Page 1

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie Organismul Naţional de Standardizare

BULETINUL DE STANDARDIZARE Fondat în 1994

12 – 2012

PUBLICAŢIE OFICIALĂ

Chişinău 2012


INSM Decembrie 2012

STIMAŢI UTILIZATORI!

УВАЖАЕМЫЕ

П О Л Ь ЗО В А Т Е Л И !

„Buletinul de Standardizare” este publicaţia oficială periodică a Organismului Naţional de Standardizare, apare din anul 1994 şi este unica sursă naţională ce conţine informaţii privind standardizarea, metrologia, evaluarea conformităţii la nivel naţional.

“Buletinul de Standardizare” – это официальное периодическое издание Национального органа по стандартизации, публикуется с 1994 года и является единственным национальным источником, который содержит информацию по стандартизации, метрологии, оценки соответствия на национальном уровне.

Informaţia despre proiectele de standarde naţionale în anchetă publică şi despre standardele internaţionale, europene, interstatale şi ale altor ţări, intrate în Fondul Naţional de Documente Normative, este plasată pe site-ul: www.standard.md sau poate fi obţinută în localul Fondului pe adresa: str. E. Coca, 28, biroul 12, mun. Chişinău.

Информация о проектах национальных стандартов для публичного обсуждения и о международных, европейских, межгосударственных стандартах и стандартах других стран, поступивших в Национальный фонд нормативных документов, расположена на сайте: www.standard.md или может быть получена в фонде по адресу: ул. Е. Кока, 28, каб. 12, г. Кишинэу.

Справки по телефону: 218-403 218-432

Detalii la telefoanele: 218-403 218-432

Standardele sînt instrumente de reglare a pieţei, accesibile partenerilor economici. Prin fixarea unor reguli clare şi universale, standardele sînt documente de referinţă aplicate voluntar şi oferă răspunsuri problemelor tehnice şi comerciale, care apar frecvent în relaţiile dintre partenerii de afaceri.

© INSM, 2012

1


INSM Decembrie 2012

STANDARDIZARE

Lista standardelor şi prestandardelor moldovene aprobate Перечень утвержденных стандартов и предстандартов Молдовы

3

Indicativele standardelor şi prestandardelor moldovene aprobate Обозначения утвержденных стандартов и предстандартов Молдовы

17

22

Indicativele standardelor/prestandardelor anulate Обозначения aннулированных cтандартов/предстандартов Indicativele standardelor pentru care sînt aprobate modificări/erate Обозначения стандартов, к которым утверждены изменения/поправки

26

C O M U N I C A T E DE P R E S Ă

Standardul – forța motrice în dezvoltarea durabilă a economiei

27

Dreptul de autor asupra standardelor

28

ISO 13153 pentru proiectarea clădirilor rezidențiale ultraeficiente

29

2


INSM Decembrie 2012 STANDARDIZARE СТАНДАРТИЗАЦИЯ

LISTA STANDARDELOR ŞI PRESTANDARDELOR MOLDOVENE APROBATE ПЕРЕЧЕНЬ УТВЕРЖДЕННЫХ СТАНДАРТОВ И ПРЕДСТАНДАРТОВ МОЛДОВЫ (Decembrie 2012)

01

GENERALITĂŢI. TERMINOLOGIE. STANDARDIZARE. DOCUMENTARE ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНОЛОГИЯ. СТАНДАРТИЗАЦИЯ. ДОКУМЕНТАЦИЯ

01.040.13 SM SR EN 12258-4:2012 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Termeni şi definiţii. Partea 4: Reziduuri din industria aluminiului – Алюминий и алюминиевые сплавы. Термины и определения. Часть 4: Отходы алюминиевой промышленности (SR EN 12258-4:2005, IDT) 01.040.59 SM SR ISO 476:2012 Maşini pentru industria textilă. Maşini de canetat. Vocabular – Машины текстильные и вспомогательное оборудование. Уточно-мотальные машины. Словарь (SR ISO 476:2008, IDT) SM SR ISO 477:2012 Maşini pentru industria textilă. Maşini de bobinat în cruce. Vocabular – Машины текстильные и вспомогательное оборудование. Мотальные машины для цилиндрических и конусных бобин. Словарь (SR ISO 477:1995, IDT) SM SR ISO 1506:2012 Maşini pentru industria textilă. Maşini de vopsit, de finisat şi maşini auxiliare. Clasificare şi nomenclator – Машины текстильные. Красильные, отделочные и аналогичные машины. Классификация и номенклатура (SR ISO 1506:1996, IDT) SM SR ISO 1809:2012 Maşini pentru industria textilă. Tipuri de suporturi pentru înfăşurare. Nomenclator – Машины текстильные и вспомогательное оборудование. Типы патронов для намотки. Номенклатура (SR ISO 1809:2008, IDT) SM SR EN ISO 1968:2012 Frînghii de fibre şi articole de frînghii. Vocabular – Канаты из волокон и канатно-веревочные изделия. Словарь (SR EN ISO 1968:2005, IDT)

SM SR ISO 2205:2012 Maşini textile şi accesorii. Sisteme de laminare pentru maşinile din filatură. Terminologie – Машины текстильные и вспомогательное оборудование. Вытяжные системы прядильных машин. Терминология (SR ISO 2205:1996, IDT) SM SR ISO 2544:2012 Maşini şi accesorii pentru industria textilă. Maşini de urzit. Pregătirea urzelii pentru ţesere. Vocabular – Машины текстильные и вспомогательное оборудование. Сновальные машины. Подготовка основы к ткачеству. Словарь (SR ISO 2544:2001, IDT) SM SR EN ISO 4921:2012 Tricotaje. Noţiuni de bază. Vocabular – Трикотаж. Основные понятия. Словарь (SR EN ISO 4921:2003, IDT) SM SR ISO 5238-1:2012 Maşini şi accesorii pentru industria textilă. Înfăşurarea firelor textile şi a semifabricatelor. Partea 1: Terminologie – Машины текстильные и вспомогательное оборудование. Паковки для нитей и промежуточных продуктов. Часть 1: Терминология (SR ISO 5238-1:2001, IDT) SM SR ISO 5239:2012 Maşini şi accesorii pentru industria textilă. Bobinare.Termeni de bază – Машины текстильные и вспомогательное оборудование. Намотка. Основные термины (SR ISO 5239:2001, IDT) SM SR ISO 5247-3:2012 Maşini pentru industria textilă. Maşini de ţesut. Partea 3: Elemente constructive ale maşinii. Vocabular – Машины текстильные и вспомогательное оборудование. Ткацкие машины. Часть 3: Детали машин. Словарь (SR ISO 5247-3:1996, IDT) SM SR ISO 5248:2012 Maşini pentru industria textilă şi accesorii. Maşini de vopsit şi de apretat. Vocabular referitor la dispozitivele anexe – Машины текстильные и вспомогательное оборудование. Красильные и отделочные машины. Словарь по вспомогательным устройствам (SR ISO 5248:2008, IDT) SM SR ISO 5250:2012 Maşini pentru industria textilă. Maşini de vopsit şi de apretat.

3


INSM Decembrie 2012 Termeni referitori la maşinile de întins şi de tratament termic – Машины текстильные и вспомогательное оборудование. Красильные и отделочные машины. Термины для ширильных машин и машин для термообработки (SR ISO 5250:2008, IDT)

SM SR ISO 5702:2012 Maşini de recoltat. Părţi componente ale combinelor de recoltat cereale. Termeni echivalenţi – Оборудование уборочное. Узлы зерноуборочных комбайнов. Эквивалентные термины (SR ISO 5702:1995, IDT)

SM SR ISO 6938:2012 Textile. Fibre naturale. Nume generice şi definiţii – Текстиль. Натуральные волокна. Общие наименования и определения (SR ISO 6938:1996, IDT)

SM SR ISO 8909-1:2012 Maşini de recoltat, tocat şi încărcat furaje. Partea 1: Vocabular – Комбайны кормоуборочные. Часть 1: Словарь (SR ISO 8909-1:1999, IDT)

SM SR ISO 7839:2012 Maşini pentru industria textilă. Maşini de tricotat. Vocabular şi clasificare – Машины текстильные и вспомогательное оборудование. Вязальные машины. Классификация и словарь (SR ISO 7839:2008, IDT)

SM SR ISO 8910:2012 Utilaje pentru lucrările solului. Organe de lucru. Pluguri cu cormană. Vocabular – Оборудование для обработки почвы. Рабочие органы. Лемешно-отвальные плуги. Словарь (SR ISO 8910:1995, IDT)

SM SR ISO 8116-1:2012 Maşini şi accesorii pentru industria textilă. Suluri pentru înfăşurare. Partea 1: Vocabular general – Машины текстильные и вспомогательное оборудование. Навои. Часть 1: Общий словарь (SR ISO 8116-1:2000, IDT)

SM SR EN 12944-1:2012 Îngrăşăminte şi amendamente calcice şi/sau magneziene. Vocabular. Partea 1: Termeni generali – Удобрения и известковые материалы. Словарь. Часть 1: Общие термины (SR EN 12944-1:2002, IDT)

SM SR ISO 8119-2:2012 Maşini şi accesorii pentru industria textilă. Ace pentru maşini de tricotat. Terminologie. Partea 2: Ace cu cîrlig – Машины текстильные и вспомогательное оборудование. Иглы для вязальных машин. Терминология. Часть 2: Крючковые иглы (SR ISO 8119-2:2001, IDT)

SM SR EN 12944-2:2012 Îngrăşăminte şi amendamente calcice şi/sau magneziene. Vocabular. Partea 2: Termeni referitori la îngrăşăminte – Удобрения и известковые материалы. Словарь. Часть 2: Термины, относящиеся к удобрениям (SR EN 12944-2:2002, IDT)

SM SR ISO 8119-3:2012 Maşini şi accesorii pentru industria textilă. Ace pentru maşini de tricotat. Terminologie. Partea 3: Ace cu zăvor – Машины текстильные и вспомогательное оборудование. Иглы для вязальных машин. Терминология. Часть 3: Движковые иглы (SR ISO 8119-3:1996, IDT)

SM SR EN 12944-3:2012 Îngrăşăminte şi amendamente calcice şi/sau magneziene. Vocabular. Partea 3: Termeni referitori la amendamente calcice şi/sau magneziene – Удобрения и известковые материалы. Словарь. Часть 3: Термины, относящиеся к известковым материалам (SR EN 12944-3:2002, IDT)

SM SR ISO 8159:2012 Materiale textile. Morfologia fibrelor şi firelor. Vocabular – Текстиль. Морфология волокна и пряжи. Словарь (SR ISO 8159:1997, IDT)

01.040.77

SM SR EN 29092:2012 Materiale textile. Neţesute. Definiţie – Текстиль. Нетканые материалы. Определение (SR EN 29092:1997, IDT) 01.040.65 SM SR ISO 3339-0:2012 Tractoare şi maşini agricole şi forestiere. Clasificare şi terminologie. Partea 0: Sistem de clasificare şi clasificare – Тракторы и машины для сельского и лесного хозяйства. Классификация и терминология. Часть 0: Система классификации и классификация (SR ISO 3339-0:1996, IDT) SM SR ISO 5681:2012 Maşini şi utilaje pentru protecţia plantelor. Vocabular – Оборудование для защиты растений. Словарь (SR ISO 5681:1995, IDT)

SM SR ISO 197-1:2012 Cupru şi aliaje de cupru. Termeni şi definiţii. Partea 1: Materiale – Медь и медные сплавы. Термины и определения. Часть 1: Материалы (SR ISO 197-1:1994, IDT) SM SR ISO 197-2:2012 Cupru şi aliaje de cupru. Termeni şi definiţii. Partea 2: Forme brute (de rafinare) – Медь и медные сплавы. Термины и определения. Часть 2: Недеформированные изделия (рафинированные профили) (SR ISO 197-2:1994, IDT) SM SR ISO 197-3:2012 Cupru şi aliaje de cupru. Termeni şi definiţii. Partea 3: Produse obţinute prin deformare plastică – Медь и медные сплавы. Термины и определения. Часть 3: Деформированные изделия (SR ISO 197-3:1994, IDT)

4


INSM Decembrie 2012

SM SR ISO 197-4:2012 Cupru şi aliaje de cupru. Termeni şi definiţii. Partea 4: Produse turnate – Медь и медные сплавы. Термины и определения. Часть 4: Отливки (SR ISO 197-4:1994, IDT) SM SR ISO 197-5:2012 Cupru şi aliaje de cupru. Termeni şi definiţii. Partea 5: Metode de elaborare şi de tratament – Медь и медные сплавы. Термины и определения. Часть 5: Технология и методы обработки (SR ISO 197-5:1994, IDT) SM SR EN 515:2012 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Produse deformabile. Simbolizarea stărilor – Алюминий и алюминиевые сплавы. Деформируемые изделия. Обозначение состояний материала (SR EN 515:1994, IDT) SM SR EN ISO 3252:2012 Metalurgia pulberilor. Vocabular – Порошковая металлургия. Словарь (SR EN ISO 3252:2002, IDT) SM SR ISO 6372-1:2012 Nichel şi aliaje de nichel. Termeni şi definiţii. Partea 1: Materiale – Никель и никелевые сплавы. Термины и определения. Часть 1: Материалы (SR ISO 6372-1:1996, IDT) SM SR ISO 6372-2:2012 Nichel şi aliaje de nichel. Termeni şi definiţii. Partea 2: Produse de rafinare – Никель и никелевые сплавы. Термины и определения. Часть 2: Очищенные продукты (SR ISO 6372-2:1996, IDT) SM SR ISO 6372-3:2012 Nichel şi aliaje de nichel. Termeni şi definiţii. Partea 3: Produse obţinute prin deformare plastică şi produse turnate – Никель и никелевые сплавы. Термины и определения. Часть 3: Деформированные изделия и отливки (SR ISO 6372-3:1996, IDT) SM SR EN ISO 8044:2012 Coroziunea metalelor şi aliajelor. Termeni de bază şi definiţii – Коррозия металлов и сплавов. Основные термины и определения (SR EN ISO 8044:2000, IDT) SM SR ISO 8954-2:2012 Feroaliaje. Vocabular. Partea 2: Prelevarea şi pregătirea probelor – Ферросплавы. Словарь. Часть 2: Отбор и приготовление образцов (SR ISO 8954-2–93, IDT) SM SR ISO 8954-3:2012 Feroaliaje. Vocabular. Partea 3: Analiza granulometrică – Ферросплавы. Словарь. Часть 3: Ситовый анализ (SR ISO 8954-3–93, IDT) SM SR EN 10020:2012 Definirea şi clasificarea mărcilor de oţel – Определение и классификация марок сталей (SR EN 10020:2003, IDT)

SM SR EN 12258-2:2012 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Termeni şi definiţii. Partea 2: Analiză chimică – Алюминий и алюминиевые сплавы. Термины и определения. Часть 2: Химический анализ (SR EN 12258-2:2005, IDT) SM SR EN 12258-4:2012 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Termeni şi definiţii. Partea 4: Reziduuri din industria aluminiului – Алюминий и алюминиевые сплавы. Термины и определения. Часть 4: Отходы алюминиевой промышленности (SR EN 12258-4:2005, IDT) SM SR EN 14057:2012 Plumb şi aliaje de plumb. Materiale recirculabile. Termeni şi definiţii – Свинец и свинцовые сплавы. Лом. Термины и определения (SR EN 14057:2003, IDT) 01.040.79 SM SR EN 313-2:2012 Placaj. Clasificare şi terminologie. Partea 2: Terminologie – Фанера. Классификация и терминология. Часть 2: Терминология (SR EN 313-2:2003, IDT) SM SR ISO 7007:2012 Maşini pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie panglică cu masă. Nomenclator şi condiţii de recepţie – Станки деревообрабатывающие. Ленточнопильные станки со столом. Номенклатура и условия приемки (SR ISO 7007:1996, IDT) SM SR ISO 7568:2012 Maşini pentru prelucrarea lemnului. Maşini de rindeluit la grosime, pe o faţă, cu arbore portcuţite rotitor. Nomenclator şi condiţii de recepţie – Станки деревообрабатывающие. Рейсмусовые станки с вращающейся режущей головкой для одностороннего строгания. Номенклатура и условия приемки (SR ISO 7568:1996, IDT) SM SR ISO 7569:2012 Maşini pentru prelucrarea lemnului. Maşini de rindeluit pe două, trei sau patru feţe. Nomenclator şi condiţii de recepţie – Станки деревообрабатывающие. Строгальные станки двух-, трех- и четырехсторонние. Номенклатура и условия приемки (SR ISO 7569:1996, IDT) SM SR ISO 7570:2012 Maşini pentru prelucrarea lemnului. Maşini combinate de tîmplărie pentru îndreptat şi rindeluit la grosime. Nomenclator şi condiţii de recepţie – Станки деревообрабатывающие. Горизонтально-строгальные и рейсмусовые станки. Номенклатура и условия приемки (SR ISO 7570:1996, IDT) SM SR ISO 7571:2012 Maşini pentru prelucrarea lemnului. Maşini de îndreptat pe o faţă, cu arbore portcuţite. Nomenclator şi condiţii de recepţie – Станки деревообрабатывающие. Горизонтально-строгальные станки с режущей головкой

5


INSM Decembrie 2012 для одностороннего строгания. Номенклатура и условия приемки (SR ISO 7571:1995, IDT)

SM SR ISO 7946:2012 Maşini pentru prelucrarea lemnului. Maşini de scobit locaşuri de cepuri cu o singură sculă. Nomenclator şi condiţii de recepţie – Станки деревообрабатывающие. Долбежные станки для пазов. Номенклатура и условия приемки (SR ISO 7946:1999, IDT) SM SR ISO 7947:2012 Maşini pentru prelucrarea lemnului. Maşini de frezat pe două, trei şi patru feţe. Nomenclator şi condiţii de recepţie – Станки деревообрабатывающие. Двух-, трех-, и четырехсторонние строгально-калевочные станки. Номенклатура и условия приемки (SR ISO 7947:1996, IDT) SM SR ISO 7958:2012 Maşini pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare cu avans al pînzei pentru spintecarea lemnului masiv şi a plăcilor. Nomenclator şi condiţii de recepţie – Станки деревообрабатывающие. Круглопильные однодисковые станки для продольной распиловки плотной древесины и панелей. Номенклатура и условия приемки (SR ISO 7958:1997, IDT) SM SR ISO 7959:2012 Maşini pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare multiple pentru tivire de precizie. Nomenclator şi condiţii de recepţie – Станки деревообрабатывающие. Круглопильные двухдисковые кромкообрезные прецизионные станки для продольной распиловки. Номенклатура и условия приемки (SR ISO 7959:1997, IDT) SM SR ISO 7983:2012 Maşini pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare pentru formatizat, cu o pînză, cu masă mobilă. Nomenclator şi condiţii de recepţie – Станки деревообрабатывающие. Круглопильные однодисковые станки с подвижным столом. Номенклатура и условия приемки (SR ISO 7983:1999, IDT) SM SR ISO 9264:2012 Maşini pentru prelucrarea lemnului. Maşini de şlefuit cu bandă îngustă, cu masă sau şasiu culisant. Nomenclator – Станки деревообрабатывающие. Ленточные шлифовальные станки с подвижным столом или подвижной станиной. Номенклатура (SR ISO 9264:1999, IDT) SM SR ISO 9265:2012 Maşini pentru prelucrarea lemnului. Maşini de găurit cu mai multe capete de găurit. Nomenclator – Станки деревообрабатывающие. Многошпиндельные сверлильные станки. Номенклатура (SR ISO 9265:1999, IDT) SM SR ISO 9266:2012 Maşini pentru prelucrarea lemnului. Maşini universale de

ascuţit. Nomenclator – Станки деревообрабатывающие. Универсальные заточные станки. Номенклатура (SR ISO 9266:1995, IDT) SM SR ISO 9267:2012 Maşini pentru prelucrarea lemnului. Maşini de ascuţit pînze de ferăstrău panglică. Nomenclator – Станки деревообрабатывающие. Заточные станки для пильных полотен. Номенклатура (SR ISO 9267:1996, IDT) SM SR ISO 9414:2012 Maşini pentru prelucrarea lemnului. Maşini pentru aplicat lac prin turnare. Nomenclator – Станки деревообрабатывающие. Лаконаливные станки. Номенклатура (SR ISO 9414:1997, IDT) SM SR ISO 9451:2012 Maşini pentru prelucrarea lemnului. Prese pentru furniruit suprafeţe plane cu alimentare manuală. Nomenclator – Станки деревообрабатывающие. Прессы для фанерования плоских поверхностей с ручной загрузкой. Номенклатура (SR ISO 9451:1997, IDT) SM SR ISO 9558:2012 Maşini pentru prelucrarea lemnului. Maşini pentru debitare plană. Nomenclator – Станки деревообрабатывающие. Фанерострогальные станки. Номенклатура (SR ISO 9558:1999, IDT) SM SR ISO 9566:2012 Maşini pentru prelucrarea lemnului. Maşini simple de profilat cu mai mulţi arbori. Nomenclator – Станки деревообрабатывающие. Односторонние шипорезные станки с несколькими шпинделями. Номенклатура (SR ISO 9566:1999, IDT) SM SR ISO 9616:2012 Maşini pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare pentru şantiere de construcţii. Nomenclator – Станки деревообрабатывающие. Дисковые пильные станки для строительных площадок. Номенклатура (SR ISO 9616:1996, IDT) SM SR ISO 9617:2012 Maşini pentru prelucrarea lemnului. Mese şi platforme elevatoare fixe. Nomenclator – Станки деревообрабатывающие. Подъемные столы и платформы. Номенклатура (SR ISO 9617:1997, IDT) SM SR EN 12775:2012 Panouri de lemn masiv. Clasificare şi terminologie – Панели из плотной древесины. Классификация и терминология (SR EN 12775:2002, IDT) SM SR EN 13556:2012 Lemn rotund şi cherestea. Nomenclatorul lemnului utilizat în Europa – Лесоматериал круглый и пиломатериал. Номенклатура древесины, применяемой в Европе (SR EN 13556:2004, IDT)

6


INSM Decembrie 2012

SM SR EN 13756:2012 Pardoseli de lemn. Terminologie – Настилы полов деревянные. Терминология (SR EN 13756:2004, IDT) 01.040.81 SM SR EN 572-1:2012 Sticlă pentru construcţii. Produse de bază – Sticlă silicocalco-sodică. Partea 1: Definiţii şi proprietăţi fizice şi mecanice generale – Стекло в строительстве. Основные изделия из натрий-кальций-силикатного стекла. Часть 1: Определения и общие физические и механические свойства (SR EN 572-1:2004, IDT) SM SR EN 1096-1:2012 Sticlă pentru construcţii. Geam peliculizat. Partea 1: Definiţii şi clasificare – Стекло в строительстве. Стекло с покрытием. Часть 1: Определения и классификация (SR EN 1096-1:2000, IDT) SM SR EN 1748-1-1:2012 Sticlă pentru construcţii. Produse de bază speciale – Sticlă borosilicatică. Partea 1-1: Definiţii şi proprietăţi fizice şi mecanice generale – Стекло в строительстве. Специальные основные изделия. Боросиликатное стекло. Часть 1-1: Определения и общие физические и механические свойства (SR EN 1748-1-1:2005, IDT) SM SR EN ISO 12543-1:2012 Sticlă pentru construcţii. Geam stratificat şi geam stratificat de securitate. Partea 1: Definiţii şi descrierea părţilor componente – Стекло в строительстве. Многослойное и многослойное безопасное стекло. Часть 1: Определения и описание компонентов (SR EN ISO 12543-1:1999, IDT) 01.040.85 SM SR EN 643:2012 Hîrtie şi carton. Lista europeană a sortimentelor standardizate de hîrtii şi cartoane recuperate – Бумага и картон. Европейский перечень стандартных сортов утилизированных бумаги и картона (SR EN 643:2003, IDT) 01.040.91 SM SR EN 303-1:2012 Cazane de încălzit. Partea 1: Cazane echipate cu arzătoare cu tiraj forţat. Terminologie, cerinţe generale, încercări şi marcare – Котлы отопительные. Часть 1: Отопительные котлы с горелками с принудительной тягой. Терминология, общие требования, испытания и маркировка (SR EN 303-1:2003, IDT) SM SR EN 303-4:2012 Cazane de încălzit. Partea 4: Cazane echipate cu arzătoare cu tiraj forţat. Cerinţe specifice pentru cazanele echipate cu arzătoare care utilizează combustibili lichizi, cu o putere utilă de pînă la 70 kW şi o presiune de lucru maximă de 3 bar.

Terminologie, cerinţe speciale, încercări şi marcare – Котлы отопительные. Часть 4: Отопительные котлы с горелками с принудительной тягой. Специальные требования к отопительным котлам с нефтяными горелками с мощностью до 70 kW и максимальным рабочим давлением 3 бара. Терминология, специальные требования, испытания и маркировка (SR EN 303-4:2003, IDT) SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu puterea utilă mai mică sau egală cu 300 kW. Terminologie, cerinţe, încercare şi marcare – Котлы отопительные. Часть 5: Отопительные котлы на твердом топливе с ручной и автоматической загрузкой топки и номинальной тепловой мощностью до 300 kW. Терминология, требования, испытания и маркировка (SR EN 303-5:2002, IDT) SM SR EN 1504-1:2012 Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, control de calitate şi evaluarea conformităţii. Partea 1: Definiţii – Изделия и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Определения, требования, контроль качества и оценка соответствия. Часть 1: Определения (SR EN 1504-1:2006, IDT) SM SR EN 1504-10:2012 Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, control de calitate şi evaluarea conformităţii. Partea 10: Aplicarea pe şantier a produselor şi sistemelor şi controlul calităţii lucrărilor – Изделия и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Определения, требования, контроль качества и оценка соответствия. Часть 10. Место применения продуктов и систем и контроль качества работ (SR EN 1504-10:2004, IDT) SM SR ISO 1791:2012 Clădiri. Coordonare modulară. Vocabular – Строительство зданий. Модульная координация. Словарь (SR ISO 1791:1999, IDT) SM SR ISO 8930:2012 Principii generale ale fiabilităţii structurilor. Lista termenilor echivalenţi – Общие принципы надежности строительных конструкций. Перечень эквивалентных терминов (SR ISO 8930:2011, IDT) SM SR EN 12056-1:2012 Reţele de evacuare gravitaţională din interiorul clădirilor. Partea 1: Cerinţe generale şi de performanţă – Системы дренажные гравитационные внутри зданий. Часть 1: Общие требования и требования к рабочим характеристикам (SR EN 12056-1:2002, IDT)

7


INSM Decembrie 2012

SM SR EN 13888:2012 Mortare de rosturi pentru plăci şi dale ceramice. Specificaţii, evaluarea conformităţii, clasificare şi notare – Растворы для керамических плиток. Требования, оценка соответствия, классификация и обозначение (SR EN 13888:2009, IDT) SM SR EN 14394+A1:2012 Cazane de încălzire. Cazane echipate cu arzătoare cu tiraj forţat. Putere utilă mai mică sau egală cu 10 MW şi temperatură maximă de funcţionare de 110 °C – Котлы отопительные. Котлы oтопительные с горелками с принудительной тягой. Номинальная тепловая мощность не более 10 MW и максимальная рабочая температура 110 °С (SR EN 14394+A1:2009, IDT) SM SR EN 26927:2012 Construcţii imobiliare. Produse pentru etanşare. Chituri. Vocabular – Строительство зданий. Материалы для стыков. Герметики. Словарь (SR EN 26927:2000, IDT) 01.040.93

generale – Детали литые сцепных и автосцепных устройств железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия (GOST 22703–2012, IDT) 07

MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

07.100.30 SMV EN ISO 13720:2012 Carne şi produse din carne. Enumerarea Pseudomonas spp. Prezumtiv – Мясо и мясные продукты. Подсчет количества презумптивных Pseudomonas spp (EN ISO 13720:2010, IDT) SMV ISO 15213:2012 Microbiologia alimentelor şi nutreţurilor. Metoda orizontală pentru enumerarea bacterilor sulfito-reducătoare care se dezvoltă în condiţii anaerobe – Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Горизонтальный метод подсчета сульфитвосстанавливающих бактерий, растущих в анаэробных условиях (ISO 15213:2003, IDT)

SM SR EN 13481-1:2012 Aplicaţii feroviare. Cale. Cerinţe de performanţă pentru sistemele de prindere. Partea 1: Definiţii – Железные дороги. Рельсовый путь. Требования к рабочим характеристикам крепежных систем. Часть 1: Определения (SR EN 13481-1:2004, IDT)

13

01.080.50

SM SR EN 12258-4:2012 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Termeni şi definiţii. Partea 4: Reziduuri din industria aluminiului – Алюминий и алюминиевые сплавы. Термины и определения. Часть 4: Отходы алюминиевой промышленности (SR EN 12258-4:2005, IDT)

SM GOST ISO/CEI 24724:2012 Tehnologia informaţiei. Tehnici de identificare automată şi de culegere de date. Specificaţii pentru simbolizarea codului cu bare GS1 DataBar – Информационные технологии. Технологии автоматической идентификации и сбора данных. Спецификация символики штрихового кода GS1 DataBar (GOST ISO/CEI 24724–2011, IDT) 03

SOCIOLOGIE. SERVICII. ORGANIZAREA ŞI MANAGEMENTUL ÎNTREPRINDERII. ADMINISTRARE. TRANSPORT СОЦИОЛОГИЯ. УСЛУГИ. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИРМ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ. АДМИНИСТРАЦИЯ. ТРАНСПОРТ

MEDIU. PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII. SECURITATE ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. БЕЗОПАСНОСТЬ

13.030.30

13.040.01 SM GOST R 51945:2012 Aspiratoare. Condiţii tehnice generale – Аспираторы. Общие технические условия (GOST R 51945–2002, IDT) 13.100

SMV ISO 21500:2012 Ghid pentru managementul proiectului – Руководство по менеджменту проекта (ISO 21500:2012, IDT)

SM GOST R 50949:2012 Mijloace de afişare a informaţiei de uz personal. Metode de măsurare şi evaluare a parametrilor ergonomici şi a parametrilor de securitate – Средства отображения информации индивидуального пользования. Методы измерений и оценки эргономических параметров безопасности (GOST R 50949–2001, IDT)

03.220.30

13.180

SM GOST 22703:2012 Piese turnate ale dispozitivelor de cuplare şi de cuplare automată a materialului rulant feroviar. Condiţii tehnice

SM GOST R 50949:2012 Mijloace de afişare a informaţiei de uz personal. Metode de măsurare şi evaluare a parametrilor ergonomici şi a

03.100.40

8


INSM Decembrie 2012 parametrilor de securitate – Средства отображения информации индивидуального пользования. Методы измерений и оценки эргономических параметров безопасности (GOST R 50949–2001, IDT) 17

METROLOGIE ŞI MĂSURARE. FENOMENE FIZICE МЕТРОЛОГИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ. ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ

17.020 SM GOST R 8.564:2012 Sistemul de stat de asigurare a uniformităţii măsurărilor. Schema de stat de ierarhizare a mijloacelor de măsurare a intensităţii cîmpului electric în intervalul de frecvenţe 0 – 20kHz – Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений напряженности электрического поля в диапазоне частот 0–20 кГц (GOST R 8.564–96, IDT) SM GOST 8.601:2012 Sistemul de stat de asigurare a uniformităţii măsurărilor. Presiunea vaporilor saturaţi de petrol şi produse petroliere. Procedura de măsurare – Государственная система обеспечения единства измерений. Давление насыщенных паров нефти и нефтепродуктов. Методика измерений (GOST 8.601–2010, IDT)

21

SISTEME ŞI COMPONENTE MECANICE DE UZ GENERAL МЕХАНИЧЕСКИЕ СИСTЕМЫ И УСТРОЙСТВА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

21.100.20 SM GOST 520:2012 Rulmenţi. Condiţii tehnice generale – Подшипники качения. Общие технические условия (GOST 520–2011, IDT) 31

ELECTRONICĂ ЭЛЕКТРОНИКА

31.120 SM GOST R 50949:2012 Mijloace de afişare a informaţiei de uz personal. Metode de măsurare şi evaluare a parametrilor ergonomici şi a parametrilor de securitate – Средства отображения информации индивидуального пользования. Методы измерений и оценки эргономических параметров безопасности (GOST R 50949–2001, IDT) 35

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI. MAŞINI DE BIROU ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. КОНТОРСКИЕ МАШИНЫ

35.040 SM GOST 8.602:2012 Sistemul de stat de asigurare a uniformităţii măsurărilor. Densitatea petrolului. Tabele de recalculare – Государственная система обеспечения единства измерений. Плотность нефти. Таблицы пересчета (GOST 8.602–2010, IDT) 17.060 SM GOST R 51945:2012 Aspiratoare. Condiţii tehnice generale – Аспираторы. Общие технические условия (GOST R 51945–2002, IDT)

SM GOST ISO/CEI 24724:2012 Tehnologia informaţiei. Tehnici de identificare automată şi de culegere de date. Specificaţii pentru simbolizarea codului cu bare GS1 DataBar – Информационные технологии. Технологии автоматической идентификации и сбора данных. Спецификация символики штрихового кода GS1 DataBar (GOST ISO/CEI 24724–2011, IDT) 45

INGINERIA CĂILOR FERATE ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА

45.060.10 17.140.50 SM GOST 17187:2012 (CEI 61672-1:2002) Sonometre. Partea 1: Cerinţe tehnice – Шумомеры. Часть 1: Технические требования (GOST 17187–2010 (CEI 61672-1:2002), IDT)

SM GOST 31187:2012 Locomotive Diesel pentru linii principale. Cerinţe tehnice generale – Тепловозы магистральные. Общие технические требования (GOST 31187–2011, IDT) 59

17.220.20 SM GOST R 51070:2012 Aparate de măsurat intensitatea cîmpurilor electrice şi magnetice. Cerinţe tehnice generale şi metode de încercări – Измерители напряженности электрического и магнитного полей. Общие технические требования и методы испытаний (GOST R 51070–97, IDT)

INDUSTRIA TEXTILĂ ŞI A PIELĂRIEI ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОГО И КОЖЕВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

59.020 SM SR EN ISO 4921:2012 Tricotaje. Noţiuni de bază. Vocabular – Трикотаж. Основные понятия. Словарь (SR EN ISO 4921:2003, IDT)

9


INSM Decembrie 2012 59.060.01

59.120.20

SM SR ISO 8159:2012 Materiale textile. Morfologia fibrelor şi firelor. Vocabular – Текстиль. Морфология волокна и пряжи. Словарь (SR ISO 8159:1997, IDT)

SM SR ISO 476:2012 Maşini pentru industria textilă. Maşini de canetat. Vocabular – Машины текстильные и вспомогательное оборудование. Уточно-мотальные машины. Словарь (SR ISO 476:2008, IDT)

59.060.10 SM SR ISO 6938:2012 Textile. Fibre naturale. Nume generice şi definiţii – Текстиль. Натуральные волокна. Общие наименования и определения (SR ISO 6938:1996, IDT) 59.080.20 SM SR ISO 8159:2012 Materiale textile. Morfologia fibrelor şi firelor. Vocabular – Текстиль. Морфология волокна и пряжи. Словарь (SR ISO 8159:1997, IDT) SM GOST 10063:2012 Fire de nailon pentru industria textilă. Specificaţii – Нить полиамидная для текстильной промышленности. Технические условия (GOST 10063-1993, IDT)

SM SR ISO 477:2012 Maşini pentru industria textilă. Maşini de bobinat în cruce. Vocabular – Машины текстильные и вспомогательное оборудование. Мотальные машины для цилиндрических и конусных бобин. Словарь (SR ISO 477:1995, IDT) SM SR ISO 5238-1:2012 Maşini şi accesorii pentru industria textilă. Înfăşurarea firelor textile şi a semifabricatelor. Partea 1: Terminologie – Машины текстильные и вспомогательное оборудование. Паковки для нитей и промежуточных продуктов. Часть 1: Терминология (SR ISO 5238-1:2001, IDT) SM SR ISO 5239:2012 Maşini şi accesorii pentru industria textilă. Bobinare.Termeni de bază – Машины текстильные и вспомогательное оборудование. Намотка. Основные термины (SR ISO 5239:2001, IDT)

59.080.30 SM SR EN 29092:2012 Materiale textile. Neţesute. Definiţie – Текстиль. Нетканые материалы. Определение (SR EN 29092:1997, IDT) SM GOST 30548:2012 Pînze neţesute ca bază pentru linoleum. Metode de încercare – Полотна нетканные (подоснова) для линолеума. Методы испытаний (GOST 30548–97, IDT) 59.080.50 SM SR EN ISO 1968:2012 Frînghii de fibre şi articole de frînghii. Vocabular – Канаты из волокон и канатно-веревочные изделия. Словарь (SR EN ISO 1968:2005, IDT) 59.120.10 SM SR ISO 1809:2012 Maşini pentru industria textilă. Tipuri de suporturi pentru înfăşurare. Nomenclator – Машины текстильные и вспомогательное оборудование. Типы патронов для намотки. Номенклатура (SR ISO 1809:2008, IDT) SM SR ISO 2205:2012 Maşini textile şi accesorii. Sisteme de laminare pentru maşinile din filatură. Terminologie – Машины текстильные и вспомогательное оборудование. Вытяжные системы прядильных машин. Терминология (SR ISO 2205:1996, IDT)

SM SR ISO 8116-1:2012 Maşini şi accesorii pentru industria textilă. Suluri pentru înfăşurare. Partea 1: Vocabular general – Машины текстильные и вспомогательное оборудование. Навои. Часть 1: Общий словарь (SR ISO 8116-1:2000, IDT) 59.120.30 SM SR ISO 2544:2012 Maşini şi accesorii pentru industria textilă. Maşini de urzit. Pregătirea urzelii pentru ţesere. Vocabular – Машины текстильные и вспомогательное оборудование. Сновальные машины. Подготовка основы к ткачеству. Словарь (SR ISO 2544:2001, IDT) SM SR ISO 5247-3:2012 Maşini pentru industria textilă. Maşini de ţesut. Partea 3: Elemente constructive ale maşinii. Vocabular – Машины текстильные и вспомогательное оборудование. Ткацкие машины. Часть 3: Детали машин. Словарь (SR ISO 5247-3:1996, IDT) 59.120.40 SM SR ISO 7839:2012 Maşini pentru industria textilă. Maşini de tricotat. Vocabular şi clasificare – Машины текстильные и вспомогательное оборудование. Вязальные машины. Классификация и словарь (SR ISO 7839:2008, IDT) SM SR ISO 8119-2:2012 Maşini şi accesorii pentru industria textilă. Ace pentru maşini

10


INSM Decembrie 2012 de tricotat. Terminologie. Partea 2: Ace cu cîrlig – Машины текстильные и вспомогательное оборудование. Иглы для вязальных машин. Терминология. Часть 2: Крючковые иглы (SR ISO 8119-2:2001, IDT)

Оборудование для защиты растений. Словарь (SR ISO 5681:1995, IDT)

SM SR ISO 8119-3:2012 Maşini şi accesorii pentru industria textilă. Ace pentru maşini de tricotat. Terminologie. Partea 3: Ace cu zăvor – Машины текстильные и вспомогательное оборудование. Иглы для вязальных машин. Терминология. Часть 3: Движковые иглы (SR ISO 8119-3:1996, IDT)

SM SR ISO 5702:2012 Maşini de recoltat. Părţi componente ale combinelor de recoltat cereale. Termeni echivalenţi – Оборудование уборочное. Узлы зерноуборочных комбайнов. Эквивалентные термины (SR ISO 5702:1995, IDT)

59.120.50 SM SR ISO 1506:2012 Maşini pentru industria textilă. Maşini de vopsit, de finisat şi maşini auxiliare. Clasificare şi nomenclator – Машины текстильные. Красильные, отделочные и аналогичные машины. Классификация и номенклатура (SR ISO 1506:1996, IDT) SM SR ISO 5248:2012 Maşini pentru industria textilă şi accesorii. Maşini de vopsit şi de apretat. Vocabular referitor la dispozitivele anexe – Машины текстильные и вспомогательное оборудование. Красильные и отделочные машины. Словарь по вспомогательным устройствам (SR ISO 5248:2008, IDT) SM SR ISO 5250:2012 Maşini pentru industria textilă. Maşini de vopsit şi de apretat. Termeni referitori la maşinile de întins şi de tratament termic – Машины текстильные и вспомогательное оборудование. Красильные и отделочные машины. Термины для ширильных машин и машин для термообработки (SR ISO 5250:2008, IDT) 65

AGRICULTURĂ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

65.060.01 SM SR ISO 3339-0:2012 Tractoare şi maşini agricole şi forestiere. Clasificare şi terminologie. Partea 0: Sistem de clasificare şi clasificare – Тракторы и машины для сельского и лесного хозяйства. Классификация и терминология. Часть 0: Система классификации и классификация (SR ISO 3339-0:1996, IDT) 65.060.20 SM SR ISO 8910:2012 Utilaje pentru lucrările solului. Organe de lucru. Pluguri cu cormană. Vocabular – Оборудование для обработки почвы. Рабочие органы. Лемешно-отвальные плуги. Словарь (SR ISO 8910:1995, IDT) 65.060.40

65.060.50

SM SR ISO 8909-1:2012 Maşini de recoltat, tocat şi încărcat furaje. Partea 1: Vocabular – Комбайны кормоуборочные. Часть 1: Словарь (SR ISO 8909-1:1999, IDT) 65.080 SM SR EN 12944-1:2012 Îngrăşăminte şi amendamente calcice şi/sau magneziene. Vocabular. Partea 1: Termeni generali – Удобрения и известковые материалы. Словарь. Часть 1: Общие термины (SR EN 12944-1:2002, IDT) SM SR EN 12944-2:2012 Îngrăşăminte şi amendamente calcice şi/sau magneziene. Vocabular. Partea 2: Termeni referitori la îngrăşăminte – Удобрения и известковые материалы. Словарь. Часть 2: Термины, относящиеся к удобрениям (SR EN 12944-2:2002, IDT) SM SR EN 12944-3:2012 Îngrăşăminte şi amendamente calcice şi/sau magneziene. Vocabular. Partea 3: Termeni referitori la amendamente calcice şi/sau magneziene – Удобрения и известковые материалы. Словарь. Часть 3: Термины, относящиеся к известковым материалам (SR EN 12944-3:2002, IDT) 65.120 SM GOST 10471:2012 Şrot de seminte de in. Specificaţii – Шрот льняной. Технические условия (GOST 10471 – 96, IDT) 67

INDUSTRIA ALIMENTARĂ ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

67.120.10 SMV EN ISO 13720:2012 Carne şi produse din carne. Enumerarea Pseudomonas spp. Prezumtiv – Мясо и мясные продукты. Подсчет количества презумптивных Pseudomonas spp (EN ISO 13720:2010, IDT) 77

METALURGIE МЕТАЛЛУРГИЯ

SM SR ISO 5681:2012 Maşini şi utilaje pentru protecţia plantelor. Vocabular –

11


INSM Decembrie 2012

77.020 SM SR ISO 197-5:2012 Cupru şi aliaje de cupru. Termeni şi definiţii. Partea 5: Metode de elaborare şi de tratament – Медь и медные сплавы. Термины и определения. Часть 5: Технология и методы обработки (SR ISO 197-5:1994, IDT) 77.040.30 SM SR EN 12258-2:2012 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Termeni şi definiţii. Partea 2: Analiză chimică – Алюминий и алюминиевые сплавы. Термины и определения. Часть 2: Химический анализ (SR EN 12258-2:2005, IDT) 77.060 SM SR EN ISO 8044:2012 Coroziunea metalelor şi aliajelor. Termeni de bază şi definiţii – Коррозия металлов и сплавов. Основные термины и определения (SR EN ISO 8044:2000, IDT)

SM SR EN 12258-4:2012 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Termeni şi definiţii. Partea 4: Reziduuri din industria aluminiului – Алюминий и алюминиевые сплавы. Термины и определения. Часть 4: Отходы алюминиевой промышленности (SR EN 12258-4:2005, IDT) 77.120.30 SM SR ISO 197-1:2012 Cupru şi aliaje de cupru. Termeni şi definiţii. Partea 1: Materiale – Медь и медные сплавы. Термины и определения. Часть 1: Материалы (SR ISO 197-1:1994, IDT) 77.120.40 SM SR ISO 6372-1:2012 Nichel şi aliaje de nichel. Termeni şi definiţii. Partea 1: Materiale – Никель и никелевые сплавы. Термины и определения. Часть 1: Материалы (SR ISO 6372-1:1996, IDT)

SM SR EN 10020:2012 Definirea şi clasificarea mărcilor de oţel – Определение и классификация марок сталей (SR EN 10020:2003, IDT)

SM SR ISO 6372-2:2012 Nichel şi aliaje de nichel. Termeni şi definiţii. Partea 2: Produse de rafinare – Никель и никелевые сплавы. Термины и определения. Часть 2: Очищенные продукты (SR ISO 6372-2:1996, IDT)

77.100

77.150.10

SM GOST 1415:2012 (ISO 5445:1980) Ferosiliciu. Specificaţii şi condiţii de livrare – Ферросилиций. Технические требования и условия поставки (GOST 1415−1993 (ISO 5445:1980), IDT)

SM SR EN 515:2012 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Produse deformabile. Simbolizarea stărilor – Алюминий и алюминиевые сплавы. Деформируемые изделия. Обозначение состояний материала (SR EN 515:1994, IDT)

77.080.20

SM SR ISO 8954-2:2012 Feroaliaje. Vocabular. Partea 2: Prelevarea şi pregătirea probelor – Ферросплавы. Словарь. Часть 2: Отбор и приготовление образцов (SR ISO 8954-2–93, IDT) SM SR ISO 8954-3:2012 Feroaliaje. Vocabular. Partea 3: Analiza granulometrică – Ферросплавы. Словарь. Часть 3: Ситовый анализ (SR ISO 8954-3–93, IDT) 77.120.10 SM SR EN 515:2012 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Produse deformabile. Simbolizarea stărilor – Алюминий и алюминиевые сплавы. Деформируемые изделия. Обозначение состояний материала (SR EN 515:1994, IDT) SM SR EN 12258-2:2012 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Termeni şi definiţii. Partea 2: Analiză chimică – Алюминий и алюминиевые сплавы. Термины и определения. Часть 2: Химический анализ (SR EN 12258-2:2005, IDT)

77.150.30 SM SR ISO 197-2:2012 Cupru şi aliaje de cupru. Termeni şi definiţii. Partea 2: Forme brute (de rafinare) – Медь и медные сплавы. Термины и определения. Часть 2: Недеформированные изделия (рафинированные профили) (SR ISO 197-2:1994, IDT) SM SR ISO 197-3:2012 Cupru şi aliaje de cupru. Termeni şi definiţii. Partea 3: Produse obţinute prin deformare plastică – Медь и медные сплавы. Термины и определения. Часть 3: Деформированные изделия (SR ISO 197-3:1994, IDT) SM SR ISO 197-4:2012 Cupru şi aliaje de cupru. Termeni şi definiţii. Partea 4: Produse turnate – Медь и медные сплавы. Термины и определения. Часть 4: Отливки (SR ISO 197-4:1994, IDT)

12


INSM Decembrie 2012 77.150.40 SM SR ISO 6372-3:2012 Nichel şi aliaje de nichel. Termeni şi definiţii. Partea 3: Produse obţinute prin deformare plastică şi produse turnate – Никель и никелевые сплавы. Термины и определения. Часть 3: Деформированные изделия и отливки (SR ISO 6372-3:1996, IDT) 77.150.60 SM SR EN 14057:2012 Plumb şi aliaje de plumb. Materiale recirculabile. Termeni şi definiţii – Свинец и свинцовые сплавы. Лом. Термины и определения (SR EN 14057:2003, IDT) 77.160 SM SR EN ISO 3252:2012 Metalurgia pulberilor. Vocabular – Порошковая металлургия. Словарь (SR EN ISO 3252:2002, IDT) 79

INDUSTRIA LEMNULUI ТЕХНОЛОГИЯ ДРЕВЕСИНЫ

79.040 SM SR EN 13556:2012 Lemn rotund şi cherestea. Nomenclatorul lemnului utilizat în Europa – Лесоматериал круглый и пиломатериал. Номенклатура древесины, применяемой в Европе (SR EN 13556:2004, IDT) 79.060.10 SM SR EN 313-2:2012 Placaj. Clasificare şi terminologie. Partea 2: Terminologie – Фанера. Классификация и терминология. Часть 2: Терминология (SR EN 313-2:2003, IDT) 79.060.99 SM SR EN 12775:2012 Panouri de lemn masiv. Clasificare şi terminologie – Панели из плотной древесины. Классификация и терминология (SR EN 12775:2002, IDT) 79.080 SM SR EN 13756:2012 Pardoseli de lemn. Terminologie – Настилы полов деревянные. Терминология (SR EN 13756:2004, IDT) 79.120.10 SM SR ISO 7007:2012 Maşini pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie panglică cu masă. Nomenclator şi condiţii de recepţie – Станки

деревообрабатывающие. Ленточнопильные станки со столом. Номенклатура и условия приемки (SR ISO 7007:1996, IDT) SM SR ISO 7568:2012 Maşini pentru prelucrarea lemnului. Maşini de rindeluit la grosime, pe o faţă, cu arbore portcuţite rotitor. Nomenclator şi condiţii de recepţie – Станки деревообрабатывающие. Рейсмусовые станки с вращающейся режущей головкой для одностороннего строгания. Номенклатура и условия приемки (SR ISO 7568:1996, IDT) SM SR ISO 7569:2012 Maşini pentru prelucrarea lemnului. Maşini de rindeluit pe două, trei sau patru feţe. Nomenclator şi condiţii de recepţie – Станки деревообрабатывающие. Строгальные станки двух-, трех- и четырехсторонние. Номенклатура и условия приемки (SR ISO 7569:1996, IDT) SM SR ISO 7570:2012 Maşini pentru prelucrarea lemnului. Maşini combinate de tîmplărie pentru îndreptat şi rindeluit la grosime. Nomenclator şi condiţii de recepţie – Станки деревообрабатывающие. Горизонтально-строгальные и рейсмусовые станки. Номенклатура и условия приемки (SR ISO 7570:1996, IDT) SM SR ISO 7571:2012 Maşini pentru prelucrarea lemnului. Maşini de îndreptat pe o faţă, cu arbore portcuţite. Nomenclator şi condiţii de recepţie – Станки деревообрабатывающие. Горизонтально-строгальные станки с режущей головкой для одностороннего строгания. Номенклатура и условия приемки (SR ISO 7571:1995, IDT) SM SR ISO 7946:2012 Maşini pentru prelucrarea lemnului. Maşini de scobit locaşuri de cepuri cu o singură sculă. Nomenclator şi condiţii de recepţie – Станки деревообрабатывающие. Долбежные станки для пазов. Номенклатура и условия приемки (SR ISO 7946:1999, IDT) SM SR ISO 7947:2012 Maşini pentru prelucrarea lemnului. Maşini de frezat pe două, trei şi patru feţe. Nomenclator şi condiţii de recepţie – Станки деревообрабатывающие. Двух-, трех-, и четырехсторонние строгально-калевочные станки. Номенклатура и условия приемки (SR ISO 7947:1996, IDT) SM SR ISO 7958:2012 Maşini pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare cu avans al pînzei pentru spintecarea lemnului masiv şi a plăcilor. Nomenclator şi condiţii de recepţie – Станки деревообрабатывающие. Круглопильные однодисковые станки для продольной распиловки плотной древесины и панелей. Номенклатура и условия приемки (SR ISO 7958:1997, IDT)

13


INSM Decembrie 2012 SM SR ISO 7959:2012 Maşini pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare multiple pentru tivire de precizie. Nomenclator şi condiţii de recepţie – Станки деревообрабатывающие. Круглопильные двухдисковые кромкообрезные прецизионные станки для продольной распиловки. Номенклатура и условия приемки (SR ISO 7959:1997, IDT) SM SR ISO 7983:2012 Maşini pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare pentru formatizat, cu o pînză, cu masă mobilă. Nomenclator şi condiţii de recepţie – Станки деревообрабатывающие. Круглопильные однодисковые станки с подвижным столом. Номенклатура и условия приемки (SR ISO 7983:1999, IDT) SM SR ISO 9264:2012 Maşini pentru prelucrarea lemnului. Maşini de şlefuit cu bandă îngustă, cu masă sau şasiu culisant. Nomenclator – Станки деревообрабатывающие. Ленточные шлифовальные станки с подвижным столом или подвижной станиной. Номенклатура (SR ISO 9264:1999, IDT) SM SR ISO 9265:2012 Maşini pentru prelucrarea lemnului. Maşini de găurit cu mai multe capete de găurit. Nomenclator – Станки деревообрабатывающие. Многошпиндельные сверлильные станки. Номенклатура (SR ISO 9265:1999, IDT) SM SR ISO 9266:2012 Maşini pentru prelucrarea lemnului. Maşini universale de ascuţit. Nomenclator – Станки деревообрабатывающие. Универсальные заточные станки. Номенклатура (SR ISO 9266:1995, IDT) SM SR ISO 9267:2012 Maşini pentru prelucrarea lemnului. Maşini de ascuţit pînze de ferăstrău panglică. Nomenclator – Станки деревообрабатывающие. Заточные станки для пильных полотен. Номенклатура (SR ISO 9267:1996, IDT) SM SR ISO 9414:2012 Maşini pentru prelucrarea lemnului. Maşini pentru aplicat lac prin turnare. Nomenclator – Станки деревообрабатывающие. Лаконаливные станки. Номенклатура (SR ISO 9414:1997, IDT) SM SR ISO 9451:2012 Maşini pentru prelucrarea lemnului. Prese pentru furniruit suprafeţe plane cu alimentare manuală. Nomenclator – Станки деревообрабатывающие. Прессы для фанерования плоских поверхностей с ручной загрузкой. Номенклатура (SR ISO 9451:1997, IDT) SM SR ISO 9558:2012 Maşini pentru prelucrarea lemnului. Maşini pentru debitare plană. Nomenclator – Станки деревообрабатывающие. Фанерострогальные станки. Номенклатура (SR ISO 9558:1999, IDT)

SM SR ISO 9566:2012 Maşini pentru prelucrarea lemnului. Maşini simple de profilat cu mai mulţi arbori. Nomenclator – Станки деревообрабатывающие. Односторонние шипорезные станки с несколькими шпинделями. Номенклатура (SR ISO 9566:1999, IDT) SM SR ISO 9616:2012 Maşini pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare pentru şantiere de construcţii. Nomenclator – Станки деревообрабатывающие. Дисковые пильные станки для строительных площадок. Номенклатура (SR ISO 9616:1996, IDT) SM SR ISO 9617:2012 Maşini pentru prelucrarea lemnului. Mese şi platforme elevatoare fixe. Nomenclator – Станки деревообрабатывающие. Подъемные столы и платформы. Номенклатура (SR ISO 9617:1997, IDT) 81

INDUSTRIA STICLEI ŞI A CERAMICII СТЕКОЛЬНАЯ И КЕРАМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

81.040.20 SM SR EN 572-1:2012 Sticlă pentru construcţii. Produse de bază – Sticlă silicocalco-sodică. Partea 1: Definiţii şi proprietăţi fizice şi mecanice generale – Стекло в строительстве. Основные изделия из натрий-кальций-силикатного стекла. Часть 1: Определения и общие физические и механические свойства (SR EN 572-1:2004, IDT) SM SR EN ISO 12543-1:2012 Sticlă pentru construcţii. Geam stratificat şi geam stratificat de securitate. Partea 1: Definiţii şi descrierea părţilor componente – Стекло в строительстве. Многослойное и многослойное безопасное стекло. Часть 1: Определения и описание компонентов (SR EN ISO 12543-1:1999, IDT) 85

INDUSTRIA HÎRTIEI ТЕХНОЛОГИЯ БУМАГИ

85.060 SM SR EN 643:2012 Hîrtie şi carton. Lista europeană a sortimentelor standardizate de hîrtii şi cartoane recuperate – Бумага и картон. Европейский перечень стандартных сортов утилизированных бумаги и картона (SR EN 643:2003, IDT) 81.080 SM SR EN 1094-1:2012 Produse refractare izolante. Partea 1: Terminologie, clasificare şi metode de încercare pentru produse de vată

14


INSM Decembrie 2012 izolantă la temperatură înaltă – Изделия огнеупорные изоляционные. Часть 1: Терминология, классификация и методы испытаний для изделий из теплоизоляционного волокна для высоких температур (SR EN 1094-1:2008, IDT) 81.040.20 SM SR EN 1096-1:2012 Sticlă pentru construcţii. Geam peliculizat. Partea 1: Definiţii şi clasificare – Стекло в строительстве. Стекло с покрытием. Часть 1: Определения и классификация (SR EN 1096-1:2000, IDT) SM SR EN 1748-1-1:2012 Sticlă pentru construcţii. Produse de bază speciale – Sticlă borosilicatică. Partea 1-1: Definiţii şi proprietăţi fizice şi mecanice generale – Стекло в строительстве. Специальные основные изделия. Боросиликатное стекло. Часть 1-1: Определения и общие физические и механические свойства (SR EN 1748-1-1:2005, IDT) 91

CONSTRUCŢII ŞI MATERIALE DE CONSTRUCŢII СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО

91.010.30 SM SR ISO 1791:2012 Clădiri. Coordonare modulară. Vocabular – Строительство зданий. Модульная координация. Словарь (SR ISO 1791:1999, IDT) 91.080.01 SM SR ISO 8930:2012 Principii generale ale fiabilităţii structurilor. Lista termenilor echivalenţi – Общие принципы надежности строительных конструкций. Перечень эквивалентных терминов (SR ISO 8930:2011, IDT)

91.100.50 SM SR EN 26927:2012 Construcţii imobiliare. Produse pentru etanşare. Chituri. Vocabular – Строительство зданий. Материалы для стыков. Герметики. Словарь (SR EN 26927:2000, IDT) 91.140.10 SM SR EN 303-1:2012 Cazane de încălzit. Partea 1: Cazane echipate cu arzătoare cu tiraj forţat. Terminologie, cerinţe generale, încercări şi marcare – Котлы отопительные. Часть 1: Отопительные котлы с горелками с принудительной тягой. Терминология, общие требования, испытания и маркировка (SR EN 303-1:2003, IDT) SM SR EN 303-4:2012 Cazane de încălzit. Partea 4: Cazane echipate cu arzătoare cu tiraj forţat. Cerinţe specifice pentru cazanele echipate cu arzătoare care utilizează combustibili lichizi, cu o putere utilă de pînă la 70 kW şi o presiune de lucru maximă de 3 bar. Terminologie, cerinţe speciale, încercări şi marcare – Котлы отопительные. Часть 4: Отопительные котлы с горелками с принудительной тягой. Специальные требования к отопительным котлам с нефтяными горелками с мощностью до 70 kW и максимальным рабочим давлением 3 бара. Терминология, специальные требования, испытания и маркировка (SR EN 303-4:2003, IDT) SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu puterea utilă mai mică sau egală cu 300 kW. Terminologie, cerinţe, încercare şi marcare – Котлы отопительные. Часть 5: Отопительные котлы на твердом топливе с ручной и автоматической загрузкой топки и номинальной тепловой мощностью до 300 kW. Терминология, требования, испытания и маркировка (SR EN 303-5:2002, IDT)

91.080.40

91.100.10

SM SR EN 1504-10:2012 Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, control de calitate şi evaluarea conformităţii. Partea 10: Aplicarea pe şantier a produselor şi sistemelor şi controlul calităţii lucrărilor – Изделия и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Определения, требования, контроль качества и оценка соответствия. Часть 10. Место применения продуктов и систем и контроль качества работ (SR EN 1504-10:2004, IDT)

SM SR EN 13888:2012 Mortare de rosturi pentru plăci şi dale ceramice. Specificaţii, evaluarea conformităţii, clasificare şi notare – Растворы для керамических плиток. Требования, оценка соответствия, классификация и обозначение (SR EN 13888:2009, IDT)

SM SR EN 14394+A1:2012 Cazane de încălzire. Cazane echipate cu arzătoare cu tiraj forţat. Putere utilă mai mică sau egală cu 10 MW şi temperatură maximă de funcţionare de 110 °C – Котлы отопительные. Котлы oтопительные с горелками с

SM SR EN 1504-1:2012 Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, control de calitate şi evaluarea conformităţii. Partea 1: Definiţii – Изделия и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Определения, требования, контроль качества и оценка соответствия. Часть 1: Определения (SR EN 1504-1:2006, IDT)

15


INSM Decembrie 2012 принудительной тягой. Номинальная тепловая мощность не более 10 MW и максимальная рабочая температура 110 °С (SR EN 14394+A1:2009, IDT)

91.140.80 SM SR EN 12056-1:2012 Reţele de evacuare gravitaţională din interiorul clădirilor. Partea 1: Cerinţe generale şi de performanţă – Системы дренажные гравитационные внутри зданий. Часть 1: Общие требования и требования к рабочим характеристикам (SR EN 12056-1:2002, IDT) 93

CONSTRUCŢII CIVILE ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

93.100 SM SR EN 13481-1:2012 Aplicaţii feroviare. Cale. Cerinţe de performanţă pentru sistemele de prindere. Partea 1: Definiţii – Железные дороги. Рельсовый путь. Требования к рабочим характеристикам крепежных систем. Часть 1: Определения (SR EN 13481-1:2004, IDT)

16


INSM Decembrie 2012 INDICATIVELE STANDARDELOR ŞI PRESTANDARDELOR MOLDOVENE APROBATE ОБОЗНАЧЕНИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ СТАНДАРТОВ И ПРЕДСТАНДАРТОВ МОЛДОВЫ (Decembrie 2012)

Indicativul standardului/ prestandardului Обозначение cтандарта/ предстандарта

Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

1

2

3

4

Standarde

în limba de stat

SMV EN ISO 13720:2012

07.100.30 67.120.10

21.01.2013

1028– ST din 17.12.2012

SMV ISO 15213:2012

07.100.30

21.01.2013

1028– ST din 17.12.2012

SMV ISO 21500:2012

03.100.40

24.12.2012

1027– ST din 14.12.2012

SM SR EN 303-1:2012

01.040.91 91.140.10

01.03.2013

1022– ST din 10.12.2012

SM SR EN 303-4:2012

01.040.91 91.140.10

01.03.2013

1022– ST din 10.12.2012

SM SR EN 303-5:2012

01.040.91 91.140.10

01.03.2013

1022– ST din 10.12.2012

SM SR EN 313-2:2012

01.040.79 79.060.10

01.03.2013

1021– ST din 07.12.2012

SM SR EN 515:2012

01.040.77 77.120.10 77.150.10

01.03.2013

1017– ST din 05.12.2012

SM SR EN 572-1:2012

01.040.81 81.040.20

01.03.2013

1019– ST din 06.12.2012

SM SR EN 643:2012

01.040.85 85.060

01.03.2013

1016– ST din 04.12.2012

SM SR EN 1094-1:2012

81.080

01.03.2013

1019– ST din 06.12.2012

SM SR EN 1096-1:2012

01.040.81 81.040.20

01.03.2013

1019– ST din 06.12.2012

SM SR EN 1504-1:2012

01.040.91 91.080.40

01.03.2013

1022– ST din 10.12.2012

SM SR EN 1504-10:2012

01.040.91 91.080.40

01.03.2013

1022– ST din 10.12.2012

SM SR EN 1748-1:2012

01.040.81 81.040.20

01.03.2013

1019– ST din 06.12.2012

SM SR EN 10020:2012

01.040.77 77.080.20

01.03.2013

1017– ST din 05.12.2012

SM SR EN 12056-1:2012

01.040.91 91.140.80

01.03.2013

1022– ST din 10.12.2012

17


INSM Decembrie 2012 1

2

3

4

SM SR EN 12258-2:2012

01.040.77 77.040.30 77.120.10

01.03.2013

1017– ST din 05.12.2012

SM SR EN 12258-4:2012

01.040.13 01.040.77 13.030.30 77.120.10

01.03.2013

1017– ST din 05.12.2012

SM SR EN 12775:2012

01.040.79 79.060.10

01.03.2013

1021– ST din 07.12.2012

SM SR EN 12944-1:2012

01.040.65 65.080

01.03.2013

1016– ST din 04.12.2012

SM SR EN 12944-2:2012

01.040.65 65.080

01.03.2013

1016– ST din 04.12.2012

SM SR EN 12944-3:2012

01.040.65 65.080

01.03.2013

1016– ST din 04.12.2012

SM SR EN 13481-1:2012

01.040.93 93.100

01.03.2013

1022– ST din 10.12.2012

SM SR EN 13556:2012

01.040.79 79.040

01.03.2013

1021– ST din 07.12.2012

SM SR EN 13756:2012

01.040.79 79.080

01.03.2013

1021– ST din 07.12.2012

SM SR EN 13888:2012

01.040.91 91.100.10

01.03.2013

1022– ST din 10.12.2012

SM SR EN 14057:2012

01.040.77 77.150.60

01.03.2013

1017– ST din 05.12.2012

SM SR EN 14394+A1:2012

01.040.91 91.140.10

01.03.2013

1022– ST din 10.12.2012

SM SR EN 26927:2012

01.040.91 91.100.50

01.03.2013

1022– ST din 10.12.2012

SM SR EN 29092:2012

01.040.59 59.080.30

01.03.2013

1016– ST din 04.12.2012

SM SR EN ISO 1968:2012

04.040.59 59.080.50

01.03.2013

1016 – ST din 04.12.2012

SM SR EN ISO 3252:2012

01.040.77 77.160

01.03.2013

1017– ST din 05.12.2012

SM SR EN ISO 4921:2012

01.040.59 59.020

01.03.2013

1016– ST din 04.12.2012

SM SR EN ISO 8044:2012

01.040.77 77.060

01.03.2013

1017– ST din 05.12.2012

SM SR EN ISO 12543-1:2012

01.040.81 81.040.20

01.03.2013

1019– ST din 06.12.2012

SM SR ISO 197-1:2012

01.040.77 77.120.30

01.03.2013

1017– ST din 05.12.2012

SM SR ISO 197-2:2012

01.040.77 77.150.30

01.03.2013

1017– ST din 05.12.2012

18


INSM Decembrie 2012 1

2

3

4

SM SR ISO 197-3:2012

01.040.77 77.150.30

01.03.2013

1017– ST din 05.12.2012

SM SR ISO 197-4:2012

01.040.77 77.150.30

01.03.2013

1017– ST din 05.12.2012

SM SR ISO 197-5:2012

01.040.77 77.020

01.03.2013

1017– ST din 05.12.2012

SM SR ISO 476:2012

01.040.59 59.120.20

01.03.2013

1015– ST din 03.12.2012

SM SR ISO 477:2012

01.040.59 59.120.20

01.03.2013

1015– ST din 03.12.2012

SM SR ISO 1506:2012

01.040.59 59.120.50

01.03.2013

1015– ST din 03.12.2012

SM SR ISO 1791:2012

01.040.91 91.010.30

01.03.2013

1022– ST din 10.12.2012

SM SR ISO 1809:2012

01.040.59 59.120.10

01.03.2013

1015– ST din 03.12.2012

SM SR ISO 2205:2012

01.040.59 59.120.10

01.03.2013

1015– ST din 03.12.2012

SM SR ISO 2544:2012

01.040.59 59.120.30

01.03.2013

1015– ST din 03.12.2012

SM SR ISO 3339-0:2012

01.040.65 65.060.01

01.03.2013

1016– ST din 04.12.2012

SM SR ISO 5238-1:2012

01.040.59 59.120.20

01.03.2013

1015– ST din 03.12.2012

SM SR ISO 5239:2012

01.040.59 59.120.20

01.03.2013

1015– ST din 03.12.2012

SM SR ISO 5247-3:2012

01.040.59 59.120.30

01.03.2013

1015– ST din 03.12.2012

SM SR ISO 5248:2012

01.040.59 59.120.50

01.03.2013

1015– ST din 03.12.2012

SM SR ISO 5250:2012

01.040.59 59.120.50

01.03.2013

1015– ST din 03.12.2012

SM SR ISO 5681:2012

01.040.65 65.060.40

01.03.2013

1016 – ST din 04.12.2012

SM SR ISO 5702:2012

01.040.65 65.060.50

01.03.2013

1016– ST din 04.12.2012

SM SR ISO 6372-1:2012

01.040.77 77.120.40

01.03.2013

1017– ST din 05.12.2012

SM SR ISO 6372-2:2012

01.040.77 77.120.40

01.03.2013

1017– ST din 05.12.2012

SM SR ISO 6372-3:2012

01.040.77 77.150.40

01.03.2013

1017– ST din 05.12.2012

SM SR ISO 6938:2012

01.040.59 65.060.10

01.03.2013

1016– ST din 04.12.2012

19


INSM Decembrie 2012 1

2

3

4

SM SR ISO 7007:2012

01.040.79 79.120.10

01.03.2013

1019– ST din 06.12.2012

SM SR ISO 7568:2012

01.040.79 79.120.10

01.03.2013

1019– ST din 06.12.2012

SM SR ISO 7569:2012

01.040.79 79.120.10

01.03.2013

1019– ST din 06.12.2012

SM SR ISO 7570:2012

01.040.79 79.120.10

01.03.2013

1019– ST din 06.12.2012

SM SR ISO 7571:2012

01.040.79 79.120.10

01.03.2013

1019– ST din 06.12.2012

SM SR ISO 7839:2012

01.040.59 59.120.40

01.03.2013

1015– ST din 03.12.2012

SM SR ISO 7946:2012

01.040.79 79.120.10

01.03.2013

1019– ST din 06.12.2012

SM SR ISO 7947:2012

01.040.79 79.120.10

01.03.2013

1019– ST din 06.12.2012

SM SR ISO 7958:2012

01.040.79 79.120.10

01.03.2013

1019– ST din 06.12.2012

SM SR ISO 7959:2012

01.040.79 79.120.10

01.03.2013

1019– ST din 06.12.2012

SM SR ISO 7983:2012

01.040.79 79.120.10

01.03.2013

1019– ST din 06.12.2012

SM SR ISO 8116-1:2012

01.040.59 59.120.20

01.03.2013

1015– ST din 03.12.2012

SM SR ISO 8119-2:2012

01.040.59 59.120.40

01.03.2013

1015– ST din 03.12.2012

SM SR ISO 8119-3:2012

01.040.59 59.120.40

01.03.2013

1015– ST din 03.12.2012

SM SR ISO 8159:2012

01.040.59 59.060.01 59.080.20

01.03.2013

1016– ST din 04.12.2012

SM SR ISO 8909-1:2012

01.040.65 65.060.50

01.03.2013

1016– ST din 04.12.2012

SM SR ISO 8910:2012

01.040.65 65.060.20

01.03.2013

1016– ST din 04.12.2012

SM SR EN 8930:2012

01.040.91 91.080.01

01.03.2013

1022– ST din 10.12.2012

SM SR ISO 8954-2:2012

01.040.77 77.100

01.03.2013

1017– ST din 05.12.2012

SM SR ISO 8954-3:2012

01.040.77 77.100

01.03.2013

1017– ST din 05.12.2012

SM SR ISO 9264:2012

79.120.10 01.040.79

01.03.2013

1021– ST din 07.12.2012

SM SR ISO 9265:2012

79.120.10 01.040.79

01.03.2013

1021– ST din 07.12.2012

20


INSM Decembrie 2012 1

2

3

4

SM SR ISO 9266:2012

79.120.10 01.040.79

01.03.2013

1021– ST din 07.12.2012

SM SR ISO 9267:2012

79.120.10 01.040.79

01.03.2013

1021– ST din 07.12.2012

SM SR ISO 9414:2012

79.120.10 01.040.79

01.03.2013

1021– ST din 07.12.2012

SM SR ISO 9451:2012

79.120.10 01.040.79

01.03.2013

1021– ST din 07.12.2012

SM SR ISO 9558:2012

79.120.10 01.040.79

01.03.2013

1021– ST din 07.12.2012

SM SR ISO 9566:2012

79.120.10 01.040.79

01.03.2013

1021– ST din 07.12.2012

SM SR ISO 9616:2012

79.120.10 01.040.79

01.03.2013

1021– ST din 07.12.2012

SM SR ISO 9617:2012

79.120.10 01.040.79

01.03.2013

1021– ST din 07.12.2012

Standarde în limba rusă SM GOST 1415:2012 (ISO 5445:1980)

77.100

20.12.2012

1020 – ST din 06.12.2012

SM GOST ISO 10063:2012

59.080.20

20.12.2012

1020 – ST din 06.12.2012

SM GOST ISO 10471:2012

65.120

20.12.2012

1020 – ST din 06.12.2012

SM GOST ISO 30548:2012

59.080.30

20.12.2012

1020 – ST din 06.12.2012

SM GOST ISO/CEI 24724:2012

01.080.50 35.040

01.03.2013

1024 – ST din 11.12.2012

SM GOST R 8.564:2012

17.020

20.12.2012

1018 – ST din 05.12.2012

SM GOST R 50949:2012

13.100 13.180 31.120

20.12.2012

1018 – ST din 05.12.2012

SM GOST R 51070:2012

17.220.20

20.12.2012

1018 – ST din 05.12.2012

SM GOST R 51945:2012

13.040.01 17.060

20.12.2012

1018 – ST din 05.12.2012

SM GOST 8.601:2012

17.020

01.03.2013

1024 – ST din 11.12.2012

SM GOST 8.602:2012

17.020

01.03.2013

1026 – ST din 13.12.2012

SM GOST 520:2012

21.100.20

01.03.2013

1024 – ST din 11.12.2012

SM GOST 17187:2012 (CEI 61672-1:2002)

17.140.50

01.03.2013

1026 – ST din 13.12.2012

SM GOST 22703:2012

03.220.30

01.03.2013

1026 – ST din 13.12.2012

SM GOST 31187:2012

45.060.10

01.03.2013

1024 – ST din 11.12.2012

21


INSM Decembrie 2012 INDICATIVELE STANDARDELOR/PRESTANDARDELOR ANULATE ОБОЗНАЧЕНИЯ АННУЛИРОВАННЫХ СТАНДАРТОВ/ПРЕДСТАНДАРТОВ (Decembrie 2012) Indicativul standardului/ prestandardului Обозначение cтандарта/ предстандарта

Codul CSM Код CSM

Data anulării Дата отмены

3

Indicativul standardului/ prestandardului în vigoare Обозначение действующего cтандарта/ предстандарта 4

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

1

2

5

SMV EN 14394+A1:2011

91.140.10

01.12.1013

SM SR EN 14394+A1:2012

1022– ST din 10.12.2012

SM GOST EN 10222-2:2009

77.140.85

01.01.2014

SM SR EN 10222-2:2011

1023– ST din 11.12.2012

SM GOST EN 10222-3:2009

77.140.85

01.01.2014

SM SR EN 10222-3:2011

1023– ST din 11.12.2012

SM GOST EN 10222-4:2009

77.140.85

01.01.2014

SM SR EN 10222-4:2011

1023– ST din 11.12.2012

SM GOST EN 10222-5:2009

77.140.85

01.01.2014

SM SR EN 10222-5:2011

1023– ST din 11.12.2012

GOST 4.347-85

03.220.30

01.07.2013

---------------------------

1025– ST din 12.12.2012

GOST 4.399-85

03.120

01.07.2013

---------------------------

1025– ST din 12.12.2012

GOST 6.01.1-87

01.140.20

01.07.2013

---------------------------

1025– ST din 12.12.2012

GOST 8.221.76

01.040.17 17.080

01.07.2013

---------------------------

GOST 31.211.42-83

25.160.30

01.07.2013

---------------------------

GOST 520-2002 (ISO 492-94, ISO 199-97)

21.100.20

01.11.2013

SM GOST 520:2012

GOST 1415-78

77.100

20.06.2013

SM GOST 1415:2012

1020– ST din 06.12.2012

GOST 2041-78

25.080.99

01.07.2013

---------------------------

1025– ST din 12.12.2012

GOST 2595-75

59.080.99

20.06.2013

---------------------------

1020– ST din 06.12.2012

GOST 2975-73

65.020.20

20.06.2013

---------------------------

1020– ST din 06.12.2012

GOST 5257-89

43.120 45.060.01 77.140.70

01.07.2013

---------------------------

GOST 5500-75

81.080

20.06.2013

---------------------------

1020– ST din 06.12.2012

GOST 5689-79

88.080.20

20.06.2013

---------------------------

1020– ST din 06.12.2012

GOST 6137-80

81.080

20.06.2013

---------------------------

1020– ST din 06.12.2012

GOST 6243-75

75.080

20.06.2013

---------------------------

1020– ST din 06.12.2012

GOST 6939-93

65.060.20

20.06.2013

---------------------------

1020– ST din 06.12.2012

GOST 8137-81

17.040.99

01.07.2013

---------------------------

1025– ST din 12.12.2012

GOST 9505-73

25.080.50

01.07.2013

---------------------------

1025– ST din 12.12.2012

GOST 9853.1-79

77.120 77.120.50

20.06.2013

---------------------------

GOST 9853.2-79

77.120 77.120.50

20.06.2013

---------------------------

1025– ST din 12.12.2012 1025– ST din 12.12.2012 1024– ST din 11.12.2012

1025– ST din 12.12.2012

1020– ST din 06.12.2012 1020– ST din 06.12.2012

22


INSM Decembrie 2012 1

2

3

4

5

GOST 9853.3-86

77.120 77.120.50

20.06.2013

---------------------------

GOST 9853.4-79

77.120 77.120.50

20.06.2013

---------------------------

GOST 9853.5-79

77.120 77.120.50

20.06.2013

---------------------------

GOST 9853.6-79

77.120 77.120.50

20.06.2013

---------------------------

GOST 9853.8-79

77.120 77.120.50

20.06.2013

---------------------------

GOST 10021-84

17.180.30

01.07.2013

---------------------------

1025– ST din 12.12.2012

GOST 10063-83

59.080.20

20.06.2013

---------------------------

1020– ST din 06.12.2012

GOST 10471-63

65.120

20.06.2013

---------------------------

1020– ST din 06.12.2012

GOST 10543-82

25.160.20

01.07.2013

---------------------------

1025– ST din 12.12.2012

GOST 10875-76

17.180.30

01.07.2013

---------------------------

1025– ST din 12.12.2012

GOST 11035-64

83.080

20.06.2013

---------------------------

1020– ST din 06.12.2012

GOST 11092-82

29.060.20

01.07.2013

---------------------------

1025– ST din 12.12.2012

GOST 11194-76

17.180.99

01.07.2013

---------------------------

1025– ST din 12.12.2012

GOST 11739.12-82

77.120.10

20.06.2013

---------------------------

1020– ST din 06.12.2012

GOST 11739.13-82

77.120.10

20.06.2013

---------------------------

1020– ST din 06.12.2012

GOST 11739.24-82

77.120.10

20.06.2013

---------------------------

1020– ST din 06.12.2012

GOST 12359-81 (ISO 4945-77)

77.080.20

20.06.2013

---------------------------

1020– ST din 06.12.2012

GOST 12806-77

47.020.20

01.07.2013

---------------------------

1025– ST din 12.12.2012

GOST 13616-78

77.150.10 77.150.20

20.06.2013

---------------------------

GOST 13617-82

77.150.10 77.150.20

20.06.2013

---------------------------

GOST 14657.0-78

73.060.40

01.07.2013

---------------------------

1025– ST din 12.12.2012

GOST 14657.1-78

73.060.40

01.07.2013

---------------------------

1025– ST din 12.12.2012

GOST 14657.2-78

73.060.40

01.07.2013

---------------------------

1025– ST din 12.12.2012

GOST 14657.3-78

73.060.40

01.07.2013

---------------------------

1025– ST din 12.12.2012

GOST 14657.4-78

73.060.40

01.07.2013

---------------------------

1025– ST din 12.12.2012

GOST 14657.5-78

73.060.40

01.07.2013

---------------------------

1025– ST din 12.12.2012

GOST 14657.6-83

73.060.40

01.07.2013

---------------------------

1025– ST din 12.12.2012

GOST 14657.7-82

73.060.40

01.07.2013

---------------------------

1025– ST din 12.12.2012

GOST 14657.8-83

73.060.40

01.07.2013

---------------------------

1025– ST din 12.12.2012

GOST 14657.9-82

73.060.40

01.07.2013

---------------------------

1025– ST din 12.12.2012

GOST 14657.10-72

73.060.40

01.07.2013

---------------------------

1025– ST din 12.12.2012

GOST 14657.11-78

73.060.43

01.07.2013

---------------------------

1025– ST din 12.12.2012

GOST 14657.12-78

73.060.43

01.07.2013

---------------------------

1025– ST din 12.12.2012

GOST 14657.13-78

73.060.43

01.07.2013

---------------------------

1025– ST din 12.12.2012

GOST 14657.14-78

73.060.43

01.07.2013

---------------------------

1025– ST din 12.12.2012

1020– ST din 06.12.2012 1020– ST din 06.12.2012 1020– ST din 06.12.2012 1020– ST din 06.12.2012 1020– ST din 06.12.2012

1020– ST din 06.12.2012 1020– ST din 06.12.2012

23


INSM Decembrie 2012

1

2

3

GOST 14657.15-78

73.060.43

01.07.2013

---------------------------

1025– ST din 12.12.2012

GOST 15855-77

17.020

01.07.2013

---------------------------

1025– ST din 12.12.2012

GOST 16005-70

13.220.20

01.07.2013

---------------------------

1025– ST din 12.12.2012

GOST 16010-70

59.080.40

20.06.2013

---------------------------

1020– ST din 06.12.2012

GOST 16263-70

17.020

01.07.2013

---------------------------

1025– ST din 12.12.2012

GOST 16876-71

01.140.10

01.07.2013

SM SR ISO 9:2005

1025– ST din 12.12.2012

GOST 17187-81

17.140.50

01.11.2013

SM GOST 17187:2012 (CEI 61672-1:2002)

1026– ST din 13.12.2012

GOST 17528-72

25.060.20

01.07.2013

---------------------------

1025– ST din 12.12.2012

GOST 17529-72

25.060.20

01.07.2013

---------------------------

1025– ST din 12.12.2012

GOST 17530-72

25.060.20

01.07.2013

---------------------------

1025– ST din 12.12.2012

GOST 17531-72

25.060.20

01.07.2013

---------------------------

1025– ST din 12.12.2012

GOST 17746-79

77.120

20.06.2013

---------------------------

1020– ST din 06.12.2012

GOST 18337-80

77.120.99

20.06.2013

---------------------------

1020– ST din 06.12.2012

GOST 19261-82

47.020.05

01.07.2013

---------------------------

1025– ST din 12.12.2012

GOST 19306-73

25.120.30

01.07.2013

---------------------------

1025– ST din 12.12.2012

GOST 19308-73

25.120.30

01.07.2013

---------------------------

1025– ST din 12.12.2012

GOST 19309-73

25.120.30

01.07.2013

---------------------------

1025– ST din 12.12.2012

GOST 19310-73

25.120.30

01.07.2013

---------------------------

1025– ST din 12.12.2012

GOST 19311-73

25.120.30

01.07.2013

---------------------------

1025– ST din 12.12.2012

GOST 19315-73

25.120.30

01.07.2013

---------------------------

1025– ST din 12.12.2012

GOST 19316-73

25.120.30

01.07.2013

---------------------------

1025– ST din 12.12.2012

GOST 19320-73

53.100

01.07.2013

---------------------------

1025– ST din 12.12.2012

61.040

20.06.2013

---------------------------

1020– ST din 06.12.2012

77.120.10

20.06.2013

---------------------------

1020– ST din 06.12.2012

GOST 22703-91

45.060

01.11.2013

SM GOST 22703:2012

1026– ST din 13.12.2012

GOST 22974.0-85

77.040

20.06.2013

---------------------------

1020– ST din 06.12.2012

GOST 22974.1-85

77.040

20.06.2013

---------------------------

1020– ST din 06.12.2012

GOST 22974.2-85

77.040

20.06.2013

---------------------------

1020– ST din 06.12.2012

GOST 22974.3-85

77.040

20.06.2013

---------------------------

1020– ST din 06.12.2012

GOST 22974.4-85

77.040

20.06.2013

---------------------------

1020– ST din 06.12.2012

GOST 22974.5-85

77.040

20.06.2013

---------------------------

1020– ST din 06.12.2012

GOST 22974.6-85

77.040

20.06.2013

---------------------------

1020– ST din 06.12.2012

GOST 22974.7-85

77.040

20.06.2013

---------------------------

1020– ST din 06.12.2012

GOST 22974.8-85

77.040

20.06.2013

---------------------------

1020– ST din 06.12.2012

GOST 22974.9-85

77.040

20.06.2013

---------------------------

1020– ST din 06.12.2012

GOST 22974.10-85

77.040

20.06.2013

---------------------------

1020– ST din 06.12.2012

GOST 22974.11-85

77.040

20.06.2013

---------------------------

1020– ST din 06.12.2012

GOST 22974.12-85

77.040

20.06.2013

---------------------------

1020– ST din 06.12.2012

GOST 22974.13-85

77.040

20.06.2013

---------------------------

1020– ST din 06.12.2012

GOST 19690-89 GOST 21132.1-81

4

5

24


INSM Decembrie 2012

1

2

3

4

5

GOST 23626-79

87.040

20.06.2013

---------------------------

1020– ST din 06.12.2012

GOST 23780-79

77.120

20.06.2013

---------------------------

1020– ST din 06.12.2012

GOST 23782-79

77.120 77.120.50

20.06.2013

---------------------------

GOST 23785.0-79

59.080.30

20.06.2013

---------------------------

1020– ST din 06.12.2012

GOST 23785.1-79

59.080.30

20.06.2013

---------------------------

1020– ST din 06.12.2012

GOST 23785.2-79

59.080.30

20.06.2013

---------------------------

1020– ST din 06.12.2012

GOST 23785.3-79

59.080.30

20.06.2013

---------------------------

1020– ST din 06.12.2012

GOST 23785.4-79

59.080.30

20.06.2013

---------------------------

1020– ST din 06.12.2012

GOST 23785.5-79

59.080.30

20.06.2013

---------------------------

1020– ST din 06.12.2012

GOST 23785.6-79

59.080.30

20.06.2013

---------------------------

1020– ST din 06.12.2012

GOST 24812-81

19.060

20.06.2013

---------------------------

1020– ST din 06.12.2012

GOST 25698-83

77.160

20.06.2013

---------------------------

1020– ST din 06.12.2012

GOST 26528-85

77.160

20.06.2013

---------------------------

1020– ST din 06.12.2012

GOST 26603-85

59.080.30

20.06.2013

---------------------------

1020– ST din 06.12.2012

GOST 26604-85

59.080.30

20.06.2013

SM GOST 30548:2012

1020– ST din 06.12.2012

GOST 28052-89

77.120.50

20.06.2013

---------------------------

1020– ST din 06.12.2012

GOST 31187-2003

45.060.10

01.11.2013

SM GOST 31187:2012

1024– ST din 11.11.2012

1020– ST din 06.12.2012

25


INSM Decembrie 2012

INDICATIVELE STANDARDELOR PENTRU CARE SÎNT APROBATE MODIFICĂRI/ERATE ОБОЗНАЧЕНИЯ СТАНДАРТОВ, К КОТОРЫМ УТВЕРЖДЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ/ПОПРАВКИ (Decembrie 2012) Indicativul standardului Обозначение cтандарта 1 SM SR EN 643:2012/AC:2012 SM SR EN 1504-10:2012/AC:2012 SM SR EN 12944-1:2012/AC:2012 SM SR EN 12944-2:2012/AC:2012 SM SR EN 13481-1:2012/A1:2012 SM SR EN 13756:2012/C91:2012

Codul CSM Код CSM

2 01.040.85 85.060 01.040.91 91.080.40 01.040.65 85.080 01.040.85 85.060 01.040.93 93.100 01.040.79 79.080

Nr. Nr. şi data hotărîrii mod.eratei № и дата № изм. постановления поправки 3 AC AC AC AC A1 C91

Pag. Cтр.

4 1016 – ST din 04.12.2012 1022 – ST din 10.12.2012 1016 – ST din 04.12.2012 1016 – ST din 04.12.2012 1022 – ST din 10.12.2012 1021 – ST din 07.12.2012

5 Nu se publică Nu se publică Nu se publică Nu se publică Nu se publică Nu se publică

26


INSM Decembrie 2012

Standardul – forţa motrice în dezvoltarea durabilă a economiei Unul din obiectivele strategice ale dezvoltării economice moderne este formarea unei pieţe globale, obiectiv ce nu poate fi atins fără crearea unui sistem armonizat de reglementări tehnice. Factorul cheie în atingerea acestui scop, precum şi în sporirea eficienţei muncii şi asigurarea creşterii economice, sînt standardele. Ele reprezintă una din componentele principale ale concurenţei loiale, contribuie la inovarea sectorului economic şi la diminuarea riscurilor. Astăzi, dispunînd de o colecţie de circa 25 000 de standarde, Institutul Naţional de Standardizare (INS) pune la dispoziţia mediului de afaceri, autorităţilor şi societăţii, soluţii în toate cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile – dimensiunea economică, socială şi de mediu. Standardele sînt esenţiale pentru dezvoltarea durabilă, întrucît reprezintă o sursă semnificativă de know-how tehnologic pentru statele în curs de dezvoltare şi cu economii în tranziţie, precum este şi Republica Moldova. Ele consolidează capacitatea ţării de a concura pe pieţele mondiale. Standardele oferă soluţii armonizate global şi permit industriei să avanseze fără ca fiecare companie în parte să fie nevoită să înceapă totul de la zero. Datorită standardelor, este posibilă inovaţia şi interoperabilitatea lucrurilor. Provocările globale au nevoie de soluţii globale, iar INS, în calitatea sa de Organism Naţional de Standardizare (ONS), dispune de un cadru unic pentru răspîndirea acestor soluţii într-un mod ordonat şi eficient. Mulţumită standardelor internaţionale, adoptate ca naţionale pe teritoriul Republicii Moldova, soluţiile inovatoare pot fi transferate în companiile din ţară, astfel încît să se poată beneficia de avantajele lor atît pe plan naţional, cît şi internaţional. Inovaţia este forţa promotoare a economiei mondiale. În multe sectoare ale economiei naţionale cele mai importante firme au adoptat standarde pentru a-şi îmbunătăţi aspecte ca: asigurarea calităţii şi siguranţei produselor şi serviciilor, reducerea deşeurilor şi impactului asupra mediului, eficienţa energetică, etc. Standardele aduc inovaţia pe piaţă, facilitînd dezvoltarea unor noi pieţe de desfacere, îmbunătăţind nivelul de cunoaştere al consumatorilor şi sporind încrederea acestora. Ele aduc o contribuţie pozitivă în lumea în care trăim, furnizînd beneficii în toate domeniile de activitate, de la ştiinţă la tehnologie, de la management la finanţe sau comerţ. Fiecare organizaţie urmăreşte un avantaj competitiv – viteza şi modul de scurtare a ciclului general de dezvoltare, astfel încît activitatea pe care o desfăşoară astăzi să poată avea un impact acum şi nu peste cinci sau zece ani. Acesta este şi unul din scopurile principale ale standardelor. Însă, succesul standardelor implică mobilizarea unui număr mare de oameni şi încurajarea celor mai bune idei. Amploarea are un avantaj semnificativ, deoarece poate accelera elaborarea de noi standarde. Astfel, părţile interesate din ţară pot, prin intermediul comitetelor tehnice, să participe activ în procesul de elaborare a standardelor din domeniile lor de activitate, obţinînd astfel posibilitatea de a defini reguli, care să corespundă necesităţilor şi intereselor companiilor lor şi nu de a urma reguli stabilite de alte părţi, ce nu numai că nu le aduc beneficii, dar şi pot, uneori, împiedica procesul de dezvoltare.

27


INSM Decembrie 2012 Dreptul de autor asupra standardelor Este un fapt bine cunoscut că dezvoltarea unei societăţi merge în pas cu operele de creaţie a minţii omeneşti. A existat de-a lungul timpului o preocupare continuă a omului în a-şi apăra bunurile care îi aparţin, astfel promovîndu-se tot mai mult sintagma „drept de autor”. Într-o definiţie scurtă, dreptul de autor este modalitatea legală de protejare a lucrărilor literare, ştiinţifice, artistice sau de orice alt fel. Dreptul de autor se naşte în momentul creării operei. Acesta rezervă autorilor operelor de creaţie dreptul exclusiv de a autoriza folosirea operei lor în orice mod. În Republica Moldova copierea şi distribuirea neautorizată reprezintă o încălcare a legii, fie că priveşte un bun material sau o creaţie intelectuală, şi reprezintă subiectul Legii nr. 139 din 02.07.2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. Făcînd referire la standarde, putem spune că ele sînt lucrări elaborate de mai mulţi experţi în cadrul unor comitete tehnice şi reflectă experienţa şi cunoştinţele elaboratorilor, încorporînd contribuţia intelectuală a fiecăruia. Prin urmare, sînt creaţii protejate prin dreptul de autor. Conform art. 11, alin. 2 al Legii nr. 590 din 22.09.1995 cu privire la standardizare, „dreptul de publicare (editare) şi difuzare a standardelor naţionale, a prestandardelor naţionale şi a codurilor de bună practică în domeniul standardizării ale Republicii Moldova aparţine în exclusivitate Organismului Naţional de Standardizare. Se interzice reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea prin orice procedeu a documentelor menţionate sau a conţinutului publicaţiilor Organismului Naţional de Standardizare, precum şi difuzarea lor, fără acordul scris al acestui organism”. De asemenea, Institutul Naţional de Standardizare (INS), în calitate de membru corespondent al Organizaţiei Internaţionale de Standardizare (ISO) şi membru afiliat al Comitetului European de Standardizare (CEN), are posibilitatea de a adopta, ca naţionale, standardele (publicaţiile) acestor organizaţii. Totodată, aceste organizaţii au certitudinea, garantată de INS, că toate publicaţiile lor sînt protejate prin dreptul de autor. Deşi standardele constituie obiectul dreptului de autor, totuşi există încălcări şi standardele sau părţi ale lor, sînt distribuite ilegal. Acest fapt are ca rezultat pierderi financiare pentru organizaţiile care elaborează sau distribuie standarde. De asemenea, se compromit înseşi standardele prin riscul de a fi modificate. Standardele sînt vîndute pentru a putea fi finanţate activităţile ulterioare de standardizare. Astfel, protecţia dreptului de autor este fundamentală pentru durabilitatea sistemului naţional de standardizare. Una din măsurile întreprinse de către ISO pentru protejarea dreptului de autor, prin intermediul departamentului său pentru drepturile proprietăţii intelectuale, este detectarea şi monitorizarea încălcărilor pe internet. Acest lucru este obţinut fie prin motoarele de căutare (ex/ Google), fie prin servicii care pot depista, aborda şi monitoriza încălcările de acest gen (ex/ attributor.com). O simplă căutare pe Google a cuvîntului „ISO” , împreună cu un număr de standard sau cu titlul exact al acestuia, este suficientă pentru depistarea standardelor ISO care sînt distribuite ilegal. Iar serviciile precum attributor.com pot detecta paginile web neautorizate care vînd standarde. Ţinînd cont de costul şi timpul necesar pentru găsirea tuturor persoanelor care încalcă dreptul de autor, putem spune că acest fapt este ireal. Însă, ceea ce putem face, este să aducem la cunoştinţa consumatorilor că încălcarea dreptului de autor este ilegală şi atrage răspundere în conformitate cu legislaţia civilă, contravenţională sau penală.

28


INSM Decembrie 2012 ISO 13153 pentru proiectarea clădirilor rezidenţiale ultraeficiente

Între creşterea costului de trai şi preocupările legate de protecţia mediului, proprietarii de case au devenit tot mai interesaţi de găsirea unor soluţii care sa le permită reducerea consumului de energie. Un nou standard internaţional ISO oferă un cadru pentru luarea în consideraţie a eficacităţii energetice a clădirilor în procesul de proiectare a acestora, ceea ce va duce la creşterea eficienţei energetice şi la facturi mai mici pentru energie. Consumul de energie în clădiri – inclusiv sistemele de climatizare, aparatele electrocasnice, sistemele de iluminat şi alte echipamente instalate – reprezintă aproape 40 % din consumul energetic total pe plan mondial. Introducerea eficienţei energetice în procesul de proiectare duce la o reducere a cererii energetice prin intermediul unei abordări globale a clădirilor, ceea ce include analiza locaţiei clădirii, definirea anvelopei clădirii (anvelopa clădirii este alcătuită din acoperişul şi pereţii exteriori , sistemele şi produsele energetice. Standardul ISO 13153:2012, ,,Cadrul unui proces de proiectare a clădirilor rezidenţiale individuale şi a micilor clădiri comerciale care permite economisirea energiei’’, îi va ajuta pe proiectanţi să evalueze eficacitatea în privinţa economiilor energetice a opţiunilor tehnologice fundamentale în diferitele etape ale procesului de proiectare. De exemplu, în zonele cu climă rece, izolarea anvelopei clădirii constituie o opţiune tehnologică esenţială, care contribuie la conservarea energiei şi la reducerea costurilor de încălzire. ISO 13153 propune un cadru dedicat procesului de proiectare a locuinţelor individuale şi a micilor spaţii comerciale. Potenţialul de reducere a consumului este exprimat printr-un ”coeficient de consum al energiei”, care va permite realizarea unor comparaţii utile între consumul real de energie şi potenţialul de economisire a energiei. Noul standard se aplică în cazul noilor clădiri, precum şi sistemelor de încălzire, răcire, iluminare, apă caldă menajeră, ventilaţie şi sistemelor de control asociate. Dr. Takao Sawachi, şeful echipei de experţi internaţionali ISO, care au elaborat standardul, a declarat că ”în ciuda creşterii numărului şi mărimii medii a caselor şi a utilizării sporite a produselor electronice, toate îmbunătăţirile aduse eficienţei au condus la reducerea consumului din fiecare gospodărie. Noul standard ISO 13153 merge cu un pas mai departe, ajutîndu-i pe proiectanţi să ia deciziile potrivite în privinţa tehnologiilor de economisire a energiei care trebuie adoptate în proiectele clădirilor în funcţie de condiţiile specifice de proiectare ale fiecăreia. Acest standard este o completare de nepreţuit la grupul în creştere de standarde ISO pentru eficienţa energetică a clădirilor.”

29


INSM Decembrie 2012 Pentru a ajuta utilizatorii să profite la maxim de acest standard, ISO 13153 le pune la dispoziţie şi trei anexe, după cum urmează: • Exemple de tehnologii fundamentale de economisire a energiei şi opţiuni de specificare; • Însemnări privind estimarea experimentală a sistemelor, luînd în considerare condiţiile reale de utilizare; • Conţinutul liniilor directoare privind proiectarea, inclusiv exprimarea coeficientului de consum al energiei pentru tehnologiile fundamentale şi opţiuni de specificare. Standardul ISO 13153:2012 a fost elaborat de către comitetul tehnic ISO/TC 205 Proiectarea ambientului din clădiri. Standardul respectiv nu a fost încă adoptat în calitate de naţional pe teritoriul Republicii Moldova, însă Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie este deschis să colaboreze în acest context în caz de solicitare a părţilor interesate.

Sursa: www.iso.org

30


INSM Decembrie 2012

Preşedinte

Vitalie Dragancea

Membrii colegiului :

Gheorghe Gangura Ana Ţurcan Serghei Ceapa Ion Maftei Vasile Nedelea Violina Rîbacova Elena Ţîmbaliuc

Secretar

Valentina Rusu

31

Buletin de standardizare decembrie  
Buletin de standardizare decembrie  
Advertisement