Page 1

‘ t Schoolkrantje

www.omerwattez.be

April 2010


Voorwoord Eindelijk lente! Eindelijk zon! Wat een koude, gure en dure winter. Nu kunnen we eindelijk naar buiten : fietsen, in de tuin spelen, op bezoek bij de vrienden en misschien zit een “terrasje doen” er ook wel bij. Dat mag wel … na die lange, donkere maanden. Na de paasvakantie wordt het voor ons een heel belangrijke periode. Dan krijgen we de onderwijsinspectie over de vloer en wordt de school doorgelicht : een belangrijk moment voor onze school. En dan volgt er nog een heel drukke periode : het schoolfeest staat voor de deur, de maand mei wordt weer een sportieve (sportdag, fietstocht, “korterittencontract”) en feestelijke (communies, lentefeesten) maand. En dan komt de klapper van het jaar : de GWP Zeeklassen in Lombardsijde. Drie dagen er op uit met de ganse school, met twee extra dagen voor de oudsten. Spelen en veel leren … een supercombinatie. Het aftellen kan beginnen, de spanning stijgt. Maar nu eerst genieten van de vakantie! De dagen worden langer en het wordt stilaan warmer. Geniet er maar van met volle teugen! Wij wensen u en uw familie alleszins al een …

Vrolijk paasfeest !


Het Feest Vrijzinnige Jeugd op 27 maart 2010

Het Feest Vrijzinnige Jeugd viert de nieuwe fase namelijk het einde van het lager schoolkind en het begin van de “puberteit”.

• • • • •

Demeersseman Robin Hardeman Nick Ogez Laura Van der Stappen Ortwin Van Mook Jay

Deze feesten gingen door op zaterdag 27 maart 2010 in de speelzaal van de basisschool Omer Wattez. Op dit feest gaven de 6-jarigen en de 12-jarigen een korte voorstelling (dans, lied, gedicht). Behalve de ouders waren ook de grootouders en eventueel de meter en peter uitgenodigd. Het geheel duurde ongeveer 1 uur. Daarna was er een receptie waar een drankje en versnaperingen aangeboden werden. M.a.w.: wij zorgden voor het “aperitief” waarna u eventueel thuis verder kon vieren.


Lentefeest op 27 maart 2010

Het lentefeest viert de nieuwe fase van uw kind namelijk dat het kan lezen, schrijven, rekenen.

• • • • • • • • • • • • •

Brusselman Enya De Potter Theo Desmet Eliot De Vos Emiel De Winter Zazie Eeckhout Zita Finck Jef Finck Zoë Haelterman Juno Parent Myla Spileers Felke Vandecauter Robbe Van heule Romeo

Felicitaties aan de gevierde leerlingen (zowel de 6- als 12-jarigen) vanwege alle personeelsleden van de school.


Eerste en plechtige communie. Zaterdag 8 mei en zondag 9 mei doen deze 11 & 12-jarigen hun plechtige communie en ontvangen het Heilig Vormsel: • • • • • • • • • • • • •

Bauwens Bieke Delongie Yannick Depoorter Dave Dumont Kristof Dumont Shirley De Bruycker Jana De Keyser Senne Roman Arne Vandewalle Ellen Vanoosthuyse Lise Vanovertveldt Manon Vanovertveldt Maxandre Van Geeteruyen Wytse

Op donderdag 13 mei doen deze 7-jarigen hun eerste communie: • • • •

Dhondt Rune De Vos Ameline Polfliet Jarne Pollez Fleur

Hartelijk gefeliciteerd! Juf Brigitte


Veilig chatten

1. Kies een goede nickname die niet verklapt of je een jongen of een meisje bent, hoe oud je bent en wat je echte naam is. 2. Geef aan niemand informatie (zoals naam, school, telefoonnummer of adres) over jezelf of over je vrienden. 3. Chat enkel met vrienden die je ook in het echte leven kent. 4. Zet nooit de webcam aan als vreemden erom vragen. De persoon aan de andere kant kan dingen tonen die je liever niet wil zien of foto's of filmpjes van je maken die op het internet terecht kunnen komen. Doe nooit voor de webcam wat je niet voor een groot publiek zou doen. 5. Toon net als in het echte leven altijd respect voor anderen. Behandel anderen zoals je wilt dat ze jou behandelen. Doe niets wat anderen pijn kan doen, bang kan maken of in gevaar kan brengen. 6. Als er op de chat iets gebeurt dat je niet leuk vindt, vertel het dan aan je ouders of aan een andere volwassene die je vertrouwt. Bewaar je chatsessies. 7. Geloof niet zomaar alles wat iemand op de chat vertelt. Tenslotte kan iedereen typen wat hij wil en kan niemand dat controleren. Soms zijn mensen niet wie ze zeggen te zijn. 8. Als je wil afspreken of bellen met iemand die je op de chat ontmoet hebt, praat er dan eerst over met je ouders. Nog meer info op : www.clicksafe.be


Afval in de peuterklas Deze week hebben we gewerkt rond het thema “ afval�. We gingen samen met 2de kleuterklas op zoek naar afval. Er lag veel meer afval in de buurt van de school dan verwacht!

Samen met Jules en Bumba maakten we ook pannenkoeken. We deden de verpakkingen van de melk, de bloem en eieren in de juiste vuilnisbak. Wat en karwei! Gelukkig hielpen alle kleine koks heel graag mee. Eenmaal alles gebakken, was het tijd om te smullen. Mmmmmm....

Juf Elisabeth


De dokter op bezoek in K1 Om het thema “gezondheid” af te ronden hadden de kleuters van K1 een afspraak met de dokter. Ze kregen boeiende en nuttige informatie. Kinderen die het eventjes “benauwd” kregen, werden op gepaste wijze gerustgesteld. Al hun vragen werden eveneens op hun niveau beantwoord. De nu echte apparatuur van de dokter werd waargenomen, vergeleken met hun speelgoed en besproken. De kleuters hadden veel aandacht voor de tips en waren tevens zeer enthousiast over het bezoek van de dokter in de klas. Alvast bedankt dokter.


K1 naar de apotheek met zieke Jules Op een morgen voelde Jules zich ziek. Hij had overal rode vlekjes. Het waren de windpokken en hij hoestte zoveel! We moesten dus naar de apotheek om medicijnen zodat hij vlug zou genezen.

We brachten een bezoekje aan de apotheek in de buurt. Gelukkig had de apothekeres het juiste medicijn. We betaalden en kregen de siroop mee naar school. Voordat we vertrokken kreeg iedereen nog een vitaminesnoepje. En onze Jules? Die was snel genezen!


Kleuterovernachting Op dinsdagavond 9 februari 2010 was er iets vreemds aan de hand op de basisschool Omer Wattez. Omstreeks 19 uur liepen er 25 paar kindervoeten door de gang. Gepakt en gezakt installeerden ze hun matras en slaapzak in de speelzaal. Samen met juf Adeline en juf Ann aten ze nog een koekje en dronken een drankje. Plotseling verscheen er een gekke indiaan! Het leek wel juf Sofie! De indiaan vertelde een mooi verhaal aan de hand van geprojecteerde prenten.

We deden het licht uit en speelden nog even met de zaklampen. Jammer genoeg, was het tijd om onder de wol te kruipen. Sommigen sliepen al na enkele minuten terwijl anderen het net iets moeilijker hadden om de slaap te vatten. Onze kleine kapoenen worden zo snel groot! Slaapwel!


Bezoek aan de bibliotheek. Op 25 februari 2010 gingen K2 en K3 naar de bibliotheek. Juf Ann en juf Sofie gaven respectievelijk een rondleiding aan de klas. We begonnen met een rondgang in de bieb. De kleuters zagen dat de boeken niet zomaar op een rek staan. Er zijn letters of thema’s die het makkelijk maken om een boek te vinden of om een boek terug te zetten. Naast tijdschriften, kranten, computers en gezelschapsspelen, vonden de kleuters vlug de weg naar de kleuterhoek. Aan de hand van een symbool op het boek vonden de kleuters de juiste opbergplaats terug. Daarna konden ze vrij aan de slag. Een boek kiezen, terugplaatsen en vooral een gezellige zetel of zacht kussen zoeken vonden de kleuters heel leuk om te doen. Misschien spoorden we zo enkelen aan om ook na school eens naar de bieb te trekken.


Kleuters logeren voor één nachtje op school. Op dinsdag 9 februari bleven de kleuters van de 2de en de 3de kleuterklas slapen op school. Om 19.00 uur werden de kleuters in de grote turnzaal verwacht. De bedjes werden opgemaakt en de pyjama’s aangetrokken. Na een kusje en een knuffel konden de mama’s en papa’s naar huis. Eerst gingen de kleuters in de refter nog een hapje eten. Daarna werden de tandjes gepoetst en was het tijd voor een verhaaltje. Lichten uit, slaap zacht ! ? ! Bijna alle oogjes vielen wonder boven wonder heeeeeeeeeeeeeeel snel dicht! De volgende morgen waren de eerste vroege vogels om 6.30 uur reeds wakker. Enkele bereidwillige mama’s hielpen de kleuters bij het aankleden. In de refter wachtte hen een lekker ontbijt. Vele ouders en grootouders kwamen’ s morgens een kijkje nemen hoe het met hun kapoen was. Alles was dik in orde ! Om 8.45 uur stond iedereen in de rij want er begon weer een nieuwe klasdag. Het was een leuke ervaring voor vele kleuters.

Kleuters bezoeken het containerpark. Op dinsdag 9 maart brachten de kleuters van de 3de kleuterklas naar aanleiding van het thema “milieu” een leerrijk bezoek aan het gemeentelijk containerpark. Na een uitgebreide rondleiding moesten ze ook nog zelf de handen uit de mouwen steken en hun meegebrachte afval in de juiste container sorteren. Dit deden de kleuters uitstekend, dus de opdracht was vast en zeker geslaagd.

Vertellen met de Kamishibai in de kleuterschool.

Kamishibai is een traditionele Japanse vertelvorm. 'Kami' betekent papier en 'shibai' betekent drama - papieren drama dus. Het gaat om een klein theatertje waarin grote tekeningen passen. Elk blad geeft een scène weer uit het verhaal. Een verteller verschuift de tekeningen, als ging het om een verstilde animatiefilm, en vertelt intussen het verhaal dat op de achterkant te lezen staat. Het kamishibai-theatertje was oorspronkelijk gemonteerd op de bagagedrager van een fiets. In Japan was dit (fietsend) verteltheater een geweldig succes van de jaren '20 tot '50. Met de intrede van de televisie raakte kamishibai een beetje in de vergeethoek. De laatste jaren kent deze poëtische vorm van verteltheater een echte revival. Kamishibai is een ook unieke werkvorm om in de klas op een speelse en aantrekkelijke manier aan de slag te gaan met taal. De magie van het kleine theater, de fascinerende wereld van verhalen en het visuele van de tekeningen vergroten de betrokkenheid van de kleuters en ondersteunen op die manier de taalontwikkeling. Wij danken de gemeentelijke bibliotheek voor het uitlenen van de Kamishibai en reserveren hem alvast voor volgend schooljaar !

Juf. Ann K3


Rosemarie De Vos kwam naar de bieb.

De kinderen van de eerste graad waren te gast in de bieb van Maarkedal. Op het programma stond een ontmoeting met illustrator Rosemarie De Vos. Aan de hand van� een vertelling� mochten de kinderen hun fantasie de vrije loop laten. Ze bedachten fantasietekeningen, en Rosemarie tekende erop los! De ideeÍn waren even knap als verrassend gezien het grote enthousiasme. De naar de klas meegebrachte tekeningen zijn het bewijs. Een leuk initiatief. http://www.rosemariedevos.com/


Bezoek aan het Malanderpark te Ronse op 8 maart 2010 Aansluitend bij de W.O. thema’s “Prikkelingen” en “Wie wint” trokken de rakkers van L1 naar het Malanderpark dat nog duidelijk de sporen vertoonde van de strenge winter. Een lichte sneeuwbui niet te na gesproken, vielen de weersomstandigheden al bij al nog mee voor deze waarnemingstocht door het park. Waarnemen met alle zintuigen was het opzet van deze leeruitstap, wat onze kinderen dan ook gretig deden. Uiteraard genoot het item “Wie wint?” het meeste bijval. Wat kan er leuker zijn dan o.a. verstoppertje spelen in een palmstruikenlabyrint? De kers op de taart was ontegensprekelijk de pannenkoekentraktatie bij juf thuis. In een overvol salon baande juf Christa zich een weg om iedereen te bedienen terwijl meester Jean-Jacques in de keuken in een episch gevecht gewikkeld was, in een poging om gelijke tred te houden met de eetlust van de kinderen. Het aantrekken van de laarsjes tenslotte verliep vlot en ordelijk zodat de groep tijdig op de afspraak was om terug naar school te gaan. In alle opzichten een memorabele leeruitstap!


Uitstap naar de Kaaihoeve: “speurneuzen in de Scheldevallei!”

Op dinsdag 2 februari ging het derde leerjaar op uitstap naar de Kaaihoeve in Zwalm. Het was die dag erg koud. Een dikke jas, een muts en handschoenen waren hier zeker een must! Ook onze laarzen mochten we niet vergeten. Alvorens we de natuur opzochten kregen de kinderen eerst nog even les van de gids. Enkele zaken die toen aan bod kwamen waren: ‘Wat is de natuur? Hoe gaan we om met een verrekijker? Hoe maken we gebruik van een kompas?...’ Na de korte les trokken we de vrije natuur in, weg naar de Scheldevallei. De kinderen kregen een kaart en kompas. Zo konden we zeker niet verloren lopen. Met de verrekijker konden de kinderen de natuur met zijn dieren aan de Scheldevallei bewonderen: een reiger, mezen, ganzen en eenden. Tijdens de uitstap werden heel veel zintuigen aangesproken. Uiteraard het zien, maar ook het horen van de natuur, ruiken en voelen.

Ondanks het feit dat het erg koud was vonden de kinderen het toch een hele leuke uitstap waarin veel werd bijgeleerd!

Juf Kim en de leerlingen van L3


Toneelvoorstelling Nimmermeer L4

Abattoir Fermé / Figurantentheater DE MAAN Cast & Credits vrij naar Edgar Allan Poe tekst en regie Stefan Lernous spel Chiel van Berkel, Barbara Claes In Nimmermeer zijn naargeestige humor, griezeligheden en spanning behapbaar gemaakt voor kinderen. Dit levert een visuele vertelling van vier verhalen op voor jong én oud. Chiel Van Berkel en Barbara Claes brengen het verhaal van 'een verschrikkelijk kind' dat uitgroeit tot een 'verschrikkelijke man'. Hij is inslecht en zo lelijk 'dat fotografen bang voor hem waren'. De acteurs zijn volledig in het zwart gekleed en voorzien van akelig, groteske grime. Om de jonge toeschouwers te tonen dat ze niet voor hun leven hoeven te vrezen, wisselen ze in hun introductie de horror af met een lach. Het hoofdpersonage is een pop waarvan het hoofd met de leeftijd almaar groter wordt – een creatie van Paul Contryn. Het speelvlak van 'de verschrikkelijke man' is de klankkast van de buffetpiano, die meteen ook het belangrijkste decorstuk is. Hoewel de pop bovenop zijn piano maar weinig bewegingsvrijheid heeft en hij slechts af en toe in interactie treedt met de verteller (Van Berkel), brengt hij toch een heel universum tot leven. Barbara Claes is poppenspeler van dienst. Ze maakt handig gebruik van het donker op scène om zichzelf nagenoeg onzichtbaar te maken, wat de soms subtiele bewegingen van de pop extra in de verf zet. De jongen/man zelf is door en door slecht, maar wordt toch vrij genuanceerd weergegeven. Zeker als klein kind is hij soms oprecht aandoenlijk, zoals op het moment dat Van Berkel hem één voor één al zijn bezittingen – niet meer dan een verzameling stenen – afneemt. Of wanneer het allesbehalve esthetisch vormgegeven kind droomt van een carrière als ballerina. Het verhaal refereert ook rechtstreeks aan de wereld van kinderen. De verschrikkelijke jongen mag bijvoorbeeld alles wat hun normaal gezien verboden wordt. Zo mag hij alles proeven, 'ook wat onder de lavabo staat'. Hij mag krokodillen strelen, alleen in een moeras wandelen, en héél dicht bij rijdende treinen komen. Het is onmiddellijk duidelijk dat die vrijheid de jongen niet meteen ten goede komt.

Liefhebbers van Poe zullen in het stuk zwemen van een viertal kortverhalen en enkele verwijzingen naar de biografie van de auteur herkennen. Het verhaal moet het echter vooral hebben van de sfeer die het oproept. Zo zitten er duidelijke echo's van “The tell-tale heart in.” Tijdens een huiveringwekkend liedje staat niet zozeer de plot centraal, maar wordt het publiek helemaal ondergedompeld in de sfeer van waanzin die zo typerend is voor het kortverhaal. Het was een donkere, griezelige, ietwat bizarre, maar zeker ook bijzondere avond. Althans voor kinderen die tussen hun vingers door durven te piepen..


ZOALS JULLIE REEDS HOORDEN WAREN ONZE KINDEREN NOGAL ONDER DE INDRUK VAN DE VOORSTELLING. SCHRIK NIET, OOK DE KINDEREN VAN HET VIERDE LEERJAAR KUNNEN REEDS ONGEZOUTEN HUN MENING GEVEN … Enkele reacties van de leerlingen: Vertel in 5 zinnen waarover de voorstelling gaat:

♣ Een baby wordt blind en doof geboren. Op zijn vierde kan hij zien en horen. Op zijn zevende heeft hij zijn eerste hobby: stenen verzamelen. Hij groeit op tot een aartslelijke en vreselijke jongen/ man.

♣ De man kan niet slapen. Hij slaapt op zolder op de grond. Hij is niet gelukkig. Hij kijkt in boekjes met naakte vrouwen.

♣ Hij doet dingen niet mogen, zoals stelen van mensen en dieren doden. ♣ Hij huurt een kamer bij een lelijke vrouw met een scheel oog, die bloed hoest. ♣ Hij sterft triest. Ik vond het …, omdat …

Slecht, want hij rookte sigaretten en gebruikte vieze woorden. Saai, het was vaak onduidelijk. Niet leuk, het was verwarrend, de moeilijke woorden werden niet uitgelegd. Redelijk slecht, omdat de titel niet paste bij het stuk. Niet leuk, want er speelden maar 2 mensen mee. Soms leuk, want we mochten meezingen en klappen in onze handen. Ik voelde me …, omdat …

Vermoeid, want het was saai. Rot, omdat het niet goed was. Ik was bang voor de rare geluiden. Slecht, je mag niet lachen met een lelijk kind. Teleurgesteld, ik had er meer van verwacht. Boos, omdat ik het niet mooi vond. Opgelucht, omdat het gedaan was. Blij, want het was soms grappig.


“De speurneuzen van L4 in de Scheldevallei” Dit programma combineert een klassieke natuurwandeling met een dosis eenvoudig veldwerk. Op 8 februari beleefden wij een supertoffe namiddag in de Kaaihoeve. Die zag er als volgt uit:

Bij onze aankomst kregen we eerst een woordje uitleg over de omgeving.

Daarna kregen we allemaal een persoonlijke kompas en een verrekijker.

De gids vertelde hoe het kompas in elkaar zit en hoe belangrijk het is om het tijdens het gebruik goed recht te houden. Anders begint de naald te tollen.

Vooraleer we naar buiten gingen, mochten we onze verrekijker eerst scherp zetten, heel boeiend!

Tenslotte werden de boekjes uitgedeeld, zodat we ons veldwerk konden beginnen…

We maakten een mooie wandeling langs het water, waarbij we vooral de nadruk moesten leggen op het voelen, horen, zien en ruiken van de natuur. Het was toevallig, maar net toen wij voorbijliepen, zagen we 2 grote vrachtschepen op de Schelde!


Enkele activiteiten van L5 Actua Elke leerling moet wekelijks op vrijdag een krantenartikel meebrengen. Enkele leerlingen praten dan over hun meegebrachte artikels. Nadien komen alle artikels op het actuabord. Hieronder zie je Celynne aan het werk.

De Helix – geluidenpad We brachten een bezoek aan ‘De Helix’, een natuur- en milieueducatiecentrum. We volgden een gids die ons via buitenspelletjes leerde over het ontdekken van geluiden in de natuur. Nadien kregen we in het centrum via een werkpakket een stukje theorie. Dit moesten we in groepjes tot een goed einde brengen.


Spreekbeurt De kinderen mochten voor een keer zelf kiezen waarover hun spreekbeurt ging. Sommigen kozen ervoor om hun huisdier mee te brengen en hierover te spreken.

Toneelstuk ‘Mankepootstekeblind’ We gingen samen kijken naar ‘Mankepootstekeblind’. Bert Cosemans en Sofie Van Moll spelen het bekende Oedipusverhaal. De acteurs geven niet alleen gestalte aan de personages, ze spelen ook zichzelf en het koor. In hun versie wordt de onsterfelijke klassieker een avontuurlijk verhaal. Pittig en kittig, pakkend en aanstekelijk, tragisch maar ook hilarisch. De leerlingen vonden het vrij moeilijk, maar op het einde van het toneel werd alles duidelijk.

Pasen in de klas De leerlingen kijken al uit naar Pasen en hebben de klas hiernaar versierd. Margo bracht ook een cadeautje mee: 2 konijnen die de klas nog meer opvrolijken.


De reporters van L6 aan het woord Overnachting van de kleuters In februari bleven de kleuters van de 2e en 3e kleuterklas op school slapen. Om 19 uur kwamen de kleuters op school aan. Ze waren met 25 kinderen van de 2de en de 3de kleuterklas samen. Als ze op school waren kregen ze een koek en een drankje, dat vonden ze heel erg lekker! Juf Sofie kwam verkleed als een indiaan een heel leuk verhaal vertellen. Dan gingen ze slapen want het was al laat. Juf Maaike en juf Elisabeth bleven ook slapen. Toen ze wakker werden kwam de bakker met een lekker en stevig ontbijt. Er waren veel blije, maar vermoeide oogjes. Cynthia Doedag voor het zesde leerjaar Het zesde leerjaar bracht op maandag 15 maart 2010 een bezoek aan het K.A. van Oudenaarde. Eerst kregen we een rondleiding door de school in de Fortstraat. Dan gingen we naar een klas daar kregen we een turnzak en een hapje en een drankje. Daarna kregen we van 4 vakken 20 minuten les (Latijn, Economie, Wetenschappen en Nederlands). Na het eten gingen we te voet naar de Bergstraat. Ook daar kregen we ook een rondleiding. Na de rondleiding mochten we naar de les die we op voorhand gekozen hadden. De ene helft van de klas ging naar “elektriciteit” en de andere helft naar “voeding en zorg”. De kinderen van “elektriciteit” maakten een potje met lichtjes voor potloden. De anderen maakten havermoutkoekjes. Het was een leuke dag! Kenza Carnavalfeest Op 12 februari was het carnavalsfeest bij ons op school. Er was veel muziek we mochten zelf muziek kiezen. Na een tijdje kregen we een fris drankje (water). Het was jammer dat het de laatste carnavalsfuif was voor het zesde leerjaar. Bieke


De reporters van L6 aan het woord

Weven Onlangs kwam er een mevrouw langs bij ons op school. Ze kwam L3, L4, L5 en L6 leren weven. Met oude stof van thuis en houten plankjes maakten we een prachtig tapijt .We werkten een hele namiddag aan dat tapijtje. Ze gaan alle tapijtjes aan elkaar weven tot één groot tapijt dat jullie dan zullen kunnen komen bewonderen. Het was een toffe namiddag. Lise Het lentefeest We hebben veel gedanst en een toneel ingeoefend. Het lentefeest ging door op 27 maart en de leerlingen van zedenleer van het eerste leerjaar die mochten vieren waren Eliot, Emiel, Enya, Jef, Juno, Zazie, Zita, Zoe, Myla, Romeo, Robbe, Felke en Theo. Van het zesde leerjaar deden Laura, Jay, Ortwin, Robin en Nick mee aan het lentefeest. Het was een dag om nooit meer te vergeten, bedankt juf Ann! Laura

Het Bos We gingen naar het bos in januari. We keken vol bewondering hoe ze onze zelfgemaakte nestkastjes in de bomen plaatsten.We moesten ook opdrachten maken. We kregen blaadjes en we moesten dan die bomen zoeken en de eigenschappen opschrijven. Toen kregen we een appel en keerden we terug naar school. Kristof Ijsschaatsen Op woensdag 10 maart was er al weer een mooie activiteit te beleven: het ijsschaatsen. De klassen L3 – L4 – L5 – L6 gingen ijsschaatsen in Liedekerke met als begeleiders juf Linda en juf Elisabeth. Er waren daar ook nog veel andere scholen. Het was leuk om te gaan, hopelijk doen we het weer. Ellen


De reporters van L6 aan het woord De infoavond over het middelbaar Op 22 februari was er een infoavond op onze school. Er waren 2 dames van het CLB die uitleg kwamen geven over de overstap naar het secundair onderwijs. Ook de directeur en een paar leerkrachten van KA Oudenaarde waren aanwezig. De uitleg duurde lang maar was goed. Na de info kon je vragen stellen aan de mensen van het CLB en aan de leerkrachten het KA van Oudenaarde. Daarna kregen we een hapje, drankje en een flyer met extra informatie over het middelbaar. Iedereen ging goedgeluimd naar huis. Senne Het toneel We gingen op 18 maart naar het toneel in de Woeker naar de voorstelling ‘Mankepootstekeblind’ kijken. De acteurs waren Bert Cosemans en Sofie van Moll. Het toneel ging over de Grieken en dat er lang geleden verschillende goden waren. Ze vertelden ook dat de goden op de hoogste berg van Griekenland woonden. De goden gedroegen zich als kleine kinderen en ze maakten onderling ruzie. Daar kwam niks goed van. Het was een leuk toneel, een beetje moeilijk, maar dat vond ik niet zo erg. Arne De zwemkampioenschappen In februari vonden de zwemkampioenschappen plaats. Eerst zwommen we individueel. Eerst crawl dan schoolslag en dan de swimmathon (iedereen samen zwemmen). We waren goed maar de anderen waren nog beter. De winaars van onze school waren: Tjarda, Lemmy, Cedric, Helena, Axel en Britt. Het was een leuke namiddag. Robin Bezoek Aan De Helix In februari gingen we naar de Helix. In de Helix hebben we proefjes gedaan rond het gehoor. We moesten een blinddoek om doen en door het geluid van onze partner een weg vinden door het bos, We kregen er ook een blad met vragen op die we samen met ons groepje moesten oplossen. Als laatste mochten we ook een proef doen met een decibelmeter. Het was heel leuk en hopelijk doe we het nog een keer. Wytse


De reporters van L6 aan het woord De oriëntatieloop Op 1 maart gingen we op oriëntatieloop in het Kluisbos. Het was daar heel leuk! We moesten verre afstanden lopen in het bos en ook proefjes uitvoeren met een kompas en een kaart. Ik vond het een leuke dag, vooral omdat we op het einde een leuke verrassing kregen. Jay

De Boekenbeurs Op zondag 7 maart was er boekenbeurs op school. Er waren allemaal nieuwe dingen, zoals het boek van Odon. Er was ook nieuw speelgoed, het leukste was een Flip en Flyer (het lijkt op een frisbee aan een elastiek). De poppenvoorstelling was ook heel leuk. Pierke Pierlala gaf het beste van zichzelf voor de kleinsten onder ons. Zoals gewoonlijk waren er dozen vol strips en gezelschapspelletjes. Iedereen had een leuke namiddag. Nick en Ortwin

De quiz Op 5 februari was er een spannende quiz op school. Er waren 10 rondes met telkens 5 vragen. Er namen meer dan 20 teams deel. Er was een kinderronde, een ronde over Maarkedal, breinbrekers … De winnende ploeg was de ploeg ‘Sietsewel’. Proficiat aan de winnaars! Het was een leuke en spannende avond, ik zal volgend jaar zeker terug op post zijn! Yannick


Onze leerlingen krijgen inspraak in het schoolgebeuren daarom wordt er ieder jaar opnieuw een leerlingenraad verkozen. Jana en Maxandre, uit het zesde leerjaar , zijn om beurt voorzitter van de leerlingenraad, zij stellen graag de leden voor.

We stellen nu graag de leden van de eerst graad voor. Dit trimester vloog om door de talrijke leuke activiteiten: klik maar eens op onze schoolwebsite! Wij wensen jullie allemaal in elk geval al een prettig verlof toe, met hopelijk heel wat zon!


Hallo, mijn naam is : Luna Nu ben ik: 9 jaar oud. Broers / zussen: 1 zus en 1 broer: Mira en Max Mijn hobby’s: paardrijden en dansen Mijn favoriete muziek: een beetje van alles Mijn lievelingsprogramma op TV: Ketnet Ik ben dol op: mijn vrienden Ik heb een hekel aan: ruzie Mijn lievelingsboek (strip): Geronimo Stilton Ik wens jou: veel geluk

Hallo, mijn naam is: Anaïs Nu ben ik: 8 jaar oud. Broers/zussen: 3 broers: Fons, Lucky en Pablo Mijn hobby’s: met mijn vrienden spelen Mijn favoriete zanger(es) of groep: van alles Mijn lievelingsprogramma op TV: 4 tegen z Ik ben dol op: mijzelf Ik heb een hekel aan: pesten Mijn lievelingsboek (strip): Geronimo Stilton Ik wens jou: veel geluk


Hallo, mijn naam is : Jens

Nu ben ik: 10 jaar oud. Broers/ zussen: 1 broer: Niels; 1 zus: Ineke Mijn hobby’s: voetballen Mijn favoriete muziek: Frans Bauwer Mijn lievelingsprogramma op TV: voetbal kijken Ik ben dol op: voetballen Ik heb een hekel aan: dansen Mijn lievelingsboek (strip): Het huis Anubis Ik wens jou: een gelukkig schooljaar

Hallo, mijn naam is: Kendra

Nu ben ik: 10 jaar oud. Broers/ zussen: 1 tweelingbroer: Elbrich Mijn hobby’s: tennisen Mijn favoriete zanger(es) of groep: Milk inc. Mijn lievelingsprogramma op TV: Thuis en tennis Ik ben dol op: tennis Ik heb een hekel aan: voetbal Mijn lievelingsboek (strip): Geronimo Stilton Ik wens jou: veel geluk


Webstek

= webstek voor kleuters

= webstek voor kids

= webstek voor volwassenen

Op deze pagina vind je adressen van leuke en leerrijke websites. Heb je zelf ook interessante url’s (adressen van websites)? Bezorg dan de adressen aan meester Stan of mail ze door naar school: bs.schorisse@g-o.be

http://www.wordle.net Maak je eigen, originele uitnodigingen http://www.computermeester.be Educatieve spelletjes… http://pasen.crea-kids.nl/knutselen_pasen.htm Knutselen… http://www.hoemoetdatdan.nl Doe-het-zelf-video’s http://www.clicksafe.be Belangrijke informatie voor ouders

Dé site van de maand http://www.datbedoelik.be Vind alleen wat je bedoelt… Surf ook naar onze schoolsite: www.omerwattez.be en klik op klaswebsites


1/ Streep onderstaande woorden door en maak van de overgebleven letters het puzzelwoord.

aalscholver buizerd duif eend ekster

fuut gors goudvink grutto hop

Oplossing:

2/ Welke zin staat hier?

kievit koolmees kraai leeuwerik meeuw

merel mus raaf reiger taling

winterkoning uil wielewaal wulp zwaan


Welke 2 plaatjes zijn precies hetzelfde?


VROLIJK PASEN


Vrolijk Pasen

Prettige vakantie

't Schoolkrantje april 2010  

Driemaandelijks schoolkrantje van de basisschool Omer Wattez

Advertisement