Page 1

GAZETA BEZPŁATNA

DZIEJE SIĘ... „Każdy dzień ma swój aromat” Melchior Wańkowicz

Nr 4-5 (LUTY – MARZEC) 2018  PRZEDSTAWIAMY OBIEKTYWNIE TO, CO DZIEJE SIĘ W POWIECIE STALOWOWOLSKIM

Kandydaci na radnych przepytani Stalowa Obiektywnie, jako pierwsze i na razie jedyne medium w Stalowej Woli porozmawiała z kandydatami w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Stalowej Woli, które w okręgu nr 14 odbędą się 18 marca. Mieszkańcy wybiorą pomiędzy JERZYM AUGUSTYNEM, zgłoszonym przez Komitet Wyborczy Wyborców Stalowowolskie Porozumienie Samorządowe, a PIOTREM RUTEM, reprezentującym Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnie z Prezydentem Lucjuszem Nadbereżnym. Obydwu kandydatom zadaliśmy 5 identycznych pytań i poprosiliśmy o krótkie odpowiedzi. Jak przekonują do siebie wyborców okręgu 14? JERZY AUGUSTYN, KWW Stalowowolskie Porozumienie Samorządowe Dlaczego zdecydowałeś się na kandydowanie nie ze swojego okręgu? Czy nie obawiasz się, że wyborcy potraktują Cię jako „spadochroniarza”? Lubię wyzwania. Nie do końca jest to kandydowanie nie ze „swojego” okręgu. Przed wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych, tj. w wyborach samorządowych na kadencję 2014-2018, czyli obecną, znaczna część ul. Okulickiego należała do mojego „starego” okręgu, z którego zaszczyt miałem być radnym Rady Miejskiej w Stalowej Woli, wybranym trzykrotnie. A więc nie jestem taki nieznany i naprawdę nie czuję się spadochroniarzem. Czuję natomiast szczególną powagę wyborów uzupełniających. Po pierwsze, ze względu na powód konieczności ich zorganizowania, po drugie — okres sprawowania mandatu, w przypadku wyboru i spoczywający na mnie ciężar odpowiedzialności i udzielonego mi zaufania. To niby tylko 7 miesięcy do kolejnych wyborów samorządowych, dla mnie – jest to aż 7 miesięcy ciężkiej pracy, której się nie boję. I zapewniam wszystkich Mieszkańców okręgu nr 14 i wszystkich Stalo-

Każde pokolenie ma swój czas? s. 4

wowolan, że podołam i nie zawiodę. Jaki jest największy problem dzielnic y, k tór ą będziesz reprezentował i jak go chciałbyś rozwiązać? To jej zabudowa. Jedna główna ulica, wąskie ulice dojazdowe i osiedlowe, ścisłość zabudowy zarówno budynkami mieszkalnymi, jak i działalności gospodarczej, brak miejsc parkingowych, ograniczone do niezbędnego minimum tereny zielone. Osiedle, które ma powodzenie, na którym zawsze jest duży ruch zarówno pieszy, jak i samochodowy. Centrum handlu, biznesu i kultury. Zrobiono wiele, m.in. w tej kadencji samorządu — zwiększono ilość miejsc parkingowych wokół SP nr 7. W budowie jest wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową Centralny Plac Zabaw. Trzeba tę inwestycję bezwzględnie zakończyć. Po prostu trzeba dopilnować tego, co zostało do budżetu wpisane do realizacji w 2018 r., a dotyczy Osiedla Centralnego. Co do teraz i na przyszłość. Na pewno jest temat stanu techniczDokończenie na stronie 2

Łagodny jak... rumianek s. 6

PIOTR RUT, KWW Wspólnie z Prezydentem Lucjuszem Nadbereżnym Dlaczego zdecydowałeś się na kandydowanie nie ze swojego okręgu? Czy nie obawiasz się, że wyborcy potraktują Cię jako „spadochroniarza”? Stalowa Wola to moja mała Ojczyzna. Decydując się na start w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej, chcę zaangażować się w pracę na rzecz Stalowej Woli, a w szczególności dla Mieszkańców z ul. generała Okulickiego. Regularny i bezpośredni kontakt z mieszkańcami tego okręgu pozwoli mi poznać oczekiwania, a ja ze swojej strony przedstawię konkretne rozwiązania i propozycje inwestycji, które w tym krótkim czasie zrealizuję. Gwarantem skuteczności moich działań jest prezydent Lucjusz Nadbereżny. Spadochroniarzem faktycznie jestem… ale z pasji sportowej, ponieważ skaczę z wysokości, co również obrazuje mój charakter, ponieważ nie boję się nowych, trudnych zadań i wyzwań. Jaki jest największy problem dzielnicy, którą będziesz reprezentował i jak go chciałbyś rozwiązać? Bardzo dużym problemem dla Mieszkańców jest zbyt mała liczba miejsc parkingowych oraz kwestia b ­ ezpieczeństwa na osiedlu. Mam bardzo konkretne pomy-

Sokół w Stalowej Woli s. 5

sły na rozwiązanie tych problemów, które w krótkim okresie zrealizujemy wspólnie z prezydentem Nadbereżnym. W moim programie jest również większa integracja Mieszkańców poprzez sąsiedzkie inicjatywy sportowe i kulturalne. Jako radny tego okręgu będę skutecznie i odważnie reprezentował każdy głos Mieszkańców na forum Rady Miejskiej. Czy jesteś za zwiększeniem udziału kapitału prywatnego w inwestycjach miejskich? Jeśli tak to, na czym miałby ten udział polegać? – Mam nadzieję, że nowe przepisy dotyczące Partnerstwa Publiczno-Prywatnego sprawią, że narzędzia finansowania inwestycji publicznych przez prywatny kapitał będą częściej stosowane również w Stalowej Woli. Dotychczasowe przepisy często odstraszały partnerów prywatnych i samorządowych. Jako radny będę zachęcał, aby szukać możliwości realizacji tego typu inwestycji miejskich z zaproszeniem do współdziałania inwestora prywatnego w formule PPP. Dokończenie na stronie 4


DZIEJE SIĘ...

Dziecięce kolędowanie W konkursie wystąpiło 87 wykonawców, w dwóch kategoriach wiekow ych. Na scenie prezentowali się soliści, zespoły wokalne i wokalno–instrumentalne. Dzieci wykonały 39 utworów: piękne polskie kolędy, pastorałki oraz piosenki bożonarodzeniowe. Mali artyści zaprezentowali wysoki poziom wykonawczy oraz można było podziwiać ciekawe stroje, a nawet scenki rodzajowe. Jury w składzie Elżbieta Nowak Szpunar (PSM I i II st. w Stalowej Woli), Małgorzata Kotwa i Łukasz Markowicz (PSP nr 12 w Stalowej Woli) nie miało łatwo! Dzieci oceniane były pod względem muzykalności oraz kreatywności.

A oto laureaci III Festiwalu:

Nagroda Gra nd Pri x pojecha ła do Ulanowa, zdobyła ją Julia Pleśniarska — Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Przystań”

Fot. Arch. M. Kardasińska

III Festiwal kolęd i pastorałek „Dziecięce kolędowanie” Stalowa Wola 2018 za nami! Odbył się w dniach 17-18 stycznia. Imprezę zorganizowała Komisja Międzyzakładowa MOZ Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność” w Stalowej Woli, przy współpracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Tadeusza Kościuszki, również w Stalowej Woli. Tegoroczny Festiwal został objęty Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Kategoria wiekowa 3-4 latki: • Złota Gwiazdka: Zofia Saganowska — Przedszkole nr 18 w Stalowej Woli, • Srebrna Gwiazdka: Julia Żak — ZSz-P Wydrza, • Brązowa Gwiazdka: Natalia Szczęch — ZSz Przedszkole Bojanów, • Wyróżnienie: Hanna Rzeźnicka — Przedszkole Grębów, • Wyróżnienie organizatora: Emilia Rędzio — ZSzP Przedszkole Przyszów Zapuście, Michał Hajduk — ZSzP Przedszkole Zdziechowice.

Kategoria wiekowa 5 – 6 latki: • Złota Gwiazdka: Lena Borowicz — Przedszkole Kraina Dziecięcych Marzeń Nisko, • Srebrna Gwiazdka: Julia Uliasz — ZSz Radomyśl n. Sanem Gminne Przedszkole Publiczne, Matylda Dyka — Przedszkole nr 18 Stalowa Wola, Karolina Michałczak — ZSz Przedszkole Bojanów, • Brązowa Gwiazdka: Penelopa Makuchowska — Przedszkole nr 10 Stalowa Wola, Clara Lupo, Barbara Głowala, Maja Tusznio — ZSz PSP Zaleszany,

• Wyróżnienia: Oliwia Stanisławska, Laura Paciak, Lidia Mozgawa — ZSz Publiczne Przedszkole Zaleszany, Martyna Bojarska — ZSz Radomyśl n. Sanem Gminne Przedszkole Publiczne, Conor Geraghty — PSP Turbia, Karolina Staniszewska — Przedszkole nr 15 Stalowa Wola, Milena Maziarz — Stalowa Wola, Alicja Dzięgielewski, Martyna Gankowska — PSP nr 12 Stalowa Wola, Szafirowe Perełki w składzie: Amelia Chamara, Paulina Chamera, Dorota Samborska, Lena Samborska, Nikola Paczos, Amelia Krawiec, Julia Błażejczak, Paulina Sołtys — ZSz Publiczne Przedszkole Lipa. Było wspaniale! Cudownie było móc posłuchać najmłodszych artystów ze Stalowej Woli, powiatu stalowowolskiego, tarnobrzeskiego i niżańskiego. Do zobaczenia i usłyszenia za rok! Marzena Kardasińska

Kandydaci na radnych przepytani Dokończenie ze strony 1

JERZY AUGUSTYN nego, zagospodarowania i docelowo przeznaczenia dzisiejszego miejsca postojowego, nie do końca wykorzystanego na wprost budynku, określanego przez nas miejscowych Alcatraz. Myślę też, że należy rozważyć budowę tunelu pod torami kolejowymi, który połączy ul. Okulickiego od ronda przy Stacji Paliwowej Statoil z ul. 1 Sierpnia. Odciąży to ruch na Okulickiego, poprawi bezpieczeństwo i wprowadzi nową jakość komunikacyjną. Jest to może daleka przyszłość, ale i wyzwanie, o które warto powalczyć. Czy jesteś za zwiększeniem udziału kapitału prywatnego w inwestycjach miejskich? Jeśli tak to, na czym miałby ten udział polegać? Temat Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) w samorządzie jest dla mnie otwarty i według mnie oddalany w czasie. Określony jest w naszym

STR. 2

kraju ustawą z 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno–prywatnym. PPP wymaga powagi i szczególnej rozwagi. Sama idea partnerstwa publiczno-prywatnego jest dobra. Samorząd i mieszkańcy mogą dostać więcej inwestycji przy mniejszym zaangażowaniu środków publicznych, ale w dłuższym okresie zapłacimy za to dużo wyższą cenę, niż gdybyśmy te inwestycje finansowali z budżetu. Dlatego entuzjazm wokół PPP powinien zawsze ustąpić trzeźwej ocenie dotychczasowych doświadczeń, a ich jest niestety w Polsce mało. Patrząc krótkoterminowo, PPP daje więcej korzyści, ale im dalej, tym więcej nas kosztuje. Dzisiaj, główną barierą do szerokiego korzystania z PPP jest przede wszystkim łatwość pozyskiwania środków pomocowych Unii Europejskiej. Po co sięgać po skomplikowane sposoby pozyskania funduszy, skoro jest prostsza metoda: środki budżetowe,

Nr 4-5  LUTY-MARZEC 2018  STALOWA

w tym przypadku UE. Nie mamy też odpowiedniej polityki rządowej w temacie PPP. Trzeba zatem mieć temat na uwadze i na bieżąco go monitorować, jako jedną z możliwości finansowania inwestycji miejskich i ­dobrze pojętej, partnerskiej współpracy samorządu z lokalnym biznesem. Czy uważasz, że rozwój miasta można finansować z kredytów i dlaczego? Rzadko się zdarza, aby samorząd w każdej swojej kadencji nie korzystał z kredytów. Po prostu trzeba zrównoważyć budżet, po stronie dochodów. Argumentacja władzy jest zawsze taka sama: chcę rozwoju, chcę dynamicznej zmiany tu i teraz, chcę odmienić oblicze naszego miasta itd… Kto się z tym nie zgodzi. Ale, hola, hola. To nie może być chciejstwo i utopijne inwestycje czy zakupy, które w ogromnej większości przypadków są tylko dodatkowym obciążeniem, kosztem stałym na przyszłe okresy, niegene-

rującym żadnych zysków–dochodów do budżetu. Zamiast szukać możliwości zwiększenia dochodów, prościej i zawsze lepiej jest się zadłużać. To nie wymaga aż tyle myślenia. Ale trzeba pamiętać, że Aeris alieni comes miseria – „Towarzyszką długu jest zawsze nędza”. Samorządy dostało ostatnio nowe prerogatywy dotyczące regulacji sprzedaży alkoholu. Czy jesteś za zmniejszaniem, czy zwiększaniem ilości miejsc sprzedaży alkoholu? Wszem i wobec w iadomo czy m jest alkoholizm. Stanowi on jeden z najpoważniejszych problemów społecznych. Niepokoi wzrost spożycia alkoholu wśród młodzieży, z roku na rok obniża się wiek inicjacji alkoholowej. W świetle coraz bardziej niepokojących danych wyłoniła się konieczność wzmocnienia profilaktyki przeciwdzia-

Dokończenie na stronie 4

OBIEKTYWNIE  MIESIĘCZNIK POWIATU STALOWOWOLSKIEGO


WYDARZENIA HISTORYCZNE...

Masakra w dworku Horodyńskich Historia Stalowej Woli i okolic, to spory zbiór wydarzeń nie do końca znanych, tak starszym, jak i młodszym mieszkańcom, których zaskakuje, jak wiele ciekawostek z przeszłości wiąże się z miejscami mijanymi przez nich codziennie, bez jakiejkolwiek refleksji. Historia naszych okolic to wydarzenia i życiorysy ludzi, którzy w znaczący sposób odcisnęli piętno na dziejach naszego kraju. Jednym z takich wydarzeń, o których warto wspomnieć, a o którym pewnie nie wszyscy wiedzą, jest tragedia, która miała miejsce 24 czerwca 1943 roku, w dworze Horodyńskich w Zbydniowie. Tego bowiem dnia, oddział SS dokonał masowego mordu na 19 Polakach.Zbrodni tej dokonano podczas odbywającego się w dworku wesela. Prowodyrem tego wydarzenia był Niemiec, Martin Fuldner, który zarządzał pobliskim majątkiem Charzewice, odebranym księciu Lubomirskiemu. Fuldner był wielkim miłośnikiem staroci, a przy tym również bardzo zachłannym człowiekiem, któremu Horodyńscy odmówili sprzedaży porcelany, która mu się spodobała oraz przynoszącego zyski, dobrze zarządzanego majątku. W akcie zemsty Fuldner sprowadził oddział SS, którego motocykle zajechały drogę weselnikom, w których stronę skierowano ogień z broni maszynowej.

Fot. wykop.pl

Chęć zdobycia pięknej porcelanowej zastawy to motyw zbrodni w dworze Horodyńskich w Zbydniowie, jakiej przy pomocy oddziału SS, dokonał Martin Fuldner. Zachłanny Niemiec doprowadził do masakry 19 osób podczas weselnej zabawy.

Na miejscu zginęli: Zbigniew Horodyński — dziedzic (56 lat) Zofia Horodyńska — żona dziedzica (51 lat) Anna Horodyńska — ich córka (14 lat) Maria Kowerska — siostra Horodyńskiego (57 lat) Rozalia Koczalska (58 lat) Krystyna Gieczewicz (56 lat) Leon Gieczewicz — syn Krystyny (12 lat) Stanisław Wańkowicz — senator RP (56 lat) Aleksandra Wańkowicz — jego żona (57 lat) Barbara Mierzejewska (47 lat) Halina Herubowicz (47 lat) Krzysztof Jeśmian — jej syn (22 lat) Maria Nazarewicz (47 lat) Halszka Meysztowicz (31 lat) Elfrida Horwatt (68 lat) Zofia Ryczek (71 lat) Maria Labocha (18 lat) Stefania Łebek (22 lat) Edward Zboroń (35 lat)

Zbiorowa mogiła wszystkich tych osób znajduje się w parku dworskim w Zbydniowie. Na szczęście, samego mocodawcę tej zbrodni dopadła sprawiedliwość. 13 października 1943 roku, na rozkaz pułkownika Augusta Emila Fieldorfa ps. „Nil”, żołnierze Armii Krajowej przebrani za Niemców, wykonali wyroki śmierci na Martinie Fuldnerze (38 lat), jego żonie Madeleine (33 lat) oraz synu Horstcie (6 lat). Jednym z wykonawców wyroku był jeden z dwóch (obok Andrzeja) ocalałych braci Horodyńskich — Zbigniew, który wstąpił w szeregi Armii Krajowej. Prawdopodobnie AKowcy zaskoczyli Fuldnera podczas gry w szachy z innym Niemcem, którego puścili wolno. Fuldnerowi zaś odczytano wyrok śmierci. Jego żona i syn zostali zabici po powrocie z rozwadowskiego targu. Z historią tragedii rodziny Horodyńskich wiąże się również inne,

chyba ogólnie słabo znane mieszkańcom Stalowej Woli i okolic wydarzenie, które miało miejsce 19 sierpnia 1943 roku, na tak zwanej „kokoszej”, lub jak kto woli „rozwadowskiej górce”. Wspomnianego dnia, patrol dywersyjny Narodowej Organizacji Wojskowej pod dowództwem Henryka Paterka ps. „Lew”, dokonał w tym miejscu napadu na niemiecki konwój wiozący pieniądze na wypłaty dla pracowników zakładu Hermann Göring Werke Stalowa Wola. Nie udało się ustalić skradzionej kwoty pieniędzy, ale wiadomo, że mundur zabitego w tej akcji kapitana Wermachtu wykorzystany został podczas wykonania wyroku na Martinie Fuldnerze. Masakra w dworku Horodyńskich doskonale ukazuje również stosunki, jakie panowały w kontaktach między cywilną i wojskową administracją niemiecką. Przeprowadzone zostało śledztwo, które wykazało, że bezpośrednim odpowiedzialnym za dokonanie masakry na uczestnikach wesela jest dowódca oddziału SS o nazwisku Ehlers, który przyznał się do wszystkiego. Uznano również, że Horodyńskich zabito z pominięciem prawa, oraz że żaden ze zrabowanych przedmiotów nie może przejść na własność Generalnego Gubernatorstwa. Bogusław Drelich

Kalendarium historyczne • 19 lutego 1947 – Sejm Ustawodawczy uchwalił tzw. Małą Konstytucję. • 20 lutego 1530 – 9-letni Zygmunt II August został koronowany ‘’vivente rege’’ na króla Polski. • 21 lutego 1574 – W katedrze wawelskiej Henryk III Walezy został koronowany na pierwszego elekcyjnego króla Polski

• 24 lutego 1953 – W więzieniu mokotowskim został skazany na karę śmierci i następnie powieszony gen. August Emil Fieldorf ps. „Nil”. • 3 marca 1948 – Przed Rejonowym Sądem Wojskowym w Warszawie rozpoczął się proces rotmistrza Witolda Pileckiego. • 4 marca 1386 – Władysław II Jagiełło został koronowany na króla Polski.

Nr 4-5  LUTY-MARZEC 2018  STALOWA

• 5 m a rc a 1 93 8   – ro z p o c z ę c ie budow y E le k t row n i St a low a Wola • 7 marca 1000 – Rozpoczął się I zjazd gnieźnieński. • 9 marca 1943 – Adolf Hitler zalegalizował aborcję na okupowanych ziemiach polskich. • 12 marca 1999 – Polska wstąpiła do NATO.

• 14 marca 1980 – W pobliżu warszawskiego lotniska Okęcie doszło do katastrofy lecącego z Nowego Jorku samolotu PLL LOT Ił-62 „Mikołaj Kopernik”. Zginęło 87 osób (77 pasażerów i 10 członków załogi), m.in. piosenkarka Anna Jantar. • 15 marca 1765 – Król Stanisław August Poniatowski założył Szkołę Rycerską w Warszawie.

OBIEKTYWNIE  MIESIĘCZNIK POWIATU STALOWOWOLSKIEGO NR 8 • LUTY 2018 STR. STR. 3 3


FELIETONY ...

„Każde pokolenie ma swój czas?” Gdy spojrzymy na najlepsze kluby piłkarskie, te z najwyższej światowej półki — Real Madryt lub Manchester City — zauważalnym jest fakt, że potęgi wydają miliony na młodych zawodników, mających zastąpić w odpowiednim czasie gwiazdy, które zawieszą buty na przysłowiowym kołku. Z jakiegoś powodu klub z Manchesteru zdecydował się wydać na Gabriela Jesusa (rocznik 1997) około 27 milionów funtów, natomiast Królewscy w Marco Asensio widzą następcę 12 lat starszego Cristiano Ronaldo. Kluby te doskonale zdają sobie sprawę z fundamentalnej sprawy, jaką jest konieczna wymiana pokoleniowa, która jest gwarantem zachowania najwyższej jakości gry na kolejne lata. Jestem absolutnie przekonany, podobnie jak wielu z was, że ten sprawdzony przez lata sposób na zdobywanie kolejnych sukcesów powinien być wykorzystany w naszej polityce krajowej. Wielu rodzimych posłów z Wiejskiej pobiera, z racji wieku, czy stażu pracy, emerytury. Wśród nich są między innymi Jan Szyszko, Ryszard Terlecki z PiS czy Marcin Święcicki i Iwona Śledzińska-Katarasińska z PO.

I na te świadczenia na pewno nie mogą narzekać. Rekordziści z Wiejskiej biorą nawet 7 tysięcy złotych. To, że tzw. posłowie emeryci nie powinni pobierać podwójnych świadczeń z naszych podatków, dla nas zwykłych śmiertelników, którzy nie mają prawa dorobić sobie tak dużych środków legalnie do emerytury, jest co najmniej naganne. Do tej pory żaden układ parlamentarny nie wprowadził odpowiednich regulacji, które ukróciłyby ten proceder. Dobry przykład daje jednak człowiek, któremu wyraźnie nie zależy na pieniądzach. Choć w obliczu jego oświadczenia majątkowego, wyraźnie przyspieszyłoby to spłatę jego zobowiązań. Jarosław Kaczyński nie pobiera emerytury, świadczenie przysługuje Panu Prezesowi już od 2015. Jest to kwota wysokości ok. 4,7 tys. zł, ale jak do tej pory prezes PiS nie wziął z kasy ZUS ani złotówki. W odróżnieniu od wielu innych posłów, którzy oprócz wynagrodzenia poselskiego pobierają również spore emerytury. Jest to zachowanie, które zasługuje na pochwałę, wzór do naśladowania. Kluczowym jednak zadaniem, dzię-

Fot. www.sklep.mleczko.pl

Każde pokolenie ma własny czas. Każde pokolenie chce zmienić świat. Każde pokolenie odejdzie w cień, śpiewał swego czasu popularny zespół „Kombi”. Czy aby na pewno to niby oczywiste sformułowanie ma tak oczywiste zastosowanie w naszej codziennej, lokalnej rzeczywistości?

ki któremu jako obywatele będziemy mogli mieć realny wpływ na zmiany w polityce, jest wprowadzenie powszechnej regulacji tzw. kadencyjności. Jest to zasada występująca przy wyborach prezydenckich, bardzo dobra reguła, która uniemożliwia pozostawanie prezydentem naszego kraju dłużej niż dwie kadencje po 5 lat. Najnowsza ordynacja wyborcza, jeżeli oczywiście wejdzie w życie, po-

zwoli na ograniczenie nielimitowanego do dziś zasiadania na stołkach burmistrza czy prezydenta. Wprowadzenie kadencyjności poprawiłoby jakość polskiej polityki, zawód poseł na całe życie straciłby rację bytu (Stefan Niesiołowski). Natomiast nasz kraj zyskałby na pomysłach nowych, młodych ludzi, nieskażonych dotychczasowymi układami politycznymi. Taka zmiana pokoleniowa, w której doświadczeni gracze wiedzieliby „kiedy ze sceny zejść niepokonanym” była sprawiedliwa, jasna oraz niosłaby korzyści dla wszystkich rodaków. W końcu topowe drużyny, takie jak wspomniany Manchester City czy Real Madryt, odnoszą regularne sukcesy, stale podnosząc swój poziom. Bierzmy przykład ze sprawdzonych schematów, a do polityki wpuszczajmy coraz to młodszych ludzi, którzy dziś nie widzą dla siebie miejsce w Polsce, często decydując się na wyjazd. Skostniały układ skutecznie odstrasza ich nawet od głosowania… Zmieńmy zasady gry, wprowadzając zasadę „Fair play”. Andrzej Ługowski

Kandydaci na radnych przepytani Dokończenie de strony 2

JERZY AUGUSTYN łania alkoholizmowi, szczególnie na szczeblu samorządowym-lokalnym. Nowelizacja ustawy doprecyzowuje i uregulowuje przepisy tak, aby umożliwić gminom działania ograniczające dostępność alkoholu. Prawo mamy bardzo dobre, tylko jego realizacja i przestrzeganie nam jakoś w codziennym życiu nie wychodzi. Stalowa Wola posiada własną mapę punktów sprzedaży alkoholu. Trzeba, według mnie,

w oparciu o nowele dokonać jej analizy i bardziej skupić się na ograniczeniach sprzedaży alkoholu w porze nocnej, jak i bezwzględnie z całą mocą, stanowczością i konsekwencją egzekwować picie alkoholu w miejscach publicznych od rana do późnych godzin nocnych. To jest zmora Stalowej Woli i mieszkańców. Poza tym ograniczenia zawsze wywołuję negatywne skutki. Dlatego oprócz profilaktyki ważne jest wychowanie, edukacja, kultura osobista i kultura picia.I to stanowi wyzwanie.

Granice okręgu wyborczego nr 14 obejmują ulice: Generała Leopolda Okulickiego 1a-27 wszystkie numery, 31-57 numery nieparzyste, 58-84 wszystkie numery, 86-114 numery parzyste, 142A-142F.

STR. 4

Nr 4-5  LUTY-MARZEC 2018  STALOWA

Dokończenie de strony 1

PIOTR RUT Czy uważasz, że rozwój miasta można finansować z kredytów i dlaczego? W moim przekonaniu kredyt jest dopuszczalnym narzędziem finansowania rozwoju miasta tylko w przypadku pozyskania środków zewnętrznych, dotacji rządowych lub unijnych na realizację danego zadania. Obecnie Stalowa Wola stoi przed wielką szansą wykorzystania ostatnich tak dużych środków z Unii Europejskiej na rozwój naszego miasta. Tę szansę trzeba wykorzystać i dzięki tym funduszom zmienić oblicze Stalowej Woli. Jednocześnie trzeba po okresie wzmożonych inwestycji unijnych widzieć konieczność oszczędności i szybkiej spłaty zobowiązań. Samorządy dostało ostatnio nowe prerogatywy dotyczące regulacji sprzeda-

ży alkoholu. Czy jesteś za zmniejszaniem, czy zwiększaniem ilości miejsc sprzedaży alkoholu? Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości daje samorządom większe uprawnienia do wprowadzenia limitu zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz możliwość ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu. Uważam, że nie ma potrzeby zwiększania ilości punktów sprzedaży alkoholu w naszym mieście. Każdy dorosły mieszkaniec raczej nie ma problemu z jego zakupem. Mając takie narzędzie w ręku, należy się przyglądnąć miejscom, które mogą poprzez punkty sprzedaży alkoholu stwarzać zagrożenia dla ludzi i zakłócać ich spokój. Jednak trzeba to robić na tyle rozważnie, aby nie doprowadzić do powstawania nielegalnych miejsc sprzedaży alkoholu.

OBIEKTYWNIE  MIESIĘCZNIK POWIATU STALOWOWOLSKIEGO


EDUKACJA, KULTURA, RELIGIA…

Z kapucyńskiej „historii najnowszej” kapucyńskiej, pierwsze nabonagle zmieniożeństwo. Stało ny w kościół pasię tak na skurafialny, wkrotek tak zwanej czył w całkowi„kasaty józefińcie nową funkskiej”, czyli zację. Czy rzeczyrządzonej przez wiście całkiem władze zabornową? Okazuje cze likwidacji się, że nie, gdyż ośrodków kulwiele lat temu tu religijnego takie wydarze— koś c io łów nie mia ło już i  k la sz torów, miejsce. Opizamknięto pasuje je kronika rafialny kościół klasztorna rozw Rozwadowie, wadowskich kaktóry w kilka lat pucynów. później spłonął Przez 44 lata, w pożarze miaod  d nia kon- Ołtarz główny w Kościele OO. Kapucynów sta. w Rozwadowie ok. 1934 r. sek racji, któW klasztorra miała miejnej k ronice, sce 14 października 1753 roku, rze- w roku 1908 znajdujemy kolejny, czywiście kościółek klasztorny słu- nieco szerszy opis dotyczący tego żył głównie jako świątynia zakonna. wydarzenia: Jednak dla poinformoNieoczekiwanie, w 1797 roku, sytu- wania następnych [pokoleń] jakie acja się zmieniła. Zapisano w kroni- były losy naszego klasztoru podaję: ce kapucyńskiej: dnia ósmego paź- […] Nastąpiły czasy, że przyjmowadziernika nastąpiło przeniesienie pa- nie do nowicjatu zostało przez włarafii do naszego kościoła i odprawiono dze cywilne zabronione. Z braku licz-

by zakonników, życie zakonne i obserwa zakonna zaczęły zamierać, na skutek przeniesienia do naszego kościoła parafii jeszcze przed spaleniem kościoła parafialnego, który istniał w mieście. Przeniesienie parafii nastąpiło w wyniku dekretu […]. W tym czasie proboszczem był najjaśniejszy kanonik Grodziecki, który potem przeniósł się do dóbr beneficjalnych, a na jego miejsce przybył proboszcz najjaśniejszy pan Miecznikowski, (…) ale on przeniósł się do Majdana, a opiekę duszpasterską, przejął trzeci najjaśniejszy pan Kwietniewicz, do dziś tutaj mieszkający. Dobrzy dobrodzieje byli nam oddani. Swoje pomieszczenie, znajdujące się w obrębie naszego klasztoru najjaśniejszy książę Lubomirski Franciszek, nasz fundator przeznaczył dla proboszcza. Nowa sytuacja wymusiła wprowadzenie pewnych zmian w kościele, zwłaszcza że świątynie kapucyńskie z założenia były bardzo skromne, wręcz surowe. Zachowany w klasztornej kronice dekret generalski zalecał: Pragniemy, by n ­ asze

Fot. Arch. G. Lewandowska

Choć klasztor ojców Kapucynów związany jest z historią Stalowej Woli „od zawsze”, warto przypomnieć fakt, że historia parafii pod wezwaniem Zawistowania Pańskiego przy klasztorze OO. Kapucynów liczy prawie 45 lat. Dokument jej erygowania zaczynający się od słów: na większą chwałę Bożą i dla dobra duchowego wiernych, podpisał biskup przemyski Ignacy Tokarczuk oraz ówczesny prowincjał krakowski o. Gracjan Majka 20 sierpnia 1973 roku. Umowa pomiędzy biskupem ordynariuszem i Zakonem zawierała w swej treści wiele konkretnych ustaleń co do wielkości i granic nowej parafii, zasad jej funkcjonowania oraz zarządzania. Pierwszym proboszczem mianowano o. Edmunda Haracza, ówczesnego gwardiana rozwadowskiego klasztoru, a wikariuszem o. Stanisława Padewskiego późniejszego biskupa. Początek istnienia nowej parafii wrósł w historię klasztoru, najstarszej budowli Stalowej Woli, czyniąc ją sukcesorką jego liczących 264 lata dziejów. Zdawać by się mogło, że ten mały kościółek, po wielu latach pełnienia funkcji klasztornej świątyni

Dokończenie na stronie 7

Sokół w Stalowej Woli Przypomnijmy, że obchody poświęcone rocznicy powstania Sokoła zostały zainaugurowane w Senacie RP, w kwietniu ubiegłego roku. Nieocenioną pomoc przy organizacji przedsięwzięcia udzielili m.in. senator Jan Żaryn, a wydarzenie zostało zapamiętane jako wielki sukces Prezesa Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce – druha Damiana Małeckiego. Stalowowolskiemu gniazdu „Sokoła” przypadł zaszczyt organizacji konferencji podsumowującej i kończącej ogólnopolskie obchody 150. rocznicy powstania TG „Sokół” w Polsce. W programie wydarzenia było m.in. wystąpienie druha Damiana Małeckiego – prezesa Związku Towarzystw Gimnastycznych

Fot. Piotr Walerowicz

Stalowa Wola była gospodarzem oficjalnego zakończenia Ogólnopolskich obchodów 150. rocznicy powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” na ziemiach polskich. Uroczyste spotkanie odbyło się w piątek, 26 stycznia w Bibliotece Międzyuczelnianej.

„Sokół” w Polsce oraz przedstawicieli władz miejskich i wojewódzkich. Po nim nastąpiło wyświetlenie filmu z ćwiczeń Polowej Drużyny Sokoła i innych stalowowolskich organizacji pro-obronnych pt. „Obrońca 2017”. wraz z komentarzem druha Mateusza Derylaka – komendanta Polowej Drużyny Sokoła, a także prezentacja projektu sztandaru PTG Sokół w Stalowej Woli i ogłoszenie zbiórki publicz-

Nr 4-5  LUTY-MARZEC 2018  STALOWA

nej na ten cel, którą poprowadził druh Andrzej Dorosz. Obecny na konferencji wicemarszałek województwa Stanisław Kruczek powiedział, że „patriotyzm może objawiać się w różny sposób. To udział w organizacjach, ale też codzienne drobne uczynki, za którymi stoi dobro i miłość do ojczyzny”. Ukoronowaniem wydarzenia był wykład „Mała wojna i zbrojne powstanie wg. projektu regulaminu wal-

ki polskich organizacji niepodległościowych w 1914 r.”, który wygłosił prof. Andrzej Zapałowski. Ponadto odbyła się prezentacja wystawy poświęconej historii Sokoła, a także monety okolicznościowej NBP. W związku ze 100-leciem odzyskania niepodległości, organizatorzy zaprosili inne organizacje pro-obronne, klasy mundurowe i grupy rekonstrukcyjne, gdyż współcześnie także istnieje potrzeba zgody narodowej i porozumienia, które cechowały Polaków w okresie walki o niepodległość. Konferencję prowadził druh Bogusław Tofilski. Andrzej Dorosz

OBIEKTYWNIE  MIESIĘCZNIK POWIATU STALOWOWOLSKIEGO NR 8 • LUTY 2018 STR. STR. 5 5


STALOWE ZDROWIE…

Łagodny jak… rumianek Rumianek to najpopularniejsze zioło stosowane w Polsce. Ma ono dość szerokie spektrum działania. Rumianek jest ziołem wyjątkowo bezpiecznym, stosować go można także u niemowląt. Właściwości lecznicze mają wysuszone koszyczki, które należy zbierać na początku kwitnienia. Zbiór najlepiej przeprowadzać w suche, słoneczne dni, w godzinach popołudniowych — wtedy rośliny zawierają najwięcej substancji czynnych. Koszyczki suszy się w przewiewnym i zacienionym pomieszczeniu, ułożone cienką warstwą. Rumianek zawiera przede wszystkim wyjątkowo dużą ilość olejku eterycznego bogatego w związki o specyficznych właściwościach leczniczych, m.in. działający przeciwalergicznie chamazulen, a także alfa-bisabolol i jego tlenki. W kwiatach są również flawonoidy, spiroeter, fenolokwasy, fitosterole, poliacetyleny, garbniki kaR

E

K

techinowe, gorycze, związki kumarynowe i śluzowe, cholina, witamina C i liczne sole mineralne. Rumianek jest ziołem wyjątkowo bezpiecznym, stosować go można także u niemowląt. Nie stwierdzono skutków ubocznych. Jedynym znanym przeciwwskazaniem jest alergia na rumianek. Dla łatwiejszego przedstawienia jego właściwości podzielę je ze względu na działanie na poszczególne układy czynnościowe człowieka. Jego właściwości można podsumować jako: przeciwzapalne, rozkurczające mięśnie gładkie, przyspieszające gojenie się ran, przeciwbakteryjne i neutralizujące toksyny bakteryjne, pobudzające przemianę materii. L

A

M

A

Choroby skóry i błon śluzowych

Właściwości przeciwzapalne i przeciwhistaminowe oraz przeciwbakteryjne możemy wykorzystać przy zapaleniu spojówek i zmian alergicznych na skórze. Napar może być wykorzystywany do przemywania zmian trądzikowych, oparzeń, owrzodzeń czy w świądzie skóry. Łagodzące właściwości rumianku są stosowane w wielu kremach, maseczkach, płynach do kąpieli i mydłach. Dzięki właściwościom zwiększania przemiany materii rumianek przyspiesza gojenie się ran, jak i proces powstawania blizny i jej gojenia. Rumia nek stosowa ny jest też do pielęgnacji włosów, szampony z rumiankiem mają właściwości rozjaśniające włosy. Przeciwdziała on również wypadaniu włosów (odżywia ich cebulki), zmniejsza łupież. Włosy po kąpieli w rumianku mają naturalny połysk i elastyczność, są łatwe w układaniu. Rumianek może być też stosowany w stanach zapalnych powiek.

Układ nerwowy

Rośliny te mają właściwości rozluźniające, uspokajające i odprężające. W zaburzeniach nerwicowych i trudnościach w zasypianiu rumianek możemy zastosować jako herbatkę lub napar do kąpieli. Możemy używać go też w aromatoterapii, poprzez dosypanie koszyczków do poduszki, na której śpimy – ułatwi to zasypianie.

Przewód pokarmowy

Dzięki aktywnym substancjom zawartym w rumianku, które hamują wydzielanie histaminy, serotoniny i bradykininy, ma on również właściwości hamujące stany zapalne w przewodzie pokarmowym. Działa również rozkurczowo na mięśnie gładkie jelit i przewodów żółciow ych. W rezultacie napa r z  r umianku działa przeciwza-

STR. 6

Nr 4-5  LUTY-MARZEC 2018  STALOWA

palnie na błony śluzowe żołądka, poprawia przepływ żółci, korzystnie działa na przewód pokarmowy i wątrobę. Herbatka rumiankowa po obfitym i tłustym posiłku ułatwia jego trawienie. Rumianek ma też właściwości wiatropędne, wykorzystuje się je w kolce niemowląt. U dorosłych również przynosi ulgę przy wzdęciach i wszelkich niestrawnościach. Właściwości rozkurczające łagodzą wszelkie bóle brzucha.

Schorzenia gardła i jamy ustnej

Podobnie jak przy problemach z przewodem pokarmowym i w tych chorobach wykorzystujemy właściwości przeciwzapalne i przeciwbakteryjne rumianku. W efekcie rumianek bardzo skutecznie radzi sobie z infekcjami gardła, zakażeniami grzybiczymi jamy ustnej, czy stanami zapalnymi dziąseł. Jest bardzo pomocny w grypie i innych infekcjach wirusowych. Rumianek łagodzi także bóle miesiączkowe i przebieg menopauzy.

Napar z rumianku

Łyżkę suszonych kwiatów rumianku zalej szklanką wrzątku i zostaw pod przykryciem na 10 minut. Przecedź. Napar możesz pić – pomoże przy bólach brzucha, zaburzeniach trawienia, poddenerwowaniu i problemach ze snem; albo stosować do płukania chorego gardła, przemywania oczu czy podrażnionej skóry. Artur Burak

Fot. pixabay.com

OBIEKTYWNIE  MIESIĘCZNIK POWIATU STALOWOWOLSKIEGO


NASZA STALOWA WOLA…

Mają wiedzę o Powstaniu Styczniowym

Historyczne zmagania w bibliotece wygrała drużyna szczepu Bieszczadnicy źródło: Arch. MBP im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli

Powstanie Styczniowe było tematem konkursu historycznego, w którym zmierzyło się 12 drużyn harcerzy, instruktorów ZHP i ZHR z powiatu stalowowolskiego. Organizatorem wydarzenia była Miejska Biblioteka Publiczna i Lasowiacki Hufiec ZHP im. „Powstańców Styczniowych”. Konkursowe zmagania w obiekcie biblioteki przy ul. ks. J. Popiełuszki rozpoczął krótki program artystyczny, przygotowany przez harcerki z Woli Rzeczyckiej. Po informacjach udzielonych uczestnikom przez Grzegorza Kunickiego na temat sposobu przeprowadzenia quizspottera rozpoczął się harcerski turniej. Odpowiadano za pomocą tabletów, a bieżące wyniki pokazywały się bezpośrednio na dużym ekranie. Na odpowiedź na każde z 21 pytań jego uczestnicy mieli 30 sekund. Należało wykazać się sporą wiedzą i wiadomościami dotyczącymi następujących zagadnień: przyczyny wybuchu Powstania Styczniowego, „Biali” i „Czerwoni”, tereny powiatu stalowowolskiego objęte walkami, przywódcy powstania, najważniejsze bitwy, skutki Powstania Styczniowego, tematyka powstania w malarstwie polskim.

Kon k u rs w yg ra ł sz cz ep ZHP z Woli Rzeczyckiej Bieszczadnicy, drugie miejsce zajął szczep Wolanie, a trzecie Chodaki. Indywidualnie najwięcej punktów w trakcie quizu zgromadziła Natalia Wojtala ze Szczepu Bieszczadnicy. – Bardzo cieszę się z mojej nagrody i że wygrałyśmy, jako drużyna. Cieszę się także z tego, że mogłam spotkać się z harcerzami z całego rejonu – powiedziała Natalia Wojtala. Pierwsze trzy drużyny otrzymały pamiątkowe statuetki. Najlepszy zawodnik został nagrodzony plecakiem ufundowanym przez Lasowiacki Hufiec, zaś nagrody książkowe ufundowane przez MBP otrzymały wszystkie środowiska harcerskie biorące udział w konkursie. Organizację turnieju wiedzy wspomógł finansowo także magistrat. Bardzo możliwe, że podobny historyczny konkurs dla harcerzy ZHP i ZHR uda się zorganizować już za rok.

Z kapucyńskiej „historii najnowszej” Pa r a f i a , k t ór ą pr z e n ie s iono do kapucynów w roku 1797, rezydowała tu do 16 lipca 1907 roku, czyli przez prawie 110 lat. Był to bardzo trudny czas dla zakonników, współistnienie dwóch wspólnot odrębnie zarządzanych często w y woły wało zatargi i problemy. Rozwiązanie ich nastąpiło dzięki wybudowaniu w Rozwadowie nowego kościoła, istniejącej i funkcjonującej obecnie murowanej fary. Wielki wkład w to dzieło włożył o. Hieronim Ryba, kapucyn, któr y był g łów ny m budow nicz y m tej świątyni. Nie na długo bracia cieszyli się z bycia gospodarzami u siebie, wkrótce bowiem, na skutek działań wojennych w 1914 roku, nowo w ybudowany kościół farny został zniszczony, tak, że nie mógł służyć wiernym. Odprawianie nabożeństw, na kolejne kilka lat, ponownie przeniesiono do kościoła klasztornego. Remont przebiegał bardzo powoli i zakończono go w 1920 roku. Wtedy kościół klasztorny powrócił do zakonników, aby po upływie pół wieku pon ow n i e s t a ć s i ę kościołem pa rafialnym.

Dokończenie ze strony 5

kościoły były zachowane w prostocie i ubóstwie, które przystoją kapucynom, zgodnie z naszymi konstytucjami. Zdecydowanie sprzeciwiamy się złoceniom, kandelabrom [żyrandole] z metalu uczynionym i wszystkiego tego, co nie godzi się z naszym ubogim stanem. To samo dotyczy paramentów jedwabnych, przetykanych złotem albo srebrem. Jednak ze względu na fakt przeniesienia parafii, pozwolono, aby fundator założenia wprowadził do klasztornej świątyni pewne dekoracje. Uzyskano też zgodę na zainstalowanie organów – co w kapucyńskich świątyniach również nie było dopuszczalne (istnieje hipoteza, iż w tamtym właśnie czasie i z powodu zainstalowania w kościele parafii umieszczono, istniejąca do dziś, figurę anioła nad amboną, oraz dwie rzeźby aniołów na nastawie ołtarza głównego, których już niestety nie ma, a które, nawiasem mówiąc, zachowały się w całkiem przyzwoitym stanie i być może wrócą jeszcze kiedyś na swoje miejsce. Wspomniana rzeźba anioła stojącego na baldachimie ambony została w ubiegłym roku odrestaurowana. Usunięto też z figury anioła kilka nakładanych podczas poprzednich renowacji warstw farb, przywracając jej pierwotny wygląd.). R

E

K

Grażyna Lewandowska

L

A

M

A

Grzegorz Kida

Nr 4-5  LUTY-MARZEC 2018  STALOWA

OBIEKTYWNIE  MIESIĘCZNIK POWIATU STALOWOWOLSKIEGO NR 8 • LUTY 2018 STR. STR. 7 7


STALOWA WOLA W OBIEKTYWIE…

Fot. Paweł Domin

Prosimy naszych czytelników o wysyłanie swoich ciekawych zdjęć (również archiwalnych) na adres redakcji. Opublikujemy najciekawsze.

„Stalowa Obiektywnie”

Stalowa Wola oczami mieszkańców Masz coś ciekawego do przekazania

– cennik reklam Uwaga! • Projekt ogłoszenia wykonywany jest nieodpłatnie wyłącznie do emisji w miesięczniku • „Stalowa Obiektywnie” • Przy zleceniach długoterminowych i dużych powierzchniach reklamowych – WYSOKIERABATY!!! • Umieszczenie reklamy w miejscu niestandardowym – dopłata 50%

Wycena ogłoszenia nic nie kosztuje! Wydawca: IWOG Sp. z o.o. 03-315 Warszawa, ul. Budowlana 7/2 REGON: 365259873; NIP: 5242807387

GAZETA BEZPŁATNA

STR. 8

redakcja@stalowaobiektywnie.pl

Nr 4-5  LUTY-MARZEC 2018  STALOWA

fot. Paweł Domin

Cena jednego modułu (5 cm x 5 cm): • Pierwsza strona – 45zł • Kolejne strony – 30zł • Strony ogłoszeniowe – 15zł • Ostatnia strona – 45zł Artykuły promocyjne: • Cała strona – 500zł • ½ strony – 250zł • ¼ strony – 150zł • *Rabat za artykuł w całości przygotowany przez zleceniodawcę Ogłoszenia okolicznościowe: nekrologi, kondolencje, życzenia, podziękowania – 10 zł (oprócz pierwszej strony)

mieszkańcom napisz do redakcji.

Skład Redakcyjny: Grzegorz Kida – redaktor naczelny, Anna Surowaniec, Marzena Kardasińska, Magdalena Pieróg, Arkadiusz Bielecki, Jarosław Donchor, Artur Burak, Marian Kolasa Skład i łamanie: Nakład: 5000 egz.

biuro@v-arts.pl tel. 535-691-054

OBIEKTYWNIE  MIESIĘCZNIK POWIATU STALOWOWOLSKIEGO

Stalowa Obiektywnie nr 4 Luty/Marzec 2018  
Stalowa Obiektywnie nr 4 Luty/Marzec 2018  
Advertisement