunoscut standard din acest domeniu. Pînă la sfîrșitul anului 2011, cel puțin 267 457 de certificate de conformitate cu ISO 14001 au fost emise, ceea ce reprezintă o creștere de 6 % (+15 909), în 158 de țări, de două ori mai multe decît cu un an înainte.

14


INS Ianuarie 2013

Institutul Național de Standardizare propune spre atenția Dvs. o nouă broșură informativă „Vehicule rutiere”. Broșura este destinată producătorilor, importatorilor și distribuitorilor de vehicule rutiere. Aceasta conține informații succinte referitoare la standardele europene și internaționale adoptate în calitate de moldovene pe teritoriul Republicii Moldova în domeniul respectiv. De asemenea, acestea sînt prezentate succint, specificînd indicativul, denumirea, obiectul și domeniul de aplicare a standardelor. Textul complet al standardelor poate fi consultat și achiziționat în Fondul Național de Standarde la sediul Institutului Național de Standardizare.

15


INS Ianuarie 2013

Membrii colegiului:

Gheorghe Gangura Ana Ţurcan Ion Maftei Vasile Nedelea

Secretar

Anastasia PĂŽslari

16


INS Ianuarie 2013 ERATE LA „BULETINUL DE STANDARDIZARE” nr. 11 – 2012 ПОПРАВКИ, ВНЕСЕННЫЕ В „BULETINUL DE STANDARDIZARE” Nº 11 – 2012 În ce loc

Este tipărit

Trebuie citit

Fila 22, coloana 1, rînd 19

GOST 29143-1 (ISO 712-85)

GOST 29143-91 (ISO 712-85)

Fila 33

GOST 30674-99/N1:2012

GOST 21519-2003/N1:2012

Fila 33

Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия

Блоки оконные из алюминиевых сплавов. Технические условия

17


Profile for standard.md

Buletin de standardizare februarie 2013  

Buletin de standardizare februarie 2013  

Advertisement