Page 1

ÎN ATENŢIA UTILIZATORILOR!

Institutul  Național  de  Standardizare  şi  Metrologie 

Fondat în 1994 

BULETINUL  DE  STANDARDIZARE     

                                                         1 ‐ 2009 

„Buletinul de Standardizare” – publicaţie oficială periodică a organismului naţional de standardizare, apare din anul 1994 şi este unica sursă naţională ce conţine informaţii privind standardizarea, metrologia, evaluarea conformităţii la nivel naţional, regional şi internaţional. Informaţia despre proiectele de standarde naţionale în anchetă publică şi despre standardele internaţionale, europene, interstatale şi ale altor ţări, intrate în Fondul Naţional de Documente Normative, este plasată pe site-ul: www.standard.md sau poate fi obţinută în localul Fondului pe adresa: or.Chişinău, str. E. Coca, 28, biroul 12. Documentele normative necesare pot fi procurate în localul Fondului prin intermediul formularului de comandă din “Buletinul de Standardizare”. Relaţii la tel. 218-403, 218-429. В Н И М А Н И Ю П О Л Ь ЗО В А Т Е Л Е Й ! “Buletinul de Standardizare” - официальное периодическое издание национального органа по стандартизации, публикуется с 1994 года и являетса единственным национальным источником, который содержит информацию по стандартизации, метрологии, оценки соответствия на национальном, региональном и международном уровне. Информацию о проектах национальных стандартов для публичного обсуждения и о международных, европейских, межгосударственных стандартах и стандартах других стран, поступивших в Национальный фонд нормативных документов, распаложена на site: www. standard.md или может быть получена в фонде по адресу: г. Кишинэу, ул. Е. Кока, 28, каб.12. Необходимую Вам нормативную документацию можно приобрести по бланк-заказу из “Buletinul de Standardizare”.

                   PUBLICAȚIE  OFICIALĂ 

Справки по тел. 218-403, 218-429. © INSM, 2009

Chişinău 2009  2

Buletin de Standardizare 1-2009  
Buletin de Standardizare 1-2009  
Advertisement